Institutt for marin teknikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Institutt for marin teknikk"

Transkript

1 Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for marin teknikk Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for marin teknikk Institutt for marin teknikk Institutt for marin teknikk Båtmodell i fart OSR2014. Foto: Tommy Haugen Praktisk informasjon 2015

2 INFORMASJON TIL LÆRERNE 2015 Informere elevene på forhånd Det er påmeldt 511 deltakere (461 elever og 50 lærere) til Oceans Space Race Arrangementet foregår 5 6 mars på to forskjellige steder. Det vil si torsdag 5.mars ved NTNUs hovedcampus på Gløshaugen og fredag 6.mars ved Marintekniske Senter (MTS), der NTNU Institutt for marin teknikk og MARINTEK holder til, i Otto Nielsens vei nr.10 på Tyholt i Trondheim. Torsdag 5. mars deltar skolene på presentasjon av NTNU s studieprogrammer og foredrag på Gløshaugen. Fredag 6. mars deltar de på selve konkurransen i havbassenget, lytter til foredrag og deltar på omvisninger ved MTS. Med så mange besøkende er det viktig at alle er informert på forhånd om hva som skal skje. Derfor setter vi stor pris på at dere lærere gjennomgår programmet med elevene før ankomst NTNU. Vi kommer til å henge opp plakater med programmet ved Havbassenget hvor konkurransen foregår. Her finner dere informasjon om hvilken konkurransegruppe nr. dere har fått tildelt, og når dere skal delta i de ulike delkonkurransene. Det er fint om dere følger opp konkurransegruppene og bidrar til at gruppene er klare til start når det blir deres tur. Vi vil sette opp en PC-skjerm i nærheten av sekretariatet, som viser hvilke grupper som må gjøre seg klare til start. Båter som er klare til start vil ha førsteprioritet ved gjennomføringen av konkurransen. Lærerne må fortelle elevene på forhånd hvilken gruppe de tilhører i forbindelse med arrangementene på Gløshaugen og MTS, og at planen må bli fulgt. Avvik fra planen kan føre til at omvisningene ikke kan gjennomføres pga for høyt antall deltakere i gruppene. HUSK å merke modellene før avreise Alle modeller må merkes med skolens navn og riktig konkurranse gr. nr. før ankomst MTS. Dette slik at det blir lettere å fordele modellene på rett sted før konkurransen starter i Havbassenget. Studenthjelpere vil sørge for at alle modeller blir fraktet fra Inngangshallen til MTS til Havbassenget. Informasjon ved ankomst MTS Ved ankomst MTS vil hver skole få utdelt en konvolutt med viktig materiell. Konvolutten vil inneholde Ocean Space Race klistrelapper til alle deltakerne. Disse klistrelappen skal dere feste på klærne dere bruker innendørs som adgangsbevis til Havbassenget. Vanligvis er Havbassenget underlagt streng adgangskontroll. I tillegg vil konvolutten inneholde spørsmål til en quiz som elevene som ikke deltar i konkurransegruppene kan delta på. Hver elevgruppe kan bestå av inntil 4 elever. Gruppene melder seg på med et selvvalgt gruppenavn i sekretariatet i Havbassenget. Vinnergruppen vil bli premiert på slutten av dagen i forbindelse med den offisielle premieutdelingen i Havbassenget. Konvolutten vil dessuten inneholde OSR2015-brosjyren med praktisk informasjon. 2

3 Helse miljø og sikkerhet Elever og lærere plikter å gjøre seg kjent med følgende: Branninstruks: Ved brannalarm skal bygningen forlates via nærmeste nødutgang som er merket med grønne Exit-skilt. Følg instrukser fra NTNU/ MARINTEK personell som alltid vil være til stede, og bidra til at evakueringen skjer rolig til anvist møteplass. Alle elevene samles skolevis på møteplassen på parkeringsplassen utenfor MTS for kontroll av at alle er i sikkerhet. Sikkerhetsinstruks: Alle som deltar i Ocean Space Race vil motta et klistermerke som skal bæres synlig. Hold gruppene samlet ved omvisning, og respekter sperringer og skilter i laboratoriene. Sikkerhet i Havbassenget: Båt-modeller settes ut og tas inn i dokk (1). Justeringer på modellen kan gjøres fra en separat service-rampe (2). Alle som oppholder seg på service-rampen må bruke redningsvest. Det skal ikke klatres på rekkverket langs havbassenget. Røde Kors vil ha en førstehjelpsstasjon ved Havbassenget. HAVBASSENGET 2 1 Figur: Skisse av havbassenget 3

4 Lærermøte med servering av lunsj Alle lærere er velkommen til å delta på et møte inkludert servering av lunsj på møterom Havrommet. Møtet vil ha en åpen agenda og vil bli ledet av Håvard Holm NTNU og Per Magne Einang MARINTEK. Vi ønsker at alle lærere fyller ut et evalueringsskjema for OSR2015 i løpet av lærermøtet, slik at vi kan gjøre arrangementet bedre til neste år. Møterom Havrommet ligger til høyre når dere kommer opp trappen til 3. etasje ved MTS. Det er bare å spørre i resepsjonen til MARINTEK som ligger i samme etasje, og de viser veien til Havrommet. Reisestøtte Alle deltakere tilbys reise- og oppholdsstøtte pålydende 400,-kr pr. hode. For å få denne støtten, må dere sende inn en søknad om det. Dere må dokumentere utgiftene med kvit t eringer som dere limer inn A4-ark og skanner til et PDF-dokument, som dere sender som et vedlegg til en mail hvor dere oppsummerer søknadssummen. Søknaden sender dere til: NTNU, Institutt for marin teknikk ved Kristin Lauritzsen E-post: Hvis e-post ikke er et alternativ for dere, kan dere sende søknaden via luftpost til Postadresse: NTNU, Institutt for marin teknikk ved Kristin Lauritzsen 7491 Trondheim Videoopptak i forbindelse med OSR2014. Foto: Tommy Haugen 4

5 ARRANGEMENT TORSDAG 5. MARS VED HOVEDCAMPUS GLØSHAUGEN Arrangementet starter kl. 13:00 13:45 med felles lunsj i kantinen Hangaren. Deretter fortsetter arrangementet med en presentasjon av NTNUs studieprogrammer og spennende foredrag kl. 13:45 16:00 i auditorium S2 i Sentralbygg 1 på Gløshaugen. Se linken for detaljert informasjon om oppmøtestedet Hangaren og auditorium S2. Etter lunsjen vil studentverter følge elevene til auditorium S2 i sentralbygget. Det er derfor viktig at elevene etablerer kontakt med studentvertene i lunsjen. Kun det antall plasser som er tildelt den enkelte videregående skolen, kan benyttes av elever som har førsteprioritet til arrangementet. Lærerne blir dessverre ikke prioritert pga plassmangel. Tabellen i midten av brosjyren viser antall tildelte plasser til hver enkelt skole til arrangementet på Gløshaugen. Lærerne må på forhånd fordele elevene på plassene, og fortelle elevene dette før de ankommer NTNU. Den 5. mars er det ikke tid til å gjøre dette. Sekretariatet OSR2013. Foto: Kristin Lauritzsen. 5

6 INFORMASJON TIL ALLE DELTAKERE PÅ OSR2015 Fredag 6. mars ved MTS på Tyholt Ocean Space Race er en nasjonal konkurranse for elever ved videregående skoler med faget «Teknologi og forskningslære» på læreplanen. Konkurransen blir arrangert av Samar beidsforum Marin, MARINTEK og NTNU i felleskap. Elevene konkurrerer om å bygge beste båtmodell i skipsdesign, design av vindturbin og marine konstruksjon i åpen klasse. Modell ene er utviklet i faget «Teknologi og forskningslære». Den landsomfattende konkurransen er et konkret tiltak for å øke interessen for realfag og spesielt havromsteknologi. I løpet av to dager deltar elevene på omvisninger, tester sine farkoster i verdens største havlaboratorium og lytter til faglige foredrag. Klargjøring av båtmodeller OSR2014. Foto: Kristin Lauritzsen. 6

7 PROGRAM OCEAN SPACE RACE 2015 FREDAG 6. MARS MTS Oppmøte kl. 08:00 i Vrimlehallen ved Marinteknisk tenter, Otto Nielsen vei nr :15 Alle konkurransegrupper på plass i auditorium T2 og T1 Øvrige deltakere i Vrimlehallen 08:15 08:45 Velkommen til Ocean Space Race 2015 i T2 Foredrag om studiet Marin teknikk og forskning ved MTS (15 min) ved forsker Erik Dyrkoren MARINTEK Orientering om gjennomføringen av konkurransen (5-8 min) ved førsteamanuensis Håvard Holm NTNU 08:45 09:00 Skoler gr. A og B forflytter seg til Havbassenget Alle modeller blir plassert på bord i Havbassenget av studenthjelpere. 08:45 Skoler gr. C gjør seg klar til omvisning på MTS 09:00 10:30 Konkurranse skoler gr. A og B om beste skipsmodeller i Havbassenget. Se eget program. 10:30 12:00 Konkurranse skoler gr. B og C om beste skipsmodeller i Havbassenget. Se eget program. Omvisning skoler gr C på MTS Oppmøte: kl. 08:45 i 1. etasje ved trappen i Vrimle Omvisning skoler gr A på MTS Oppmøte: kl. 10:20 utenfor vare portenved Havbassenget 11:00 11:10 Musikalske innslag Knauskoret 11:45 12:00 Forflytning til Vrimlearealet for de som er ferdige med konkurransen del 1 12:00 12:50 Lunsj for elever i Vrimlehallen 12:00 13:30 Møte inkludert lunsj for lærere på Havrommet i 3. etasje, MARINTEK 13:00 14:00 Elevene deltar enten på foredrag eller omvisning ved MTS: Skoler gr. A og C foredrag i T2: 1. Studentlivet på Marin ved Andrea Aarseth Langli, leder av linjeforeningen «Mannhullet» 2. Jobbmuligheter i marin sektor ved Elin Ulstad Stokland, BOA-Trondheim/ Youngship 3. Utfordrende prosjekter i marin næring ved David Mikal Knutsen, Connect LNG Skoler gr. B deltar på omvisning: Oppmøte 12:50 i 1. etasje ved trappen i Vrimle. 1. Kahoot 2. Konstruksjonslaboratoriet 3. Maskinerilaboratoriet 4. Slepetanken 5. Designstudiet SNAME 6. Linjeforeningens Kjeller 14:00 14:15 Forflytning til Havbassenget 14:15 14:45 Finale i fartskonkurransen i Havbassenget De 5 beste konkurransegruppene fra VGS kjører ny fartsprøve 14:45 15:15 Premieutdeling og avslutning Ved programleder Rune Nilson, NRK-Trøndelag 7

8 ARRANGEMENT PÅ GLØSHA Felles lunsj (BAGUETTE i hovedkantinen Hangare Presentasjon av NTNUs studieprogramm i auditorium S2, 1. e SKOLE GERÅKER SCIENCEL. ST. OLAV, SARPSBORG VESTBY RISSA STORD KONGSBERG MAILAND, OSLO KOPERVIK ANT.- PLASSER Foto OSR2014: Tommy Haugen 8

9 UGEN TORSDAG 5. MARS + JUICE) KL 13:00 13:45 n, 1. etasje Sentralbygg 1 er og spennende foredrag kl. 13:45-16:00 tasje Sentralbygg 1 AKADEMIET DRAMMEN SPJELKAVIK BØ, TELEMARK ELVE HARAM, ÅLESUND LØRENSKOG BLINDERN BAKKEN, OSLO BERGEN SKEISVANG, KATEDRAL- HAUGESUND TOTAL SKOLE Foto OSR2014: Tommy Haugen 9

10 PROGRAM FOR KONKURRANSEN «DEN UNGE SKIPSDESIGNER» I HAVBASSENGET En tentativ tidsplan for konkurransen er satt opp under. Av erfaring vet vi at det vil bli endringer på denne underveis. En PC-skjerm ved siden av sekretariatet vil vise hvilke konkurransegrupper som til enhver tid skal gjøre seg klare til start. Så følg med på denne fortløpende. Båtmodeller som er klare til start vil bli prioritert fremfor rekkefølgen i den oppsatte tidsplanen. TID 10:00 12:00 09:00 10:30 11:45 FARTSPRØVER OG MANØVRERING STABILITET KONK. GR. NR. KONK. GR. NR Å Å 6Å Å 4Å Å 2Å Å 2Å Å 4Å Å 6Å Å FORFLYTNING TIL VRIMLEHALLEN FOR LUNSJ KL. 12:OO-12:50 10 Båtmodeller i «Åpen Klasse» dvs. gr. 1Å-7Å, kan gjøre seg klare til kjøring i havbassenget, etter at alle konkurransegruppene i klassen «Den Unge skipsdesigneren» er ferdige; fartsprøve, manøvrering og stabilitet.

11 KONKURRANSEREGLER FOR GJENNOMFØRINGEN I HAVBASSENGET DEN UNGE SKIPSDESIGNEREN Havbassenget deles inn i fem baner i lengderetningen. De to banene nærmest tribunen brukes til fartsprøven, mens de to nærmest «hengebroen» brukes til manøvreringsprøven. I de to sistnevnte plasseres bøyer. Mållinjen for fartsprøven markeres med et tau hengende over vannet. Den midterste banen brukes av studenter i robåt. Studenter i sekretar iatet fører resultatene inn i regneark fortløpende, slik at alle kan se poengstatus på storskjermene. Det er en heatsjef, en heatassistent og fire tidtakere for hvert heat. Deltakerne får beskjed om når de skal starte, enten fra speaker eller fra heatsjef. Heatsjef vil signalisere start ved bruk av flagg. Båtene starter stillestående på startstreken. Tidtakerne har ansvar for å ta tiden, mens heatassistentene har ansvar for at det til enhver tid er to lag klare til start. Det er to og to båter som kjører samtidig. Ved tekniske problemer Det er mange som deltar i år og modellbåtene får derfor bare ett forsøk på å kjøre fartsog manøvreringsprøven. Dersom modellbåten får større tekniske problemer underveis (stopper helt opp eller ikke starter), får gruppen én ny sjanse helt på slutten av konkurransen. Det er dommeren som har siste ordet. ARENAEN HAVBASSENGET 11

12 Fartsprøve Båtene skal kjøre bassenget på langs (ca. 70 m), én vei, raskest mulig. I sekretariatet vil det finnes skjermer som viser video av mållinjen. Poenggiving: 20 poeng til raskeste båt, 19,5 til neste, osv. Manøvreringsprøve Båtene skal kjøre sikksakk mellom fem bøyer som ligger med to meters mellomrom. Båtene skal kjøre slalåm frem og rett rute tilbake. Start- og mållinjen er den samme. Poenggiving: 10 poeng til raskeste båt, 9,5 til neste, osv. Stabilitet/krengeprøve Båten settes i en kasse med vann og festes til et instrument som vil påføre båtene et krengemoment. Krengemomentet skal være 7,5 kgcm (0,75 Nm). Marinstudenter har ansvar for å måle krengevinkel og notere om det kommer vann på dekk. Poenggiving: 20 poeng til mest stabile båt, 19,5 til neste osv. Poengtrekk ved vann på dekk: 5 poeng I forbindelse med krengeprøven skal marinstudentene også utføre en teknisk sjekk, der følgende sjekkes: Båtens totale lengde (LoA) skal ikke være lengre enn 90 cm Båten skal bære 3 kg ballast og 3 kg last. Båtens egenvekt måles (minst 1 kg). Kontrollere at riktig type propell, motor og batteri er brukt. Lasten skal være fordelt på seks 0,5 liter juicebokser. Ballasten skal være en 3 kg metallplate som er festet til skrogets underside. Fartsfinalen I finalerunden konkurrerer de fem beste båtene fra den innledende fartsprøven og kjører den på nytt. Båtene kjører ned langs bassenget, runder en bøye i enden, og tilbake langs bassenget. En student vil stå og filme mållinjen (f.eks. med et mobilkamera), i tilfelle noen kommer likt. Poenggiving: 20 poeng til raskeste båt, 16 til neste, osv. Bøyene i manøvreringsbanen må fjernes før fartsfinalen, og det må plasseres en rundingsbøye i enden av hver bane. ÅPEN KLASSE Modeller vises fram på bord. De får mulighet til å gjennomføre farts- og manøvreringsprøvene. 12

13 QUIZ-KAHOOT For elevene som ikke deltar i konkurransen med båtmodell/åpen modell arrangerer vi en quiz. Den vil bli arrangert samtidig som konkurransen pågår i havbassenget. Quizen vil foregå grupper på 3 eller 4 elever. Elevene lager et gruppenavn, skriver dette på en lapp sammen med navene på alle i gruppen som de MÅ levere til sekretariatet i havbassenget. Dette må gjøres FØR konkurransen starter. Slik fungerer quizen: 1. Lag en elevgruppe på 3 eller 4 personer. 1. Elevgruppen leverer en lapp med navnet på alle deltagerne og gruppenavnet til sekretariatet. 2. En på gruppen må ha en smarttelefon med internett. Denne ENE telefonen går inn på og skriver inn game-pin koden som vises på skjermene. 3. Etter innlogging, skriv inn det SAMME gruppenavnet som dere skrev på lappen dere leverte til sekretariatet. 5. Gruppen din er nå med på quizen. Slapp av og vent til quizen starter. Hver runde med Kahoot vil starte opp i forbindelse med omvisningene på MTS På disse tidspunktene må dere logge inn og spørsmålene vil komme opp på skjermene med svaralternativer. På mobilen som gruppen logget seg inn på, vil svaralternativene komme opp. NB: Det blir varierende antall spørsmål og svartid. Feil svar gir null poeng. Riktig svar gir poeng rangert etter hvor raskt gruppen svarte. Alle spørsmål rangeres likt. Temaet på spørsmålene vil variere; fra gåter, matte til historiske spørsmål. Premien er et gavekort til hvert medlem av vinnergruppen på 400 kr. Studentkoret Knauskoret synger ved tribunen, OSR2014. Foto: Tommy Haugen 13

14 PÅMELDTE VIDEREGÅENDE SKOLER/ VIDAREGÅANDE SKULER TIL KONKURRANSE- KLASSEN «DEN UNGE SKIPSDESIGNEREN» KONK GR. VIDEREGÅENDE SKOLE/ VIDAREGÅANDE SKULE ANT. ELEV ANT. LÆRERE KONTAKTLÆRER/ ELEVGRUPPE ANTALL FOREDRAG OMVISN. MTFS (ANT. PLASSER) MTFS SUM 1 GREÅKER VGS SCIENCELINJA 30 3 GEIR NORMANN ANDERSEN/ 22 A-M 30 2 ««««««3 KRISTEN VGS TRØNDELAG (KVT) 30 1 ØYVIND SÆTRE/ 22 A-N 30 4 ««««««5 ST.OLAV VGS, FREDRIKSTAD 23 2 MARIT TÆMMERÅS/ 15 A-O 23 6 ««««««7 VESTBY VGS 16 3 JAN OTTERSTAD/ 8 A-P 16 8 MÅLØY VGS 14 1 ANDREAS RUNDEREIM/ 6 A-P 14 9 ««««««10 RISSA VGS 8 2 GEIR ARNE BOSNES/ 0 A-Q 8 11 ORKDAL VGS 25 2 LARS ARVE LARSEN/ 25 A-Q «««««13 STORD VGS 11 2 ØYSTEIN DJUVE/ 0 A-R ««««««15 KONGSBERG VGS 19 4 WEGARD SKISTAD 11 B-M ««««««17 MAILAND VGS 30 2 HANS INGE HOLTET/ 22 B-N KOPERVIK VGS 38 2 HÅVARD TJØSTHEIM 30 BO-(30) + Q(8) ««««««20 KRISTELIG GYMNASIUM, OSLO 6 1 MORTEN INGVALDSEN/ 0 B-P 6 21 AKADEMIET DRAMMEN AS 15 2 ULLA NORDGARDEN/ 9 B-P ««««««23 SPJELKAVIK VGS 15 3 ANNE GRETHE SLINNING BRANDAL/ 15 B-Q ULSTEIN VGS 25 2 MAGNAR SUNDE/ 0 B-R ««««««14

15 KONK GR. VIDEREGÅENDE SKOLE/ VIDAREGÅANDE SKULE ANT. ELEV ANT. LÆRERE KONTAKTLÆRER/ ELEVGRUPPE ANTALL FOREDRAG OMVISN. MTFS (ANT. PLASSER) MTFS SUM 26 BØ VGS 9 1 NINA BJERKELI 0 C-M 9 27 HARAM VGS 6 1 TORLEIV AUSTNES/ 0 C-P 6 28 LØRENSKOG VGS 27 2 LIV AANESLAND ARLANDER 19 C-N ««««««30 STEINKJER VGS 17 2 STIAN LUDVIGSEN 9 C-M ««««««32 BLINDERN VGS 16 1 JAN SANDVEN/ 8 C-O TRONDHEIM KATEDRALSKOLE OG THORA STORM VGS 12 1 AMUND KRANE/ 4 C-O ««««««35 ELVEBAKKEN VGS, OSLO 5 1 PER INGAR KAARUD 0 C-P 5 36 ««««««37 LILLESTRØM VGS 16 2 VEGARD MEDHUS/ 8 C-P BERGEN KATEDRALSKOLE 4 1 ANDREAS HELLESØY/ 0 C-Q 4 39 SKEISVANG VGS 12 1 JOANATHAN SIMONSEN 4 C-Q HORTEN VGS 26 2 BJØRN SJØTTEM NYBORG 26 C-R JESSHEIM VGS 6 2 THOMAS FRÅGÅT 6 C-Q 6 PÅMELDTE VIDEREGÅENDE SKOLER TIL «ÅPEN KLASSE» KONK GR. VIDEREGÅENDE SKOLE/ VIDAREGÅANDE SKULE ANT. ELEV ANT. LÆRERE KONTAKTLÆRER 1Å MÅLØY VGS 14 1 ANDREAS RUNDEREIM/ 2Å KONGSBERG VGS 19 4 WEGARD SKISTAD 3Å AKADEMIET DRAMMEN AS 15 2 ULLA NORDGARDEN/ 4Å ««««5Å BERGEN KATEDRALSKOLE 4 1 ANDREAS HELLESØY/ 6Å SKEISVANG VGS, HAUGESUND 12 1 JONATHAN SIMONSEN/ 7Å ««««15

16 PROGRAM FOR OMVISNINGER 6. MARS VED MTS Omvisningene på MTS vil foregå i tre ulike omganger for skoler gr. A, B og C. Det er viktig at alle følger den omvisningsgruppen(e) de er tildelt. Kun elever blir med på omvis ningen, lærere er ikke prioritert pga plassmangel. Elever som ikke deltar på omvisningen, kan lytte til foredrag i auditoriet T2. GRUPPE M GRUPPE N GRUPPE O GRUPPE P GRUPPE Q GRUPPE R KONSTRUKSJON MASKINERI KONSTRUKSJON KAHOOT DESIGNSTUDIET KJELLEREN SLEPETANKEN SLEPETANKEN MASKINERI KONSTRUKSJON KAHOOT DESIGNSTUDIET KJELLEREN KJELLEREN SLEPETANKEN MASKINERI KONSTRUKSJON KAHOOT DESIGNSTUDIET DESIGNSTUDIET KJELLEREN SLEPETANKEN MASKINE RI KONSTRUKSJON KAHOOT KAHOOT DESIGNSTUDIET KJELLEREN SLEPETANKEN MASKINERI KONSTRUKSJON KAHOOT DESIGNSTUDIET KJELLEREN SLEPETANKEN MASKINERI Foto OSR2014: Kristin Lauritzsen 16

17 Foto OSR2014: Tommy Haugen Foto OSR2014: Kristin Lauritzsen Foto OSR2014: Tommy Haugen 17

18 rald Bothners veg Paul Fjermstads veg 3 Prof. Vogts veg KART OVER OMVISNINGSOMRÅDET MTS: 1. Konstruksjonslaboratoriet, 2. etasje 2. Maskinerilaboratoriet, 2. etasje 3. Slepetanken 4. Designstudiet, 2. etasje 5. Linjeforeningens Kjeller, 1. etasje 6. Kahoot, 1. etasje Otto Nielsens veg Marinteknisk Senter - Hovedinngang Marine Technology Center - Main entrance Address: Otto Nielsens veg 10 Skipsmodelltanken Ship Model Tank Kong Øysteins veg Havbassenget Ocean Basin Laboratory 18

19

20 Deltakere på OSR2014. Foto: Kristin Lauritzsen.

2000-2003. Fra Norsk til Nordisk

2000-2003. Fra Norsk til Nordisk 2000-2003 Fra Norsk til Nordisk Oppgavesamling fra KappAbel- konkurransene 2000-2003 Bruk boka til glede og inspirasjon, til samarbeid og moro med matematikk. Ingvill M. Stedøy Faglig ansvarlig: Ingvill

Detaljer

STEVNEVEILEDNING FOR KREATIV LYDIGHET FREESTYLE (FS) OG HEELWORK TO MUSIC (HTM)

STEVNEVEILEDNING FOR KREATIV LYDIGHET FREESTYLE (FS) OG HEELWORK TO MUSIC (HTM) STEVNEVEILEDNING FOR KREATIV LYDIGHET FREESTYLE (FS) OG HEELWORK TO MUSIC (HTM) Oppdatert januar 2015 Søknad om avholdelse av terminfestet konkurranse kan gjøres av alle NKKs medlemsklubber. Søknadsfristen

Detaljer

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb inviterer deg til årets SEEK AND FIND 2015 for Kråkstad, Siggerud og Ski Ungdomsskole PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 18. SEPTEMBER 2015

Detaljer

Hvordan hindre folk i å bli tatt av snøskred?

Hvordan hindre folk i å bli tatt av snøskred? Hvordan hindre folk i å bli tatt av snøskred? Vi hadde lyst til å lage en oppfinnelse som kunne gjøre hverdagen tryggere for folk i vårt nærområde. Det går mange snøskred i Hammerfest så vi ville vi lage

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Norges Skøyteforbund. Arrangørveileder KUNSTLØP

Norges Skøyteforbund. Arrangørveileder KUNSTLØP Norges Skøyteforbund Arrangørveileder KUNSTLØP Oppdatert 8.september 2014 Forord Denne veilederen er ment som et redskap for klubbene før og under stevnearrangementer. Vi jobber med å lage ett dokument

Detaljer

BorreGolfer n. Den lykkelige tid... Prøvemedlemskapet gir deg fri spillerett på 9- hulls banen Gamle Back-Nine

BorreGolfer n. Den lykkelige tid... Prøvemedlemskapet gir deg fri spillerett på 9- hulls banen Gamle Back-Nine BorreGolfer n Våren 2006 Foto: Per Ervik Den lykkelige tid... Forventningsfull. Det er hva jeg er like før sesongenen starter. Det er en slags kriblende og undrende tid - og nå er den her - den lykkelige

Detaljer

Idehefte «Fysisk aktivitet i undervisningen»

Idehefte «Fysisk aktivitet i undervisningen» Idehefte «Fysisk aktivitet i undervisningen» Ideer og metoder for å knytte ordinær undervisning, fysisk aktivitet og lek i skolehverdagen. Kreative lærere + nettverksarbeid= idehefte for fysisk aktivitet

Detaljer

Informasjonshefte for student- og læringsassistenter. En innføring i jobben som læringsassistent ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Informasjonshefte for student- og læringsassistenter. En innføring i jobben som læringsassistent ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap Informasjonshefte for student- og læringsassistenter En innføring i jobben som læringsassistent ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap FORORD Velkommen som læringsassistent/studentassistent ved

Detaljer

HÅNDBOK FOR KONKURRANSEARRANGØRER

HÅNDBOK FOR KONKURRANSEARRANGØRER HÅNDBOK FOR KONKURRANSEARRANGØRER KORPSDRILL NMF 01.02.2015 1/22 Rev 01.02.15 DEL 1 - FORBEREDELSER 1.0 FORMÅL 3 2.0 ARRANGEMENT 3 3.0 KONKURRANSEFORMER 3 3.1 KATEGORIER 4 3.2 KLASSE, ALDERSINNDELING OG

Detaljer

Kontakt informasjon: Sting Marketing AS Roger Engh Telefon: 90 53 51 03 E-post: roger@sting.no

Kontakt informasjon: Sting Marketing AS Roger Engh Telefon: 90 53 51 03 E-post: roger@sting.no Velkommen som deltaker/utstiller under Ha r & Skjønnhet 2015. Arrangør er Norske frisør og velværebedrifter (NFVB), gjennom sitt datterselskap Ha r og Skjønnhet AS. NFVB har som ma l a skape flere møteplasser

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer

Sommerfestivalen i Nord-Norge 12. 15. august 2014

Sommerfestivalen i Nord-Norge 12. 15. august 2014 Sommerfestivalen i Nord-Norge 12. 15. august 2014 Sommerfestivalen 2014 Side 1 Velkommen til Harstad og Kvæfjord august 2014 Velkommen til årets Sommerfestival! Mange av dere har deltatt ved tidligere

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Gjør noe mer ut av fotballturneringen

Gjør noe mer ut av fotballturneringen Gjør noe mer ut av fotballturneringen Av Lill-Hege Røsholm og Kristian Holm Carlsen (2014) Innledning Formålet med denne artikkelen er å gi at alle trenere og lagledere konkrete tips om hvordan de kan

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Kengurukonkurransen 2009

Kengurukonkurransen 2009 Kengurukonkurransen 2009 «Et sprang inn i matematikken» Ecolier (4. 5. trinn) Hefte for læreren Kengurukonkurransen 2009 Velkommen til Kengurukonkurransen! I år arrangeres den for femte gang i Norge. Dette

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. General 1.1. Programblad. 2. Sponsorsjef. 3. PR-sjef

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. General 1.1. Programblad. 2. Sponsorsjef. 3. PR-sjef INNHOLDSFORTEGNELSE 1. General 1.1. Programblad 2. Sponsorsjef 3. PR-sjef 4. Sportsligsjef 4.1.Telemark 4.2. Slalom 4.3. Tidtakning 4.4. Teknisk-sjef 4.5. Sekretariatet 5. Usportslig 6. Kasserer 1. SKIFESTIVALGENERAL

Detaljer

Regelverk for konkurranser i akro Paragliding - Revisjon 2.3.0-18.juni. 2005 Side 1/19

Regelverk for konkurranser i akro Paragliding - Revisjon 2.3.0-18.juni. 2005 Side 1/19 Regelverk for konkurranser i akro Paragliding - Revisjon 2.3.0-18.juni. 2005 Side 1/19 1. Innledning 1.1. Formål a. Formålet med dette reglementet er at gjennom et åpent nasjonalt mesterskap å legge til

Detaljer

Utviklingstrappen. Gjennomføring. Golfmerket

Utviklingstrappen. Gjennomføring. Golfmerket Alt om Golfmerket 1 Utviklingstrappen Barn & Golf kalles all golfaktivitet for de yngste spillerne til og med 12 år. Barn & Golf har en egen logo, som går igjen i NGFs materiell. NGFs Aktivitetslederhefte

Detaljer

Gruppeinfo nr. 2. Bare ett år igjen til det braker løs! www.stavanger2013.no. juni 2012

Gruppeinfo nr. 2. Bare ett år igjen til det braker løs! www.stavanger2013.no. juni 2012 Norges speiderforbunds landsleir 6.-13. juli i Stavanger Gruppeinfo nr. 2 juni 2012 Bare ett år igjen til det braker løs! Velkommen! Sommer er leirtid, og mange er i innspurten i planleggingen av årets

Detaljer

Oversikt og manus. Kort oversikt over dagen:

Oversikt og manus. Kort oversikt over dagen: Oversikt og manus Kort oversikt over dagen: 1. Innledning til dagen - velkomst, link til forarbeid - kompetansemål 2. Innledning energi. Ses i sammenheng med kulebaneaktivitet. 3. Kulebaneaktivitet. Grubletegninger,

Detaljer

forbedre sitt pedagogiske arbeid, men det er viktig å huske på at karakterene bare avspeiler en liten del av det totale resultatet av skolens arbeid.

forbedre sitt pedagogiske arbeid, men det er viktig å huske på at karakterene bare avspeiler en liten del av det totale resultatet av skolens arbeid. Blant nyhetene som har preget mediebildet den siste tiden har redaktøren spesielt merket seg to. Den ene er strømprisen og den andre er offentliggjøringen av gjennomsnittskarakterene for ungdomsskolene.

Detaljer

Regelverk for konkurranser i akro Paragliding - Revisjon 2.5.0-10.nov. 2005 Side 1/20

Regelverk for konkurranser i akro Paragliding - Revisjon 2.5.0-10.nov. 2005 Side 1/20 Regelverk for konkurranser i akro Paragliding - Revisjon 2.5.0-10.nov. 2005 Side 1/20 1. Innledning 1.1. Formål a. Formålet med dette reglementet er at gjennom et åpent nasjonalt mesterskap å legge til

Detaljer

Kengurukonkurransen 2010

Kengurukonkurransen 2010 Kengurukonkurransen 2010 «Et sprang inn i matematikken» ECOLIER (4. 5. trinn) Hefte for læreren Kengurukonkurransen 2010 Velkommen til Kengurukonkurransen! I år arrangeres den for sjette gang i Norge.

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Et lite utvalg av våre produkter, se vår web for mer informasjon.

Et lite utvalg av våre produkter, se vår web for mer informasjon. Et lite utvalg av våre produkter, se vår web for mer informasjon. www.a-merking.no Se også: www.barnibevegelse.no Kontakt: A-Merking AS +47 63 97 39 20 post@a-merking.no A-merking Sør AS +47 901 75 242

Detaljer

EO-FONDET. En veileder til søknadsprosessen

EO-FONDET. En veileder til søknadsprosessen EO-FONDET En veileder til søknadsprosessen Innhold Hva er EO-fondet? s. 2 Hvem kan søke om midler? s. 3 Hva kan man søke om? s. 4 Hvordan søke -- trinn for trinn s. 5 Sjekkliste for søknad s. 6 Søknaden

Detaljer