Lysbildedesign+ Innhold* Tabeller* Lysbilder** Biler*og*figurer* Grafer** Lysbilder* 24/01/14*

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lysbildedesign+ Innhold* Tabeller* Lysbilder** Biler*og*figurer* Grafer** Lysbilder* 24/01/14*"

Transkript

1 Lysbilder* 24/01/14* Lysbildedesign+ Ole*Andreas*Alsos* Innhold* Lysbilder** Biler*og*figurer* Tabeller* Grafer** Alle+foto:+Kjell+A.+Olsen+ 1*

2 Lysbilder* 24/01/14* Foto:*Ram*Yoga* Herregud*kor* kjedelig*det*blei* eoerkvært * istockphoto* 2*

3 Lysbilder* 24/01/14* Foto:*Ram*Yoga* Foto:*Ram*Yoga* Dag+Svanæs,+IDI+ Foredrags5* holder* Lysbilder* Presentasjons trekanten* + * Innhold* 3*

4 Lysbilder* 24/01/14* Foto:*NTNU* 4*minuOers*kvalifiseringsheat:* 6*minuOers*finale:* Video+ Video+ 4*

5 Lysbilder* 24/01/14* Foredrags5* holder* Lysbilder* Presentasjons trekanten* + * Innhold* Godt visuelt presentert! 5*

6 Lysbilder* 24/01/14* Foredrags5* holder* Lysbilder* Presentasjons trekanten* + * Innhold* Statoil/Marintek* nasaimages.org* 6*

7 Lysbilder* 24/01/14* 6*minuOers*finale:* Hvor+går+det+galt?+ Mindre*tekst** Mer* 7*

8 Lysbilder* 24/01/14* Hjernen*fungerer*som* en*radio* Dual*band* Blomster! 8*

9 Lysbilder* 24/01/14* Blomster! Blomster! Blomster! 9*

10 Lysbilder* 24/01/14* 10*

11 Lysbilder* 24/01/14* Kun*ny^g** for*deg* Også*ny^g** for*publikum* 11*

12 Lysbilder* 24/01/14* Lysbilder+ Manus+ Notater+ Mindre*tekst* Mindre*av*deOe* Mer*bilder* Mer*av*deOe* Blomster* 12*

13 Lysbilder* 24/01/14* * Jernbaneverkets*mulighet*al*å*salle*krav*al* energimålerutrustning*(2/2)* - Oppfølgingspunkt for JBV fra tidligere møte med NSB, Flytoget og CargoNet: - Undersøke hvorvidt Jernbaneverket kan stille krav om at det skal monteres energimålerutrustning i elektrisk rullende materiell Jernbaneverkets+krav++ - Juridisk Seksjon hos JBV har arbeidet frem et internt notat der de blant annet har vurdert + dette opp mot: + * - Energiloven Montasje*av*energimålere** - Norsk jernbanelovgining ) i*alle*tog*som*trafikkerer** - Internasjonale jernbanedirektiv - St.prp. Nr det*norske*jernbaneneoet** 64 (1996/97) ) - Konklusjonen er basert på: - Nevnte forskrifter og **Energimålere** lover gir ikke noen direkte konklusjon på aktuelt spørsmål - Jernbaneverkets vilkår for adgang til Jernbanenettet skal være saklige, rimelige og ikke-diskriminerende. ***i*tog*på*norske*linjer* - Sett i sammenheng med kostnader for strømforbruket synes kostnadene å være små => et rimelig vilkår. - Notatet konkluderer med at slikt krav ikke kan sies å være diskriminerende. - Konklusjon: Jernbaneverket kan stille krav om det skal monteres energimålere i alle tog som jevnlig skal trafikkere det norske jernbanenettet. Barn*og*astma* Den*store*Miljø5*og*barneastmastudien*ved* Ullevål*universitetssykehus*( )*har*fulgt* nærmere*4000*barn*i*oslo*fra*to*års*alder.** Studien*viser*at*20*%*av*barna*har*eller*har*haO* astma*innen*a*års*alder.** Nordlandsstudien,*hvor*seks*tusen*skoleelever*fra* andre*al*åoende*klasse*ble*kartlagt*( ),* viser*den*samme*forekomsten*av*astma.* DeOe*gir*et*svært*høyt*antall*barn*som*trenger* medisiner*for*sin*sykdom.** 20+% %++ adherence+ hop://www.balkhaleej.com/* 13*

14 Lysbilder* 24/01/14* Ressurser Ressurser* Åtte utviklere 100 % Produkteier 50 % Løsningsarkitekt 20 % Ytterligere en ressurs tar seg av automatisering av installasjon Scrum master PROSJEKT B bistår i prosjektet Prosjektleder Installasjon* Løsnings5* arkitekt* Prosjekt5 leder* Produkt5* eier* Scrum* master* Utvikler* Utvikler* Utvikler* Utvikler* Utvikler* Utvikler* Utvikler* Utvikler* Fremgangsmåte Vi har tatt utgangspunkt i at lokalitetene er innaskjærs hvor det er relativt grunt og bunntopografien er viktig for strømforholdene. Som en arbeidshypotese har vi tenkt at en forenklet modell av strøm kan bestå av vindgenerert strøm + tidevann + kyststrøm. Etter at tidevannsstrømmen på en lokalitet er målt over en 30 dagers periode, er den forutsigbar. Vindstrøm og kyststrøm vil endre seg relativt raskt, men antagelig vil det ikke være så store endringer i disse innenfor en tidshorisont på noen timer. Dette burde gjøre det mulig å forutsi strømmen innenfor 1-6 timer frem i tid på en gitt lokalitet der vi har sanntids strømmålinger. SINTEF Fisheries and Aquaculture Strøm*=*Vindgenerert*strøm*+*adevannsstrøm*+*kyststrøm* 14*

15 Lysbilder* 24/01/14* Hvis+alt+er+uthevet,++ er+ingenong+uthevet + Hvis*alt+er*uthevet,** er*ingenong+uthevet * Hvis*alt+er*uthevet,** er*ingenong+uthevet * Få*ang*på*linje!* 15*

16 Lysbilder* 24/01/14* Galvanisk+Korrosjon+ Galvanisk*Korrosjon* Omit+needless** words+ Lær*å*sykle* Monter*støOehjul*på*sykkelen* Hev*støOehjulene*slik*at*du*vingler* Ta*på*deg*hjelm,*hansker*og*klær*som* beskyoer* L* Fjern*støOehjulene*og*tren*på*å*falle*på* gress* Dra*ut*på*sykkeltur*hver*gang*du*får* muligheten!* Lær*å*sykle* StøRehjul* Vingle+ BeskyRelse* L* Gress+ Dra+ut!+ Lær*å*sykle* Monter*støRehjul+på*sykkelen* Hev*støOehjulene*slik*at*du*vingler+ Ta*på*deg*hjelm,*hansker*og*klær*som* beskyrer+ L* Fjern*støOehjulene*og*tren*på*å*falle*på* gress+ Dra+ut+på*sykkeltur*hver*gang*du*får* muligheten!* Lær*å*sykle+ 16*

17 Lysbilder* 24/01/14* Bakgrunn* Tekst*/*forgrunn* ClipArt+ Lorem*ipsum*dolor*sit*amet.** Consectetuer*adipiscing*elit.** Suspendisse*dictum*loboras*urna.** Donec*scelerisque*mollis*magna.** Maecenas*egestas.** 6+råd+for+ effekove+ lysbilder+ + Bruk*heller**********enn*ord* Luo* KuO*unødvendige*ord* Pastellfarger** RuteneO*og*nærhet* Skap*kontrast*med*utheving+ 17*

18 Gode%bilder%og%% illustrasjoner% Ole(Andreas(Alsos((( En%kra3ig%visuell%prosessor%% Photo:(Ram(Yoga( 1(

19 LuH( Bakgrunn( Tekst/forgrunn( 2(

20 Dårlig( Løsning( Text( Dårlig( Løsning( Fyll:%Lyse(farger( Bra( Bra( Løsning( Løsning( Linje:%LiQ(mørkere(enn(fyll( Tekst:%Mørke(farger( Bra( Løsning( Dårlig( Kontrast% Kontrast( Tredjedelsregelen( Dårlig( Kontrast( Bra( Kontrast( Bra( Kontrast( 3(

21 4(

22 5(

23 Utsni=% Kontrast% Original( BeQer(contrast( 6(

24 Farge(( Original( Black(&(white(( Black(&(white,(contrast( Gjør%det%le=%å%sammenligne% StøQer(ikke( sammenligning( Stø=er% sammenligning% 7(

25 Direkte%mapping% A( (helix( B( (Fossa(of(an\helix( C( (An\helix( D( (Concha( E( (An\tragus( F( (Tragus( G( (Lobe( H( (External(auditory(meatus( I( (Tympanic(membrane( K( (Incus( (( ( ( TuHe((1997)( Slots( Chip( Another(chip( Scrum% ( ( ( ( ( ( ( ( ( BaQery( Another(chip( 8(

26 ( ( ( ( 9(

27 Lagdeling(med(farger( 25(mm( ABCD Norway Responsibilities Juniors and seniors work together in teams on: Specification Chip design Test and verification Development tools Technical support Training Marketing University programs 10(

28 Training Marketing Chip design Specification Technical support Development tools Test and verification University programs Første komersielle Q-Free leser ABCD Norway Responsibilities +% Både(form%og(( Innhold%er(vik\g( Første(kommersielle(( ABCD&leser( Med(god(form%% forstår(du(innhold( 11(

29 Graf(eller(tabell?( Tabelldesign( Produkt Jan Feb Mar Apr Mai Jun Produkt , , , , , ,80 Produkt , , , , , ,28 Produkt , , , , , ,31 Produkt , , , , , ,93 Produkt , , , , , ,97 Produkt , , , , , ,81 Produkt , , , , , ,69 Produkt , , , , , ,17 Produkt , , , , , ,30 Produkt , , , , , ,76 Fremfor'alt'annet' 'vis'dataene( ( ( ( ( ((( &&(Edward(R.(TuHe( 12(

30 Maksimér(data/blekk&raten!( Lav(data/blekk&rate( Produkt Jan Feb Mar Apr Mai Jun Produkt , , , , , ,54 Produkt , , , , , ,15 Produkt , , , , , ,19 Produkt , , , , , ,80 Produkt , , , , , ,93 Total , , , , , ,60 Hvordan(designe(en(god(tabell?( Høy(data/blekk(rate( Produkt Jan Feb Mar Apr Mai Jun Produkt , , , , , ,54 Produkt , , , , , ,15 Produkt , , , , , ,19 Produkt , , , , , ,80 Produkt , , , , , ,93 Total , , , , , ,60 Enkel%tabell%laget%i%Word/Excel% Fjern%unødvendige%stø=elinjer,% Ton%ned%gjenværende%stø=elinjer,%% Uthev%kolonneoverskri3er% Oppgave Ansvarlig Ansattnummer Omfang % Ferdig Frist Obligatorisk Oppgave 1 GAR uke 12, J Oppgave 2 HAR uker N Oppgave 3 JTE uker 14, J Oppgave 4 HHA uker J Oppgave 5 LET uke 66, N Oppgave 6 JA uke J Oppgave Ansvarlig Ansattnummer Omfang % Ferdig Frist Obligatorisk Oppgave 1 GAR uke 12, J Oppgave 2 HAR uker N Oppgave 3 JTE uker 14, J Oppgave 4 HHA uker J Oppgave 5 LET uke 66, N Oppgave 6 JA uke J 13(

31 ( ( ( Fjern%unødvendige%stø=elinjer,% Ton%ned%gjenværende%stø=elinjer,%% Uthev%kolonneoverskri3er% Separer%linjer%med%lu3% Oppgave Ansvarlig Ansattnummer Omfang % Ferdig Frist Obligatorisk Oppgave 1 GAR uke 12, J Oppgave 2 HAR uker N Oppgave 3 JTE uker 14, J Oppgave 4 HHA uker J Oppgave 5 LET uke 66, N Oppgave 6 JA uke J Oppgave Ansvarlig Ansattnummer Omfang % Ferdig Frist Obligatorisk Oppgave 1 GAR uke 12, J Oppgave 2 HAR uker N Oppgave 3 JTE uker 14, J Oppgave 4 HHA uker J Oppgave 5 LET uke 66, N Oppgave 6 JA uke J ( Separer%linjer%med%lu3% Justér%kolonneoverskri3er% Oppgave Ansvarlig Ansattnummer Omfang % Ferdig Frist Obligatorisk Oppgave 1 GAR uke 12, J Oppgave 2 HAR uker N Oppgave 3 JTE uker 14, J Oppgave 4 HHA uker J Oppgave 5 LET uke 66, N Oppgave 6 JA uke J Oppgave Ansvarlig Ansattnummer Omfang % Ferdig Frist Obligatorisk Oppgave 1 GAR uke 12, J Oppgave 2 HAR uker N Oppgave 3 JTE uker 14, J Oppgave 4 HHA uker J Oppgave 5 LET uke 66, N Oppgave 6 JA uke J 14(

32 ( Justér%kolonneoverskri3er% Fly=%benevning%Ol%kolonneoverskri3er% Oppgave Ansvarlig Ansattnummer Omfang % Ferdig Frist Obligatorisk Oppgave 1 GAR uke J Oppgave 2 HAR uker N Oppgave 3 JTE uker J Oppgave 4 HHA uker J Oppgave 5 LET uke N Oppgave 6 JA uke J Oppgave Ansvarlig Ansattnummer Omfang % Ferdig Frist Obligatorisk Oppgave 1 GAR uke J Oppgave 2 HAR uker N Oppgave 3 JTE uker J Oppgave 4 HHA uker J Oppgave 5 LET uke N Oppgave 6 JA uke J ( Fly=%benevning%Ol%kolonneoverskri3er% Bruk%overspennende%kolonneoverskri3er% Oppgave Ansvarlig Ansattnummer Omfang (uker) Ferdig Frist (prosent) (mm.dd.åå) Obl. Oppgave 1 GAR J Oppgave 2 HAR N Oppgave 3 JTE J Oppgave 4 HHA J Oppgave 5 LET N Oppgave 6 JA J Oppgave Ansvarlig Ansattnummer Omfang (uker) Ferdig Frist (prosent) (mm.dd.åå) Obl. Oppgave 1 GAR J Oppgave 2 HAR N Oppgave 3 JTE J Oppgave 4 HHA J Oppgave 5 LET N Oppgave 6 JA J 15(

33 ( Bruk%overspennende%kolonneoverskri3er% Uthev%vikOge%data% Ansatt Oppgave Ansv. Nr. Omfang (uker) Status Ferdig Frist (prosent) (mm.dd.åå) Obl. Ansatt Oppgave Ansv. Nr. Omfang (uker) Status Ferdig Frist (prosent) (mm.dd.åå) Obl. Oppgave 1 GAR J Oppgave 2 HAR N Oppgave 3 JTE J Oppgave 4 HHA J Oppgave 5 LET N Oppgave 6 JA J Oppgave 1 GAR J Oppgave 2 HAR N Oppgave 3 JTE J Oppgave 4 HHA J Oppgave 5 LET N Oppgave 6 JA J (Uthev%vikOge%data%(ramme)% (Uthev%vikOge%data%(farget%ramme)% Ansatt Status Ansatt Status Oppgave Ansv. Nr. Omfang (uker) Ferdig Frist (prosent) (mm.dd.åå) Obl. Oppgave 1 GAR J Oppgave 2 HAR N Oppgave 3 JTE J Oppgave 4 HHA J Oppgave 5 LET N Oppgave 6 JA J Oppgave Ansv. Nr. Omfang (uker) Ferdig Frist (prosent) (mm.dd.åå) Obl. Oppgave 1 GAR J Oppgave 2 HAR N Oppgave 3 JTE J Oppgave 4 HHA J Oppgave 5 LET N Oppgave 6 JA J 16(

34 (Uthev%vikOge%data%(fyllfarge)% (Uthev%vikOge%data%(teksSarge)% Ansatt Status Ansatt Status Oppgave Ansv. Nr. Omfang (uker) Ferdig Frist (prosent) (mm.dd.åå) Obl. Oppgave 1 GAR J Oppgave 2 HAR N Oppgave 3 JTE J Oppgave 4 HHA J Oppgave 5 LET N Oppgave 6 JA J Oppgave Ansv. Nr. Omfang (uker) Ferdig Frist (prosent) (mm.dd.åå) Obl. Oppgave 1 GAR J Oppgave 2 HAR N Oppgave 3 JTE J Oppgave 4 HHA J Oppgave 5 LET N Oppgave 6 JA J Før% Oppgave Ansvarlig Ansattnummer Omfang % Ferdig Frist Obligatorisk Oppgave 1 GAR uke 12, J Oppgave 2 HAR uker N Oppgave 3 JTE uker 14, J Oppgave 4 HHA uker J Oppgave 5 LET uke 66, N Oppgave 6 JA uke J Hvordan(designe(tabeller( 1. Fjern%unødvendige(linjer((bruk(heller(luH)(( 2. Ton%ned%Gjenværende(linjer( E=er% Ansatt Status Oppgave Ansv. Nr. Omfang (uker) Ferdig Frist (prosent) (mm.dd.åå) Obl. Oppgave 1 GAR J Oppgave 2 HAR N Oppgave 3 JTE J Oppgave 4 HHA J Oppgave 5 LET N Oppgave 6 JA J 3. Uthev%overskriHer(og(totaler( 4. Juster%kolonner(og(overskriHer( 5. Uthev%vik\ge(data( 17( (

35 Graph(design( 18(

36 1 200 Togsett Oslo til Halden, mai 2006 kjøretid 1h 45min (43-49), distanse 136,6 km Tog nr Other$E uro pean$ c o untries ;$23$720;$17% Belgium;$3$498;$3% A us tria;$2$200;$2% S witzerland;$2$958;$2% Spain;$7$089;$5% Denemark;$2$431;$2% Norway;$2$569;$2% Sweden;$4$898;$4% France;$17$825;$13% UK;$47$090;$33% Germany;$24$401;$17% Other ; 18,5% PS, FS, T&M, Utilities; 81,5% energiforbruk akkumulert (kwh) Høyeste kwh Laveste 743 kwh Differanse 366 kwh Diff 49 % Oslo S 00:5 00:10 00:15 Skål 00:25 00:30 00:35 Moss 00:45 Rygge 00:55 00:60 01:5 Fredrikstad 01:15 01:20 Sarpsborg 01:30 01:35 01:40 Halden Problemet( Fem(typer(grafer( Horisontale(stolper( Ver\kale(stolper( Punkter( Linjer( Linjer(og(punkter( Kilde:%Stephen(Few,(2004,(Show%me%the%numbers% 19(

37 Unngå(3D&grafer( Omsetning (MNOK) Omsetning (MNOK) Telekom 20 % Annet 15 % Bank/Finans 24 % Offentlig 41 % Serie CSI Technology Outsourcing 2 0 CSI Technology Outsourcing Kunde Telenor DnB Nor Forsvaret Justis PDMT RTV Statens Vegvesen Norsk Rikstoto Storebrand Posten Rikshospitalet SpareBank 1 Oslo Kommune Veritas Aetat Omsetning pr. kunde Kunde Omsetning pr. kunde 2005 Telenor DnB Nor Forsvaret Justis PDMT RTV Statens Vegvesen Norsk Rikstoto Storebrand Posten Rikshospitalet SpareBank 1 Oslo Kommune Veritas Aetat Omsetning i 1000 NOK 20(

38 Comparing contingency plans Comparing contingency plans 3,6( Enemy-based contingency Horizon-based contingency No contingency Fitness( Enemy-based contingency No contingency 2,4( 0( Seconds( 90( 0( 90( 0( 90( Horizon-based contingency Elkjel&andelen(av(energibruken( Elkjel&andelen(av(energibruken( 100 % (prosent)( 40( Prioritert(kraH( 80 % 30( 60 % 40 % Gass Fjernvarme Olje El - 1. Prioritert kraft El - 2. Elkjel 20( 10( Elkjel% Olje( Fjernvarme( 20 % 0( 2001( 2005( 2010( 0 % (

39 Hvordan(designe(gode(grafer( 1. Velg(reQ(graHype( 2. Fjern(3D&effekter( 3. Fjern(bakgrunn((område(+(linje)( 4. Fjern(unødvendig(dataforklaring( 5. Fjern(eller(ton(ned(støQelinjer( 6. Fjern(eller(ton(ned(ramme(rundt(graf( 7. Fjern(ramme(rundt(stolpe( 8. Fjern(eller(ton(ned(akser(og(aksemerking( ( 35( 30( 25( 20( 15( 10( 5( 0( Dårlig% Bedre% Best% 35( 35( 30( 30( 31( 25( 25( 26( 20( 23( 20( 21( 15( 15( Value( 10( 10( 5( 0( 5( 2007( 2008( 2007( 2008( 2009( 2010( 2009( 0( 2010( 2007( 2008( 2009( 2010( 22(

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16 2009 FORORD TROND GISKE NÆRINGS- OG HANDELSMINISTER Spørsmålet om bærekraft i næringslivet vil utvilsomt være en av de virkelig store utfordringene i årene som kommer. Jeg kom nylig tilbake fra en reise

Detaljer

Kartlegging av erfaringer med dagens regelverk i forhold til TEK10-krav

Kartlegging av erfaringer med dagens regelverk i forhold til TEK10-krav Kartlegging av erfaringer med dagens regelverk i forhold til TEK0-krav Rapporten er basert på en spørreundersøkelse blant byggesaksbehandlerne i kommunene i oktober-november 0, på oppdrag for Direktoratet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Glenn Bjørlo. Bedriftspraksis. Høgskolen i Østfold. Halden

SLUTTRAPPORT. Glenn Bjørlo. Bedriftspraksis. Høgskolen i Østfold. Halden SLUTTRAPPORT Glenn Bjørlo Bedriftspraksis Høgskolen i Østfold Halden 01.12.2014 INNHOLD Overskrift Sidetall Introduksjon 3 Beskrivelse 4 Refleksjon 6 Vedlegg 1: Timebruk 9 Vedlegg 2: Attest 12 Introduksjon

Detaljer

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Fjernvarmeberedskap. Kilde: Norsk fjernvarme

Fjernvarmeberedskap. Kilde: Norsk fjernvarme Fjernvarmeberedskap Kilde: Norsk fjernvarme Fjernvarme er underlagt bestemmelsene i energiloven og beredskapskapitlet i loven. I forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen (beredskapsforskriften)

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

Rappor t. Rapport nr. 6/04. Bærekraftsrapportering En kartlegging av ikke-finansiell rapportering i Norges 100 største bedrifter UNIVERSITETET I OSLO

Rappor t. Rapport nr. 6/04. Bærekraftsrapportering En kartlegging av ikke-finansiell rapportering i Norges 100 største bedrifter UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Rapport nr. 6/04 Bærekraftsrapportering En kartlegging av ikke-finansiell rapportering i Norges 100 største bedrifter Maria Gjølberg og Janka Jelstad Rappor t Program for forskning

Detaljer

Tilfredsstiller trafikkskolene elevenes informasjonsbehov på hjemmesidene sine? Er det grunnlag for å anbefale bransjen noen forbedringspunkter?

Tilfredsstiller trafikkskolene elevenes informasjonsbehov på hjemmesidene sine? Er det grunnlag for å anbefale bransjen noen forbedringspunkter? Kandidatoppgave Tilfredsstiller trafikkskolene elevenes informasjonsbehov på hjemmesidene sine? Er det grunnlag for å anbefale bransjen noen forbedringspunkter? Does websites in traffic schools meet information

Detaljer

Virkemålet 2012 1 2012

Virkemålet 2012 1 2012 Virkemålet 2012 1 2012 2 Virkemålet 2012 Virkemålet 2012 3 Forord Selv om vi i Norge er blant de mest produktive i verden, ser vi at vår evne til stadig å forbedre oss har blitt svakere. For å snu denne

Detaljer

Hovedplan for veilys i Fet kommune 08.10.2009 2010-2014

Hovedplan for veilys i Fet kommune 08.10.2009 2010-2014 Hovedplan for veilys i Fet kommune 08.10.2009 2010-2014 INNHOLD Innledning... 3 1 Politisk dokument... 5 1.1 Kort situasjonsbeskrivelse... 5 1.1.1 Generelt... 5 1.1.2 Historikk:... 5 1.1.3 Tilstand...

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering?

Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering? Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering? Beskyttelse av immaterielle rettigheter kan gi din bedrift konkurransefortrinn, hevder mange, også vi i Innovasjon Norge. Men hvilket vern får oppfinnere og

Detaljer

Miljørapporteringskurs i Arendal. Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS

Miljørapporteringskurs i Arendal. Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Miljørapporteringskurs i Arendal Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Totalmiljø AS Om oss Totalmiljø AS ble etablert i 2001 To ansatte med hjemmekontorløsning Miljøfyrtårnsertifisert siden 2007

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13 Scrum en beskrivelse Scrum prinsipper Verdier fra Agile Manifesto Scrum er det mest kjente av de smidige (Agile) rammeverkene. Scrum er også kilden til mye av tankegodset bak verdiene og prinsippene i

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilvalgsprosess 2. Prispolicy 3. Prosess prising 4. Forbehold

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilvalgsprosess 2. Prispolicy 3. Prosess prising 4. Forbehold TILVALGSINFORMASJON INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilvalgsprosess 2. Prispolicy 3. Prosess prising 4. Forbehold 1. TILVALGSPROSESS Vi har lagt til rette for en tilvalgsprosess der det er mulig å foreta flere

Detaljer

INVITASJON TIL DIALOGKONFERANSE FOR PROSJEKTET «REHABILITERING AV OSLO FENGSEL AVDELING B OG C»

INVITASJON TIL DIALOGKONFERANSE FOR PROSJEKTET «REHABILITERING AV OSLO FENGSEL AVDELING B OG C» INVITASJON TIL DIALOGKONFERANSE FOR PROSJEKTET «REHABILITERING AV OSLO FENGSEL AVDELING B OG C» Innhold 1 Innledning /Anskaffelsen:... 3 2 Bakgrunn:... 3 3 Aktørene:... 4 4 Behov og leverandørutfordringer:...

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon November 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

Presentasjon av Pål Henrik Kristiansen

Presentasjon av Pål Henrik Kristiansen Presentasjon av Pål Henrik Kristiansen Presentasjon: Historie og fakta om Søylen Eiendom AS Historien til Søylen Eiendom er vesentlig for å forstå hvorfor IK og brannvernledelse ikke har fungert optimalt.

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter Nasjonalt topplederprogram Erik A Hansen Bodø 5. november 2010 Bakgrunn og problemstilling Helseforetakene har siden

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

INTERNKONTROLL ETTER ALKOHOLLOVEN

INTERNKONTROLL ETTER ALKOHOLLOVEN IS-1337 Veileder INTERNKONTROLL ETTER ALKOHOLLOVEN for salgs- og skjenkesteder Heftets tittel: Internkontroll etter alkoholloven for salgs- og skjenkesteder Utgitt: 12/2005 Bestillingsnummer: IS-1337 Utgitt

Detaljer

INTERNKONTROLL ETTER ALKOHOLLOVEN

INTERNKONTROLL ETTER ALKOHOLLOVEN IS-1337 Veileder INTERNKONTROLL ETTER ALKOHOLLOVEN for salgs- og skjenkesteder Heftets tittel: Internkontroll etter alkoholloven for salgs- og skjenkesteder Utgitt: 12/2005 Bestillingsnummer: IS-1337 Utgitt

Detaljer

Møtereferat Vedrørende Dato Referanse Faggruppe matrikkelen 17. Oktober 2011 W.R

Møtereferat Vedrørende Dato Referanse Faggruppe matrikkelen 17. Oktober 2011 W.R Møtereferat Vedrørende Dato Referanse Faggruppe matrikkelen 17. Oktober 2011 W.R Møtedato 15. september 2011 Til stede Kåre Wiik Tom A. Johansen Unn Disch Kihle Wenche Rognås Lars Elsrud Geir Ulf Johansen

Detaljer

Resultatrapport fra Manuell Terapi Klinikken for Beta-prosjektet.

Resultatrapport fra Manuell Terapi Klinikken for Beta-prosjektet. Resultatrapport fra Manuell Terapi Klinikken for Beta-prosjektet. Et prosjekt for reduksjon av muskel og skjelettplager og sykemeldinger i 6 utvalgte barnehager i Fredrikstad kommune. Oppdragsgiver: Fredrikstad

Detaljer

Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Monica Tjelmeland TVANGSMESSIG STENGING AV ELEKTRISK ANLEGG HOS KUNDE SOM MOTSETTER SEG STENGING

Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Monica Tjelmeland TVANGSMESSIG STENGING AV ELEKTRISK ANLEGG HOS KUNDE SOM MOTSETTER SEG STENGING NOTAT Til Energibedriftenes landsforening v/snorre Lamark Fra Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Monica Tjelmeland Dato 1. april 2008 Ansvarlig advokat Gunnar Martinsen TVANGSMESSIG STENGING

Detaljer

Samfunnssikkerhet Master i teknologi/ Sivilingeniør. Forfatter: Stian With Bjørnstad

Samfunnssikkerhet Master i teknologi/ Sivilingeniør. Forfatter: Stian With Bjørnstad DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Samfunnssikkerhet Master i teknologi/ Sivilingeniør Vårsemesteret, 2014 Åpen / Konfidensiell Forfatter: Stian With Bjørnstad

Detaljer

VRI Vestfold søknad om forprosjektmidler/bedriftsmidler veiledning til elektronisk søknadsskjema

VRI Vestfold søknad om forprosjektmidler/bedriftsmidler veiledning til elektronisk søknadsskjema VRI Vestfold søknad om forprosjektmidler/bedriftsmidler veiledning til elektronisk søknadsskjema Søknaden består av et skjema (i NFR s database). Du kan også legge ved en prosjektbeskrivelse, men hvis

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av

Detaljer