Bransjefokus: Piller mot møkkete vann?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bransjefokus: Piller mot møkkete vann?"

Transkript

1 Bransjefokus: Piller mot møkkete vann? Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 11. Våren 2008 Karriereplanlegging: Hvilken vei vil du? Basic jobbsøking: Bruk riktig betegnelse i CV n Start tidlig: Få mest mulig ut av studietiden

2 LEDER PROSPEKT er et magasin for akademikere, utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo Postboks 94, Blindern 0314 Oslo Besøksadresse: Problemveien 3 Frederikke-bygningen Tlf Nr. 11. Vårsemesteret 2008 Opplag: 4000 eks. ISSN Redaksjon: Karrieresenteret v/ Ingjerd Espolin Gaarder (redaktør) Gisle Hellsten Kristin Midttun Tonje Foosnæs Gravås Frode Nyhamn Marija-Christin Jurin Ken Hugo Jørgensen Foto: s.1,16-17: Scanpix s.1,5,6: Kristina Skoog s.1,12: Ola Sæther s.1: Stein Bjørge s.3,13,15,20: Arash Nejad s.4: Tonje Foosnæs Gravås s.11,13: Marius Hauge Grafisk formgivning: Ingjerd Espolin Gaarder Annonseansvarlig: Ingjerd Espolin Gaarder Trykk: GAN Grafisk Karrieresenteret er et samarbeidstiltak mellom Universitetet i Oslo og Studentsamskipnaden i Oslo. INNHOLD Leder Bransjefokus: Piller mot møkkete vann? Få mest mulig ut av studietiden Basic jobbsøking: Bruk riktig betegnelse i CV n Karrieresenterets program Kalender våren 2008 Jobbmessen DISP 08: Gi deg selv et forsprang! Karriere: Hvilken vei vil du? Hvor er du nå? To kandidater fra UiO s. 3 s. 4 s. 8 s. 10 s. 12 s. 15 s. 16 s. 19 Nesten skyter ingen mann av hesten! Etter en lang utdannelse er du faglig kvalifisert for en rekke jobber. Siste hinder før du får tilbud om en stilling, er å vinne jobbintervjuet. At sølv er nederlag er vel neppe mer treffende enn for akkurat intervjuet. Er du klar og forberedt på hva som venter deg? Det å søke jobb kan sammenlignes med å delta i en idrettskonkurranse. For å få lov til å stille til start, må du oppfylle en rekke formelle krav. Disse har du oppfylt gjennom studier, deltidsjobber og andre kvalifiserende oppgaver og prosjekter. For å komme til finaleheatet er du nødt til å skrive en målrettet og grundig CV og søknad som vekker interessen hos arbeidsgiver. Karrieresenterets I det du sender din første jobbsøknad, er det på tide å ta Karrieresenterets intervjukurs. jobbsøkerkurs gir deg gode tips til dette. Finaleheatet avgjøres gjennom jobbintervjuet, og som oftest er det kun én vinner - nemlig den som får tilbud om jobben. Vet du hva du skal svare når arbeidsgiver spør om dine sterke og svake sider? Eller vet du hvordan du skal argumentere for ditt kandidatur når arbeidsgiver spør om hvorfor de skal velge deg fremfor de fem andre som er innkalt? Du får bare én sjanse til å vise deg fram for arbeidsgiver sørg derfor for at du ikke begår nybegynnerfeilene når du sitter i intervjuet. I det du sender av gårde din første jobbsøknad, er det på tide å ta Karrieresenterets intervjukurs. Ved å ta kurset vil du få en innføring i vanlige intervjusituasjoner, i tillegg til trening i å svare på typiske spørsmål sammen med andre UiO-studenter. Evalueringene fra tidligere kursdeltakere er meget gode, og mange har i ettertid gitt Karrieresenteret tilbakemelding på at kurset har gjort dem tryggere i situasjonen. Når du blir innkalt til intervju, har arbeidsgiver veid og funnet deg tung nok til å gjøre jobben. Din oppgave er å utdype det du har formulert skriftlig i CV og søknad, og overbevise også muntlig. Sett deg derfor inn i prosessen, vær forberedt på typiske spørsmål og tren deg på å besvare disse - kort sagt: Ta Karrieresenterets intervjukurs! Gisle Hellsten leder Karrieresenteret ved UiO 3

