Opplevelse av webbasertsykepleie. Intervjuer av kvinner med kronisk smerte. Masterstudie i klinisk sykepleievitenskap 2010 Elma Jelin

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opplevelse av webbasertsykepleie. Intervjuer av kvinner med kronisk smerte. Masterstudie i klinisk sykepleievitenskap 2010 Elma Jelin"

Transkript

1 Opplevelse av webbasertsykepleie - Intervjuer av kvinner med kronisk smerte Masterstudie i klinisk sykepleievitenskap 2010 Elma Jelin

2 Hensikt og bakgrunn Kronisk muskel- og skjelettsmerte, og fibromyalgi: Store subjektive plager og begrensinger i dagliglivet. Utfordringer både medisinsk, sosialt og økonomisk. Kvinnedominert lidelse, i tillegg til smerte: - Følelsesmessig stress - Økt risiko for uførhet.

3 Fibromyalgi er kompleks, biopsykososial lidelse. Begrensede behandlingsmuligheter; positive resultater av trening og kognitiv terapi. Ufordringer i dagens helsevesen; økt krav om bedre egenmestring av kroniske sykdommer. Nye og tilpassende oppfølgingsmuligheter kan være hensiktsmessig å kartlegge i fremtiden.

4 Intervensjonsstudie: smertemestrings program via webbasert sykepleie. Samarbeidsprosjekt med blant annet HIOA, NIVEL (Netherlands Institute for Health Services Research), Jeløya Kurbad, og medlemmer fra flere utdanningsinstitusjoner. Ca 140 Kvinner med kroniske muskel- og skjelettsmerter mellom 18 og 70 år er inkludert. Oppfølging i 4 uker etter utskrivelse fra rehabiliteringsinstitusjon.

5 Pasientene får gjennom smarttelefon: veiledning og råd av sykepleier en gang daglig, basert på pasientens 3 daglige registreringer av søvn, smerte-, aktivitetsnivå i tillegg til emosjonell status. Oppfølgingen er inspirert av mindfullness basert kognitiv atferdsterapi som har fokus på pasientens verdier, engasjement og aksept av plagsomme symptomer. Resultater viser at smerteatferd ble redusert hos pasienter fra intervensjonsgruppen.

6 Målet for denne studien var å undersøke pasientens opplevelse av å delta i webbasert smertemestringsprogram.

7 Metode Kvalitativ semistrukturert intervju, ca 1 times varighet enten ansikt til ansikt eller pr. telefon (pga geografiske avstander). Inklusjonskriterier: 7 kvinner som ble først ferdig fra intervensjonsgruppen. Fokus: den generelle opplevelsen, men også spesielt på kommunikasjon/relasjon til sykepleier, aktivitet, følelser, smerte og mestring. Transkribert, identifiserende materialet fjernet. Analysert ved hjelp av menings- fortetning, -kategorisering og -fortolkning.

8 Hva sier funn???

9 2 type hovedfunn; A) Motiverende Støttende Bevissthetsøkende B) Ambivalens Det tekniske Relasjon

10 Bevissthetsutvidende, motiverende og støttende: En vekker og påminner til å både tenke og handle, en pådriver og spark i rompa! Både aktivitet og refleksjon over sin egen situasjon økte. Følelse av stolthet og økt selvtillit ved å se sin egen utvikling. Opplevelse av mestring. Revurdering av sine mål og verdier i dagliglivet. * Satte i gang tankeprosesser og mange følte at de: våknet opp og hadde aha opplevelser. * Involvering gjennom registrering førte også til læring og endring av atferd. Det er jo tungt psykisk å ha smerter, og derfor var det godt å snakke med noen hver dag, dele følelser, samtidig ikke tenke på det hele tiden, men begrense det til registreringene.

11 B) Ambivalens: * Tekniske problemer som; for kjappe påminnelser, lite kommentarfelt og feilmeldinger utløste frustrasjon og stress hos pasienter. Samtidig var det flere som opplevde mestring over å få det til, og at det var lettere enn forventet. * Relasjon: Opplevelse av tillit til sykepleieren, og trygghet. Kunne dele alt med henne selv om noen tilbakemeldinger kunne være utfordrende. Hun traff, det var både godt og vondt. Samtidig ble tilbakemeldingene oppfattet noen ganger som for positive dette fremkalte følelse av å ikke bli forstått. Og dermed at de var til tider upersonlige.

12 Diskusjon og konsekvenser for praksis De tekniske problemene: Uvant og fremmed kommunikasjonsmåte? Brukerkarakteristika (behov, forventninger, alder, sykdom, kunnskaper osv). Mer skreddersydd Videre kartlegging og utvikling av brukervennlighet blir viktig. (For eksempel større kommentarfelt, friere kommunikasjon med sykepleier..osv)

13 Hvorfor opplevde pasientene støtte motivasjonen, bevissthetsøkning? Terapeutisk effekt av å skrive? Sette ord på tanker.. Reprosessere informasjonen som er relevant. Zone for reflection Involvering Situasjonsspesifikt her og nå Noen fulgte opp / trygghet CBT?

14 Finnes det god relasjon i webbasert kommunikasjon? Studier viser at mennesker ofte avslører mer av seg selv gjennom internett enn i ansikt til ansikt møter. Forklaring på opplevelse av tillit og god relasjon til sykepleier? Opplevelse av ambivalensen kan skyldes forskjellige behov og forventninger. Forvirring og misforståelser pga kun skriftlig måte å utrykke seg på. Nonverbale utrykk blir visket ut.

15 Er webbasert sykepleie i strid med den tradisjonelle sykepleierrollen hvor omsorg og nærhet står sentralt?? Kan vi ha omsorg/empati for noen vi ikke kan se, og kan omsorg være å forstå/anerkjenne pasientens situasjon? Er ansikt til ansikt kommunikasjon alltid garantert å fange opp nonverbale utrykk?

16 Kan man trekke noen konklusjoner? Webbasert sykepleie godt alternativ til ingen behandling?..god omsorg? Kostnadsbesparende Flere ressurser til å prioritere/behandle de som faktisk må ha et ansikt til ansikt møte. Øke trygghet og pasientsentrert behandling.

17 Kan webbasert sykepleie overføres til andre pasientgrupper med kroniske sykdommer? Diabetes? Astma? Kols? Hjerte-kar sykdommer? Avhengighet? Depresjon og angst? Hva med operasjonspasienter i postoperativ fase? Viktig å skille mellom webbasert sykepleie som en måte å gi oppfølging på, til pasienter som er kronisk men ikke kritisk syke! Det er behov for mer kartlegging av området spesielt i forhold til pasientens behov. Spennende felt med mange muligheter

18 Publisering av studien i form av en vitenskapelig artikkel (Pain Management Nursing) Pain Management Nursing Vol 13.No :pp 2-10

19 Referanseliste International Association for the study of Pain. (IASP) ( ) Melzack, R & Wall, P.D. (1965). Pain mechanisms: a new theory. Science, 150 (699): Merskey, H., Loeser, J.D., & Dubner, R. (2005). The Paths of pain, Seattle: IASP Press. Breivik, H., Collett, B., Ventafridda, V., Cohen, R., & Gallacher, D. (2006). Survey of chronic pain in Europe: prevalence, impact on daily life, and treatment. European Journal of Pain, 10(4): Ihlebaek, C., Eriksen, H.R., & Ursin H. (2002). Prevalence of subjective health complaints (SHC) in Norway. Scandinavian Journal Public Health, 30(1):20-9. Rustøen, T., Wahl, A.K., Hanestad, B.R., Lerdal, A., Paul, S., & Miaskowski, C. (2004) Prevalence and characteristics of chronic pain in the general Norwegian population. European Journal of Pain. 8(6): Burchardt, C.S., Clarkv S.R., & Bennett, R.M. (1993). Fibromyalgia and quality of life: a comparative analysis. The Journal of Rheumatology. 20(3):475-9 Henriksson, C., Gundmark, I., Bengtsson, A., & Ek, A-C. (1992) Living with fibromyalgia- consequences of everyday life. The Clinical Journal of Pain, 8: Raven Press. Ltd New York. Page, L. A., & Wessely, S. (2003). Medically unexplained symptoms: exacerbating factors in the doctor-patient encounter. Journal of the Royal Society of Medicine, 96, Adams, N., & Sim J. (2005). Rehabilitation approaches in fibromyalgia. Disability and Rehabilitation, 27, European guidelines for the management of chronic unspecific low back pain. July ( ). Goldenberg, D.L., Bruckhardt, C., & Crofford, L. (2004). Management of fibromyalgia syndrome. JAMA, 292: Jones, K.D., Adams, D., Winters-Stone, K., & Burckhardt CS. (2006). A comprehensive review of 46 exercise treatment studies in fibromyalgia ( ). Health Quality Life Outcomes, 25;4:67 Allen, M., Iezzoni, L., Huang, A., Huang, L., & Leveille, S. (2008). Improving Patient-Clinician Communication About Chronic Conditions. Nursing Research, 57,(2). Collet, A., Kent, W., & Swain, S. (2006). The role of a telephone helpline in provision of patient information. Nursing Standard, 20(32), Cox, K., & Wilson, E. (2003). Follow-up for people with cancer: nurse-led services and telephone interventions. Journal of Advanced Nursing, 43(1), Barak, A., & Bloch, N. (2006). Factors related to perceived helpfulness in supporting highly distressed individuals through an online support chat. Cyberpsychol Behav,9(1):60-8. Collins, L.M., Murphy, S.A., & Strecher, V. (2007). The Multiphase Optimization Strategy (MOST) and The Sequential Multiple Assignment Randomized Trial (SMART) new methods for more potent ehealth interventions. American Journal of Preventive Medicine, 32(5): Danaher, B.G., & Seeley, J.R. (2009). Methodological Issues in Research on Web-Based Behavioral Interventions. The Society of Behavioral Medicine, 38: Johnsen, J-A., & Gammon, D. (2009). Connecting with ourselves and others online: Psychological aspects of online health communication. In E.V.Wilson (Ed.), Patient- centered E- Health, (pp26-46). New York: Medical Information Science. Ritterband, L.M., Thorndike, F.P., Cox, D.J., Kovatchev, B.P., & Gonder- Frederick, L.A. (2009). A behavior change model for Internet interventions. The Society of Behavioral Medicine,38: Houston, T., Sands, DZ., Jenckes, M.W., & Ford, D.E. (2004). Experiences of patients who were early adopters of electronic communication with their physician: satisfaction, benefits and concerns. The American Journal of Managed Care,10(9), Hack, T., Degner, L.F., Parker, P.A. & The SCRN Communication Team. (2005). The communication goals and needs of cancer patients: A review. Psycho-Oncology, 14(10), Nilsson, C., Ohman, M., & Soderberg S. (2006). Information and communication technology in supporting people with serious chronic illness living at home- an intervention study. Journal of Telemedicine and Telecare, 12,4. Proquest Medical Library. Pg 198. Elfrink, E.J., van der Rijt, C.C., van Boxtel, R.J., Elswijk-de Vries, P., van Zuijlen, L., & Stoter, G. (2002). Problem Solving by Telephone in Palliative Care: Use of a Predetermined Assessment Tool within a Program of Home Care Technology. Journal of Palliative Care, 18(2), Jeffery, S., Doumouchtsis, S.K., & Fynes, M. (2007). Patient satisfaction with nurse-led telephone follow-up in women with lower urinary tract symptoms. Journal of Telemedicine and Telecare, 13(7), Cooper, K., Smith, B.H., & Hancock, E. (2008). Patients perceptions of self management of chronic low back pain: evidence for enhancing patient education and support. Society of Physiotherapy, 95: Hauser, W., Bernardy, K., Arnold, B., Offenbacher, M., & Schiltenwolf, M. (2009). Efficacy of multicomponent treatment in fibromyalgia syndrome: a meta- analysis of random controlled clinical trials. Arthritis & Rheumatism, 61,(2), Ritterband, L.M., & Tate DF. (2009). The Science of Internet Interventions. The Society of Behavioral Medicine,38:1-3. McCracken, L., & Yang, S-Y. (2006). The role of values in a contextual cognitive- behavioral approach to chronic pain. Pain, 123,

20 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN! Webbased nursing is smart! Kontakt:

Stress og støtte i pasient behandlerforholdet ved kronisk revmatisk sykdom

Stress og støtte i pasient behandlerforholdet ved kronisk revmatisk sykdom Positiv psykologi Elin B. Strand og Arnstein Finset Institutt for medisinske basalfag, avd. for atferdsfag, Universitetet i Oslo Stress og støtte i pasient behandlerforholdet ved kronisk revmatisk sykdom

Detaljer

Illustrasjon: Jill Moursund

Illustrasjon: Jill Moursund Illustrasjon: Jill Moursund Fagartikkel Vitenskap og psykologi Torkil Berge og Nina Lang Diakonhjemmet sykehus, Oslo Kontakt Torkil Berge, tlf. 22 02 98 00 E-post torkil.berge@diakonsyk.no Manifest for

Detaljer

Riktig strategi til riktig tid

Riktig strategi til riktig tid FAGLIG Riktig strategi til riktig tid BRUK AV DEN TRANSTEORETISKE MODELLEN FOR Å FREMME FYSISK AKTIVITET HOS PERSONER MED DEPRESJON Av Elisabet Therese Korban og Tore Bonsaksen Abstrakt Elisabet Therese

Detaljer

Historikk. 2 av 16 VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 1 2014 06 02 RAPPORTNR F26144 VERSJON 1 PROSJEKTNR 102007428

Historikk. 2 av 16 VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 1 2014 06 02 RAPPORTNR F26144 VERSJON 1 PROSJEKTNR 102007428 Historikk DATO SBESKRIVELSE 204 06 02 2 av 6 Innholdsfortegnelse Innledning... 4. Definisjoner... 4.. Revmatiske sykdommer... 4..2 Revmatologi... 5..3 Rehabilitering... 5..4 Rehabiliteringsforløp... 6

Detaljer

forskning03 11 SYKEPLEIEN FORSKNING > Et vitenskapelig tidsskrift for medlemmer av Norsk Sykepleierforbund Sykepleien Ungdom med leddgikt

forskning03 11 SYKEPLEIEN FORSKNING > Et vitenskapelig tidsskrift for medlemmer av Norsk Sykepleierforbund Sykepleien Ungdom med leddgikt forskning 03 11 SYKEPLEIEN FORSKNING > Et vitenskapelig tidsskrift for medlemmer av Norsk Sykepleierforbund Sykepleien forskning03 11 Ungdom med leddgikt 212 forskning 03 11 SYKEPLEIEN FORSKNING > Et vitenskapelig

Detaljer

Pårørendes utfordringer

Pårørendes utfordringer Tema: Pårørende Pårørendes utfordringer Pårørende til pasienter med kreft møter en rekke utfordringer som helsepersonell kan hjelpe dem til å håndtere, ved blant annet å gi informasjon, støtte og avlastning.

Detaljer

Anne Elisabeth Simensen Livet som sykemeldt og veien tilbake til arbeid for langtidssykemeldte med nakke- og ryggplager.

Anne Elisabeth Simensen Livet som sykemeldt og veien tilbake til arbeid for langtidssykemeldte med nakke- og ryggplager. Anne Elisabeth Simensen Livet som sykemeldt og veien tilbake til arbeid for langtidssykemeldte med nakke- og ryggplager. Masteroppgave i rehabilitering og habilitering Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet

Detaljer

VITENSKAPELIG ARTIKKEL. Sykefraværsoppfølging erfart av sykmeldte og ledere. Sammendrag

VITENSKAPELIG ARTIKKEL. Sykefraværsoppfølging erfart av sykmeldte og ledere. Sammendrag fag VITENSKAPELIG ARTIKKEL Eksplorerende fokusgruppeintervjuer: Sykefraværsoppfølging erfart av sykmeldte og ledere Birte Barsnes, fysioterapeut, MSc, høyskolektor, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Sogn Bedriftshelsetjeneste,

Detaljer

Bacheloroppgave i sykepleie

Bacheloroppgave i sykepleie Bacheloroppgave i sykepleie Hva kan en som sykepleier gjøre for at pasienter med KOLS skal oppnå best mulig livskvalitet? Kandidatnummer: 5 Antall ord: 7651 Innleveringsfrist: 23.02.09. Høgskolen Stord/Haugesund

Detaljer

fag Psykologiske faktorer og kliniske implikasjoner FAGARTIKKEL Langvarige muskel- og skjelettsmerter:

fag Psykologiske faktorer og kliniske implikasjoner FAGARTIKKEL Langvarige muskel- og skjelettsmerter: fag FAGARTIKKEL Langvarige muskel- og skjelettsmerter: Psykologiske faktorer og kliniske implikasjoner Berit Østerås, master i helsevitenskap, høgskolelektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling for

Detaljer

Prosjektets tittel: Et utviklingsprosjekt av ny metode for forebygging av overvekt og fedme

Prosjektets tittel: Et utviklingsprosjekt av ny metode for forebygging av overvekt og fedme SLUTTRAPPORT Prosjektets tittel: Et utviklingsprosjekt av ny metode for forebygging av overvekt og fedme Prosjektet er gjennomført ved Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS i perioden januar 2012 desember

Detaljer

En multimodal kontekstuell tilnærming til analyse og behandling utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming

En multimodal kontekstuell tilnærming til analyse og behandling utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse 2013, 40, 133-146 Nummer 2 (Vinter 2013) 133 En multimodal kontekstuell tilnærming til analyse og behandling utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming Høgskolen

Detaljer

Fysisk aktivitet som behandling ved Myalgisk Encefalopati

Fysisk aktivitet som behandling ved Myalgisk Encefalopati vitenskap Fysisk aktivitet som behandling ved Myalgisk Encefalopati Summary Objective: To assess the effects of physical activity on fatigue and physical functioning in adults with chronic fatigue syndrome

Detaljer

Effekt av gruppeundervisning i pasient- og pårørendeopplæring

Effekt av gruppeundervisning i pasient- og pårørendeopplæring Effekt av gruppeundervisning i pasient- og pårørendeopplæring Rapport fra Kunnskapssenteret nr 09 2011 Systematisk oversikt Bakgrunn: Opplæring av pasienter og pårørende er en av spesialisthelsetjenestens

Detaljer

Oppmerksomhetstrening for pasienter med stress og kroniske sykdommer1898 902

Oppmerksomhetstrening for pasienter med stress og kroniske sykdommer1898 902 Oppmerksomhetstrening for pasienter med stress og kroniske sykdommer1898 902 Sammendrag Bakgrunn. Oppmerksomhetstrening har utviklet seg over 25 år til å bli en metode for behandling av stress og helseplager.

Detaljer

Når somatikk og depresjon opptrer sammen en utfordring for psykologer

Når somatikk og depresjon opptrer sammen en utfordring for psykologer Fra praksis Når somatikk og depresjon opptrer sammen en utfordring for psykologer Norske psykologer står overfor en reell utfordring i møtet med pasienter som strever med både somatiske og depressive plager.

Detaljer

Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem

Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem Pleie av døende Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem Av Inger- Lise Wille Fagutviklingssykepleier ved Søbstad helsehus Utviklingssenter for sykehjem Sør-Trøndelag. Wille har videreutdanning

Detaljer

Men jeg kan jo støvsuge

Men jeg kan jo støvsuge Men jeg kan jo støvsuge En kvalitativ studie om endring av arbeidsvaner og bevisstgjøring av energibesparende arbeidsmetoder for personer med KOLS. Ingrid Elise Sundfør Masteroppgave, master i rehabilitering,

Detaljer

Psykologisk behandling av kroniske smerter

Psykologisk behandling av kroniske smerter Psykologisk behandling av kroniske smerter Linn-Heidi Lunde førsteamanuensis/psykologspesialist Universitetet i Bergen/Haukeland universitetssykehus Hvilke erfaringer har dere med smerte og smerteproblematikk

Detaljer

Det ble en annerledes plan

Det ble en annerledes plan Universitetsforlaget 217 TIDSSKRIFT FOR PSYKISK HELSEARBEID Vol. 8 Nr. 3 2011 Det ble en annerledes plan FAGARTIKKEL Brukeres erfaringer med nettbasert individuell plan i psykisk helsearbeid Ragnhild A.

Detaljer

Behandling av kroniske smerter

Behandling av kroniske smerter 0000 100111 Anvendt#270AE0.book Page 404 Tuesday, January 19, 2010 11:53 AM kapittel 18 Behandling av kroniske smerter Danielle Wright og Tore Charles Stiles Kroniske smerter er et av dagens største helseproblemer

Detaljer

sammendrag English Summary

sammendrag English Summary forskning nr 3, 2014; 9: 216-223 doi: 10.4220/sykepleienf.2014.0132 ORIGINALARTIKKEL >Personer med sykelig overvekt hadde økt mestringsforventning og selvfølelse etter pasientkurs illustrasjonsfoto: Erik

Detaljer

TidsskrifT for. kognitivterapi. nr 3 årgang 12 oktober 2011. norsk forening for kognitiv Terapi

TidsskrifT for. kognitivterapi. nr 3 årgang 12 oktober 2011. norsk forening for kognitiv Terapi KT TidsskrifT for kognitivterapi nr 3 årgang 12 oktober 2011 norsk forening for kognitiv Terapi Tidsskrift for Kognitiv Terapi 3/2011 4 Redaksjonelt 7 Trappetrinnsmodeller en løsning for å øke tilgangen

Detaljer

Kvalitative studier av grupper i samhandling

Kvalitative studier av grupper i samhandling Sissel Steihaug Kvalitative studier av grupper i samhandling Michael 2010; suppl 9: 44 54: Bruk av gruppebaserte behandlingstilbud i helsetjenesten er økende. Deltakerne ser ut til å ha nytte av den grupperettede

Detaljer

Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2008/3/0141. Mål- og Motivasjonsdagbok i lungerehabilitering

Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2008/3/0141. Mål- og Motivasjonsdagbok i lungerehabilitering Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnummer: 2008/3/0141 Mål- og Motivasjonsdagbok i lungerehabilitering Organisasjon: Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Forord Dette prosjektet startet med

Detaljer

John Henry Strupstad. Masteroppgave i helsevitenskap. Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

John Henry Strupstad. Masteroppgave i helsevitenskap. Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap Uspesifikke kroniske smertetilstander satt i en biopsykososial sammenheng og Forskjeller mellom Hernes Institutt og Attføringssenteret i Rauland, to institusjoner innen arbeidsrettet rehabilitering (ARR).

Detaljer

Hva er den «gode død»?

Hva er den «gode død»? PLEIE AV DØENDE Hva er den «gode død»? Av Beate André, RN, RMN, Master of Nursing Science, PhD. Avdeling for sykepleieutdanning, Høgskolen i Sør-Trøndelag. Trondheim, Norge Introduksjon I Norge dør 46

Detaljer

Interaktiv nettside for endring av helseatferd

Interaktiv nettside for endring av helseatferd V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2010; 120: 456 62 Eli-Karin Søvdsnes, Erik Skaret, Ivar Espelid og Annhild Mosdøl Interaktiv nettside for endring av helseatferd Tenk deg følgende situasjon:

Detaljer

Kognitiv atferdsterapi ved tvangslidelser hos barn og unge

Kognitiv atferdsterapi ved tvangslidelser hos barn og unge Fagartikkel Vitenskap og psykologi Kitty Dahl Regionsenteret for barn og unges psykiske helse, Helseregion øst og sør Kontakt: Tlf. 22 58 60 00 E-post kitty.dahl@r-bup.no Kognitiv atferdsterapi ved tvangslidelser

Detaljer

VITENSKAPELIG ARTIKKEL. Familiesentrert målsetting og evaluering: Bruk av standardiserte og individualiserte instrumenter.

VITENSKAPELIG ARTIKKEL. Familiesentrert målsetting og evaluering: Bruk av standardiserte og individualiserte instrumenter. fag VITENSKAPELIG ARTIKKEL Familiesentrert målsetting og evaluering: Bruk av standardiserte og individualiserte instrumenter Bjørg Fallang, MPT, Dr. Philos, førsteamanuensis Høgskolen i Oslo og Akershus,

Detaljer