OFFENTLIG POSTLISTE. Til: Dag A. Wold. Lnr:3343/14 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 29.08Í4. Til: lngøy Grendeutvalg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG POSTLISTE. Til: Dag A. Wold. Lnr:3343/14 Forrige lnr: Svar på lnr.:3231114 Reg.dato: 29.08Í4. Til: lngøy Grendeutvalg"

Transkript

1 Side 1 Jou rnalposter regi strert Orga n isasjonsen het: U Til: Dag A. Wold Datert: Arkivkode:G/BNR 1/90 S.ansv:RAD.SERV.IMA Sakstittel: EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MV lnnhold: SVAR - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MV Lnr:3343/14 Forrige lnr: Reg.dato: 29.08Í U Datert: Arkivkode:614 Til: Tunsvoll AS v/erik Næss Sakstittel: SALG AV INGØY SKOLE INNhOId: SVAR - BUD PA INGØY SKOLE I MASØY KOMMUNE Lnr: Forrige lnr: S.ansv: RAD.DRU.SKR Saksb: RAD.FSK.INS U Til: Dag A. Wold Datert: Arkivkode:G/BNR l/162 S.ansv:RAD.SERV.IMA Sakstittel: EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MV lnnhold: SVAR - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MV Lnr: Forrige lnr: Reg.dato: 29.08J U Datert: Arkivkode:NAvN 1/173 S.ansv:RAD.SERV.IMA Til: Dag Arve Wold Sakstittel: EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MV lnnhold: SVAR - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MV Lnr: Forrige lnr: 'l V Datert: Til: lngøy Grendeutvalg Sakstittel: SALG AV INGØY SKOLE lnnhold: SVAR - SALG AV INGØY SKOLE Lnr: Forrige lnr: Arkivkode:614 Gradering Svar på lnr; S.ansv: RAD.DRU.SKR Saksb: RAD.FSK.INS

2 Side 2 J ou rnal poster reg istrert Organ isasjonsen het: U Datert: Arkivkode:***** ************************* S.ansv: RAD.øKO.EMM ********************+*+*****+++**++************************* Til: 13 OflS13 SAKStittEI: SØKNAD OM STARTLAN, TILSKUDD TIL ETABLERING OG TILPASNING INNhOId: SØKNAD OM STARTLAN, TILSKUDD TIL ETABLERING OG TILPASNING *********************************************************************************************************************+ Lnr: Forrige lnr: Svar på lnr I Datert: Arkivkode:G/BNR 2/108 S.ansv:RAD.SERV.IMA Fra: Britt Gloslie Sakstittel: SØKNAD - FRITAK KOMMUNALE EIENDOMSAVGIFTER INNhOId: SØKNAD - FRITAK KOMMUNALE EIENDOMSAVGIFTER 3/4 AV ARET GNR. 2 BNR. 108 Lnr: Forrige lnr: Reg.dato: 29.08J U Datert: Til: Sparebanken 1 Nord- Norge Sakstittel: BOLIGMAPPE LOMVANNSVEIEN 71 lnnhold: TILBAKEBETALING AV DEPOSITUM Lnr:3350/14 Forrige lnr: Svar på lnr Arkivkode:ADR Lomvannsveien 7l S.ansv:RAD.FSK.LIS Saksb: RAD.SERV.IMA I Datert: Arkivkode:243 S.ansv: RAD.SERV.IMA Fra 13 Ofl513 Sakstittel: SØKNAD OM BOSTØTTE **********************************************************************************************************************: lnnhold: VEDR. SøKNAD OM BOSTØTTE Lnr:3351/14 Forrige lnr: Svar på lnr I Datert: Arkivkode:G/BNR 1/127 S.ansv:RAD.SERV.IMA Fra: Ole Jørgen Thaule Sakstittel: SØKNAD OM REDUSERT RENOVASJONSAVGIFT lnnhold: SØKNAD OM REDUSERT RENOVASJONSAVGIFT GNR. 1 BNR. 127 Lnr: Forrige lnr: Reg.dato: 29.08J4

3 Side 3 Jou rn al poster reg istrert Orga n isasjon sen het: I Datert: Arkivkode: C56 &14 S.ansv: RAD.OPPV.THF Fra: Museene for kystkultur SAKStittCI: ARSN CIOING FOR 2013 MUSEENE FOR KYSTKULTUR INNhOId: ARSMELDING FOR MUSEENE FOR KYSTKULTUR OG GJENREISNING I FINNMARK IKS Lnr:3353/14 Forrige lnr: Reg.dato: 29.08J U Datert: Arkivkode Til: Vårin Ayari SAKStittEI: PERSONALMAPPE VARIN AYARI S.ansv: RAD.OPPV.THF Saksb: RAD.SERV.IMA Innhold: ARBEIDSBEKREFTELSE - STATENS LANEKASSE Lnr: Forrige lnr: I Datert: Arkivkode: A.20 &14 Fra: Måsøy skole SAKStittCI: ARSMELDING FOR SKOLEARET INNhOId: ARSMELDING FOR SKOLEARET MASØY SKOLE Lnr:3356/14 Forrige lnr: I Datert: Arkivkode: A20 &14 Fra: lngøy skole sakstittet: ARsn elotnc FoR INGØY skole INNhOId: ARSMELDING FOR INGØY SKOLE Lnr: Forrige lnr: S.ansv: RAD.OPPV.THF S.ansv: RAD.OPPV.THF I Datert: Arkivkode: C10 S.ansv:RAD.OPPV.MSW Fra: Fylkesmannen i Finnmark Saksb: RAD.OPPV.THF Sakstittel: SJ UM ILSSTEGET lnnhold: 2. UTBETALINGSANMODNING FORTILBAKEHOLDT SKJØNNSMIDLER 2014 Lnr:3358/14 Forrige lnr: Reg.dato: 29.08J I Fra: Terje Mostad Datert: Arkivkode: A02 S.ansv:RAD.OPPV.THF Sakstittel: VEDR. UNDERVISNING VED INGØY SKOLE - VOKSENOPPLÆRING lnnhold: VEDR. UNDERVISNING VED INGØY SKOLE - VOKSENOPPLÆRING Lnr:3360/14 Forrige lnr:

4 Utskriftsdato : I 4 Side 4 Jou rn al poster reg i streft O rga n isasjonsen h et: 1419'17-'12 U Datert: Arkivkode:411 S.ansv:RAD.OPPV.THF Til: søkerne Saksb: RAD.SERV.IMA Sakstittel: LEDIc STILLING - FAGLEDER FOR PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE lnnhold: ANSETTELSESPROTOKOLL Lnr:3361/14 Forrige lnr: I Datert: Arkivkode:G/BNR 2/205 S.ansv: RAD.DRU.SKR Fra: Odd Wiggo Olsen Gradering Sakstittel: SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT GNR.2 BNR.205 lnnhold: SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT GNR.2 BNR.205 Lnr: Forrige lnr: Reg.dato: 29.08J4 l4l985-1 U Til: Datert: Arkivkode:260 Sakstittel: FORSIKRING GARASJE - BAREBIL lnnhold: NY FORSIKRING Vedlegg: 01 Lnr:3363/14 Forrige lnr: Svar på lnr S.ansv: RAD.øKO.lNG U Datert: Arkivkode:260 S.ansv:RAD.øKO.lNG Til: SAKStittCI: OVERFØRSEL AV FORSIKRING FRA MASØY KOMMUNE TIL HAVØSUND HAVNEVESEN Innhold: SKADEFORSIKRING HAVØYSUND HAVNEVESEN MASØY KF Vedlegg: 01 Lnr: Forrige lnr: t I Datert: Arkivkode:***** S.ansv: RAD.HOM.AJS Fra 13 Ofl513 Sakstittel: SØKNAD OM TRYGDEBOLIG *************************************************************************************************+********************: lnnhold: SØKNAD OM TRYGDEBOLIG *****+****************************************************************************************************************r Lnr:3365/14 Forrige lnr: Svar på lnr

5 Side 5 Jou rn al poster reg istrert O rgan isasjonsen h et: l4l899-8 I Datert: Arkivkode:NAVN Kommunalbanken S.ansv:RAD.øKO.ING Fra: Kommunalbaken AS Gradering. SAKStittEI: LANEOPPTAK KUNSTGRESSLØFTET INNhOId: VEDR. LANEOPPTAK KUNSTGRESSLØFTET Lnr:3366/14 Forrige lnr: Reg.dato: 29.08J I Datert: Arkivkode:NAVN Kommunalbanken S.ansv:RAD.øKO.ING Fra: Kommunalbanken AS Gradering. SAKStittEI: LANEOPPTAK KUNSTGRESSLØFTET INNhOId: TILBUD- LANEOPPTAKKUNSTGRESSLØFTET Lnr: Forrige lnr: I Datert: Arkivkode:NAVN Kommunalbanken S.ansv:RAD.øKO.ING Fra: Kommunalbanken AS Gradering. SAKStittEI: LAN EOPPTAK KUNSTGRESSLØFTET lnnhold: TILBUD Lnr:3368/14 Forrige lnr: I Datert: Arkivkode:216 S.ansv: RAD.øKO.ANP Fra: VEFIK IKS Sakstittel: REVISORS BERETNING VEDR. KOMPENSASJONSOPPGAVE FOR MVA FOR 3. TERMIN 2014 lnnhold: REVISORS BERETNING VEDR. KOMPENSASJONSOPPGAVE FOR MVA FOR 3. TERMIN 2014 Lnr:3369/14 Forrige lnr: Reg.dato: 29.08J4 l4l988-l I Datert: Arkivkode:***** ************************ S.ansv: RAD.SERV.IMA Fra: ************************************************************ 13 Ofl513 Sakstittel: SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE lnnhold: SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE **********************************************************************************************************************: Lnr: Forrige lnr: Reg.dato: 29.O8.14

6 Side 6 J ou rnal poster reg istrert 29.O Organ isasjonsen h et: I Datert: Arkivkode:064 &01 Fra: Sakstittel: AVTALE OM SU PPLERINGSKJØP lnnhold: AVTALE OM SUPPLERINGSKJØP lnr: Forrige lnr: I Datert: Arkivkode:O53 Fra: IKA Finnmark IKS SAKStittEI: INNSYNSFORESPØRSEL OM OPPMALING FRA 1977 INNhOId: INNSYNSFORESPØRSEL OM OPPMAI-INC FRA 1977 Lnr: Forrige lnr: S.ansv: RAD.øKO.lNG S.ansv: RAD.FSK.SWJ Saksb: RAD.DRU.SKR U Datert: Arkivkode:G/BNR 1/8 S.ansv:RAD.SERV.IMA Til: Advokatene Rønning og Kirkesæther Sakstittel: ANMODNING OM BEKREFTELSE I EGENERKLÆRINGSSKJEMA lnnhold: SVAR - ANMODNING OM BEKREFTELSE I EGENERKLÆRINGSSKJEMA Lnr: Forrige lnr: Svar på lnr;

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: PERSFSK Lnr: 4324/08 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 05.11.08

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: PERSFSK Lnr: 4324/08 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 05.11.08 Side 1 08/1284-1 U Datert: 20.10.08 Arkivkode:NAVN Stock Fredrik S.ansv: FSK.LVO Til: Fredrik Stock P Ofl 5a, fvl 13 Sakstittel: ARBEIDSAVTALE *******************************************************************

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet: Side 1 09/140-63 U Datert: 25.11.09 Arkivkode: 251 *** Sakstittel: STARTLÅN 2009 Innhold: SVAR - STARTLÅN 2009 Lnr: 15706/09 Forrige lnr: 15475/09 Svar på lnr.: 14581/09 Reg.dato: 26.11.09 01/2849-35 U

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet: Side 1 05/1329-10 I Datert: 20.09.10 Arkivkode:***** ****************************** S.ansv: UNGDOM.UNGDOM.ØAG 13 Ofl 13 Sakstittel: ELEVMAPPE Innhold: VEDR. ELEVEN. Lnr: 11329/10 Forrige lnr: 4816/10 Svar

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE-SA-13 Lnr: 2515/15 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 27.02.15

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE-SA-13 Lnr: 2515/15 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 27.02.15 Side 1 14/2876-9 U Datert: 06.02.15 Arkivkode:601 G00 &41 S.ansv: FTJ.FTJ.SJØTOV Til: Follo Bedriftshelsetjeneste AS Sakstittel: RAMMEAVTALE BEDRIFTSHELSETJENESTE I SKI KOMMUNE Innhold: TILDELINGSBREV

Detaljer

POSTLISTE Navn: Kommunalbanken Navn: Stian Nilsen Gårdsdrift Navn: Søren A. Sørensen Navn: SAMETINGET

POSTLISTE Navn: Kommunalbanken Navn: Stian Nilsen Gårdsdrift Navn: Søren A. Sørensen Navn: SAMETINGET Lnr: 1422/12 Regdato:04.05.2012 Arkivkode Saksnr: 03/374-47 Dok.type: /U Gradering:132 Ofl 13 Fvl 13 Saksb: RÅD/REH/EMMI PER Dok.beskr: REFERAT FRA MØTE 24.02.12 Lnr: 3517/12 Regdato:04.05.2012 Arkivkode:F04

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 01.11.2013-01.11.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 01.11.2013-01.11.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 08/15-1 Regdato:01.11.2013 Arkivkode:S01 Saksb: BYG/BYG/TV SAR VOKKS Nett AS Dok.beskr: BEKREFTELSE PÅ TILKNYTNING OG NETTLEIE 2008 Saksnr: 08/15-3 Regdato:01.11.2013 Arkivkode:S01 Saksb: BYG/BYG/TV

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 01.02.2011-01.02.2011 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 01.02.2011-01.02.2011 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 10/792-7 Regdato:01.02.2011 Arkivkode:413 Saksb: STB/STB/LEH SAR Dok.beskr: INNFØRING AV ILO - KONVENSJON NR. 94 Saksnr: 10/82-60 Regdato:01.02.2011 Arkivkode:L31 Saksb: PMN/PMN/SAN SAR Statens

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet: Side 1 12/1128-3 U Datert: 08.08.12 Arkivkode: H46 S.ansv: POM.EIENDOM.MAJ Til: Tønsberg Blad Sakstittel: TRYGDELEILIGHET - HUSLYVEIEN Innhold: ANNONSE Lnr: 8429/12 Forrige lnr: 8428/12 Svar på lnr.: Reg.dato:

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 7/13 Regdato:02.01.2013 Arkivkode:Q14 Saksnr: 12/421-10 Dok.type: /I Gradering:

POSTLISTE. Lnr: 7/13 Regdato:02.01.2013 Arkivkode:Q14 Saksnr: 12/421-10 Dok.type: /I Gradering: Lnr: 7340/12 Regdato:02.01.2013 Arkivkode:F05 *** Saksnr: 09/400-12 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Fvl 13 Saksb: RÅD/REH/EGSØ Dok.beskr: OPPDRAGSAVTALE - AVLASTNINGSHJEM Lnr: 1/13 Regdato:02.01.2013

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet: Side 1 08/666-7 N Datert: 10.06.09 Arkivkode:GBNR 34/2 S.ansv: AREAL.BYG.POS Navn: Saksb: AREAL.MLP.IHA Sakstittel: GNR.34 BNR. 2 - VAHRVEIEN - DRIFTSBYGNING OG GJØDSELKUM Innhold: GNR.34 BNR. 2 - VAHRVEIEN

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet: Side 1 09/2161-2 U Datert: 05.02.10 Arkivkode:005 C21 S.ansv: RÅDMANN.TOPP.VIA Til: NM på ski 2010 Saksb: RÅDMANN.TOPP.TEE Sakstittel: NM PÅ SKI 2010 Innhold: NM PÅ SKI 2010 Lnr: 1763/10 Forrige lnr: 15900/09

Detaljer

POSTLISTE INTERN UTLYSNING

POSTLISTE INTERN UTLYSNING Lnr: 4364/13 Regdato:16.05.2013 Arkivkode:031 Saksnr: 11/318-56 Dok.type: /X Gradering: Saksb: RÅD/FOM/EMMI Dok.beskr: REFERAT MØTE "SAMMEN OM EN BEDRE KOMMUNE" Lnr: 4367/13 Regdato:16.05.2013 Arkivkode:419

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 6824/12 Regdato:06.09.2012 Arkivkode:J81

POSTLISTE. Lnr: 6824/12 Regdato:06.09.2012 Arkivkode:J81 Lnr: 6803/12 Regdato:06.09.2012 Arkivkode:N06 Saksnr: 11/812-39 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/STAB/AAKT SEN Navn: Troms Fylkestrafikk Dok.beskr: VEDR BESTILLING EKSTRA SKOLESKYSS Lnr: 6817/12 Regdato:06.09.2012

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet: Side 1 10/885-2 I Datert: 04.06.10 Arkivkode: L12 S.ansv: AREAL.MLP.CFJ Fra: Else og Bernt Dammen Sakstittel: OMRÅDEREGULERING STOKKE SENTRUM - VARSEL OMOPPSTART AV PLANARBEID Innhold: OMRÅDEREGULERING

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 2018/15 Regdato:12.04.2015 Arkivkode:A11 *** Saksnr: 14/704-36 Dok.type: /I Gradering:13 Ofl 13 Saksb: SB//LKS Journalenhet: Navn: Christine Sofie Gaasland Dok.beskr: SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS - NY

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 21.12.2012-21.12.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 21.12.2012-21.12.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 11/1110-5 Regdato:21.12.2012 Arkivkode:GBNR 25/71 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PMN/PMN/SAN SAR Dok.beskr: ANG. OPPMÅLING SFORRETNING - GBNR. 25/71 Saksnr: 11/1110-6 Regdato:21.12.2012 Arkivkode:GBNR

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EIENDOM Lnr: 3906/11 Forrige lnr:2833/11 Svar på lnr.: Reg.dato: 10.03.11

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EIENDOM Lnr: 3906/11 Forrige lnr:2833/11 Svar på lnr.: Reg.dato: 10.03.11 Side 1 99/3226-6 U Datert: 07.06.10 Arkivkode:***** ****************************** S.ansv: TEK.BOL.BOL. Til: ************************************************************ 13 offl. 13/fvl. 13 Sakstittel:

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: BYGGESAK Lnr: 21201/12 Forrige lnr: Svar på lnr.: 17643/12 Reg.dato: 09.01.13. Lnr: 420/13 Forrige lnr: Svar på lnr.

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: BYGGESAK Lnr: 21201/12 Forrige lnr: Svar på lnr.: 17643/12 Reg.dato: 09.01.13. Lnr: 420/13 Forrige lnr: Svar på lnr. Side 1 07/1252-48 U Datert: 07.12.12 Arkivkode:GNR 133/301 S.ansv: TEK.BYGG.HJOHAN Til: Saksb: SAMF.BYGG.HJOHAN Sakstittel: OPPFØRING AV TO BOLIGER I HOLTEVEIEN 56 OG 58 Innhold: SVAR - LEILIGHET FOR SOLVEIG

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 1925/12 Regdato:12.03.2012 Arkivkode:A20 *** Saksnr: 08/767-31 Dok.type: /U Gradering:130 Ofl 13 Fvl 13

POSTLISTE. Lnr: 1925/12 Regdato:12.03.2012 Arkivkode:A20 *** Saksnr: 08/767-31 Dok.type: /U Gradering:130 Ofl 13 Fvl 13 Lnr: 1914/12 Regdato:12.03.2012 Arkivkode:K01 Saksnr: 11/646-101 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/SERV/BGNY SEN Gunnar M. Dunkel Dok.beskr: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELSLOVEN Lnr: 1915/12

Detaljer

POSTLISTE NÆRINGSFONDET PROCALL AS

POSTLISTE NÆRINGSFONDET PROCALL AS Lnr: 303/12 Regdato:22.10.2012 Arkivkode:440 Saksnr: 11/930-7 Dok.type: /X Gradering: Saksb: RÅD/STAB/ETSR Navn: Verneombud kommunehuset, rådmannen Dok.beskr: VERNERUNDE KOMMUNEHUSET - HANDLINGSPLAN -

Detaljer

REINDRIFTSFORVALTNINGEN I TROMS

REINDRIFTSFORVALTNINGEN I TROMS Lnr: 8564/12 Regdato:07.11.2012 Arkivkode:243 Saksnr: 12/348-8 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/STAB/ABJO Navn: Miax AS Dok.beskr: SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET MIAX AS Lnr: 8569/12 Regdato:07.11.2012

Detaljer

POSTLISTE Navn: Troms fylkeskommune Navn: Troms Fylkeskommune Navn: Rovviltnemnda i region 8 Navn: NAV Sørreisa Navn: Dyrøy kommune

POSTLISTE Navn: Troms fylkeskommune Navn: Troms Fylkeskommune Navn: Rovviltnemnda i region 8 Navn: NAV Sørreisa Navn: Dyrøy kommune Lnr: 760/13 Regdato:28.01.2013 Arkivkode:243 D10 Saksnr: 11/36-5 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/KUID/KALO Navn: Troms fylkeskommune Dok.beskr: ANLEGG NR. 1925005501 TØMMERVIKA AKTIVITETSOMRÅDE OG TURVEI

Detaljer

POSTLISTE KULTURKONTORET

POSTLISTE KULTURKONTORET Lnr: 277/12 Regdato:10.10.2012 Arkivkode:440 Saksnr: 11/930-2 Dok.type: /X Gradering: SERVICEKONTORET Lnr: 279/12 Regdato:10.10.2012 Arkivkode:440 Saksnr: 11/930-3 Dok.type: /X Gradering: KULTURKONTORET

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 16.12.2013-20.12.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 16.12.2013-20.12.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK U Journalenhet: Lnr: 5451/13 Regdato:17.12.2013 Arkivkode:401 Saksnr: 13/1762-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅDM//SMH SEN Fagforbundet Dok.beskr: REFERAT FRA DRØFTINGSMØTE OM FRIKJØP AV HOVEDTILLITSVALGT FAGFORBUNDET

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet: Side 1 11/1600-17 I Datert: 22.12.11 Arkivkode:233 A10 S.ansv: OKK.BARNEHAG.VKV Fra: Oslo kommune Sakstittel: OFFENTLIGE TILSKUDD - REFUSJONER MELLOM KOMMUNER - 2011 Innhold: REFUSJONSKRAV FOR BARN I IKKE-KOMMUNALE

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Lnr: 475/15 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 09.01.15

OFFENTLIG POSTLISTE. Lnr: 475/15 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 09.01.15 Side 1 14/2527-5 U Datert: 08.01.15 Arkivkode:GNR 116/3 S.ansv: PBG.GEO.ØYGTOR Til: statens kartverk Saksb: RÅD.STAB.HOLCAT Sakstittel: GRENSEJUSTERING MELLOM GNR./BNR. 116/3, 116/23 OG 131/202 Innhold:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 08.02.2010-08.02.2010

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 08.02.2010-08.02.2010 Lnr: 224/10 Regdato:08.02.2010 Arkivkode:V07 Saksnr: 10/78-1 Dok.type: /I Gradering: Reindriftsforvaltningen SPERREGJERDE - MELLOM IFJORD-DARJOHKA - DISTRIKT 9 OG 13 - KRAV OM TILLEGGSUTREDNING (KOPI AV

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 17.09.2013-19.09.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 17.09.2013-19.09.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 2361/13 Regdato:18.09.2013 Saksnr: 13/564-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: ADM/OPV/HK Dok.beskr: ÅRSMELDING 2012 SKALAND BARNEHAGE Lnr: 2385/13 Regdato:17.09.2013 Arkivkode:GR/BR 2/165 Saksnr: 13/592-1

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 29.04.2013-05.05.2013

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 29.04.2013-05.05.2013 Lnr: 1071/13 Regdato:29.04.2013 Arkivkode:465 Saksnr: 13/111-7 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅDM/RÅDM/BOP Journalenhet: Navn: Kommunesektorens organisasjon Dok.beskr: TVISTEPROTOKOLL MED FAGFORBUNDET

Detaljer

POSTLISTE Navn: EiendomsMegler 1 Nord-norge AS Navn: Fylkesmannen i Troms Navn: Annie og Jon Kristian Bakkland Navn:

POSTLISTE Navn: EiendomsMegler 1 Nord-norge AS Navn: Fylkesmannen i Troms Navn: Annie og Jon Kristian Bakkland Navn: Lnr: 1425/12 Regdato:27.02.2012 Arkivkode:GN/BN 0/0 Saksnr: 12/134-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/TEKPL/CAJO EiendomsMegler 1 Nord-norge AS Dok.beskr: REGNING EIENDOMSOPPLYSNINGER GNR 27 BNR 31 REF.

Detaljer