Organisasjonen er Arbeiderpartiets hjerte og hjerne. Her skal aktivitetene som skaper framtidas politikk foregå.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organisasjonen er Arbeiderpartiets hjerte og hjerne. Her skal aktivitetene som skaper framtidas politikk foregå."

Transkript

1 STUDIEPLAN «BÆST PÅ SKOLERING»

2 1. INNHOLD 1. INNHOLD FORORD INNLEDNING PROFESJONELL RESPEKTFULL RAUS MÅLSETTINGER FOR SKOLERINGSARBEIDET BÆST PÅ SKOLERING KOMPETANSETILBUD KOMPETANSEKALENDER REGLEMENT OG INFO FOR TILSKUDD FRA AOF NYTTIGE LENKER SLUTTORD

3 2. FORORD Organisasjonen er Arbeiderpartiets hjerte og hjerne. Her skal aktivitetene som skaper framtidas politikk foregå. De tillitsvalgtes fremste ansvar er å sørge for at medlemmene i partiet slipper til. Tillitsvalgte setter i gang prosesser som gir resultater, og skaper et klima for samarbeid. VI TAR NORGE VIDERE «Arbeiderpartiet er et samfunnskritisk parti. Vårt mål er hele tiden å forbedre samfunnet. Samtidig vil vi bevare og videreutvikle den sterke tilliten og samholdet i det norske samfunnet. Det krever vilje til politisk styring og visshet om at fellesskapet fortsatt er det beste verktøyet for å gi alle mennesker del i en trygg og rettferdig samfunnsutvikling» Dette sitatet er hentet fra forslaget til nytt partiprogram for Arbeiderpartiet «Vi tar Norge videre». Og det er nettopp dette som er vårt store prosjekt i den neste 4 års perioden. Ta Norge videre! Dette prosjektet skal vi gjennomføre. Men skal vi greie det, kreves det innsats fra så mange som mulig av de medlemmene i Arbeiderpartiet, 3497 medlemmene i ST Arbeiderparti, de 25 medlemmene i Tydal Arbeiderparti og medlemmene i alle de andre kommunepartiene. Arbeiderpartiet er kjent for å kunne mobilisere inn mot valg. Dette skal vi også klare i år. Men det krever at både store og små kommuneparti tar ansvar for å engasjere seg i valgkampen. Frode på Frøya, Petter på Oppdal, Dag i Holtålen og Hanne i Trondheim har et hovedansvar for å motivere tillitsvalgte og andre medlemmer til innsats. Men til alle dere andre: Dette klarer ikke disse fire alene. Nå har vi alle sjansen til å vise fellesskapsideen vår i praksis. Vi lever og utvikles sammen med andre, ikke alene. Summen av vår felles innsats er mer enn hva hver og en av oss bidrar med. Sterke fellesskap har sin egenverdi. Å tilhøre små og store fellesskap bidrar til både trygghet og frihet. Studieutvalget i Sør Trøndelag Arbeiderparti har et ansvar for å bidra til at organisasjonen vår blir så robust, så framtidsrettet og så kunnskapsrik som mulig. Uten det unike fellesskapet vi kan skape i vår flotte organisasjon, blir vi ikke i stand til å utrette noe stort. Vår visjon om å ta Norge videre krever ledere som tar ansvar, tillitsvalgte som er optimistiske og engasjerte og medlemmer som inspireres av Jens i Oslo, av Ståle i Hemne, av Terje i Malvik og av Lisa Marie i Orkdal. Lykke til med organisasjons- og skoleringsarbeidet! Studieutvalget Sør Trøndelag Arbeiderparti Kai Nordseth Åshild Berdal Marit Bjerkås Sivert Berg 3

4 3. INNLEDNING Denne studieplanen skal være et verktøy for alle ledd i Sør Trøndelag Arbeiderparti, for å styrke organisasjonen og gi medlemmene kunnskap om vår historie og ideologi, vår visjon og vårt verdigrunnlag, vår organisasjon og vår politikk. Sør Trøndelag Arbeiderpartis mål er at kommunepartiene og arbeiderlagene skal bruke studieplanen til å planlegge egen virksomhet. Planen forsøker å sette fokus på organisasjonsarbeidet. Gjennom kontinuerlig skolering skal vi skape en solid grunnmur for utforming av vår politikk. Studieutvalget har i planleggingen av skoleringsåret forsøkt å ha to valg i hodet samtidig. Vi har lagt opp et løp i perioden mars september 2013, som skal bidra til at vi vinner Stortingsvalget i september. Denne perioden konsentrerer vi oss kun om politisk skolering! Vi skal lære oss å drive kampanje og vi skal skoleres i hovedsatsingsområdene i vårt partiprogram «Vi tar Norge videre». Mars 2013 september 2013 Politisk skolering Oktober 2013 mai 2014 Organisasjonsskolering I september vinner vi valget! Så får alle tillitsvalgte hele 2 uker ferie og feiring, før vi starter forberedelsene mot kommune- og fylkestingsvalget Og det gjør vi ved å ta et skikkelig krafttak for å bygge organisasjonen vår for valgseier 2015 og for framtida. Det er kommunepartiene selv som har ansvar for å utvikle organisasjonen sin og følge opp studieplanen. Men det vil være smart å samarbeide innen regionene for å få til attraktive studietilbud. Det kan være vanskelig for de små kommunepartiene å skape store nok arenaer for skolering. Her vil regionkontaktene ha et klart ansvar for å bringe kommunepartiene sammen til spennende skoleringstiltak. Studieutvalget vil hele tiden være kommunepartienes og regionenes støttespiller i arbeidet med å utvikle gode kurs og gode læringsarenaer. Studieplanen legger opp til flere regionale kursopplegg enn tidligere. Dette vil kreve et tett og godt samarbeid mellom kommunepartiledere, regionkontakter og studieleder. Noen må ta seg av det praktiske med samlinger, noen må planlegge samlingene, noen må markedsføre kursoppleggene overfor medlemmene, og noen må utvikle og skaffe ressurspersoner til det faglige innholdet. Det legges også opp til noen samlinger i regi av studieutvalget. Dette vil være på områder som er særlig prioritert eller på tema der det er viktig å samle folk fra alle regionene i en felles arena. Arbeiderpartiet sentralt tilbyr også kursopplegg.(eks. Kvinner på topp, Topplederskolering, Kampanje). Også disse kursene kan være aktuelle for tillitsvalgte/medlemmer å delta på. 4

5 Studieutvalgets medlemmer har som ambisjon å besøke flest mulig kommunepartier i fylket. Fokus ved slike besøk vil først og fremst være organisasjonsarbeid og skolering. Invitasjoner tas imot med takk! Sør Trøndelag Arbeiderparti gjennomførte i 2012 tiltaket «Bæst på skolering». Dette vil bli gjentatt i 2013 og Fjorårets opplegg var bare en betinget suksess. Noen kommuneparti og regioner tente på ideen og deltok med liv og lyst, men altfor mange kommuneparti kom aldri på banen. Vi har imidlertid stor tro på at alle blir med på moroa i år. Og så en svært viktig sak! Legg litt humør og farge inn i arbeidet med å skape trivelige læringsarenaer for medlemmene. Det behøver ikke å være grått og kjedelig å møtes i Arbeiderpartiet. Tørre tekaker trigger ikke motivasjon til læring. Det kreves kun litt fantasi, litt entusiasme og bitte lite kreativitet, så blir arenaen utradisjonell, fargerik og flott. Det skal være artig å møtes og jobbe i Arbeiderpartiet. 4. PROFESJONELL RESPEKTFULL RAUS UTEN EN VISJON HAR VI INGENTING Å STREKKE OSS I MOT! UTEN AMBISJONER ER DET VANSKELIG Å MOTIVERE OG INSPIRERE! UTEN Å VÆRE BEVISST PÅ UTFORDRINGENE ER DET VANSKELIG Å VITE HVOR VI SKAL TA FATT! UTEN KLARE MÅLSETTINGER ER DET VANSKELIG Å STAKE UT RETNINGEN PÅ DET VI GJØR! UTEN EN TYDELIG STRATEGI ER DET VANSKELIG Å NÅ VÅRE MÅL! Studieutvalgets oppgave er å bidra til styrking av organisasjonen og formidling kunnskap til medlemmer i Sør Trøndelag Arbeiderparti. Dette forsøker vi å gjøre ved å inspirere, motivere og tilrettelegge for skolering av medlemmene ute i kommunepartiene. Dette gjør vi altså for å styrke organisasjonen og menneskene, slik at vi kan vinne valg og ta Norge videre. Arbeiderpartiet har visjoner, Arbeiderpartiet har ambisjoner, Arbeiderpartiet har målsettinger og en strategi for å gå løs på utfordringene i samfunnet. Vi har også forstått at skal vi løse utfordringene, må vi gjøre dette sammen. De tillitsvalgte i partiet vårt må ta ansvar for at organisasjonen fungerer i alle ledd. «De æ itjnå som kjæm tå se sjøl». Og Arbeiderpartiet tar ansvar ved å sette organisasjonsarbeid på dagsorden. På landsmøtet 2013 vedtas en organisasjonsuttalelse som gir sterke føringer for alle ledd i partiet. Gjennom studiearbeidet og andre tiltak vil Sør Trøndelag Arbeiderparti følge opp denne organisasjonsuttalelsen på forskjellige måter. Det blir viktig at vi «når igjennom» til arbeiderlagene og kommunepartiene. Hovedansvaret for dette vil helt klart ligge hos våre ledere på alle plan i organisasjonen. Her følger en del av dette forslaget til organisasjonsuttalelse, som altså skal behandles på landsmøtet i april: 5

6 Arbeiderpartiet er en medlemsorganisasjon der kraften ligger i medlemmenes politiske engasjement. Vi har medlemmer fra hele landet. Vi har 643 lokallag i hele Norge og er representert i alle kommuner. Hver tredje folkevalgte i Norge representerer Arbeiderpartiet. Vi skal fortsatt øke antallet medlemmer og være Norges største politiske parti. Arbeiderpartiet bygger på verdiene frihet, likhet og solidaritet. Dette preger også Arbeiderpartiet som organisasjon. Alle skal ha muligheter til å delta og påvirke. Alle medlemmer skal ses, høres og lyttes til i partiets demokratiske prosesser. Vi skal være profesjonelle i alt vi gjør. Prosessene våre skal være ryddige og strukturerte, og ledes tydelig og trygt. Gjennom et omfattende skolerings- og studiearbeid skaper vi en kunnskapsrik organisasjon med vilje og gjennomføringskraft. Vi skal være tilgjengelige for aktører i samfunnet rundt oss, og lytte til deres innspill. Vi skal møte hverandre med respekt og gjensidig tillit. Alle medlemmer skal få bruke sine evner og talenter i Arbeiderpartiet. Vi aksepterer ikke diskriminering eller trakassering på noe grunnlag. Som enkeltmedlemmer og organisasjon, har vi et ansvar både for å forebygge og hindre dette. Partikulturen skal være raus, inkluderende og involverende. Det skal være artig å være aktiv i Arbeiderpartiet. Nye medlemmer skal møtes med åpenhet og nysgjerrighet. Som et bredt folkeparti skal vi ha god takhøyde for debatt, og for at mennesker kan ha ulike meninger. Etter demokratiske prosesser i partiet, aksepterer vi flertallsavgjørelser. MÅL r. Alle medlemmer i Arbeiderpartiet skal sikres reell innflytelse i partiets politiske og organisatoriske prosesser. Arbeiderpartiet skal være et parti som bygger på politikk og organisasjonsarbeid. Arbeiderpartiet skal vokse som medlemsorganisasjon, politisk verksted, kampanjeorganisasjon og som kunnskapsformidlere. Vi vil vektlegge åpenhet og inkludering i partiets arbeid Arbeiderpartiet skal speile mangfoldet i Norge. Derfor vil vi øke andelen medlemmer med minoritetsbakgrunn Det er de valgte ledere og styrer på alle nivåer som er ansvarlige for at partiet når sine organisatoriske og strukturelle mål. Vi skal nå disse målene og få verdiene til å leve gjennom følgende: «En profesjonell organisasjon» Gjennom engasjement, deltakelse og diskusjon i Arbeiderpartiet skapes de nye ideene for framtidas Norge. Det er medlemmenes engasjement og lokale forankring som utvikler og formidler partiets politikk. Hensikten med vår organisasjonsstruktur og våre vedtekter er å sikre at alle medlemmer får en reell innflytelse i partiets politiske og organisatoriske prosesser. Alle nyoppnevnte styrer på alle nivåer skal tidlig i virkeperioden diskutere hvordan de skal etterleve Arbeiderpartiets organisatoriske verdigrunnlag. Alle nye medlemmer skal kontaktes av lokallagets leder innen ti dager etter at de har fått melding om dette. Nye medlemmer skal få tilbud om aktivitet og skolering. Det skal være rom for å være aktiv på mange ulike måter, og lokallagsleder har ansvar for at hvert enkelt medlem får delta etter eget ønske. Arbeiderpartiet skal ha det fremste frivilligapparatet i norsk politikk. Gjennom målrettet rekruttering, et bredt spekter av tilbud og bruk av moderne teknologi, skal vi ha flest, de mest aktive og mest effektive frivillige i norsk valgkamp. Arbeiderpartiet skal utvikle og videreutvikle digitale verktøy som gjør det enklere å verve medlemmer, følge opp både nye og gamle medlemmer og tilby målrettet medlemspleie. Møter er vår hovedarena for debatt og nye vedtak. Et godt møte har et klart mål, er godt ledet, tar opp relevante politiske saker. Det gir også rom for debatt der alle medlemmer kan delta, og resulterer i tydelige konklusjoner. Alle møter skal offentliggjøres på Mitt Arbeiderparti. Vi skal hele tiden vurdere om måten vi arbeider og kommuniserer på bidrar til å treffe våre politiske og organisatoriske mål. Internett og sosiale medier gir nye og varierte muligheter til deltakelse, debatt og skolering utenfor våre tradisjonelle møtearenaer. Arbeiderpartiet skal være en lærende organisasjon. Kompetanseutvikling er et viktig strategisk verktøy for Arbeiderpartiet, gjennom både formelle og uformelle læringsarenaer. Skolering bidrar til at medlemmene utvikler organisasjonen og politikken vår. Gjennom 6

7 skolering kan medlemmene settes i stand til å ta på seg lederoppgaver, påta seg folkevalgte verv og å bli ambassadører for partiets politikk. For å drive gode kampanjer og valgkamp er vi avhengige av inntekter fra ulike kilder. Arbeiderpartiet har opprettet giverordningen «A-laget» der medlemmer og andre sympatisører kan gi et fast månedlig økonomisk bidrag. De innsamlede midlene skal gå til et kampanjefond som skal bidra til å skape aktivitet ute i organisasjonen. «Respekt for hverandre og andre» Partiet skal være like mangfoldig som samfunnet vi lever i. Når våre tillitsvalgte og folkevalgte gjenspeiler dagens Norge, evner vi å forstå samfunnet bedre, identifisere utfordringene og skape morgendagens løsninger. Vi skal samarbeide tett med alle som deler våre mål for samfunnsutviklingen. Fagbevegelsen lokalt og sentralt er vår viktigste alliansepartner, sammen med frivillig sektor. Vi skal være åpne og ha bred kontakt med hele det norske samfunn. Vi skal arbeide videre for å øke andelen medlemmer og tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn. Vi vil ha flere kvinner på topp. Kommune- og fylkespartiene har ansvaret for å rekruttere, skolere og motivere kvinner og medlemmer med minoritetsbakgrunn til å ta nye posisjoner i partiet. Vi skal fange opp talenter. Gjennom skolering og mentorordninger skal vi gi dem muligheter til å utvikle seg organisatorisk og politisk. Vi vil lage et opplegg for lokale mentorordninger. I Arbeiderpartiet har vi nulltoleranse for diskriminering på noe grunnlag. Seksuell trakassering skal ikke forekomme. Alle våre tillitsvalgte skal gjøre seg kjent med partiets retningslinjer mot seksuell trakassering. «Rause og inkluderende» Medlemmene har gjennom demokratiske prosesser avgjørende myndighet over partiets politikk, valg og indre utvikling. Politisk debatt forutsetter meningsbryting. Det er avgjørende for Arbeiderpartiets videre vekst og utvikling at nye medlemmer tas i mot med åpenhet og blir inkludert i det lokale politiske arbeidet. I hver kommune, i hvert fylke og nasjonalt skal vi gjennom god dialog og godt samarbeid gi våre folkevalgte gode arbeidsvilkår for å omsette program og vedtak til praktisk politikk som tar Norge videre. Det skal være gode og ubyråkratiske kommunikasjonslinjer i partiet, slik at lokale tillitsvalgte lett kan ta opp saker med sentrale tillitsvalgte. Fylkespartiene har ansvar for å opprette møtepunkter på tvers av de organisatoriske skillene i fylket, dersom det vurderes som nødvendig og riktig. Eksempler på slike nettverk kan være ordførernettverk, studieledernettverk eller forum for kommunepartiledere. De aller fleste som er aktive i Arbeiderpartiet gjør det på fritida. Det skal vi ha stor respekt for. Vi drar lasset sammen, og deler på oppgavene Vi har alle et ansvar for at det å være Arbeiderpartimedlem oppleves meningsfullt, trivelig og noe å være stolt av. 5. MÅLSETTINGER FOR SKOLERINGSARBEIDET Arbeiderpartiets mål og organisasjonsfilosofi er: Utvikle partiet til en lærende organisasjon for medlemmer, tillitsvalgte og ansatte. Gjennom medlemmenes og medarbeidernes deltakelse og innflytelse skal vi øke kompetansen og lagfølelsen i alle ledd Utvikle nye arbeids- og møteformer Tiltrekke nye og utvikle engasjerte medlemmer Arbeiderpartiets styrke er summen av hvert enkelt medlems innsats. Da må medlemmer oppleve at de slipper til i politikkutviklingen. Grunnorganisasjonen er Aps direkte kontakt med våre oppdragsgivere; innbyggerne. Det gjør lokalpartiet til selve fundamentet i vår store organisasjon. 7

8 Arbeiderpartiets kompetansemål 2013 Arbeiderpartiet er en lærende organisasjon. Det vil si at vi vil gi medlemmer, tillitsvalgte og folkevalgte politisk og organisatorisk mulighet for kunnskap og læring gjennom både formelle og uformelle læringsarenaer. Valgkampskolering, både av kandidater og organisasjonen, er sentralt i Vi har som mål at alle våre medlemmer skal få et skoleringstilbud i løpet av året. Arbeid rettet mot nye medlemmer er en prioritert oppgave og vi har som mål at alle våre nye medlemmer skal få tilbud om Kurs for nye medlemmer i løpet av sitt første år som medlem i Arbeiderpartiet. Gjennom skolering skal våre medlemmer gis en plattform for politisk innflytelse gjennom deltakelse i utformingen av vår politikk og styrke rekrutteringen av tillitsvalgte og folkevalgte, både lokalt og sentralt. Sentralt i dette står medlemmene. Målet er å aktivisere så mange medlemmer som mulig, i tillegg til å rekruttere nye. For å få dette til må vi vite hva mennesker i dag etterspør i en organisasjon og så forsøke å tilby det. Vi vil gjøre partiet til en arena for utvikling, trivsel og læring. Organisasjonsutvikling på grunnplanet i Arbeiderparti er helt nødvendig for å skape politisk handlekraft. Denne handlekraften skal vi bruke til å oppnå politiske resultater. Kommunepartienes målsettinger Med utgangspunkt i denne planen, Arbeiderpartiets mål og organisasjonsfilosofi samt organisasjonsuttalelsen som vedtas på landsmøtet 2013, skal kommunepartiene lage sin egen realistiske plan for organisasjons- og skoleringsarbeidet framover. Dette vil gjøre arbeidet i partiet mer profesjonelt og mer meningsfylt. Også her kan det kanskje være en ide å samarbeide i regionen. En trenger ikke å finne opp kruttet to ganger. Men for å lykkes med dette, må så mange som mulig dras med i prosessen. 6. BÆST PÅ SKOLERING 2013 Sør-Trøndelag er "bæst" i landet på det meste. Ritas Trondheim er Jens sitt utstillingsvindu for Arbeiderpartiets politikk, Marit Bjørgen er skidronningen, RBK er "bæste laget i landet" etc. - - etc. Og nå skal også vi bli "bæst", nå på skolering av Sør-Trøndelag Arbeiderpartis medlemmer. Blir vi bæst på skolering, blir vi også bæst på å bygge en robust organisasjon. Har vi en robust organisasjon med engasjerte og kunnskapsrike ledere, tillitsvalgte og folkevalgte, så vinner vi valg. Vinner vi valg så får vi muligheten til å bygge Norge og kommunene videre, med våre løsninger, bygget på våre verdier og vår ideologi. 8

9 Og vi slår på stortromma også i år! Vi drar nå i gang konkurransen "Bæst på skolering 2013". I fjor prøvde vi dette konseptet for første gang. Det ble bare en betinget suksess. Vi var langt unna å nå målsettingene for ST Arbeiderparti samlet. Men vi ser på 2012 som et forsøksår. Vi tror nå at regionene og kommunepartiene er blitt oppmerksom på denne prestisjetunge konkurransen. I 2013 vil ikke en eneste region, et eneste kommuneparti la være å satse på "Bæst på skolering". Å bli bæste region, bæste kommuneparti i Sør Trøndelag - ja kanskje bæst i landet på skolering, vil skape så mye blæst at medlemmene kommer til å strømme til. For alt vi vet, kan det ende med «hjemme hos» reportasje i Se og Hør hos den regionkontakten og den kommunepartilederen som vinner. «Hjemme hos» reportasje eller ikke. Vi kan også i 2013 love et sensasjonelt og oppsiktsvekkende premiedryss. I fjor vant region 4 en rød Ferrari og besøk av Hadia Tajik våren I år vil nok - om mulig - premiene bli adskillig mer spektakulære! Nytt av året er at vi innfører to nye priser. Sammen med "Bæste region" kårer vi også "Bæste kommuneparti" og "Årets ildsjel" på skolering. Litt mer info. om konkurransen: For i det hele tatt å få bli med på konkurransen, må alle kommunepartiene ha valgt en studiekontakt innen 1. april (ikke aprilsnarr!) Det er rapporteringen på regionenes og kommunepartienes 10-punktsplan som legges til grunn for poengberegningen. Regionen/kommunepartiet med høyest score vinner de ettertraktede "Bæst på skolering" prisene. Årets ildsjel på skolering vil bli kåret etter forslag fra kommunepartiene. Juryen utnevnes innen 1. april 2013 Det vil også bli lagt opp til en ekstrapris i Den såkalte "Quizprisen". Opplegget er at det arrangeres en quiz mellom alle 6 regionkontaktene. Disse får ha med seg en partner. Denne partneren må være fra de respektives region og være innmeldt i Arbeiderpartiet etter 1. januar Partneren må også være av motsatt kjønn. Til å lede Quizen regner vi med å ha på plass en utrolig kapasitet på politiske quizer. Den store premiefesten med priser, premiedryss og rød løper vil gå av stabelen i slutten av november. Regionkontaktene og studiekontaktene har ansvaret for oppfølging og rapportering 9

10 «Bæst på skolering». 10 PUNKTSPLAN FOR REGIONENE OG KOMMUNEPARTIENE 1 TILTAK ANSVAR FRIST KOMMENTAR For å delta i konkurransen «Bæst på skolering» må alle kommunepartiene i regionen ha valgt studiekontakt. Kommunepartileder Meldes inn til partikontoret ST Ap Kommunepartiene skal innføre Studiekvarteret på alle styremøter Alle medlemmene i hvert av kommunepartiene i regionen skal få tilbud om å delta på skolering. Alle kommunepartiene i regionen skal ha sin egen aktive sone i mittarbeiderparti.no og egen side på Facebook. Alle kommunepartiene i regionen skal ha minst en i styret som behersker bruken av mittarbeiderparti og Facebook i partiøyemed Kommunepartileder På denne måten blir organisasjonsog studiearbeidet satt på dagsorden med jevne mellomrom Studiekontakt I god tid før aktuelle kurs Kan skje via SMS på mittarbeiderparti, pr. mail eller brev. Kommunepartileder Aktiv markedsføringen av skoleringstiltakene og ved andre informasjonsbehov. Valgkamp på nett. Kommunepartileder Dette styremedlemmet skal være kommunepartiets nettredaktør 6 Regionen/kommunepartiene skal totalt ha minimum 10% av medlemsmassen på skolering i løpet av året. Regioner/kommuneparti som har over 20% av medlemsmassen på skolering får bonuspoeng Regionkontakt/ kommunepartileder Antall medlemmer pr blir lagt til grunn for beregningen Regionen skal holde minst to felles skoleringstiltak i løpet av 2013 Hvert kommuneparti skal ha minst ett skoleringstiltak i løpet av perioden. Regionen skal totalt ha minst 2 deltakere på sentrale kurs i Arbeiderpartiet. Alle studiekontaktene i regionen skal møte opp på ST Arbeiderpartis studiekontaktsamlinger 2 ganger pr. år. Regionkontakt Felles skoleringstiltak i regionen, enten i studieutvalgets regi eller egen regi. Studiekontakt Tema for slik skolering bør være det som kommunepartiet mener det er størst behov for i kommunepartiet. Regionkontakt/ kommunepartileder Studiekontaktene Studieutvalget holder regionen/ kommunepartiene oppdatert med tanke på hvilke kurs som tilbys. Vår og høst

11 7. KOMPETANSETILBUD a. STUDIEKONTAKTSAMLINGENE Studieutvalget samler studiekontaktene i kommunepartiene to ganger pr. år. Denne arenaen er etablert for å kunne gi og få informasjon omkring studiearbeidet i fylkespartiet og kommunepartiene. For studieutvalget er det viktig å få ut informasjon om hva som rører seg på skoleringsfronten både i fylkespartiet og sentralt. Det er også svært viktig å få et overblikk over hvordan kommunepartiene arbeider med organisasjonsutvikling og skolering. En målsetting er også at denne arenaen skal inspirere studiekontaktene til kreativt skoleringsarbeid blant egne tillitsvalgte og medlemmer. Å møte andre studiekontakter med forskjellige utfordringer, nye ideer, og erfaringer omkring skoleringsarbeid generelt, vil være nyttig for alle. Arenaen bør også være en fin mulighet til å få til samarbeid på tvers av kommunegrenser Studiekontaktsamlinger 2013 Målgruppe: Studiekontaktene i alle kommunepartiene Uke 15 og tirsdag 12. nov NOVA konferansesenter, Trondheim b. FRA GRASROTKAMPANJE TIL VALGSEIER Dette er ei samling hvor målet er å inspirere, formidle kunnskap og dele erfaringer omkring planlegging og gjennomføring av kampanjer. For å nå mål (eks. vinne valg, verve nye medlemmer, nå fram med prioriterte politiske budskap) er det ofte lurt å planlegge grundig hvordan vi skal nå målene. Mange virkemidler kan tas i bruk i en målrettet kampanje. Samlingen i april 2013 er en del av Sør Trøndelag Arbeiderpartis forberedelse til valgkampen. Hovedmålgruppe for kurssamlingen er alle tillitsvalgte, folkevalgte og medlemmer som skal delta i valgkampplanlegging eller som valgkampmedarbeidere. Vi har vært svært bevisst i utvelgelsen av innledere for denne dagen. De er unge, de er entusiastiske og de har evnen til å inspirere. I tillegg har vi innledere med stor kunnskap og erfaring med kampanjer for å nå mål. Kampanjekurset «Fra grasrotkaampanje til valgseier» Målgruppe: Tillitsvalgte, folkevalgte og medlemmer som skal delta i planlegging og gjennomføring av kampanjer. (valgkamp, verving, markedsføring av partiet og proriterte politiske budskap.) Lørdag 13. april Quality Hotel Panorama, Heimdal Innledere og andre aktører: Eskil Pedersen, Marit Bjerkås, Rune Olsø, Lotte Kyrre Grepp, Renate Tårnes, Hommelvik Framlag, Audun Otterstad 11

12 c. VI TAR NORGE VIDERE. POLITISK SKOLERING Stortingsvalget høsten 2013 vil sette sitt preg på det meste av partiarbeidet våren og sommeren All fokus er rettet mot tiltak og kampanjer som skal gi oss valgseier og 4 nye år i regjering. Studieutvalget har lagt opp til to skoleringstiltak i perioden mars september Det ene er skolering av folkevalgte, tillitsvalgte, valgkampmedarbeidere og andre medlemmer på Arbeiderpartiets program «Vi tar Norge videre». Vi ønsker at flest mulig som skal ut å drive valgkamp skal ha god kunnskap om vår politikk og våre hovedprioriteringer. Denne skoleringen vil skje ute i regionene. Det legges opp til en 3 timers kurskveld i hver av de 6 regionene. Opplegg for disse samlingene utarbeides i et samarbeid mellom kommunepartiledere, regionkontakter og studieutvalget. «Vi tar Norge videre». Politisk skolering. Målgruppe: Tillitsvalgte, folkevalgte og medlemmer som på en eller annen måte blir engasjert i valgkampen. Kurset vil også være interessant for medlemmer som vil sette seg inn i vår politikk. Region 1: Uke 17 Region 2: Uke 18 Region 3: Uke 19 Region 4: Uke 20 Region 5: Uke 21 Region 6: Uke 22 Endelig dato og sted for de 6 kurskveldene blir kunngjort senere. d. VELKOMMEN TIL ARBEIDERPARTIET En av fylkes og kommunepartienes fremste oppgave er å inkludere nye medlemmer i partiet. Det viktigste er å sørge for at de trives og føler seg hjemme hos oss. Dette krever at vi skaper attraktive treffarenaer, hvor det er meningsfylt å være. Kurset «Velkommen til Arbeiderpartiet» er et av tiltakene for å beholde nye medlemmer. Skoleringen skal gi muligheter til å lære om partiet, lære å bruke stemmen sin i partiet, politisk argumentasjon og bli motivert til å fortsette. Men først og fremst er dette en velkomstsamling som skal gi nye medlemmer inspirasjon og lyst til å engasjere seg videre i partiet! Velkommen til Arbeiderpartiet Målgruppe: Nye medlemmer, samt tillitsvalgte som skal ta i mot de nye i partihverdagen. Uke 23. I region 3 Endelig dato og sted for kurskvelden blir kunngjort senere. 12

13 e. LIVET PÅ LØVEBAKKEN MED ET GLIMT I ØYET! ET ANNERLEDES PARTIMØTE! Litt humor, lave skuldre, tente stearinlys og sosialt samvær skader ikke i en tøff politisk hverdag. Valget er over, seieren er vår! Denne kvelden er altså tenkt å være en sosial kveld, med gamle og nye stortingsrepresentanter til stede. Men kvelden skal også være et kurs i hvordan vi kan gjøre noen av våre medlemsmøter mer attraktiv! Det skal være lov å ha det artig i Arbeiderpartiet! Livet på Løvebakken med et glimt i øyet! Et annerledes partimøte! Målgruppe: Gamle og nye stortingsrepresentanter og andre som synes det er artig med Arbeiderpartiet. Uke 38. I region 4 Endelig dato og sted for kurskvelden blir kunngjort senere. f. TOPPENE TAR TAK Styret i Sør Trøndelag Arbeiderparti vedtok vinteren 2013 å sette fokus på organisasjons- og regionarbeidet. Når valget er ferdig i høst skal regionkontakter, kommunepartiledere, ordførere/gruppeledere og studiekontakter møtes til ei samling en fredagskveld og en lørdag. Hovedhensikten med samlingen er å analysere status ute i kommunepartiene og i regionsamarbeidet, og forsøke å komme opp med en del konkrete målsettinger for veien videre. Vi har kalt samlingen «Toppene tar tak». Hvis vi ønsker endring er det helt avgjørende at lederne i organisasjonen vår tar ansvaret og staker ut kursen. Toppene tar tak! Målgruppe: Regionkontakter, kommunepartiledere, ordførere/gruppeledere og studiekontakter oktober 2013 Endelig sted for samlingen blir kunngjort senere. g. FRA IDEOLOGI TIL POLITISK HANDLEKRAFT. GRUNNLAGET FOR VÅR POLITIKK. Arbeiderpartiets fremste oppgave er å utforme og gjennomføre vår politikk. Vi vil ta Norge videre. For at vår politikk og våre prioriteringer skal være bygd på de verdier vi står for, må vi ha kunnskap om vår historie, vår ideologi, vårt verdigrunnlag og våre visjoner. Vi legger nå opp til ei kursrekke på tre kvelder der vi får en innføring i dette. Det vil også være naturlig at disse kveldene inneholder en god dose med debatt omkring temaene som blir tatt opp. Kurset handler om arbeiderbevegelsens ideologi, historie, visjoner og verdisyn som et grunnlag for politiske verksted i kommunepartiene. Kurset følger den 13

14 røde tråden, fra ideologi via vår historie fram til politiske verksted og handlekraft i utøvelsen av praktisk politikk. Eldre tillitsvalgte har ofte fått ideologien, historien og vårt verdisyn inn med morsmelka. Skal Arbeiderpartiet beholde sin identitet må dette stadig holdes varmt. Kurset passer derfor også godt for nye medlemmer og nye folkevalgte som har vært lite med i organisasjonsarbeidet i Arbeiderpartiet tidligere Historien, ideologien, verdigrunnalget og visjonene Målgruppe: Alle medlemmer og sympatisører som er interessert i temaet og som vil lære mer om grunnlaget for vår virksomhet og vår politikk. Samling 1: Uke 43 Samling 2: Uke 45 Samling 3: Uke 48 Sted og dato vil bli kunngjort senere h. Å VÆRE KASSERER OG SEKRETÆR I STYRET Å inneha tillitsverv i organisasjonen vår krever kunnskap om vervene en skal inneha. Dette er med på Endelig å «profesjonalisere» dato og sted for organisasjonen. samlingen blir Mange kunngjort av de senere. som kommer inn i styrene rundt omkring i kommunepartiene har begrenset kunnskap omkring vervet de er valgt til å skjøtte. Dette kurset tar for seg det å være kasserer og sekretær. Å være kasserer og sekretær i styret Målgruppe: Styremedlemmer/kasserere i kommunepartiene. Uke 46. I Malvik Endelig dato og sted for kurskvelden blir kunngjort senere. i. «PÅ RØD LØPER». BÆST PÅ SKOLERING Den prestisjefylte konkurransen «Bæst på skolering 2013» avsluttes 15. november. 1 mnd. før jula setter inn, legger vi opp til ei hei dundrende samling der vi kårer og hyller vinnerne. Og vi vil få se et premiedryss uten like i Sør Trøndelags historie. På rød løper. Bæst på skolering Målgruppe: Styremedlemmene i ST Arbeiderparti, Regionkontaktene, studiekontaktene og representanter fra alle kommunepartiene i fylket Uke 49. I Trondheim Endelig dato og sted for samlingen blir kunngjort senere. 14

15 j. MOT VALGSEIER I KOMMUNE OG FYLKESTINGSVALGET Forberedelsene til valgkampen mot valgseier 2015 er i full gang. Studie- og organisasjonsarbeidet i fylkesparti og kommuneparti blir svært viktig i denne prosessen. Denne samlingen er en oppfølging av samlingen «Toppene tar tak» i oktober. Hva har skjedd siden oktober? Hva må skje videre? I denne samlingen legges det også opp til en debatt omkring hva som må til for å vinne valget Mot valgseier i kommune- og fylkestingsvaalget 2015 Målgruppe: Regionkontakter, kommunepartiledere, ordførere/gruppeledere og studiekontakter Uke 5/2014 Endelig tid og sted for samlingen blir kunngjort senere. Uke 46. I Malvik k. SLIPP TIL TALENTENE OG ILDSJELENE Endelig dato og sted for kurskvelden blir kunngjort senere. Mange kommuneparti strever ofte med å fylle opp verv, få til et aktivt og engasjert miljø og skape attraktive arenaer for medlemmene. Ved valg er det ofte også vanskelig å få folk til å stå på lista. Det er mange årsaker til dette. Mange er ikke villige til å bruke mye fritid til partiarbeid. Det kan også være slik at tillitsvalgte eller andre kan ha lyst til å engasjere seg mere, men føler at de ikke blir sett eller ikke våger å si fra at de ønsker å engasjere seg. Vi har ofte også politiske talenter i medlemsmassen, Blir disse sett? «Våger» vi å slippe dem til? Da må styret sette seg ned å diskutere dette. Finnes det noen ildsjeler? Ser vi noen politiske talenter? Hvordan skal vi «heie» på disse? Hvordan kan vi gi dem selvtillit til å komme på banen? Vi må også spørre oss selv om hva som er årsaken til at ildsjelene og de politiske talentene ikke kaster seg inn i aktiviteten. Er vi redd for at de skal bli så sterke at de truer vår makt, våre verv? Ildsjelene og de poliske talentene kan løfte kommunepartiet, både i partihverdagen og ved valg. Vi må imidlertid se dem og gi dem oppgaver. Da vil vi se at de tar ansvar og på den måten skape mer attraktive arenaer i lokalpartiet. Slipp til ildsjelene og talentene Målgruppe: Styremedlemmer i kommunepartiene Uke 7/2014 Endelig tid og stedsted for samlingen blir kunngjort senere. Uke 46. I Malvik Endelig dato og sted for kurskvelden blir kunngjort senere. 15

16 l. NY I STYRET Det skal være meningsfylt å jobbe i styret! Ny i styret er et kurs i organisasjons og styrearbeid. Kurset skal bidra til at flere lokale tillitsvalgte er med på å virkeliggjøre våre mål for organisasjonen: Utvikle en lærende organisasjon for medlemmer, tillitsvalgte og ansatte Utvikle nye arbeids- og møteformer Tiltrekke nye og utvikle engasjerte medlemmer Avklare og diskutere ansvars- og arbeidsfordeling i styret. Deltagerne skal få innsikt i plikter og muligheter som ligger i å ta verv. Motivasjon og erfaringsutveksling viktigste hensikt. Ny i styret Målgruppe: Styremedlemmer i kommunepartiene Uke 12/2014 Endelig tid og stedsted for samlingen blir kunngjort senere. Uke 46. I Malvik m. MØTE MED OG BRUK AV MEDIA Endelig dato og sted for kurskvelden blir kunngjort senere. Kurset er delt opp i to sekvenser: Om møtet med journalisten og bevisst bruk av media i politisk arbeid Mediene er vår viktigste kanal for å nå ut med budskapet vårt og synliggjøre arbeiderpartiets politikk. Hvis vi skal lykkes med å få frem våre saker i media, må vi være bevisst på hvordan mediene fungerer, hvordan journalister jobber og tenker, hva som gjør en sak til godt nyhetsstoff, hvordan vi går frem for å få en sak på i media, hvordan vi forbereder oss på å møte pressen og hvordan vi håndterer vanskelige saker. Digital kompetanse. Bruk av sosiale media i politisk arbeid Kurset skal også gi tillitsvalgte, folkevalgte og andre medlemmer en innføring i bruk av digitale og sosiale medier i det politiske arbeidet. Hovedvekt vil bli lagt på mittarbeiderparti, facebook og twitter. Ved behov kan det også legges inn en sekvens med hvordan en kan bruke power point i presentasjoner. Møte med og bruk av media Målgruppe: Styremedlemmer i kommunepartiene Uke 15/2014 Endelig tid og stedsted for samlingen blir kunngjort senere. 16 Uke 46. I Malvik Endelig dato og sted for kurskvelden blir kunngjort senere.

17 n. TOPPENE TAR TAK IGJEN! Samlingen er en oppfølging av samlinger oktober og uke 5/14. Toppene tar tak igjen! Målgruppe: Regionkontakter, kommunepartiledere, ordførere/gruppeledere og studiekontakter Uke 19/2014 Endelig tid og stedsted for samlingen blir kunngjort senere. Uke 46. I Malvik o. DITTKOMMUNEPARTI.NO PÅ NETT Endelig dato og sted for kurskvelden blir kunngjort senere. Kurs for styremedlemmer i kommuneparti som ønsker mer kunnskap om nettbruk foran «den korte valgkampen» dittkommuneparti.no Målgruppe: Styremedlemmer Uke 22/2014 Endelig tid og stedsted for samlingen blir kunngjort senere. Uke 46. I Malvik p. ARTIG Endelig MED dato ARBEIDERPARTIET og sted for kurskvelden - UTRADISJONELT, blir kunngjort FARGERIKT senere. OG FLOTT! Artig med Arbeiderpartiet er ikke et vanlig kurs, men et organisasjonsutviklingsprosjekt med et glimt i øyet. Prosjektet tar utgangspunkt i kommunepartienes utfordringer i sin organisasjon. Gjennom prosjektet jobber deltakerne seg framover fra utfordringene, via ideologi, verdier, ambisjoner, visjoner, strategi - til konkrete, skriftlige tiltak i form av en forpliktende handlingsplan i eget kommuneparti. Dette prosjektet består av 4 5 samlinger med oppgaver i mellom. I og med at prosjektet er såpass omfattende, må styrer som vurderer å gjennomføre det drøfte grundig igjennom om de virkelig vil ta fatt i en slik organisasjonsproses. Hovedmålsetting med prosjektet er at kommunepartiene skal bli en vesentlig mer attraktiv arena for tillitsvalgte, medlemmer og potensielle medlemmer enn det er idag. Det skal være artig å engasjere seg i Arbeiderpartiet. Prosjektet har følgende delmål/ønsket status: 17

18 Tillitsvalgte har inspirasjon, entusiasme og kompetanse til å modernisere og vitalisere organisasjonen. Kommunepartiet er bedre i stand til å utforme og utøve vår politikk gjennom gode demokratiske prosesser og dyktige politikere. Kommunepartiet er mer attraktivt for medlemmene og velgerne Kommunepartiet har vervet mange nye medlemmer gjennom prosjekt Artig med Arbeiderpartiet Det er artig og mer inspirerende å drive politisk arbeid. Organisasjonsutvikling er et naturlig og prioritert arbeid i kommunepartiet. De tillitsvalgte i kommunepartiene har kunnskap om Arbeiderpartiets ideologi, visjon og verdigrunnlag. Regien på samlingene er utradisjonell. Det er dette som er det spesielle med prosjektet. Stikkord for samlingene er: Fargerikt, kreativt, artig, inspirerende, samhold, lyst til å ta fatt, glede. Vi bruker musikk, videoer, bilder, roser, ballonger, lys, overraskelser, konkurranser etc. Deltakerne blir tatt i mot med champagne (alkoholfri) på hver samling! Omgivelsene og regien på samlingene skal gjøre deltakerne glad, positiv og inspirert. Forutsetning for å få delta i prosjektet er: o Forpliktende vedtak i kommunepartiets styre om deltakelse i prosjektet o Kartlegging av kommunepartiets utfordringer og utviklingspotensiale o Humør og glede fra ende til annen. o Utføre oppgaver mellom samlingene o Forpliktende oppfølging av handlingsplanen som kommer ut av prosjektet. Og ikke minst - -. Vi feirer oss selv ved enhver seier underveis Artig med Arbeiderpartiet. Utradisjonelt, fargerikt og flott Målgruppe: En fast gruppe med tillitsvalgte og folkevalgte fra kommunepartiet. Det er en forutsetning av lederne ordførere/gruppeledere og studiekontakter er med på prosjektet Tidspunkt etter avtale med region/kommuneparti. Uke 46. I Malvik Endelig dato og sted for kurskvelden blir kunngjort senere. 18

19 DATO/ UKE Uke Uke KOMPETANSEKALENDER AKTIVITET STED ANSVAR KOMMENTARER Info.bladet, opplegget for «Bæst på skolering» og invitasjon til kampanjekurs sendes ut. Årsmøte ST Arbeiderparti Studiekontaktsamling Samling for alle studiekontaktene i kommunepartiene Rica Hell, Stjørdal NOVA, Trondheim Studieleder/ partikontoret Legges ut til delegatene på årsmøtet og sendes ut til kommunepartiene. Valg på studieleder Studieutvalget Målgruppe er alle studiekontaktene i kommunepartiene. Studieplan deles ut på møtet. Partikontoret Påmelding sendes til partikontoret v. Studieleder Frist for påmelding kampanjekurset Kurset holdes 13. april Møte i studieutvalget Partikontoret, Trondheim Kampanjekurs Quality, Studieutvalget Program for kurset er sendt ut til «Fra Grasrotkampanje til valgseier» Heimdal kommunepartiene Landsmøte i Arbeiderpartiet Oslo Arbeiderpartiet Med bl.a. vedtak på organisasjonsuttalelse. Uke 17 Politisk skolering Region 1. Regionkontakt "Vi tar Norge videre" og studieleder Uke 18 Uke 19 Politisk skolering "Vi tar Norge videre" Politisk skolering «Vi tar Norge videre» Region 2 Region 3 Regionkontakt og studieleder Regionkontakt og studieleder Vår 2013 Hadia Tajik besøker region 4 Region 4 Regionleder og studieleder Uke 20 Uke 21 Uke 22 Politisk skolering «Vi tar Norge videre» Politisk skolering «Vi tar Norge videre» Politisk skolering Vi tar Norge videre Region 4 Tirsdag 14 evt. onsdag 15. mai Region 5 Region 6 Regionkontakt og studieleder Regionkontakt og studieleder Regionkontakt og studieleder Skolering i det nye partiprogrammet «Vi tar Norge videre» (Ørland, Osen, Roan, Bjugn, Rissa, Åfjord) Regionkontakt bestemmer sted og har ansvar for praktisk tilrettelegging Skolering i det nye partiprogrammet «Vi tar Norge videre» (Snillfjord, Agdenes, Hitra, Frøya, Hemne) Regionkontakt bestemmer sted og har ansvar for praktisk tilrettelegging Skolering i det nye partiprogrammet «Vi tar Norge videre» (Klæbu, Malvik, Skaun, Midtre-Gauldal) Regionkontakt bestemmer sted og har ansvar for praktisk tilrettelegging Premie til region 4 som vant «Bæst på skolering» 2013 Skolering i det nye partiprogrammet «Vi tar Norge videre» (Meldal, Oppdal, Rennebu, Orkdal) Regionkontakt bestemmer sted og har ansvar for praktisk tilrettelegging Skolering i det nye partiprogrammet «Vi tar Norge videre» (Holtålen, Selbu, Røros, Tydal, Selbu) Regionkontakt bestemmer sted og har ansvar for praktisk tilrettelegging Skolering i det nye partiprogrammet «Vi tar Norge videre» (Trondheim) Regionkontakt bestemmer sted og har for praktisk tilrettelegging 19

20 Uke 23 Velkommen til Arbeiderpartiet Region 3 Malvik Møte i studieutvalget NOVA, Trondheim Regionleder og studieleder Studieleder Kurs for nye medlemmer. Uke 33 Politisk skolering Faglig politisk samarbeid Valgdag Vi tar Norge videre Uke 38 Livet på Løvebakken med et glimt i øyet. Et annerledes partimøte Uke 39/40 SOMMERFERIE FRA STUDIEARBEIDET Trondheim Studieutvalget Champagne og feiring av valgseier Hele fylket Hver enkelt medlem HUSK Å OPPFORDRE ALLE MEDLEMMER OG SYMPATISØRER DU KJENNER OM Å BRUKE STEMMERETTEN! Meldal Studieutvalget Et arrangement som foreløpig er unndratt offentlighet Uke 43 Toppene tar tak! Offensive regioner, vitale kommuneparti, fornøyde medlemmer Historien, ideologien og verdigrunnlaget Samling 1 Bårdshaug Orkdal Løkken Studieutvalget Studieutvalget og MAP Vi samler kommunepartiledere, ordførere, gruppeledere og studiekontakter til samling der organisasjonsarbeidet skal stå i fokus Ei kursrekke på 3 samlinger. Åpent for alle medlemmer i fylket Uke 45 Historien, ideologien og verdigrunnlaget Samling 2 Løkken Studieutvalget og MAP Ei kursrekke på 3 samlinger. Åpent for alle medlemmer i fylket Uke 46 Å være kasserer og sekretær i styret Et kurs i styrearbeid Malvik Studiekontaktsamling NOVA, Trondheim Uke 48 Historien, ideologien og verdigrunnlaget Løkken Samling 3 Uke 49 «På rød løper» Trondheim Utradisjonelt, fargerikt og flott! Regionkontakt /studieleder Studieutvalget Studieutvalget og MAP ST Ap/ studieutvalget JULEN, JULEN, JULEN DEN ER HER Uke 5/14 Mot valgseier 2015 Studieutvalget En organisasjons- og inspirasjonssamling Uke 7/14 Slipp til talentene og ildsjelene Studieutvalget Alle studiekontakter i kommunepartiene Ei kursrekke på 3 samlinger. Åpent for alle medlemmer i fylket Arr. med utdeling av priser for «Bæst på skolering Vi samler kommunepartiledere, ordførere, gruppeledere og studiekontakter til samling der organisasjonsarbeidet skal stå i fokus Uke 12/14 Uke 15/14 Uke 19/14 Ny i styret Møte med media Toppene tar tak igjen! Offensive regioner, vitale kommuneparti, fornøyde medlemmer dittkommunepartipånett.no Studieutvalget Studieutvalget Uke Studieutvalget 22/ Artig med Arbeiderpartiet Studieleder Studieutvalget Oppfølging av samling i okt

21 Arbeiderpartiets sentrale tilbud 2013/2014 Samling Samling 2 januar 2014 Samling 3 mars 2014 Topplederskoleringen Søknadsfrist 14. mai 2014 Arbeiderpartiet sentralt Målet er å rekruttere og skolere flere til å ta lederposisjoner og lederansvar som lokale folkevalgte og tillitsvalgte i Arbeiderpartiet. Målgruppe: Etablerte toppolitikere og talenter blant våre tillitsvalgte. Vi vil nå de som har vilje og lyst til å ta posisjoner og videreutvikle seg i Arbeiderpartiet, både organisatorisk og politisk. Samling oktober 2013 Kvinne på Topp Søknadsfrist 14. mai 2014 Kvinne på Topp skal gjøre deltakerne mer tydelige og synlige som ledere i Arbeiderpartiet. Samling 2 januar 2014 Samling 3 mars 2014 Målgruppe: Kvinnelige talenter blant våre tillitsvalgte. Vi vil nå de som har vilje og lyst til å ta posisjoner i Arbeiderpartiet, både organisatorisk og politisk. I tillegg vil det komme andre sentrale kurstilbud. Studieutvalget vil holde kommunepartiene orientert. 21

22 9. REGLEMENT OG INFO FOR TILSKUDD FRA AOF Tilskudd til lokale kurs Som kjent er AOF partiets studieforbund og legger til rette for at Arbeiderpartiets organisasjonsledd skal få bistand til å gjennomføre kurs for partiets medlemmer. AOF Norge er et studieforbund som bygger på kollektivt medlemskap av organisasjoner med individuelle medlemmer. Arbeiderpartiet er en av AOFs medl. organisasjoner. AOF har følgende tilskudd og regler for lokal studievirksomhet : Til kursvirksomhet yter AOF kr. 100,- i tilskudd per kurstime. Hva tilskuddet skal benyttes til bestemmes av det partiorganet som avholder kurset. Deltakerliste krysses av ved oppmøte. Lista undertegnes av den i partiet som er ansvarlig og deltar på kurset. Det er ikke krav om et minste deltakerantall. Kurset skal ha en minste varighet på åtte timer. Naturlige friminutt maks. 15 minutter pr. time regnes som kurstid. Avbrytes kurset av en lunsjpause, skal dette være i tillegg til kurstiden. Det skal utarbeides studieplan for kurset.. Studieplanen skal inneha læringsmål, hvilke temaer som gjennomgåes, antall timer pr. kveld og totalt, målgruppe og metoder for læring. Navn på kasserer og kontonr. må oppgis Kurset kunngjøres på vanlig måte for partiets medlemmer gjennom brev/ e-post/ SMS. Kurset bør kunngjøres på kommunepartiets hjemmeside. Etter endt kurs får deltakeren utdelt dokumentasjon fra AOF på at kurset er gjennomført. AOF Norge er et studieforbund som bygger på kollektivt medlemskap av organisasjoner med individuelle medlemmer. forbundet er sammensatt av faglige, politiske, sosiale og kulturelle organisasjoner innen norsk arbeiderbevegelse og samfunnsliv. AOF har en pedagogisk plattform som bygger på et humanistisk læringssyn og fokuserer på erfaringslæring, egenaktivitet, individuelle behov og samhandling mellom veileder og deltaker for å stimulere til handling. i god folkeopplysningstradisjon skal aof arbeide for å utvikle medlemsorganisasjonenes konkurransekraft, og legge til rette for samfunns- og verdidebatt. AOF skal: skolere medlemsorganisasjonenes medlemmer og tillitsvalgte være arbeidslivets naturlige samarbeidspartner for kompetanseutvikling og læring imøtekomme enkeltmenneskets behov for kompetanse og gjennom sin virksomhet fremme likestilling i adgang til kunnskap være arbeiderbevegelsens kulturorganisasjon være et landsdekkende studieforbund med fokus på nærhet, kvalitet og fleksibilitet 22

23 10. NYTTIGE LENKER

24 11. SLUTTORD Kunnskap om vår organisasjon og de politiske utfordringene i samfunnet er helt nødvendig for å skape en sterk og handlekraftig organisasjon. Arbeiderpartiets organisasjon i fylkesparti, kommuneparti og arbeiderlag er selve grunnlaget for å gjennomføre politiske verksted og skape gode sosialdemokratiske løsninger. Det er nå opp til dere tillitsvalgte og folkevalgte å motivere og inspirere til et krafttak for organisasjonsutvikling og studiearbeid. Lykke til!! Dette klarer dere!! Det handler bare om å prioritere!!! STUDIEUTVALGETS HOVEDOPPGAVE ER Å INSPIRERE OG TILRETTELEGGE FOR AKTIVT SKOLERINGSARBEID UTE I KOMMUNEPAARTIENE VI GLEDER OSS VANVITTIG! 24

25 25

SKOLERING FOR VALGSEIER

SKOLERING FOR VALGSEIER SKOLERING FOR VALGSEIER - Kompetanseplan 2011 1 1. Innledning 2011 er valgår og det legger premissene for kompetanseplanen. Kompetanseplanen må derfor ses i sammenheng med vår valgkampstrategi. Vår skolering

Detaljer

Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan

Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan 1 2 Innkomne forslag organisatoriske saker Organisatorisk handlingsplan 3 4 5 6 7 8 Innhold 5 Asyl- og integrering, Tinn AP... 2 14 Organisasjon, Skien AP... 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Detaljer

Hvordan kan vi bli enda bedre?

Hvordan kan vi bli enda bedre? Vi forstod vår tid, og hadde løsninger som folk trodde på - Trygve Bratteli Hvordan kan vi bli enda bedre? Arbeiderpartiet er Norges kraftigste politiske organisasjon; vi har 56.000 medlemmer fra hele

Detaljer

Organisasjonshåndboken skal være til hjelp for hele partiet og alle dets organisasjonsledd i hele Østfold.

Organisasjonshåndboken skal være til hjelp for hele partiet og alle dets organisasjonsledd i hele Østfold. Dagsorden sak 11 - Organisasjonsmessig handlingsplan Studieutvalget har utarbeidet en kombinert organisasjonsplan og kompetanseplan i form av en organisasjonshåndbok. Håndboken er ikke statisk, men skal

Detaljer

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 1 ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 2016-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Oppland SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet de neste 4 årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Vedtatt på årsmøte 2015 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet i perioden 2015-2019.

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Fotballeder 2 andre av fire kurs som utgjør NFFs lederutdanning. Målgruppe: Tillitsvalgte eller ansatte på ledersiden

Fotballeder 2 andre av fire kurs som utgjør NFFs lederutdanning. Målgruppe: Tillitsvalgte eller ansatte på ledersiden Fotballeder 2 andre av fire kurs som utgjør NFFs lederutdanning. Målgruppe: Tillitsvalgte eller ansatte på ledersiden Læringsmål: Solid innføring i den daglige driften Fotballederkurs 2 Modul 4: Ledelse

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017.

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. Juvente i 2017 Arbeidsplan 2015 2017 Vedtatt av landsmøtet i 2015. Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. For at vi skal nå disse målene er det ikke nok at bare landsstyret

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for organisasjon- og vedtektssaker

Innstilling fra redaksjonskomiteen for organisasjon- og vedtektssaker Innstilling fra redaksjonskomiteen for organisasjon- og vedtektssaker Redaksjonskomiteen for organisasjons- og vedtektsaker Komiteen har bestått av Kjersti Stenseng (leder), Oppland Hanne Moe Bjørnbet,

Detaljer

Sak 4 ARBEIDSPLAN Senterpartiet i Sør Trøndelag

Sak 4 ARBEIDSPLAN Senterpartiet i Sør Trøndelag Sak 4 ARBEIDSPLAN 2015 Senterpartiet i Sør Trøndelag Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3 Lokallagene... 3 2.4 Senterungdommen...

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN Kapittel 1: Om organisasjonen LFB har ulike roller å fylle som organisasjon. Vi skal være et godt tilbud til våre medlemmer. LFB som medlemsorganisasjon

Detaljer

Sak 4. ARBEIDSPLAN Senterpartiet i Sør-Trøndelag

Sak 4. ARBEIDSPLAN Senterpartiet i Sør-Trøndelag Sak 4. ARBEIDSPLAN 2016 Senterpartiet i Sør-Trøndelag Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3 Lokallagene... 3 2.4 Senterungdommen...

Detaljer

Oslo SV er fylkeslaget til Sosialistisk Venstreparti i Oslo.

Oslo SV er fylkeslaget til Sosialistisk Venstreparti i Oslo. Oslo SV er fylkeslaget til Sosialistisk Venstreparti i Oslo. SV er et sosialistisk, feministisk, miljøpolitisk og antirasistisk parti som ønsker et samfunn hvor frihet og trygghet garanteres av et sterkt

Detaljer

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport Sosiale organisasjoner; sosiale medier Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Sosiale organisasjoner; sosiale medier hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet

Detaljer

Kampanjeplanlegger - for Svaneby kommune i stortingsvalget 2009

Kampanjeplanlegger - for Svaneby kommune i stortingsvalget 2009 Kampanjeplanlegger - for Svaneby kommune i stortingsvalget 2009 Vi skal vinne valget Svaneby Arbeiderparti vil bidra til at den rødgrønne regjeringen fortsetter. Det er til det beste for vår kommune og

Detaljer

Velkommen til seminaret «å bygge en ny kommune» Thon hotell Prinsen, Trondheim, 25. august 2016

Velkommen til seminaret «å bygge en ny kommune» Thon hotell Prinsen, Trondheim, 25. august 2016 Velkommen til seminaret «å bygge en ny kommune» Thon hotell Prinsen, Trondheim, 25. august 2016 Kl Programpost 09.30 Kaffe/te og litt å bite i 10.00 Åpning ved fylkesmann Brit Skjelbred 10.15 De nye kommunene

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag Juvente i 2019 Arbeidsplan 2017 2019 Landsstyrets forslag Arbeidsplan 2017 2019 For at Juvente skal bli en stor, anerkjent og viktig organisasjon, trenger vi en plan for hvordan vi på en målretta måte

Detaljer

Endringsforslag til organisasjonsuttalelsen Innkommet innen fristen 20. mars

Endringsforslag til organisasjonsuttalelsen Innkommet innen fristen 20. mars Endringsforslag til organisasjonsuttalelsen Innkommet innen fristen 20. mars Side 1 av 7 Innhold Oversikt over forslagsstillere... 3 Endrings- og tilleggsforslag til organisasjonsuttalelse 2017-2021...

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

Strategi for organisasjonspplæring Mental Helse

Strategi for organisasjonspplæring Mental Helse Strategi for organisasjonspplæring 2016-2019 Mental Helse INNLEDNING Strategi for organisasjonspplæring er ment å styrke Mental Helses fokus på kurs og opplæring internt i organisasjonen. Det settes mål

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014 Senterpartiet i Sør-Trøndelag Foto: Marna N. Ramsøy Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3 Lokallagene... 4

Detaljer

Vekst og utvikling er målet kommunereform verktøyet

Vekst og utvikling er målet kommunereform verktøyet Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Vekst og utvikling er målet kommunereform verktøyet Nettverk for regional og kommunal planlegging 2. desember 2014 Alf-Petter Tenfjord, prosjektleder for kommunereformen Folk

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

Strategi for organisasjonsopplæring LIKEVERD I ÅPENHET I RESPEKT I INKLUDERING

Strategi for organisasjonsopplæring LIKEVERD I ÅPENHET I RESPEKT I INKLUDERING Strategi 2016 2018 for organisasjonsopplæring LIKEVERD I ÅPENHET I RESPEKT I INKLUDERING Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte.

Detaljer

4.1 Forslag til handlingsplan

4.1 Forslag til handlingsplan Pkt. 4 Handlingsplan 4.1 Forslag til handlingsplan 2018 2019 LANDSKONFERANSE FOR FAGFORBUNDET UNG bli laget sentralt - Fagforbundet Ung skal være representert i LOs ungdomsutvalg i forbundsregionene og

Detaljer

DEICHMANSKE BIBLIOTEK

DEICHMANSKE BIBLIOTEK DEICHMANSKE BIBLIOTEK Deichmanske biblioteks strategi 2014 2018 BIBLIOTEK Biblioteket utvider våre horisonter og endrer våre liv. Det er en arena for kunnskap og inspirasjon. Det gir oss mennesker tilgang

Detaljer

Norges Diabetesforbund

Norges Diabetesforbund Norges Diabetesforbund Lederforum / Drammen Arne Eggen 080509 Profil /Omdømmeprosjekt 2009 Norges Diabetesforbund har satt ned en gruppe for å se på hvordan forbundet kan forsterke sin posisjon / sitt

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Kommunereformen i Sør-Trøndelag

Kommunereformen i Sør-Trøndelag Kommunereformen i Sør-Trøndelag Innledning for kommunestyret i Skaun kommune 10. desember 2015 - Alf-Petter Tenfjord Skal si noe om Ny og avgjørende fase Fylkesmannens forventninger KMDs oppdrag til Fylkesmennene

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK

ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK FORORD Uloba har hatt en eventyrlig vekst de siste 20 årene. Vi har hatt stor suksess i å fronte kampen for likestilling og likeverd, og det er nå på tide for oss å fokusere enda

Detaljer

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011.

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013 Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Side 2 av 6 Juvente i 2013 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se

Detaljer

Kommunikasjon for Orkland

Kommunikasjon for Orkland Kommunikasjon for Orkland Rådmannskollegiet Orkdal, Meldal, Agdenes og Snillfjord Mars 2017 1 Kortfattet sammendrag Når flere kommuner skal slås sammen til èn er informasjonsbehovet stort. Evaluering av

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

Handlingsplan Bergen Venstre 2013 HANDLINGSPLAN 2013 BERGEN VENSTRE

Handlingsplan Bergen Venstre 2013 HANDLINGSPLAN 2013 BERGEN VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 HANDLINGSPLAN 2013 BERGEN VENSTRE Formål Handlingsplanen for 2013 er et sentralt arbeidsdokument for det

Detaljer

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold Fagforbundets kommunikasjonsstrategi 2012 2013 omtanke solidaritet samhold Fagforbundet for et likestilt samfunn og arbeidsliv Kommunikasjon er spennende. Kommunikasjon er nødvendig. Kommunikasjon gir

Detaljer

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse Demokratiske strukturer 3 Lokallaget 3 Årsmøte i Lokallaget 3 Landsstyret 4 Sentralstyret 4 Landsmøtet 4 Arbeidsutvalg 5 Utvalg

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring.

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Visjon Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Fokus Hovedmålet for årets handlingsplan er samhandling, samordning og forutsigbarhet. Den

Detaljer

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget Handlingsplan Ungdomsutvalget Politikk Færre på uønsket deltidskontrakter, sterkere lovtekst om retten til heltid og bedre definisjon av grunnbemanning. Gjennomføre møter/kontakt med politikere og politisk

Detaljer

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Deanu gielda - Tana kommune TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Et solidarisk fellesskap av frie, selvstendige mennesker der rettferdighet, trygghet og likeverd er bærende prinsipper. ARBEIDSGIVERPOLITISK

Detaljer

Kamera går! Sluttrapport

Kamera går! Sluttrapport Kamera går! Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Kamera går! hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet hadde som målsetning å kurse organisasjoner for ungdom

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV

Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 1 2 3 Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 2012-2015 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Formål Dette er en arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV for perioden 2012-2015. Denne planen skal beskrive

Detaljer

Kommunereformen og arbeidet med fylkesmannens tilrådning

Kommunereformen og arbeidet med fylkesmannens tilrådning Kommunereformen og arbeidet med fylkesmannens tilrådning FMs dialogkonferanse 29. august 2016 Brit Skjelbred og Alf-Petter Tenfjord Barn og foreldre Helse og omsorg Miljø og klima Landbruk, mat og reindrift

Detaljer

brosjyre_aretsloft.qxp :37 Side 1 HAR DU GJORT FOR SURNADAL?

brosjyre_aretsloft.qxp :37 Side 1 HAR DU GJORT FOR SURNADAL? brosjyre_aretsloft.qxp 12.09.2006 09:37 Side 1 HAR DU GJORT ÅRETS LØFT FOR SURNADAL? brosjyre_aretsloft.qxp 12.09.2006 09:38 Side 2 NÅ GÅR STARTSKUDDET: "ÅRETS LØFT" I SURNADAL - En konkurranse i å løfte

Detaljer

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN 23-24. SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK Et hotell fylt med frivillige og trivelige Røde Korsere. En hel helg fylt med kompetansebygging, sosialt fellesskap og moro i flotte

Detaljer

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb - trivsel - trygghet - tilhørighet - Lille blå Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb Tromsø svømmeklubb - TSK er Nord-Norges største svømmeklubb har 634 medlemmer. Av disse er 354 aktive medlemmer og

Detaljer

Handlingsplan 2016 Mental Helse Finnmark. Handlingsplan 2016 Mental Helse Finnmark

Handlingsplan 2016 Mental Helse Finnmark. Handlingsplan 2016 Mental Helse Finnmark Handlingsplan 2016 Mental Helse Finnmark Visjon Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverdi og mestring Fokus Hovedmålet for årets handlingsplan er samhandling,

Detaljer

Opplæringsplan for NSF og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for NSF og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for NSF og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar: 1. godt samarbeid

Detaljer

Bidra til at personer som står langt fra arbeidslivet kommer i arbeid. Redusere langtidsmottak av sosialhjelp

Bidra til at personer som står langt fra arbeidslivet kommer i arbeid. Redusere langtidsmottak av sosialhjelp Målene med KVP Værnes 7. november 2016 Elisabeth Munch-Ellingsen Arbeids- og velferdsdirektoratet Bekjempe fattigdom Bidra til at personer som står langt fra arbeidslivet kommer i arbeid Redusere langtidsmottak

Detaljer

Utfordringer for Seniornett Norge. Perspektivplan framover mot 2020

Utfordringer for Seniornett Norge. Perspektivplan framover mot 2020 Utfordringer for Seniornett Norge Perspektivplan framover mot 2020 Oslo, 9. mai 2014 1 Seniornett Norges (SNs) hovedutfordring: Andelen av seniorene som nå er «på nett» er økende. Allikevel er det anslagsvis

Detaljer

Erfaringer fra prosessen hos Bjugn og Ørland. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen

Erfaringer fra prosessen hos Bjugn og Ørland. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen Erfaringer fra prosessen hos Bjugn og Ørland Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen Areal (km²), 2014 1621 Ørland 73,1 km² landareal og 0,08 km² ferskvann 1627 Bjugn 355,83 km² landareal og 27,97 km² ferskvann Bjugn

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Strategisk Plan

Strategisk Plan Strategisk Plan 2017 2020 Innledning Denne planen definerer strategiske mål og planer for Hufo fra Landsmøtet 2017 til Landsmøtet 2020. På bakgrunn av denne planen vil styret i Hufo utforme årlige handlingsplaner

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplanen

Arbeids- og organisasjonsplanen Hovedprioriteringer for Akershus SV i 2014 A. Bli en mer synlig politisk aktør i Akershus B. Være et spennende og engasjerende parti å være medlem i C. Sikre lister og lag i alle kommuner til valget i

Detaljer

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte Et oppdrag for hele organisasjonen Innhold Viktigheten av å rekruttere ATV-er 3 Arbeidsoppgaver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunner til

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS lille grønne Slik gjør vi det i Heming Kjære Hemingmedlemmer, foreldre og trenere Hemings lille grønne er en veileder for alle som har noe med Heming å gjøre

Detaljer

Handlingsplan 2015 2016

Handlingsplan 2015 2016 Handlingsplan 2015 2016 Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom går nå inn i sitt fjerde år. Vi har lagt tre stolte år bak oss, med stor medlemsvekst og et høyt aktivitetsnivå. Den første landsmøteperioden

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

FRIVILLIGHETSMELDING Askim kommune Hobøl kommune

FRIVILLIGHETSMELDING Askim kommune Hobøl kommune FRIVILLIGHETSMELDING 2017-2025 Askim kommune Hobøl kommune INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. FRIVILLIGHET I NORGE, ASKIM OG HOBØL... 4 3. FRIVILLIGHETENS EGENART... 5 4. FRIVILLIGHETENS ROLLE... 5 5. VISJON

Detaljer

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 1 2 Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015. For at vi skal nå disse målene

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

E-forum 12.04.2013. emeldinger Kommunal utbredelse KomUt. v/trine Hansen

E-forum 12.04.2013. emeldinger Kommunal utbredelse KomUt. v/trine Hansen E-forum 12.04.2013 emeldinger Kommunal utbredelse KomUt v/trine Hansen Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Om elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren Samspill 2.0 (Nasjonal strategi for elektronisk

Detaljer

Ett Trøndelag. Om sammenslåing, fylkesplanlegging og om å favne over et stort og mangfoldig fylke. Nettverkssamling for regional planlegging Bodø 2017

Ett Trøndelag. Om sammenslåing, fylkesplanlegging og om å favne over et stort og mangfoldig fylke. Nettverkssamling for regional planlegging Bodø 2017 Ett Trøndelag Om sammenslåing, fylkesplanlegging og om å favne over et stort og mangfoldig fylke Anne Caroline Haugan Avdeling for kultur og regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Nettverkssamling

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

ET RÅDSLAG OM STRATEGI

ET RÅDSLAG OM STRATEGI ET RÅDSLAG OM 1 INNLEDNING i Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har siden september 2016 jobbet med ny strategi. Dette arbeidet har vært utfordrende og engasjerende! Det er alltid vanskelig å se inn i

Detaljer

Velkommen til fjerde møtet i prosjektlederforum for kommunereformen. Thon Prinsen hotell, Trondheim 25. mars 2015

Velkommen til fjerde møtet i prosjektlederforum for kommunereformen. Thon Prinsen hotell, Trondheim 25. mars 2015 Velkommen til fjerde møtet i prosjektlederforum for kommunereformen Thon Prinsen hotell, Trondheim 25. mars 2015 25.03.2015 Program onsdag 25. mars 09.30-10.00 Kaffe/te og noe å bite i 10.00-10.15 Velkommen

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping 2017-2027 Høringsutkast LIVSKRAFTIGE SAMMEN! 2 Medvirkningsplakaten strategien i kortversjon Det gode liv i Øvre Eiker skapes

Detaljer

Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse

Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse Trond Rangnes Leder Nasjonal Ledelsesutvikling for helseforetakene Programleder

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Sarpsborg Arbeiderparti

Sarpsborg Arbeiderparti Organisasjonen Langsiktige mål for Sarpsborg Arbeiderparti Sarpsborg Arbeiderparti skal fortsatt være byens ledende parti og vinne valg. Engasjere flere medlemmer og sympatisører i politikkutformingen

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA En praktisk og meningsfull veileder til Utøveren, Treneren, Foreldre og Oppmenn i RSK-Alpin «Slik gjør vi det i RSK Alpin» Side 1 Innledning RSK-Alpins veileder, «Slik gjør

Detaljer

Landskonferansen for regionråd 2011

Landskonferansen for regionråd 2011 Landskonferansen for regionråd 2011 Framtidens kommune Norge. Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Grunnleggende ståsted Livet leves i kommunene Reformtrykket enormt fra sektordepartementene - samhandlingsreformen

Detaljer

Fylkesmannen i Trøndelag så langt

Fylkesmannen i Trøndelag så langt Fylkesmannen i Trøndelag så langt Prosessen 15.01.16 27.04.16 20.05.16 11.11. 04.07.16 14.11.16 01.03.17 01.01.18 Trøndelagsmøtet og brev fra Sanner Felles fylkesting Kgl.res. Lederavtalene Omstillingsavtale

Detaljer

Er din organisasjon på nett? Sluttrapport

Er din organisasjon på nett? Sluttrapport Er din organisasjon på nett? Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Sosiale medier er en stor del av organisasjonshverdagen. Unge funksjonshemmede søkte om midler til å gjennomføre et kurs om

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 VIRKSOMHETSPLAN FOR SKEDSMO SKIKLUBB 2015 2020 Innhold INNLEDNING... 3 VISJON... 3 VIRKSOMHETSIDÈ... 4 VERDIER... 4 SAMSVAR MED PLANER OG STRATEGIER I KLUBBEN (SPESIELT SPORTSLIG PLAN)... 5 HOVEDMÅL...

Detaljer

Verdidokument. for Åsane Håndball

Verdidokument. for Åsane Håndball Verdidokument for Åsane Håndball Åsane Håndball ble som en del av Åsane Idrettslag stiftet i 1971, men ble 26. januar1997 stiftet som en selvstendig enhet blant flere enheter etter fleridrettsmodellen

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer