Årsmelding Orkdal kirkelige fellesråd 2014 side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding Orkdal kirkelige fellesråd 2014 side 1"

Transkript

1 Konfirmanter side 1

2 Fellesrådet har hatt disse faste medlemmene Kari Fagerholt Orkanger menighetsråd Ole Kristian Fagerli Orkanger menighetsråd Åse-Liljan Berg Orkdal menighetsråd Ivar Nerhoel (leder) Orkdal menighetsråd Torgeir Fagerli Orkland menighet Tron I Berbu Orkland menighet Rikard Kvernmo Geitastrand menighet Oddvar Kjøren Geitastrand menighet Torstein Larsen Orkdal kommune Birger Foseide Nidaros biskops representant Fellesrådet har i 2014 hatt 7 møter og behandlet 36 saker. Fannrem Ivar Nerhoel Leder fellesrådet Margit Sødal kirkeverge side 2

3 Personalet Kirketjener Tor Brage Fagerli 100 % Kirketjener Daniel Hellström 100 % Sekretær Geir Olav Valstad Syng Med.20 %+80 % Kirkeverge Margit Sødal 100 % Sekretær Gunvor Nyvoll Kjerstad 50 % Diakon Guri Ree Bjørkås 100 % til Diakonimedarbeider Ingrid Holte Karlsen 100 % fra Kateket Olav Pederstad 80 % Kantor Piotr Wróbel 80 % Kantor Barbara Kamienska Wróbel 100 %, 20 % av dette i Orkdal Renholder Justyna Michalak kulturskole 50 % Klokker Trine Snekvik Fagerli Ca 3 % Klokker Jorhild Ljøkjel Ca 3 % Klokker Kirsti Svorkmo Kristiansen Ca 3 % Klokker/ diakonimed. Hildegunn R. Eikli 30 % / 10 % Klokker Terje Håvardstad Jonassen Ca 10 % Menighetspedagog Line K. Saltbones 80 % til Menighetspedagog Grete Hammer 25 % Enhet 1 i Orkdal prosti, hovedsakelig på Hitra Menighetspedagog Gerdine Selbekk 12 % Enhet 1 i Orkdal prosti, Menighetspedagog Elise Kimo Agdenes 55 % Enhet Orkdal 1 i Orkdal og Meldal prosti, fram Skaun til Menighetspedagog Kim Terese Furuhaug % Enhet 1 i Orkdal prosti, Meldal Fra og % i Orkdal 12 %, Agdenes fra Følgende bispedømmerådsansatte arbeider i Orkdal: prost i Orkdal prosti: Birger Foseide, sokneprest i Orkland: Åse Rugland, sokneprest i Orkdal: Eldfrid- Marie Hollevik Bakken, sokneprest i Orkanger og Geitastrand: Pål Ove Lilleberg Aktivitets- og redegjørelsesplikten. I henhold til likestillingsloven redegjøres det for den faktiske situasjon når det gjelder likestilling i virksomheten. Totalt er det opprettet 11,1 årsverk som innehas av 20 personer. Av dette er 4,7 årsverk (6 personer) menn og 6,4 årsverk (14 personer) kvinner. side 3

4 Fellesrådet er kjent med forbudet mot diskriminering og arbeider kontinuerlig med dette. Økonomisk resultat Det økonomiske resultatet for drifta går i 0. Investeringsregnskapet er avslutta med et overskudd på kr. Dette er i hovedsak på grunn av salg av bil og traktor. Det føres som inntekt i investeringsregnskapet, og som utgift i driftsregnskapet. Det var følgende vesentlige avvik i forhold til budsjett: Merforbruk i forhold til budsjett: Lønn ekstrahjelp: kr. Noe av grunnen til dette er at 20 % av ei sekretærlønn ble ført her for hele Større inntekter i forhold til budsjett: Husleie- /festeavgifter: Statistikk. Hvor mange ble døpt i Orkdalskirkene i Hvor mange konfirmanter? Hvor mange ble vigd? Hvor mange gravferder? Hvor mange til gudstjeneste? Nedenfor finner du opplysninger for de enkelte tjenestene. side 4

5 Dåp Døpte i Orkdalsmenighetene I 2013 ble 82,7 % av alle fødte barn i Orkdal døpte i kirka. 118 barn ble døpt i Barnedåpen er en festdag i kirka og for familiene som døper barna sine. En gang i måneden er det ei dåpssamling for de som skal ha dåp kommende måned. Dåpssamlinga tar grundig for seg dåpens innhold og gjennomføringa av gudstjenesta. I tillegg får foreldre og faddere informasjon om hvordan menighetens trosopplæring kan være en god hjelp i ansvaret de får i dåpen, slik at barnet kan vokse opp og oppleve kirka som sin kirke. Konfirmasjon I 2013 ble 75,4 % av alle 15-åringer konfirmert i Orkdalsmenighetene. I 2014 ble 133 ungdommer konfirmert. side 5

6 Konfirmerte i Orkdalsmenighetene Vigsel Vigde i Orkdalsmenighetene I 2014 var det 31 vielser i Orkdalsmenighetene. side 6

7 Gravferder Gravferder i Orkdalsmenighetene Det var 108 gravferder i Av disse var 31 bisettelser. Kirkelige gravferder i prosent av antall døde i 2013 var 104,7 %. Dvs at det var noen utenbygds begravelser. Gudstjenester I 2014 ble det holdt 142 gudstjenester totalt i Orkdalsmenighetene med deltakere. Presten er gudstjenesteleder og planlegger gudstjenesta sammen med kantor og andre ansatte. 68 frivillige medarbeidere deltar i planleggingen og gjennomføringen av gudstjenestene. Gudstjenestene er fordelt på følgende sokn: 59 i Orkdal (medregna Søvasskjølen fjellkirke) 31 i Orkland 37 i Orkanger 15 i Geitastrand side 7

8 9 på institusjoner 15 på andre gudstjenestesteder 67 gudstjenester med nattverd 16 gudstjenester i påska Medlemskap i Den norske kirke I 2013 var , dvs 87,7 % av Orkdals innbyggere medlemmer i Den norske kirke. Pr var medlemmer. I løpet av 2014 har det vært 16 utmeldinger og 1 innmelding (i tillegg til alle døpte) Trosopplæring Babymassasje Det ble gjennomført 4 kurs med seks samlinger i hvert kurs. Her samles nybakte foreldre, bare mødre også i år, sammen med babyen sin for å synge for barnet, oppleve sosialt samvær og lære enkel massasje. Til sammen 49 babyer og 49 mødre har deltatt på disse kursene. Mødrene gir uttrykk for at dette er et tilbud de setter pris på. Både å ha en aktivitet mor og barn kan gjøre sammen, og det å ha et sted å treffe andre i samme situasjon. Kursansvarlig har på våren vært menighetspedagog Line Krutvik Saltbones og fra høsten 2014 menighetspedagog Kim Terese Furuhaug. side 8

9 Barnesang med kjærlighetsspråk Høsten 2014 startet vi med barnesang med kjærlighetsspråk. 6 kursdager a 2 timer. Det er få ressurser som brukes i dette tiltaket. Kun menighetspedagog og sekretær er involvert. Deltagerne vil oppleve likheter med babymassasjen og her kjenne seg igjen. Tiltaket er for barn som egentlig er litt for store for massasjen, men likevel drar god nytte av babysang. Her tilpasses babysangen utfra alderen til barna som er påmeldt og flere av sangene kommer naturlig nok fra barnesang, da barna er mellom 6-14mnd. Etter oppfordring ble det kjørt to piloter for å kvalitetssikre tiltaket. Det ble blant brukerne svært positivt tatt imot, men det skal etter jul avgjøres om dette er noe vi skal fortsette med. Vi starter med babysang/barnesang, deretter tar vi litt sosialt før vi avslutter med en uformell prat rundt «Kjærlighetens fem språk». Her er fokus på barn og hvordan vi som foresatt ulikt viser kjærlighet til dem og hvordan barn på ulike måter viser sin kjærlighet til mennesker rundt seg. Det er et forebyggende tiltak og tilbakemeldingene fra kurset har vært udelt positive. Barnesang Ni onsdager har det vært barnesang i løpet av året. Her samles barn i alderen 8 mnd til 3 år og foreldre/besteforeldre for å synge, danse og ha sosialt samvær med fruktservering. Gjennomsnittlig har det vært ca. 15 barn på hver samling på våren. Noen har hatt med seg en voksen, mens andre har hatt med seg to voksne. Mange har vært ganske fast på alle samlingene. Barnesangen er preget av lun og god stemning der barnesanger med kristent innhold og mer side 9

10 tradisjonelle barnesanger, samt regler formidles. Dette var et arbeid som ble drevet av frivillig medarbeider, Marie Loe Fagerholt i samarbeid med menighetspedagog Line Krutvik Saltbones på våren. Høsten 2014 ble tilbudet utvidet. Flere som hadde vært med på barnesang til de var 3 år ønsket å fortsette og Mia Sollie Sommerschild meldte seg som frivillig til å ta hånd om barna fra 3-5 år. Dette har vært en suksess. I gjennomsnitt har det vært ca. 25 barn på disse to samlingene og 46 barn har vært innom denne høsten. Disse to gruppene har gått parallelt og de har vært sammen i starten og slutten av samlingene. Mia og Maria har vært flotte medarbeidere denne høsten og pådrivere for dette tiltaket. De deltok også sammen med menighetspedagog på babysangkurs i Byåsen menighet på november d.å. Året ble avsluttet med invitasjon til avslutning i Orkdal kirke, der alle foreldre og besteforeldre og søsken også ble invitert. Hele 70 deltok på denne avslutningen der de fikk se hva vi gjør på en «vanlig» barnesang kveld. Kvelden avsluttet med lystenning og kaffe og kaker. Fra 2015 vil flere frivillige bli engasjert til bl.a. å koke grøt til barna etter sangen. «Min kirkebok» til 4-åringene Utdelinga av «Min kirkebok» til 4-åringene har blitt et populært tiltak. Det er en glede å invitere 4-åringene til alle 4 kirkene våre åringer kom til kirka for å motta sin egen bok. Gudstjenestene var tilrettelagt på en slik måte at det skulle være fint for 4-åringen og hans familie å delta. Helt førsteklasses I år inviterte vi også 6-åringene til en gudstjeneste for å markere skolestart og for å gi dem Min kirkebok 6 (Iko). I Orkdal ble denne gudstjenesten lagt rett før skolestart og opplevdes mulig som en ekstra støtte for barna som skulle starte på skolen dagen etter. Til sammen 53 6-åringer kom til kirkene våre på denne gudstjenesten, som vi kalte Helt førsteklasses. side 10

11 Tårnagenthelg I år ble det nasjonale breddetiltaket for 8/9-åringene (3. trinn) Tårnagenthelg, arrangert for tredje gang. Dette er i Orkdal kirke siste lørdag og søndag i januar. 30 barn deltok. De utforsket kirka, leita etter symboler i kirkerommet, forberedte gudstjeneste og løste ulike oppdrag. Helga ble avsluttet med familiegudstjeneste der tårnagentene i stor grad deltok. side 11

12 Orkdal SoulChildren Koret drives fremdeles av Orkdal menighet. Elena Selbekk er dirigent, menighetspedagog Line Krutvik Saltbones var leder på våren og Kim Terese Furuhaug tok over på høsten. Eldfrid-Marie Hollevik Bakken, Steinar Fagerli, Jorunn Alsethaug og Else Svensson er med som frivillige medarbeidere. Ca 10 barn har møtt til øvelsene på våren og 16 i høst. Vi har hatt 6 øvelser på høsten og to opptredener på våren og 4 opptredener på høsten. Her bør nevnes sang på Julemessa, Adventstund og julaften i Orkdal kirke, samt konsert med Cantilena i Orkdal kirke. I høst ble det gjort et storoffensiv PR-messig for å få med nye medlemmer, ved å sende invitasjoner til alle mellom år. Det tenkes mye nytt i Orkdal Soul Children og 2015 ser ut til å bli et spennende år der Elsa Svensson tar over som dirigent Selve øvelsene preges av svært god stemning og dyktige, sangglade barn. Vi legger også vekt på det sosiale, og avslutter fremdeles hver øvelse med kveldsmat. side 12

13 LYSVÅKEN LysVåken, et tiltak for 11-åringer der advent og jul er tema. LysVåken har alltid vært arrangert i Moe kirke og det er ei overnatting fra lørdag til 1.søndag i advent. Det kommer barn fra alle menighetene. I år var det 29 deltakere. 7 ungdomsledere og 4 voksne ledere sørga for at det ble ei flott helg, der barna storkosa seg og ble bedre kjent med kirka og jula. TEN Dette er et tiltak for de som fyller tretten i løpet av kalenderåret. Det er ei overnatting i Orkanger kirke før påske, der påskebudskapet er i fokus. Ungdommene blir kjent med kirka, og de får oppleve et trygt og godt fellesskap. Det avslutta med ei gudstjeneste søndag kl 11 der TENungdommene medvirket på en særdeles positiv måte. I år deltok 10 på dette arrangementet. Konfirmasjon Konfirmasjonsundervisningen har inneholdt ca en månedlig samling med konfirmantene fra september til mai. Dette har vært undervisning i grupper på ca 15, om sentrale tema i kristen tro. Noen av disse samlingene har inneholdt forberedelser til spesielle gudstjenester der konfirmantene deltar, som presentasjonsgudstjenesten, leirgudstjenesten og lysmesse. I tillegg har konfirmantene i hele kommunen sammen vært med på konsert med Hans Inge side 13

14 Fagervik, Pysj-cup i Orklahallen, Ung Messe-dag og fasteaksjonen til inntekt for Kirkens Nødhjelp. Gjennom året deltar foreldre som frivillige som nattevakt på leir, ulike oppgaver på Pysj-cup og Ung Messe og som sjåfører under fasteaksjonen. Her møter vi stort sett villige foreldre. De to leirene på Søvassli ungdomssenter utgjør også i år en vesentlig del av konfirmantåret. Der er elever fra Orkanger ungdomsskole på den ene leiren og elever fra Grøtte og Årlivoll på den andre. Leiren gir tid til fordypning, erfaring og kontakt med voksne og ungdomsledere. God bemanning fra staben og en stor gjeng ungdomsledere er med og gjør denne leiren til et høydepunkt for konfirmantene. Ungdomslederkurs (ULK) Ungdomslederkurset er nå inne i sitt tredje kull med 7 nye ungdommer som startet opp på kurs høsten Også dette året har vi med noen ungdommer fra Skaun og Meldal som har med seg en leder hver på kurset. Året startet med en weekend på Fjellkirka. Det er fortsatt et tilbud hovedsakelig til de som ble konfirmert på våren. De får undervisning i lederarbeid, bibelkunnskap og får jobbe med seg selv som leder. I løpet av året har de praksis i ulikt barne- og konfirmantarbeid i menighetene. Etter endt kurs kan de få være med som ledere for konfirmantene eller annet barnearbeid i menighetene. Torsdagklubben Høsten 2013 startet Torsdagsklubben opp i menighetshuset på Fannrem. Annenhver torsdag er huset åpent på kveldstid for ungdommer fra hele kommunen i alderen konfirmanter til 19 år. Bordtennis, biljard, musikk, spill, cafè og korssamling har vært faste poster. Ca ungdommer går fast på klubben. 6 frivillige ledere er med stort sett hver gang sammen med kateketen. Vi opplever klubben som et godt og viktig sted å være for de som kommer. Nytt av året har vært at konfirmanter kunne få godkjent 2 kvelder på Torsdagsklubben som en gudstjeneste. Det har ført til flere besøkende, men mest i starten. side 14

15 Samarbeid med barnehager og skoler Kirka har et godt samarbeid med barnehager og skoler. Før jul var 23 grupper fra barnehager og skoler på julevandring. Prest har utenom dette vært på flere barnehagebesøk. I alle 4 kirkene var det til sammen 7 skolegudstjenester før jul. Våren 2014 ble det også gjennomført «Kirkehuset forteller» for elever fra 2. årstrinn på Grøtte skole. Prester har også besøkt grunnskole og videregående skole. Bibler til 5. trinn Hvert år deler Orkdalsmenighetene ut bibel til alle på 5. trinn fra menighetsrådene. I den forbindelse er kateket eller prest ute på skolene i 5. trinn med undervisning om bibelen. 5. trinns-elevene inviteres pr. brev til å motta bibelen i kirken om de ønsker. Felles diakonale tiltak. Aktiviteter som er felles for alle menighetene: Andakter. Det er holdt 43 andakter både på Orkdal Helsetun (OH) og på Elvepromenaden borettslag(ops) i En av prestene eller diakon/diakonimedarbeider har andakt sammen med kantor. På OH var beboere samlet hver gang, på OPS er det en liten, trofast flokk på 4-6 stykker som møter opp. Mange uttrykker takknemlighet over andaktsstundene. På Fannrem trygdebolig ble det holdt 3 andakter i vårhalvåret Det var få, enkelte ganger ingen som benytta dette tilbudet. Derfor ble det bestemt å droppe andaktene på trygdeboligen. På Kårstuggu på Svorkmo har det vært 11 andakter i løpet av året. Her har det kommet 5-7 tilhørere. Etter andakten serverer noen kaffe, noe som gjør dette til trivelige stunder som også skaper et sosialt fellesskap. side 15

16 Sangstund Orkdal Helsetun Dette er fortsatt et populært tiltak på helsetunet. Sjøl om det på høsten 2014 var en del færre til stede enn i Det ble holdt 14 sangsamlinger med rundt beboere på helsetunet, brukere av dagsentret og frivillige forsangere samlet. Fra kl 11 til 12 møtes vi for å synge kjente og kjære sanger og salmer. Diakon/diakonimedarbeider leder sangstundene. Kirsti Kristiansen er fast pianist. Sangstund Fannrem trygdebolig På Fannrem trygdebolig koser vi oss med kaffe og kaker, sang, høytlesning og prat en gang i måneden. Vanligvis er det 3-5 beboere, samt 2 frivillige og diakon/diakonimedarbeider som er med her. I 2014 var det 11 slike samlinger. side 16

17 SIMEN - et tilbud for mennesker med utviklingshemming SIMEN- Sammen I Menigheten er et tilbud for mennesker med utviklingshemming over 18 år. I 2014 hadde SIMEN 11 samlinger på Orkdal menighetshus, med kaffe, sang, prat og liturgisk avslutning. Dette er veldig trivelige samlinger, der 4-5 frivillige og 7-9 deltagere er med. I juni hadde Simen sommeravslutning på Fjellkirka sammen med foreldre og søsken. SIMEN deltok på en gudstjeneste i Orkdal kirke i mars som kirkeverter, tekstlesere og i prosesjon. På september var vi ca 14 stk som reiste inn til Nidarosdomen og deltok på høsttakkefest. To av deltakerne på Simen var tekstlesere under denne gudstjenesten. Sorggruppe I 2014 var det ingen sorggruppe i gang. side 17

18 Besøkstjeneste / samtale Alle menigheter går med hilsen til jubilanter som fyller 75, 80, 85, 90 og 95 år, og hvert år etter 95 år. I 2014 var det ca 240 jubilanter som fikk besøk på dagen sin. På 75- årsdagen gis boka «Gode ord på vandringen», på 80-årsdagen «Syng med!», ellers gis en blomst. Ingen av menighetene har organisert besøkstjeneste, men I løpet av året har diakon og diakonimedarbeider hatt vel 80 hjemmebesøk. DIAKONI i alle menigheter Alle menighetene har arrangert fasteaksjon også i Resultatet ble rekordhøyt: Kr I tre av menighetene har det vært hyggetreff, enten hver uke eller en gang pr. måned. Det har vært servert kirkekaffe etter mange gudstjenester i alle kirkene. Det har også vært tilbud om kirkeskyss i hver menighet. Alle menighetene arrangerte en friluftsgudstjeneste i forbindelse med skaperverkets dag i For mer informasjon om arbeidet i den enkelte menighet, vises til diakoniplanene. Prester og diakonmedarbeidere har sjelesorgsamtaler. Disse er jevnlig ute i soknebud (nattverd i hjemmet). Dette gis på forespørsel. Musikk i kirkene i Orkdal i 2014 Musikk spiller en sentral rolle i kirken. Den er til stede i alle gudstjenester og kirkelige handlinger. Musikken har forskjellige funksjoner. Den er med på å skape høytidelig stemning, understreker betydningen av ordet og sakramentene, gir rammer til kirkelige ritualer, men gir også åndelige opplevelser for mennesker i ulike livssituasjoner, i sorg og glede. Tjenester I året 2014 har kantorene bidratt med orgel- og pianospill ved følgende anledninger: Gudstjenester Vielser Begravelser side 18

19 Andakter ved Orkdal Helsetun, Orkanger Pensjonistsenter, Kårstuggu Svorkmo Sangstunder ved Orkdal Helsetun Julevandringer Påskevandringer Konserter Salmekvelder Kulturkvelder Årsfester Fester for frivillige 17.mai fest Juletrefester Sangøvelser for forsangere Forsangere I Orkdal og Moe kirker har vi forsangergrupper som leder menighetssangen under gudstjenester. I Moe kirke er det en ordning med 2 forsangere på hver gudstjeneste, i Orkdal 4 forsangere på 8 10 gudstjenester pr. semester. I Orkdal hadde forsangerne forberedt utvidet liturgi, bibelske salmer, noen salmer 4 stemt til 1. juledag og presentert nye salmer på salmekvelden. Samarbeid med amatører og profesjonelle Det er et godt samarbeid mellom kirken og lokale musikkrefter. I året 2014 deltok Orkdal blandakor, Orkdal seniorkor, Orkland mannskor, og enkelte solister på gudstjenester i kirkene våre. På minnegudstjeneste i Orkdal kirke opptrådte elever fra musikklinja på Follo: Vegard Fagerli Larsen, Emilie Bjerknes Haltstensen, Kristian Myhre, Ole Johan Østhus, Vibece Solberg Ree, Marit Glørstad Rise. Til tradisjonelle førjulskonserter og festgudstjenester inviterte vi også korpset Orkdal janitsjar, elever fra Orkdal kulturskole: fiolinist Sophia Maric, fløytist Kristin Skuterud, trompetist Mari Røttereng, sangere Inger Kristine Røst, Helene Lindberg, 2 ballett-grupper fra Orkdal kulturskole, sanger Bård Olsø, Elin Östlund, Carl Erik Skjølberg Östlund, Ivar Konrad Gangås, Aleksandra Zofia Wróbel, Karen Holte Karlsen, Siv Maren Sandvik, Tor Kvarsnes. Til konfirmasjonsgudstjenester spilte profesjonelle trompetister Morten Tømmermo og Mari Alstad. side 19

20 Konsertvirksomhet Til sammen var det 15 konserter i kirkene våre. I tillegg til musikk knyttet til gudstjenester og kirkelige handlinger spiller kirken en viktig rolle som arrangør og koordinator i det lokale kulturlivet. Lokalbefolkningen kunne benytte seg av det rike konserttilbudet i kirkene våre. 5 av konsertene var i kirkens regi. I tillegg til tradisjonelle førjulskonserter er det viktig å nevne konserten i Moe kirke i forbindelse med TV aksjonen og salmekvelden i Orkdal kirke. Kirkene ble også utleid til konserter av andre arrangører: Orkdal Storband, Ranheim Musikkforening, Orkdal Kulturskole, Follokoret, mannskoret Lerka, Cantilena og andre. Konsertvirksomheten er en viktig møteplass mellom folk og kirke. Den gjør kirken tilgjengelig for en større del av befolkningen, samtidig som den gjør kirken til en integrert del av lokalmiljøet og storsamfunnet. Repertoaret på konsertene var variert og inneholdt alt fra orgelmusikk, kormusikk med tydelige kristne tekster, kjente og kjære julesanger og folkeviser, til og med rock musikk. Konsertene ble fordelt mellom kirkene på følgende måte: Orkdal kirke 11 Orkanger kirke 1 Moe kirke 2 Geitastrand kirke 1 Instrumenter I hver kirke finner vi både et orgel og et piano (flygel i Moe kirke). Instrumentene der er gode. Det er svært viktig med vedlikehold. Vi har også 2 elektroniske instrumenter et kirkeorgel i DGH kapell og et keyboard som brukes ved kirkelige handlinger utenfor kirkene. Ny musikk og ny salmebok Menighetene i Orkdal er i gang med gudstjenestereformen. Når det gjelder liturgisk musikk, så er det Kyrie og Gloria av Tore Aas som menighetene i Orkdal og Moe har bestemt seg for å bruke. Til forbønn ble det valgt alternative nye melodier av E. Hovland. Alle menighetene har vedtatt å bruke den nye salmeboken som kom i november Nye salmer innføres gradvis og blir brukt i alle menighetene. I året 2014 har vi brukt følgende salmer: Ærens konge, nådens Herre side 20

21 I et skur ved Betlehem Solbarn, jorbarn Høyr den bodskapen som vi forkynner Som toner i en evig sang er dine ord og bud Bortom tid og rom og tanke In the Lord I ll be ever thankfull The Kingdom of justice Investeringer og vedlikehold Investeringer I 2014 ble det ingen bevilgninger fra Orkdal kommune til investeringer i kirka. Dvs i budsjettmøtet i juni 2014 ble det bevilga 1,2 kr til fond avsatt til restaurering av vegger og tårn ved Moe kirke. Vedlikehold Også i 2014 fikk vi nyte godt av ungdommer fra kommunen til plenklipping o.a. vedlikeholdsarbeid på kirkegårdene, i år med en egenandel fra kirka på 20 % av lønnsmidlene. Denne ordninga er vi glade for, og vi håper at det blir videreført. Flere av gangene ved Den gode hyrdes kapell og Orkdal kirke er blitt grusa opp. Det er montert berøringsbeskyttelse på rørovnene i Geitastrand kirke, og skrudd fast benkene der. Den gode hyrdes kapell blir 60 år i Derfor ble arbeid der prioritert i Det var følgende arbeid: Frivillige og ansatte har gjort en formidabel innsats med å ta ned, og sette opp nytt gjerde rundt kirkegården. På seinhøsten ble de siste skruene satt i. Det eneste som trengs nå er å gå over med et ekstra strøk maling. Vest- og østveggen på Den gode hyrdes kapell fikk ei ansiktsløfting ved at de ble skifta ut og malt. Det er inngått nye leasingavtaler traktor og bil i side 21

22 Miljøsertifisering Orkdal kirkekontor er Miljøsertifisert. Alle menighetene i Orkdal er Grønne menigheter. Frivillige organisasjoner Kirkelige ansatte bidrar jevnlig ved ulike typer arbeid i frivillige organisasjoner i Orkdal Frivillige medarbeidere Frivillige medarbeidere er av stor betydning og er en uvurderlig og helt nødvendig ressurs for arbeidet i menighetene. Hundrevis av frivillige medarbeidere har vært med i planlegging og gjennomføring av gudstjenester, barne- og ungdomsarbeid, diakonalt arbeid; - besøk hos eldre ved fødselsdager m. m, i komiteer og utvalg eller på dugnader. Ved Den Gode Hyrdes kapell er det sist år blitt et auka dugnadsengasjement, noe som er svært gledelig. Avsluttende kommentarer Det er mange utfordringer for Orkdal kirkelige fellesråd i åra som kommer. Organiseringa av Den norske kirke er i endring, og det er ennå ikke bestemt hvordan det blir. I tillegg har vi kommunereformen, som får stor betydning for organiseringa av fellesråda. Ifølge Kirkeloven skal det være et fellesråd i hver kommune. Så den dagen det blir nye kommuner, blir det tilsvarende nye fellesråd. Kanskje kan kommunereformen være en «gavepakke» til kirka? Da blir det større enheter, og fellesråda kan bli mer robuste og være ennå bedre rusta til å utføre de oppgavene en er satt til å løse. Vi har lagt bak oss et spennende år med mange utfordringer, og vi fortsetter å jobbe sammen for å skape ei god framtid for Orkdals innbyggere og for Den norske kirke i Orkdal. side 22

23 Fellesrådet takker alle kirkelige ansatte for innsatsen dette året og ønsker Guds velsignelse i arbeidet videre. side 23

Årsmelding. Orkdal kirkelige fellesråd 2011

Årsmelding. Orkdal kirkelige fellesråd 2011 Årsmelding for Orkdal kirkelige fellesråd 2011 Orkdal barnegospel side 1 Fellesrådet har hatt disse faste medlemmene til 30.11.11: John Egil Bergem Orkanger menighetsråd Ole Kristian Fagerli Orkanger menighetsråd

Detaljer

Årsmelding for Orkdal kirkelige fellesråd 2010

Årsmelding for Orkdal kirkelige fellesråd 2010 Årsmelding for Orkdal kirkelige fellesråd 2010 Fellesrådet har hatt disse faste medlemmene: John Egil Bergem Ole Kristian Fagerli Anne-Marie Aune Ivar Nerhoel (leder) Einride Asbøll Tron I Berbu Rikard

Detaljer

ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011.

ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011. ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011. Orkdal menighetsråd har i 2011 bestått av følgende medlemmer: Kjersti Kosberg Solberg, leder Tore Martinsen, nestleder Ivar Morken, sekretær Anne Marie Aune Ivar

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Årsmelding for Orkdal menighetsråd 2010.

Årsmelding for Orkdal menighetsråd 2010. Årsmelding for Orkdal menighetsråd 2010. Orkdal menighetsråd har i 2010 bestått av følgende medlemmer: Kjersti Kosberg Solberg, leder Tore Martinsen, nestleder Ivar Morken, sekretær Ann Kristin Stølhaug,

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Årsmelding Orkanger menighetsråd 2012

Årsmelding Orkanger menighetsråd 2012 Årsmelding Orkanger menighetsråd 2012 For Den norske kirke ble 2012 et merkeår. Grunnlovsendringer svekket båndene til staten og for første gang ble en biskop og flere proster tilsatt uten at det ble forelagt

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Årsmelding Orkanger menighetsråd 2009.

Årsmelding Orkanger menighetsråd 2009. Årsmelding Orkanger menighetsråd 2009. Virksomheten i en menighet er sammensatt av en rekke faste arrangementer og tiltak. Gudstjenester og kirkelige handlinger er bundet i formen gjennom fastsatte liturgier.

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Årsmelding Orkanger menighetsråd 2011

Årsmelding Orkanger menighetsråd 2011 Årsmelding Orkanger menighetsråd 2011 Den norske kirkes organisasjon er bygd opp nedenfra med soknet som den grunnleggende enhet. Soknet er juridisk selvstendig og eier kirken og gravplassene. Selv om

Detaljer

Protokoll. Sted: Tid: Åpning ved leder. Geitastrand menighet: Rikard Kvernmo. Orkanger menighet: John Egil Bergem

Protokoll. Sted: Tid: Åpning ved leder. Geitastrand menighet: Rikard Kvernmo. Orkanger menighet: John Egil Bergem Protokoll Faste medlemmer Geitastrand menighet: Rikard Kvernmo Orkanger menighet: John Egil Bergem Orkdal menighet: Ivar Nerhoel Anne-Marie Aune Orkland menighet: Einride Asbøll Tron I Berbu Orkdal kommune:

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

ÅRSMELDING Orkanger menighetsråd 2010

ÅRSMELDING Orkanger menighetsråd 2010 ÅRSMELDING Orkanger menighetsråd 2010 Menighetsrådet er styringsorgan for virksomheten i det enkelte sokn i Den norsk kirke. Arbeidsgiveransvaret for tilsatte og forvaltning av kirker og gravplasser er

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2009

ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2009 ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2009 Orkdal menighetsråd har i 2009 bestått av følgende personer: Anne Marie Aune, Marianne Gangås, Kjersti K. Solberg, Bjørg A. Fossum, Martin Lund, Hildegunn Eikli,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Årsmelding Orkanger menighetsråd 2013

Årsmelding Orkanger menighetsråd 2013 Årsmelding Orkanger menighetsråd 2013 Menighetsrådet har ansvar for Den norske kirkes arbeid i sitt sokn. Sammen med kirkelig fellesråd tar menighetsrådet hånd om forvaltningen av kirker og gravplasser.

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Skjemaet fokuserer på kirkelig tjenesteproduksjon og aktivitet i soknet. Opplysninger om årsstatistikken fylles ut av menighetsrådets

Detaljer

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ?

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ? Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN 2017 2018? Vi inviterer til felles innskriving og pilegrimsvandring for alle kirkelige konfirmanter i Alstahaug kommune. Velkommen

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet

DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet DEN NORSKE KIRKE Kopervik menighet Lokal plan for kirkemusikk i Kopervik menighet Innledning I følge Kirkeloven 9, 2.ledd, er det nå pålagt at hver menighet har en egen lokal plan for kirkemusikk. Med

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke 2018 Lurer du? Året sommerferie er over og du har akkurat startet i 9.klasse. Du er i en alder hvor du blir religiøst myndig, og du er kanskje litt usikker på

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010. Snillfjord felles-og menighetsråd har i 2009 bestått av følgende personer:

Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010. Snillfjord felles-og menighetsråd har i 2009 bestått av følgende personer: DEN NORSKE KIRKE Snillfjord menighetsråd Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010 ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2009 Snillfjord felles-og menighetsråd Snillfjord felles-og menighetsråd

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 20 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 2 Fellesrådets navn SOLA KIRKELIGE FELLES Soknets navn.2 TANANGER SOKN Soknets adresse.3 Postboks 20 Navn skjemaansvarlig.

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Trosopplæring Olsvik menighet

Trosopplæring Olsvik menighet Trosopplæring Olsvik menighet Arbeidsmåter 0-4 år Trygghet og tro 4-6 år Tro og opplevelse 7-9 år Opplevelse og kunnskap 10-13 år Kunnskap og fellesskap 14 år KonQirmasjon Mitt valg og min vei 15-18 år

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år)

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Visjon: Den kristne tro som orienteringspunkt og ressurs i livet, i møte med naturen, og i fellesskap med andre. Øvre målsetninger:

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016 Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014 2016 Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. Diakoni

Detaljer

Årsrapport Trosopplæringen i Sandar menighet 2016

Årsrapport Trosopplæringen i Sandar menighet 2016 Årsrapport Trosopplæringen i Sandar menighet 2016 Vår 2016. Trosopplærer Wenche Moe Aasmundtveit. Her er bare tall på antall oppmøtte. Høst 2016. Trosopplærer Randi-Elizabeth Withbro Trosopplæringen i

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer...

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer... Hverdagskirken Kirken er mer enn søndagens gudstjenester og kirkelige handlinger ved livets store overganger. I menigheter over hele landet er tusenvis av mennesker engasjert både frivillig og i ulike

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET Planen legger følgende definisjon til grunn: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og utttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap,

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet ÅRSMELDING - VEDLEGG I MENIGHETPROFIL / PLAN 2017 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2017 2017 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 1 Opplysninger om soknet 1.1 Kommunenummer Fellesrådets navn 1.2 Soknets navn Organisasjonsnummer 1.3 Soknets adresse Postnummer Poststed 1.4 Navn skjemaansvarlig

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2016-2017 I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Høyland menigheter. Vi kan tilby et spennende

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2015-2016 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2016: Søndag 8. mai Skoppum kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 15. mai Borre kirke og Nykirke

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Hverdagskirken. Innhold

Hverdagskirken. Innhold Hverdagskirken Kirken er mer enn søndagens gudstjenester og kirkelige handlinger ved livets store overganger. I menigheter over hele landet er tusenvis av mennesker engasjert både frivillig og i ulike

Detaljer

ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011

ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011 DEN NORSKE KIRKE Snillfjord menighetsråd Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 17.04.2012 ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011 Snillfjord felles-og menighetsråd Snillfjord felles-og menighetsråd

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Lokal diakoniplan. Sverresborg menighet. Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig. Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste:

Lokal diakoniplan. Sverresborg menighet. Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig. Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Lokal diakoniplan Sverresborg menighet Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet DEN NORSKE KIRKE Erdal menighet Diakoniutvalget Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2017

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2017 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2017 Medarbeidere Anne Karen Kateket Maya Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Gunnel Diakon Josva Prest Thomas Sokneprest Medarbeidere + en

Detaljer

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Greverud kirke har en ny visjon: «Kirke for flere». På en måte er denne visjonen allerede virkeliggjort. De senere årene har stadig flere

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2009

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 8. Årsstatistikk for Den norske kirke 009 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 00 Fellesrådets navn ASKER KIRKELIGE FELLES. Soknets navn ØSTENSTAD SOKN Organisasjonsnummer 976986458.3 Soknets adresse

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 213 1 Opplysninger om soknet Soknets kommunenummer 1.1 723 1.2 Fellesrådets navn TJØME KIRKELIGE FELLESRÅD Fellesrådets organisasjonsnummer 9798431 1.3 Soknets navn

Detaljer

Menighetsrådets adresse Postnr Poststed

Menighetsrådets adresse Postnr Poststed Kirkelig årsstatistikk for 2006 Skjemanummer 28 Skjemanavn Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2006. Skjemaet sendes direkte til SSB. Kopi skal sendes

Detaljer

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2013

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2013 Den norske kirke Måsøy Sokn Årsmelding 2013 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Orkdal kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Orkdal kirkelige fellesråd DEN NORSKE KIRKE Orkdal kirkelige fellesråd Protokoll Faste medlemmer Geitastrand menighet: Rikard Kvernmo Orkanger menighet: Kari Fagerholt Orkdal menighet: Ivar Nerhoel Åse-Liljan Berg Orkland menighet:

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2017-2018 I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Høyland menigheter. Vi kan tilby et spennende

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2016-2017 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2017: Søndag 7. mai Skoppum kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 14. mai Borre kirke og Nykirke

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Høvik!

Velkommen som konfirmant i Høvik! Velkommen som konfirmant i Høvik! Medarbeidere Leir Miks Tilr MØRK, ANJA Ungdomsleder RØ, TRYGVE Sokneprest Hvorfor konfirmasjon? Tradisjon Jeg vil finne ut mer om troen og livet Jeg vil vite mer om kirken

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Protokoll. Tid: Sak 28 / 12 Kirkevergen informerer. Sted:

Protokoll. Tid: Sak 28 / 12 Kirkevergen informerer. Sted: Protokoll Til stede: Faste medlemmer Geitastrand menighet: Rikard Kvernmo Oddvar Kjøren Orkanger menighet: Ole Kristian Fagerli Kari Fagerholt Orkdal menighet: Åse-Liljan Berg Orkland menighet: Torgeir

Detaljer

Kirkelig årsstatistikk for 2005

Kirkelig årsstatistikk for 2005 Page 1 of 7 Kirkelig årsstatistikk for 2005 Skjemanummer Skjema navn Veiledning... 28 Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2005 Hjemmel og funksjon: Fra

Detaljer

Innhold. Hvem er Gud?

Innhold. Hvem er Gud? Konfirmasjon i kirka? Kanskje har dere allerede snakket om dette hjemme etter at dere fikk Den Norske Kirkes informasjonsbrosjyre; Konfirmant 2016 i posten. Den er ment til informasjon, og som et utgangspunkt

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET Fjellhamar kirke, foto Kristian Ralger DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2016-2019 Basis «For jeg var sulten og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Røvik og Veøy menighetsråd Årsmelding for 2013

DEN NORSKE KIRKE Røvik og Veøy menighetsråd Årsmelding for 2013 DEN NORSKE KIRKE Røvik og Veøy menighetsråd Årsmelding for 2013 Side 1 av 7 1 INNLEDNING Røvik og Veøy menighetsråd sin årsmelding er ment å gi en oversikt over virksomheten og den aktivitet som har foregått

Detaljer

Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017

Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017 Velkommen til infomøte konfirmasjon 2017 Konfirmant 2017? Hva er kirkelig konfirmasjon? Konfirmasjon = confirmare = styrke, bekrefte, stadfeste «Målet for konfirmasjonstiden er å vekke og styrke troens

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2013 Spørsmål og svar for deg som vurderer å konfirmeres i kirken I denne brosjyren håper vi å gi deg svar på noen av de spørsmålene du har om konfirmasjon i kirken. 1

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

KONFIRMANT DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skedsmo menighet

KONFIRMANT DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skedsmo menighet KONFIRMANT 2016 DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skedsmo menighet Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon

Detaljer

Molde domkirke

Molde domkirke Molde domkirke 2014-2016 VISJONS FOR MOLDE DOMKIRKE Sammen i tro, håp og kjærlighet Vedtatt av Molde menighetsråd 18. juni 2014 PLAN FOR DIAKONI I MOLDE DOMKIRKE Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Det

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2011 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2012-2013 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2013 Søndag 5. mai Nykirke kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 12. mai Borre kirke og Skoppum

Detaljer

Årsrapport Barn og Unge i Sandar menighet 2016

Årsrapport Barn og Unge i Sandar menighet 2016 Årsrapport Barn og Unge i Sandar menighet 2016 Rødt = Høst 2016, ny kateket eller vikar må føre inn i årsrapporten. Vår 2016: Kateket Randi Withbro Høst 2016: Randi Withbro har vikariert mye for kateketens

Detaljer

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Side 1 TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Da er vi godt i gang med konfirmasjonsforberedelsene. Vi håper du har hatt det fint i høst og vi gleder oss til å bli bedre kjent i løpet av våren. UNDERVISNING

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

TROSOPPLÆRING I FROGNER MENIGHET

TROSOPPLÆRING I FROGNER MENIGHET TROSOPPLÆRING I FROGNER MENIGHET Mål, grunnlag og organisering Hovedmål for trosopplæringen Til grunn for all trosopplæring som gjøres i Den norske kirke ligger misjonsbefalingen, slik vi finner den i

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER Velkommen som konfirmant! Å bli konfirmert betyr å bekrefte eller stadfeste noe. Du får lov til å stadfeste dåpen din og bekrefte tilhørighet til Gud eller kirken,

Detaljer

kommune, født i 2002, for å invitere til å bli konfirmant i en av våre tre menigheter (Dypvåg, Holt eller Tvedestrand) i konfirmantåret 2016/17!

kommune, født i 2002, for å invitere til å bli konfirmant i en av våre tre menigheter (Dypvåg, Holt eller Tvedestrand) i konfirmantåret 2016/17! Velkommen til konfirmasjonstid! Denne informasjonsbrosjyren sendes til alle ungdommer bosatt i Tvedestrand kommune, født i 2002, for å invitere til å bli konfirmant i en av våre tre menigheter (Dypvåg,

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015.

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer