ST-nytt. ST kan løfte seg faglig. Lederskifte i Kragerø. Fortsatt seniorsatsing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ST-nytt. ST kan løfte seg faglig. Lederskifte i Kragerø. Fortsatt seniorsatsing"

Transkript

1 ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 6 mars 2010 ST kan løfte seg faglig STs strategi : 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. ST har slitt med rekruttering av gastrokirurger som er viktig for et akuttsykehus. Nå er det planer som skal fylle de ledige stillingene på få år. Arne Rosseland- en erfaren gastrokirurg fra Rikshospitaletmener ST nå faglig har et godt utgangspunkt: - Dere har vært gode på økonomi i mange år. Blir fagmiljøet seg imellom enige om retningen har dere midlene til å utvikle dere faglig, sier Arne Rosseland. 3. Utvide det medisinske tilbudet. 4. Tilgang på fysisk infrastruktur. 5. Utvikle sykehusorganisasjonen med særlig vekt på ledelse og arbeidsmiljø. Fortsatt seniorsatsing STs nye HR-direktør Mai Torill Hoel og Anlaug Botnen presenterer STs nye seniorpolitikk. Her er det stø kurs i forhold til tidligere. Side 2: Andelen kikkhullsoperasjoner på ST er doblet de siste to årene: -Laporaskopiske operasjoner gir generelt mindre postoperative komplikasjoner. De fører til at pasienten kommer seg raskere og at liggetiden reduseres. Det å ta i bruk moderne teknologi er fremtidsrettet og bringer fagfeltet fremover, sier konstituert leder for gastrokirurgisk seksjonhaagen Thorne. Han tror at det å skape gode fagmiljøer er avgjørende for å rekruttere. Thorne tror satsing på simulatortrening i det nye kirurgiske treningsrommet vil bety mye for STs muligheter til å løfte seg faglig. Mer på side 4 og 5: Lederskifte i Kragerø Frister ST-sykepleiere.. Bedre operasjonsflyt Karin Gløsmyr Larsen er blitt leder for sykehuset i Kragerø. Mer på side 8: ST skal utdanne ni nye spesialsykepleiere for å etterfylle fagfolk : Side 7 I år skal ST sette ut i livet flere tiltak for å få til bedre flyt i operasjonene. Side 6

2 Stø kurs i ny seniorpolitikk ST har ikke råd til å gi fra seg så mye viktig kompetanse. Derfor trenger vi en god seniorpolitikk, fastslår Mai Torill Hoel. Den nye HR-direktøren er glad for at de siste årenes seniorpolitikk ser ut til å ha fått fler til å stå litt lenger i jobb før de gir seg. Seniorpolitikken fortsetter 10.februar banket ST-direktøren i ledergruppemøtet fast linjene for STs seniorpolitikk etter at det treårige seniorprosjektet var avsluttet. Begrunnelsen for å satse i samme spor er kort og grei: Med høg gjennomsnittsalder er ST ett av mange sykehus som må kjempe om nøkkelkompetanse som det er mangel på i Helse-Norge. Dermed er det gode grunner for å legge bedre til rette for at de som vil, kan fortsette noen år til, før de kaster inn pensjonshåndkleet: - Vi trenger kompetansen til seniorene i sykehuset. I dag er mange spesialister ikke ferdig før de er i 30-åra. Og dermed håper vi at fler av de 60-åringene som fortsatt er spreke, ser seg tjent med å jobbe litt lenger hos oss før de gir seg, sier Mai Torill Hoel. Seniorpolitikken er rettet mot alle ansatte Seniorer skal også ha påfyll: Her er et arkivbilde fra et IT-kurs for seniorer. fra 58 år og oppover. Infomøter og ekstra fridager - Vi skal fortsatt tilby årlige informasjonsmøter der seniorene får informasjon både om mulighetene i seniorpolitikken og selvsagt om pensjon og pensjonsrettigheter. Vi skal ha et informasjonsmøte den 3.juni i Skien og tilbud om personlig pensjonsveiledning ved KLP den 9.juni, forklarer Anlaug Botnen som ledet seniorprosjektet og nå jobber som klinikkrådgiver i Medisinsk klinikk. Hun påpeker at det fortsatt er ledernes ansvar å tilby sineseniormedarbeidere en utviklingssamtale med seniorperspektiv. Mai Torill Hoel og Anlaug Botnen: ST med stødig seniorkurs... -Her handler det om å få fram hva den ansatte har av tanker om hva som skal til for å fortsette. Det er ikke noe eget punkt om individuelle avtaler lenger. Men det ligger fortsatt der som en mulighet ledere har for å inngå de avtalene man mener er nødvendig med seniorene, understreker Anlaug Botnen. Hun viser til at det fortsatt blir noen seniorfridager til alle- men de kan ikke lenger tas ut i lønn. Fra 62 år får du tre dager, fra 63 år er det fem og fra 64 år og oppover er sju dager ekstra fri. Etter avtale med lederen er det mulig å avtale en kombinasjon av jobb og delpensjon som passer. Sykehuset Telemarks nye HR-direktør Mai Torill Hoel heter STs nyansatte HRdirektør. Hun overtar roret etter Hans Evju som fra 1. mars er i sving som STs første utviklingsdirektør... - Dette blir en ny verden for meg som har jobbet i det private med unntak for noen år som lærer i videregående. Det blir spennende å jobbe på en arbeidsplass med en så viktig samfunnsrolle som har så mange høgkompetente medarbeidere, sier nysjefen. Med hovedfag i forbrukerøkonomi og fag som økonomimarkedsføring og Human-resourcesmanagment på CVen, fikk hun jobben i konkurranse med 19 søkere. Hoel har bl.a jobbet i et privat rådgivningsfirma og de siste 12 årene har hun vært HRkonserndirektør i A-pressekonsernet som har vært gjennom store endringer: - Jeg har sterk tro på at vi må få til et godt sam- 2 spill mellom organisasjon, mennesker og økonomi. Klarer vi ikke det, er vi ute å kjøre, konstaterer den nye kosten i STledelsen. Hun vet at omstillingsbegrepet ofte kobles med nedbemanning og negative opplevelser for ansatte. Men på konsulentoppdrag i Sverige opplevde hun at omstillingsprosjektene ble møtt med forventninger om at endring og omstilling var noe mange var positive til: Fordi de innså at det var nødvendig for å utvikle seg personlig og for at bedriften skulle henge med i utviklingen. Personalpolitikk må være forutsigbar - Men personalpolitikken må også være forutsigbar. Vi kan ikke snu opp ned på ting over natta, understreker Hoel som også har en annen kjepphest: -Jeg har stor respekt for høgkompetente miljøer. Utfordringene er at fagfolkene ofte blir geniforklart i egne fagmiljøer. Gode team krever mer enn at flinke fagfolk graver seg ned i eget fagfelt. Det handler også om å ha riktige holdninger bl.a til samarbeid, mener Mai Torill Hoel. Mai Torill Hoel- ny HR-direktør

3 Hvem kan blåse liv i ST-idretten? Hvem kan gi Dag Erik Borgeraas avløsning? Etter 13 år er mannen som har stått ved pumpene og holdt bedriftslaget flytende som kombinert kasserer-leder, klar for å slippe nye krefter til: Bedriftsdrettslaget har på bok og får årlig kroner til aktivitetene. Fins det noen som kan tenke seg å ta over, spør Karen Anne Braathen. PO-konsulenten appellerer via ST-nytt i håp om å finne noen som kan gå inn i styret og ta ledervervet. Kommer det ildsjeler til og blåser liv i bedriftsidretten igjen, kan hun love at AMU også vil bidra med økte midler i tråd med økt medlemstall og aktivitet. Karen Anne Braathen kan lokke med sykehusets fritidskolleksjon, ryggsekk og bag, som vervepremie til den eller de som tar over stafettpinnen.i glansdagene på 80og 90-tallet hadde STs bedriftsidrettslag drøyt 250 medlemmer og flere idrettsaktiviteter. Nå er bedriftsidrettslaget nede i beskjedne 50 medlemmer.riktignok har vi et godt kvinnehåndballag i 1.divisjon og et fotballag pluss tennisgruppe, en skøytegjeng og noen som løper K-løp. ST har håndballdamer i 1. divisjon, (bilde over).men siden glansdagene på 80-tallet har medlemstallet sunket fra 250 til 50. Dag Erik Borgeraas vil ha inn nye krefter. Men det er ingen tvil om at pilene har skap og regninger- men nå synes han at pekt nedover lenge nå: han har gjort sitt. Håper på fornyet bedriftsidrettsgiv Før fikk vi kroner i støtte til bedriftsidrettslaget. Nå er vi så få at vi klarer oss med kroner fra AMU, sukker Borgeraas som håper nye ildsjeler kan melde seg og bidra til fornyet giv. Men både innebandy og bowlingaktivitetene er avgått ved døden. Og de siste årene har det i praksis bare vært Borgeraas som har holdt bedriftsidrettslaget flytende- som kombinert kasserer og leder. I praksis har Borgeraas sørget for regn- Bedriftsidrett skaper miljø 41-åringen fortsetter gjerne som styremedlem, men hans poeng er at nye koster må overta og blåse liv i en aktivitet som han mener er svært miljøskapende for de som deltar: Det er bare moro å løpe K-løp og trene. Det gir meg en hel masse- men jeg kan ikke fortsette aleine i bedriftsidrettslaget lenger. Nå ligger det i praksis med bruket rygg. Nye krefter må inn nå, appellerer den spreke kassereren som løper på fritida året rundt. ST har fått egen forskrift mot snoking Endelig har ST en egen prosedyre mot snoking i pasientjournaler. Etter at STnytt skrev om journalsnoking ifjor fikk Karin Gløsmyr Larsen mange henvendelser fra ansatte som hadde spørsmål eller var engstelige for å gjøre feil -Nå har vi endelig en prosedyre som kan gi ansatte klar beskjed, sier Gløsmyr Larsen. Sammen med Karen Anne Braathen og Gunnar Wergeland Aas har hun utarbeidet en egen prosedyre som ble godkjent i kvalitetsutvalget 25. februar. Den kan ansatte finne på Pulsen under TQM, dokumenter og ved å søke på snoking.myndighetene har intensivert kampen mot journalsnoking gjennom tillegg til helsepersonell-loven som ble vedtatt i Her slås det fast at det er forbudt å lese taushetsbelagte opplysnin- ger i en pasientjournal- med mindre det er begrunnet i helsehjelp til pasienten, administrasjon av slik eller har særskilt hjemmel i lov eller forskrift. Rutinejsekk mot journalsnoking Snoking kan avdekkes ved at f. eks en pasient ber om innsyn i den elektroniske loggen over hvem som har lest hans eller hennes journalopplysninger. I tillegg skal ST rutinemessig gjøre stikkprøvekontroller i form av at pasientlogger blir sjekket for å avdekke om noen urettmessig har skaffet seg pasientinformasjon. Avdekkes noe uregelmessig, må hendelsen dokumenteres gjennom en logganalyse, før saken rapporteres til klinikksjefen som i samråd med HR-direktøren vurderer om det gir grunnlag for en personalsak: Gunnar W Aas advarte mot snoking i Nå har ST fått egen forskrift. Innfelt foto: Karin Gløsmyr Larsen. - Er det grunnlag for det kan en reaksjon være skriftlig advarsel. Ved spesielt alvorlige brudd på forskriften og ved gjentagne hendelser, kan i siste instans oppsigelse bli aktuelt, sier Karin Gløsmyr Larsen. 3

4 ST kan løfte seg også faglig Den erfarne gastrokirugen Arne Rosseland fra Rikshospitalet hjelper ST som lenge har strevd med å rekruttere gastrokirurger. Han mener ST de siste to årene har løftet seg på kikkhullskirurgi og ser ingen grunn til at sykehuset ikke skal kunne bli faglig blant de bedre sykehusene på samme størrelse. Hans faglige dom etter å ha operert på ST det siste året, gir håp om at ST etter hvert kan bli mer enn et sykehus som er best på økonomi og ressurseffektiv drift: Veldig bra faglig utgangspunkt -Etter min vurdering er det faglige nivået på ST veldig bra. Dere har i mange år vært veldig flinke på åpen kirurgi. Det har ikke vært samme interesse for kikkhullskirurgi tidligere, men dette har kommet seg veldig de siste to årene. Nå er dere faglig helt på nivå med andre tidligere sentralsykehus slik jeg kan vurdere det. Og får dere bare fylt opp de ubesatte gastrokirurgstillingene og fagmiljøet blir enig om vegen framover, så bør det ikke være noe stort problem for dere å bli faglig bedre enn andre sykehus på samme nivå, lyder den optimistiske faglige spådommen fra Arne Rosseland tester Drammensboksen med kolleger fra ST. Den erfarne Rikshospital-gastrokirurgen mener ST har et godt utgangspunkt for å løfte seg faglig. mannen som til daglig jobber på gastrokirurgisk seksjon på Universitetssykehuset i Oslo- tidligere Rikshospitalet. ST kan løfte seg- også faglig Rosseland utdannet seg på ST på 70-tallet under en faglig ærgjerrig sjef, så han skjønner ikke hvorfor ikke ST igjen kan sette seg enda høyere faglige mål: Den gang var ST før Oslosykehusene på flere avanserte undersøkelser og dessuten tidlig ute med kikkhullskirurgi.rosseland ser at med underskudd på gastrokirurger i Norge, er det først sykehusene innenfor pendleravstand til Oslo som får fylt stillingene sine. Derfor er han klar på at det å fange opp f. eks flinke turnusleger som man vil bygge videre på - eller videreutdanne leger selv til gastrokirurger- er vegen å gå for å rekruttere. I tillegg til dyktige fagfolk, ser han en annen fordel for Sykehuset Telemark: - Dere har vært gode på økonomi i mange år. Blir fagmiljøet seg imellom enige om retningen, har dere midlene i systemet til å utvikle dere faglig. En annen fordel er at dere har en direktør som er positiv til faglig utvikling. Det er første gang i min karriere at en sykehusdirektør har vært interessert i hva jeg som kirurg mener om hva som skal til for faglig utvikling, sier kirurgen uoppfordret. ST utdanner egne gastrokirurger ST har i flere år uten hell strevet med å få tak i gastrokirurger spesialister som det er stor mangel på i Norge i dag. Nå satser de på å utdanne egne krefter i håp om å sikre et kirurgisk fagfelt som er viktig for STs som allsidig akuttsykehus. Det er ingen hemmelighet at mange i fagmiljøene på ST har vært bekymret for at mangelen på gastrokirurger gjør sykehuset sårbart på et område som er særdeles viktig. Gasto-kirurgien er sentral for ST Mye tung kirurgisk aktivitet er avhengig av gastrokirurger. Utfordringen for ST er at gastro-kirurgisk seksjon har hatt to av de fem kirurgstillingene ubesatt i flere år. Trass i en rekke tiltak for å 4 rekruttere nye fagfolk har det i praksis vist seg umulig å fylle opp med fagfolk det generelt er for få av i Norge. Men konstituert seksjonsleder Haagen Thorne har nå tro på at ST kan løse det rekrutteringsproblemet i løpet av få år: Satser på egne kirurgtalenter Som en midlertidig avlastning har de sikret seg avtale med at gastrokirurgene Arne Rosseland og Arve Rennesund som tar vakter for å avhjelpe noe av kirurgmangelen. Det er svært vanskelig å få tak i gastrokirurger i dag- og det skal svært mye til å friste en 40-åring med familie til å flytte til Grenland slik situasjonen er nå. Derfor har vi nå valgt å satse på egne talenter. Vi har flere leger som ønsker å spesialisere seg. Og i lø- pet av to til fire år håper vi å få disse tilbake som ferdigutdannede gastrokirurger, sier Thorne. Han er tydelig på at gastrokirurgi er et tungt fagfelt som er helt avgjørende for å bevare statusen som et allsidig akuttsykehus. Haagen Thorne

5 Dobler på kikkhullskirurgi De siste to årene har andelen laparoskopiske operasjonerkikkhullskirurgi- doblet seg på ST.- Vi er på rett veg, mener Haagen Thorne, konstituert leder for den viktige gastrokirurgiske seksjonen. Thorne viser til at ST de siste årene i økende grad har tatt i bruk laparoskopisk kirurgi.særlig gjelder dette for mer omfattende tykktarmsinngrep.det er helt i tråd med den utviklingen som magetarmkirurgien har gjennomgått - fra åpne inngrep til kikkhullskirurgi.: Færre postoperative komplikasjoner -Det gir generelt mindre postoperative komplikasjoner, pasienten kommer seg raskere og liggetiden reduseres.det å ta i bruk moderne teknologi er fremtidsrettet og bringer fageltet fremover. Det er stimulerende for miljøet vårt og vil i sin tur være viktig med tanke på å rekruttere dyktige fagfolk.sykehusene er i en konkurransesituasjon når det gjelder spisskompetanse og fagutvikling. Klarer vi å skape gode fagmiljøer vil mye være gjort, mener Thorne.Kikkhullskirurgien er imidlertid teknisk krevende, og, kan gi farlige komplikasjoner. Det er derfor nødvendig å tilegne seg gode operative ferdigheter på en trygg måte-uten at pasientene blir skadelidende, sier Thorne.I den ST har doblet antall kikkhullsoperasjoner de siste to årene. Haagen Thorne mener simulatortrening er viktig for å få opp ferdighetene hos kirurger og andre spesialister. nikker på en skånsom og sikker måte. forbindelse mener han det er nødvendig Får vi etter hvert utvidet utstyrsparken, å videreutvikle det kirurgiske treningskanskje finansiert med bidrag fra f. eks rommet. Det kan være en viktig brikke industrien, kunne vi utvikle et regionalt i arbeidet for å løfte Sykehuset Telemark treningssenter for kirurger.også andre videre fremover. faggrupper, bla indremedisinske gastroenterologer og gynekologer kan ha nytte Trygg treninngsarena for kiruger av ulike former for simulatortrening, -Treningsrommet vil gi kirurger under utmener Thorne. Han viser til at også andre dannelse en sikker trenings- og mestringfagmiljøer kan ha nytte av av treningsplattform og gi spesialister mulighet til å vedlikeholde tekniske ferdigheter. srommet. Endoskopiske undersøkelser Klarer vi å få lagt inn simulatortrening og prosedyrer kan f.eks trenes på i simui utdanningsplanene for våre leger og latormodeller. Thorne presiserer at det dra nytte av treningssenteret, vil det gi vil gi en tryggere pasientbehandling med reduserte muligheter for farlige komplioss et faglig løft.med litt mer utstyr kan kasjoner. alle faggrupper på ST trene på ulike tek- Simulatortrening er framtida I USA må alle utdanningssykehus ha tilbud om simulatortrening. Haagen Thorne tror det kravet vil presse seg fram også i Norge: - I tillegg vet vi at stadig flere pasienter ønsker å bli operert av en erfaren lege. De vet og vi vet at det er en klar sammenheng mellom antall operasjoner kirurgen har utført og kvaliteten på inngrepet.simulatortrening er en mulighet for å trene i trygge omgivelser uten tidspress eller fare for å skade pasienten, understreker Thorne. Han ser at utviklingstrekk som redusert arbeidstid og færre pasienter pr. lege, må kompenseres av simulatortrening: Ferdigheter kan trenes inn trygt -Utdanning inne på operasjonsstua er krevende. Tidsbruken må begrenses for å få god pasientflyt og krav til effektivitet.det gir utfordringer i utdannelsen av nye kirurger.simulatortrening er kommet for å bli. Moderne computerteknologi gir uante treningsmuligheter av ulik vanskelighetsgrad. Høyteknologisk avansert medisinsk behandling må trenes og ferdighetene vedlikeholdes. Sikker og god pasientbehandling bør være en selvfølge Da er det vanskelig å komme utenom et velutbygd treningsog simulatorsenter. Først da kan vi på en fullgod måte mestre morgendagens tekniske utfordringer, fastslår Thorne. Kirurger og andre spesialister kan løfte ferdighetene i treningssenteret på ST 5

6 Bedre operasjonsflyt Felles rutiner for operasjonsprogrammet SPISS, varsling for å unngå at pasienter uteblir og siling av pasienter som klarer seg uten anestesivurdering, skal bidra til at ST kan utnytte operasjonskapasiteten bedre. I fjor førte en konsulentanalyse i samarbeid med operasjonsmiljøet på ST til enighet om en rekke tiltak som skal bidra til bedre utnyttelse av operasjonskapasiteten. Nå skal vi sette tiltakene ut i livet slik at ST når målene som er satt, sier prosjektleder Kristine Aasen. Hun har med seg sju fagfolk i prosjektgruppa for bedre pasientflyt.-vi ser at de nye vaskerutinene for renhold fungerer godt og at litt færre operasjoner ble strøket i fjor. Men fortsatt gjenstår mye arbeid før vi har fjernet flaskehalsene det er faglig enighet om å gjøre noe med hvis operasjonsvirksomheten skal flyte enda bedre, sier Aasen. Varsling av pasientene slik at færre glemmer operasjonen og en egenerklæring som åpner for å droppe anestesivurdering er to aktuelle tiltak. Bedre utredning av de som kommer til 6 I år skal bedre operasjonsfl yt-prosjektet settes ut i livet. F.v:Vibeke Hegge, Audhild Løite, Kristine Aasen, Magnhild Tveita, Alf Tore Aas, Gunter Bock og Kari Watland. ST fra andre fylker, er et annet. Men det viktigste er at all operasjonsplanlegging skal skje gjennom operasjonsprogrammet SPISS. Ingen kan legge inn pasienter i ukeprogrammet uten å ha lagt inn alle nødvendige opplysninger der. Skal få til bedre flyt rundt operasjoner -Får vi til det, vil det bli enda færre strykninger og omrokeringer, tror prosjektlederen. ST ligger i dag en prosent under landssnittet på avlyste operasjoner, men det er fremdeles mulig å bli bedre her. Prosjektgruppa er enig om at neste ukes operasjonsprogram skal være lagt inn allerede onsdag uka før. - Da har vi tid ST er blant sykehusene i Norge som får mest ut av helsekronene.- Vi driver godt også på operasjonssida. Men det betyr ikke at vi ikke kan bli enda bedre. Det er fremdeles mye vi kan gjøre bedre konstaterer Halfrid Waage. Lederen for Kirurgisk klinikk tror rutineendringer, bedre planlegging og utnyttelse av dataverktøy, kan løfte operasjonsaktiviteten opp med fem prosent i år. Dermed blir det færre på venteliste og økonomisk armslag til å satse mer på medisinsk utvikling.st-direktøren har lovet at økt medisinsk aktivitet skal pløyes tilbake i nytt utstyr og fagutvikling som kan bidra til at ST løfter seg også faglig. Kristine Aasen leder prosjektet som skal bidra til enda bedre flyt på operasjonsstuene: - Dette handler først og fremst om bedre planlegging i den preoperative sløyfa, slik at vi får god flyt i operasjonslogistikken. 50-åringen er IT-rådgiver med lang erfaring fra prosjekter i helseog omsorgssektoren. - Gjennom bruk av verktøy som varsling av pasienter og systematisk bruk av SPISS og bedre utredning, skal vi få færre pasienter som glemmer operasjonen og færre pasienter som ikke kan opereres fordi de ikke var ferdig utredet, understreker Kristine Aasen. Bedre planlegging en nøkkel.. Bedre planlegging skal gi en smidigere jobbhverdag og bedre pasientbehandling. Bedre operasjonsflytprosjektet handler om at vi skal planlegge og utrede bedre pre-operativt. Da får vi ned antall uønska hendelser som skaper stress på operasjonsstua. Det er dessuten god pasientbehandling å få til så god planlagt flyt i operasjonsprogrammet som mulig, konstaterer Kristine Aasen. Hun understreker til å kvalitetssikre programmet på tvers av grenspesialitetene og unngå ressurskonflikter slik at får utnyttet operasjonskapasiteten bedre, påpeker Aasen. Hun er opptatt av å kjøre evalueringer for å sjekke om tiltakene har effekt: - Når vi målene våre? Blir vi bedre? Når vi er der vi skal, kan vi ta ut rapporter hver måned og se om tallet på omrokeringer og operasjoner som må strykes går ned. Vi skal gjøre evalueringene kjent for medarbeiderne i operasjonsmiljøet. Når alle får tilbakemelding blir det enklere å lære av eget arbeid, fastslår Kristine Aasen. Driver bra - men vi kan bli bedre at bedre-operasjonsflyt-prosjektet ikke er noe revolusjonerende nytt: - Forbedring er noe alle miljøer må drive hele tida. Vi kommer aldri helt i mål. Nye medisinske muligheter, ny teknologi og nye krav fra samfunnet rundt oss, gjør at vi alle må være med på utviklingen. Hvis ikke sakker vi akterut faglig og på andre måter, understreker prosjektlederen. Halfrid Waage og Kristine Aasen: Nå skal operasjonsfl yten ble enda bedre

7 Sponser ni AIO-sykepleiere Vil du bli spesialsykepleier? I så fall kan du utdanne deg med en symbolsk lønn fra ST mot å binde deg til å jobbe på sykehuset etterpå. Det kan åpne dørene for å få utfordrende jobber også ute i den store verden- etterpå... ST søker nå etter ni sykepleiere til ni studieplasser som kan begynne på Høgeskolen i Vestfold i januar Spennende jobbmuligheter -Dette er spennende yrker med mange muligheter, reklamerer Marit Holte. Den erfarne spesialsykepleieren bruker fire formiddager utenfor ST-kantina på stand for å friste sykepleiere til å søke videreutdanning sammen med kollegene Kristin Berre og Bjarne Lia. Med ny brosjyre, intubasjonsdukke og diverse utstyr gjør de sitt for å bidra til at ST skal klare å erstatte de spesialsykepleierne som flytter på seg eller går av med pensjon. Uten spesialsykepleiere stopper nemlig et akuttsykehus.. Fristen for å søke videreutdanning innen sykepleiestudiene i anestesi, operasjon og intensivfaget ved Høgskolen i Vestfold er satt til 1. juni.uansett kommer et nytt kull spesialsykepleiere som har fått støtte til å bli spesialsykepleiere tilbake Kristin Berre, Bjarne Lia og Marit Holte ønsker seg søknader fra ST-sykepleiere. Bilde fra to spesialsykepleiere som gjør klart til en operasjon i 3.etasje i Skien. til ST for å jobbe på nyåret 2011: Får 10 nye spesialsykepleiere neste år 10 sykepleiere skal tilbake til ST der de har forpliktet seg til å jobbe i bindingstida. - Det blir fint å få disse spesialsykepleierne på plass. Selv om vi ikke mangler så mange akkurat nå, er det viktig å satse langsiktig på å rekruttere spesialsykepleiere, sier Bjarne Lia som er ass. enhetsleder i anestesiavdelingen i Skien. Med en økende gjennomsnittsalder blant spesialsykepleierne, er det en betydelig utfordring for ST å rekruttere nye spesialsykepleiere etterhvert som en del, går av med pensjon eller finner seg andre jobber.i tillegg til sykehus har også internasjonale organisasjoner som Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Leger uten grenser og Forsvaret bruk for spesialsykepleiere på oppdrag ute i verden. -Her er det mange muligheter, forsikrer Bjarne Lia som selv har vært to perioder i Afghanistan i et helikopterbasert redningslag som hentet sårede soldater ute i felten. Lia var i Afghanistan i perioder over seks uker rundt juletider 2008 og nå sist i mai 2009:- Jeg var der i en relativt rolig periode. Men det var utrolig spennende og lærerikt. Det er mulig for vanlig sykepleiere å få slike utenlandsoppdrag. Men det er lettere å få jobb som spesialsykepleier, understreker Bjarne Lia. For de som vil prøve seg på plattform i Nordsjøen kan også en spesialsykepleierutdanning være en inngangsbillett. Hvem vil bli akuttsykepleier på ST? -Kunne du tenke deg å bli akuttsykepleier med støtte fra ST? Da er det bare å søke før 15. april. KAM sponser to sykepleiere på samme vilkår som AIOutdanningen -KAM ønsker å sende to sykepleiere til Høgskolen i Østfold til høsten for å utdanne seg til akuttsykepleiere. Det er ennå ikke en godkjent spesialutdanningmen det skjer innen Og Sykehuset Østfold som har vært langt framme på dette området har allerede utdannet flere akuttsykepleiere. Nå ønsker vi i KAM å se om dette er noe vi skal satse på. De som blir plukket ut får en mulighet til å spesialisere seg i ferdigheter som kreves i et Akuttmottak som f. eks traumebehandling og Triage, forklarer Frank Hvaal. Både KAM-lederen og spesialsykepleier Marit Holte tar gjerne imot spørsmål fra ST-ansatte som vil vurdere den muligheten. De vil i så fall sikre seg 90 studiepoeng i et heltidsstuidium som starter 30. august ved Høgskolen i Østfold og som strekker seg over tre semestre med veiledet praksis ved alle akuttavdelingene - både i Østfold og ved ST. Får bidra til å utvikle Akuttmottaket - De som kommer tilbake som akuttsykepleiere vil bidra til å utvikle Akuttmottaket faglig. Deres erfaring vil være med på å avgjøre om dette er en kompetanse vi skal satse på videre, understreker Hvaal. Vilkåret for å søke er godkjent sykepleierutdanning pluss to års relevant praksis. De som ønsker flere opplysningerkan sende en e-post til ved Høgskolen i Østfold. Søknadsfristen er forøvrig satt til 15.april KAM vil utdanne to akuttsykepleiere som bl.a kan jobbe i Akuttmottaket(arkivbilde) 7

8 Kvinne ny sjef i Kragerø Karin Gløsmyr Larsen overtar 3. mai etter Grunde Grimsrud som seksjonsleder ved Kragerø sykehus. Karin Gløsmyr Larsen overtar etter Grunde Grimsrud som sjef for Kragerø sykehus. pasientrettigheter. Gløsmyr Larsen har de siste ni årene jobbet som spesialrådgiver i PO i Skien med ansvar for bl.a kvalitetsarbeid, og Kan mye om sykehusdrift Men 52-åringen som allerede bor i Kragerø vet mye om hva sykehusdrift handler om. Hun er sykepleier av ST-nytt-vitsen Redaksjonen tar på forhånd på det sterkeste avstand fra hva denne tilsendte vitsen antyder om blondiners åndsevner... Vi er i et fly på vei til Thailand. En blond kvinne på økonomiklasse reiser seg opp og flytter til et ledig sete på første klasse. En flyvertinne ser henne gjøre dette, og sier høflig at kvinnen må sitte på økonomiklasse siden det er denne typen plass hun har kjøpt billett til. Blondinen svarer:- Jeg er blond, jeg er vakker, jeg skal til Thailand og jeg blir sittende her.etter flere mislykkede overtalelsesforsøk, går flyvertinnen inn i cockpit og informerer pilotene om den blonde setetyven.co-piloten kommer ut til blondinen og forklarer hvorfor hun ikke kan bli sittende på førsteklasse, utdanning og med fartstid som sjef for hjerte-nyreposten i Skien fra 1983 og oversykepleier i to år ved Medisin-ønh/ nevrologen/plastikkirurgen fram til 1993 da hun ble brukerkoordinator for TSSutbyggingen-Vestfløyutbyggingen. Nå blir hun sjef for drøyt 100 ansatte etter at Grimsrud begynte i Nav Porsgrunn før påske: Ydmyk i forhold til utfordringen -Det er sikkert nok av utfordringer i jobben. Men jeg vet at det gjort mye bra arbeid i Kragerø fra før. Og dessuten er jeg en type som liker nye utfordringer. Derfor gleder jeg meg til å begynne. Jeg er ydmyk i forhold til den nye jobben og vil begynne med å ta en runde for å bli litt kjent med folkene som jobber på sykehuset. Jeg vet det blir mye nytt å sette meg inn i. Men jeg har har som utgangspunkt at lokalsykehuset er viktig for Kragerø og jeg håper at jeg kan bidra til at den institusjonen utvikler seg. Det er mye jeg ikke kan, men jeg vet ihvertfall en del om hva sykehusdrift handler om, sier den nye kosten på Kragerø sykehus. hvorpå hun svarer:- Jeg er blond, jeg er vakker, jeg skal til Thailand og jeg blir sittende her.co-piloten returnerer til cockpit, og foreslår at de bør kalle opp flyplassen i Bangkok for å be om at kvinnen blir anholdt ved ankomst. En løsning for blondiner Piloten sier:- Dere sier hun er blond? Jeg fikser dette. Jeg har en blond kone, og snakker flytende blondsk.han går ut til blondinen og visker noe i øret hennes. Hun sier:- Åh, beklager- det visste jeg ikke.så går hun raskt tilbake til sitt opprinnelige økonomiklassesete uten mer oppstyr.flyvertinnen og co-piloten spør overrasket hvordan piloten løste dette problemet.- Jeg sa bare at førsteklasse ikke går til Thailand... Har du et tips til ST-nytt? Kontakt Jørn på tlf eller e-post: Positiv gjeng på Notodden! - Makan til positiv gjeng har jeg sjelden vært borti, konstaterer en imponert Elin Skei. Lederen for hotellseksjonen vet av erfaring at det å introdusere nye løsninger som alltid er litt humplete i innkjøringsfaen, ikke alltid blir mottatt med jubel. Det skjønner hun. Ble imponert Men desto mer imponert ble hun da prosjektlederen presenterte planene for å innføre aktiv vareforsyning - på medisinsk sengepost Notodden sykehus. - De så fordelene med en gang og var bare interessert i å komme i gang så fort som råd. Og da prosjektansvarlige skulle rulle ut aktiv vareforsyningssystemet, hadde de på sengeposten gjort klart for oss ved å flytte skap og rydde plass.-sånn stå-påvilje og positivitet liker vi å se.særlig ble prosjektansvarlige godt mottatt av enhetsleder Anne Olaug Aaase, sier Elin Skei. Hun nytter høvet til å sende hele gjengen på Medisinsk sengpost på Notodden en liten bukett STnytt-roser for måten de har tatt imot vareforsyningsgjengen fra Serviceklinikken. Nytt verneombud for Rjukan-Notodden Sykepleier ved Medisinsk sengepost på Notodden gleder seg til å ta fatt på en ny utfordring. Hun er frikjøpt i 35 prosent stilling som verneombud for klinikk Rjukan Notodden. Torsdag 4. mars var hun i Skien for å få et første møte ved hovedverneombudkollega Marit Skau i Skien. Ansvarlig utgiver Adm. dir. Arne Rui Ansvarlig redaktør: Informasjonssjef Øivind Johannesen tlf Redaktør: Informasjonskonsulent Jørn Ertsaas tlf Trykk: Thure Trykk as Tekst og foto: Jørn Ertsaas

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 05.12. 2013 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Ingrid Venanger Tor Strømme Kari

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 19.06.2014 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Tor Strømme Thyra Giæver Ingrid

Detaljer

Preoperativ poliklinikk Haukeland Universitetssykehus Kirurgisk Service Klinikk (KSK) Ortopedisk Klinikk

Preoperativ poliklinikk Haukeland Universitetssykehus Kirurgisk Service Klinikk (KSK) Ortopedisk Klinikk Preoperativ poliklinikk Haukeland Universitetssykehus Kirurgisk Service Klinikk (KSK) Ortopedisk Klinikk Elin Bjørnestad Beathe J. Bleiklie Vintermøtet Solstrand 9.11.2012 Bakgrunn for flytprosjektene

Detaljer

kjensgjerninger om tjenestene

kjensgjerninger om tjenestene 7 kjensgjerninger om tjenestene Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 2 av 10 Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 3 av 10

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

SYKEHUSETS VENNER NOTODDEN

SYKEHUSETS VENNER NOTODDEN SYKEHUSETS VENNER NOTODDEN Vi jubilerer - Venner i 25 år Støtt sykehusets venner Notodden sykehus Notodden sykehus tilbyr de 9 kommunene Notodden, Tinn, Hjartdal, Seljord, Kviteseid, Tokke, Vinje, Bø,

Detaljer

Sikre kirurgisk kompetanse frem mot 2030

Sikre kirurgisk kompetanse frem mot 2030 Sikre kirurgisk kompetanse frem mot 2030 Nasjonalt topplederprogram Ingeborg Bøe Engelsen Høst 2015 Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven Avdeling for generell gynekologi og avdeling for gynekologisk

Detaljer

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet TRADERS MENTALITET Hva er det viktigste når du skal trade? Er det nye publiserte tall? Nyheter? Trender? Naturkatastrofer? 9/11? Opec? Oljelagre i USA? Oppdatrete jobbtall kl. 14:30? President Obamas tiltredelse/avgang?

Detaljer

Genitalkirurgi i Beograd!

Genitalkirurgi i Beograd! Dr. Miro i blå skjorte, her omringet av kirurger fra hele verden som kommer for å lære teknikkene hans. Journalisten snek seg med på bildet. Genitalkirurgi i Beograd! Dr. Miro er viden kjent for de fleste

Detaljer

Den skjøre tilliten. Vi vet noe ikke dere vet. Hva kan dere bruke det til? Synspunkter fra Anne Lise Kristensen, helse, sosial og eldreombud i Oslo

Den skjøre tilliten. Vi vet noe ikke dere vet. Hva kan dere bruke det til? Synspunkter fra Anne Lise Kristensen, helse, sosial og eldreombud i Oslo Den skjøre tilliten Vi vet noe ikke dere vet. Hva kan dere bruke det til? Synspunkter fra Anne Lise Kristensen, helse, sosial og eldreombud i Oslo Dagbladet 26. september 2012 Lenes lidelse ble oppdaget

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Martin Østnor er vår Martin Ødegaard

Martin Østnor er vår Martin Ødegaard Martin Østnor er vår Martin Ødegaard Av ØIVIND RÅNES Publisert NA:11. august 2015, kl. 09:56 Yrkes-VM 2015 er et enormt arrangement som samler unge fagfolk fra hele verden til en ukes dyst om å bli verdens

Detaljer

Endringsoppgave: Styrket legekompetanse og mobilisering av leger til lederrollen - Med de 7 legerollene som verktøy. Nasjonalt topplederprogram

Endringsoppgave: Styrket legekompetanse og mobilisering av leger til lederrollen - Med de 7 legerollene som verktøy. Nasjonalt topplederprogram Endringsoppgave: Styrket legekompetanse og mobilisering av leger til lederrollen - Med de 7 legerollene som verktøy Nasjonalt topplederprogram Karianne Høstmark Tønsberg, april 2016 1. Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Virkelighetens erkjennelse og mulighetenes strategier

Virkelighetens erkjennelse og mulighetenes strategier Virkelighetens erkjennelse og mulighetenes strategier Erfaringer fra Ullevålskolens utvikling av flerkulturelt lederskap GØTEBORGSEMINARET 22.04.09 SAMME TILBUD, ENDRET BEHOV Når 3 blir 1 Aker Rikshospitalet

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet NAV Arbeidslivssenter Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet Din samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter finnes i alle fylker og er

Detaljer

Pasienttilfredshetsundersøkelsen Oktober

Pasienttilfredshetsundersøkelsen Oktober Pasienttilfredshetsundersøkelsen Oktober 14 Rapport for Sykehuset Telemark Sengeposter Side 1 Sykehuset Telemark HF Sengeposter 69 svar Pesonalets oppførsel tilgjengelig 4,68 4,23 4,61 4,38 4,76 4,52 Rommet

Detaljer

Samhandlings- og logistikkprosjekt ved Sørlandet sykehus Arendal.

Samhandlings- og logistikkprosjekt ved Sørlandet sykehus Arendal. Samhandlings- og logistikkprosjekt ved Sørlandet sykehus Arendal. Bakgrunn: Høsten 2014 direktøren utfordrer operasjonsavdelingen i Arendal til å øke effektiviteten på operasjonsstuene. Ligger allerede

Detaljer

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel.

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel. Stiftelsen Oslo, oktober 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Spørreliste nr. 179 a Å BLI MOR Før fødselen Hvilke ønsker og forventninger hadde du til det å få barn? Hadde

Detaljer

FEM REGLER FOR TIDSBRUK

FEM REGLER FOR TIDSBRUK FEM REGLER FOR TIDSBRUK http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Mange av oss syns at tiden ikke strekker til. Med det mener vi at vi har et ønske om å få gjort mer enn det vi faktisk får gjort. I

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 11.09.2014 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Ingrid Venanger Kari Thomsen Idar Grotle Anne Østensen

Detaljer

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008 Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 28 Hospiteringsordningen mellom SUS og samarbeidende kommuner I det følgende presenteres resultatene fra evalueringsskjemaene fra hospiteringen høsten

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Vi er til for deg og dine

Vi er til for deg og dine Vi er til for deg og dine Trygghet og nærhet: Vårt modersykehus tilfører oss den beste fagkompetanse etter behov og etter plan Vi er så små at vi alltid er nær deg vi er så store at vi har det beste av

Detaljer

Tillitskapende tiltak og tvungen helsehjelp

Tillitskapende tiltak og tvungen helsehjelp Tillitskapende tiltak og tvungen helsehjelp Christina L Johannessen Leder fagavdeling/fagutviklingssykepleier Utviklingssenter for sykehjem i Oslo Abildsø sykehjem Forskning viser omfattende bruk av tvang

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Strategi for å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere ved STHF Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 79-2015 Tom Helge Rønning, Mai

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

PROSJEKTPLAN: Kirurgisk klinikk Integrert planlegging av pasientforløpene Pilot på urologisk avdeling. Anbefalt: Mari Owesen Dato: 23.04.

PROSJEKTPLAN: Kirurgisk klinikk Integrert planlegging av pasientforløpene Pilot på urologisk avdeling. Anbefalt: Mari Owesen Dato: 23.04. PROSJEKTPLAN: Kirurgisk klinikk Integrert planlegging av pasientforløpene Pilot på urologisk avdeling Anbefalt: Mari Owesen Dato: 23.04.13 Godkjent: Ola D Sæther Dato: 23.04.13 Innhold 1 BAKGRUNN... 3

Detaljer

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]:

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]: S p ø r s m å l 2 4 Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til helse- og omsorgsministeren: «Landslaget for Hjerte- og Lungesyke mener at respiratorbruken ved norske

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Bør sykehus ha observasjonsposter? Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital

Bør sykehus ha observasjonsposter? Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital Bør sykehus ha observasjonsposter? 130907 Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital 1 Bør sykehus ha observasjonsposter? Skal vi få ned liggetiden og antall

Detaljer

Prioritering, koordinering og monitorering v Anita Schumacher, fagdirektør SiV

Prioritering, koordinering og monitorering v Anita Schumacher, fagdirektør SiV Prioritering, koordinering og monitorering v Anita Schumacher, fagdirektør SiV Mål: Styrke kvalitet og pasientsikkerhet i kreftbehandlingen Møte oppdragsdokumentets krav og forventninger Være i stand til

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

MEDARBEIDER- SAMTALER

MEDARBEIDER- SAMTALER MEDARBEIDER- SAMTALER I MANDAL KOMMUNE Medarbeidersamtaler i Mandal kommune Side 1 Medarbeidersamtaler skal gjennomføres på alle arbeidsplasser i Mandal kommune. God arbeidsgiverpolitikk er evnen til å

Detaljer

PASIENTOPPLEVELSER I EN FRAGMENTERT HELSETJENESTE

PASIENTOPPLEVELSER I EN FRAGMENTERT HELSETJENESTE 4/30/2013 PASIENTOPPLEVELSER I EN FRAGMENTERT HELSETJENESTE ELSE STØRING, SEKSJONSSJEF KREFTLINJEN - KREFTFORENINGEN KREFTLINJEN/RETTIGHETSTJENESTEN Etablert i 1993 Betjenes av fagpersoner; kreftsykepleiere,

Detaljer

Styresak 33-2015 Modernisering av kirurgiske pasientforløp - Operasjonsplanlegging og strykninger

Styresak 33-2015 Modernisering av kirurgiske pasientforløp - Operasjonsplanlegging og strykninger Direktøren Styresak 33-2015 Modernisering av kirurgiske pasientforløp - Operasjonsplanlegging og strykninger Saksbehandler: Randi Marie Larsen Øystein Reksen Johansen Saksnr.: 2012/1365 Dato: 12.03.2015

Detaljer

NSH konferanse for Helsesekretærer i sykehus. ved Helsefaglig direktør Helle Dorthea Gjetrang

NSH konferanse for Helsesekretærer i sykehus. ved Helsefaglig direktør Helle Dorthea Gjetrang NSH konferanse for Helsesekretærer i sykehus ved Helsefaglig direktør Helle Dorthea Gjetrang Jobbe i et sykehus Sykehus skal særlig ivareta følgende oppgaver: 1. pasientbehandling, 2. utdanning av helsepersonell,

Detaljer

Pasienttilfredshetsundersøkelsen November

Pasienttilfredshetsundersøkelsen November Pasienttilfredshetsundersøkelsen November 14 Rapport for Sykehuset Telemark Sengeposter Side 1 113 svar Pesonalets oppførsel tilgjengelig 4,72 4,45 4,66 4, 4,79 4,61 Rommet du Info Info 4,42 4,41 4,39

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 03.03.14 Sak nr: 004/2014 Sakstype: Beslutningssak Høringsuttalelse til Utviklingsplan 2014 2016 for Sykehuset Telemark HF Trykte vedlegg: Utviklingsplan for Sykehuset

Detaljer

Pasienttilfredshetsundersøkelsen Juli

Pasienttilfredshetsundersøkelsen Juli Pasienttilfredshetsundersøkelsen Juli 14 Rapport for Sykehuset Telemark Sengeposter Side 1 117 svar Pesonalets oppførsel tilgjengelig 4,73 4,36 4,85 4,68 4,89 4, Rommet du Info Info 4,53 4,54 4,53 4,66

Detaljer

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016.

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Jeg studerer sykepleie tredje året og jeg var på utveksling i Østerrike i 3 måneder. Der hadde jeg hjemmesykepleiepraksis og fikk i tillegg være på ortopedisk

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Vi skal være øyne for blinde personer når vi blir store Foto: Thomas Barstad

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF

HELSE MIDT-NORGE RHF HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 48/12 Strategi 2020 Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksjon Saksbehandler Henrik Andreas Sandbu Ansvarlig Nils Hermann Eriksson direktør Saksmappe Dato for styremøte

Detaljer

HELHETLIGE OG KOORDINERTE TJENESTER INNAD I SPESIALISTHELSETJENESTEN. Gunnar Gausel klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken, Sykehuset Telemark

HELHETLIGE OG KOORDINERTE TJENESTER INNAD I SPESIALISTHELSETJENESTEN. Gunnar Gausel klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken, Sykehuset Telemark HELHETLIGE OG KOORDINERTE TJENESTER INNAD I SPESIALISTHELSETJENESTEN Gunnar Gausel klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken, Sykehuset Telemark Takk for invitasjonen! Min bakgrunn Spesialist i barnesykdommer

Detaljer

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 )

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 ) Oppstart: Figur 1: rådmann Rune Opstad, Lena Røsæg Olsen, Ragnvald Storvoll, Eli Margrethe Antonsen og Bente Ervik Vi hadde oppstart av prosjektet 1.november 2004. Dette var 3 mnd etter planlagt oppstart.

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Oppgavedeling som en løsning på utfordringer i driften ved en kirurgisk klinikk NSH

Oppgavedeling som en løsning på utfordringer i driften ved en kirurgisk klinikk NSH Oppgavedeling som en løsning på utfordringer i driften ved en kirurgisk klinikk NSH 10/9-2013 Lars R. Vasli Klinikksjef Kirurgisk Klinikk Lovisenberg Diakonale Sykehus Klinikk for kirurgi - LDS Særlige

Detaljer

interessant for folk som driter i framtiden

interessant for folk som driter i framtiden interessant for folk som driter i framtiden Elise er 19 blu ger n dig ia t Kris (Fedafjord Br u es er 320m) mulig... Denne lille brosjyren kan umulig interessere deg......dersom du ikke er på jakt etter

Detaljer

Evaluering av samarbeid NLSH Frisklivsentralene, Bodø, Fauske, Meløy og Sørfold

Evaluering av samarbeid NLSH Frisklivsentralene, Bodø, Fauske, Meløy og Sørfold Evaluering av samarbeid NLSH Frisklivsentralene, Bodø, Fauske, Meløy og Sørfold Bakgrunn for prosjektet Mars 2011 et samarbeid mellom NLSH/LMS, fylkeskommunen Samarbeid innen folkehelsearbeid er vesentlig

Detaljer

Helsepersonells opplevelse av alvorlige hendelser

Helsepersonells opplevelse av alvorlige hendelser Helsepersonells opplevelse av alvorlige hendelser Presentasjon for Syse-utvalget 26.11 2013 Olaf Gjerløw Aasland Instituttsjef, Legeforskningsinstituttet www.legeforsk.org Professor, Institutt for helse

Detaljer

Erfaringer fra Fast Track Bihulekirurgi. Ann Helen Nilsen Prosjektleder, MSc ØNH- avdelingen St Olavs Hospital

Erfaringer fra Fast Track Bihulekirurgi. Ann Helen Nilsen Prosjektleder, MSc ØNH- avdelingen St Olavs Hospital Erfaringer fra Fast Track Bihulekirurgi Ann Helen Nilsen Prosjektleder, MSc ØNH- avdelingen St Olavs Hospital Disposisjon Bakgrunn Mål for prosjektet Pasientforløp Utfordringer Erfaringer Veien videre

Detaljer

- T O E K S E M P L E R PÅ U T V I D E T O P P G AV E R F O R H J E L P E P L E I E R E / B A R N E P L E I E R E

- T O E K S E M P L E R PÅ U T V I D E T O P P G AV E R F O R H J E L P E P L E I E R E / B A R N E P L E I E R E OPPGAVEDELING VED KVINNEKLINIKKEN - T O E K S E M P L E R PÅ U T V I D E T O P P G AV E R F O R H J E L P E P L E I E R E / B A R N E P L E I E R E L I N D A E R T Z E I D K L I N I K K O V E R S Y K E

Detaljer

Spørreundersøkelse om pasientsikkerhet i prehospitale tjenester

Spørreundersøkelse om pasientsikkerhet i prehospitale tjenester Veiledning UNIVERSITETET I BERGEN Spørreundersøkelse om pasientsikkerhet i prehospitale tjenester Undersøkelsen kartlegger ditt syn på pasientsikkerhet, uønskede hendelser og hendelsesrapportering i den

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 06/00806-14 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 21.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 08/00238-6 Vedtak

Detaljer

Overvektskirurgi Sykehuset Østfold - kirurgisk avdeling Moss

Overvektskirurgi Sykehuset Østfold - kirurgisk avdeling Moss Overvektskirurgi Sykehuset Østfold - kirurgisk avdeling Moss SØ-109159 Innhold 4 5 5 6 8 9 9 9 10 Hvem kan bli operert? Hva må du gjøre før du kan opereres for overvekt? Fakta om overvektsoperasjoner Laparoskopisk

Detaljer

Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015.

Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015. Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015. Har du ytterligere kommentarer om innholdet på timeplanen? Ville gjerne hatt mer simulering. Kunne gjerne hatt litt mer forelesninger. Synes dagen med

Detaljer

Endringsoppgave: Redusere strykninger av planlagte operasjoner i OUS. Nasjonalt topplederprogram. Bjørn Aage Feet

Endringsoppgave: Redusere strykninger av planlagte operasjoner i OUS. Nasjonalt topplederprogram. Bjørn Aage Feet Endringsoppgave: Redusere strykninger av planlagte operasjoner i OUS Nasjonalt topplederprogram Bjørn Aage Feet Oslo, 2. april 2016 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven Oslo universitetssykehus

Detaljer

YNGRE LEDERE I IDRETTEN

YNGRE LEDERE I IDRETTEN YNGRE LEDERE I IDRETTEN BLI EN UNG, DYKTIG IDRETTSLEDER! Nivå 3: Coaching og ledelse for unge ledere fra 18-29 år Starter opp i september 2008 Nivå 2: Lederutdanning for ungdommer fra 15 20 år Starter

Detaljer

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Tema: Studiemestring, studieteknikk og motivasjon Antall: 166 stk Karakterskala 1-6, hvor 1 = Svært dårlig

Detaljer

Kirurgisk klinikk Oppdatering av arbeid rundt «operasjonspasienten» Styremøte SSHF 15.10. 2015

Kirurgisk klinikk Oppdatering av arbeid rundt «operasjonspasienten» Styremøte SSHF 15.10. 2015 Kirurgisk klinikk Oppdatering av arbeid rundt «operasjonspasienten» Styremøte SSHF 15.10. 2015 Agenda Ny pasientrettighetslov fra 1. november. Konsekvenser for SSHF Mulighet og risiko- bilde for SSHF Bruk

Detaljer

Informasjon om hendelsen til pårørende og involverte

Informasjon om hendelsen til pårørende og involverte Informasjon om hendelsen til pårørende og involverte Trond Boye Hansen Paramedic / Ulykkesgransker Oslo Universitetssykehus Ullevål Ass. Havariinspektør Statens Havarikommisjon for Transport Barn ble skadet

Detaljer

SAK 79-14 VEDLEGG 5 - DOKUMENT SAMHANDLINGSPROSJEKT NYE RJUKAN SYKEHUS

SAK 79-14 VEDLEGG 5 - DOKUMENT SAMHANDLINGSPROSJEKT NYE RJUKAN SYKEHUS SAK 79-14 VEDLEGG 5 - DOKUMENT SAMHANDLINGSPROSJEKT NYE RJUKAN SYKEHUS Nye Rjukan Sykehus OPS (offentlig / privat samarbeid) BAKGRUNN Utviklingsplanen for Sykehuset Telemark HF 2014-2016 og nye helsepolitiske

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling

Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling Nasjonalt topplederprogram Jan Berg Sykehuset Telemark HF Nov. 2012 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

VELKOMMEN TIL OSS! Vennlig hilsen administrerende direktør, Helse Stavanger

VELKOMMEN TIL OSS! Vennlig hilsen administrerende direktør, Helse Stavanger VELKOMMEN! VELKOMMEN TIL OSS! Jeg setter stor pris på at du har valgt Stavanger universitetssjukehus (SUS), landets tredje største akuttsykehus, som din nye arbeidsplass. Du betyr verdifull kunnskap, erfaring,

Detaljer

Implementering av handlingsplanen ved SSHF

Implementering av handlingsplanen ved SSHF Implementering av handlingsplanen ved SSHF Kreftbehandling var ett av fem satsingsområder for Sørlandet sykehus i strategiplanperioden 2012 2014, og videreføres om strategisk satsingsområde også i gjeldende

Detaljer

Verdier. fra ord til handling

Verdier. fra ord til handling Verdier fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 8. november 2012 Verdier Bamble kommune Gjennom alt vi gjør som ansatte i Bamble kommune realiserer vi verdier, enten vi er oppmerksom på det

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Dato og tid: Torsdag 15. desember 2016 kl. 09.30 14.00 Sted: Direktørens møterom, Skien Tilstede: Per Anders Oksum, styreleder Marit Kasin, nestleder Kari

Detaljer

1. INT. FOTOSTUDIO - DAG Kameraet klikker. Anna tar portrettbilder av Dan.

1. INT. FOTOSTUDIO - DAG Kameraet klikker. Anna tar portrettbilder av Dan. CLOSER Av: Patrick Marber 1. INT. FOTOSTUDIO - DAG Kameraet klikker. Anna tar portrettbilder av Dan. 1 Fint. Jeg skal bare bytte film. Du har litt tid? 2 Mmm. Mmmm. 3 Noe imot at jeg røyker? 4 Hvis du

Detaljer

Hvordan tiltrekke seg riktig kompetanse? - Employer branding. Elisabeth Braaten Rådgiver HR Adecco Norge AS

Hvordan tiltrekke seg riktig kompetanse? - Employer branding. Elisabeth Braaten Rådgiver HR Adecco Norge AS Hvordan tiltrekke seg riktig kompetanse? - Employer branding Elisabeth Braaten Rådgiver HR Adecco Norge AS Innhold 1. Hva er kompetanse? 2. Kort om brands 3. Employer branding, hvorfor og hvordan 4. Målgrupper

Detaljer

1. INT. LEILIGHET - DAG Frankie prøver forskjellige kjoler. Hun har akkurat tatt på seg en ny, men er ikke fornøyd.

1. INT. LEILIGHET - DAG Frankie prøver forskjellige kjoler. Hun har akkurat tatt på seg en ny, men er ikke fornøyd. & Av Terrence McNelly,,,. 1. INT. LEILIGHET - DAG Frankie prøver forskjellige kjoler. Hun har akkurat tatt på seg en ny, men er ikke fornøyd. 1 Prøv en lysere en (Til Bobby som kobler opp videospilleren

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Høringssvar forslag til ny akuttmedisinforskrift

Høringssvar forslag til ny akuttmedisinforskrift Høringssvar forslag til ny akuttmedisinforskrift Kommunen erfarer, i lys av siste tids hendelser, regjeringens mål om sentralisering av sykehus i Norge og dermed fjerne det lokale spesialisthelsetilbudet

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 06/00033-6 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 01.12.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 09/01316-12 Tilbud om

Detaljer

RAPPORT ETTER PRAKSISOPPHOLD I REYKJAVIK, ISLAND.

RAPPORT ETTER PRAKSISOPPHOLD I REYKJAVIK, ISLAND. RAPPORT ETTER PRAKSISOPPHOLD I REYKJAVIK, ISLAND. Vi er tre intensivsykepleierestudenter som i praksisperioden i 2.semester fikk tilbud om å hospitere i Norden og USA. Vi valgte å reise til Reykjavik på

Detaljer

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!»

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» 1 Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» Omtrent sånn lyder det i mine ører, selv om Matteus skrev det litt annerledes: «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» Sånn er

Detaljer

Helsesekretærenes ulike oppgaver i sykehus og kommunehelsetjenesten

Helsesekretærenes ulike oppgaver i sykehus og kommunehelsetjenesten Helsesekretærenes ulike oppgaver i sykehus og kommunehelsetjenesten Tenk smart, skap kvalitet, bruk helsesekretærene Tenker de smartere i kommunehelsetjenesten enn på sykehusene? Gro Bengtson www.nhsf.no

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAMMET

KVALIFISERINGSPROGRAMMET KVALIFISERINGSPROGRAMMET Hvert år kommer mange i jobb takket være deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet. Er det din tur nå? Eller kjenner du noen andre dette kan være aktuelt for? Ønsker du å komme i arbeid,

Detaljer

Kontroll av oppslagslogger i EPJ ved hjelp av mønstergjenkjenning

Kontroll av oppslagslogger i EPJ ved hjelp av mønstergjenkjenning Kontroll av oppslagslogger i EPJ ved hjelp av mønstergjenkjenning Helge Grimnes Seksjon for informasjonssikkerhet og personvern Stab pasientsikkerhet og kvalitet Oslo universitetssykehus HF Grunnlag for

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 STYREMØTE 24. august 2009 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 Sammendrag: Innholdet i LGG og risikovurderingen baserer

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 06/00806-15 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 23.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 Utgående internt produsert, 13/02175-10 Endring -

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

FILM 7: Bioteknologisk industri: Fra grunnforskning til produkt

FILM 7: Bioteknologisk industri: Fra grunnforskning til produkt BIOTEKNOLOGISKOLEN - TEKSTUTSKRIFTER FILM 7: Bioteknologisk industri: Fra grunnforskning til produkt 00:17 Biteknologiskolen 00:20 Bioteknologisk industri: Fra grunnforskning til produkt 00:26 Dette er

Detaljer

Tverrfaglig ryggpoliklinikk

Tverrfaglig ryggpoliklinikk Tverrfaglig ryggpoliklinikk Overlege My Torkildsen Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa Oslo, 8. og 9. mars 2012 Tverrfaglig ryggpoliklinikk - knyttet opp til prosjektet raskere tilbake

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Introduksjon til Friskhjulet

Introduksjon til Friskhjulet Introduksjon til Friskhjulet Hva er Friskhjulet? Friskhjulet er en test som forteller deg hvor ryggsmertene kommer fra og hva du kan gjøre for å bli bedre. Friskhjulet består av åtte faktorer: Arbeid,

Detaljer

Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (2014)

Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (2014) Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (01) ««Å lese Frisk Nakke har gitt meg stor tro på at jeg kan mestre nakkeplagene mine, og noen kraftfulle verktøy for å bli kvitt dem. Boken er spekket med relevant

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 06/00664-5 Sier opp sin stilling Personalmappe - Sterilsentralen Dok. dato: 01.09.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 07/00942-10 Tilbud

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 06/00377-8 Endring av stillingskode - særaldersgrense Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 06/00659-5 Endring av stillingskode - særaldersgrense

Detaljer

MetaVision på Rikshospitalet Status 2009

MetaVision på Rikshospitalet Status 2009 MetaVision på Rikshospitalet Status 2009 Ingrid Heitmann medforfatter Eirik Nikolai Arnesen Oslo Universitetssykehus HF, enhet Rikshospitalet IT-avdelingen, Seksjon Kliniske tjenester. Hva sa vi på HelsIT

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 09/01129-3 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 21.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/01450-20 Anmodning

Detaljer

Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO

Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO Administrativt ansatte i UoH-sektoren Hvem er jeg? Og hvem er vi? 21% av medlemsmassen i Forskerforbundet Fordelt

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Månedsbrev fra Ekornstubben Desember 2015

Månedsbrev fra Ekornstubben Desember 2015 Månedsbrev fra Ekornstubben Desember 2015 Datoer å huske på i desember: Da var enda en måned flydd - 11.12: Lysfest forbi, denne med både vinter, - 15.12: Nissefest vår og høst på en gang. Snøen - 17.12:

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer