Enebolig, Varangerbotn, Unjargga Nesseby

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Enebolig, Varangerbotn, Unjargga Nesseby"

Transkript

1 Enebolig, Varangerbotn, Unjargga Nesseby Frittliggende enebolig på stor eiet tomt, beliggende ved sentrumsområdet i kommunen Solrik tomt med god utsikt Nær tilknytning til naturen med rike muligheter for et allsidig friluftsliv herunder jakt, fiske og bærplukking Eiet tomt på 2553,9 m2 Salgsverdi kr ,- Låneverdi kr ,- Byggeår: soverom BTA: 185m2 BRA : 164m2 BRA P-rom: 164 m2 BRA S-rom: 6 m2 Advokat Per S Johannessen mna wwwsentrumadvokaterno - tlf

2 FOTO Kjøkken Kjøkken 2

3 FOTO Stue 3

4 FOTO Soverom og gang i på hovedplanet Bad 4

5 Oppdrag nr 13/0018 Sak nr 3313_ Salgsoppgave/prospekt Beskrivelse Eier: Betegnelse: Adresse: Eierform: Tinglyste forpliktelser - (Heftelser): Guri Merete Bongo, Jan Lehto, Liv Solfrid Lehto Gnr11 Bnr188 Varangerbotn, 9840 Varangerbotn Selveier For all fast eiendom har kommunen legalpanterett (ikke tinglyst) i eiendommen som sikkerhet for skyldige kommunale avgifter og evt eiendomsskatt Slike panteretter vil alltid følge eiendommen Obligasjon pål kr ,- til Husbanken Pantedok Pål Kr ,- til Sparebank 1 Nord Norge Servitutter: Ingen servitutter registrert Adkomst/parkering: Eiendommen har god adkomst fra offentlig vei og mulighet for parkering av flere kjøretøy Areal: Bruttoareal (BTA) totalt: 185m2 P-rom totalt: 164m2 Arealoppmåling er foretatt av takstmann Arealene er beregnet ut i fra vedlagte plantegninger og er ikke kontrollmålt av megler Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard NS 3940 og retningslinjer for arealmåling, uten hensyn til byggeforskriftenes krav til rom Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige etter NS 3940 Innhold: Primærrom: Sokkeletasje: Yttergang, hall, entré, et soverom, toalett, badstue, vaskerom Hovedplan: Stue, kjøkken, entré, bad og to soverom Sekundærrom: To boder Øvrige: Garasje Standard: Innvendige overflater: Gulv er belagt med parkett og vinylbelegg Vegger er generelt tapetsert og malt Himlinger er kledd med ubehandlet himlingsplater som er malt, dels med rupanel panel Overflatene er sterkt slitt og må påregnes oppussing 5

6 I enkelte rom er det spor etter fuktinntrengning i himlingene Hvitevarer: Hvitevarer medfølger ikke med mindre annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven Det samme gjelder evt vegghengt flatskjerm, musikkanlegg og komplett parabolanlegg Bolig info hentet ut fra boligsalgsrapport av Frittliggende enebolig med stor eiet tomt beliggende ved sentrumsområdene i kommunen Boligen ligger 800 m fra kommunesenteret Varangerbotn mot Tana og har atkomst fra E6 Det er daglige bussforbindelser fra Varangerbotn til Tana, Vadsø og Kirkenes Kommentarer til planløsningn: Adkomst til garasje fra boligen i hallen i sokkeletasjen Det er ikke montert gasstett dør og det er ikke sluse Dette medfører fare for inntrengning av eksosgasser i boligen Kaldloftet er disponibelt for innredning til oppholdsrom og utgjør 34 m² BRA Arealet mangler gulv og medtas ikke i arealoppsettet men verdien av rommet er inkludert i beregnet teknisk verdi Grunn og fundamenter av byggegrunn og fundamentering Grunnundersøkelser ikke foretatt Antatt sand/morenemasser i svakt skrånende terreng Antatt fundamenter av plasstøpt betong i frostfri dybde TG:1 Grunnmur Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger Grunnmur av lettklinkerblokk innvendig dels pusset og malt, dels utlektet og kledd med platekledning Utvendig antatt slemmet og montert grunnmursplate under terreng Grunnet dypt snødekke er det ikke gjort en utvendig inspeksjon av bygget på kortsider og bakre langside(nord) I garasjen er det saltutslag på muren mot øst som tyder på fuktinnsig Forutsatt at grunnforholdene er morener slik opplyst av eier, antas det at fuktinnsiget kommer fra overflatevann Dette kan i så fall bety at fallforholdene inne ved muren ikke er optimale Det er ikke registrert sprekker eller riss i grunnmuren men en støttemur mot vest under veranda har en åpning mot hovedmur som tyder på en tidligere bevegelse/setning Drenering ene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør Observasjonene er visuelle Flg opplysning gitt av eier: Det er grunnmursmatte over singel under huset, dreneringsrør og grunnmurspapp rundt hele grunnmuren for evt dreneringsledning er fra 30 til 60 år TG: 1 Veggkonstruksjon og utvendige fasader Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og fasader, med tilfeldig valgte stikktakinger der det er treverk Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt fra bakkenivå Antatt 150 mm isolert bindingsverk av tre Innvendig generelt platekledd, utvendig kledd med liggende panel Utvendige overflater er noe værslitt Normalt intervall for maling av trepanel og tømmer er mellom 6 og 12 år I værharde strøk noe kortere intervall Etter 5-6 gangers overmaling mister kledningen evnen til å puste og treverket vil kunne sprekke opp 6

7 Vinduer og dører Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakinger med hensyn til råteskader Det er foretatt kontroll på tilfeldig valgte åpne- og lukkemekanismer Det anmerkes derfor at ikke absolutt alle dører og vinduer trenger å være fullstendig funksjonstestet Vinduene består av 2-lags isolerglass og er av type Husmorvindu Vinduene og dørene er fra byggetidspunktet bortsett fra verandadør som i flg eier er skiftet i 2006 Det er ikke påvist fukt, sopp, råte, punkterte glass eller vindskjevheter i vinduene men rammene er noe fuktskjoldet pga kondensavsetning Ventilspalter i de fleste vinduene Ingen unormal slitasje påvist i lås/beslag/hengsler Glatte finérte innvendige dører og teak ytterdør med glassfelt En innvendig dør er slagskadet, for øvrig er det ikke registrert unormal slitasje for vinduer er normalt 25 år Normalt intervall for utvendig maling av vinduer er mellom 2 og 6 år I værharde strøk noe kortere Takkonstruksjon Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjenglige steder Tilfeldige stikktakinger foretas Det er ikke flyttet på lagrede gjenstander og lignende Plassbygde loftromstakstoler/-"sperrer" pålagt taktro av sponplater og tekket med papp Loftet har ventilering i raftekasser Spor etter tidligere lekkasje ble registrert vest for takluke Isolasjonen mot etasjen under er ikke papirbelagt Dette medfører noe redusert varmeisolasjon Det er ellers ikke registrert fuktskader på konstruksjonen TG: 1 Taktekking Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser Grunnet snødekke er takoverflater ikke inspisert Papptekkingen har imidlertid uttjent forventet levetid for papptekke er år Renner, nedløp og beslag Undersøkelsen omfatter visuell vurdering som gjelder mekanisk skade, rust mm Renner og nedløp av plast Utover normal slitasje påvises ingen skader på renner og nedløpdet samme gjelder takfotbeslag, rennekroker eller nedløpsklammer Valgt TG er satt ut fra alder og levetidsbetraktninger Takrenner/nedløp i plast har en levetid på år Terrasse, balkonger og utvendige trapper Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger Rekkverk kontrolleres Veranda av tre med bjelkelag og spaltegolv Rekkverk av tre Treverket er malt og det er uvisst om treverket er impregnert Ingen avvik registrert Ingen spesielle merknader Piper og ildsteder Her vurderes pipens synlige sider, samt forhold vedr feieluke Tetthet og funksjon er ikke 7

8 kontrollert For ildsteder vurderes avstand til brennbart materiale Ettløps elementpipe av lettklinkerelementer Overflatene er pusset og malt i etasjene, ubehandlet på loft Peisovn i sokkel og vedovn montert i stue er påkoblet pipa Røkrørsinnføringen i stua er noe løs pga oppsmuldring av pussen rundt røret Etasjeskillere Visuelle observasjoner som spesielt omfatter forhold angående vesentlige skjevheter som kan ha kontruksjonsmessige negative avvik Etasjeskiller mellom etasjene antas utført som isolert bjelkelag av 48x198 bjelker Gulv antas lagt med sponplatedekke Noe knirk registreres og kommer som flg av ulik tørking mellom materialene TG: 1 Rom under terreng Undersøkelsen omfatter visuell kontroll av fuktmåling av tilfeldig valgte punkter på tilgjengelige flater Risikokonstruksjoner er benevnt, det vil si konstruksjonstyper som erfaringsmessig har høy skadefrekvens Der det er krypkjeller er denne kontrollert om ikke annet er nevnt Gulvene i sokkeletasjen har vært belagt med vinylbelegg og gulvtepper Disse er i hovedsak fjernet Undergulv av støpt og glattet/avrettet betong Overflatene har noe skjevheter og en oppjustering må påregnes Søk etter fukt viste noe forhøyete verdier men disse var jevnt like over etasjen Dette tyder på at det er noe fukttransport fra bakken under Søk på murvegger ga ingen indikasjoner på fuktproblemer Utlektede vegger er en risikokonstruksjon hvor evt fukt ikke kan påvises uten å åpne overflatene Bad, hovedetasje Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene Fuktvurderinger med påregnelige skader er foretatt i områder som gulv og vegger Tilstøtende rom og rom i etasjen under baderom er også besiktiget hvis disse rom tilhører samme boenhet Ventilasjon på rommet kommenteres Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres Baderomsinnredninger vurderes Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr Badet er kledd med sponplater på vegg og tapetsert Fuktinntrengning i tapetskjøtene har medført noe svertesopp og svelling Rundt sluket er gulvet svellet som flg av fukt Noe svakt fall på gulv i forhold til dagens krav Badets tilstand og alder medfører at rommet må påregnes totalrenovert Noe fuktmerker i himling tyder på at det har vært lekkasjer fra loftet, sannsynligvis som følge av innblåst snø som har tint for baderom er inntil 25 år TG: 3 Bad, Sokkel I sokkeletasjen er det påbegynt bygging av en badeavdeling med badstue og kombinert dusjrom/toalett Toalettet må påregnes renovert Badstua har ikke vært i bruk for baderom er inntil 25 år TG: 3 Vaskerom Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene Fuktvurderinger med påregnelige skader er foretatt i områder som gulv og vegger Tilstøtende rom og rom i etasjen under vaskerom er også besiktiget hvis disse rom tilhører samme boenhet Ventilasjon på rommet kommenteres Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr 8

9 Vaskerommet har egen utgang Rommet er innredet med en relativt ny vannbereder, trykktank og opplegg for vaskemaskin Overflatene er dels ubehandlet Forventet levetid for våtrom er inntil 25 år TG: 3 Kjøkken Visuell observasjon spesielt med tanke på ventilering Videre bruk av fuktmålerutsyr i erfaringsmessig fuktutsatte områder som for eksempel oppvaskbenk, oppvaskmaskin og kjøleskap Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr Romslig kjøkken innredet med folierte skap og furu fronter Ventilator er montert Mot himling er det montert plassbygde skap Innredningen har plass for komfyr og oppvaskmaskin Benkeplata er noe løs i innfestingen Blandebatteriet er defekt Overflatene er generelt slitt Søk etter fukt og fuktmålinger i parkettgulvet foran benken viste ingen symptomer på fuktskader Innvendige trapper Visuell observasjon spesielt i forhold til lysåpninger i trapp/rekkverk Rekkverkshøyder er også vurdert Ubehandlet furu tretrapp mellom etasjene mangler håndlist på vegg(tg3) TG:2 VVS Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenseltank ene gjelder kun alder og materialvalg ut fra visuelle observasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eller andre godkjente dokumenter Relativt ny vannbereder Boret brønn med vannforsyning via pumpe og trykktank Pumpa er byttet ca 2006 Vannrør av kobber lagt skjult Synlige rør er sterkt irret Våtrom og kjøkken ventileres via sentralavtrekk med motor på loftet Forventet levetid på beredere er år Kobberrør har en levetid på år Utvendig stoppekran (bakkekran) har forventet levetid på år med utskifting normalt etter 40 år Elektrisk anlegg Generelt skjult fordelingsnett Inntaksledning på loftet og sikringsskap med automatelementer i yttergang i sokkeletasjen Varmekabler og lyspunkt i soverom i sokkel mangler tilkobling og kabelendene er isolert med tape(tg3) Diverse utstyr Her beskrives utstyr som ikke er medtatt i de øvrige poster Besiktigelsen gjelder bare utstyr som har vesentlig betydning for boligens standard Røkvarslere demontert Slukkeredskap ikke registrert i bygget TG: 3 Terrengforhold av fallforhold ved grunnmur Videre vurderes støttemurer og levegger som er forbundet med bygget ene er basert på visuelle observasjoner Grunnet snødekke er tomteoverflater ikke inspisert 9

10 Teknisk Byggeår: 1987 Bebyggelsen (iflg takst): Boligtype: Oppvarming: Energimerking: Bruttoareal:185m2 P-rom:164m2 S-rom:6m2 Enebolig Elektrisk samt peisovn i sokkel og vedovn i stue Hjemmelshaver/eier er ansvarlig for å innhente lovpålagt energiattest for eiendommen, med en energiklassifisering på en skala fra A-G Energimerke: E farge oransje Energiattest kan fås ved henvendelse til megler Ferdigattest /brukstillatelse: Evt konsesjonsplikt/odel: Tomteareal: Vei, vann og kloakk: Regulering: Viktig info om boligen: Økonomi Ferdigattest foreligger ikke Nei 2553,9m2 eiet tomt Boret brønn med vannforsyning via pumpe og trykktank Septiktank Området er regulert for boligformål Det gjøres særlig oppmerksom på at selger har overtatt eiendommen som arv og har ikke selv bebodd eiendommen Selger har derfor ikke førstehåndskunnskap om objektet, og har i begrenset grad kunnet supplere og /eller kontrollere opplysningene Kjøper oppfordres derfor til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig Avgifter: Kommunale avgifter ca kr 6998,- for 2014 Ligningsverdi: Kr320063,- for 2013 Ligningsverdien vil bla være avhengig av om boligen er kjøpers primære eller sekundære bolig Forsikring: Eiendommen er fullverdiforsikret i Codan Forsikring- Lyberg og partner Polisenr Skulle det etter kontraktens underskrift oppstå skade som følge av brann eller annen hendelig begivenhet, forplikter selger seg til å transportere sitt mulige erstatningskrav til kjøper, forutsatt at denne gjør opp i samsvar med denne kontrakt Verditakst: Lånetakst: Prisantydning: Kr ,- + omkostninger 10

11 Betalingsbetingelser: Omkostninger: Kjøpesum samt omkostinger innbetales pr overtagelsesdato Beregnede omkostninger ved salg til prisantydning på kr ,-: -Dokumentavgift til staten 2,5% av kjøpesum kr ,- -Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,- -Tinglysingsgebyr pr panterettsdokument a kr 525,- - grunnboksutskrift kr 172,- - Totale omkostinger kr ,- