Institutt for marin teknikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Institutt for marin teknikk"

Transkript

1 Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for marin teknikk Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for marin teknikk Institutt for marin teknikk Institutt for marin teknikk Båtmodell i fart OSR2014. Foto: Tommy Haugen Praktisk informasjon 2015

2 INFORMASJON TIL LÆRERNE 2015 Informere elevene på forhånd Det er påmeldt 511 deltakere (461 elever og 50 lærere) til Oceans Space Race Arrangementet foregår 5 6 mars på to forskjellige steder. Det vil si torsdag 5.mars ved NTNUs hovedcampus på Gløshaugen og fredag 6.mars ved Marintekniske Senter (MTS), der NTNU Institutt for marin teknikk og MARINTEK holder til, i Otto Nielsens vei nr.10 på Tyholt i Trondheim. Torsdag 5. mars deltar skolene på presentasjon av NTNU s studieprogrammer og foredrag på Gløshaugen. Fredag 6. mars deltar de på selve konkurransen i havbassenget, lytter til foredrag og deltar på omvisninger ved MTS. Med så mange besøkende er det viktig at alle er informert på forhånd om hva som skal skje. Derfor setter vi stor pris på at dere lærere gjennomgår programmet med elevene før ankomst NTNU. Vi kommer til å henge opp plakater med programmet ved Havbassenget hvor konkurransen foregår. Her finner dere informasjon om hvilken konkurransegruppe nr. dere har fått tildelt, og når dere skal delta i de ulike delkonkurransene. Det er fint om dere følger opp konkurransegruppene og bidrar til at gruppene er klare til start når det blir deres tur. Vi vil sette opp en PC-skjerm i nærheten av sekretariatet, som viser hvilke grupper som må gjøre seg klare til start. Båter som er klare til start vil ha førsteprioritet ved gjennomføringen av konkurransen. Lærerne må fortelle elevene på forhånd hvilken gruppe de tilhører i forbindelse med arrangementene på Gløshaugen og MTS, og at planen må bli fulgt. Avvik fra planen kan føre til at omvisningene ikke kan gjennomføres pga for høyt antall deltakere i gruppene. HUSK å merke modellene før avreise Alle modeller må merkes med skolens navn og riktig konkurranse gr. nr. før ankomst MTS. Dette slik at det blir lettere å fordele modellene på rett sted før konkurransen starter i Havbassenget. Studenthjelpere vil sørge for at alle modeller blir fraktet fra Inngangshallen til MTS til Havbassenget. Informasjon ved ankomst MTS Ved ankomst MTS vil hver skole få utdelt en konvolutt med viktig materiell. Konvolutten vil inneholde Ocean Space Race klistrelapper til alle deltakerne. Disse klistrelappen skal dere feste på klærne dere bruker innendørs som adgangsbevis til Havbassenget. Vanligvis er Havbassenget underlagt streng adgangskontroll. I tillegg vil konvolutten inneholde spørsmål til en quiz som elevene som ikke deltar i konkurransegruppene kan delta på. Hver elevgruppe kan bestå av inntil 4 elever. Gruppene melder seg på med et selvvalgt gruppenavn i sekretariatet i Havbassenget. Vinnergruppen vil bli premiert på slutten av dagen i forbindelse med den offisielle premieutdelingen i Havbassenget. Konvolutten vil dessuten inneholde OSR2015-brosjyren med praktisk informasjon. 2

3 Helse miljø og sikkerhet Elever og lærere plikter å gjøre seg kjent med følgende: Branninstruks: Ved brannalarm skal bygningen forlates via nærmeste nødutgang som er merket med grønne Exit-skilt. Følg instrukser fra NTNU/ MARINTEK personell som alltid vil være til stede, og bidra til at evakueringen skjer rolig til anvist møteplass. Alle elevene samles skolevis på møteplassen på parkeringsplassen utenfor MTS for kontroll av at alle er i sikkerhet. Sikkerhetsinstruks: Alle som deltar i Ocean Space Race vil motta et klistermerke som skal bæres synlig. Hold gruppene samlet ved omvisning, og respekter sperringer og skilter i laboratoriene. Sikkerhet i Havbassenget: Båt-modeller settes ut og tas inn i dokk (1). Justeringer på modellen kan gjøres fra en separat service-rampe (2). Alle som oppholder seg på service-rampen må bruke redningsvest. Det skal ikke klatres på rekkverket langs havbassenget. Røde Kors vil ha en førstehjelpsstasjon ved Havbassenget. HAVBASSENGET 2 1 Figur: Skisse av havbassenget 3

4 Lærermøte med servering av lunsj Alle lærere er velkommen til å delta på et møte inkludert servering av lunsj på møterom Havrommet. Møtet vil ha en åpen agenda og vil bli ledet av Håvard Holm NTNU og Per Magne Einang MARINTEK. Vi ønsker at alle lærere fyller ut et evalueringsskjema for OSR2015 i løpet av lærermøtet, slik at vi kan gjøre arrangementet bedre til neste år. Møterom Havrommet ligger til høyre når dere kommer opp trappen til 3. etasje ved MTS. Det er bare å spørre i resepsjonen til MARINTEK som ligger i samme etasje, og de viser veien til Havrommet. Reisestøtte Alle deltakere tilbys reise- og oppholdsstøtte pålydende 400,-kr pr. hode. For å få denne støtten, må dere sende inn en søknad om det. Dere må dokumentere utgiftene med kvit t eringer som dere limer inn A4-ark og skanner til et PDF-dokument, som dere sender som et vedlegg til en mail hvor dere oppsummerer søknadssummen. Søknaden sender dere til: NTNU, Institutt for marin teknikk ved Kristin Lauritzsen E-post: Hvis e-post ikke er et alternativ for dere, kan dere sende søknaden via luftpost til Postadresse: NTNU, Institutt for marin teknikk ved Kristin Lauritzsen 7491 Trondheim Videoopptak i forbindelse med OSR2014. Foto: Tommy Haugen 4

5 ARRANGEMENT TORSDAG 5. MARS VED HOVEDCAMPUS GLØSHAUGEN Arrangementet starter kl. 13:00 13:45 med felles lunsj i kantinen Hangaren. Deretter fortsetter arrangementet med en presentasjon av NTNUs studieprogrammer og spennende foredrag kl. 13:45 16:00 i auditorium S2 i Sentralbygg 1 på Gløshaugen. Se linken for detaljert informasjon om oppmøtestedet Hangaren og auditorium S2. Etter lunsjen vil studentverter følge elevene til auditorium S2 i sentralbygget. Det er derfor viktig at elevene etablerer kontakt med studentvertene i lunsjen. Kun det antall plasser som er tildelt den enkelte videregående skolen, kan benyttes av elever som har førsteprioritet til arrangementet. Lærerne blir dessverre ikke prioritert pga plassmangel. Tabellen i midten av brosjyren viser antall tildelte plasser til hver enkelt skole til arrangementet på Gløshaugen. Lærerne må på forhånd fordele elevene på plassene, og fortelle elevene dette før de ankommer NTNU. Den 5. mars er det ikke tid til å gjøre dette. Sekretariatet OSR2013. Foto: Kristin Lauritzsen. 5

6 INFORMASJON TIL ALLE DELTAKERE PÅ OSR2015 Fredag 6. mars ved MTS på Tyholt Ocean Space Race er en nasjonal konkurranse for elever ved videregående skoler med faget «Teknologi og forskningslære» på læreplanen. Konkurransen blir arrangert av Samar beidsforum Marin, MARINTEK og NTNU i felleskap. Elevene konkurrerer om å bygge beste båtmodell i skipsdesign, design av vindturbin og marine konstruksjon i åpen klasse. Modell ene er utviklet i faget «Teknologi og forskningslære». Den landsomfattende konkurransen er et konkret tiltak for å øke interessen for realfag og spesielt havromsteknologi. I løpet av to dager deltar elevene på omvisninger, tester sine farkoster i verdens største havlaboratorium og lytter til faglige foredrag. Klargjøring av båtmodeller OSR2014. Foto: Kristin Lauritzsen. 6

7 PROGRAM OCEAN SPACE RACE 2015 FREDAG 6. MARS MTS Oppmøte kl. 08:00 i Vrimlehallen ved Marinteknisk tenter, Otto Nielsen vei nr :15 Alle konkurransegrupper på plass i auditorium T2 og T1 Øvrige deltakere i Vrimlehallen 08:15 08:45 Velkommen til Ocean Space Race 2015 i T2 Foredrag om studiet Marin teknikk og forskning ved MTS (15 min) ved forsker Erik Dyrkoren MARINTEK Orientering om gjennomføringen av konkurransen (5-8 min) ved førsteamanuensis Håvard Holm NTNU 08:45 09:00 Skoler gr. A og B forflytter seg til Havbassenget Alle modeller blir plassert på bord i Havbassenget av studenthjelpere. 08:45 Skoler gr. C gjør seg klar til omvisning på MTS 09:00 10:30 Konkurranse skoler gr. A og B om beste skipsmodeller i Havbassenget. Se eget program. 10:30 12:00 Konkurranse skoler gr. B og C om beste skipsmodeller i Havbassenget. Se eget program. Omvisning skoler gr C på MTS Oppmøte: kl. 08:45 i 1. etasje ved trappen i Vrimle Omvisning skoler gr A på MTS Oppmøte: kl. 10:20 utenfor vare portenved Havbassenget 11:00 11:10 Musikalske innslag Knauskoret 11:45 12:00 Forflytning til Vrimlearealet for de som er ferdige med konkurransen del 1 12:00 12:50 Lunsj for elever i Vrimlehallen 12:00 13:30 Møte inkludert lunsj for lærere på Havrommet i 3. etasje, MARINTEK 13:00 14:00 Elevene deltar enten på foredrag eller omvisning ved MTS: Skoler gr. A og C foredrag i T2: 1. Studentlivet på Marin ved Andrea Aarseth Langli, leder av linjeforeningen «Mannhullet» 2. Jobbmuligheter i marin sektor ved Elin Ulstad Stokland, BOA-Trondheim/ Youngship 3. Utfordrende prosjekter i marin næring ved David Mikal Knutsen, Connect LNG Skoler gr. B deltar på omvisning: Oppmøte 12:50 i 1. etasje ved trappen i Vrimle. 1. Kahoot 2. Konstruksjonslaboratoriet 3. Maskinerilaboratoriet 4. Slepetanken 5. Designstudiet SNAME 6. Linjeforeningens Kjeller 14:00 14:15 Forflytning til Havbassenget 14:15 14:45 Finale i fartskonkurransen i Havbassenget De 5 beste konkurransegruppene fra VGS kjører ny fartsprøve 14:45 15:15 Premieutdeling og avslutning Ved programleder Rune Nilson, NRK-Trøndelag 7

8 ARRANGEMENT PÅ GLØSHA Felles lunsj (BAGUETTE i hovedkantinen Hangare Presentasjon av NTNUs studieprogramm i auditorium S2, 1. e SKOLE GERÅKER SCIENCEL. ST. OLAV, SARPSBORG VESTBY RISSA STORD KONGSBERG MAILAND, OSLO KOPERVIK ANT.- PLASSER Foto OSR2014: Tommy Haugen 8

9 UGEN TORSDAG 5. MARS + JUICE) KL 13:00 13:45 n, 1. etasje Sentralbygg 1 er og spennende foredrag kl. 13:45-16:00 tasje Sentralbygg 1 AKADEMIET DRAMMEN SPJELKAVIK BØ, TELEMARK ELVE HARAM, ÅLESUND LØRENSKOG BLINDERN BAKKEN, OSLO BERGEN SKEISVANG, KATEDRAL- HAUGESUND TOTAL SKOLE Foto OSR2014: Tommy Haugen 9

10 PROGRAM FOR KONKURRANSEN «DEN UNGE SKIPSDESIGNER» I HAVBASSENGET En tentativ tidsplan for konkurransen er satt opp under. Av erfaring vet vi at det vil bli endringer på denne underveis. En PC-skjerm ved siden av sekretariatet vil vise hvilke konkurransegrupper som til enhver tid skal gjøre seg klare til start. Så følg med på denne fortløpende. Båtmodeller som er klare til start vil bli prioritert fremfor rekkefølgen i den oppsatte tidsplanen. TID 10:00 12:00 09:00 10:30 11:45 FARTSPRØVER OG MANØVRERING STABILITET KONK. GR. NR. KONK. GR. NR Å Å 6Å Å 4Å Å 2Å Å 2Å Å 4Å Å 6Å Å FORFLYTNING TIL VRIMLEHALLEN FOR LUNSJ KL. 12:OO-12:50 10 Båtmodeller i «Åpen Klasse» dvs. gr. 1Å-7Å, kan gjøre seg klare til kjøring i havbassenget, etter at alle konkurransegruppene i klassen «Den Unge skipsdesigneren» er ferdige; fartsprøve, manøvrering og stabilitet.

11 KONKURRANSEREGLER FOR GJENNOMFØRINGEN I HAVBASSENGET DEN UNGE SKIPSDESIGNEREN Havbassenget deles inn i fem baner i lengderetningen. De to banene nærmest tribunen brukes til fartsprøven, mens de to nærmest «hengebroen» brukes til manøvreringsprøven. I de to sistnevnte plasseres bøyer. Mållinjen for fartsprøven markeres med et tau hengende over vannet. Den midterste banen brukes av studenter i robåt. Studenter i sekretar iatet fører resultatene inn i regneark fortløpende, slik at alle kan se poengstatus på storskjermene. Det er en heatsjef, en heatassistent og fire tidtakere for hvert heat. Deltakerne får beskjed om når de skal starte, enten fra speaker eller fra heatsjef. Heatsjef vil signalisere start ved bruk av flagg. Båtene starter stillestående på startstreken. Tidtakerne har ansvar for å ta tiden, mens heatassistentene har ansvar for at det til enhver tid er to lag klare til start. Det er to og to båter som kjører samtidig. Ved tekniske problemer Det er mange som deltar i år og modellbåtene får derfor bare ett forsøk på å kjøre fartsog manøvreringsprøven. Dersom modellbåten får større tekniske problemer underveis (stopper helt opp eller ikke starter), får gruppen én ny sjanse helt på slutten av konkurransen. Det er dommeren som har siste ordet. ARENAEN HAVBASSENGET 11

12 Fartsprøve Båtene skal kjøre bassenget på langs (ca. 70 m), én vei, raskest mulig. I sekretariatet vil det finnes skjermer som viser video av mållinjen. Poenggiving: 20 poeng til raskeste båt, 19,5 til neste, osv. Manøvreringsprøve Båtene skal kjøre sikksakk mellom fem bøyer som ligger med to meters mellomrom. Båtene skal kjøre slalåm frem og rett rute tilbake. Start- og mållinjen er den samme. Poenggiving: 10 poeng til raskeste båt, 9,5 til neste, osv. Stabilitet/krengeprøve Båten settes i en kasse med vann og festes til et instrument som vil påføre båtene et krengemoment. Krengemomentet skal være 7,5 kgcm (0,75 Nm). Marinstudenter har ansvar for å måle krengevinkel og notere om det kommer vann på dekk. Poenggiving: 20 poeng til mest stabile båt, 19,5 til neste osv. Poengtrekk ved vann på dekk: 5 poeng I forbindelse med krengeprøven skal marinstudentene også utføre en teknisk sjekk, der følgende sjekkes: Båtens totale lengde (LoA) skal ikke være lengre enn 90 cm Båten skal bære 3 kg ballast og 3 kg last. Båtens egenvekt måles (minst 1 kg). Kontrollere at riktig type propell, motor og batteri er brukt. Lasten skal være fordelt på seks 0,5 liter juicebokser. Ballasten skal være en 3 kg metallplate som er festet til skrogets underside. Fartsfinalen I finalerunden konkurrerer de fem beste båtene fra den innledende fartsprøven og kjører den på nytt. Båtene kjører ned langs bassenget, runder en bøye i enden, og tilbake langs bassenget. En student vil stå og filme mållinjen (f.eks. med et mobilkamera), i tilfelle noen kommer likt. Poenggiving: 20 poeng til raskeste båt, 16 til neste, osv. Bøyene i manøvreringsbanen må fjernes før fartsfinalen, og det må plasseres en rundingsbøye i enden av hver bane. ÅPEN KLASSE Modeller vises fram på bord. De får mulighet til å gjennomføre farts- og manøvreringsprøvene. 12

13 QUIZ-KAHOOT For elevene som ikke deltar i konkurransen med båtmodell/åpen modell arrangerer vi en quiz. Den vil bli arrangert samtidig som konkurransen pågår i havbassenget. Quizen vil foregå grupper på 3 eller 4 elever. Elevene lager et gruppenavn, skriver dette på en lapp sammen med navene på alle i gruppen som de MÅ levere til sekretariatet i havbassenget. Dette må gjøres FØR konkurransen starter. Slik fungerer quizen: 1. Lag en elevgruppe på 3 eller 4 personer. 1. Elevgruppen leverer en lapp med navnet på alle deltagerne og gruppenavnet til sekretariatet. 2. En på gruppen må ha en smarttelefon med internett. Denne ENE telefonen går inn på og skriver inn game-pin koden som vises på skjermene. 3. Etter innlogging, skriv inn det SAMME gruppenavnet som dere skrev på lappen dere leverte til sekretariatet. 5. Gruppen din er nå med på quizen. Slapp av og vent til quizen starter. Hver runde med Kahoot vil starte opp i forbindelse med omvisningene på MTS På disse tidspunktene må dere logge inn og spørsmålene vil komme opp på skjermene med svaralternativer. På mobilen som gruppen logget seg inn på, vil svaralternativene komme opp. NB: Det blir varierende antall spørsmål og svartid. Feil svar gir null poeng. Riktig svar gir poeng rangert etter hvor raskt gruppen svarte. Alle spørsmål rangeres likt. Temaet på spørsmålene vil variere; fra gåter, matte til historiske spørsmål. Premien er et gavekort til hvert medlem av vinnergruppen på 400 kr. Studentkoret Knauskoret synger ved tribunen, OSR2014. Foto: Tommy Haugen 13

14 PÅMELDTE VIDEREGÅENDE SKOLER/ VIDAREGÅANDE SKULER TIL KONKURRANSE- KLASSEN «DEN UNGE SKIPSDESIGNEREN» KONK GR. VIDEREGÅENDE SKOLE/ VIDAREGÅANDE SKULE ANT. ELEV ANT. LÆRERE KONTAKTLÆRER/ ELEVGRUPPE ANTALL FOREDRAG OMVISN. MTFS (ANT. PLASSER) MTFS SUM 1 GREÅKER VGS SCIENCELINJA 30 3 GEIR NORMANN ANDERSEN/ 22 A-M 30 2 ««««««3 KRISTEN VGS TRØNDELAG (KVT) 30 1 ØYVIND SÆTRE/ 22 A-N 30 4 ««««««5 ST.OLAV VGS, FREDRIKSTAD 23 2 MARIT TÆMMERÅS/ 15 A-O 23 6 ««««««7 VESTBY VGS 16 3 JAN OTTERSTAD/ 8 A-P 16 8 MÅLØY VGS 14 1 ANDREAS RUNDEREIM/ 6 A-P 14 9 ««««««10 RISSA VGS 8 2 GEIR ARNE BOSNES/ 0 A-Q 8 11 ORKDAL VGS 25 2 LARS ARVE LARSEN/ 25 A-Q «««««13 STORD VGS 11 2 ØYSTEIN DJUVE/ 0 A-R ««««««15 KONGSBERG VGS 19 4 WEGARD SKISTAD 11 B-M ««««««17 MAILAND VGS 30 2 HANS INGE HOLTET/ 22 B-N KOPERVIK VGS 38 2 HÅVARD TJØSTHEIM 30 BO-(30) + Q(8) ««««««20 KRISTELIG GYMNASIUM, OSLO 6 1 MORTEN INGVALDSEN/ 0 B-P 6 21 AKADEMIET DRAMMEN AS 15 2 ULLA NORDGARDEN/ 9 B-P ««««««23 SPJELKAVIK VGS 15 3 ANNE GRETHE SLINNING BRANDAL/ 15 B-Q ULSTEIN VGS 25 2 MAGNAR SUNDE/ 0 B-R ««««««14

15 KONK GR. VIDEREGÅENDE SKOLE/ VIDAREGÅANDE SKULE ANT. ELEV ANT. LÆRERE KONTAKTLÆRER/ ELEVGRUPPE ANTALL FOREDRAG OMVISN. MTFS (ANT. PLASSER) MTFS SUM 26 BØ VGS 9 1 NINA BJERKELI 0 C-M 9 27 HARAM VGS 6 1 TORLEIV AUSTNES/ 0 C-P 6 28 LØRENSKOG VGS 27 2 LIV AANESLAND ARLANDER 19 C-N ««««««30 STEINKJER VGS 17 2 STIAN LUDVIGSEN 9 C-M ««««««32 BLINDERN VGS 16 1 JAN SANDVEN/ 8 C-O TRONDHEIM KATEDRALSKOLE OG THORA STORM VGS 12 1 AMUND KRANE/ 4 C-O ««««««35 ELVEBAKKEN VGS, OSLO 5 1 PER INGAR KAARUD 0 C-P 5 36 ««««««37 LILLESTRØM VGS 16 2 VEGARD MEDHUS/ 8 C-P BERGEN KATEDRALSKOLE 4 1 ANDREAS HELLESØY/ 0 C-Q 4 39 SKEISVANG VGS 12 1 JOANATHAN SIMONSEN 4 C-Q HORTEN VGS 26 2 BJØRN SJØTTEM NYBORG 26 C-R JESSHEIM VGS 6 2 THOMAS FRÅGÅT 6 C-Q 6 PÅMELDTE VIDEREGÅENDE SKOLER TIL «ÅPEN KLASSE» KONK GR. VIDEREGÅENDE SKOLE/ VIDAREGÅANDE SKULE ANT. ELEV ANT. LÆRERE KONTAKTLÆRER 1Å MÅLØY VGS 14 1 ANDREAS RUNDEREIM/ 2Å KONGSBERG VGS 19 4 WEGARD SKISTAD 3Å AKADEMIET DRAMMEN AS 15 2 ULLA NORDGARDEN/ 4Å ««««5Å BERGEN KATEDRALSKOLE 4 1 ANDREAS HELLESØY/ 6Å SKEISVANG VGS, HAUGESUND 12 1 JONATHAN SIMONSEN/ 7Å ««««15

16 PROGRAM FOR OMVISNINGER 6. MARS VED MTS Omvisningene på MTS vil foregå i tre ulike omganger for skoler gr. A, B og C. Det er viktig at alle følger den omvisningsgruppen(e) de er tildelt. Kun elever blir med på omvis ningen, lærere er ikke prioritert pga plassmangel. Elever som ikke deltar på omvisningen, kan lytte til foredrag i auditoriet T2. GRUPPE M GRUPPE N GRUPPE O GRUPPE P GRUPPE Q GRUPPE R KONSTRUKSJON MASKINERI KONSTRUKSJON KAHOOT DESIGNSTUDIET KJELLEREN SLEPETANKEN SLEPETANKEN MASKINERI KONSTRUKSJON KAHOOT DESIGNSTUDIET KJELLEREN KJELLEREN SLEPETANKEN MASKINERI KONSTRUKSJON KAHOOT DESIGNSTUDIET DESIGNSTUDIET KJELLEREN SLEPETANKEN MASKINE RI KONSTRUKSJON KAHOOT KAHOOT DESIGNSTUDIET KJELLEREN SLEPETANKEN MASKINERI KONSTRUKSJON KAHOOT DESIGNSTUDIET KJELLEREN SLEPETANKEN MASKINERI Foto OSR2014: Kristin Lauritzsen 16

17 Foto OSR2014: Tommy Haugen Foto OSR2014: Kristin Lauritzsen Foto OSR2014: Tommy Haugen 17

18 rald Bothners veg Paul Fjermstads veg 3 Prof. Vogts veg KART OVER OMVISNINGSOMRÅDET MTS: 1. Konstruksjonslaboratoriet, 2. etasje 2. Maskinerilaboratoriet, 2. etasje 3. Slepetanken 4. Designstudiet, 2. etasje 5. Linjeforeningens Kjeller, 1. etasje 6. Kahoot, 1. etasje Otto Nielsens veg Marinteknisk Senter - Hovedinngang Marine Technology Center - Main entrance Address: Otto Nielsens veg 10 Skipsmodelltanken Ship Model Tank Kong Øysteins veg Havbassenget Ocean Basin Laboratory 18

19

20 Deltakere på OSR2014. Foto: Kristin Lauritzsen.

Praktisk informasjon 2014

Praktisk informasjon 2014 Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for marin teknikk Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for marin teknikk Institutt for marin teknikk Institutt for marin teknikk Fjernstyring

Detaljer

Praktisk informasjon 2016

Praktisk informasjon 2016 Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for marin teknikk Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for marin teknikk Institutt for marin teknikk Institutt for marin teknikk Praktisk

Detaljer

OCEAN TALENT CAMP VELKOMMEN TIL RÅDHUSPLASSEN 2015. Huskeliste

OCEAN TALENT CAMP VELKOMMEN TIL RÅDHUSPLASSEN 2015. Huskeliste Huskeliste VELKOMMEN TIL OCEAN TALENT CAMP RÅDHUSPLASSEN 2015 Informasjonshefte med timetabell og oversikt over aktiviteter for elever og lærere, samt et oversiktskart over Ocean Talent Camp Rådhusplassen.

Detaljer

Huskeliste. Velkommen til. Informasjonshefte med huskeliste, oversikt over aktiviteter, etasjeplan og kart.

Huskeliste. Velkommen til. Informasjonshefte med huskeliste, oversikt over aktiviteter, etasjeplan og kart. Huskeliste Velkommen til Informasjonshefte med huskeliste, oversikt over aktiviteter, etasjeplan og kart. FØR AVREISE TIL OCEAN TALENT CAMP: Få informasjon om reisedetaljer fra lærer. Alle gruppene skal

Detaljer

Alt du trenger å vite om Regnmakernes. Vennergidag!

Alt du trenger å vite om Regnmakernes. Vennergidag! Alt du trenger å vite om Regnmakernes 31. mai Vennergidag! Det nærmer seg årets Vennergidag, og vi håper at dere gleder dere! For å få best mulig læringsutbytte av dagen lønner det seg å jobbe med energistoff

Detaljer

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013)

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013) Med hjemmel i opplæringsloven 1-4 innvilger Utdanningsdirektoratet søknad om forsøk med én eller to karakterer i norskfaget på studieforberedende utdanningsprogram offentlige skoler Akershus fylkeskommune:

Detaljer

Huskeliste. Velkommen til

Huskeliste. Velkommen til Huskeliste Velkommen til Informasjonshefte med timetabell for foredrag og presentasjoner, oversikt over aktiviteter for elever/studenter/lærere, samt et kart over Ocean Talent Camp Møre. Ta med deg dette

Detaljer

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS. Velkommen. Tyholt, 9. oktober 2014

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS. Velkommen. Tyholt, 9. oktober 2014 Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS Velkommen Tyholt, 9. oktober 2014 Agenda 09.30 Velkommen/presentasjonsrunde Oddvar Eide, Adm.dir. MARINTEK 09.45 MARINTEK og erobringen av havrommet Jo Stein Moen,

Detaljer

Vennergidag. Alt du trenger å vite om Regnmakernes. Formålet med Regnmakernes Vennergidag

Vennergidag. Alt du trenger å vite om Regnmakernes. Formålet med Regnmakernes Vennergidag Alt du trenger å vite om Regnmakernes Vennergidag Det nærmer seg årets Vennergidag, og vi håper at dere gleder dere! For å få best mulig utbytte av dagen lønner det seg å jobbe med energistoff på forhånd.

Detaljer

Copyright 2014 by NTNU Institutt for Marin teknikk & Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-321-0441-3

Copyright 2014 by NTNU Institutt for Marin teknikk & Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-321-0441-3 Copyright 2014 by NTNU Institutt for Marin teknikk & Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-321-0441-3 Grafisk produksjon: Skipnes Kommunikasjon AS Omslag: Bjarne Stenberg

Detaljer

Erobringen av havrommet

Erobringen av havrommet Erobringen av havrommet Kristiansund, 22. januar 2015 Jo Stein Moen Kommunikasjonssjef, MARINTEK Bergen, 2006 Trondheim, 2005 Marinteknisk senter, Tyholt Velkommen til Marinteknisk senter Norsk Marinteknisk

Detaljer

Liste over skoler som deltar i forsøk med e n eller to karakterer i norsk Oppdatert pr. 13.10.2014 (nye fra 2014/2015 i kursiv)

Liste over skoler som deltar i forsøk med e n eller to karakterer i norsk Oppdatert pr. 13.10.2014 (nye fra 2014/2015 i kursiv) Liste over skoler som deltar i forsøk med e n eller to karakterer i norsk Oppdatert pr. 13.10.2014 (nye fra 2014/2015 i kursiv) Offentlige videregående skoler Akershus fylkeskommune: Valler videregående

Detaljer

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb inviterer deg til årets SEEK AND FIND 2015 for Kråkstad, Siggerud og Ski Ungdomsskole PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 18. SEPTEMBER 2015

Detaljer

Styremøte 9.mai 2012. Sted: T3 / T4 Tid: 10:00 11:00

Styremøte 9.mai 2012. Sted: T3 / T4 Tid: 10:00 11:00 Styremøte 9.mai 2012 Sted: T3 / T4 Tid: 10:00 11:00 Agenda Sak S-1/12: Status fremdrift på prosjekter og drift av programmer diskusjon om videre utvikling Ved Liv Randi Hultgreen Sak S-2/12: Økonomisk

Detaljer

Velkommen til UL 2004! NTNU-BIL ønsker alle idrettsvenner fra Oslo og Bergen velkommen til årets universitetsleker.

Velkommen til UL 2004! NTNU-BIL ønsker alle idrettsvenner fra Oslo og Bergen velkommen til årets universitetsleker. Velkommen til UL 2004! NTNU-BIL ønsker alle idrettsvenner fra Oslo og Bergen velkommen til årets universitetsleker. Innendørsgrenene (unntatt bowling) foregår i Idrettsbygget ved NTNU Gløshaugen. Bowling

Detaljer

HORDABLÆSTEN 2013. Infosending 3. Grieghallen 6. og 7. april

HORDABLÆSTEN 2013. Infosending 3. Grieghallen 6. og 7. april Infosending 3 HORDABLÆSTEN 2013 Dragefjellets musikkorps, Sandvikens ungdomskorps og Skjold skoles musikkorps har fått i oppdrag av NMF Hordaland å arrangere Hordablæsten i 2013 Grieghallen 6. og 7. april

Detaljer

Velkommen til Karrieredagen 2011 ved UiS!

Velkommen til Karrieredagen 2011 ved UiS! Velkommen til Karrieredagen 2011 ved UiS! Dere finner navn, bilde og telefonnummer på deres kontaktperson i mappen. Denne personen er der for dere i tilfelle spørsmål. Eventuelt kan dere få hjelp på INDØKS-standen

Detaljer

Velkommen til Nasjonal Gründercamp Trondheim januar 2010

Velkommen til Nasjonal Gründercamp Trondheim januar 2010 Velkommen til Nasjonal Gründercamp Trondheim 27. 29.januar 2010 Kjære elever! Gratulerer med deltagelse på Nasjonal Gründercamp 2010! Ungt Entreprenørskap og Enova SF arrangerer for andre gang en nasjonal

Detaljer

MVGS 2017, invitasjon

MVGS 2017, invitasjon MVGS 2017, invitasjon NTNUI Volleyball vil på vegne av Norges Volleyballforbund ønske dere alle hjertelig velkommen til Trondheim og landsfinaler i Mesterskap for videregående skoler 2017. Foto: volleyvekst.net

Detaljer

Invitasjon til Newton nettverksmøte

Invitasjon til Newton nettverksmøte Invitasjon til Newton nettverksmøte TRONDHEIM 14. - 15. MAI 2009 Vi samler på nytt engasjerte realfagsvenner for å inspirere og motivere til ytterligere innsats for å bedre realfagenes stilling i skolen.

Detaljer

Sarpsborg IL Friidrett og Kalnes vgs ønsker hjertelig velkommen til TINESTAFETTEN 2015

Sarpsborg IL Friidrett og Kalnes vgs ønsker hjertelig velkommen til TINESTAFETTEN 2015 Sarpsborg IL Friidrett og Kalnes vgs ønsker hjertelig velkommen til TINESTAFETTEN 2015 INFORMASJON TIL SKOLENE Tirsdag 12. mai arrangeres Tinestafetten på nye Kalnes Friidrettstadion. Vi har 58 påmeldte

Detaljer

Stord Rundt. 6. - 7. juni. Seilingsbestemmelser

Stord Rundt. 6. - 7. juni. Seilingsbestemmelser 6. - 7. juni Stord Rundt 2015 Bergens Seilforening og Stord Seilforening ønsker deg velkommen til årets Stord Rundt og Sunnhordland Race. Vi ønsker deg en God Seilas! Seilingsbestemmelser SEILINGSBESTEMMELSER

Detaljer

Informasjon. Velkommen til Kretsbannerkonkurransen for tropp 2014 10.04.14

Informasjon. Velkommen til Kretsbannerkonkurransen for tropp 2014 10.04.14 10.04.14 Informasjon Velkommen til Kretsbannerkonkurransen for tropp 2014 Det er i år Rolvsøyspeiderne som er teknisk arrangør av KBK 2014 og vi har i hovedsak fulgt samme opplegg som tidligere år. Vi

Detaljer

VELKOMMEN TIL UTDANNINGSVALG VED HOLMESTRAND VIDEREGÅENDE SKOLE 27.03.2014

VELKOMMEN TIL UTDANNINGSVALG VED HOLMESTRAND VIDEREGÅENDE SKOLE 27.03.2014 VELKOMMEN TIL UTDANNINGSVALG VED HOLMESTRAND VIDEREGÅENDE SKOLE 27.03.2014 Studiespesialisering språk, samfunnsfag og økonomi SSØ 0900 0920 Informasjon om dagen og studiespesialisering, deling av elevene

Detaljer

Hallvaktinstruks Kjelsåshallen. 2/26/15 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 1

Hallvaktinstruks Kjelsåshallen. 2/26/15 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 1 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 2/26/15 Hallvaktinstruks Kjelsåshallen 1 Kontaktpersoner sesongen 2014-15 Ansvarlig Kjelsåshallen Anders Holand Pettersen 928 84 842 Hall ansvarlig i styret Åge Alman-Kaas

Detaljer

NAF GOKART VESTFOLD NAF LØPET 2014

NAF GOKART VESTFOLD NAF LØPET 2014 NAF GOKART VESTFOLD NAF LØPET 2014 NAF GOKART VESTFOLD innbyr til NAF LØPET den 31. mai 2014. Løpet arrangeres i samsvar med Det Internasjonale Sportsreglement(ISR) og Det Nasjonale Sportsreglementet for

Detaljer

Invitasjon til Fylkesmesse for ungdoms- og studentbedrifter Fosshaugane Campus, Sogndal torsdag 6. mars 2014

Invitasjon til Fylkesmesse for ungdoms- og studentbedrifter Fosshaugane Campus, Sogndal torsdag 6. mars 2014 Invitasjon til Fylkesmesse for ungdoms- og studentbedrifter 2014 Fosshaugane Campus, Sogndal torsdag 6. mars 2014 Torsdag 6. mars 2014 vert entreprenørskapsungdom frå heile Sogn og Fjordane invitert til

Detaljer

Presseprogram for H.M. Kongens deltagelse ved åpning av E6 gjennom Østfold i Sarpsborg mandag 24. november 2008

Presseprogram for H.M. Kongens deltagelse ved åpning av E6 gjennom Østfold i Sarpsborg mandag 24. november 2008 Presseprogram for H.M. Kongens deltagelse ved åpning av E6 gjennom Østfold i Sarpsborg mandag 24. november 2008 H.M. Kong Harald er til stede ved den offisielle åpningen av E6 fra Svingenskogen til Åsgård

Detaljer

KONKURRANSEREGLEMENT NEGLEDESIGN OG NEGLEDEKOR

KONKURRANSEREGLEMENT NEGLEDESIGN OG NEGLEDEKOR KONKURRANSEREGLEMENT NEGLEDESIGN OG NEGLEDEKOR TIDSSKJEMA LØRDAG 31. JANUAR Proff - gele 09.30 Oppmøte og oppsett av arbeidsbord 10.00 Sjekk av modeller 10.30 Start konkurranse - 150 minutter 13.00 Konkurranser

Detaljer

Presseprogram. H.K.H. Kronprinsregenten besøker Fredrikstad onsdag 24. april 2013

Presseprogram. H.K.H. Kronprinsregenten besøker Fredrikstad onsdag 24. april 2013 Presseprogram H.K.H. Kronprinsregenten besøker Fredrikstad onsdag 24. april 2013 Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon besøker Fredrikstad i forbindelse med Dignity Day på Glemmen videregående skole,

Detaljer

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor.

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor. Spørsmål og svar - på noen av de mest spurte spørsmålene i forbindelse med Fylkesmessen Fylkesmessen 2009 A. Hvem kan/bør delta? Dette virker veldig profesjonelt, vi føler oss ikke så proffe? Det finnes

Detaljer

Velkommen til Nasjonal Gründercamp for videregående skole!

Velkommen til Nasjonal Gründercamp for videregående skole! Velkommen til Nasjonal Gründercamp for videregående skole! Trondheim 25. 27.januar 2012 Deltagere fra Nasjonal Gründercamp i Trondheim 2011 UEs hovedsamarbeidspartnere: PRAKTISK INFORMASJON Tid: onsdag

Detaljer

Ocean Space Centre. Fremtidens kunnskapssenter for havromsteknologi. Marintekniske dager 2013, Trondheim, 9. oktober 2013

Ocean Space Centre. Fremtidens kunnskapssenter for havromsteknologi. Marintekniske dager 2013, Trondheim, 9. oktober 2013 Ocean Space Centre Fremtidens kunnskapssenter for havromsteknologi Marintekniske dager 2013, Trondheim, 9. oktober 2013 Atle Minsaas og Øyvind Hellan MARINTEK Havrommet utgjør 70% av jordas overflate Ocean

Detaljer

VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP

VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP 2014 I RYTMISK GYMNASTIKK FOR YNGRE JUNIOR, JUNIOR OG SENIOR INDIVIDUELT. SENIOR LAG, JUNIOR OG SENIOR TROPP, SAMT JUNIOR OG SENIOR DUO/TRIO. Rakkestadhallen 4-6. april Det

Detaljer

Informasjon om My Wave - pedagogisk opplegg til Ocean Talent Camp Bygdøy 2014

Informasjon om My Wave - pedagogisk opplegg til Ocean Talent Camp Bygdøy 2014 Informasjon om My Wave - pedagogisk opplegg til Ocean Talent Camp Bygdøy 2014 Takk for at du tar deg tid til å informeres. Vi håper å engasjere deg og klassen din i et opplegg som handler om utdannings-

Detaljer

INVITASJON TIL NASJONALT LANDSSTEVNE BEDRIFT SKYTING 2016. 3. - 5. mars 2016. Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta

INVITASJON TIL NASJONALT LANDSSTEVNE BEDRIFT SKYTING 2016. 3. - 5. mars 2016. Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta INVITASJON TIL NASJONALT LANDSSTEVNE BEDRIFT SKYTING 2016 3. - 5. mars 2016 Alfhallen, på Borgen, ved Kløfta INVITASJON Nasjonalt Landsstevne Bedrift Skyting Luftrifle - Luftpistol Miniatyrrifle - Luftsprint

Detaljer

INFORMASJON TIL ÅRETS DUATHLON I SARPSBORG

INFORMASJON TIL ÅRETS DUATHLON I SARPSBORG INFORMASJON TIL ÅRETS DUATHLON I SARPSBORG Sted: Sarpsborg / Kalnes Videregående skole Dato: 05. Mai Startnummer: Utdeling av startnummer i sekretariatet kl: 09.00-09.45 Startid lang: 10.00 Start kort:

Detaljer

Informasjon til utstillere

Informasjon til utstillere Informasjon til utstillere Kontaktpersoner Stasjon 1- Kabel : Kåre Stasjon 1- Kabel : Kåre Stasjon 1- Kabel : Kåre Stasjon 1- Kabel : Kåre Stasjon 1- Kabel : Kåre Stasjon 1- Kabel : Kåre Stasjon 1- Kabel

Detaljer

studiestart 2007 Studiestartprogram for Master i teknologi

studiestart 2007 Studiestartprogram for Master i teknologi studiestart 2007 Studiestartprogram for Master i teknologi Studiestart Master i teknologi 2007/08 Mandag 13. august Program for studenter som starter på Master i teknologi 08.15-09.15 Registrering og

Detaljer

Spørsmål og svar. - i forbindelse med fylkesmessa for ungdomsbedrifter

Spørsmål og svar. - i forbindelse med fylkesmessa for ungdomsbedrifter Spørsmål og svar - i forbindelse med fylkesmessa for ungdomsbedrifter A. Hvem kan/bør delta? Dette virker veldig profesjonelt, vi føler oss ikke så proffe? Det finnes ingen forventning eller krav om at

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER. for Telenor-regattaen 2012. Torsdag 6. september

SEILINGSBESTEMMELSER. for Telenor-regattaen 2012. Torsdag 6. september SEILINGSBESTEMMELSER for Telenor-regattaen 2012 Torsdag 6. september 1. REGLER Regattaen vil være underlagt ISAFs Kappseilingsregler for 2009-2012, Norges Seilforbunds forskrifter, reglene for den (de)

Detaljer

Seilingsbestemmelser

Seilingsbestemmelser Seilingsbestemmelser 1 REGLER 1.1 Organiserende myndighet er Malvik- og Stjørdal Seilforening. 1.2 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene samt vedtektene for Nordenfjeldske

Detaljer

FORELDREMØTE REKRUTTER

FORELDREMØTE REKRUTTER Referat fra FORELDREMØTE REKRUTTER 1-4 klasse 14. oktober 2014 TRENERE 1-2 klasse trenere: Jone, Martin, Cecilie og Elisabeth. Kontaktperson Jone: jone.staveland@getmail.no 3. klasse trenere: Linh, Elisabeth,

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER for Telenor-regattaen 2007

SEILINGSBESTEMMELSER for Telenor-regattaen 2007 SEILINGSBESTEMMELSER for Telenor-regattaen 2007 Vestfjorden Seilforening. 1. REGLER Regattaen vil være underlagt ISAFs Kappseilingsregler for 2004-2008, Norges Seilforbunds forskrifter, reglene for den

Detaljer

Stord Rundt. 13.- til 15. juni. Seilingsbestemmelser

Stord Rundt. 13.- til 15. juni. Seilingsbestemmelser 13.- til 15. juni 2014 Stord Rundt Bergens Seilforening og Stord Seilforening ønsker deg velkommen til årets Stord Rundt og Sunnhordland Race. Vi ønsker deg en God Seilas! Seilingsbestemmelser SEILINGSBESTEMMELSER

Detaljer

Informasjonshefte til bruk for utøvere i Den kulturelle skolesekken i Oslo

Informasjonshefte til bruk for utøvere i Den kulturelle skolesekken i Oslo Informasjonshefte til bruk for utøvere i Den kulturelle skolesekken i Oslo Innholder: Side 2 Program 2011/12 (forskjellige kategorier produksjoner og hvordan de tildeles skolene) Side 3 - Turnéplaner /

Detaljer

Spørsmål og svar. Får vi mat? Det får dere ikke. Det blir mulighet til å kjøpe mat og drikke i restauranten. Et annet alternativ er å ta med mat

Spørsmål og svar. Får vi mat? Det får dere ikke. Det blir mulighet til å kjøpe mat og drikke i restauranten. Et annet alternativ er å ta med mat Spørsmål og svar Om mesterskapet og arrangementet Forberedelser Holder Ungt entreprenørskap selve standen, eller må vi skaffe den selv? Ungt Entreprenørskap holder veggene som skal utgjøre standen deres.

Detaljer

- serien 2013/2014. handball.no. Invitasjon. Sluttspill J/G 16 år

- serien 2013/2014. handball.no. Invitasjon. Sluttspill J/G 16 år - serien 2013/2014 Invitasjon Sluttspill J/G 16 år Trondheim Spektrum 04.-06. april 2014 TrønderEnergi-serien Sluttspill Jenter og Gutter 14 år 2 scandiberico 2013 3 Vi ønsker velkommen til sluttspill

Detaljer

Vedlagt finner dere praktisk informasjon som med fordel bør sendes ut til alle korpsmedlemmer og deres foresatte.

Vedlagt finner dere praktisk informasjon som med fordel bør sendes ut til alle korpsmedlemmer og deres foresatte. Til påmeldte korps i årets kretsmesterskap Velkommen som deltaker i Akershusmesterskapet 8. til 10. mars 2013 Praktisk informasjon Det er en stor glede å invitere til Akershusmesterskapet for korps, også

Detaljer

STARTPROGRAM. Lag og foreninger gjør det mulig for oss å utøve rallysporten. På forhånd tusen takk. RALLY TELEMARK TLF NØDNUMMER: 940 55 103

STARTPROGRAM. Lag og foreninger gjør det mulig for oss å utøve rallysporten. På forhånd tusen takk. RALLY TELEMARK TLF NØDNUMMER: 940 55 103 STARTPROGRAM Lag og foreninger gjør det mulig for oss å utøve rallysporten. På forhånd tusen takk. Startprogram. Hei alle sammen og velkommen til Rally Telemark 2015. Løpet avvikles i samsvar med det Internasjonale

Detaljer

Oslo- finale i verdens største kunnskapsturnering for barn og unge

Oslo- finale i verdens største kunnskapsturnering for barn og unge Oslo- finale i verdens største kunnskapsturnering for barn og unge Førstkommende lørdag, 9. november arrangeres den regionale finalen for Østlandet konkurransen FIRST LEGO League. Aldri før har så mange

Detaljer

NTNU Trondheim, 7. 8. februar 2013. Jentedagen. Program

NTNU Trondheim, 7. 8. februar 2013. Jentedagen. Program NTNU Trondheim, 7. 8. februar 2013 Jentedagen Program Velkommen til Jentedagen ved NTNU 2013! I løpet av disse to dagene møter du studenter, forelesere og andre ansatte. Vi vil gjøre vårt beste for at

Detaljer

Velkommen til Ocean Talent Camp Bygdøy. Presentasjon, Ocean Talent Camp Bygdøy

Velkommen til Ocean Talent Camp Bygdøy. Presentasjon, Ocean Talent Camp Bygdøy Velkommen til Ocean Talent Camp Bygdøy Presentasjon, Ocean Talent Camp Bygdøy 0 Film: MyWave - en Ocean Talent Camp-film Spill av fra internett (Høyreklikk på Spill av, velg Hyperkobling, deretter Åpne

Detaljer

International Space Camp 2012. Av Abeera Akbar

International Space Camp 2012. Av Abeera Akbar International Space Camp 2012 Av Abeera Akbar 1 20. juli satte jeg kursen mot Hunstville, Alabama sammen med Tove Astrid Kvarme og Usman Azeem for å delta på International Space Camp. Min store drøm jeg

Detaljer

Informasjon til utstillere

Informasjon til utstillere Informasjon til utstillere Kontaktpersoner Stasjon 1- Kabel : Kåre kare@ren.no Stasjon 2 - Luftnett : Zvonko zvonko@ren.no Stasjon 3 - Brytere og vern : Andre andre@ren.no Stasjon 4 Nettstasjon og AMS

Detaljer

Styremøte, Norsk Fysisk Selskap. 10. desember 2007, telefonmøte, kl. 0900

Styremøte, Norsk Fysisk Selskap. 10. desember 2007, telefonmøte, kl. 0900 Styremøte, Norsk Fysisk Selskap 10. desember 2007, telefonmøte, kl. 0900 AGENDA SAK 1. Referatsaker Godkjenning nye medlemmer SAK 2. Søknader Søknad fra faggruppen for Akustikk og optikk Søknad fra faggruppen

Detaljer

JUBILEUMSFESTIVAL 2015

JUBILEUMSFESTIVAL 2015 Invitasjon JUBILEUMSFESTIVAL 2015 NGTF 125 år Stokke IL Turn inviterer til Gymnastikkfestival i Larvik lørdag 25. og søndag 26. april 2015 Det blir spenstig, spennende og kjempegøy! 1 Hei alle turnvenner!

Detaljer

Godt Nytt År! et ekstra spennende år for dere som skal søke til videregående skoler!

Godt Nytt År! et ekstra spennende år for dere som skal søke til videregående skoler! Til 10.trinn og foresatte. Godt Nytt År! et ekstra spennende år for dere som skal søke til videregående skoler! Søknadsfristen for videregående skole nærmer seg raskt, og mange av elevene begynner å bli

Detaljer

Velkommen til Åpen dag ved NMBU 9. mars Campus Ås

Velkommen til Åpen dag ved NMBU 9. mars Campus Ås Velkommen til Åpen dag ved NMBU 9. mars 2017 Campus Ås Åpen dag på NMBU Campus Ås kl. 9:30 Sted: Bioteknologibygningen, Arabidopsis Velkommen til NMBU Generell info om studiemuligheter, studentliv, bolig

Detaljer

Distriktmesterskap - Lørenskog

Distriktmesterskap - Lørenskog Til påmeldte korps i årets Distriktmesterskap Velkommen som deltaker i Distriktmesterskapet Lørenskog hus - 29. og 30. mars 2014 Praktisk informasjon Det er en stor glede å ønske velkommen til Distriktmesterskap

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER for Telenor-regattaen 2010 Torsdag 2 september 2010

SEILINGSBESTEMMELSER for Telenor-regattaen 2010 Torsdag 2 september 2010 SEILINGSBESTEMMELSER for Telenor-regattaen 2010 Torsdag 2 september 2010 Vestfjorden Seilforening. 1. REGLER Regattaen vil være underlagt ISAFs Kappseilingsregler for 2009-2012, Norges Seilforbunds forskrifter,

Detaljer

Nasjonal messe for ungdomsbedrifter 23. og 24. april 2009

Nasjonal messe for ungdomsbedrifter 23. og 24. april 2009 Nasjonal messe for ungdomsbedrifter 23. og 24. april 2009 Informasjon til elever som skal delta på NM UEs hovedsamarbeidspartnere: 1 Informasjon om deltakelse på Nasjonal Messe for ungdomsbedrifter 2009

Detaljer

PM 2015 FARRISRUNDEN lørdag 13. juni

PM 2015 FARRISRUNDEN lørdag 13. juni PM 2015 FARRISRUNDEN lørdag 13. juni Vi vil med dette ønske velkommen til Farrisrunden, som arrangeres for 20. gang, lørdag 13. juni 2015. Som i fjor arrangeres også Sparebank1runden med og uten tidtaking.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL/REFERAT. Ungdomsrådet

MØTEPROTOKOLL/REFERAT. Ungdomsrådet KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL/REFERAT Ungdomsrådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.12.2008 Tid : Kl. 10.00 13.30 Frammøte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Fung. leder Henrik Kolstø Hansen Kopervik

Detaljer

Flosta Båtsportklubb (FBSK) & Flosta Motorbåtforening (FMF) inviterer til 60 års jubileumsregatta med:

Flosta Båtsportklubb (FBSK) & Flosta Motorbåtforening (FMF) inviterer til 60 års jubileumsregatta med: 0 cm FLOSTA MOTORBÅTFORENING 3 cm 0 cm 3 cm 1949 Flosta Båtsportklubb (FBSK) & Flosta Motorbåtforening (FMF) inviterer til 60 års jubileumsregatta med: Grand Prix 2009 som inkluderer rundbane- & offshorerace

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Til påmeldte korps i årets kretsmesterskap

Til påmeldte korps i årets kretsmesterskap Til påmeldte korps i årets kretsmesterskap Velkommen som deltaker i Akershusmesterskapet 16. til 18. mars 2012 Akershusmesterskapet arrangeres for første gang i Lørenskog hus, som åpnet 30. april 2011.

Detaljer

Volvo Aker Brygge Cup SEILINGSBESTEMMELSER

Volvo Aker Brygge Cup SEILINGSBESTEMMELSER Volvo Aker Brygge Cup Lørdag 7. juni og søndag 8. juni 2014 Superfinale torsdag 12. juni 1. Regler SEILINGSBESTEMMELSER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene.

Detaljer

NAF GOKART VESTFOLD NAF LØPET 2012

NAF GOKART VESTFOLD NAF LØPET 2012 NAF GOKART VESTFOLD NAF LØPET 2012 NAF GOKART VESTFOLD INNBYR TIL NAF-LØPET DEN 02.Juni 2012 Løpet arrangeres i samsvar med Det Internasjonale Sportsreglement(ISR) og Det Nasjonale Sportsreglementet for

Detaljer

Program Studieorientering Ulstein vidaregåande skule, 24.1.2014 Skoler: Ulsteinvik Vgs og Herøy Vgs Dato: 24.01.2014

Program Studieorientering Ulstein vidaregåande skule, 24.1.2014 Skoler: Ulsteinvik Vgs og Herøy Vgs Dato: 24.01.2014 Program Studieorientering Ulstein vidaregåande skule, 24.1.2014 Skoler: Ulsteinvik Vgs og Herøy Vgs Dato: 24.01.2014 08:30-08:35 Velkommen + informasjon om dagen i Landskapet 08:35-09:10 Generelt om høyere

Detaljer

Studieplan for Teknologi og forskningslære Studieåret 2016/2017

Studieplan for Teknologi og forskningslære Studieåret 2016/2017 Studieplan Teknologi og forskningslære studieåret 2016/2017 Versjon 01/16 NTNU KOMPiS Studieplan for Teknologi og forskningslære Studieåret 2016/2017 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Teknologi

Detaljer

Kjøreplan Rally Telemark 2013

Kjøreplan Rally Telemark 2013 Kjøreplan Rally Telemark 2013 HG = Haave grustak Oppmøte Start antall POST Location Ansv pers / mobil Beskrivelse FREDAG 30. august 26.08 NB: TIDLIGERE I UKA - mellomlagre benker Heavy TBU - Robert - Bjørn

Detaljer

Program. Universitetslekene i Oslo 5. 6. juni 2009. Bedriftsidrettslagets. ved Universitetet i Oslo Postboks 1090 Blindern 0317 Oslo

Program. Universitetslekene i Oslo 5. 6. juni 2009. Bedriftsidrettslagets. ved Universitetet i Oslo Postboks 1090 Blindern 0317 Oslo Universitetslekene i Oslo 5. 6. juni 2009 OSLO I UNIVERSITETET * IDRETTSLAGET * 10.11.19 70 Bedriftsidrettslaget ved Universitetet i Oslo Postboks 1090 Blindern 0317 Oslo foreninger.uio.no/bil BEDRIFTS-

Detaljer

Invitasjon og Tilleggsregler 1. NM og NC - runde 2015 For DRIFTING på Grenland Motorsport Senter 01.05 og 02.05 KNA TELEMARK

Invitasjon og Tilleggsregler 1. NM og NC - runde 2015 For DRIFTING på Grenland Motorsport Senter 01.05 og 02.05 KNA TELEMARK 1 Invitasjon og Tilleggsregler 1. NM og NC - runde 2015 For DRIFTING på Grenland Motorsport Senter 01.05 og 02.05 KNA TELEMARK I. PROGRAM... 3 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE... 3 2.1 Løpene teller i:...

Detaljer

NMK Trøgstad inviterer til BC JR. TRENING. Momarken bilbane. 18. og 19. juni 2016

NMK Trøgstad inviterer til BC JR. TRENING. Momarken bilbane. 18. og 19. juni 2016 NMK Trøgstad inviterer til BC JR. TRENING Momarken bilbane 18. og 19. juni 2016 I Tid og sted: Start av påmeldingstiden: Informasjon: PROGRAM 18. 19. juni 2016, Momarken Bilbane, 1850 Mysen. Depot åpner

Detaljer

Vi er nå godt i gang med 2. termin, og mye spennende har allerede skjedd her på skolen. Framover kan vi glede oss til følgende aktiviteter:

Vi er nå godt i gang med 2. termin, og mye spennende har allerede skjedd her på skolen. Framover kan vi glede oss til følgende aktiviteter: Nr. 1 2012 Ting som skjer Vi er nå godt i gang med 2. termin, og mye spennende har allerede skjedd her på skolen. Framover kan vi glede oss til følgende aktiviteter: Onsdag 29. februar: Karneval! Torsdag

Detaljer

Må realfag være tungt og kjedelig? Kari Folkvord og Grethe Mahan

Må realfag være tungt og kjedelig? Kari Folkvord og Grethe Mahan Må realfag være tungt og kjedelig? Kari Folkvord og Grethe Mahan Levende naturfag et elevaktivt klasserom (2007) Engasjerende realfag elevaktive arbeidsmåter i biologi og kjemi (2011) Forfatterne har mange

Detaljer

Race. Moss Seilforening. 1510 Moss

Race. Moss Seilforening. 1510 Moss 16. 18. august 2013 Seilingsbestemmelser NORGESMESTERSKAP for Kite Course Race på vann i Moss 16. 18. august 2013 Organiserende myndighet er Moss Seilforening 1. REGLER ORGANISERENDE MYNDIGHET: Moss Seilforening

Detaljer

Fremtidens kunnskapssenter for havromsteknologi

Fremtidens kunnskapssenter for havromsteknologi Fremtidens kunnskapssenter for havromsteknologi Ocean Space Centre Status og veien videre Presentasjon for Regionalt nettverk for sikkerhet, kontrollrom og fjernstyring Trondheim, 6. mars 2014 Dr Atle

Detaljer

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830 Ungdommens Kulturmønstring 2005 Lokalmønstring i Levanger kommune Forestilling I og II 15. februar 2005 Til UKM-deltakere som skal delta med scene-bidrag Velkommen til UKM 2005 her kommer praktisk info

Detaljer

Stavanger Open 2015. Jobbeskrivelser.

Stavanger Open 2015. Jobbeskrivelser. Stavanger Open 2015. Jobbeskrivelser.! Jobbeskrivelser for Stavanger Open 2011. Stavanger Open komiteen består i år av: Kjell Anders Pettersen, Mobil 90763740 Kathrine Moller. Mobil 98827359 Eldar Larsen.

Detaljer

Energikampen. Alt du trenger å vite om Energikampen! Om sikkerhet på Energikampdagen

Energikampen. Alt du trenger å vite om Energikampen! Om sikkerhet på Energikampdagen 14 aktiviteter Energikampen For 4-7. trinn Meløy kulturhus 19. juni 2012 Alt du trenger å vite om Energikampen! Dagen for den store Energikampen nærmer seg, og vi håper dere gleder dere! For å få best

Detaljer

Alle deltagerkorpsene vil få tildelt korpsfølger ved ankomst, som vil følge dere hele tiden og sørge for at dere kommer til rett sted til rett tid.

Alle deltagerkorpsene vil få tildelt korpsfølger ved ankomst, som vil følge dere hele tiden og sørge for at dere kommer til rett sted til rett tid. Informasjon 2 Praktisk informasjon Billettpriser: Voksne kr 60. Barn under 16 år og pensjonister kr 30. Billettene gjelder for hele dagen på både Lørenskog Kultursenter (Triaden) og Kjenn Skole. Det er

Detaljer

Innbydelse til Norgesmesterskapet 2014 FS-4, FSR-4, FS-8, FF, FFR, VFS, FS/ FF-2

Innbydelse til Norgesmesterskapet 2014 FS-4, FSR-4, FS-8, FF, FFR, VFS, FS/ FF-2 Innbydelse til Norgesmesterskapet 2014 FS-4, FSR-4, FS-8, FF, FFR, VFS, FS/ FF-2 Det inviteres med dette til Norgesmesterskap i fallskjermhopping 2014 i regi av Voss fallskjermklubb i perioden 29. Juli

Detaljer

9 0 0 2 p u C s r io r r 27. - 29. mars 2009

9 0 0 2 p u C s r io r r 27. - 29. mars 2009 WarriorsCup2009 Velkommen til 27. - 29. mars 2009 Velkommen Sparta Warriors team 98 ønsker alle hjertelig velkommen til WarriorsCup 2009 i Sparta Amfi og Hafslund Ungdomshall. Tilbakemeldingene i fjor

Detaljer

NM-REGLEMENT FOR SKYTING MED LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE

NM-REGLEMENT FOR SKYTING MED LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE NM-REGLEMENT FOR SKYTING MED LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE Innhold 1 Generelt... 2 2 Klasse- og lag-inndeling... 2 3 Lagskyting... 2 4 Reglement og skyteprogram... 2 4.1 Skyteprogram... 3 4.2 Finaleskyting...

Detaljer

Modul nr Fossilt brensel

Modul nr Fossilt brensel Modul nr. 1187 Fossilt brensel Tilknyttet rom: Newton Energirom Trondheim 1187 Newton håndbok - Fossilt brensel Side 2 Kort om denne modulen Dere skal snart til Engia (Newton-rommet) og her kommer noe

Detaljer

Brannvernorganisering

Brannvernorganisering Brannvernorganisering ved Innhold: 1. Branninstruks 2. Oversikt over brannvernorganisasjonen 3. Instruks for områdeansvarlige 4. Dokumentasjon av brannvernopplæring for nyansatte 5. Skjema for kvartalsvis

Detaljer

NM-ORGANISASJON/ NØKKELPERSONER

NM-ORGANISASJON/ NØKKELPERSONER PROGRAM Lørdag 17. august: Kl. 10.45 Åpning Kl. 11.00 Kl. 11.00 Kl. 11.50 Start NM Utfordringen (alle klasser) Barnefestivalen åpner Første start NM Ultralangdistanse 11.50 D 17-18 12.00 H 17-18 12.20

Detaljer

Generelt program: (se videre ned i dokumentet for de forskjellige retningene)

Generelt program: (se videre ned i dokumentet for de forskjellige retningene) UTPRØVING VED RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE HØSTEN 2016 Vi ønsker alle ungdomsskoleelever hjertelig velkommen til skolen vår. Generelt program: (se videre ned i dokumentet for de forskjellige retningene) STUDIESPESIALISERING

Detaljer

Vi har gleden av å innby til Succé Cup 2012

Vi har gleden av å innby til Succé Cup 2012 Vi har gleden av å innby til Succé Cup 2012 For 12. året på rad ønsker vi alle ryttere fra Norge, Sverige og Danmark, hjertelig velkommen til nok en Succé Cup. Dette arrangementet er et samarbeid mellom

Detaljer

Møteinnhold. Kort om: Rådgivers ansvar og oppgaver Gangen i rådgivningen på Løkenåsen med bl.a.:

Møteinnhold. Kort om: Rådgivers ansvar og oppgaver Gangen i rådgivningen på Løkenåsen med bl.a.: Møteinnhold Kort om: Rådgivers ansvar og oppgaver Gangen i rådgivningen på Løkenåsen med bl.a.: Utdanningstorget Utprøving i videregående skoler Elev- og foreldresamtaler med rådgiver Søknadsprosessen

Detaljer

Velkommen til Aquarama Open 7-9 juni 2013. Aquarama Open 7-9 juni 2013 i Aquarama, Kristiansand

Velkommen til Aquarama Open 7-9 juni 2013. Aquarama Open 7-9 juni 2013 i Aquarama, Kristiansand Velkommen til Aquarama Open 7-9 juni 2013 Vågsbygd Svømme og- Livredningsklubb og Varodd Svømmeklubb er stolte av å invitere til innvielse av vår nye storstue for svømmesporten på Sørlandet. Aquarama Open

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Teknologi og forskningslære Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Teknologi og forskningslære Studieåret 2015/2016 Versjon 02/15 NTNU KOMPiS Studieplan for Teknologi og forskningslære Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Teknologi og forskningslære ved NTNU, skal gi studentene et grunnlag for

Detaljer

NC Offshore. OMBK mai Race 1 (FSR-O3.5) Duration: 8m

NC Offshore. OMBK mai Race 1 (FSR-O3.5) Duration: 8m NC1 2013 Offshore OMBK 11-12 mai 2013 Race 1 (FSR-O3.5) Duration: 8m 1 Morten Hatlevoll 2.4Ghz 8637755 N-910 2 Herman Johansen 2.4Ghz 4093882 N-706 3 Stian Bamle 2.4Ghz 6994626 N-967 4 Jøran S Bråten 2.4Ghz

Detaljer

Hinnas Miniputturnering

Hinnas Miniputturnering Instrukser for Sekretariat 1.1 Minimum 2 personer deltar i sekretariatet Sekretariats 1.2 Dugnadsgjeng deltar da en halv dag hver Sekretariats 1.3 Mail sendes ut med instruks og møtetid til alle som skal

Detaljer

Deltagerinformasjon, oppdatert 25. juni SE OGSÅ LØPETS HJEMMESIDE: http://romerikeultra.vpweb.no/rpl-50-km.html

Deltagerinformasjon, oppdatert 25. juni SE OGSÅ LØPETS HJEMMESIDE: http://romerikeultra.vpweb.no/rpl-50-km.html Deltagerinformasjon, oppdatert 25. juni SE OGSÅ LØPETS HJEMMESIDE: http://romerikeultra.vpweb.no/rpl-50-km.html FULLT (110 påmeldte): Se hvem som er påmeldt: https://topptid.no/myreg/athlete_list/1181

Detaljer

PRESSEPROGRAM FOR BESØK AV HENNES KONGELIGE HØYHET KRONPRINSESSE METTE-MARIT 5. SEPTEMBER 2012

PRESSEPROGRAM FOR BESØK AV HENNES KONGELIGE HØYHET KRONPRINSESSE METTE-MARIT 5. SEPTEMBER 2012 PRESSEPROGRAM FOR BESØK AV HENNES KONGELIGE HØYHET KRONPRINSESSE METTE-MARIT 5. SEPTEMBER 2012 Offisielt program 11.00: Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsesse Mette-Marit ankommer Rådyrveien 1, 0595 Oslo.

Detaljer

NM OSELVAR 2011 KUNNGJØRING. 8 m 2 spriseil 12. - 14. august. Storebø. Møgsterfjorden/ Hundvåkosen. Fra Austevollregatta 2009, Hundvåkosen.

NM OSELVAR 2011 KUNNGJØRING. 8 m 2 spriseil 12. - 14. august. Storebø. Møgsterfjorden/ Hundvåkosen. Fra Austevollregatta 2009, Hundvåkosen. NM OSELVAR 2011 8 m 2 spriseil 12. - 14. august Storebø Møgsterfjorden/ Hundvåkosen Fra Austevollregatta 2009, Hundvåkosen. Foto: Iften Redjah KUNNGJØRING Austevoll Seilforening har gleden av å invitere

Detaljer