Nr 3 september årgang. Takk...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr 3 september 2014 46. årgang. Takk..."

Transkript

1 Nr 3 september årgang Takk...

2 Andakten Jeg angrer ingenting Flere ganger har jeg hørt, både i privatlivet og offentleg i media, at folk står fram og sier at de ikke angrer på noe de har gjort i livet. Om de hadde fått sjansen til å leve livet om igjen, så ville de ha levd det samme livet. Jeg angrer ingen ting. Det høres jo så fint ut. Men hensikten med livet kan vel ikke være at vi skal stå fjellstøtt på alle valga vi har gjort, og aldri se oss tilbake og vurdere om alt var gode og rette valg. For min del vil jeg nok nyansere og si at jeg ser skade som jeg har vært årsak til med mine valg og disposisjoner i livet. Og jeg tenker på alle de ubrukte mulighetene som jeg skulle ha gjort mer ut av med livet mitt. Jesus sier i Lukas 5,31: Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Jesus vil være tilgjengelig for oss som angrer våre valg, og trenger et oppmuntrende, velsignende blikk. Jesus kom ikke til jorda for å polere det sjøllysende sjølbildet som de sjølrettferdige har. Jesus kom for å løfte opp den som ligger nede. Jeg står for Gud som allting vet og slår mitt øye skamfullt ned synger vi i en salme. Vi tåler ikke å å stå ansikt til ansikt med Gud. Lyset blir for sterkt. Men Jesu blikk går det an å møte. For i Jesu ansikt, i Jesu blikk, er den voldsomme, guddommelige krafta transformert ned til ei spenning vi kan tåle. Jesus velsigna dem som folk fordømte. Jesus tilgir synd, når det er det som trengs. Jesus velsigner med sitt oppløftende blikk når det er det som trengs. Sett meg så jeg ser deg, Jesus! Birger Foseide Lars Birger Aadland i ny tjeneste Det kom vel nokså overraskende på folket i Agdenes at Lars Birger Aadland hadde si siste gudstjeneste som sokneprest i Agdenes søndag 31. august. Derfor vil jeg gjerne gjennom menighetsbladet gi ei orientering til Agdenes menighet. Lars Birger Aadland er 65 år og har derfor etter søknad fått fritak fra boplikt i tjenesteboligen for soknepresten i Agdenes og bor i eget hus. I forbindelse med dette nevnte han for meg at han godt kunne tenke seg å gå over i ei seniorpresttjeneste i prostiet de siste åra han var i tjeneste fram til pensjonsalder. Tanken kom på grunn av at han ikke likte at den fine boligen som Agdenes kommune hadde bygd skulle gå ut av bruk som tjenestebolig for sokneprest i Agdenes. Dessuten så han at det var stort behov for prestetjeneste i prostiet på grunn av permisjoner og ledige stillinger. Lars Birger har også en spesialkompetanse på arbeid for barn konfirmanter og ungdom som prostiet kunne ha god bruk for. Jeg bragte disse tankene fra Lars Birger Aadland videre til bispedømmeadministrasjonen, men det ble ikke gjort noe med det. I juni i sommer oppsto en situasjon som gjorde det aktuelt å spørre Lars Birger Aadland om han fortsatt var interessert i å bli seniorprest og gå inn i tjeneste i hele prostiet. Han bekrefta dette. Men det var flere personer som ble berørt av ei slik omorganisering av prestetjenesta. Det var mange brikker som måtte komme på plass, og omorganiseringa måtte være på plass før skoleår og konfirmantår begynte. Dessverre var det ikke mulig å gå ut med informasjon om dette før alle brikker var på plass. Det er viktig for meg å understreke at dette var ei ordning som alle involverte pater var enige om og fornøyde med. Lars Birger Aadland har vært prest i Hemne. Tidligere har han vært prestevikar på Frøya. Svigerdattera hans var prest på Hitra i mange år. Slik kjenner han de fleste menighetene i prostiet. Han har allerede nå kommet i gang med konfirmantene som fungerende sokneprest på Hitra inntil ny prest blir tilsatt der. Jeg ønsker Lars Birger Aadland velkommen inn i ny prestetjeneste i Orkdal prosti, og jeg ønsker Atle Ølstørn velkommen til prostiet som fungerende sokneprest i Agdenes. Prost Birger Foseide 2

3 L E D E R Kjære sambygdinger! Dere lurer sikker på hvordan den nye presten er? Jeg er også spent, men ser med gled fram til å samarbeide med dere alle. Kirka er summen av alle medlemmene Kirka er fellesskap med hverandre om Jesus Kristus. Menigheta er summen av alle som hører til. Sjølsagt er det noen som har fått tildel mer ansvar, men resultatet blir hverken bedre eller verre enn summen av oss alle. Jeg skal ta min del av ansvaret, men skal fellesskapet være godt, er vi avhengige av at vi forsetter å løfte i flokk, at hver enkelt bidrar med sitt, og at vi løfter Jesus og hans nåde fram for hverandre. Det har runnet mye vatn gjennom Lena og ut i fjorden siden jeg trådte mine barne- og ungdomssko oppi bygda. Det var på mange måter ei god tid. Jeg var så heldig at jeg fikk evangeliet inn med morsmelka og med teskje. Det var godt å få det i passe porsjoner blanda med gode opplevelser. Presteskiftet kom brått Menighetene i Agdenes kan se tilbake på 12 rike år med Lars Birger Aadland som prest. Ei god og flott tid. Det er helt naturlig at dere synes det er trist å miste en så dyktig prest med så mange gode og allsidige egenskaper. Grunnen til at det skjedde så brått, skriver prost Birger Foseide om på side to i dette bladet. Forandringer kan være smertefulle, men de kan også gi muligheter. Vi spør oss: Hva nå? Hvor går veien videre? Jeg tror ikke vi skal gjøre mange store forandringer. Men i og med at jeg ikke har alle de sterke egenskapene som Lars Birger har, må vi se hvordan vi nå skal funger best mulig sammen. Gud har skapt oss med forskjellige evner, anlegg og egenskaper. Så er det vårt ansvar å prøve å sette sammen «laget» på best mulig måte med de resursene vi til enhver tid har tilgang på. Høst Vi står framfor en ny høst. Naturen kler seg i vakre høstfarger og årets avling er stort sett i hus. Det er tid for takk og glede for alt vi har fått fram til i dag. Og det er tid for å legge grunnlaget for et nytt år. Framfor oss ligger nye dager med nye muligheter under Guds rike nåde og velsignelse. God høst! Atle Misjonsprosjektet vårt Ny kirke vokser fram Prosjektet "Gi evangeliet videre i Blånildalen" bærer frukt. Nå bygges det nemlig en ny kirke av solide betongblokker i Gilgel Beles, hovedstaden i Metekel-distriktet. Dette er den andre Mekane Yesus kirken i distriktet, som er på størrelse med Oppland fylke. Av: Klaus-Christian Küspert Kirken er den første lutherske kirken i Gilgel Beles, som har vokst til å bli en liten by på rundt innbyggere. Høsten 2013 ble fundamentet lagt. Fram til regntiden i 2014 skal det meste av murarbeidet være avsluttet. Qes Adamu er den eneste presten innenfor Mekane Yesus kirken i hele Metekel, og er ansvarlig for oppfølgingen av byggearbeidet. - Jeg hadde gjerne sett at bølgeblikktaket var på plass før regnet setter inn for fullt i juli. Vi er redde for at noe av arbeidet kan bli ødelagt i tre måneders pøsregn, sier han. Det er ikke mulig å sette tak på kirken da årets budsjett nesten er oppbrukt. Nå håper prosjektmedarbeiderne på ny tildeling over 2015-budsjettet for å kunne ferdigstille kirken i Gilgel Beles. Innvielsen blir høsten

4 Årets gullkonfirmanter Konfirmerte 21. juni 1964: Fra venstre: Gunnar Tøndel, Oddbjørg Selbæk, Ingolf Tøndel, Sigrid Ingdal Husby, John Edvart Selbæk, Brita Wenche T. Fremstad og Brit Schjerve Konfirmerte 11. juli 1965: Fra venstre: Elin Landrø, Birgit Irene Olsen, Marit Eliassen, Jostein Magnar Singstad, Kari Frog Hellevik, Kristoffer Ysland og Eli Ingjerd Berg. 4

5 5

6 Takk Lars Birger! Utdeling av fireårsbok, september 2002, antagelig en av de første gudstjenestene i Agdenes menighet. Etterpå var det feiring på bedehuset sammen med fireåringer. Kullet her ble konfirmert i 2013 Ikke si ja eller nei, når jeg sitter står du og jeg har på hatten har du den av leken... Både konfirmanter, leirdeltakere, femteklassingene og de på Yngres og Umgdomsklubb har lekt denne leken! På Bakksætra har mange i menigheten vært gjennom årene. Lars Birger har invitert til dagsturer, leir, kurs og dugnader hit. Mange har blitt glad i stedet og har gode minner fra turene til Femteklassen har blitt invitert til Bakksætra på bli kjent med Nytestamentleir. Bakksætra. Foreldrene har stillt villig opp som leder. 6

7 Takk for følget gjennom 12 år I mai 2002 ble jeg tilsatt som sokneprest i Agdenes og kom flyttende til bygda en varm og fin augustdag. Presteboligen i Myran var vårt nye hjem, med fin utsikt til fjorden og en stor tomt og hage som innbød til aktivitet både med spade og motorsag. Vi har hatt 12 fine år her og jeg har trivdes godt som soknepresten i Agdenes menighet. Jeg har møtt mange mennesker, både i glede og sorg, og det har gitt livet mye god mening. Å leve tett på mennesker er alltid både utfordrende og berikende. Jeg har mye å være takknemlig for. Arbeidet med nytt orgel til Lensvik kirke og Ingdalen var inspirerende. Det gav menigheten et stort løft, og det var godt å være del av et fellesskap som sto på for viktige saker. Videre har vi hatt tre fine jubileer. Ingdalen kirke 50 år, Agdenes kirke 150 år i 2008 og Lensvik kirke 150 år i Tirsdagen på Mølnhaugan, diakonisamlinger, andakter på sykehjem og aldersboliger, invitasjon til Helselagsmøter og diverse sammenkomster. Det har vært fint å få være med! Menigheten har hatt barn og ungdom som satsningsområde. Det har passet meg godt. Med lærerbakgrunn og engasjert i barne&ungdomsarbeid hele livet, har det vært givende å satse på både konfirmantarbeid, BarneGospel, tirsdagstreff og leir. Bakksætra har vært en fin plass å komme til disse åra og det har vært givende å oppleve åpenhet og tilstedeværelse der. Mobiltelefoner blir stort sett lagt bort, og savnet av fjernsyn og data m.m. betyr ingen ting. Da er vi sammen og opplever fellesskapet i sang og aktiviteter, i bibelfortellinger og samtale, i spill og lek og opplevelser i naturen. Jeg tenker med stor takknemlighet på alle villige ledere som jeg har hatt med på leirene disse 12 åra på Mjuklia og Bakksætra! Ellers tenker jeg på mange besøk i hjemmene, enten det er når noen har gått bort, eller når vi samtale om dåp eller bryllup. Noen ganger var presten budsendt for en samtale og en nattverdsstund. Takk alle sammen for det vi har fått dele sammen! Når 12 års tjeneste her som sokneprest er slutt, er det også noe jeg angrer på eller føler at det ikke ble som jeg ønsket. Jeg tenker på de som jeg ikke fikk besøkt, og som gjerne ville at presten kom innom. Jeg tenker på ganger jeg ikke var oppmerksom på folks nød og lengsel. Det er også noe jeg som prest må bære med meg. Nå er jeg i gang som prest på Hitra. Egentlig seniorprest i Orkdal prosti. I september har jeg da startet med ansvaret for menighetene på Hitra, og sist tirsdag tok jeg imot 38 konfirmanter der. Videre starter tjenesten min der med bispevisitas, så det blir nok å gjøre framover. Vi bor i Vollahaugen i Lensvika, men jeg har også en bolig på Fillan, når det er nødvendig. Som Agdenesbygg vil dere nok treffe meg fortsatt, men nå ønsker jeg Atle Ølstørn lykke til som soknepresten i bygda. Han går til en fin menighet! Varm hilsen og takk. Lars Birger Aadland 7

8 Nypresten vår 1. september flyttet Atle Ølstørn inni presteboligen i Lensvik og Agdenes menighet fikk seg en ny prest. Jeg tok turen innom kontoret for å finne ut litt mer om ham. - Ølstørn, det høres jo veldig kjent ut, kommer du herifra? Ja, jeg er født og oppvokst i Lensvika, på Vang, borti Sletta oppi Singstad, i huset der han Ole Kristian og Kari Johanne nå bor. Målfrid og John Ølstørn var foreldrene mine. Jeg var nest yngst i søskenflokken på 6. Foreldrene mine er død nå og det er ingen av søsknene mine som bor i Lensvik nå. Jeg bodd i Lensvik fram til jeg flyttet på hybel som 16 åring for å gå på skole på Follo. - Har du familie? Jeg er gift med Rannveig som kommer fra Oppdal. Sammen har vi 3 barn og 4 barnebarn. Barnebarna er i alderen 3-9 år. - Hvorfor valgte du å bli prest? Hmm, jeg valgt vel egentlig ikke å bli prest. Jeg gikk på misjonsskole og var misjonær i Bolivia fra I august 1996 begynte jeg som kateket i Orkdal og fikk bl.a være med på å bygd opp trosopplæringsprosjektet i Orkdal. Det var spennende. Jeg liker å jobbe med barn og ungdom, egentlig med mennesker generelt. Vi har jo verdens flotteste budskap å komme med. Jeg håper jeg kan ære med på å formidle evangeliet på en troverdig og forståelig måte. Fra var tilbake i Bolivia som misjonær og i 2009, 2010 og 2011 reiste vi til Ecuador som misjonær for Normisjon. Da jeg kom tilbake til Norge fikk jeg tilbud om å jobbe som prest i Osen og Roan, selv om jeg mangler litt på den formelle utdanningen til å bli ordinert. Derfor kan jeg ikke vie brudepar, men det bruker å løse seg på en veldig god måte. - Hva liker du å gjøre i fritiden? Jeg liker å gå tur i skog og mark og å være sammen med familien min, spesielt barnebarna! Da har vi blitt litt bedre kjent med vår nye sokneprest. Vi ønsker deg lykke til med de oppgavene som venter og håper at du og Rannveig kommer til å trives i Agdenes. Hjertelig velkommen! Gerdine Selbekk 8

9 Barne- og Undomssida! Nå er sommerferien over og Tirsdagstreff, Yngres og Ungdomsklubb har startet opp igjen! Tirsdager i partallsuker samles vi på bedehuset i Lensvik. Tirsdagstreff er for de yngste barna, opptil de som går i 4. klassen. Vi synger masse der, hører på en bibelfortelling og lager noe. Til slutt har vi loddsalg hvor inntekten går til menighetens misjonsprosjekt og spiser vi boller og drikker saft. Alle er hjertelig velkommen på bedehuset i Lensvika fra kl Barna under 4 år må ha med seg en voksen. Yngres er for de som går i klassen. Her har vi mange spill, luftgeværskyting og bordtennis. Vi har en kort andaktsstund hvor vi leser i bibelen og snakker litt rundt det vi har lest. Loddsalg har vi, og så finner vi på litt forskjellige selskapsleker. Vi avslutter med saft og noe å bite i! Kom du også på bedehuset i Lensvik fra kl Ungdomsklubben starter kl og er for ungdommene fra klassen, de som er eldre er og hjertelig velkommen. Egentlig er det vel ungdommene selv som kan fylle kvelden med det de ønsker og vi har mulighet til biljard, bordtennis, luftgeværskyting og diverse bordspill. Vi har og WII! Her og har vi en kort ord for dagen, snakker litt rundt det vi er opptatt av eller kanskje noe som ungdommene lurer på. Vi har loddsalg og servering av saft og noe å bite i. Alle 4-åringene i menigheten skal ha fått invitasjon til utdeling av 4-årsbok. Hvis ikke din 4-åring har fått invitasjon kan du gi beskjed til Gerdine, da sørger vi for at det ligger en bok og aktivitetshefte til 4.åringen! Vi håper at vi treffer mange av 4-åringer i kirka eller på bedehuset og ser fram til en trivelig stund i lag med dere! De som går i 5. klasse har fått invitasjon for å ta imot Godt Nytt. Hvis du vet av en 5. klassing som ikke har fått invitasjon så kan du gi beskjed til Gerdine, alle som ønsker å motta Godt Nytt skal få det. I vår vil 5. klassingene bli invitert til leir på Bakksætra for å bli bedre kjent med Godt Nytt. LysVåken! er for de som går i 6. klassen. De vil bli invitert til å ligge over i kirka natt til 1. søndag i advent. Vi skal synge i lag, lese en bibelhistorie, bli bedre kjent med kirka og de som jobber der og ha det koselig i kirka! I lag skal vi forberede Lys Våken gudstjenesten som skal være på søndag. Siden det ikke ble Lys Våken i fjor så inviterer vi de som går i 7. klasse og! Etter julegranstenningen på 1. søndag i advent er det tradisjonen tro Grøtfest på bedehuset i Lensvik. Gerdine 9

10 Lensvik kirke Hedda Ølstøren Kvilvang Kasper Leknes Sandstad Adam William Amland Døpte Ingdalen kirke: Storm Sommerschild Runhaug Marianne Oddan og Tom Erik Sivertsvik Selnes Vår menighet Vigde Gravlagte Agdenes kirke: Jenny Lovise Brevik f Inger Marie Strand Arntsen f Takk Takk for gaven til Agdenes kirkes blomsterfond ved Jenny Lovise Breviks begravelse, kr 2800,00. Agdenes menighetsråd Hjertelig takk for all vennlig deltakelse, blomsterhilsener og minnegaver ved vår kjære Marie Indergårds bortgang. En spesiell takk til Agdenes Sykehjem for god pleie. Osvald m/ familie Hjertelig takk for all vennlig deltagelse, vakre blomster og pengegaver i anledning vår mor Jenny Breviks bortgang. Ottar Laila Lise m/familier Vi takker hjerteligst for gaven til Lensvik Bedehus på kr 4600,- i anledning Olga Holte Levinsens 75- årsdag. Styret Avskjedsfest og velkomst AVSKJED med Lars Birger Aadland VELKOMST for Atle Ølstørn LENSVIK BEDEHUS tirsdag 23. sept kl Sang og musikk av lokale aktører Tilbakeblikk på 12 års prestetjeneste i Agdenes Prost Birger Foseide Ordfører oddvar Indregård Servering ALLE ER VELKOMMEN Arr: Agdenes menighetsråd 10

11 Kirkevergens spalte Blomsterfondene Fra nå av er det ønskelig at gaver til blomsterfondene betales inn på menighetsrådets driftskonto: Dette kontonr vil heretter bli å finne på siste side i Menighetsbladet. Når innbetalingene er merket med hva de gjelder, er det enkelt å føre de på det respektive fondet i regnskapet. De andre bank-kontoene vil etter hvert opphøre. Johan Livard Mosdal HUSBASAR Årets husbasar i Nordbygda Grendahus arrangeres tirsdag 14. oktober kl Alle er hjertelig velkommen! Kontor: Dikesv. 1 (Fannremsmoen) Begravelser Kremasjoner Båretransport inn- utland Minnesamvær Gravstener Navnetilføyelser Kvalitet Service DØGNVAKT Nå kan du også lese menighetsbladet på internett. Du finner det på Under tjenester på venstre side åpner du kultur,musikk,fritid, der finner du Kirken i Agdenes. Der vil du finne menighetsbladet. Vi bistår ved arv, skifte og eiendomsoverdragelser Elveseter Begravelsesbyrå Lyngv. 3, 7088 Heimdal Tlf Vi ordner alt ved begravelser. Alltid til tjeneste. 11

12 B-blad FULLDISTRIBUSJON Returadresse: 7316 Lensvik Gudstjenester september 15. s. i treenighetstiden Tekst: Matt Elsk deres fiender Agdenes kirke kl Gudstjeneste v/ Ølstørn Konfirmantpresentasjon og utdeling av Godt Nytt og 4-årsbok Høsttakkefest Takkoffer til: Menighetens Diakoniarbeid 28. september 16. s. i treenighetstiden Tekst: Mark 7,31-37 Jesus helbreder en døv. Lensvik bedehus, gudstjeneste i kl v/ølstørn Utdeling av 4-årsbok, Godt Nytt til 5.klassingene Barnas misjonsdag. Takkoffer til: Menighetens misjonsprosjekt 5. oktober 17. s. i treenighetstiden Tekst: Joh og Jesus vekker opp Jairus datter Agdenes kirke kl v/ølstørn Takkoffer til: Normisjon 12. oktober 18. s. i treenighetstiden Tekst: Matt Jesus helbreder Peters svigermor Lensvik kirke kl Gudstjeneste v/ølstørn Nattverd. Takkoffer til: Sjømannskirken Norsk kirke i utlandet. 19. oktober 19. s. i treenighetstiden Tekst: Gal 5,16-26 Livet i Ånden Ingen gudstjenester 26. oktober, Bots og bønnedag Tekst: Luk 13,22-30 Er det få som blir frelst? Ingdalen kirke kl gudstjeneste v/ Ølstørn Takkoffer til: TV aksjon 2. november Allehelgens søndag Tekst: Matt 5,1-12 Saligprisningene Lensvik kirke kl v/ølstørn Takkoffer til: NMS Agdenes kirke kl v/ølstørn Takkoffer til: Menighetens Diakoniarbeid 9. november, 22 s. i treenighetstiden Tekst: Matt 12,33-37 Ingen gudstjeneste 16. november, 23. søndag i treenighetstiden Tekst: Mark 10,28 31 Få hundre ganger så mye igjen Ingdalen kirke kl gudstjeneste v/ Ølstørn Takkoffer til: Menighetens misjonsprosjekt 23. november Siste søndag i kirkeåret Tekst: Matt 25, Dommen Ingen gudstjeneste 30. november, 1. s. i advent Tekst: Luk 4,16 22a Jesus står frem i Nasaret Lensvik kirke kl Lys Våken gudstjeneste v/ølstørn Takkoffer til: Menighetens barne- og ungdomsarbeid 7. desember 2. s. i advent Tekst: Luk 21,27 36 Guds rike er nær, våk og be Agdenes kirke kl Lysmesse v/ølstørn Takkoffer til: Lys til verden. Samarbeidsråd for Menighet og Misjon i Nidaros. AGDENES MENIGHET SOKNEPRESTKONTORET I AGDENES Prest: Atle Ølstørn Tlf / Mobil: e-post: Kontortid: Tirsdag og torsdag kl Treffes på mobil hele uka Kirkeverge Johan Livard Mosdal Kontortid: Tirsdag og torsdag Tlf kontor: Mobil: e-post: Agdenes menighetsråd kontonr: Organist: Anne Sødal Aadland, tlf Menighetspedagog: Gerdine Selbekk Tlf Kirketjener: Aslaug Ravnaas Mosdal, Tlf AGDENES MENIGHETSBLAD Red: soknepresten Redaksjonskomite: Gerdine Selbekk og Atle Ølstørn e-post: Kasserer: Kirkevergen Bnkgironr: Trykk: Orkla Grafiske AS

Nr 2 juni 2014 46. rgang. Ragnhild og Charlotte var solister på 17. mai-gudstjenesten. Foto: Kjell Inge Selbekk

Nr 2 juni 2014 46. rgang. Ragnhild og Charlotte var solister på 17. mai-gudstjenesten. Foto: Kjell Inge Selbekk Nr 2 juni 2014 46. rgang Ragnhild og Charlotte var solister på 17. mai-gudstjenesten. Foto: Kjell Inge Selbekk Andakten Født på ny Tekst Joh.3,1-16 Det er da en umulighet å krype inn i mors liv for den

Detaljer

Gud signe årets grøde i alle verdens land! Gud gi oss daglig føde fra jord og hav og strand, og hjelp oss du å dele med andre det vi har, vårt liv,

Gud signe årets grøde i alle verdens land! Gud gi oss daglig føde fra jord og hav og strand, og hjelp oss du å dele med andre det vi har, vårt liv, Nr 2 juni 2015 47. årgang Gud signe årets grøde i alle verdens land! Gud gi oss daglig føde fra jord og hav og strand, og hjelp oss du å dele med andre det vi har, vårt liv, vår jord, det hele er ditt,

Detaljer

Jubileumsfest. Les mer side 7

Jubileumsfest. Les mer side 7 Nr 1 mars 2014 46. årgang Jubileumsfest Les mer side 7 Andakten La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg Joh 14, 1-6 Jesus var sammen med disiplene, vennene sine. De begynte å bli

Detaljer

Nr 4 desember 2014 46. årgang

Nr 4 desember 2014 46. årgang Nr 4 desember 2014 46. årgang Mitt hjerte alltid vanker I Jesu føderum, Der samles mine tanker Som i sin hovedsum, Der er min lengsel hjemme, Der har min tro sin skatt, Jeg kan dig aldri glemme, Velsignet

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 1-2014

Menighetsbladet Nr. 1-2014 Menighetsbladet Nr. 1-2014 Kilebygda, Melum, Skotfoss og Solum Kilebygda Melum Skotfoss Solum Foto: Hallvard Ripegutu Skidag i Solum På side 4-6 kan du se mange bilder og lese om skidagen 02 Innhold 03:

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69 Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 3 2010 årgang 69 Guds ord vel alltid lyser, den sol går aldri ned. Det hus som Anden hyser, ligg støtt

Detaljer

Menighetsblad for Hemne prestegjeld. Nr 1 2012 Årgang 56. Foto: Jane Bjerkli

Menighetsblad for Hemne prestegjeld. Nr 1 2012 Årgang 56. Foto: Jane Bjerkli Kirkedøra Menighetsblad for Hemne prestegjeld r 1 2012 Årgang 56 Bryllup i Vinje under Fjordkulturdagan? Vesle Elisabeth synes det er artig å være med på bryllupsfeiring. Det er hun kanskje ikke alene

Detaljer

NR. 3 - HØSTEN 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Utdeling av Min Kirkebok 4, s. 7. Portrettintervju: Anna Malmberg, s. 12-13. Med TRO på Kråkerøy IL, s.

NR. 3 - HØSTEN 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Utdeling av Min Kirkebok 4, s. 7. Portrettintervju: Anna Malmberg, s. 12-13. Med TRO på Kråkerøy IL, s. NR. 3 - HØSTEN 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Utdeling av Min Kirkebok 4, s. 7 Portrettintervju: Anna Malmberg, s. 12-13 Med TRO på Kråkerøy IL, s.14-15 Menighetens ansatte: KRÅKERØY MENIGHET domkirkens prosti

Detaljer

Nr. 5 Oktober 2010 48. årgang

Nr. 5 Oktober 2010 48. årgang Åfjord kirke Stoksund kirke Nr. 5 Oktober 2010 48. årgang Jeg setter min bue i skyene; og den skal være et tegn på pakten mellom meg og jorden. Innhold: 50 60-årskonfirmanter Nye rutiner i kirkene Fast

Detaljer

senjabladet Felles informasjon side 2-5, 14-15 Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Torsken menighet side 16-19

senjabladet Felles informasjon side 2-5, 14-15 Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Torsken menighet side 16-19 nr. 3-2010 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Felles informasjon side 2-5, 14-15 Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Torsken menighet

Detaljer

for menighetene i Hemne og Snillfjord Nr 1 2014 Årgang 58

for menighetene i Hemne og Snillfjord Nr 1 2014 Årgang 58 Kirkedøra for menighetene i Hemne og Snillfjord Nr 1 2014 Årgang 58 Menighetsblad HOBBYKLUBBEN SKAFFER FUGLENE BOLIG TIL VÅREN Konfirmantene kommer Vi oppfordrer alle til å ta godt imot konfirmantene i

Detaljer

KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang

KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang INNHOLD Prestens hjørne 2 Eline Froland ny medarbeider i UNG 3 JuniorKRIK 4 Trosopplæring 5 I samme båt Adir 6 Vær med å gi kirken

Detaljer

Biskop Atle Sommerfeldt vasker føtter på «Etter skoletid» på Misjonshuset

Biskop Atle Sommerfeldt vasker føtter på «Etter skoletid» på Misjonshuset Biskop Atle Sommerfeldt vasker føtter på «Etter skoletid» på Misjonshuset Nr 2 44. årgang Mai 2014 Kom og få mat! Johannes 21 Tekst: Jakob Furuseth Jesus vet hva omsorg er. Tidlig om morgenen, mens disiplene

Detaljer

BØRSA BUVIK SKAUN. I dette nummer av bladet: Min tro side 3. LysVåken side 4. Nye vikarer side 6. Nr 1 Februar 2009 Årgang 57

BØRSA BUVIK SKAUN. I dette nummer av bladet: Min tro side 3. LysVåken side 4. Nye vikarer side 6. Nr 1 Februar 2009 Årgang 57 BØRSA BUVIK SKAUN Nr 1 Februar 2009 Årgang 57 I dette nummer av bladet: Min tro side 3 LysVåken side 4 Nye vikarer side 6 Demokratireformen Stein Ellinggard Den 15. november 2008 vedtok kirkemøtet Særskilte

Detaljer

Kirken reiser seg. for Østerås og Grinilund

Kirken reiser seg. for Østerås og Grinilund Menighetsbladet for Østerås og Grinilund Kirken reiser seg I sommer ble kirkerommet i Grinilund kirke jevnet med jorden. Nå vokser et nytt kirkerom frem. Det er beregnet ferdig til innvielse 1. mars 2014.

Detaljer

Nr. 2 Mars 2010 75. årgang. Vår i emning

Nr. 2 Mars 2010 75. årgang. Vår i emning Nr. 2 Mars 2010 75. årgang Vår i emning NORDRE LAND PRESTEGJELD Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf. 61 11 61 35 Kontortid:

Detaljer

Menighetsblad Høsten 2012 Årgang 60

Menighetsblad Høsten 2012 Årgang 60 INFORMASJON Menighetsblad Høsten 2012 Årgang 60 Foto: Nina Hagen En sommer er over - og høsten står foran med mange blanke ark og utfordringer. Vi håper alle har hatt en god sommer med avkobling og hentet

Detaljer

Kick-off for årets konfirmanter

Kick-off for årets konfirmanter PORSGRUNN Nr. 5 - Oktober 2013 e.kr.f. Kick-off for konfirmantene våre på Oksøya leirsted ble gjennomført helgen 14. til 15. september. Våre 70 konfirmanter på øst og vest, fikk med seg 24 timers action

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

det Centrale - å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet AV I N N H O L D E T

det Centrale - å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet AV I N N H O L D E T S O M M E R 2 0 1 1 Å R G A N G 9 3, N U M M E R 3 det Centrale - å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet Metodistkirken ved Fløibanen www.centralkirken.no AV I N N H O L D E T Bli hos oss Centralen

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD, FARSUND OG SPIND Nr. 1 2009 årgang 68 2. plass 2008 Julefestene disse flotte jentene var på kan det leses om på sidene 27, 28 og 30. Om deres synder er som purpur, skal

Detaljer

Kjære menighet. Den tradisjonelle Kjerkstubasaren. 2 Høst 2012

Kjære menighet. Den tradisjonelle Kjerkstubasaren. 2 Høst 2012 NR. 3 2012 71. ÅRG. 2 Høst 2012 Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Dette er ordene jeg starter hver gudstjeneste med. Og ønsker dere alle, Nåde og Fred, nå når jeg skal

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 3. September 2012 63. årgang Innhold Prestens hjørne Leiaren av menighetsrådet 2 Fra kirkevergen og fellesrådet Status givertjeneste 3 UNG-team 2012

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 2 2011 årgang 70. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 2 2011 årgang 70. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 2-2011 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 2 2011 årgang 70 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Far! om du vil, så la denne

Detaljer

Kirkenytt Metodistkirken Halden

Kirkenytt Metodistkirken Halden Kirkenytt Metodistkirken Halden Nr. 1 Mars Mai 2014 Årgang 63 Alfred Glomsrød Fladeby ble døpt 09. februar. Her sees dåpsbarnet sammen med foreldrene Oda og Anders Fladeby, prest og faddere. Vi gratulerer

Detaljer

Nr. 1 Februar 2011 75. årgang. Nordsinni kirke. Foto: Kirsti Thomlevold

Nr. 1 Februar 2011 75. årgang. Nordsinni kirke. Foto: Kirsti Thomlevold Nr. 1 Februar 2011 75. årgang Nordsinni kirke Foto: Kirsti Thomlevold NORDRE LAND PRESTEGJELD Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest i Nordre Land: Knut Ellefsrud

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 september 2014-55. årgang. Heilt på jordet

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 september 2014-55. årgang. Heilt på jordet Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 september 2014-55. årgang Heilt på jordet Første helg i juni inviteres det til familie-festivalen «Heilt på jordet». Også i sommer var dette et vellykket

Detaljer

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker Kjøreplan: Lund Prestegjeld Postadresse: Kirkekontoret, 4460 Moi E-post: gsrettedal@yahoo.no Bankkontonummer: 3213 63 20024 Redaksjon og Layout: Frist for stoff 11. nov. Ut ca. uke 50 Nr. 4-2009 Lund og

Detaljer

Holla Menighetsblad NR. 1 - MARS 2011-56. ÅRGANG

Holla Menighetsblad NR. 1 - MARS 2011-56. ÅRGANG Holla Menighetsblad NR. 1 - MARS 2011-56. ÅRGANG Innhold 2: De heldiges samfunn 3: For når Han styrer båten... 4: Bibelsmuglere på Trovassli 6: Snakker vi for mye om synd? 8: En stille dag i kirken 9:

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer