OVERVÅKER KABELLEGGING TIL SJØS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OVERVÅKER KABELLEGGING TIL SJØS"

Transkript

1 No K U N D E AV I S FRA PROXLL AS OVERVÅKER KABELLEGGING TIL SJØS Copyright Nexans med Panasonic kameraovervåking Kabelsko på bestilling Sikkerhet i fare ved nye forskrifter Nye bomløsninger Videreutvikler grønn profil med ny organisasjon

2 PROXLL KUNDEAVIS NO Leder INNHOLD 2 Kan myndighetene ta grep når det gjelder offentlige anbud? Vi har lenge arbeidet for at myndighetene tar grep i forbindelse med offentlige anbudsprosesser og legger mer seriøse kriterier til grunn for valg av leverandører enn ensidig å vekte pris. Nå har vi fått svar fra statssekretæren i Nærings- og fiskeridepartementet. Han sier i sitt svarbrev at de er bevisst denne utfordringen og arbeider med å øke kompetansen om offentlige anskaffelser. I svaret vises det også til at det nå jobbes med å øke bevisstheten blant offentlige ledere. Blant annet blir det også understreket at man kan knytte betingelser for gjennomføring av kontrakter, og at norske oppdragsgivere er tilknyttet en lærlingeordning. Departementet tar del i dette arbeidet med å legge til rette for flere lærlinger. Dette har vi etterlyst og mener også næringslivets organisasjoner må engasjere seg sterkere i dette arbeidet. Svaret fra statssekretæren er positivt og gir oss grunnlag for en videre god dialog om å utvikle anskaffelsesområdet. Vi må nå ta sikte på å få resultater også i handling! En annen sak som ligger oss på hjertet er de gjeldende forskriftene for nødlys. Sammen med representanter for bransjen har vi tatt dette opp ved flere anledninger. Etter vår oppfatning innebærer bruk av ledesystemer, basert på kun etterlysende produkter, stor risiko for ikke å finne veien ut av bygninger ved brann eller tilløp til brann. Flere nye offentlige bygg, som f.eks. skoler og sykehus har installert denne typen skilt som etter vår mening gir svært dårlig rømningssikkerhet. Mer om dette kan du lese i egen artikkel i denne kundeavisen. Leder 2 Kabelsko til pionerprosjekt på havbunnen 3 Kameraovervåker kabellegging til sjøs 4-5 Privat bomløsning sikrer borettslag 6 Bomløsning til Stindheimtunellen 6 Grindvarme skal sikre frostfri kraftleveranse 7 Nødlysforskrifter - Sikkerheten i fare 7 Proxll videreutvikler grønn profil i ny organisasjon 8 Vi ønsker alle våre lesere en god vår, og vi minner allerede nå på at vi møtes på Eliaden! Geir Kvifte, adm.direktør Trygghet for grønn teknologi og varige løsninger

3 Foto: Øivind Hagen, Statoil PROXLL KUNDEAVIS NO Kabelsko til pionerprosjekt på havbunnen Proxll har nylig gjennomført levering av 115 jordingskabler med spesialproduserte rørkabelsko til Aker Subsea for Statoil og pionerprosjektet Åsgard compression. Åsgard subsea gas compression blir ferdigstilt i 2015 som det første i verden av sitt slag. Teknologien er fra Statoils side et av de viktigste virkemidlene for å levere volumer fra allerede eksisterende felt på den norske sokkelen. Det naturlige trykket i Midgard og Mikkel vil over tid bli for lavt til å opprettholde en stabil og høy produksjonsprofil fra Åsgard B-plattformen i Norskehavet. For å kompensere for denne reduksjonen vil Statoil installere kompressorer på havbunnen for å øke trykket. Brønnstrømmen vil bli ført inn i felles rør til Åsgard B. Kompetansen og erfaringen som prosjektavdelingen vår sitter på når det gjelder produksjon og sølvlodding har i denne sammenhengen vært veldig viktig, sier Gunner Gripp, produkt- og markedssjef for Klauke hos Proxll. Kablene er laget ut fra kundens spesifikasjoner og behov for syrefaste kabelsko. Bruksområdet; katodisk og elektrisk jording i korrosjonsutsatte miljøer, i forbindelse med trafoer og høyspent Mikael Sandøy, Odd Einar Greipsland og Gunnar Gripp hos Proxll. Utgiver: Ansvarlig redaktør: Layout: Tekst og idè: Proxll AS Geir Kvifte Proxll AS/Silje Vedde Navigator Komm. -utstyr krever særskilte egenskaper. Klauke er spesialist på syrefaste kabelsko, og kunne fremlegge nødvendig dokumentasjon ovenfor kunden. Resten av løsningen er produsert og ferdigstilt i prosjektavdelingen hos Proxll. Vi synes det er veldig spennende å bidra til dette banebrytende prosjektet, avslutter Gripp. 3

4 PROXLL KUNDEAVIS NO KAMERAOVERVÅKER KABELLEGGING 4 Nexans Skagerrak er et av verdens mest avanserte kabelleggefartøy med det siste innen navigasjonssystemer. Skipet har kapasitet til å håndtere 7000 meter kabel. Sammen med Hortensfirmaet Bentzen Elektro har Proxll utviklet en avansert løsning som har som formål å styre fartøyet ved dokking og å overvåke kabelleggingsprosessen. På 500 meters dyp Leveransen består i dag av 18 styrbare domekameraer. Til formålet har man tatt frem et spesiallaget hus som er vanntett ned til 500 meters dyp. I tillegg har man levert to servere og åtte PC- klienter til styring av kameraene. Løsningen er programmert slik at styring av samtlige kameraer er brukerdefinert. På den måten kan man la forskjellige autoriserte brukere om bord kontrollere utvalgte arbeidsprosesser, som for eksempel de som er ansvarlig for selve kabelleggingen og mannskapet på broen som må ha tilgang til kamerasystemet i forbindelse med dokking og fremdrift av fartøyet. På broen er det også installert en såkalt flipp opp -vegg med tre skjermer som gir oversikt over styringen av fartøyet ved dokking. Litt av utfordringen med dette spennende oppdraget har vært at fartøyet har vært i full drift i installasjonsfasen. Å ta fartøyet ut av drift, lar seg ikke gjøre, derfor har vi måttet sette opp alt utstyr på forhånd. Opplæringen har også foregått hos Proxll. Egentlig er dette en like stor programmeringsjobb som kameraleveranse, og vi har hatt en veldig lærerik og god prosess hittil, sier Patrik Axelsson i Proxll. Installasjonen om bord foretas av Bentzen Elektro, og det meste skjer underveis der hvor fartøyet til enhver tid har oppholdt seg for oppdrag. Når leveransen er komplett vil Nexans Skagerrak ha installert til sammen 45 kameraer. Bentzen Elektro er installatør Bentzen Elektro AS er et veletablert selskap beliggende i det maritime miljøet på tidligere Horten Verft i Horten. Bentzen Elektro AS ble i 1999 etablert som autorisert installatør. De tilbyr totalløsninger innen alle typer elektroinstallasjon, automasjon og vedlikehold til private, næring, industri, offshore og maritime kunder. Siden Nexans lanserte sitt system CAP- JET for kabellegging i 1986, har de blitt brukt til å grave ned 8000 km med kabler og rørledninger over hele verden. Etter at Ormen Lange-feltet og NorNed-kraftkabelen, som er verdens lengste (576 km), ble fullført, har CAPJET også blitt brukt til å grave ned rørledninger på prosjektene Snøhvit, Tyrihans, Åsgard, Troll, Valhall, Statfjord C og Yachengfeltet utenfor Hainan-øya i Sør-Kinahavet. Proxll har levert styrbare domekameraer til verdens mest avanserte kabelleggefartøy, Nexans Skagerak. Lite bilde: Patrik Axelsson hos Proxll. Litt av utfordringen med dette spennende oppdraget har vært at fartøyet har vært i full drift i installasjonsfasen Patrik Axelsson Trygghet for grønn teknologi og varige løsninger

5 PROXLL KUNDEAVIS NO TIL SJØS 5 Copyright Nexans Panasonic PTZ HD Dome kamera 36x optisk zoom 1,3 MP dobbel hastighet MOS-sensor Høy lysfølsomhet God bildestabilisator (viktig da båten alltid beveger seg) Wide dynamic range (gir større dynamisk omfang) Face super dynamic (gode ansiktsbilder) Panasonic WV-SC385

6 PROXLL KUNDEAVIS NO Leveranser Privat bomløsning fra Proxll BORETTSLAG MED FULL KONTROLL Svarttjern Borettslag i Oslo har installert adkomstsystem med bom som sikrer utrykningskjøretøy og annen autorisert ferdsel inn til eiendommene. 6 Svarttjern Borettslag ligger øverst på Romsås og var innflytningsklart i Boområdet er svært barnevennlig. Borettslaget består av 647 andelsleiligheter fordelt på 47 oppganger i 18 bygninger. Borettslaget begynte i det små med egen bombasert adgangsløsning og har den siste tiden utvidet anlegget for adkomst helt inn til boområdet. Anlegget omfatter nå tre komplette bomsystemer. Hvert system består av bom og myntbasert betalingsautomat. Betal- ingsautomatene gir parkering i maks en time. Den nye løsningen som er levert av Proxll er utstyrt med radiobrikker som er tilpasset frekvensene som benyttes av utrykningskjøretøy i Oslo, slik at disse kan passeres uhindret gjennom bomsystemet. For andre brukere med spesielle behov, som for eksempel renovasjon og transport av bevegelseshemmede har borettslaget bestilt et eget system med egne radiobrikker. Samtlige kjøretøy er registrer i en database med oversikt over samtlige brukere. Vi kjenner ikke til mange borettslag som har implementert denne typen Proxll leverer bomløsning til Strindheimstunnelen Statens vegvesen er oppdragsgiver og Avanti er samarbeidspartner i dette prosjektet hvor Proxll leverer ni svingbommer til Strindheimtunnelen. Tunnelen går fra Nyhavna i Trondheim til Strindheim. Den er en del av riksveg 706 (tidligere E6), den nye hovedinnfartsåren til Trondheim nordfra. Tunnelen er 2,5 kilometer lang og er et komplisert prosjekt. Bomanlegget styres fra Veisentralen i Trondheim og kan også styres lokalt. Dette er en spennende installasjon hvor vår spesielle kompetanse innen hendelses- og vedlikeholdsbommer har vært viktig siden dette også innebærer tilpasning av spesialbommer som skal monteres 40 centimeter over bakken. Så vidt jeg kjenner til er dette noe vi gjør for første gang, sier prosjektleder Morten Aag hos Proxll AS. Trygghet for grønn teknologi og varige løsninger adgangsløsninger. Det gir en stor grad av sikkerhet og beboerne kan følge seg trygge på at kun autoriserte kjøretøy har adgang. Vi tror at dette er en løsning som kan benyttes i flere borettslag og omsorgsboliger, sier Morten Aag, prosjektleder i Proxll AS.

7 PROXLL KUNDEAVIS NO GRINDVARME FRA PROXLL SKAL SIKRE FROSTFRI KRAFTLEVERANSE SIKKERHET I FARE VED NYE FORSKRIFTER Ringeriks-Kraft skal installere ny grindvarmeløsning på Hvittingfoss kraftverk. Varmeløsningen skal installeres i varegrinden som i utgangspunktet skal forhindre at rusk og rask kommer inn i turbinen. Nå skal de sikres med varme for å hindre is og skader i den forbindelse. Det er Fasseland Mekaniske verksted som har oppdraget med produksjon av de fem varegrindprofilene, mens Proxll leverer varmeløsningen i varegrinden. Det dreier seg om sikkerhet i bygg. Standard ISO (NS 3926 i Norge) benyttes i alle europeiske land, den er oversatt til norsk og revidert en god del og likestilt med de andre nødlysnormene vi har i dag. Dette har ført til stor uenighet i bransjen, noe som har resultert i at bransjeforeningen Noralarm har sendt brev til Kommunalog regionaldepartementet hvor saken nå er til behandling, sier Bjørn Erik Biman, produkt- og markedssjef for nødlys i Proxll. Grindene som måler hele 10x8 meter Selve grindløsningen, som er 10 x 8 meter, består av 89 aluminiumstaver som er 8 meter lange og er utstyrt med hull for gjennomføring av varmekabelsløyfer. Grindstavene har en effekt på 880Wm² totalt 214 kw i installasjonen. I hver grindstav er det montert 16 meter varmekabel. Hvert kammer foran i hver grindstav fylles med glykol for å gi bedre varmeoverføring mellom element og stav. Glykols høye kokepunkt vil også redusere faren for at vannet skal begynne å koke når høy effekt påføres varmekabelen. Samarbeidet med Proxll i prosjekteringsfasen har vært konstruktivt, og vi regner med installasjon i løpet av mars. Imidlertid, vil vi ikke se noen effekt av grindvarmeanlegget før vinteren til neste år, sier prosjektansvarlig hos RingeriksKraft, Urban Westerlund. For Proxll er dette et veldig spennende og viktig prosjekt. Her kommer mange av våre erfaringer innen industriell elektrovarme til god nytte og sammen med kunden har vi kommet frem til en energieffektiv løsning som vil fungere i mange år, sier prosjektdirektør hos Proxll, Per Holmen Christensen. Noralarm har i lengre tid påpekt den ensidige ordlyden som er benyttet i VTEK10 (veiledningen til TEK10) hvor NS3926 fremstår som eneste prekvalifiserte løsning for nødbelysning/ledesystem i bygg. Noralarm mener dette er ensidig og feil i forhold til den anerkjente NS-EN 1838 og NEK EN50172 som er en velprøvd, og sikkerhetsmessig en langt bedre løsning. Samtidig er dette ikke i harmoni med arbeidsplassforskriften. Valg av løsning bør gjøres med bakgrunn av det som gir riktig sikkerhet for bygget. Noralarm har hatt flere møter med blant annet DIBK for å fremme en bedre og mere riktig balanse mellom bruk av etterlysende og elektriske systemer. Dette har så langt ikke gitt resultater, og Noralarm har derfor sendt en Saken fortsetter på neste side 7

8 Forts: SIKKERHET I FARE VED NYE FORSKRIFTER henvendelse til Kommunal- og regionaldepartementet hvor man fremstiller sin posisjon i forhold til dette, og henstiller om et møte med departementet om saken. Vi anser sikkerheten for å være for lav ved å benytte NS 3926 i mange bygg i dag. Jeg har flere eksempler fra nylig oppførte offentlige bygg som belyser vårt syn. Det at det heller ikke er krav til vedlikehold av ladelyset (normalbelysningen i bygget)til etterlysende ledelinjer, setter også store spørsmål ved kvaliteten på en slik installasjon, avslutter Biman. Bjørn Erik Biman, produkt- og markedssjef for nødlys i Proxll uttrykker bekymring rundt nye forskrifter. Proxll videreutvikler grønn profil i ny organisasjon I løpet av det siste halvannet år, har vi sett en utvikling i markedet som gjør det nødvendig å samle vår kompetanse for å gi økt konkurransekraft i et stadig mer globalisert marked, sier administrerende direktør i Proxll, Geir Kvifte. Vi har derfor valgt å samle vår prosjektvirksomhet under én ledelse. En tilsvarende endring gjør vi med våre produkter. På denne måten vil vi også skape verdiøkning, synergier og kompetanseeffekter i distribusjonsleddet. Den nye organisasjonsstrukturen vil gjøre oss tydeligere og dermed også mer attraktive. Vi ønsker å være aktive i den globale utviklingen som skjer og vil bidra til å skape trygghet for innovasjon, grønn teknologi og varige løsninger gjennom å utvikle og bygge spennende nettverk. Vi har knyttet til oss globale samarbeidspartnere som er ledere i sine markeder. Vår rolle vil være en systemintegrator og teknologimegler for disse løsningene ovenfor våre kunder og samarbeidspartnere, poengterer Geir Kvifte. Proxll ønsker i større grad å fremstå som spesialister på utvikling, implementering og drift av grønn teknologi. Dette skaper bedre lønnsomhet med forenklede løsninger og produkter for mer varig drift innen bygg, anlegg, industri og infrastruktur i hele Norden. sasjonen er Per Holmen Christen ansvarlig for prosjektvirksomheten og Rune Langeteig er leder for salg- og produktomsetning. Jostein Bergane er ansvarlig for økonomi og logistikk. Organisasjonsendringene ble satt ut i livet 15. januar. I den nye organi- Adm.direktør i Proxll, Geir Kvifte. OM PROXLL Proxll er spesialister på utvikling, implementering og drift av grønn teknologi. Vi skaper bedre lønnsomhet med forenklede løsninger og produkter for mer varig drift innen bygg, anlegg, industri og infrastruktur i hele Norden. Som teknologimeglere og spesialister på systemintegrasjon tilpasser vi løsninger for ulike behov. Våre løsninger er åpne og skalerbare som løpende kan moderniseres for lengre livssyklus. Proxll AS har i dag 63 ansatte og en omsetning i 2012 på 216 millioner kroner. I 2010 feiret Proxll AS 100-årsjubileum. Mer informasjon finner du på Trygghet for grønn teknologi og varige løsninger

KUNDEAVIS. ELSIKKERHET & LADING AV ELBIL Intervju med Snorre Sletvold fra Elbilforreningen. No. 3 2013 FRA PROXLL AS

KUNDEAVIS. ELSIKKERHET & LADING AV ELBIL Intervju med Snorre Sletvold fra Elbilforreningen. No. 3 2013 FRA PROXLL AS KUNDEAVIS No. 3 2013 FRA PROXLL AS ELSIKKERHET & LADING AV ELBIL Intervju med Snorre Sletvold fra Elbilforreningen Foto: Benyttet med tillatelse fra Elbilforeningen Proxll videreutvikler grønn profil Nødlys

Detaljer

Lineærvinsj til Sleipner A Stor leveranse til inntrekket av gass ledningen fra Gina Krog-feltet.

Lineærvinsj til Sleipner A Stor leveranse til inntrekket av gass ledningen fra Gina Krog-feltet. NYHETSBREV FRA K.LUND OFFSHORE DESEMBER 2014 Fra ett til to Den største omstruktureringen i K. LUND Offshore sin historie. Side 4 7 Lineærvinsj til Sleipner A Stor leveranse til inntrekket av gass ledningen

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2006 CONNECTED Innovasjon - Innovasjon er nøkkelen til konkurransedyktighet. Uten at du utvikler deg, blir du før eller siden forbigått, sier Toril Mølmen,

Detaljer

En samfunnsutfordring

En samfunnsutfordring nr 01/2013 nytt fra Norsk teknologi svart arbeid: En samfunnsutfordring energieffektivisering Enighet om energieffektivisering i bygg NHO vil ha en handlingsplan for energieffektivisering i eksisterende

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring Foranalyse til forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag fylkeskommune 2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til februar 2010 gjennomført

Detaljer

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging Håndbok i omdømmeog merkevarebygging 2 Håndbok i omdømme- og merkevarebygging Side 4 Side 6 Side 10 Side 14 Side 16 Side 24 Side 35 Innledning 1. Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for din bedrift?

Detaljer

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD Internmagasin for Lyse Nr. 1 2014 JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT ALTIBOX blir smidigere MOT NY GRAVEREKORD LYSE SIDER øker verdien i hver vanndråpe

Detaljer

Kundemagasin. Brødrene Dahl AS. November 2011. One man show high tec kompetanse Enkeltmannsbedriften

Kundemagasin. Brødrene Dahl AS. November 2011. One man show high tec kompetanse Enkeltmannsbedriften fra Brødrene Dahl AS November 2011 Universet har landet i Sarpsborg Teknisk rom i sceince fiction-bygget Inspiria er så lekkert at arkitekten har valgt å lage et stort vindu mellom spisesalen og de tekniske

Detaljer

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter Norsk vindkraft Vi gir Norge flere ben å stå på Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter En vind-vind-situasjon for distriktene Kartlegging

Detaljer

Først med SINTEFgodkjenning

Først med SINTEFgodkjenning Nr. 1 2010 23 årgang nytt nytt Først med SINTEFgodkjenning Leder Av Carl Christian Sibbern Daglig leder Oliner System AS og Rørfornying Norge Endring i organisasjonen De fleste av våre forbindelser er

Detaljer

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Masteravhandling våren 2013 Camilla Lothe Eltvik Studentnummer: 130875 Veileder: Ingunn Myrtveit Masteroppgave i økonomi og ledelse, spesialisering

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

Vil du også være med og påvirke?

Vil du også være med og påvirke? Vil du også være med og påvirke? Som medlem hos oss kan du knytte kontakter på tvers av fag og bransjer. Trine Tveter, Standard Norge Administrerende direktør Les mer om medlemskap i Standard Norge på

Detaljer

Passivhus-krav blir morgendagens standard. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14

Passivhus-krav blir morgendagens standard. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14 Passivhus-krav blir morgendagens standard En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14 Passivhus-krav blir morgendagens standard Interessen for passivhus er økende i Norge. Dette er ikke en

Detaljer

Energieffektivisering bør gi skattelette

Energieffektivisering bør gi skattelette nr 01/2011 nytt fra Norsk teknologi norsk teknologi ber regjeringen innføre energifunn Energieffektivisering bør gi skattelette SIDE 9 «Vi foreslår at EnergiFunn skal gjelde dokumenterte arbeidskostnader

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Miljølys i lillestrøm

Miljølys i lillestrøm Miljønummer magasinet no2 2010 Miljølys i lillestrøm SIDE 16 Nye veilys og et avansert styringssystem er tatt i bruk i Lillestrøm sentrum. solar hjelper installatørene SIDE 04 unge og håpefulle lærlinger

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL Prosjektet er støttet av Byer uten støy og eksos Lukk øynene og forestill deg nærmiljøet ditt uten motorstøy

Detaljer

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av

Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL. Prosjektet er støttet av Slik setter du opp VEILEDER FOR BOLIGSELSKAP SOM VIL ETABLERE LADESTASJON FOR BEBOERE MED ELBIL Prosjektet er støttet av Byer uten støy og eksos Lukk øynene og forestill deg nærmiljøet ditt uten motorstøy

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

&ideer. effektiv i cyberspace Hilde Hafnors strategi. nettforsvaret. verden Hvordan vinnes de nye krigene? Miljø tester Hvalen

&ideer. effektiv i cyberspace Hilde Hafnors strategi. nettforsvaret. verden Hvordan vinnes de nye krigene? Miljø tester Hvalen KUNNSKAP &ideer FFI vi gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar nettforsvaret effektiv krigføring i cyberspace Hilde Hafnors strategi verden Hvordan vinnes de nye krigene? Miljø tester Hvalen for

Detaljer

En vanlig dag på jobb

En vanlig dag på jobb En vanlig dag på jobb Arbeidshverdagens elektroniske spor Oktober 2012 Hva registreres om deg i løpet av en vanlig arbeidsdag? Kan hele arbeidsdagen rekonstrueres ned til minste detalj og minutt for minutt?

Detaljer

Kunnskap som virkemiddel i offentlige innkjøpsprosesser

Kunnskap som virkemiddel i offentlige innkjøpsprosesser RAPPORT Kunnskap som virkemiddel i offentlige innkjøpsprosesser MENON-PUBLIKASJON 17 2013 Av Sveinung Fjose, Torstein Fjeldet Lunde og Kristina Wifstad Innhold 1. Oppsummering og konklusjon: Profesjonalisering

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer