En eneste tunnel, mørk og ensom: min tunnel, hvor hele min barndom, min ungdom, hele mitt liv, fant sted. Ernesto Sabato, Tunnelen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En eneste tunnel, mørk og ensom: min tunnel, hvor hele min barndom, min ungdom, hele mitt liv, fant sted. Ernesto Sabato, Tunnelen."

Transkript

1 Tunnelsyn En eneste tunnel, mørk og ensom: min tunnel, hvor hele min barndom, min ungdom, hele mitt liv, fant sted. Ernesto Sabato, Tunnelen. 1 En biennal har typisk en global orientering. Dens kunstnerliste er nødvendigvis internasjonal. Den er en begivenhet som søker å strekke seg ut til hele verden. Under tittelen Tunnelsyn peker Momentum 8 i en annen retning. Og denne retningen fører nedover en vei som blokkerer alle andre mulige veier. I bokstavelig forstand betyr tunnelsyn en visjon blottet for periferisyn. Billedlig betyr den sneversynthet. Tunnelsyn representerer en visjon uten en verden. På Momentum 8 betyr også tunnelsyn en visjon av indre verdener. Derfor beskjeftiger ikke denne biennalen seg med den verden vi alle kunne sies å dele, men heller med den hver og en av oss bebor alene, eller en verden som eksisterer i samfunnets grenseland. Du-kretsen Tekno-vitenskapelig utvikling manifesterer seg i dag som hyper-forbundethet. Informasjonsteknologien vever en vev som sies å være vidstrakt som verden selv. Ved å søke tilgang til denne veven blir vi etter sigende i stand til å kontakte alt og alle. Internettet utspiller opplysningstidens gamle prosjekt i en til nå ukjent skala. Vi blir alle ideelt sett brakt sammen for å skrive et enormt leksikon; ideelt sett brakt sammen i en eneste offentlig sfære, hvor Google oversetter ett språk til et annet i sanntid. I siste instans står vi overfor en nær framtid hvor alle vil være forbundet og i stand til å kommunisere med hverandre. Internettet har forårsaket en ny form for forbundethet ved hjelp av fenomener som sosiale media, og samtidig skapt en ny form for sosial atomisering. Selv om inngangspunktene varierer, har utviklingen av søkemotorer i de seneste årene gitt tilgang til et enormt, stadig voksende reservoir av data. 4. desember 2009 kunngjorde Google en ny funksjonalitet: ʻPersonalisert søk for alle.ʼ Vi forvandler et firmanavn til et verb og sier til hverandre at vi skal ʻgoogleʼ noe, men ignorerer at resultatene ulike mennesker får ikke alltid vil være identiske. Brukeres tidligere interesser forutsier hva de vil interessere seg for i framtiden. Data innsamles og utnyttes på en måte som determinerer det vi finner og i neste omgang også det vi søker etter. Ethvert søk på nettet tenderer derfor mot å bekrefte eksisterende verdenssyn. Hvis Internettet har vært et vindu til verden, er det nå også blitt vårt eget speilbilde i skjermen. Ifølge aktivisten og forfatteren Eli Pariser, former allestedsnærværende algoritmer og informasjonskapsler vårt liv og arbeid på nett, og vi risikerer derved at internettbrukere etterlattes spinnende i det han kaller ʻdu-kretserʼ. I sin bok The Filter Bubble [Filterboblen] advarer Pariser: Overlatt til seg selv vil personaliseringsfiltere servere oss en slags usynlig selvpropaganda, indoktrinere oss med våre egne ideer, forsterke vårt begjær etter kjente ting, og etterlate oss uvitende om de farer som lurer i det ukjentes Sabato, Ernesto, El Tu nel, første gang publisert i tidsskriftet Sur, Buenos Aires,

2 mørke rom. 2 Det som trues av denne prosessen, antyder Pariser, er blant annet den offentlige sfære hvor vi diskuterer våre fellesanliggender. Som konsernsjef Mark Zuckerberg bemerker, er Facebooks nyhetsstrøm kanskje ikke et slikt sted: Et ekorn som dør utenfor huset ditt kan være mer relevant for dine interesser akkurat nå enn at mennesker dør i Afrika. 3 Det som også trues, ifølge Pariser, er kreativiteten som sådann, på grunn av kollisjonen mellom ideer fra ulike disipliner og kulturer. 4 I mellomtiden kan også kreativitet eller artistisk praksis sies å vokse fram av en tilbaketrekning fra den verden hvor ideer brytes. Kunstverker er gjenstander for debatt i den offentlige sfære, men den artistiske praksis som disse verkene utspringer av foregår ofte annetsteds. Et eget rom Småbyen Moss, hvor Momentum finner sted, befinner seg en halvtime fra Oslo. Det er blant annet kjent som stedet hvor Edvard Munch trakk seg tilbake mellom 1913 og Selv om det var en del av hans daglige rutine å spasere til jernbanestasjonen for å hente posten, kan det se ut som om Moss også ble et sted hvor han kunne stenge verden ute og kultivere sine eklektiske og høyst personlige praksiser på sine egne premisser. Historien om den moderne kunstner er også historien om en utenforstående person, bokstavelig talt en idiot som utvikler sin egen idiolekt. Vi møter denne personen tidlig i Balzacs Det ukjente mesterverk fra Etter år med hemmeligholdelse låser maleren Frenhofer til slutt opp sitt studio og avslører et maleri for sine kollegaer som de ikke kan dechiffrere. De kan ikke forstå hvorfor maleren snakker så oppglødd om kvinnen han har avbildet. Bortsett fra en fot fortapt i en virvel av farger, ser de bare maling i malingen. Kommentert [F. S. Nie1]: Enten 40 eller 50 minutter med toget; 45 minutter med bil, hvis trafikken tillater. Kommentert [F. S. Nie2]: Dette stemmer ikke så godt med det bildet som tegnes i "Edvard Munch i Moss" som jeg oversatte en oppsummering av for F15 for ikke så lenge siden. Iflg forfatteren av denne boka, kjøpte Munch Grimsrød bl.a. som en slags representasjonsbolig hvor han kunne invitere viktige kunder fra utlandet... Ikke akkurat å stenge verden ute? Selv om den 19. århundrets kunstner oftest er en monden figur, en dandy, er kunstneren også en bohem som flyter rundt et sted over og forbi samfunnet. En viss distanse og isolasjon fra verden blir regnet som en forutsetning for kunstproduksjon. Senere, i 1928 og 1929, ble slike tanker nøkkelen til Virginia Woolfs ideer om hvordan kvinner kan skrive litteratur på like fot med menn. Frigjøring i det litterære felt forutsetter at kvinnen har råd til og kan skaffe seg et eget rom. Denne forutsetningen for utviklingen av stor litteratur er forbundet med et spesielt syn på den menneskelige tilstand:... vi står overfor det faktum, for det er et faktum, at det er ingen arm å klynge seg til, men at vi må gå alene og at vårt forhold er til virkelighetens verden, ikke bare til menns og kvinners verden Pariser, Eli, The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You, New York: Penguin Press, 2011, s Op. cit., s Op. cit., s

3 Det skarpe hodes glede over seg selv I en novelle av Franz Kafka skrevet året før hans død, i 1924, har fortelleren ikke bare skåret ut et rom for seg selv, men et helt underjordisk system av rom forbundet med tunneler. Det er alt sammen meget besværlige utregninger, og det skarpe hodes glede over seg selv er ofte den eneste årsak til at man fortsetter å regne, 6 sier hovedpersonen og fortelleren i Byggverket. 7 Den eneste kilde til stimuli fra verden omkring som fortellerens skarpe hode konstant forholder seg til er tunnellivets solipsistiske og vanvidsfremkallende sirkelgang. Tanker bevirker fysiske endringer i det underjordiske tunnelsystemet som i sin tur fremkaller nye tanker og så videre. Til slutt oppfatter fortelleren enhver arkitektonisk mangel som en personlig svikt. Bygningsarbeidet, som foretas på muldvarplignende måte, med min panne... dette unike instrument 8 er kilde til glede hos fortelleren, men også til paranoia. Ved å forsegle inngangen til tunnelene sikrer han seg mot fiender på jorda, men samtidig gjør han det umulig å komme hurtig ut om han angripes nedenfra. Jeg må ha mulighet for umiddelbar flukt, for kan jeg ikke, tross all min vaktsomhet, bli angrepet fra en helt uventet kant? spør utgraveren. Jeg lever innerst i mitt hus i fred og i mellomtiden borer motstanderen seg langsomt og stille, et eller annet steds fra, mot meg. Jeg vil ikke si at han har bedre sporsans enn jeg; kanskje vet han akkurat like lite om meg, som jeg om ham. 9 Prinsippfasthet Kafkas novelle, med den opprinnelige tittelen Der Bau, som symptomatisk nok aldri ble skrevet ferdig, er også en historie om bygningen av et umulig byggverk. Det er et stykke litteratur som bringer tankene hen på hvordan en forfatter arbeider. Uansett hvor rasjonelle fortellerens beregninger blir, virker selve det faktum at beregningene gjøres irrasjonelt for leseren. Historien om einstøingen, hvis fornuft er gått av skaftet, gjenfinnes også i de visuelle kunster opp gjennom hele det 20. århundret, ikke minst i arbeidet til Marcel Duchamp som ble en rollemodell i kunstverdenen fra 1950-tallet og utover. Den franske kunstneren kultiverte alternative former for logikk, fremhevet kunstnerens leven- Kommentert [F. S. Nie3]: Direkte oversatt fra den tyske originalteksten: "Mind" finnes hverken på norsk eller tysk. Se neste kommentar. Kommentert [F. S. Nie4]: "Das alles sind recht müselige Rechnungen, und die Freude des scharfsinnigen Kopfes an sich selbst ist manchmal die alleinige Ursache dessen, dass man weiterrechnet." Kommentert [F. S. Nie5]: "Ich muss die sofortige Auslaufmöglichkeit haben, kann ich denn trotz aller Wachsamkeit nicht von ganz unerwarteter Seite angegriffen werden?" Kommentert [F. S. Nie6]: "Ich lebe im Innersten meines Hauses in Frieden und inzwischen bohrt sich langsam und still der Gegner von irgendwoher an mich heran. Ich will nicht sagen, dass er besseren Spürsinn hat als ich; vielleicht weiss er ebensowenig von mir wie ich von ihm." Woolf, Virginia, A Room of One s Own, Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 1989, s Norsk oversettelse: Et eget rom, Oslo: Gyldendal, Overs. anm.: Sitatet er oversatt direkte fra den engelske originalen. 6 Kafka, Franz, Der Bau, Nachgelassene Schriften und Fragmente 2, utgitt av Jost Schillemeit, Frankfurt am Main: Fischer, 1992, s Overs. anm.: Sitatet er oversatt direkte fra den tyske originalen. 7 Overs. anm.: Den tyske originaltittelen, Der Bau, kan oversettes som ʻbyggetʼ, men også bredere, som ʻbyggerietʼ, ʻanleggetʼ, eller mer konkret, som ʻhietʼ (den engelske oversettelsen bærer tittelen ʻThe Burrowʼ). Novellen finnes ikke i norsk oversettelse, og tittelvalget er derfor mitt. 8 Op. cit. Overs. anm.: Sitatet er oversatt fra engelsk. 9 Op. cit. Overs. anm.: Sitatene er oversatt direkte fra den tyske originalen.

4 de bevissthet med referanse til René Descartes og Leonardo da Vinci, tok til orde for kunstnerisk tilbaketrekning og, ikke minst, sammenlignet kunst med onani. I hans kjølvann finner man en hel ny generasjon av kunstnere, forent under slagordet Lev i ditt hode, slik det for eksempel kom til uttrykk i utstillingen i 1969, bedre kjent som Når holdninger blir til form. 10 I det samme året hevdet en av disse kunstnerne, Sol LeWitt, at de nye, såkalte konseptuelle kunstnerne kunne ta spranget til innsikter logikken ikke kan nå. Og denne praksisen viker så for en artikulasjon av et nytt imperativ: Irrasjonelle tanker skal alltid forfølges absolutt og logisk. 11 Momentum 8 utvider LeWitts konseptuelle paradigme ved å se på kunstnere som enten har utviklet sin egen ʻlogikkʼ eller utforsker spillet mellom slike logikker i individuelle og kollektive forehavender. Mens LeWitt og hans konseptuelle kollegaer var opptatt av en viss sirkulær modus operandi som er spesifikk for kunsten, interesserer Momentum 8 seg heller for slik sirkularitet som et definitorisk trekk ved kunst såvel som ved kultur. Følgeriktigheten, prinsippfastheten som definerer en person som forfølger en tanke helt ut, er av sentral betydning for Momentum 8, men ikke bare sentral for kunsten. En konspirasjonsteoretiker kunne like godt som en konseptuell kunstner beskrives som en som forfølger en irrasjonell tanke ʻabsolutt og logiskʼ. Tunnelsynet kan lett gjøres til gjenstand for kulturell fordømmelse da det kan virke skremmende asosialt, men det har for lengst også latt seg feire kunstnerisk som avvæpnende eksentrisk. Et innvendig reservoir Fordypning i selvreferensielle kretsløp finner et ekko i en fornyet interesse for psykotropiske stoffer i brede kretser av samfunnet. Mens den psykedeliske bevegelsen på 1960-tallet var opptatt av bevissthetsutvidelse, synes vår samtids kultur å verdsette opplevelser som snevrer bevisstheten inn en tilstand som ligner den man kunne tenkes å oppnå gjennom transe eller meditasjon. Kanskje fokus ikke lenger er på opplevelser ut av kropp og sinn men heller på en klarsynt lesning av det som ligger ubrukt inne i kroppen og sinnet. Som professor Norman sier det i filmen Lucy, fra 2014, finnes det 100 milliarder nevroner per menneske, og bare 50 prosent av disse er aktivert. Det er flere koblinger i menneskekroppen enn det er stjerner i galaksen. Vi råder over et gigantisk nettverk av informasjon som vi nesten ikke har noen tilgang til. 12 I filmen oppnår en kvinne adgang til et reservoir av visstnok inaktive 10 Live In Your Head: When Attitudes Become Form var en omfattende og svært inflytelsesrik utstilling viet amalgamet av pop, minimalistisk og konseptualistisk kunst, kuratert av Harald Szeemann i LeWitt, Sol, Sentences on Conceptual Art, første gang utgitt i januar 1969 i tidsskriftet 0-9 (New York, NY), redigert av Vito Acconci og Bernadette Mayer. 12 Lucy, regissert av Luc Besson, 89 minutter, Europa Corp Distribution / Universal Pictures, 2014.

5 nevroner. Siden filmen ble sluppet har nevrovitenskapen bestridd eksistensen av et slikt reservoir, men ikke eksistensen av drømmen om det. Et lignende tema går igjen i Limitless, hvor hovedpersonen får et liv, en karriere og en raskt stigende inntekt, fra det øyeblikk han finner sitt perfekte dop: Jeg var ikke høy; var ikke gira. Bare klar. Jeg visste hva jeg trengte å gjøre og hvordan jeg skulle gjøre det. 13 Stoffer å studere Nedsenket i en konstant strøm av informasjon og distraksjoner, utnytter vi nye dop og nye teknologier for å skape et tunnelsyn som innsnevrer spektrumet av informasjon, og vår tilgang til det. I den forstand er dopene det kjemiske sidestykke til de digitale algoritmene som personliggjør vårt liv på nett. I løpet av det siste århundret i Europa og Nordamerika har bruken av psykotropiske stoffer som når de inntas endrer hjernens kjemiske sammensetning, vært i jevn økning. Man kan tenke på den økende bruk av enteogener som peyote og ayahuasca så vel som LSD og MDMA som ble erklært illegale i mange land når Richard Nixon erklærte ʻThe War on Drugsʼ [Krigen mot narko] i Men illegale dop er ikke den primære årsaken til det økende forbruket av psykoaktive stoffer. Økningen forårsakes også av multinasjonale farmasøytiske selskaper som utvikler og markedsfører medikamenter for alle slags sykdomstilstander. Blant de mest utbredte diagnoser i vår tid, utenom depresjon, er attention deficit hyperactivity disorder, også kjent som ADHD. Studier av legale medikamenter som produseres av globale storbedrifter tegner et bilde av den psykotrope tendensen som har preget det siste århundret. Dopforbruk er i dag ikke lenger bare sub- og motkultur; det er også en legal, etablert, multi-milliard-dollar business. Årsakene til denne utviklingen er mangesidige. Nye tider krever nye dop. Leger stiller stadig oftere diagnosen ADHD, og Adderall og Ritalin kommer derfor i stadig større grad i bruk blant deres pasienter. Foreldre skaffer disse medikamentene på resept for deres barn. Kontorarbeidere bruker stoffene for å konsentrere seg på jobben. I USA bruker studenter dem på campus, og private og elite-universiteter har den høyest prosentandel av slike brukere. Mens ʻparty-dopʼ tidligere tillot brukere å freake ut, hjelper de nye ʻstudiedopeneʼ dem å passe inn og prestere. Distraksjoner i våre omgivelser, blant dem Internettet, utfordrer vår evne til å fokusere. Dop skaper det syntetiske tunnelsynet som trengs for å fungere i henhold til kulturelle og sosio-økonomiske krav. Derfor forteller også disse dopene historien om hvorhen samfunnet som helhet kunne tenkes å bevege seg. En nylig trend mot ayahuasca-turisme kan sees i dette lyset. Slike opplevelser kan beskrives som bevisthetsutvidende, men grunnene til at man oppsøker dem kan også være utpreget private. Michel Foucault omtalte dop som selvets teknologier, teknikker vi anvender på oss selv for å tilpasse oss, bli mer produktive eller utholde verden vi lever i. Likeledes kan ayahuasca-turer til Amazonas nå også bidra til å bearbeide personlige traumer, hanskes med depresjon eller ʻfinne seg selvʼ. Kommentert [F. S. Nie7]: Hva med Australia? Buenos Aires? Jaåan? - Synes dette høres litt snevert ut... Kommentert [F. S. Nie8]: Dette er nokså unøyaktig: I følge Wikipedia ble LSD forbudt i USA i 1970 (loven ble signert av Nixon). I 1971 ble så LSD illegalt i henhold til FNs konvensjon om psykotropiske stoffer, som ble tiltrådt av USA, det meste av Europa, Australia etc. Uansett hva man ellers måtte mene om Nixon kan han ikke bære eneansvaret for dette. Videre var konvensjonen ikke så radikal som kan høres ut her. Den var i hovedsak en utvidelse av narkotikakonvensjonen fra 1961 til også å gjelde f.eks. LSD. Kommentert [F. S. Nie9]: Her mangler en henvisning. 13 Limitless, regissert av Neil Burger, 105 minutter, Relativity Media, 2011.

6 Både sant og usant På både genuine og lekende måter kan kunstnere sies å være blant pionerene i slike reiser innover i mystiske landskaper. På linje med Sol LeWitt, har Bruce Nauman, i et arbeid fra 1967, hevdet at ʽden sanne kunstner hjelper verden ved å åpenbare mystiske sannheter.ʼ Kunstneren mente at denne setningen, vist i blåglødende neon, var samtidig både sann og usann. Historisk sett har mange ulike kunstnere kjent en dragning mot mystikken som et middel til kontakt med det guddommelige, og praktisert den for å oppnå direkte erfaring av det guddommeliges vesen såvel som sitt eget. Mystisisme, alkymi og astrologi blir ofte stuet sammen i en og samme kategori: det esoteriske, et paraplybegrep som dekker ulike mystiske og magiske ideer og bevegelser med hovedfokus på en søken etter gnosis, en term som har blitt definert som direkte åndelig innsikt i kosmologi eller metafysikk. 14 I dag er esoteriske bevegelser igjen på fremmarsj innen kunstverdenen og i mainstream-samfunnet. På den annen side har de tekno-vitenskapelige utviklingene som ga næring til globalisering og individualisme, fundamentalt forvandlet mange esoteriske tradisjoner, fra teosofi til New Age. Det esoteriske har derved også fått assosiasjoner til en rekke praksiser som beskjeftiger seg med det som skjules for sansene, gjemmes bort og alltid forblir ukjent. Som en følge av dette ser vi i dag hvordan esoteriske praksiser kommuniserer med andre interessefelter med lignende fokus, fra konspirasjonsteorier til samtidskunst. Esoterisk på vranga Begrepet esoterisk kommer fra gresk εσω τερος, eller eso teros, som kan oversettes som ʻindreʼ. Esoteriske eller indre tanker og ideer finner gradvis veien ut av sitt avlukke og gjør sin entré i verden, de blir eksoteriske, en hemmelighet blir offentlig. Når åndelig output av dette slag har infiltrert kunstverdenen, har det ofte bare blitt anerkjent som kunst hvis det kvalifiserte seg med forstavelsen ʻoutsiderʼ. Men de mysteriøse oversanselige kvalitetene som visse esoterikere har, kan ligne kvaliteter som kunstinstitusjoner søker å kultivere. Én slik evne kan være å se auraer, energifelter rundt mennesker, dyr eller andre gjenstander, manifestert som farger. Vi finner omtaler av fenomenet ʻauraʼ i Walter Benjamins ofte siterte skrifter om kunst, og i skriftene til grunnleggeren av den teosofiske bevegelsen, Helena P. Blavatsky ( ) som beskrev den som en form for psykisk effluvium 15 som forandret seg i takt med ens stemninger og følelser. Oppfattelsen av auraer kunne sees som en ʻmarginalʼ form for synestesi, hvor to sensoriske modaliteter overlapper. Noen hevder for eksempel at auraer både sees og føles 14 Versluis, Arthur, Magic and Mysticism: An Introduction to Western Esotericism, Lanham: Rowman & Littlefield, 2007, s Blavatsky, Helena P., Theosophical Glossary, Hollywood, California: The Theosophical Pub- lishing Society, 1918, s. 44.

7 samtidig. Også Blavatsky var opptatt av synestesi som hun oppfattet som en høyere form for intelligens enn den som dominerer naturvitenskapene. For henne beviste synestesien at det fantes en verden utenfor den fysiske. Med synestesi menes at ett sett av sensorisk informasjon legges oppå et annet, en sansningsprosess som også kommer til syne i metaforer. I denne forstand er mye kunst synestetisk. Den forårsaker glidninger og gnisninger mellom sansene, og mange kunstnere opp gjennom århundrene, blant andre Edvard Munch, var synesteter. Hvis kunstnere kanaliserer sansningsorienterte tilnærminger med berøringspunkter til det esoteriske, så er dette et argument for å ta med seg diskurs som stammer fra slike kunnskapsfelter inn i arbeidet med å tolke verker; å bedømme visse verker ut fra deres auratiske potensiale, eller energistrømmene de bærer og gir fra seg, uten hensyn til hvordan de blir produsert og med oppmerksomheten vendt mot hvordan de mottas av publikum. Hvis det er en merkelig ekvivalens mellom samtidskunst og esoterisme, er det kanskje relevant med en kunsttopologi som skiller mellom innside og utside. Kanskje ville en topologi som et Möbius-bånd, et vridd bånd i sirkel hvor innsiden samtidig er utsiden, være mer på sin plass; et sted hvor innsidere samtidig er outsidere og mystiske sannheter samtidig er usannheter. Felles sanser 16 Konsekvensene av en slik Möbius-tilnærming kunne være at man forlot den verden hvor ideer deles mellom individer som er forsynt med alminnelig folkevett [ common sense ] og med sanser de har felles [ senses they have in common ]. Selv om synestesi viser seg hos en av tyve personer, viser den seg ikke nødvendigvis hos dem på samme måte. Den russiske forfatteren Vladimir Nabokov, som var besatt av sin egen synestesi, fortalte BBC i 1962 hvordan denne evnen kunne atomisere hans familie og likevel bringe den sammen igjen: min kone har otså denne evnen til å se bokstaver som farger, men hennes farger er helt forskjellige [fra mine]. Det er kanskje to eller tre bokstaver hvor vi sammenfaller, men ellers er fargene helt forskjellige. Det viste seg, oppdaget vi en dag, at min sønn som var en liten gutt den gang jeg tror han var 10 eller 11 ser bokstaver som farger også. Helt spontant kunne han si, Å, det er ikke den fargen, det er den fargen, og så videre. Så ba vi ham lage en liste med hans farger og vi oppdaget at i ett tilfelle er én bokstav som han ser som fiolett, eller kanskje grålilla, rosa for meg og blå for min kone. Det er bokstaven M. Kombinasjonen av rosa og blått blir, i hans tilfelle, syrinfarget. Det er som om genene malte akvareller Overs. anm.: I den engelske originalen av denne teksten er undertittelen ʻCommon sensesʼ, som spiller på at ordet ʻcommonʼ på engelsk både betyr vanlig og felles, mens ʻsenseʼ betyr både vett og sans. 17 Intervjuet er transkribert og tilgjengelig på nettet via ulike kilder. Her er det sitert fra Nabokov s interview (02) BBC Television (1962), kulichki.com/moshkow/nabokow/inter02.txt Lastet ned 20. mars 2015.

8 Ifølge den tyske filosofen Peter Sloterdijk er det ingen motsetning mellom isolasjon fra verden og forbindelse med den. I sin trilogi Sphären 18 foreslår han at skapelsen av en menneskelig innerverden medfører at vi aldri lever utenfor naturen eller våre omgivelser, men isteden skaper et forsvarsskjold i omgivelsene som vi kapsler oss inn bak. Etter den kopernikanske revolusjon ble heliosentrismen troen på at jorden og planetene kretser om sola etablert, og Sloterdijk tror da at en sfærologisk krise inntrådte. Som motsvar på denne har vi, i vår skalløse tilstand, skapt teknologiske erstatninger for tapet av det beskyttende skallet. Med referanse til arkitekten Thom Maynes begrep ʻforbundet isolasjonʼ [ʻconnected isolationʼ], hevder han at media og kommunikasjonsteknologier er redskaper som tillater oss å kommunisere med utenverdenen, mens de beskytter oss fra den inne i vårt livsrom. Nordisk avsondrethet Norden er både geografisk og språklig sett avsondret. Ved å se innover, forsterker man denne avsondretheten. Et tilbaketog fra polis til natur finner vi i nordmenns forkjærlighet for sine hytter i skogen eller på fjellet. De snakker om ʻhytteneʼ sine sånn som svenskene snakker om sine ʻsommarstugorʼ, islenderne og danskene om sine ʻsommerhusʼ og finnene sine ʻmökkiʼ. Kanskje de lange periodene med mørke i det nordlige Europa, fra oktober til mars, får folk i Norden til å søke ly, både fysisk og mentalt. Det svenske ordet ʻlappsjukaʼ, som bokstavelig talt betyr ʻsamesykeʼ, bærer i seg følelsen av å ha blitt isolert fra eller nektet kontakt med andre mennesker over lang tid. Begrepet vekker tanker om en depressiv tilstand med panikkangrep på grunn av ensomhet, en desperat higen etter sosial samhandling. En enkel kur mot ʻlappsjukaʼ er å møte mennesker. Den nordiske avsondretheten kunne i så henseende forklare hvorfor så mange kunstnere flytter utenlands. Sauna-kultur gjør det nødvendig med brå renn utendørs. Avsondrethet er også et ofte gjentatt tema i nordisk litteratur. Jo Nesbø sier jeg foretrekker absolutt å isolere meg, og Halldór Laxness' romaner reflekterer ofte over harde materielle forhold og indre åndelig opplevelse. Henrik Ibsens skuespill flommer over av beskrivelser av mørke og ensomhet. Hans verker kommuniserer en følelse av isolasjon og fremmedgjøring. Mange av hans skuespill fokuserer på private interiører, hjem som mennesker trekker seg tilbake til, hvor psykologiske dramaer utfolder seg bak lukkede dører. Ibsen var selv kjent for å være følsom og søke vekk fra verden: Men merkelig nok var isolasjon nødvendig for en ånd som hans; han var besjelet av den gave at han så bedre på avstand [...] og gjennom sin isolasjon ble han istand til å forme et perspektiv uten hvilket han ikke kunne ha utviklet seg. 19 Kommentert [F. S. Nie10]: "Summerhus" er kanskje islandsk (?), men det er ikke dansk. Kommentert [F. S. Nie11]: Unnskyld meg, men denne tidfestingen finner jeg absurd! I Tromsø er det sola borte (hvis det er dét som menes med "mørke") fra I Oslo (enn si i Danmark!) er det ingen mørketid, men selv i Tromsø er det et par timer med skumringslys selv på det mørkeste. For å få fullt mørke vintere må man til Svalbard. Hva mener egentlig forfatterne med "mørke fra oktober til mars"? Kommentert [F. S. Nie12]: En veldig ensidig beskrivelse av Ibsens arbeid Overs. anm.: Sphären [Sfærer] er et stort anlagt trebindsverk utgitt på tysk i 1998, 1999 og Det finnes i en ufullstendig engelsk oversettelse (Globes: Spheres Volume II: Macrospherology, oversatt av Wieland Hoban, Los Angeles, Semiotext(e), 2014). Noen norsk eller skandinavisk oversettelse finnes ikke. 19 Moses, Montrose Jonas, Henrik Ibsen: The Man and His Plays, 1908, Reprint, London: Forgotten Books, 2013, s. 5.

9 Som kuratorer av Momentum 8 har vi gjennomgått en prosess hvor vi identifiserte og tok kontakt med kunstnere verden over som beskjeftiger seg med temaer som dem vi beskriver ovenfor. Til denne kuratorteksten, den første av to kataloger, har vi også intervjuet et antall mennesker som en del av vår felles forskning. Gjennom deres ulike tunnelsyn har verden paradoksalt nok åpnet seg opp. Faktisk er denne omstendighet denne mentale tilstanden både rotfestet i kunsthistorien og likevel svært samtidig. Det virker som om den nå manifesterer seg overalt. Jonatan Habib Engqvist Birta Gudjonsdottir Stefanie Hessler Toke Lykkeberg

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

To forslag til Kreativ meditasjon

To forslag til Kreativ meditasjon Tema kveld 2: Min kropp, mine følelser og meditasjon Øvelser og skriftlig oppgave Her får du to forslag til meditasjonsprogram og et skriftlig oppgavesett. Oppgaven besvares og sendes Trond innen tirsdag

Detaljer

En annen hovedtype av arbeidshukommelse kan kalles forforståelsens

En annen hovedtype av arbeidshukommelse kan kalles forforståelsens Forord Det er virkelig en glede å få lov til å skrive forordet til denne viktige boken om betydningen oppmerksomt nærvær kan ha for mennesker som har vært utsatt for traumatiske hendelser. Begge forfatterne

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge

VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge Denne testen er en hjelp til å kartlegge din egen sansepreferanse-rekkefølge. Som du sikkert vet har alle mennesker 5 sanser: Syn - (Visuell sansekanal)

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Barnesenteret, 12.11.15 Hildegun Sarita Selle Psykologspesialist. Spesialisert Poliklinikk for Psykosomatikk og Traumer

Barnesenteret, 12.11.15 Hildegun Sarita Selle Psykologspesialist. Spesialisert Poliklinikk for Psykosomatikk og Traumer Barnesenteret, 12.11.15 Hildegun Sarita Selle Psykologspesialist Det du ser Det du hører Måten å være på, skikker, uttrykksmåter, mat, språk, musikk, feiringer Det som ikke synes Verdier, holdninger, religiøs

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Naturopplevelser en vei til bedret psykisk helse. En studie av sammenhenger og bekreftende teorier

Naturopplevelser en vei til bedret psykisk helse. En studie av sammenhenger og bekreftende teorier Naturopplevelser en vei til bedret psykisk helse En studie av sammenhenger og bekreftende teorier Bakgrunn: - Egen erfaring - Mentale prosesser aktivert ved naturopplevelser - Masteroppgave: Master of

Detaljer

Eksamensoppgaven ser gjerne slik ut

Eksamensoppgaven ser gjerne slik ut å tolke noveller Eksamensoppgaven ser gjerne slik ut Tolk novellen Kommentar: Du skal skrive om både form og innhold. Du skal gjøre greie for virkemidlene og den funksjonen de har, og begrunne dine egne

Detaljer

NOEN RELIGIØSE STRØMNINGER

NOEN RELIGIØSE STRØMNINGER NOEN RELIGIØSE STRØMNINGER I VÅR TID I dette kapittelet skal du lære om: - Hva nyreligiøsitet er - Tenkemåter og fremgangsmåter i alternativbevegelsen - Fornyelse av gamle naturreligioner NOEN VIKTIGE

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

Meg selv og de andre

Meg selv og de andre Meg selv og de andre Temaplan Skogfuglen bhg, 2013-2014 Vi har dette barnehageåret valgt å knytte alle tema opp mot barnet selv. «Meg selv og de andre» er et tema der barna blir bedre kjent med sin identitet,

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Ingen vet hvem jeg egentlig er Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Oslo, 21. oktober 2013 Trine Anstorp, spesialrådgiver RVTS Øst og psykologspesialist Om skam En klient sier: Fra når jeg

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Tom Egeland Nostradamus testamente. Spenningsroman

Tom Egeland Nostradamus testamente. Spenningsroman Tom Egeland Nostradamus testamente Spenningsroman En hilsen fra forfatteren Tom Egeland foran Palazzo Vecchio i Firenze. (Foto: Åse Myhrvold Egeland) Kjære leser, «Hva er fakta og hva er fantasi i bøkene

Detaljer

Albert Einstein i våre hjerter (en triologi) av Rolf Erik Solheim

Albert Einstein i våre hjerter (en triologi) av Rolf Erik Solheim Albert Einstein i våre hjerter (en triologi) av Rolf Erik Solheim Albert Einstein (1879-1955) regnes av mange som det 20. århundres fremste vitenskapsmann, selv om det nå, etter at hans publiserte og upubliserte

Detaljer

Avspenning og forestillingsbilder

Avspenning og forestillingsbilder Avspenning og forestillingsbilder Utarbeidet av psykolog Borrik Schjødt ved Smerteklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Avspenning er ulike teknikker som kan være en hjelp til å: - Mestre smerte -

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Forvandling til hva?

Forvandling til hva? Innledning Hei! Velkommen til boka. Den er skrevet til deg fordi jeg ønsker at du skal forstå at du er skapt av Gud på en helt fantastisk måte med en spennende og nydelig seksualitet. Jeg håper, og har

Detaljer

Hva er indre ro? I daglig ordbruk bruker vi ofte ord som: Hvordan starter indre konflikt? Hvem er jeg?

Hva er indre ro? I daglig ordbruk bruker vi ofte ord som: Hvordan starter indre konflikt? Hvem er jeg? Hva er indre ro? Indre Ro (IR) er en behandlingsform som er utviklet av Keyhan Ighanian se www.indrero.com, og som Hans-Olav Håkonsen er utdannet til å hjelpe mennesker med. Behandlingen starter med å

Detaljer

Å tolke noveller. Jostein Christensen og Asbjørn Odin Aag

Å tolke noveller. Jostein Christensen og Asbjørn Odin Aag Å tolke noveller Jostein Christensen og Asbjørn Odin Aag Oppgaven ser gjerne slik ut Tolk novellen Kommentar: Du skal skrive om både form og innhold. Du skal gjøre greie for virkemidlene og den funksjonen

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Kristin Flood. Nærvær

Kristin Flood. Nærvær Kristin Flood Nærvær I TAKKNEMLIGHET til Alice, Deepak, Erik, Raymond og Ian. Hver av dere åpnet en dør for meg som ikke kan lukkes. Forord Forleden fikk jeg en telefon fra Venezia. Kristin spurte meg

Detaljer

Tor Åge Bringsværd. Panama

Tor Åge Bringsværd. Panama Tor Åge Bringsværd Panama PA «Oh Tiger,» sagte jeden Tag der kleine Bär, «wie gut es ist, dass wir Panama gefunden haben, nicht wahr?» Janosch: Oh wie schön ist Panama, 1979 Hva er det du har på puten

Detaljer

MARGUERITE DURAS MICHELLE PORTE STEDENE EN SAMTALE MED MARGUERITE DURAS OVERSATT AV HANNE ØRSTAVIK

MARGUERITE DURAS MICHELLE PORTE STEDENE EN SAMTALE MED MARGUERITE DURAS OVERSATT AV HANNE ØRSTAVIK MARGUERITE DURAS MICHELLE PORTE STEDENE EN SAMTALE MED MARGUERITE DURAS OVERSATT AV HANNE ØRSTAVIK FORLAGET OKTOBER 2016 FORORD AV HANNE ØRSTAVIK Stedene viser en grunnholdning til hvordan være i verden.

Detaljer

Kan vi stole på sansene? Drøftet ut ifra Descartes, Hume og Kant.

Kan vi stole på sansene? Drøftet ut ifra Descartes, Hume og Kant. Kan vi stole på sansene? Drøftet ut ifra Descartes, Hume og Kant. Spørsmålet om det finnes noe der ute som er absolutt sannhet har vært aktuelle siden tidlig gresk filosofi, men det er etter Descartes

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

Ett vennskap og samarbeid. De skaper og jeg formidler, og forsøker å finne de rette samlinger for dem.

Ett vennskap og samarbeid. De skaper og jeg formidler, og forsøker å finne de rette samlinger for dem. P jong! kurator. jong! har snakket med gallerist Kristin Hjellegjerde. En inspirerende kvinne med et genuint ønske om å skape et trygt sted for kunstneren å vise frem kunsten sin på. Hun forteller om hvordan

Detaljer

Dokument for kobling av triks i boka Nært sært spektakulært med kompetansemål fra læreplanen i naturfag.

Dokument for kobling av triks i boka Nært sært spektakulært med kompetansemål fra læreplanen i naturfag. Oppdatert 24.08.10 Dokument for kobling av triks i boka Nært sært spektakulært med kompetansemål fra læreplanen i naturfag. Dette dokumentet er ment som et hjelpemiddel for lærere som ønsker å bruke demonstrasjonene

Detaljer

Last ned Meditasjoner over filosofiens grunnlag - René Descartes. Last ned

Last ned Meditasjoner over filosofiens grunnlag - René Descartes. Last ned Last ned Meditasjoner over filosofiens grunnlag - René Descartes Last ned Forfatter: René Descartes ISBN: 9788203359699 Antall sider: 154 sider Format: PDF Filstørrelse:20.98 Mb René Descartes (1596-1650)

Detaljer

Kristin Solberg. Livets skole. Historien om de afganske kvinnene som risikerer alt for å redde liv

Kristin Solberg. Livets skole. Historien om de afganske kvinnene som risikerer alt for å redde liv Kristin Solberg Livets skole Historien om de afganske kvinnene som risikerer alt for å redde liv Om forfatteren: Kristin Solberg (f. 1982) er journalist og forfatter, bosatt i Kairo. Under arbeidet med

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Last ned Tausheten og øyeblikket - Hans Herlof Grelland. Last ned

Last ned Tausheten og øyeblikket - Hans Herlof Grelland. Last ned Last ned Tausheten og øyeblikket - Hans Herlof Grelland Last ned Forfatter: Hans Herlof Grelland ISBN: 9788276347395 Antall sider: 231 Format: PDF Filstørrelse:38.13 Mb Tausheten og øyeblikket handler

Detaljer

BEVEGELSER 1 Gå rolig og besluttsomt mot hylla hvor Se her! Se hvor jeg går.

BEVEGELSER 1 Gå rolig og besluttsomt mot hylla hvor Se her! Se hvor jeg går. SKAPELSEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Skapelsesdagene (1. Mos. 1,1 2,3) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: 7 skapelseskort, stativ

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Pi er sannsynligvis verdens mest berømte tall. Det har engasjert kloke hoder og fascinert både matematikere og filosofer gjennom tusener av år.

Pi er sannsynligvis verdens mest berømte tall. Det har engasjert kloke hoder og fascinert både matematikere og filosofer gjennom tusener av år. 1 Pi er sannsynligvis verdens mest berømte tall. Det har engasjert kloke hoder og fascinert både matematikere og filosofer gjennom tusener av år. De fleste av oss kjenner pi som størrelsen 3,14, og mange

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Det skambelagte skjules

Det skambelagte skjules SÅRBARHET OG SKAM Det skambelagte skjules Hva har vi behov for å skjule? Hvordan skjuler vi oss? Hvordan kommer vi bak det som skjuler seg? Hvilke fantasier får vi som behandlere? Hva skal vi tro og ikke

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM

PEDAGOGISK PLATTFORM PEDAGOGISK PLATTFORM 2015 2018 BREDSANDKROKEN BARNEHAGE Innledning: I 2012 startet barnehagen opp et stort endrings- og utviklingsarbeid. Personalet lot seg da inspirere av Reggio Emilia filosofien og

Detaljer

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel I november har vi jobbet med: I november har vi fortsatt å ha fokus på sosial kompetanse, det å være snill med hverandre, se og lytte til hverandre og hjelpe

Detaljer

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori Refleksjonsnotat 3 vitenskapsteori Diskuter om IKT-støttet læring er en vitenskap og problematiser etiske aspekter ved forskning i dette feltet. Kristina Halkidis S199078 Master i IKT-støttet læring Høyskolen

Detaljer

Den digitale hverdag. Diskusjonsspørsmål. Bearbeidet på bakgrunn av Play Decide, Digital life

Den digitale hverdag. Diskusjonsspørsmål. Bearbeidet på bakgrunn av Play Decide, Digital life Den digitale hverdag Diskusjonsspørsmål Bearbeidet på bakgrunn av Play Decide, Digital life Mitt første Internett Er det en ideell alder for når barn skal begynne å bruke Internett? Popularitet Påstand:

Detaljer

Informasjonsbaserte systemer

Informasjonsbaserte systemer Informasjonsbaserte systemer Med denne oppgaven vil jeg skrive en faglig begrunnet og referert artikkel som beskriver og analyserer et informasjonsbasert system. Først ønsker jeg å belyse og gjøre rede

Detaljer

BARN OG FOTOGRAFERING

BARN OG FOTOGRAFERING Lillevollen barnehage BARN OG FOTOGRAFERING KORT OM PROSJEKTET Gjennom prosjektet Bodøpiloten fikk Lillevollen barnehage mulighet til å samarbeide med fotograf Ronny Øksnes. Barna fikk gjennom bruk av

Detaljer

2. samling Selvbilde Innledning for lærerne

2. samling Selvbilde Innledning for lærerne 2. samling Selvbilde Innledning for lærerne Det kreves tyve bekreftelser for hver kritikk vi får En amerikansk psykolog (Wigfield) gjorde en studie i USA der han første skoledag spurte 1. klassinger hvem

Detaljer

Esker med min barndom i

Esker med min barndom i Esker med min barndom i En utstilling av tre kunsthåndverkere om tilnærminger til form. Introduksjon Noen skaper idé ut fra form, andre skaper form ut fra idé: Det finnes en lang rekke materialer å uttrykke

Detaljer

Foajegalleriet, Høgskolen i Telemark

Foajegalleriet, Høgskolen i Telemark I Might Be Wrong I might be wrong Installasjon fra 2007. 56 silketrykkplakater i størrelse 70 x 100 cm Foajegalleriet, Høgskolen i Telemark Tittelen av verket I Might Be Wrong henviser til relativitet

Detaljer

Hermeneutikk: Grunntrekk og anvendelse i oppgaveskriving. Essayet som sjanger

Hermeneutikk: Grunntrekk og anvendelse i oppgaveskriving. Essayet som sjanger Hermeneutikk: Grunntrekk og anvendelse i oppgaveskriving. Essayet som sjanger MEVIT1510: Tekst, produksjon og analyse, Fredag 3. 12. 2004, 12:15-14:00 Ragnhild Tronstad Fortolkningslære Hermeneutikk Hermeneutikk:

Detaljer

Passing Understanding

Passing Understanding Passing Understanding 0 Passing Understanding Stenersenmuseet, Oslo, 2000 Et rom vevd av papirremser Arbeidet er bygget av 45 stk. 18 m lange papirremser med årstall trykket på (laser utskrift) Remsene

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU.

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. KURT JOHANNESSEN En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. - Den Kulturelle Bæremeisen - Høsten 2010 - Mia Øquist

Detaljer

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG - V E R 1. 2 COACH CAFE 3 P C O A C H R O G E R K V A L Ø Y DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG Velkommen til Coach Cafe ebok. Coach Cafe AS ved 3P coach Roger Kvaløy hjelper mennesker i alle faser i livet. Brenner

Detaljer

VI TRÆNG EN STIGE! Svartlamon kunst- og kulturbarnehage KORT OM PROSJEKTET. Barnehage Arkitektur 2-3 år 2016

VI TRÆNG EN STIGE! Svartlamon kunst- og kulturbarnehage KORT OM PROSJEKTET. Barnehage Arkitektur 2-3 år 2016 Svartlamon kunst- og kulturbarnehage VI TRÆNG EN STIGE! KORT OM PROSJEKTET I Svartlamon kunst- og kulturbarnehage har de yngste barna utforsket nærområdet rundt barnehagen. De har oppdaget detaljer som

Detaljer

ÅPENBARING VED INSPIRASJON

ÅPENBARING VED INSPIRASJON ÅPENBARING VED INSPIRASJON Skien, 23. oktober 2016 2. Tim. 3:16-17: Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, forat det

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Innhold - Kursrekker i kildehenvisning

Innhold - Kursrekker i kildehenvisning Innhold - Kursrekker i kildehenvisning Kildehenvisning 4. trinn... 2 Kildehenvisning 5. trinn... 4 Kildehenvisning 6. trinn... 7 Kildehenvisning og litteraturliste 7. trinn... 12 Kildehenvisning Opplæring

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Ut av Jojodietter med din markedsføring og økonomisk bergogdalbane Uke 3 Be om brev til dine venner, familie og følgere. Vanlig brev i posten. Nå kommer vi til en strategi som er helt utenfor det digitale,

Detaljer

Morten Harry Olsen. Skrivehåndverket. En praktisk guide for nybegynnere

Morten Harry Olsen. Skrivehåndverket. En praktisk guide for nybegynnere Morten Harry Olsen Skrivehåndverket En praktisk guide for nybegynnere Tidligere utgitt: For alt hva vi er verdt, noveller 1985 Ganske enkelt Sand, roman 1986 En dans til, noveller 1988 Tråder, essays og

Detaljer

PÅ TUR I LARS HERTERVIGS LANDSKAPSBILDER

PÅ TUR I LARS HERTERVIGS LANDSKAPSBILDER PÅ TUR I LARS HERTERVIGS LANDSKAPSBILDER Mitt yndlingsbilde av Lars Hertervig Oppgavehefte for 1.-4.klasse og 5.-7.klasse Aktiviteter i Lars Hertervig-rommet Løs oppgaver, syng, fortell eventyr og tegn

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008.

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Hvorfor skal barn filosofere? Filosofiske samtaler er måte å lære på som tar utgangspunkt i barnets egne tanker, erfaring

Detaljer

Fra frustrert tvillingmor til New York Maraton. Cecilie Josefsen da Silva 2014 ISBN 978-82-999612-0-2

Fra frustrert tvillingmor til New York Maraton. Cecilie Josefsen da Silva 2014 ISBN 978-82-999612-0-2 Løpehjerte Fra frustrert tvillingmor til New York Maraton Cecilie Josefsen da Silva 2014 ISBN 978-82-999612-0-2 Innholdet i denne boka er beskyttet av åndsverkloven og fotografiloven. Før du setter i gang

Detaljer

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo.

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. 8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. Tema 1. Følelsesmessig kommunikasjon Vis positive følelser

Detaljer

Den ømme morderen Arbeid med kortroman av Arne Berggren, norsk vg1 YF 8-10 timer

Den ømme morderen Arbeid med kortroman av Arne Berggren, norsk vg1 YF 8-10 timer Den ømme morderen Arbeid med kortroman av Arne Berggren, norsk vg1 YF 8-10 timer Læreplanmål: Skriftlige tekster Mål for opplæringen er at eleven skal kunne drøfte innhold, form og formål i et representativt

Detaljer

Inspirasjons-uker på Fargetuva

Inspirasjons-uker på Fargetuva Inspirasjons-uker på Fargetuva med Allison Scott, fra Sør-Afrika. Åpent informasjonsmøte for alle som vil bli kjent med Allison og de kursene hun skal holde her. Onsdag 18. mai kl. 18.30 på Fargetuva.

Detaljer

Det døende barnet. Det handler ikke alltid om å leve lengst mulig, men best mulig.

Det døende barnet. Det handler ikke alltid om å leve lengst mulig, men best mulig. Det døende barnet. Det handler ikke alltid om å leve lengst mulig, men best mulig. Fagdag- barn som pårørende Nordre Aasen 25.09.2014 Natasha Pedersen Ja til lindrende enhet og omsorg for barn www.barnepalliasjon.no

Detaljer

Ketil Bjørnstad Ensomheten. Roman

Ketil Bjørnstad Ensomheten. Roman Ketil Bjørnstad Ensomheten Roman Om boken: Fiolinisten Susanne Hvasser og bassisten Oscar Enger er musikere i Oslofilharmonien. Lenge har de levd rolige og regelmessige liv. Men sensommeren 2012 settes

Detaljer

Pierre Lemaitre IRÈNE. Oversatt av Christina Revold

Pierre Lemaitre IRÈNE. Oversatt av Christina Revold Pierre Lemaitre IRÈNE Oversatt av Christina Revold Om forfatteren: Pierre Lemaitre, født 1956 I Paris. Han underviste i litteratur i mange år før han viet sin tid til å skrive skuespill og romaner. Irène

Detaljer

Last ned Skyen foran Helligdommen - Karl von Eckartshausen. Last ned

Last ned Skyen foran Helligdommen - Karl von Eckartshausen. Last ned Last ned Skyen foran Helligdommen - Karl von Eckartshausen Last ned Forfatter: Karl von Eckartshausen ISBN: 9788292653029 Antall sider: 287 Format: PDF Filstørrelse:11.05 Mb «Skyen foran Helligdommen»

Detaljer

Utdeling av ordenstegnet som Ridder av Ordenen for Kunst og Litteratur til Herbjørg Wassmo (Paris, 17. mars 2011)

Utdeling av ordenstegnet som Ridder av Ordenen for Kunst og Litteratur til Herbjørg Wassmo (Paris, 17. mars 2011) Utdeling av ordenstegnet som Ridder av Ordenen for Kunst og Litteratur til Herbjørg Wassmo (Paris, 17. mars 2011) Ambassadør, kjære venner, kjære Herbjørg Wassmo Vi er samlet her i en svært hyggelig anledning,

Detaljer

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv Samtaler nær døden Historier av levd liv «Hver gang vi stiller et spørsmål, skaper vi en mulig versjon av et liv.» David Epston (Jo mindre du sier, jo mer får du vite ) Eksistensielle spørsmål Nær døden

Detaljer

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING Møt Isa og Bea, to venner som aldri i livet skulle like hverandre. av Annie Barrows + Sophie Blackall OM BOKEN Fra første gang de så hverandre, visste Isa og Bea at de ikke

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Adventistmenighet anno 2015

Adventistmenighet anno 2015 Adventistmenighet anno 2015 MULIGHETER OG UTFORDRINGER VED BEGYNNELSEN AV ET NYTT ÅR 1 Sannheten er relasjonell Sannheten er verken relativ eller objektiv. Det bibelske synet er at sannheten er personlig,

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss Jørgen Ask Familie Kiropraktor Velkommen Til Oss Ditt første besøk hos oss er en mulighet for oss til å lære mer om deg. Det er et tidspunktet for deg til å dele med oss hvor du er nå, hva du ønsker å

Detaljer

Kritikk av den rene fornuft: Begrunne hvordan naturvitenskapen kan være absolutt sann. Redde kausaliteten.

Kritikk av den rene fornuft: Begrunne hvordan naturvitenskapen kan være absolutt sann. Redde kausaliteten. Kritikk av den rene fornuft: Begrunne hvordan naturvitenskapen kan være absolutt sann. Redde kausaliteten. «Hvordan er ren matematikk mulig? Hvordan er ren naturvitenskap mulig? ( )Hvordan er metafysikk

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40)

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40) Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

Glassmenasjeriet. Tennessee Williams. Skolemateriale Rogaland Teater Mai, 2017

Glassmenasjeriet. Tennessee Williams. Skolemateriale Rogaland Teater Mai, 2017 Glassmenasjeriet av Tennessee Williams Skolemateriale Rogaland Teater Mai, 2017 Om stykket Tom er både fortelleren og en karakter i stykket. Familien Wingfield, som består av Tom, moren Amanda og Toms

Detaljer

What designers know. Rune Simensen, 04hbmeda Designhistorie og designteori Høgskolen i Gjøvik, våren 2006

What designers know. Rune Simensen, 04hbmeda Designhistorie og designteori Høgskolen i Gjøvik, våren 2006 Rune Simensen, 04hbmeda Designhistorie og designteori Høgskolen i Gjøvik, våren 2006 Innledning Oppgaven omfatter: skriv et fortellende resymé av Bryan Lawsons bok What Designers Know Oxford England :

Detaljer

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet.

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet. DEN HELLIGE FAMILIE TIL DENNE LEKSJONEN: Tema for denne samlingen: Hovedlinjen i det kristne språksystemet: Jesu Kristi fødsel, liv, død og oppstandelse. Liturgisk handling Fordypningspresentasjon Om materiellet

Detaljer

Digitale begivenheter i generasjonsperspektiv

Digitale begivenheter i generasjonsperspektiv Digitale begivenheter i generasjonsperspektiv Elin Eriksen Ødegaard & Ida Knudsen Barnehagen som danningsarena forskning på barns vegne Bergen 20-21 mars 2014 Intergenerasjonell pedagogisk tilnærming Vilkår

Detaljer

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach!

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! 7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! Av Rachel Wilmann 7 punkter som er avgjørende for at du og bedriften din skal lykkes enten du har en liten eller stor virksomhet.. 7- stegs guiden til

Detaljer

Tekst-sammenbindere. Subjunksjoner; underordning ved bruk av leddsetning. Sammenbindingsuttrykk

Tekst-sammenbindere. Subjunksjoner; underordning ved bruk av leddsetning. Sammenbindingsuttrykk Tekst-sammenbindere Betydningsrelasjon Tillegg Mot Konjunksjoner; sideordning ved å binde sammen heler Og eller samt Men mens Subjunksjoner; underordning ved bruk av ledd selv om enda Årsak For fordi slik/for

Detaljer

Juryens faglige begrunnelse for valg av de fem vinnerne til den nasjonale barnehageprisen 2009

Juryens faglige begrunnelse for valg av de fem vinnerne til den nasjonale barnehageprisen 2009 Juryens faglige begrunnelse for valg av de fem vinnerne til den nasjonale barnehageprisen 2009 Svartlamon kunst- og kulturbarnehage: Monsterskjelett Mario Mario har ei stjerne ved siden av hjertet. Den

Detaljer

Fra impresjonisme til ekspresjonisme

Fra impresjonisme til ekspresjonisme Fra impresjonisme til ekspresjonisme Paul Cezanne, Paul Gauguin og Vincent van Gogh var blant impresjonister i begynnelsen men den kunstretning følte de var formløs og lite konkret. Impresjonisme oppfylte

Detaljer

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank DONORBARN PÅ SKOLEN Inspirasjon til foreldre KJÆRE FORELDER Vi ønsker med dette materialet å gi inspirasjon til deg som har et donorbarn som skal starte på skolen. Mangfoldet i familier med donorbarn er

Detaljer

Sidsel Westbø: Silvery Moon, serigrafi, 1978.

Sidsel Westbø: Silvery Moon, serigrafi, 1978. 66 Da grafikken kom til Haugesund om Haugesund Billedgalleris grafikksamling Sidsel Westbø: Silvery Moon, serigrafi, 1978. Da grafikken kom til Haugesund om Haugesund Billedgalleris grafikksamling 67 DA

Detaljer

Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse

Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse Forord. X Forord til den norske utgaven.. XI Til de voksne leserne: familier, lærere og andre XII Hvorfor denne boken ble laget XII

Detaljer

Last ned Hvorfor hopper jeg - Naoki Higashida. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Hvorfor hopper jeg Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Hvorfor hopper jeg - Naoki Higashida. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Hvorfor hopper jeg Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Hvorfor hopper jeg - Naoki Higashida Last ned Forfatter: Naoki Higashida ISBN: 9788279006633 Antall sider: 235 Format: PDF Filstørrelse: 27.40 Mb "Alle har et hjerte som kan beveges av noe" -

Detaljer