Innlevering av årsstatistikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innlevering av årsstatistikk"

Transkript

1 Innlevering av årsstatistikk Opptelling av data for årsstatistikk: Trykk knappen Oppdater informasjon for å telle opplysninger som er registrert i Kardinal. Dette vil erstatte alle felt på side 1,2,3,4 og 5 som er merket med en stjerne (*). Dette betyr at du kan oppdatere informasjon gjentatte ganger, dersom du vil gå igjennom registreringene for å finne evt. feil eller mangler. Feltene som ikke er merket med *, vil ikke bli erstattet, og kan føres inn manuelt på ønskelig tidspunkt. Informasjon om hvordan tallene hentes, finner du på slutten av dokumentet. Nede på Statistikkgrunnlaget finner en knapp. Denne benytter du for kontroll og innsending av statistikk til Statistisk sentralbyrå etter at tallene er på plass på side 1,2,3,4 og 5. 1: Trykk på knappen: Kontroller for feil og send inn til Statistisk Sentralbyrå Dataene sjekkes nå av Kardinal, og du får ikke mulighet til å gå videre før alle kontroller går gjennom. Du får opplysning om hva som evt. er galt. Når alt er riktig, får du mulighet til å lagre statistikken din på et valgt område. Merk deg hvor du lagrer skjemaet og hvilket navn du gir dette. 2: Gå til Kostra innlevering av årsstatistikk ( https://skjema.ssb.no ) Velg: 2) Innrapportering av Kirkekostra her Fyll så inn Organisasjonsnummer og Pinkode mottatt fra Statistisk Sentralbyrå Du kommer nå inn på online innlevering av skjema. Velg arkfanen Nytt skjema, og klikk på den blå linken: 28. Årsstatistikk for...

2 5: Klikk Import og bla deg frem til filen som du lagret under punkt 1. Trykk Import

3 6: Dataene fra Kardinal blir nå fylt inn i skjemaet. Kontroller at tallene er riktig fylt inn, ved å bla mellom de ulike temaene. Trykk knappen 'Kontrollere for å kontrollsjekke alle dataene, og Lagre evt. endring. Etter at du har kontrollert dataene, får hver side en fargekode som indikerer feil i tall eller opplysninger. Sider merket med rød prikk, må rettes opp før innsending. 8: Når feltene er kontrollert, trykk den grønne knappen "Send inn" i underkant av bildet. Statistikken blir nå levert inn til Statistisk sentralbyrå. 9: Du er nå ferdig!

4 Årsstatistikk punkt for punkt 2.1 Innmeldte Status Innmeldt Ikke nullført 2.2 Utmeldte Status Utmeldt Ikke nullført 3.1 Antall døpte Ikke nullført 3.2 Antall døpte busett i soknet Ikke nullført Navneregisteret for den døpte er angitt med soknet sitt kommunenr og soknnr 3.3 Unge som har deltatt i konf.gudstjenesten Sum antall angitt i forbønn konfirmanter 3.4 Ekteskapsinngåelse med forbønn Ikke nullført 3.5 Forbønn for borgerlig inngått ekteskap Liturgi = FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP Liturgi = FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP2 3.6 Gravferder Begravet/Kremasjon/Bisett-dato innenfor registreringsår Ikke nullført

5 4A.1 Gudstjenester på søn- og helligdager Søn-helligd. avhuket 4A.1b Antall fremmøtte Antall fremmøtte på gudstjenester Søn-helligd. avhuket 4A.2 Gudstjenester utenom søn- og helligdager Søn-helligd. ikke avhuket 4A2 b Antall fremmøtte Antall fremmøtte på gudstjenester Søn-helligd. ikke avhuket 4B.1 Gudstjenester på spesielle steder: Soknets kirker Stedet er type kirke i faste data Blå timedagbok: Ressursen er av type Kirke Soknet må være eier av ressursen 4B.2 Gudstjenester på spesielle steder: Soknets institusjoner Stedet er type institusjon i faste data Blå timedagbok: Ressursen er av type Institusjon Soknet må være eier av ressursen 4B.3 Gudstjenester på spesielle steder: Andre steder enn kirke,institusjon Stedet er type Andre Gudstjenestesteder i faste data

6 Blå timedagbok: Ressursen er av type Andre gudstjenestesteder Soknet må være eier av ressursen, eller at navnet på kirken ikke er en ressurs 4C.1 Gudstjenester med nattverd Avkrysningsboksen Nattverd må være avhuket 4C.1b Antall fremmøtte Antall nattverdsgjester i gudstjenester 4C.2 Gudstjenester med skriftemål skriftemål > 0 4C.2b Antall fremmøtte på skriftemål Antall fremmøtte på skriftemål i gudstjenester 4C.3 Familie og barnegudstjenester (ikke julaften, 1.påskedag, allehelgensdag) Dag i kirkeåret ulik JULAFTEN Type gudstjeneste = FAMILIEGUDSTJENESTE/ BARNEGUDSTJENESTE/ 4C.3b Antall fremmøtte Antall fremmøtte på gudstjenester Dag i kirkeåret ulik JULAFTEN Type gudstjeneste = FAMILIEGUDSTJENESTE/ BARNEGUDSTJENESTE/ 4C.4 Gudstjenester for ungdom Type gudstjeneste = UNGDOMSGUDSTENESTE 4C.4b Antall fremmøtte Antall fremmøtte på gudstjenester

7 Type gudstjeneste = UNGDOMSGUDSTENESTE 4C.5 Gudstjenester for barnehagebarn Type gudstjeneste = BARNEHAGEGUDSTJENESTE 4C.5b Antall fremmøtte Antall fremmøtte på gudstjenester Type gudstjeneste = BARNEHAGEGUDSTJENESTE 4C.6 Gudstjenester for skolebarn Type gudstjeneste = SKOLEGUDSTJENESTE 4C.6b Antall fremmøtte Antall fremmøtte på gudstjenester Type gudstjeneste = SKOLEGUDSTJENESTE 4C.7 Gudstjenester med dåp Avkrysningsboksen Dåp må være avhuket 4C.7b Antall fremmøtte Antall fremmøtte på gudstjenester 4C.8 Konfimasjonsgudstjenester Type gudstjeneste = KONFIRMASJONSGUDSTJENESTE 4C.8b Antall fremmøtte Type gudstjeneste = KONFIRMASJONSGUDSTJENESTE

8 4C.9 Julaftengudstjenester Dag i kirkeåret = JULAFTEN 4C.9b Antall fremmøtte Dag i kirkeåret = JULAFTEN 4C.10 Gudstjenester i Påsken Dato for gudstjenestene innenfor tidsrommet Skjærtorsdag - 2. påskedag 4C.10b Antall fremmøtte Dato for gudstjenestene innenfor tidsrommet Skjærtorsdag - 2. påskedag 4C.11 Gudstjenester Kristi Himmelfartsdag Dag i kirkeåret = KRISTI HIMMELFARTSDAG eller HELGETORSDAG 4C.11b Antall fremmøtte Dag i kirkeåret = KRISTI HIMMELFARTSDAG eller HELGETORSDAG 4C.12 Gudstjenester i Pinsen Dato for gudstjenestene innenfor tidsrommet Pinseaften - 2. pinsedag 4C.12b Antall fremmøtte Dato for gudstjenestene innenfor tidsrommet Pinseaften - 2. pinsedag 4C.14 Allehelgensgudstjenester

9 Dag i kirkeåret = ALLE HELGENSDAG/ HELGEMESSE 4C.14b Antall fremmøtte Dag i kirkeåret = ALLE HELGENSDAG/ HELGEMESSE 4C.15 Økumeniske gudstjenester Type gudstjeneste = ØKUM. GUDSTENESTE 4C.15b Antall fremmøtte Type gudstjeneste = ØKUM. GUDSTENESTE 6A.1 Arrangerte menigheten babysang eller småbarnsang for barn 0-5 år Type aktivtitet = Babysang/småbarnsang 0-5år 6A.4 Arrangerte menigheten dåpsskole for 6-åringer Type aktivtitet = Dåpsskole 6-åringer 6A.5 Arrangerte menigheten dåpsskole for 4-12-åringer Type aktivtitet = Dåpsskole 4-12år 6A.6 Drev menigheten søndagsskole Type aktivtitet = Søndagsskole 6A.7 Drev menigheten klubb eller forening for barn 0-5år Type aktivtitet = Klubb/forening 0-5år 6A.8 Drev menigheten ulike verksted for barn 0-5år Type aktivtitet = Verksted 0-5år

10 6A.9 Arrangerte menigheten Tårnagenthelg Type aktivtitet = Tårnagenthelg 6A.10 Drev menigheten Lys Våken for 11-åringer Type aktivtitet = Lys Våken 6A.11 Drev menigheten klubb eller forening for barn 6-12 år Type aktivtitet = Klubb/forening 6-12år 6A.12 Drev menigheten ulike verksted, leirer o.l. for barn 6-12 år Type aktivtitet = Verksted/leir 6-12år 6B.1 Drev menigheten ungdomsklubb, ungdomskafe, nattkafe etc for ungdom i alderen år Type aktivtitet = Klubb/forening 13-15år eller Ungdomskafe 13-15år Type aktivtitet = Klubb/forening 13-15år eller Ungdomskafe 13-15år 6C.1 Drev menigheten ungdomsklubb, ungdomskafe, nattkafe etc år Type aktivtitet = Ungdomsklubb/kafe 16-25år Type aktivtitet = Ungdomsklubb/kafe 16-25år 6C.2 Drev menigheten idrettsgrupper (inkl. KRIK) (16-25 år) Type aktivtitet = KRIK 16-25år eller Idrettsgruppe 16-25år Type aktivtitet = KRIK 16-25år 6C.3 Arrangerte menigheten lederkurs o.l. (16-25 år)

11 Type aktivtitet = Lederkurs 16-25år Type aktivtitet = Lederkurs 16-25år 6C.4 Drev menigheten bibelgrupper/opplæringstiltak (inkl. ALPHA-kurs) for ungdom (16-25 år) Type aktivtitet = Alphakurs 16-25år eller Bibelgrupper/opplæringstiltak 16-25år Type aktivtitet = Alphakurs 16-25år eller Bibelgrupper/opplæringstiltak 16-25år 6C.5 Hadde menigheten tilbud om leir/weekend-opphold forungdom (16-25 år) Type aktivtitet = Leir/Weekend 16-25år Type aktivtitet = Leir/Weekend 16-25år 6C.6 Drev menigheten andre grupper/foreninger/tiltak for ungdom (16-25 år) Type aktivtitet = Andre grupper/foreninger 16-25år Type aktivtitet = Andre grupper/foreninger 16-25år 6D.1 Hadde menigheten tilbud om bibelgr., bibelringer, samtalegrupper eller husfellesskap for voksne Antall grupper Type aktivtitet = Bibel/samtalegrupper voksne 6D.2 Organiserte menigheten ALPHAkurs (voksne) Antall grupper Type aktivtitet = Alphakurs voksne Antall medlemmer Type aktivtitet = Alphakurs voksne 6D.3 Organiserte menigheten bibelkurs (voksne)

12 Antall grupper Type aktivtitet = Bibelkurs voksne Antall medlemmer Type aktivtitet = Bibelkurs voksne 6D.4 Andre opplæringstilbud (voksne) Antall grupper Type aktivtitet = Andre opplæringstilbud voksne 6D.5 Hadde menigheten tilbud om ekteskapsgrupper/samlivsgrupper (voksne) Antall grupper Type aktivtitet = Ekteskap/samlivsgruppe 6D.6 Hadde menigheten tilbud om sorggrupper (voksne) Antall grupper Type aktivtitet = Sorggruppe 6D.7 Hadde menigheten tilbud om eldretreff/-kvelder (voksne) Antall grupper Type aktivtitet = Eldtretreff/-kvelder 7A.1 Antall Korgrupper for barn og unge Antall aktiviteter Type aktivtitet = 'Korgruppe for barn og unge' Antall medlemmer i aktiviteter Type aktivtitet = 'Korgruppe for barn og unge' 7A.2 Antall Korgrupper for voksne/ familiekor Antall aktiviteter Type aktivtitet = 'Korgruppe for voksne/familiekor' Antall medlemmer i aktiviteter Type aktivtitet = 'Korgruppe for voksne/familiekor' 7B.1 Konserter/musikkandakter (egen regi)

13 Type gudstjeneste = KONSERT, MUSIKKARR. Type gudstjeneste = KONSERT, MUSIKKARR. 7B.2 Konserter/musikkandakter (andres regi) Type gudstjeneste = KONSERT,MUSIKKARR EKSTERN Type gudstjeneste = KONSERT,MUSIKKARR EKSTERN. 7C.1 Andre kulturarr. (egen regi) Type gudstjeneste = ANDRE KULTURARR. Type gudstjeneste = ANDRE KULTURARR. 7C.2 Andre kulturarr. (andres regi) Type gudstjeneste = ANDRE KULTURARR. EKSTERN Type gudstjeneste = ANDRE KULTURARR. EKSTERN 11.1 Offer Sum offerbeløp i gudstjeneste Offerbeløp > 0,- kr 11.1 b Offer egen virksomhet

14 Sum offerbeløp i gudstjeneste Egen virksomhet er avhuket Offerbeløp > 0,- kr

Brukerveiledning for brukeradministrasjon. Versjon 1.0 - januar 2007

Brukerveiledning for brukeradministrasjon. Versjon 1.0 - januar 2007 Brukerveiledning for brukeradministrasjon Versjon 1.0 - januar 2007 Innhold: Brukerveiledning for brukeradministrasjon...1 Brukeradministrasjon -generelt...3 Se informasjon om brukere og org./avd....4

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Informasjon rundt årsrapport 2014. Årsrapport skal for 2014 leveres i via Mitt DFS på www.dfs.no, for både skytterlag og samlag. Se også avsnittet om «Annet arbeid i forbindelse

Detaljer

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert november 2014 Oppdatert november 2014 # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 4 Hvordan finne barn/ledere som

Detaljer

Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04)

Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn søketeksten i den lille boksen

Detaljer

VEIVISER INNSENDING DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN FOR ETT FIRMA

VEIVISER INNSENDING DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN FOR ETT FIRMA 1 VEIVISER INNSENDING DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN FOR ETT FIRMA HVA KREVES FOR Å SENDE DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN 2 TERMINOPPGAVEN 2 Innsending av terminoppgaven 3 Sjekke status på innsendte

Detaljer

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: +47-23 32 57 50 Faks: +47-22 98 01 69 Bank: 3000.15.09000 Org.no.: 970 545 204 E-post: UNG@misjonsforbundet.no Internett: www.misjonsforbundet.no UNGS MEDLEMSREGISTRERING/

Detaljer

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging Søke om pensjon trinn for trinn Som arbeidsgiver er man ansvarlig for å sende inn pensjonssøknad på aktive arbeidstakere, dette gjelder alle pensjonsytelser. For å gjøre denne jobbe enklere og mer oversiktlig

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 2.1 (gjelder versjon 7.50 eller nyere av Visma Global) 16.09.2011 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette

Detaljer

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME MEDARBEIDERE 1. Innlogging web-time 2. Oversikt web-time 3. Registrere timer 4. Lagre timeliste 5. Legg inn kommentar på timeliste 6. Send inn timeliste 7. Spørsmål og Svar 1 1.

Detaljer

Påmelding til partier i Arendals Turnforening

Påmelding til partier i Arendals Turnforening Påmelding til partier i Arendals Turnforening Arendals Turnforening benytter Mysoft, et felles medlemssystem for alle turnforeninger knyttet til Norges Gymnastikk- og turnforbund. Alle påmeldinger og registreringer

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM Slik gjør du det Bizweb i Visma CRM 14.10.2013 Hvordan sette opp integrasjonen 1. Logg deg på Visma CRM med en bruker som har administratorrettigheter til Visma CRM. 2. Velg menyen Verktøy, Administratorfunksjoner

Detaljer

Elektronisk kubekort Brukerveiledning

Elektronisk kubekort Brukerveiledning Elektronisk kubekort Brukerveiledning Innhold: 1. Innledning... 1 2. Pålogging... 1 3. Registrering av bigårdsplasser, kuber og dronninger.... 1 3.1. Registrering av bigårdsplass.... 1 3.1.1. Opprettelse

Detaljer

Årsrevisjon Løsningsbeskrivelse

Årsrevisjon Løsningsbeskrivelse Årsrevisjon Løsningsbeskrivelse Fra 1.januar skal årsrevisjon utføres på en ny måte blant annet i Norge. Selve årsrevisjonen skal utføres i perioden 1.januar til og meg 31.januar. Klubben får i denne perioden

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Online EDB AS Support 73 96 25 29 Side 2

Innholdsfortegnelse. Online EDB AS Support 73 96 25 29 Side 2 Innholdsfortegnelse Selge ny kontrakt... 3 Registrering av kontraktfrys... 6 Bytte tilbud på en AvtaleGiro-kunde... 7 Sende SMS til en kunde... 7 Oppsigelse av kunde... 8 Online EDB AS Support 73 96 25

Detaljer

Sunniva E. Holberg og Ånund Brottveit TILSTANDSRAPPORT FOR DEN NORSKE KIRKE 2014

Sunniva E. Holberg og Ånund Brottveit TILSTANDSRAPPORT FOR DEN NORSKE KIRKE 2014 Sunniva E. Holberg og Ånund Brottveit TILSTANDSRAPPORT FOR DEN NORSKE KIRKE 2014 KIFO Notat 2/2014 KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2014 ISBN 978-82-92972-36-6 ISSN 1503-4380 E-post: kifo@kifo.no www.kifo.no

Detaljer

Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet

Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet Dokumentasjon Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet Dåpspåmelding i LabOra WEB Portal er et system for håndtering av registrering av informasjon knyttet til dåp og dåpssamtaler. Systemet

Detaljer

Brukermanual 2006- Princessgruppen

Brukermanual 2006- Princessgruppen Brukermanual 2006- Princessgruppen Side 1 av 20 Innhold INNHOLD... 2 1. PÅLOGGING... 3 2. OVERSIKT... 4 3. PRINCESS INTRANETT... 5 3.1 HOVEDBILDET... 5 3.2 VALG AV MENYER... 6 3.3 VARESØK OG BESTILLING...

Detaljer

Elektronisk førstehjelpsprøve - brukerveileder

Elektronisk førstehjelpsprøve - brukerveileder Elektronisk førstehjelpsprøve - brukerveileder Du trenger ikke å være innlogget på Korsveien for å få tilgang til e-læringsportalen. Klikk deg inn på www.rodekors.no. Velg deretter «Ressurser og kurs»

Detaljer

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat?

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat? Veiledning til elektronisk søknad Sjøfartsdirektoratet har utviklet et nytt system for elektroniske søknader og elektronisk innrapportering. Målsetning er å tilby brukere enklere, raskere og mer effektiv

Detaljer

Brukerveiledning for Seriepåmelding på handball.no

Brukerveiledning for Seriepåmelding på handball.no Brukerveiledning for Seriepåmelding på handball.no Dette dokumentet beskriver hvordan du går frem for å melde på lag til de Lokale/Regionale seriene for sesongen 0506. Påmelding til NHFs serier (Gilde

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd 1 På forsiden til Landbruksdirektoratet, www.landbruksdirektoratet.no, finner du lenke til søknadsskjemaet. Du må logge deg inn i Altinn,

Detaljer

www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker».

www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker». Hvordan bruke elektroniske søknadsskjema for å søke på jobb i Sel kommune www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker». Er du «bruker»

Detaljer

Exceline Hurtigguide - Hvordan gjøre de dagligdagse oppgavene i Exceline

Exceline Hurtigguide - Hvordan gjøre de dagligdagse oppgavene i Exceline Exceline Hurtigguide - Hvordan gjøre de dagligdagse oppgavene i Exceline Online EDB AS Support 73 96 25 29 Innholdsfortegnelse Selge ny kontrakt... 3 Registrere en oppfølging på kunde... 5 Salg av drop-in-time...

Detaljer

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere # 4 Hvordan finne barn/ledere som tidligere har vært aktive # 5 Dublett-feilmelding

Detaljer

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for Regionalt miljøtilskudd

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for Regionalt miljøtilskudd Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for Regionalt miljøtilskudd 1 På forsiden til Statens landbruksforvaltning, www.slf.dep.no, finner du lenke til søknadsskjemaet. Du må logge deg inn i Altinn,

Detaljer

GUIDE TIL ONLINE PÅMELDING

GUIDE TIL ONLINE PÅMELDING GUIDE TIL ONLINE PÅMELDING Oddersjaa ønsker at hver enkelt melder seg på terminfestede renn når det er åpnet for online påmelding. Dette sparer oss som driver frivillig arbeid i klubben for ekstraarbeid.

Detaljer

Bruk av myweblog i Borg Flyklubb

Bruk av myweblog i Borg Flyklubb Side 1 Bruk av myweblog i Borg Flyklubb myweblog er en nettbasert tjeneste som aktive medlemmer av Borg flyklubb må benytte til Booking av flyving Logging av flyging Betaling av flyleie Tjenesten vil fra

Detaljer