MØTEINNKALLING. Utvalg: TEKNISK UTVALG Møtested: Reinøya: Befaring Finnkroken. Ferge fra Hansnes kl Møtedato: Tid: 09.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Utvalg: TEKNISK UTVALG Møtested: Reinøya: Befaring Finnkroken. Ferge fra Hansnes kl. 08.25. Møtedato: 27.06.2008 Tid: 09."

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: TEKNISK UTVALG Møtested: Reinøya: Befaring Finnkroken. Ferge fra Hansnes kl Møtedato: Tid: Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0084/08 03/00234 NYE SATSER FOR AVFALL 2008 MILJØSTASJONER INNKJØP AV VEKT SKÅNINGSBUKT 0085/08 07/00389 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR HYTTER PÅ EIENDOMMEN GBNR. 12/6 OG GANGS BEHANDLING. 0086/08 08/00873 SØKNAD OM OPPSETT AV LAGERTANKER PÅ GBNR. 7/125, DÅFJORD Hansnes, Svein H. Tårnes leder

2 NYE SATSER FOR AVFALL 2008 MILJØSTASJONER INNKJØP AV VEKT SKÅNINGSBUKT Saksbehandler: Lars Carsten Haugen Arkiv: M67 Arkivsaksnr.: 03/00234 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0046/06 Formannskapet /06 Kommunestyret /08 Teknisk utvalg Rådmannens innstilling: 1. Priser i henhold til tabell godkjennes. 2. Det må kjøpes inn vekt til Skåningsbukt miljøstasjon. 3. Saken oversendes kommunestyret. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0046/06 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret bevilger kr ,- til innkjøp av vekter og programvare til bruk på avfallsmottak på Hansnes. 1) Investeringen finansieres ved låneopptak 2. Kommunestyret vedtar gebyrsatser for mottak av avfall på kommunens avfallsmottak i henhold til lokal forskrift FOR nr Karlsøy kommunes husholdninger kan levere inntil 400 kg farlig avfall årlig innenfor det ordinære renovasjonsgebyret (forskriftens 7). Utover dette betales gebyr i henhold til vedtatte gebyrsatser. Ekstra avfall (grovavfall) fra husholdninger kan leveres på avfallsmottak i henhold til gebyrsatser (forskriftens 23). Næringslivskunder som velger å levere avfall til det kommunale mottaket betaler gebyr etter vedtatte gebyrsatser. Næringslivskunder kan velge transportør og leveringssted av sitt avfall. Det forutsettes at transportør og mottak har nødvendige konsesjoner og tillatelser (forskriftens 2). Gebyrsatser avfallsmottak Karlsøy kommune Avfallstoffnr. Tekst Tank Fat/ småkolli Benevning 7011 Refusjonsberettiget spillolje kr 0,30 kr 0,50 liter 7012 Spillolje, ikke ref.berettiget kr 3,00 kr 3,50 liter 7021 Olje- og fettavfall Smørefett kr 10,00 kg Olje fra oljeutskillere kr 2 600,00 tonn 7022 Oljeforurenset masse kr 2 300,00 tonn

3 Sand fra sandfang kr 1 500,00 tonn Oljefiller kr 15,00 kg 7023 Drivstoff og fyringsolje A-væske kr 11,00 kr 11,00 liter B-væske kr 9,00 kr 9,00 liter C-væske kr 8,00 kr 8,00 liter 7024 Oljefiltre kr 9,20 kg 7030 Sloppvann kr 2,00 kr 2,50 liter 7041 Org.løsemiddel m/halogen kr 17,00 kg 7042 Org.løsemiddel u/halogen kr 16,00 liter Frost- og bremsevæske kr 10,00 liter 7051/ 53 Malingsrester kr 12,60 kg 7052 Malingsrester kr 15,00 kg 7055 Spraybokser kr 18,50 kg m/innhold av isocyanat kr 54,00 kg 7081 Kvikksølvholdig avfall, flytende kr 101,00 kg Annet kvikksølvholdig avfall kr 725,00 kg 7082 Kvikksølvholdige batterier kr 85,00 kg 7083 Kadmiumholdig avfall, flytende kr 101,00 kg Annet kadmiumholdig avfall kr 725,00 kg 7084 Kadmiumholdige batteri kr 5,50 kg NiCd, NiMH og Li-ion mob.tel.batterier og lignende 7085 Amalgam kr 725,00 kg 7086 Lysstoffrør kr 5,50 kg 7091 Uorg.stoffer og annet fast stoff kr 27,00 kg 7092 Brukte blybatterier kr 0,50 kg 7093 Usorterte småbatterier kr 22,50 kg 7094 Litiumbatterier kr 54,20 kg 7095 Metallhydrosidslam 7096 Slagg, aske, sot, blåsesand Katalysatorer 7097 Uorg.løsninger og bad, flytende kr 27,00 kg fast kr 27,00 kg Uorg.lab.kjemikalier kr 137,00 kg 7098 CCA-impregnert trevirke kr 6,00 kg 7100 Cyanidholdig avfall kr 162,00 kg 7111 Bekjempningmiddel u/hg kr 70,00 kg 7112 Bekjempningmiddel m/hg kr 725,00 kg 7121 Polymiserende stoff kr 53,00 kg 7122 Sterkt reaktive stoffer kr 130,00 kg Alkaliemetaller kr 725,00 kg 7123 Herder kr 55,00 kg 7131 Syrer, uorganisk, flytende kr 27,00 kg Fast kr 27,00 kg 7132 Baser, uorganisk, flytende kr 27,00 kg Fast kr 27,00 kg 7133 rengjøringsmiddel, flytende kr 25,50 kg Fast kr 29,00 kg 7134 Surt org.avfall, flytende kr 32,00 kg fast kr 48,00 kg

4 Org.lab.kjemikaler kr 125,00 kg 7135 Basisk org.avfall flytende kr 32,00 kg Fast kr 37,00 kg Org..lab.kjemikalier kr 125,00 kg 7141 Mineraloljebasert boreslam 7151 Organisk avfall m/halogen Flytende kr 40,00 kg Fast kr 47,00 kg 7152 Organisk avfall u/halogen Flytende kr 38,00 kg Fast kr 43,00 kg Org.lab.kjemikalier kr 125,00 kg 7153 Medisinavfall kr 36,00 kg 7154 Kreostimpregnert trevirke kr 6,00 kg 7165 Prosessvann 7210 PCB og PCT koldig avfall PCB-olje Annet PCB-holdig avfall 7211 PCB-holdige isolerglassruter kr 6,00 kg 7220 Fotokjemikalier Flytende kr 15,00 kg Fast, film/papir kr 38,00 kg 7230 Halon 7240 KFK/HKFK 7250 Asbest, isolasjonsmaterialer Pakket kr 5,00 kg 6001 Stikkende og skjærende avfall kr 44,00 kg 6003 Smittefarlig avfall kr 44,00 kg 1121 Frityrolje kr 5,00 kg Rent trevirke, sortert kr 4,00 kg Blandet avfall kr 10,00 kg metall, sortert kr 4,00 kg Bildekk/traktordekk uten felg kr 30,00 kg Bildekk/traktordekk med felg kr 40,00 kg Elektronisk avfall næringsliv kr 10,00 kg Brannslukningsapparat kr 15,00 kg EE-avfall fra husholdninger Gratis Annet avfall Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 0005/06 Behandling: Forslag fra Freddy Mikkelsen på vegne av SP, Kystpartiet og FrP: Nytt punkt 2: Det opprettes miljøstasjon på Vannøy iht. vedtatt budsjett for 2006, kr ,-. Forslaget fra Freddy Mikkelsen vedtatt med 10 stemmer, mot 9 stemmer for rådmannens innstilling i pkt. 2. Punkt 1 og 3 enstemmig som rådmannens innstilling.

5 Vedtak: 1. Kommunestyret bevilger kr ,- til innkjøp av vekter og programvare til bruk på avfallsmottak på Hansnes. Investeringen finansieres ved låneopptak. 2. Det opprettes miljøstasjon på Vannøy iht. vedtatt budsjett for 2006, kr ,-. 3. Kommunestyret vedtar gebyrsatser for mottak av avfall på kommunens avfallsmottak i henhold til lokal forskrift FOR nr Karlsøy kommunes husholdninger kan levere inntil 400 kg farlig avfall årlig innenfor det ordinære renovasjonsgebyret (forskriftens 7). Utover dette betales gebyr i henhold til vedtatte gebyrsatser. Ekstra avfall (grovavfall) fra husholdninger kan leveres på avfallsmottak i henhold til gebyrsatser (forskriftens 23). Næringslivskunder som velger å levere avfall til det kommunale mottaket betaler gebyr etter vedtatte gebyrsatser. Næringslivskunder kan velge transportør og leveringssted av sitt avfall. Det forutsettes at transportør og mottak har nødvendige konsesjoner og tillatelser (forskriftens 2). Gebyrsatser avfallsmottak Karlsøy kommune Avfallstoffnr. Tekst Tank Fat/ småkolli Benevning 7011 Refusjonsberettiget spillolje kr 0,30 kr 0,50 liter 7012 Spillolje, ikke ref.berettiget kr 3,00 kr 3,50 liter 7021 Olje- og fettavfall Smørefett kr 10,00 kg Olje fra oljeutskillere kr 2 600,00 tonn 7022 Oljeforurenset masse kr 2 300,00 tonn Sand fra sandfang kr 1 500,00 tonn Oljefiller kr 15,00 kg 7023 Drivstoff og fyringsolje A-væske kr 11,00 kr 11,00 liter B-væske kr 9,00 kr 9,00 liter C-væske kr 8,00 kr 8,00 liter 7024 Oljefiltre kr 9,20 kg 7030 Sloppvann kr 2,00 kr 2,50 liter 7041 Org.løsemiddel m/halogen kr 17,00 kg 7042 Org.løsemiddel u/halogen kr 16,00 liter Frost- og bremsevæske kr 10,00 liter 7051/ 53 Malingsrester kr 12,60 kg 7052 Malingsrester kr 15,00 kg 7055 Spraybokser kr 18,50 kg m/innhold av isocyanat kr 54,00 kg 7081 Kvikksølvholdig avfall, flytende kr 101,00 kg Annet kvikksølvholdig avfall kr 725,00 kg 7082 Kvikksølvholdige batterier kr 85,00 kg 7083 Kadmiumholdig avfall, flytende kr 101,00 kg Annet kadmiumholdig avfall kr 725,00 kg 7084 Kadmiumholdige batteri kr 5,50 kg NiCd, NiMH og Li-ion mob.tel.batterier og lignende

6 7085 Amalgam kr 725,00 kg 7086 Lysstoffrør kr 5,50 kg 7091 Uorg.stoffer og annet fast stoff kr 27,00 kg 7092 Brukte blybatterier kr 0,50 kg 7093 Usorterte småbatterier kr 22,50 kg 7094 Litiumbatterier kr 54,20 kg 7095 Metallhydrosidslam 7096 Slagg, aske, sot, blåsesand Katalysatorer 7097 Uorg.løsninger og bad, flytende kr 27,00 kg Fast kr 27,00 kg Uorg.lab.kjemikalier kr 137,00 kg 7098 CCA-impregnert trevirke kr 6,00 kg 7100 Cyanidholdig avfall kr 162,00 kg 7111 Bekjempningmiddel u/hg kr 70,00 kg 7112 Bekjempningmiddel m/hg kr 725,00 kg 7121 Polymiserende stoff kr 53,00 kg 7122 Sterkt reaktive stoffer kr 130,00 kg Alkaliemetaller kr 725,00 kg 7123 Herder kr 55,00 kg 7131 Syrer, uorganisk, flytende kr 27,00 kg Fast kr 27,00 kg 7132 Baser, uorganisk, flytende kr 27,00 kg Fast kr 27,00 kg 7133 rengjøringsmiddel, flytende kr 25,50 kg Fast kr 29,00 kg 7134 Surt org.avfall, flytende kr 32,00 kg Fast kr 48,00 kg Org.lab.kjemikaler kr 125,00 kg 7135 Basisk org.avfall flytende kr 32,00 kg Fast kr 37,00 kg Org..lab.kjemikalier kr 125,00 kg 7141 Mineraloljebasert boreslam 7151 Organisk avfall m/halogen Flytende kr 40,00 kg Fast kr 47,00 kg 7152 Organisk avfall u/halogen Flytende kr 38,00 kg Fast kr 43,00 kg Org.lab.kjemikalier kr 125,00 kg 7153 Medisinavfall kr 36,00 kg 7154 Kreostimpregnert trevirke kr 6,00 kg 7165 Prosessvann 7210 PCB og PCT koldig avfall PCB-olje Annet PCB-holdig avfall 7211 PCB-holdige isolerglassruter kr 6,00 kg 7220 Fotokjemikalier Flytende kr 15,00 kg Fast, film/papir kr 38,00 kg 7230 Halon

7 7240 KFK/HKFK 7250 Asbest, isolasjonsmaterialer Pakket kr 5,00 kg 6001 Stikkende og skjærende avfall kr 44,00 kg 6003 Smittefarlig avfall kr 44,00 kg 1121 Frityrolje kr 5,00 kg Rent trevirke, sortert kr 4,00 kg Blandet avfall kr 10,00 kg metall, sortert kr 4,00 kg Bildekk/traktordekk uten felg kr 30,00 kg Bildekk/traktordekk med felg kr 40,00 kg Elektronisk avfall næringsliv kr 10,00 kg Brannslukningsapparat kr 15,00 kg EE-avfall fra husholdninger Gratis Annet avfall Saksutredning til teknisk utvalg : Det refereres til tidligere k-sak 05/06. Det ble her utarbeidet gebyrsatser for Flere av disse satsene er for høye til at folk er villig til å betale for dem. Dette gjelder spesielt fraksjonene blandet avfall, trevirke, metall og farlig avfall. For høye gebyrer er ikke heldig, da det kan føre til at folk heller forsøpler naturen med avfall istedenfor å levere det inn. Miljøstasjonene skal i størst mulig grad gå med selvkost. I dag skjer ikke dette. Grunnen til dette er at kostnader som lønn, transport, leie av konteiner og deponering overstiger inntektene som vi får ved mottak av avfall. For å holde denne balansen mellom mest mulig selvkost og rimeligst mulig gebyrsatser som mening mann kan leve med, har vi forslag om endring av følgende satser vedtatt i k-sak 05/06.

8 Tabell 1 Forandring av gebyrsatser Fraksjon Vedtatt k-sak 0005/06 Forslag Merknad Jernavfall kr 4,- pr. kg kr 0,- pr. kg Inngått avtale med HRS om betaling til markedspris Restavfall kr 10,- pr. kg kr 3,5,- pr. kg Se merknad * Restavfall kr 10,- pr. kg Forutsetter at kunden ikke sorterer selv. Blandet treavfall kr 4,- pr. kg kr 3,0,- pr. kg Se merknad ** Bildekk/traktordekk kr 40 pr. kg kr 0,- pr. kg Går som jernavfall med felg E-E avfall fra Gratis Gratis Returordning husholdninger Glass Gratis Gratis Leveres på glasskonteiner Papir Gratis Gratis Papirkonteiner Restavfall under 50 Gratis kg, fra bil Farlig avfall Se merknad *** Maling kr 15,- pr. kg kr 10,50,- pr. kg Forslag er kostpris Sprøytespisser (Medisinsk avfall) kr kr 4,50,- pr. stk Forslag er kostpris 36,- pr kg Frityrolje kr 5,- pr. kg kr 6,- pr. kg Forslag er kostpris Spillolje ref. berettig kr 0,30 pr.l Gratis Vi får 0,30 i fratrekk Spillolje ikke ref. berettig kr 3,50 pr. l Gratis * Det er gjort en beregning for Restavfallet for denne perioden koster kommunen kr 3,33,- pr. kg. Det er da ikke beregnet leie av konteiner og lønn til ansatte for drift av stasjonen. Tromsø kommune tar kr 175,- for 150 kg med rest avfall, noe som utgjør ca. kr 1,2,- pr kg. Denne prisen forutsetter at kunden sorterer selv. ** Det blir ikke fortatt sortering av treavfallet. Det er kun en konteiner til dette på hver avfallsstasjon. (På miljøstasjon Hansnes har vi sluttet å ta i mot hage-treavfall fra publikum på grunn av mangel på flisemaskin til å flise opp dette.) Kostprisen på treavfall er kr 2,88 for tømming pr kg. (Blir det tømminger under 1000 kg øker kg prisen og motsatt.) *** Hver husholdning har anledning til å levere gratis 400 kg farlig avfall i året. For å ta betaling hos publikum må det opprettes et kartotek for alle som leverer inn farlig avfall. Slik at man kan ta betalt når grensen over 400 kg er nådd. Farlig avfall er likevel den posten som belaster miljøstasjonene mest. Vi har i dag en avtale med NNG (Nord Norsk Gjennvinning) Miljøindustri A/S om mottak av farlig avfall. De mest kostbare fraksjonene er malingsrester, sprøytespisser og frityrolje. Det er ingen som blir fakturert for farlig avfall på grunn av grensen på 400 kg.

9 Sak 0084/08 Vekt Skåningsbukt Skåningsbukt miljøstasjon ble satt i drift i Opprinnelig var det tenkt at den kun skulle motta farlig avfall og EE avfall. Restavfall, jern og trevirke skulle samles opp på Hansnes. Derfor ble stasjonen ikke så stor som på Hansnes og ikke planlagt med vekt. Det ble senere avgjort at stasjonen skulle ta imot det samme som på Hansnes. Praksis På grunn av høye gebyrsatser har det blitt utviklet en egen praksis. Det har vært praktisert at et vanlig tilhengerlast har vært fakturert med kr 200,- + mva. Har det vært et stort hengerlast, har det gått på skjønn. Dette har ført til diskusjoner med kunden. Etter at Skåningsbukt ble åpnet har det blitt verre, da de ikke har hatt noen vekt. Dette har ført til at vi har måtte operere med et kubikk mål basert på en beregnet egen vekt på 214 kg /m3. for begge stasjonene, slik at det ble like forhold. Dette er ingen god løsning. Det anbefales derfor at det kjøpes inn en vekt til Skåningsbukt, slik at man kan veie avfallet på lik linje med miljøstasjon på Hansnes. En plattformvekt med mål 2m x 2m koster mellom kr ,- + mva. Side 9 av 14

10 Sak 0085/08 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR HYTTER PÅ EIENDOMMEN GBNR. 12/6 OG 4, SKOGSFJORDVATN, 1. GANGS BEHANDLING Saksbehandler: Bjørnar Sørensen Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/00389 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0033/07 Driftsutvalg /08 Teknisk utvalg Rådmannens innstilling: Forslag til reguleringsplan for 8 nye hytter/tomter i tillegg til de tre etablerte med tilhørende infrastruktur på eiendommen gbnr. 12/6 og 4, Skogsfjordvatn, legges ut til offentlig ettersyn i 30 dager. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens Kunngjøring om offentlig ettersyn skal som regel skje i minst 2 aviser som er alminnelig lest på stedet. Den skal klart angi det området forslaget omfatter, og skal gi en rimelig frist for merknader, ikke kortere enn 30 dager. I mindre reguleringssaker kan det faste utvalget for plansaker likevel fastsette en kortere frist. Så vidt mulig bør grunneiere og rettighetshavere i området underrettes ved brev. Når fristen er ute, tar det faste utvalget for plansaker saken opp til behandling med de merknader som er kommet inn. Behandling/vedtak i Driftsutvalg den sak 0033/07 Behandling: Enstemmig som innstillingen. Vedtak: Driftsutvalget i Karlsøy gir tillatelse til å starte opp arbeid med reguleringsplan for til sammen 11 hytter/tomter, hvorav 3 etablerte inngår i plan, på eiendommen gbnr. 12/6, Skogsfjordvatn, på følgende vilkår: 1. Reguleringsplanen må utarbeides på digitalt format, i henhold til Sosi-standard når det gjelder fargesetting-, skravur m.m. 2. Det må utarbeide reguleringsbestemmelser som ivaretar veg-, vann og avløp, samt bygningers mønehøyde-, materialvalg-, fargevalg m.m. 3. I henhold til Plan- og bygningslovens skal et eventuelt positivt vedtak skal kunngjøres i minst 2 aviser som er alminnelig lest på stedet. I kunngjøringen skal det kort gjøres rede for påtenkte formål med reguleringen, og hvilke følger den kan ventes å få for området. Så vidt mulig bør grunneiere, rettighetshavere underrettes ved brev, og få en rimelig frist for å uttale seg, før det faste utvalget for plansaker eventuelt behandler planforslaget. Vedtaket er fattet med hjemmel i Plan- og bygningslovens 30. Vedtaket kan ikke påklages, eventuelt kan planforslaget fremmes for kommunestyret. Side 10 av 14

11 Sak 0085/08 Saksutredning til teknisk utvalg : Tillatelse til oppstart av planarbeidet ble gitt av Driftsutvalget i møte i sak 0033/07. Planforslaget har så vært ute til uttalelse hos berørte sektormyndigheter. Det har kommet inn en del innspill på forslaget som har medført noen justeringer av planen. Blant annet er det tatt hensyn til Reindriftsinteressene med å trekke ut de øverste hyttene. Sektormyndighetenes uttalelser: 1. Karlsøy kommunes landbruksavdeling har ikke merknader til planforslaget 2. Karlsøy kommunes kultur- og oppvekstetat har ikke svart innen frist. Det forutsettes derfor at de ikke har vesentlige merknader til planforslaget. 3. Troms fylkeskommunes kulturetat kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda kulturminner i området, men minner om tiltakshavers meldeplikt som etter Lov om kulturminner av 1978, 8 pålegger tiltakshaver, eller de som utfører arbeidet for han, å melde fra til kulturvernmyndighetene, dersom det under arbeidet likevel oppdages spor etter tidligere menneskelig aktivitet. De ber om at dette fremgår på eventuelt vedtak om fradeling Estetiske hensyn skal vektlegges i plan- og byggesaksbehandling. Ved fradeling bør det på byggesaksnivå stilles krav om utforming som ivaretar hensynet til omkringliggende bebyggelse og kulturlandskap. Viktige variabler er volum, form, farge, materialbruk, takvinkler og lignende, samt plassering/orientering i terrenget. 4. Sametinget har ingen merknader til den omsøkte fradelingen/byggesøknaden. De kjenner ikke til at det er registrert automatisk fredete samiske kulturminner i omsøkte område. Skulle det likevel under arbeid i marken fremkomme gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Troms fylkeskommunes kulturetat omgående, jf. Lov av 9.juni 1978, nr. 50 om kulturminner 8, andre ledd. De forutsetter at dette pålegget formidles til den som skal utføre arbeidet i marken. 5. Fylkesmannen i Troms: Landbruksavdelingen, miljøvernavdelingen og beredskapsavdelingen hos Fylkesmannen i Troms har ikke merknader til søknaden. 6. Reindriftsforvaltningen Troms : Reinbeitedistriktet Ringvassøy har uttalt at det ikke må bygges hytter lengst bort fra fylkesvegen. Fra Reindriftsagronomens side bemerkes at en savner en henvisning til hvilke status det aktuelle området har i gjeldende arealdel av kommuneplanen. Det faktum at kommunens planutvalg har gitt tillatelse tuil oppstart av planarbeidet, vektlegges ikke fra deres side. Etter deres erfaring fra den siste tiden, er kommunen positiv til all oppstart av reguleringsarbeid, uavhengig om det er forankret i gjeldende arealdel av kommuneplan. 7. De ber om at det i det videre planarbeid tas hensyn til uttalelsen til Ringvassøy reinbeitedistrikt. 8. Statens vegvesen har ingen prinsipielle merknader til arbeidet med reguleringsplan for området. Side 11 av 14

12 Sak 0085/08 Vesentlige innspill fra naboeiendom ved Thale Henden og Karl-Arne Stokkan gbnr. 12/35 For eiendommen som helhet ber de om at området i størst mulig grad blir bevart slik det nå fremstår. Utbyggingen bør bli moderat og hensynet til kulturlandskapet må spesielt ivaretas. Inngripen og slitasje på området må bli minst mulig, bla. ved at tilkomstveg til de nye hyttetomtene legges pent i terrenget. Vurdering: Planforslaget er vesentlig tilpasset innkomne uttalelser/ innspill, og kan legges ut til offentlig ettersyn. Vedlegg: Reguleringsplankart Side 12 av 14

13 Sak 0086/08 SØKNAD OM OPPSETT AV LAGERTANKER PÅ GBNR. 7/125, DÅFJORD Saksbehandler: Robert Robertsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/00873 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0086/08 Teknisk utvalg Rådmannens innstilling: Karlsøy kommune v /Teknisk utvalg vil ikke ta stilling til den forurensningsmessige delen av denne saken før det foreligger en godkjent reguleringsplan for eiendommen og at det blir foretatt en konsekvensanalyse som skal inneholde en utredning om følgende forhold: 1. Hvilke forurensninger virksomheten vil medføre ved vanlig drift og ved praktisk tenkelige former for uhell, samt sannsynligheten for slike uhell. 2. Hvilke virkninger forurensingen vil få på sikt. 3. Alternative lokaliseringer. 4. Hvordan virksomheten blir innpasset i oversiktsplan og reguleringsplan for eiendommen og i området. En reguleringsplan over eiendommen skal vise hvilke aktiviteter som planlegges drevet på eiendommen og hvor hensynet til boligbebyggelse nær opp til eiendommen og miljø, herunder sikring ved lekkasje/avrenning/luktproblemer er ivaretatt. Saksutredning: Det søkes om tillatelse til oppsett av lagertanker på eiendommen gnr. 7 bnr. 125 ved det tidligere fiskebruket i Dåfjorden, i tilknytning til det nåværende Dåfjordbruket. På eiendommen har det tidligere foregått produksjon av saltfisk. Eiendommen er ikke regulert. I følge søknaden fra Polynya Eiendom AS, som er oversendt fra fylkesmannen til kommunen for en evt. forurensningsmessig uttalelse etter forurensningslovens pgf. 11, fremkommer bl.a at det er behov for økt lagringskapasitet av fiskeensilasje og at det av den grunn er planer om å sette opp i alt 4 tanker, 2 tanker hver med en kapasitet på 600m3 og 2 tanker hver med en kapasitet på m3, i alt m3 ensilert fiskeavfall. Det omsøkte tankanlegget er på kartet plassert i nordvestre hjørne på eiendommen. Nærmeste boligbebyggelse er knapt 100 m unna. Evt. avrenning/lekkasje fra tankanlegget vil skje til Skjånesbukta og vil i stor grad berøre strandlinja til naboeiendommene gnr. 7 bnr. 44 og gnr.7 bnr. 7. Det antas at det vil bli luktproblemer fra tankanlegget. Det fremkommer også at det er planer om delvis å grave ned en avløps- og tilførselsledning mellom tankene og kaianlegget, iht. kartet er avstanden mål til 130 m. Det er i søknaden ikke Side 13 av 14

14 Sak 0086/08 oppgitt lagringstid på ensilasjen, men det er opplyst at denne mellomlagringen ikke vil føre til endring av støy, lukt og støv nivå i området. Vedlegg: Henvendelse fra Fylkesmannen i Troms m/vedlegg av søknad og kart fra Polynya Eiendom AS, datert , mottatt her den Side 14 av 14

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 02.05.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0018/06 05/01128 SØKNAD OM FRADELING AV 3 FRITIDSTOMTER GBNR 6/13, GRUNNFJORD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0018/06 05/01128 SØKNAD OM FRADELING AV 3 FRITIDSTOMTER GBNR 6/13, GRUNNFJORD Karlsøy kommune Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: FUGLØYFJORD 1. ETG. OSK Møtedato: 05.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46037/6000 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06. Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.06.2014 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 15.06.2011 Tid: 12.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 15.06.2011 Tid: 12.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 15.06.2011 Tid: 12.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Oppdragsrapport DEKLARASJONSSYSTEMET FOR 2442 FARLIG AVFALL RAPPORT 2007 2008

Oppdragsrapport DEKLARASJONSSYSTEMET FOR 2442 FARLIG AVFALL RAPPORT 2007 2008 Oppdragsrapport DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL RAPPORT 2007 2442 2008 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Innledning... 5 3. Mengder farlig avfall... 6 4. Nyheter og aktuelt... 8 4.1 Deklarasjonsskjemaer...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Stange rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 08.12.2004 Tid: kl. 18.00 TILLEGG SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Stange rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 08.12.2004 Tid: kl. 18.00 TILLEGG SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Stange rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 08.12.2004 Tid: kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til telefon 62 57 36 80 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING 0110/07 06/00472 VANNVÅG HAVN - FLYTEBRYGGE - SUPPLERING PLAN- OG BYGGEKOMITE

MØTEINNKALLING 0110/07 06/00472 VANNVÅG HAVN - FLYTEBRYGGE - SUPPLERING PLAN- OG BYGGEKOMITE Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Nordreisa Møtedato: 12.06.2007 Tid: 12.00. Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Ellen Margrethe Eira 776 42184 21.04.2015 2015/1651-6 421.4 Deres dato Deres ref. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO

Detaljer

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: KOMMUNESTYRE Lekatun 27.08.13 1030

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: KOMMUNESTYRE Lekatun 27.08.13 1030 LEKA KOMMUNE _ Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: INNKALLING KOMMUNESTYRE Lekatun 27.08.13 1030 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for plan og samferdsel Møtedato: 30.01.2012

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteinnkalling. Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre

Møteinnkalling. Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre Møteinnkalling Nord-Kvaløya og Rebbenesøya verneområdestyre Utvalg: Møtested: Karlsøy rådhus Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 11:00 14.00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90930802. Vararepresentanter

Detaljer

Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen (plan-id 2313)

Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen (plan-id 2313) Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2014 71357/2014 2013/7254 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/71 Komite for plan, næring og miljø 04.12.2014 Vedtak av mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 3/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte onsdag den 13.06.2007 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800..

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.. Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 28.02.2011 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.08.2014 Tid: 10:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus : 27.04.2011 Tid: kl. 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte Eventuelt forfall meldes til telefon 62 57 36 80 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 7/2008 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte torsdag 11.09.2008 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Willy Holmgren

Detaljer

Gamvik kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: TEKNISK OG MILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: 22.06.2007 Tid: 09.

Gamvik kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: TEKNISK OG MILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: 22.06.2007 Tid: 09. Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: TEKNISK OG MILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset, ordførers kontor Møtedato: 22.06.2007 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Møtet starter på Aulestad kl. 15.00

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 78 92 53 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 14.03.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer