Bakgrunnsmateriale: Konfirmasjonen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bakgrunnsmateriale: Konfirmasjonen"

Transkript

1 Bakgrunnsmateriale: Konfirmasjonen Premiere den 18. september

2 Konfirmasjonen av Jo Strømgren Handlingsresymé Året er Marianne er eneforsørger for sønnen sin, Karl Vidar. De to bor i en litt sliten leilighet. Livet er spartansk, men godt, i alle fall tilsynelatende godt. Den store konfirmasjonsdagen er her, og familien kommer på besøk. Gjestene er ikke mange, men de bidrar til å sette relasjonen mellom mor og sønn i et nytt lys. En barnevernspedagog slutter seg til selskapet, og etter hvert setter hun også familiegjestene i et nytt lys. Mellom alt dette presenteres vi for tilbakeblikk i Mariannes liv. Stemningen eskalerer når Karl Vidar gyver løs på bestefaren sin. Et par bilruter blir knust og en gammel betydningsfull radio blir ødelagt. Til syvende og sist viser det seg at alt ikke er slik familiegjestene eller publikum tror. Hemmelighetene bak bestefars nyre, barnevernspedagogen, Marianne og Karl Vidar kommer for en dag. Mor og sønn kan til slutt feire konfirmasjonen på en skikkelig måte. Konflikt Settingen for denne historien er en konfirmasjon på slutten av 70-tallet, men Konfirmasjonen handler ikke først og fremst om selve festen. Mariannes søster, Wenche, har tidligere ringt barnevernet for å tipse dem om Marianne og Karl Vidar sin situasjon. Dermed har Marianne bestemt seg for å hyre en bekjent til å spille barnevernspedagog i konfirmasjonen, først og fremst for å få den øvrige familien til å tenke at saken er i gode hender og de behøver ikke bekymre seg over det lenger. Følgene av dette er at flere sannheter kommer opp til overflaten: dømmende holdninger til Marianne som person og en overdreven medlidenhet med konfirmanten. De stiller seg til doms over det livet Marianne lever, og fremstiller seg selv som uklanderlige. Tema Konfirmasjon betyr bekreftelse. Konfirmasjonen som seremoni har tradisjonelt vært et religiøst overgangsrituale; i kristendom, jødedom (bar mitsva eller bat mitsva) og hinduisme (theedshai eller theeksha). En kristen konfirmasjon kan gjennomføres hvis konfirmanten er døpt. Luther forkastet egentlig konfirmasjonen som sakrament, men en evangelisk konfirmasjonshandling ble mange steder vanlig likevel. I Norge ble konfirmasjonen innført i 2

3 1736, og konfirmasjon var tvungen frem til Etter dette har den blitt frivillig, og vi har også fått et human-etisk alternativ. I kirken leder konfirmasjonsundervisning som omfatter klasseundervisning, gruppesamlinger, leirer og gudstjenester. Selve konfirmasjonen er en forbønnshandling som ikke forutsetter noen bekjennelse fra konfirmantens side. Konfirmanten sees mer som objekt enn subjekt i konfirmasjonsgudstjenesten, og det blir bedt for hver enkelt konfirmant. Humanistisk konfirmasjon (borgerlig konfirmasjon frem til 2005) er en alternativ konfirmasjonsundervisning for unge som ikke ønsker å delta i kirkelig konfirmasjon. Den består av konfirmasjonsundervisning med etikk, livssynsspørsmål og samfunnsspørsmål. Dette skal vekke forståelse hos de unge for etiske verdier på humanistisk grunnlag. Kurset avsluttes med en ikke-religiøs seremoni. Humanistisk konfirmasjon i Norge arrangeres av Human-Etisk Forbund. Den ble første gang holdt i Oslo 6. mai I dag tilbys humanistisk konfirmasjon over hele landet. Konfirmasjon, i religiøs og ikke-religiøs form, regnes som et av flere overgangsritualer. Andre overgangsritualer er blant annet bryllupet og gravferden. Disse ritualene markerer overgangen fra en tilstand til en annen. En seremoni utføres for å markere et individs eller en gruppes overgang fra en status i samfunnet til en annen. Dette skiftet kan være forbundet med flytting av bosted eller inntreden i en ny aldersgruppe eller sosial posisjon. Overgangsriter finnes i alle samfunn, men er mest fremtredende i ikkeeuropeiske samfunn, hvor ritualet ofte er omfattende og langvarig. Generelt kan det sies at overgangsriter uttrykker og dramatiserer overgangen fra en tilstand til en annen, og på den måten er i slekt med eller en komponent i mange former for rituelle handlinger, også kunstneriske og politiske. I teatret, så vel som i politiske møter, kan det foregå overganger fra en oppfatning til en annen, eller transformasjoner fra et ståsted til et annet. I teaterforestillingen får vi se at Mariannes ungdomstid var alt annet enn enkel. Hennes overgang til det voksne livet var ganske brå og tidvis smertefull. Marianne reiste hjemmefra da hun var 17 år, til både Danmark og Sverige. Det var vanskelig å snakke med noen om det som hadde skjedd, så hun opplevde det som eneste utvei. Hun og Karl Vidars tenårstid ser ganske ulik ut. Omverdenen møter dem forskjellig, og den nærmeste familien møter dem forskjellig, også fordi de er tenåringer i ulike tiår. 3

4 I 2015 er det nesten vanligere at man påbegynner voksenlivet senere enn man har gjort i tidligere tider. Noen venter med å forplikte seg til jobb og familie, og slå seg til ro, til etter at de har fylt 30. Marianne fikk derimot barn svært tidlig, allerede som åring. Marianne er uenig med Jan og Wenche om hvordan man blir voksen. Marianne hevder at «kjærlighet er en ganske god modell», men Jan mener at «å bli voksen handler om det å bli sterk gjennom vanskelige valg». Det er nettopp det Marianne har gjort, gjennom å velge å reise fra familien sin, og å beholde barnet da hun ble gravid. Slik sett fremstår det som ganske dobbeltmoralsk at Jan dømmer henne. Valgene hun tok var nettopp vanskelige, og hun vokste på dem. Alt dette har hun erfart noe gjennom og blitt sterkere av. Karl Vidars møte med voksenlivet er ganske strabasiøst også, særlig når det meste skjer på én dag. Vanligvis vil man ikke si at konfirmanten blir voksen i løpet av konfirmasjonsseremonien, men at ritualet kan bidra til å bevisstgjøre noe hos den enkelte på lenger sikt. Karl Vidar blir derimot ganske moden denne dagen, i tillegg til at det viser seg at han er ganske ansvarsfull allerede før festen begynner. Oppvekst og overgangen til voksenlivet er svært individuelle prosesser for oss alle. Omgivelsene våre og hendelser vi opplever kan bidra til å forme den vi er. Å søke etter sin identitet er noe mennesker bruker ulik energi på. Vi kan oppleve noe som påvirker synet vårt på den vi er, og hva som er vår rolle i livet og omgivelsene. Ulike hendelser kan bidra til å igangsette selvbevisstheten, og eventuelt også trigge en søken etter et mer fullstendig bilde av identiteten og selvet. I Konfirmasjonen er det helt tydelig at synet omgivelsene har på Marianne og Karl Vidar, bidrar til deres selvfølelse. Marianne opplevde en skeiv utvikling i møte med sin egen seksualitet da hun var i tenårene, på grunn av flere ubehagelige opplevelser. Dette kom til uttrykk gjennom at hun vendte hjem til sin bestefar da hun ble gravid. Den øvrige familien aksepterte ikke hennes valg om å beholde barnet. Dermed søkte hun identiteten sin i det å være mor for Karl Vidar, mer enn å reise videre på leting etter annen selvrealisering. For Karl Vidars del har kanskje identitetsopplevelsen hans mye å gjøre med hvordan moren hans blir oppfattet av familien, og videre hvordan han blir oppfattet av dem; som et offer for morens umodne livsvalg. Dette tar han et oppgjør med i det vi får se på scenen og følgene blir at han står mye friere til selv å definere hvem han er, og å være seg selv. 4

5 Familie er et viktig fokus i Konfirmasjonen. Er den portretterte familien dysfunksjonell? Eller har alle familier noen underliggende problemer? Hvert enkelt familiemedlem kan ta ulike plass og innta ulike roller innad i familien. Hvordan man betrakter hverandre har mye å si for hvordan samhandlingen i familien fungerer. Selv innenfor én familie, og under samme tak, kan fordommer oppstå, man kan «skue hunden på hårene» og dømme andre. Marianne påpeker at hun og Wenche har blitt behandlet veldig forskjellig, og at det har gjort dem ulike. Synet på hvordan denne prosessen har foregått varierer stort mellom familiemedlemmene. I det store og hele er resten av familien oppgitt over Mariannes måte å leve livet på. Marianne ønsker derimot å stå inne for sine valg, selv om det er vanskelig. Disse diametrale oppfatningene av tingenes tilstand bidrar til dårlig og mangelfull kommunikasjon, og ytterligere misforståelser oppstår. Derfra er det kanskje kort vei til at Wenche og Jon glemmer å invitere Marianne til Jans bursdag, og at Marianne enda ikke har fått fortalt at det er hun som har gitt sin nyre til Jan. Begge deler er på grensen til det absurde, men det er ikke dermed usannsynlig at slike ting kan skje i virkeligheten. Manus, regi og scenografi JO STRØMGREN er danser, koreograf og regissør født i Trondheim i Gjennom over 20 år har først danser, så koreograf og deretter regissør, Jo Strømgren, virket i Norge, Europa og verden over. Strømgren debuterte som koreograf i 1994, og i 1996 innledet han et treårig engasjement som danser og koreograf i Carte Blanche Dansekompani i Bergen. Jo Strømgren Kompani er hans hovedgeskjeft, og ble stiftet i 1998 i Bergen. Kompaniet har siden turnert med et utall forestillinger i mer enn 50 land. Siden da har kompaniet gjort seg gjeldende som postdramatisk prosjekt, både i inn- og utland. Strømgrens fysiske tilnærming til teatret, som for hans del har sitt utspring i dansens bevegelsesforming, har høstet suksesser som A Dance Tribute to the Art of Football, Orkesteret, There, Klosteret og Departementet. Som frilans koreograf har han skapt forestillinger for en lang rekke kompanier i Europa, USA og Asia. Som teaterregissør har han stort sett vært tilknyttet nordiske institusjonsteatre. I tillegg er han en produktiv dramatiker og jobber tidvis med film. Konfirmasjonen er den 100. produksjonen som Strømgren er kunstnerisk ansvarlig for. Her har han skrevet manuset, tegnet scenografien og hatt regi på forestillingen i sin helhet. Jo Strømgren Kompani proklamerer selv at de «følger ikke en definert metode, men søker å assimilere eksisterende teknikker for historiefortelling og smelte dette sammen i en 5

6 bestemt stil der den personlige synspunkt er gitt høyeste prioritet. Budskap er viktigere enn form. Men kompaniet er dedikert til å utforske nye teknikker som er fraværende i det tradisjonelle teatret. Som en følge av dette har særlig forskning på abstrakt språk blitt kompaniets varemerke.» Strømgrens metoder har blitt omtalt som både fysiske og devising, altså kan man si at det dramatiske forløpet bygger mer på romlige virkemidler enn på litterære. I Konfirmasjonen er manuset, dramaturgien og det sceniske uttrykket ellers, forholdsvis tradisjonelt utformet. Med unntak av noen hopp i tid, og glidende overganger mellom tid og rom, er historien lineært fortalt og skuespillerstilen høyst naturalistisk. Her jobber Strømgren mer på teatrets klassiske premisser enn det vi ofte ser at han gjør i Jo Strømgren Kompani. I denne forestillingen har Strømgren fokusert på overgangsritualets potens. Konfirmasjonen er et godt dramaturgisk utgangspunkt for en teaterforestilling, fordi det kan innebære en av hovedpersonene gjennomgår en forandring. I virkelighetens konfirmasjoner skjer kanskje ikke dette på en dag, men i teaterforestillingen på Gamle Scene kan det virke som at konfirmanten blir voksen. Utover dette har Strømgren lekt seg med sjangre som farse og melodrama når han har bygget opp strukturen i historien og skrevet manuset. Teaterforestillingen inneholder mange både komiske og tragiske elementer om hverandre. Kontrastene er store, men de avløser hverandre på nesten umerkelig vis. Kostymedesign BREGJE VAN BALEN ble født i den nederlandske byen Haarlem, og er utdannet danser ved Nationale Balletacademie i Amsterdam. Hun var i 18 år medlem av Kompagnie des Nederlands Dans Theater. I løpet av sin tid som profesjonell danser begynte hun å arbeide som kostymedesigner. Hun har hatt kostymedesign blant annet for Nasjonalballetten, Nederlands Dans Theater, GöteborgsOperans Danskompani, Hamburg Ballett, Den Kongelige Ballett i København, og Kungliga Balletten i Stockholm. Hun har jobbet med koreografer som Patrick Delcroix, Jorma Elo, Medhi Walerski, Gustavo Ramirez SanSano, Kaloyan Boyadjiev, Alexander Ekman, Johan Inger og Jo Strømgren. 6

7 Lysdesign EIVIND MYREN er fast lysdesigner på Trøndelag Teater. Av produksjoner han har jobbet på kan nevnes Les Misérables, Equus, Spring Awakening, En folkefiende, Romeo og Julie, Rock n Roll Wolf, Et dukkehjem, Gjengangere, Nøtteknekkeren, Heddapris-vinneren Hundre hemmeligheter, Påfuglen og Lille Eyolf. Han har også designet lys for Karolinerspelet i Tydal, Elden på Røros, Spelet om Heilag Olav på Stiklestad og Den siste viking i Statsbygd. For arbeidet med Fedra ble han nominert til Heddapris for beste lysdesign i I fjor høst kunne Trøndelag Teaters publikum nyte hans lysdesign på Hedda-nominerte Når vi døde våkner. Kilder - Trøndelag Teater: - Store Norske Leksikon: - Jo Strømgren Kompani: Spørsmål til diskusjon - Hvilken rolle har du i din familie? - Hvilke roller har de andre i din familie? - Hva tenker du om det å bli voksen? - Føler du at du allerede har blitt det, eller at du aldri kommer til å bli voksen? - Hva vil det si å være voksen? - Hvilke valg opplever du at du har tatt i livet ditt så langt, som har preget deg? - Er det foreldrene dine som har tatt de fleste valgene for deg? Hvorfor er det sånn? - Hvilke livsvalg ser du for deg at du står ovenfor i nær framtid? - Hvordan påvirker valgene vi tar vår identitet? - På hvilken måte bidrar vår identitet til de valgene vi tar? - Hvordan påvirker valgene vi gjør hvordan livene våre blir? - Hvordan kunne Marianne og Karl Vidar sin familiesituasjon ha blitt oppfattet av omgivelsene i dag, i motsetning til i 1978? 7

8 Utdrag fra 2. akt "Du hadde fortjent flere gjester da." Jon og "Wenche!" "Det må jo være lov til å si det. Se på han da, han har jo ingen venner. Det hadde vært hyggelig med flere folk. Hvem som helst. Noen vi ikke kjenner. Det blir alltid bra samtaler av sånt. Men vi har jo. Det er jo artig å snakke med nye folk. 'Hei, hva jobber du med, kor bor du', og så er praten i gang. Jeg mener, vi har jo sagt det meste til hverandre allerede." "Det er vel du som har sagt det meste." "Bingo!" (til Jon) "Okei, da kan vel DU bidra med en historie da. En gammel en. Eller hei, hva med den om sjøørreten og knurren. Jeg skal love å le når du kommer til det med katten, Jon. Og du, prøv den med sånn Ålesunds-dialekt, bare for å gi den en ekstra piff." "Det går an å nyte de små pausene også, Wenche." "Det går an å sykle til Kina også." Har aldri sett lykkeligere katt. En skikkelse passerer vinduet. De ser på hverandre. Banking på døren. Wenche reiser seg, lukker opp. Ei dame, Ingrid, kommer inn. Hun er kledd i kledelig drakt, bærer en liten mappe. "Kommer jeg for sent?" 8

9 "Nei nei. Det er aldri for sent å komme til en fest. Velkommen." Ingrid vinker til de andre. Jon setter fram en stol. Ingrid håndhilser på alle, de sier sine navn. "Å ja forresten. (til Ingrid) Du må være tørst." Jon heller i et glass til Ingrid, hun hever det. "Skål!" Alle: "Skål!" (kremter) "Ja, Wenche?" "Hva da?" "Du ropte på fanden..." Liten pause. "Fanden?" "Nå, det var bare Wenche her som akkurat sa at hun ville møte nye mennesker og at 'hei, hva jobber du med' setter praten i gang." (ler) "Å ja." "Så, hva jobber du med da?" "Jeg jobber i barnevernet." "Jøss! I barnevernet? De som vurderer hvem som er gode foreldre eller ikke?" 9

10 "Ja...eller...det er barna vi er mest opptatt av da. Men det henger jo sammen." "Ringer barna da eller?" "Nei. Det er nok ganske sjelden. Det er helst anonyme tips." "Tips? Men..." (avbryter) "Det er skrekkelig med alt som skjer rundt omkring. Det er bra dere fins." "Joda, vi prøver å gjøre det riktige. Men det er komplisert. Og en lang prosess. Utfordrende for alle. Ikke minst for familien rundt." (ler) "Så fint å treffe deg på fest da. Og ikke på jobb." Jan og Wenche ler med. "Jeg er på jobb faktisk. For å se hvordan Marianne og Karl Vidar har det sammen." Det blir stille. Marianne kommer inn med serveringsfatet fullt av karbonader. Stopper når hun ser Ingrid. Fatet faller i gulvet, knuses. Ingrid hjelper til med å samle sammen. "Ta det med ro, Marianne. Jeg skal bare observere, ikke noe annet." "Unnskyld, men er dette normalt? At dere...eller du bare dukker opp sånn?" "Det er lovpålagt. Og ja, jeg må selvfølgelig si at Marianne ikke er anklaget for noe altså." "Men det er vel en grunn til at dere...eller du er her?" Ingrid smiler diplomatisk, rydder videre. 10

11 (til de andre) "Taushetsplikt." Marianne setter seg. Drikker litt. Smiler til de andre. De andre drikker litt også. Ingrid går ut med restene. (anklagende) "Hva har du gjort nå da?" "Jeg har ikke..." "Så Marianne, det beste er om du bare er naturlig og later som jeg ikke er her." Mer får de ikke sagt før Ingrid kommer inn igjen. Setter seg, tar fram notatblokk fra mappen, klikker på en penn, er klar. Det er stille. Ingen sier noe. Karl Vidar kommer inn, stopper midt i rommet. (glad stemme) "Hei Karl Vidar." Karl Vidar: (glad stemme) "Hei Mamma." Karl Vidar setter seg. Fremdeles ingen som sier noe. Ingrid noterer. Skriblingen fra pennen høres i stillheten. "Jan og Jon var på fisketur forrige helg." Karl Vidar: "Ja, jeg hørte det. Var det gøy, onkel Jon?" Jon nikker kort. Er stille. "Han fikk en knurr." Pause. "Og Jan fikk en laks." 11

12 Pause. Karl Vidar: "Jeg tror det var omvendt, mamma." Jon kremter forsiktig. "Å ja, det var det. Dumme meg. Pling." Wenche, Jon og Jan er ubekvemme, de drikker. Det er stille. Marianne vrir seg i stolen. (gråtkvalt utbrudd) "Kan ikke dere si noe" Karl Vidar: "Mamma..." (bedende) "Pappa!!!" Karl Vidar: "Mamma!!" (roper) "Ser dere ikke at jeg prøver?" "Ro deg ned, Marianne!" "Så hjelp meg da. Ser dere ikke at jeg elsker ham?" "Så så...marianne, nå..." "Og han liker ikke fisking, pappa. Har du ikke skjønt det?" "Ikke dra pappa inn i dette nå da." "Og jeg likte heller aldri å sitte der i båten." (hisser seg opp) "Jeg prøver da for faen jeg også! Men du gjør det ikke enkelt for noen av oss. Det er tragisk for alle å se hvordan Karl Vidar har det. Du har jo ikke jobb en gang. Hvordan kan du ta vare på ham da?" 12

13 Det blir stille. De skotter bort på Ingrid. Hun noterer intenst. (mot Ingrid) "Ja, det ble litt...du kan se bort fra det siste..." (lavt) "Jeg har en jobb, pappa. Jeg tar vare på Karl Vidar." "Han mente en sånn ordentlig jobb, tror jeg." "En sånn jobb som du har?" "Hun trenger ikke, Marianne. Det vet du godt." "Nei, fordi hun har Jon, ikke sant?" "Du burde ha fått deg en mann også." "Men det har jeg ikke, pappa. Beklager." "Men du har da for faen ikke prøvd en gang!" "Jeg er ferdig med menn!" (avbryter) "Men hva med faren til Karl Vidar? Hva skjedde med ham?" "Jon!" "Du har aldri fortalt meg noe som helst. Jeg har alltid lurt." (nikker mot Ingrid) "Ikke nå!" "Men hun er jo her bare for å hjelpe. Jo mer hun vet, jo bedre. Jeg er flink til å selge leiligheter, hun er flink til å finne løsninger for sånne som Marianne. Hver sine fag. Og 13

14 Marianne, du kan jo bare spørre om hjelp fra oss. Vi er her, klare til å...ja...støtte deg med penger og det du skulle trenge." "Jeg har alt jeg trenger. Jeg har verdens mest fantastiske sønn. Og vi klarer oss. Punktum!" "En far hadde jo kommet godt med." "La det ligge, Jon." (mot Jan) "Ja, men jeg mener det positivt. Han trenger en rollemodell." "Jeg gir i det minste kjærlighet. Det er en ganske god rollemodell." "Hva mener du med det? I det minste?" "Hun mente nok at hun ikke hadde fått nok kjærlighet selv." "Jeg og mamma ga deg alt." "Dere ga Wenche alt." "Neimen!" "Jeg var svak. Husker du at du sa det, pappa?" "Det var i en sammenheng." "Ja det var det. I enhver sammenheng." Jan får et utbrudd, dunker i veggen. Det blir stille. Ingrid skribler intenst. Setter punktum, gjør en liten plystrelyd. Alle ser på henne. Marianne rister på hodet. Jan reiser seg brått, går rundt i rommet. Alle følger ham med blikket. 14

15 (høytidelig) "Jeg har vært så stolt av dere begge to..." "Du har skjemtes, pappa." "Ikke avbryt han!" "...og jeg har prøvd, på alle måter, å gi dere muligheten til et godt liv. En av dere tok denne muligheten, en av dere tok den ikke." "Og hvem av oss tok hva, pappa?" Wenche ler spotsk. "Jeg bare lurer. Fordi jeg synes ikke livet til Wenche virker så godt." "Hva skal det bety...?" "Du skifter menn hele tiden. Det har gått fire år Og du vil ikke ha barn. Hva er du redd for?" "Det er ikke redsel. Det er selvtillit." "Du biter negler også." "Jeg biter negler når jeg er på besøk her, ja." "Tipper du er passe oppspist hele tiden, jeg." "Du er misunnelig, Marianne. Jeg vet det gjør vondt, men jeg har faktisk alt jeg ønsker meg." 15

16 "Du har en vannkoker som sier pling!, Wenche." "Herregud så pinlig. Pappa! Kan du ikke stoppe dette her?" (skyter inn) "Vi har fjernadoptert ei lita jente, bare sånn apropos." Hæ? "Hold kjeft, Jon." "Ja, men det er relevant. Hun rakker ned på deg. Men du er jo på en måte mor du også." "Og hvor er barnet?" "India." "Akkurat. Men bare for å gi deg et lynkurs - man blir ikke mor ved å sende en sjekk i året." (roper) "Hun har i hvert fall det hun trenger." "Stopp!" 16

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går.

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går. DU KAN STOLE PÅ MEG Av Kenneth Lonergan Terry og Sammy er søsken. Terry har vært borte uten å gi lyd fra seg, og nå møtes de igjen, til Sammys glede. Men Terry har noe på hjertet angående hans fraværenhet,

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Introduksjon Bursdag i Antarktis er en interaktiv animasjon som forteller historien om en liten katt som har gått seg bort på bursdagen sin. Heldigvis treffer

Detaljer

COUNTRY MUSIC av Simon Stephens.

COUNTRY MUSIC av Simon Stephens. COUNTRY MUSIC av Simon Stephens. Scene for to menn. Manus kan fåes kjøpt på www.amazon.com Tirsdag 13. september 1994, 14:15. Besøk rommet til Her Majesty s Prison Grendon, Bukinghamshire. Et hvitt bord

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Friheten til å tenke og mene hva du vil er en menneskerett Fordi vi alle er en del av et større hele, er evnen og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11 Oversatt: Sverre Breian SNOWBOUND Scene 11 AKT II, DEL II Scene 11 Toms hus, desember 2007 Tom og Marie ligger i sofaen. Tom er rastløs. Hva er det? Ingenting. Så ikke gjør det, da. Hva da? Ikke gjør de

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. BADREOM MORGEN Line er morgenkvalm. Noe hun har vært mye den siste uken. Hun kaster opp,

Detaljer

SILVER LININGS PLAYBOOK av David O. Russel. Scene for mann og kvinne. Manuset finner du på www.imsdb.com

SILVER LININGS PLAYBOOK av David O. Russel. Scene for mann og kvinne. Manuset finner du på www.imsdb.com SILVER LININGS PLAYBOOK av David O. Russel Scene for mann og kvinne. Manuset finner du på www.imsdb.com After a stint in a mental institution, former teacher Pat Solitano moves back in with his parents

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

Da er vi kommet til modul 15, trinn 15 og barnets alder er 13 år. Tema tospråklig, tokulturell oppvekst igjen

Da er vi kommet til modul 15, trinn 15 og barnets alder er 13 år. Tema tospråklig, tokulturell oppvekst igjen Trinn 15 Da er vi kommet til modul 15, trinn 15 og barnets alder er 13 år. Tema tospråklig, tokulturell oppvekst igjen Skolerelaterte emner er foreldremøter, skolekontakt, formelle møtepunkter mellom hjem

Detaljer

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke.

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke. RABBIT HOLE av David Lyndsay-Abaire Scene for mann og kvinne. Rabbit hole er skrevet både for scenen og senere for film, manuset til filmen ligger på nettsidene til NSKI. Det andre manuset kan du få kjøpt

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR. - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel

SPØRSMÅL OG SVAR. - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel SPØRSMÅL OG SVAR - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel For Fangers Parorende (FFP) er en organisasjon for de som kjenner noen som er i fengsel. Ta gjerne kontakt med oss! Hvorfor må noen sitte

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

SAKSBEHANDLER Peer, fortell meg hva du har drevet med i det siste? (Peer svarer ikke)

SAKSBEHANDLER Peer, fortell meg hva du har drevet med i det siste? (Peer svarer ikke) Hei, velkommen til dette møtet. Mitt navn er Sten Købber og jeg skal holde dette møtet i dag. Vi alle i dette rommet har taushetsplikt. Det er viktig at du trygge på oss. Peer Gynt, du er her, fordi din

Detaljer

TLF SVARER (Larrys stemme) Hei. Anna og jeg er ikke inne akkurat nå så legg igjen en beskjed etter pipetonen. (Beep)

TLF SVARER (Larrys stemme) Hei. Anna og jeg er ikke inne akkurat nå så legg igjen en beskjed etter pipetonen. (Beep) BURN THIS av Lanford Wilsen I INT. STUDIO - MORGEN Telefonen ringer. kommer inn i rommet i en av s bådekåper. lager seg en kopp kaffe i den åpne kjøkkenløsningen. Pale tar opp telefonen. TLF SVARER (Larrys

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

HENRIK Å tenke seg at dette en gang har vært et veksthus. ANNA Orgelet må visst også repareres. HENRIK Anna? Jeg vil at vi

HENRIK Å tenke seg at dette en gang har vært et veksthus. ANNA Orgelet må visst også repareres. HENRIK Anna? Jeg vil at vi DEN GODE VILJEN Skrevet av Ingmar Bergman. Regi: Bille August. FORHISTORIE: Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket seg i overklassekvinnen

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE I DAG OG I MORGEN av Liv Heløe Scene for mann og kvinne Manuset finnes til utlån på NSKI I DAG OG I MORGEN er et stykke som handler om Inge og Barbro som er et par, bosatt på en øy et sted i Norge. Inge

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

FELIX Litt av et bibliotek. Har du lest alle de bøkene? NED Hvorfor spør alle om det?

FELIX Litt av et bibliotek. Har du lest alle de bøkene? NED Hvorfor spør alle om det? THE NORMAL HEART Av Larry Kramer Ned og Felix, som er svært ulike, er på date hjemme hos Ned. Utenforliggende utfordringer, som samfunnets aksept av homofil legning og den konstante overhengende smittefaren

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Telle i kor steg på 120 frå 120

Telle i kor steg på 120 frå 120 Telle i kor steg på 120 frå 120 Erfaringer fra utprøving Erfaringene som er beskrevet i det følgende er gjort med lærere og elever som gjennomfører denne typen aktivitet for første gang. Det var fire erfarne

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Thomas er lei av livet. Han forsøker å gjøre det slutt med Sarah, hans elsker. Thomas sitter i bilen. Sarah kommer til vinduet.

Thomas er lei av livet. Han forsøker å gjøre det slutt med Sarah, hans elsker. Thomas sitter i bilen. Sarah kommer til vinduet. DAG OG NATT Thomas er lei av livet. Han forsøker å gjøre det slutt med Sarah, hans elsker. Thomas sitter i bilen. Sarah kommer til vinduet. EXT. / INT. BILEN TIL Hei! Hun prøver å kysse ham. forts. Gi

Detaljer

SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh

SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh Scene for mann og kvinne. Manuset ligger på NSKI sine sider. INT. S LEILIGHET. SEN ETTERMIDDAG. Det er åpent. Hei. Hallo kan jeg hjelpe deg? Jeg heter Cynthia

Detaljer

Lindrer med latter. Når klovnene besøker de demente, kan alt skje. Her og nå. 46 HELG

Lindrer med latter. Når klovnene besøker de demente, kan alt skje. Her og nå. 46 HELG HELG 47 Lindrer med latter Når klovnene besøker de demente, kan alt skje. Her og nå. 46 HELG Tekst: HÅKON F. HØYDAL Foto: KARIN BEATE NØSTERUD Kroppen som er lutrygget, skal om litt fylles av energi. Lent

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG)

LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG) LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG) Vage silouetter av et syke-team. Projecteres på en skillevegg. Stemmene til personalet samt lyden av en EKG indikerer at det

Detaljer

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Linn T. Sunne Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Margrete som ung. Skulptur laget av en kunstner som levde på samme tid som henne. I Hei, leser! Norge har vi hatt mange konger. Over 60 menn har regjert

Detaljer

MARIETTA Melody! Å, det er deg! Å, min Gud! Det er barnet mitt! Endelig fant jeg deg! MARIETTA Lovet være Jesus! Å, mine bønner er endelig besvart!

MARIETTA Melody! Å, det er deg! Å, min Gud! Det er barnet mitt! Endelig fant jeg deg! MARIETTA Lovet være Jesus! Å, mine bønner er endelig besvart! WHATEVER WORKS Melody har flyttet uten forvarsel fra sine foreldre, og bor nå med sin mann Boris. Moren til Melody, Marietta, er blitt forlatt av sin mann, og er kommet til leiligheten deres. Det er første

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Forvandling til hva?

Forvandling til hva? Innledning Hei! Velkommen til boka. Den er skrevet til deg fordi jeg ønsker at du skal forstå at du er skapt av Gud på en helt fantastisk måte med en spennende og nydelig seksualitet. Jeg håper, og har

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Rusmiddelmisbruk i et familieperspektiv.

Rusmiddelmisbruk i et familieperspektiv. Rusmiddelmisbruk i et familieperspektiv. Det foreligger et rusmisbruk når bruken av rusmidler virker forstyrrende inn på de oppgaver og funksjoner som skal ivaretas av familien. Dette innebærer også hvordan

Detaljer

STEPH. GREG Hei, hva skjer? STEPH Kan jeg komme inn, eller? GREG Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? STEPH Pils nå? Nei takk.

STEPH. GREG Hei, hva skjer? STEPH Kan jeg komme inn, eller? GREG Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? STEPH Pils nå? Nei takk. REASONS TO BE PRETTY Forkortet versjon ANIE Hei. Hei, hva skjer? Kan jeg komme inn, eller? Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? Pils nå? Nei takk. Nei eh juice, da? Ja. Det kan jeg ta. Vær så

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 4 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 4 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 4 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 EXT. UTENFOR HUSET TIL - KVELD Line står utenfor huset til Even. Skal hun banke på? Hun går mot

Detaljer

Når lyset knapt slipper inn

Når lyset knapt slipper inn Studie av Chat logger med barn og ungdom som er pårørende Når lyset knapt slipper inn Barn berørt av foreldres rusproblemer 1 https://vimeo.com/214148683/cfba7bdfcd 2 Rammene Nettbasert samtaletilbud (BAR

Detaljer

LEIKRIT: ENDALIG ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ

LEIKRIT: ENDALIG ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ LEIKRIT: ENDALIG ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ 1. INT. TAXI -DAG (22) kjører taxibilen gjennom et tomt øde landskap På Baksetet sitter en MANN (40) og hans SØNN (11) De ser rejseklare ut, og virker

Detaljer

DIANA Vil du hjelpe meg med matvarene? DAVID Okay. DIANA Tomatene ser fine ut... Har du sett dem? David? DAVID Hva er Gryphon?

DIANA Vil du hjelpe meg med matvarene? DAVID Okay. DIANA Tomatene ser fine ut... Har du sett dem? David? DAVID Hva er Gryphon? INDECENT PROPOSAL FORHISTORIE: Diana og David har gått langt for å ordne opp i økonomien sin. De har fått et tilbud: Diana har sex med en annen mann, mot en stor sum penger. I etterkant av dette er paret

Detaljer

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) NORSK TEKST

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) NORSK TEKST Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) NORSK TEKST 0 1 FORELDREMØTET 2 Man løser ikke problemer ved å unngå dem. Man må snakke om dem. 3 Selv om det er vanskelig. 4 -Gjør det

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

ROBERT Frank? Frank! Det er meg. Å. Heisann! Er Frank inne? HANNE Det er ikke noen Frank her. ROBERT Han sa han skulle være hjemme.

ROBERT Frank? Frank! Det er meg. Å. Heisann! Er Frank inne? HANNE Det er ikke noen Frank her. ROBERT Han sa han skulle være hjemme. VEPSEN Av: William Mastrosimone En tilsynelatende uskyldig misforståelse utvikler seg til et psykologisk spill mellom Hanne og inntrengeren Robert, som ender i et stygt voldtekstforsøk. Hanne er i leiligheten

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

DEN USYNLIGE GUTTEN. Skrevet av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas. Musikk av Lisa Smith Walaas

DEN USYNLIGE GUTTEN. Skrevet av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas. Musikk av Lisa Smith Walaas DEN USYNLIGE GUTTEN Skrevet av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas Musikk av Lisa Smith Walaas Roller Mamma Pappa Eila Magnhild Muffe Mods Eldar Ambassadøren Konsul Knutzen Konsul Knauzen Forteller

Detaljer

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med?

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? Helse sjekk SINN Bli god Å SNAKKE Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? med TEKST OG FOTO: TORGEIR W. SKANCKE På bordet er

Detaljer

Når barn lever med foreldre som har rusmiddelproblemer

Når barn lever med foreldre som har rusmiddelproblemer Studie av Chat logger med barn og ungdom som er pårørende Når barn lever med foreldre som har rusmiddelproblemer Ida Billehaug og Anne Faugli 1 Rammene Nettbasert samtaletilbud (BAR snakk) til pårørende

Detaljer

THE BREAK-UP. Jonas sitter og spiller Playstation, Caroline står og ser på han. CAROLINE: Jeg tenkte å ta oppvasken. JONAS:

THE BREAK-UP. Jonas sitter og spiller Playstation, Caroline står og ser på han. CAROLINE: Jeg tenkte å ta oppvasken. JONAS: THE BREAK-UP INT. LEILIGHETEN TIL CAROLINE OG JONAS Jonas sitter og spiller Playstation, Caroline står og ser på han. Jeg tenkte å ta oppvasken. Bra. Det hadde vært fint om du hjalp meg. Ikke noe problem.

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN»

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Det er en fordel at klassen arbeider

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

KoiKoi: Ritkompendiet

KoiKoi: Ritkompendiet KoiKoi: Ritkompendiet Om rit på KoiKoi KoiKoi vil i stor grad dreie seg om ritualer og ritualenes funksjon i Ankoi-samfunnet. Under finner du beskrivelser av alle rit arrangørene har planlagt. Dere står

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

MARIE Det er Marie. CECILIE. (OFF) Hei, det er Cecilie... Jeg vil bare si at Stine er hos meg. MARIE

MARIE Det er Marie. CECILIE. (OFF) Hei, det er Cecilie... Jeg vil bare si at Stine er hos meg. MARIE ELSKER DEG FOR EVIG Anders Thomas Jensen & Susanne Bier FORHISTORIE: Marie og Niels er gift med to barn. Med sin datter i bilen har Marie ved et uhell kjørt på en mann, Joachim, som er blitt lam. Joachim

Detaljer

Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. HANNAH

Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. HANNAH GIRLS av Lena Dunham Scene for to kvinner Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. INT. I LEILIGHETEN TIL OG.KVELD Vent, så du kjøpte

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Aina Jeg tror han er snill og bryr seg om alle. Han klarer å se noe godt i alle. Bjørnar Jeg tror Gud er en veldig snill mann, men jeg tror

Detaljer

SINE Kris? Er du våken? KRISTOFFER. SINE (Jo, det er du vel.) Bli med meg til København. KRISTOFFER. SINE Jeg vil at du skal bli med.

SINE Kris? Er du våken? KRISTOFFER. SINE (Jo, det er du vel.) Bli med meg til København. KRISTOFFER. SINE Jeg vil at du skal bli med. GOOD WILL HUNTING By Ben Affleck og Matt Damon WILL / SKYLAR/ Kris og Sine har hatt et forhold ei stund. Dette er en scene som gjenspeiler hvor vanskelig det kan være å ta det neste skrittet. Sine ønsker

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Krav = kjærlighet. Hva gjør oss sterkere?

Krav = kjærlighet. Hva gjør oss sterkere? Krav = kjærlighet Hva gjør oss sterkere? Drømmer? Tro Håp Kjærlighet Relasjoner? Trening? Mindfulness? Kosthold? Åpenhet og inkludering? Motivasjon? Naturopplevelser? Balanse? å leve å leve er ikkje akkurat

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Den nødvendige samtalen - med barn Psykologspesialist Anne-Kristin Imenes 1

Den nødvendige samtalen - med barn Psykologspesialist Anne-Kristin Imenes 1 Den nødvendige samtalen - med barn 27.01.2016 Psykologspesialist Anne-Kristin Imenes 1 KoRus_2_PPTmal_lys.pot -MEN HVEM SNAKKER MED JESPER..? Ca 50 % samtaler ikke med barn når de er bekymret 27.01.2016

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date

Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date Pressemelding 5.juli Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date Mange kan oppleve det å ta skrittet fra nett til date som nervepirrende. Derfor har

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer