Vårt sortiment. - for komplett hånd- og hudpleie. unikt hudpleiesystem for alle bransjer. uten konserveringsmidler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vårt sortiment. - for komplett hånd- og hudpleie. unikt hudpleiesystem for alle bransjer. uten konserveringsmidler"

Transkript

1 Vårt sortiment - for komplett hånd- og hudpleie Sterisol System et heldekkende og unikt hudpleiesystem for alle bransjer. uten konserveringsmidler

2 Kvalitet, M iljø og Ansvar hos Sterisol AB Visjon St er i sol sin vi sjo n er å o p p f at t es som et " f o r b i l d e" f o r hudpleie- og hygieneprodukter til alle arbeidsplasser og offentlige miljøer i Europa. I tillegg skal Sterisol være et kjent varemerke innen kvalitetsprodukter for hudpleie- og hygieneprodukter. St er i so l si n m i sj o n er : Bo r t m ed k o n ser ver i n g sm i d l er og andre unødvendige tilsetninger i alle hud- og hygieneprodukter. Forretningsidè St er i so l u t vi k l er, p r o d u ser er o g m ar k ed sf ør er u n i k e produkter uten konserveringsmidler for hudpleie og hånddesinfeksjon, beregnet for arbeidsplasser og offentlige miljøer, samt privatpersoner, som stiller høye krav til hygiene, totaløkonomi og skånsomhet for både menneske og miljø. Kvalitets- og miljøpolicy St er i so l si n p o l i cy er å si k r e at p r o d u k t en e p r o d u ser es o g k o n t r o l l er es i h en h o l d t i l d en kvalitets- og miljøstandard som er hensiktsmessig for tiltenkt bruk, sikkerhet og pålitelighet, samt at bedriftens påvirkning på miljøet minimeres. Sterisol skal være en bedrift som tar vare på miljøet, og som med god margin og sikkerhet følger lover og myndighetenes krav. Sterisol sin produksjon skjer i et nøye kontrollert og hygienisk miljø. Produksjonen oppfyller kravene i samsvar med GMP (Good Manufacturing Practice) legemiddelindustriens spesielle kvalitetskrav. Sterisol er sertifisert i henhold til EN ISO 9001 og EN ISO Code of conduct Sterisol sitt omdømme, samt kunders, ansattes, leverandørers og andre interessenters tillit, er avgjørende for Sterisol sin videre eksistens. Forholdet til disse og daglige aktiviteter er st yrt av St erisol sine kjerneverdier som er åpenhet, holdbarhet, st olt het og t illit. Denne koden har blitt opprettet for å understreke de grunnleggende prinsippene som st yrer virksomheten. Koden skal styre alle ansattes daglige aktiviteter i form av relasjoner til ansatte, kunder, leverandører, aksjonærer og andre interessenter. uten konserveringsmidler

3 Vær snill mot huden og miljøet velg Sterisol System Sterisol er Nordens ledende produsent av produkter til personlig hygiene på arbeidsplassen. Nesten 40 års erfaring på markedet, har lagt grunnlaget for den spesielle kompetansen innen yrkesrelatert hudpleie. Dette gjør at Sterisol stadig kan tilby kunder det mest optimale og unike systemet for personlig hudpleie. Dette kompletteres gjennom et regelmessig samarbeid med eksperter innenfor områder som dermatologi og bakteriologi. St er i so l s h o ved k o n t o r o g f ab r i k k l i g g er i Vad st en a i Sver i g e. Pr o d u k t er u t vi k l es i sam svar m ed ak t uel l vi t ensk apel i g f or sk ni ng, og k j ennet egnes av høye k r av t i l : hygi ene, økonomi og skånsomhet. Pr o d u k sj o n en f o r eg år i Vad st en a i et au t o m at i ser t p r o d u k sj o n san l eg g. Fab r i k k en er ser t i f i ser t i h en h o l d t i l GM P, ISO 9000 o g ISO Optimalt for huden Helt uten konserveringsmidler, fargestoffer og andre unødvendige tilsetningsstoffer som kan skade huden din eller forårsake allergi eller irritasjon. Helt uten konserveringsmidler ved hjelp av den unike luft- og bakterietette ventilen. Optimalt for miljøet Laveste forpakningsvekt og volum minimerer avfall og transport. Kun velkjente og veldokumenterte biologisk nedbrytbare ingredienser. Optimalt for økonomien Beste tømningsgrad tømmes tilnærmet 100 % som minimerer mengde produkt som må kastes. Kontrollert dosering hindrer overforbruk. Mild Grov Dusj Myk Desinfeksjon Dispenser Øyedusj Sensitive System Såpe 5 Håndrengjøring 6 Dusjsåpe og sjampo 7 Krem og lotion 8 Hånd- og overflatedesinfeksjon 9 Tilbehør 10 Først ehjelpsprodukt er 12 Småflasker 13

4 Ulike systemer for varierende formål! - For både de største og de minste bedrifter, offentlige instanser, skoler og sykehus. Et komplett system for alle bruksområder: Flere av Sveriges st ørst e bedrif t er velger St erisol Syst em pga f leksibilit et og kvalit et. Fleksibilit et når det gjelder f ormat. Kvalit et når det gjelder alle de posit ive produkt egenskapene. Det heldekkende sortimentet inneholder alt fra små hendige flasker i lommeformat med hånddesinfeksjon, og opp til 5-liters dispenser-system for den aller groveste smuss. Alt dette for at dere som bedrift skal finne et format som passer akkurat deres behov. Nedenfor kommer en oppsummering av systemene og forslag til bruksområde. Dette kan selvsagt variere ut i fra volumbehovene hos deres bedrift. Ta kontakt med oss i Puls as så kan vi presentere en optimal løsning for deres arbeidsplass ml Sm å h en d i g e f l ask er m ed h ån d - desinfeksjon for både helseinstitusjoner, skoler og offentlige miljøer. Alltid i nærheten, i lommen eller i en praktisk liten jo-jo ml Sm å h en d i g e f l ask er f o r sm å bedrifter. Utviklet for konsumentbruk og apotek. Samme unike produkter uten konserveringsmidler sl i k so m i vår e st ør r e d i sp en sersyst em. 0,375 l Det nye moderne designsystemet, utviklet for kontor og andre offentlige miljøer som stiller høye krav til design, i tillegg til funksjon. 0,7 l Sterisol sitt største og mest utprøvde syst em. Finnes i f lere variant er for alle brukeres individuelle behov. Dispenseren finnes i plast, rustfritt stål, låsbart, trådfeste eller som aut omat dispenser. Samme refillpose til samtlige dispensere. 1 l Det nyeste dispenser-systemet, utviklet for helseinstitusjoner, kommunale enheter og næringsmiddelindustrien. Passer i DispensoPack-systemet grunnet et smart ekstrafeste. 2,5 l Det nye moderne volumsystemet. Denne dispenseren er spesielt utviklet for industriarbeidsplasser hvor forbruket er stort. Økonomisk, solid og miljøvennlig. 5 l Et t av St er i so l si t t el d st e syst em sam m en m ed 0,7 l i t er s-f o r m at et. Brukes f ort sat t hos f lere av Nordens st ørst e indust ribedrif t er, i garderobeanlegg og dusjer. Tilbehør I tillegg til dispenser-systemene, har vi et stort antall tilbehør for spesialmont ering og ekst raordinære behov. Det kan være sykehussenger, veggmontasje eller spesialdekorasjon av lokket. Øyedusj Sterisol sine mobile øyedusjprodukter kjennetegnes av den patenterte spylekoppen som bidrar til at øyedusjproduktene har markedets lengste sp yl et i d, o g t i l f r ed sst i l l er d er f o r ekspertenes krav på beste måte: (spyletid: 6 minutter for 0,5 l flaske og 12 minutter for 1 l flaske). 4

5 Såpe Mild Produkt 0,375 l 0,7 l 1 l (DispensoPac) 2,5 l 5 l St erisol Flyt ende såpe En mild og skånsom " ekt e såpe" som kan brukes f lere ganger om dagen uten å tørke ut huden er miljømerket med Svanen. Varenr Varenr St erisol Flyt ende såpe UP En mild og skånsom " ekt e såpe" som kan brukes f lere ganger om dagen uten å tørke ut huden. Sam m e f o r m u l er i n g so m 4811 men uten parfyme. Miljømerket med Svanen. Varenr St erisol M ild Soap Svakt parf ymert og behagelig såpe. Skånsom mot huden. Kan med fordel brukes som dusjsåpe og sjampo. Varenr St erisol Flyt ende såpe, Ultra M ild UP En syntetisk såpe som er utviklet for sensitiv hud. Kan også brukes som dusjsåpe, til håret og hele kroppen.tåler kalde miljøer og hardt vann. Uten parfyme. Varenr Varenr Varenr St erisol Krem vask UP En kremvask som både rengjør og gjenfukter! Passer f or de som har et ut t ørkende og fuktig arbeid. Passer også sensitiv og/eller tørr hud. Tåler kalde miljøer og hardt vann. Uten parfyme. St erisol Krem vask UP En kremvask som både rengjør og gjenfukter! Kan brukes som stay-on produkt, men kan også skylles av med vann. Passer veldig bra for sensitiv og/eller tørr hud. Passer DispensoPacsyst em et. Uten parfyme. Varenr Varenr St erisol Flyt ende såpe, Sensit ive UP En m i l d o g sk ån so m såp e so m også passer sensitiv hud. Utmerket til hyppig håndvask. Passer Di sp en so Pac-syst em et. Uten parfyme. Miljømerket med EU-blomsten. UP = Uten parfyme! Varenr

6 Mild Såpe Produkt 0,375 l 0,7 l 1 l (DispensoPac) 2,5 l 5 l St erisol Ecoline Gentle Soap En mild, svakt parfymert flytende såpe ut viklet f or å være ekst ra skånsom. Et perfekt valg når man ønsker en mild refillsåpe i stilren dispenser. Miljømerket med Svanen og EU-blomsten. Varenr Grov Håndrengjøring Produkt 250 ml 0,7 l 1 l 2,5 l 5 l St erisol Håndrens Effektiv mot vanskelig smuss på hendene. Inneholder ikke løsningseller friksjonsmiddel. Sk ån som m o t h u d en d a d en i k k e skader den normale barrierefunksjonen er miljømerket med Svanen. Varenr Varenr St erisol Håndrens UP Effektiv mot vanskelig smuss på hendene. Inneholder ikke løsningseller friksjonsmiddel. Sk ån so m m o t h u d en d a d en i k k e skader den normale barrierefunksjonen. Uten parfyme og miljømerket med Svanen. Varenr St erisol Håndrens Plus Med valnøttskall som friksjonsmiddel for ekstra vaskeeffekt mot den vanskeligste smussen. Skånsom mot huden. Inneholder vegetabilske oljer, som både løser smuss og gjenfukter huden. Inneholder ingen løsningsmidler. Varenr St erisol Håndrens Super Plus 6 Med kiseloksid som friksjonsmiddel er Super Plus meget effektiv mot ekstremt skitne hender. Skånsom mot huden. Inneholder vegetabilske oljer, som både løser smuss og gjenfukter huden. Inneholder ingen løsningsmidler. St erisol Håndrens Super Plus UP Med kiseloksid som friksjonsmiddel er Super Plus meget effektiv mot ekstremt skit ne hender. Skånsom mot huden. Inneholder vegetabilske oljer, som både løser smuss og gjenfukter huden. Inneholder ingen løsningsmidler. Samme som 3482, men uten parfyme. Varenr Varenr Varenr UP = Uten parfyme!

7 Dusjsåpe og sjampo Produkt 0,375 l 0,7 l 1 l 2,5 l 5 l St erisol Dusjsåpe og shampoo Dusj Vår mest solgte dusjsåpe. Velprøvd produkt med mild behagelig duft. Har blitt benyttet i mange år av nordiske industribedrifter er miljømerket Svanen. Varenr Varenr St erisol M ild Soap/ Mild dusjsåpe Svakt parfymert og behagelig dusjsåpe. Skånsom mot huden takket være milde tensider og at den er lett å skylle av. Alternativ til 4805, men med en mild duft av blomster. Varenr Varenr St erisol flyt ende såpe og sham poo, Ult ra M ild UP En såpe som er spesielt utviklet til deg med sensitiv hud og som vil dusje uten bruk av parfymeprodukter. Brukes som dusjsåpe, til håret og hele kroppen. Fungerer i kalde miljøer og i hardt vann. Uten parfyme. Varenr Varenr Varenr St erisol Sham poo & Show er En eksklusiv, velduf t ende sjampo som skummer godt. Mild duft. Sk ån som m o t b åd e h u d o g h år. Varenr St erisol Sham poo & Shower UP En behagelig sjampo og dusjsåpe som skummer rikelig og er skånsom mot hud og hår. Nyhet Samme som 3809, men uten parfyme. Varenr St erisol Hair & Body de Luxe En dusjsåpe som gjenfukter ekstra med oljer som gjør huden myk og smidig. For de som har t ørr hud, og på arbeidsplasser med tørr luft. Bra også på vinteren når luft en er uttørrende på huden. Mild duft. Varenr St erisol Show er Cream de Luxe Velduf t ende og rikelig skummende dusjkrem. Mild duft. Gir en myk og behagelig følelse. Sk ån so m f o r b åd e h u d o g h år. UP = Uten parfyme! Varenr Varenr

8 Myk Krem og Lotion Produkt 50 ml 0,7 l 1 l (DispensoPac) 2,5 l 5 l St erisol Hudkrem En gjenf et t ende krem som forhindrer vanntap fra huden. Meget hensiktsmessig også før arbeid for å forenkle håndvask. Setter ikke flekker. Varenr Varenr St erisol Hudkrem UP En gjenf et t ende krem som forhindrer vanntap fra huden. Meget hensiktsmessig også før arbeid for å forenkle håndvask. Setter ikke flekker. Samme som 4343 og 3343, men uten parfyme. Varenr Nyhet Varenr St erisol Hudlot ion En lotion som effektivt fukter huden. Ekstra hensiktsmessig ved fuktig arbeid eller arbeid som tørker ut huden. Varenr St erisol Hudlot ion UP En lotion som effektivt fukter huden. Ekstra hensiktsmessig ved fuktig arbeid eller arbeid som tørker ut huden. Samme som 4359, men uten parfyme. St erisol Skin Cream UP En gjenfuktende og gjenfettende krem som forhindrer uttørking av huden. Kan også brukes som kremvask. Kan skylles av med vann. For DispensoPac. Uten parfyme. Varenr Varenr Varenr Luphenil UP Et produkt som brukes både før og etter arbeid. Luphenil er ideell for de som utsetter huden for mye fukt eller skitt. Forebyggende f ør arbeid og gjenfetter etter arbeid. Fungerer også som problem - løser ved ekstrem tørr hud og sprukne hender. Uten parfyme. 8 Varenr UP = Uten parfyme!

9 Hånd- og overflatedesinfeksjon Desinfeksjon Produkt 50 ml 120 ml 0,5 l 0,7 l 1 l (DispensoPac) 5 l Etanol Svært effektiv i arbeidsmiljøer som stiller strenge krav til hygiene. En gel basert etanol som dreper mikroorganismer på huden. Tilsatt glyserin for å hindre uttørking av huden. 81w/w%, 87v/v%. Godkjent ihht EN 1500 og EN Varenr Varenr Varenr Varenr Varenr Isopropanol Eff ekt iv mot mikroorganismer på huden. Består av en gel med base av isopropanol, 60 volum-prosent. Glyserin f orhindrer ut t ørking av huden. Godkjent ihht EN NB! Ikke for salg i Norge. Varenr Varenr Preop / Rinse Anbefalt til kirurgisk hånddesinfeksjon og arbeid der mye hånddesinfeksjon brukes i forbindelse med hanskebruk. Produkt et inneholder hverken fortykningsmiddel eller glyserin so m g j ør at p r o d u k t et k an brukes mange ganger uten å etterlate rester på huden. Tilsat t melkesyrelaktat som hindrer uttørring av huden. 81 w/w%, 87 v/v%. Godkjent ihht EN 1500 og EN Varenr Varenr Varenr Varenr Varenr Farena/St erisol Serviet t er, Overflatedesinfeksjon Brukes til overflatedesinfeksjon av senger, bord, t ast at ur, klinisk ut st yr, laboratorieutstyr mm. Produktet passer utmerket i barnehager til stellebord, leker og andre overflater. Ingen etterbehandling, virketid ca 1 minutt. Effektiv mot bakterier, sopp og virus inklusive salmonella, M RSA og HIV. Godkjent ihht EN 1276 og EN Varenr Varenr Gjør slik: 1 Ved synlig skit ne hender: vask hender og håndledd med såpe og vann. 2 Tørk hendene helt t ørre med tørkepapir. 3 Gni inn rikelig med hånddesinfeksjonsmiddel på hender, håndoverflaten og mellom fingrene. Glem ikke håndledd, tommel, negler, neglebånd og underarmer. 4 Når hendene er helt tørre er prosedyren ferdig (minimum 20 sekunder). UP = Uten parfyme! A B C D E F Håndens Håndens overside innside Vær ekstra nøye her! 9

10 Dispensere Produkt 0,375 l 0,7 l Tilbehør, Reservedeler Dispenser til St erisol Ecoline Elegant design dispenser som passer i alle miljøer. Låsbar ref ill-pose. Mål: Høyde 220 mm x Bredde 120 mm x Dybde 60 mm. Varenr.1530 Sølv Varenr Sort Varenr Automatdispenser for St erisol Syst em St er i so l s au t o m at d i sp en ser er t i l p asset alle miljøer som stiller høye krav til god håndhygiene. Den er batteridrevet (batterier medfølger ikke), men kan også enkelt kobles til strømnettet. EMC-godkjent (forstyrrer ikke annet elektrisk utstyr) og tilfredsstiller IP 20. Mål: Høyde 230 mm x Bredde 115 mm x Dybde 120 mm. Varenr Varenr Sort Kan seriekobles med opptil 6 dispensere per adapter. Ved seriekobling - maks 10 m. Inkludert 2 meter st andardkabel. Inngang: V AC, Hz, 0,5 A Utgang: 5.0 DC 2,4DA, 12 W Maks. Dispenser for St erisol Syst em Egnet f or bedr i f t er, k ont or er, medisinske fasiliteter og skoler med normalt forbruk. Lett å se når det er på t i de å byt t e posen. Enkel å rengjøre! Mål: Høyde 200 mm x Bredde 115 mm x Dybde 120 mm. Varenr Varenr Sort Varenr Sølv de luxe Varenr Sort de luxe Dispenser for St erisol Syst em bakdeksel og gjennomsiktig front, med doseringsarm av plast eller metall. Finnes også som tråddispenser i metall. Brukes der det st illes høye krav t il hygiene. Underarmsdosering. Mål: Høyde 200 mm x Bredde 115 mm x Dybde mm (variabel). Varenr Varenr / metall Varenr Metall Låsbar dispenser for St erisol Syst em i rustfritt stål Robust dispenser i rustfritt stål. Låsbar, til off ent lige miljøer. Mål: Høyde 260 mm x Bredde 102 mm x Dybde 140 mm. Varenr Rustfri Dispenser DispensoPac og hengere Dispenser for Sterisol sitt nyutviklede 1-liters system. Passer for alle DispensoPac system, ved hjelp av plasthenger Varenr Mål: Høyde 315 mm x Bredde 116 mm x Dybde mm (100 mm eller 140 mm metallarm). Varenr Metall Varenr Metall Varenr Se w w w.sterisol.se eller w w w.puls-norge.no for ytterligere tilbehør og reservedeler.

11 Tilbehør, Reservedeler Produkt 2,5 l 5 l Dispenser for St erisol Syst em 2,5 l Egnet f or bransjer med høyt forbruk. Lett å se når det er på tide å bytte pose. Enkel å rengjøre. Mål: Høyde 340 mm x Bredde 180 mm x dybde 130 mm. Varenr Varenr Varenr Varenr Sort Sølv de luxe Sort de luxe Dispensere Veggfeste for St erisol Syst em 5 l Egnet f or bedrif t er med svært høyt forbruk, lett å se når det er på tide å bytte pose. Enkel å rengjøre. Mål: Høyde 250mm x Bredde 210 mm x Dybde 185 mm. Varenr Varenr Sort Reservedeler Tilbehør Produkt 50 ml 0,7 l 0,7 l 0,7 l 0,7 l 2,5 l 5 l Tilbehør t il St erisol Syst em 50 ml, 0,7 l og 2,5 l Diverse tilbehør og reservedeler, samt spesialf est er f or sengemont ering mm. Varenr Varenr Sort Varenr Varenr Metall Varenr Metall Varenr Metall Reservedeksel f or St erisol Syst em 0,7 l og 5 l Se h j em m esi d e f o r yt t er l i g er e tilbehør og reservedeler. Varenr Varenr Transparent Varenr Transparent Spesialdoseringsarm og reservedeler. Alle passer St erisol Syst em 0,7 Se h j em m esi d e el l er t a kontakt med din kontaktperson for ytterligere tilbehør og reservedeler. Varenr Varenr Varenr Metall Varenr Blå Varenr Rød Varenr Se w w w.sterisol.se eller w w w.puls-norge.no for ytterligere tilbehør og reservedeler. 11

12 Øyedusj Først ehjelp Produkt 30 ml 0,5 l 1 l St erisol Øyedusj For skylling av rusk i øyet. 12 stk. flasker levert i en forpakning som lett kan set t es opp på veggen. Inneholder 0,9% isoton natriumkloridoppløsning. Varenr St erisol Øyedusj 0,5 l - Bærbart veggfeste Bærbart veggfeste med 2 flasker og plakat. Sterisols unike øyedusj for skylling av øyet under transport til fast øyedusj-stasjon eller lege. Markedets lengste spyletid - 6 minutter. Mål: Høyde 275 mm, Bredde 143 mm, Dybde 75 mm. Varenr St erisol øyedusj 0,5 l - Refill for veggfeste Sterisols unike øyedusj for skylling av øyet under transport til fast øyedusj-stasjon eller lege. Markedets lengste spyletid - 6 minutter. Varenr St erisol øyedusj 1 l - Bærbart veggfeste Bærbart veggfeste med 2 flasker og plakat. Sterisols unike øyedusj for skylling av øyet under transport til fast øyedusj-stasjon eller lege. Markedets lengste spyletid - 12 minutter. Mål: Høyde 290 mm, Bredde 195 mm, Dybde 94 mm. Varenr St erisol øyedusj 1 l - Refill for veggfeste Sterisols unike øyedusj for skylling av øyet under transport til fast øyedusjst asjon eller lege. M arkedets lengst e spyletid - 12 minutter. Varenr St erisol øyedusj 1 l - Veggmontering med 5 flasker og plakat Mål: Høyde 290 mm, Bredde 460 mm, Dybde 103 mm. Varenr St erisol øyedusj ekstra plakat So l i d p l ast p l at e f o r m o n t er i n g over verneutstyr. Mål: Høyde 280 mm, Bredde 180 mm. 12 Varenr UP = Uten parfyme!

13 Småflasker, Uparfymert Produkt 100 ml 200 ml Sensit ive M ild Soap Flytende såpe. Skummer godt, mildt rengjørende og enkel å skylle av. Meget behagelig følelse av renhet og mykhet. Sensitive System Varenr Sensit ive Show er Cream Skummer behagelig. Behagelig og pleiende dusjkrem som forebygger uttørking av huden. Bra for deg som dusjer ofte. Varenr Sensit ive Sham poo Sk u m m er b eh ag el i g. M i l d t rengjørende og pleiende sjampo som gir håret volum og glans. Let t å skylle ut og er derf or skånsom for hår og hodebunn og er primært beregnet for normalt hår. Sensit ive Condit ioner En f lokeløsende og volumgivende hårbalsam. Tilsatt panthenol, betain og shea-smør for tilførsel av fuktighet og glans. Mild for hår og hodebunn. Lett å skylle ut. Sensit ive Body Lot ion Sterisol Body Lotion er en body lotion basert på veldig rene fuktighetsgivende ingredienser av naturlig opprinnelse, bl.a fra rapsolje (canola) og shea-smør. Sterisol Body Lotion er rik på ingredienser som tilfører huden fuktighet. Varenr Varenr Varenr Sensit ive Skin Cream St er i so l Sk i n Cr eam er en k r o p p s- krem basert på veldig rene fuktighetsgivende ingredienser av naturlig opprinnelse, bl.a fra rapsolje (canola), shea-smør og olivenolje(squalane). Kan med fordel også brukes i ansiktet. Varenr Ekst ra M ild Cleansing Cream Vaskekrem som brukes i st edet f or såpe og dusjsåpe f or de med veldig tørr eller sensitiv hud og for de som allerede har utviklet eksem. Vaskekremen kan også brukes som en skånsom vask for " baby" og intimhygiene. OBS! Til alle de ovennevnte produktene finnes det et praktisk veggfeste i gjennomsiktig plast. Varenr Varenr

14 St erisol Syst em gir trygghet! - Den eneste komplette hudpleieserien i bransjen, helt uten konserveringsmidler. Mer enn 30 års erfaring gir trygghet! I mer enn 30 år har Sterisol levert markedets mest utprøvde hygieneprodukter. Gjennom kunnskap skapes det dermed en trygghet for brukerne, at det ikke oppstår hudproblemer. Flere av de store svenske industribedriftene og majoriteten av norske sykehus er en bekref t else på det t e. Optimalt effektiv mot bakterier og virus! St er i sol har flere ulike hånddesinfeksjonsprodukter tilpasset ulike bruksområder og behov. Sterisols formuleringer oppfyller alle myndighetskrav som finnes for hudpleie og hånddesinfeksjon. Optimalt for økonomien! St erisols f orpakning gir en kont rollert og tilstrekkelig dosering. Minimal risiko for hudproblemer! St erisol Syst em er helt ut en konserveringsmidler eller andre tilsetningsstoffer som kan skade huden eller generere allergi eller irritasjon. Hudleger, bedriftshelsetjeneste, HMS ansvarlige innen industrien og andre som prioriterer personalets hudhelse, har i lang tid sett fordelene med St er i so l Syst em, o g det gir derfor en veldig sterk forankring hos disse. Optimal for miljøet! St erisol Flyt ende såpe var den f ørst e såpen f or off ent lige miljøer som ble godkjent i henhold til kriteriene for Nordiske Svanen, og fikk da registreringsnummer 001. I dag har Sterisol et sortiment med miljømerkede produkter som oppfyller alle behov ved personlig hygiene i industrielle eller institusjonelle miljøer. Minimal mengde plast, maksimal tømningsgrad og konserveringsmiddelfritt er ytterligere positive miljøaspekter. 14 Komplett utvalg - uten skadelige tilsetningsstoffer! St er i sol Syst em er d o k u m en t er t b ak t er i e- o g lufttett. Det betyr at Sterisol, til forskjell fra andre leverandører, kan tilby et komplett sor t i m ent av produkter uten konserveringsmidler for både desinfeksjons-, såpe-, lotion- og kremprodukter. Alle poser passer i alle dispensere! St er i so l t i l b yr en m en g d e var i an t er av dispensere. Tradisjonelle dispensere, tråd-dispensere med forlenget albuehendler, samt den nye automatdispenseren. Forpakningen er unik! Tak k et vær e d en u n i k e l u f t - og bakterietette ventilen leverer Sterisol, i motsetning til sine konkurrenter, et komplett system av sunn hudpleie uten unødvendige konserveringsmidler og tilsetningsstoffer.

15 Kategori UP = Uten parfyme Grov smuss (industri) Pr i or i t et : UNNGÅ LØSEM IDLER PÅ HUDEN Veldig kraftig smuss fra verksted og industri som olje, sot, bremsestøv, papir, blekk, etc. Ek sem pl er på vi r k som het er : bygg, bil, transport, grafisk Lett tilsmussing (industri) Pr i or i t et : SKÅNSOM HET FOR BRUKERE Let t ere smuss f ra indust rien Eksempler på virksomheter : produksjon, lager, engros-virksomhet. Ren produksjon Pr i or i t et : GOD HYGIENE / EL-SIKKERHET Eksempler på virksomheter : legemidler, elektronikk, rene rom Næringsmiddel Velg primært : UPARFYM ERTE PRODUKTER Håndtering av næringsmidler og ferskvarer Ek sem pl er på vi r k som het er : slakt eri, meieri, bakeri, rest aurant, kafeer, delikatesser, catering, skolekjøkken Helse Velg primært : UPARFYM ERTE PRODUKTER Hygienemål: BEKJEM PE SM ITTESPREDNING Ek sem pl er på vi r k som het er : sykehus, klinikker, eldreomsorg, t annklinikker Andre offentlige miljøer Hygienemål: BEKJEM PE SM ITTESPREDNING Eksempler på virksomheter : barnehager, skoler, svømmehaller, spa, treningssentre, idrettsarenaer, butikker Kontor Pr i or i t et : MILDHET OG ELEGANT DESIGN Ek sem pl er på vi r k som het er : alle typer kontormiljøer UP = Uten parfyme Hudpleieguide For mer produkt alternativer - vennligst se hjemmeside: w w w.sterisol.se eller w w w.puls-norge.no Før arbeid Håndrens Såpe Desinfeksjon Kropp & Hår Navn Varenr Volum Navn Varenr Volum Navn Varenr Volum Navn Varenr Volum Navn Varenr Volum Luphenil UP ml Hudkrem ,7 l Håndrens UP ,5 l Håndrens Super Plus ,5 l Håndrens Super Plus UP ,5 l Håndrens Plus ,5 l Håndrens l Flytende såpe ,7 l Mild Soap ,5 l Show er Cream de Luxe ,5 l Shampoo & Show er ,5 l Sham poo & Show er UP ,5 l Dusjsåpe og sjampo l Show er Cream de Luxe l Mild Soap/Mild dusjsåpe l Håndrens ,7 l Flytende såpe ,7 l Show er Cream de Luxe ,5 l Håndrens l St erisol Flyt ende såpe, Ultra Mild UP ,7 l Flytende såpe og sjampo, Ultra Mild UP ,7 l Flytande tvål & schampo ,5 l Shampoo & Show er ,5 l Sham poo & Show er UP ,5 l Håndrens ,7 l Flytende såpe ,7 l Mild Soap ,5 l St erisol Flyt ende såpe, Ultra Mild UP ,7 l Etanol, flaske ml Rinse, flaske ml Etanol ,7 l Show er Cream de Luxe ,5 l Shampoo & Show er ,5 l Sham poo & Show er UP ,5 l Luphenil UP ml Hudkrem UP ,7 l Skin Cream UP l Flyt ende såpe, Ult ra M ild UP ,7 l Flyt ende såpe, Ult ra M ild UP ,5 l Flyt ende såpe, Ult ra M ild UP l Flytende såpe, Sensitive UP l Kremvask UP l Handdesinfektion Etanol, flaske ml Hånddesinf, Isopropanol ,7 l Hånddesinf, Etanol ,7 l Hånddesinf, Etanol l Hånddesinf, Preop l Show er Cream de Luxe ,5 l Shampoo & Show er ,5 l Sham poo & Show er UP ,5 l Flytende såpe og sjampo, Ultra Mild UP ,5 l Flytende såpe og sjampo, Ultra M ild UP l Luphenil UP ml Hudkrem UP ,7 l Skin Cream UP l Flytende såpe UP ,7 l St erisol Flyt ende såpe, Ultra Mild UP ,7 l Flytende såpe, Sensitive UP l Kremvask UP l Etanol, flaske ml Hånddesinf, Etanol ,7 l Hånddesinf, Preop ,7 l Hånddesinf, Etanol l Hånddesinf, Preop l Duschtvål & schampo ,7 l Flytende såpe og sjampo, Ultra Mild UP ,7 l Shampoo & Show er ,5 l Sham poo & Show er UP ,5 l Flytende såpe og sjampo, Ultra Mild UP ,5 l Hudkrem ,7 l Flytende såpe UP ,7 l Flytende såpe ,7 l Etanol, flaske ml Etanol, flaske ml Shampoo & Show er ,5 l Sham poo & Show er UP ,5 l Etanol ,7 l Hudkrem ,7 l Ecoline Gentle Soap ,375 l Etanol, flaske ml Sterisol AB Box Vadstena Tel: Fax: E-post: Alle produkter er uten konserveringsmidler. Et t er arbeid Navn Varenr Volum Hudkrem ,7 l Hudlotion ,7 l Hudkrem ,5 l Luphenil UP ml Hudlotion ,7 l Hudlotion ,5 l Hudlotion ,7 l Hudlotion ,5 l Hudkrem UP ,7 l Hudlotion UP ,7 l Luphenil UP ml Hudkrem UP l Hudcreme UP ,7 l Hudlotion UP ,7 l Luphenil UP ml Hudkrem UP l Hudkrem ,7 l Hudlotion ,7 l

16 St erisol Syst ems fordeler: Luft- og bakterietett Helt uten konserveringsmidler Hudvennlige produkter Enkelt og hygienisk Ventil med riktig dosering, optimal tømningsgrad Gode miljøegenskaper Komplett sortiment Unik produktdokumentasjon APPELHOLM & CO LINKÖPING NO Slik m inim eres St erisols påvirkning av mennesker og miljø: Ingen konserveringsmidler brukes. Ingen oksidasjon (harskning) av produktet som skyldes beskyttelse av lufttett forpakning. Kun kjente og veldokumenterte nedbrytbare ingredienser som brukes. Det brukes helst ikke parfyme, men ved behov brukes små mengder av veldokumenterte parfymer. Lav forpakningsvekt minimerer avfall og transport. Produksjonen er miljøvennlig, og i henhold til GMP. St er i so l A B Box Vadstena Besøk: Kronoängen Vadst ena Tel ef o n : Telefaks: inf erisol.se Pul s AS St r øm svei en Oslo Post adresse: Post boks 77, Leirdal 1008 Oslo Tel ef on: Tel ef ak s: f Forhandlere:

Sterisol Sensitive System - Litt mer enn bare hudpleie

Sterisol Sensitive System - Litt mer enn bare hudpleie Sterisol Sensitive System - Litt mer enn bare hudpleie Anbefalt av: En komplett hår- og hudpleieserie for hele familien uten konserveringsmiddel og uten parfyme, som også er anbefalt av Norges Astma- og

Detaljer

Produktoversikt. Håndhygiene for industri/verksted

Produktoversikt. Håndhygiene for industri/verksted Produktoversikt Håndhygiene for industri/verksted Hudpleie før, under og etter arbeid Hudpleie før og under arbeid Gjennom å benytte en hudbeskyttelseskrem før og under arbeidet, forebygger du risikoen

Detaljer

EN KOMPLETT HUDPLEIESERIE FOR TØRR, IRRITERT OG SKADET HUD

EN KOMPLETT HUDPLEIESERIE FOR TØRR, IRRITERT OG SKADET HUD EN KOMPLETT HUDPLEIESERIE FOR TØRR, IRRITERT OG SKADET HUD EXOMEGA Produkter til daglig pleie og rengjøring av tørr, svært tørr og irritert hud, og lett eksem. Utviklet for å ivareta hudens naturlige barrierefunksjon,

Detaljer

PLUM Hudpleieprodukter

PLUM Hudpleieprodukter PLUM Hudpleieprodukter Kjære kunde! I Tingstad AS legger vi stor vekt på å utvide samarbeidet med seriøse leverandører som bidrar til at våre kunder får et optimalt varespekter med riktig forhold mellom

Detaljer

HYGIENE- OG HUDPLEIE Klinion

HYGIENE- OG HUDPLEIE Klinion HYGIENE- OG HUDPLEIE NORDISK MILJØMERKING produktene har fått nytt internasjonalt design: Hygiene/såpe- produkter i emballasje med grønne etiketter, kremprodukter i emballasje med blå etiketter, og salve/

Detaljer

NILFISK HYGIENESERIE LØSNINGER FOR DINE HYGIENEBEHOV

NILFISK HYGIENESERIE LØSNINGER FOR DINE HYGIENEBEHOV NILFISK HYGIENESERIE LØSNINGER FOR DINE HYGIENEBEHOV Alltid rene hender! Nilfisk markedsfører såpe for hånd- og kroppshygiene innenfor ulike områder Vår ambisjon med Nilfisk Hygieneserie er å utvikle produkter

Detaljer

Antibac Desinfeksjonssprit forebygger smitteoverføring

Antibac Desinfeksjonssprit forebygger smitteoverføring Antibac Desinfeksjonssprit forebygger smitteoverføring på SFO og i barnehager. Barnehager, førskoler og SFO er institusjoner hvor infeksjoner er hyppige og mikroorganismer spres lett. Barn i barnehage

Detaljer

PLUM HUDPLEIEPRODUKTER

PLUM HUDPLEIEPRODUKTER PLUM HUDPLEIEPRODUKTER PLUM Hudbeskyttelse og rengjøring Hudpleie før arbeid Hudrengjøring Hudpleie etter arbeid Dispensersystemer Øyedusj Side 3 av 15 HUDPLEIE FØR ARBEID Hudpleiekrem før og under arbeid

Detaljer

Optimal hygiene og trygg mat

Optimal hygiene og trygg mat Optimal hygiene og trygg mat i storhusholdning og næringsmiddelindustri Vi tar hygiene på alvor. Optimal hygiene og trygg mat med Antibac Unik kompetanse Antibac AS er en ledende aktør innen desinfeksjon

Detaljer

desinfeksjon og såpe

desinfeksjon og såpe Effektiv og hudvennlig desinfeksjon og såpe til profesjonell og privat bruk Antibac er markedsleder innen desinfeksjon i Skandinavia og har en unik kompetanse på dette feltet. Vi har et bredt sortiment

Detaljer

Rene produkter fra. Innhold. Dødehavet Verdens største åpne SPA!

Rene produkter fra. Innhold. Dødehavet Verdens største åpne SPA! SPA DESIGN mini Rene produkter fra Dødehavet Verdens største åpne SPA! Dødehavet ligger ved det laveste punktet på jorden, mer enn 400 meter under den normale havoverflate. Dødehavet har et ekstremt høyt

Detaljer

www.tork.no Nye navn. Samme gode produkter. Produktoversikt tørking & rengjøring

www.tork.no Nye navn. Samme gode produkter. Produktoversikt tørking & rengjøring www.tork.no Nye navn. Samme gode produkter. Produktoversikt tørking & rengjøring Gjelder f o m 01-06-2013 Ekstra Sterk QuickDry 3-lag Noen produkter finnes både i rull og som ferdige ark Fordeler Sterk

Detaljer

IKKE VELG BRA, VELG BEDRE

IKKE VELG BRA, VELG BEDRE PRODUKTKATALOG 2016 IKKE VELG BRA, VELG BEDRE Mange faktorer avgjør hvordan et besøkstoalett skal se ut og være utstyrt. De viktigste spørsmålene du må stille deg er: I hvilket miljø finnes toalettet?

Detaljer

Gjør tørr hud myk og smidig. Varenummer Enhed Pris. C278 1 Flaske 385,00. Varenummer Enhed Pris. C275 1 Flaske 30,00. Varenummer Enhed Pris

Gjør tørr hud myk og smidig. Varenummer Enhed Pris. C278 1 Flaske 385,00. Varenummer Enhed Pris. C275 1 Flaske 30,00. Varenummer Enhed Pris Pleieprodukter DAX SINKSALVE U/PARFYME 125ML Gjør tørr hud myk og smidig. C278 1 Flaske 385,00 DAX HUDSALVE U/PARFYME 125ML DAX hudsalve er en myktgjørende salve for massasje og vanlig bruk. C275 1 Flaske

Detaljer

Kravspesifikasjoner Vedlegg 7

Kravspesifikasjoner Vedlegg 7 Kravspesifikasjoner Vedlegg 7 Inkontinensprodukter Generelt Vi har valgt å ikke stille detaljerte krav til kvalitet, bruksområde og beskaffenhet for medisinske forbruksvarer med unntak av inkontinensprodukter.

Detaljer

Vi tar renhet på alvor

Vi tar renhet på alvor Vi tar renhet på alvor 1 Innhold 4-5 8-11 12-15 16-19 20-23 24-27 28 Desinfeksjonsserie Desinfeksjon for overflate, inventar og instrumenter Desinfeksjon for hånd Kirurgisk hånddesinfeksjon Dispensere

Detaljer

Gjør tørr hud myk og smidig. Varenummer Enhed Pris. C278 1 Flaske 397,00. Varenummer Enhed Pris. C275 1 Flaske 31,00. Varenummer Enhed Pris

Gjør tørr hud myk og smidig. Varenummer Enhed Pris. C278 1 Flaske 397,00. Varenummer Enhed Pris. C275 1 Flaske 31,00. Varenummer Enhed Pris Pleieprodukter DAX SINKSALVE U/PARFYME 125ML Gjør tørr hud myk og smidig. C278 1 Flaske 397,00 DAX HUDSALVE U/PARFYME 125ML DAX hudsalve er en myktgjørende salve for massasje og vanlig bruk. C275 1 Flaske

Detaljer

Varenummer Enhed Pris Kartong 641,00. Varenummer Enhed Pris Kartong 667,00. Varenummer Enhed Pris Kartong 812,00

Varenummer Enhed Pris Kartong 641,00. Varenummer Enhed Pris Kartong 667,00. Varenummer Enhed Pris Kartong 812,00 HÅNDDESINF BAG IN BOX 85% 700ML Hånddesinfeksjonsgel med rask effekt på bakterier, ulike virus og sopp. Konsistensen er lettflytende for enkel påføring. 601637 1 Kartong 641,00 80% 700ML Antibac kirurgisk

Detaljer

Essensielle ingredienser for sensitiv hud

Essensielle ingredienser for sensitiv hud DAOLOGISK S ssensielle ingredienser for sensitiv hud & DSIGN Sensitiv hud en god løsning A O L O tter nesten 50 år med produksjon av absorberende inkontinensprodukter, har vi god kunnskap om hva som forårsaker

Detaljer

Skånsom hudpleie i hverdagen. Hudpleie informasjon

Skånsom hudpleie i hverdagen. Hudpleie informasjon Skånsom hudpleie i hverdagen Hudpleie informasjon Små detaljer utgjør hele forskjellen Visste du at en kundeopplevelse ofte starter i toalettrommet? Å velge riktige håndhygieneprodukter er derfor viktig

Detaljer

KIQ-START FOR BEDRE FORRETNINGER

KIQ-START FOR BEDRE FORRETNINGER PRODUKTKATALOG September 2015 KIQ-START FOR BEDRE FORRETNINGER Nå lanserer vi KatrinIQ.com for deg som vil utvikle din virksomhet. Her finner du alt som er verdt å vite om hvordan du utstyrer toalettet

Detaljer

Gjør tørr hud myk og smidig. Varenummer Enhed Pris. C278 1 Kartong 397,00. Varenummer Enhed Pris. C275 1 Tube 31,00. Varenummer Enhed Pris

Gjør tørr hud myk og smidig. Varenummer Enhed Pris. C278 1 Kartong 397,00. Varenummer Enhed Pris. C275 1 Tube 31,00. Varenummer Enhed Pris Pleieprodukter DAX SINKSALVE U/PARFYME 125ML Gjør tørr hud myk og smidig. C278 1 Kartong 397,00 DAX HUDSALVE U/PARFYME 125ML DAX hudsalve er en myktgjørende salve for massasje og vanlig bruk. C275 1 Tube

Detaljer

PRODUKTENE TRINN FOR TRINN

PRODUKTENE TRINN FOR TRINN PRODUKTENE TRINN FOR TRINN Det er naturlig å starte med renseproduktene da de er grunnlaget for en god, ren og frisk hud. En nyrenset hud vil ta til seg og nyttiggjøre seg næringsstoffer og virkestoffer

Detaljer

SYKDOM I BARNEHAGER - RETNINGSLINJER OG FOREBYGGING

SYKDOM I BARNEHAGER - RETNINGSLINJER OG FOREBYGGING SYKDOM I BARNEHAGER - RETNINGSLINJER OG FOREBYGGING Undersøkelser viser at barnehagebarn under 2 år får smittsomme sykdommer dobbelt så hyppig som hjemmeværende barn. Risikoen synes å øke med barnegruppens

Detaljer

webecos cosmetica Hudpleie & Make Up

webecos cosmetica Hudpleie & Make Up webecos cosmetica Hudpleie & Make Up webecos cosmetica For en strålende hud Webebcos optimale hudpleieprodukter har i mange år hatt en ledende posisjon blant fagutdannede hudterapeuter. Navnet kommer fra

Detaljer

Antibac Desinfeksjonssprit forebygger smitteoverføring

Antibac Desinfeksjonssprit forebygger smitteoverføring Antibac Desinfeksjonssprit forebygger smitteoverføring på alders- og sykehjem. Mange pasienter dør hvert år av infeksjon de har fått på sykehjem. Det viser at det er behov for større kompetanse, innsats

Detaljer

Perfekt rengjøring på en enkel måte.

Perfekt rengjøring på en enkel måte. Råd om rengjøring. www.nibu.no Perfekt rengjøring på en enkel måte. Rengjøring av BLANCO kjøkkenvasker. Et skinnende utseende i løpet av kort tid. Hvordan gjøre ren en BLANCO kjøkkenvask. Vasken er den

Detaljer

Nå åpner verdens minste akuttmottak. Stig på

Nå åpner verdens minste akuttmottak. Stig på Nå åpner verdens minste akuttmottak. Stig på Velkommen inn i verdens minste akuttmottak. Obs! Cederroth Øyedusj i lommeformat følger ikke med, må bestilles separat, REF 72 21. Cederroth Førstehjelpstasjon

Detaljer

God håndhygiene er det viktigste enkelttiltaket for å forebygge smitteoverføring på legekontoret.

God håndhygiene er det viktigste enkelttiltaket for å forebygge smitteoverføring på legekontoret. God håndhygiene er det viktigste enkelttiltaket for å forebygge smitteoverføring på legekontoret. Tastaturer, telefoner og dørhåndtak er bare noen av bakteriebombene vi finner på et legekontor. Vi vet

Detaljer

Perfekt rengjøring på en enkel måte.

Perfekt rengjøring på en enkel måte. Råd om rengjøring. www.nibu.no Perfekt rengjøring på en enkel måte. Rengjøring av BLANCO kjøkkenvasker. For mer informasjon: www.nibu.no www.blanco-steelart.no 4373/NO/09-13 BLANCO GmbH + Co KG 2013 Det

Detaljer

Alle tjener på et velutstyrt og innbydende hygienerom. Toalettet Verdens viktigste rom

Alle tjener på et velutstyrt og innbydende hygienerom. Toalettet Verdens viktigste rom Alle tjener på et velutstyrt og innbydende hygienerom Toalettet Verdens viktigste rom Vi sørger for at det alltid finnes papir når man trenger det. Når hverdagen kommer og forretningene går så det suser,

Detaljer

Varenummer Enhed Pris. DP465 1 Flaske 68,00. Varenummer Enhed Pris. CX Pakning 1.986,00. Varenummer Enhed Pris Flaske 9,00

Varenummer Enhed Pris. DP465 1 Flaske 68,00. Varenummer Enhed Pris. CX Pakning 1.986,00. Varenummer Enhed Pris Flaske 9,00 Desinfeksjon DAX HÅNDDESINFEKSJON 1000ML DAX Hånddesinfeksjon brukes først og fremst der sykdomsfremkallende mikroorganismer skal fjernes/bekjempes. DP465 1 Flaske 68,00 CIDEX OPA TESTSTRIMLER Teststrimler

Detaljer

De helseskadelige kjemikaliene som brukes i hudproduktene våre

De helseskadelige kjemikaliene som brukes i hudproduktene våre De helseskadelige kjemikaliene som brukes i hudproduktene våre Om noen av de verste stoffene og tips til hvordan du kan unngå de Body lotion akeup primer Foundation Det er mange tusen stoffer som brukes

Detaljer

FESTETEKNIKK - VERKTØY - MATERIELL - FORSYNINGSLØSNINGER. Fakta om huden

FESTETEKNIKK - VERKTØY - MATERIELL - FORSYNINGSLØSNINGER. Fakta om huden Håndhygiene Fakta om huden HUDPLEIE FØR ARBEIDE HÅNDKREM HÅNDKREM DESINFEKSJON DESINFEKTOR HÅNDRENS/SÅPE HÅNDRENS HÅNDRENS SUPER PLUM HÅNDRENS HÅNDRENS PLUM WIPES HD 50 PLUM WIPES ALL-PURPOSE HÅNDSÅPE

Detaljer

Varenummer Enhed Pris Flaske 69,00. Varenummer Enhed Pris Eske 435,00. Varenummer Enhed Pris Pakning 58,80

Varenummer Enhed Pris Flaske 69,00. Varenummer Enhed Pris Eske 435,00. Varenummer Enhed Pris Pakning 58,80 Desinfeksjon OVERFLATEDESINF ALKOHOLFRI 750ML Effektivt alkoholfritt desinfeksjonsmiddel for overflater. 601704 1 Flaske 69,00 HÅNDDESINF BAG IN BOX 85% 700ML Hånddesinfeksjonsgel med rask effekt på bakterier,

Detaljer

Cederroth Førstehjelp Produktkatalog

Cederroth Førstehjelp Produktkatalog Cederroth Førstehjelp Produktkatalog Cederroth AB, Kanalvägen 10A, Box 715, SE-194 27 Upplands Väsby, Sverige. Tel. +46 (0)8 590 96300, Faks. +46 (0)8 590 30953, firstaid@cederroth.com www.firstaid.cederroth.com

Detaljer

Cederroth Førstehjelp Produktkatalog

Cederroth Førstehjelp Produktkatalog Cederroth Førstehjelp Produktkatalog Cederroth AB, Kanalvägen 10A, Box 715, SE-194 27 Upplands Väsby, Sverige. Tel. +46 (0)8 590 96300, Faks. +46 (0)8 590 30953, firstaid@cederroth.com www.firstaid.cederroth.com

Detaljer

Fylt påskeegg med assortert marsipan, sjokolade og gelé-produkter. Pakket i cellofan med sløyfe. Best.nr. 16460 CARIBONUM 149-

Fylt påskeegg med assortert marsipan, sjokolade og gelé-produkter. Pakket i cellofan med sløyfe. Best.nr. 16460 CARIBONUM 149- CARIBONUM HAMAR TRONDHEIM ÅLESUND BERGEN VESTFOLD/TELEMARK OSLO Telefon: 23 24 18 40 - Fax: 800 32 400 - Mail: post@caribonum.no Mars 2013 PÅSKESNADDER! Påskeegg Hval med ass. godteri 500 gr Fylt påskeegg

Detaljer

GETINGE FD1600 FRONTMATET SPYLEDEKONTAMINATOR

GETINGE FD1600 FRONTMATET SPYLEDEKONTAMINATOR GETINGE FD1600 FRONTMATET SPYLEDEKONTAMINATOR 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 INFEKSJONSBEKJEMPELSE ENKELT OG PRAKTISK Med sin attraktive, moderne design, brukervennlighet og utmerkede desinfeksjonsytelse

Detaljer

Scroll nedover Holder musen over Klikk

Scroll nedover Holder musen over Klikk Scroll nedover Holder musen over Klikk Finn ut hva slags kjemikialer du bør unngå! Det er mange tusen stoffer som brukes i produksjonen av blant annet hudprodukter, klær, rengkøringsprodukter, elektronikk

Detaljer

Gjør veien til førstehjelp rask, enkel og effektiv.

Gjør veien til førstehjelp rask, enkel og effektiv. Gjør veien til førstehjelp rask, enkel og effektiv. Nyhet fra Antibac Hver dag skjer det små og store uhell på arbeidsplasser, i barnehager, i hjemmet osv. Relevant førstehjelpsutstyr skal være tilgjengelig

Detaljer

Presentasjonsdokument

Presentasjonsdokument Presentasjonsdokument Visuell historiefortelling som formidlingsmetode: De helseskadelige kjemikaliene som brukes i hudproduktene våre BOP3102, V17 287730 Problemstilling og resultat Problemstilling: Hvordan

Detaljer

Brita Næss Fagsjef gj Trygg Mat, Eurofins Norsk Matanalyse www.matanalyse.no

Brita Næss Fagsjef gj Trygg Mat, Eurofins Norsk Matanalyse www.matanalyse.no God hygiene trygge produkter Brita Næss Fagsjef gj Trygg Mat, Eurofins Norsk Matanalyse www.matanalyse.no Dagens tekst Biologisk i fare mikroorganismer i Personlig hygiene Renhold og desinfeksjon Regelverk

Detaljer

S2 FLIGHTMOPP HEVER RENGJØRINGEN TIL ET NYTT NIVÅ

S2 FLIGHTMOPP HEVER RENGJØRINGEN TIL ET NYTT NIVÅ HEVER RENGJØRINGEN TIL ET NYTT NIVÅ Den unike 3-feltsteknikken innebærer maksimalt smussopptak i kombinasjon med minimal friksjon 2 383 011 Gjennom å velge svanemerkede rengjøringsredskaper bidrar en til

Detaljer

Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk.

Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk. Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk. Sluk i plan med gulvet blir mer og mer populært. Flere og flere ønsker å ha en åpen design i sin dusjsone. Våre systemer for sluk i plan med gulvflisene tilbyr

Detaljer

Nå er det bevist det spiller stor rolle hvordan gjestetoalettet ser ut!

Nå er det bevist det spiller stor rolle hvordan gjestetoalettet ser ut! Nå er det bevist det spiller stor rolle hvordan gjestetoalettet ser ut! Har du noen gang vegret deg for å gå på et offentlig toalett? Det har de fleste. I en stor undersøkelse spurte vi 3100 personer i

Detaljer

z skin repair Vanskelig hud trenger ekstra pleie sårbar kløende irritert følsom tørr

z skin repair Vanskelig hud trenger ekstra pleie sårbar kløende irritert følsom tørr z skin repair Vanskelig hud trenger ekstra pleie sårbar kløende irritert følsom tørr z skin repair Mer krem for pengene Vi skifter til ny emballasje og har i den forbindelsen valgt å øke innholdet i alle

Detaljer

Håndhygiene og hanskebruk for renholdspersonell i helseinstitusjoner. Folkehelseinstituttet 2017

Håndhygiene og hanskebruk for renholdspersonell i helseinstitusjoner. Folkehelseinstituttet 2017 Håndhygiene og hanskebruk for renholdspersonell i helseinstitusjoner Folkehelseinstituttet 2017 Disposisjon Renhold en viktig del av smittevernet Hvordan bør håndhygiene utføres? Når bør håndhygiene utføres?

Detaljer

Vi tar renhet på alvor

Vi tar renhet på alvor Vi tar renhet på alvor www.antibac.no 2 Innhold Om Antibac 5 Om desinfeksjon og hygiene 6 Produkter Hånddesinfeksjon 8 Overflatedesinfeksjon 14 Utstyr- og instrumentdesinfeksjon 17 Kirurgisk hånddesinfeksjon

Detaljer

Skånsom hudpleie i hverdagen. Gjelder f.o.m januar 2016

Skånsom hudpleie i hverdagen. Gjelder f.o.m januar 2016 Skånsom hudpleie i hverdagen Gjelder f.o.m januar 2016 Små detaljer utgjør hele forskjellen Visste du at en kundeopplevelse ofte starter i toalettrommet? Å velge riktige håndhygieneprodukter er derfor

Detaljer

TENA Stellerutiner for personlig hygiene og hudpleie

TENA Stellerutiner for personlig hygiene og hudpleie 2473_skisse- korr.2:layout 1 23.04.09 12.23 Side 1 Stellerutiner for daglig personlig hygiene og hudpleie Hudundersøkelse Frisk hud er av vesentlig betydning for hvordan vi føler oss - vår komfort og selvtillit.

Detaljer

Medema Norge AS Tlf. 815 32 400

Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 BRUKSANVISNING FOR DYNAMISK OVERMADRASSYSTEM PLEXUS P101-E Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 Plexus P101-E er en anatomisk utformet dynamisk overmadrass med lavtrykkteknologi. Madrassen er bygget opp med

Detaljer

Rene produkter fra Dødehavet Verdens største åpne SPA!

Rene produkter fra Dødehavet Verdens største åpne SPA! SPA DESIGN Rene produkter fra Dødehavet Verdens største åpne SPA! Dødehavet ligger ved det laveste punktet på jorden, mer enn 400 meter under den normale havoverflate. Dødehavet har et ekstremt høyt innhold

Detaljer

VI TAR RENHET PÅ ALVOR

VI TAR RENHET PÅ ALVOR VI TAR RENHET PÅ ALVOR 1 Innhold 4-5 8-11 12-15 16-19 20-23 24-27 28 Desinfeksjonsserie Desinfeksjon for overflate, inventar og instrumenter Desinfeksjon for hånd Kirurgisk hånddesinfeksjon Dispensere

Detaljer

Effektiv fotog sårpleie. Be Unstoppable

Effektiv fotog sårpleie. Be Unstoppable Effektiv fotog sårpleie Compeed -produktene er utformet av eksperter på skadet hud og sårpleie for å... være diskret gi umiddelbar smertelindring gi rask leging...for mange forskjellige hudproblemer. Unik

Detaljer

PRODUKTVELGER - PROFESJONELLE DAMPRENSERE

PRODUKTVELGER - PROFESJONELLE DAMPRENSERE PRODUKTVELGER - PROFESJONELLE DAMPRENSERE Rent og bedre miljø Vi tilbyr deg et bredt sortiment av pålitelige løsninger til damp, vakuum og rengjøring med kjemi - innendørs eller utendørs. Finn den damprenser

Detaljer

Tork Premium 520 Grå. Hvit Enkelte produkter finnes både på rull og som ferdigskårne kluter

Tork Premium 520 Grå. Hvit Enkelte produkter finnes både på rull og som ferdigskårne kluter 530 520 Grå 510 Rengjøringsklut Poleringsklut Enkelte produkter finnes både på rull og som ferdigskårne kluter Fordeler Tykk og kraftig klut Tåler tunge løsemidler Isolerer mot varme & kulde Beskytter

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

La profilen din løftes frem. Tork Image Design

La profilen din løftes frem. Tork Image Design La profilen din løftes frem Tork Image Design Gi profilen din et løft med riktig toalettromopplevelse Hvis du bruker mye tid på å gjøre et godt inntrykk på gjestene dine, bør toalettrommene spille på lag

Detaljer

True Elements. Nikkens løsning på vakker hud

True Elements. Nikkens løsning på vakker hud True Elements Nikkens løsning på vakker hud Sjøgress er blitt brukt til ernæring og hudpleie i tusenvis av år; det er fullpakket av vitaminer og mineraler og utgjør kjernen i vår True Elements hudpleieserie.

Detaljer

Fremtiden neglelakk: Et unikt fargesystem uten løsningsmidler! Enkel Trygg Skånsom. Enkel å fjerne. Enkel å påføre

Fremtiden neglelakk: Et unikt fargesystem uten løsningsmidler! Enkel Trygg Skånsom. Enkel å fjerne. Enkel å påføre Fremtiden neglelakk: Et unikt fargesystem uten løsningsmidler! Enkel Trygg Skånsom Enkel å fjerne Enkel å påføre En lysherdende neglelakk som er unik på verdensbasis! Lac&Cure skiller seg helt klart fra

Detaljer

Berøringsfrie dispensere. Utvid deres håndpleiebudsjett med opptil 60% with Clario. Clario TF Dispenser Funksjoner og fordeler. Besparelser!

Berøringsfrie dispensere. Utvid deres håndpleiebudsjett med opptil 60% with Clario. Clario TF Dispenser Funksjoner og fordeler. Besparelser! Hudpleieprodukter Berøringsfrie dispensere Utvid deres håndpleiebudsjett med opptil 60% with Clario Betco tilbyr et bredt spekter av hudpleieprodukter for å bidra til å fremme god håndhygiene, og bidrar

Detaljer

METALL. FEIN ErgoGrip. For den nye generasjonen av FEIN vinkel- og rettslipere. NYHET

METALL. FEIN ErgoGrip. For den nye generasjonen av FEIN vinkel- og rettslipere. NYHET METALL FEIN ErgoGrip. For den nye generasjonen av FEIN vinkel- og rettslipere. NYHET Det nye innovative FEIN ErgoGrip for mindre belastende sliping. Bedre grep betyr mer sikkerhet, bedre kontroll og høyere

Detaljer

Håndhygiene i helsetjenesten: Ny nasjonal veileder Håndhygienekampanje

Håndhygiene i helsetjenesten: Ny nasjonal veileder Håndhygienekampanje Håndhygiene i helsetjenesten: Ny nasjonal veileder Håndhygienekampanje Ny nasjonal veileder: Hvorfor? Hva er nytt? Hvordan utføre håndhygiene? Når er håndhygiene viktig? Hvorfor er håndhygiene viktig?

Detaljer

Nå er vi lei av å se på!

Nå er vi lei av å se på! Hvorfor skjer det aldri noe nytt med rengjøringsvogner? Vi har år etter år sett hvordan designet på barnevogner har utviklet og endret seg og vi har med misunnelse sett nye innovative, ergonomiske og tøffe

Detaljer

6451 Plutect Care Håndkrem til før, under og etter arbeidet

6451 Plutect Care Håndkrem til før, under og etter arbeidet 800249 Øyenskyll 200ml Steril fosfatløsning 4,9% 6367 Brannskadegelè 125ml Pumpeflaske 6451 Plutect Care Håndkrem til før, under og etter arbeidet 6301 Plaster Stoff 150 stk 6350 Desinfiserende Spray 150ml.

Detaljer

Produktkatalog September 2012. Katrin. At Hand.

Produktkatalog September 2012. Katrin. At Hand. Produktkatalog September 2012 Katrin. At Hand. Flere tusen håndtørk i én hånd Med nye Katrin Handy Pack kan du enkelt bære flere tusen håndtørk i én hånd. Forpakningen er også lett å åpne og håndtere,

Detaljer

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Brukerhåndbok 2015-12-01 Optimal forlengelse Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Innhold Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2 Innledning 3 Bruksanvisning 3 Rengjøring 4 Annen informasjon 5 Egne notater 7

Detaljer

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ULTRA DOUBLE NYHET! Uponor Ultra Double Markedets mest komplette spillvannssystem

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ULTRA DOUBLE NYHET! Uponor Ultra Double Markedets mest komplette spillvannssystem UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR UTRA DOUBE NYHET! Uponor Ultra Double arkedets mest komplette spillvannssystem Uponor Ultra Double Trygt og kostnadseffektivt spillvannssystem Sikkerhet og enkelhet har vært

Detaljer

Alt du trenger å vite. omkviser

Alt du trenger å vite. omkviser Alt du trenger å vite omkviser NÅR ALT BLIR ET SLIT Pupper, bart og foreldre som ikke skjønner noe som helst. Mensen, stemmeskifte, kjærlighet. Følelsen av at alt er mulig og bare kaos. Det skjer mye i

Detaljer

Cederroth First Aid Førstehjelp for øynene

Cederroth First Aid Førstehjelp for øynene Cederroth First Aid Førstehjelp for øynene Med riktig utrustning har du økt sjanse for å redde øynene Bevist å være mer effektiv enn koksaltløsning ved sprut av alkalier og syrer. De vanligste øyeskadene

Detaljer

Verdt å vite om håndeksem

Verdt å vite om håndeksem Verdt å vite om håndeksem Hva er håndeksem? Denne brosjyren henvender seg til deg som har fått diagnostisert håndeksem hos en lege. Håndeksem er et utbredt problem, cirka hver 10. person lider av håndeksem.

Detaljer

MISE EN PLACE 7 AV 10 KOMMER IKKE TILBAKE HVIS TOALETTET ER SKITTENT

MISE EN PLACE 7 AV 10 KOMMER IKKE TILBAKE HVIS TOALETTET ER SKITTENT MISE EN PLACE 7 AV 10 KOMMER IKKE TILBAKE HVIS TOALETTET ER SKITTENT Mise en place alt på plass, ikke bare på kjøkkenet. Glem ikke toalettet, det kan avgjøre om besøket blir vellykket eller ikke. Uansett

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Enkelt og greit vedlikehold av boblebad. SpaTime sortimentet for boblebadpleie

Enkelt og greit vedlikehold av boblebad. SpaTime sortimentet for boblebadpleie Enkelt og greit vedlikehold av boblebad SpaTime sortimentet for boblebadpleie Vannbalansering Boblebadet ditt er et sted der man kan slappe av og føle seg vel. Derfor er det spesielt viktig at også vannet

Detaljer

Totalløsningen for et behagelig inneklima. Bensinstasjoner

Totalløsningen for et behagelig inneklima. Bensinstasjoner Totalløsningen for et behagelig inneklima Bensinstasjoner Frico tilbyr totalløsninger for et behagelig inneklima på bensinstasjoner, så vel i butikken som i bilvaskehallen, i skap for luftkompressorer

Detaljer

NÅR UHELLET ER UTE. Da er det helt avgjørende at alle vet hvor de finner riktig førstehjelpsutstyr, og at de er trygge på hvordan det skal brukes.

NÅR UHELLET ER UTE. Da er det helt avgjørende at alle vet hvor de finner riktig førstehjelpsutstyr, og at de er trygge på hvordan det skal brukes. NÅR UHELLET ER UTE Rundt 12 prosent av alle personskader i Norge skjer i forbindelse med arbeid. Da gjelder det å ha riktig førstehjelpsutstyr tilgjengelig og vite hvordan du skal bruke det. Noen arbeidsskader

Detaljer

keep living STELLEBORD Høyderegulering for sunne arbeidsstillinger

keep living STELLEBORD Høyderegulering for sunne arbeidsstillinger STELLEBORD Høyderegulering for sunne arbeidsstillinger Fleksible stellebord Gode og sunne arbeidsstillinger krever fleksible løsninger. Stellebordene fra Pressalit Care har et gjennomtenkt design som gjør

Detaljer

Vi tar renhet på alvor

Vi tar renhet på alvor Vi tar renhet på alvor www.antibac.no Innhold Om Antibac 5 Antibac s historie 6 Om desinfeksjon og hygiene 7 Hygienekonsepter 8 Hygienekonsepter i bruk: Phonero 11 Produkter Hånddesinfeksjon 12 Nyhet!

Detaljer

Som eneste forhandler i Norge kan Smart Supply stolt presentere en serie handlevogner for fremtiden!

Som eneste forhandler i Norge kan Smart Supply stolt presentere en serie handlevogner for fremtiden! Som eneste forhandler i Norge kan Smart Supply stolt presentere en serie handlevogner for fremtiden! Robust, moderne, miljøvennlig, lett å holde ren og lett å manøvrere. Praktisk og sikker! Rabtrolley

Detaljer

by FOREVER CHRISTMAS

by FOREVER CHRISTMAS by FOREVER CHRISTMAS Fantastiske mennesker fortjener det beste. Fra våre tre konsept - Wellness, Fitness og Beauty - har vi samlet en rekke flotte produkter som får de aller fleste til å føle seg vel og

Detaljer

Profesjonell hudpleie

Profesjonell hudpleie Profesjonell hudpleie MalAcetic Shampoo Användning: til hund og katt Passar till djur som behöver schamponeras ofta. Passar lika bra för torr, fet och flagnande hud. Desinficerande tvätt inför operationer.

Detaljer

Produktkatalog. (Se baksiden for mer informasjon)

Produktkatalog. (Se baksiden for mer informasjon) Produktkatalog B R Y T M Ø N S T E R E T M E D K AT R I N PA P I R H Å N D K L Æ R (Se baksiden for mer informasjon) 2 ULTIMA produkter Ultima produkter 45 545 Ultima Towel 2 160 m / rull 15 117 Ultima

Detaljer

GETINGE FD1800 SPYLEDEKONTAMINATOR

GETINGE FD1800 SPYLEDEKONTAMINATOR GETINGE FD1800 SPYLEDEKONTAMINATOR 2 Getinge FD1800 Getinge FD1800 3 VELPRØVD I KAMPEN MOT KRYSSKONTAMINERING Den utmerkede rengjørings- og desinfeksjonsytelsen til Getinge FD1800 har gjort den til en

Detaljer

Kviser. Sannheter og myter

Kviser. Sannheter og myter Kviser Sannheter og myter NESTEN ALLE UNGDOMMER HAR OPPLEVD PROBLEMER MED KVISER I ANSIKTET, PÅ BRYSTET OG PÅ RYGGEN. DET ER SÅ VANLIG AT DET REGNES SOM EN DEL AV PUBERTETEN. Hva er kviser? I ansiktshuden

Detaljer

Scotch-Brite. gulvpads og vedlikeholdsprodukter. 3 Idéer og løsninger

Scotch-Brite. gulvpads og vedlikeholdsprodukter. 3 Idéer og løsninger Scotch-Brite gulvpads og vedlikeholdsprodukter 3 Idéer og løsninger 3M har en lang tradisjon med å finne opp nyskapende og effektive produkter som forenkler hverdagen vår. 3Ms produkter berører livet vårt

Detaljer

Neglesopp I N F O R M A SJ O N O M E T VA N L I G P R O B L E M

Neglesopp I N F O R M A SJ O N O M E T VA N L I G P R O B L E M Neglesopp I N FO R M A SJ O N O M E T VA N L I G P RO B L E M Neglesopp er et vanlig problem. Fotsopp er enda mer vanlig og er ofte en forutsetning for at en person skal få neglesopp på tærne. Fotsopp

Detaljer

Mise en place. 7 av 10 kommer ikke tilbake hvis toalettet er skittent

Mise en place. 7 av 10 kommer ikke tilbake hvis toalettet er skittent Mise en place 7 av 10 kommer ikke tilbake hvis toalettet er skittent Mise en place alt på plass, ikke bare på kjøkkenet. Glem ikke toalettet, det kan avgjøre om besøket blir vellykket eller ikke. Uansett

Detaljer

Max Håndvaskeskole. Håndhygiene

Max Håndvaskeskole. Håndhygiene Max Håndvaskeskole Håndhygiene 2 Nå har jeg lært meg masse om å vaske hendene, så jeg tenkte jeg skulle dele det med deg. Jeg håper du kommer til å synes det er like gøy som jeg gjorde! Hei, jeg heter

Detaljer

VEGGBOKSER OG UTTAKSSØYLER I RUSTFRITT STÅL

VEGGBOKSER OG UTTAKSSØYLER I RUSTFRITT STÅL VEGGBOKSER OG UTTAKSSØYLER I RUSTFRITT STÅL VEGGBOKSER OG UTTAKSSØYLER I RUSTFRITT STÅL Bruksområder: Kontorer Sykehus Flyplasser Museer Bibliotek Klasserom, opplæringsrom Laget i aluminium og rustfritt

Detaljer

EGENKONTROLL. Blomdahl Medical Øre- og Nesepiercing

EGENKONTROLL. Blomdahl Medical Øre- og Nesepiercing EGENKONTROLL Blomdahl Medical Øre- og Nesepiercing Innholdsfortegnelse Egenkontroll: 3 Internkontroll 4 Lokalet 5-6 Utstyr, instrumenter og forbruksmateriell 7 Håndhygiene 8 Allmenn hygiene 9 Sterile produkter

Detaljer

presenterer skriveredskaper for bokhandlere fra

presenterer skriveredskaper for bokhandlere fra presenterer skriveredskaper for bokhandlere fra KULEPENN SLIDER EDGE fine 152001 *4004675075635* 4004675075635 152002 *4004675075666* 4004675075666 Kulepenn med rubbet trekantet pennekropp for avslappende

Detaljer

GLISS finnes i handelen fra 1. januar 2007. For mer informasjon, produkter, opplæring m.m., kontakt:

GLISS finnes i handelen fra 1. januar 2007. For mer informasjon, produkter, opplæring m.m., kontakt: GLISS finnes i handelen fra 1. januar 2007. For mer informasjon, produkter, opplæring m.m., kontakt: PR Henkel Norden AB Consumer Products Camilla Fagerberg Tel: +46 8 634 38 31 Mob.: +46 70 373 38 31

Detaljer

Plaster. Lommeforpakning/Belteveske

Plaster. Lommeforpakning/Belteveske Plaster Plasterkassett Inneholder 100 stk. puter, 2,0 x 2,5 cm, og 10 meter plastertape 95492 plasterkassett med standard plaster 95490 standard refill Med plasterkassetten kan brukeren selv bestemme lengden

Detaljer

PLANET PURE Orange Pure Lemon Pure Samu Soapnuts ayuclean. DIVERSE Korger, instrument og sjal frå Afrika.

PLANET PURE Orange Pure Lemon Pure Samu Soapnuts ayuclean. DIVERSE Korger, instrument og sjal frå Afrika. PLANET PURE Orange Pure Lemon Pure Samu Soapnuts ayuclean DIVERSE Korger, instrument og sjal frå Afrika. Silkesjal og silke bøker, ullsjal og skinn bøker tørkede apricoser, bananer, ananas. Deilig mint

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

Avfallshåndtering. Grønn 530 x 220 x360 K103571 Orange 530 x 220 x360 K103572 Grafitt Grå 530 x 220 x360 K103573 Hvit 530 x 220 x360 K103574

Avfallshåndtering. Grønn 530 x 220 x360 K103571 Orange 530 x 220 x360 K103572 Grafitt Grå 530 x 220 x360 K103573 Hvit 530 x 220 x360 K103574 Avfallshåndtering Avfallsbeholder GAP GAP er designet av den annerkjente norske designeren Ole Petter Vullum. Det er en solid avfallsbeholder tilrettelagt for kildesortering av papir og restavfall. Beholderen

Detaljer

25%* Detaljene er viktig for ditt serveringssted Skill deg ut med Tork Xpressnap. Reduserer forbruket med minimum. Tork Xpressnap Dispenserservietter

25%* Detaljene er viktig for ditt serveringssted Skill deg ut med Tork Xpressnap. Reduserer forbruket med minimum. Tork Xpressnap Dispenserservietter Tork Xpressnap er Detaljene er viktig for ditt serveringssted Skill deg ut med Tork Xpressnap Reduserer forbruket med minimum 25%* *sammenlignet med tradisjonelle dispenserservietter Tork Xpressnap Dispenserserie

Detaljer

ung naturlig hudpleie

ung naturlig hudpleie ung naturlig hudpleie Amie Amie er en hudpleieserie spesielt utviklet for unge jenter fra 12-24 år. Amie betyr venninne på fransk. Mange tenåringer har sensibel hud som lett irriteres og mange går gjennom

Detaljer

PRESSEMELDING, 10.02.2012. Spa Consult stand: B01-13

PRESSEMELDING, 10.02.2012. Spa Consult stand: B01-13 Velvet Skin Et helt nytt produkt i skjønnhetsverden. Velvet skin Velvet Skin er en helt nyskapende produkt. Basert på en nøytralt transparent pudder impregnert med essensielle oljer, som skal anvendes

Detaljer