3 BRANSJEFOKUS Piller mot møkkete vann Det finnes ikke piller mot møkkete vann. Det eneste som kan redde miljøet er solide kunnskaper og engasjement. Møt to som har tatt jobben. Røyken velter opp fra de gigantiske pipene, det støyer og bråker fra fabrikkområdet som brer seg ut over store arealer midt i idylliske Tofte, helt sør på Hurumlandet. Lukten er karakteristisk, den ligger som en litt kvalmende tåke over det lille tettstedet. En cellulosefabrikk ikke akkurat det man forbinder med miljøvennlig virksomhet! Men her jobber altså Ole-Kristian Nygård, og det er nettopp hva han påstår at han driver med miljøvern. - Jeg jobber som kvalitetsingeniør, er laboratoriesjef og har i tillegg ansvar for kontakten med den berørte KONKRET: Ole- Kristian Nygård er svært tilfreds med å få bruke utdanningen sin til å jobbe konkret med miljø på cellulosefabrikken på Tofte. lokalbefolkningen. Alt dette innebærer miljøarbeid. Som kvalitetsingeniør jobber jeg med miljøkvaliteten på det ferdige produktet. Et eksempel er hvordan vi de siste årene har fått til det som kalles en FSCsertifisering. Det betyr at vi har utarbeidet rutiner som sikrer at trevirket vi bruker ikke kommer fra regnskog, ikke utarmer lokalbefolkningen eller på annet vis skader miljøet. Denne sertifiseringen kom som et krav fra våre kunder, og nå er etterspørselen så stor at prosent av de eukalyptusbaserte produktene vi selger er FSC-godkjent. Jeg har vært prosjektleder for dette, og det traff meg rett i hjertet og i mitt miljøengasjement. Dette er en svært konkret måte å jobbe med miljøvern på i en større sammenheng, sier Ole-Kristian Nygård. Kontinuerlig overvåking Ved siden av å jobbe overordnet og mer langsiktig med utvikling av miljøvennlige produksjonsprosesser, har han også ansvar for det daglige miljøovervåkingsarbeidet på fabrikken. - Som labsjef har jeg ansvar for analyse og rapportering av utslipp, både til luft og vann. Vi har en utslippstillatelse fra SFT, og min oppgave er å passe på at vi holder oss innenfor grensene vi har fått. Vi overvåker kontinuerlig og hvis det skjer noe utenom det vanlige skal jeg følge opp dette, både med rapporter og med tiltak for å håndtere situasjonen. Dersom fabrikken har en hendelse som for eksempel resulterer i økt nedfall av sot og støv i nabolaget, hender det at Ole-Kristian Nygård får kontoret fullt av klager, og må følge opp og gi informasjon til dem som er berørt. - Det er viktig at naboer som blir berørt av det som skjer hos oss, blir tatt imot og behandlet skikkelig. Det er ikke alltid de jeg møter er like vennlig innstilt, men da gjelder det å behandle folk seriøst og vise at vi tar klagene deres på alvor. Lever av skogen Ole-Kristian Nygårds rolle er å være en liten brikke i et stort konsern som jobber med miljøvern i mange ledd av produksjonen. Konsernet Södra, som Södra Cell Tofte er en del av, lever av skog, og logikken er at dersom de ikke tar miljøansvar, har de ikke lenger noe å leve av! Konsernet investerer derfor store summer i miljø og jobber med utvikling av konkrete tiltak på fabrikkene som er med på å forbedre produksjonen. En del av dette er også Ole-Kristian Nygård involvert i. - Södra Cell Tofte har for eksempel et energibehov tilsvarende Drammen kommune, men vi er helt og holdent selvforsynt med energi. Den får vi fra det som er Norges største biobrenselkjele der vi brenner rest- produktene etter celluloseproduksjonen. Et tiltak vi har satset på i det siste er å forbedre barkhåndteringen, slik at vi kan forbrenne mer bark og dermed produsere mer energi. Da kan vi også selge fornybar, biobasert energi til kraftmarkedet. Viktig å være tålmodig For å håndtere en jobb som den Ole-Kristian Nygård har, må man ha kompetanse på flere områder. Det må ligge noen kunnskaper i bunn - selv har han spesialisering innen prosesskjemi. Men vel så viktig er evnen til å se løsninger og å jobbe langsiktig. - Mye av det jeg gjør er basert på sunn fornuft, miljøengasjement, og ikke minst tålmodighet til å jobbe over tid. Det er viktig å ha stå påvilje og ikke gi seg selv om ting tar tid, noe jeg fikk erfare under arbeidet med FSC-sertifiseringen. Men så er det veldig tilfredsstillende når det endelig kommer på plass. Evnen til å jobbe systematisk og til å prosessere informasjon er også viktig. En så konkret ting som gode Excelkunnskaper kan komme godt med. Kommunikasjonsevner er uansett viktig, for eksempel i møte med naboer. For da må en evne å gjøre seg forstått av folk som ikke kan og forstår alt vi driver med her inne. Miljøkunnskap til leie Christian Rostock er prosjektleder i miljøkonsulentselskapet Bergfald og Nygård og Rostock har følgende tips til hva du kan gjøre dersom du ønsker deg en jobb innenfor miljøfeltet: Meld deg inn i organisasjoner som jobber miljørettet Engasjer deg i lokale kampanjer for vern o.l. Lær noe om politikk og beslutningsprosesser Co. Det er en virksomhet som har oppstått som følge av økt fokus på miljø i alle sammenhenger. - Vi er et konsulentselskap som leier ut vår miljøkunnskap. Det viktigste er likevel ikke vår tekniske kunnskap, vel så viktig er kunnskap om den emosjonelle siden av miljøproblemer. Man kan si at det er to sider av miljøproblemer. Det er den rent tekniske - som faktisk ofte er den enkleste å løse! Men så er det den emosjonelle siden, som er vanskeligere å håndtere, og her kommer vi inn. Mange virksomheter er for eksempel redde for hvordan folk vil reagere dersom man sier ord som dioxin eller uran. Denne frykten kan i verste fall være med på å forhindre at de gjør noe med problemene sine, de er redde for dårlig miljøomdømme og ender med å feie ting under teppet. Det vi gjør er å forberede dem på hvordan folk, myndigheter og media vil reagere, og jobbe med å unngå at det skal oppstå slik frykt, forteller Christian Rostock. Ordner opp Bergfald tilbyr tjenester innenfor tre hovedområder: for det første utvikling av nye gode ideer med miljøtilsnitt (f.eks. hvordan spare strøm eller hva blir den neste økomoten). For det andre med forebyggende miljøarbeid, det vil si forhindre at virksomheter kommer i hardt vær. Og for det tredje, ordne opp når de allikevel kommer i hardt vær! Lyst til å jobbe for miljøet? DET EMOSJONELLE: Christian Rostock jobber i miljøkonsulentselskapet Bergfald. Det viktigste er vår kunnskap om den emosjonelle siden av miljøproblemer. Typiske kunder er norsk industri i en eller annen variant, men også det offentlige, for eksempel sykehus, pleiehjem og skoler. Bergfald har også oppdrag for forhandlere og importører av ulike varer. - Vi jobber direkte med disse importørenes varer, og jeg har flere ganger vært med på å sende tilbake dårlige produkter fra Kina, da vårt klare råd har vært at det vil være katastrofe for omdømmet å sende slikt ut på det norske markedet. Fortsetter neste side > Tilegn deg teknisk forståelse Bli god til å skrive, tren deg på polemikk i aviser o.l. Få erfaring med presentasjon og kommunikasjon (foredrag, diskusjoner) Vær generelt samfunnsengasjert! 5

4 engasjert positiv ambisiøs 6 Hva med idealismen? Bergfald selger sine tjenester til næringslivet og noen ganger må de samarbeide med fienden. Hva med idealismen da? - Jeg opplever ikke at dette er sellout eller prostitusjon. Jeg har måttet justere visjonene i forhold til virkeligheten, vi må jo tjene penger også. Og ja, innimellom er vi nødt til å samarbeide med industrier som er noen miljøsvin. Men det er jo bra, for da er muligheten til å få til mye på miljøsiden stor. Statens Vegvesen er et eksempel på en virksomhet med lav miljøbevissthet, der har vi mye å bidra med. Drømmen min er faktisk å jobbe med SASBraathens, der kunne vi virkelig ha fått til noe, sier Christian Rostock. Miljøengasjement Nesten alle som jobber i Bergfald har bakgrunn fra en miljøorganisasjon eller politikk. Christian Rostock, som i bunnen har kjemi og biologi fra UiO, kom selv til Bergfald fra Bellona. Før det hadde han jobbet i oljebransjen og i kommunal og fylkeskommunal administrasjon. Men en rød tråd har hele tiden vært et sterkt miljøengasjement. Når det gjelder nye medarbeidere, forteller Rostock at de har et pragmatisk forhold til hva slags bakgrunn nye medarbeidere bør ha. - Vi stiller egentlig ikke noen formelle krav når vi ansetter. Vi leter etter kunnskap vi ikke har fra før, og vi ser etter bra personer. Det er personer som har vist at de fungerer i arbeidslivet, har bein i nesa og sunn fornuft. Som har vist at de kan analysere og avveie problemstillinger på en fornuftig måte. Og så kan man ikke være for dogmatisk, man må kunne se praktiske løsninger og ikke tviholde på ideologi. Vi trenger folk som har ideer, initiativ, som evner å se de store mønstrene og som tør å si ifra. Trenger språk Miljøfeltet er stort, så nesten alle fagdisipliner kan være aktuelle. Et eksempel er zoologi, som har blitt viktig etter at det kom krav om konsekvensutredninger som beskriver økosystemet helt ned på insektnivå der det skal bygges nye veier. - Vi har også tradisjon for å ta utgangspunkt i den kompetansen folk har, og lage prosjekter rundt det. Jeg for eksempel, er opptatt av arktiske spørsmål, og har derfor fått til Hvor og hvordan? UTE I FELTEN: I motsetning til i de fleste konsulentselskap, kan man ikke være redd for å bli møkkete på hendene når man jobber i et miljøkonsulentselskap som Bergfald og Co. masse prosjekter på Svalbard! Men vi trenger alltid spesialistkunnskap. En ting vi ser kommer som et behov er språk. Vi jobber for eksempel mye mot Kina, veldig mange varer kommer jo derfra, men vi erfarer at språket er et stort hinder for å få til ting. Så kan du kinesisk, er veien inn til oss kort, avslutter Christian Rostock. Eksempler på hvordan du kan jobbe med miljøspørsmål Forskning og utvikling (Sintef, Cicero, GenØk, eller forskningsavdelinger i virksomheter som har miljøfokus, for eksempel StatoilHydro, REC, Statkraft) Miljøvernorganisasjoner (Naturvernforbundet, Bellona, Miljøheimevernet, Regnskogfondet, WWF) Miljøkonsulentvirksomhet (Bergfald, Det Norske Veritas, Norconsult, Novatech, Scandpower, ) Miljørevisjon (Riksrevisjonen, KPMG, Det Norske Veritas) Offentlig miljøforvaltning (SFT, miljøavdelinger i fylke/kommune, Direktoratet for naturforvaltning, Lavutslippsutvalget, ENOVA) Miljømerking (Ecolabel, Miljømerking, Svanemerket og Blomsten) Miljøavdelinger i alle typer virksomheter, både teknologi og kommunikasjon Vikinglaugets traineeordning ble startet opp i 1999 som et samarbeidsprosjekt mellom flere av Hedmarks største og mest anerkjente bedrifter. I dag er det 12 medlemsbedrifter i ordningen: målrettet løsningsorientert Vil du bli trainee? Vi søker 10 nye traineer for spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i ordningens medlemsbedrifter. Traineeperioden varer i 2 år og består av 3 moduler à 8 måneder i ulike virksomheter. Som trainee i Vikinglauget vil du arbeide i fl ere av Innlandets mest attraktive bedrifter og få testet deg selv innen ulike bransjer, fagområder og bedriftskulturer. Vi søker nyutdannede: Teknologer Økonomer Markedsførere Samfunnsvitere Naturvitere Som trainee får du arbeidserfaring med: Utviklingsarbeid Prosjektstøtte Prosjektledelse Kartlegging/analyse Kommunikasjon og presentasjon Strategiarbeid og kreative prosesser Driftsoppgaver Vikinglaugets traineeordning er opptatt av å være en aktiv og utfordrende traineeordning som setter den enkelte trainees læringsutbytte i sentrum. Hos oss får du sjansen til å være med på spennende tverrfaglige prosjekter innen mange felt, samt fellessamlinger med temaer som kommunikasjon, coaching, endringsledelse, team- og organisasjonsutvikling. Vikinglaugets traineeordning søker kandidater som: Er fleksible, løsningsorienterte og utadvendte. Ser muligheter der andre ser begrensinger. Har minimum 4 års utdannelse fra et universitet, og/eller en høyskole. Vil være med å utvikle næringslivet i en av Norges mest spennende regioner. Søknadsskjema samt mer informasjon om traineeordningen, finner du på Vikinglaugets traineeordnings hjemmesider: Søknadsfrist: 8. februar Har du spørsmål, kontakt: Eli Skjeseth/Traineekoordinator /

5 Få mest mulig ut av studietiden Det viktigste du gjør som student, er å fokusere på fagene og bruke anledningen til fordypning. Her får du noen tips til ting du kan gjøre i tillegg, for å lære mer og få en god overgang til arbeidslivet. Få en god start på studiet Orienter deg om fag og frister, og etabler gode studievaner. Tips: Skaff deg oversikt over relevante informasjonskanaler som e-post, web, infosenter etc. Skaff relevant jobberfaring I tillegg til å gi penger i lomma, kan du få erfaringer som supplerer det du lærer på studiet. Oppgavesamarbeid Gå på jakt etter drømmejobben Ta kontakt med Karrieresenteret senest når du har et halvt år igjen av studiene. Tips: Ta et jobbsøkerkurs og få hjelp til å stake ut din kurs med en individuell karriereveiledning. Få tilbakemelding på CV og søknad på drop-in hver dag kl Få realistisk trening på jobbintervjuet. Vurder å skrive oppgave i samarbeid med en bedrift, organisasjon, et forskningsinstitutt eller prosjekt. Tips: Sjekk ut muligheten for å skrive gjennom Vitenskapsbutikken, Prosjektforum, Humanistisk prosjektsemester, et prosjekt på fakultetet ditt eller lignende. Engasjer deg i en studentforening Skaff deg verdifull erfaring og få nye venner i samme slengen. Tips: Sjekk om det finnes en aktuell forening på ditt program eller fakultet. Tips: Benytt Karrieresenterets jobbtavle og sjekk ut Karrieresenterets jobbmesse for relevante deltids- og sommerjobber torsdag 24. januar. Bli kjent med arbeidslivet Kartlegg dine muligheter og utvid nettverket ditt. Tips: Karrieresenteret arrangerer jevnlig bedriftspresentasjoner. Møt aktuelle arbeidsgivere på Arbeidslivsdagen i oktober. Reise ut? Vurder å ta et semester eller to i utlandet. Du lærer språk og skaffer deg internasjonal erfaring. Tips: Les mer om dine muligheter på STUDIESTART FERDIG / JOBB 8 9

6 BASIC JOBBSØKING Bruk riktig betegnelse i CV n Når du skal komponere CV n din, vil du vie mye plass til å presentere utdannelsen du har valgt. Da er det viktig at du omtaler både avlagte grader og nåværende studier på en korrekt måte. Som student ved UiO følger du enten et studieprogram, setter sammen din egen bachelorgrad, studerer et eller flere enkeltemner eller tar en årsenhet. Hvordan du skal omtale dine studievalg i CV n avhenger av hvilken av disse retningene du har valgt, og hvorvidt du har avlagt endelig eksamen eller oppnådd en grad. Nedenfor ser du hvordan du kan forholde deg til dette enten du fortsatt er student, eller du har avlagt en grad, fullført en årsenhet eller fullført enkeltemner. Du er student og: 1. Følger et studieprogram Er du tatt opp som student ved et studieprogram, skal du referere til programmet du går på og hvilken studieretning/fordypning du følger - eksempelvis: Student ved bachelorprogrammet Språk, studieretning Gammelgresk, eller: Student ved masterprogrammet Språk, studieretning Nordisk, særlig norsk, språkvitenskap. 2. Setter fritt sammen din egen grad Har du valgt å sette sammen din egen grad, skal du oppgi hvilket studieprogram du følger eller hvilke emnegrupper du tar. I motsetning til dem som følger et program, skal du ikke oppgi studieretning. I CV n skriver du derfor: Student på studieprogram x eller emnegruppe y. 3. Tar enkeltemner Tar du enkeltemner ved UiO, skal du referere til hvilke emner du tar innenfor fagretningen du følger ved et fakultet. I CV n skriver du: Studerer emner innen fag x ved [fakultet]. 4. Tar en årsenhet Studerer du en årsenhet, skal du i CV n oppgi hvilken årsenhet du følger og hvilket fakultet årsenheten ligger under. Eksempelvis Student på årsenhetsprogram x ved [fakultet]. EKSEMPLER: En CV kan for eksempel se slik ut. Finn flere eksempler på Karrieresenterets nettsider! Du er ferdig med en grad, har avlagt emneeksamen eller fullført en årsenhet: For å få tildelt et vitnemål fra UiO, må minst 60 av studiepoengene som inngår i graden være avlagt ved UiO. Så snart du oppnår en grad, bør du bestille vitnemål fra UiO. Har du tatt enkeltemner eller en årsenhet, bør du bestille utskrifter av disse. Under ser du eksempler på hvordan du skal omtale grader og avsluttede eksamener i CV n. Bachelorgrad ved et program: Har du fulgt et studieprogram og avlagt 180 studiepoeng, skal du i CV n referere til hvilken bachelorgrad du har oppnådd, hvilket program du tatt, og eventuelt hvilken studieretning du har fulgt. Eksempelvis: Bachelor i kultur- og samfunnsfag. Studieprogrammet Språk, studieretning Gammelgresk. Mastergrad: Dersom du er ferdig med mastergraden, skal du i CV n henvise til hvilket masterprogram du har fulgt. I tillegg skal du vise til studieretning/fordypning. Eksempelvis kan dette for en som har tatt en master ved HF, beskrives som: Master i språk, studieretning Nordisk, særlig norsk, språkvitenskap. Som ferdig kandidat i fritt sammensatt grad: Har du avlagt 180 studiepoeng og fått godkjent en fritt sammensatt bachelorgrad, er det fakultetet hvor du har avlagt 80-gruppa som bestemmer hvilken av de 5 bachelorgradene du kan bruke. Eksempel: Du følger studieprogrammet i fysikk, tar 80-gruppa innen fysikk og skifter så til idéhistorie (40-gruppe). Du får da en bachelorgrad i realfag fordi 80-gruppa styrer gradsbenevnelsen. I CV n skriver du i dette tilfellet: Bachelor i realfag, fordypning (80-gruppe) innen fysikk. Avlagt eksamen innen enkeltemner: Har du avlagt eksamen i enkeltemner ved UiO, skal du referere til hvilke emner du tok, og hvilken fagretning du fulgte ved hvilket fakultet. Eksempelvis: Fullført emner innen fag x ved [fakultet]. Årsenheter Årsenheter er definerte studieprogrammer på 60 studiepoeng, som ikke fører fram til en grad. Allikevel er det viktig at du omtaler hvilken årsenhet du har fulgt og ved hvilket fakultet du har studert. I CV n skriver du: Fullført årsenhet x ved [fakultet]. Er du usikker på hva som gjelder for deg og de valgene du har tatt, vil de ulike informasjonstjenestene ved fakultetene hjelpe deg med å finne ut av hvordan du bør og kan omtale dine studier. Lavere grad: Det tilbys 51 bachelorprogram ved UiO, som leder frem til en av følgende bachelorgrader: - Bachelor i kultur- og samfunnsfag - Bachelor i realfag - Bachelor i teologi - Bachelor i tannpleie - Bachelor i tegnspråk og tolking Høyere grad: Det tilbys 76 masterprogram og 5 profesjonsutdanninger ved UiO, som leder fram til en av følgende grader: - Master i [programnavn] (normert studietid 1,5 til 2 år) - Master i [programnavn] (normert studietid 5 år) - Master of Arts - Master of Laws - Master i rettsvitenskap - Candidata/candidatus medicinae (cand. med.) - Candidata/candidatus psychologiae (cand. psychol.) - Candidata/candidatus theologiae (cand. theol.) Referanse: paragraf 2 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO 10 11

7 Karrieresenterets program våren 2008 Jobbsøkerkurs Tirsdag 8. januar Torsdag 17. januar Onsdag 30. januar Torsdag 14. februar Torsdag 28. februar Torsdag 6. mars Torsdag 13. mars Tirsdag 1. april Torsdag 17. april Onsdag 23. april Tirsdag 29. april Onsdag 7. mai Onsdag 14. mai Onsdag 21. mai Onsdag 11. juni Onsdag 18. juni Intervjukurs Torsdag 10. januar Onsdag 6. februar Onsdag 27. februar Torsdag 10. april Torsdag 8. mai Torsdag 5. juni CV- og søknadskurs Onsdag 23. januar Torsdag 21. februar Tirsdag 11. mars Torsdag 3. april Torsdag 24. april Torsdag 22. mai Torsdag 12. juni Kursene varer som regel tre timer. DISP 08 Ny jobbmesse! 24. januar kl Jobbsøkerkurs Kom i gang med jobbsøkeprosessen Kurset dekker søkeprosessen fra A til Å: hvordan finne jobbene? hvordan formidle hva du kan til arbeidsgiver? søknad- og CV-skriving CV- og søknadskurs Hvordan skille seg ut i bunken Konkret jobbing med din CV og søknad. Lær å skrive en god søknad og en målrettet CV! Øvelser, diskusjon og innspill fra kursholder. Ta med en annonse og utkast til CV og søknad. Intervjukurs Unngå de vanligste nybegynnerfeilene Forbered deg til jobbintervjuet! Få trening og gode råd om hvordan du skal takle jobbintervjuet. Ta med en stillingsannonse og CV. Påmelding til våre tilbud i lokalene eller på tlf Mer informasjon og stoff om jobbsøking finner du på våre nettsider: karrieresenteret.uio.no Karriereveiledning Få personlig veiledning med en karriereveileder. Temaer for veiledningen kan for eksempel være: Hva kan du? Hvilken kompetanse trenger arbeidsgiver? Hvem er du? Hva vil arbeidsgiver vite om deg? Hva vil du? Hvilke jobbmuligheter har du? Hva gjør du - for å få jobben du ønsker deg? Du kan bestille veiledning når du har deltatt på jobbsøkerkurset. Drop-in hver dag kl Kom uten avtale og få en rask tilbakemelding fra en av våre veiledere: CV og søknad 15 min. for å spisse CV/søknad Lynintervju 30 min. trening for deg som skal på intervju til en heltidsjobb Ta med annonse, CV og søknad. I våre lokaler I våre lokaler kan du finne stillingsannonser, låne PC, få svar på spørsmål og finne stoff om jobbsøking. Du treffer også konsulenter fra Manpower, som er kjent med akademisk kompetanse og formidler relevante jobber. Til stede i våre lokaler tirsdag og torsdag kl Møt arbeidsgivere! Følg med på våre nettsider for informasjon om bransje- og bedriftspresentasjoner, traineepresentasjoner og bedriftsbesøk. Torsdag 24. januar arrangerer vi en jobbmesse, DISP 08, med arbeidsgivere som tilbyr relevante deltidsjobber, internships, sommerjobber og prosjektstillinger

8 Prospekt_Offentlig_1207:MP_Prospekt_Off_210x270_ :55 Side 1 Hva skal du bli når du blir stor? Erfaring fra arbeidslivet er viktig i konkurransen om de beste jobbene. Manpower bistår deg enten du trenger deltidsjobb for å bygge opp CV-en din, eller når du skal søke din første jobb etter studiene. På Manpowers kundeliste finner du de mest populære arbeidsgiverne i Norge. Vi er til stede på Karrieresenteret til SiO hver tirsdag fra klokken 10:00 16:00 og hver torsdag fra 12:00 16:00. Kom innom og ta en prat med oss så kan vi sammen finne muligheter for deg! Gi deg selv et forsprang! - Skaff deg erfaring som er relevant for studiene dine og det du har lyst til å jobbe med når du er ferdig. Oppfordringen kommer fra Kristin Midttun, karriereveileder og prosjektleder for DISP 08. Hva står egentlig DISP for? - Det står for deltidsjobber, internships, sommerjobber og prosjektstillinger. Karrieresenteret har lenge annonsert slike jobber på jobbtavla vår. Nå har vi i tillegg laget en messe der arbeidsgivere og studenter kan møtes ansikt til ansikt. Alle virksomheter som vil delta på messen må by på jobber som forutsetter høyere utdanning. Hvorfor en egen messe for dette? - Vi ser hvor verdifullt det er å ha relevante erfaringer når man skal søke fulltidsjobber, og har derfor invitert arbeidsgivere som har spesielt interessante jobber å tilby studenter. Det er mange gode grunner til å forfølge disse jobbene! For det første får du verdifull erfaring samtidig som du får penger i kassa. For det andre praktisk kjennskap til en interessant bransje. Sist, men ikke minst, får du et nettverk og attester. Alt dette vil være til hjelp med tanke på å få relevante jobber når du er ferdig med studiene. Hvor mye er det fornuftig å jobbe i studietida? - Dette vil variere fra person til person. Generelt sett er det viktigst å fordype seg i studiene og sørge for at man får de resultatene man ønsker. Samtidig vil mange arbeidsgivere vektlegge at du har erfaringer fra andre områder i tillegg til studiene. Her må du finne en balanse som passer for deg. Hvilke gevinster kan deltidsjobber gi for studiene? - Jobberfaringene kan gi retning til valg av oppgavetemaer og spesialiseringer i studiene. Flere av arbeidsgiverne er også åpne for oppgavesamarbeid og internship-ordninger. Her kan du få god tilgang til interessant informasjon, og mulighet til å anvende kunnskaper og ferdigheter fra studiene. Hva slags jobber blir presentert på DISP 08? - Det er blant annet deltidsjobber som foredragsholder, prosjektassistent, saksbehandler og informasjonskonsulent, og sommerjobber på forskningsinstitutt og i et tverrfaglig miljøprosjekt. Se listen over deltakere lenger ned på siden, og finn informasjon om dem på internett i forkant av messen. Forbered deg på å presentere deg, og snakk med arbeidsgiverne den 24. januar for å få mer informasjon! DISP 08 - deltidsjobb, internship, sommerjobb, prosjekt Tid: Torsdag 24. januar kl Sted: Karrieresenteret i Frederikke-bygningen på Blindern Virksomheter: Accenture, FN-sambandet, Rambøll Management, Forsvarets forskningsinstitutt, Manpower, Statkraft, Storebrand, Universitetet i Oslo, Utdanningsetaten i Oslo kommune NYTT TILBUD: JOBBMESSEN DISP 08 15

9 KARRIERE Hvilken vei vil du? Å ta styring over egen karriere handler om mer enn å søke seg mot en bestemt bransje eller stillingstittel. Først og fremst bør du finne ut hva som virkelig er viktig for deg i en jobb. I min fremtidige jobb er det viktig for meg å: 1. Ha mye frihet/jobbe selvstendig. Eks. på utsagn: Jeg liker å bestemme selv når, hvor og hvordan arbeidet skal gjøres. 2. Arbeide for en sak jeg synes er viktig. Eks. på utsagn: Jeg må kunne identifisere meg med de målsetninger arbeidsgiver har. 3. Ha en stabil og forutsigbar jobbsituasjon. Eks. på utsagn: Jeg liker tanken på en fast jobb og klare avtaler om hva som forventes av meg. Mindre viktig Ganske viktig Meget viktig Noen er så heldige at de allerede før de er ferdige med grunnskolen, vet hva de skal bli når de blir store. Legeyrket står kanskje og blinker i det fjerne, eller de har for lengst bestemt seg for at de vil jobbe med miljøvern eller med litteratur. Videre skolegang og studier legges opp deretter. Disse personene er likevel i mindretall. Er du en av dem som har mer uklare forestillinger om ditt kommende arbeidsliv? Undersøke muligheter Karriereplanlegging er ikke bare for dem som tidlig er sikre på hva de vil. Å ta styring over egen karriere handler om, skritt for skritt, å samle den informasjonen, undersøke de mulighetene og skaffe deg den erfaringen som gir deg et klarere bilde både av arbeidslivet og deg selv. Gjennom en slik prosess utkrystalliserer det seg ofte noen typer arbeidsoppgaver, roller og sammenhenger som du liker bedre enn andre. Denne informasjonen kan tydeliggjøre dine langsiktige mål, og gjøre deg bedre i stand til å se om de valgene du tar, er med på å få deg i den retningen du vil. Prioriteringer Hva vi vektlegger i et arbeidsforhold kan være ganske forskjellig. Selv om det kan ta flere år i arbeidslivet før du blir bevisst på hva som er viktigst for deg, bør du reflektere over dette allerede mens du er student. Kanskje er det viktig at du får bruke utdanningen din helt konkret, eller at du får en posisjon der du kan påvirke? Er du rett og slett mest opptatt av å tjene gode penger, eller er det viktigst å kunne hjelpe andre? Kanskje vil du helst ha en helt grei jobb som gir deg frihet til å gjøre alt annet du liker? Eller kanskje er det slik at du vil alt dette - bare etter hverandre i tid? Husk at hvis du er 25 år nå, har du ca. 40 år på deg til å få til det du vil! Karriereutvikling er en dynamisk prosess, mye er uforutsigbart og behovene endrer seg i løpet av livet. Karriereankre En måte å tenke omkring hva som er viktig for deg i en jobb, er i form av karriereankre. Begrepet ble opprinnelig introdusert av karriereteoretikeren Edgar Schein, og handler om sammenhengen mellom en persons arbeidsverdier og hva det er behov for i virksomheten der vedkommende jobber. Tanken er at et karriereanker holder en på plass og sørger for at man ikke kommer for langt ut av sin opprinnelige kurs. Scheins karriereankre inkluderer blant annet verdier som utfordring, organisasjonsmessig trygghet og realisering av faglig kompetanse. På neste side finner du noen dimensjoner som er viktige i arbeidslivet. Lek deg litt, og prøv å skåre deg selv i forhold til de ulike påstandene. Selvfølgelig kan ikke alt være like viktig for deg i en jobb eller jobbsituasjon. Press deg selv, og velg tre punkter som er Mindre viktig, tre som er Ganske viktig og seks punkter som er Meget viktig. Synes du det er vanskelig? Du er ikke alene. Bruk Karrieresenteret i din videre karriereutvikling! Litteraturtips/kilde: Edgar H. Schein: Career Anchors: Discovering Your Real Values and Guide (1993) 4. Ha god balanse mellom arbeid og fritid. Eks. på utsagn: Jeg ønsker ikke å bruke all tid og energi i jobben. Familie, venner og fritid er viktig. 5. Få utvikle meg faglig. Eks. på utsagn: Jeg vil ha mulighet til å spesialisere meg, kunne gå i dybden i faget mitt. 6. Kunne jobbe kreativt. Eks. på utsagn: Jeg liker arbeidsoppgaver der jeg må skape noe nytt og får tenke originalt. 7. Kunne være til hjelp for andre. Eks. på utsagn: Jeg vil gjerne gjøre en forskjell for dem som virkelig trenger det. 8. Få utvikle meg personlig. Eks. på utsagn: Jeg vil realisere mine evner og vokse som person. 9. Ha lederansvar. Eks. på utsagn: Jeg trives med å ha ansvar, lede og motivere andre. 10. Få stadig nye utfordringer. Eks. på utsagn: Jeg liker å ha noe å strekke meg etter hele tiden, og se hvor mye jeg kan få til. 11. Ha en god inntekt. Eks. på utsagn: Høy lønn motiverer meg og får meg til å føle meg verdsatt. 12. Kunne bo der jeg selv helst vil. Eks. på utsagn: Jeg vil kunne flytte tilbake til hjemstedet mitt

10 Søk jobb i Drammen kommune! ANNONSE TO KANDIDATER FRA UiO OM JOBBEN DE HAR I DAG HVOR ER DU NÅ? Drammen kommune er landets 10. største, med om lag ansatte. Vi vært gjennom en rivende utvikling og har i dag en offensiv og nytenkende organisasjon med høye ambisjoner. Vi trenger din kompetanse Drammen kommune har 39 ulike virksomheter innenfor mange tjenesteområder. Vi pleier å si at vi er i alle bransjer. Derfor har vi også behov for mange typer kompetanse. Sannsynligheten er stor for at vi kan gi deg en jobb hvis du kan tilby kompetanse innen for eksempel psykologi, samfunnsfag, kultur, helse, jus, realfag, språk eller økonomi. Jobb hos rådmannen Her vil du arbeide i skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon. Dette er interessant og krevende, og du vil samarbeide med direktører og andre ledere. Etter kort tid vil du ha en stor kontaktflate, mot politikere, media, næringsliv og statlige og regionale myndigheter. Oslo ligger bare en drøy halvtime unna, det er gode kollektivforbindelser og høsten 2008 kommer flytoget hit. Drammen har fått en ansiktsløftning og har vunnet flere priser for langsiktig arbeid med miljøvennlig byutvikling, med omlegging av trafikk og opparbeidelse av elvebreddene som viktige faktorer. Boligprisene er også langt lavere enn i Oslo, Asker og Bærum. Vi har også full barnehagedekning. Yrende kulturliv Her er et yrende kulturliv, med konserter og teaterforestillinger ved flere scener, og de mange utestedene kan tilby mat, underholdning og god stemning til deg som vil ta en kveld på byen. Drammen har det du trenger av butikker, enten i sentrum eller ved byens kjøpesentre. Lederansvar, eller Vi har stillinger med og uten lederansvar i Senter for rusforebygging, i Senter for oppvekst, ved Introduksjonssenteret for utlendinger og hos vår kommuneadvokat. Vi kan også tilby spennende oppgaver innenfor kultur og fritid. Gode grunner til å etablere deg i Drammen Byen har ca 80 idrettslag, med Strømsgodset og Drammen håndballklubb som motorer. I 2008 åpner det nye Drammensbadet. Våre to slalåmbakkene ligger kun ti minutter fra sentrum. På grunn av sin nærhet til marka og til elva er byen et eldorado for friluftsinteresserte, fiskere og båtfolk. Kanskje i skolen Drammens 19 skoler trenger deg som har god kompetanse og lyst til å være med på laget for å skape en skole vi kan være stolte av. Vi tilbyr oppfølging og støtte til nyansatte i engasjerende fagmiljøer. Du vil få sjanse til å utvikle deg, og hvis du ikke allerede har formell pedagogisk kompetanse, legger vi til rette for at du kan ta dette ved siden av jobben. Gode karrieremuligheter Siden Drammen kommune er i alle bransjer, kan vi også tilby varierte karrieremuligheter. Vi vil være en lærende organisasjon, og legger vekt på din egenutvikling. Vår lønnspolitikk gir mulighet for individuell lønnsfastsettelse. I mange stillinger åpner vi for hjemmekontor, og vi ønsker å tilby relevant etter- og videreutdanning. Ta gjerne kontakt med rekrutteringsrådgiver Benedikte Zapffe om du har spørsmål: Les mer på Mahwash Ajaz (24) Master i biofysikk og medisinsk fysikk Hva jobber du med nå? - Jeg arbeider som rådgiver ved seksjon industriell og forskningsmessig strålebruk ved Statens strålevern. Jeg har hovedsakelig ansvar for lovforvaltning av bruk av åpne radioaktive kilder på universiteter/høyskoler, forskningsinstitusjoner og noe offshore oljeindustri (loggevirksomhet). I det inngår vurdering av grunnlaget for å gi godkjenning av forskningsmessig strålebruk, av sporundersøkelser utenfor laboratorium, og av loggevirksomhet. I tillegg mottar jeg meldinger av røntgenapparater, da de er meldepliktige. Hvordan fikk du jobben? - Jeg fant utlysningsteksten på Strålevernets nettsider, søkte på stillingen før jeg var ferdig med mastergraden og fikk jobben samme dag som overstått mastereksamen. Hvordan bruker du din utdannelse til daglig? - Forvaltningen hviler på faglige vurderinger med bakgrunn i utdannelsen. Studieretningen biofysikk og medisinsk fysikk er et bredt fagfelt der strålingsfysikk er essensielt. Med en masteroppgave i bildeanalyse og strålingsfysikk og kurs innen strålingsbiologi og strålevern har jeg god forståelse av radioaktivitet og stråling, og kan vurdere helsekonsekvenser og sikkerhet. I tillegg bruker jeg utdanningen som basis for videreutvikling innenfor strålingsfysikk og andre fagområder. Det er viktig å nevne at man også tar med seg en generell kompetanse fra studiene, som bl.a. innebærer å kunne sette seg inn i komplekse problemstillinger, behandle store mengder informasjon, o.l. Ditt beste jobbsøkertips til nyutdannede fra Blindern? - Velg gjerne en veileder og masteroppgave på en ekstern institusjon slik at du tidlig er i gang med å lage deg et nettverk i næringslivet. Start med å søke på jobber før du er ferdig med utdannelsen. Mange bedrifter vil gjerne ansette nyutdannede. Bruk Karrieresenteret aktivt. Jeg har fått utrolig mange nyttige tips når det gjelder utforming av søknader og forberedelse til intervju. Even Westerveld (27) Master i statsvitenskap Hva jobber du med nå? - Jeg jobber som konsulent i kommunikasjonsbyrået Geelmuyden.Kiese, og får være med på å løse mange spennende kommunikasjonsoppgaver hver dag. Det kan være alt fra å bistå aktører som ønsker å påvirke politiske beslutninger, til å hjelpe bedrifter med omdømmebygging eller posisjonering. Vi jobber også med medietrening, krisehåndtering og holdningskampanjer. I en mediestyrt virkelighet blir det stadig viktigere for både politikere og næringsliv å beherske den offentlige arenaen, og det er veldig lærerikt å jobbe i et fagmiljø med profesjonelle på dette området. Jeg føler at jeg får brukt og utviklet både mine analytiske og kreative sider, og dessuten er miljøet på jobben veldig trivelig og morsomt. Hvordan fikk du jobben? - Jeg søkte gjennom Geelmuyden.Kieses ordinære rekrutteringsprosess. I forbindelse med intervjurundene var det til stor hjelp å få intervjutrening ved Karrieresenteret, samtidig som jeg rådførte meg med bekjente som jobbet i PR-bransjen. Hvordan bruker du din utdannelse til daglig? - Jeg føler faktisk at jeg har mye igjen for metodefagene, fordi de har lært meg å være kritisk til eget arbeid og kvalitetssikre resultatene mine. Dessuten har all skrivetreningen fra Blindern stor betydning. Er man noenlunde oppegående og har en god penn kan man brukes nesten overalt. Når det gjelder den statsvitenskapelige fagkunnskapen, er det nok foreløpig det jeg har lært om offentlige beslutningsprosesser som har mest verdi i den jobben jeg har nå. Ditt beste jobbsøkertips til nyutdannede fra Blindern? - Jeg tror det viktigste er å holde ut og beholde troen på at man er uslåelig, selv om avslagene dumper inn i innboksen de første månedene. Og så er det naturligvis lurt å aktivere nettverket og snakke med noen som kjenner den aktuelle bransjen før man skal på intervju. 19

11 Frynsegodene øker Søk stipend Tilbud om testing Selv om arbeidsoppgavene for de fleste er det viktigste ved valg av jobb, er lønnen som tilbys selvfølgelig også av betydning. I den forbindelse er det verdt å være klar over hvilke andre goder virksomheter kan tilby som del av arbeidsavtalen. Fleksibel arbeidstid, tilbud om studier og etterutdanning, lån av bedriftshytter og subsidiert mobiltelefon er eksempler på goder noen virksomheter skilter med. Andre tilbyr trening i arbeidstiden, firmabil eller plass i bedriftsbarnehage. Såkalte frynsegoder er ikke lenger noe som bare tilbys ledere, men er i ferd med å bli en stadig mer integrert del av arbeidslivet, ifølge Samfunnsviteren (3/2007). Vær oppmerksom på at en del frynsegoder er skattepliktige, og at det kan være greit å ta dette med i beregningen når du skal vurdere hvor gunstig en ordning er. Både offentlige og private virksomheter lyser ut stipender for studenter. F.eks. kan du søke stipend hos McKinsey, NUPI, Institutt for forsvarsstudier og Statens vegvesen. Stipendene er ofte en engangsutbetaling på mellom fem og ti tusen kroner, eller en fast sum per måned over et visst tidsrom. Vanlige kriterier for å kunne søke, er gode studieresultater og at du skriver oppgave med relevans for den virksomheten som tilbyr stipendet. Ved siden av at et stipend gir ekstra kroner i kassa, kan det også være en gyllen mulighet til å få et faglig nettverk eller bli kjent med en virksomhet som vil være interessant for deg etter studiene. Se virksomhetenes hjemmesider for mer informasjon, eller undersøk med ditt lærested om de har samarbeid med virksomheter som lyser ut stipender. Bruk av tester er etter hvert blitt ganske vanlig ved ansettelser. Hensikten er å få et bedre grunnlag for å avgjøre hvem som passer best til jobben. Tester kan også benyttes i forbindelse med karriereveiledning, teamutvikling og lederutvikling. På Karrieresenteret kan du nå få tilbud om å ta personlighetstesten Shapes og motivasjonsprofilen Views. Testene er nettbaserte, og benyttes av mange arbeidsgivere. Som student eller nyutdannet kan en test være hensiktsmessig dersom du står i en valgsituasjon, har behov for å bli mer bevisst på din kompetanse, eller skal forberede deg til en rekrutteringsprosess. For å få tilbud om testing på Karrieresenteret kreves det at du først har tatt vårt jobbsøkerkurs, og har hatt en prat med en av våre veiledere for å avklare behov og relevans.

BASIC JOBBSØKING. Jobbsøking fra A til Å for studenter og nyutdannede, utgitt av Karrieresenteret ved UiO. Research, søknad, CV og intervju

BASIC JOBBSØKING. Jobbsøking fra A til Å for studenter og nyutdannede, utgitt av Karrieresenteret ved UiO. Research, søknad, CV og intervju BASIC JOBBSØKING Jobbsøking fra A til Å for studenter og nyutdannede, utgitt av Karrieresenteret ved UiO Research, søknad, CV og intervju Få den første jobben! Slik overbeviser du arbeidsgiver JOBBUTLYSNINGER

Detaljer

Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr 12. Høsten 2008. Basic jobbsøking: Hvordan lese arbeidskontrakten

Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr 12. Høsten 2008. Basic jobbsøking: Hvordan lese arbeidskontrakten Arbeidslivsdagen Bli kjent - gjør deg kjent Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr 12. Høsten 2008 Karrierevalget: Bachelor eller master? Basic jobbsøking: Hvordan lese arbeidskontrakten

Detaljer

BASIC JOBBSØKING. Research, søknad, CV og intervju. Finn jobben du ønsker deg! Slik overbeviser du arbeidsgiver

BASIC JOBBSØKING. Research, søknad, CV og intervju. Finn jobben du ønsker deg! Slik overbeviser du arbeidsgiver BASIC JOBBSØKING Jobbsøking fra A til Å for studenter og nyutdannede, utgitt av Karrieresenteret ved UiO Research, søknad, CV og intervju Finn jobben du ønsker deg! Slik overbeviser du arbeidsgiver JOBBUTLYSNINGER

Detaljer

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006 Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Karrieresenterets program Flere nye tilbud til jobbsøkere

Detaljer

Arbeidslivets nomader

Arbeidslivets nomader Konsulentbransjen: Arbeidslivets nomader Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 7. Høsten 2005 Program for Arbeidslivsdagen ved UiO 2005 Kom på landets største karrieremesse!

Detaljer

er in igjen Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 6. Våren 2005 Jens Stoltenberg: Større frihet med akademisk utdanning

er in igjen Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 6. Våren 2005 Jens Stoltenberg: Større frihet med akademisk utdanning Læreryrket er in igjen Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 6. Våren 2005 Jens Stoltenberg: Større frihet med akademisk utdanning Nyutdannet akademiker: Hvilken kompetanse har

Detaljer

Optimisme i IKT-bransjen

Optimisme i IKT-bransjen Optimisme i IKT-bransjen Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 5. Høsten 2004 Arbeidslivsdagen 2004: Program og oversikt over deltakere Hvem er du EGENTLIG? Om personlighet og

Detaljer

UNG&LOVENDE. Fra UiO på vei til arbeidslivet. Alt du som arbeidsgiver må vite om Kvalitetsreformen. Studentene om sine karriereplaner

UNG&LOVENDE. Fra UiO på vei til arbeidslivet. Alt du som arbeidsgiver må vite om Kvalitetsreformen. Studentene om sine karriereplaner UNG&LOVENDE Fra UiO på vei til arbeidslivet Alt du som arbeidsgiver må vite om Kvalitetsreformen Studentene om sine karriereplaner Hvordan rekruttere en akademiker? Akademikere i arbeid karriereintervjuer

Detaljer

Hvor vil du? Arbeidslivsdagen 15. oktober

Hvor vil du? Arbeidslivsdagen 15. oktober Hvor vil du? Arbeidslivsdagen 15. oktober Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 13. Høsten 2009 Basic jobbsøking: Hvor er jobben du ønsker deg? Finanskrisa og arbeidsmarkedet:

Detaljer

Vil du vite en hemmelighet

Vil du vite en hemmelighet Vil du vite en hemmelighet... om overgangen fra studier til arbeid? Karrieresenteret ved høgskolene i Oslo og Akershus i samarbeid med Fagforbundet Oslo Redaksjon: Margot Fosen Frogner, Julie Sikin B.

Detaljer

Foto: Nicolas Tourrence. JOBBSØKING TRINN FOR TRINN Tips og råd fra BI Karriereservice

Foto: Nicolas Tourrence. JOBBSØKING TRINN FOR TRINN Tips og råd fra BI Karriereservice Foto: Nicolas Tourrence JOBBSØKING TRINN FOR TRINN Tips og råd fra BI Karriereservice Side 3 Oppdag dine muligheter Side 4 Hvor begynner jeg? BEVISSTGJØRING Side 6 Hvor leter jeg? ORIENTERING Side 8 Lag

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) (Tips:Hvor mange

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

Jobbsøkerguiden. adecco.no. Nyttig arbeidserfaring s. 5. Våre fagområder s. 7. Dette tilbyr vi s. 10. Noen av våre samarbeidspartnere s.

Jobbsøkerguiden. adecco.no. Nyttig arbeidserfaring s. 5. Våre fagområder s. 7. Dette tilbyr vi s. 10. Noen av våre samarbeidspartnere s. Jobbsøkerguiden Nyttig arbeidserfaring s. 5 Våre fagområder s. 7 Dette tilbyr vi s. 10 Noen av våre samarbeidspartnere s. 13 Hvordan skrive CV s. 14 Hvordan skrive søknad s. 17 Intervju s. 20 Ulike intervjuformer

Detaljer

Jeg + privat næringsliv= sant!

Jeg + privat næringsliv= sant! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3 2012 SAMFUNNSVITEREN Jeg + privat næringsliv= sant! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3-2012 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik JObber også i privat næringsliv For

Detaljer

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker Av rådgiver Terje Alnes, NAV Intro Bergen Innledning 2 Forberedelse

Detaljer

Microsoft University

Microsoft University University 2013 Søknadsfrist: 31. januar Vinn en HTC Windows phone 8X SIDE - 23 University: Betalt opplæring hos din første arbeidsgiver SIDE - 10-12 Den perfekte søknaden Hvordan skriver du den? SIDE

Detaljer

Tett på innvandrerkvinner

Tett på innvandrerkvinner Tett på innvandrerkvinner Tett på nr. 1 No r s k i n s t i t u t t f o r f o r s k n i n g om oppvekst, velferd og aldring «Tett på»-rapportene er en ny satsning i Røde Kors. Som Norges største frivillige

Detaljer

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

Jobbsøking fra studier til jobb

Jobbsøking fra studier til jobb Jobbsøking fra studier til jobb BI KarrIereservIce Oppdag dine muligheter Jobbsøking er ingen eksakt vitenskap, men vi har samlet våre aller viktigste erfaringer og råd i denne brosjyren. BI Karriereservice

Detaljer

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 1.1 NY SJANSE BYDEL GAMLE

Detaljer

INTERNSHIP SLUTTRAPPORT FOR PILOTPROSJEKTET NORGES FISKERIHØGSKOLE UNIVERSITETET I TROMSØ

INTERNSHIP SLUTTRAPPORT FOR PILOTPROSJEKTET NORGES FISKERIHØGSKOLE UNIVERSITETET I TROMSØ INTERNSHIP SLUTTRAPPORT FOR PILOTPROSJEKTET NORGES FISKERIHØGSKOLE UNIVERSITETET I TROMSØ Mai 2009 FORORD Pilotprosjektet Internship Relevant praksis for studenter og nye muligheter for næringslivet startet

Detaljer

EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11

EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11 EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11 Innhold 3 REKTOR TOM COLBJØRNSEN 4 OM BI 6 FAGLIG LEDER ULF HENNING OLSSON 7 PROGRAMSTRUKTUR 8 HVA INNEBÆRER EN MASTER 10 MASTER I ØKONOMI OG LEDELSE 12 MASTER I STRATEGISK

Detaljer

søknad, CV og intervju

søknad, CV og intervju søknad, CV og intervju IKONER: Dersom du vil ha sommerjobb i sommer, er det en del ting du bør vite. Her kommer en rekke gode tips for alle som er på jakt etter sommerjobb. Brosjyren inneholder også mal

Detaljer

Den lille karriereguiden - for begynnere

Den lille karriereguiden - for begynnere Studieløpsprosjektet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Mest for deg

Detaljer

Samfunnsviternes identitet og posisjon

Samfunnsviternes identitet og posisjon Samfunnsviternes identitet og posisjon Rapport, mars 2011 1 Arve Paulsen Kommunikasjon: Samfunnsviternes identitet og posisjon, mars 2011 Innholdsoversikt Bakgrunnen for oppdraget... 3 Kilder... 4 De tre

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2013 SPESIAL. Gi oss. muligheter!

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2013 SPESIAL. Gi oss. muligheter! FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2013 UNG- SPESIAL Gi oss muligheter! Veien til kunnskapsprøven Delta på vårt komplette tilbud til deg som skal bli autorisert finansiell rådgiver. Programmet

Detaljer

Hva virker og hva trengs?

Hva virker og hva trengs? Hva virker og hva trengs? En kartlegging av tiltak for å øke andelen kvinnelige medieledere, på vegne av Medienettverket forum for kvinner i ledelse av Irmelin Drake LeadershipWomen Juli 2007 IHOLDSFORTEGELSE

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN «FREMTIDEN KOMMER AV SEG SELV, FREMSKRITTET IKKE» OM MIGRANTER MED HØYERE UTDANNELSE, OG DERES OPPLEVELSE AV Å VÆRE I NORGE

MISJONSHØGSKOLEN «FREMTIDEN KOMMER AV SEG SELV, FREMSKRITTET IKKE» OM MIGRANTER MED HØYERE UTDANNELSE, OG DERES OPPLEVELSE AV Å VÆRE I NORGE MISJONSHØGSKOLEN «FREMTIDEN KOMMER AV SEG SELV, FREMSKRITTET IKKE» OM MIGRANTER MED HØYERE UTDANNELSE, OG DERES OPPLEVELSE AV Å VÆRE I NORGE MASTEROPPGAVE I GLOBALE STUDIER 30-MATH Interkulturell Kommunikasjon

Detaljer