Navn på anskaffelsen: Beskrivelse: Type anskaffelse: Merknad / enhet:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Navn på anskaffelsen: Beskrivelse: Type anskaffelse: Merknad / enhet:"

Transkript

1 Navn på anskaffelsen: Beskrivelse: Type anskaffelse: Merknad / enhet: Vanntank Laksevåg Kjøp av vanntank- container til krokløftbil Byrådsleders avdeling Sakkyndighets kontroll Årskontroll av løfte og bæreutstyr brannstasjoner Rammeavtale Byrådsleders avdeling Kjemikalievern IUA IUA Beredskapscontainere og kjemikalievern Rammeavtale Byrådsleders avdeling Årskontroll snorkler Årskontroll av Simon Rammeavtale Byrådsleders avdeling Modernisering av nødsamband (prosjekt EMOD) Videovegg i alarmsentralen Byrådsleders avdeling Kvalitetssystem Innføring av kvalitetssystem Byrådsleders avdeling Medieovervåkning Seksjon informasjon Ny utlysning og avtale. Byrådsleders avdeling Bildekkavtale Dekk/dekkhotell store brannbiler Rammeavtale Byrådsleders avdeling Redningsbekledning Redningskjeledress, Rammeavtale Byrådsleders avdeling Røykdykkerbil Bil til å transportere ekstra røykdykkerlag og utstyr Byrådsleders avdeling Drivstoff brannbiler Drivstoff til brannbiler bistasjoner Rammeavtale Byrådsleders avdeling Slukkeutstyr Slanger, strålerør, slukkespyd, kuplinger Rammeavtale Byrådsleders avdeling Brannhjelmer Brannhjelmer tilpasset garnityr nytt nødnett Rammeavtale Byrådsleders avdeling Kjøp av transport-tjenester Persontransport til og fra dagsenter Byrådsavdeling for helse og omsorg Kjøp av alarmer Trygghetsalarmer og demensalarmer Byrådsavdeling for helse og omsorg Nødstrøm Nødstrømsanlegg på institusjoner Byrådsavdeling for helse og omsorg Kjøp av barnevern-tjenester Barnevernstiltak i hjemmet Byrådsavdeling for helse og omsorg Utstyr til utrustnings bygget / legevakt Innkjøp av utstyr; flytting legevakt, ØH funksjon Byrådsavdeling for helse og omsorg Serviceavtale, vedlikehold av hvitevarer Vaskemaskiner, kombi-damper o.a. på alders-institusjoner Rammeavtale Byrådsavdeling for helse og omsorg Alarmløsning/vektertjeneste hjemmebaserte tjenester Ivareta sikkerhet for ansatte i aktuelle saker Rammeavtale Byrådsavdeling for helse og omsorg Digitalt prosedyre-system Praktiske prosedyrer i sykepleien, sykehjem og hjemmesykepleie Byrådsavdeling for helse og omsorg Kulturårbok Design og trykking (trykking går via rammeavtale) Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke Benchmarking 50 m. Konsulent 50 m benchmarking. Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke Risikostyring BKNI Konsulent risikostyring BKNI Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke Nytt biblioteksystem Nytt biblioteksystem: Felles anbud: Bergen,Tr.heim, Stavanger og Kr.sand. Prosjekt Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke Bibliografiske data Tilleggsutlysing etter pågående anskaffelse av medier Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke Vektertjeneste: Avtale om vakthold etc. ved Bergen Byarkiv Rammeavtale Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke Prosjekt Brannsikring Byarkivet Brannsikring av fjellmagasin. Prosjekt Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke Åpningsarrangement Helleren Arrangement, samt teknisk bistand i forbindelse med forb. og gj.f av arrangement Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke P nr 3331 Sprinkling Malerarbeid Malerarbeid - løpende vedlikehold Rammeavtale Skadebegrensning Skadedyrbekjempelse Rammeavtale Pnr 3263 Sandvikskvartalet Totalrehabilitering av leiligheter Prosjekt Fasadearbeider, Utvendig malerbehandling 2216 Merkurveien Nybygg Prosjekt 2259 D.Hammarskj gjenoppbygging Nybygg Prosjekt 2250 Sandviksveien 95 utvendig Fasaderehabilitering Prosjekt 3251 Nattlandsveien mfl Fasaderehabilitering Prosjekt 2249 Grunnane Nybygg Prosjekt 2251 Utleiebolig anlegg med tomt Nybygg Klargjøring av leiligheter - totalentreprise Rammeavtale Elektrikertjenester Elektrikertjenester - løpende vedlikehold Rammeavtale Rørleggertjenester Rørleggertjenester - løpende vedlikehold Rammeavtale Murertjenester Rammeavtale Tømrertjenester Rammeavtale Spesialbolig helse omsorg Nybygg Turskilt Lyderhorn Sluttføre arbeid med retningsskilt Klopper byfjellene Gjennomføre slitasjehindrende tiltak Vassdragskartlegging Forbedre kunnskapsgrunnlaget i Vannområde Vest Prosjekt Fisketrapp Sælenvassdraget Bygge fisketrapp

2 Infotavler Nesttunvassdraget Montere minst 3 tavler Kunnskapsgrunnlag insekter Kartlegge insektforekomster Kunnskapsgrunnlag ålegras Kartlegge ålegrasforekomster Overvannssystem Rådal deponi Etablere nytt overvannsystem Rammeavtale Renseanlegg Hjortland deponi Etablere fullskala renseanlegg for sigevann Pålamyra stasjon, Rådal deponi Oppussing Tiltaksplan,Kollevåg deponi Utarbeidelse av tiltaksplan Johanneskirke-trappen Bygging av trappeanlegg Prosjekt Biblioteksplassen Bygging av byrom Prosjekt Lys Torgallmenningen Montering av nytt lys Prosjekt Ideskisse for Solheimsgaten Prosjektering Prosjekt Heldøgns omsorgsinstitusjon Heldøgns omsorgsbasert tilbud på grunn av rusmiddelmisbruk, kombinert med somatiske og/eller psykiske lidelser. / Rammeavtale «Barn i kommunale boliger» En undersøkelse av omfang og utfordringer for husstander med barn i kommunale utleieboliger. Eskternt konsulentbyrå, NIBR, NOVA, FAFO e.l. Ny print/postfor-sendelsesleverandør Kjøper denne tjenesten i dag fra EVRY (tidligere EDB) Bestilling er sendt Innkjøp. Primært ønskes informasjon om Bergen kommune har en eksisterende leverandør som Boligetaten kan koble seg på. Rammeavtale Vektertjeneste i Bjørnsonsgate botiltak Døgnbasert vakthold (24 t alle dager i året) Rammeavtale Fisketrapp Apeltunvassdraget Bygge fisketrapp Psykologutredning Utredning av brukere ved sosialtjenesten Rammeavtale Prosjektering, Kollevåg deponi Detaljprosjektere tiltak i h t tiltaksplan Gårdsparken Rehabilitering Prosjekt Håsteinarparken lokalpark Bygging Prosjekt Ytre Arna sentrum Bygging Prosjekt Kariholen badeplass Bygging Prosjekt Nygårdsparken Rehabilitering øvre del Prosjekt Skjøtsel, drift av bydelene Ytrebygda, Fana, Fyllingsdal. Skjøtsel og drift av parker, grøntanlegg, lekeplasser, turveier mm Prosjekt Barnas Byrom rehabilitering Rehabilitering av div lekeplasser mm Prosjekt Løvstien etappe 2 og 3 Bygging av Løvstien etappe 2 og 3 Prosjekt Løvstien etappe 4 Prosjektering Prosjekt Barnas Naturrom Bygging Prosjekt Ortuparken bydelspark Prosjektering åpning Sælenvassdraget Prosjekt Møllendal allmenning Entreprise Møllendal allmenning Byggeledelse Rammeavtale Markusplassen Prosjektering Verktøy og festemateriell Rammeavtale Vikartjenester Vikarer til kontor, renhold, IKT m.m. (ikke pedagogisk eller helsepersonell) Rammeavtale Kurs og konferanse Dag og overnattingskonferanser Rammeavtale Kontormateriell Skolemateriell, kopipapir, datarekivisiter, ergonomiprodukter m.m. Rammeavtale Formingsmateriell Rammeavtale Konsulenttjenester Virksomhetsutvikling, tjenesteutvikling, systemutvikling, internrevisjon m.. Rammeavtale Konsulenttjenester IKT Driftstjenester Rammeavtale Renholdsmaskiner Rammeavtale Medisinsk utstyr Rammeavtale Minibusser Til helse-og sosialformål Rammeavtale Medisinsk inventar Rammeavtale Kjøkkenutstyr Diverse utstyr, porselen mv. Rammeavtale Brød og konditorivarer Rammeavtale DPS møbler over kr Nye enekltkonkurranser kommer fortløpende DPS DPS lekeplassutstyr over kr Nye enekltkonkurranser kommer fortløpende DPS DPS IKT utstyr over kr Nye enekltkonkurranser kommer fortløpende DPS DPS transport av skolebarn Nye enekltkonkurranser kommer fortløpende DPS Brannmurer Nye brannmurer, virksomhetskritisk da all datatrafikk traverserer disse. Rammeavtale

3 UPS Lisensvedlikehold antivirus Lisens og supportavtale på overvåkongsverktøy Nye UPS'er. Bystrøm til datasenter filtreres gjennom disse for å sørge for stabil og god kvalitet. I tillegg har de batteri for å holde driften i gang fra bystrøm evt. forsvinner til nødstrømsaggregat kobler inn. Rammeavtale Ny data- og telefoniavtale Datakommunikasjon og telefoni. Rammeavtale Nytt sak-/arkivsystem (SAS-prosjektet) Nytt system skal erstatte dagens BKSAK. /Prosjekt SD-anlegg Rammeavtale Varmepumper og kjøle/fryseanlegg Rammeavtale Sykesignalanlegg Rammeavtale Festeanordninger Rammeavtale Vannbehandling - varme Rammeavtale Elektro Rammeavtale Etterlysende ledesystem Rammeavtale Porter og bommer Rammeavtale Smedarbeider Rammeavtale Reparasjon av pumper Rammeavtale Oljekjeler Rammeavtale Batterier og nødlys Rammeavtale Skadedyr og insekter Rammeavtale Vedlikehold tilfluktsrom Rammeavtale Heis Rammeavtale Heis-kontroll Rammeavtale Grunn og betong Rammeavtale Sprinkleranlegg Rammeavtale Ladegården sykehjem Oppgradering varmeanlegg bygg A & B Prosjekt Ladegården sykehjem Nytt kjøleanlegg bygg B Prosjekt Kaland skole Trafikksikring Prosjekt Kronstad skole Trafikksikring Prosjekt Paradis skole Trafikksikring Prosjekt Energioppfølgingssystem EOS-System uavhengig av kraftleverandør Prosjekt Toppsystem SD-anlegg i Bergen kommune Toppsystem SD-anlegg Prosjekt Avfuktingsanlegg svømmebasseng Rammeavtale Skole og fasadeur Rammeavtale Asfaltreparasjoner Rammeavtale Isolering av tekniske anlegg Rammeavtale Geolog Rammeavtale RIB Rammeavtale RIARK Rammeavtale RIBR Rammeavtale Takseringstjenester Rammeavtale Røykluker Rammeavtale Lås og beslag Rammeavtale Haugeveien 40 og Nordnes oppveksttun BYA Prosjekt Indre Arna Permanent bhg Tjenestekjøp Prosjekt Minde bhg BYA Prosjekt Skansemyren bhg Tjenestekjøp og BYA Prosjekt Solhaug barnehage BYA Prosjekt Solheimslien bhg BYA (Ny pga konkurs) Prosjekt Trollskogen bhg BYA Prosjekt Vadmyra bhg Tjenestekjøp og BYA Prosjekt Råstølen vollyballhall Tjenestekjøp Prosjekt Alrekstad skole BYA Prosjekt Alvøen parkering og adkomst BYA Prosjekt Alvøen skole BYA Prosjekt

4 Christi Krybbe - sfo - rehab BYA Prosjekt Damsgård skole - Nybygg Tjenestekjøp Prosjekt Damsgård skole - erstatningsskole BYA Prosjekt Holen skole - Nybygg Tjenestekjøp Prosjekt Kirkevoll skole - gymsal BYA Prosjekt Minde skole - SFO Tjenestekjøp Prosjekt Rolland skole - utvidelse av skolen Tjenestekjøp Prosjekt Skeie skole - utvidelse 50 elevplasser BYA Prosjekt Varden skole BYA Prosjekt Sykehjem - nødstrømsaggregat BYA Prosjekt Råstølen sykehjem Tjenestekjøp Prosjekt Sandsli sykehjem Tjenestekjøp Prosjekt Sandviksboder BYA Prosjekt Fyllingsdalen idrettshall BYA Prosjekt Sandviken brannstasjon BYA Prosjekt Permanenten - nytt tak BYA Prosjekt Landås skole - paviljonger BYA Prosjekt Landås skole - ombygging personalrom BYA Prosjekt Nattland skole - paviljonger i Sædalen BYA Prosjekt Rammeavtal prosjektering Tjenestekjøp Rammeavtale Rammeavtale uavhengig kontroll Tjenestekjøp Rammeavtale Rammeavtale prosjektevaluering Tjenestekjøp Rammeavtale Nye barnehager 3 barnehager i 2013/2014. Byrådsavdeling for barnehage og skole Catering Rammeavtale Byrådsavdeling for barnehage og skole Nettbasert brukerundersøkelse barnehage og skole Nettbasert brukerundersøkelse blant alle foreldre til bhg.barn i kommunale og muligens ikkekommunela bhg samt i skolene. Byrådsavdeling for barnehage og skole Avløpspumpestasjon Vestkanten Maskintekninsk entreprise Prosjekt Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Anskaffelse av leverandør som kan ta i mot biorest fra biogassanlegget. Leverandøren Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Mottak av biorest fra biogassanlegg skal håndtere bioresten i henhold til gjeldende regelverk og på den mest mulig miljøvennlige måten dvs bruke bioresten som en ressurs. VA-sanering Fjøsangerveien og Grønnestølsbakken Sanering av avløpsutslipp til Kristianborgvannet og Fornying av vann- og spillvannsledninger i Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Grønnestølsbakken. Avløpssanering Haukeland i Arna Sanering av avløpsutslipp til Haukelandsvatnet og utbedring av ledningsnett. Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Rammeavtale for innkjøp av vannmålere Rammeavtale Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Rammeavtale for utførende entreprenør Rammeavtale Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Rammeavtale rørleggertjenester Rørleggertjenester ifm montering av vannmålere Rammeavtale Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Brukerundersøkelse Utførelse av årlig brukerundersøkelse Rammeavtale Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Kjøp av telefonvarslingssystem Kjøp av telefonvarslingssystem Rammeavtale Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. VAO-anlegg Rådalen Etablering av VA-anlegg, samt åpne overvannsgrøfter Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. VA-anlegg Sædalen Sanering av private utslipp Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Flesland-Kvitura VA-anlegg Etablering av nytt va-anlegg Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Hjellestadvika VA-anlegg Etablering av veg og nytt VA-anlegg Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Neumannsgaten m/sidegater Oppgradering og etablering av ny infrastruktur i bakken samt gateopprusting. Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Kartlegging 2014 Konsulentoppdrag Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Ny kartløsning for saksbehandling Kjøp av programvare / konsulentoppdrag Prosjekt Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Ny kartløsning for internett Kjøp av programvare / konsulentoppdrag Prosjekt Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Diverse større planprosjekter Kjøp av konsulenttjenester Prosjekt Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Bybaneplanlegging Kjøp av konsulenttjenester Prosjekt Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Småpudden - gangbro over Puddefjorden - byggeledelse Byggeledelse Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Småpudden - gangbro over Puddefjorden - entreprise Anlegg Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Lotheveien Anlegg Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Søreide - Steinsvikveien fortau Anlegg Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Sandsliåsen fortau Anlegg Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Nyhavnvegen - utbedring Anlegg Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø.

5 SykkelPhus Prosjekt Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Mottak av slam Mottak av slam Rammeavtale Bergen Vann KF Entreprenørtjenester Vedlikeholdsarbeid: Hydranter, kummer m.m. Rammeavtale Bergen Vann KF Lekkasjereparasjon Reparasjon av brudd på kommunal VA-ledning Rammeavtale Bergen Vann KF Ventiler Kjøp av ventiler til avløpsanleggene Rammeavtale Bergen Vann KF Pumper Kjøp av avløpspumper Rammeavtale Bergen Vann KF Mikronisert marmor Rammeavtale Bergen Vann KF Kjøp av rør, rørdeler mv Kjøp av rør, rørdeler mv Rammeavtale Bergen Vann KF Rensk av rister og bekkeinntak Rensk av rister og bekkeinntak Rammeavtale Bergen Vann KF Lut og Natriumhypokloritt Rammeavtale Bergen Vann KF Brent Kalk (Espeland) Rammeavtale Bergen Vann KF Vask av arbeidstøy Vask av arbeidstøy Rammeavtale Bergen Vann KF Automasjonstjenester Styring & overvåkning ved VA anlegg Rammeavtale Bergen Vann KF Gartnertjenester Rammeavtale Bergen Vann KF Kalsiumkarbonat (Jordalsvatnet) Rammeavtale Bergen Vann KF Kalsiumkarbonat (Svartediket) Rammeavtale Bergen Vann KF Elektrotjenester (Avløp) Elektroarbeider drift/ vedlikehold ved VA-anl. Rammeavtale Bergen Vann KF Elektrotjenester, VVS (Vann) Elektroarbeider drift/ vedlikehold ved VA-anl. Rammeavtale Bergen Vann KF Rengjøring av avløpsledninger Rengjøring av avløpsledninger Rammeavtale Bergen Vann KF Vannmålere Kjøp av vannmålere Rammeavtale Bergen Vann KF Treverdig Jern Kjøp av treverdig jern Rammeavtale Bergen Vann KF Aluminium Kjøp av prepolymerisert aluminium Rammeavtale Bergen Vann KF Etablering av landstrøm Totalentreprise for etablering av containerløsning for levering av landstrøm til skip Prosjekt / Totalentreprise Bergen Omland Havnevesen Havnekran Mobil havnekran Bergen Omland Havnevesen Mudring Mudring av Festningskaien, Frieleneset og Bontelabo Bergen Omland Havnevesen Arkitekttjenester Rammeavtale Bergen Omland Havnevesen Tilbygg Hurtigrute-terminalen ( Prosjekt under avklaring ) Prosjekt / Totalentreprise Bergen Omland Havnevesen Utbygging Dokken Vest Ferdigstilling av kai, byggetrinn 1 Prosjekt / Totalentreprise Bergen Omland Havnevesen Skolten Rehabillitering/Eiendomsutvikling Prosjekt / Totalentreprise Bergen Omland Havnevesen Pullerter og fendre Utskifting Bergen Omland Havnevesen Fjerning av grunne, Skolten Prosjekt / Totalentreprise Bergen Omland Havnevesen Fendring Mongstad Bergen Omland Havnevesen Ombygging verkstedet Bergen Omland Havnevesen Lastebil m/kran Bergen Omland Havnevesen Bemanningssystem til valg I bruk ved valg 2015 Rammeavtale Bystyrets kontor

Status for arbeidet med å sikre godt inneklima i kommunens skolebygg

Status for arbeidet med å sikre godt inneklima i kommunens skolebygg Status for arbeidet med å sikre godt inneklima i kommunens skolebygg Komité for oppvekst 2. juni 2014 Byråd Harald Victor Hove Byråd for barnehage og skole Metodikken i vedlikeholdsplanen Utdrag fra Vedlikeholdsplan

Detaljer

Status for arbeidet med å sikre godt inneklima i kommunens skolebygg

Status for arbeidet med å sikre godt inneklima i kommunens skolebygg Status for arbeidet med å sikre godt inneklima i kommunens skolebygg Komité for oppvekst 3. februar 2014 Byråd Liv Røssland Byråd for finans, eiendom og eierskap Disposisjon Metodikken i kartlegging og

Detaljer

Etat for utbygging. Bergen kommune. Jarle Kvalvik Utbyggingsdirektør. Nattland skole. Damsgård skole. Ulsmåg skole. Storetvedt bhg

Etat for utbygging. Bergen kommune. Jarle Kvalvik Utbyggingsdirektør. Nattland skole. Damsgård skole. Ulsmåg skole. Storetvedt bhg Etat for utbygging Bergen kommune Nattland skole Damsgård skole 1 300 000 000 Ulsmåg skole Råstølen sykehjem og volleyballhall Storetvedt bhg Jarle Kvalvik Utbyggingsdirektør Nordnes skole oppveksttun

Detaljer

Status - barnehageutbygging Barnetallsprognose Barnehagebehov/tiltak

Status - barnehageutbygging Barnetallsprognose Barnehagebehov/tiltak Status - barnehageutbygging Barnetallsprognose Barnehagebehov/tiltak Hele kommunen/pr. bydel Status - oppgradering av bygningsmasse Status inneklima Barnehagestruktur Status - barnehageutbygging Bergen

Detaljer

2. Bystyret slutter seg til forslag til justeringer i areal- og funksjonsprogram (pkt. 3.1, 3.2, 3.3 i saken).

2. Bystyret slutter seg til forslag til justeringer i areal- og funksjonsprogram (pkt. 3.1, 3.2, 3.3 i saken). Skolebruksplan 2016-2030. "Rett bygg på rett sted til rett tid" Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret slutter seg til Skolebruksplan 2016 2030 sine mål og premisser slik

Detaljer

Sykefravær for 2. kvartal 2010 for byrådsavdeling barnehage og skole. Sykefraværsutvikling for byrådsavdeling barnehage og skole

Sykefravær for 2. kvartal 2010 for byrådsavdeling barnehage og skole. Sykefraværsutvikling for byrådsavdeling barnehage og skole Sykefravær for 2. kvartal 20 for byrådsavdeling barnehage og skole Barnehage og skole: Mul.dagsv. 1-3 dg % 4-1 dg % 17-5 dg % >5 dg % sum 2.kv. 2.kv.09 diff Adm. 494,5 30,5 0, % 4,0 0,1 % 22,0 0,4 % 124,3

Detaljer

Vedlegg 2 - Investeringsprogram samlet - detaljert prosjektliste Oppdatert etter byrådets tilleggsinnstilling 2

Vedlegg 2 - Investeringsprogram samlet - detaljert prosjektliste Oppdatert etter byrådets tilleggsinnstilling 2 Vedlegg 2 - Investeringsprogram samlet - detaljert prosjektliste Oppdatert etter byrådets tilleggsinnstilling 2 Avd Avg. Prosjektkostnad Tjenesteområde Barnehage Digitale tavler i barnehagene BBSI 0,1

Detaljer

Endring i Bergen - Hvordan skape god grønn fagpolitikk?

Endring i Bergen - Hvordan skape god grønn fagpolitikk? Endring i Bergen - Hvordan skape god grønn fagpolitikk? Kan vi videreføre Grønn etats visjon: «Pusterom i levende landskap» Ved etatsjef Sissel Lerum Januar 2015 Hvilke endringer er skjedd med grøntforvaltningen

Detaljer

OVERSIKT OVER STØRRE SAKER SOM TAS SIKTE PÅ Å OVERSENDE TIL BYSTYRET 2. HALVÅR 2009

OVERSIKT OVER STØRRE SAKER SOM TAS SIKTE PÅ Å OVERSENDE TIL BYSTYRET 2. HALVÅR 2009 OVERSIKT OVER STØRRE SAKER SOM TAS SIKTE PÅ Å OVERSENDE TIL BYSTYRET 2. HALVÅR 2009 BYRÅDSLEDERS AVDELING Melding om Kommunenes Sentralforbund BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE Evaluering av PPT-ordningen

Detaljer

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene /16 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan 2017-2020 i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE ESARK-1212-201612918-16 Hva saken gjelder: I denne saken

Detaljer

Gjeldsutfordringer. Gjelden har økt siden 2009, men fra et relativt lavt nivå.

Gjeldsutfordringer. Gjelden har økt siden 2009, men fra et relativt lavt nivå. BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN 2016-2019 Gjeldsutfordringer Gjelden har økt siden 2009, men fra et relativt lavt nivå. Om lag 40 prosent av bykassens totalgjeld er knyttet til formål som

Detaljer

Sykefraværsutvikling for byrådsavdeling barnehage og skole

Sykefraværsutvikling for byrådsavdeling barnehage og skole Sykefraværsoversikt byrådsavdeling barnehage og skole, hele 2010 Barnehage og skole: Mul.dagsv. 1-3 dg % -16 dg % 17-56 dg % >56 dg % sum 2010 2009 diff Adm. 1812,1 139, 0,8 % 62,1 0,3 % 153,0 0,8 % 68,7

Detaljer

Dato: 28. mai 2015 KFVANN 24/15. Styret for Bergen Vann KF. Godkjenning av rammeavtaler BV-5404-200414651-116. Hva saken gjelder:

Dato: 28. mai 2015 KFVANN 24/15. Styret for Bergen Vann KF. Godkjenning av rammeavtaler BV-5404-200414651-116. Hva saken gjelder: Dato: 28. mai 2015 KFVANN 24/15 Styret for Bergen Vann KF Godkjenning av rammeavtaler JOTA BV-5404-200414651-116 Hva saken gjelder: Styret i Bergen Vann KF har delegert fullmakt til direktør om å binde

Detaljer

Byggebørsen Investeringsprogram Rune Kommedal, Eiendomssjef

Byggebørsen Investeringsprogram Rune Kommedal, Eiendomssjef Byggebørsen 2017 Investeringsprogram 2017-2020 Rune Kommedal, Eiendomssjef Investeringer 2017-2020 Samlet 5,03 mrd 1,52 mrd 2017 1,20 mrd 2018 1,23 mrd 2019 1,08 mrd 2020 Pågående prosjekter Ferdig i 2017

Detaljer

Dekningsgrad, behov, tiltak

Dekningsgrad, behov, tiltak Mål for planen sikre et mangfoldig barnehagetilbud sikre tilstrekkelig antall barnehageplasser der hvor foreldre/barn bor sikre et godt barnehagetilbud til barnehagebarna sikre gode arbeidsforhold for

Detaljer

OVERSIKT OVER STØRRE SAKER SOM TAS SIKTE PÅ Å OVERSENDE TIL BYSTYRET 2. OG 3. KVARTAL 2009

OVERSIKT OVER STØRRE SAKER SOM TAS SIKTE PÅ Å OVERSENDE TIL BYSTYRET 2. OG 3. KVARTAL 2009 BYRÅDSLEDERS AVDELING 2 Internasjonal strategi for Bergen kommune 2 Lobbyering 2 Beredskapsmelding 2 Rusrelatert gatevold 2 Torget BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE 2 Melding om Bergen kommunes organisering

Detaljer

Tjenesteområde 1B - Skole. Tjeneste Skolelokaler og uteareal

Tjenesteområde 1B - Skole. Tjeneste Skolelokaler og uteareal Tjenesteområde 1B - Skole Tjeneste 22210 Skolelokaler og uteareal Alvøen skole, rehabilitering av avstengt fløy (Laksevåg bydel) Alvøen skole vil få utbedret bygningsmasse som pr. i dag er avstengt, slik

Detaljer

Med bakgrunn i Energimeldingen 1998-2015, sak 144/98, gjennomføres energisparende tiltak i kommunale bygg.

Med bakgrunn i Energimeldingen 1998-2015, sak 144/98, gjennomføres energisparende tiltak i kommunale bygg. Dato: 21.03.07 Fullmaktsak 17/07 Enøk-tiltak i kommunale bygg 2007. Søknad om bevilgning Finans, kultur og næring/bergen Kommunale Bygg TWO BBE-1652 200402412-22 Hva saken gjelder: Med bakgrunn i Energimeldingen

Detaljer

ELEVTALLSPROGNOSE 2013-2024 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE

ELEVTALLSPROGNOSE 2013-2024 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE ELEVTALLSPROGNOSE 2013-2024 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE JANUAR 2014 INNHOLD BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 3 ELEVTALLSPROGNOSE FOR BERGEN KOMMUNE... 6 SKOLER I ARNA BYOMRÅDE... 7 SKOLER I BERGENHUS

Detaljer

Skoler med barnetrinn. Fagavdelingen. Dato: 7. oktober 2009

Skoler med barnetrinn. Fagavdelingen. Dato: 7. oktober 2009 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Notat Saksnr.: 200804968-27 Saksbehandler: ARJO Emnekode: SARK-20 Til: Fra: Skoler med barnetrinn Fagavdelingen Dato: 7. oktober 2009 Utskifting av

Detaljer

Innovative anskaffelser

Innovative anskaffelser Innovative anskaffelser 01.11.2017 1 FREDRIKSTAD KOMMUNE Norges 7.største kommune Ca 80.000 innbyggere Anskaffer varer og tjenester for ca 1,2 milliarder årlig 2 Anskaffelsesenheten o Sentralt o 7 ansatte

Detaljer

Bærekraftig skolestruktur

Bærekraftig skolestruktur Bærekraftig skolestruktur 2011-2024 2024 Målsetninger for planen Bidra til god samfunnsutvikling Sikre alle barn skolearealer som gir grunnlag for trivsel og læring Redusere veksten i kapitalkostnader

Detaljer

BARNETALLSPROGNOSE BYOMRÅDER OG BARNEHAGEOMRÅDER I BERGEN KOMMUNE

BARNETALLSPROGNOSE BYOMRÅDER OG BARNEHAGEOMRÅDER I BERGEN KOMMUNE BARNETALLSPROGNOSE 216-229 BYOMRÅDER OG BARNEHAGEOMRÅDER I BERGEN KOMMUNE MAI 216 INNHOLD BERGEN KOMMUNE... 5 ARNA BYOMRÅDE... 6 Barnehageområde 1 - Garnes og Trengereid... 7 Barnehageområde 2 - Haugland

Detaljer

Komiteenes ansvarsområder

Komiteenes ansvarsområder Saksnr: 201525566-110 Saksbehandler: FRWE Delarkiv: ESARK-0200 Vedlegg 2: Punkt 1.4 i gjeldende «Reglement for bystyrekomiteene» Komiteenes ansvarsområder I perioden 2015-2019 har bystyret fire komiteer:

Detaljer

"MAL - bygningsnavn" ANSVARSFORDELING MELLOM EIER OG BRUKER - "MAL - kommunenavn" 1 = Hovedansvar, 2 = delansvar, 3 = evt. bidra.

MAL - bygningsnavn ANSVARSFORDELING MELLOM EIER OG BRUKER - MAL - kommunenavn 1 = Hovedansvar, 2 = delansvar, 3 = evt. bidra. ANSVARSFORDELING MELLOM EIER OG BRUKER - "MAL - kommunenavn" "MAL - bygningsnavn" 2. BYGNING Grunn og fundamenter 1 1 Bærende konstruksjoner 1 1 Yttervegger: vinduer, dører, utvendig kledning og overflater

Detaljer

Vedlegg 2: Oppdatert investeringsprogram detaljert prosjektliste etter bystyrets vedtak

Vedlegg 2: Oppdatert investeringsprogram detaljert prosjektliste etter bystyrets vedtak Vedlegg 2: Oppdatert investeringsprogram 2015-2018 - detaljert prosjektliste etter bystyrets vedtak 17.12.2014 Tidligere Tjenesteområde 01A Barnehage Tjeneste 20120 Barnehage Opprusting av IKT i barnehager

Detaljer

TILTAK SOM BERGEN KOMMUNE KAN IGANGSETTE I 2009 VED EKSTRA BEVILGNINGER FRA STATEN

TILTAK SOM BERGEN KOMMUNE KAN IGANGSETTE I 2009 VED EKSTRA BEVILGNINGER FRA STATEN TILTAK SOM BERGEN KOMMUNE KAN IGANGSETTE I 2009 VED EKSTRA BEVILGNINGER FRA STATEN Totalt Skolebygg 581,8 Barnehagebygg 30,5 Kulturbygg 47,6 Idrettsbygg 50,5 Administrasjonsbygg o.a. 118,7 Utleiebygg 27,1

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering

Budsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Alstahaug: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering Budsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering 2014 2015 2016 2017 Netto investering

Detaljer

Seminar 13.05.13 - Vedlikehold i Bergensskolen

Seminar 13.05.13 - Vedlikehold i Bergensskolen Seminar 13.05.13 - Vedlikehold i Bergensskolen Ingvar Tveit leder - Etat for helsetjenester Kravene for å få en skole helseverngodkjent Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler (1996)

Detaljer

Intern årlig avtale Dekk for leasingbiler Dekk for eide biler

Intern årlig avtale Dekk for leasingbiler Dekk for eide biler Rammeavtaler/Kontrakter Varighet: Til dato Advokattjenester Pågående avtale etter 27 samarbeid Agresso brukerstøtte 01.01.2018 Alternativ opplærings arena 20.08.2019 Arbeidstøy helse og institusjon 02.11.2020

Detaljer

ELEVTALLSPROGNOSE 2015-2030 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE

ELEVTALLSPROGNOSE 2015-2030 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE ELEVTALLSPROGNOSE 2015-2030 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE JUNI 2015 INNHOLD BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 3 PROGNOSE FOR BERGEN KOMMUNE... 6 SKOLER I ARNA BYDEL... 7 SKOLER I BERGENHUS BYDEL... 15

Detaljer

Bergen kommune. City Parliament Bystyret (67) BYRÅDET. Etater og virksomheter. bydelsstyrer 8 bydelsstyrer. 8 bydelsstyrer.

Bergen kommune. City Parliament Bystyret (67) BYRÅDET. Etater og virksomheter. bydelsstyrer 8 bydelsstyrer. 8 bydelsstyrer. kommune bydelsstyrer bydelsstyrer 8 bydelsstyrer bydelsstyrer City Parliament Bystyret (67) Komité for finans, service og næring Komité for miljø byutvikling og tekniske tjenester Komité for kultur, idrett

Detaljer

OVERSIKT OVER STØRRE SAKER SOM TAS SIKTE PÅ Å OVERSENDE TIL BYSTYRET 1. HALVÅR 2011

OVERSIKT OVER STØRRE SAKER SOM TAS SIKTE PÅ Å OVERSENDE TIL BYSTYRET 1. HALVÅR 2011 OVERSIKT OVER STØRRE SAKER SOM TAS SIKTE PÅ Å OVERSENDE TIL BYSTYRET 1. HALVÅR 2011 BYRÅDSLEDERS AVDELING Merinnsyn og åpenhet BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE Evaluering av morsmålsundervisning (sak

Detaljer

Matrise over avtale mellom enhet eiendom og skole/barnehage

Matrise over avtale mellom enhet eiendom og skole/barnehage Matrise over avtale mellom enhet og skole/barnehage FORVALTNING Kommunale avgifter Forsikringer Vannavgift, Kloakkavgift, Renovasjon. Innbrudd, brann, eiers ansvarsforsikring, personalforsikring Inventar

Detaljer

Ingen jobb er for stor

Ingen jobb er for stor Ingen jobb er for liten Ingen jobb er for stor Industritomt Tomasjordnes GraveTjenesten AS solid håndverk GraveTjenesten AS har økt i størrelse jevnt og trutt siden oppstart i 1991. I dag omsetter vi for

Detaljer

Komite for barnehage, skole og idrett. Bystyrekomiteene behandler saker innenfor følgende områder:

Komite for barnehage, skole og idrett. Bystyrekomiteene behandler saker innenfor følgende områder: Saksnr: 201525566-109 Saksbehandler: FRWE Delarkiv: ESARK-0200 Vedlegg 1: Forslag til oppdatert og justert punkt 1.4 i «Reglement for bystyrekomiteene» 1.4. Komiteenes ansvarsområder I perioden 2015-2019

Detaljer

5/14. Hovedarbeidsmiljøutvalget. Oversikt over nærværet i Bergen kommune for 2013 ESARK

5/14. Hovedarbeidsmiljøutvalget. Oversikt over nærværet i Bergen kommune for 2013 ESARK 5/14 Hovedarbeidsmiljøutvalget Oversikt over nærværet i Bergen kommune for 2013 HEBE ESARK-0766-200816146-30 Hva saken gjelder: Vedlagt følger nærværet i Bergen kommune 2013. Nærværet for 2013 er på 90,8

Detaljer

Intern årlig avtale Dekk for leasingbiler Dekk for eide biler

Intern årlig avtale Dekk for leasingbiler Dekk for eide biler Rammeavtaler/Kontrakter Varighet: Til dato Advokattjenester Pågående avtale etter 27 samarbeid Alternativ opplærings arena 20.08.2016 Arbeidstøy helse og institusjon Under arbeid Arbeidstøy og sko / Teknisk/barnehage

Detaljer

Styret har i sak vedtatt styringsparametere for virksomheten.

Styret har i sak vedtatt styringsparametere for virksomheten. Dato: 3. februar 2014 KFVANN 6/14 Styret for Bergen Vann KF Nøkkeltall og tertialrapport - 3. tertial 2013 JOTA BV-5404-200414651-95 Hva saken gjelder: Gode styringsparametere er grunnlaget for all løpende

Detaljer

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET Vedlikehold i Sørum kommune gjennomført i Rapporten viser utført vedlikeholds- og utviklingsarbeid i fordelt på kommunale bygg og boliger. Innledning Rapporten

Detaljer

Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding. Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013

Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding. Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013 Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013 Hva saken gjelder Byrådet har avgitt innstilling i løypemelding om tiltakene i handlingsplan

Detaljer

29-16 Skolebruksplan "Rett bygg på rett sted til rett tid"

29-16 Skolebruksplan Rett bygg på rett sted til rett tid 29-16 Skolebruksplan 2016-2030. "Rett bygg på rett sted til rett tid" Ungdommens bystyre behandlet saken i møtet 230516 sak 29-16 og avga følgende uttalelse: 1. Svømmeanlegg ved Storetveit, Landåshallen

Detaljer

Oversikt over internleie i Bergen kommune for fordelt på resultatenhet pr

Oversikt over internleie i Bergen kommune for fordelt på resultatenhet pr Oversikt over internleie i Bergen kommune for 2010 - fordelt på resultatenhet pr. 18.10.2010 Resultatenhet Kontraktspart Total årspris Areal 2893 Seksjon informasjon 1 003 250 791 2894 Byrådsleders avdeling,

Detaljer

Byrådets forslag til Bergen kommunes budsjett for 2015 og økonomiplan : fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Byrådets forslag til Bergen kommunes budsjett for 2015 og økonomiplan : fordeling av tjenesteområder mellom komiteene /14 Byrådets forslag til Bergen kommunes budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE ESARK-1212-201417117-15 Hva saken gjelder: Byrådets forslag til årsbudsjett

Detaljer

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder /15 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder FRWE ESARK-1212-201516130-37 Hva saken gjelder: I denne saken fremmer bystyredirektøren

Detaljer

Intern årlig avtale Dekk for leasingbiler Dekk for eide biler

Intern årlig avtale Dekk for leasingbiler Dekk for eide biler Rammeavtaler/Kontrakter Varighet: Til dato Advokattjenester Pågående avtale etter 27 samarbeid Alternativ opplærings arena 20.08.2016 Arbeidstøy helse og institusjon Under arbeid Arbeidstøy og sko / Teknisk/barnehage

Detaljer

Bærekraftig skolestruktur

Bærekraftig skolestruktur Bærekraftig skolestruktur NORGES BESTE BY FOR BARN OG UNGE! Alle barn og unge skal sikres kunnskap og like muligheter for å realisere sine evner Fleksible arealer for tilpasset opplæring/mangfold av læringssituasjoner

Detaljer

Tiltaksplan for retting av avvik ved Rådalen avfallsdeponi Oppfølging av Fylkesmannens tilsyn 1. juli 2010

Tiltaksplan for retting av avvik ved Rådalen avfallsdeponi Oppfølging av Fylkesmannens tilsyn 1. juli 2010 Tiltaksplan for retting av avvik ved Rådalen avfallsdeponi Oppfølging av Fylkesmannens tilsyn 1. juli 2010 AVVIK 1 Bergen kommune driver ikke gassanlegget kontinuerlig Avvik fra: Utslippstillatelsen av

Detaljer

VALG /17. Valgstyret. Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte ESARK Protokollen godkjennes i møtet.

VALG /17. Valgstyret. Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte ESARK Protokollen godkjennes i møtet. VALG /17 Valgstyret Godkjenning av protokoll fra Valgstyrets møte 210317 EVGU ESARK-0221-201533292-11 Protokollen godkjennes i møtet. Dato: 29. mars 2017 Evelyn Gullaksen - saksbehandler Dette dokumentet

Detaljer

Alarmtjeneste Alarmsentral Brann Øst Alarmsentral Brann Øst Alarmsentral Brann Øst

Alarmtjeneste Alarmsentral Brann Øst Alarmsentral Brann Øst Alarmsentral Brann Øst SAMARBEIDSKOMMUNENES INNGÅTTE RAMMEAVTALER Oppdatert 07.12.2015 Avtaler i Aremark, Marker og Rømskog kommuner framkommer på egne sider. VARE/TJENESTE: RAKKESTAD EIDSBERG TRØGSTAD ASKIM SKIPTVET SPYDEBERG

Detaljer

5.4 Investeringsprogram samlet detaljert prosjektliste

5.4 Investeringsprogram samlet detaljert prosjektliste 5.4 Investeringsprogram 2018-2021 samlet detaljert liste Ikke-avgiftsfinansierte investeringer Beløp i mill. kr Samlede beløp Økonomiplan Sum Investeringser Barnehage Digitale tavler i barnehagene 2026

Detaljer

Rammefinansierte investeringer Lånebehov 155,6 532,6 565,8 904,0 471,2 Selvfinansierte investeringer

Rammefinansierte investeringer Lånebehov 155,6 532,6 565,8 904,0 471,2 Selvfinansierte investeringer Rammefinansierte investeringer 2017 2018 2019 2020 2021 Felles investeringer 7,6 24,5 16,3 6,3 6,3 Kulturtjenester 5,0 66,2 96,2 325,2 241,3 Teknisk drift 59,6 142,9 126,3 177,6 177,5 Helse og velferd

Detaljer

Justert budsjett 2015 pr Vedtatt budsjett 2015

Justert budsjett 2015 pr Vedtatt budsjett 2015 Byrådsavdeling Resultatenhet Byrådsleders avdeling 0130 Seksjon informasjon 24 783 764 24 783 764 0 0133 Byrådsleders avdeling, stab 27 637 985 27 637 985 100 000 0134 Kommuneadvokaten 15 815 458 15 815

Detaljer

Innkallingen sendes varamedlemmer til orientering. Varamedlemmene møter bare etter særskilt innkalling. Forfall bes meldt:

Innkallingen sendes varamedlemmer til orientering. Varamedlemmene møter bare etter særskilt innkalling. Forfall bes meldt: Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Innkalling Komite for miljø og byutvikling Utsendt dato: 24. mai 2017 Tid: 8. juni 2017 kl. 14.00 Sted: Bergen rådhus, Teatersalen Formøte 6. juni: 10.00 Avreise fra rådhuset

Detaljer

Alarmtjeneste Alarmsentral Brann Øst Alarmsentral Brann Øst Alarmsentral Brann Øst. Kwintet 01.01.2015. 01.01.13 01.01.

Alarmtjeneste Alarmsentral Brann Øst Alarmsentral Brann Øst Alarmsentral Brann Øst. Kwintet 01.01.2015. 01.01.13 01.01. SAMARBEIDSKOMMUNENES INNGÅTTE RAMMEAVTALER Oppdatert 16.juni 2015 Avtaler i Aremark, Marker og Rømskog kommuner framkommer på egne sider. VARE/TJENESTE: RAKKESTAD EIDSBERG TRØGSTAD KIM SKIPTVET SPYDEBERG

Detaljer

ANSKAFFELSESPLAN 2014

ANSKAFFELSESPLAN 2014 ANSKAFFELSESPLAN 2014 Plan for utlysninger av rammeavtaler og driftsavtaler i Sykehuset Innlandet for 2014. Planen er delt opp etter Helse Sør-Øst sine innkjøpskategorier og omfatter avtaler for kjøp av

Detaljer

Prosjekt Prosjekt(T) Budsjett Regnskap Avvik

Prosjekt Prosjekt(T) Budsjett Regnskap Avvik Dato: 3. september 2010 Fullmaktssak 22 /10 Sluttregnskap nr. 2. Diverse sykehjemsprosjekter TJO BBE-1260-200802318-54 Hva saken gjelder: I perioden 2005-2009 ble det satt i gang en del mindre ombyggingsarbeider

Detaljer

Netto driftsbudsjett 2016 og prognose årsavvik pr fordelt på byrådsavdelinger og resultatenheter

Netto driftsbudsjett 2016 og prognose årsavvik pr fordelt på byrådsavdelinger og resultatenheter Netto drifts og prognose årsavvik pr - fordelt på byrådsavdelinger og resultatenheter Avdeling Byrådsleders avdeling 0130 Seksjon informasjon 25 088 964 25 088 964-1 700 000 0133 Byrådsleders avdeling,

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG. Orienteringsnotat om bruk av konsulenter. Til: Formannskapet. Fra: Rådmannen. Saksbehandler: Steinar Livgard. Dato: 13.5.

NOTAT TIL POLITISK UTVALG. Orienteringsnotat om bruk av konsulenter. Til: Formannskapet. Fra: Rådmannen. Saksbehandler: Steinar Livgard. Dato: 13.5. NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: Rådmannen Saksbehandler: Steinar Livgard Dato: 13.5.15 Orienteringsnotat om bruk av konsulenter Det vises til sak 2, tiltak 6 i dialogmøte 15. oktober

Detaljer

Bergen og Omland Havnevesen. Driftsrapport 3. kvartal 2016

Bergen og Omland Havnevesen. Driftsrapport 3. kvartal 2016 Bergen og Omland Havnevesen Driftsrapport 3. kvartal 2016 BOH Hovedtall Resultat per kvartal Resultat per kvartal Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Q3 2016 Q3 2015 Endring Q3 2016 Q3 2016 Avvik Anløpsavgift

Detaljer

Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett

Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett Ramme Budsjett Budsjett (alle tall i 1 000) 2014 2015 2016 2017 2018 10 Politisk styring 0 0 0 0 0 Snarveien AS -aksjekjøp 250 Snarveien AS - Bruk av investeringsfond

Detaljer

INVESTERINGSBUDSJETT 2017 PR. PROSJEKT

INVESTERINGSBUDSJETT 2017 PR. PROSJEKT INVESTERINGSBUDSJETT 2017 PR. PROSJEKT Prosjekt: 5015 Egenkapitalinnskudd KLP 052900 Kjøp av aksjer og andeler 730 700 700 649 094800 Bruk av ubundne inv.fond -730-700 -700-649 Sum prosjekt: 5015 Egenkapitalinnskudd

Detaljer

Etat for utbygging Jarle Kvalvik Utbyggingsdirektør

Etat for utbygging Jarle Kvalvik Utbyggingsdirektør Etat for utbygging Jarle Kvalvik Utbyggingsdirektør Nattland oppveksttun Damsgård skole Ulsmåg skole Møhlenpris oppveksttun Storetvedt bhg 12.9.2017 Noen prosjekter som pågår: Siljuslåtten sykehjem. Eidsvåg

Detaljer

Oversikt over Fylkesmannens systemtilsyn ved Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering

Oversikt over Fylkesmannens systemtilsyn ved Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering Oversikt over Fylkesmannens systemtilsyn ved Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering Tilsyn som pågikk i 2016. Innhold Sidetall Tabell 1: Hva tilsynene omfattet, funn, svar fra kommunen og om tilsynet

Detaljer

Bergen kommune. Bystyret City Parliament (67) 8 bydelsstyrer Kontrollutvalget BYRÅDET. Byrådsavdeling for finans

Bergen kommune. Bystyret City Parliament (67) 8 bydelsstyrer Kontrollutvalget BYRÅDET. Byrådsavdeling for finans kommune Bystyret City Parliament (67) 8 bydelsstyrer Kontrollutvalget Komité for finans og næring Komité for miljø og byutvikling Komité for kultur, idrett og oppvekst Komité for helse og sosial, service

Detaljer

GJENNOMFØRING EKSEMPELET DAMSGÅRD. Geir Haveraaen/

GJENNOMFØRING EKSEMPELET DAMSGÅRD. Geir Haveraaen/ GJENNOMFØRING EKSEMPELET DAMSGÅRD Geir Haveraaen/21.04.2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Vi får byen til å virke - og alle til å trives Offentlig teknisk infrastruktur er både nødvendige

Detaljer

Årsprognose pr. Vedtatt budsjett Justert budsjett Seksjon informasjon 1 Byrådsleders avdeling

Årsprognose pr. Vedtatt budsjett Justert budsjett Seksjon informasjon 1 Byrådsleders avdeling Årsprognose pr. Vedtatt budsjett Justert budsjett Resenhet Avdeling august 2013 2013 0130 Seksjon informasjon 1 Byrådsleders avdeling 607 000 25 821 964 27 039 364 0133 Byrådsleders avdeling, stab 1 Byrådsleders

Detaljer

Byrådssak 1427 /13 BERGEN KOMMUNE. Godkjenning av protokoll fra BR2 møte i byrådet 19. september 2013 ESARK

Byrådssak 1427 /13 BERGEN KOMMUNE. Godkjenning av protokoll fra BR2 møte i byrådet 19. september 2013 ESARK Byrådssak 1427 /13 Godkjenning av protokoll fra BR2 møte i byrådet 19. september 2013 AKSO ESARK-00-201200090-346 Hva saken gjelder: Godkjenning av protokoll fra BR2 møte i byrådet 19. september. Protokollen

Detaljer

Byrådsavdeling for helse og omsorg Organisering og oppgaver. Byråd Hilde Onarheim

Byrådsavdeling for helse og omsorg Organisering og oppgaver. Byråd Hilde Onarheim Byrådsavdeling for helse og omsorg Organisering og oppgaver Byråd Hilde Onarheim 9.11.2011 Nøkkeltall helse og omsorg 2209 sykehjemsplasser 482 korttidsplasser 265 aldershjemsplasser 505 boliger i bofellesskap

Detaljer

OVERSIKT OVER STØRRE SAKER SOM TAS SIKTE PÅ Å OVERSENDE TIL BYSTYRET 1. HALVÅR 2011

OVERSIKT OVER STØRRE SAKER SOM TAS SIKTE PÅ Å OVERSENDE TIL BYSTYRET 1. HALVÅR 2011 OVERSIKT OVER STØRRE SAKER SOM TAS SIKTE PÅ Å OVERSENDE TIL BYSTYRET 1. HALVÅR 2011 BYRÅDSLEDERS AVDELING Bergen i verden - internasjonal strategi for Bergen kommune Gjennomgang av styrer, råd og utvalg

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring God kostnadskontroll har ikke gått med underskudd på ti år. Norges minst byråkratiske storby. Styrket driftsfinansiering av investeringer Byrådet vil føre en fortsatt ansvarlig

Detaljer

Kommunedelplan for Bergen indre havn. Planid 18740000. 2. gangs behandling.

Kommunedelplan for Bergen indre havn. Planid 18740000. 2. gangs behandling. Dato: 27.januar 2012 Byrådssak /12 Byrådet Kommunedelplan for Bergen indre havn. Planid 18740000. 2. gangs behandling. KMK SARK-1130-200512751-194 Hva saken gjelder: Etat for plan og geodata har, i samarbeid

Detaljer

Bergen og Omland Havnevesen. Budsjett 2015

Bergen og Omland Havnevesen. Budsjett 2015 Bergen og Omland Havnevesen Budsjett 2015 Innledning Resultatet for 2014 forventes å ende på i overkant av 10 millioner, mens budsjettet for 2014 var +1,7 millioner. Det foreslåtte budsjettet for 2015

Detaljer

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017 Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017 Rødskog skole Drammen Eiendom KF Innholdsfortegnelse 1 GENERELT... 3 1.1 STORE VERDIER, STORT ANSVAR... 3 1.2 DÅRLIG VEDLIKEHOLD ER DÅRLIG ØKONOMI...

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 21/15 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 23.03.2015 SAK 21/15: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

Bergen kommune. Varden skole 2017: Etat for utbygging. Etat for utbygging

Bergen kommune. Varden skole 2017: Etat for utbygging. Etat for utbygging Bergen kommune Etat for utbygging Varden skole 2017: Etat for utbygging VARDEN SKOLE OMBYGGING / NYBYGG 2013 2017 Fremdriftsplan Aktivitet 2015 2016 2017 1KV 2KV 3KV 4KV 1KV 2KV 3KV 4KV 1KV 2KV 3KV Tilbudsfase

Detaljer

OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA 2011 TIL 2012.

OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA 2011 TIL 2012. OVERFØRING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA 2011 TIL 2012. Overføres til 2012 Prosj. Prosjekt Regnskap Budsjett Avvik 0 Ikke prosjekt - Utlån Eidsiva Energi as 57 440 57 440 0 0 Ikke prosjekt - Leasing

Detaljer

OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2007 TIL 2008-BUDSJETTET

OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2007 TIL 2008-BUDSJETTET OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2007 TIL 2008-BUDSJETTET Overføres Prosjekt Prosjekt (T) Beløp Budsjettverdi Avvik i kr til 2008 Inndras 0 Ikke prosjekt 21,545 300,000 278,455 278,455 81257

Detaljer

Dato: 31. mars fullmaktssak /04. Bergen Bygg og Eiendom KF. Inventar skoleprosjekter Søknad om bevilgning (6) BBE

Dato: 31. mars fullmaktssak /04. Bergen Bygg og Eiendom KF. Inventar skoleprosjekter Søknad om bevilgning (6) BBE Dato: 31. mars 2004 fullmaktssak /04 Bergen Bygg og Eiendom KF Inventar skoleprosjekter 2003. Søknad om bevilgning (6) PEAD BBE-1632-200401430-32 Hva saken gjelder: De omsøkte midler skal benyttes til

Detaljer

UNN A-FLØY 2014-2018 Entreprisemodell. Seminar erfaringsoverføring 3. september 2015 Ved Prosjektleder Prosjektering Vigdis Hartmann

UNN A-FLØY 2014-2018 Entreprisemodell. Seminar erfaringsoverføring 3. september 2015 Ved Prosjektleder Prosjektering Vigdis Hartmann UNN A-FLØY 2014-2018 Entreprisemodell Seminar erfaringsoverføring 3. september 2015 Ved Prosjektleder Prosjektering Vigdis Hartmann Entrepriseformer - historikk Forprosjekt av 08.06.2012 Byggherrestyrte

Detaljer

Ås kommune. Del 2, Vedlegg 1. Kravspesifikasjon. Rammeavtale for rådgivningstjenester innenfor kommunaltekniske områder

Ås kommune. Del 2, Vedlegg 1. Kravspesifikasjon. Rammeavtale for rådgivningstjenester innenfor kommunaltekniske områder Del 2, Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Rammeavtale for rådgivningstjenester innenfor kommunaltekniske områder - Side 1 av 5 1 DEFINISJONER OG FORKORTELSER... 3 1.1 Oppbygging av kravspesifikasjonen... 3 1.2

Detaljer

Andre (spesifiser) Merknader. Hovedområde Oppgave Bygg

Andre (spesifiser) Merknader. Hovedområde Oppgave Bygg FORVALTNING Kommunale avgifter Vannavgift, Kloakkavgift, renovasjon. X P Forsikringer Innbrudd, brann, eiers ansvarsforsikring, personalforsikring X Økonomi Inventar som krever spesialforsikring. (Spesielt

Detaljer

Hva saken gjelder: Saken gjelder nærværet i Bergen kommune for 2014 og årlig utvikling i sykefraværet.

Hva saken gjelder: Saken gjelder nærværet i Bergen kommune for 2014 og årlig utvikling i sykefraværet. 6 /15 Hovedarbeidsmiljøutvalget Oversikt over nærværet i Bergen kommune for HEBE ESARK-0766-200816146-37 Hva saken gjelder: Saken gjelder nærværet i Bergen kommune for og årlig utvikling i sykeet. Tabell

Detaljer

Utbygging av nytt biogassanlegg i Bergen

Utbygging av nytt biogassanlegg i Bergen Utbygging av nytt biogassanlegg i Bergen Presentasjon for styret i Norsk Gassforum 07.11.12 Fagdirektør Magnar Sekse Agenda Hvorfor skal vi bygge biogassanlegg i Bergen? Skisseprosjekt (2006) Forprosjekt

Detaljer

Brukerundersøkelse for hjemmesykepleien i Bergen kommune

Brukerundersøkelse for hjemmesykepleien i Bergen kommune Brukerundersøkelse for hjemmesykepleien i Bergen Presentert januar 2012 1. Fakta om undersøkelsen Opplegg i 2011: 1000 spørreskjema ble postlagt til brukere av kommunale tjenester i 10 soner, og 78 skjema

Detaljer

Bergen kommunes verneverdige bygg

Bergen kommunes verneverdige bygg Bergen kommunes verneverdige bygg Eiendommens navn Adresse Areal Investeringskostnader 2005 2011 Vedlikeholdskostnader 2005 2011 Vedlikeholdsetterslep Brannverntiltak * Rehabilitering/ påkostninger m²

Detaljer

OPPDATERT ELEVTALLSPROGNOSE 2008

OPPDATERT ELEVTALLSPROGNOSE 2008 OPPDATERT ELEVTALLSPROGNOSE 28 Notatet presenterer oppdatert elevtallsprognose for Bergen kommune og de ulike bydelene. Den nye prognosen er en justering av elevtallsprognosen fra 25 som ligger til grunn

Detaljer

Byrådssak /10. Dato: 18. januar Byrådet. Oppgaver og ressursbruk: Utviklingstrekk SARK

Byrådssak /10. Dato: 18. januar Byrådet. Oppgaver og ressursbruk: Utviklingstrekk SARK Dato: 18. januar 2011 Byrådssak /10 Byrådet Oppgaver og ressursbruk: Utviklingstrekk 2000-2009 RUHN SARK-121-201000253-70 Hva saken gjelder: Byrådet legger i tråd med vedtakspunkt 2 i B-sak 205/09 "Oppgaver

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLANER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

OMRÅDEREGULERINGSPLANER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT OMRÅDEREGULERINGSPLANER 23.12.2016 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Plan- og bygningsloven Viktigste målsetting: Fremme bærekraftig utvikling Plandelen Kommunal planlegging har til formål å legge

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold IKS. Videre arbeid med VA i Østfold

Driftsassistansen i Østfold IKS. Videre arbeid med VA i Østfold Driftsassistansen i Østfold IKS Videre arbeid med VA i Østfold Kvalitet på ledningsnettet Haraldsen, 2010, presentasjon nasjonal vannkonferanse Dimensjonert 25.000m3/d, vanlig 10.000m3/d, regn 50.000

Detaljer

Vedlagte regneark viser hva skolene ønsker av utbygging av strøm og trådløse nett. Frist for disse ønskene var 3. februar.

Vedlagte regneark viser hva skolene ønsker av utbygging av strøm og trådløse nett. Frist for disse ønskene var 3. februar. Til skolene Utbygging av strøm og trådløse nett. Vedlagte regneark viser hva skolene ønsker av utbygging av strøm og trådløse nett. Frist for disse ønskene var 3. februar. Trådløse nett: Kombinerte skoler

Detaljer

Prosjektene som er listet opp under Prosjekt vedtatt tidligere år som foreslås videreført i 2017, videreføres i 2017.

Prosjektene som er listet opp under Prosjekt vedtatt tidligere år som foreslås videreført i 2017, videreføres i 2017. Arkivsaknr: 2017/336 Arkivkode: Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 30.05.2017 Formannskapet 15.06.2017 Kommunestyret 27.06.2017 Prioritering av investeringsprosjekt Rådmannens

Detaljer

Januar Beitstad skole Vegger 2 nye grupperom kr kr kr kr Steinkjer sykeheim Punktavsug medisinrom kr

Januar Beitstad skole Vegger 2 nye grupperom kr kr kr kr Steinkjer sykeheim Punktavsug medisinrom kr TILTAKSPLAN VEDLIKEHOLD 2015 - ENHET EIENDOM - REVIDERT 19.10.2015 Måned Sted Vedlikeholdsoppgave Status Pri kostnader Merknad Januar Beitstad skole Vegger 2 nye grupperom 2015 1 kr 20 000 kr 10 000 kr

Detaljer

Oversikt over netto driftsbudsjett 2010 pr. byrådsavdeling og resultatenhet

Oversikt over netto driftsbudsjett 2010 pr. byrådsavdeling og resultatenhet Oversikt over netto driftsbudsjett pr. byrådsavdeling og resultatenhet 1 - Byrådsleders avdeling 0130 - Seksjon informasjon 22 302 600 22 302 600 0133 - Byrådsleders avdeling, stab 20 293 300 19 798 300

Detaljer

Justert netto driftsbudsjett 2015 og prognose årsavvik pr. resultatenhet

Justert netto driftsbudsjett 2015 og prognose årsavvik pr. resultatenhet Justert netto driftsbudsjett og prognose årsavvik pr. resultatenhet Byrådsavdeling Byrådsleders avdeling 0130 Seksjon informasjon 25 035 164 29 000 0133 Byrådsleders avdeling, stab 27 109 185-1 000 000

Detaljer

Prosjekter Investeringer 2016-2019. Ingrid Haagensli, Utbyggingssjef

Prosjekter Investeringer 2016-2019. Ingrid Haagensli, Utbyggingssjef Prosjekter Investeringer 2016-2019 Ingrid Haagensli, Utbyggingssjef Investeringer TK (hovedområder for Utbyggingsenheten) (Tall i MNOK inkl. mva) 2016 2017 2018 2019 Sum Skoler 265,5 417,5 319 501 1503

Detaljer

Kommunedelplan Bergen indre havn. Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09

Kommunedelplan Bergen indre havn. Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09 Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09 Planområde Plankart Kommunedelplan Bergen indre havn Arealplan (etter Plan- og bygningsloven) for sjøfronten på strekningen Ytre Sandviken Laksevåg

Detaljer

Bjørndalsskogen skole, bygg 1 og 2, ombygging Valg av entreprenør for delte entrepriser med hovedentreprise for arkitektfagene.

Bjørndalsskogen skole, bygg 1 og 2, ombygging Valg av entreprenør for delte entrepriser med hovedentreprise for arkitektfagene. Dato: 17. juli 2003 fullmaktssak /03 Direktøren i BBE KF Bjørndalsskogen skole, bygg 1 og 2, ombygging 2003. Valg av entreprenør for delte entrepriser med hovedentreprise for arkitektfagene. PEAD BBE-1632-200207336-26

Detaljer

OVERSIKT OVER STØRRE SAKER SOM TAS SIKTE PÅ Å OVERSENDE TIL BYSTYRET 2. HALVÅR 2010

OVERSIKT OVER STØRRE SAKER SOM TAS SIKTE PÅ Å OVERSENDE TIL BYSTYRET 2. HALVÅR 2010 OVERSIKT OVER STØRRE SAKER SOM TAS SIKTE PÅ Å OVERSENDE TIL BYSTYRET 2. HALVÅR 2010 BYRÅDSLEDERS AVDELING Bergen i verden - internasjonal strategi for Bergen kommune Trygghetsskapende og kriminalitetsforebyggende

Detaljer