NØDNUMMER TLF BASE TLF L0PSLEDER INSTRUKS ETAPPESJEF SS NR:---- ETAPPESjEF TLF. E-POST... ~NORGES BILSPORT FORBUND. NAF Motor$port

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NØDNUMMER TLF BASE TLF L0PSLEDER INSTRUKS ETAPPESJEF SS NR:---- ETAPPESjEF TLF. E-POST... ~NORGES BILSPORT FORBUND. NAF Motor$port"

Transkript

1 NØDNUMMER TLF BASE TLF L0PSLEDER NSTRUKS ETAPPESJEF SS NR:---- ETAPPESjEF TLF. E-POST ~1 NAF Motor$port ~NORGES

2 NØD NUMMER TLF BASE TLF L0PSLEDER Studer og gjør deg kjent med etappen etappekart og med returveier tilbake til start. Gjør deg kjent med sperreplanen. NFORMASJON: Beboere inne på etappen vil i god tid før løpet bli informert om løpet og når etappen vil være sperret. Dessuten vil et skilt med "VEEN SPERRET" settes ut i god tid før løpet. MATERELL: Materiell blir utlevert av funksjonæransvarlige til deres etappe hvis ikke annet er avtalt. Etter hver etappe, skal protokoller og bilag leveres oppsamler. ( Protokoll TK Protokoll start. Bilag tids kort. remse skrivende klokke. protokollintervalltid start. Avkrysningsliste) All piling og skilting vil gjennomføres av egne mannskaper før løpet. Klokker og samband blir levert på etappens TK etter fremdriftsplan for din etappe. Dette utstyret blir også innhentet av klokke og sambandsbil etter oppsamler, hvis ikke annet blir avtalt. Etter at etappene er ferdig, vennligst veiskulderen lett synlig. rydd sammen skilter og sperrebånd søppel, og legg det samlet ved FOTOGRAFER Presse og fotografer får bevege seg fritt. Dette gjelder ikke inne i kontrollsonen, unntaksvis der de gjør avtaler direkte med deg. Du kan fjerne fotografer som står farlig til. Henvis til regler og bestemmelser. Får du besøk av jurymedlemmer ved kontrollen, gå frem og presenter deg og spør om du kan stå til tjeneste med noe. LØPSDAGEN Veien sperres 2 timer før første deltager. På dette tidspunktet skal etappen være ferdig bemannet og alle sperrebånd over tilfartsveier være trukket opp. Alle tilfartsveier skal fysisk bemannes med sperrevakt. NB! Husk også vakter inn og ut av etappen Behov for hjelp fra politiet må tas med basen gjennom løpets radiosamband. SAMBAND OG TELEFON. Du vil ha kontakt med løpsledeisen via det åpne løps-samband. Dette må være bemannet til enhver tid. Ved alvorlige hendelser bruk mobiltelefon, Dette må være bemannet til enhver tid ikke åpent samband. Sambandspunkter på etappene går på det åpne sambandet og vil hete etappenummer + radiopunkt Sjekk at tilgjengelige telefoner på start og mål stemmer overens med det som er oppgitt i sambandsplanen. Kontroller at radioforbindelse fungerer gjennom etappens sambandspunkter og målposten. Kontakt løpets base med beskjed når etappen er klar. Kjøring mot farts retningen må under NGEN omstendigheter gjøres etter at veien er sperret. Med mindre dette blir beordret fra base. Det er kun base som kan beordre dette. NAF Motorsport

3 NAf NOTODDfN OG OMEGN. NAF ASKER OG Æ.UM NØD NUMMER TLF BASE TLF L0PSLEDER UNDER LØPET: Bli ved starten. Etappesjefen skal organisere og påse at alle oppgaver er operative før sikkerhetskontrolanten ankommer Som etappesjef skal du ikke være låst til noen bestemt oppgave. Du skal være ved starten når K-bilen kommer (ca 30 min før første deltager), for å levere en rapport om eventuelle problemer på etappen. Du skal kun kontrollere og være tilgjengelig ved uforutsette hendelser. Du skal som etappesjef bære gul vest og etappe D skilt i bånd hvor din funksjon framgår. Hold deg ved radioen, slik at løpsledeisen raskt kan nå deg. MANUELL TDTAGNG Om feil skulle oppstå med tidtaking utstyr, slik at det ikke fungerer, er det du som tar beslutingen om å gå over til manuell tidtaging. Manuell tidtaging skal benyttes som "back up". Dette gjelder både ved start og mål. Hvis du tar avgjørelse om å gå over til å benytte manuell tidtagning, skal det meldes tilløpsledelsen omgående. Om etappen må stoppes, skal dette ikke gjøres uten tillatelse fra løpsledeisen. ETTER LØPET: nndragelse av etappe. Du får beskjed fra løpsledeisen når kontrollen inndras. Dette skjer etter at oppsamleren har reist fra kontrollen. Ha avkryssingslistene klare når oppsamler kommer. Disse trengs for å ha kontroll på alle deltagere. Det er du som etappesjef, som opphever sperringene på etappen etter godkjennelse fra løpsledeisen. NB! ngen funksjonærer kan forlate sine plasser før du gir beskjed om det. OPPSAMLER: Det er ditt ansvar å få overlevert alle permer med protokoller, skriftlige meldinger tilløpsledelsen, kvitteringsstrimmel fra skrivende klokker etc. tiloppsamler, eller snarest til regnesentralen /øpsledelsen på base/hoved kvarteret. Kontrollene og publikums plassene forlates ryddet og om mulig bedre enn da vi tok de i bruk. NB! Det er meget viktig at funksjonærer som kjører etappen som transport, kjører i fartsretningen. OPPFØR DERE VENNLG, MEN BESTEMT Lykke til og god post ~1 NAF Motorsport ~~NORGES

4 NAF. '~ '- ~l, MoonpO<t Generell nformasjon RALLY TELEJARK NAF NOTODDEN OG OMEGN - NAF ASKE OG BÆRUM 2 ()l-t Fremdrift av løpet Løypesjefen setter opp alle piler sperrebånd og advarsler. Postsjef påse r at skilter er korrekt på plass, og sperrebånd (Se skjema) i start og målsone etc. Den første av løpets offisielle funksjonærer som posten møter, er funksjonærsjefen. Funksjonærsjefen gir en siste informasjon/rettledning, leverer ut nødvendige postmateriell og kjører gjennom prøven og plasserer ut vaktene og kontrollerer sperrebånd etc. Etter funksjonærsjefen kommer sambandssjefen. Sambandssjefen kontrollerer sambandsutstyret og gir sin instruks om bruk av sambandet. Etter sambandssjefen kommer en opplæringsbil som gir svar på eventuelle uklarheter iforbindelse med postene. Deretter kommer NBF's sikkerhetskontrollant og løpets sikkerhetssjef. Disse kontrollerer at posten er besatt, og at prøven er merket og sperret i henhold til reglementet. Så kommer K-bil nr.1. K-bilene skal håndteres på posten som om de er deltagerbiler. K-bilenes funksjon er å teste om postmannskapene fungerer og kan sine respektive oppgaver, og om nødvendig rettlede/korrigere mannskapet. Samtlige K-biler skal ha sirene og blinkende gult lys, samt samband. Deretter kommer K-bil nr.2, som har med seg ass. sikkerhetssjef og er utstyrt med høyttaler for å kunne beordre publikum flyttet. Utover kontroll av postene vil K-2 også rettlede/advare mulige publikummere. K-3 kommer tett opptil første deltaker. Alle K-bilene skal følge løpets fremdriftsplan. K-bilene skal følge NBF's sjekkliste og levere denne til sikkerhetskontrollant når de har kjørt gjennom løypa Tidspunkt for hver enkelt etappe finnes i SKJEMA FREMDRFTSPLAN ~t NAF Motorsport ~NO~GES Rally Telemark N0DNUMMER:

5 @ø eø TYPE KONTROLL Slutt BEGE TK T< PK T< ~ m~ SS START ~5[)'20Om7 ~25 ~25 t-5m~ m7 FL pårøde SKLT KONTROLLSONE : ~ ~ kontrollsone SKLT Obligatorisk ~ stopp (Diameter KONTROLL på skilt: ca. 70 cm) ø 55 START ~25mmin.7 ~25 fl) m min~ ø KJØRETØY MED MEDSNSK BLÅ SAMBANDSPUNKT VNG FNSH HVTEellerUTSTYR ellerhvt FORVARSEL BLA SYMBOL på EL A SYMBOL STANDARD PA (Diameter på skilt: minimum 55 cm) m7 UTSTYR økun en type skilt Forslag til avstander kan tilpasses ut fra hva som er praktiske mulig. Rally Telemark N00NUMMER:

6 Varslingsplan NAF NOTODDEN OG OMEGN - NAF ASKER: OG BÆRUM 2014 Varsling av ulykker, brann og alvorlige hendelser All alarmering skal skje tilløpsledelsen som står i direkte kontakt andre redningsetater. Nødnummer 110 / 112 / 113. skal ikke_ringes direkte. Løpsledesen har egen nød prosedyre. Kommer man ikke gjennom på Nødnummeret prøv da 113 som mange ganger har bedre tilgang Tlf base TLF løps leder Rally Telemark har eget nød som brukes ved alvorlige hendelser. Nødnummer er: Om noe skjer, skal du ALDR uttale deg til presse eller andre. slike tilfeller skal du ALLTD henvise tilløpsledelsen, som er de eneste som kan komme med uttalelser. Ved alvorlig uhell SKAL løpsledeise varsles Stopp øvrige deltagere ved hjelp av SOS flagg/skilt (skal finnes i hver deltagerbil). Hold flagg/skilt i ro og godt synlig for påfølgende deltagere (ikke vink, da dette kan oppfattes som at du heier på vedkommende). Send første deltager til nærmeste sambandsstasjon for varsling. Om nødvendig igangsettes livreddende førstehjelp og eventuelt brannslukking (førstehjelpsmateriell skal finne si hver deltagerbil). Sperrevakt har myndighet til å begjære fartsetappen frosset/stoppet. Dette skal gjøres i henhold til varslingsplanen. Ved uhell og andre hendelser som det er nødvendig å varsle om, skal følgende prosedyre følges. Bråk, fyll eller publikum som ikke følger pålegg fra deg som sperrevakt, vil være varslingsgrunn. 1 Ring Etappesjef 2 Ring løpsleder 3 Ring Nødnummer 55 nr Tlf:. Tlf Tlf Kommer du ikke frem på tlf, ta da kontakt med nærmeste sambandspunkt.

7 Miljøplan Rally Telemark skal bidra til en positiv utvikling for miljø og lokalsamfunn. Rally Telemark skal ha en tydelig miljøprofil. Rettlede deltakere og funksjonærer for å redusere bilsportens negative direktepåvirkning av miljøet. Løype Alt av "pinner', piler og skilt som benyttes er produsert i slikt materiale at det skal samles inn, for så å kunne benyttes ved senere rally. For å unngå skade på natur (trær) blir det ikke benyttet feste materiell (skruer/spiker og lignende) i trær. Sperrebånd er produsert i materiale som kan gjenvinnes. Sperrebånd som blir hengt opp i naturen (trær) blir festet ved å knyte knute. Sperrebånd skal fjernes etter løp uten at det blir igjen fremmedlegeme på/i trær. Sperre bånd/plast skal sorteres og leveres til godkjent mottak. Alle start/mål samt sperrevakter får tildelt søppelsekk for å på en enkel måte kunne håndtere/samle avfall. Alt utstyr/merke materiell skal snarest etter løpet samles inn. Veier som benyttes til SS skal snarest etter løpet utbedres/skrapes slik at alle spor etter rally fjernes. Deltakere På service plassen, vil det bli merket mottak for olje, batterier og lignende. Funksjonærer Et smil og en vennlig hilsen skaper et godt miljø for alle. ~1 NAf MotorSPOrt ~~NORDEB

8 NNSTRUKS FOR TK START.~ '. ~/, NAF Motorsport RALLY TELENARK NAF NOTODDEN OG OMEGN - NAF ASKER OG BÆRUM 2014 TDSKONTROLL START SS Kontrollsone begynner ved "Gul klokke"-skilt, tids kontroll er ved "Rød klokke"-skilt. Starter står ved Rødt skilt med flagg og kontrollsonen er slutt ved Beige skilt. Materiell for tidskontroll: Arrangørens klokke (r ), postprotokoller og startlister. Plasser posten på høyre side i kjøreretningen. Husk: Deltaker plikter selv å levere sin tidsbok for å få notert sin ankomsttid. Blir det kø i sonen, må deltaker om nødvendig gå fram til kontrollposten. Tidskontroll 55 er som følger: Tiden tas idet tidsbok blir overlevert tidtaker. Ankomst tiden og start tide skrives i postprotokollen og i tidsbok. Det anbefales alltid å føre tidene i postprotokollen først, og så i tidsboken Tiden skrives i timer og minutter. Avlesing gjøres på gammelt minutt. EKS. Beregnet ankomsttid er kl 09:10. Fra kl 09:10.00 til og med 09:10.59 vil tiden 09:10 være riktig (sek. brukes ikke). Ny tid for start SS noteres i tidsboka. Det skal alltid være minimum 3 min. Differanse mellom ankomst til kontrollen og starttiden for SS. Eks. Ankomsttiden er 09: 1O - vi legger til 3 min. Starttid er da 09: 13. Alltid start på helt minutt. Riv av og arkiver hvit kopi fra tidsboka på kassaspydet. Deltakerne skrives inn i postprotokollen i den rekkefølge de ankommer kontrollposten. Start nr. nnkomst tid TK og start tid SS noteres i postprotokollen "Start SS". Startlinjen fører også protokoll med start nr og start tid. Rally Telemark N0DNUMMER ~ ~~,- NORGES

9 1. TK ankomst tid skrives nn her. Eksempelvis 09: 1O dette feltet kan deltager gjøre sine egne notat / utregning i TK4A Ber. cmkomst tid (for deltakere) DEAL TD START TK3B TD På startlinjen føres den endelige start tid (Bekrefter den preliminære start tid) 2. Start tid på SS skrives i feltet Preliminær start tid. Husk minimum 3 min fra innkomst TK til start ANVENDT TD STARTNR: FORRGE SS3 STARTENDE: ELGSJØ km lo Max.tld 16' Time Min Sek 1/10 MÅLTDo=co STAR TDo=J 553 ANVENDTDo=co TGA 553.n::4A. 554 :.v. 'Tr4( 3. Riv ut hvit ark, og arkiver på kassaspyd 4. Husk å føre innkomsttiden fra TK-4A over på ny side. dette eksempelet ved fane for SS 4. Bla så tilbake til SS 3. Overlever så boken til deltageren. DEAL TD START TK4B ANVENDT TD TD 5S 4 STARTENDE: HENG5VANNET 2 to,77 km Max.tid 17' ~-" >~ Time Min Sek 1/10 MALTDTD STARTDCD 55. ANVENDT TD TD S. l""!1(t( -- ~1 NAF Mntnrsnort Rally Telemark N0DNUMMER ~NORCJES

10 Mellom internasjonale klasser OG 1. bil i nasjonale klasser skal startintervallet være 5 minutter Gjennom hele løpet. Dersom nasjonale klasser starter først Gjelder tilsvarende. Det er ALLTD arrangørens klokke som gjelder, Deltagere har rett til å se på arrangørens klokke. Deltakerbil kan stoppe før "Gul klokke", fører/kartleser kan komme fram til Tidskontrollen for å sjekke tiden. De kan også kjøre inn ikontrollsonen inntil 1 (ett) minutt for ideell ankomsttid. Kommer flere deltakere inn på samme minutt må starttid-intervallet på 3 min. opprettholdes. All service/reparasjon er forbudt ikontrollsonen. Om det av noen årsak må rettes på det som er skrevet i tidskortet MA VEDKOMMENDE SOM RETTER, SGNERE MED STT NAVN og gjøre en merknad postprotokollen. Etappe slutt Når det begynner å gå mot etappeslutt begynn å forbrede protokoll og papirslipp fra skrivende klokke og postrapport hvis hendelser av interesse for regnesentral. Husk å noter navn tlf nr oa etappe nr på protokollen så regnesentralen i basen kan nå dere hvis det er spørsmål til protokollen. Forbli operative helt til oppsamlerbilen kommer. Det er viktig at oppsamler får med seg protokoller papirslipp fra skrivende klokke og at de ikke blir unødig heftet i framdriften. Lykke til og god post ~1 NAF MotorsDOrt Rally Telemark N0DNUMMER ~NORGES

11 NØDNUMMER TLF BASE TLF L0PSLEDER For notater:

12 NJ_. ~ /, NNSTRUKS FOR STARTLNJEN Starter: Start etter digital startklokke. Starter mottar tidsbok fra kartleser og kontrollerer tilbake til kartleser når det er 30 sekunder til start. RALLY TELEjlARK 2014 NAf NOTODDEN OG OMEGN. NAf ASKU OG BÆRUM starttid. Starter leverer tidsbok Stater noterer deltager sitt start nr og startiden inn i protokoll for start linjen Rett starttid overlates til deltager. Digital klokke vil registrere tyvstart. Mellom internasjonale klasser OG 1. bil i nasjonale klasser skal startintervaetl være minimum 5minutter Gjennom hele løpet. Ved ev. strøm brudd og feil på start klokken må manuell tid tagning tas i bruk, da etter følgende prosedyre: Starteren holder vimpel eller håndsignal foran bilens front (ikke i førerens synsfelt), og teller ned tiden på følgende måte: KJØR. Tjuvstart: Starter skal rapportere tjuvstart inn till base, tlf: Ved tjuvstart fungerer starter som faktadommer og må påberegne å bli innkalt til base etter avsluttet post for å avlegge rapport til jury. Omstart ved feilstart er kun tillatt når etappesjefen eller løps leder gir tillatelse. NB: Husk da å signere ved eventuell rettelse av starttid. Om en deltaker ikke kommer til start på den tid som er notert i tidsboka, kan han ikke få ny starttid. Deltaker starter og tiden blir regnet etter notert tid. Deltakere som ikke starter innen 20 sekunder etter start signal, skal rapporteres til basen løps leder. Dette vil medfølge utelukkelse bilen skal øyeblikkelig flyttes til et sikkert sted. NB!!!! Ambulanse skal plasseres ved start på etappen. hvis ambulansen blir beordret inn på etappen MA starter umiddelbart stoppe start av deltagere. Etappe slutt Når det begynner å gå mot etappeslutt begynn og forbrede protokoll og papirslipp fra skrivende klokke og postrapport hvis hendelser av interesse for regnesentral. Husk å noter navn tlf nr oa etappe nr på protokollen så regnesentralen i basen kan nå dere hvis det er spørsmål til protokollen. Forbli operative helt til oppsamlerbilen kommer. Det er viktig at oppsamler får med seg protokoller papirslipp fra skrivende klokke og at de ikke blir unødig heftet i framdriften. ~1 NAF Motorsport God post. Rally Telemark NØDNUMMER ~NORGES

13 NAf NOTODDEN OG OMEGN HM.\SKE OG BÆRUM 201+ NØDNUMMER TLF BASE TLF L0PSLEDER NNSTRUKS FLVNG FNSH Skilting Målsonen starter ved Forvarsel mål-skilt, gul med flagg. Målpasseringen er ved mål-skiltet, rødt med flagg, plassert på begge sider av veien. Deretter følger en nedbremsingssone som er markert med "jernbaneskilt" på begge sider av veien. Tidskontrollen er ved rødt Stopp-skilt, transportetappen starter ved "Rød klokke" skilt og sonen slutter ved Beige skilt. Det er forbudt for deltakeren å stoppe mellom gult forvarselflagg og stoppkontrollen. Stoppkontrollen er m etter mållinjen.. Hele sonen skal være avsperret og det er ikke tillatt for publikum i dette området. Tidtaking Det benyttes elektronisk tidtaking, fotoceller plasseres ved mål-linja, skrivende klokke plasseres ved postmannskapene til flying finish. De fleste steder kan postmannskapene sitte i en parkert bil. Ved manuell tidtaing Reserve-tidtaking må på forhånd ordnes med synkroniserte armbåndsur eller utlevert reserve klokke. Om det ikke er mulig å lage en markert linje, så dikt inn en tenkt mållinje mellom skiltene. Funksjonærene på mållinjen skal være trygt plassert. De skal kunne se akkurat når deltakeren passerer målskiltet. Tiden tas når bilen passerer mållinjen. Dette gjøres med utlevert reserve klokke eller eget ur. Tiden registreres i timer. min. sek. og 1O-deler. Tiden skal tas når fremste karrosseri-del passerer "tidtakerlinjen". Generelt ved målpassering Protokollføringen på flying finish er en veldig viktig oppgave så det er viktig at dere ikke blir forstyrret av mennesker rundt dere. Begynn gjerne å trene på tidtaking allerede på biler som kommer før K-bilene. Ved målpassering noteres deltakerne inn i postprotokoll i den rekkefølge de passerer mållinjen, og tiden noteres ut for startnummeret. Tiden registreres i timer. min. sek. og 1O-deler. Ser dere ikke startnummer på passerende bil, og hvis bilene kommer tett, registrer tidene inn i protokollen i den rekkefølge de passerer, og få bekreftet startnummer fra stopp posten når tider innrapporteres til dem. Tiden noteres i postprotokoll og rapporteres via samband til TK Mål, der tiden også noteres i postprotokoll"mal Hvis fotoseller skrivende klokke slutter å virke, lag anmerking i protokollen hvor overgang til manuell tidtaking startet og eventuelt det motsatte. HUSK, Viktig ~ fortsette med og ta tider og notere i protokollen selv om alt bryter sammen. Skrivende klokke Lag med jevne mellomrom anmerking på slippen fra den skrivende klokken om hvilket startnummer tiden tilhører. Gjøres dette for ca hver 15 bil vil kontroll bli lettere for utregner. Materiell til flying finish: Skrivende klokke, manuell klokker, postprotokoller ml instruks postrapport skriveplate kulepenn og sambandsradio til tidskontrollen (stopp post). Etappe slutt Når det begynner å gå mot etappeslutt begynn å forbrede protokoll og papirslipp fra skrivende klokke og postrapport hvis hendelser av interesse for regnesentral. Husk å noter navn tlf nr oa etappe nr på protokollen så regnesentralen i basen kan nå dere hvis det er spørsmål til protokollen. Forbli operative helt til oppsamlerbilen kommer. Deltagere kan stå på prøven og komme inn ganske sent. Det er viktig at oppsamler får med seg protokoller og papirslipp fra skrivende klokke, og at de ikke blir unødig heftet i framdriften. Lykke til og god post NAF Motorsport ~~NORGE5

14 TDSKONTROLL MAL OG UTREGNER NAf NOTODDENOG OMEGN NM ASUR OG BÆRUM Tidskontroll mål skal være ved rødt stopp-skilt. Plasser posten på høyre side av veien i kjøre retningen. Følg nøye med hovedsambandet, dette skal til enhver tid være bemannet. Materiell til tidskontroll mål: Arrangørens klokke, postprotokoller, startlister, samband og egen sambandsradio til Flying Finish, Kassaspyd for oppbevaring av gjenpart fra tidsbok plastlomme for innlevering av postprotokoller og bilag fra tidsbøker Tidskontrollen utføres som følger: 1. Deltaker leverer tids bok til funksjonæren som skriver inn deltakers "Flying Finish tid". (Mål tid).som kommer fra FF over radio. TK2A Ber. ankomst tid (for deltakere) 551 TK1A ik2a 552 1X2A- "'"' 2. rubrikken over "mål tid" Påse at deltagerens er notert start nr Viktig å føre denne tiden først inn postprotokollen Så i tidsboken Anvendt tid regnes ut, noteres i tidsbok og i postprotokoll. CD DDT START TD 551 Prelimirær 5tarttid Ny starttid for transportetappe noteres i rubrikken for "start/transport". TK-B. Starttiden skal være på helt minutt. EKS. nnkomsttid er 09: Ny starttid er 09:16. ANKDMST TK1A TD 5. Riv av og behold rød kopi fra tidsboka 6. Deltakere føres inn i postprotokollen "Mål SS" i rekkefølgen de ankommer TK. 7. Deltaker kjører så fram til rødt klokkeskilt og starter seg selv. ~1 NAF Molotsporl Rally Telemark N0DNUMMER: g" ri"'-.\",norges

15 'Hvis det av uforutsette grunner ikke kan framskaffe tid på deltakeren, skal funksjonæren kvittere i tidsbok, deltakeren vil få sin tid senere i løpet når den er klarlagt. HUSK: NGEN DSKUSJON MED DELTAKEREN! Det er meget viktig at slike hendelser skrives ned i postrapporten regnesentralen så fort som mulig. og meldes til Oppstår et unaturlig langt opphold i målpasseringen, gå på hovedsambandet eller mobiltelefon til etappesjef for å finne ut årsaken. Er årsaken sperring eller ulykke på etappen gå. umiddelbart ut av sambandet og overlat oppfølgingen til etappesjefen, forlat KKE posten, vent på instruks fra etappesjef eller løpsleder. Spør gjerne deltakeren om hvordan etappen var. Kan farlige momenter som trenger varsling ha oppstått? Slikt som farlig plasserte deltakere, skader på vei og trær, dyr i veien osv. Gi eventuelle meldinger umiddelbart tilløpsledelsen og etappesjef. UTREGNER: Utregner plasseres i bil med mobiltelefon og / eller hovedsamband for innlesning av anvendt tid fra bilaget i tidsboka eller protokoll. Bilag fra tidsboka innholder anvendt tid Og denne overføres til protokoll i den rekkefølge deltagerne ankommer målposten Tid på fartsetappen beregnes slik: Flying Finish tid - Start tid = Anvendt tid Time. Min. Sek. 1/ O Kommunikasjonen med regnesentral vil alltid være fra regnesentralen til utregner ALDR MOTSATT. Etappe slutt Når det begynner å gå mot etappeslutt begynn å forbrede protokoll og papirslipp fra skrivende klokke og postrapport hvis hendelser av interesse for regnesentral. Husk å noter navn tlf nr Oq etappe nr på protokollen så regnesentralen i basen kan nå dere hvis det er spørsmål til protokollen. Forbli operative helt til oppsamlerbilen kommer. Det er viktig at oppsamler får med seg protokoller papirslipp fra skrivende klokke og at de ikke blir unødig heftet i framdriften. GOD POST ~t NAF Motorsport Rally Telemark N0DNUMMER: ,- ~ 9' 'l... NORGES

16 Generell nformasjon. '~ ',.. NAf Moonport ~/ RALLY TELE~ARK NAF NOTODDEN OG OMEGN NAF ASKEROG BÆRUM 2014 Fremdrift av løpet Løypesjefen setter opp alle piler sperrebånd og advarsler. Postsjef påse r at skilter er korrekt på plass, og sperrebånd (Se skjema) i start og målsone etc. Den første av løpets offisielle funksjonærer som posten møter, er funksjonærsjefen. Funksjonærsjefen gir en siste informasjon/rettledning, leverer ut nødvendige postmateriell og kjører gjennom prøven og plasserer ut vaktene og kontrollerer sperrebånd etc. Etter funksjonærsjefen kommer sambandssjefen. Sambandssjefen kontrollerer sambandsutstyret og gir sin instruks om bruk av sambandet. Etter sambandssjefen kommer en opplæringsbil som gir svar på eventuelle uklarheter iforbindelse med postene. Deretter kommer NBF's sikkerhetskontrollant og løpets sikkerhetssjef. Disse kontrollerer at posten er besatt, og at prøven er merket og sperret i henhold til reglementet. Så kommer K-bil nr.1. K-bilene skal håndteres på posten som om de er deltagerbiler. K-bilenes funksjon er å teste om postmannskapene fungerer og kan sine respektive oppgaver, og om nødvendig rettlede/korrigere mannskapet. Samtlige K-biler skal ha sirene og blinkende gult lys, samt samband. Deretter kommer K-bil nr.2, som har med seg ass. sikkerhetssjef og er utstyrt med høyttaler for å kunne beordre publikum flyttet. Utover kontroll av postene vil K-2 også rettlede/advare mulige publikummere. K-3 kommer tett opptil første deltaker. Alle K-bilene skal følge løpets fremdriftsplan. K-bilene skal følge NBF's sjekkliste og levere denne til sikkerhetskontrollant når de har kjørt gjennom løypa Tidspunkt for hver enkelt etappe finnes i SKJEMA FREMDRFTSPLAN ~ NAF Motorsport.~'!~\, ' " ND=GES FD=BUND Rally Telemark N00NUMMER: 940 SS 103

17 L eø TYPE KONTROLL Slutt pårøde KONTROLLSONE q c:> kontrollsone Obligatorisk c:> SKLT stopp PK E-25 ø TK ~25 TK TK SS START ( m7 ~25 E-5m~ m7 SS START ~25mmin.~ BEGE ø KJØRETØY ~ ~25 MED m7 MEDSNSK SAMBANDSPUNKT FLYNG FNSH HVTE BLÅ ellerutstyr eller HVT FORVARSEL BLA SYMBOL på SKLT E-25 (-25m m min.7 pa ~100 økun min~ m7 en UTSTYR Kun en type skilt Forslag til avstander kan tilpasses ut fra hva som er praktiske mulig. Rally Telemark N0DNUMMER:

18 Miljøplan Rally Telemark skal bidra til en positiv utvikling for miljø og lokalsamfunn. Rally Telemark skal ha en tydelig miljøprofil. Rettlede deltakere og funksjonærer for å redusere bilsportens negative direktepåvirkning av miljøet. Løype Alt av "pinner', piler og skilt som benyttes er produsert i slikt materiale at det skal samles inn, for så å kunne benyttes ved senere rally. For å unngå skade på natur (trær) blir det ikke benyttet feste materiell (skruer/spiker og lignende) i trær. Sperrebånd er produsert i materiale som kan gjenvinnes. Sperrebånd som blir hengt opp i naturen (trær) blir festet ved å knyte knute. Sperrebånd skal fjernes etter løp uten at det blir igjen fremmedlegeme på/i trær. Sperrebånd/plast skal sorteres og leveres til godkjent mottak. Alle start/mål samt sperrevakter får tildelt søppelsekk for å på en enkel måte kunne håndtere/samle avfall. Alt utstyr/merke materiell skal snarest etter løpet samles inn. Veier som benyttes til SS skal snarest etter løpet utbedres/skrapes slik at alle spor etter rally fjernes. Deltakere På service plassen, vil det bli merket mottak for olje, batterier og lignende. Funksjonærer Et smil og en vennlig hilsen skaper et godt miljø for alle. ~1 NAF Motor$port t::~norgeb

19 .ti. NAf NOfODDEN OG OMEGN - NAf ASKER OG BÆRUM 2014 Varslingsplan Varsling av ulykker, brann og alvorlige hendelser All alarmering skal skje tilløpsledelsen som står i direkte kontakt andre redningsetater. Nødnummer 110 /112/113. skal ikke_ringes direkte. Løpsledeisen har egen nød prosedyre. Kommer man ikke gjennom på Nødnummeret prøv da 113 som mange ganger har bedre tilgang Tlf base TLF løps leder Rally Telemark har eget nød som brukes ved alvorlige hendelser. Nødnummer er: Om noe skjer, skal du ALDR uttale deg til presse eller andre. slike tilfeller skal du ALLTD henvise tilløpsledelsen, som er de eneste som kan komme med uttalelser. Ved alvorlig uhell SKAL løpsledeise varsles Stopp øvrige deltagere ved hjelp av SOS flagg/skilt (skal finnes i hver deltagerbil). Hold flagg/skilt i ro og godt synlig for påfølgende deltagere (ikke vink, da dette kan oppfattes som at du heier på vedkommende). Send første deltager til nærmeste sambandsstasjon for varsling. Om nødvendig igangsettes livreddende førstehjelp og eventuelt brannslukking (førstehjelpsmateriell skal finne si hver deltagerbil). Sperrevakt har myndighet til å begjære fartsetappen frosset/stoppet. Dette skal gjøres i henhold til varslingsplanen. Ved uhell og andre hendelser som det er nødvendig å varsle om, skal følgende prosedyre følges. Bråk, fyll eller publikum som ikke følger pålegg fra deg som sperrevakt, vil være varslingsgrunn. 1 Ring Etappesjef 2 Ring løpsleder 3 Ring Nødnummer 55 nr Tlf:. Tlf Tlf Kommer du ikke frem på tlf, ta da kontakt med nærmeste sambandspunkt.

20 . '~ '.., NAF Motorsport ~l NSTRUKS REGULERNGSPAUSE: RALLY TELE~lARK 11"';('"''J~''"""'~-"'1 Kontrollsone begynner ved "Gul klokke" - skilt, tidskontrollen er ved "Rød klokke". skilt og kontrollsonen slutter ved "Beige skilt". Materiell for tidskontrollen: Arrangørens klokke, postprotokoll og startliste, kassaspyd til ark fra tidsbok. Tidskontroll inn REGULERNGSPAUSE utføres som følger: 1 Deltaker plikter selv å komme med tid bok får å få notert sin ankomsttid. 2 Tiden tas idet tidsbok blir overlevert tidtaker. Avlesing gjøres på gammelt minutt. Eks: Beregnet ankomsttid er kl O Tiden vil da være fra t.o.m (sekund skrives ikke) 3 Tiden noteres i tidsboka, noter deltagers startnr. og forrige startnr. 4 Start tid ut fra regulering er etter tidsskjema i protokoll Deretter er det flytende start fortløpende på hvert minutt. Fyll ut startnummer i protokollen med forhånd utfylt starttid på TK. D FA BEKREFTET START TD UT AV BASEN (hensikten er å komprimere "samle" deltagerne i løpet. 5. Riv av og behold hvit kopi fra tidsboka VKTG - Det er forbudt og utføre service i reguleringspausen. Overtredelse skal rapporteres tilløpets leder umiddelbart. GOD POST. ~t NAF Motorsport r~ndrges

INSTRUKS ETAPPESJEF SS NR: FORBUND NØD NUMMER TLF BASE TLF L0PSLEDER. ETAPPESJEF o o o o o o o o o o TLF. o o o o o o o o o o o o o o o o o o

INSTRUKS ETAPPESJEF SS NR: FORBUND NØD NUMMER TLF BASE TLF L0PSLEDER. ETAPPESJEF o o o o o o o o o o TLF. o o o o o o o o o o o o o o o o o o NØD NUMMER TLF BASE TLF L0PSLEDER 94055103 941 86041 982 82 806 INSTRUKS ETAPPESJEF SS NR: ETAPPESJEF o o o o o o o o o o TLF. o o o o o o o o o o o o o o o o o o E-POST 00 0 o 00 0 000 NAF Molor$port

Detaljer

All alarmering skal skje tilløpsledelsen som står i direkte kontakt med alle redningsetater.

All alarmering skal skje tilløpsledelsen som står i direkte kontakt med alle redningsetater. Velkommen som funksjonær i Rally Telemark. NAf NOTODDENOG OMEGN NAf ASUR OG aæiium Fyll ut baksiden av kartet med navn og data på deg. Så kan vi ta kontakt i etterkant hvis det er noen spørsmål. Er det

Detaljer

for oss. All alarmering skal skje tilløpsledelsen som står i direkte kontakt med alle redningsetater.

for oss. All alarmering skal skje tilløpsledelsen som står i direkte kontakt med alle redningsetater. Velkommen som funksjonær i Rally Telemark. Fyll ut baksiden av kartet med navn og data på deg. Så kan vi ta kontakt i etterkant hvis det er noen spørsmål. Er det hendelser du ønsker rapportert kan dette

Detaljer

Funksjonærinstruks sperrevakt ss 6 /9

Funksjonærinstruks sperrevakt ss 6 /9 Funksjonærinstruks sperrevakt ss 6 /9 MÅL. Koordinater WGS 84:N 59 30.409', E 9 17.387' SS 6 / 9 Simones Lengde på etappen er: 6,15 km Veien er sperret fra: kl 10:57 Start første deltager bil SS 6 kl 12:57

Detaljer

PM 2015 FARRISRUNDEN lørdag 13. juni

PM 2015 FARRISRUNDEN lørdag 13. juni PM 2015 FARRISRUNDEN lørdag 13. juni Vi vil med dette ønske velkommen til Farrisrunden, som arrangeres for 20. gang, lørdag 13. juni 2015. Som i fjor arrangeres også Sparebank1runden med og uten tidtaking.

Detaljer

TILLEGGSREGLER for Sydsprinten 24. MAI 2014 ART 1. Konkurransen avholdes i samsvar med ISR, NSR og disse tilleggsregler.

TILLEGGSREGLER for Sydsprinten 24. MAI 2014 ART 1. Konkurransen avholdes i samsvar med ISR, NSR og disse tilleggsregler. TILLEGGSREGLER for Sydsprinten 24. MAI 2014 ART 1 Konkurransen avholdes i samsvar med ISR, NSR og disse tilleggsregler. Konkurransen inngår i norgescupen for klasse 7 og 8 samt i KNA rallymesterskap. Løpet

Detaljer

STARTPROGRAM. Lag og foreninger gjør det mulig for oss å utøve rallysporten. På forhånd tusen takk. RALLY TELEMARK TLF NØDNUMMER: 940 55 103

STARTPROGRAM. Lag og foreninger gjør det mulig for oss å utøve rallysporten. På forhånd tusen takk. RALLY TELEMARK TLF NØDNUMMER: 940 55 103 STARTPROGRAM Lag og foreninger gjør det mulig for oss å utøve rallysporten. På forhånd tusen takk. Startprogram. Hei alle sammen og velkommen til Rally Telemark 2015. Løpet avvikles i samsvar med det Internasjonale

Detaljer

TILLEGGSREGLER TIL Stifinner n Challenge 2015

TILLEGGSREGLER TIL Stifinner n Challenge 2015 TILLEGGSREGLER TIL Stifinner n Challenge 2015 Arrangør: NAF Motorsport Asker og Bærum Løpets adresse er: NAF Asker og Bærum, Boks 356, N-1301 Sandvika. Telefon: 67 54 35 79. www.naf.no/ab post@nafab.no

Detaljer

TILLEGGSREGLER TIL Stifinner n Challenge 2014

TILLEGGSREGLER TIL Stifinner n Challenge 2014 TILLEGGSREGLER TIL Stifinner n Challenge 2014 Arrangør: NAF Motorsport Asker og Bærum Løpets adresse er: NAF Asker og Bærum, Boks 356, N-1301 Sandvika. Telefon: 67 54 35 79. www.naf.no/ab post@nafab.no

Detaljer

PM 2016 FARRISRUNDEN lørdag 11. juni

PM 2016 FARRISRUNDEN lørdag 11. juni PM 2016 FARRISRUNDEN lørdag 11. juni Vi vil med dette ønske velkommen til Farrisrunden, som arrangeres for 21. gang, lørdag 11. juni 2016. Som i fjor arrangeres også Sparebank1runden med og uten tidtaking.

Detaljer

Informasjon og instruks til vaktmannskaper

Informasjon og instruks til vaktmannskaper Informasjon og instruks til vaktmannskaper Takk for at du stiller opp som løypevakt for et av Norges største idrettsarrangement. Du gjør en svært viktig jobb for arrangementet, og er vårt ansikt utad når

Detaljer

TILLEGGSREGLER TIL NSK Challenge 2006

TILLEGGSREGLER TIL NSK Challenge 2006 TILLEGGSREGLER TIL NSK Challenge 2006 Arrangør: Norsk Sportsvogn Klubb Løpets navn: NSK - Challenge Løpet inngår i Challenge-cupen 2006. Løpets art: Challenge-løp som består av etapper med åpne og skjulte

Detaljer

PM 2017 FARRISRUNDEN lørdag 10. juni

PM 2017 FARRISRUNDEN lørdag 10. juni PM 2017 FARRISRUNDEN lørdag 10. juni Vi vil med dette ønske velkommen til Farrisrunden, som arrangeres for 22. gang, lørdag 10. juni. Som i fjor arrangeres også Sparebank1runden med og uten tidtaking.

Detaljer

RALLY HEDMARKEN 2017 Startprogram

RALLY HEDMARKEN 2017 Startprogram Startprogram 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Hamar 2. BESKRIVELSE: Rally Hedemarken 2017 er et nasjonalt rally bestående av 11 spesialstrekninger (SS), bundet sammen med transportetapper og en obligatorisk serviceplass

Detaljer

Også i 2014 inviterer. til. 9. og 10. mai 2014.

Også i 2014 inviterer. til. 9. og 10. mai 2014. Også i 2014 inviterer til 9. og 10. mai 2014. 1 Beskrivelse Også i 2014 inviterer Kristiansand Automobilklubb til Challenge løp. Løpet vil bli arrangert samtidig med Rally Sørland 2014. Løpet går over

Detaljer

Mjåvannsprinten 2016 Kristiansands Automobilklubb. TILLEGGSREGLER for Mjåvannsprinten 2016 Søndag 9. oktober 2016

Mjåvannsprinten 2016 Kristiansands Automobilklubb. TILLEGGSREGLER for Mjåvannsprinten 2016 Søndag 9. oktober 2016 Med forbehold om at alle søknader blir godkjent, inviterer Kristiansand Automobilklubb til Rally Sprint søndag 9. oktober 2016. Spesielle kjennetegn for Mjåvannsprinten: Engangslisens for kartleser kan

Detaljer

TILLEGGSREGLER for KNA Sydsprinten 20. MAI 2017 ART 1. Konkurransen avholdes i samsvar med ISR, NSR og disse tilleggsregler.

TILLEGGSREGLER for KNA Sydsprinten 20. MAI 2017 ART 1. Konkurransen avholdes i samsvar med ISR, NSR og disse tilleggsregler. TILLEGGSREGLER for KNA Sydsprinten 20. MAI 2017 ART 1 Konkurransen avholdes i samsvar med ISR, NSR og disse tilleggsregler. Konkurransen inngår i norgescupen for klasse 7 og 8 samt i KNA rallymesterskap.

Detaljer

Tilleggsregler. 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Tønsberg, Sandefjord og Larvik

Tilleggsregler. 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Tønsberg, Sandefjord og Larvik Tilleggsregler 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Tønsberg, Sandefjord og Larvik 2. BESKRIVELSE: Løpet er et sprintrally på asfalt, bestående av transportetapper og Spesialetapper. Det kjøres 2 SS over 4 omganger.

Detaljer

Seksjonsdommer ABC TRIAL 2016. OBS dette heftet er ment å illustrere reglene i SR, ved tvil må man sjekke hva som står i reglene.

Seksjonsdommer ABC TRIAL 2016. OBS dette heftet er ment å illustrere reglene i SR, ved tvil må man sjekke hva som står i reglene. Seksjonsdommer ABC TRIAL 2016 Presentasjon basert på originalutgave av Federation Internationale de Motocyclisme Trial Commission (CTR) Illustrasjoner: Klaus Hesler. Sist oppdatert mars 2016 OBS dette

Detaljer

Seksjonsdommer ABC TRIAL 2012

Seksjonsdommer ABC TRIAL 2012 Seksjonsdommer ABC TRIAL 2012 Presentasjon basert på originalutgave av Federation Internationale de Motocyclisme Trial Commission (CTR) Illustrasjoner: Klaus Hesler. Oversatt til Norsk av Maarten Mager.

Detaljer

Stavern Triatlonfestival

Stavern Triatlonfestival Stavern Triatlonfestival Velkommen! 5 og 6 juli 2008 Konkurransene arrangeres av klubben Oslofjord Triatlon. I 2008 arrangerer vi for fjerde år på rad. Alle konkurransene foregår i området rundt Kysthospitalet

Detaljer

Autoslalåm i Slemmestad Velkommen til Kaspers minneløp

Autoslalåm i Slemmestad Velkommen til Kaspers minneløp Autoslalåm i Slemmestad Velkommen til Kaspers minneløp Innbydelse og tilleggsregler Tilleggsreglene er offisielle fra mandag 1. mai 2017 Følg skiltene Slemmestad fra E-18. Fra E-18 kjøretid ca 15 minutter

Detaljer

Tilleggsregler. 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Nore og Uvdal

Tilleggsregler. 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Nore og Uvdal Tilleggsregler 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Nore og Uvdal 2. BESKRIVELSE: 22. Numedalsrally 2011 er et minirally og teller med i: NC Nasj. Kl.6-7-8, NMK Rallycup 2011, TRN Rally cup, klubbmesterskap rally NMK

Detaljer

KNA Kongsvinger. Kongsvinger Autoslalåm

KNA Kongsvinger. Kongsvinger Autoslalåm KNA Kongsvinger Inviterer til Kongsvinger Autoslalåm På Industrivegen Kongsvinger 14.05.2017 Adresse: Møller Bil Kongsvinger AS, Industrivegen 55, 2212 Kongsvinger Spørsmål ang arrangementet, eller påmelding

Detaljer

Tilleggsregler 2015. 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Elverum

Tilleggsregler 2015. 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Elverum Tilleggsregler 2015 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Elverum 2. BESKRIVELSE: Romjulsrally 2015 er et nasjonalt rally bestående av 4 spesialstrekninger (SS), bundet sammen med transportetapper og en obligatorisk

Detaljer

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av rektor 17.08.09, med hjemmel i Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av 26.06.08. Ved eksamen i Trondheim

Detaljer

Kommunikasjon og kjøredisiplin Kunngjort 2015-01-01

Kommunikasjon og kjøredisiplin Kunngjort 2015-01-01 270. 1.Flaggbruk ved løp på bane i nasjonale løp. For internasjonale løp er flaggbruken beskrevet i ISR Till.H. Flaggenes betydning er av samme som angitt i pkt.3, men ansvarsforholdet ved bruken av dem

Detaljer

Funksjonærsjef: Jan Sverre Solheim 90 67 20 47 Teknisk sjef: Roger Karlsen 41 03 41 00

Funksjonærsjef: Jan Sverre Solheim 90 67 20 47 Teknisk sjef: Roger Karlsen 41 03 41 00 HURUMSPRINTEN 2015 Tilleggsregler 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Hurum og Røyken 2. BESKRIVELSE: Løpet er et sprintrally på grus, bestående av transportetapper og Spesialetapper. Løpet består av 1 SS som kjøres

Detaljer

I. PROGRAM. Søndag 23 august Kl. 13:00 18:00

I. PROGRAM. Søndag 23 august Kl. 13:00 18:00 I. PROGRAM 05.08.2013 Offentliggjøring av løpets tilleggsregler og start av påmeldingtiden 19.08.2013 Påmeldingtiden for ordinær avgift avsluttes 23.08.2013 Påmeldingtiden med etteranmeldingsgebyr avsluttes

Detaljer

Dette møter dere i Electric Challenge 2016:

Dette møter dere i Electric Challenge 2016: Dette møter dere i Electric Challenge 2016: Dette er ikke et billøp som går ut på å kappkjøre eller kjøre fortest mulig fra A til Å! Hele løpet går ut på å være på riktig sted til riktig tid på tiendelen!

Detaljer

NMK Modum & Sigdal. STARTBEKREFTELSE. 1. og 2. NM runde i Bakkeløp

NMK Modum & Sigdal.  STARTBEKREFTELSE. 1. og 2. NM runde i Bakkeløp NMK Modum & Sigdal www.vikersundbakken.no STARTBEKREFTELSE 1. og 2. NM runde i Bakkeløp Vikersundbakken 23 og 24 April 2016 Arrangør: NMK Modum og Sigdal, postboks 9, 3350 Prestfoss www.vikersundbakken.no

Detaljer

Konkurransereglement for challengeløp 2010 Kunngjort 2010-03-09

Konkurransereglement for challengeløp 2010 Kunngjort 2010-03-09 551. Definisjoner 552. Formål 553. Ansvar 554. Tilleggsregler 555. Respekt for lover og offentlige bestemmelser 556. Forbikjøring 557. Fører og kartleser a) Besetning b) Klasseinndeling c) Bilklasser 558.

Detaljer

PM NM stafett 13. september!

PM NM stafett 13. september! NM- uka 2015 PM NM stafett 13. september Arena Arena for NM stafett er Frolfjellet skisenter. Start Start D17: kl. 0930 Start H17: kl. 1100 Klasser og løyper Klasse Løypelengde Stigning Antall poster Antatt

Detaljer

Løpssekretær: Grete Solberg 90967106 Løypesjef: Sambandssjef: Knut Heiberg 97143763 Funksjonærsjef: Teknisk kontrollsjef: Halvard Bergan 99540994

Løpssekretær: Grete Solberg 90967106 Løypesjef: Sambandssjef: Knut Heiberg 97143763 Funksjonærsjef: Teknisk kontrollsjef: Halvard Bergan 99540994 Tilleggsregler 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Nore og Uvdal 2. BESKRIVELSE: 21. Numedalsrally 2010 teller med i: NM rally 2010, Subaru cup, Ford Flexifuel Cup 2010, NMK Rallycup 2010, Norges cup klasse 7 og 8,

Detaljer

Funksjon Sted / Navn Telefon. Ansvarlig Klokker Lennart Andersson 0046 705441142. Utstyrs bil Ole Kristian Bråten 483 20 518

Funksjon Sted / Navn Telefon. Ansvarlig Klokker Lennart Andersson 0046 705441142. Utstyrs bil Ole Kristian Bråten 483 20 518 SAMBANDSPLAN Radio G I Rev. 09.02.14 Funksjon Sted / Navn Telefon L Sambandsbase Leif Kr. Broen 915 12 120 NØD NUMMER 482 81 928 Regnesentral Øystein Landsgård 909 12 451 L Løpsleder Stig Rune Kjernsli

Detaljer

Tilleggsregler 24. Numedalsrally 2014

Tilleggsregler 24. Numedalsrally 2014 1. Arrangørens navn: NMK Nore og Uvdal 3630 Rødberg www.numedalsrally.no Tlf: Grete Solberg, 9096 7106 Tlf: Egil Nygård, 9503 4243 Tilleggsregler 2. Beskrivelse: Numedalsrally 2014 teller med i: NC, (Norgescup)

Detaljer

INFORMASJON TIL ÅRETS DUATHLON I SARPSBORG

INFORMASJON TIL ÅRETS DUATHLON I SARPSBORG INFORMASJON TIL ÅRETS DUATHLON I SARPSBORG Sted: Sarpsborg / Kalnes Videregående skole Dato: 05. Mai Startnummer: Utdeling av startnummer i sekretariatet kl: 09.00-09.45 Startid lang: 10.00 Start kort:

Detaljer

Aurskog Høland RallySprint 2015

Aurskog Høland RallySprint 2015 Aurskog Høland RallySprint 2015 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Aurskog Høland 2. BESKRIVELSE: Løpet er ett sprintrally på 100% asfalt Løpet består av 1 SS, som kjøres min. 3 ganger. Løpets lengde er på ca 50 KM.

Detaljer

Hvordan bruke tidtaker utstyret til Inndal IL

Hvordan bruke tidtaker utstyret til Inndal IL Hvordan bruke tidtaker utstyret til Inndal IL Dette er en enkel beskrivelse på hvordan man bruker tidtaker utstyret som er anskaffet. Det er samme bruksmåte, enten man skal arrangere langrenn, terrengløp

Detaljer

Løpet inngår i Norsk Bilgaranti Challenge-cup 2013.

Løpet inngår i Norsk Bilgaranti Challenge-cup 2013. Tilleggsregler 1 Arrangør: NMK Sør-Gudbrandsdal 2 Løpets navn: «Challenge Lillehammer 2013». Løpets adresse: NMK Sør-Gudbrandsdal, Postboks 1088, 2611 Lillehammer Telefon: 4049 4022 (Olve Klevmo Møller)

Detaljer

6. HOVEDFUNKSJONÆRER: Løpsleder: John B. Killingmo 911 49 091 Ass. løpsleder: Harald Bogstad 922 57 312

6. HOVEDFUNKSJONÆRER: Løpsleder: John B. Killingmo 911 49 091 Ass. løpsleder: Harald Bogstad 922 57 312 Tilleggsregler 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Aurskog-Høland 2. BESKRIVELSE: Aurskog-Høland Rally 2011 er et nasjonalt hastighetsløp som er en konkurranse hvor hastighet er avgjørende for resultatet. Konkurransen

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER. for Telenor-regattaen 2012. Torsdag 6. september

SEILINGSBESTEMMELSER. for Telenor-regattaen 2012. Torsdag 6. september SEILINGSBESTEMMELSER for Telenor-regattaen 2012 Torsdag 6. september 1. REGLER Regattaen vil være underlagt ISAFs Kappseilingsregler for 2009-2012, Norges Seilforbunds forskrifter, reglene for den (de)

Detaljer

Spørsmålshefte. Spørsmålshefte

Spørsmålshefte. Spørsmålshefte Pangea Matematikk konkurranse Spørsmålshefte Spørsmålshefte 2017 6. Klasse Arrangør Pangea matematikk konkurranse på sosiale medier Følg oss på sosiale medier. Vi vil informere deg på Twitter, Facebook

Detaljer

INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER

INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER RALLY TELEMARK 7-8 SEPTEMBER 2012. TILLEGSREGLENE ER OFFISIELLE FRA TORSDAG 2. AUGUST 2012 KL 12:00. 1. ARRANGØRS NAVN: NAF Notodden og Omegn og NAF Motorsport Asker og Bærum

Detaljer

Tilleggsregler 23. Numedalsrally 2013

Tilleggsregler 23. Numedalsrally 2013 1. Arrangørens navn: NMK Nore og Uvdal 3630 Rødberg www.numedalsrally.no Tlf: Grete Solberg, 9096 7106 Tlf: Egil Nygård, 9503 4243 Tlf: Torill Karlsrud, 9067 3555 2. Beskrivelse: Numedalsrally 2013 teller

Detaljer

Kjøring i kolonne Teoridel til Road Captain kurs 9.4.2014 Oslo Chapter

Kjøring i kolonne Teoridel til Road Captain kurs 9.4.2014 Oslo Chapter Kjøring i kolonne Teoridel til Road Captain kurs 9.4.2014 Road Captain kurs 2014 Road captainkurs inneholder: Teorikveld (2 timer) Praktisk kjøretrening avholdes tirsdag 29. april kl 1900 Deltakelse på

Detaljer

Som en del av klubbens 80 års jubileum inviterer. til. 26. og 27. april 2013.

Som en del av klubbens 80 års jubileum inviterer. til. 26. og 27. april 2013. Som en del av klubbens 80 års jubileum inviterer til 26. og 27. april 2013. 1 Beskrivelse Som en del av markeringen av Kristiansand Automobilklubbs 80 års jubileum inviteres det til Challenge løp 26. og

Detaljer

NMK Modum & Sigdal. www.vikersundbakken.no STARTBEKREFTELSE. 1. og 2. NM runde i Bakkeløp 1. og 2. NC runde i Norges-cup

NMK Modum & Sigdal. www.vikersundbakken.no STARTBEKREFTELSE. 1. og 2. NM runde i Bakkeløp 1. og 2. NC runde i Norges-cup NMK Modum & Sigdal www.vikersundbakken.no STARTBEKREFTELSE 1. og 2. NM runde i Bakkeløp 1. og 2. NC runde i Norges-cup Vikersundbakken 1 og 2 Mai 2015 Arrangør: NMK Modum og Sigdal, postboks 9, 3350 Prestfoss

Detaljer

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende.

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt layer-by-layer metode og deretter en metode for viderekommende. Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende. Olve Maudal (oma@pvv.org) Februar, 2012 Her er notasjonen som

Detaljer

INNHOLD: 9.1 PROSEDYRE FOR REGISTRERING... 8

INNHOLD: 9.1 PROSEDYRE FOR REGISTRERING... 8 TILLEGGSREGLER 2 INNHOLD: 1 Program... 4 1.1 TIDSPLAN FØR LØPET:... 4 1.2 TIDSPLAN UNDER LØPET:... 4 2 Organisasjon og beskrivelse... 4 2.1 LØPETS STATUS... 4 2.2 LØPETS OMFANG... 4 2.3 ARRANGØRLISENS

Detaljer

Tilleggsregler. 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Aurskog-Høland

Tilleggsregler. 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Aurskog-Høland Tilleggsregler 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Aurskog-Høland 2. BESKRIVELSE: Aurskog-Høland Rally 2014 er et nasjonalt rally. Konkurransen består av transportetapper og spesialstrekninger (SS). Løpet inngår i

Detaljer

RALLY HEDMARKEN 2015

RALLY HEDMARKEN 2015 Tilleggsregler 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Hamar 2. BESKRIVELSE: Rally Hedemarken 2015 er et nasjonalt rally bestående av 13 spesialstrekninger (SS), bundet sammen med transportetapper og en obligatorisk serviceplass

Detaljer

INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER RALLY TELEMARK 2-3 SEPTEMBER 2011.

INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER RALLY TELEMARK 2-3 SEPTEMBER 2011. INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER RALLY TELEMARK 2-3 SEPTEMBER 2011. 1. ARRANGØRS NAVN; NAF Notodden og Omegn og NAF Motorsport Asker og Bærum 2. BESKRIVELSE; Rally Telemark 2011 er et nasjonalt hastighetsløp

Detaljer

Reglement for Challengeløp 2015 Kunngjort 2015-01-01

Reglement for Challengeløp 2015 Kunngjort 2015-01-01 551. Definisjoner 552. Formål 553. Ansvar 554. Tilleggsregler 555. Respekt for lover og offentlige bestemmelser 556. Forbikjøring 557. Fører og kartleser a) Besetning b) Klasseinndeling c) Bilklasser 558.

Detaljer

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456 Monterings og bruksanvisning For TAB Ryggehjelp Innhold 1. Generelle råd... 1 2. Slik virker TAB... 2 3. Sikkerhetshensyn... 2 4. Montering... 3 5. Elektrisk oppkobling... 6 6. Tekniske data... 7 7. Vedlikehold...

Detaljer

STARTPROGRAM. Liersprinten CHALLENGE KURS/TRENINGSLØP 14.APRIL 2012.

STARTPROGRAM. Liersprinten CHALLENGE KURS/TRENINGSLØP 14.APRIL 2012. STARTPROGRAM. Liersprinten CHALLENGE KURS/TRENINGSLØP 14.APRIL 2012. Arrangør: KNA Drammen. (Sammen med gode medhjelpere). Løpets art: Challenge-løp som består av etapper med åpne og hemmelige tidskontroller.

Detaljer

Konkurransereglement for challenge 2014 Kunngjort 2014-01-01

Konkurransereglement for challenge 2014 Kunngjort 2014-01-01 551. Definisjoner 552. Formål 553. Ansvar 554. Tilleggsregler 555. Respekt for lover og offentlige bestemmelser 556. Forbikjøring 557. Fører og kartleser a) Besetning b) Klasseinndeling c) Bilklasser 558.

Detaljer

Inviterer til bakkeløp på Storefjell 28 mai 2016

Inviterer til bakkeløp på Storefjell 28 mai 2016 NMK Gol Inviterer til bakkeløp på Storefjell 28 mai 2016 Innhold I. PROGRAM... 2 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE... 3 2.1 Løpet teller i:... 3 2.2 Beskrivelse... 3 2.3 Telefon Løpsdagen / Hjemmeside...

Detaljer

Startprogram. 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Aurskog-Høland

Startprogram. 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Aurskog-Høland Startprogram 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Aurskog-Høland 2. BESKRIVELSE: Aurskog-Høland Rally 2012 er et nasjonalt rally. Konkurransen består av transportetapper og spesialstrekninger (SS). Løpet inngår i NM,

Detaljer

INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER

INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER Tilleggsreglene er offisielle fra mandag 3. august 2015 Lag og foreninger gjør det mulig for oss å utøve rallysporten. På forhånd tusen takk. RALLY TELEMARK TLF NØDNUMMER:

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER for Telenor-regattaen 2007

SEILINGSBESTEMMELSER for Telenor-regattaen 2007 SEILINGSBESTEMMELSER for Telenor-regattaen 2007 Vestfjorden Seilforening. 1. REGLER Regattaen vil være underlagt ISAFs Kappseilingsregler for 2004-2008, Norges Seilforbunds forskrifter, reglene for den

Detaljer

Bruksanvisning Emit Start Display ESD2

Bruksanvisning Emit Start Display ESD2 Bruksanvisning Emit Start Display ESD2 (c) Emit as, 18.12..2009, rev 1b EMIT STARTDISPLAY ESD2 ESD2 er et digitalt startdisplay velegnet for orientering, langrenn, skiskyting, sykling og andre idretter

Detaljer

Velkommen til Risavika Havn

Velkommen til Risavika Havn HMS informasjon Innhold Velkommen til Risavika Havn...4 Hvis ulykken er ute...5 Brann...5 HMS-stasjoner...6 Redningsutstyr...6 ISPS adgang...7 HMS-kart...8 Verneutstyr...10 Trafikale forhold...11 Sikker

Detaljer

NMK Tønsberg https://www.facebook.com/nmktonsberg/ Klubbløp

NMK Tønsberg https://www.facebook.com/nmktonsberg/ Klubbløp Teknisk arrangør LØPET ARRANGERES I HENHOLD TIL ISR, NSR SAMT DISSE TILLEGGSREGLER Arrangørs hjemmeside Status NMK Tønsberg https://www.facebook.com/nmktonsberg/ Klubbløp TILLEGGREGLER FOR KLUBBLØP NMK

Detaljer

KONTROLLRAPPORT FOR BAKKELØP

KONTROLLRAPPORT FOR BAKKELØP KONTROLLRAPPORT FOR BAKKELØP Mesterskap: [ ] NM Arr. Lisens nr.: Dato: Løpsform: Arrangør: Bane: Mesterskap: Mesterskapsklasser: Løpsleder: Lisens nr.: Teknisk kontrollant: Lisens nr.: Juryleder: Lisens

Detaljer

Tilleggsregler 25. Numedalsrally 2015

Tilleggsregler 25. Numedalsrally 2015 1. Arrangørens navn: NMK Nore og Uvdal 3630 Rødberg www.numedalsrally.no Tlf: Grete Solberg, 9096 7106 Tlf: Egil Nygård, 9050 1940 Tlf: Tore Haug, 99525599 2. Beskrivelse: 25.Numedalsrally 2015 teller

Detaljer

Teknisk kontroll: Deltagerkontakt: Utregnesjef: Medisinsk ansvarlig: Runar Granstad 90013000

Teknisk kontroll: Deltagerkontakt: Utregnesjef: Medisinsk ansvarlig: Runar Granstad 90013000 1 Tilleggsregler 1. ARRANGØRENS NAVN: NMK Hadeland i samarbeide med NMK Gardermoen. 2. BESKRIVELSE: TRN Superselma Gardermo Sprinten 2015 er en rallysprint på asfalt med enkelte innslag av grus, bestående

Detaljer

Opplæring treningsansvarlige Formel-K

Opplæring treningsansvarlige Formel-K Opplæring treningsansvarlige Formel-K 14.04.2011 2004 HVEM BESTEMMER? FIA Det internasjonale Bilsportforbundet Norges Bilsportforbund - NBF CIK-FIA Den internasjonale Kartingseksjonen NBF s Kartingseksjon

Detaljer

Vårstafetten og Vårspretten - Lørdag 25. APRIL 2009

Vårstafetten og Vårspretten - Lørdag 25. APRIL 2009 PM Vårstafetten og Vårspretten - Lørdag 25. APRIL 2009 Fellesopplysninger: PARKERING Parkering skjer på arena. Veien de siste 500m er smal og her vil det bli enveiskjøring. Parkeringen ligger i et beboelsesområde

Detaljer

5 Kjøring i kryss. Kjøring i kryss

5 Kjøring i kryss. Kjøring i kryss 5 Kjøring i kryss Kjøring i kryss 5 Innhold - Kjøring mot kryss - Plassering foran kryss - Vikeplikt i kryss - Rundkjøring er også veikryss - Kjøremønstre i tre vanlige rundkjøringer - Oppgaver 59 Kjøring

Detaljer

Nasjonalt konkurransereglement for Drifting

Nasjonalt konkurransereglement for Drifting 2016 Nasjonalt konkurransereglement for Drifting Sist endret: Driftingseksjonen NBF 1/1/2016 8. Nasjonalt konkurransereglement for Drifting Konkurranseform Konkurranseformen er i utgangspunktet fri, men

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER for Telenor-regattaen 2009

SEILINGSBESTEMMELSER for Telenor-regattaen 2009 SEILINGSBESTEMMELSER for Telenor-regattaen 2009 Vestfjorden Seilforening. 1. REGLER Regattaen vil være underlagt ISAFs Kappseilingsregler for 2009-2012, Norges Seilforbunds forskrifter, reglene for den

Detaljer

RALLY HEDMARKEN 2014

RALLY HEDMARKEN 2014 Tilleggsregler 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Hamar- Vendkvern Motorbane. Orgnr.: 993467154 2. BESKRIVELSE: Rally Hedemarken 2014 er et nasjonalt rally bestående av 12 spesialstrekninger (SS), bundet sammen med

Detaljer

24. og 25. april 2015 inviterer. til. Tilleggsregler.

24. og 25. april 2015 inviterer. til. Tilleggsregler. 24. og 25. april 2015 inviterer til og Tilleggsregler. 1 INNHOLD: 1. Arrangør... 4 2. Beskrivelse av løpet... 4 2.1 Løpets status... 4 3. Rally kontor/base... 4 4. Tidsprogram... 4 5. Regler... 5 6. Arrangør

Detaljer

Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER

Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER Vedtatt av styret den 05.11.2015. Presisering av regel 7, pkt. 1. Framlagt på generalforsamling 17.03.2016. 1. Generelt I følge disse vedtekter påligger det enhver

Detaljer

TRENING OG RENN I ALPINANLEGG

TRENING OG RENN I ALPINANLEGG 212496_NSF_Trening_Brosjyre 22.10.01 15:31 Side 1 TRENING OG RENN I ALPINANLEGG Anbefalte retningslinjer utarbeidet av Norske Skiheisers Forening i samarbeid med Norges Skiforbund Første utgave oktober

Detaljer

TRENINGSPROTOKOLL BILCROSS / RALLYCROSS / CROSSKART

TRENINGSPROTOKOLL BILCROSS / RALLYCROSS / CROSSKART TRENINGSPROTOKOLL BILCROSS / RALLYCROSS / CROSSKART Håndhevelse av regler treningsansarlig Hovedansvar: Ansvar delegeres til: - Klubber Som treningsansvarlig påtar du deg ansvar i henhold til Det Nasjonale

Detaljer

INNHOLD: 9.1 PROSEDYRE FOR REGISTRERING... 8

INNHOLD: 9.1 PROSEDYRE FOR REGISTRERING... 8 TILLEGGSREGLER 2 INNHOLD: 1 Program... 4 1.1 TIDSPLAN FØR LØPET:... 4 1.2 TIDSPLAN UNDER LØPET:... 4 2 Organisasjon og beskrivelse... 4 2.1 LØPETS STATUS... 4 2.2 LØPETS OMFANG... 4 2.3 ARRANGØRLISENS

Detaljer

RALLY TELEMARK TLF NØDNUMMER: 940 55 103

RALLY TELEMARK TLF NØDNUMMER: 940 55 103 INNHOLDSPUNKTER: 1. ARRANGØRS NAVN: 2. BESKRIVELSE 3. ISR / NSR. 4. ARRANGØRLISENS 5. SPORTSKOMITE 6. DETALJERT BESKRIVELSE 7. ULYKKESKOMMISJON 8. TID, STED OG TLF. LØPSDAGEN 9. ANMELDELSE 10. DELTAGERBEGRENSNING

Detaljer

Telefon: 4049 4022 (Olve Klevmo Møller), e-post: olvekm@gmail.com

Telefon: 4049 4022 (Olve Klevmo Møller), e-post: olvekm@gmail.com Tilleggsregler 1 Arrangør: NMK Sør-Gudbrandsdal Telefon: 4049 4022 (Olve Klevmo Møller), e-post: olvekm@gmail.com Web: www.challengeportalen.no 2 Løpets navn: Challenge Lillehammer 2015 Løpet inngår i

Detaljer

1. ØVELSENE: (oppdatert 19.10-2009) Klasse 1

1. ØVELSENE: (oppdatert 19.10-2009) Klasse 1 1. ØVELSENE: (oppdatert 19.10-2009) Klasse 1 101. STOPP SITT 102. STOPP SITT STÅ 103. STOPP SITT DEKK 104. STOPP SITT DEKK SITT 105. STOPP SITT - GÅ RUNDT 106 STOPP SITT DEKK - GÅ RUNDT 107 HØYRE SVING

Detaljer

Kommunikasjon og kjøredisiplin

Kommunikasjon og kjøredisiplin Kommunikasjon og kjøredisiplin 270. 1.Flaggbruk ved løp på bane i nasjonale løp. For internasjonale løp er flaggbruken beskrevet i ISR Till.H. Flaggenes betydning er av samme som angitt i pkt.3, men ansvarsforholdet

Detaljer

Løpsleder: John B. Killingmo 911 49 091 Ass. løpsleder: Harald Bogstad 922 57 312 Løypesjef: Erik Berntsen 901 71 310

Løpsleder: John B. Killingmo 911 49 091 Ass. løpsleder: Harald Bogstad 922 57 312 Løypesjef: Erik Berntsen 901 71 310 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Aurskog-Høland 2. BESKRIVELSE: Aurskog-Høland Rally 2009 er et nasjonalt hastighetsløp som er en konkurranse hvor hastighet er avgjørende for resultatet. Konkurransen består av transportetapper

Detaljer

Leder: Frederick C. Lund 32081583 971 96 702

Leder: Frederick C. Lund 32081583 971 96 702 Tilleggsregler 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Gol, NMK Valdres og NAF Hallingdal 2. BESKRIVELSE: Mountain Rally Norway 2010 arrangeres 23. januar 2010 av NMK Gol, NMK Valdres og NAF Hallingdal. Mountain Rally

Detaljer

Tilleggsregler Romjulsrally

Tilleggsregler Romjulsrally 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Elverum 2. BESKRIVELSE: Romjulsrally 2017 er et nasjonalt rally bestående av 6 spesialstrekninger (SS), bundet sammen med transportetapper og en obligatorisk serviceplass på Starmoen

Detaljer

Starttider Trimklassen: Valgfri start mellom 14:00 og 14:20

Starttider Trimklassen: Valgfri start mellom 14:00 og 14:20 Deltagerkonvolutt Hent deltagerkonvolutten i god tid. Den kan hentes på følgende steder (andre kan hente startnummer for deg): Torsdag 25.09 kl 12:00-19:00: Löplabbet Pilestredet Fredag 26.09 kl 10:00-19:00:

Detaljer

Tilleggsregler Romjulsrally 2005

Tilleggsregler Romjulsrally 2005 Tilleggsregler Romjulsrally 2005 ARRANGØR NMK Elverum BESKRIVELSE Romjulsrally 2005 er et nasjonalt minirally bestående av 2 spesialstrekninger bundet sammen med transportetapper og en obligatorisk serviceplass

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Veioppmerking på kommunale veier i Oslo for perioden 17-BYM-2015

KRAVSPESIFIKASJON. Veioppmerking på kommunale veier i Oslo for perioden 17-BYM-2015 KRAVSPESIFIKASJON Veioppmerking på kommunale veier i Oslo for perioden 2016 2019 17-BYM-2015 BESKRIVELSE AV YTELSER SOM OMFATTES AV OPPDRAGET 1. Orientering om arbeidet Dette oppdraget omfatter vedlikehold

Detaljer

Lagledermøte. onsdag 29. mars 2017

Lagledermøte. onsdag 29. mars 2017 Lagledermøte onsdag 29. mars 2017 Agenda Opprop Arrangør og jury Konkurranseprogram Reglement Teamsprint Startlister Parkering / Trafikk Stadion og løyper torsdag Stadion og løyper fredag Oppvarmingsløype

Detaljer

TRENINGSPROTOKOLL FOR BANE

TRENINGSPROTOKOLL FOR BANE TRENINGSPROTOKOLL FOR BANE ÅR INNHOLD TRENINGSPROTOKOLL Instruks for treningsansvarlige Telefonliste til nøkkelpersoner i klubben Vaktliste for treningsansvarlige Instruks for flaggvakter Bestemmelser

Detaljer

INNHOLD: 9.1 PROSEDYRE FOR REGISTRERING... 8

INNHOLD: 9.1 PROSEDYRE FOR REGISTRERING... 8 TILLEGGSREGLER 2 INNHOLD: 1 Program... 4 1.1 TIDSPLAN FØR LØPET:... 4 1.2 TIDSPLAN UNDER LØPET:... 4 2 Organisasjon og beskrivelse... 4 2.1 LØPETS STATUS... 4 2.2 LØPETS OMFANG... 4 2.3 ARRANGØRLISENS

Detaljer

9. og 10. mai 2014 inviterer. til. Tilleggsregler.

9. og 10. mai 2014 inviterer. til. Tilleggsregler. 9. og 10. mai 2014 inviterer til og Tilleggsregler. 1 INNHOLD: 1. Arrangør... 4 2. Beskrivelse av løpet... 4 2.1 Løpets status... 4 3. Rally kontor/base... 4 4. Tidsprogram... 4 5. Regler... 5 6. Arrangør

Detaljer

KONTROLLRAPPORT FOR FORMEL - K LØP

KONTROLLRAPPORT FOR FORMEL - K LØP KONTROLLRAPPORT FOR FORMEL - K LØP Arrangør: Løpsdato: Mesterskap: [ ] NM [ ] NC [ ] Nordisk [ ] Annet: HOVEDFUNKSJONÆRER Lisens nr. Lisens type Løpsleder: Teknisk kontrollant: Juryformann: Jury: Jury:

Detaljer

Tilleggsregler. 1. ARRANGØRENS NAVN: NMK Hadeland

Tilleggsregler. 1. ARRANGØRENS NAVN: NMK Hadeland 1 Tilleggsregler 1. ARRANGØRENS NAVN: NMK Hadeland 2. BESKRIVELSE: Rally Hadeland 2017 er et nasjonalt sprint rally bestående av 3 spesialstrekninger (SS) som kjøres to ganger, med mulighet for bensinfylling

Detaljer

Tilleggsregler. 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Nore og Uvdal

Tilleggsregler. 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Nore og Uvdal Tilleggsregler 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Nore og Uvdal 2. BESKRIVELSE: teller med i: NM rally 2009, Subaru cup, Peugeot Super Cup, Ford Flexifuel Cup 2009, NMK Rallycup 2009, klubbmesterskap rally NMK Nore

Detaljer

BRUDE Doublehanded Opplevelse & Utfordring

BRUDE Doublehanded Opplevelse & Utfordring BRUDE Doublehanded Opplevelse & Utfordring SEILINGSBESTEMMELSER 1. REGLER 1.1. Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene - ISAFs Kappseilingsregler for 2013-2016 1.2.

Detaljer

INFORMASJON OM OVERNATTING BKTS 2017

INFORMASJON OM OVERNATTING BKTS 2017 INFORMASJON OM OVERNATTING BKTS 2017 Ankomst Ved oppmøte på stevnekontoret i Leangen ishall vil dere få en utskrift av dette dokumentet med beskrivelse av kjørerute til skolene ( de ligger rett ved siden

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER for Telenor-regattaen 2010 Torsdag 2 september 2010

SEILINGSBESTEMMELSER for Telenor-regattaen 2010 Torsdag 2 september 2010 SEILINGSBESTEMMELSER for Telenor-regattaen 2010 Torsdag 2 september 2010 Vestfjorden Seilforening. 1. REGLER Regattaen vil være underlagt ISAFs Kappseilingsregler for 2009-2012, Norges Seilforbunds forskrifter,

Detaljer

My-Bodyguard Pro II forenklet bruksanvisning

My-Bodyguard Pro II forenklet bruksanvisning Side 1 av 5 My-Bodyguard Pro II forenklet bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1 Knapper... 2 1.1 Nødsituasjon Rød og Grønn knapp samtidig... 2 1.2 Assistanse Rød knapp... 2 1.3 Bekreftelse Grønn knapp...

Detaljer

Lørdag 20. oktober 2012 TILLEGGSREGLER

Lørdag 20. oktober 2012 TILLEGGSREGLER Lørdag 20. oktober 2012 TILLEGGSREGLER Arrangør: NAF Øvre Østfold Løpets adresse er: NAF Øvre Østfold, Slemmestadveien 30, 1408 Kråkstad Telefon: 954 07 068. www.naf.no/ovreostfold torillrb@online.no Løpets

Detaljer