Nr 3 september årgang. Takk...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr 3 september 2014 46. årgang. Takk..."

Transkript

1 Nr 3 september årgang Takk...

2 Andakten Jeg angrer ingenting Flere ganger har jeg hørt, både i privatlivet og offentleg i media, at folk står fram og sier at de ikke angrer på noe de har gjort i livet. Om de hadde fått sjansen til å leve livet om igjen, så ville de ha levd det samme livet. Jeg angrer ingen ting. Det høres jo så fint ut. Men hensikten med livet kan vel ikke være at vi skal stå fjellstøtt på alle valga vi har gjort, og aldri se oss tilbake og vurdere om alt var gode og rette valg. For min del vil jeg nok nyansere og si at jeg ser skade som jeg har vært årsak til med mine valg og disposisjoner i livet. Og jeg tenker på alle de ubrukte mulighetene som jeg skulle ha gjort mer ut av med livet mitt. Jesus sier i Lukas 5,31: Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Jesus vil være tilgjengelig for oss som angrer våre valg, og trenger et oppmuntrende, velsignende blikk. Jesus kom ikke til jorda for å polere det sjøllysende sjølbildet som de sjølrettferdige har. Jesus kom for å løfte opp den som ligger nede. Jeg står for Gud som allting vet og slår mitt øye skamfullt ned synger vi i en salme. Vi tåler ikke å å stå ansikt til ansikt med Gud. Lyset blir for sterkt. Men Jesu blikk går det an å møte. For i Jesu ansikt, i Jesu blikk, er den voldsomme, guddommelige krafta transformert ned til ei spenning vi kan tåle. Jesus velsigna dem som folk fordømte. Jesus tilgir synd, når det er det som trengs. Jesus velsigner med sitt oppløftende blikk når det er det som trengs. Sett meg så jeg ser deg, Jesus! Birger Foseide Lars Birger Aadland i ny tjeneste Det kom vel nokså overraskende på folket i Agdenes at Lars Birger Aadland hadde si siste gudstjeneste som sokneprest i Agdenes søndag 31. august. Derfor vil jeg gjerne gjennom menighetsbladet gi ei orientering til Agdenes menighet. Lars Birger Aadland er 65 år og har derfor etter søknad fått fritak fra boplikt i tjenesteboligen for soknepresten i Agdenes og bor i eget hus. I forbindelse med dette nevnte han for meg at han godt kunne tenke seg å gå over i ei seniorpresttjeneste i prostiet de siste åra han var i tjeneste fram til pensjonsalder. Tanken kom på grunn av at han ikke likte at den fine boligen som Agdenes kommune hadde bygd skulle gå ut av bruk som tjenestebolig for sokneprest i Agdenes. Dessuten så han at det var stort behov for prestetjeneste i prostiet på grunn av permisjoner og ledige stillinger. Lars Birger har også en spesialkompetanse på arbeid for barn konfirmanter og ungdom som prostiet kunne ha god bruk for. Jeg bragte disse tankene fra Lars Birger Aadland videre til bispedømmeadministrasjonen, men det ble ikke gjort noe med det. I juni i sommer oppsto en situasjon som gjorde det aktuelt å spørre Lars Birger Aadland om han fortsatt var interessert i å bli seniorprest og gå inn i tjeneste i hele prostiet. Han bekrefta dette. Men det var flere personer som ble berørt av ei slik omorganisering av prestetjenesta. Det var mange brikker som måtte komme på plass, og omorganiseringa måtte være på plass før skoleår og konfirmantår begynte. Dessverre var det ikke mulig å gå ut med informasjon om dette før alle brikker var på plass. Det er viktig for meg å understreke at dette var ei ordning som alle involverte pater var enige om og fornøyde med. Lars Birger Aadland har vært prest i Hemne. Tidligere har han vært prestevikar på Frøya. Svigerdattera hans var prest på Hitra i mange år. Slik kjenner han de fleste menighetene i prostiet. Han har allerede nå kommet i gang med konfirmantene som fungerende sokneprest på Hitra inntil ny prest blir tilsatt der. Jeg ønsker Lars Birger Aadland velkommen inn i ny prestetjeneste i Orkdal prosti, og jeg ønsker Atle Ølstørn velkommen til prostiet som fungerende sokneprest i Agdenes. Prost Birger Foseide 2

3 L E D E R Kjære sambygdinger! Dere lurer sikker på hvordan den nye presten er? Jeg er også spent, men ser med gled fram til å samarbeide med dere alle. Kirka er summen av alle medlemmene Kirka er fellesskap med hverandre om Jesus Kristus. Menigheta er summen av alle som hører til. Sjølsagt er det noen som har fått tildel mer ansvar, men resultatet blir hverken bedre eller verre enn summen av oss alle. Jeg skal ta min del av ansvaret, men skal fellesskapet være godt, er vi avhengige av at vi forsetter å løfte i flokk, at hver enkelt bidrar med sitt, og at vi løfter Jesus og hans nåde fram for hverandre. Det har runnet mye vatn gjennom Lena og ut i fjorden siden jeg trådte mine barne- og ungdomssko oppi bygda. Det var på mange måter ei god tid. Jeg var så heldig at jeg fikk evangeliet inn med morsmelka og med teskje. Det var godt å få det i passe porsjoner blanda med gode opplevelser. Presteskiftet kom brått Menighetene i Agdenes kan se tilbake på 12 rike år med Lars Birger Aadland som prest. Ei god og flott tid. Det er helt naturlig at dere synes det er trist å miste en så dyktig prest med så mange gode og allsidige egenskaper. Grunnen til at det skjedde så brått, skriver prost Birger Foseide om på side to i dette bladet. Forandringer kan være smertefulle, men de kan også gi muligheter. Vi spør oss: Hva nå? Hvor går veien videre? Jeg tror ikke vi skal gjøre mange store forandringer. Men i og med at jeg ikke har alle de sterke egenskapene som Lars Birger har, må vi se hvordan vi nå skal funger best mulig sammen. Gud har skapt oss med forskjellige evner, anlegg og egenskaper. Så er det vårt ansvar å prøve å sette sammen «laget» på best mulig måte med de resursene vi til enhver tid har tilgang på. Høst Vi står framfor en ny høst. Naturen kler seg i vakre høstfarger og årets avling er stort sett i hus. Det er tid for takk og glede for alt vi har fått fram til i dag. Og det er tid for å legge grunnlaget for et nytt år. Framfor oss ligger nye dager med nye muligheter under Guds rike nåde og velsignelse. God høst! Atle Misjonsprosjektet vårt Ny kirke vokser fram Prosjektet "Gi evangeliet videre i Blånildalen" bærer frukt. Nå bygges det nemlig en ny kirke av solide betongblokker i Gilgel Beles, hovedstaden i Metekel-distriktet. Dette er den andre Mekane Yesus kirken i distriktet, som er på størrelse med Oppland fylke. Av: Klaus-Christian Küspert Kirken er den første lutherske kirken i Gilgel Beles, som har vokst til å bli en liten by på rundt innbyggere. Høsten 2013 ble fundamentet lagt. Fram til regntiden i 2014 skal det meste av murarbeidet være avsluttet. Qes Adamu er den eneste presten innenfor Mekane Yesus kirken i hele Metekel, og er ansvarlig for oppfølgingen av byggearbeidet. - Jeg hadde gjerne sett at bølgeblikktaket var på plass før regnet setter inn for fullt i juli. Vi er redde for at noe av arbeidet kan bli ødelagt i tre måneders pøsregn, sier han. Det er ikke mulig å sette tak på kirken da årets budsjett nesten er oppbrukt. Nå håper prosjektmedarbeiderne på ny tildeling over 2015-budsjettet for å kunne ferdigstille kirken i Gilgel Beles. Innvielsen blir høsten

4 Årets gullkonfirmanter Konfirmerte 21. juni 1964: Fra venstre: Gunnar Tøndel, Oddbjørg Selbæk, Ingolf Tøndel, Sigrid Ingdal Husby, John Edvart Selbæk, Brita Wenche T. Fremstad og Brit Schjerve Konfirmerte 11. juli 1965: Fra venstre: Elin Landrø, Birgit Irene Olsen, Marit Eliassen, Jostein Magnar Singstad, Kari Frog Hellevik, Kristoffer Ysland og Eli Ingjerd Berg. 4

5 5

6 Takk Lars Birger! Utdeling av fireårsbok, september 2002, antagelig en av de første gudstjenestene i Agdenes menighet. Etterpå var det feiring på bedehuset sammen med fireåringer. Kullet her ble konfirmert i 2013 Ikke si ja eller nei, når jeg sitter står du og jeg har på hatten har du den av leken... Både konfirmanter, leirdeltakere, femteklassingene og de på Yngres og Umgdomsklubb har lekt denne leken! På Bakksætra har mange i menigheten vært gjennom årene. Lars Birger har invitert til dagsturer, leir, kurs og dugnader hit. Mange har blitt glad i stedet og har gode minner fra turene til Femteklassen har blitt invitert til Bakksætra på bli kjent med Nytestamentleir. Bakksætra. Foreldrene har stillt villig opp som leder. 6

7 Takk for følget gjennom 12 år I mai 2002 ble jeg tilsatt som sokneprest i Agdenes og kom flyttende til bygda en varm og fin augustdag. Presteboligen i Myran var vårt nye hjem, med fin utsikt til fjorden og en stor tomt og hage som innbød til aktivitet både med spade og motorsag. Vi har hatt 12 fine år her og jeg har trivdes godt som soknepresten i Agdenes menighet. Jeg har møtt mange mennesker, både i glede og sorg, og det har gitt livet mye god mening. Å leve tett på mennesker er alltid både utfordrende og berikende. Jeg har mye å være takknemlig for. Arbeidet med nytt orgel til Lensvik kirke og Ingdalen var inspirerende. Det gav menigheten et stort løft, og det var godt å være del av et fellesskap som sto på for viktige saker. Videre har vi hatt tre fine jubileer. Ingdalen kirke 50 år, Agdenes kirke 150 år i 2008 og Lensvik kirke 150 år i Tirsdagen på Mølnhaugan, diakonisamlinger, andakter på sykehjem og aldersboliger, invitasjon til Helselagsmøter og diverse sammenkomster. Det har vært fint å få være med! Menigheten har hatt barn og ungdom som satsningsområde. Det har passet meg godt. Med lærerbakgrunn og engasjert i barne&ungdomsarbeid hele livet, har det vært givende å satse på både konfirmantarbeid, BarneGospel, tirsdagstreff og leir. Bakksætra har vært en fin plass å komme til disse åra og det har vært givende å oppleve åpenhet og tilstedeværelse der. Mobiltelefoner blir stort sett lagt bort, og savnet av fjernsyn og data m.m. betyr ingen ting. Da er vi sammen og opplever fellesskapet i sang og aktiviteter, i bibelfortellinger og samtale, i spill og lek og opplevelser i naturen. Jeg tenker med stor takknemlighet på alle villige ledere som jeg har hatt med på leirene disse 12 åra på Mjuklia og Bakksætra! Ellers tenker jeg på mange besøk i hjemmene, enten det er når noen har gått bort, eller når vi samtale om dåp eller bryllup. Noen ganger var presten budsendt for en samtale og en nattverdsstund. Takk alle sammen for det vi har fått dele sammen! Når 12 års tjeneste her som sokneprest er slutt, er det også noe jeg angrer på eller føler at det ikke ble som jeg ønsket. Jeg tenker på de som jeg ikke fikk besøkt, og som gjerne ville at presten kom innom. Jeg tenker på ganger jeg ikke var oppmerksom på folks nød og lengsel. Det er også noe jeg som prest må bære med meg. Nå er jeg i gang som prest på Hitra. Egentlig seniorprest i Orkdal prosti. I september har jeg da startet med ansvaret for menighetene på Hitra, og sist tirsdag tok jeg imot 38 konfirmanter der. Videre starter tjenesten min der med bispevisitas, så det blir nok å gjøre framover. Vi bor i Vollahaugen i Lensvika, men jeg har også en bolig på Fillan, når det er nødvendig. Som Agdenesbygg vil dere nok treffe meg fortsatt, men nå ønsker jeg Atle Ølstørn lykke til som soknepresten i bygda. Han går til en fin menighet! Varm hilsen og takk. Lars Birger Aadland 7

8 Nypresten vår 1. september flyttet Atle Ølstørn inni presteboligen i Lensvik og Agdenes menighet fikk seg en ny prest. Jeg tok turen innom kontoret for å finne ut litt mer om ham. - Ølstørn, det høres jo veldig kjent ut, kommer du herifra? Ja, jeg er født og oppvokst i Lensvika, på Vang, borti Sletta oppi Singstad, i huset der han Ole Kristian og Kari Johanne nå bor. Målfrid og John Ølstørn var foreldrene mine. Jeg var nest yngst i søskenflokken på 6. Foreldrene mine er død nå og det er ingen av søsknene mine som bor i Lensvik nå. Jeg bodd i Lensvik fram til jeg flyttet på hybel som 16 åring for å gå på skole på Follo. - Har du familie? Jeg er gift med Rannveig som kommer fra Oppdal. Sammen har vi 3 barn og 4 barnebarn. Barnebarna er i alderen 3-9 år. - Hvorfor valgte du å bli prest? Hmm, jeg valgt vel egentlig ikke å bli prest. Jeg gikk på misjonsskole og var misjonær i Bolivia fra I august 1996 begynte jeg som kateket i Orkdal og fikk bl.a være med på å bygd opp trosopplæringsprosjektet i Orkdal. Det var spennende. Jeg liker å jobbe med barn og ungdom, egentlig med mennesker generelt. Vi har jo verdens flotteste budskap å komme med. Jeg håper jeg kan ære med på å formidle evangeliet på en troverdig og forståelig måte. Fra var tilbake i Bolivia som misjonær og i 2009, 2010 og 2011 reiste vi til Ecuador som misjonær for Normisjon. Da jeg kom tilbake til Norge fikk jeg tilbud om å jobbe som prest i Osen og Roan, selv om jeg mangler litt på den formelle utdanningen til å bli ordinert. Derfor kan jeg ikke vie brudepar, men det bruker å løse seg på en veldig god måte. - Hva liker du å gjøre i fritiden? Jeg liker å gå tur i skog og mark og å være sammen med familien min, spesielt barnebarna! Da har vi blitt litt bedre kjent med vår nye sokneprest. Vi ønsker deg lykke til med de oppgavene som venter og håper at du og Rannveig kommer til å trives i Agdenes. Hjertelig velkommen! Gerdine Selbekk 8

9 Barne- og Undomssida! Nå er sommerferien over og Tirsdagstreff, Yngres og Ungdomsklubb har startet opp igjen! Tirsdager i partallsuker samles vi på bedehuset i Lensvik. Tirsdagstreff er for de yngste barna, opptil de som går i 4. klassen. Vi synger masse der, hører på en bibelfortelling og lager noe. Til slutt har vi loddsalg hvor inntekten går til menighetens misjonsprosjekt og spiser vi boller og drikker saft. Alle er hjertelig velkommen på bedehuset i Lensvika fra kl Barna under 4 år må ha med seg en voksen. Yngres er for de som går i klassen. Her har vi mange spill, luftgeværskyting og bordtennis. Vi har en kort andaktsstund hvor vi leser i bibelen og snakker litt rundt det vi har lest. Loddsalg har vi, og så finner vi på litt forskjellige selskapsleker. Vi avslutter med saft og noe å bite i! Kom du også på bedehuset i Lensvik fra kl Ungdomsklubben starter kl og er for ungdommene fra klassen, de som er eldre er og hjertelig velkommen. Egentlig er det vel ungdommene selv som kan fylle kvelden med det de ønsker og vi har mulighet til biljard, bordtennis, luftgeværskyting og diverse bordspill. Vi har og WII! Her og har vi en kort ord for dagen, snakker litt rundt det vi er opptatt av eller kanskje noe som ungdommene lurer på. Vi har loddsalg og servering av saft og noe å bite i. Alle 4-åringene i menigheten skal ha fått invitasjon til utdeling av 4-årsbok. Hvis ikke din 4-åring har fått invitasjon kan du gi beskjed til Gerdine, da sørger vi for at det ligger en bok og aktivitetshefte til 4.åringen! Vi håper at vi treffer mange av 4-åringer i kirka eller på bedehuset og ser fram til en trivelig stund i lag med dere! De som går i 5. klasse har fått invitasjon for å ta imot Godt Nytt. Hvis du vet av en 5. klassing som ikke har fått invitasjon så kan du gi beskjed til Gerdine, alle som ønsker å motta Godt Nytt skal få det. I vår vil 5. klassingene bli invitert til leir på Bakksætra for å bli bedre kjent med Godt Nytt. LysVåken! er for de som går i 6. klassen. De vil bli invitert til å ligge over i kirka natt til 1. søndag i advent. Vi skal synge i lag, lese en bibelhistorie, bli bedre kjent med kirka og de som jobber der og ha det koselig i kirka! I lag skal vi forberede Lys Våken gudstjenesten som skal være på søndag. Siden det ikke ble Lys Våken i fjor så inviterer vi de som går i 7. klasse og! Etter julegranstenningen på 1. søndag i advent er det tradisjonen tro Grøtfest på bedehuset i Lensvik. Gerdine 9

10 Lensvik kirke Hedda Ølstøren Kvilvang Kasper Leknes Sandstad Adam William Amland Døpte Ingdalen kirke: Storm Sommerschild Runhaug Marianne Oddan og Tom Erik Sivertsvik Selnes Vår menighet Vigde Gravlagte Agdenes kirke: Jenny Lovise Brevik f Inger Marie Strand Arntsen f Takk Takk for gaven til Agdenes kirkes blomsterfond ved Jenny Lovise Breviks begravelse, kr 2800,00. Agdenes menighetsråd Hjertelig takk for all vennlig deltakelse, blomsterhilsener og minnegaver ved vår kjære Marie Indergårds bortgang. En spesiell takk til Agdenes Sykehjem for god pleie. Osvald m/ familie Hjertelig takk for all vennlig deltagelse, vakre blomster og pengegaver i anledning vår mor Jenny Breviks bortgang. Ottar Laila Lise m/familier Vi takker hjerteligst for gaven til Lensvik Bedehus på kr 4600,- i anledning Olga Holte Levinsens 75- årsdag. Styret Avskjedsfest og velkomst AVSKJED med Lars Birger Aadland VELKOMST for Atle Ølstørn LENSVIK BEDEHUS tirsdag 23. sept kl Sang og musikk av lokale aktører Tilbakeblikk på 12 års prestetjeneste i Agdenes Prost Birger Foseide Ordfører oddvar Indregård Servering ALLE ER VELKOMMEN Arr: Agdenes menighetsråd 10

11 Kirkevergens spalte Blomsterfondene Fra nå av er det ønskelig at gaver til blomsterfondene betales inn på menighetsrådets driftskonto: Dette kontonr vil heretter bli å finne på siste side i Menighetsbladet. Når innbetalingene er merket med hva de gjelder, er det enkelt å føre de på det respektive fondet i regnskapet. De andre bank-kontoene vil etter hvert opphøre. Johan Livard Mosdal HUSBASAR Årets husbasar i Nordbygda Grendahus arrangeres tirsdag 14. oktober kl Alle er hjertelig velkommen! Kontor: Dikesv. 1 (Fannremsmoen) Begravelser Kremasjoner Båretransport inn- utland Minnesamvær Gravstener Navnetilføyelser Kvalitet Service DØGNVAKT Nå kan du også lese menighetsbladet på internett. Du finner det på Under tjenester på venstre side åpner du kultur,musikk,fritid, der finner du Kirken i Agdenes. Der vil du finne menighetsbladet. Vi bistår ved arv, skifte og eiendomsoverdragelser Elveseter Begravelsesbyrå Lyngv. 3, 7088 Heimdal Tlf Vi ordner alt ved begravelser. Alltid til tjeneste. 11

12 B-blad FULLDISTRIBUSJON Returadresse: 7316 Lensvik Gudstjenester september 15. s. i treenighetstiden Tekst: Matt Elsk deres fiender Agdenes kirke kl Gudstjeneste v/ Ølstørn Konfirmantpresentasjon og utdeling av Godt Nytt og 4-årsbok Høsttakkefest Takkoffer til: Menighetens Diakoniarbeid 28. september 16. s. i treenighetstiden Tekst: Mark 7,31-37 Jesus helbreder en døv. Lensvik bedehus, gudstjeneste i kl v/ølstørn Utdeling av 4-årsbok, Godt Nytt til 5.klassingene Barnas misjonsdag. Takkoffer til: Menighetens misjonsprosjekt 5. oktober 17. s. i treenighetstiden Tekst: Joh og Jesus vekker opp Jairus datter Agdenes kirke kl v/ølstørn Takkoffer til: Normisjon 12. oktober 18. s. i treenighetstiden Tekst: Matt Jesus helbreder Peters svigermor Lensvik kirke kl Gudstjeneste v/ølstørn Nattverd. Takkoffer til: Sjømannskirken Norsk kirke i utlandet. 19. oktober 19. s. i treenighetstiden Tekst: Gal 5,16-26 Livet i Ånden Ingen gudstjenester 26. oktober, Bots og bønnedag Tekst: Luk 13,22-30 Er det få som blir frelst? Ingdalen kirke kl gudstjeneste v/ Ølstørn Takkoffer til: TV aksjon 2. november Allehelgens søndag Tekst: Matt 5,1-12 Saligprisningene Lensvik kirke kl v/ølstørn Takkoffer til: NMS Agdenes kirke kl v/ølstørn Takkoffer til: Menighetens Diakoniarbeid 9. november, 22 s. i treenighetstiden Tekst: Matt 12,33-37 Ingen gudstjeneste 16. november, 23. søndag i treenighetstiden Tekst: Mark 10,28 31 Få hundre ganger så mye igjen Ingdalen kirke kl gudstjeneste v/ Ølstørn Takkoffer til: Menighetens misjonsprosjekt 23. november Siste søndag i kirkeåret Tekst: Matt 25, Dommen Ingen gudstjeneste 30. november, 1. s. i advent Tekst: Luk 4,16 22a Jesus står frem i Nasaret Lensvik kirke kl Lys Våken gudstjeneste v/ølstørn Takkoffer til: Menighetens barne- og ungdomsarbeid 7. desember 2. s. i advent Tekst: Luk 21,27 36 Guds rike er nær, våk og be Agdenes kirke kl Lysmesse v/ølstørn Takkoffer til: Lys til verden. Samarbeidsråd for Menighet og Misjon i Nidaros. AGDENES MENIGHET SOKNEPRESTKONTORET I AGDENES Prest: Atle Ølstørn Tlf / Mobil: e-post: Kontortid: Tirsdag og torsdag kl Treffes på mobil hele uka Kirkeverge Johan Livard Mosdal Kontortid: Tirsdag og torsdag Tlf kontor: Mobil: e-post: Agdenes menighetsråd kontonr: Organist: Anne Sødal Aadland, tlf Menighetspedagog: Gerdine Selbekk Tlf Kirketjener: Aslaug Ravnaas Mosdal, Tlf AGDENES MENIGHETSBLAD Red: soknepresten Redaksjonskomite: Gerdine Selbekk og Atle Ølstørn e-post: Kasserer: Kirkevergen Bnkgironr: Trykk: Orkla Grafiske AS

Nr 2 juni 2014 46. rgang. Ragnhild og Charlotte var solister på 17. mai-gudstjenesten. Foto: Kjell Inge Selbekk

Nr 2 juni 2014 46. rgang. Ragnhild og Charlotte var solister på 17. mai-gudstjenesten. Foto: Kjell Inge Selbekk Nr 2 juni 2014 46. rgang Ragnhild og Charlotte var solister på 17. mai-gudstjenesten. Foto: Kjell Inge Selbekk Andakten Født på ny Tekst Joh.3,1-16 Det er da en umulighet å krype inn i mors liv for den

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18:

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober 2015 Bots og bønnedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010. Snillfjord felles-og menighetsråd har i 2009 bestått av følgende personer:

Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010. Snillfjord felles-og menighetsråd har i 2009 bestått av følgende personer: DEN NORSKE KIRKE Snillfjord menighetsråd Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010 ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2009 Snillfjord felles-og menighetsråd Snillfjord felles-og menighetsråd

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Et annerledes døgn i kirka

Et annerledes døgn i kirka Et annerledes døgn i kirka Illustrasjon: Guro Rohde Lys våken, lys, lys våken, her er det liv, det er lys, det er sang Og vi synger sammen Lys våken, lys, lys våken Her er det fest, vi blir med med en

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

spise. Populariteten og interessen rundt Jesus hadde økt merkbart på en god stund nå. GUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD 3. søndag i påsketiden

spise. Populariteten og interessen rundt Jesus hadde økt merkbart på en god stund nå. GUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD 3. søndag i påsketiden GUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD 3. søndag i påsketiden PREKEN Fjellhamar kirke 10. april 2016 Markus 6, 30 44 KINDEREGGET TRE TING I EN Noen har alltid tre punkter i en tale. I dag har jeg også det. Fortellingen

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Sølvmynten som ble funnet igjen

Sølvmynten som ble funnet igjen Nr 3 september 2015 47. årgang Andakten Sølvmynten som ble funnet igjen Om en kvinne har ti sølvmynter og mister én, tenner hun ikke da en lampe og feier i hele huset og leter nøye til hun finner den?

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst!

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst! 2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal Tekst: Joh 14,1-4 La ikke hjertet bli grepet av angst! Det er som man ser den iskalde hånden som klemmer til rundt hjertet. Har du kjent den? Det er tider i livet

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser.

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser. Takk! Her sitter du med en gave i hendene. Ja, du har sikkert betalt noe for denne fargeleggingstegningsboken, men ikke så mye som det har kostet å lage den. Takk til Oddfrid Eriksrud som har laget alle

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Innhold. Hvem er Gud?

Innhold. Hvem er Gud? Konfirmasjon i kirka? Kanskje har dere allerede snakket om dette hjemme etter at dere fikk Den Norske Kirkes informasjonsbrosjyre; Konfirmant 2016 i posten. Den er ment til informasjon, og som et utgangspunkt

Detaljer

ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011

ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011 DEN NORSKE KIRKE Snillfjord menighetsråd Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 17.04.2012 ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011 Snillfjord felles-og menighetsråd Snillfjord felles-og menighetsråd

Detaljer

BARN, UNGE og VOKSNE

BARN, UNGE og VOKSNE Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Høst - advent - jul 2016 DØVEKIRKE - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Gud signe årets grøde i alle verdens land! Gud gi oss daglig føde fra jord og hav og strand, og hjelp oss du å dele med andre det vi har, vårt liv,

Gud signe årets grøde i alle verdens land! Gud gi oss daglig føde fra jord og hav og strand, og hjelp oss du å dele med andre det vi har, vårt liv, Nr 2 juni 2015 47. årgang Gud signe årets grøde i alle verdens land! Gud gi oss daglig føde fra jord og hav og strand, og hjelp oss du å dele med andre det vi har, vårt liv, vår jord, det hele er ditt,

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 5 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 5 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 5 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SYKEHUSET - DAG Jason har fått med seg hva som har skjedd. Han bestemmer seg for å besøke

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Preken 7. s i treenighetstiden. 12. juli 2015 i Fjellhamar kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 7. s i treenighetstiden. 12. juli 2015 i Fjellhamar kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 7. s i treenighetstiden 12. juli 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 19. kapittel: Han kom inn i Jeriko og dro gjennom byen. 2 Der var

Detaljer

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende.

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. VIGSEL Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. 1 VIGSEL I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra bryllupsfølget

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

NORMISJON REGION AGDER. Valg 2014

NORMISJON REGION AGDER. Valg 2014 NORMISJON REGION AGDER Valg 2014 Regionårsmøte Bibelskolen 5. april 2014 Valg regionårsmøtet 2014 REGIONSTYRET Regionstyret har bestått av Geir Reinertsen, Vennesla (2013 2015) leder Ole Magne Omdal, Iveland

Detaljer

Kjære støttespillere i Norge!

Kjære støttespillere i Norge! Kjære støttespillere i Norge! Plutselig er det jul igjen, og advents- og julearrangementene har stått (og står) på rekke og rad. Det er nok å gjøre! Advent er ei tid da særlig prester blir invitert inn

Detaljer

Korpsnytt. Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Nr 1. 1 12. januar - 31. mars. 2012. Johannes åpenbaring, Kap. 3 vers 20

Korpsnytt. Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Nr 1. 1 12. januar - 31. mars. 2012. Johannes åpenbaring, Kap. 3 vers 20 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 1. 1 12. januar - 31. mars. 2012 1 Johannes åpenbaring, Kap. 3 vers 20 Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Endelig er det DIN tur til å være konfirmant!

Endelig er det DIN tur til å være konfirmant! Endelig er det DIN tur til å være konfirmant! Vi er glade for å tilby deg et helt totalrenovert konfirmantopplegg! Ny tur, nye type samlinger, flere ledere, ny kateket og vi gleder oss til å ta i mot deg

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

GUDSTJENESTE MED NATTVERD 9. søndag i treenighet. Fjellhamar kirke 17. juli Lukas 6, PREKEN

GUDSTJENESTE MED NATTVERD 9. søndag i treenighet. Fjellhamar kirke 17. juli Lukas 6, PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE MED NATTVERD 9. søndag i treenighet Fjellhamar kirke 17. juli 2016 Lukas 6, 36-42 LUKAS 6,36-42 Teksten vår i dag fra Lukas 6, er fra Jesu største og mest kjente tale, bergpreken, eller

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Nr 1 mars 2015 47. årgang

Nr 1 mars 2015 47. årgang Nr 1 mars 2015 47. årgang Påskemorgen slukker sorgen. Påskemorgen slukker sorgen, slukker sorgen til evig tid; Den har oss givet lyset og livet, lyset og livet i dagning blid. Påskemorgen slukker sorgen,

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Dåpen er en av de første praktiske bevis på frelsen.

Dåpen er en av de første praktiske bevis på frelsen. DÅPEN. Dåpen er en av de første praktiske bevis på frelsen. Ingen mennesker har funnet på sannheten om den bibelske dåp, hverken pinsevenner eller andre venner, men som vi skal se senere i dette emne,

Detaljer

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Leksjon 1 Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Oversikt 1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden. 2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER følg Ham! Våren 2011 gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no følg Ham! MARTIN CAVE pastor EGIL ELLING ELLINGSEN nestpastor egilelling@imikirken.no

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Preken i Fjellhamar kirke 8. februar 2009 Såmannssøndagen Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Fjellhamar kirke 8. februar 2009 Såmannssøndagen Kapellan Elisabeth Lund Preken i Fjellhamar kirke 8. februar 2009 Såmannssøndagen Kapellan Elisabeth Lund Jesus reiste en gang rundt i Galilea, i området rundt Gennesaretsjøen nord i Israel. Han forkynte i byer og landsbyer der

Detaljer