Årsmelding Orkdal kirkelige fellesråd 2014 side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding Orkdal kirkelige fellesråd 2014 side 1"

Transkript

1 Konfirmanter side 1

2 Fellesrådet har hatt disse faste medlemmene Kari Fagerholt Orkanger menighetsråd Ole Kristian Fagerli Orkanger menighetsråd Åse-Liljan Berg Orkdal menighetsråd Ivar Nerhoel (leder) Orkdal menighetsråd Torgeir Fagerli Orkland menighet Tron I Berbu Orkland menighet Rikard Kvernmo Geitastrand menighet Oddvar Kjøren Geitastrand menighet Torstein Larsen Orkdal kommune Birger Foseide Nidaros biskops representant Fellesrådet har i 2014 hatt 7 møter og behandlet 36 saker. Fannrem Ivar Nerhoel Leder fellesrådet Margit Sødal kirkeverge side 2

3 Personalet Kirketjener Tor Brage Fagerli 100 % Kirketjener Daniel Hellström 100 % Sekretær Geir Olav Valstad Syng Med.20 %+80 % Kirkeverge Margit Sødal 100 % Sekretær Gunvor Nyvoll Kjerstad 50 % Diakon Guri Ree Bjørkås 100 % til Diakonimedarbeider Ingrid Holte Karlsen 100 % fra Kateket Olav Pederstad 80 % Kantor Piotr Wróbel 80 % Kantor Barbara Kamienska Wróbel 100 %, 20 % av dette i Orkdal Renholder Justyna Michalak kulturskole 50 % Klokker Trine Snekvik Fagerli Ca 3 % Klokker Jorhild Ljøkjel Ca 3 % Klokker Kirsti Svorkmo Kristiansen Ca 3 % Klokker/ diakonimed. Hildegunn R. Eikli 30 % / 10 % Klokker Terje Håvardstad Jonassen Ca 10 % Menighetspedagog Line K. Saltbones 80 % til Menighetspedagog Grete Hammer 25 % Enhet 1 i Orkdal prosti, hovedsakelig på Hitra Menighetspedagog Gerdine Selbekk 12 % Enhet 1 i Orkdal prosti, Menighetspedagog Elise Kimo Agdenes 55 % Enhet Orkdal 1 i Orkdal og Meldal prosti, fram Skaun til Menighetspedagog Kim Terese Furuhaug % Enhet 1 i Orkdal prosti, Meldal Fra og % i Orkdal 12 %, Agdenes fra Følgende bispedømmerådsansatte arbeider i Orkdal: prost i Orkdal prosti: Birger Foseide, sokneprest i Orkland: Åse Rugland, sokneprest i Orkdal: Eldfrid- Marie Hollevik Bakken, sokneprest i Orkanger og Geitastrand: Pål Ove Lilleberg Aktivitets- og redegjørelsesplikten. I henhold til likestillingsloven redegjøres det for den faktiske situasjon når det gjelder likestilling i virksomheten. Totalt er det opprettet 11,1 årsverk som innehas av 20 personer. Av dette er 4,7 årsverk (6 personer) menn og 6,4 årsverk (14 personer) kvinner. side 3

4 Fellesrådet er kjent med forbudet mot diskriminering og arbeider kontinuerlig med dette. Økonomisk resultat Det økonomiske resultatet for drifta går i 0. Investeringsregnskapet er avslutta med et overskudd på kr. Dette er i hovedsak på grunn av salg av bil og traktor. Det føres som inntekt i investeringsregnskapet, og som utgift i driftsregnskapet. Det var følgende vesentlige avvik i forhold til budsjett: Merforbruk i forhold til budsjett: Lønn ekstrahjelp: kr. Noe av grunnen til dette er at 20 % av ei sekretærlønn ble ført her for hele Større inntekter i forhold til budsjett: Husleie- /festeavgifter: Statistikk. Hvor mange ble døpt i Orkdalskirkene i Hvor mange konfirmanter? Hvor mange ble vigd? Hvor mange gravferder? Hvor mange til gudstjeneste? Nedenfor finner du opplysninger for de enkelte tjenestene. side 4

5 Dåp Døpte i Orkdalsmenighetene I 2013 ble 82,7 % av alle fødte barn i Orkdal døpte i kirka. 118 barn ble døpt i Barnedåpen er en festdag i kirka og for familiene som døper barna sine. En gang i måneden er det ei dåpssamling for de som skal ha dåp kommende måned. Dåpssamlinga tar grundig for seg dåpens innhold og gjennomføringa av gudstjenesta. I tillegg får foreldre og faddere informasjon om hvordan menighetens trosopplæring kan være en god hjelp i ansvaret de får i dåpen, slik at barnet kan vokse opp og oppleve kirka som sin kirke. Konfirmasjon I 2013 ble 75,4 % av alle 15-åringer konfirmert i Orkdalsmenighetene. I 2014 ble 133 ungdommer konfirmert. side 5

