Vårt sortiment. - for komplett hånd- og hudpleie. unikt hudpleiesystem for alle bransjer. uten konserveringsmidler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vårt sortiment. - for komplett hånd- og hudpleie. unikt hudpleiesystem for alle bransjer. uten konserveringsmidler"

Transkript

1 Vårt sortiment - for komplett hånd- og hudpleie Sterisol System et heldekkende og unikt hudpleiesystem for alle bransjer. uten konserveringsmidler

2 Kvalitet, M iljø og Ansvar hos Sterisol AB Visjon St er i sol sin vi sjo n er å o p p f at t es som et " f o r b i l d e" f o r hudpleie- og hygieneprodukter til alle arbeidsplasser og offentlige miljøer i Europa. I tillegg skal Sterisol være et kjent varemerke innen kvalitetsprodukter for hudpleie- og hygieneprodukter. St er i so l si n m i sj o n er : Bo r t m ed k o n ser ver i n g sm i d l er og andre unødvendige tilsetninger i alle hud- og hygieneprodukter. Forretningsidè St er i so l u t vi k l er, p r o d u ser er o g m ar k ed sf ør er u n i k e produkter uten konserveringsmidler for hudpleie og hånddesinfeksjon, beregnet for arbeidsplasser og offentlige miljøer, samt privatpersoner, som stiller høye krav til hygiene, totaløkonomi og skånsomhet for både menneske og miljø. Kvalitets- og miljøpolicy St er i so l si n p o l i cy er å si k r e at p r o d u k t en e p r o d u ser es o g k o n t r o l l er es i h en h o l d t i l d en kvalitets- og miljøstandard som er hensiktsmessig for tiltenkt bruk, sikkerhet og pålitelighet, samt at bedriftens påvirkning på miljøet minimeres. Sterisol skal være en bedrift som tar vare på miljøet, og som med god margin og sikkerhet følger lover og myndighetenes krav. Sterisol sin produksjon skjer i et nøye kontrollert og hygienisk miljø. Produksjonen oppfyller kravene i samsvar med GMP (Good Manufacturing Practice) legemiddelindustriens spesielle kvalitetskrav. Sterisol er sertifisert i henhold til EN ISO 9001 og EN ISO Code of conduct Sterisol sitt omdømme, samt kunders, ansattes, leverandørers og andre interessenters tillit, er avgjørende for Sterisol sin videre eksistens. Forholdet til disse og daglige aktiviteter er st yrt av St erisol sine kjerneverdier som er åpenhet, holdbarhet, st olt het og t illit. Denne koden har blitt opprettet for å understreke de grunnleggende prinsippene som st yrer virksomheten. Koden skal styre alle ansattes daglige aktiviteter i form av relasjoner til ansatte, kunder, leverandører, aksjonærer og andre interessenter. uten konserveringsmidler

3 Vær snill mot huden og miljøet velg Sterisol System Sterisol er Nordens ledende produsent av produkter til personlig hygiene på arbeidsplassen. Nesten 40 års erfaring på markedet, har lagt grunnlaget for den spesielle kompetansen innen yrkesrelatert hudpleie. Dette gjør at Sterisol stadig kan tilby kunder det mest optimale og unike systemet for personlig hudpleie. Dette kompletteres gjennom et regelmessig samarbeid med eksperter innenfor områder som dermatologi og bakteriologi. St er i so l s h o ved k o n t o r o g f ab r i k k l i g g er i Vad st en a i Sver i g e. Pr o d u k t er u t vi k l es i sam svar m ed ak t uel l vi t ensk apel i g f or sk ni ng, og k j ennet egnes av høye k r av t i l : hygi ene, økonomi og skånsomhet. Pr o d u k sj o n en f o r eg år i Vad st en a i et au t o m at i ser t p r o d u k sj o n san l eg g. Fab r i k k en er ser t i f i ser t i h en h o l d t i l GM P, ISO 9000 o g ISO Optimalt for huden Helt uten konserveringsmidler, fargestoffer og andre unødvendige tilsetningsstoffer som kan skade huden din eller forårsake allergi eller irritasjon. Helt uten konserveringsmidler ved hjelp av den unike luft- og bakterietette ventilen. Optimalt for miljøet Laveste forpakningsvekt og volum minimerer avfall og transport. Kun velkjente og veldokumenterte biologisk nedbrytbare ingredienser. Optimalt for økonomien Beste tømningsgrad tømmes tilnærmet 100 % som minimerer mengde produkt som må kastes. Kontrollert dosering hindrer overforbruk. Mild Grov Dusj Myk Desinfeksjon Dispenser Øyedusj Sensitive System Såpe 5 Håndrengjøring 6 Dusjsåpe og sjampo 7 Krem og lotion 8 Hånd- og overflatedesinfeksjon 9 Tilbehør 10 Først ehjelpsprodukt er 12 Småflasker 13

4 Ulike systemer for varierende formål! - For både de største og de minste bedrifter, offentlige instanser, skoler og sykehus. Et komplett system for alle bruksområder: Flere av Sveriges st ørst e bedrif t er velger St erisol Syst em pga f leksibilit et og kvalit et. Fleksibilit et når det gjelder f ormat. Kvalit et når det gjelder alle de posit ive produkt egenskapene. Det heldekkende sortimentet inneholder alt fra små hendige flasker i lommeformat med hånddesinfeksjon, og opp til 5-liters dispenser-system for den aller groveste smuss. Alt dette for at dere som bedrift skal finne et format som passer akkurat deres behov. Nedenfor kommer en oppsummering av systemene og forslag til bruksområde. Dette kan selvsagt variere ut i fra volumbehovene hos deres bedrift. Ta kontakt med oss i Puls as så kan vi presentere en optimal løsning for deres arbeidsplass ml Sm å h en d i g e f l ask er m ed h ån d - desinfeksjon for både helseinstitusjoner, skoler og offentlige miljøer. Alltid i nærheten, i lommen eller i en praktisk liten jo-jo ml Sm å h en d i g e f l ask er f o r sm å bedrifter. Utviklet for konsumentbruk og apotek. Samme unike produkter uten konserveringsmidler sl i k so m i vår e st ør r e d i sp en sersyst em. 0,375 l Det nye moderne designsystemet, utviklet for kontor og andre offentlige miljøer som stiller høye krav til design, i tillegg til funksjon. 0,7 l Sterisol sitt største og mest utprøvde syst em. Finnes i f lere variant er for alle brukeres individuelle behov. Dispenseren finnes i plast, rustfritt stål, låsbart, trådfeste eller som aut omat dispenser. Samme refillpose til samtlige dispensere. 1 l Det nyeste dispenser-systemet, utviklet for helseinstitusjoner, kommunale enheter og næringsmiddelindustrien. Passer i DispensoPack-systemet grunnet et smart ekstrafeste. 2,5 l Det nye moderne volumsystemet. Denne dispenseren er spesielt utviklet for industriarbeidsplasser hvor forbruket er stort. Økonomisk, solid og miljøvennlig. 5 l Et t av St er i so l si t t el d st e syst em sam m en m ed 0,7 l i t er s-f o r m at et. Brukes f ort sat t hos f lere av Nordens st ørst e indust ribedrif t er, i garderobeanlegg og dusjer. Tilbehør I tillegg til dispenser-systemene, har vi et stort antall tilbehør for spesialmont ering og ekst raordinære behov. Det kan være sykehussenger, veggmontasje eller spesialdekorasjon av lokket. Øyedusj Sterisol sine mobile øyedusjprodukter kjennetegnes av den patenterte spylekoppen som bidrar til at øyedusjproduktene har markedets lengste sp yl et i d, o g t i l f r ed sst i l l er d er f o r ekspertenes krav på beste måte: (spyletid: 6 minutter for 0,5 l flaske og 12 minutter for 1 l flaske). 4

5 Såpe Mild Produkt 0,375 l 0,7 l 1 l (DispensoPac) 2,5 l 5 l St erisol Flyt ende såpe En mild og skånsom " ekt e såpe" som kan brukes f lere ganger om dagen uten å tørke ut huden er miljømerket med Svanen. Varenr Varenr St erisol Flyt ende såpe UP En mild og skånsom " ekt e såpe" som kan brukes f lere ganger om dagen uten å tørke ut huden. Sam m e f o r m u l er i n g so m 4811 men uten parfyme. Miljømerket med Svanen. Varenr St erisol M ild Soap Svakt parf ymert og behagelig såpe. Skånsom mot huden. Kan med fordel brukes som dusjsåpe og sjampo. Varenr St erisol Flyt ende såpe, Ultra M ild UP En syntetisk såpe som er utviklet for sensitiv hud. Kan også brukes som dusjsåpe, til håret og hele kroppen.tåler kalde miljøer og hardt vann. Uten parfyme. Varenr Varenr Varenr St erisol Krem vask UP En kremvask som både rengjør og gjenfukter! Passer f or de som har et ut t ørkende og fuktig arbeid. Passer også sensitiv og/eller tørr hud. Tåler kalde miljøer og hardt vann. Uten parfyme. St erisol Krem vask UP En kremvask som både rengjør og gjenfukter! Kan brukes som stay-on produkt, men kan også skylles av med vann. Passer veldig bra for sensitiv og/eller tørr hud. Passer DispensoPacsyst em et. Uten parfyme. Varenr Varenr St erisol Flyt ende såpe, Sensit ive UP En m i l d o g sk ån so m såp e so m også passer sensitiv hud. Utmerket til hyppig håndvask. Passer Di sp en so Pac-syst em et. Uten parfyme. Miljømerket med EU-blomsten. UP = Uten parfyme! Varenr

6 Mild Såpe Produkt 0,375 l 0,7 l 1 l (DispensoPac) 2,5 l 5 l St erisol Ecoline Gentle Soap En mild, svakt parfymert flytende såpe ut viklet f or å være ekst ra skånsom. Et perfekt valg når man ønsker en mild refillsåpe i stilren dispenser. Miljømerket med Svanen og EU-blomsten. Varenr Grov Håndrengjøring Produkt 250 ml 0,7 l 1 l 2,5 l 5 l St erisol Håndrens Effektiv mot vanskelig smuss på hendene. Inneholder ikke løsningseller friksjonsmiddel. Sk ån som m o t h u d en d a d en i k k e skader den normale barrierefunksjonen er miljømerket med Svanen. Varenr Varenr St erisol Håndrens UP Effektiv mot vanskelig smuss på hendene. Inneholder ikke løsningseller friksjonsmiddel. Sk ån so m m o t h u d en d a d en i k k e skader den normale barrierefunksjonen. Uten parfyme og miljømerket med Svanen. Varenr St erisol Håndrens Plus Med valnøttskall som friksjonsmiddel for ekstra vaskeeffekt mot den vanskeligste smussen. Skånsom mot huden. Inneholder vegetabilske oljer, som både løser smuss og gjenfukter huden. Inneholder ingen løsningsmidler. Varenr St erisol Håndrens Super Plus 6 Med kiseloksid som friksjonsmiddel er Super Plus meget effektiv mot ekstremt skitne hender. Skånsom mot huden. Inneholder vegetabilske oljer, som både løser smuss og gjenfukter huden. Inneholder ingen løsningsmidler. St erisol Håndrens Super Plus UP Med kiseloksid som friksjonsmiddel er Super Plus meget effektiv mot ekstremt skit ne hender. Skånsom mot huden. Inneholder vegetabilske oljer, som både løser smuss og gjenfukter huden. Inneholder ingen løsningsmidler. Samme som 3482, men uten parfyme. Varenr Varenr Varenr UP = Uten parfyme!

7 Dusjsåpe og sjampo Produkt 0,375 l 0,7 l 1 l 2,5 l 5 l St erisol Dusjsåpe og shampoo Dusj Vår mest solgte dusjsåpe. Velprøvd produkt med mild behagelig duft. Har blitt benyttet i mange år av nordiske industribedrifter er miljømerket Svanen. Varenr Varenr St erisol M ild Soap/ Mild dusjsåpe Svakt parfymert og behagelig dusjsåpe. Skånsom mot huden takket være milde tensider og at den er lett å skylle av. Alternativ til 4805, men med en mild duft av blomster. Varenr Varenr St erisol flyt ende såpe og sham poo, Ult ra M ild UP En såpe som er spesielt utviklet til deg med sensitiv hud og som vil dusje uten bruk av parfymeprodukter. Brukes som dusjsåpe, til håret og hele kroppen. Fungerer i kalde miljøer og i hardt vann. Uten parfyme. Varenr Varenr Varenr St erisol Sham poo & Show er En eksklusiv, velduf t ende sjampo som skummer godt. Mild duft. Sk ån som m o t b åd e h u d o g h år. Varenr St erisol Sham poo & Shower UP En behagelig sjampo og dusjsåpe som skummer rikelig og er skånsom mot hud og hår. Nyhet Samme som 3809, men uten parfyme. Varenr St erisol Hair & Body de Luxe En dusjsåpe som gjenfukter ekstra med oljer som gjør huden myk og smidig. For de som har t ørr hud, og på arbeidsplasser med tørr luft. Bra også på vinteren når luft en er uttørrende på huden. Mild duft. Varenr St erisol Show er Cream de Luxe Velduf t ende og rikelig skummende dusjkrem. Mild duft. Gir en myk og behagelig følelse. Sk ån so m f o r b åd e h u d o g h år. UP = Uten parfyme! Varenr Varenr

8 Myk Krem og Lotion Produkt 50 ml 0,7 l 1 l (DispensoPac) 2,5 l 5 l St erisol Hudkrem En gjenf et t ende krem som forhindrer vanntap fra huden. Meget hensiktsmessig også før arbeid for å forenkle håndvask. Setter ikke flekker. Varenr Varenr St erisol Hudkrem UP En gjenf et t ende krem som forhindrer vanntap fra huden. Meget hensiktsmessig også før arbeid for å forenkle håndvask. Setter ikke flekker. Samme som 4343 og 3343, men uten parfyme. Varenr Nyhet Varenr St erisol Hudlot ion En lotion som effektivt fukter huden. Ekstra hensiktsmessig ved fuktig arbeid eller arbeid som tørker ut huden. Varenr St erisol Hudlot ion UP En lotion som effektivt fukter huden. Ekstra hensiktsmessig ved fuktig arbeid eller arbeid som tørker ut huden. Samme som 4359, men uten parfyme. St erisol Skin Cream UP En gjenfuktende og gjenfettende krem som forhindrer uttørking av huden. Kan også brukes som kremvask. Kan skylles av med vann. For DispensoPac. Uten parfyme. Varenr Varenr Varenr Luphenil UP Et produkt som brukes både før og etter arbeid. Luphenil er ideell for de som utsetter huden for mye fukt eller skitt. Forebyggende f ør arbeid og gjenfetter etter arbeid. Fungerer også som problem - løser ved ekstrem tørr hud og sprukne hender. Uten parfyme. 8 Varenr UP = Uten parfyme!

9 Hånd- og overflatedesinfeksjon Desinfeksjon Produkt 50 ml 120 ml 0,5 l 0,7 l 1 l (DispensoPac) 5 l Etanol Svært effektiv i arbeidsmiljøer som stiller strenge krav til hygiene. En gel basert etanol som dreper mikroorganismer på huden. Tilsatt glyserin for å hindre uttørking av huden. 81w/w%, 87v/v%. Godkjent ihht EN 1500 og EN Varenr Varenr Varenr Varenr Varenr Isopropanol Eff ekt iv mot mikroorganismer på huden. Består av en gel med base av isopropanol, 60 volum-prosent. Glyserin f orhindrer ut t ørking av huden. Godkjent ihht EN NB! Ikke for salg i Norge. Varenr Varenr Preop / Rinse Anbefalt til kirurgisk hånddesinfeksjon og arbeid der mye hånddesinfeksjon brukes i forbindelse med hanskebruk. Produkt et inneholder hverken fortykningsmiddel eller glyserin so m g j ør at p r o d u k t et k an brukes mange ganger uten å etterlate rester på huden. Tilsat t melkesyrelaktat som hindrer uttørring av huden. 81 w/w%, 87 v/v%. Godkjent ihht EN 1500 og EN Varenr Varenr Varenr Varenr Varenr Farena/St erisol Serviet t er, Overflatedesinfeksjon Brukes til overflatedesinfeksjon av senger, bord, t ast at ur, klinisk ut st yr, laboratorieutstyr mm. Produktet passer utmerket i barnehager til stellebord, leker og andre overflater. Ingen etterbehandling, virketid ca 1 minutt. Effektiv mot bakterier, sopp og virus inklusive salmonella, M RSA og HIV. Godkjent ihht EN 1276 og EN Varenr Varenr Gjør slik: 1 Ved synlig skit ne hender: vask hender og håndledd med såpe og vann. 2 Tørk hendene helt t ørre med tørkepapir. 3 Gni inn rikelig med hånddesinfeksjonsmiddel på hender, håndoverflaten og mellom fingrene. Glem ikke håndledd, tommel, negler, neglebånd og underarmer. 4 Når hendene er helt tørre er prosedyren ferdig (minimum 20 sekunder). UP = Uten parfyme! A B C D E F Håndens Håndens overside innside Vær ekstra nøye her! 9

10 Dispensere Produkt 0,375 l 0,7 l Tilbehør, Reservedeler Dispenser til St erisol Ecoline Elegant design dispenser som passer i alle miljøer. Låsbar ref ill-pose. Mål: Høyde 220 mm x Bredde 120 mm x Dybde 60 mm. Varenr.1530 Sølv Varenr Sort Varenr Automatdispenser for St erisol Syst em St er i so l s au t o m at d i sp en ser er t i l p asset alle miljøer som stiller høye krav til god håndhygiene. Den er batteridrevet (batterier medfølger ikke), men kan også enkelt kobles til strømnettet. EMC-godkjent (forstyrrer ikke annet elektrisk utstyr) og tilfredsstiller IP 20. Mål: Høyde 230 mm x Bredde 115 mm x Dybde 120 mm. Varenr Varenr Sort Kan seriekobles med opptil 6 dispensere per adapter. Ved seriekobling - maks 10 m. Inkludert 2 meter st andardkabel. Inngang: V AC, Hz, 0,5 A Utgang: 5.0 DC 2,4DA, 12 W Maks. Dispenser for St erisol Syst em Egnet f or bedr i f t er, k ont or er, medisinske fasiliteter og skoler med normalt forbruk. Lett å se når det er på t i de å byt t e posen. Enkel å rengjøre! Mål: Høyde 200 mm x Bredde 115 mm x Dybde 120 mm. Varenr Varenr Sort Varenr Sølv de luxe Varenr Sort de luxe Dispenser for St erisol Syst em bakdeksel og gjennomsiktig front, med doseringsarm av plast eller metall. Finnes også som tråddispenser i metall. Brukes der det st illes høye krav t il hygiene. Underarmsdosering. Mål: Høyde 200 mm x Bredde 115 mm x Dybde mm (variabel). Varenr Varenr / metall Varenr Metall Låsbar dispenser for St erisol Syst em i rustfritt stål Robust dispenser i rustfritt stål. Låsbar, til off ent lige miljøer. Mål: Høyde 260 mm x Bredde 102 mm x Dybde 140 mm. Varenr Rustfri Dispenser DispensoPac og hengere Dispenser for Sterisol sitt nyutviklede 1-liters system. Passer for alle DispensoPac system, ved hjelp av plasthenger Varenr Mål: Høyde 315 mm x Bredde 116 mm x Dybde mm (100 mm eller 140 mm metallarm). Varenr Metall Varenr Metall Varenr Se w w w.sterisol.se eller w w w.puls-norge.no for ytterligere tilbehør og reservedeler.

11 Tilbehør, Reservedeler Produkt 2,5 l 5 l Dispenser for St erisol Syst em 2,5 l Egnet f or bransjer med høyt forbruk. Lett å se når det er på tide å bytte pose. Enkel å rengjøre. Mål: Høyde 340 mm x Bredde 180 mm x dybde 130 mm. Varenr Varenr Varenr Varenr Sort Sølv de luxe Sort de luxe Dispensere Veggfeste for St erisol Syst em 5 l Egnet f or bedrif t er med svært høyt forbruk, lett å se når det er på tide å bytte pose. Enkel å rengjøre. Mål: Høyde 250mm x Bredde 210 mm x Dybde 185 mm. Varenr Varenr Sort Reservedeler Tilbehør Produkt 50 ml 0,7 l 0,7 l 0,7 l 0,7 l 2,5 l 5 l Tilbehør t il St erisol Syst em 50 ml, 0,7 l og 2,5 l Diverse tilbehør og reservedeler, samt spesialf est er f or sengemont ering mm. Varenr Varenr Sort Varenr Varenr Metall Varenr Metall Varenr Metall Reservedeksel f or St erisol Syst em 0,7 l og 5 l Se h j em m esi d e f o r yt t er l i g er e tilbehør og reservedeler. Varenr Varenr Transparent Varenr Transparent Spesialdoseringsarm og reservedeler. Alle passer St erisol Syst em 0,7 Se h j em m esi d e el l er t a kontakt med din kontaktperson for ytterligere tilbehør og reservedeler. Varenr Varenr Varenr Metall Varenr Blå Varenr Rød Varenr Se w w w.sterisol.se eller w w w.puls-norge.no for ytterligere tilbehør og reservedeler. 11

12 Øyedusj Først ehjelp Produkt 30 ml 0,5 l 1 l St erisol Øyedusj For skylling av rusk i øyet. 12 stk. flasker levert i en forpakning som lett kan set t es opp på veggen. Inneholder 0,9% isoton natriumkloridoppløsning. Varenr St erisol Øyedusj 0,5 l - Bærbart veggfeste Bærbart veggfeste med 2 flasker og plakat. Sterisols unike øyedusj for skylling av øyet under transport til fast øyedusj-stasjon eller lege. Markedets lengste spyletid - 6 minutter. Mål: Høyde 275 mm, Bredde 143 mm, Dybde 75 mm. Varenr St erisol øyedusj 0,5 l - Refill for veggfeste Sterisols unike øyedusj for skylling av øyet under transport til fast øyedusj-stasjon eller lege. Markedets lengste spyletid - 6 minutter. Varenr St erisol øyedusj 1 l - Bærbart veggfeste Bærbart veggfeste med 2 flasker og plakat. Sterisols unike øyedusj for skylling av øyet under transport til fast øyedusj-stasjon eller lege. Markedets lengste spyletid - 12 minutter. Mål: Høyde 290 mm, Bredde 195 mm, Dybde 94 mm. Varenr St erisol øyedusj 1 l - Refill for veggfeste Sterisols unike øyedusj for skylling av øyet under transport til fast øyedusjst asjon eller lege. M arkedets lengst e spyletid - 12 minutter. Varenr St erisol øyedusj 1 l - Veggmontering med 5 flasker og plakat Mål: Høyde 290 mm, Bredde 460 mm, Dybde 103 mm. Varenr St erisol øyedusj ekstra plakat So l i d p l ast p l at e f o r m o n t er i n g over verneutstyr. Mål: Høyde 280 mm, Bredde 180 mm. 12 Varenr UP = Uten parfyme!

13 Småflasker, Uparfymert Produkt 100 ml 200 ml Sensit ive M ild Soap Flytende såpe. Skummer godt, mildt rengjørende og enkel å skylle av. Meget behagelig følelse av renhet og mykhet. Sensitive System Varenr Sensit ive Show er Cream Skummer behagelig. Behagelig og pleiende dusjkrem som forebygger uttørking av huden. Bra for deg som dusjer ofte. Varenr Sensit ive Sham poo Sk u m m er b eh ag el i g. M i l d t rengjørende og pleiende sjampo som gir håret volum og glans. Let t å skylle ut og er derf or skånsom for hår og hodebunn og er primært beregnet for normalt hår. Sensit ive Condit ioner En f lokeløsende og volumgivende hårbalsam. Tilsatt panthenol, betain og shea-smør for tilførsel av fuktighet og glans. Mild for hår og hodebunn. Lett å skylle ut. Sensit ive Body Lot ion Sterisol Body Lotion er en body lotion basert på veldig rene fuktighetsgivende ingredienser av naturlig opprinnelse, bl.a fra rapsolje (canola) og shea-smør. Sterisol Body Lotion er rik på ingredienser som tilfører huden fuktighet. Varenr Varenr Varenr Sensit ive Skin Cream St er i so l Sk i n Cr eam er en k r o p p s- krem basert på veldig rene fuktighetsgivende ingredienser av naturlig opprinnelse, bl.a fra rapsolje (canola), shea-smør og olivenolje(squalane). Kan med fordel også brukes i ansiktet. Varenr Ekst ra M ild Cleansing Cream Vaskekrem som brukes i st edet f or såpe og dusjsåpe f or de med veldig tørr eller sensitiv hud og for de som allerede har utviklet eksem. Vaskekremen kan også brukes som en skånsom vask for " baby" og intimhygiene. OBS! Til alle de ovennevnte produktene finnes det et praktisk veggfeste i gjennomsiktig plast. Varenr Varenr

14 St erisol Syst em gir trygghet! - Den eneste komplette hudpleieserien i bransjen, helt uten konserveringsmidler. Mer enn 30 års erfaring gir trygghet! I mer enn 30 år har Sterisol levert markedets mest utprøvde hygieneprodukter. Gjennom kunnskap skapes det dermed en trygghet for brukerne, at det ikke oppstår hudproblemer. Flere av de store svenske industribedriftene og majoriteten av norske sykehus er en bekref t else på det t e. Optimalt effektiv mot bakterier og virus! St er i sol har flere ulike hånddesinfeksjonsprodukter tilpasset ulike bruksområder og behov. Sterisols formuleringer oppfyller alle myndighetskrav som finnes for hudpleie og hånddesinfeksjon. Optimalt for økonomien! St erisols f orpakning gir en kont rollert og tilstrekkelig dosering. Minimal risiko for hudproblemer! St erisol Syst em er helt ut en konserveringsmidler eller andre tilsetningsstoffer som kan skade huden eller generere allergi eller irritasjon. Hudleger, bedriftshelsetjeneste, HMS ansvarlige innen industrien og andre som prioriterer personalets hudhelse, har i lang tid sett fordelene med St er i so l Syst em, o g det gir derfor en veldig sterk forankring hos disse. Optimal for miljøet! St erisol Flyt ende såpe var den f ørst e såpen f or off ent lige miljøer som ble godkjent i henhold til kriteriene for Nordiske Svanen, og fikk da registreringsnummer 001. I dag har Sterisol et sortiment med miljømerkede produkter som oppfyller alle behov ved personlig hygiene i industrielle eller institusjonelle miljøer. Minimal mengde plast, maksimal tømningsgrad og konserveringsmiddelfritt er ytterligere positive miljøaspekter. 14 Komplett utvalg - uten skadelige tilsetningsstoffer! St er i sol Syst em er d o k u m en t er t b ak t er i e- o g lufttett. Det betyr at Sterisol, til forskjell fra andre leverandører, kan tilby et komplett sor t i m ent av produkter uten konserveringsmidler for både desinfeksjons-, såpe-, lotion- og kremprodukter. Alle poser passer i alle dispensere! St er i so l t i l b yr en m en g d e var i an t er av dispensere. Tradisjonelle dispensere, tråd-dispensere med forlenget albuehendler, samt den nye automatdispenseren. Forpakningen er unik! Tak k et vær e d en u n i k e l u f t - og bakterietette ventilen leverer Sterisol, i motsetning til sine konkurrenter, et komplett system av sunn hudpleie uten unødvendige konserveringsmidler og tilsetningsstoffer.

15 Kategori UP = Uten parfyme Grov smuss (industri) Pr i or i t et : UNNGÅ LØSEM IDLER PÅ HUDEN Veldig kraftig smuss fra verksted og industri som olje, sot, bremsestøv, papir, blekk, etc. Ek sem pl er på vi r k som het er : bygg, bil, transport, grafisk Lett tilsmussing (industri) Pr i or i t et : SKÅNSOM HET FOR BRUKERE Let t ere smuss f ra indust rien Eksempler på virksomheter : produksjon, lager, engros-virksomhet. Ren produksjon Pr i or i t et : GOD HYGIENE / EL-SIKKERHET Eksempler på virksomheter : legemidler, elektronikk, rene rom Næringsmiddel Velg primært : UPARFYM ERTE PRODUKTER Håndtering av næringsmidler og ferskvarer Ek sem pl er på vi r k som het er : slakt eri, meieri, bakeri, rest aurant, kafeer, delikatesser, catering, skolekjøkken Helse Velg primært : UPARFYM ERTE PRODUKTER Hygienemål: BEKJEM PE SM ITTESPREDNING Ek sem pl er på vi r k som het er : sykehus, klinikker, eldreomsorg, t annklinikker Andre offentlige miljøer Hygienemål: BEKJEM PE SM ITTESPREDNING Eksempler på virksomheter : barnehager, skoler, svømmehaller, spa, treningssentre, idrettsarenaer, butikker Kontor Pr i or i t et : MILDHET OG ELEGANT DESIGN Ek sem pl er på vi r k som het er : alle typer kontormiljøer UP = Uten parfyme Hudpleieguide For mer produkt alternativer - vennligst se hjemmeside: w w w.sterisol.se eller w w w.puls-norge.no Før arbeid Håndrens Såpe Desinfeksjon Kropp & Hår Navn Varenr Volum Navn Varenr Volum Navn Varenr Volum Navn Varenr Volum Navn Varenr Volum Luphenil UP ml Hudkrem ,7 l Håndrens UP ,5 l Håndrens Super Plus ,5 l Håndrens Super Plus UP ,5 l Håndrens Plus ,5 l Håndrens l Flytende såpe ,7 l Mild Soap ,5 l Show er Cream de Luxe ,5 l Shampoo & Show er ,5 l Sham poo & Show er UP ,5 l Dusjsåpe og sjampo l Show er Cream de Luxe l Mild Soap/Mild dusjsåpe l Håndrens ,7 l Flytende såpe ,7 l Show er Cream de Luxe ,5 l Håndrens l St erisol Flyt ende såpe, Ultra Mild UP ,7 l Flytende såpe og sjampo, Ultra Mild UP ,7 l Flytande tvål & schampo ,5 l Shampoo & Show er ,5 l Sham poo & Show er UP ,5 l Håndrens ,7 l Flytende såpe ,7 l Mild Soap ,5 l St erisol Flyt ende såpe, Ultra Mild UP ,7 l Etanol, flaske ml Rinse, flaske ml Etanol ,7 l Show er Cream de Luxe ,5 l Shampoo & Show er ,5 l Sham poo & Show er UP ,5 l Luphenil UP ml Hudkrem UP ,7 l Skin Cream UP l Flyt ende såpe, Ult ra M ild UP ,7 l Flyt ende såpe, Ult ra M ild UP ,5 l Flyt ende såpe, Ult ra M ild UP l Flytende såpe, Sensitive UP l Kremvask UP l Handdesinfektion Etanol, flaske ml Hånddesinf, Isopropanol ,7 l Hånddesinf, Etanol ,7 l Hånddesinf, Etanol l Hånddesinf, Preop l Show er Cream de Luxe ,5 l Shampoo & Show er ,5 l Sham poo & Show er UP ,5 l Flytende såpe og sjampo, Ultra Mild UP ,5 l Flytende såpe og sjampo, Ultra M ild UP l Luphenil UP ml Hudkrem UP ,7 l Skin Cream UP l Flytende såpe UP ,7 l St erisol Flyt ende såpe, Ultra Mild UP ,7 l Flytende såpe, Sensitive UP l Kremvask UP l Etanol, flaske ml Hånddesinf, Etanol ,7 l Hånddesinf, Preop ,7 l Hånddesinf, Etanol l Hånddesinf, Preop l Duschtvål & schampo ,7 l Flytende såpe og sjampo, Ultra Mild UP ,7 l Shampoo & Show er ,5 l Sham poo & Show er UP ,5 l Flytende såpe og sjampo, Ultra Mild UP ,5 l Hudkrem ,7 l Flytende såpe UP ,7 l Flytende såpe ,7 l Etanol, flaske ml Etanol, flaske ml Shampoo & Show er ,5 l Sham poo & Show er UP ,5 l Etanol ,7 l Hudkrem ,7 l Ecoline Gentle Soap ,375 l Etanol, flaske ml Sterisol AB Box Vadstena Tel: Fax: E-post: Alle produkter er uten konserveringsmidler. Et t er arbeid Navn Varenr Volum Hudkrem ,7 l Hudlotion ,7 l Hudkrem ,5 l Luphenil UP ml Hudlotion ,7 l Hudlotion ,5 l Hudlotion ,7 l Hudlotion ,5 l Hudkrem UP ,7 l Hudlotion UP ,7 l Luphenil UP ml Hudkrem UP l Hudcreme UP ,7 l Hudlotion UP ,7 l Luphenil UP ml Hudkrem UP l Hudkrem ,7 l Hudlotion ,7 l

16 St erisol Syst ems fordeler: Luft- og bakterietett Helt uten konserveringsmidler Hudvennlige produkter Enkelt og hygienisk Ventil med riktig dosering, optimal tømningsgrad Gode miljøegenskaper Komplett sortiment Unik produktdokumentasjon APPELHOLM & CO LINKÖPING NO Slik m inim eres St erisols påvirkning av mennesker og miljø: Ingen konserveringsmidler brukes. Ingen oksidasjon (harskning) av produktet som skyldes beskyttelse av lufttett forpakning. Kun kjente og veldokumenterte nedbrytbare ingredienser som brukes. Det brukes helst ikke parfyme, men ved behov brukes små mengder av veldokumenterte parfymer. Lav forpakningsvekt minimerer avfall og transport. Produksjonen er miljøvennlig, og i henhold til GMP. St er i so l A B Box Vadstena Besøk: Kronoängen Vadst ena Tel ef o n : Telefaks: inf erisol.se Pul s AS St r øm svei en Oslo Post adresse: Post boks 77, Leirdal 1008 Oslo Tel ef on: Tel ef ak s: f Forhandlere:

TENA Stellerutiner for personlig hygiene og hudpleie

TENA Stellerutiner for personlig hygiene og hudpleie 2473_skisse- korr.2:layout 1 23.04.09 12.23 Side 1 Stellerutiner for daglig personlig hygiene og hudpleie Hudundersøkelse Frisk hud er av vesentlig betydning for hvordan vi føler oss - vår komfort og selvtillit.

Detaljer

Varekatalog Institutional

Varekatalog Institutional Varekatalog Institutional 2013/2014 food safety sustainability workplace efficiency cost control regulatory compliance guest satisfaction healthier cleaner reputation sanitation clean hands profitability

Detaljer

Produktkatalog Toalett Arbeidsplass

Produktkatalog Toalett Arbeidsplass Produktkatalog Toalett Arbeidsplass Velkommen til Lotus Professional Lotus Professional gir deg innovative hygieneløsninger for arbeidsplasser, toaletter og foodservice. Vi er oppmerksomme på dine behov

Detaljer

INSPIRERT. Inspirasjon. Vi er størst og best på emballasje!

INSPIRERT. Inspirasjon. Vi er størst og best på emballasje! INSPIRERT Vi er størst og best på emballasje! Inspirasjon Dette er en inspirasjonsbrosjyre som vi håper kan være med på å inspirere til å heve kvalitets nivået på alt fra utstillingen i fersk varedisk

Detaljer

Produktkatalog. Rengjøringssystemer for maksimal ytelse og fortjeneste

Produktkatalog. Rengjøringssystemer for maksimal ytelse og fortjeneste Produktkatalog Rengjøringssystemer for maksimal ytelse og fortjeneste 2 Helping you make a difference Velkommen til Vileda Professional og vår Produktkatalog. På sidene som følger møter du en rekke produkter

Detaljer

Nor sk. Dead sea. riches. Aloe. vera

Nor sk. Dead sea. riches. Aloe. vera Nor sk Dead sea riches Aloe vera p u r e b e a u t y A LOE V ER A PURE BEAU T Y......................... 3 A ROM ATHER A PY LINE............................. 4 A LOE V ER A R ICH..................................

Detaljer

Tips & råd for Rengjøringsbyråer

Tips & råd for Rengjøringsbyråer * Tork gjør arbeidsdagen litt enklere. Tips & råd for Rengjøringsbyråer Tork hjelper deg med å lykkes Tork Facility Partner er et program som er til hjelp for renholdsbedrifter og forhandlere. Det består

Detaljer

Tema: Klinikkdrift. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #1-2008. Hva var vel livet uten deg? side 8. En Optergonomisk. NDD Netthandel.

Tema: Klinikkdrift. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #1-2008. Hva var vel livet uten deg? side 8. En Optergonomisk. NDD Netthandel. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #1-2008 Tema: Klinikkdrift Hva var vel livet uten deg? side 8 NDD Netthandel side 15 En Optergonomisk løsning side 22 1 - OD 1-2008 NDD - en del av Plandent De nya produkterna

Detaljer

systemer som gjør arbeidsdagen enklere Rengjøringspapir og kluter

systemer som gjør arbeidsdagen enklere Rengjøringspapir og kluter systemer som gjør arbeidsdagen enklere Rengjøringspapir og kluter overalt, uansett oppgave Effektivt tørkepapir og kluter er helt nødvendig for profesjonelle brukere. Effektiviteten øker markant når ansatte

Detaljer

INSPIRERT. Inspirasjon. Vi er størst og best på kontor!

INSPIRERT. Inspirasjon. Vi er størst og best på kontor! INSPIRERT Vi er størst og best på kontor! Inspirasjon Dette er en inspirasjonsbrosjyre som vi håper kan være med på å inspirere til å heve kvalitets nivået på alt du trenger til kontoret og arbeidsplassen.

Detaljer

Når uhellet er ute er det for sent å kjøpe og etterfylle kompresser og forbindingssaker. Førstehjelpsutstyr må være på plass og komplett alltid.

Når uhellet er ute er det for sent å kjøpe og etterfylle kompresser og forbindingssaker. Førstehjelpsutstyr må være på plass og komplett alltid. KATALOGFØRSTEHJELP Når uhellet er ute er det for sent å kjøpe og etterfylle kompresser og forbindingssaker. Førstehjelpsutstyr må være på plass og komplett alltid. Du og din bedrift må med regelmessige

Detaljer

Aloe Vera pleiespesialister har allerede hjulpet over 10.000.000 mennesker! Over 30 millioner liter Aloe Vera Drinking Gel i løpet av 10 år!

Aloe Vera pleiespesialister har allerede hjulpet over 10.000.000 mennesker! Over 30 millioner liter Aloe Vera Drinking Gel i løpet av 10 år! 2 Aloe Vera pleiespesialister har allerede hjulpet over 10.000.000 mennesker! Over 30 millioner liter Aloe Vera Drinking Gel i løpet av 10 år! LR er en av verdens største produsenter av Aloe Vera produkter!

Detaljer

Når uhellet er ute er det for sent å kjøpe og etterfylle kompresser og forbindingssaker. Førstehjelpsutstyr må være på plass og komplett alltid.

Når uhellet er ute er det for sent å kjøpe og etterfylle kompresser og forbindingssaker. Førstehjelpsutstyr må være på plass og komplett alltid. KATALOGFØRSTEHJELP Når uhellet er ute er det for sent å kjøpe og etterfylle kompresser og forbindingssaker. Førstehjelpsutstyr må være på plass og komplett alltid. Du og din bedrift må med regelmessige

Detaljer

Offentlig miljø. Oppbevaringsskap Laminatskap Verdiskap Digitale informasjonstavler Garderobeinnredning Benker og kroklister

Offentlig miljø. Oppbevaringsskap Laminatskap Verdiskap Digitale informasjonstavler Garderobeinnredning Benker og kroklister Offentlig miljø Oppbevaringsskap Laminatskap Verdiskap Digitale informasjonstavler Garderobeinnredning Benker og kroklister 2015 Her er den nye DinBox-katalogen for offentlig miljø. På de følgende sidene

Detaljer

2008 1 Produktkatalog

2008 1 Produktkatalog 2008 1 Produktkatalog Velkommen til oss! Tekon AS har, siden 1964, vært en av Norges fremste samarbeidspartnere til hud og kroppsterapeuter. Vårt hovedkontor ligger på Helsfyr i Oslo. Vi leverer kvalitetsutstyr

Detaljer

LELY UTSTYR FOR MELKEPRODUKSJON Løsninger for fjøs, melking og fôring

LELY UTSTYR FOR MELKEPRODUKSJON Løsninger for fjøs, melking og fôring LELY UTSTYR FOR MELKEPRODUKSJON Løsninger for fjøs, melking og fôring Skap fremtidens melkeproduksjon www.lely.com innovators in agriculture Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, Attis, AWS, C4C, Calm, Caltive,

Detaljer

HMS-PRODUKTER. Verdiskaping gjennom FORENKLING OG EFFEKTIVISERING

HMS-PRODUKTER. Verdiskaping gjennom FORENKLING OG EFFEKTIVISERING HMS-PRODUKTER Verdiskaping gjennom FORENKLING OG EFFEKTIVISERING Helse, miljø og sikkerhet Kontoret blir oppfattet som et trygt sted å være når vi tenker på helse, miljø og sikkerhet, men ulykker kan inntreffe

Detaljer

Tema: Hygiene. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #4-2010. Sterilisering. Desinfeksjon uten sprit. Kurs Nordental Bevegelse

Tema: Hygiene. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #4-2010. Sterilisering. Desinfeksjon uten sprit. Kurs Nordental Bevegelse Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #4-2010 Tema: Hygiene Sterilisering side 7 Desinfeksjon uten sprit side 16-17 4Hygieneguide for din unit 4Tips og råd om autoklaver 4Hansker, en effektiv barriere mot

Detaljer

INSPIRERT. Inspirasjon. Vi er størst og best på emballasje!

INSPIRERT. Inspirasjon. Vi er størst og best på emballasje! INSPIRERT Vi er størst og best på emballasje! Inspirasjon Dette er en inspirasjonsbrosjyre som vi håper kan være med på å inspirere til å heve kvalitets nivået på alt fra utstillingen i kakedisken til

Detaljer

potek itt A rosjyre fra D asjonsb n inform E Frisk hud

potek itt A rosjyre fra D asjonsb n inform E Frisk hud En informasjonsbrosjyre fra Ditt Apotek Frisk hud Innholdsfortegnelse Huden er kroppens største organ... s. 4 Hvordan gi huden riktig stell og pleie?... s. 7 Gjør det lille ekstra for huden din... s. 10

Detaljer

Ventilatorhåndboken. Slik velger du din nye ventilator.

Ventilatorhåndboken. Slik velger du din nye ventilator. Ventilatorhåndboken. Slik velger du din nye ventilator. siemens-home.no Siemens. Fremtiden flytter inn. Introduksjon 05 Bredt utvalg av ventilatormodeller 06 Ulike typer ventilatorer 07 Slik fungerer

Detaljer

veien til et Smartere baderom begynner i gustavsberg

veien til et Smartere baderom begynner i gustavsberg ET SMARTERE BADEROM INSPIRASJON OG INNOVASJON FRA GUSTAVSBERG 2012 2013 veien til et Smartere baderom begynner i gustavsberg Da jeg var ung og ny i Stockholm, flyttet jeg ofte, og det første jeg gjorde

Detaljer

Ingen hemmeligheter. Harmonised Water. Parabenfri, allergenfri dufter og organisk

Ingen hemmeligheter. Harmonised Water. Parabenfri, allergenfri dufter og organisk Ta m e d D R Ø m m e n e h j e m D e n u n i k e p r o D u k t s e r i e n f o r a n s i k t, h u d o g h å r Ingen hemmeligheter Det finnes ingen hemmelige ingredienser i den unike produktserien med hudpleieprodukter

Detaljer

Ko Ko ntokkonrtn oer E r to onnto gorg n onomi grrg E omi 2013 Revidert utgave

Ko Ko ntokkonrtn oer E r to onnto gorg n onomi grrg E omi 2013 Revidert utgave Kontor Kontor Ergonomi gonomi 2013 Revidert utgave Produktoversikt Mousetrapper side 5-10 Skjermarm side 16-17 Vertikal mus side 12-13 Belysning side 29-31 Underarmstøtte side 14-15 Ergosafe konsept side

Detaljer

Utstyr til innsamling og oppbevaring av elektronikk og farlig avfall

Utstyr til innsamling og oppbevaring av elektronikk og farlig avfall - maskiner og utstyr til kildesortering Produktbrosjyre Utstyr til innsamling og oppbevaring av elektronikk og farlig avfall UTSTYR TIL nn g ku o g n Vår er fari - maskiner og utstyr til kildesortering

Detaljer

makes a difference Naturlig rent med damp Hvordan damp forenkler hverdagen BIOlogisk* rent med damp! *Fri for kjemiske restanser

makes a difference Naturlig rent med damp Hvordan damp forenkler hverdagen BIOlogisk* rent med damp! *Fri for kjemiske restanser makes a difference Naturlig rent med damp Hvordan damp forenkler hverdagen BIOlogisk* rent med damp! *Fri for kjemiske restanser Damp Den mektige kombinasjonen energi og vann Damp ble generert av vulkaner

Detaljer

Torkerom. * Nå gir vi 5 års garanti ved kjøp av nye El-Bjørn produkter. Gå inn på vår hjemmeside for å registrere deg og produktet.

Torkerom. * Nå gir vi 5 års garanti ved kjøp av nye El-Bjørn produkter. Gå inn på vår hjemmeside for å registrere deg og produktet. Torkerom * Nå gir vi 5 års garanti ved kjøp av nye El-Bjørn produkter. Gå inn på vår hjemmeside for å registrere deg og produktet. Energieffektive tørkeromsprodukter Med våre avfuktere, får du det optimale

Detaljer

forbrenningstoaletter

forbrenningstoaletter forbrenningstoaletter Basert på suksessen Cinderella som bl.a. ble kåret til brukernes favoritt i en undersøkelse gjort av www.hytteforbundet.no og www.hytte.no, har vi nå laget et forbrenningstoalettoalett

Detaljer

Torkerom. * Nå gir vi 5 års garanti ved kjøp av nye El-Bjørn produkter. Gå inn på vår hjemmeside for å registrere deg og produktet.

Torkerom. * Nå gir vi 5 års garanti ved kjøp av nye El-Bjørn produkter. Gå inn på vår hjemmeside for å registrere deg og produktet. Torkerom * Nå gir vi 5 års garanti ved kjøp av nye El-Bjørn produkter. Gå inn på vår hjemmeside for å registrere deg og produktet. Energieffektive tørkeromsprodukter med varmepumpeteknologi Med El-Bjørns

Detaljer

Facility-PRODUKTER. Verdiskaping gjennom FORENKLING OG EFFEKTIVISERING

Facility-PRODUKTER. Verdiskaping gjennom FORENKLING OG EFFEKTIVISERING Facility-PRODUKTER Verdiskaping gjennom FORENKLING OG EFFEKTIVISERING Resepsjonen Du har bare en mulighet til å gjøre et godt førsteinntrykk! Resepsjonen og andre fellesområder er det første dine kunder

Detaljer