KLPs utfordringer ifm internkontroll og hvordan disse er håndtert Runar Dybvik, leder for internrevisjonen i KLP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLPs utfordringer ifm internkontroll og hvordan disse er håndtert Runar Dybvik, leder for internrevisjonen i KLP"

Transkript

1 NIRFs nettverk for statlig sektor, 22. august 2013 KLPs utfordringer ifm internkontroll og hvordan disse er håndtert Runar Dybvik, leder for internrevisjonen i KLP

2 Agenda Risikostyring og internkontroll i bank og forsikring Om KLP Årlig rapportering av risikostyring og internkontroll i KLP Utfordringer / hva er viktig å vektlegge Tilnærming og gjennomføring Kommunikasjon og rapportering Hovedutfordringer Veien videre 2

3 Risikostyring og internkontroll i bank og forsikring 3

4 Regelverkene Definisjonen av internkontroll i bank og forsikring er den samme som i veilederen utarbeidet av DFØ, dvs. COSO-definsjonen Internkontroll er en prosess, gjennomført av foretakets styre, ledelsen og ansatte for å gi rimelig sikkerhet vedrørende måloppnåelse innen Når internkontroll omtales i finansnæringen refereres det til Forskrift om risikostyring og internkontroll Fra 1997 til 2008 var det Forskrift om internkontroll. Fra 2008 ville Finanstilsynet ha mer fokus på risikostyring, og forskriften ble endret til Forskrift om risikostyring og internkontroll Banker og verdipapirforetak er også underlagt Basel II regelverket, og forsikringsselskaper vil få tilsvarende krav når Solvens II regelverket trer i kraft. Regelverkene stiller krav til egenvurdering av kapitalbehov basert på en kvantifisering av risikoene og kvaliteten på internkontrollen 4

5 Forskrift om risikostyring og internkontroll Styret skal påse at foretaket har hensiktsmessige systemer for risikostyring og internkontroll, utdypes i 8 underpunkter ( 3) Daglig leder skal sørge for å etablere en forsvarlig risikostyring og internkontroll, påse at denne er gjennomført og dokumentere ( 4) Ansvaret omfatter også utkontraktert virksomhet ( 5 ) Foretaket skal løpende vurdere hvilke vesentlige risikoer som er knyttet til virksomheten ( 6) Ledere på alle vesentlige virksomhetsområder skal løpende vurdere gjennomføringen av internkontrollen og ta stilling til dette ( 7) For hvert virksomhetsområde skal det foreligge konklusjoner på 6 og 7 som rapporteres til daglig leder. Daglig leder skal minst en gang i året gi en samlet vurdering til styret ( 8) 5

6 Om KLP (Kommunal Landspensjonskasse) 6

7 Forretningsidé 7

8 Kommunal Landspensjonskasse Kommunal Landspensjonskasse (KLP) (Offentlig tjenestepensjon) KLP Skadeforsikring AS KLP Kapitalforvaltning AS KLP Fondsforvaltning AS KLP Eiendom AS KLP Banken AS KLP Forsikringsservice AS KLP Bedriftspensjon AS KLP Kommunekreditt KLP Kreditt 8

9 Kunder / Eiere Kommuner Statlige helseforetak Bedrifter Fylkeskommune Private sykehus m.fl. 55 % 28 % 10 % 5 % 2 % 9

10 Pensjonsforsikring og dens risikoer Pensjon er sparing Arbeidsgiver innbetaler løpende premie for de ansatte Utbetaling av pensjon fra pensjoneringstidspunkt Lave driftskostnader i forsikringsselskapet og god avkastning på innbetalte premier (aktiva til forvaltning) er kritiske suksessfaktorer for at kundene skal betale lavest mulig pensjonspremie 1 % høyere avkastning på aktiva til forvaltning gir ca. 15 % lavere premieinnbetalinger Risikoene kan kategoriseres i følgende hovedgrupper Strategiske - og forretningsmessige risikoer ( Muligheter og trusler ) Markeds - risiko Kredittrisiko Forsikrings risiko Ta risiko Ta risiko Styre risiko Operasjonell risiko Minimere risiko 10

11 Årlig rapportering av risikostyring og internkontroll i KLP 11

12 Årlig rapportering risikostyring og IK Oppdatering av overordnede risikoer (25-30 stk) Seksjonsnivå (nivå 3) - Risiko- og kontrollvurdering Risiko- og kontrollvurdering av måloppnåelse /prosesser (en variant av figur 31 i DFØs veileder) En skjematisk beskrivelse av hver identifisert svakhet med tiltak, ansvar og tidspunkt for gjennomføring Risikokart (tilsvarende figur 27 i veilederen) Sammendrag fra seksjonsleder Divisjonsnivå (nivå 2) - Risiko- og kontrollvurdering Sammenstilling og kalibrering av seksjonens risiko- og kontrollvurdering: Noe sorteres ut, noe legges til (?), noe justeres Konsernledelsen (KL) For hver av de overordnede risikoene er det utpekt en konserndirektør som er eier av risikoen. Risikoeier fremlegger sin vurdering av status på risikoen og drøfter dette med konsernledelen Konsernsjef (nivå 1) Utarbeider sak til styret Vurderingene fra divisjonene og resultatet fra risikoeiermøtet i KL sammenfattes 12

13 Utfordringer / hva er viktig å vektlegge 13

14 Tilnærming og gjennomføring God forståelse av risiko da faller internkontroll naturlig inn Hvor starter prosessen? Starte på nederste nivå og aggregere opp mest benyttet Starte med overordnede risikoer og bryte dem ned KLP en kombinasjon Samme tilnærming på alle risikoene? Ja, for oversikt Nei, det gir ikke dybdeforståelse av risikoen Put the right man on the bus Utkontraktering ut av øye, ut av sinn Utvikling fra ikke se, ikke høre via motta bekreftelse til ta stilling 14

15 Kommunikasjon og rapportering Koordinering og kalibrering Ikke legge sammen epler og bananer Må gjøres av leder Krav til sammendrag fra ledere Ikke historiefortelling, men ta stilling til de enkelte elementer av risiko og kontroll Presentasjon til styret Hva er de interessert i, og hvilke budskap er viktig å få frem Mindre fokus på beskrivelse av gjennomføring Ikke detaljer om det som ikke er vesentlig Ledelsen, andrelinjefunksjoner og internrevisjon bør bruke samme begrepsapparat Oppfølging 15

16 Hovedutfordringer Bedre sammenstilling og kalibrering Integrere internkontrollen i den løpende virksomhetsstyringen Håndtering av utkontraktert virksomhet 16

17 Veien videre Dette blir aldri perfekt, men må gjøres litt bedre hver gang 17

PILAR 3 - Basel II. KLP Kapitalforvaltning AS 2010

PILAR 3 - Basel II. KLP Kapitalforvaltning AS 2010 PILAR 3 - Basel II KLP Kapitalforvaltning AS 2010 Innhold 1 Innledning... 2 2 Ansvarlig kapital og kapitalkrav Pilar 1... 3 2.1 Ansvarlig kapital... 3 2.2 Kapitalkrav... 3 3 Styring og kontroll av risiko

Detaljer

Veileder. Veileder i internkontroll

Veileder. Veileder i internkontroll Veileder Veileder i internkontroll DFØ 04/2013, 1. opplag Forord God internkontroll understøtter styringen og bidrar til at virksomhetens mål og krav blir oppfylt. Internkontroll handler om å sikre kvalitet

Detaljer

Uavhengig attestasjonsoppdrag for Norges Banks representantskap vedrørende risikostyringen i Norges Bank Investment Management. Oppdraget omfatter en

Uavhengig attestasjonsoppdrag for Norges Banks representantskap vedrørende risikostyringen i Norges Bank Investment Management. Oppdraget omfatter en Uavhengig attestasjonsoppdrag for Norges Banks representantskap vedrørende risikostyringen i Norges Bank Investment Management. Oppdraget omfatter en gjennomgang av utforming og implementering av organisasjonsstruktur

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn Fellesrapport Tilsyn med regnskapsførerselskaper som utfører regnskapstjenester for foretak av allmenn interesse Tematilsyn 2014 DATO: 15. juni 2015 NUMMER: 14/8978 m.fl. Seksjon/avdeling: Revisjon og

Detaljer

Konsept for internkontroll

Konsept for internkontroll Konsept for internkontroll Helse Vest RHF April 2008 39089.DOC side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Forord... 4 2 Helse Vest RHFs roller og hovedoppgaver... 5 3 Mål og hensikt med dette

Detaljer

Risikostyring i staten

Risikostyring i staten Risikostyring i staten Risikostyring stat Det foregår en rekke endringer innenfor statlig økonomistyring som samlet utgjør en reform av måten statlige virksomheter driver sin styring på. Behovet for god

Detaljer

Risikostyring og internkontroll

Risikostyring og internkontroll Risikostyring og internkontroll Bankenes sikringsfond Høstkonferanse 2009 Arne H Sæther Statsutorisert revisor KPMG AS DnB Nor DnB Nor brøt loven, bløffet og overdrev..brudd på verdipapirhandelloven og

Detaljer

Finansdepartementet har gitt Folketrygdfondet mandat til å forvalte Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond.

Finansdepartementet har gitt Folketrygdfondet mandat til å forvalte Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond. PRINSIPPER FOR RISIKOSTYRING 1 BAKGRUNN OG FORMÅL Finansdepartementet har gitt Folketrygdfondet mandat til å forvalte Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond. Statens pensjonsfond Norge og

Detaljer

Styrets årsberetning. Selskapets hovedkontor ligger i Oslo. I tillegg har KLP kontorer i Bergen, Trondheim, København og Stockholm.

Styrets årsberetning. Selskapets hovedkontor ligger i Oslo. I tillegg har KLP kontorer i Bergen, Trondheim, København og Stockholm. Styrets årsberetning Pensjonskundene i Kommunal Landspensjonskasse fikk god avkastning på sine midler i 2010 med en verdijustert avkastning på 7,5 prosent, og et kunderesultat på 9,7 milliarder kroner

Detaljer

Solvency II-forberedelser tema nok en gang i Innblikk

Solvency II-forberedelser tema nok en gang i Innblikk Innblikk Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 15-2013 Solvency II-forberedelser tema nok en gang i Innblikk I påvente av implementeringen av Solvens II-regelverket varslet som kjent EIOPA i en publikasjon

Detaljer

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Nord. Versjon 1.0

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Nord. Versjon 1.0 Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord Versjon 1.0 31. mars 2009 Innhold Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord...3 1.0 Hensikten med dokumentet...3 2.0 Styringskjeden...3 3.0 Definisjoner...4

Detaljer

02 ÅRSRAPPORT 2014. Ansvarlig. Elisabeth Kristina Mahle CRM rådgiver, Marked

02 ÅRSRAPPORT 2014. Ansvarlig. Elisabeth Kristina Mahle CRM rådgiver, Marked KLP årsrapport 2014 02 ÅRSRAPPORT 2014 Ansvarlig Elisabeth Kristina Mahle CRM rådgiver, Marked KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen,

Detaljer

Utvikling de siste 5 år

Utvikling de siste 5 år KLP årsrapport 2013 Utvikling de siste 5 år Millioner kroner KLP Konsern 2013 2012 2011 2010 2009 Resultat før skatt -107 997 653 515 776 Forvaltningskapital 369 757 331 783 291 784 271 736 258 549 Egenkapital

Detaljer

NYE KAPITALDEKNINGSREGLER

NYE KAPITALDEKNINGSREGLER Kredittilsynet NYE KAPITALDEKNINGSREGLER Notat om gjennomføringen i Norge til uttalelse September 2004 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 1.2 INNHOLDET I DOKUMENTET... 4 2 FORSLAGET FRA EU-KOMMISJONEN...

Detaljer

Nye finansforvaltningsreglementer - erfaringer og tendenser. NKRFs Fagkonferanse 2011 i Alta Asbjørn O. Pedersen Generalsekretær i NKK

Nye finansforvaltningsreglementer - erfaringer og tendenser. NKRFs Fagkonferanse 2011 i Alta Asbjørn O. Pedersen Generalsekretær i NKK Nye finansforvaltningsreglementer - erfaringer og tendenser NKRFs Fagkonferanse 2011 i Alta Asbjørn O. Pedersen Generalsekretær i NKK Spørreundersøkelser om kommunenes og fylkes- Kommunenes finansforvaltning

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 6/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den onsdag den 13.11.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer

Detaljer

NRP Finans AS. Styring og kontroll av risiko

NRP Finans AS. Styring og kontroll av risiko NRP Finans AS Styring og kontroll av risiko - Forhold til forskrift om årsregnskap for verdipapirforetak og opplysningsplikt ift. forskrift om kapitalkrav for verdipapirforetak mfl. (Pilar III) Styring

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

Styring og kontroll. Styrets styringsfunksjon i praksis Revisors kritiske blikk Innspill for å bedre grunnlaget for styrets beslutningsprosess

Styring og kontroll. Styrets styringsfunksjon i praksis Revisors kritiske blikk Innspill for å bedre grunnlaget for styrets beslutningsprosess Styring og kontroll Styrets styringsfunksjon i praksis Revisors kritiske blikk Innspill for å bedre grunnlaget for styrets beslutningsprosess 24. september 2013 Innhold Slide 6 Virksomhetsstyring 9 Sentrale

Detaljer

Selskapenes forberedelser til Solvens II

Selskapenes forberedelser til Solvens II Til forsikringsselskapene VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 13/12852 17.12.2013 Selskapenes forberedelser til Solvens II Finanstilsynet vil med dette gi oppdatert informasjon om det kommende europeiske

Detaljer

Ny finansforskrift. Konsekvenser sett med en overvåkers øyne. Jan P. Jørgensen AF Kommunepartner

Ny finansforskrift. Konsekvenser sett med en overvåkers øyne. Jan P. Jørgensen AF Kommunepartner Ny finansforskrift - Konsekvenser sett med en overvåkers øyne Jan P. Jørgensen AF Kommunepartner Et non profit arbeidsfellesskap: Kommunalbanken KLP Forsikring Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken Gjøvik, 8. september 2014. J.nr./referanse: 08-14/SL/ks KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Rolv Ludvigsen (Ap), leder Torgeir Søfferud (FrP), nestleder Wenche

Detaljer

Revisjon av risikostyring og -ledelse - Variabel lønn og pensjon

Revisjon av risikostyring og -ledelse - Variabel lønn og pensjon Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 8-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Revisjon av risikostyring og -ledelse - Variabel lønn og pensjon For kontrollutvalget i Oppland fylkeskommune Januar 2009 FORORD Denne

Detaljer

KLP Banken AS Pilar 3 - Basel II 2012

KLP Banken AS Pilar 3 - Basel II 2012 KLP Banken AS Pilar 3 - Basel II 2012 Innhold: 1 Innledning 2 2 Konsolidering 3 3 Ansvarlig kapital og kapitalkrav 4 3.1 Ansvarlig kapital 4 3.2 Kapitalkrav 4 4 Kredittrisiko og motpartsrisiko 5 4.1 Definisjon

Detaljer

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF Malema UTK Rapport 3/2014 Revisjon av Sykehuset Østfold HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 02.06 2014 Rapport nr. 3/2014 Revisjonsperiode Mars mai 2014 Virksomhet Sykehuset i Østfold HF Rapportmottaker

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

KLP Banken AS Pilar 3 - Basel II 2011

KLP Banken AS Pilar 3 - Basel II 2011 KLP Banken AS Pilar 3 - Basel II 2011 Innhold: 1 Innledning 2 2 Konsolidering 3 3 Ansvarlig kapital og kapitalkrav 4 3.1 Ansvarlig kapital 4 3.2 Kapitalkrav 4 4 Kredittrisiko og motpartsrisiko 5 4.1 Definisjon

Detaljer

Implikasjoner ved verdsettelse av forsikringsselskaper

Implikasjoner ved verdsettelse av forsikringsselskaper NORGES HANDELSHØYSKOLE Oslo, 19.12.2011 Implikasjoner ved verdsettelse av forsikringsselskaper av Aleksander Moholdt og Øyvind Wold-Hansen Veileder: Knut Kristian Aase Masterutredning i finansiell økonomi

Detaljer