6 Konfirmerte i Orkdalsmenighetene Vigsel Vigde i Orkdalsmenighetene I 2014 var det 31 vielser i Orkdalsmenighetene. side 6

7 Gravferder Gravferder i Orkdalsmenighetene Det var 108 gravferder i Av disse var 31 bisettelser. Kirkelige gravferder i prosent av antall døde i 2013 var 104,7 %. Dvs at det var noen utenbygds begravelser. Gudstjenester I 2014 ble det holdt 142 gudstjenester totalt i Orkdalsmenighetene med deltakere. Presten er gudstjenesteleder og planlegger gudstjenesta sammen med kantor og andre ansatte. 68 frivillige medarbeidere deltar i planleggingen og gjennomføringen av gudstjenestene. Gudstjenestene er fordelt på følgende sokn: 59 i Orkdal (medregna Søvasskjølen fjellkirke) 31 i Orkland 37 i Orkanger 15 i Geitastrand side 7

8 9 på institusjoner 15 på andre gudstjenestesteder 67 gudstjenester med nattverd 16 gudstjenester i påska Medlemskap i Den norske kirke I 2013 var , dvs 87,7 % av Orkdals innbyggere medlemmer i Den norske kirke. Pr var medlemmer. I løpet av 2014 har det vært 16 utmeldinger og 1 innmelding (i tillegg til alle døpte) Trosopplæring Babymassasje Det ble gjennomført 4 kurs med seks samlinger i hvert kurs. Her samles nybakte foreldre, bare mødre også i år, sammen med babyen sin for å synge for barnet, oppleve sosialt samvær og lære enkel massasje. Til sammen 49 babyer og 49 mødre har deltatt på disse kursene. Mødrene gir uttrykk for at dette er et tilbud de setter pris på. Både å ha en aktivitet mor og barn kan gjøre sammen, og det å ha et sted å treffe andre i samme situasjon. Kursansvarlig har på våren vært menighetspedagog Line Krutvik Saltbones og fra høsten 2014 menighetspedagog Kim Terese Furuhaug. side 8

9 Barnesang med kjærlighetsspråk Høsten 2014 startet vi med barnesang med kjærlighetsspråk. 6 kursdager a 2 timer. Det er få ressurser som brukes i dette tiltaket. Kun menighetspedagog og sekretær er involvert. Deltagerne vil oppleve likheter med babymassasjen og her kjenne seg igjen. Tiltaket er for barn som egentlig er litt for store for massasjen, men likevel drar god nytte av babysang. Her tilpasses babysangen utfra alderen til barna som er påmeldt og flere av sangene kommer naturlig nok fra barnesang, da barna er mellom 6-14mnd. Etter oppfordring ble det kjørt to piloter for å kvalitetssikre tiltaket. Det ble blant brukerne svært positivt tatt imot, men det skal etter jul avgjøres om dette er noe vi skal fortsette med. Vi starter med babysang/barnesang, deretter tar vi litt sosialt før vi avslutter med en uformell prat rundt «Kjærlighetens fem språk». Her er fokus på barn og hvordan vi som foresatt ulikt viser kjærlighet til dem og hvordan barn på ulike måter viser sin kjærlighet til mennesker rundt seg. Det er et forebyggende tiltak og tilbakemeldingene fra kurset har vært udelt positive. Barnesang Ni onsdager har det vært barnesang i løpet av året. Her samles barn i alderen 8 mnd til 3 år og foreldre/besteforeldre for å synge, danse og ha sosialt samvær med fruktservering. Gjennomsnittlig har det vært ca. 15 barn på hver samling på våren. Noen har hatt med seg en voksen, mens andre har hatt med seg to voksne. Mange har vært ganske fast på alle samlingene. Barnesangen er preget av lun og god stemning der barnesanger med kristent innhold og mer side 9

10 tradisjonelle barnesanger, samt regler formidles. Dette var et arbeid som ble drevet av frivillig medarbeider, Marie Loe Fagerholt i samarbeid med menighetspedagog Line Krutvik Saltbones på våren. Høsten 2014 ble tilbudet utvidet. Flere som hadde vært med på barnesang til de var 3 år ønsket å fortsette og Mia Sollie Sommerschild meldte seg som frivillig til å ta hånd om barna fra 3-5 år. Dette har vært en suksess. I gjennomsnitt har det vært ca. 25 barn på disse to samlingene og 46 barn har vært innom denne høsten. Disse to gruppene har gått parallelt og de har vært sammen i starten og slutten av samlingene. Mia og Maria har vært flotte medarbeidere denne høsten og pådrivere for dette tiltaket. De deltok også sammen med menighetspedagog på babysangkurs i Byåsen menighet på november d.å. Året ble avsluttet med invitasjon til avslutning i Orkdal kirke, der alle foreldre og besteforeldre og søsken også ble invitert. Hele 70 deltok på denne avslutningen der de fikk se hva vi gjør på en «vanlig» barnesang kveld. Kvelden avsluttet med lystenning og kaffe og kaker. Fra 2015 vil flere frivillige bli engasjert til bl.a. å koke grøt til barna etter sangen. «Min kirkebok» til 4-åringene Utdelinga av «Min kirkebok» til 4-åringene har blitt et populært tiltak. Det er en glede å invitere 4-åringene til alle 4 kirkene våre åringer kom til kirka for å motta sin egen bok. Gudstjenestene var tilrettelagt på en slik måte at det skulle være fint for 4-åringen og hans familie å delta. Helt førsteklasses I år inviterte vi også 6-åringene til en gudstjeneste for å markere skolestart og for å gi dem Min kirkebok 6 (Iko). I Orkdal ble denne gudstjenesten lagt rett før skolestart og opplevdes mulig som en ekstra støtte for barna som skulle starte på skolen dagen etter. Til sammen 53 6-åringer kom til kirkene våre på denne gudstjenesten, som vi kalte Helt førsteklasses. side 10

11 Tårnagenthelg I år ble det nasjonale breddetiltaket for 8/9-åringene (3. trinn) Tårnagenthelg, arrangert for tredje gang. Dette er i Orkdal kirke siste lørdag og søndag i januar. 30 barn deltok. De utforsket kirka, leita etter symboler i kirkerommet, forberedte gudstjeneste og løste ulike oppdrag. Helga ble avsluttet med familiegudstjeneste der tårnagentene i stor grad deltok. side 11

12 Orkdal SoulChildren Koret drives fremdeles av Orkdal menighet. Elena Selbekk er dirigent, menighetspedagog Line Krutvik Saltbones var leder på våren og Kim Terese Furuhaug tok over på høsten. Eldfrid-Marie Hollevik Bakken, Steinar Fagerli, Jorunn Alsethaug og Else Svensson er med som frivillige medarbeidere. Ca 10 barn har møtt til øvelsene på våren og 16 i høst. Vi har hatt 6 øvelser på høsten og to opptredener på våren og 4 opptredener på høsten. Her bør nevnes sang på Julemessa, Adventstund og julaften i Orkdal kirke, samt konsert med Cantilena i Orkdal kirke. I høst ble det gjort et storoffensiv PR-messig for å få med nye medlemmer, ved å sende invitasjoner til alle mellom år. Det tenkes mye nytt i Orkdal Soul Children og 2015 ser ut til å bli et spennende år der Elsa Svensson tar over som dirigent Selve øvelsene preges av svært god stemning og dyktige, sangglade barn. Vi legger også vekt på det sosiale, og avslutter fremdeles hver øvelse med kveldsmat. side 12

13 LYSVÅKEN LysVåken, et tiltak for 11-åringer der advent og jul er tema. LysVåken har alltid vært arrangert i Moe kirke og det er ei overnatting fra lørdag til 1.søndag i advent. Det kommer barn fra alle menighetene. I år var det 29 deltakere. 7 ungdomsledere og 4 voksne ledere sørga for at det ble ei flott helg, der barna storkosa seg og ble bedre kjent med kirka og jula. TEN Dette er et tiltak for de som fyller tretten i løpet av kalenderåret. Det er ei overnatting i Orkanger kirke før påske, der påskebudskapet er i fokus. Ungdommene blir kjent med kirka, og de får oppleve et trygt og godt fellesskap. Det avslutta med ei gudstjeneste søndag kl 11 der TENungdommene medvirket på en særdeles positiv måte. I år deltok 10 på dette arrangementet. Konfirmasjon Konfirmasjonsundervisningen har inneholdt ca en månedlig samling med konfirmantene fra september til mai. Dette har vært undervisning i grupper på ca 15, om sentrale tema i kristen tro. Noen av disse samlingene har inneholdt forberedelser til spesielle gudstjenester der konfirmantene deltar, som presentasjonsgudstjenesten, leirgudstjenesten og lysmesse. I tillegg har konfirmantene i hele kommunen sammen vært med på konsert med Hans Inge side 13

14 Fagervik, Pysj-cup i Orklahallen, Ung Messe-dag og fasteaksjonen til inntekt for Kirkens Nødhjelp. Gjennom året deltar foreldre som frivillige som nattevakt på leir, ulike oppgaver på Pysj-cup og Ung Messe og som sjåfører under fasteaksjonen. Her møter vi stort sett villige foreldre. De to leirene på Søvassli ungdomssenter utgjør også i år en vesentlig del av konfirmantåret. Der er elever fra Orkanger ungdomsskole på den ene leiren og elever fra Grøtte og Årlivoll på den andre. Leiren gir tid til fordypning, erfaring og kontakt med voksne og ungdomsledere. God bemanning fra staben og en stor gjeng ungdomsledere er med og gjør denne leiren til et høydepunkt for konfirmantene. Ungdomslederkurs (ULK) Ungdomslederkurset er nå inne i sitt tredje kull med 7 nye ungdommer som startet opp på kurs høsten Også dette året har vi med noen ungdommer fra Skaun og Meldal som har med seg en leder hver på kurset. Året startet med en weekend på Fjellkirka. Det er fortsatt et tilbud hovedsakelig til de som ble konfirmert på våren. De får undervisning i lederarbeid, bibelkunnskap og får jobbe med seg selv som leder. I løpet av året har de praksis i ulikt barne- og konfirmantarbeid i menighetene. Etter endt kurs kan de få være med som ledere for konfirmantene eller annet barnearbeid i menighetene. Torsdagklubben Høsten 2013 startet Torsdagsklubben opp i menighetshuset på Fannrem. Annenhver torsdag er huset åpent på kveldstid for ungdommer fra hele kommunen i alderen konfirmanter til 19 år. Bordtennis, biljard, musikk, spill, cafè og korssamling har vært faste poster. Ca ungdommer går fast på klubben. 6 frivillige ledere er med stort sett hver gang sammen med kateketen. Vi opplever klubben som et godt og viktig sted å være for de som kommer. Nytt av året har vært at konfirmanter kunne få godkjent 2 kvelder på Torsdagsklubben som en gudstjeneste. Det har ført til flere besøkende, men mest i starten. side 14

15 Samarbeid med barnehager og skoler Kirka har et godt samarbeid med barnehager og skoler. Før jul var 23 grupper fra barnehager og skoler på julevandring. Prest har utenom dette vært på flere barnehagebesøk. I alle 4 kirkene var det til sammen 7 skolegudstjenester før jul. Våren 2014 ble det også gjennomført «Kirkehuset forteller» for elever fra 2. årstrinn på Grøtte skole. Prester har også besøkt grunnskole og videregående skole. Bibler til 5. trinn Hvert år deler Orkdalsmenighetene ut bibel til alle på 5. trinn fra menighetsrådene. I den forbindelse er kateket eller prest ute på skolene i 5. trinn med undervisning om bibelen. 5. trinns-elevene inviteres pr. brev til å motta bibelen i kirken om de ønsker. Felles diakonale tiltak. Aktiviteter som er felles for alle menighetene: Andakter. Det er holdt 43 andakter både på Orkdal Helsetun (OH) og på Elvepromenaden borettslag(ops) i En av prestene eller diakon/diakonimedarbeider har andakt sammen med kantor. På OH var beboere samlet hver gang, på OPS er det en liten, trofast flokk på 4-6 stykker som møter opp. Mange uttrykker takknemlighet over andaktsstundene. På Fannrem trygdebolig ble det holdt 3 andakter i vårhalvåret Det var få, enkelte ganger ingen som benytta dette tilbudet. Derfor ble det bestemt å droppe andaktene på trygdeboligen. På Kårstuggu på Svorkmo har det vært 11 andakter i løpet av året. Her har det kommet 5-7 tilhørere. Etter andakten serverer noen kaffe, noe som gjør dette til trivelige stunder som også skaper et sosialt fellesskap. side 15

16 Sangstund Orkdal Helsetun Dette er fortsatt et populært tiltak på helsetunet. Sjøl om det på høsten 2014 var en del færre til stede enn i Det ble holdt 14 sangsamlinger med rundt beboere på helsetunet, brukere av dagsentret og frivillige forsangere samlet. Fra kl 11 til 12 møtes vi for å synge kjente og kjære sanger og salmer. Diakon/diakonimedarbeider leder sangstundene. Kirsti Kristiansen er fast pianist. Sangstund Fannrem trygdebolig På Fannrem trygdebolig koser vi oss med kaffe og kaker, sang, høytlesning og prat en gang i måneden. Vanligvis er det 3-5 beboere, samt 2 frivillige og diakon/diakonimedarbeider som er med her. I 2014 var det 11 slike samlinger. side 16

17 SIMEN - et tilbud for mennesker med utviklingshemming SIMEN- Sammen I Menigheten er et tilbud for mennesker med utviklingshemming over 18 år. I 2014 hadde SIMEN 11 samlinger på Orkdal menighetshus, med kaffe, sang, prat og liturgisk avslutning. Dette er veldig trivelige samlinger, der 4-5 frivillige og 7-9 deltagere er med. I juni hadde Simen sommeravslutning på Fjellkirka sammen med foreldre og søsken. SIMEN deltok på en gudstjeneste i Orkdal kirke i mars som kirkeverter, tekstlesere og i prosesjon. På september var vi ca 14 stk som reiste inn til Nidarosdomen og deltok på høsttakkefest. To av deltakerne på Simen var tekstlesere under denne gudstjenesten. Sorggruppe I 2014 var det ingen sorggruppe i gang. side 17

18 Besøkstjeneste / samtale Alle menigheter går med hilsen til jubilanter som fyller 75, 80, 85, 90 og 95 år, og hvert år etter 95 år. I 2014 var det ca 240 jubilanter som fikk besøk på dagen sin. På 75- årsdagen gis boka «Gode ord på vandringen», på 80-årsdagen «Syng med!», ellers gis en blomst. Ingen av menighetene har organisert besøkstjeneste, men I løpet av året har diakon og diakonimedarbeider hatt vel 80 hjemmebesøk. DIAKONI i alle menigheter Alle menighetene har arrangert fasteaksjon også i Resultatet ble rekordhøyt: Kr I tre av menighetene har det vært hyggetreff, enten hver uke eller en gang pr. måned. Det har vært servert kirkekaffe etter mange gudstjenester i alle kirkene. Det har også vært tilbud om kirkeskyss i hver menighet. Alle menighetene arrangerte en friluftsgudstjeneste i forbindelse med skaperverkets dag i For mer informasjon om arbeidet i den enkelte menighet, vises til diakoniplanene. Prester og diakonmedarbeidere har sjelesorgsamtaler. Disse er jevnlig ute i soknebud (nattverd i hjemmet). Dette gis på forespørsel. Musikk i kirkene i Orkdal i 2014 Musikk spiller en sentral rolle i kirken. Den er til stede i alle gudstjenester og kirkelige handlinger. Musikken har forskjellige funksjoner. Den er med på å skape høytidelig stemning, understreker betydningen av ordet og sakramentene, gir rammer til kirkelige ritualer, men gir også åndelige opplevelser for mennesker i ulike livssituasjoner, i sorg og glede. Tjenester I året 2014 har kantorene bidratt med orgel- og pianospill ved følgende anledninger: Gudstjenester Vielser Begravelser side 18

19 Andakter ved Orkdal Helsetun, Orkanger Pensjonistsenter, Kårstuggu Svorkmo Sangstunder ved Orkdal Helsetun Julevandringer Påskevandringer Konserter Salmekvelder Kulturkvelder Årsfester Fester for frivillige 17.mai fest Juletrefester Sangøvelser for forsangere Forsangere I Orkdal og Moe kirker har vi forsangergrupper som leder menighetssangen under gudstjenester. I Moe kirke er det en ordning med 2 forsangere på hver gudstjeneste, i Orkdal 4 forsangere på 8 10 gudstjenester pr. semester. I Orkdal hadde forsangerne forberedt utvidet liturgi, bibelske salmer, noen salmer 4 stemt til 1. juledag og presentert nye salmer på salmekvelden. Samarbeid med amatører og profesjonelle Det er et godt samarbeid mellom kirken og lokale musikkrefter. I året 2014 deltok Orkdal blandakor, Orkdal seniorkor, Orkland mannskor, og enkelte solister på gudstjenester i kirkene våre. På minnegudstjeneste i Orkdal kirke opptrådte elever fra musikklinja på Follo: Vegard Fagerli Larsen, Emilie Bjerknes Haltstensen, Kristian Myhre, Ole Johan Østhus, Vibece Solberg Ree, Marit Glørstad Rise. Til tradisjonelle førjulskonserter og festgudstjenester inviterte vi også korpset Orkdal janitsjar, elever fra Orkdal kulturskole: fiolinist Sophia Maric, fløytist Kristin Skuterud, trompetist Mari Røttereng, sangere Inger Kristine Røst, Helene Lindberg, 2 ballett-grupper fra Orkdal kulturskole, sanger Bård Olsø, Elin Östlund, Carl Erik Skjølberg Östlund, Ivar Konrad Gangås, Aleksandra Zofia Wróbel, Karen Holte Karlsen, Siv Maren Sandvik, Tor Kvarsnes. Til konfirmasjonsgudstjenester spilte profesjonelle trompetister Morten Tømmermo og Mari Alstad. side 19

20 Konsertvirksomhet Til sammen var det 15 konserter i kirkene våre. I tillegg til musikk knyttet til gudstjenester og kirkelige handlinger spiller kirken en viktig rolle som arrangør og koordinator i det lokale kulturlivet. Lokalbefolkningen kunne benytte seg av det rike konserttilbudet i kirkene våre. 5 av konsertene var i kirkens regi. I tillegg til tradisjonelle førjulskonserter er det viktig å nevne konserten i Moe kirke i forbindelse med TV aksjonen og salmekvelden i Orkdal kirke. Kirkene ble også utleid til konserter av andre arrangører: Orkdal Storband, Ranheim Musikkforening, Orkdal Kulturskole, Follokoret, mannskoret Lerka, Cantilena og andre. Konsertvirksomheten er en viktig møteplass mellom folk og kirke. Den gjør kirken tilgjengelig for en større del av befolkningen, samtidig som den gjør kirken til en integrert del av lokalmiljøet og storsamfunnet. Repertoaret på konsertene var variert og inneholdt alt fra orgelmusikk, kormusikk med tydelige kristne tekster, kjente og kjære julesanger og folkeviser, til og med rock musikk. Konsertene ble fordelt mellom kirkene på følgende måte: Orkdal kirke 11 Orkanger kirke 1 Moe kirke 2 Geitastrand kirke 1 Instrumenter I hver kirke finner vi både et orgel og et piano (flygel i Moe kirke). Instrumentene der er gode. Det er svært viktig med vedlikehold. Vi har også 2 elektroniske instrumenter et kirkeorgel i DGH kapell og et keyboard som brukes ved kirkelige handlinger utenfor kirkene. Ny musikk og ny salmebok Menighetene i Orkdal er i gang med gudstjenestereformen. Når det gjelder liturgisk musikk, så er det Kyrie og Gloria av Tore Aas som menighetene i Orkdal og Moe har bestemt seg for å bruke. Til forbønn ble det valgt alternative nye melodier av E. Hovland. Alle menighetene har vedtatt å bruke den nye salmeboken som kom i november Nye salmer innføres gradvis og blir brukt i alle menighetene. I året 2014 har vi brukt følgende salmer: Ærens konge, nådens Herre side 20

21 I et skur ved Betlehem Solbarn, jorbarn Høyr den bodskapen som vi forkynner Som toner i en evig sang er dine ord og bud Bortom tid og rom og tanke In the Lord I ll be ever thankfull The Kingdom of justice Investeringer og vedlikehold Investeringer I 2014 ble det ingen bevilgninger fra Orkdal kommune til investeringer i kirka. Dvs i budsjettmøtet i juni 2014 ble det bevilga 1,2 kr til fond avsatt til restaurering av vegger og tårn ved Moe kirke. Vedlikehold Også i 2014 fikk vi nyte godt av ungdommer fra kommunen til plenklipping o.a. vedlikeholdsarbeid på kirkegårdene, i år med en egenandel fra kirka på 20 % av lønnsmidlene. Denne ordninga er vi glade for, og vi håper at det blir videreført. Flere av gangene ved Den gode hyrdes kapell og Orkdal kirke er blitt grusa opp. Det er montert berøringsbeskyttelse på rørovnene i Geitastrand kirke, og skrudd fast benkene der. Den gode hyrdes kapell blir 60 år i Derfor ble arbeid der prioritert i Det var følgende arbeid: Frivillige og ansatte har gjort en formidabel innsats med å ta ned, og sette opp nytt gjerde rundt kirkegården. På seinhøsten ble de siste skruene satt i. Det eneste som trengs nå er å gå over med et ekstra strøk maling. Vest- og østveggen på Den gode hyrdes kapell fikk ei ansiktsløfting ved at de ble skifta ut og malt. Det er inngått nye leasingavtaler traktor og bil i side 21

22 Miljøsertifisering Orkdal kirkekontor er Miljøsertifisert. Alle menighetene i Orkdal er Grønne menigheter. Frivillige organisasjoner Kirkelige ansatte bidrar jevnlig ved ulike typer arbeid i frivillige organisasjoner i Orkdal Frivillige medarbeidere Frivillige medarbeidere er av stor betydning og er en uvurderlig og helt nødvendig ressurs for arbeidet i menighetene. Hundrevis av frivillige medarbeidere har vært med i planlegging og gjennomføring av gudstjenester, barne- og ungdomsarbeid, diakonalt arbeid; - besøk hos eldre ved fødselsdager m. m, i komiteer og utvalg eller på dugnader. Ved Den Gode Hyrdes kapell er det sist år blitt et auka dugnadsengasjement, noe som er svært gledelig. Avsluttende kommentarer Det er mange utfordringer for Orkdal kirkelige fellesråd i åra som kommer. Organiseringa av Den norske kirke er i endring, og det er ennå ikke bestemt hvordan det blir. I tillegg har vi kommunereformen, som får stor betydning for organiseringa av fellesråda. Ifølge Kirkeloven skal det være et fellesråd i hver kommune. Så den dagen det blir nye kommuner, blir det tilsvarende nye fellesråd. Kanskje kan kommunereformen være en «gavepakke» til kirka? Da blir det større enheter, og fellesråda kan bli mer robuste og være ennå bedre rusta til å utføre de oppgavene en er satt til å løse. Vi har lagt bak oss et spennende år med mange utfordringer, og vi fortsetter å jobbe sammen for å skape ei god framtid for Orkdals innbyggere og for Den norske kirke i Orkdal. side 22

23 Fellesrådet takker alle kirkelige ansatte for innsatsen dette året og ønsker Guds velsignelse i arbeidet videre. side 23

ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011.

ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011. ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011. Orkdal menighetsråd har i 2011 bestått av følgende medlemmer: Kjersti Kosberg Solberg, leder Tore Martinsen, nestleder Ivar Morken, sekretær Anne Marie Aune Ivar

Detaljer

Nr 4-2011 - 61. årgang

Nr 4-2011 - 61. årgang Nr 4-2011 - 61. årgang Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord. Engelsk sangerstevne i Orkdal kirke I løpet av helgen

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Ullern menighetsråd. Årsmelding 2013 for Ullern menighet

Ullern menighetsråd. Årsmelding 2013 for Ullern menighet Ullern menighetsråd. Årsmelding 2013 for Ullern menighet 10.04.2014 2 GLIMT FRA ÅRET 2013 (Alle tall i parentes i Årsmeldingen gjelder året før) Ullern menighet er fortsatt en aktiv menighet. Årsmeldingen

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET

ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET ÅRSMELDING 2013 ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET I 2013 behandlet menighetsrådet (MR) 27 saker. Senait Hagos og Ann Kristin Westermoen er av ulike årsaker innvilget permisjon fra MR slik at Frode Kleveland

Detaljer

DIN KIRKE I NÆRMILJØET. Tilhørighet, tro og tjeneste

DIN KIRKE I NÆRMILJØET. Tilhørighet, tro og tjeneste DIN KIRKE I NÆRMILJØET Tilhørighet, tro og tjeneste ÅRSRAPPORT JAR MENIGHET 2014 Innhold Menighetsrådets arbeid i 2014... 3 Jar menighet - nøkkeltall... 5 Prestetjenesten... 6 Årsrapport kirkeforvalter

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE. ÅS MENIGHET Årsmelding 2014. Ås menighets årsmøte 12. april 2015. Ås Barnekantori under Karnevalsgudstjeneste

DEN NORSKE KIRKE. ÅS MENIGHET Årsmelding 2014. Ås menighets årsmøte 12. april 2015. Ås Barnekantori under Karnevalsgudstjeneste DEN NORSKE KIRKE ÅS MENIGHET Årsmelding 2014 Ås menighets årsmøte 12. april 2015 Ås Barnekantori under Karnevalsgudstjeneste foto: Jon Kristian Øiestad Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Tillitsvalgte

Detaljer

Årsmelding Modum sokn 2010

Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 1 Modum menighetsråd... 4 1.1 Takk... 4 1.2 Arbeidsområder... 4 1.3 Målsetting... 4 1.4 Rådets sammensetning... 5 1.5 Møter og saker... 5 1.6 Utvalg...

Detaljer

Ullern menighet. Årsmelding 2008

Ullern menighet. Årsmelding 2008 Ullern menighet Årsmelding 2008 GLIMT FRA ÅRET 2008 Ullern menighet er en aktiv menighet. Kirken og kapellet var i gjennomsnitt i bruk annenhver dag. Tilsvarende er det i snitt 1,5 aktiviteter i Menighetshuset

Detaljer

Birkeland menighetsråd: Satsningsområder for perioden 2011-15

Birkeland menighetsråd: Satsningsområder for perioden 2011-15 1 Birkeland menighetsråd: Satsningsområder for perioden 2011-15 1. Trosopplæring Få godkjent trosopplæringsplan om 0-18 Sammen om skatten Sikre nåværende tiltak og sette i gang nye tiltak Engasjere frivillige

Detaljer

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Årsmelding 2011 Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Nittedal menighetsråd innkaller medlemmer av Den norske Kirke til Nittedal menighets årsmøte Søndag 18. mars 2012, kl. 12:45 etter gudstjenesten i Nittedal

Detaljer

Årsmelding 2012 Hånes menighet

Årsmelding 2012 Hånes menighet Årsmelding 2012 Hånes menighet Glimt av himmel spor på jord DEN NORSKE KIRKE Øvre Brattbakken 5 4635 Kristiansand Org nr 976 992 571 Tlf 38 19 69 10 haanes.menighet@kristiansand.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmøte i Bekkefaret kirke torsdag 27. mars kl 19:00 Sang God mat Drøs om planer, stillingsstruktur med mer. Presentasjon av årsmelding og 1 regnskap. 2

Detaljer

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

Årsmelding 2012 Hakadal menighet

Årsmelding 2012 Hakadal menighet Årsmelding 2012 Hakadal menighet DEN NORSKE KIRKE HAKADAL MENIGHET Årsmelding 2012 Hakadal menighetsråd Innkaller medlemmer av Den norske Kirke i Hakadal sokn til: Menighetens årsmøte: Søndag 17. mars

Detaljer

Jubileumsfest. Les mer side 7

Jubileumsfest. Les mer side 7 Nr 1 mars 2014 46. årgang Jubileumsfest Les mer side 7 Andakten La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg Joh 14, 1-6 Jesus var sammen med disiplene, vennene sine. De begynte å bli

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET

ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET 2014 Foto: Hilde Totland Harket VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE Østenstad kirke skal være et åpent hus med mange rom hvor alle kan oppleve tilhørighet, få hjelp

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Årsmelding Strusshamn menighet 2013 Visjon Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Strusshamn menighetsråd Menighetsrådet har hatt 11 møter i 2013. 3 av møtene var tilegnet

Detaljer

God jul. Nr 6-2010 - 60. årgang

God jul. Nr 6-2010 - 60. årgang Nr 6-2010 - 60. årgang God jul Du grønne, glitrende tre, goddag! Velkommen, du som vi ser så gjerne, med julelys og med norske flagg og høyt i toppen den blanke stjerne! Ja, den må skinne, for den skal

Detaljer

ÅRSMELDING 2001 FOR RØNVIK MENIGHETSRÅD OG SOKNEPREST.

ÅRSMELDING 2001 FOR RØNVIK MENIGHETSRÅD OG SOKNEPREST. 1 Innhold: 0. Visjonen: En åpen og inkluderende kirke. S. 1 1. Statistikk for 2001. Gudstjenester og kirkelige handlinger. S. 2 2. Dåpsopplæring. Konfirmantarbeid og kirkelig undervisning. S. 3 3. Kirkemusikk.

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD 0 ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkeformål: Administrasjon, kirker og kirkegårder. ÅRET 2014 I KORTE TREKK Askøy kirkelige fellesråd sitt arbeidsområde og ansvar er knyttet opp mot Kirkeloven

Detaljer

Nr 1-2014 - 64. årgang

Nr 1-2014 - 64. årgang Nr 1-2014 - 64. årgang Jeg våkner ved din lov, ditt ord, når dagen gryr i øst. Og når det går mot nattetid er du min sol, min trøst. Du er min sang, mitt kildevell, som toner strømmer fra. Mine lepper

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2014

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2014 Årsmelding 2014 Årsmelding 2014. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Innholdsfortegnelse 2 Oversikt over ansatte pr 31.12.2014 4 Regnskap 2014 5 Kirkelig statistik 6 Detaljerte årsmeldinger for de enkelte avdelinger 7 Byggelklossen åpen

Detaljer

Årsmøte søndag 30. mars 2014

Årsmøte søndag 30. mars 2014 2013 Årsmøte søndag 30. mars 2014 2 3 Årsrapport for Kolbotn menighet 2013 Innholdsfortegnelse s. 3 Dagsorden for årsmøtet søndag 30. mars 2014 s. 4 Årsrapporter: - fra Kolbotn menighetsråd s. 5 - fra

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014 Menighetsrådet Samarbeid med prost / kirkeforvalter / fellesråd og biskop / bispedømmeråd.

ÅRSMELDING FOR 2014 Menighetsrådet Samarbeid med prost / kirkeforvalter / fellesråd og biskop / bispedømmeråd. ÅRSMELDING FOR ELLINGSRUD OG FURUSETMENIGHET 2014 1 ÅRSMELDING FOR 2014 Året 2014 var det første «vanlige» året med den nye menighetsstrukturen vår. 2013 gikk stort sett med til å samkjøre oss, mens i

Detaljer

ÅRSMELDING GRØDEM MENIGHET

ÅRSMELDING GRØDEM MENIGHET ÅRSMELDING GRØDEM MENIGHET 2010 Side 1 av 17 INNHOLD INNHOLD... 2 GRØDEM MENIGHETSRÅD... 3 UTDRAG FRA VIRKSOMHETSPLANEN... 3 MENIGHETSRÅDET (MR)... 3 ADMINISTRASJON... 4 STATSTIKK... 5 VIRKSOMHETEN I GRØDEM

Detaljer

Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2014...3 Kirke syv dager i uken...3 Sammensetning av Menighetsråd og Stab:...6 Nøkkeltall for menigheten...

Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2014...3 Kirke syv dager i uken...3 Sammensetning av Menighetsråd og Stab:...6 Nøkkeltall for menigheten... Årsmelding 2014 Olsvik menighet Innhold Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2014...3 Kirke syv dager i uken...3 Sammensetning av Menighetsråd og Stab:...6 Nøkkeltall for menigheten...7 Trosopplæring i

Detaljer