Navn på anskaffelsen: Beskrivelse: Type anskaffelse: Merknad / enhet:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Navn på anskaffelsen: Beskrivelse: Type anskaffelse: Merknad / enhet:"

Transkript

1 Navn på anskaffelsen: Beskrivelse: Type anskaffelse: Merknad / enhet: Vanntank Laksevåg Kjøp av vanntank- container til krokløftbil Byrådsleders avdeling Sakkyndighets kontroll Årskontroll av løfte og bæreutstyr brannstasjoner Rammeavtale Byrådsleders avdeling Kjemikalievern IUA IUA Beredskapscontainere og kjemikalievern Rammeavtale Byrådsleders avdeling Årskontroll snorkler Årskontroll av Simon Rammeavtale Byrådsleders avdeling Modernisering av nødsamband (prosjekt EMOD) Videovegg i alarmsentralen Byrådsleders avdeling Kvalitetssystem Innføring av kvalitetssystem Byrådsleders avdeling Medieovervåkning Seksjon informasjon Ny utlysning og avtale. Byrådsleders avdeling Bildekkavtale Dekk/dekkhotell store brannbiler Rammeavtale Byrådsleders avdeling Redningsbekledning Redningskjeledress, Rammeavtale Byrådsleders avdeling Røykdykkerbil Bil til å transportere ekstra røykdykkerlag og utstyr Byrådsleders avdeling Drivstoff brannbiler Drivstoff til brannbiler bistasjoner Rammeavtale Byrådsleders avdeling Slukkeutstyr Slanger, strålerør, slukkespyd, kuplinger Rammeavtale Byrådsleders avdeling Brannhjelmer Brannhjelmer tilpasset garnityr nytt nødnett Rammeavtale Byrådsleders avdeling Kjøp av transport-tjenester Persontransport til og fra dagsenter Byrådsavdeling for helse og omsorg Kjøp av alarmer Trygghetsalarmer og demensalarmer Byrådsavdeling for helse og omsorg Nødstrøm Nødstrømsanlegg på institusjoner Byrådsavdeling for helse og omsorg Kjøp av barnevern-tjenester Barnevernstiltak i hjemmet Byrådsavdeling for helse og omsorg Utstyr til utrustnings bygget / legevakt Innkjøp av utstyr; flytting legevakt, ØH funksjon Byrådsavdeling for helse og omsorg Serviceavtale, vedlikehold av hvitevarer Vaskemaskiner, kombi-damper o.a. på alders-institusjoner Rammeavtale Byrådsavdeling for helse og omsorg Alarmløsning/vektertjeneste hjemmebaserte tjenester Ivareta sikkerhet for ansatte i aktuelle saker Rammeavtale Byrådsavdeling for helse og omsorg Digitalt prosedyre-system Praktiske prosedyrer i sykepleien, sykehjem og hjemmesykepleie Byrådsavdeling for helse og omsorg Kulturårbok Design og trykking (trykking går via rammeavtale) Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke Benchmarking 50 m. Konsulent 50 m benchmarking. Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke Risikostyring BKNI Konsulent risikostyring BKNI Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke Nytt biblioteksystem Nytt biblioteksystem: Felles anbud: Bergen,Tr.heim, Stavanger og Kr.sand. Prosjekt Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke Bibliografiske data Tilleggsutlysing etter pågående anskaffelse av medier Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke Vektertjeneste: Avtale om vakthold etc. ved Bergen Byarkiv Rammeavtale Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke Prosjekt Brannsikring Byarkivet Brannsikring av fjellmagasin. Prosjekt Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke Åpningsarrangement Helleren Arrangement, samt teknisk bistand i forbindelse med forb. og gj.f av arrangement Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke P nr 3331 Sprinkling Malerarbeid Malerarbeid - løpende vedlikehold Rammeavtale Skadebegrensning Skadedyrbekjempelse Rammeavtale Pnr 3263 Sandvikskvartalet Totalrehabilitering av leiligheter Prosjekt Fasadearbeider, Utvendig malerbehandling 2216 Merkurveien Nybygg Prosjekt 2259 D.Hammarskj gjenoppbygging Nybygg Prosjekt 2250 Sandviksveien 95 utvendig Fasaderehabilitering Prosjekt 3251 Nattlandsveien mfl Fasaderehabilitering Prosjekt 2249 Grunnane Nybygg Prosjekt 2251 Utleiebolig anlegg med tomt Nybygg Klargjøring av leiligheter - totalentreprise Rammeavtale Elektrikertjenester Elektrikertjenester - løpende vedlikehold Rammeavtale Rørleggertjenester Rørleggertjenester - løpende vedlikehold Rammeavtale Murertjenester Rammeavtale Tømrertjenester Rammeavtale Spesialbolig helse omsorg Nybygg Turskilt Lyderhorn Sluttføre arbeid med retningsskilt Klopper byfjellene Gjennomføre slitasjehindrende tiltak Vassdragskartlegging Forbedre kunnskapsgrunnlaget i Vannområde Vest Prosjekt Fisketrapp Sælenvassdraget Bygge fisketrapp

2 Infotavler Nesttunvassdraget Montere minst 3 tavler Kunnskapsgrunnlag insekter Kartlegge insektforekomster Kunnskapsgrunnlag ålegras Kartlegge ålegrasforekomster Overvannssystem Rådal deponi Etablere nytt overvannsystem Rammeavtale Renseanlegg Hjortland deponi Etablere fullskala renseanlegg for sigevann Pålamyra stasjon, Rådal deponi Oppussing Tiltaksplan,Kollevåg deponi Utarbeidelse av tiltaksplan Johanneskirke-trappen Bygging av trappeanlegg Prosjekt Biblioteksplassen Bygging av byrom Prosjekt Lys Torgallmenningen Montering av nytt lys Prosjekt Ideskisse for Solheimsgaten Prosjektering Prosjekt Heldøgns omsorgsinstitusjon Heldøgns omsorgsbasert tilbud på grunn av rusmiddelmisbruk, kombinert med somatiske og/eller psykiske lidelser. / Rammeavtale «Barn i kommunale boliger» En undersøkelse av omfang og utfordringer for husstander med barn i kommunale utleieboliger. Eskternt konsulentbyrå, NIBR, NOVA, FAFO e.l. Ny print/postfor-sendelsesleverandør Kjøper denne tjenesten i dag fra EVRY (tidligere EDB) Bestilling er sendt Innkjøp. Primært ønskes informasjon om Bergen kommune har en eksisterende leverandør som Boligetaten kan koble seg på. Rammeavtale Vektertjeneste i Bjørnsonsgate botiltak Døgnbasert vakthold (24 t alle dager i året) Rammeavtale Fisketrapp Apeltunvassdraget Bygge fisketrapp Psykologutredning Utredning av brukere ved sosialtjenesten Rammeavtale Prosjektering, Kollevåg deponi Detaljprosjektere tiltak i h t tiltaksplan Gårdsparken Rehabilitering Prosjekt Håsteinarparken lokalpark Bygging Prosjekt Ytre Arna sentrum Bygging Prosjekt Kariholen badeplass Bygging Prosjekt Nygårdsparken Rehabilitering øvre del Prosjekt Skjøtsel, drift av bydelene Ytrebygda, Fana, Fyllingsdal. Skjøtsel og drift av parker, grøntanlegg, lekeplasser, turveier mm Prosjekt Barnas Byrom rehabilitering Rehabilitering av div lekeplasser mm Prosjekt Løvstien etappe 2 og 3 Bygging av Løvstien etappe 2 og 3 Prosjekt Løvstien etappe 4 Prosjektering Prosjekt Barnas Naturrom Bygging Prosjekt Ortuparken bydelspark Prosjektering åpning Sælenvassdraget Prosjekt Møllendal allmenning Entreprise Møllendal allmenning Byggeledelse Rammeavtale Markusplassen Prosjektering Verktøy og festemateriell Rammeavtale Vikartjenester Vikarer til kontor, renhold, IKT m.m. (ikke pedagogisk eller helsepersonell) Rammeavtale Kurs og konferanse Dag og overnattingskonferanser Rammeavtale Kontormateriell Skolemateriell, kopipapir, datarekivisiter, ergonomiprodukter m.m. Rammeavtale Formingsmateriell Rammeavtale Konsulenttjenester Virksomhetsutvikling, tjenesteutvikling, systemutvikling, internrevisjon m.. Rammeavtale Konsulenttjenester IKT Driftstjenester Rammeavtale Renholdsmaskiner Rammeavtale Medisinsk utstyr Rammeavtale Minibusser Til helse-og sosialformål Rammeavtale Medisinsk inventar Rammeavtale Kjøkkenutstyr Diverse utstyr, porselen mv. Rammeavtale Brød og konditorivarer Rammeavtale DPS møbler over kr Nye enekltkonkurranser kommer fortløpende DPS DPS lekeplassutstyr over kr Nye enekltkonkurranser kommer fortløpende DPS DPS IKT utstyr over kr Nye enekltkonkurranser kommer fortløpende DPS DPS transport av skolebarn Nye enekltkonkurranser kommer fortløpende DPS Brannmurer Nye brannmurer, virksomhetskritisk da all datatrafikk traverserer disse. Rammeavtale

3 UPS Lisensvedlikehold antivirus Lisens og supportavtale på overvåkongsverktøy Nye UPS'er. Bystrøm til datasenter filtreres gjennom disse for å sørge for stabil og god kvalitet. I tillegg har de batteri for å holde driften i gang fra bystrøm evt. forsvinner til nødstrømsaggregat kobler inn. Rammeavtale Ny data- og telefoniavtale Datakommunikasjon og telefoni. Rammeavtale Nytt sak-/arkivsystem (SAS-prosjektet) Nytt system skal erstatte dagens BKSAK. /Prosjekt SD-anlegg Rammeavtale Varmepumper og kjøle/fryseanlegg Rammeavtale Sykesignalanlegg Rammeavtale Festeanordninger Rammeavtale Vannbehandling - varme Rammeavtale Elektro Rammeavtale Etterlysende ledesystem Rammeavtale Porter og bommer Rammeavtale Smedarbeider Rammeavtale Reparasjon av pumper Rammeavtale Oljekjeler Rammeavtale Batterier og nødlys Rammeavtale Skadedyr og insekter Rammeavtale Vedlikehold tilfluktsrom Rammeavtale Heis Rammeavtale Heis-kontroll Rammeavtale Grunn og betong Rammeavtale Sprinkleranlegg Rammeavtale Ladegården sykehjem Oppgradering varmeanlegg bygg A & B Prosjekt Ladegården sykehjem Nytt kjøleanlegg bygg B Prosjekt Kaland skole Trafikksikring Prosjekt Kronstad skole Trafikksikring Prosjekt Paradis skole Trafikksikring Prosjekt Energioppfølgingssystem EOS-System uavhengig av kraftleverandør Prosjekt Toppsystem SD-anlegg i Bergen kommune Toppsystem SD-anlegg Prosjekt Avfuktingsanlegg svømmebasseng Rammeavtale Skole og fasadeur Rammeavtale Asfaltreparasjoner Rammeavtale Isolering av tekniske anlegg Rammeavtale Geolog Rammeavtale RIB Rammeavtale RIARK Rammeavtale RIBR Rammeavtale Takseringstjenester Rammeavtale Røykluker Rammeavtale Lås og beslag Rammeavtale Haugeveien 40 og Nordnes oppveksttun BYA Prosjekt Indre Arna Permanent bhg Tjenestekjøp Prosjekt Minde bhg BYA Prosjekt Skansemyren bhg Tjenestekjøp og BYA Prosjekt Solhaug barnehage BYA Prosjekt Solheimslien bhg BYA (Ny pga konkurs) Prosjekt Trollskogen bhg BYA Prosjekt Vadmyra bhg Tjenestekjøp og BYA Prosjekt Råstølen vollyballhall Tjenestekjøp Prosjekt Alrekstad skole BYA Prosjekt Alvøen parkering og adkomst BYA Prosjekt Alvøen skole BYA Prosjekt

4 Christi Krybbe - sfo - rehab BYA Prosjekt Damsgård skole - Nybygg Tjenestekjøp Prosjekt Damsgård skole - erstatningsskole BYA Prosjekt Holen skole - Nybygg Tjenestekjøp Prosjekt Kirkevoll skole - gymsal BYA Prosjekt Minde skole - SFO Tjenestekjøp Prosjekt Rolland skole - utvidelse av skolen Tjenestekjøp Prosjekt Skeie skole - utvidelse 50 elevplasser BYA Prosjekt Varden skole BYA Prosjekt Sykehjem - nødstrømsaggregat BYA Prosjekt Råstølen sykehjem Tjenestekjøp Prosjekt Sandsli sykehjem Tjenestekjøp Prosjekt Sandviksboder BYA Prosjekt Fyllingsdalen idrettshall BYA Prosjekt Sandviken brannstasjon BYA Prosjekt Permanenten - nytt tak BYA Prosjekt Landås skole - paviljonger BYA Prosjekt Landås skole - ombygging personalrom BYA Prosjekt Nattland skole - paviljonger i Sædalen BYA Prosjekt Rammeavtal prosjektering Tjenestekjøp Rammeavtale Rammeavtale uavhengig kontroll Tjenestekjøp Rammeavtale Rammeavtale prosjektevaluering Tjenestekjøp Rammeavtale Nye barnehager 3 barnehager i 2013/2014. Byrådsavdeling for barnehage og skole Catering Rammeavtale Byrådsavdeling for barnehage og skole Nettbasert brukerundersøkelse barnehage og skole Nettbasert brukerundersøkelse blant alle foreldre til bhg.barn i kommunale og muligens ikkekommunela bhg samt i skolene. Byrådsavdeling for barnehage og skole Avløpspumpestasjon Vestkanten Maskintekninsk entreprise Prosjekt Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Anskaffelse av leverandør som kan ta i mot biorest fra biogassanlegget. Leverandøren Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Mottak av biorest fra biogassanlegg skal håndtere bioresten i henhold til gjeldende regelverk og på den mest mulig miljøvennlige måten dvs bruke bioresten som en ressurs. VA-sanering Fjøsangerveien og Grønnestølsbakken Sanering av avløpsutslipp til Kristianborgvannet og Fornying av vann- og spillvannsledninger i Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Grønnestølsbakken. Avløpssanering Haukeland i Arna Sanering av avløpsutslipp til Haukelandsvatnet og utbedring av ledningsnett. Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Rammeavtale for innkjøp av vannmålere Rammeavtale Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Rammeavtale for utførende entreprenør Rammeavtale Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Rammeavtale rørleggertjenester Rørleggertjenester ifm montering av vannmålere Rammeavtale Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Brukerundersøkelse Utførelse av årlig brukerundersøkelse Rammeavtale Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Kjøp av telefonvarslingssystem Kjøp av telefonvarslingssystem Rammeavtale Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. VAO-anlegg Rådalen Etablering av VA-anlegg, samt åpne overvannsgrøfter Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. VA-anlegg Sædalen Sanering av private utslipp Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Flesland-Kvitura VA-anlegg Etablering av nytt va-anlegg Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Hjellestadvika VA-anlegg Etablering av veg og nytt VA-anlegg Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Neumannsgaten m/sidegater Oppgradering og etablering av ny infrastruktur i bakken samt gateopprusting. Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Kartlegging 2014 Konsulentoppdrag Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Ny kartløsning for saksbehandling Kjøp av programvare / konsulentoppdrag Prosjekt Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Ny kartløsning for internett Kjøp av programvare / konsulentoppdrag Prosjekt Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Diverse større planprosjekter Kjøp av konsulenttjenester Prosjekt Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Bybaneplanlegging Kjøp av konsulenttjenester Prosjekt Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Småpudden - gangbro over Puddefjorden - byggeledelse Byggeledelse Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Småpudden - gangbro over Puddefjorden - entreprise Anlegg Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Lotheveien Anlegg Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Søreide - Steinsvikveien fortau Anlegg Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Sandsliåsen fortau Anlegg Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Nyhavnvegen - utbedring Anlegg Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø.

5 SykkelPhus Prosjekt Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Mottak av slam Mottak av slam Rammeavtale Bergen Vann KF Entreprenørtjenester Vedlikeholdsarbeid: Hydranter, kummer m.m. Rammeavtale Bergen Vann KF Lekkasjereparasjon Reparasjon av brudd på kommunal VA-ledning Rammeavtale Bergen Vann KF Ventiler Kjøp av ventiler til avløpsanleggene Rammeavtale Bergen Vann KF Pumper Kjøp av avløpspumper Rammeavtale Bergen Vann KF Mikronisert marmor Rammeavtale Bergen Vann KF Kjøp av rør, rørdeler mv Kjøp av rør, rørdeler mv Rammeavtale Bergen Vann KF Rensk av rister og bekkeinntak Rensk av rister og bekkeinntak Rammeavtale Bergen Vann KF Lut og Natriumhypokloritt Rammeavtale Bergen Vann KF Brent Kalk (Espeland) Rammeavtale Bergen Vann KF Vask av arbeidstøy Vask av arbeidstøy Rammeavtale Bergen Vann KF Automasjonstjenester Styring & overvåkning ved VA anlegg Rammeavtale Bergen Vann KF Gartnertjenester Rammeavtale Bergen Vann KF Kalsiumkarbonat (Jordalsvatnet) Rammeavtale Bergen Vann KF Kalsiumkarbonat (Svartediket) Rammeavtale Bergen Vann KF Elektrotjenester (Avløp) Elektroarbeider drift/ vedlikehold ved VA-anl. Rammeavtale Bergen Vann KF Elektrotjenester, VVS (Vann) Elektroarbeider drift/ vedlikehold ved VA-anl. Rammeavtale Bergen Vann KF Rengjøring av avløpsledninger Rengjøring av avløpsledninger Rammeavtale Bergen Vann KF Vannmålere Kjøp av vannmålere Rammeavtale Bergen Vann KF Treverdig Jern Kjøp av treverdig jern Rammeavtale Bergen Vann KF Aluminium Kjøp av prepolymerisert aluminium Rammeavtale Bergen Vann KF Etablering av landstrøm Totalentreprise for etablering av containerløsning for levering av landstrøm til skip Prosjekt / Totalentreprise Bergen Omland Havnevesen Havnekran Mobil havnekran Bergen Omland Havnevesen Mudring Mudring av Festningskaien, Frieleneset og Bontelabo Bergen Omland Havnevesen Arkitekttjenester Rammeavtale Bergen Omland Havnevesen Tilbygg Hurtigrute-terminalen ( Prosjekt under avklaring ) Prosjekt / Totalentreprise Bergen Omland Havnevesen Utbygging Dokken Vest Ferdigstilling av kai, byggetrinn 1 Prosjekt / Totalentreprise Bergen Omland Havnevesen Skolten Rehabillitering/Eiendomsutvikling Prosjekt / Totalentreprise Bergen Omland Havnevesen Pullerter og fendre Utskifting Bergen Omland Havnevesen Fjerning av grunne, Skolten Prosjekt / Totalentreprise Bergen Omland Havnevesen Fendring Mongstad Bergen Omland Havnevesen Ombygging verkstedet Bergen Omland Havnevesen Lastebil m/kran Bergen Omland Havnevesen Bemanningssystem til valg I bruk ved valg 2015 Rammeavtale Bystyrets kontor

Deanu gielda Tana kommune Økonomiavdelingen

Deanu gielda Tana kommune Økonomiavdelingen Deanu gielda Tana kommune Økonomiavdelingen Investeringstiltak som er valgt i rådmannens forslag til budsjett Kapittel : Usorterte tiltak Tiltak 121: Utbedring av datakommunikasjon og infrastruktur til

Detaljer

... ... ... ... ... Forside: AdO Arena Foto: Francisco Munoz/ADO arena Grafisk design: Eva Tuft Design Trykk: Bodoni

... ... ... ... ... Forside: AdO Arena Foto: Francisco Munoz/ADO arena Grafisk design: Eva Tuft Design Trykk: Bodoni BERGEN KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 ............... Forside: AdO Arena Foto: Francisco Munoz/ADO arena Grafisk design: Eva Tuft Design Trykk: Bodoni Innhold 4 Byrådets forord 10 Kommentarer til regnskapet 20

Detaljer

Tiltaksspesifikasjon. 2201 - Skole Adm Tiltak: 02214002 Ungdomsskolen Utelager, 2014. Konsekvens 2014 2015 2016 2017 (i tusen kroner) 250 0 0 0

Tiltaksspesifikasjon. 2201 - Skole Adm Tiltak: 02214002 Ungdomsskolen Utelager, 2014. Konsekvens 2014 2015 2016 2017 (i tusen kroner) 250 0 0 0 Tiltaksspesifikasjon 2201 - Skole Adm Tiltak: 02214002 Ungdomsskolen Utelager, 2014 (i tusen kroner) 250 0 0 0 2201 - Skole Adm Tiltak: 02214005 Modell A - skoleutredning, 2014 (i tusen kroner) 8 000 10

Detaljer

Investeringsprosjektene

Investeringsprosjektene Tekst Total prosjektbevilgning Opprinnelig Revidert Regnskap Avvik / regnskap Ventet ferdigstillelse Administrasjon IKT-investeringer løpende 8 950 8 387 6 497 1 889 løpende IKT-samarbeid Follo 800 200

Detaljer

INVESTERINGSTILTAK SJEKKLISTER

INVESTERINGSTILTAK SJEKKLISTER INVESTERINGSTILTAK SJEKKLISTER Innhold Nærmiljøanlegg TBUS... 3 Selvgående sopemaskin... 3 Ventilasjon Dokkahallen... 4 Pumper fyranlegg Dokkahallen... 4 Energimerking av kommunale bygg... 4 Utomhus skoleområder

Detaljer

KAPITTEL 6. I Merkurveien bygger kommunen 14 nye utleieleiligheter. Foto: KARI INGVALDSEN BYGG OG EIENDOM

KAPITTEL 6. I Merkurveien bygger kommunen 14 nye utleieleiligheter. Foto: KARI INGVALDSEN BYGG OG EIENDOM KAPITTEL 6 I Merkurveien bygger kommunen 14 nye utleieleiligheter. Foto: KARI INGVALDSEN KAPITTEL 6 Bergen kommunes hovedstrategi for eiendomsforvaltningen skal være å gi brukerne gode og effektive bygninger

Detaljer

Representantene velger enkeltvis om de ønsker pc eller nettbrett. Anskaffelsen gjøres i januar 2012. Totalt Investert 2012 2013 2014 2015 Gjenstående

Representantene velger enkeltvis om de ønsker pc eller nettbrett. Anskaffelsen gjøres i januar 2012. Totalt Investert 2012 2013 2014 2015 Gjenstående Kapittel : Usorterte tiltak 1000: Datautstyr til politikere 2012 Innkjøp av pc, skriver og programvare eller nettbrett til faste medlemmer i KST, OKU, MLU, HOU, disputvalgets leder og kontrollutvalgets

Detaljer

Representantene velger enkeltvis om de ønsker pc eller nettbrett. Anskaffelsen gjøres i januar 2012. Totalt Investert 2012 2013 2014 2015 Gjenstående

Representantene velger enkeltvis om de ønsker pc eller nettbrett. Anskaffelsen gjøres i januar 2012. Totalt Investert 2012 2013 2014 2015 Gjenstående Kapittel : Usorterte tiltak 1000: Datautstyr til politikere 2012 Innkjøp av pc, skriver og programvare eller nettbrett til faste medlemmer i KST, OKU, MLU, HOU, disputvalgets leder og kontrollutvalgets

Detaljer

Herfra til leiligheten

Herfra til leiligheten Herfra til leiligheten Boligmelding 2014-2020 HØRINGSUTKAST Innhold 1. Innledning... 5 2. Kommunens organisering... 8 3. Nasjonale mål og føringer... 9 Lovverk... 10 Rom for alle... 10 Universell utforming...

Detaljer

Landets beste vann? FOTO: ANN-KRISTIN LOODTZ

Landets beste vann? FOTO: ANN-KRISTIN LOODTZ Følg vannets vei til springen din 4 10 Smakfulle kulturtilbud for barn og unge 4 12 16 Kommunen viser vei på Aktive byfjellene seniorer SEPTEMBER 2014 INNBYGGER MAGASIN FRA BERGEN KOMMUNE BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2012 2015

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2012 2015 Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2012 2015 Innhold 3 4 5 6 8 12 16 18 20 22 24 Vedlikehold 2012 2015 Bodø kommunes «arvesølv» Veien videre? Utvikling Vedlikehold/investering 2012 2015 Skoler Barnehager

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Vedlegg

ÅRSBERETNING 2014. Vedlegg Sande kommune - Årsberetning vedlegg Side 1 av 25 ÅRSBERETNING Vedlegg Sande sportsklubbs jentelag 11 år er med på prosjektet «Alle skal med» i regi av Sande frivillighetssentral. Foto av Tove R.Teien.

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2013-2016

ØKONOMIPLAN 2013-2016 planlegging budsjettering ide utførelse drift ØKONOMIPLAN 2013-2016 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE Økonomiplan 2013 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold: Side: INNLEDNING... 3 KOMMUNENS ØKONOMISKE MÅLSETTINGER...

Detaljer

4-2014. Kommunaltekniske fagdager i BERGEN 2. 4. juni. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Eidsvåg skole Anleggsfolk Ytre Sandviken renseanlegg

4-2014. Kommunaltekniske fagdager i BERGEN 2. 4. juni. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Eidsvåg skole Anleggsfolk Ytre Sandviken renseanlegg 4-2014 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Kommunaltekniske fagdager i BERGEN 2. 4. juni Eidsvåg skole Anleggsfolk Ytre Sandviken renseanlegg Kunnskapsdeling for et bedre samfunn VELKOMMEN

Detaljer

5.15 Investeringsprosjektene 2012-2015

5.15 Investeringsprosjektene 2012-2015 5.15 Investeringsprosjektene 2012-2015 Forslag til endringer i investeringsbudsjett vedtatt i Rammesaken for 2012 til 2015 Kommunestyret vedtok i K-sak 58/11 (Rammesaken) investeringsbudsjettet for perioden

Detaljer

VEDLIKEHOLD KOMMUNALE BYGNINGER. Tiltaksplan 2010

VEDLIKEHOLD KOMMUNALE BYGNINGER. Tiltaksplan 2010 VEDLIKEHOLD KOMMUNALE BYGNINGER Tiltaksplan 2010 3. februar 2010 Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Forslag til vedlikeholdstiltak... 5 Vedlegg 1: Oversikt over nødvendige vedlikeholdstiltak i

Detaljer

Orientering om arbeidet med implementering av intern husleie ved UMB

Orientering om arbeidet med implementering av intern husleie ved UMB US-SAK NR: 153/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: KJERSTI SØRLIE RIEMER, TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): KJERSTI SØRLIE RIEMER, STEIN VALSØ, INGVAR

Detaljer

Byrådssak 202/13. Tilstandskartlegging skoler. Handlingsplan 2. Løypemelding ESARK-1642-201302335-6

Byrådssak 202/13. Tilstandskartlegging skoler. Handlingsplan 2. Løypemelding ESARK-1642-201302335-6 Byrådssak 202/13 Tilstandskartlegging skoler. Handlingsplan 2. Løypemelding MEGJ ESARK-1642-201302335-6 Hva saken gjelder: I forbindelse med Arbeidstilsynets pålegg rettet mot skolene i Bergen kommune

Detaljer

Våre viktigste prioriteringer..s.3. Den åpne og inkluderende kommunen.s.6. Trygg og ansvarlig styring..s.8. Omsorg tilpasset den enkelte..s.

Våre viktigste prioriteringer..s.3. Den åpne og inkluderende kommunen.s.6. Trygg og ansvarlig styring..s.8. Omsorg tilpasset den enkelte..s. Innhold Våre viktigste prioriteringer..s.3 Den åpne og inkluderende kommunen.s.6 Trygg og ansvarlig styring..s.8 Omsorg tilpasset den enkelte..s.12 Oppvekst med like muligheter.s.15 Den grønne storbyen..s.20

Detaljer

KONTOPLAN ART. NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon.

KONTOPLAN ART. NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon. KONTOPLAN ART NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon. ARTSBEGREPET (oppdatert 07.12.2011) Art (konto) viser hvilken

Detaljer

PEDAGOGISKE ARBEIDSMÅTER, AREALRAMMER OG BYGGEPROSJEKTER

PEDAGOGISKE ARBEIDSMÅTER, AREALRAMMER OG BYGGEPROSJEKTER INNHOLD FORORD SAMMENDRAG DEL I BAKGRUNN 1.1 Om planen og planarbeidet 1.1.1 Mål for planen 1.1.2 Prosess og deltakere 1.1.3 Høring 1.1.4 Politisk behandling 1.2 Hva er oppnådd så langt når det gjelder

Detaljer

DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009

DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009 Ark.: D13 &46 Lnr.: 1392/09 Arkivsaksnr.: 09/148-2 Saksbehandler: Rannveig Mogren DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009 Vedlegg: - KRD`s brev til kommunene

Detaljer

Overordnet analyse for Plan for forvaltningsrevisjon 2012 2016

Overordnet analyse for Plan for forvaltningsrevisjon 2012 2016 Overordnet analyse for Plan for forvaltningsrevisjon 2012 2016 Bergen kommune Analysen er basert på de opplysninger som er forelagt Deloitte i forbindelse med utarbeidelsen av analysen. Ikke all informasjon

Detaljer

tjenestene sorterer under. Innsatsen i forhold til oppfølging, kontroll og forvaltningsoppgaver iht. lovverk knyttes til funksjon 120.

tjenestene sorterer under. Innsatsen i forhold til oppfølging, kontroll og forvaltningsoppgaver iht. lovverk knyttes til funksjon 120. Funksjoner 100 Politisk styring Godtgjørelse til folkevalgte, inkl. utgifter som følger med møteavvikling, representasjonsutgifter og befaringer/høringer m.m. arrangert av folkevalgte organer (utvalg/nemnder/komiteer),

Detaljer

Vedlegg til Strategidokument 2015-2018

Vedlegg til Strategidokument 2015-2018 Vedlegg til Strategidokument 215-218 Tiltaksoversikt Statistikk Finansieringsanalyse Forslag fra kirkelige fellesråd Forslag fra Kontrollutvalget i kommune Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1

Detaljer

En grønn by med plass til alle

En grønn by med plass til alle En grønn by med plass til alle Andreutkast, Bergen Venstres program for 2015-2019 12. oktober 2014 Med forbehold om redaksjonelle endringer. 1 Innledning Venstre mener Bergen må ha større ambisjoner innen

Detaljer

Stokke kommune. Årsrapport 2013. Rådmannen 2014

Stokke kommune. Årsrapport 2013. Rådmannen 2014 Stokke kommune Årsrapport 2013 og Årsregnskap 2013 Rådmannen 2014 1. Generelt! Om årsrapporten Årsrapport for kommunens virksomhet utarbeides i henhold til Kommunelovens 48 og reglement for Stokke formannskap.

Detaljer

Budsjett 2015. Kommunestyrets vedtak 16. desember 2014

Budsjett 2015. Kommunestyrets vedtak 16. desember 2014 Budsjett 2015 Kommunestyrets vedtak 16. desember 2014 Innledning... 2 Investering... 3 Drift... 4 Oversikt for drift og investering... 10 Investeringsbudsjett... 15 Driftsbudsjett... 18 Betalingssatser...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Det erfares økende utfordringer med engangskluter og søppel som kastes i do.

ÅRSRAPPORT 2013. Det erfares økende utfordringer med engangskluter og søppel som kastes i do. ÅRSRAPPORT 2013 Det erfares økende utfordringer med engangskluter og søppel som kastes i do. Godkjent av styret: 01.04.2014 Godkjent av kommunestyret: 22.05.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSRAPPORT 2013 1 STYRETS

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Søndre Land kommune

Forvaltningsrevisjon Søndre Land kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Søndre Land kommune Overholdelse av Lov om offentlige anskaffelser Rapport 2012-01 1 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer