Ser du for deg dette som virkelighet?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ser du for deg dette som virkelighet?"

Transkript

1 2013Kirkebladet NR 4 FOR RØA OG SØRKEDALEN venter fortsatt vest i Oslo at og i på Barn unge og musikk- kulturskolen klar stå stå skal skal Ser du for deg dette som virkelighet? Alle forarbeider er gjort for at kommunens Musikk- og kulturskole skal kunne etablere seg på Røa, som første og eneste kommunale musikkskoletilbudet vest i Oslo. Men hvorfor har det drøyd så lenge før spaden kan stikkes i jorda - på kirketomta mot Vækerøveien? Og hva skal til for at politikerne skal få bestemt seg? Det kan du lese om i sokneprestens lederartikkel på side 2. Og på side 3 er utspillet ditt! Møt Årets sykepleier, Anne Dundas Røe: Kunsten å ta farvel Å ta farvel med livet, mett av dage og med oppgjorte relasjoner, er et ønske for oss alle, sier Anne Dundas Røe. Side 6-7 Tre faddere Hanne Emilie er fadder på skolen, Randi er fadder til et barn som ble døpt i kirken, og Bodil er fadder til en 19 år gammel jente. Side 4-5 Nytt kor i Sørkedalen Flere har etterlyst et barnekor for de litt større barna i Sørkedalen. Og nå i september skjer det at det blir kor også for de som går i klasse. Tonje Cecilie Thysnes vil være leder for begge barnekorene i Sørkedalen. Side 15

2 Kirkebladet Nr Utgis av menighetsrådene. Deles ut til alle husstander på Røa og i Sørkedalen. Opplag: 5500 Adresse: Kirkebladet/Røa kirke Nordengvn 9, 0755 Oslo Redaktør: Magnhild Landrø Redaksjonelle medarbeidere: Jorun Fougner Magnhild Landrø Roald-Einar Ottersen Hilde Lyberg Ersdal Distribusjon: Sjåførene Lars Salte og Einar Ersdal, pluss ca 30 frivillige Røaombærere. I Sørkedalen er det skolekorpset som sørger for at bladet havner i postkassene. Annonser: Frist til neste nummer: 20. sept. Kontakt: Eva Ekrheim Neste nummer (5) kommer i midten av oktober. Layout: Magnhild Landrø Media Trykk: Prinfo Unique Trykk Larvik Frivillig abonnement: Bankgiro (Merk Kirkebladet ) Info om kirkens stab: Se side 14 Byrådets valg Røa menighet har siden 2006 arbeidet for å bygge ny barnehage og kulturskole. Barnehagen i kirken har for dårlige lokaliteter og må få noe nytt, eller nedlegges. Kulturskole må ikke menigheten ha, men denne delen av byen trenger en kommunal kultur- og musikkskole. For en menighet som også er opptatt av kultur, er det svært interessant og spennende å ha en kulturinstitusjon som en kulturskole i nærheten. Det kan skape gode prosjekter for begge parter. Ting tar tid. Politiske avgjørelser trenger tid for at alle sider skal bli belyst. Uenighet krever ekstra tid. Det må vi leve med. Men det må være grenser! Barnehagedelen av prosjektet har gått sin gang, men kulturskoleprosjektet har blitt et smertens barn som har forsinket det hele. Uten kulturskoleprosjektet taler alt for at menigheten allerede hadde hatt en ny barnehage i drift. Det har ikke manglet velvilje og interesse for kulturskoleprosjektet, men noen har tydeligvis ikke ønsket prosjektet, og hindret det gjennom en byråkratisk vanskeliggjort prosess. Det likner trenering. Selvsagt må man ikke være for et slikt prosjekt. Noen mener at kommunen ikke skal bruke så mye penger på kulturskole. Andre vil mene at slik virksomhet må bli lagt til de ordinære skolene for å gjøre det billigst mulig. Eller at det i denne delen av byen må holde med private alternativ i den sektoren. Det fins gode Skynd deg nå om du ønsker å konfirmere deg i 2014 Det er like før 2014-konfirmantene er i gang. De fleste har for lengst meldt seg til konfirmasjon i Røa og Sørkedalen. Er du en etternøler, og får denne påminnelsen nå, så bør du snarest melde deg, helst innen tirsdag 10. september, på tlf , eller mail til: Kick-off: Lørdag 19. oktober i Røa kirkes lokaler. Da treffes alle som har meldt seg til konfirmasjon. Selve konfirmasjondagene i 2014 blir i Røa kirke: Lørdag 24. mai og søndag 25. mai Sørkedalen kirke: Torsdag 29. mai (Kristi Himmelfartsdag). Sjekk også: leder argumenter for det meste. Men det må tas en avgjørelse. Hvis politikerne ikke ønsker en kulturskole, så tar selvsagt menigheten det til etterretning. Men å først si ja, for så å praktisere nei, ved å trenere prosessen, er destruktiv politikk. Bydelens politikere har arbeidet helhjertet for prosjektet. Menigheten har erfart deres støtte hele veien. Men det er byrådet som har vært flaskehalsen - naturlig nok siden det er de som sitter på pengene. Men intern uenighet har gjort at prosjektet har blitt sittende ganske fast i en myr av byråkratiske pålegg og ikke utfra tydelige politiske valg. Prosjektet har flere ganger vært nær en stopp, men er blitt ført videre av bystyret. Nå i høst er siste sjanse. Kommer det ikke til en avtale mellom byrådet og menigheten nå, blir det ingen kulturskole nær Røa kirke. Menigheten kan ikke vente lenger på å bygge barnehage. Om det ikke blir en kulturskole i på Røa nå, beklager menigheten det. Og det er synd for bydelen. Roald-Einar Ottersen sokneprest Nå har foreldre, barn og unge på Oslo vest ventet lenge nok: Blir det noe av den nye barnehagen / kulturskolen på Røa? Røa menighet har i mange år jobbet for å få realisert et nytt bygg ved siden av kirken (mot Snargangen/Vækerøveien) et bygg med nye lokaler for menighetens barnehage i overetasjen, og lokaler for Oslo kommunale kulturskole i underetasjen. Av Knut Erik Skarpaas Bygget har blitt tegnet av KIMA arkitektur, og lokalene og spesifikasjonene for kulturskolen er laget i samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo kommune og med kulturskolen. Dette kan bli et praktbygg for barn og unge på Røa ja, for hele bydelen! Det finnes jo fortsatt ingen kommunal kulturskole i vår del av byen i dag. Forarbeidet er gjort Etter mye arbeid er situasjonen i dag slik: - Tomten er regulert til allmennyttig formål barnehage og kulturskole. - Bygget er ferdig tegnet - Rammetillatelse til bygging er gitt fra Plan- og bygningsetaten - Lånetilbud er innhentet - De nødvendige tillatelser til låneopptak er gitt av kirkelige myndigheter - Søknad om kommunal garanti på lånet er anbefalt av Vestre Aker bydel og oversendt rådhuset til videre behandling - Forhandlinger om leieavtale med Utdanningsetaten er i gang Venter kun på politikerne Det som gjenstår for å få realisert bygget, er politisk behandling av menighetens søknad om kommunal garanti, samt enighet om leieavtale med kommunen. Etter Nybyggets fasade mot Vækerøveien med barnehage i overetasjen og forhåpentligvis kulturstasjon i underetasjen mange års jobbing er disse sakene oppe til politisk behandling på rådhuset denne høsten. Det er en alle tiders mulighet for kommunen til å få et svært egnet bygg til selvkostpris, en alle tiders mulighet for innbyggerne i Vestre Aker bydel til å få en kommunal kulturstasjon i rimelig nærhet, og en alle tiders mulighet for menigheten til sammen med kommunen å skape et godt tilbud til barn og unge, og styrke kulturkirken Røa. Demokrati fungerer Det kan bli en vinn-vinn-vinn-situasjon om politikerne griper muligheten. Men det er også en mulighet for at det tegnede bygget ikke blir realisert. Om du ønsker kulturskole til vår bydel så raskt som mulig, så grip denne sjansen til å fortelle politikerne på rådhuset det nå! Slik er nybygget tenkt plassert ved siden av kirken på Røa Musikk- og kulturskole også i vest? Send dem en mail! Om du er blant dem som har ventet lenge nok på at denne bydelen endelig kan få sin ettelengtede kulturskole, så har du altså en påvirknings-mulighet. Send en mail - nå - til din folkevalgte, som du en gang stemte på: Byråd for kunnskap og utdanning (herunder Oslo musikk- og kulturskole), Torger Ødegaard (H): Kultur- og utdanningskomitéens medlemmer: 1. Øystein R. Sundelin (H) Leder: 2. Andreas Halse (A) Nestleder: 3. Saeeda Begum (H) Medlem: 4. Stefan M. B. Heggelund (H) Medlem: 5.Carl-Henrik Bastiansen (H) Medlem: 6. Prableen Kaur (A) Medlem: 7. Victoria Marie Evensen (A) Medlem: 8. Julianne Ferskaug (V) Medlem: 9. Gülay Kutal (SV) Medlem: 10.Reza Rezaee (R) Medlem: 11. Erik Lunde (KrF) Medlem: 2 3 3

3 Det handler om å ha omsorg for én bestemt Tekst og foto: Magnhild Landrø Er du en fadder - for et barn som ble døpt, eller for en førsteklassing som begynner på skolen, eller for et barn langt unna - et barn som kanskje ingen andre bryr seg så mye om? Det er en ære å få være fadder. Men det er også et ansvar. Og en forpliktelse. På disse sidene møter du tre mennesker som har sagt ja til å være fadder, hver på sin måte. Som fadder til et barn som er døpt til den kristne forsakelse og tro kan du løse oppgaven din på ulike måter. Viktigst er det at du har gode ønsker for dette barnet, og følger opp så godt du kan med din omsorg og omtanke. Fadder for Ludvig Sørkedalsjenta Hanne Emilie Tannum (11) vet noe om hva det vil si å være fadder for en som er helt ny på skolen. - I sommerferien laget jeg et fint kort som jeg sendte til Ludvig, han jeg er fadder for, forteller Hanne Emilie. I likhet med alle de andre i sin klasse har hun ansvaret for en av de ti nye førsteklassingene på Sørkedalen skole. - Jeg skrev litt om meg selv, og litt om hva jeg kan gjøre som fadder for ham. - Og hva er det du kan gjøre som fadder? - Jeg kan passe på at han ikke blir mobbet i friminuttene, trøste ham om det skjer noe leit, og ordne det slik at han får være med i leken. Kanskje jeg også kan følge ham til skolebussen, siden vi er naboer. Jeg syns det er fint å være fadder, sier Hanne Emilie Jeg ser Torgeir-bildet hver dag Røa-kvinnen Randi Bergkåsa var nybakt mamma den gangen hun ble spurt om hun ville være fadder til en liten nevø som skulle døpes. Men på hvilken måte har hun fulgt opp sitt ansvar som fadder? - På kjøkkenbenken har jeg stående et bilde av mitt eneste fadderbarn, Torgeir. Hver gang jeg kaster et blikk på bildet, tenker jeg på ham, og ønsker og ber om at han skal ha det bra. Randi forteller at hun er tante til ti, men at nevø Torgeir alltid har hatt en spesiell plass i hennes hjerte, siden hun for over 30 år siden sa ja til å være fadder for ham. - Hvordan har du fulgt opp med ditt fadderansvar? - Som fadder tok jeg et ekstra ansvar for ham, f eks om det skulle skje foreldrene hans noe. Ellers har vi tatt ham med til kirken når det har vært natulig, og fulgt ham til nattverd. Til jul og bursdager har jeg prøvd å gi ham gaver med mening, kanskje en bok med kristent innhold. Randi forteller at Torgeir, som nå er over 30 år og selv pappa til to, har hatt høy bevissthet om at Randi er hans fadder. - Jeg vet at han har satt pris på at jeg har bedt for ham, kanskje særlig når livet har vært krevende. Jeg tror faddere kan brukes til litt av hvert! Hva er egentlig en fadder? Wikipedia-definisjon: En fadder er en person som har et spesielt ansvar for å ta seg av en annen. Begrepet er innført gjennom kristendommen (dåp), men brukes nå også på en rekke andre områder. - Jeg tror at mange faddere og foreldre glemmer at deres lokale kirke faktisk legger ganske mye til rette for at barna skal kunne få den kristne ballasten som de ikke lenger får i skole eller barnehage, sier Solfrid Larsen. På fritiden er hun blant dem som i mange år har brukt mye av sin tid i kirkens viktige arbeid blant barn og unge - som frivillig. - Hva slags tilbud tenker du at kirken har til de foreldrene som har valgt å døpe sine barn? - Her i Røa kirke er det ulike muligheter, men jeg anbefaler gjerne disse familiemiddagssamlingene, der hele familien kan komme til kirken - rett fra skole og jobb - og spise middag sammen, og etterpå er det samlingsstund med mye sang inne i kirken. Solfrid forteller at én søndag i måneden er det kveldsmesse i kirken kl 18. Også her er det eget program for de yngste, Fadder? Det fins mye fin hjelp til deg som vil være en god fadder I sin profesjon som førskolelærer vet Solfrid Larsen (t.v.) noe om det å skulle oppdra barn. Men nå som skoler og barnehager har frasagt seg ansvaret for å oppdra i den kristne tro tenker hun at det er viktig at kirken selv tar et større ansvar for dette. Og fadderne har også en rolle, tenker Solfrid. samtidig som de voksne har sitt opplegg inne i kirken. Disse kveldsmessene har blitt et fint samlingspunkt for dem som liker kl 18-tidspunktet bedre enn kl 11. Formen på disse gudstjenestene er dessuten litt løsere i snippen. Og rett etterpå er det felles kveldsmat i menighetssalen. - Ellers er det spesielle familiegudstjenester enkelte søndager. Og på fredager er det KRIK-tilbud for to aldersgrupper, og det er speidersamlinger. For ikke å glemme jentekoret på Røa, og barnekoret i Sørkedalen! Det å synge i kor er også en måte å få med seg kristen kunnskap og fellesskap på. 4- og 6-årsboka Solfrid anbefaler ellers foreldre og faddere å følge med når det inviteres til disse skreddersydde gudstjenestene for fireog seksåringene. - Da får barnet også sin egen bok i gave fra kirken, tilpasset barnets alder. Vårt fadderbarn har fått nye foreldre Bodil Ekerhovd Damsgaard i Fådveien er mamma til tre små jenter. Og viktig støttespiller for en snart voksen jente i Kenya. - Når vi får brev fra vår Beatrice som nå er blitt 19, leser vi at hun drømmer om å bli sykepleier. Beatrice er foreldreløs, og er blitt tatt hånd om av et norsk ektepar som har valgt å leve som reserverforeldre til et tyvetalls foreldreløse barn i Kenya. Det gir vår lille familie stor mening å være faddere til et barn som har fått en så dårlig start i livet sitt. Våre månedlige trekk fra kontoen vil gi Beatrice en framtid. Og håp. Fjernfadderskap er veldig meningsfullt! (www.maishamema.org) Og så vet jeg at noen har laget seg gode faddertradisjoner, som handler om å møtes på dåpsdagene, tenne lys, se på bilder og minnes den dagen da barnet ble døpt. - Og så er det noe som heter babysang? - Ja, og babysangen i Røa kirke har vært veldig populær, der foreldre tar med seg sine små til kirken en times tid midt på dagen. Jeg tror mange syns det både er fint bare å treffes, og også å være tilbake i kirkerommet med sine små. (Red. adm: Akkurat nå mangler babysangen leder. Men følg med på menighetens nettsider/plakattavler, for om ikke lenge er babysangen trolig i gang igjen). Hold deg oppdatert Røa kirke har alltid oppdaterte nettsider som foreldre og faddere kan følge med på. Sjekk også side 13 i dette bladet. Tips: 4 5

4 Anne Dundas Røe ble Årets Sykepleier i 2013: Kunsten å verdsette livet når døden er nær Folk vi setter pris på Å ta farvel med livet, mett av dage og med oppgjorte relasjoner, er et ønske for oss alle. Møt sykepleieren Anne Dundas Røe som jobber i hjemmetjenesten i Vestre Aker, og som tenker at alle som nærmer seg døden, trenger omsorg og ekstra hjelp, både fra det offentlige og fra frivillige hjelpere, familie og venner. Tekst: Roald-Einar Ottersen Foto: Magnhild Landrø - Hva er det som har gjort at du har holdt deg i hjemmesykepleien og helsevesenets hjemmetjenester? - Allerede da jeg tok utdannelsen for 37 år siden fikk jeg ekstra interesse for hjemmetjenesten. De aller fleste ønsker å få bo hjemme livet ut, og det å kunne gi denne tjenesten opplevdes meningsfylt. God sykepleie i denne fasen er ekstra viktig. Fra Fransiskushjelpen til hjemmesykepleien - Det er spesielt den lindrende behandlingen du har arbeidet med, og også fått en flott pris for, fordi du har vært med på å utviklet denne tjenesten i hjemmesykepleien i bydelene. - Skal en få bo hjemme til livets slutt, så betyr det å måtte møte døden, med alle de ufordringer som ligger i det. Da blir arbeidet med lindrende behandling svært viktig. Jeg var ansatt i Fransiskushjelpen, som er en spesialtjeneste på det området, og så hvor mye som kunne gjøres hjemme. Det har jeg tatt med meg tilbake til hjemmesykepleien. Skal folk bo hjemme, må de også være trygge hjemme. - Å bo hjemme høres fint ut, men det er vel også en måte å spare utgifter på? - Det kan det være. Ikke alle ønsker å bli boende hjemme, men jeg opplever at svært mange, selv blant dem som er usikre i utgangspunktet, gjerne vil bo hjemme, om de bare kan være sikre på å få den hjelpen de trenger. Smertelindring og hjelp til andre problemer som oppstår i den fasen i livet, er avgjørende. Rett hjelp til enhver tid! Hjemme eller på hjem? - Og ingen får lenger bo på aldershjem? - Det fins ikke lenger noe som heter aldershjem. De er nedlagt. Terskelen for å få plass i en institusjon nå er høy. Den gamle må ha sterke behov. Omsorgsplasser som etableres noen steder, er ment å erstatte aldershjemmene, men det er ikke mange slike plasser. Kanskje burde det vært litt flere. Men de fleste vil, som sagt, bo hjemme. Sykepleie ved livets slutt - Helsevesenet har som sitt fremste mål å helbrede og behandle mennesker. Er det ikke et uttrykk for å ha mislyktes når det man står igjen med er lindring og trøst? - Nei det vil jeg ikke si. Livet er like verdifullt om det har kort eller langt perspektiv. Det viktige er at mennesker får den hjelp de trenger. Heldigvis har det skjedd mye positivt på dette området både i Oslo og landet ellers. Fransiskushjelpen har holdt på i mange år, og etter hvert har også bydelene kommet etter. De fleste bydelene har nå en kreftkoordinator eller liknende. I Vestre Aker har vi hele tre palliative sykepleiere som gir hjelp på dette området. Det er ikke bare kreftpasienter som får hjelp, men alle som trenger lindrende behandling. Godt å få snakke med noen - Det sies så ofte at det er så viktig å snakke sammen. Men er det noen hjelp i å snakke sammen hvis saken er at døden står for døren? - Vi er forskjellige. Men min erfaring er at det for de fleste gjør godt å snakke om døden. Enhver som får døden nær, blir fylt av mange tanker og spørsmål. Om sykdommens forløp, om hjelp til å behandle smerter, og ikke minst blir mange opptatt av spørsmål rundt relasjonene mellom de som står den syke nær. - Men det er vanskelig å snakke om slikt, særlig når døden nærmer seg. Kanskje kan slike vanskelige spørsmål bare gjøre vondt verre? - Det kan det være. Men ettersom årene har gått, våger jeg mer å være tydelig og direkte i å snakke om døden. Jeg erfarer at det for de aller fleste er hjelp i å snakke - om redselen for smerter før døden, og om ønsker for å få livet på plass. Ikke minst er det mange som håper på forsoning der det har vært skiller eller uenighet. Det er ikke enkelt, men det kan være en god prosess for alle. Åpenhet gjør godt. Men det er ikke enkelt. De mangeartede nye familieforbindelsene som mange lever i, har ikke gjort dette mindre krevende. - Vi har ikke bare fått mange nye familierelasjoner, men også nye kulturelle og religiøse tradisjoner? - Likevel har det skjedd en positiv utvikling i retning av åpenhet. Imidlertid erfarer vi at det i mange andre kulturer og tradisjoner er en lengre vei å gå. I noen sammenhenger står det sterkt at lite skal sies og mye forties, delvis av misforstått skånsomhet og delvis av redsel for å miste ansikt. Hvis man kom til Norge for å tjene penger til å sende hjem, gjør det seg dårlig å legge seg til for å dø. Det kan dessverre synes som om det i noen sammenhenger er skamfullt å bli syk, og å måtte dø. Ressursene på Diakonhjemmet - Forståelsen og møte med døden er ulikt til ulike tider og steder. Er det blitt slik at uroen for døden har forskjøvet seg litt fra det eksistensielle, - hva som ligger bak døden, - til spørsmålet om prosessen i forkant av døden? - Det er mulig, men jeg tør ikke si noe sikkert om det. Vi møter ikke direkte så mange eksistensielle spørsmål, og det er kanskje heller ikke vårt bord. Vi henviser vel fort slike spørsmål til prest. Vi har blant annet god kontakt og erfaring med palliativt team med prest på Diakonhjemmet. Mange kjenner ikke tilbudet - Noen ganger klages det sterkt over hjemmetjenestene i helsevesenet. Møter dere som står i første linje også dette? - Jeg vil si at vi møter mange takknemlige mennesker. Men enkelte er misfornøyde med hjemmesykepleien. En del klager er rimelige. Noen opplever for eksempel at mange forskjellige og stadig nye personer kommer hjem til dem. Det er også en utfordring å få tak i nok faglærte. Men jeg vil si at vi har et godt tilbud for lindrende behandling i bydelen, og ikke bare til kreftpasienter. Jeg er faktisk mer bekymret for at ikke alle som trenger det, kjenner til tilbudet. Familie og venner på banen - Det skrives mye om at det offentlige nå må begrense sin virksomhet. Det koster for mye? - Den grunnleggende sykepleien bør det offentlige finansiere. Hvem som utfører den, er at annet spørsmål. Jeg er skeptisk til det vi hører om stoppeklokkestyring av hjelp til pasienter. Det er ingen god måte å nærme seg mennesker på. Men det må også sies, at mange trenger mer hjelp og støtte enn det offentlige kan gi. Familiens og venners innsats er og blir grunnleggende viktig. Og om folk betaler for ekstra sykepleie og andre hjemmehjelpstjenester, så har jeg ikke noe imot det. - Selv om det er ganske forskjellig å være en hjelper og å være pasient, så går jeg ut fra at du har tenkt ganske mye på det å møte døden selv? - Jeg kan i hvert fall si at det har lært meg å sette pris på livet; leve hver dag og gjøre det beste ut av det. Heldigvis har jeg fått erfare at døden kan være god, ikke minst hvis den kommer når kreftene er brukt opp. Det kjennes godt og gir en ro å snakke med mennesker som er mette av dager. Da kan det hvile en god fred over livets slutt. Troen i møte med døden - Er det noen forskjell på å møte døden med akseptasjon eller med resignasjon? - De ligner, men den som resignerer, stopper å leve før døden er kommet; mens den som aksepterer, gleder seg over de små ting i livet så lenge man lever. - I ditt arbeid møter du både troende kristne og mennesker med annen religiøs tro, agnostikere og ateister. Får du noe inntrykk av om troen er en hjelp i møte med døden? - Det er det umulig å svare sikkert på. Jeg har møtt troende som så utvilsomt har fått fred og hvile i sin tro. Troen kan være en styrke. Men jeg har også møtt ikke-troende som har møtt døden med stor ro. Et tilbud for alle i Oslo: Fransiskushjelpen har sin særlige inspirasjon fra den hellige Frans av Assisi. Med ham som eksempel etterstrebes et helhjertet engasjement for å hjelpe, lindre og være tilstede hos mennesker i nød. Stiftelsen Fransiskushjelpen er en katolsk diakonal organisasjon med ansatte og frivillige som yter gratis tjeneste til mennesker som trenger besøk, trøst, hjelp og pleie i kritiske faser av livet. Kontakt: Røa menighets tilbud Røa menighet er i ferd med å bygge opp sin diakonale tjeneste. Det er allerede en mulighet for å få hjemmebesøk, men det arbeides med å bygge opp og utvide denne tjenesten. Trenger du besøk, eller ønsker du å være en som kan delta som frivillig i Røa menighets diakoni-arbeid, så ta kontakt:

5 AVD NORDSTRAND: TLF AVD MAJORSTUEN: TLF Røa Autoco ditt lokale verksted som fikser det meste! EU-kontroll Service Reparasjoner Dekkhotell Skade/karosseri Diagnosetest og elektronisk feilsøking på alle kurante bilmerker Mandag-fredag 7-17 Sørkedalsveien 175 Ring Skal du fylle tanken din? Hos Esso kan du også fylle magen: Prøv vår Røa baguett med egg og reker for kr 49 og 3 pk boller for kr 29 Kunst &tangenter for nytt flygel Kjell Roar Storm Kjær oppfordrer Røa-folk til å bli med på innsamlingsaksjonen for nytt flygel i kirken. - Da vi flyttet til Røa for tre år siden, var jeg spent på om dette ville være et godt nærmiljø å bo i, sier Kjell Roar Storm Kjær i Ekraveien. - Og det er det! Røa er en god plass å finne tilhørighet, det har iallfall jeg erfart. Jeg hadde ikke bodd her lenge før noen spurte om jeg ville stille til valg i menighetsrådet. Og det har vært en fin måte å bli kjent med lokalmiljøet på. - Og nå er du opptatt av at kirken på Røa skal få nytt flygel? - Det gamle flygelet er definitivt ferdig, og en kulturkirke som Røa bør absolutt ha et godt flygel. Men det koster selvsagt mye penger. Menighetsrådet jobber nå for å få skaffet til veie disse midlene. Og vi er helt avhengig av Røa-folkets gode velvilje og støtte om dette skal lykkes. - På hvilken måte kan folk gi sin støtte til flygelaksjonen? - Flere måter. Noen har allerede kjøpt tangenter - i prisklassen kr 250 til Det er fortsatt ledige usolgte tangenter som kan innbringe mye penger til nytt flygel. - Og så er det kunstverk til salgs? - En anerkjent kunstner fra vår kant av byen, Liv Benedicte Nielsen, står bak et vakkert trykk (farger/40x60/høydeformat/ kr 1000) som det nå selges flere av. Og så er det to trykk (kr 250 pr stk) av kunstneren Finn Emmanuel. Bli med på innspurten av innsamlingsaksjonen til nytt flygel på Røa! er allerede på plass, så nå mangler vi bare kroner. Hadde vært fint med nytt flygel til Røa Musikkfestuker Da skal også kirken på Røa feire sitt 75-årsjubileum. Ta kontakt med menighetskontoret for støttekjøp av enten tangenter eller kunst: Jeg liker variasjon i kirken, derfor støtter jeg flygelaksjonen Karin Hoff i Røaveien vil at kirken på Røa ikke bare skal være for dem som liker orgelmusikk. - Personlig hører jeg med blant dem som liker at sangen og musikken i kirkene våre har et variert uttrykk - både på konserter og i gudstjenesten. Tekst og foto: Magnhild Landrø Karin har nettopp kjøpt seg to nye kunstbilder som snart skal opp på stueveggen, to vakre bilder med motiv fra dette nærmiljøet hvor hun har bodd i snart 30 år. - Det er to trykk av kunstneren Finn Emmanuel. Og de bildene kjøpte jeg en dag jeg var innom Røa kirke. De selges fortsatt der, og de kostet bare kr 250 pr bilde. - Så du er interessert i at kirken skal ha et godt flygel; Eller er du bare en som liker god kunst? - Jeg er ingen ekspert verken på bildekunst eller musikk. Men jeg likte iallfall disse bildene. Smak og behag er som kjent forskjellig. Karin sier hun er opptatt av at de menneskene som kommer til kirken skal finne noe for enhver smak. - Jeg er glad for at Røa kirke endelig har fått på plass et flott orgel - og særlig når vi også har så dyktige organister som spiller for oss. Ja takk, begge deler! - Men jeg tenker også at kirken bør ha instrumenter som kan gi oss en litt større variasjon for ørene. Personlig liker jeg for eksempel å gå på disse månedlige kveldsgudstjenestene, for der spilles det oftest på flygelet - det gamle! Jeg tror at ulike typer instrumenter passer til ulike typer sanger. Og til ulike typer konserter. Som brukere av kirken har vi trolig veldig ulike meninger og opplevelser av hva som tiltaler oss, og ikke minst hva som berører oss - også av musikalske opplevelser. Derfor støtter jeg flygelaksjonen. Jeg ønsker at min kirke på Røa skal ha denne variasjonen - også i det musikale uttrykket. Jeg gleder meg over alle menigheter som greier å gi folk gode opplevelser i kirkebenkene - også musikalsk. - Så du tenker at det i større grad bør spilles på det nye flygelet også i den vanlige søndagsgudstjenesten? - Veldig gjerne. Og hvorfor ikke? Jeg sier som Ole Brumm: Ja takk, begge deler! Menneskene som møter opp til gudstjeneste bærer med seg ulike tradisjoner, behov og smak. Derfor tror jeg mange vil oppleve det godt om noen av sangene/salmene i gudstjenesten også blir tonefulgt av et godt flygel, like gjerne som av et godt orgel. Gamle dager i gata vår Bessa 6. klasse Huseby skole var blitt ny, tre ganger så stor tre år før, med lange, hvite vegger å spille ball mot og overbygg langs midtfløyen til å leke sangleker og hoppe paradis og tau under når det regnet. Hjorter på beite i Yggdrasil i relieff over inngangen til gamlebygget. Og egen matsal. Nå var det kommet fire store, flotte malerier i matsalen, de var laget av tegnelærerinnen vår som egentlig var kunstmaler og het Lise Christensen. Bildene handlet om noen ganske tjukke barn og noen voksne som bodde på landet og gjorde bondegårdsting og de hadde fine farger og var hyggelige å se på. Jeg fikk lyst til å bo på landet og ha kuer og griser og sauer og høner og en hest. Matsalen var laget fordi vi skulle få skolefrokost som lærer Gaupaas var sjefen for. Nåde den som kom for sent eller ikke spiste pent, som ikke spiste opp all maten, som rapet eller klaget over at brunosten var svett. Gulosten også. Nåde den som gurglet i melken eller kastet brødskorper på hverandre. Nåde den som var uoppdragen. Gaupaas tok nakketak og ristet offeret. En gang hadde gutten det gikk ut over (det var alltid gutter det gikk ut over, de var opplagt slemmere enn oss jentene) en bandasje i nakken. Han hylte da Gaupaas tok tak og læreren sto igjen med en blodig fille i hånden. Det var to skiver brød, eller en skive og et knekkebrød. Så var det en kålrotskive eller en gulrot eller et halvt eple eller en halv appelsin. Og tran og melk. O du som metter liten fugl før maten, og For helse glede daglig brød etter. Og damer med hvite, nystrøkne forklær som serverte. Det het oslofrokost, men vi kalte den Bessa og vi måtte gå en halvtime tidligere på skolen for å få med oss Bessa. Det var verd det. Esso tiger gir deg ekstra krefter! Åpningtider: Mand-fred Lørd-sønd Griniveien 3 (midt i Røakrysset) Tlf: Frisøren på Røa Torg austlivn.2 Man-fre: 9-18 Lørdag Jeg elsket Bessa. Lukten av nymalte vegger og nylakkerte gulv. Lukten av klær og ransler og brød og leverpostei og appelsiner og av alle oss som vrimlet eller somlet til plassene våre. Å spise frokost sammen med så mange jeg kjente og så mange jeg ikke kjente. Lampelyset inne og mørket mot rutene ute etter hvert som dagene begynte senere enn Bessa. Å sitte lenge sammen, tett i tett. Å være på skolen på en helt annen måte. JF 8 9

6 Kort vei til våre gode annonsører På Statoil på Bogstad gir vi deg den servicen du leter etter! 9-20 (18) Meny: 9-21 (20) (8-23) Ankerveien Dekk-reparasjoner Skifte av lyspærer og vindusviskere Utleie av tilhenger Ny vaskemaskin med polering! Trenger du ny fastlege? Jeg har noe ledig kapasitet. Hjemmekontor i Sørkedalen, hver dag (unntatt fredager) fra kl 9.30 til 14. Markadoktor n Sakariasveien / Klær til hele familien utstyr og garn Nærbutikken med størst utvalg i Oslo vest midt i sentrum av Røa BRILLER KONTAKTLINSER Vækerøvn 197, 0751 Oslo Tlf Fax Solskjerming SKREDDERSYDD SOLSKJERMING Besøk oss på Røa, vis-avis Røa kirke. Gratis befaring og måltaking. Ring Vækerøvn 213, 0751 Oslo Røa Optikk RØA SYKKELSERVICE Sørkedalsveien Oslo Mandag-torsdag: 9-18 fredag: 9-16 Lørdag: Det er vi som kan sykkel! Ungdomstrening Røa i Oslo vest Du trenger ingen henvisning for å komme til oss, og du slipper lang ventetid. Vi tilbyr behandling både på dag- og kveldstid, samt i helgene. Ta kontakt idag! tilbyr trening for ungdommer mellom 16 og 18år uten bindingstid til kun 299,-/mnd. første 9 mnd. deretter 199,-/mnd. Tlf Adr. Aslakveien 28, 0753 Oslo Nytt Treningssenter Røa Fra 199,- pr mnd Uten binding Prøv oss uforpliktende med verdikupong til medlemskap eller drop-in Aslakveien 28 (Ullerntoppen) Gratis personlig trener 100% fornøyd garanti Best i test! Aftenposten 2011 Kort ventetid Gratis trening på treningssenter i forbindelse med behandling Student- og pensjonistrabatt Gruppetrening Velkommen til oss! Tlf: Bo bedre, bo tryggere, bo hjemme! Flow er en seteheis for alle typer trapper. Den tar liten plass og setet kan slås opp når den ikke er i bruk. Den kan tilpasses de este ønsker og behov. Teknologien er avansert, men bruken er enkel. Men aller viktigst - den bringer deg eller dine trygt og sikkert mellom etasjene. For mer informasjon, ring ThyssenKrupp Encasa Life in motion. Tlf Raskt bedre! «Ble du bra så raskt?» For den som har hatt ordentlig vondt, er det en fryd å fortelle en historie om rask bedring. Det er det for oss også. Klinikk for Alle Røa Griniveien 10 midt i Røa krysset Ring Åpningstider: (9-18) Vinmonopol og post: (9-15) Apotek: 9-20 (9-16) Informasjonen: Lilleakervn 16 BØKER PAPIR LEKER BBB-REOLEN RØA Røa Bokhandel BOK OG PAPIR MIDT I RØA SENTRUM htpp://www.roabok.no Austliveien 2 TLF FAX Røa Glass og Ramme AS Man-onsd: 8-16 Tors: 8-18 Fre: 8-16 Lør: Sørkedalsveien Oslo HELDIG for DEG Du trenger ikke reise ned til sentrum for å få tak i de varer og tjenester du trenger! 10 11

7 Ledende aktør innenfor gjerder, porter og rekkverk Skal du selge eller kjøpe bolig? Ring OBOS eiendomsmeglere på Røa 12 Vi kan hjelpe deg med gode løsninger. Befaring/pristilbud/montering. Kontakt oss på (Voksen Gård) TAKST SENTERET TAKSTMENN I KONTORFELLESSKAP HELGE JENSEN TØMRERMESTER - AUTORISERT / Fagertunvn 1, Bekkestua Medlem av Norges Takseringsforbund Vækerøvn Oslo Fax ekraveien 68 tlf Hverdager: 9-19 Lørdager: Alle typer elektroinstallasjoner hos private og næringsdrivende - Elsjekk og internkontroll - Feilsøk og utbedring av elektrisk varme i golv - Montasje og feilsøk av TV og dataoppkoplinger Tlf / Aslakveien 14 b Din lokalkjente takstmann ved salg, arv, skifte, etc Ny adresse! G RØA FORRETNING ULLSMED Lise og Kjell Fornebo Vækerøvn 193 a Tlf Fax Eget verksted Gravering Reparasjoner Omarbeidelser Modellarbeide Rørlegger & VVS-forretning til distriktets tjeneste EKSPERT PÅ NØKKELFERDIG BAD HARALD MELGÅRD AS Luftsfartsveien 18, 0770 Oslo Tlf Mob Fax Velkommen til kaffe og kaker i kafeen! Dagligvarer, mat fra dalen og lappesaker til sykkelen i butikken! Åpent alle dager fra 10 til 19 Tlf Hjemmelaget eplekake Gulrotkake fra Kikutstua Sjokoladekake Nystekte brød hver dag... og så de gode eggene som alle snakker om... DAGLIGVARER EN GROS FOR BARN, UNGE, BABYER, FORELDRE FOR VOKSNE I ALLE ALDRE ses Babysang på tirsdager Det er mye aktivitet i Røa kirke gjennom hele året - for store som for små. Slik også denne høsten. Og er du ny i bydelen, så er kirken en av de arenaer det går an å bli kjent med noen Følg med på menighetens nettsider ang høstens oppstart av babysangen i Røa kirke, rundt lunsjtider på tirsdager. Akkurat nå jobber vi med å skaffe ny leder av babysangen, men håper og tror at dette populære tilbudet vil være på plass om bare kort tid. Barn & familietilbud Familiemiddag i kirken på følgende torsdags ettermiddager: 15/8, 19/9, 17/10 og 21/11. Familiegudstjenester kl 11: 18/8, 22/9, 13/10, 20/10 og 1/12. Kveldsgudstjenester (m/ eget opplegg for barna): 15/9, 13/10, 10/11 og 1/12. Røa kirkes jentekor har rundt 25 medlemmer fra seks til 19 år. Koret øver i kirken på onsdager. Koret har to aldersinndelte grupper. Starrtidspunkt for begge grupper er 17.45, slutt (18.45 for aspiranter) Vil du bli med i jentekoret, så ta kontakt med kantor Olav Morten Wang ( ). Ingen øving i høstferien. KRIK Røa Idrettsglede. Trosglede. Livsglede - det er KRIK! KRIK Røa har to aldersinndelte grupper som møtes fredager i gymsalen på Bogstad skole, og i menighetssalen i Røa kirke: KRIK Ungdom og KRIK Kontakt: Anne Line Bretteville-Jensen ( ). Se detaljer på neste side. KFUM/KFUK-speiderne Lyst til å bli med i Speideren? Her finner du kontakt-informasjon: Gutter fra 5. trinn: Røa kirke tirsd. kl Johan Bjerkedal: Jenter fra 5. trinn: Røa kirke tirsd. kl Ingrid Aadnesen: Gutter/jenter 3. og 4. trinn: Voksen kirke, annenhver tirsdag kl Mikael Ekedahl: Eller ta kontakt på Røa kirkes kammerkor Koret øver i Røa kirke onsdager kl Det er ennå mulig å melde seg på høstens prosjekt: Brahms: Ein deutsches Requiem. Pt har koret ledige plasser i samtlige stemmegrupper. Kontakt Olav Morten Wang ( ) for prøvesang. Husfellesskap Det fins flere etablerte grupper som enten kaller seg husfellesskap eller bibelgrupper, og det dannes av og til nye grupper/husfellesskap på Røa. Ta kontakt med kirkekontoret ( ) og få mer info - om tid/sted/nye grupper. Julemessemisjonen samles i Kirkestuen (Røa) hver mandag fra 19 til 21, for å forberede menighetens julemesse i november. Første mandag i høst: 26. august. Julemessen er lørdag 16/11. Kontaktperson Eva Ekrheim Kafétreff på Miso På Miso Kafé, tirsdager mellom kl 13 og 14, kan du sette deg ned ved bordet der det står en rød rose. Der sitter også en/noen som gjerne vil ha selskap med deg - klar for en prat, kanskje også om viktige ting. Miso ligger rett ved T-banestasjonen på Røa. Lunsjtreff Kl 12 den andre torsdagen i måneden er det hyggelig lunsj i menighetssalen, en samling med litt program, inkl utlodning - for godt voksne mennesker som liker å treffes midt i uka. Første lunsjtreff til høsten: 12. september. Gratis entré. Vaffeltreff En uformell treff-arena i Kirkestua mellom kl 12 og 14 de tre torsdagene i måneden da det ikke er lunsjtreff (se over). Stikk innom! Ta gjerne med venner! døpte Vi ber for menighetens nye medlemmer, for dem vi bærer til Jesus Kristus ved døpefonten Røa: Nils Heilemann Herland Anton Heilemann Herland Maja Camilla Paulsen Eva Ly Henriksen Ada Sandstad Markus Lerø William Barth-Hansen Engen Sørkedalen: Albert Haukvik Sletteng Celine Molund Svevad Pernille Haugland Søyland Pelle Nordskog-Marcussen Dorthe Kristiane Ågesen Ramberg Tind Samset Wenaas Andre steder: Aksel Hamre Marstrander Vetle Aleksander Gillebo Bækken Otto Konstantin Nerstad Sondre Leinaas Herbern Amalie Steenbuch Lied Oda Eiklid Drageset Haakon Tobias Saksen Dyremyhr Sigurd Vigmostad William Lefstad Holter Axel Nustad Rui William Gleditsch Felix Christensen Tanderø Anna Undheim Gjesdahl døde vigde Vi minnes og vi takker for medvandrere i Røa og Sørkedalen som nylig har gått bort Røa: Anne-Marie Krafft, f Lilly Mabel Eiklid, f Aase Stigum, f Eric Willy Mittelbach, f Olav Gravdal, f Ellinor Ruth Kathle, f Wenche Kalvø Fladmark, f Sigrid Nitter Baalsrud, f Egil Oddvar Namork, f Eduard Paul Moser, f Sørkedalen: Aage Ringerike, f Gunnvor Petra Bruksaas, f Vi ber for dem som har lovet å elske og ære hverandre til døden skiller dem at, og som drømmer om et godt samliv Røa: Wenche Glavin og Gunnar Holte Nybø Sørkedalen: Celia Clark og Sam Austin Jeanette Moe Gregersen og Roar Olsen Tove Helene Neumann og Jan Pahle Julie C. Viken og Roar Berg Camilla Reinertsen og Martin Høie Bodil Dehli Prestmo og Stian Ragner Andre steder: Camilla Lonnevig og Kristoffer Skjelbred May Britt Tomren og Daniel Andreas Nygaard Kirkeboka pr medio august

8 Kontaktpersoner: Menighetsforvalter: Knut Erik Skarpaas Prestene: Sokneprest Roald-Einar Ottersen / Kapellan Maria Paulsen Skjerdingstad / kirken.no Organistene : Gunnar Petersen-Øverleir (60%) / kirken.no Olav Morten Wang (40%) Diakonimedarbeider (20%): Aud Marit Veum / kirken.no Ungdomsarbeider (20%): Anders Fjeld Meyer / Kirketjener (60%): Faulus Korkunc / p Barnehagestyrer: Ligia Maria Skaldebø Menighetsrådet Røa: Ann-Synnøve Willoch, leder Røa og Sørkedalen menigheter Felles stab/kontor: Tlf Fax Nordengvn 9, 0755 Oslo Mandag-torsdag kl Fredag Felles sentralbord for kirkene i Oslo: Spørsmål om dåp/bryllup: ( ) Givertjenesten: kto (Merk Gave til Røa menighet ) Nå er dumpa i kirkeparken borte! Hundrevis av mennesker spaserer gjennom kirkeparken hver eneste dag. Om det nettopp har regnet, ligger deler av gangstien ned mot Vækerøveien alltid under vann. Men bydelen/røa Vel så problemet, og stilte plutselig med gravemaskin og mannskap en fin soldag i slutten av august. Så nå er dumpa borte. Stor takk til bydelen/røa Vel som tok tak - bokstavelig talt! (Foto: Knut Erik Skarpaas) Ny trosopplæringsleder på plass i oktober Åse Kristine Norlund tiltrer 14. oktober i stillingen som kateket i Røa og Sørkedalen menigheter. Hun vil da gå inn i konfirmantarbeidet og trosopplæringstiltakene i menighetene. Nærmere presentasjon av Åse Kristine kommer i neste nummer av Kirkebladet. Vi ønsker henne velkommen! Besøksvenn? Trenger du besøk en gang iblant? Eller kanskje du er en av dem som har lyst og mulighet til selv å være besøksvenn? Ta kontakt på Sorggruppe? Bærer du på sorg etter å ha mistet en du er glad i? Ønsker du å møte andre i samme situasjon? Kontakt kirkekontoret: / kirken.no. Ledere for sorggruppen er terapeut Gro Kvalheim og sykepleier Tove Brager. Lett på foten? Takk til alle som helt gratis sørger for at folk på Røa får Kirkebladet i sin postkasse! Rundt 30 bladbud går fra postkasse til postkasse - over hele Røa. VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTE I KIRKEN DIN tekstene Noen liker å forberede seg før de går til gudstjeneste. I denne spalten finner du de bibeltekstene som hører til den enkelte søndag. 1.9.: 15. søndag 1 Kor 13,7-13 Joh 15,9-12 Rut 1, a 8.9.: 16. søndag Ordsp 9,1-5 1 Kor 1,18-25 Matt 11, : 17. søndag Esek 37, Fil 1,20-26 Mark 5, : 18. søndag Salme 38, Joh 4,11-16 Mark 1, : 19. søndag 1 Sam 3, Kor 9,19-23 Luk 9, : 20. søndag Rut 2,8-11 Matt 18,1-11 Ef 6, : 21. søndag Fork 5, Tim 6,6-12 Luk 12, : 22. søndag 3 Mos 19, Jak 2,1-9 Luk 10,25-37 Med forbehold om mulige endringer - for både røa og sørkedalen røa Søndag 1. september kl 11 Høymesse v/ Maria Paulsen Skjerdingstad. Dåp. Nattverd. Søndag 8. september kl 11 Høymesse v/ Maria Paulsen Skjerdingstad. Dåp. Nattverd. Søndag 15. september kl 11 Høymesse v/ Maria Paulsen Skjerdingstad. Dåp. Nattverd. Søndag 15. september kl 18 Kveldsmesse v/ Maria Paulsen Skjerdingstad. Nattverd. Kveldsmat etter gudstjenesten. Søndag 22. september kl 11 Familiegudstjeneste med 4-årsbokutdeling v/ Roald-Einar Ottersen. Søndag 29. september kl 11 Høymesse v/ Roald-Einar Ottersen. Nattverd. Søndag 6. oktober kl 11 Høymesse v/ Maria Paulsen Skjerdingstad. Dåp. Nattverd. Søndag 13. oktober kl 11 Familiegudstjeneste v/ Roald-Einar Ottersen. Røa kirkes barnehage deltar. Søndag 13. oktober kl 18 Kveldsmesse v/ Roald-Einar Ottersen. Nattverd. Kveldsmat etter gudstjenesten. Behov for skyss til Røa kirke? Ring og gjør en avtale, senest én time før gudstjenesten. Røa Musikkfestuker 2013 Åpningskonserten med Brahms Requiem blir 20. oktober. Familiekonserten: 23. oktober. Mer om musikkfestukene og alle konsertene får du i neste nummer av Kirkebladet. sørkedalen Søndag 8. september kl 11 Familiegudstjeneste på Finnerud gård v/ Roald-Einar Ottersen. Sørkedalen Barnekor deltar Søndag 22.september kl 13 (NB) Gudstjeneste med konfirmantjubileum. v/ Roald-Einar Ottersen. Søndag 6. oktober kl 10 Gudstjeneste v/ Maria Paulsen Skjerdingstad. Dåp. Nytt kor! kor for klasse Fra denne høsten av blir det et eget et kortilbud for de største barna i Sørkedalen, de fra klasse - iallfall dersom interessen blir stor nok. Sørkedalen Barnekor blir fra denne høsten av to kor, slik at det blir et eget kor-tilbud for dem som går i klasse. Begge gruppene øver på onsdager, - de yngste (1.-3. klasse) ca en halvtime, og en tre kvarters øving for det nye koret (4.-7. klasse). Menighetsrådet står bak driften av dette kortilbudet, og de tenker at det er viktig at det fins et tilbud også for de litt større. Og at dette koret da vil få en profil som er litt mer voksen enn for de minste. Ny korleder Tonje Cecilie Thysnes (t.h.) er den nye korlederen nå fra i høst. Hun kan mange fine, tøffe sanger, og hun sier hun gleder seg til å dra innover Sørkedalen hver onsdag for å lære bort sanger - og kanskje også noen dansetrinn. Hun leder begge korene. Datoer for KRIK Røa Krik Menighetsrådet Sørkedalen: 13/9: Bogstad, 11/10: Røa Kirke, Tonje studerer for tiden spes.ped Tore Berger, leder 25/10: Bogstad, 8/11: Røa Kirke, Med spade, middag og bittelitt arbeidsglede på Universitetet. Tidligere har hun /11: Bogstad. 6/12: Røa Kirke. Ring om du kan ta på deg tatt fag som Musikk&helse. godskoene og gå en av disse to budrutene to ganger denne høsten: Tirsdag 10. september: Først blir det en enkel middag kl 17 i Krik Ungdom Styret 6/9: Bowling. Oppmøte kl peisestuea - rett fra jobben kanskje? Og så blir det menighetsdugnad - inne som utenfor kirken på Røa. Ta gjerne med spade, De som nå sitter i kor-styret, er på Røa t-banestasjon. 20/9: vanlig 1: Aslakvn og Porfyrvn. trening. 18/10: vanlig trening. hakke, sag, hagesaks, vaskeutstyr, eller hva du tror du kan få bruk Rebecca Hannestad, Tine Tolås, 1/11:Filmkveld. 15/11: Skitur (hvis 2: Sørkedalsvn og 174 for. Og så blir du med på dugnaden så lenge du syns du kan. Astrid Dalin og Tonje Cecilie snø). 29/11: Korketrekkeren (hvis (eg ) + Vækerøvn 205a, 207- Thysnes ( ). snø). 13/12: Juleavslutning 213 og

9

FOR RØA OG SØRKEDALEN. Side 4. Møt Toril Mentzoni i et åpenhjertig intervju om en noe uvanlig vei til kristen tro. Side 6-7

FOR RØA OG SØRKEDALEN. Side 4. Møt Toril Mentzoni i et åpenhjertig intervju om en noe uvanlig vei til kristen tro. Side 6-7 www.oslo.kirken.no/sorkedalen www.oslo.kirken.no/roa Kirkebladet NR 1 2014 FOR RØA OG SØRKEDALEN Kulturministeren til Kirkebladet: Frivillig innsats utg jør en stor forskjell Kulturminister Thorhild Widvey

Detaljer

Kirkebladet. De bor i nabolaget ditt og de betyr mye for veldig mange. Folk vi setter pris på NR 5 2013 FOR RØA OG SØRKEDALEN

Kirkebladet. De bor i nabolaget ditt og de betyr mye for veldig mange. Folk vi setter pris på NR 5 2013 FOR RØA OG SØRKEDALEN www.oslo.kirken.no/sorkedalen www.oslo.kirken.no/roa Kirkebladet NR 5 2013 FOR RØA OG SØRKEDALEN Folk vi setter pris på De bor i nabolaget ditt og de betyr mye for veldig mange Bikkar Singh øverst i Ostadalsveien

Detaljer

FOR RØA OG SØRKEDALEN

FOR RØA OG SØRKEDALEN www.oslo.kirken.no/sorkedalen www.oslo.kirken.no/roa Kirkebladet NR 6 2013 FOR RØA OG SØRKEDALEN La jula få bety noe viktig for deg i år Julekonsertene, juleevangeliet og julefesten blir trolig det du

Detaljer

Kirkebladet. Hele Røa jubilerer

Kirkebladet. Hele Røa jubilerer www.oslo.kirken.no/sorkedalen www.oslo.kirken.no/roa Kirkebladet NR 4 2014 FOR RØA OG SØRKEDALEN Dette har kirken på Røa betydd for oss Seks beboere på Røa forteller til Kirkebladet hvorfor de setter pris

Detaljer

3 2014 FOR RØA OG SØRKEDALEN

3 2014 FOR RØA OG SØRKEDALEN www.oslo.kirken.no/sorkedalen www.oslo.kirken.no/roa Kirkebladet NR 3 2014 FOR RØA OG SØRKEDALEN Røa Vel feirer 100-årsjubileum Første helga i september blir det feiring tre dager til ende i Røa sentrum.

Detaljer

Kirkebladet. Usynlige ildsjeler ofrer nattesøvnen. Bli med til Finnerud stedet der Nordmarksprodukter blir til. Hva er det med Jesus?

Kirkebladet. Usynlige ildsjeler ofrer nattesøvnen. Bli med til Finnerud stedet der Nordmarksprodukter blir til. Hva er det med Jesus? Kirkebladet NR 1 2013 FOR RØA OG SØRKEDALEN Pål Magnus Nordby om natt-arbeiderne på røabanen: Usynlige ildsjeler ofrer nattesøvnen side 5 FOTO: BJERKNES/DAGSAVISEN Hva er det med Jesus? Det er forfatteren

Detaljer

Kirkebladet. logo 9 kirkebladet.indd 1 15.01.2009 16:10:37. Svein Aage Christoffersen:

Kirkebladet. logo 9 kirkebladet.indd 1 15.01.2009 16:10:37. Svein Aage Christoffersen: Kirkebladet NR 3 2009 NR 2 2010 FOR RØA OG SØRKEDALEn logo 9 kirkebladet.indd 1 15.01.2009 16:10:37 Svein Aage Christoffersen: Uten påskedag blir troen uten mening Om de fantes, ville de tabloide avisene

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 3. September 2012 63. årgang Innhold Prestens hjørne Leiaren av menighetsrådet 2 Fra kirkevergen og fellesrådet Status givertjeneste 3 UNG-team 2012

Detaljer

Grenseløs praksis til forvandling

Grenseløs praksis til forvandling N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 4 2 0 1 1 1 9. å r g a n g SIDE 3 SIDE 5 SIDE 7 Før-åpning i Mjøndalen Grenseløs praksis til forvandling Maritakafeen på flyttefot Leiv

Detaljer

Kirken reiser seg. for Østerås og Grinilund

Kirken reiser seg. for Østerås og Grinilund Menighetsbladet for Østerås og Grinilund Kirken reiser seg I sommer ble kirkerommet i Grinilund kirke jevnet med jorden. Nå vokser et nytt kirkerom frem. Det er beregnet ferdig til innvielse 1. mars 2014.

Detaljer

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Verdens vakreste fortelling S elvsagt handler det om juleevangeliet, slik vi møter den i Lukasevangeliets andre kapittel. En fortelling som

Detaljer

Nr. 1 2014 Tema: DÅP

Nr. 1 2014 Tema: DÅP menighetsblad Nr. 1 2014 Tema: DÅP I H J Ø R N ET Døpt i vann For den som kommer til en kirke for første gang, virker det nok merkelig at man øser vann over hodet på et barn eller en ungdom. Men helt fra

Detaljer

menighetsblad Nr. 2 2015 Se vårens konfirmanter Side 6 Kandidater til menighetsrådsvalget Side 10-12

menighetsblad Nr. 2 2015 Se vårens konfirmanter Side 6 Kandidater til menighetsrådsvalget Side 10-12 menighetsblad Nr. 2 2015 Se vårens konfirmanter Side 6 Kandidater til menighetsrådsvalget Side 10-12 I H J Ø R N ET Hvorfor et diakoniens år? Fordi Jesus har bedt oss om å elske hverandre. Kirkens store

Detaljer

Lund og Heskestad menighetsblad

Lund og Heskestad menighetsblad Lund og Heskestad menighetsblad - Våt, men fantastisk Korsvei-festival - Valgresultater - Kapellanen på Lista m.m. Kjøreplan: Frist for stoff 09. nov. Ut ca. uke 50 Knut Svenning Sokneprest Trefftid: tirs.

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69 Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 3 2010 årgang 69 Guds ord vel alltid lyser, den sol går aldri ned. Det hus som Anden hyser, ligg støtt

Detaljer

Randesund menighets nye nettsider / side 15

Randesund menighets nye nettsider / side 15 Randesund menighets nye nettsider / side 15 randesund.menighet@kristiansand.kommune.no Hjemmeside www.randesund.no bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK NR. 1 / 2015 & BÆRUMS VERK Foto: Oddvar Tveito EN ÅPEN DØR! Hva betyr menighetens motto for deg? SE SIDE 3 ET PRIVILEGIUM Å BLI KJENT MED EN ANNEN KULTUR Dag-Håkon og Elisabeth Eriksen har tilbrakt to

Detaljer

menighetsblad Årgang 60 Vår nye prest er ingeniør! Side 4 Lykketips Side 6 Å møte Gud i det stille Side 8

menighetsblad Årgang 60 Vår nye prest er ingeniør! Side 4 Lykketips Side 6 Å møte Gud i det stille Side 8 menighetsblad 3 14 Årgang 60 Vår nye prest er ingeniør! Side 4 Lykketips Side 6 Å møte Gud i det stille Side 8 Kampen menighet Åpent fellesskap Levende Kristustro Glad tjeneste I fjor var det 30 små og

Detaljer

Menighetsbladet Februar 01/2015

Menighetsbladet Februar 01/2015 Menighetsbladet Februar 01/2015 BISPEVISITAS side 4 Soul Children Party! side 9 menighetsfest 18. april SIDE 10 NYE MEDARBEIDERE side 17 OG 18 Et omsorgsmenneske takker av side 24 Leder Menighetsbladet

Detaljer

Menighetsbladet April 02/2014

Menighetsbladet April 02/2014 Menighetsbladet April 02/2014 Tanker side 3 velkommen mia SIDE 8 Pensjonister side 11 Filtmaker side 16 leder Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen Reidar Johannessen

Detaljer

Menighetsbladet Desember 06/2014

Menighetsbladet Desember 06/2014 Menighetsbladet Desember 06/2014 Møte med Sissel og Svein Wessman side 4 VÅGSBYGD HAR FÅTT KIRKEGÅRD SIDE 13 FRA MENIGHETSLÆRER TIL SKOLELÆRER side 16 Kunstner Jeannie Mae Ozon Høydal side 20 Menighetsbladet

Detaljer

Per Olav Vangen ny sokneprest i Østerås

Per Olav Vangen ny sokneprest i Østerås Menighetsbladet FOR ØSTERÅS OG GRINILUND Per Olav Vangen ny sokneprest i Østerås side 3 Ordfører som tenker grønt side 4-6 JUNI - NR. 2/2015 Bok-kupp på loppemarkedet sistesiden 1 ETTERTANKE Jeg har en

Detaljer

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s.

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s. NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på Smertu Dagsenter, s. 4-5 Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7 Fra kirkebygg til fysikalsk, s.14-15 Jorden, vårt hjem i kosmos Herre, du har gitt

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner

Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner Ord til deg: Herren er min styrke og min sang, han er blitt min frelse. Salme 118,14 Bli med på leir! Se baksiden Møt menighetsrådsmedlem

Detaljer