Menighetsbladet. Nr Solum Skotfoss Melum Kilebygda

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Menighetsbladet. Nr. 4-2012. Solum Skotfoss Melum Kilebygda"

Transkript

1 Nr Menighetsbladet Solum Skotfoss Melum Kilebygda Fra innholdet Tur til Skottland - 03 På vei mot noe - 04 Hva er salmer godt for - 05 Lederkurs - 06 Ny gudstjenesteliturgi - 07 Montessoriskole - 10 Nytt konfirmantkull - 11 En strålende kanaldag - 12 Prøvegudstjeneste - 13

2 Menighetsbladet Klovholtvn. 46, 3729 Skien Postgiro: Bankgiro: Bladet sendes alle hjem i prestegjeldet. Frivillige gaver mottas med takk. Ansvarlig utgiver Menighetsrådene Redaktør og layout Morten Flatebø Kontaktpersoner Staben: Øystein Holtskog og Georg Eichsteller Solum: Halvor Brandt tlf Skotfoss: Liv Marie Pettersen tlf Melum: Gudmund Kverndalen tlf Kilebygda: Thor Bjørholdt tlf Solum og Kilebygda Sokneprest Øystein Holtskog tlf Skotfoss og Melum Sokneprest Georg Eichsteller tlf Forsidebilde Liv Marie Pettersen Kjære alle sammen! Prestens tanker Den 26. august satt mange mennesker i Norge foran TV en for å se hvordan M/S Viktoria «minutt for minutt» dro gjennom Telemark. Mange mennesker stod ved kanalen for å følge begivenheten med egne øyne. Mange gjorde noe spesielt og dermed ble dette programmet som en fest for hele Telemark. Ja, det var gøy å oppleve hva vi får til her. Men samtidig er det en hyllest til Gud at han har skapt en så storslått natur. Og vi er glade for at vi får leve her. Men det gir oss også et ansvar. Et ansvar å ta vare på denne naturen og å gi den videre til barna våre i god behold. Jeg ser at mange mennesker har et stort potensiale til å bidra positivt, slik som på denne dagen. Jeg oppfordrer alle til å bidra med det de kan slik at vi også i kirken får se et slikt engasjement selv om det ikke blir sendt på TV. Diktet som følger skrev jeg for alle som har lyst til å la seg inspirere av hendelsene på denne siste søndagen i august 2012: Revyteateret på Skotfoss fortalte hvordan Telemarkskanalen ble til. En vannveiforbindelse mellom Skien og Dalen med stil. Med 18 sluser som overvinner 72 meter høydeforskjell 102 kilometer vei ned til havnivå fra Telemarks fjell. Det var amtmann Aall som hadde denne visjonen. Og den ble virkelig og hjalp hele populasjonen. Folk fikk arbeid fram til i dag. Og mange reiser hit for å glemme sorg, ve og plag. Her i den vakre Telemarksnaturens omgivelse får vi et glimt av Guds storhet og tilgivelse. For Gud vil at vi kan nyte naturen og det gode som han har gitt. Vil du så takke Gud og spørre hva som er bidraget ditt? For Gud har også skapt deg usedvanlig bra, med evner og gaver som bare du skulle ha. La oss dele med hverandre Guds visjon om deg. La oss le, feire og vise emosjoner på livets vei. 2

3 Prestegjeldstur til Skottland I tiden mai 2013 arrangerer menighetene våre ved Torill Solli Haugen og Sabra Fokusreiser (RGF) en spennende tur til våre naboer i vest! Vi håper at turen vil fremme fellesskap, gi nye kontakter på tvers av menighetene og bidra til å forsterke båndet til lokalmiljøet. Det blir garantert mye hygge! Vi flyr til Edinburgh, og i Skottlands hovedstad har vi norsktalende lokalguide. Turen byr ellers blant annet på slottsbesøk, oppvisninger av gjeterhunder og båttur på innsjøen Loch Ness. Det blir skotsk folklore med sang, dans, sekkepiper og folkedrakter. Mulighetene for shopping er flere. Dette er en flott reise i en fantastisk natur og en spennende historie! Reisens pris inkluderer fire netter på firestjerners hoteller i Edinburgh og Inverness, halvpensjon og alle inngangsbilletter. Illustrasjon: Microsoft Alle interesserte er velkommen på tur! Kontakt Torill Solli Haugen på telefon eller for mer informasjon og utfyllende program! Påmelding og betaling av depositum på kr til konto innen 15. oktober La oss være gode forbilder til barna våre og konfirmantene. Med Guds hjelp kan vi verden forandre Slik som amtmann Aall; men han bygde bare én kanal. Vi kan bygge mange kanaler og være fenomenal. Nemlig kanaler fra hjerte til hjerte - ja, overalt der vi er. En hjerteveiforbindelse til dem som med hjertet sitt ser. Takk Gud at du velsigner disse forbindelsene minutt for minutt. Takk for at du er glad i oss helt til livets slutt. Og at du ikke glemmer oss, men drar oss engang opp til deg. For kanalen som du har skapt, kalles for livets og kjærlighetens vei. Guds fred være med deg! Hilsen Georg 3

4 På vei mot noe Andakten Finn Gunnar Tønnessen En pensjonist fikk tilbud om å få sprøytemalt huset for en rimelig penge. Han kjente ikke folkene, men prisen var lav, så han lot dem sette i gang. Halvveis ut i jobben kom en av malerne og fortalte at de måtte dra. Han lovet at de skulle ta resten av jobben senere, men krevde betaling for hele arbeidet før de dro. Pensjonisten ventet, en måned og flere. Han purret og sa at de måtte komme for å gjøre jobben ferdig, men det dro ut. Det endte med rettssak og han ble tilkjent erstatning, men samtidig bestemte han seg for at han aldri mer ville ha noe med disse folkene å gjøre. Det hører med til pensum i livets skole å bli sviktet. En fremmed kan ha lurt deg, en som du ikke hadde ventet det av bedro, eller undertrykte, eller som ødela for deg. Dermed erfarer du og jeg hvem vi kan stole på eller ikke kan stole på og vi lærer noe om oss selv, våre egne følelser, vårt eget sinne, aggresjoner osv. Vi oppdager litt om hva slags mennesker vi selv er. Pensjonisten ble så sint på maleren! I månedsvis tok han ut sinnet sitt når han snakket med kjente og ukjente. Det var som om han skulle ha rett på et slags overtak på et vis. Men både ham og oss andre minner Jesus om at vi ikke må forbli i sinne eller hevnlyst. Vi skal lære av våre gode og dårlige erfaringer, og så skal vi skal ta med erfaringen og gå videre, som medmennesker. Hvis noen forgår seg mot deg skal du tilgi, ikke bare 7 ganger, men 7x70 ganger, sier Jesus. Det er nyttig å høre på ham, og han har et hav av tilgivelse for den som har syndet, men angrer og vender om til ham. En gang fortalte Jesus om en mann som ble slått ned på veien mellom Jerusalem og Jeriko. Folk passerte ham der han lå i grøfta, uten å løfte en finger for å hjelpe. Så dukket det opp en samaritan. Det spesielle var at han tilhørte et folk som var blitt hundset av jødene i århundrer. Derfor ville det ikke være rart om vår mann ville holde seg langt unna en jøde som trengte hjelp. Men det var samaritaneren som stanset. Det var han som la om dagsrytmen. Det var han som ofret tid, krefter og penger og det var han som sørget for at andre overtok da han måtte dra videre. Så peker Jesus på samaritaneren og sier: Lev som ham. Dette er i pakt med Guds gode liv! Hilsen Finn Gunnar 4

5 Hva er salmer godt for? Olav Skjevesland I forbindelsen med et foredrag jeg skulle holde om Landstads salmevisjon, har jeg måttet fundere atskillig over hva salmer er og gjør. Salmer er, enkelt sagt, en særegen type poetiske tekster med melodi koblet til. Salmer åpner for menighetens deltakelse i gudstjenesten. De fortetter kristne trossannheter. Salmer gir språk til troen. De utløser hengivelse og tjeneste. Med salmer har mange holdt håpet oppe når tidene var harde. Og med salmer og åndelige sanger har sosiale reformer brutt seg vei. Og ikke minst: Når vi i sorgens timer ikke har ord, da kommer de velsignede salmene til oss med ord. De låner oss ord når våre egne bryter sammen. Så salmer er godt både for tro og liv. Men ikke å forglemme de er også kulturoverlevering. Salmer og salmediktning er en viktig del av vår kulturhistorie. Her lyser Landstads navn. Han ga oss en kirkelig og nasjonal arv gjennom den kjempeprestasjon det var å samle Norge til ett salmerike. Salmer er dessuten en viktig del av vår språkhistorie. Landstad ville med sitt salmeverk lære oss å prise Gud på folkemålets grunn. Gud kunne ikke bare lovprises på dansk og tysk! Og nynorsk fikk sin inngang i landet blant annet gjennom salmene til Elias Blix, Bernt Støylen og Anders Hovden. Mange har spurt: Skal salmen dø i skolen? Det må ikke skje! Det nye religionsfaget ser ut til å ville stemple salmene ensidig som trosutøvelse, og dermed som ikke tillatt i en såkalt livssynsnøytral skole. Det er i så fall både for trangt tenkt og å stjele fra den oppvoksende slekt! Salmer former livet. Ella Fitzgerald, som også var en fremragende tolker av spirituals og hymns, sa en gang: The only thing better than singing is more singing! Olav Skjevesland 5

6 Lederkurs og Petrusdag Trosopplæringsreformen Det er blitt arrangert lederkurs over to dager for de som ble konfirmert i våres, og som ønsker å være videre som leder. I år er det 14 nye ledere som ønsker å bidra. Kurset ble holdt på Haukenesodden, og prestene deltok i samarbeid med Ove Berrefjord som er mentor for enheten. Det var både teoretiske og praktiske oppgaver for å lære å ta ansvar og delegere oppgaver. Temaer som å være et forbilde og hvordan en behandler andre ble også tatt opp. Den siste dagen skulle de bygge flåte og padle en tur på den. Det ble mye latter og mange ble våte. Vi håper med dette å inspirere de nye lederne til å være med på ulike arrangement innen trosopplæringen. Petrusdag og 6-årsbok Petrus er ei kirkemus som bor på Kapitelberget, og er skapt av Trygve Wikstøl. Petrus reiser rundt i alle kirkene for å se hvordan de er og møte menneskene der. 10. juni kom Petrus til Solum for å være med og feire pinse. Han deltok i gudstjenesten og delte ut kake til barna så de kunne være med å feire kirkas fødselsdag. Faste aktiviteter Barnekoret i Melum øver på menighetshuset torsdager kl Joysing, barnekoret i Solum, øver hver onsdag kl Yngres på Skotfoss Bedehus fredager kl på disse datoene i høst: 14.09, 28.09, 19.10, 02.11, og Barnekor på Skotfoss øver i kirka hver torsdag kl Petrus kom også innom i forbindelse med utdeling av 6-års bok i Solum. Det er ikke godt å si hvor Petrus dukker opp neste gang, men alle som er seks år får cd av ham til jul og påske. Småtrall Småtrall starter opp igjen, i høst blir det på torsdager kl Alle barn som er født i 2011, 2010 og 2009 er velkommen til å være med å synge og spille i kirkestua. Høstens datoer er: 13.09, 27.09, 25.10, 08.11, og Hours I Fritidsparken november er det 24Hours-festival for alle på trinn. Det er Acta som arrangerer festivalen, og det er med ledere fra våre menigheter. Et døgn fullt av fart, spenning, lek, moro og forkynnelse kan vi anbefale på det varmeste! Årshilsen Nytt i høst er at vi planlegger samlinger for alle som er ett, to, tre og fem år siden dåpen. I Kilebygda og på Skotfoss er det besøk i hjemmet til alle fra ett til fire år, og i Solum prøves nå denne varianten med samlinger. Invitasjoner kommer i posten til de aktuelle. Fra Petrusdagen i Solum Foto: Eva Langeland Fra lederkurset Foto: Eva Langeland 6

7 Sammen for Guds ansikt Ny gudstjenesteliturgi skal være innført i våre menigheter innen 1. søndag i advent Lokal tilpasning er et stikkord som beskriver nyordningen, vel å merke innenfor rammen av et grunnmønster som alle menigheter må følge. Den nye liturgien skal både gi god gjenkjennelse og viktig fornyelse av gudstjenestefeiringen. Fra Kirkerådet er det kommet flere alternativer innenfor de forskjellige deler av liturgien. Gudstjenesteutvalget her i Solum har valgt blant alternativene. Men det gis også anledning til selv å utforme bønner, syndsbekjennelse m.v. Forslagene ble presentert på et møte i Solum kirke 10. mai Noe av forandringen møter vi helt i starten på gudstjenesten den delen av gudstjenesten som omtales som Samling. Etter klokkeringingen vil klokkeren komme med informasjon om dagens gudstjeneste/ kunngjøringer, etterfulgt av kort stillhet og tre klokkeslag. I denne delen er det også en såkalt samlingsbønn. Mange vil assosiere denne med den gamle klokkerbønnen. Ellers vil man registrere en endring med hensyn til rekkefølgen på de forskjellige ledd i gudstjenesten. Nytt er det også at menigheten sitter under tekstlesningene fra lesepulten. Ved første og siste salme i gudstjenesten vil menigheten stå. Kanskje noen vil oppleve den største endringen ved at det er nye melodier til forskjellige ledd i liturgien. I arbeidet med den nye liturgien har vi fått understreket at gudstjenesten ikke bare er prestens gudstjeneste men hele menighetens. Et viktig stikkord er medvirkning. Gudstjenesten skal være pulsslaget i menighetens liv, hos oss og over hele verden. Velkommen til gudstjenesten! 7

8 Menighetskalender n September Formiddagstreff kl 11.30, Skotfoss bedehus Åreaften kl 18.00, Skotfoss bedehus. Andakt ved Kirsten Riis. Bevertning Normisjonsmøte kl 19.30, Solum kirkestue. Oksøyakveld Yngres kl , Skotfoss bedehus Turkarusell CD-møte kl 16.00, Skotfoss bedehus. Zoar blir med. Britta lager lapskaus. Oktober Normisjonsmøte kl hos Rasmussen, Ulefossveien 158. Tale ved Liv Eriksrød Formiddagstreff kl , kirkestua på Solum Høsttakkefest kl 18.00, Solum kirke Møte kl 18.00, Dalsbygda bedehus. Ved Torill Solli Haugen Formiddagstreff kl 11.30, Skotfoss bedehus Yngres kl , Skotfoss bedehus Normisjonsmøte kl hos Claussen, Gautesvei 26. Tale ved Kjell Skjærum Møte kl 18.00, Skotfoss bedehus. Ved Kjell Skjærum. November Yngres kl , Skotfoss bedehus Normisjonsmøte kl 19.30, Solum kirkestue. Tale ved Ulf Børge Rahm Møte kl 18.00, Skotfoss bedehus. Med Jon Chr. Sletteberg, husorkesteret og koret Scala fra Ulefoss Formiddagstreff kl , kirkestua på Solum Formiddagstreff kl 11.30, Skotfoss bedehus Yngres kl , Skotfoss bedehus Frelsesarmeen har møte i Solum kirkestue Yngres kl , Skotfoss bedehus Desember Normisjonsmøte kl hos Heggholmen, Gyltemyrveien 64. Tale ved Øystein Holtskog Møte kl 18.00, Skotfoss bedehus. Ved Irene Sandvik. Menighetskoret synger Formiddagstreff kl , kirkestua på Solum Formiddagstreff kl 11.30, Skotfoss bedehus SUSS - et nystartet ungdomskor For sangglad ungdom fra konfirmasjonsalder og oppover. Ledere er Eline og Julie. Øver annenhver tirsdag i like uker kl i kirkestua/solum kirke. 8

9 Kontaktinformasjon Kor i Solum Voksenkoret for hele det gamle Solum prestegjeld startet opp ondag 29. august og øver annenhver uke i kirkestua på Solum. Vi synger litt forskjellige sanger og tenker at en Lina Sandell-aften i kirkestua på nyåret hadde vært fint, men også julesanger før jul. Det er som i de fleste kor mangel på herrestemmer, så de er spesielt velkomne. Dersom du er i alderen fra 15 år og oppover og liker å synge, så ta med en sangervenn og kom til Solum kirkestue på onsdager kl Korøvelser Melum barnekor Hver torsdag kl på Melum menighetshus. Joysing, barnekoret i Solum, øver hver onsdag kl Barnekor på Skotfoss øver i kirka hver torsdag kl Ungdomskoret SUSS Annenhver tirsdag (like uker) kl i kirkestua på Solum. Kor i Solum Annenhver onsdag (ulike uker) kl i kirkestua på Solum. Skotfoss menighetskor Annenhver torsdag (like uker) kl på Skotfoss bedehus. Kilebygda Møter på Skogheim Kontakt Walter Jørgensen på telefon om du trenger skyss. Melum Barnekor Torill Gjelstad, mob Brita B. Nyland, mob Bibel- og samtalegruppe Margit Kverndalen, tlf Aslaug Bergan, tlf Hilde Bergan, mobil Skotfoss Barnekor Torill Gjelstad, mob Dalsbygda bedehus Simon Langeland, tlf Menighetskoret Liv Marie Skilbred Pettersen, tlf eller mob Skotfoss bedehus Anne-Brith Mæsel, tlf eller mob Formiddagstreff Ragnhild Skilbred, tlf eller mob Yngres Morten Bergheim, tlf Misjonsforeningen Imma Clausen, tlf eller mob Solum Formiddagstreff Ring om du trenger skyss. Kor i Solum Frode Rauan, mob Solum barnekor (JoySing) Mette Lien, mob Småtrall Eva Langeland, mob Åfoss Normisjon Tor Rasmussen, tlf

10 Skiens første Montessoriskole Onsdag 15. august vil for all tid stå som en historisk dag i Kilebygda - dagen da Skiens første Montessoriskole startet opp. Rammen kunne ikke vært bedre, skyfri himmel og sommerens varmeste dag! Skolebarna og deres familier, bygdefolk og andre inviterte var tilstede på åpningen. Varaordfører Geir Arild Tønnesen foretok den formelle åpningen av skolen, og han hadde med en kjærkommen gave til skolen. Videre holdt skolestyrets leder, Halvor Dalene, en fin tale hvor han takket alle som har bidratt med dugnadsinnsats eller på annen måte. Det er lagt ned mellom 1100 og 1500 dugnadstimer på skolen - fantastisk! Det var et bredt underholdningsprogram. Melumbudeienes småskramlarlag (eller var det småskravlarlag?) startet festen med flott trommespill. Elevene hadde urfremføring av skolesangen. I tillegg bidro Tiril Bjørnø Rossland på cello, akkompagnert av sin pappa, og Marthe Dalene Wærnes på trekkspill med vakker musikk. Så var det tid for omvisning i de nyoppussede skolelokalene. Åpningsfesten ble avsluttet med grilling av pølser, kaffe og kaker. Totalt gikk det med 300 pølser! Elevene ved Kilebygda montessoriskole har utedag hver torsdag, brødmat og frukt hver dag. De har også fått hver sin bærbare pc til bruk i skolehverdagen. Utover høsten vil vi arrangere lørdagskaféer. Stikk gjerne innom en tur og spis lunsj! Datoene kunngjøres på Kilebygda søndagsskole/menighetsråd har gitt oss en gave i forbindelse med oppstart av skolen. Vi vil gjerne benytte anledningen til å takke for den flotte gaven vi fikk! Hilsen Arnt Kilebygda Montessoriskole SA / Kilebygda Montessoriforening Hva er montessoripedagogikk? Maria Montessori var Italias første kvinnelig lege. Hun utviklet det som i dag kalles montessoripedagogikken. Den går i korte trekk ut på å stimulere barnas egen frivillige virksomhet. Læreren skal holde seg i bakgrunnen og heller oppmuntre og hjelpe barna til å lære på egenhånd. Det brukes spesielt tilpasset innlæringsmateriell som det bare finnes en av hver, for at barna skal lære respekt og det å dele med seg. Alle foto: Marthe Dalene Wærnes 10

11 Nytt konfirmantkull - ny musikal Også i år våger vi oss i gang med en ny musikal. Det er krevende og utfordrende, men utrolig spennende. Årets musikal heter Rett hjem og er også skrevet av Harald Schøien. Musikalen skal framføres i Ibsenhusets storstue 14. april Skriv ned datoen allerede. Dette blir supert! Vi har god tid på oss, men det er mye som skal på plass før teppet går opp og lampene tennes. Alle de nye konfirmantene i Solum og Kilebygda (over 40 stk.) skal øve inn musikalen. Det skal lages kulisser og kostymer, sang, dans og drama skal på plass. Voksenkoret og ungdomskoret skal Slekters gang Døpte Solum: Mona Adina Noraberg Svendsen (Skien kirke), Inger Johanne Lohne, Matheo Dale Moen, Madelen Theodora Havenstrøm Nybråten, Victoria Numme Solberg, Brage Hasler Bakka, Hermann Amundsen Rørvik (Borgestad kirke), William Andreas Amundsen Løyte (Gimsøy kirke), Amelia Hostad Brask, Elise Giske Thowsen, Leander Asphaug-Valand (Gjerpen), Aurora Garnes Olsson, Christine Humblen, Sunniva Baksaas Willer, Kornelia Linheim Hansen, Frida Tveita Nessæther (Røldal Stavkyrkje) og Nikoline Gryt (Gimsøy kirke). Skotfoss: Linea Danielsen (Borgestad kirke), Benjamin Langøen (Borgestad kirke), Lars Myhra og Jacob Abram Smith. Melum: Isak Mathias Sjøblom Tveito (Eidanger kirke), Alva Sofie Haugberg, Denise Skredderbakken, Mathias Berg Marum og Karine Dahl Teigen (Solum kirke). Kilebygda: Oskar Tobias Slåen, Elisa Blom Sandvin og Jenny Blom Sandvin (Solum kirke) og Isak Christensen Espeland. Døde Solum: Alf Harald Børresen, Torill Staalvik, Karoline Edle Hustvedt, Anne Eklind, Inger Berit Kleiv, sammen med konfirmantkoret utgjøre musikalkoret. Dramagruppa skal styrkes med diverse voksne statister (konfirmantforeldre, besteforeldre og andre fra menigheten). Heldigvis har vi med cirka 20 unge ledere som med stor iver og entusiasme er klare til å gyve løs på oppgaven. Vi er stolte over å være den eneste menigheten i vårt bispedømme som våger å satse slik på konfirmantene. De er flinke og vi gleder oss til å bygge en stor og flott musikal rundt dem. Har du lyst til å være med, vennligst kontakt oss. Else Bjørnstad, Leif Olsen og Håvard Nyhus. Skotfoss: Leif Dolva, Kitty Marie Andersen, Rolf Meyer Waskaas, Eli Synnøve Jørgensen og Morten Berg. Melum: Anna Marie Haugan Vigde Solum: Marita Bruun og Finn Roar Bruun, Cathrine Wefall og Frode Framnes Hansen, Ida Halvorsen og Erik Tveitan, Marte Kleiven og Jon Trygve Kleven, Carina Knudsen Urtegård og Kenneth Doksrud, Kine Skoglund og Morten Sletmoe Dale, Bettina Sjøgren og Ted Sjøgren, Camilla Westlund Strand og Christian Fredrik Beichmann, Barbro Malmgren og Jørn Petter Danielsen. Skotfoss: Karina Timm Skilbred og Thorstein Olav Solheim, Fritz Are Løberg og Cathrine Berg, Jeanett Liaunet og Robert Strand. Kilebygda: Stine-Jeanett Hermansen og Tor Erik Knudsen, Anne Marte Haugen og Bjørn Erik Jødahl, Lisbeth Haukedal Vågen og Frode Heiland,Tonje Warholm og Erik Thomassen, Mariann Schønning Holtskog og Øystein Skonseng Landsverk, Trude Kaland og Stig Solum, Mari Abrahamsen og Dag Gøran Ødegården, Fanny Brennemoe Fjellstad og Stian Langtind. 11

12 En strålende dag for Telemarkskanalen Til tross for dyster værmelding hele uka ble det et strålende vær søndag 26. august, og det var nok mange som følte de ble bønnhørt. Som en del av Telemarkskanalen ligger Skotfoss ved seilingsleia til Meyerelva, Løveid sluser og Norsjø. Med og uten flagg sto folk langs elva, og ved Løveidkanalen stod de som sild i tønne for å vinke til den 130 år gamle kanaldronningen, M/S Victoria, som stolt reiste på tur i NRK s regi. Aktivitetene begynte i Skien, men for Skotfoss var det ved fotballbanen. Der stod turnere fra Skotfoss turn og idrettsforening oppstilt, og guttelaget spilte fotballkamp da båten passerte. På den andre siden, ved Tangen, var Skotfoss skolemusikk med drilljentene og Skotfoss hornmusikk klare for å spille da M/S Victoria kom forbi. Ved kirken stod Georg Eichsteller med konfirmantene, og på pakkhuset ble det servert gratis frokost med musikk til. seg revyteateret. Da Victoria kom ut av slusene ved Løveid spilte speidermusikken fra Skien metodistkirke. Mange småbåter lå og ventet på å følge Victoria et stykke på veien. Det var fallskjermhopping og en av dem hadde et kjempestort norsk flagg på slep som lyste godt på den blå himmelen. Skotfoss revyteater. Foto: Liv Marie S. Pettersen Ved Rugla hadde Budeienes småskramlarlag og Turguttekoret, begge fra Melum, tatt plass på en lekter. Genialt funnet på, men dessverre ikke synlig fra Løveid. Men vi som har hørt og sett dem i aksjon vet at de er en munter flokk med stor sangglede. Mange mennesker møtte opp ved Løveid sluser. Foto: Knut Sannerholt Amtmand Aall var midtpunktet da Skotfoss revyteater framførte tablået Det kunne blitt en grusvei. Flott framført og i tidsriktige kostymer. M/S Skarsfos var også på tur og gjorde et stopp i slusene for å få med Turguttekoret og budeienes småskramlarlag. Foto: Torbjørn Steinhaug 12

13 Den siste attraksjonen fra Løveid var Mikalshula der legenden om presten Hr. Povel (i gammel prestekjole) og munken Fader Sylvester (i brun munkekutte) ble framstilt av skuespillere fra Skotfoss revyteater. Så gikk ferden videre oppover Telemarksvassdraget for M/S Victoria. Men på Løveid var det ikke helt slutt. Georg Eichsteller flyttet gudstjenesten fra kirken og til Løveid ved bysten av Amtmand Aall. Der holdt han en minigudstjeneste med deltakelse av konfirmantene. Han hadde for anledningen skrevet et dikt til vannveiens ære, som kan leses på side 2 i bladet. Minigudstjeneste ved Løveid sluser. Foto: Liv Marie S. Pettersen God reklame for det flotte fylket vårt og en kjempefin dag på Skotfoss. Liv Marie S. Pettersen Høsttakkegudstjeneste Også i år vil bygdekvinnelaget ha høsttakkegudstjeneste og kirkekaffe i kirkestua etter gudstjenesten. Datoen er 14. oktober kl i Solum kirke. Prest er Øystein Holtskog. Organist Dagfinn Olsen kommer med Eidanger kantori, så vi har noe å glede oss til. I kirkestua skal Ingebjørg Dahl Sem være med oss, og hun har kalt sitt program Småstubber. Vi håper at mange vil være med oss denne kvelden og ønsker alle velkommen! Med vennlig hilsen Solum Bygdekvinnelag Prøvegudstjeneste Vi har mange utfordringer i kirken, spesielt når vi synes den er gammeldags med sine gudstjenester. Men endelig får vi lov til å velge. Alle kan være med og fortelle hva de mener om den nye liturgien. Derfor skal Skotfoss menighet har en prøvegudstjeneste med ny liturgi tirsdag 25. september kl Etterpå er det anledning til å evaluere, diskutere og å spise pizza. Hjertelig velkommen denne kvelden! 13

14 Støtt våre annonsører! 14

15 Kontaktinformasjon menighetene Solum menighet Solum sokneprestkontor, Klovholtvn. 46, 3729 Skien Telefon: , faks Konto: Kontortid presten: tirsdag og torsdag kl Sekretær: Tøri Elisabeth Evensen, e-post: Kontortid: tirsdager kl 11-13, onsdager kl og torsdager kl Organist: Frode Rauan, mob Kirketjener: Guro Øyan Borsodi, mob Solum kirkestue (utleie): Evy Haugen, mob , tlf Kilebygda menighet Prestekontor: tlf (se adresse under Solum menighet) Kilebygda kirke: faks Organist: Frode Rauan, mob Kirketjener: Thor Bjørholdt, tlf. arb Skotfoss menighet Prestekontor: tlf Skotfoss kirke: tlf , faks Pollen kapell: tlf Organist: Torill Gjelstad, mob Kirketjener: Thore Elverhøi, mob Melum menighet Prestekontor: tlf Melum kirke: tlf Organist: Torill Gjelstad, mob Kirketjener: Gudmund Kverndalen, tlf. arb , tlf. priv , e-post: Trosopplærer (menighetspedagog) i alle menighetene: Eva Langeland, mob og e-post: 15

16 Gudstjenester September Solum kl Holtskog. Temagudstjeneste med konfirmantene søndag etter pinse (Luk ) Kilebygda kl 11. Eichsteller. Nattverd Offer: Skien Diakonale senter Skotfoss kl 11. Holtskog. Offer: menighetsbladet søndag etter pinse (Matt.8, 5-13) Solum kl 11. Holtskog. Sprell levende. 4- årsbok og Joy Sing. Offer: Telemark søndagsskolekrets Melum kl 11. Eichsteller. Høsttakkegudstjeneste. Offer: Telemark søndagsskolekrets Oktober søndag etter pinse (Joh ) Skotfoss kl 11. Eichsteller. Gullkonfirmanter. Nattverd. Offer: misjonsprosjektet søndag etter pinse (Mark ) Solum kl 18. Holtskog. Høsttakkegudstjeneste. Offer: kirketekstiler. Se egen omtale av kirkekaffe søndag etter pinse (Luk ) Skotfoss kl 11. Eichsteller. Sprell levende. Høsttakkefest. Utdeling til 4 og 6-åringer. Offer: Søndagsskoleforbundet Kilebygda kl 11. Holtskog. Sprell levende med 4 og 6-årsbok og gullkonfirmanter. Kirkekaffe. Offer: Telemark søndagsskolekrets Bots og bønnedag (Luk ) Solum kl 11. Holtskog. Nattverd. Gullkonfirmanter. Offer: menighetsbladet Melum kl 11. Eichsteller. Gullkonfirmanter Nattverd. Offer: Acta Normisjon November Allehelgensdag (Matt ) Melum kl 11. Eichsteller. Offer: Skien diakonale senter Kilebygda kl 16. Holtskog. Offer: Kirkens SOS Solum kl 18. Holtskog. Offer: Kirkens SOS Skotfoss kl 18. Eichsteller. Offer: Skien diakonale senter søndag etter pinse (Luk ) Ingen gudstjeneste i våre kirker. Vi støtter opp om andre søndag etter pinse (Matt ) Solum kl 11. Holtskog. Nattverd. Offer: trosopplæringen Kristi Kongedag (Matt ) Skotfoss kl 11. Eichsteller. Medarbeidergudstjeneste med fest etterpå. Nattverd. Offer: misjonsprosjektet Solum kl 18. Holtskog. Temagudstjeneste. Nattverd. Konfirmantene deltar. Foto: Liv Marie Pettersen Foto: Knut Sannerholt Trykk: Thure-Trykk Neste nummer kommer ut i uke 48. Frist for å levere stoff er 8. november.

Menighetsbladet. konfirmantmusikal. Nr. 2-2012. Få med deg årets. 15. april, Ibsenhuset. Solum Skotfoss Melum Kilebygda

Menighetsbladet. konfirmantmusikal. Nr. 2-2012. Få med deg årets. 15. april, Ibsenhuset. Solum Skotfoss Melum Kilebygda Nr. 2-2012 Menighetsbladet Solum Skotfoss Melum Kilebygda Få med deg årets konfirmantmusikal 15. april, Ibsenhuset Fra innholdet Ny gudstjenesteliturgi - 03 Påskebetraktninger - 04 Påsken 2012-05 Ønsker

Detaljer

Menighetsbladet. Nr. 3-2011

Menighetsbladet. Nr. 3-2011 Nr. 3-2011 Menighetsbladet Solum Skotfoss Melum Kilebygda Konfirmantene i Melum Konfirmantene i Kilebygda Konfirmantene på Skotfoss Fra innholdet Musikalen i bilder - 03 Andakten - 04 Søndagsskolen 40

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 1-2014

Menighetsbladet Nr. 1-2014 Menighetsbladet Nr. 1-2014 Kilebygda, Melum, Skotfoss og Solum Kilebygda Melum Skotfoss Solum Foto: Hallvard Ripegutu Skidag i Solum På side 4-6 kan du se mange bilder og lese om skidagen 02 Innhold 03:

Detaljer

Menighetsbladet. Nr. 5-2013. Vi ønsker alle våre lesere en velsignet adventstid, fredfull jul og et godt nytt år!

Menighetsbladet. Nr. 5-2013. Vi ønsker alle våre lesere en velsignet adventstid, fredfull jul og et godt nytt år! Nr. 5-2013 Menighetsbladet Vi ønsker alle våre lesere en velsignet adventstid, fredfull jul og et godt nytt år! Hilsen menighetene i Kilebygda, Melum, Skotfoss og Solum Fra innholdet Tenn lys - 02 Vintersang

Detaljer

Menighetsbladet. Nr. 3-2013. Solum Skotfoss Melum Kilebygda

Menighetsbladet. Nr. 3-2013. Solum Skotfoss Melum Kilebygda Nr. 3-2013 Menighetsbladet Solum Skotfoss Melum Kilebygda Konfirmantene i Melum Konfirmantene i Kilebygda Konfirmantene på Skotfoss Fra innholdet Prestens tanker - 02 Flott resultat - 03 Et lys for min

Detaljer

NR. 1 VÅREN 2015 47. ÅRGANG

NR. 1 VÅREN 2015 47. ÅRGANG NR. 1 VÅREN 2015 47. ÅRGANG Det er vel fagre stunder når våren kjem her nord og atter som eit under nytt liv av daude gror. Elias Blix GUDSTJENESTER I BORGESTAD 15. mars 4. søndag i fastetiden Joh 3, 11-16

Detaljer

Han er oppstanden. Halleluja!

Han er oppstanden. Halleluja! Nr. 2 Våren og påsken 2014 46. årgang Han er oppstanden. Halleluja! Gudstjenester i Borgestad 06. april 4. sønd. i fastetiden Kl. 17.00. Hebr. 4.14-16. Hege Andal. Konfirmantene deltar. Nattverd. Offer:

Detaljer

Fra en ikke alt for fjern fortid Les side 7

Fra en ikke alt for fjern fortid Les side 7 Nr. 1 vinter 2014 46. årgang Fra en ikke alt for fjern fortid Les side 7 Gudstjenester i Borgestad 2. februar 5.sønd. i åpenbaringstiden Kl.11.00 Markus 2.1-12. Familiegudstj. Margrete Holmeide og Karin

Detaljer

midt i sentrum DÅPSFEST PÅ VEGÅRTUN

midt i sentrum DÅPSFEST PÅ VEGÅRTUN midt i sentrum Nr 4-2012 DÅPSFEST PÅ VEGÅRTUN Menighetsturen til Vegårshei i september fikk en verdig og våt avslutning da 8 av ungdommene lot seg døpe. Ungdomspastor Torbjørn Glenna utførte dåpen, og

Detaljer

Glemmen. Menighetsblad. «Vi er et folk på vandring. Når veien blir slitsom og lang, vi søker en eng og en kilde, et fristed for bønn og sang.

Glemmen. Menighetsblad. «Vi er et folk på vandring. Når veien blir slitsom og lang, vi søker en eng og en kilde, et fristed for bønn og sang. Glemmen Nr 3-2013, 13. årg. Menighetsblad «Vi er et folk på vandring. Når veien blir slitsom og lang, vi søker en eng og en kilde, et fristed for bønn og sang.» GLEMMEN MENIGHET Menighetskontoret Nygaardsgaten

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner

Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner Ord til deg: Herren er min styrke og min sang, han er blitt min frelse. Salme 118,14 Bli med på leir! Se baksiden Møt menighetsrådsmedlem

Detaljer

... tidlig en søndags morgen...

... tidlig en søndags morgen... MENIGHETSBLADET for EIDE Nr. 3 BREMSNES KORNSTAD SEPTEMBER 2013 Så rar t å være ed derkopp med nøste i sin eg en kropp o g spinne alle da g e. Men hv or dan kan den gjemme på så mang e kilometer tråd i

Detaljer

Modum menighetsblad. Inspirert til tjeneste NR. 4/2003 ÅRGANG 72. Heggen Gospel var i Praha på festival sammen med 7500 ungdommer fra hele Europa

Modum menighetsblad. Inspirert til tjeneste NR. 4/2003 ÅRGANG 72. Heggen Gospel var i Praha på festival sammen med 7500 ungdommer fra hele Europa Modum menighetsblad NR. 4/2003 ÅRGANG 72 Inspirert til tjeneste Heggen Gospel var i Praha på festival sammen med 7500 ungdommer fra hele Europa Side 2 Modum prestegjeld Modum kirkekontor Kapellvn., 3340

Detaljer

kjerkebla kjerkebla Langfredag i Torvaastad kirke For Torvastad menighet Nr 2-2013 - Årgang 57

kjerkebla kjerkebla Langfredag i Torvaastad kirke For Torvastad menighet Nr 2-2013 - Årgang 57 kjerkebla kjerkebla For Torvastad menighet Nr 2-2013 - Årgang 57 Langfredag i Torvaastad kirke Foto: SJS KJERKEBLA PÅSKE 2012 Montasje: ba1969 på sxc.hu Andakt Kjerkebla for Torvastad: Redaktør: Johannes

Detaljer

TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN!

TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! NR. 2 2015, ÅRGANG 82 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! 1 JESUS ER DEN OPPSTANDNE

Detaljer

Kirkebladet TYRISTRAND LUNDER NORDERHOV ASK VEME STRØMSODDBYGDA ULLERÅL. Nr. 2 Sommer 2012 42. årgang. Slik du husker det side 8

Kirkebladet TYRISTRAND LUNDER NORDERHOV ASK VEME STRØMSODDBYGDA ULLERÅL. Nr. 2 Sommer 2012 42. årgang. Slik du husker det side 8 TYRISTRAND LUNDER NORDERHOV ASK VEME STRØMSODDBYGDA ULLERÅL Nr. 2 Sommer 2012 42. årgang Slik du husker det side 8 Kirkebladet Avskjed med Håvar side 11 Tusen takk, Terje side 19 Strømsoddbygda kvinneforening

Detaljer

Døpt og tatt opp som medlem, Se side 3 BLAD

Døpt og tatt opp som medlem, Se side 3 BLAD NR. 5 2014, ÅRGANG 81 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM Døpt og tatt opp som medlem, Se side 3 BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R Fantastisk Gospelkonsert,

Detaljer

KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang

KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang INNHOLD Prestens hjørne 2 Eline Froland ny medarbeider i UNG 3 JuniorKRIK 4 Trosopplæring 5 I samme båt Adir 6 Vær med å gi kirken

Detaljer

Kirken reiser seg. for Østerås og Grinilund

Kirken reiser seg. for Østerås og Grinilund Menighetsbladet for Østerås og Grinilund Kirken reiser seg I sommer ble kirkerommet i Grinilund kirke jevnet med jorden. Nå vokser et nytt kirkerom frem. Det er beregnet ferdig til innvielse 1. mars 2014.

Detaljer

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2 MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 2 2015 Årgang 74 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND DEN NORSKE PRESTEGJELD MENIGHETSBLADET

Detaljer

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke.

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 3 2013 Årgang 72 Vanse kirke Vestbygda kapell K2 nytt bygg midt i byen Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND

Detaljer

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. side5. Joh. 1,5 DESEMBER 2013 NR. 4 73.

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. side5. Joh. 1,5 DESEMBER 2013 NR. 4 73. Konfirmasjon side5 SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H DESEMBER 2013 NR. 4 73. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Joh. 1,5 Foto: Kjersti Skarvang

Detaljer

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Verdens vakreste fortelling S elvsagt handler det om juleevangeliet, slik vi møter den i Lukasevangeliets andre kapittel. En fortelling som

Detaljer

vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang

vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang 2 Vår Fedrearv Når livet og troen utfordres Andakten Lise Hyldmo er 56 år og måtte slutte å arbeide som 26 åring etter en akeulykke

Detaljer

MENIGHETSBLADET. Nr. 1 MARS 2013 60. årgang OG KVERNES

MENIGHETSBLADET. Nr. 1 MARS 2013 60. årgang OG KVERNES MENIGHETSBLADET Nr. 1 MARS 2013 60. årgang Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt. Lyset fyller haven, se, en engel kom, åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom!

Detaljer

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK NR. 1 / 2015 & BÆRUMS VERK Foto: Oddvar Tveito EN ÅPEN DØR! Hva betyr menighetens motto for deg? SE SIDE 3 ET PRIVILEGIUM Å BLI KJENT MED EN ANNEN KULTUR Dag-Håkon og Elisabeth Eriksen har tilbrakt to

Detaljer

Nr. 5 advent og jul 2012 44. årgang

Nr. 5 advent og jul 2012 44. årgang Nr. 5 advent og jul 2012 44. årgang Den gamle kirkenøkkelen som i sin tid ble funnet på Borgestad gård, stammer trolig fra en eldre middelalderkirke som sto reist på Kepelljordet, nærmere elven. Les mer

Detaljer

menighetsblad Årgang 60 Vår nye prest er ingeniør! Side 4 Lykketips Side 6 Å møte Gud i det stille Side 8

menighetsblad Årgang 60 Vår nye prest er ingeniør! Side 4 Lykketips Side 6 Å møte Gud i det stille Side 8 menighetsblad 3 14 Årgang 60 Vår nye prest er ingeniør! Side 4 Lykketips Side 6 Å møte Gud i det stille Side 8 Kampen menighet Åpent fellesskap Levende Kristustro Glad tjeneste I fjor var det 30 små og

Detaljer

MENIGHETSBLADET. for

MENIGHETSBLADET. for MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D K V E R N E S Nr.. 2 JUNI 2014 61. årgang Himlen blåner for vårt øye, jorden grønnes for vår fot. Bekken risler for vår tørste, korn og blomst

Detaljer

Biskop Atle Sommerfeldt vasker føtter på «Etter skoletid» på Misjonshuset

Biskop Atle Sommerfeldt vasker føtter på «Etter skoletid» på Misjonshuset Biskop Atle Sommerfeldt vasker føtter på «Etter skoletid» på Misjonshuset Nr 2 44. årgang Mai 2014 Kom og få mat! Johannes 21 Tekst: Jakob Furuseth Jesus vet hva omsorg er. Tidlig om morgenen, mens disiplene

Detaljer