En eneste tunnel, mørk og ensom: min tunnel, hvor hele min barndom, min ungdom, hele mitt liv, fant sted. Ernesto Sabato, Tunnelen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En eneste tunnel, mørk og ensom: min tunnel, hvor hele min barndom, min ungdom, hele mitt liv, fant sted. Ernesto Sabato, Tunnelen."

Transkript

1 Tunnelsyn En eneste tunnel, mørk og ensom: min tunnel, hvor hele min barndom, min ungdom, hele mitt liv, fant sted. Ernesto Sabato, Tunnelen. 1 En biennal har typisk en global orientering. Dens kunstnerliste er nødvendigvis internasjonal. Den er en begivenhet som søker å strekke seg ut til hele verden. Under tittelen Tunnelsyn peker Momentum 8 i en annen retning. Og denne retningen fører nedover en vei som blokkerer alle andre mulige veier. I bokstavelig forstand betyr tunnelsyn en visjon blottet for periferisyn. Billedlig betyr den sneversynthet. Tunnelsyn representerer en visjon uten en verden. På Momentum 8 betyr også tunnelsyn en visjon av indre verdener. Derfor beskjeftiger ikke denne biennalen seg med den verden vi alle kunne sies å dele, men heller med den hver og en av oss bebor alene, eller en verden som eksisterer i samfunnets grenseland. Du-kretsen Tekno-vitenskapelig utvikling manifesterer seg i dag som hyper-forbundethet. Informasjonsteknologien vever en vev som sies å være vidstrakt som verden selv. Ved å søke tilgang til denne veven blir vi etter sigende i stand til å kontakte alt og alle. Internettet utspiller opplysningstidens gamle prosjekt i en til nå ukjent skala. Vi blir alle ideelt sett brakt sammen for å skrive et enormt leksikon; ideelt sett brakt sammen i en eneste offentlig sfære, hvor Google oversetter ett språk til et annet i sanntid. I siste instans står vi overfor en nær framtid hvor alle vil være forbundet og i stand til å kommunisere med hverandre. Internettet har forårsaket en ny form for forbundethet ved hjelp av fenomener som sosiale media, og samtidig skapt en ny form for sosial atomisering. Selv om inngangspunktene varierer, har utviklingen av søkemotorer i de seneste årene gitt tilgang til et enormt, stadig voksende reservoir av data. 4. desember 2009 kunngjorde Google en ny funksjonalitet: ʻPersonalisert søk for alle.ʼ Vi forvandler et firmanavn til et verb og sier til hverandre at vi skal ʻgoogleʼ noe, men ignorerer at resultatene ulike mennesker får ikke alltid vil være identiske. Brukeres tidligere interesser forutsier hva de vil interessere seg for i framtiden. Data innsamles og utnyttes på en måte som determinerer det vi finner og i neste omgang også det vi søker etter. Ethvert søk på nettet tenderer derfor mot å bekrefte eksisterende verdenssyn. Hvis Internettet har vært et vindu til verden, er det nå også blitt vårt eget speilbilde i skjermen. Ifølge aktivisten og forfatteren Eli Pariser, former allestedsnærværende algoritmer og informasjonskapsler vårt liv og arbeid på nett, og vi risikerer derved at internettbrukere etterlattes spinnende i det han kaller ʻdu-kretserʼ. I sin bok The Filter Bubble [Filterboblen] advarer Pariser: Overlatt til seg selv vil personaliseringsfiltere servere oss en slags usynlig selvpropaganda, indoktrinere oss med våre egne ideer, forsterke vårt begjær etter kjente ting, og etterlate oss uvitende om de farer som lurer i det ukjentes Sabato, Ernesto, El Tu nel, første gang publisert i tidsskriftet Sur, Buenos Aires,

2 mørke rom. 2 Det som trues av denne prosessen, antyder Pariser, er blant annet den offentlige sfære hvor vi diskuterer våre fellesanliggender. Som konsernsjef Mark Zuckerberg bemerker, er Facebooks nyhetsstrøm kanskje ikke et slikt sted: Et ekorn som dør utenfor huset ditt kan være mer relevant for dine interesser akkurat nå enn at mennesker dør i Afrika. 3 Det som også trues, ifølge Pariser, er kreativiteten som sådann, på grunn av kollisjonen mellom ideer fra ulike disipliner og kulturer. 4 I mellomtiden kan også kreativitet eller artistisk praksis sies å vokse fram av en tilbaketrekning fra den verden hvor ideer brytes. Kunstverker er gjenstander for debatt i den offentlige sfære, men den artistiske praksis som disse verkene utspringer av foregår ofte annetsteds. Et eget rom Småbyen Moss, hvor Momentum finner sted, befinner seg en halvtime fra Oslo. Det er blant annet kjent som stedet hvor Edvard Munch trakk seg tilbake mellom 1913 og Selv om det var en del av hans daglige rutine å spasere til jernbanestasjonen for å hente posten, kan det se ut som om Moss også ble et sted hvor han kunne stenge verden ute og kultivere sine eklektiske og høyst personlige praksiser på sine egne premisser. Historien om den moderne kunstner er også historien om en utenforstående person, bokstavelig talt en idiot som utvikler sin egen idiolekt. Vi møter denne personen tidlig i Balzacs Det ukjente mesterverk fra Etter år med hemmeligholdelse låser maleren Frenhofer til slutt opp sitt studio og avslører et maleri for sine kollegaer som de ikke kan dechiffrere. De kan ikke forstå hvorfor maleren snakker så oppglødd om kvinnen han har avbildet. Bortsett fra en fot fortapt i en virvel av farger, ser de bare maling i malingen. Kommentert [F. S. Nie1]: Enten 40 eller 50 minutter med toget; 45 minutter med bil, hvis trafikken tillater. Kommentert [F. S. Nie2]: Dette stemmer ikke så godt med det bildet som tegnes i "Edvard Munch i Moss" som jeg oversatte en oppsummering av for F15 for ikke så lenge siden. Iflg forfatteren av denne boka, kjøpte Munch Grimsrød bl.a. som en slags representasjonsbolig hvor han kunne invitere viktige kunder fra utlandet... Ikke akkurat å stenge verden ute? Selv om den 19. århundrets kunstner oftest er en monden figur, en dandy, er kunstneren også en bohem som flyter rundt et sted over og forbi samfunnet. En viss distanse og isolasjon fra verden blir regnet som en forutsetning for kunstproduksjon. Senere, i 1928 og 1929, ble slike tanker nøkkelen til Virginia Woolfs ideer om hvordan kvinner kan skrive litteratur på like fot med menn. Frigjøring i det litterære felt forutsetter at kvinnen har råd til og kan skaffe seg et eget rom. Denne forutsetningen for utviklingen av stor litteratur er forbundet med et spesielt syn på den menneskelige tilstand:... vi står overfor det faktum, for det er et faktum, at det er ingen arm å klynge seg til, men at vi må gå alene og at vårt forhold er til virkelighetens verden, ikke bare til menns og kvinners verden Pariser, Eli, The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You, New York: Penguin Press, 2011, s Op. cit., s Op. cit., s

3 Det skarpe hodes glede over seg selv I en novelle av Franz Kafka skrevet året før hans død, i 1924, har fortelleren ikke bare skåret ut et rom for seg selv, men et helt underjordisk system av rom forbundet med tunneler. Det er alt sammen meget besværlige utregninger, og det skarpe hodes glede over seg selv er ofte den eneste årsak til at man fortsetter å regne, 6 sier hovedpersonen og fortelleren i Byggverket. 7 Den eneste kilde til stimuli fra verden omkring som fortellerens skarpe hode konstant forholder seg til er tunnellivets solipsistiske og vanvidsfremkallende sirkelgang. Tanker bevirker fysiske endringer i det underjordiske tunnelsystemet som i sin tur fremkaller nye tanker og så videre. Til slutt oppfatter fortelleren enhver arkitektonisk mangel som en personlig svikt. Bygningsarbeidet, som foretas på muldvarplignende måte, med min panne... dette unike instrument 8 er kilde til glede hos fortelleren, men også til paranoia. Ved å forsegle inngangen til tunnelene sikrer han seg mot fiender på jorda, men samtidig gjør han det umulig å komme hurtig ut om han angripes nedenfra. Jeg må ha mulighet for umiddelbar flukt, for kan jeg ikke, tross all min vaktsomhet, bli angrepet fra en helt uventet kant? spør utgraveren. Jeg lever innerst i mitt hus i fred og i mellomtiden borer motstanderen seg langsomt og stille, et eller annet steds fra, mot meg. Jeg vil ikke si at han har bedre sporsans enn jeg; kanskje vet han akkurat like lite om meg, som jeg om ham. 9 Prinsippfasthet Kafkas novelle, med den opprinnelige tittelen Der Bau, som symptomatisk nok aldri ble skrevet ferdig, er også en historie om bygningen av et umulig byggverk. Det er et stykke litteratur som bringer tankene hen på hvordan en forfatter arbeider. Uansett hvor rasjonelle fortellerens beregninger blir, virker selve det faktum at beregningene gjøres irrasjonelt for leseren. Historien om einstøingen, hvis fornuft er gått av skaftet, gjenfinnes også i de visuelle kunster opp gjennom hele det 20. århundret, ikke minst i arbeidet til Marcel Duchamp som ble en rollemodell i kunstverdenen fra 1950-tallet og utover. Den franske kunstneren kultiverte alternative former for logikk, fremhevet kunstnerens leven- Kommentert [F. S. Nie3]: Direkte oversatt fra den tyske originalteksten: "Mind" finnes hverken på norsk eller tysk. Se neste kommentar. Kommentert [F. S. Nie4]: "Das alles sind recht müselige Rechnungen, und die Freude des scharfsinnigen Kopfes an sich selbst ist manchmal die alleinige Ursache dessen, dass man weiterrechnet." Kommentert [F. S. Nie5]: "Ich muss die sofortige Auslaufmöglichkeit haben, kann ich denn trotz aller Wachsamkeit nicht von ganz unerwarteter Seite angegriffen werden?" Kommentert [F. S. Nie6]: "Ich lebe im Innersten meines Hauses in Frieden und inzwischen bohrt sich langsam und still der Gegner von irgendwoher an mich heran. Ich will nicht sagen, dass er besseren Spürsinn hat als ich; vielleicht weiss er ebensowenig von mir wie ich von ihm." Woolf, Virginia, A Room of One s Own, Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 1989, s Norsk oversettelse: Et eget rom, Oslo: Gyldendal, Overs. anm.: Sitatet er oversatt direkte fra den engelske originalen. 6 Kafka, Franz, Der Bau, Nachgelassene Schriften und Fragmente 2, utgitt av Jost Schillemeit, Frankfurt am Main: Fischer, 1992, s Overs. anm.: Sitatet er oversatt direkte fra den tyske originalen. 7 Overs. anm.: Den tyske originaltittelen, Der Bau, kan oversettes som ʻbyggetʼ, men også bredere, som ʻbyggerietʼ, ʻanleggetʼ, eller mer konkret, som ʻhietʼ (den engelske oversettelsen bærer tittelen ʻThe Burrowʼ). Novellen finnes ikke i norsk oversettelse, og tittelvalget er derfor mitt. 8 Op. cit. Overs. anm.: Sitatet er oversatt fra engelsk. 9 Op. cit. Overs. anm.: Sitatene er oversatt direkte fra den tyske originalen.

4 de bevissthet med referanse til René Descartes og Leonardo da Vinci, tok til orde for kunstnerisk tilbaketrekning og, ikke minst, sammenlignet kunst med onani. I hans kjølvann finner man en hel ny generasjon av kunstnere, forent under slagordet Lev i ditt hode, slik det for eksempel kom til uttrykk i utstillingen i 1969, bedre kjent som Når holdninger blir til form. 10 I det samme året hevdet en av disse kunstnerne, Sol LeWitt, at de nye, såkalte konseptuelle kunstnerne kunne ta spranget til innsikter logikken ikke kan nå. Og denne praksisen viker så for en artikulasjon av et nytt imperativ: Irrasjonelle tanker skal alltid forfølges absolutt og logisk. 11 Momentum 8 utvider LeWitts konseptuelle paradigme ved å se på kunstnere som enten har utviklet sin egen ʻlogikkʼ eller utforsker spillet mellom slike logikker i individuelle og kollektive forehavender. Mens LeWitt og hans konseptuelle kollegaer var opptatt av en viss sirkulær modus operandi som er spesifikk for kunsten, interesserer Momentum 8 seg heller for slik sirkularitet som et definitorisk trekk ved kunst såvel som ved kultur. Følgeriktigheten, prinsippfastheten som definerer en person som forfølger en tanke helt ut, er av sentral betydning for Momentum 8, men ikke bare sentral for kunsten. En konspirasjonsteoretiker kunne like godt som en konseptuell kunstner beskrives som en som forfølger en irrasjonell tanke ʻabsolutt og logiskʼ. Tunnelsynet kan lett gjøres til gjenstand for kulturell fordømmelse da det kan virke skremmende asosialt, men det har for lengst også latt seg feire kunstnerisk som avvæpnende eksentrisk. Et innvendig reservoir Fordypning i selvreferensielle kretsløp finner et ekko i en fornyet interesse for psykotropiske stoffer i brede kretser av samfunnet. Mens den psykedeliske bevegelsen på 1960-tallet var opptatt av bevissthetsutvidelse, synes vår samtids kultur å verdsette opplevelser som snevrer bevisstheten inn en tilstand som ligner den man kunne tenkes å oppnå gjennom transe eller meditasjon. Kanskje fokus ikke lenger er på opplevelser ut av kropp og sinn men heller på en klarsynt lesning av det som ligger ubrukt inne i kroppen og sinnet. Som professor Norman sier det i filmen Lucy, fra 2014, finnes det 100 milliarder nevroner per menneske, og bare 50 prosent av disse er aktivert. Det er flere koblinger i menneskekroppen enn det er stjerner i galaksen. Vi råder over et gigantisk nettverk av informasjon som vi nesten ikke har noen tilgang til. 12 I filmen oppnår en kvinne adgang til et reservoir av visstnok inaktive 10 Live In Your Head: When Attitudes Become Form var en omfattende og svært inflytelsesrik utstilling viet amalgamet av pop, minimalistisk og konseptualistisk kunst, kuratert av Harald Szeemann i LeWitt, Sol, Sentences on Conceptual Art, første gang utgitt i januar 1969 i tidsskriftet 0-9 (New York, NY), redigert av Vito Acconci og Bernadette Mayer. 12 Lucy, regissert av Luc Besson, 89 minutter, Europa Corp Distribution / Universal Pictures, 2014.

5 nevroner. Siden filmen ble sluppet har nevrovitenskapen bestridd eksistensen av et slikt reservoir, men ikke eksistensen av drømmen om det. Et lignende tema går igjen i Limitless, hvor hovedpersonen får et liv, en karriere og en raskt stigende inntekt, fra det øyeblikk han finner sitt perfekte dop: Jeg var ikke høy; var ikke gira. Bare klar. Jeg visste hva jeg trengte å gjøre og hvordan jeg skulle gjøre det. 13 Stoffer å studere Nedsenket i en konstant strøm av informasjon og distraksjoner, utnytter vi nye dop og nye teknologier for å skape et tunnelsyn som innsnevrer spektrumet av informasjon, og vår tilgang til det. I den forstand er dopene det kjemiske sidestykke til de digitale algoritmene som personliggjør vårt liv på nett. I løpet av det siste århundret i Europa og Nordamerika har bruken av psykotropiske stoffer som når de inntas endrer hjernens kjemiske sammensetning, vært i jevn økning. Man kan tenke på den økende bruk av enteogener som peyote og ayahuasca så vel som LSD og MDMA som ble erklært illegale i mange land når Richard Nixon erklærte ʻThe War on Drugsʼ [Krigen mot narko] i Men illegale dop er ikke den primære årsaken til det økende forbruket av psykoaktive stoffer. Økningen forårsakes også av multinasjonale farmasøytiske selskaper som utvikler og markedsfører medikamenter for alle slags sykdomstilstander. Blant de mest utbredte diagnoser i vår tid, utenom depresjon, er attention deficit hyperactivity disorder, også kjent som ADHD. Studier av legale medikamenter som produseres av globale storbedrifter tegner et bilde av den psykotrope tendensen som har preget det siste århundret. Dopforbruk er i dag ikke lenger bare sub- og motkultur; det er også en legal, etablert, multi-milliard-dollar business. Årsakene til denne utviklingen er mangesidige. Nye tider krever nye dop. Leger stiller stadig oftere diagnosen ADHD, og Adderall og Ritalin kommer derfor i stadig større grad i bruk blant deres pasienter. Foreldre skaffer disse medikamentene på resept for deres barn. Kontorarbeidere bruker stoffene for å konsentrere seg på jobben. I USA bruker studenter dem på campus, og private og elite-universiteter har den høyest prosentandel av slike brukere. Mens ʻparty-dopʼ tidligere tillot brukere å freake ut, hjelper de nye ʻstudiedopeneʼ dem å passe inn og prestere. Distraksjoner i våre omgivelser, blant dem Internettet, utfordrer vår evne til å fokusere. Dop skaper det syntetiske tunnelsynet som trengs for å fungere i henhold til kulturelle og sosio-økonomiske krav. Derfor forteller også disse dopene historien om hvorhen samfunnet som helhet kunne tenkes å bevege seg. En nylig trend mot ayahuasca-turisme kan sees i dette lyset. Slike opplevelser kan beskrives som bevisthetsutvidende, men grunnene til at man oppsøker dem kan også være utpreget private. Michel Foucault omtalte dop som selvets teknologier, teknikker vi anvender på oss selv for å tilpasse oss, bli mer produktive eller utholde verden vi lever i. Likeledes kan ayahuasca-turer til Amazonas nå også bidra til å bearbeide personlige traumer, hanskes med depresjon eller ʻfinne seg selvʼ. Kommentert [F. S. Nie7]: Hva med Australia? Buenos Aires? Jaåan? - Synes dette høres litt snevert ut... Kommentert [F. S. Nie8]: Dette er nokså unøyaktig: I følge Wikipedia ble LSD forbudt i USA i 1970 (loven ble signert av Nixon). I 1971 ble så LSD illegalt i henhold til FNs konvensjon om psykotropiske stoffer, som ble tiltrådt av USA, det meste av Europa, Australia etc. Uansett hva man ellers måtte mene om Nixon kan han ikke bære eneansvaret for dette. Videre var konvensjonen ikke så radikal som kan høres ut her. Den var i hovedsak en utvidelse av narkotikakonvensjonen fra 1961 til også å gjelde f.eks. LSD. Kommentert [F. S. Nie9]: Her mangler en henvisning. 13 Limitless, regissert av Neil Burger, 105 minutter, Relativity Media, 2011.

6 Både sant og usant På både genuine og lekende måter kan kunstnere sies å være blant pionerene i slike reiser innover i mystiske landskaper. På linje med Sol LeWitt, har Bruce Nauman, i et arbeid fra 1967, hevdet at ʽden sanne kunstner hjelper verden ved å åpenbare mystiske sannheter.ʼ Kunstneren mente at denne setningen, vist i blåglødende neon, var samtidig både sann og usann. Historisk sett har mange ulike kunstnere kjent en dragning mot mystikken som et middel til kontakt med det guddommelige, og praktisert den for å oppnå direkte erfaring av det guddommeliges vesen såvel som sitt eget. Mystisisme, alkymi og astrologi blir ofte stuet sammen i en og samme kategori: det esoteriske, et paraplybegrep som dekker ulike mystiske og magiske ideer og bevegelser med hovedfokus på en søken etter gnosis, en term som har blitt definert som direkte åndelig innsikt i kosmologi eller metafysikk. 14 I dag er esoteriske bevegelser igjen på fremmarsj innen kunstverdenen og i mainstream-samfunnet. På den annen side har de tekno-vitenskapelige utviklingene som ga næring til globalisering og individualisme, fundamentalt forvandlet mange esoteriske tradisjoner, fra teosofi til New Age. Det esoteriske har derved også fått assosiasjoner til en rekke praksiser som beskjeftiger seg med det som skjules for sansene, gjemmes bort og alltid forblir ukjent. Som en følge av dette ser vi i dag hvordan esoteriske praksiser kommuniserer med andre interessefelter med lignende fokus, fra konspirasjonsteorier til samtidskunst. Esoterisk på vranga Begrepet esoterisk kommer fra gresk εσω τερος, eller eso teros, som kan oversettes som ʻindreʼ. Esoteriske eller indre tanker og ideer finner gradvis veien ut av sitt avlukke og gjør sin entré i verden, de blir eksoteriske, en hemmelighet blir offentlig. Når åndelig output av dette slag har infiltrert kunstverdenen, har det ofte bare blitt anerkjent som kunst hvis det kvalifiserte seg med forstavelsen ʻoutsiderʼ. Men de mysteriøse oversanselige kvalitetene som visse esoterikere har, kan ligne kvaliteter som kunstinstitusjoner søker å kultivere. Én slik evne kan være å se auraer, energifelter rundt mennesker, dyr eller andre gjenstander, manifestert som farger. Vi finner omtaler av fenomenet ʻauraʼ i Walter Benjamins ofte siterte skrifter om kunst, og i skriftene til grunnleggeren av den teosofiske bevegelsen, Helena P. Blavatsky ( ) som beskrev den som en form for psykisk effluvium 15 som forandret seg i takt med ens stemninger og følelser. Oppfattelsen av auraer kunne sees som en ʻmarginalʼ form for synestesi, hvor to sensoriske modaliteter overlapper. Noen hevder for eksempel at auraer både sees og føles 14 Versluis, Arthur, Magic and Mysticism: An Introduction to Western Esotericism, Lanham: Rowman & Littlefield, 2007, s Blavatsky, Helena P., Theosophical Glossary, Hollywood, California: The Theosophical Pub- lishing Society, 1918, s. 44.

7 samtidig. Også Blavatsky var opptatt av synestesi som hun oppfattet som en høyere form for intelligens enn den som dominerer naturvitenskapene. For henne beviste synestesien at det fantes en verden utenfor den fysiske. Med synestesi menes at ett sett av sensorisk informasjon legges oppå et annet, en sansningsprosess som også kommer til syne i metaforer. I denne forstand er mye kunst synestetisk. Den forårsaker glidninger og gnisninger mellom sansene, og mange kunstnere opp gjennom århundrene, blant andre Edvard Munch, var synesteter. Hvis kunstnere kanaliserer sansningsorienterte tilnærminger med berøringspunkter til det esoteriske, så er dette et argument for å ta med seg diskurs som stammer fra slike kunnskapsfelter inn i arbeidet med å tolke verker; å bedømme visse verker ut fra deres auratiske potensiale, eller energistrømmene de bærer og gir fra seg, uten hensyn til hvordan de blir produsert og med oppmerksomheten vendt mot hvordan de mottas av publikum. Hvis det er en merkelig ekvivalens mellom samtidskunst og esoterisme, er det kanskje relevant med en kunsttopologi som skiller mellom innside og utside. Kanskje ville en topologi som et Möbius-bånd, et vridd bånd i sirkel hvor innsiden samtidig er utsiden, være mer på sin plass; et sted hvor innsidere samtidig er outsidere og mystiske sannheter samtidig er usannheter. Felles sanser 16 Konsekvensene av en slik Möbius-tilnærming kunne være at man forlot den verden hvor ideer deles mellom individer som er forsynt med alminnelig folkevett [ common sense ] og med sanser de har felles [ senses they have in common ]. Selv om synestesi viser seg hos en av tyve personer, viser den seg ikke nødvendigvis hos dem på samme måte. Den russiske forfatteren Vladimir Nabokov, som var besatt av sin egen synestesi, fortalte BBC i 1962 hvordan denne evnen kunne atomisere hans familie og likevel bringe den sammen igjen: min kone har otså denne evnen til å se bokstaver som farger, men hennes farger er helt forskjellige [fra mine]. Det er kanskje to eller tre bokstaver hvor vi sammenfaller, men ellers er fargene helt forskjellige. Det viste seg, oppdaget vi en dag, at min sønn som var en liten gutt den gang jeg tror han var 10 eller 11 ser bokstaver som farger også. Helt spontant kunne han si, Å, det er ikke den fargen, det er den fargen, og så videre. Så ba vi ham lage en liste med hans farger og vi oppdaget at i ett tilfelle er én bokstav som han ser som fiolett, eller kanskje grålilla, rosa for meg og blå for min kone. Det er bokstaven M. Kombinasjonen av rosa og blått blir, i hans tilfelle, syrinfarget. Det er som om genene malte akvareller Overs. anm.: I den engelske originalen av denne teksten er undertittelen ʻCommon sensesʼ, som spiller på at ordet ʻcommonʼ på engelsk både betyr vanlig og felles, mens ʻsenseʼ betyr både vett og sans. 17 Intervjuet er transkribert og tilgjengelig på nettet via ulike kilder. Her er det sitert fra Nabokov s interview (02) BBC Television (1962), kulichki.com/moshkow/nabokow/inter02.txt Lastet ned 20. mars 2015.

8 Ifølge den tyske filosofen Peter Sloterdijk er det ingen motsetning mellom isolasjon fra verden og forbindelse med den. I sin trilogi Sphären 18 foreslår han at skapelsen av en menneskelig innerverden medfører at vi aldri lever utenfor naturen eller våre omgivelser, men isteden skaper et forsvarsskjold i omgivelsene som vi kapsler oss inn bak. Etter den kopernikanske revolusjon ble heliosentrismen troen på at jorden og planetene kretser om sola etablert, og Sloterdijk tror da at en sfærologisk krise inntrådte. Som motsvar på denne har vi, i vår skalløse tilstand, skapt teknologiske erstatninger for tapet av det beskyttende skallet. Med referanse til arkitekten Thom Maynes begrep ʻforbundet isolasjonʼ [ʻconnected isolationʼ], hevder han at media og kommunikasjonsteknologier er redskaper som tillater oss å kommunisere med utenverdenen, mens de beskytter oss fra den inne i vårt livsrom. Nordisk avsondrethet Norden er både geografisk og språklig sett avsondret. Ved å se innover, forsterker man denne avsondretheten. Et tilbaketog fra polis til natur finner vi i nordmenns forkjærlighet for sine hytter i skogen eller på fjellet. De snakker om ʻhytteneʼ sine sånn som svenskene snakker om sine ʻsommarstugorʼ, islenderne og danskene om sine ʻsommerhusʼ og finnene sine ʻmökkiʼ. Kanskje de lange periodene med mørke i det nordlige Europa, fra oktober til mars, får folk i Norden til å søke ly, både fysisk og mentalt. Det svenske ordet ʻlappsjukaʼ, som bokstavelig talt betyr ʻsamesykeʼ, bærer i seg følelsen av å ha blitt isolert fra eller nektet kontakt med andre mennesker over lang tid. Begrepet vekker tanker om en depressiv tilstand med panikkangrep på grunn av ensomhet, en desperat higen etter sosial samhandling. En enkel kur mot ʻlappsjukaʼ er å møte mennesker. Den nordiske avsondretheten kunne i så henseende forklare hvorfor så mange kunstnere flytter utenlands. Sauna-kultur gjør det nødvendig med brå renn utendørs. Avsondrethet er også et ofte gjentatt tema i nordisk litteratur. Jo Nesbø sier jeg foretrekker absolutt å isolere meg, og Halldór Laxness' romaner reflekterer ofte over harde materielle forhold og indre åndelig opplevelse. Henrik Ibsens skuespill flommer over av beskrivelser av mørke og ensomhet. Hans verker kommuniserer en følelse av isolasjon og fremmedgjøring. Mange av hans skuespill fokuserer på private interiører, hjem som mennesker trekker seg tilbake til, hvor psykologiske dramaer utfolder seg bak lukkede dører. Ibsen var selv kjent for å være følsom og søke vekk fra verden: Men merkelig nok var isolasjon nødvendig for en ånd som hans; han var besjelet av den gave at han så bedre på avstand [...] og gjennom sin isolasjon ble han istand til å forme et perspektiv uten hvilket han ikke kunne ha utviklet seg. 19 Kommentert [F. S. Nie10]: "Summerhus" er kanskje islandsk (?), men det er ikke dansk. Kommentert [F. S. Nie11]: Unnskyld meg, men denne tidfestingen finner jeg absurd! I Tromsø er det sola borte (hvis det er dét som menes med "mørke") fra I Oslo (enn si i Danmark!) er det ingen mørketid, men selv i Tromsø er det et par timer med skumringslys selv på det mørkeste. For å få fullt mørke vintere må man til Svalbard. Hva mener egentlig forfatterne med "mørke fra oktober til mars"? Kommentert [F. S. Nie12]: En veldig ensidig beskrivelse av Ibsens arbeid Overs. anm.: Sphären [Sfærer] er et stort anlagt trebindsverk utgitt på tysk i 1998, 1999 og Det finnes i en ufullstendig engelsk oversettelse (Globes: Spheres Volume II: Macrospherology, oversatt av Wieland Hoban, Los Angeles, Semiotext(e), 2014). Noen norsk eller skandinavisk oversettelse finnes ikke. 19 Moses, Montrose Jonas, Henrik Ibsen: The Man and His Plays, 1908, Reprint, London: Forgotten Books, 2013, s. 5.

9 Som kuratorer av Momentum 8 har vi gjennomgått en prosess hvor vi identifiserte og tok kontakt med kunstnere verden over som beskjeftiger seg med temaer som dem vi beskriver ovenfor. Til denne kuratorteksten, den første av to kataloger, har vi også intervjuet et antall mennesker som en del av vår felles forskning. Gjennom deres ulike tunnelsyn har verden paradoksalt nok åpnet seg opp. Faktisk er denne omstendighet denne mentale tilstanden både rotfestet i kunsthistorien og likevel svært samtidig. Det virker som om den nå manifesterer seg overalt. Jonatan Habib Engqvist Birta Gudjonsdottir Stefanie Hessler Toke Lykkeberg

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

En annen hovedtype av arbeidshukommelse kan kalles forforståelsens

En annen hovedtype av arbeidshukommelse kan kalles forforståelsens Forord Det er virkelig en glede å få lov til å skrive forordet til denne viktige boken om betydningen oppmerksomt nærvær kan ha for mennesker som har vært utsatt for traumatiske hendelser. Begge forfatterne

Detaljer

Kan vi stole på sansene? Drøftet ut ifra Descartes, Hume og Kant.

Kan vi stole på sansene? Drøftet ut ifra Descartes, Hume og Kant. Kan vi stole på sansene? Drøftet ut ifra Descartes, Hume og Kant. Spørsmålet om det finnes noe der ute som er absolutt sannhet har vært aktuelle siden tidlig gresk filosofi, men det er etter Descartes

Detaljer

Ett vennskap og samarbeid. De skaper og jeg formidler, og forsøker å finne de rette samlinger for dem.

Ett vennskap og samarbeid. De skaper og jeg formidler, og forsøker å finne de rette samlinger for dem. P jong! kurator. jong! har snakket med gallerist Kristin Hjellegjerde. En inspirerende kvinne med et genuint ønske om å skape et trygt sted for kunstneren å vise frem kunsten sin på. Hun forteller om hvordan

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

To forslag til Kreativ meditasjon

To forslag til Kreativ meditasjon Tema kveld 2: Min kropp, mine følelser og meditasjon Øvelser og skriftlig oppgave Her får du to forslag til meditasjonsprogram og et skriftlig oppgavesett. Oppgaven besvares og sendes Trond innen tirsdag

Detaljer

Informasjonsbaserte systemer

Informasjonsbaserte systemer Informasjonsbaserte systemer Med denne oppgaven vil jeg skrive en faglig begrunnet og referert artikkel som beskriver og analyserer et informasjonsbasert system. Først ønsker jeg å belyse og gjøre rede

Detaljer

NOEN RELIGIØSE STRØMNINGER

NOEN RELIGIØSE STRØMNINGER NOEN RELIGIØSE STRØMNINGER I VÅR TID I dette kapittelet skal du lære om: - Hva nyreligiøsitet er - Tenkemåter og fremgangsmåter i alternativbevegelsen - Fornyelse av gamle naturreligioner NOEN VIKTIGE

Detaljer

Utdeling av ordenstegnet som Ridder av Ordenen for Kunst og Litteratur til Herbjørg Wassmo (Paris, 17. mars 2011)

Utdeling av ordenstegnet som Ridder av Ordenen for Kunst og Litteratur til Herbjørg Wassmo (Paris, 17. mars 2011) Utdeling av ordenstegnet som Ridder av Ordenen for Kunst og Litteratur til Herbjørg Wassmo (Paris, 17. mars 2011) Ambassadør, kjære venner, kjære Herbjørg Wassmo Vi er samlet her i en svært hyggelig anledning,

Detaljer

Naturopplevelser en vei til bedret psykisk helse. En studie av sammenhenger og bekreftende teorier

Naturopplevelser en vei til bedret psykisk helse. En studie av sammenhenger og bekreftende teorier Naturopplevelser en vei til bedret psykisk helse En studie av sammenhenger og bekreftende teorier Bakgrunn: - Egen erfaring - Mentale prosesser aktivert ved naturopplevelser - Masteroppgave: Master of

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Hva er indre ro? I daglig ordbruk bruker vi ofte ord som: Hvordan starter indre konflikt? Hvem er jeg?

Hva er indre ro? I daglig ordbruk bruker vi ofte ord som: Hvordan starter indre konflikt? Hvem er jeg? Hva er indre ro? Indre Ro (IR) er en behandlingsform som er utviklet av Keyhan Ighanian se www.indrero.com, og som Hans-Olav Håkonsen er utdannet til å hjelpe mennesker med. Behandlingen starter med å

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Inspirasjons-uker på Fargetuva

Inspirasjons-uker på Fargetuva Inspirasjons-uker på Fargetuva med Allison Scott, fra Sør-Afrika. Åpent informasjonsmøte for alle som vil bli kjent med Allison og de kursene hun skal holde her. Onsdag 18. mai kl. 18.30 på Fargetuva.

Detaljer

Esker med min barndom i

Esker med min barndom i Esker med min barndom i En utstilling av tre kunsthåndverkere om tilnærminger til form. Introduksjon Noen skaper idé ut fra form, andre skaper form ut fra idé: Det finnes en lang rekke materialer å uttrykke

Detaljer

til minne om JSJ og RE

til minne om JSJ og RE til minne om JSJ og RE BUDDHISTISK ANARKISME 1 av Gary Snyder (1961 2 /1969) Buddhismen sier at universet og alle dets beboere befinner seg i en uforanderlig tilstand av komplett visdom, kjærlighet og

Detaljer

Kristin Flood. Nærvær

Kristin Flood. Nærvær Kristin Flood Nærvær I TAKKNEMLIGHET til Alice, Deepak, Erik, Raymond og Ian. Hver av dere åpnet en dør for meg som ikke kan lukkes. Forord Forleden fikk jeg en telefon fra Venezia. Kristin spurte meg

Detaljer

SLIPP MASKA. og bli en ekte leder. av Peter Svenning

SLIPP MASKA. og bli en ekte leder. av Peter Svenning SLIPP MASKA og bli en ekte leder av Peter Svenning Hvordan du kan bruke Leadership by Hearts 5 velprøvde elementer som gir deg større trygghet og sterkere mestringsfølelse øyeblikkelig. I denne guiden

Detaljer

KUNSTEN Å LÆRE. P. Krishna

KUNSTEN Å LÆRE. P. Krishna KUNSTEN Å LÆRE P. Krishna Dialog som en måte å lære En må skille mellom to slags læring. Det finnes læringen som er akkumulering av kunnskap, som trenger tid og anstrengelse. Dette er hovedsaklig dyrkingen

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Foajegalleriet, Høgskolen i Telemark

Foajegalleriet, Høgskolen i Telemark I Might Be Wrong I might be wrong Installasjon fra 2007. 56 silketrykkplakater i størrelse 70 x 100 cm Foajegalleriet, Høgskolen i Telemark Tittelen av verket I Might Be Wrong henviser til relativitet

Detaljer

Tvangslidelser BOKMÅL. Obsessive-Compulsive disorders

Tvangslidelser BOKMÅL. Obsessive-Compulsive disorders Tvangslidelser BOKMÅL Obsessive-Compulsive disorders Hva er tvangslidelser? Mange med tvangslidelser klarer å skjule sin lidelse helt, også for sine nærmeste omgivelser. Likevel er tvangslidelser relativt

Detaljer

Tom Egeland Nostradamus testamente. Spenningsroman

Tom Egeland Nostradamus testamente. Spenningsroman Tom Egeland Nostradamus testamente Spenningsroman En hilsen fra forfatteren Tom Egeland foran Palazzo Vecchio i Firenze. (Foto: Åse Myhrvold Egeland) Kjære leser, «Hva er fakta og hva er fantasi i bøkene

Detaljer

«Det påtagelige fraværet av kvinnelige regissører, etc.»

«Det påtagelige fraværet av kvinnelige regissører, etc.» 044-049 09.02.04 14:05 Side 2 «Det påtagelige fraværet av kvinnelige regissører, etc.» Hans Petter Blad Det er svært få kvinner som regisserer spillefilm i Norge. For å bøte på dette problemet har det

Detaljer

Av Simone Romy Rossner, Daglig leder ved Trastad Samlinger

Av Simone Romy Rossner, Daglig leder ved Trastad Samlinger TRASTAD SAMLINGER MUSEUM OG GALLERI FOR OUTSIDER ART Outsider Art Av Simone Romy Rossner, Daglig leder ved Trastad Samlinger «Folk flest tror å mene at kreativt talent må være forankret i en logisk, intellektuell

Detaljer

213 214 215 216 217 218 219 220 Ahead Ifølge tradisjonen formidler selvportrettet en psykologisk beretning om den enkelte utøvende kunstner. Vi konfronteres med et blikk fra en tegning eller et maleri,

Detaljer

Inspirasjons-uker på Fargetuva med Allison Scott fra Sør-Afrika,

Inspirasjons-uker på Fargetuva med Allison Scott fra Sør-Afrika, Inspirasjons-uker på Fargetuva med Allison Scott fra Sør-Afrika, Åpent informasjonsmøte for alle som vil bli kjent med Allison og de kursene hun skal holde her. Onsdag 6. mai på Fargetuva. 1. Bevisst Kanalisering,

Detaljer

Velvære i hvert øyeblikk PRAKTISK VEILEDNING

Velvære i hvert øyeblikk PRAKTISK VEILEDNING Velvære i hvert øyeblikk PRAKTISK VEILEDNING Well-Being In Every Moment by Great Freedom Media is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 United States License.

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Sidsel Westbø: Silvery Moon, serigrafi, 1978.

Sidsel Westbø: Silvery Moon, serigrafi, 1978. 66 Da grafikken kom til Haugesund om Haugesund Billedgalleris grafikksamling Sidsel Westbø: Silvery Moon, serigrafi, 1978. Da grafikken kom til Haugesund om Haugesund Billedgalleris grafikksamling 67 DA

Detaljer

What designers know. Rune Simensen, 04hbmeda Designhistorie og designteori Høgskolen i Gjøvik, våren 2006

What designers know. Rune Simensen, 04hbmeda Designhistorie og designteori Høgskolen i Gjøvik, våren 2006 Rune Simensen, 04hbmeda Designhistorie og designteori Høgskolen i Gjøvik, våren 2006 Innledning Oppgaven omfatter: skriv et fortellende resymé av Bryan Lawsons bok What Designers Know Oxford England :

Detaljer

Fra impresjonisme til ekspresjonisme

Fra impresjonisme til ekspresjonisme Fra impresjonisme til ekspresjonisme Paul Cezanne, Paul Gauguin og Vincent van Gogh var blant impresjonister i begynnelsen men den kunstretning følte de var formløs og lite konkret. Impresjonisme oppfylte

Detaljer

Kapittel 5. Trær og nettverk. 5.1 Trær og Fibonacci-følgen

Kapittel 5. Trær og nettverk. 5.1 Trær og Fibonacci-følgen Kapittel 5 Trær og nettverk Vi har sett at anvendelser av differenslikninger studerer fenomener som skjer i adskilte tidsrom, dvs. vi ser på diskrete anvendelser (jfr. Seksjon 1.3). I dette kapittelet

Detaljer

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv Samtaler nær døden Historier av levd liv «Hver gang vi stiller et spørsmål, skaper vi en mulig versjon av et liv.» David Epston (Jo mindre du sier, jo mer får du vite ) Eksistensielle spørsmål Nær døden

Detaljer

Læreplan i kunst og skapende arbeid valgfritt programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur

Læreplan i kunst og skapende arbeid valgfritt programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Læreplankode: XXXX-XX Læreplan i kunst og skapende arbeid valgfritt programfag i utdanningsprogram for Fastsett som forskrift av . Gjeld frå

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Stephen Shore. Fotografen. av Anne Marit Hansen

Stephen Shore. Fotografen. av Anne Marit Hansen Stephen Shore 1 Fotografen av Anne Marit Hansen Selvlært fotograf Steven Shore brukte et 35 mm kamera med film som måtte fremkalles i mørkerom. Som en selvlært fotograf måtte han også lære seg fremkallingsprosessen.

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

Albert Einstein i våre hjerter (en triologi) av Rolf Erik Solheim

Albert Einstein i våre hjerter (en triologi) av Rolf Erik Solheim Albert Einstein i våre hjerter (en triologi) av Rolf Erik Solheim Albert Einstein (1879-1955) regnes av mange som det 20. århundres fremste vitenskapsmann, selv om det nå, etter at hans publiserte og upubliserte

Detaljer

VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge

VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge Denne testen er en hjelp til å kartlegge din egen sansepreferanse-rekkefølge. Som du sikkert vet har alle mennesker 5 sanser: Syn - (Visuell sansekanal)

Detaljer

Pierre Lemaitre IRÈNE. Oversatt av Christina Revold

Pierre Lemaitre IRÈNE. Oversatt av Christina Revold Pierre Lemaitre IRÈNE Oversatt av Christina Revold Om forfatteren: Pierre Lemaitre, født 1956 I Paris. Han underviste i litteratur i mange år før han viet sin tid til å skrive skuespill og romaner. Irène

Detaljer

Barnesenteret, 12.11.15 Hildegun Sarita Selle Psykologspesialist. Spesialisert Poliklinikk for Psykosomatikk og Traumer

Barnesenteret, 12.11.15 Hildegun Sarita Selle Psykologspesialist. Spesialisert Poliklinikk for Psykosomatikk og Traumer Barnesenteret, 12.11.15 Hildegun Sarita Selle Psykologspesialist Det du ser Det du hører Måten å være på, skikker, uttrykksmåter, mat, språk, musikk, feiringer Det som ikke synes Verdier, holdninger, religiøs

Detaljer

Elaine N. Aron. Særlig sensitive barn

Elaine N. Aron. Særlig sensitive barn Elaine N. Aron Særlig sensitive barn Til alle sensitive barn, og til dem som oppdrar dem slik at de vokser opp og føler seg trygge i en vanskelig verden Forfatterens takk Denne boken foreligger takket

Detaljer

Josefine Klougart. Om mørke. Oversatt fra dansk av Trude Marstein

Josefine Klougart. Om mørke. Oversatt fra dansk av Trude Marstein Josefine Klougart Om mørke Oversatt fra dansk av Trude Marstein Til Nikolaj med takk og kjærlighet, din Josefine Takk til Jakob og Hans Otto for vennskapet og lesningene Min familie Tomas Espedal, Jonas

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Kristin Solberg. Livets skole. Historien om de afganske kvinnene som risikerer alt for å redde liv

Kristin Solberg. Livets skole. Historien om de afganske kvinnene som risikerer alt for å redde liv Kristin Solberg Livets skole Historien om de afganske kvinnene som risikerer alt for å redde liv Om forfatteren: Kristin Solberg (f. 1982) er journalist og forfatter, bosatt i Kairo. Under arbeidet med

Detaljer

Trening øker gjenvinning i celler Natur og miljø

Trening øker gjenvinning i celler Natur og miljø Forskningsnyheter om Huntingtons sykdom. I et lettfattelig språk. Skrevet av forskere. Til det globale HS-fellesskapet. Trening øker gjenvinning i celler Trening øker cellulær gjenvinning hos mus. Er det

Detaljer

Alt du trenger å vite om Intuitiv coach utdannelsen 2015 / 2016

Alt du trenger å vite om Intuitiv coach utdannelsen 2015 / 2016 Alt du trenger å vite om Intuitiv coach utdannelsen 2015 / 2016 Intuitiv coach utdannelsen er en utdanning med høyt nivå av selvutvikling og der du lærer å veilede andre gjennom deres åpning og transformasjon.

Detaljer

Når livet blekner om depresjonens dynamikk

Når livet blekner om depresjonens dynamikk Når livet blekner om depresjonens dynamikk Problem eller mulighet? Symptom eller sykdom? En sykdom eller flere? Kjente med depresjon Det livløse landskap Inge Lønning det mest karakteristiske kjennetegn

Detaljer

Preken på semesteråpningsgudstjenest e for TF og PTS i Slottskapellet søndag 20. januar 2013

Preken på semesteråpningsgudstjenest e for TF og PTS i Slottskapellet søndag 20. januar 2013 Sivert Angel Preken på semesteråpningsgudstjenest e for TF og PTS i Slottskapellet søndag 20. januar 2013 3. søndag i åpenbaringstiden Tekster: 2 Mos 3,13-15; 1 Kor 8,5-6; Joh 1,15-18 Åpenbaringstidens

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

Passing Understanding

Passing Understanding Passing Understanding 0 Passing Understanding Stenersenmuseet, Oslo, 2000 Et rom vevd av papirremser Arbeidet er bygget av 45 stk. 18 m lange papirremser med årstall trykket på (laser utskrift) Remsene

Detaljer

DAG SOLSTAD. Artikler 2005 2014

DAG SOLSTAD. Artikler 2005 2014 DAG SOLSTAD Artikler 2005 2014 FORLAGET OKTOBER 2015 INNHOLD Forord Gombrowicz forever Arena: Folkets stadion, Bislet. (Selvbiografi 2.1.1950 13.2.1983) Jakten på den historiske Ibsen. (Om Ivo de Figueiredos

Detaljer

Tilværelsens uutholdelige tretthet

Tilværelsens uutholdelige tretthet Tilværelsens uutholdelige tretthet Om ensomhet og stress i verdens beste land Svein Gran, Psykologspesialist Noe «mystisk» holder på å skje. Kilde : «Sykefravær med diagnose innen psykiske lidelser 2000-2011»

Detaljer

Metaforer noen dør med

Metaforer noen dør med Metaforer noen dør med Språk og språkobservasjoner om opplevelsen av seg selv hos menn med opiatavhengighet og selvmordsadferd Stian Biong 2011 Livsverdensperspektiv Å få en dypere forståelse av levde

Detaljer

Avspenning og forestillingsbilder

Avspenning og forestillingsbilder Avspenning og forestillingsbilder Utarbeidet av psykolog Borrik Schjødt ved Smerteklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Avspenning er ulike teknikker som kan være en hjelp til å: - Mestre smerte -

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #5. Han som har Sønnen har Livet. Søndag 1. august 2004. Rev. Brian Kocourek

Goder fra Guds Sønn til oss #5. Han som har Sønnen har Livet. Søndag 1. august 2004. Rev. Brian Kocourek Goder fra Guds Sønn til oss #5. Han som har Sønnen har Livet. Søndag 1. august 2004. Rev. Brian Kocourek Han som ekkoer Sønnen har Livet. La oss åpne våre Bibler i 1. Joh. 5:12: 12. Den som har Sønnen,

Detaljer

Kritikk av den rene fornuft: Begrunne hvordan naturvitenskapen kan være absolutt sann. Redde kausaliteten.

Kritikk av den rene fornuft: Begrunne hvordan naturvitenskapen kan være absolutt sann. Redde kausaliteten. Kritikk av den rene fornuft: Begrunne hvordan naturvitenskapen kan være absolutt sann. Redde kausaliteten. «Hvordan er ren matematikk mulig? Hvordan er ren naturvitenskap mulig? ( )Hvordan er metafysikk

Detaljer

LAURENCE REES ADOLF HITLER ONDSKAPENS KARISMA

LAURENCE REES ADOLF HITLER ONDSKAPENS KARISMA LAURENCE REES ADOLF HITLER ONDSKAPENS KARISMA Oversatt av Henrik Eriksen Første gang utgitt i 2012 av Ebury Press, et imprint i Ebury Publishing, et selskap i Random House Group, Storbritannia Copyright

Detaljer

BEVEGELSER 1 Gå rolig og besluttsomt mot hylla hvor Se her! Se hvor jeg går.

BEVEGELSER 1 Gå rolig og besluttsomt mot hylla hvor Se her! Se hvor jeg går. SKAPELSEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Skapelsesdagene (1. Mos. 1,1 2,3) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: 7 skapelseskort, stativ

Detaljer

Årsplan i tysk Los geht`s 9 9.trinn, 2014-2015 Lærer: Jorunn Tjoflaat

Årsplan i tysk Los geht`s 9 9.trinn, 2014-2015 Lærer: Jorunn Tjoflaat Årsplan i tysk Los geht`s 9 9.trinn, 2014-2015 Lærer: Jorunn Tjoflaat Denne årsplanen ligger til grunn for undervisning og vurdering i tysk for 9.trinn. Årsplanen er veiledende og kan bli endret underveis.

Detaljer

Adventistmenighet anno 2015

Adventistmenighet anno 2015 Adventistmenighet anno 2015 MULIGHETER OG UTFORDRINGER VED BEGYNNELSEN AV ET NYTT ÅR 1 Sannheten er relasjonell Sannheten er verken relativ eller objektiv. Det bibelske synet er at sannheten er personlig,

Detaljer

Asker, september 2014 Simen Agdestein

Asker, september 2014 Simen Agdestein Forord til ny utgave 22. november 2013 kunne vi slippe jubelen løs. Magnus Carlsen hadde blitt verdensmester. Et fantastisk eventyr hadde fått sin fantastiske avslutning. For min del begynte historien

Detaljer

8 temaer for godt samspill

8 temaer for godt samspill Program for foreldreveiledning BUF00023 8 temaer for godt samspill Samtalehefte for foreldre og andre voksne program for foreldreveiledning Dette heftet inngår i en serie av materiell i forbindelse med

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR

I hagen til Miró PROSJEKTTITTEL FORANKRING I RAMMEPLANEN BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BARNEHAGENS GENERELLE HOLDNING TIL ARBEID MED KUNST OG KULTUR Utarbeidet av Ruseløkka barnehage, Oslo PROSJEKTTITTEL «I hagen til Miró» FORANKRING I RAMMEPLANEN Barnehagen skal bidra til at barna «utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og

Detaljer

En dag hadde Brandes satt seg fore å anmelde to teaterstykker på samme kveld: Et Holberg-stykke på Det Kongelige Teater og

En dag hadde Brandes satt seg fore å anmelde to teaterstykker på samme kveld: Et Holberg-stykke på Det Kongelige Teater og 1 Ungdommens kritikerpris 3. mars 2011 Dere har gjort et formidabelt stykke arbeid! 230 17-åringer fra 9 videregående skoler over hele landet. Det er ekstra spennende at kritikerne her i dag representerer

Detaljer

Ikke mitt spesialområde! Derfor: mange lange sitater og ubesvarte spørsmål

Ikke mitt spesialområde! Derfor: mange lange sitater og ubesvarte spørsmål En filosofisk kjærlighetshistorie 2: den jødisk/kristne tradisjonen Ikke mitt spesialområde! Derfor: mange lange sitater og ubesvarte spørsmål 1 Fra sist: kjærlighet er det som binder mennesker og verden

Detaljer

Hemmeligheter fra et levd liv

Hemmeligheter fra et levd liv Susan Meissner Hemmeligheter fra et levd liv Roman Oversatt av Roskva Koritzinsky OM FORFATTEREN: Susan Meissner (f. 1961) er forfatter, foredragsholder og skrivekursleder. Hun har bakgrunn fra journalistikken,

Detaljer

Det skambelagte skjules

Det skambelagte skjules SÅRBARHET OG SKAM Det skambelagte skjules Hva har vi behov for å skjule? Hvordan skjuler vi oss? Hvordan kommer vi bak det som skjuler seg? Hvilke fantasier får vi som behandlere? Hva skal vi tro og ikke

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Nye bøker fra kulturfondet juni 2013

Nye bøker fra kulturfondet juni 2013 Nye bøker fra kulturfondet juni 2013 Fluesommer Arne Svingen En klok og varm og spillevende roman om et mørkt tema. Og om Kasper. Og om hva vennskap kan føre til. Pris: 249,- Fluesommer er historien om

Detaljer

OSCAR BODØGAARD 1923-2011

OSCAR BODØGAARD 1923-2011 Malingen har størknet, mesteren er borte. Minnene og maleriene, er blitt enda sterkere. Oscar Bodøgaard døde 22. november i år. Men hans atelier dirrer ennå av liv og kunst. Oscar er betrakteren, den fødte

Detaljer

Forvandling til hva?

Forvandling til hva? Innledning Hei! Velkommen til boka. Den er skrevet til deg fordi jeg ønsker at du skal forstå at du er skapt av Gud på en helt fantastisk måte med en spennende og nydelig seksualitet. Jeg håper, og har

Detaljer

Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015:

Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015: Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015: «Sammen er vi bedre» - En 24 dagers vandring i Guds ord, av Rick Warren. (Originaltittel: «Better Together») Menighetsrådet har oversatt de 4 første

Detaljer

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Side 1 av 5 Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert:

Detaljer

Clairvoyance «Den nye tids rådgiving».

Clairvoyance «Den nye tids rådgiving». Clairvoyance «Den nye tids rådgiving». Hva er Clairvoyance? Clairvoyance, er formidling av råd og veiledning fra den åndelige verden. Hva er Medium? Mediumskap er å ha kontakt/kommunisere med avdøde. En

Detaljer

forstå bildets betydning uten å se den hele store sammenhengen. Disse elementene kalles ikonografiske koder.(larsen, 2008, s.

forstå bildets betydning uten å se den hele store sammenhengen. Disse elementene kalles ikonografiske koder.(larsen, 2008, s. Arbeidskrav 2B I denne oppgaven skal jeg utføre en analyse av Pepsi sitt bildet for Halloween, basert på bildeanalyse. (Se vedlegg 1) Analysen er basert på et tidligere gruppearbeid hvor vi skulle analysere

Detaljer

Hvordan skrive gode artikler for wikipedia. Nina Aldin Thune Kunsthistorie.com

Hvordan skrive gode artikler for wikipedia. Nina Aldin Thune Kunsthistorie.com Hvordan skrive gode artikler for wikipedia Nina Aldin Thune Kunsthistorie.com Wikipediaartikkel Sjanger Relevans Format Kilder Sjanger = leksikon Beskrivende, ikke fortellende Distansert, ikke personlig

Detaljer

Årsplan i naturfag og samfunnsfag 1. og 2. klasse Breivikbotn skole 2013/2014

Årsplan i naturfag og samfunnsfag 1. og 2. klasse Breivikbotn skole 2013/2014 Årsplan i naturfag og samfunnsfag 1. og 2. klasse Breivikbotn skole 2013/2014 Lærer: Kari Kvil Læreverk: Cumulus 2 (Grunnbok flergangsbok, arbeidshefte engangsbok, lærerens idébok med tips og ideer og

Detaljer

booklet.dok 23.04.03 12:41 Side 1

booklet.dok 23.04.03 12:41 Side 1 booklet.dok 23.04.03 12:41 Side 1 Johns Quijote er: John Ivar Bye, Atle Rakvåg, Jon Grimsby, Brynjulf Risnes Tekst og Musikk: John Ivar Bye unntatt spor 9: Tekst og musikk: Cornelis Vreswijk. / Mastret

Detaljer

Demian Vitanza Sub Rosa. Roman

Demian Vitanza Sub Rosa. Roman Demian Vitanza Sub Rosa Roman Om forfatteren: Demian Vitanza er forfatter og scenekunstner. Han debuterte i 2011 med den kritikerroste romanen urak. Året etter ga han ut skuespillet Londinium, som har

Detaljer

Oppgaven Inspirasjon & referanser.

Oppgaven Inspirasjon & referanser. INSPO Oppgaven Inspirasjon & referanser. Denne oppgaven har som mål at vi skal 1 Få kjennskap til diverse stilarter historie, trender, teknikker. 2 Få kjennskap til diverse kunstnere, regissører, fotografer,

Detaljer

Om Mennesker og Deres Risikable Liv

Om Mennesker og Deres Risikable Liv Om Mennesker og Deres Risikable Liv av Wacław Kuśnierczyk 25. mars 2003 Sammendrag Noen mennesker trenger risiko og fare for å gjøre livet deres fargerikt. De søker etter farlige eventyr på fremmede sted,

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

KUNSTPROSJEKT VED FALSTADSENTERET AV MAJA NILSEN 2008-2009

KUNSTPROSJEKT VED FALSTADSENTERET AV MAJA NILSEN 2008-2009 KUNSTPROSJEKT VED FALSTADSENTERET AV MAJA NILSEN 2008-2009 PROSJEKTBESKRIVELSE MAJA NILSEN Prosjektet med tittelen jeg hører vinteren nærme seg vil bestå av en utendørsskulptur som er tenkt plassert i

Detaljer

Årsplan i tysk Los geht`s 9 9.trinn, 2013-2014 Lærer: Jorunn Tjoflaat

Årsplan i tysk Los geht`s 9 9.trinn, 2013-2014 Lærer: Jorunn Tjoflaat Årsplan i tysk Los geht`s 9 9.trinn, 2013-2014 Lærer: Jorunn Tjoflaat Denne årsplanen ligger til grunn for undervisning og vurdering i tysk for 9.trinn. Årsplanen er veiledende og kan bli endret underveis.

Detaljer

Nasjonalgalleriet. Ib Thomsen. Kulturpolitisk talsmann Fremskrittspartiet

Nasjonalgalleriet. Ib Thomsen. Kulturpolitisk talsmann Fremskrittspartiet Nasjonalgalleriet. Ib Thomsen Kulturpolitisk talsmann Fremskrittspartiet Regjeringens politikk Nytt nasjonalmuseum skal oppføres på Vestbanetomten i Oslo, Nasjonalgalleriet, Kunstindustrimuseet og Museet

Detaljer

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Ingen vet hvem jeg egentlig er Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Oslo, 21. oktober 2013 Trine Anstorp, spesialrådgiver RVTS Øst og psykologspesialist Om skam En klient sier: Fra når jeg

Detaljer

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: ENGELSK TRINN: 9. Språklæring utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: ENGELSK TRINN: 9. Språklæring utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: ENGELSK TRINN: 9. Kompetansemål Operasjonaliserte læringsmål Tema/opplegg (eksempler, forslag), ikke obligatorisk Vurderingskriterier vedleggsnummer Språklæring

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek 1 HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek Vi fortsetter denne formiddag med å studere personen Melkisedek. Og vi fortsetter med 34 fra Bror Branhams tale angående

Detaljer

Menneskesyn i moderne organisasjoner

Menneskesyn i moderne organisasjoner www.humanagement.no Menneskesyn i moderne organisasjoner Side 1 av 7 Menneskesyn i moderne organisasjoner Av Terje Kato Stangeland, Sivilingeniør, Master of Management og Cand.mag. Alle organisasjoner

Detaljer

Gud, takk for at du har skapt oss til å tenke og handle fornuftig og logisk.

Gud, takk for at du har skapt oss til å tenke og handle fornuftig og logisk. 56 oppstod den tredje dag etter skriftene og fòr opp til himmelen Gud, takk for at du har skapt oss til å tenke og handle fornuftig og logisk. Men det gode kan bli det bestes fiende, Gud, for noen ganger

Detaljer