Navn på anskaffelsen: Beskrivelse: Type anskaffelse: Merknad / enhet:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Navn på anskaffelsen: Beskrivelse: Type anskaffelse: Merknad / enhet:"

Transkript

1 Navn på anskaffelsen: Beskrivelse: Type anskaffelse: Merknad / enhet: Vanntank Laksevåg Kjøp av vanntank- container til krokløftbil Byrådsleders avdeling Sakkyndighets kontroll Årskontroll av løfte og bæreutstyr brannstasjoner Rammeavtale Byrådsleders avdeling Kjemikalievern IUA IUA Beredskapscontainere og kjemikalievern Rammeavtale Byrådsleders avdeling Årskontroll snorkler Årskontroll av Simon Rammeavtale Byrådsleders avdeling Modernisering av nødsamband (prosjekt EMOD) Videovegg i alarmsentralen Byrådsleders avdeling Kvalitetssystem Innføring av kvalitetssystem Byrådsleders avdeling Medieovervåkning Seksjon informasjon Ny utlysning og avtale. Byrådsleders avdeling Bildekkavtale Dekk/dekkhotell store brannbiler Rammeavtale Byrådsleders avdeling Redningsbekledning Redningskjeledress, Rammeavtale Byrådsleders avdeling Røykdykkerbil Bil til å transportere ekstra røykdykkerlag og utstyr Byrådsleders avdeling Drivstoff brannbiler Drivstoff til brannbiler bistasjoner Rammeavtale Byrådsleders avdeling Slukkeutstyr Slanger, strålerør, slukkespyd, kuplinger Rammeavtale Byrådsleders avdeling Brannhjelmer Brannhjelmer tilpasset garnityr nytt nødnett Rammeavtale Byrådsleders avdeling Kjøp av transport-tjenester Persontransport til og fra dagsenter Byrådsavdeling for helse og omsorg Kjøp av alarmer Trygghetsalarmer og demensalarmer Byrådsavdeling for helse og omsorg Nødstrøm Nødstrømsanlegg på institusjoner Byrådsavdeling for helse og omsorg Kjøp av barnevern-tjenester Barnevernstiltak i hjemmet Byrådsavdeling for helse og omsorg Utstyr til utrustnings bygget / legevakt Innkjøp av utstyr; flytting legevakt, ØH funksjon Byrådsavdeling for helse og omsorg Serviceavtale, vedlikehold av hvitevarer Vaskemaskiner, kombi-damper o.a. på alders-institusjoner Rammeavtale Byrådsavdeling for helse og omsorg Alarmløsning/vektertjeneste hjemmebaserte tjenester Ivareta sikkerhet for ansatte i aktuelle saker Rammeavtale Byrådsavdeling for helse og omsorg Digitalt prosedyre-system Praktiske prosedyrer i sykepleien, sykehjem og hjemmesykepleie Byrådsavdeling for helse og omsorg Kulturårbok Design og trykking (trykking går via rammeavtale) Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke Benchmarking 50 m. Konsulent 50 m benchmarking. Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke Risikostyring BKNI Konsulent risikostyring BKNI Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke Nytt biblioteksystem Nytt biblioteksystem: Felles anbud: Bergen,Tr.heim, Stavanger og Kr.sand. Prosjekt Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke Bibliografiske data Tilleggsutlysing etter pågående anskaffelse av medier Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke Vektertjeneste: Avtale om vakthold etc. ved Bergen Byarkiv Rammeavtale Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke Prosjekt Brannsikring Byarkivet Brannsikring av fjellmagasin. Prosjekt Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke Åpningsarrangement Helleren Arrangement, samt teknisk bistand i forbindelse med forb. og gj.f av arrangement Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke P nr 3331 Sprinkling Malerarbeid Malerarbeid - løpende vedlikehold Rammeavtale Skadebegrensning Skadedyrbekjempelse Rammeavtale Pnr 3263 Sandvikskvartalet Totalrehabilitering av leiligheter Prosjekt Fasadearbeider, Utvendig malerbehandling 2216 Merkurveien Nybygg Prosjekt 2259 D.Hammarskj gjenoppbygging Nybygg Prosjekt 2250 Sandviksveien 95 utvendig Fasaderehabilitering Prosjekt 3251 Nattlandsveien mfl Fasaderehabilitering Prosjekt 2249 Grunnane Nybygg Prosjekt 2251 Utleiebolig anlegg med tomt Nybygg Klargjøring av leiligheter - totalentreprise Rammeavtale Elektrikertjenester Elektrikertjenester - løpende vedlikehold Rammeavtale Rørleggertjenester Rørleggertjenester - løpende vedlikehold Rammeavtale Murertjenester Rammeavtale Tømrertjenester Rammeavtale Spesialbolig helse omsorg Nybygg Turskilt Lyderhorn Sluttføre arbeid med retningsskilt Klopper byfjellene Gjennomføre slitasjehindrende tiltak Vassdragskartlegging Forbedre kunnskapsgrunnlaget i Vannområde Vest Prosjekt Fisketrapp Sælenvassdraget Bygge fisketrapp

2 Infotavler Nesttunvassdraget Montere minst 3 tavler Kunnskapsgrunnlag insekter Kartlegge insektforekomster Kunnskapsgrunnlag ålegras Kartlegge ålegrasforekomster Overvannssystem Rådal deponi Etablere nytt overvannsystem Rammeavtale Renseanlegg Hjortland deponi Etablere fullskala renseanlegg for sigevann Pålamyra stasjon, Rådal deponi Oppussing Tiltaksplan,Kollevåg deponi Utarbeidelse av tiltaksplan Johanneskirke-trappen Bygging av trappeanlegg Prosjekt Biblioteksplassen Bygging av byrom Prosjekt Lys Torgallmenningen Montering av nytt lys Prosjekt Ideskisse for Solheimsgaten Prosjektering Prosjekt Heldøgns omsorgsinstitusjon Heldøgns omsorgsbasert tilbud på grunn av rusmiddelmisbruk, kombinert med somatiske og/eller psykiske lidelser. / Rammeavtale «Barn i kommunale boliger» En undersøkelse av omfang og utfordringer for husstander med barn i kommunale utleieboliger. Eskternt konsulentbyrå, NIBR, NOVA, FAFO e.l. Ny print/postfor-sendelsesleverandør Kjøper denne tjenesten i dag fra EVRY (tidligere EDB) Bestilling er sendt Innkjøp. Primært ønskes informasjon om Bergen kommune har en eksisterende leverandør som Boligetaten kan koble seg på. Rammeavtale Vektertjeneste i Bjørnsonsgate botiltak Døgnbasert vakthold (24 t alle dager i året) Rammeavtale Fisketrapp Apeltunvassdraget Bygge fisketrapp Psykologutredning Utredning av brukere ved sosialtjenesten Rammeavtale Prosjektering, Kollevåg deponi Detaljprosjektere tiltak i h t tiltaksplan Gårdsparken Rehabilitering Prosjekt Håsteinarparken lokalpark Bygging Prosjekt Ytre Arna sentrum Bygging Prosjekt Kariholen badeplass Bygging Prosjekt Nygårdsparken Rehabilitering øvre del Prosjekt Skjøtsel, drift av bydelene Ytrebygda, Fana, Fyllingsdal. Skjøtsel og drift av parker, grøntanlegg, lekeplasser, turveier mm Prosjekt Barnas Byrom rehabilitering Rehabilitering av div lekeplasser mm Prosjekt Løvstien etappe 2 og 3 Bygging av Løvstien etappe 2 og 3 Prosjekt Løvstien etappe 4 Prosjektering Prosjekt Barnas Naturrom Bygging Prosjekt Ortuparken bydelspark Prosjektering åpning Sælenvassdraget Prosjekt Møllendal allmenning Entreprise Møllendal allmenning Byggeledelse Rammeavtale Markusplassen Prosjektering Verktøy og festemateriell Rammeavtale Vikartjenester Vikarer til kontor, renhold, IKT m.m. (ikke pedagogisk eller helsepersonell) Rammeavtale Kurs og konferanse Dag og overnattingskonferanser Rammeavtale Kontormateriell Skolemateriell, kopipapir, datarekivisiter, ergonomiprodukter m.m. Rammeavtale Formingsmateriell Rammeavtale Konsulenttjenester Virksomhetsutvikling, tjenesteutvikling, systemutvikling, internrevisjon m.. Rammeavtale Konsulenttjenester IKT Driftstjenester Rammeavtale Renholdsmaskiner Rammeavtale Medisinsk utstyr Rammeavtale Minibusser Til helse-og sosialformål Rammeavtale Medisinsk inventar Rammeavtale Kjøkkenutstyr Diverse utstyr, porselen mv. Rammeavtale Brød og konditorivarer Rammeavtale DPS møbler over kr Nye enekltkonkurranser kommer fortløpende DPS DPS lekeplassutstyr over kr Nye enekltkonkurranser kommer fortløpende DPS DPS IKT utstyr over kr Nye enekltkonkurranser kommer fortløpende DPS DPS transport av skolebarn Nye enekltkonkurranser kommer fortløpende DPS Brannmurer Nye brannmurer, virksomhetskritisk da all datatrafikk traverserer disse. Rammeavtale

3 UPS Lisensvedlikehold antivirus Lisens og supportavtale på overvåkongsverktøy Nye UPS'er. Bystrøm til datasenter filtreres gjennom disse for å sørge for stabil og god kvalitet. I tillegg har de batteri for å holde driften i gang fra bystrøm evt. forsvinner til nødstrømsaggregat kobler inn. Rammeavtale Ny data- og telefoniavtale Datakommunikasjon og telefoni. Rammeavtale Nytt sak-/arkivsystem (SAS-prosjektet) Nytt system skal erstatte dagens BKSAK. /Prosjekt SD-anlegg Rammeavtale Varmepumper og kjøle/fryseanlegg Rammeavtale Sykesignalanlegg Rammeavtale Festeanordninger Rammeavtale Vannbehandling - varme Rammeavtale Elektro Rammeavtale Etterlysende ledesystem Rammeavtale Porter og bommer Rammeavtale Smedarbeider Rammeavtale Reparasjon av pumper Rammeavtale Oljekjeler Rammeavtale Batterier og nødlys Rammeavtale Skadedyr og insekter Rammeavtale Vedlikehold tilfluktsrom Rammeavtale Heis Rammeavtale Heis-kontroll Rammeavtale Grunn og betong Rammeavtale Sprinkleranlegg Rammeavtale Ladegården sykehjem Oppgradering varmeanlegg bygg A & B Prosjekt Ladegården sykehjem Nytt kjøleanlegg bygg B Prosjekt Kaland skole Trafikksikring Prosjekt Kronstad skole Trafikksikring Prosjekt Paradis skole Trafikksikring Prosjekt Energioppfølgingssystem EOS-System uavhengig av kraftleverandør Prosjekt Toppsystem SD-anlegg i Bergen kommune Toppsystem SD-anlegg Prosjekt Avfuktingsanlegg svømmebasseng Rammeavtale Skole og fasadeur Rammeavtale Asfaltreparasjoner Rammeavtale Isolering av tekniske anlegg Rammeavtale Geolog Rammeavtale RIB Rammeavtale RIARK Rammeavtale RIBR Rammeavtale Takseringstjenester Rammeavtale Røykluker Rammeavtale Lås og beslag Rammeavtale Haugeveien 40 og Nordnes oppveksttun BYA Prosjekt Indre Arna Permanent bhg Tjenestekjøp Prosjekt Minde bhg BYA Prosjekt Skansemyren bhg Tjenestekjøp og BYA Prosjekt Solhaug barnehage BYA Prosjekt Solheimslien bhg BYA (Ny pga konkurs) Prosjekt Trollskogen bhg BYA Prosjekt Vadmyra bhg Tjenestekjøp og BYA Prosjekt Råstølen vollyballhall Tjenestekjøp Prosjekt Alrekstad skole BYA Prosjekt Alvøen parkering og adkomst BYA Prosjekt Alvøen skole BYA Prosjekt

4 Christi Krybbe - sfo - rehab BYA Prosjekt Damsgård skole - Nybygg Tjenestekjøp Prosjekt Damsgård skole - erstatningsskole BYA Prosjekt Holen skole - Nybygg Tjenestekjøp Prosjekt Kirkevoll skole - gymsal BYA Prosjekt Minde skole - SFO Tjenestekjøp Prosjekt Rolland skole - utvidelse av skolen Tjenestekjøp Prosjekt Skeie skole - utvidelse 50 elevplasser BYA Prosjekt Varden skole BYA Prosjekt Sykehjem - nødstrømsaggregat BYA Prosjekt Råstølen sykehjem Tjenestekjøp Prosjekt Sandsli sykehjem Tjenestekjøp Prosjekt Sandviksboder BYA Prosjekt Fyllingsdalen idrettshall BYA Prosjekt Sandviken brannstasjon BYA Prosjekt Permanenten - nytt tak BYA Prosjekt Landås skole - paviljonger BYA Prosjekt Landås skole - ombygging personalrom BYA Prosjekt Nattland skole - paviljonger i Sædalen BYA Prosjekt Rammeavtal prosjektering Tjenestekjøp Rammeavtale Rammeavtale uavhengig kontroll Tjenestekjøp Rammeavtale Rammeavtale prosjektevaluering Tjenestekjøp Rammeavtale Nye barnehager 3 barnehager i 2013/2014. Byrådsavdeling for barnehage og skole Catering Rammeavtale Byrådsavdeling for barnehage og skole Nettbasert brukerundersøkelse barnehage og skole Nettbasert brukerundersøkelse blant alle foreldre til bhg.barn i kommunale og muligens ikkekommunela bhg samt i skolene. Byrådsavdeling for barnehage og skole Avløpspumpestasjon Vestkanten Maskintekninsk entreprise Prosjekt Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Anskaffelse av leverandør som kan ta i mot biorest fra biogassanlegget. Leverandøren Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Mottak av biorest fra biogassanlegg skal håndtere bioresten i henhold til gjeldende regelverk og på den mest mulig miljøvennlige måten dvs bruke bioresten som en ressurs. VA-sanering Fjøsangerveien og Grønnestølsbakken Sanering av avløpsutslipp til Kristianborgvannet og Fornying av vann- og spillvannsledninger i Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Grønnestølsbakken. Avløpssanering Haukeland i Arna Sanering av avløpsutslipp til Haukelandsvatnet og utbedring av ledningsnett. Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Rammeavtale for innkjøp av vannmålere Rammeavtale Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Rammeavtale for utførende entreprenør Rammeavtale Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Rammeavtale rørleggertjenester Rørleggertjenester ifm montering av vannmålere Rammeavtale Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Brukerundersøkelse Utførelse av årlig brukerundersøkelse Rammeavtale Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Kjøp av telefonvarslingssystem Kjøp av telefonvarslingssystem Rammeavtale Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. VAO-anlegg Rådalen Etablering av VA-anlegg, samt åpne overvannsgrøfter Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. VA-anlegg Sædalen Sanering av private utslipp Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Flesland-Kvitura VA-anlegg Etablering av nytt va-anlegg Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Hjellestadvika VA-anlegg Etablering av veg og nytt VA-anlegg Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Neumannsgaten m/sidegater Oppgradering og etablering av ny infrastruktur i bakken samt gateopprusting. Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Kartlegging 2014 Konsulentoppdrag Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Ny kartløsning for saksbehandling Kjøp av programvare / konsulentoppdrag Prosjekt Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Ny kartløsning for internett Kjøp av programvare / konsulentoppdrag Prosjekt Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Diverse større planprosjekter Kjøp av konsulenttjenester Prosjekt Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Bybaneplanlegging Kjøp av konsulenttjenester Prosjekt Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Småpudden - gangbro over Puddefjorden - byggeledelse Byggeledelse Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Småpudden - gangbro over Puddefjorden - entreprise Anlegg Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Lotheveien Anlegg Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Søreide - Steinsvikveien fortau Anlegg Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Sandsliåsen fortau Anlegg Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Nyhavnvegen - utbedring Anlegg Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø.

5 SykkelPhus Prosjekt Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Mottak av slam Mottak av slam Rammeavtale Bergen Vann KF Entreprenørtjenester Vedlikeholdsarbeid: Hydranter, kummer m.m. Rammeavtale Bergen Vann KF Lekkasjereparasjon Reparasjon av brudd på kommunal VA-ledning Rammeavtale Bergen Vann KF Ventiler Kjøp av ventiler til avløpsanleggene Rammeavtale Bergen Vann KF Pumper Kjøp av avløpspumper Rammeavtale Bergen Vann KF Mikronisert marmor Rammeavtale Bergen Vann KF Kjøp av rør, rørdeler mv Kjøp av rør, rørdeler mv Rammeavtale Bergen Vann KF Rensk av rister og bekkeinntak Rensk av rister og bekkeinntak Rammeavtale Bergen Vann KF Lut og Natriumhypokloritt Rammeavtale Bergen Vann KF Brent Kalk (Espeland) Rammeavtale Bergen Vann KF Vask av arbeidstøy Vask av arbeidstøy Rammeavtale Bergen Vann KF Automasjonstjenester Styring & overvåkning ved VA anlegg Rammeavtale Bergen Vann KF Gartnertjenester Rammeavtale Bergen Vann KF Kalsiumkarbonat (Jordalsvatnet) Rammeavtale Bergen Vann KF Kalsiumkarbonat (Svartediket) Rammeavtale Bergen Vann KF Elektrotjenester (Avløp) Elektroarbeider drift/ vedlikehold ved VA-anl. Rammeavtale Bergen Vann KF Elektrotjenester, VVS (Vann) Elektroarbeider drift/ vedlikehold ved VA-anl. Rammeavtale Bergen Vann KF Rengjøring av avløpsledninger Rengjøring av avløpsledninger Rammeavtale Bergen Vann KF Vannmålere Kjøp av vannmålere Rammeavtale Bergen Vann KF Treverdig Jern Kjøp av treverdig jern Rammeavtale Bergen Vann KF Aluminium Kjøp av prepolymerisert aluminium Rammeavtale Bergen Vann KF Etablering av landstrøm Totalentreprise for etablering av containerløsning for levering av landstrøm til skip Prosjekt / Totalentreprise Bergen Omland Havnevesen Havnekran Mobil havnekran Bergen Omland Havnevesen Mudring Mudring av Festningskaien, Frieleneset og Bontelabo Bergen Omland Havnevesen Arkitekttjenester Rammeavtale Bergen Omland Havnevesen Tilbygg Hurtigrute-terminalen ( Prosjekt under avklaring ) Prosjekt / Totalentreprise Bergen Omland Havnevesen Utbygging Dokken Vest Ferdigstilling av kai, byggetrinn 1 Prosjekt / Totalentreprise Bergen Omland Havnevesen Skolten Rehabillitering/Eiendomsutvikling Prosjekt / Totalentreprise Bergen Omland Havnevesen Pullerter og fendre Utskifting Bergen Omland Havnevesen Fjerning av grunne, Skolten Prosjekt / Totalentreprise Bergen Omland Havnevesen Fendring Mongstad Bergen Omland Havnevesen Ombygging verkstedet Bergen Omland Havnevesen Lastebil m/kran Bergen Omland Havnevesen Bemanningssystem til valg I bruk ved valg 2015 Rammeavtale Bystyrets kontor

Etat for utbygging. Bergen kommune. Jarle Kvalvik Utbyggingsdirektør. Nattland skole. Damsgård skole. Ulsmåg skole. Storetvedt bhg

Etat for utbygging. Bergen kommune. Jarle Kvalvik Utbyggingsdirektør. Nattland skole. Damsgård skole. Ulsmåg skole. Storetvedt bhg Etat for utbygging Bergen kommune Nattland skole Damsgård skole 1 300 000 000 Ulsmåg skole Råstølen sykehjem og volleyballhall Storetvedt bhg Jarle Kvalvik Utbyggingsdirektør Nordnes skole oppveksttun

Detaljer

Status - barnehageutbygging Barnetallsprognose Barnehagebehov/tiltak

Status - barnehageutbygging Barnetallsprognose Barnehagebehov/tiltak Status - barnehageutbygging Barnetallsprognose Barnehagebehov/tiltak Hele kommunen/pr. bydel Status - oppgradering av bygningsmasse Status inneklima Barnehagestruktur Status - barnehageutbygging Bergen

Detaljer

Endring i Bergen - Hvordan skape god grønn fagpolitikk?

Endring i Bergen - Hvordan skape god grønn fagpolitikk? Endring i Bergen - Hvordan skape god grønn fagpolitikk? Kan vi videreføre Grønn etats visjon: «Pusterom i levende landskap» Ved etatsjef Sissel Lerum Januar 2015 Hvilke endringer er skjedd med grøntforvaltningen

Detaljer

Gjeldsutfordringer. Gjelden har økt siden 2009, men fra et relativt lavt nivå.

Gjeldsutfordringer. Gjelden har økt siden 2009, men fra et relativt lavt nivå. BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN 2016-2019 Gjeldsutfordringer Gjelden har økt siden 2009, men fra et relativt lavt nivå. Om lag 40 prosent av bykassens totalgjeld er knyttet til formål som

Detaljer

Dato: 28. mai 2015 KFVANN 24/15. Styret for Bergen Vann KF. Godkjenning av rammeavtaler BV-5404-200414651-116. Hva saken gjelder:

Dato: 28. mai 2015 KFVANN 24/15. Styret for Bergen Vann KF. Godkjenning av rammeavtaler BV-5404-200414651-116. Hva saken gjelder: Dato: 28. mai 2015 KFVANN 24/15 Styret for Bergen Vann KF Godkjenning av rammeavtaler JOTA BV-5404-200414651-116 Hva saken gjelder: Styret i Bergen Vann KF har delegert fullmakt til direktør om å binde

Detaljer

"MAL - bygningsnavn" ANSVARSFORDELING MELLOM EIER OG BRUKER - "MAL - kommunenavn" 1 = Hovedansvar, 2 = delansvar, 3 = evt. bidra.

MAL - bygningsnavn ANSVARSFORDELING MELLOM EIER OG BRUKER - MAL - kommunenavn 1 = Hovedansvar, 2 = delansvar, 3 = evt. bidra. ANSVARSFORDELING MELLOM EIER OG BRUKER - "MAL - kommunenavn" "MAL - bygningsnavn" 2. BYGNING Grunn og fundamenter 1 1 Bærende konstruksjoner 1 1 Yttervegger: vinduer, dører, utvendig kledning og overflater

Detaljer

Tjenesteområde 1B - Skole. Tjeneste Skolelokaler og uteareal

Tjenesteområde 1B - Skole. Tjeneste Skolelokaler og uteareal Tjenesteområde 1B - Skole Tjeneste 22210 Skolelokaler og uteareal Alvøen skole, rehabilitering av avstengt fløy (Laksevåg bydel) Alvøen skole vil få utbedret bygningsmasse som pr. i dag er avstengt, slik

Detaljer

TILTAK SOM BERGEN KOMMUNE KAN IGANGSETTE I 2009 VED EKSTRA BEVILGNINGER FRA STATEN

TILTAK SOM BERGEN KOMMUNE KAN IGANGSETTE I 2009 VED EKSTRA BEVILGNINGER FRA STATEN TILTAK SOM BERGEN KOMMUNE KAN IGANGSETTE I 2009 VED EKSTRA BEVILGNINGER FRA STATEN Totalt Skolebygg 581,8 Barnehagebygg 30,5 Kulturbygg 47,6 Idrettsbygg 50,5 Administrasjonsbygg o.a. 118,7 Utleiebygg 27,1

Detaljer

Skoler med barnetrinn. Fagavdelingen. Dato: 7. oktober 2009

Skoler med barnetrinn. Fagavdelingen. Dato: 7. oktober 2009 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Notat Saksnr.: 200804968-27 Saksbehandler: ARJO Emnekode: SARK-20 Til: Fra: Skoler med barnetrinn Fagavdelingen Dato: 7. oktober 2009 Utskifting av

Detaljer

ELEVTALLSPROGNOSE 2013-2024 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE

ELEVTALLSPROGNOSE 2013-2024 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE ELEVTALLSPROGNOSE 2013-2024 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE JANUAR 2014 INNHOLD BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 3 ELEVTALLSPROGNOSE FOR BERGEN KOMMUNE... 6 SKOLER I ARNA BYOMRÅDE... 7 SKOLER I BERGENHUS

Detaljer

Seminar 13.05.13 - Vedlikehold i Bergensskolen

Seminar 13.05.13 - Vedlikehold i Bergensskolen Seminar 13.05.13 - Vedlikehold i Bergensskolen Ingvar Tveit leder - Etat for helsetjenester Kravene for å få en skole helseverngodkjent Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler (1996)

Detaljer

ELEVTALLSPROGNOSE 2015-2030 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE

ELEVTALLSPROGNOSE 2015-2030 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE ELEVTALLSPROGNOSE 2015-2030 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE JUNI 2015 INNHOLD BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 3 PROGNOSE FOR BERGEN KOMMUNE... 6 SKOLER I ARNA BYDEL... 7 SKOLER I BERGENHUS BYDEL... 15

Detaljer

Med bakgrunn i Energimeldingen 1998-2015, sak 144/98, gjennomføres energisparende tiltak i kommunale bygg.

Med bakgrunn i Energimeldingen 1998-2015, sak 144/98, gjennomføres energisparende tiltak i kommunale bygg. Dato: 21.03.07 Fullmaktsak 17/07 Enøk-tiltak i kommunale bygg 2007. Søknad om bevilgning Finans, kultur og næring/bergen Kommunale Bygg TWO BBE-1652 200402412-22 Hva saken gjelder: Med bakgrunn i Energimeldingen

Detaljer

Matrise over avtale mellom enhet eiendom og skole/barnehage

Matrise over avtale mellom enhet eiendom og skole/barnehage Matrise over avtale mellom enhet og skole/barnehage FORVALTNING Kommunale avgifter Forsikringer Vannavgift, Kloakkavgift, Renovasjon. Innbrudd, brann, eiers ansvarsforsikring, personalforsikring Inventar

Detaljer

Ingen jobb er for stor

Ingen jobb er for stor Ingen jobb er for liten Ingen jobb er for stor Industritomt Tomasjordnes GraveTjenesten AS solid håndverk GraveTjenesten AS har økt i størrelse jevnt og trutt siden oppstart i 1991. I dag omsetter vi for

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering

Budsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Alstahaug: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering Budsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering 2014 2015 2016 2017 Netto investering

Detaljer

Bergen kommune. City Parliament Bystyret (67) BYRÅDET. Etater og virksomheter. bydelsstyrer 8 bydelsstyrer. 8 bydelsstyrer.

Bergen kommune. City Parliament Bystyret (67) BYRÅDET. Etater og virksomheter. bydelsstyrer 8 bydelsstyrer. 8 bydelsstyrer. kommune bydelsstyrer bydelsstyrer 8 bydelsstyrer bydelsstyrer City Parliament Bystyret (67) Komité for finans, service og næring Komité for miljø byutvikling og tekniske tjenester Komité for kultur, idrett

Detaljer

OVERSIKT OVER STØRRE SAKER SOM TAS SIKTE PÅ Å OVERSENDE TIL BYSTYRET 1. HALVÅR 2011

OVERSIKT OVER STØRRE SAKER SOM TAS SIKTE PÅ Å OVERSENDE TIL BYSTYRET 1. HALVÅR 2011 OVERSIKT OVER STØRRE SAKER SOM TAS SIKTE PÅ Å OVERSENDE TIL BYSTYRET 1. HALVÅR 2011 BYRÅDSLEDERS AVDELING Merinnsyn og åpenhet BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE Evaluering av morsmålsundervisning (sak

Detaljer

Intern årlig avtale Dekk for leasingbiler Dekk for eide biler

Intern årlig avtale Dekk for leasingbiler Dekk for eide biler Rammeavtaler/Kontrakter Varighet: Til dato Advokattjenester Pågående avtale etter 27 samarbeid Alternativ opplærings arena 20.08.2016 Arbeidstøy helse og institusjon Under arbeid Arbeidstøy og sko / Teknisk/barnehage

Detaljer

Tiltaksplan for retting av avvik ved Rådalen avfallsdeponi Oppfølging av Fylkesmannens tilsyn 1. juli 2010

Tiltaksplan for retting av avvik ved Rådalen avfallsdeponi Oppfølging av Fylkesmannens tilsyn 1. juli 2010 Tiltaksplan for retting av avvik ved Rådalen avfallsdeponi Oppfølging av Fylkesmannens tilsyn 1. juli 2010 AVVIK 1 Bergen kommune driver ikke gassanlegget kontinuerlig Avvik fra: Utslippstillatelsen av

Detaljer

Alarmtjeneste Alarmsentral Brann Øst Alarmsentral Brann Øst Alarmsentral Brann Øst

Alarmtjeneste Alarmsentral Brann Øst Alarmsentral Brann Øst Alarmsentral Brann Øst SAMARBEIDSKOMMUNENES INNGÅTTE RAMMEAVTALER Oppdatert 07.12.2015 Avtaler i Aremark, Marker og Rømskog kommuner framkommer på egne sider. VARE/TJENESTE: RAKKESTAD EIDSBERG TRØGSTAD ASKIM SKIPTVET SPYDEBERG

Detaljer

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET Vedlikehold i Sørum kommune gjennomført i Rapporten viser utført vedlikeholds- og utviklingsarbeid i fordelt på kommunale bygg og boliger. Innledning Rapporten

Detaljer

Intern årlig avtale Dekk for leasingbiler Dekk for eide biler

Intern årlig avtale Dekk for leasingbiler Dekk for eide biler Rammeavtaler/Kontrakter Varighet: Til dato Advokattjenester Pågående avtale etter 27 samarbeid Alternativ opplærings arena 20.08.2016 Arbeidstøy helse og institusjon Under arbeid Arbeidstøy og sko / Teknisk/barnehage

Detaljer

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder /15 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder FRWE ESARK-1212-201516130-37 Hva saken gjelder: I denne saken fremmer bystyredirektøren

Detaljer

Alarmtjeneste Alarmsentral Brann Øst Alarmsentral Brann Øst Alarmsentral Brann Øst. Kwintet 01.01.2015. 01.01.13 01.01.

Alarmtjeneste Alarmsentral Brann Øst Alarmsentral Brann Øst Alarmsentral Brann Øst. Kwintet 01.01.2015. 01.01.13 01.01. SAMARBEIDSKOMMUNENES INNGÅTTE RAMMEAVTALER Oppdatert 16.juni 2015 Avtaler i Aremark, Marker og Rømskog kommuner framkommer på egne sider. VARE/TJENESTE: RAKKESTAD EIDSBERG TRØGSTAD KIM SKIPTVET SPYDEBERG

Detaljer

ANSKAFFELSESPLAN 2014

ANSKAFFELSESPLAN 2014 ANSKAFFELSESPLAN 2014 Plan for utlysninger av rammeavtaler og driftsavtaler i Sykehuset Innlandet for 2014. Planen er delt opp etter Helse Sør-Øst sine innkjøpskategorier og omfatter avtaler for kjøp av

Detaljer

Bergen og Omland Havnevesen. Driftsrapport 3. kvartal 2016

Bergen og Omland Havnevesen. Driftsrapport 3. kvartal 2016 Bergen og Omland Havnevesen Driftsrapport 3. kvartal 2016 BOH Hovedtall Resultat per kvartal Resultat per kvartal Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Q3 2016 Q3 2015 Endring Q3 2016 Q3 2016 Avvik Anløpsavgift

Detaljer

Prosjekt Prosjekt(T) Budsjett Regnskap Avvik

Prosjekt Prosjekt(T) Budsjett Regnskap Avvik Dato: 3. september 2010 Fullmaktssak 22 /10 Sluttregnskap nr. 2. Diverse sykehjemsprosjekter TJO BBE-1260-200802318-54 Hva saken gjelder: I perioden 2005-2009 ble det satt i gang en del mindre ombyggingsarbeider

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

Justert netto driftsbudsjett 2015 og prognose årsavvik pr. resultatenhet

Justert netto driftsbudsjett 2015 og prognose årsavvik pr. resultatenhet Justert netto driftsbudsjett og prognose årsavvik pr. resultatenhet Byrådsavdeling Byrådsleders avdeling 0130 Seksjon informasjon 25 035 164 29 000 0133 Byrådsleders avdeling, stab 27 109 185-1 000 000

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG. Orienteringsnotat om bruk av konsulenter. Til: Formannskapet. Fra: Rådmannen. Saksbehandler: Steinar Livgard. Dato: 13.5.

NOTAT TIL POLITISK UTVALG. Orienteringsnotat om bruk av konsulenter. Til: Formannskapet. Fra: Rådmannen. Saksbehandler: Steinar Livgard. Dato: 13.5. NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: Rådmannen Saksbehandler: Steinar Livgard Dato: 13.5.15 Orienteringsnotat om bruk av konsulenter Det vises til sak 2, tiltak 6 i dialogmøte 15. oktober

Detaljer

UNN A-FLØY 2014-2018 Entreprisemodell. Seminar erfaringsoverføring 3. september 2015 Ved Prosjektleder Prosjektering Vigdis Hartmann

UNN A-FLØY 2014-2018 Entreprisemodell. Seminar erfaringsoverføring 3. september 2015 Ved Prosjektleder Prosjektering Vigdis Hartmann UNN A-FLØY 2014-2018 Entreprisemodell Seminar erfaringsoverføring 3. september 2015 Ved Prosjektleder Prosjektering Vigdis Hartmann Entrepriseformer - historikk Forprosjekt av 08.06.2012 Byggherrestyrte

Detaljer

Andre (spesifiser) Merknader. Hovedområde Oppgave Bygg

Andre (spesifiser) Merknader. Hovedområde Oppgave Bygg FORVALTNING Kommunale avgifter Vannavgift, Kloakkavgift, renovasjon. X P Forsikringer Innbrudd, brann, eiers ansvarsforsikring, personalforsikring X Økonomi Inventar som krever spesialforsikring. (Spesielt

Detaljer

Vedlagte regneark viser hva skolene ønsker av utbygging av strøm og trådløse nett. Frist for disse ønskene var 3. februar.

Vedlagte regneark viser hva skolene ønsker av utbygging av strøm og trådløse nett. Frist for disse ønskene var 3. februar. Til skolene Utbygging av strøm og trådløse nett. Vedlagte regneark viser hva skolene ønsker av utbygging av strøm og trådløse nett. Frist for disse ønskene var 3. februar. Trådløse nett: Kombinerte skoler

Detaljer

INVESTERINGSBUDSJETT 2017 PR. PROSJEKT

INVESTERINGSBUDSJETT 2017 PR. PROSJEKT INVESTERINGSBUDSJETT 2017 PR. PROSJEKT Prosjekt: 5015 Egenkapitalinnskudd KLP 052900 Kjøp av aksjer og andeler 730 700 700 649 094800 Bruk av ubundne inv.fond -730-700 -700-649 Sum prosjekt: 5015 Egenkapitalinnskudd

Detaljer

Utbygging av nytt biogassanlegg i Bergen

Utbygging av nytt biogassanlegg i Bergen Utbygging av nytt biogassanlegg i Bergen Presentasjon for styret i Norsk Gassforum 07.11.12 Fagdirektør Magnar Sekse Agenda Hvorfor skal vi bygge biogassanlegg i Bergen? Skisseprosjekt (2006) Forprosjekt

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold IKS. Videre arbeid med VA i Østfold

Driftsassistansen i Østfold IKS. Videre arbeid med VA i Østfold Driftsassistansen i Østfold IKS Videre arbeid med VA i Østfold Kvalitet på ledningsnettet Haraldsen, 2010, presentasjon nasjonal vannkonferanse Dimensjonert 25.000m3/d, vanlig 10.000m3/d, regn 50.000

Detaljer

Kommunedelplan for Bergen indre havn. Planid 18740000. 2. gangs behandling.

Kommunedelplan for Bergen indre havn. Planid 18740000. 2. gangs behandling. Dato: 27.januar 2012 Byrådssak /12 Byrådet Kommunedelplan for Bergen indre havn. Planid 18740000. 2. gangs behandling. KMK SARK-1130-200512751-194 Hva saken gjelder: Etat for plan og geodata har, i samarbeid

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring God kostnadskontroll har ikke gått med underskudd på ti år. Norges minst byråkratiske storby. Styrket driftsfinansiering av investeringer Byrådet vil føre en fortsatt ansvarlig

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 21/15 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 23.03.2015 SAK 21/15: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Bergenhus og Årstad bydeler

Bergenhus og Årstad bydeler Arna bydel *Lone skole utvides til en kapasitet på 600 elever innen 2025. Skolen får eget ungdomstrinn. *Haugland skole nedlegges. Elevene flyttes til Ytre Arna, som beholder eget ungdomstrinn. *Trengereid

Detaljer

Vår visjon - Rent vann til folk og fjord

Vår visjon - Rent vann til folk og fjord Vår visjon - Rent vann til folk og fjord Komite KMBY 06.12.11 VA 1 Vann- og avløpsetaten Fjøsangerveien 68 Pb. 7700 5020 Bergen www.bergenvann.no VA-etatens oppgaver er å sørge for: God, tilstrekkelig

Detaljer

Prosjekt nytt østfoldsykehus (PNØ) Røranleggene Frank Engen/Per Nes 04.05.2012

Prosjekt nytt østfoldsykehus (PNØ) Røranleggene Frank Engen/Per Nes 04.05.2012 Prosjekt nytt østfoldsykehus (PNØ) Røranleggene Frank Engen/Per Nes 04.05.2012 Prosjektorganisasjon Prosjekt Nytt Østfoldsykehus PNØ Ansvarsområde Teknikk U4 Teknikk U4 Per Nes Prosjektleder Jan Drabløs

Detaljer

Oversikt over Fylkesmannens systemtilsyn ved Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering

Oversikt over Fylkesmannens systemtilsyn ved Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering Oversikt over Fylkesmannens systemtilsyn ved Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering Tilsyn som pågikk i 2015. Innhold Sidetall Tabell 1: Hva tilsynene omfattet, funn, svar fra kommunen og om tilsynet

Detaljer

Vurdering av tiltak i forbindelse med radonforekomster 2012

Vurdering av tiltak i forbindelse med radonforekomster 2012 Vurdering av tiltak i forbindelse med radonforekomster 2012 Rapporter for følgende skoler: Alrekstad Alvøen Damsgård Garnes ungdomsskole Holen (ungdomsskoledelen) Lyshovden Minde Nattland Ulriken Ulsmåg

Detaljer

Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett

Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett Ramme Budsjett Budsjett (alle tall i 1 000) 2014 2015 2016 2017 2018 10 Politisk styring 0 0 0 0 0 Snarveien AS -aksjekjøp 250 Snarveien AS - Bruk av investeringsfond

Detaljer

Bergen kommune. Bystyret City Parliament (67) 8 bydelsstyrer Kontrollutvalget BYRÅDET. Byrådsavdeling for finans

Bergen kommune. Bystyret City Parliament (67) 8 bydelsstyrer Kontrollutvalget BYRÅDET. Byrådsavdeling for finans kommune Bystyret City Parliament (67) 8 bydelsstyrer Kontrollutvalget Komité for finans og næring Komité for miljø og byutvikling Komité for kultur, idrett og oppvekst Komité for helse og sosial, service

Detaljer

Bergen og Omland Havnevesen. Driftsrapport 4. kvartal 2014

Bergen og Omland Havnevesen. Driftsrapport 4. kvartal 2014 Bergen og Omland Havnevesen Driftsrapport 4. kvartal 2014 BOH totalt BOH Hovedtall Driftsinntekter Driftskostnader 45 000 000 40 000 000 40 000 000 35 000 000 35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000

Detaljer

OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2007 TIL 2008-BUDSJETTET

OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2007 TIL 2008-BUDSJETTET OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2007 TIL 2008-BUDSJETTET Overføres Prosjekt Prosjekt (T) Beløp Budsjettverdi Avvik i kr til 2008 Inndras 0 Ikke prosjekt 21,545 300,000 278,455 278,455 81257

Detaljer

Revidert budsjett og handlingsplan

Revidert budsjett og handlingsplan Revidert budsjett og handlingsplan 2010 1. Bakgrunn I forbindelse med tiltredelse av ny havnedirektør ble det arrangert et seminar på Bjørnefjorden hvor staben i BOH, styreleder og leder for havnerådet

Detaljer

Nytt Østfold Sykehus. Et av Norges største IKT prosjekter. 03.03.2015 Sven-Erik Wilmo, Delivery & Expertise lead

Nytt Østfold Sykehus. Et av Norges største IKT prosjekter. 03.03.2015 Sven-Erik Wilmo, Delivery & Expertise lead Nytt Østfold Sykehus Et av Norges største IKT prosjekter 03.03.2015 Sven-Erik Wilmo, Delivery & Expertise lead Agenda - Fremtidens sykehus, HPs leveranser og bidrag - HP som sentral leverandør til Helse

Detaljer

Prosjekter Investeringer 2016-2019. Ingrid Haagensli, Utbyggingssjef

Prosjekter Investeringer 2016-2019. Ingrid Haagensli, Utbyggingssjef Prosjekter Investeringer 2016-2019 Ingrid Haagensli, Utbyggingssjef Investeringer TK (hovedområder for Utbyggingsenheten) (Tall i MNOK inkl. mva) 2016 2017 2018 2019 Sum Skoler 265,5 417,5 319 501 1503

Detaljer

Transportinfrastruktur og byutvikling case Bergen

Transportinfrastruktur og byutvikling case Bergen Transportinfrastruktur og byutvikling case Bergen Plansjef Mette Svanes Etat for plan og geodata, byrådsavdeling byutvikling, klima og miljø Etat for plan og geodata Etat for plan og geodata Etat for plan

Detaljer

Bergen kommunes verneverdige bygg

Bergen kommunes verneverdige bygg Bergen kommunes verneverdige bygg Eiendommens navn Adresse Areal Investeringskostnader 2005 2011 Vedlikeholdskostnader 2005 2011 Vedlikeholdsetterslep Brannverntiltak * Rehabilitering/ påkostninger m²

Detaljer

Norm for installasjon av vannmålere i Berg kommune

Norm for installasjon av vannmålere i Berg kommune Saksnr: 205/06 Gjeldende fra 1. april 2006 Norm for installasjon av vannmålere i Berg kommune Berg kommune, Plan & Næring, 9385 Skaland Tlf. 77 85 90 00, Faks: 77 85 90 01 E-post: postmottak@berg.kommune.no,

Detaljer

Bjørndalsskogen skole, bygg 1 og 2, ombygging Valg av entreprenør for delte entrepriser med hovedentreprise for arkitektfagene.

Bjørndalsskogen skole, bygg 1 og 2, ombygging Valg av entreprenør for delte entrepriser med hovedentreprise for arkitektfagene. Dato: 17. juli 2003 fullmaktssak /03 Direktøren i BBE KF Bjørndalsskogen skole, bygg 1 og 2, ombygging 2003. Valg av entreprenør for delte entrepriser med hovedentreprise for arkitektfagene. PEAD BBE-1632-200207336-26

Detaljer

Kommunedelplan Bergen indre havn. Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09

Kommunedelplan Bergen indre havn. Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09 Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09 Planområde Plankart Kommunedelplan Bergen indre havn Arealplan (etter Plan- og bygningsloven) for sjøfronten på strekningen Ytre Sandviken Laksevåg

Detaljer

Plangruppe Teknisk behandlet saken, saksnr. 1/11 den 09.09.2011.

Plangruppe Teknisk behandlet saken, saksnr. 1/11 den 09.09.2011. Plangruppe Teknisk behandlet saken, saksnr. 1/11 den 09.09.2011. Vedtak: 1. Forslag til rullering av Kommunedelplan Teknisk 2012 2015 godkjennes med endringer innarbeidet i plangruppas forslag til rullert

Detaljer

Stasjonær energibruk i bygg

Stasjonær energibruk i bygg Stasjonær energibruk i bygg Status Fredrikstad kommune gjennomførte i 2008 et klimaregnskap for kommunen som bedrift. Dette viste at størsteparten av CO 2 forbruket kom i fra stasjonær energi. Ca. 84 %

Detaljer

Brukerundersøkelse for hjemmesykepleien i Bergen kommune

Brukerundersøkelse for hjemmesykepleien i Bergen kommune Brukerundersøkelse for hjemmesykepleien i Bergen Presentert januar 2012 1. Fakta om undersøkelsen Opplegg i 2011: 1000 spørreskjema ble postlagt til brukere av kommunale tjenester i 10 soner, og 78 skjema

Detaljer

OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA 2011 TIL 2012.

OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA 2011 TIL 2012. OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA 2011 TIL 2012. Overføres til 2012 Prosj. Prosjekt Regnskap Budsjett Avvik 0 Ikke prosjekt - Utlån Eidsiva Energi as 57 440 57 440 0 0 Ikke prosjekt - Leasing

Detaljer

Diverse seminarer innen relevante tema. Diverse etterutdanning innen dimensjonering tre, stål og betong

Diverse seminarer innen relevante tema. Diverse etterutdanning innen dimensjonering tre, stål og betong CURRICULUM VITAE FOR BJØRN LIE PERSONLIG DATA Navn: Stilling: Bjørn Wilhelm Lie Ingeniør Født: 1950 Nasjonalitet: Språk: Norsk Norsk, Engelsk UTDANNELSE 2011 RIF godkjent rådgiver 2000 Bestått eksamen

Detaljer

Hvordan har byrådsavdelingene fulgt opp arbeidstilsynets merknader og pålegg?

Hvordan har byrådsavdelingene fulgt opp arbeidstilsynets merknader og pålegg? Hvordan har byrådsavdelingene fulgt opp arbeidstilsynets merknader og pålegg? v/kommunaldirektør Rune Haugsdal og kommunaldirektør Anne-Marit Presterud Tilsynet fra arbeidstilsynet Tilsynssatsing nasjonal

Detaljer

Oppgradering av Kvernevik renseanlegg velkommen til informasjonsmøte

Oppgradering av Kvernevik renseanlegg velkommen til informasjonsmøte Oppgradering av Kvernevik renseanlegg velkommen til informasjonsmøte Presentasjon Fra Bergen kommune, VA-etaten: Sverre Ottesen prosjektleder Arne G. Svendal byggeleder Agenda for møtet i dag Hvorfor skal

Detaljer

Anleggsoversikt heiser

Anleggsoversikt heiser Anleggsoversikt heiser Bygg NHK nr Kontrollfrekvens Type Bruksområde Last Installert år Installatør Garanti Allehelgensgården 3120125222 6 Personheis 800 kg 1970 Schindler Stahl Alvøen skole 3120130790

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Byggekomitèen. Navn Funksjon Representerer Terje Taraldset Leder FRP

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Byggekomitèen. Navn Funksjon Representerer Terje Taraldset Leder FRP 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Byggekomitèen Møtested:, Enebakk herredshus Dato: 02.06.2009 Tid: 19:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Taraldset Leder FRP Faste medlemmer

Detaljer

Vågsøy kommune. Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016. forslag til endring av rådmannens innstilling. Fellesframlegg Formannskapet

Vågsøy kommune. Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016. forslag til endring av rådmannens innstilling. Fellesframlegg Formannskapet Vågsøy kommune 2013 og 2013-2016 forslag til endring av rådmannens innstilling PARTI: DATO: Fellesframlegg Formannskapet 05.12.2012_a KOMMENTARER ENDRINGSFORSLAG TIL RÅDMANNENS INNSTILLING DRIFT: 1. 4

Detaljer

1 Birkenes kommune (2013) - År/Periode 2013 1-12 31.03.2014. Bruker: BINO Klokken: 10:08 Program: XKOST-A1 Versjon: 14

1 Birkenes kommune (2013) - År/Periode 2013 1-12 31.03.2014. Bruker: BINO Klokken: 10:08 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Bruker: BINO Klokken: 10:08 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Prosjekt: 5015 Egenkapitalinnskudd KLP 052900 Kjøp av aksjer og andeler 519.974 480.000 39.974 094800 Bruk av ubundne inv.fond 0-480.000 480.000

Detaljer

Byrådssak 202/13. Tilstandskartlegging skoler. Handlingsplan 2. Løypemelding ESARK-1642-201302335-6

Byrådssak 202/13. Tilstandskartlegging skoler. Handlingsplan 2. Løypemelding ESARK-1642-201302335-6 Byrådssak 202/13 Tilstandskartlegging skoler. Handlingsplan 2. Løypemelding MEGJ ESARK-1642-201302335-6 Hva saken gjelder: I forbindelse med Arbeidstilsynets pålegg rettet mot skolene i Bergen kommune

Detaljer

Bulkterminal: Erfaringer fra utbyggingsprosjekt

Bulkterminal: Erfaringer fra utbyggingsprosjekt 22.09.2016 Leieavtale med Karmsund Bulk Terminal AS: avtale inngått august 2014 bulkterminal m/takoverbygg 20 celler,11 700 m2 tomt - 13 700 m2 tilgang til ny kai 50 m betongkai m/2 dolphiner, for båter

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR AVLØPSSEKTOREN MANDAL KOMMUNE Ny avløpsledning (hovedledning) i Budokka. Driftsleder avløp Jonny Lindland

ÅRSRAPPORT FOR AVLØPSSEKTOREN MANDAL KOMMUNE Ny avløpsledning (hovedledning) i Budokka. Driftsleder avløp Jonny Lindland ÅRSRAPPORT FOR AVLØPSSEKTOREN I MANDAL KOMMUNE 2014 Ny avløpsledning (hovedledning) i Budokka Driftsleder avløp Jonny Lindland Telefon: 38 26 65 51 Mobil: 90 72 02 34 Innholdsfortegnelse. Organisering...

Detaljer

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole.

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM FOR HOMMERSÅK SKOLE Saken gjelder: I Bystyrets behandling av økonomiplan 2015-2018,

Detaljer

Oppgradering av eksisterende boligmasse

Oppgradering av eksisterende boligmasse Oppgradering av eksisterende boligmasse Litt om oss. Utfordringer Muligheter og Eksempler Årene som kommer Oppgradering av bygninger - 15. februar, 2012 Øyvind Bodsberg Litt om OBOS OBOS har 303.219 medlemmer

Detaljer

Avløppumpestasjoner i Ålesund kommune.

Avløppumpestasjoner i Ålesund kommune. Avløppumpestasjoner i Ålesund kommune. 1. Ansatte: Byen er delt inn i to soner som vi har kalt Ytre og indre bydel. Ytre bydel går fra høyskolen og ut i Korsvika og indre fra høyskolen og inn til Emblemsanden.

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014 Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014 1 Agenda TEMAER: Foreløpig årsprognose 2014 Kommunebildet 2014 Oppdrag til komiteene Oppsummering fra komitemøtene Investeringer

Detaljer

Kostnadsramme Dikterportalen. Utgifter: Inntekter. Tilskudd 1 mill. kr fra Statens. Opprinnelig budsjett 2009 3 500 000

Kostnadsramme Dikterportalen. Utgifter: Inntekter. Tilskudd 1 mill. kr fra Statens. Opprinnelig budsjett 2009 3 500 000 Kostnadsramme Dikterportalen Utgifter: Inntekter Opprinnelig budsjett 2009 3 500 000 Tilskudd 1 mill. kr fra Statens -1 000 000 Vegvesen. Tilskudd fra Kavlifondet 700 000-700 000 Tilskudd fra Oppland fylkeskomm.

Detaljer

Leie av lokaler til Sandnes politistasjon Drift og vedlikehold Side 1 av 6

Leie av lokaler til Sandnes politistasjon Drift og vedlikehold Side 1 av 6 ANSVARS- OG KOSTNADSFORDELING FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD MELLOM LEIETAKER OG UTLEIER DRIFT Oversikten viser hvordan ansvaret for gjennomføring av driftsoppgavene og ene for disse tjenestene skal fordeles

Detaljer

Kurs/arrangement Starttidspunkt Sluttidspunkt Varighet Virksomhet Virksomhetsområde Målgruppe Lokale Ansvarlig

Kurs/arrangement Starttidspunkt Sluttidspunkt Varighet Virksomhet Virksomhetsområde Målgruppe Lokale Ansvarlig Multidose import i viderekommende - for 27.05.2015 09:00 27.05.2015 15:00 6 timer Arendal Helse og omsorg Sykepleiere i 04.03.2013 13:00 04.03.2013 15:00 2 timer Arendal Helse og omsorg Psykiatriske sykepleiere

Detaljer

Kurs/arrangement Starttidspunkt Sluttidspunkt Varighet Virksomhet Virksomhetsområde Målgruppe Lokale Ansvarlig

Kurs/arrangement Starttidspunkt Sluttidspunkt Varighet Virksomhet Virksomhetsområde Målgruppe Lokale Ansvarlig 15.01.2013 13:00 15.01.2013 15:00 2 timer Arendal Helse og omsorg Hjemmesykepleien. bygget 362 16.01.2013 13:00 16.01.2013 15:00 2 timer Arendal Helse og omsorg Hjemmesykepleien. bygget 362 17.01.2013

Detaljer

Bydelsutvikling i Bergen: Levekårsundersøking og konkrete plangrep Bergen kommune v/ Byrådsavdeling for Sosial, Bolig og Inkludering.

Bydelsutvikling i Bergen: Levekårsundersøking og konkrete plangrep Bergen kommune v/ Byrådsavdeling for Sosial, Bolig og Inkludering. Bydelsutvikling i Bergen: Levekårsundersøking og konkrete plangrep Bergen kommune v/ Byrådsavdeling for Sosial, Bolig og Inkludering. 25.10.16. Plankonferansen i Hordaland 1 Disposisjon: Levekår, helse

Detaljer

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G KVINNHERAD KOMMUNE 02.10.2014 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: 5704 prosjekt: type bygg: brutto areal BTA: fase: ANBOD ferdigst: % ENKELTPOST HOVEDPOST % ENT.KO. KR/M2 ANMERKN.

Detaljer

Svar på ofte stilte spørsmål. ved Stortings- og Sametingsvalget i Bergen kommune

Svar på ofte stilte spørsmål. ved Stortings- og Sametingsvalget i Bergen kommune Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings- og Sametingsvalget i Bergen kommune Utarbeidet av Tonje Geithus og Sigbjørg Brodin Side 1 Innholdsfortegnelse: Svar på ofte stilte spørsmål...1 ved Stortings-

Detaljer

INFRASTRUKTUR - STORSVINGEN VEST

INFRASTRUKTUR - STORSVINGEN VEST UTBYGGINGSAVTALE MELLOM MERIDIAN EIENDOMSUTVIKLING AS, SOM UTBYGGER OG HAMMERFEST KOMMUNE OM INFRASTRUKTUR - STORSVINGEN VEST Nedenfor er partene kalt: Meridian Eiendomsutvikling AS - Utbygger Hammerfest

Detaljer

Vi ser muligheter der andre ikke ser dem!

Vi ser muligheter der andre ikke ser dem! Vi ser muligheter der andre ikke ser dem! Heldal Eiendom AS startet i 1999, og er et datterselskap av Entreprenør Magne Heldal AS som har drevet med grunn- og betongarbeider i 36 år. Til nå har Heldal

Detaljer

Den 19. april 2013 holdt Bergen og Omland havnestyre møte i Hurtigruteterminalen, Nøstegaten 30. Bergen kommune Bergen kommune Bergen kommune

Den 19. april 2013 holdt Bergen og Omland havnestyre møte i Hurtigruteterminalen, Nøstegaten 30. Bergen kommune Bergen kommune Bergen kommune BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Protokoll Bergen og Omland havnestyre Den 19. april 2013 holdt Bergen og Omland havnestyre møte i Hurtigruteterminalen, Nøstegaten 30. Til stede m/stemmerett: Øistein Christoffersen,

Detaljer

Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi

Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi 3.mars 2016 Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi Erfaringer fra Fredrikstad Kommunalsjef Nina Tangnæs Grønvold og rådgiver Ulf Harry Evensen Teknologi og nye arbeidsmåter skal bidra til

Detaljer

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering)

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering) Kapittel : Rådmannens forslag 1171 EDB Det legges opp til investeringer alle kommende 4 år. EDBinvesteringer vil generelt være et av de mest effektive hjelpemidlene til å effektivisere kommunens drift.

Detaljer

Investeringsbehov dei neste 5-10 åra

Investeringsbehov dei neste 5-10 åra Investeringsbehov dei neste 5-10 åra Turøyna Investeringsprogram Gjeld og bruk av fond Svend-Fredrik Untiedt og Atle Justad Solstrand 18.10.2012, kl 12.45 Større investeringsprosjekt dei siste åra Tranevågen

Detaljer

Per 20/10-15 (inkl rebudsjettering 2015) 2015 budsjett 2016

Per 20/10-15 (inkl rebudsjettering 2015) 2015 budsjett 2016 forts. Investeringsprogram 2016-2019 i hele tusen Budsjett Justert Faste k Per 20/10-15 (inkl rebudsjettering 2015) 2015 budsjett 2016 Investeringsprogram 2016-2019 i hele tusen Budsjett Justert Faste

Detaljer

Trykkavløp - Aremark kommune Avløpskonferansen 2016, Campus Ås

Trykkavløp - Aremark kommune Avløpskonferansen 2016, Campus Ås Trykkavløp - Aremark kommune Avløpskonferansen 2016, Campus Ås Gro Gaarder gro.gaarder@marker.kommune.no Haldenvassdraget 4 kommuner, 2 fylker Leirområder ligger under marin grense Problemer med vannkvaliteten,

Detaljer

P-51627 Kristiansand lufthavn, Sikkerhetsområder og lysanlegg, Elektroarbeider

P-51627 Kristiansand lufthavn, Sikkerhetsområder og lysanlegg, Elektroarbeider P-51627 Kristiansand lufthavn, Sikkerhetsområder og lysanlegg, Elektroarbeider BILAG A ORIENTERING OM ANSKAFFELSEN 1. OMFANG PROSJEKT SIKKERHETSOMRÅDER OG LYSANLEGG MED TILORDNEDE DELPROSJEKTER VED KRISTIANSAND

Detaljer

Rammeavtaler som skal fornyes, neste 5 år

Rammeavtaler som skal fornyes, neste 5 år Rammeavtaler som skal fornyes, neste 5 år 6. november 2014 Magnus Hansvold Sjef Driftsanskaffelser 10.11.2014 1 Omfang Forsvarets rammeavtaler etableres og forvaltes i hovedtrekk av Driftsanskaffelsesavdelingen

Detaljer

ALLE PROSJEKTER 1988 2015 KRONOLOGISK

ALLE PROSJEKTER 1988 2015 KRONOLOGISK 109 Undervisningsbygg Oslo KF Øraker skole Ferdig 2015 nybygg, 3.000 m2 rehab. r Prosjektkostnad: 50 mill. +KU 105 Tjuvholmen Utvikling KS Hus 83 8.000 m2 Byggherrstyrte entrepriser Prosjektkostnad: 400

Detaljer

Dato: 16. desember 2004. Fullmakstsak /04. Bergen Bygg og Eiendom KF. Inventar skoleprosjekter 2004. Søknad om bevilgning (5) BBE-1632-200401430-71

Dato: 16. desember 2004. Fullmakstsak /04. Bergen Bygg og Eiendom KF. Inventar skoleprosjekter 2004. Søknad om bevilgning (5) BBE-1632-200401430-71 Dato: 16. desember 2004 Fullmakstsak /04 Bergen Bygg og Eiendom KF Inventar skoleprosjekter 2004. Søknad om bevilgning (5) PEAD BBE-1632-200401430-71 Hva saken gjelder: De omsøkte midler skal benyttes

Detaljer

Maksimal utnyttelse er i planforslaget satt til 150 % BRA. Parkeringsareal inngår i BRA.

Maksimal utnyttelse er i planforslaget satt til 150 % BRA. Parkeringsareal inngår i BRA. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL, LIAMYRENE. GNR. 207 BNR. 183 M. FL. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 5813-notat VA-rammeplan Bergen, 17.01 2014 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er utarbeidet som vedlegg til reguleringsplan

Detaljer

Driftsanskaffelser til Forsvarsbygg. Kristian Halvorsen Innkjøpssjef

Driftsanskaffelser til Forsvarsbygg. Kristian Halvorsen Innkjøpssjef Driftsanskaffelser til Forsvarsbygg Kristian Halvorsen Innkjøpssjef FORSVARSBYGG Forsvarssektorens egen eiendomsekspert En profesjonell, offentlig eiendomsaktør som bygger, drifter og selger eiendom for

Detaljer

1A - VA dagene 2010 i Midt Norge- 26-27 Oktober 2010

1A - VA dagene 2010 i Midt Norge- 26-27 Oktober 2010 1A - VA dagene 2010 i Midt Norge- 26-27 Oktober 2010 DAG 2: Sanering/rehabilitering av ledningsnett Tittel: Akseptabel utskiftingstakt på ledningsnettet Steinkjer kommune, avd for plan og natur v/arne

Detaljer

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks NEDRE HUMLEHAUGEN B03 - FELLESANLEGG Utarbeidet av: K. Lund AS Nedre Humlehaugen B02 Side 2 Innhold Brukerveiledning Generelle råd og tips Orientering om

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer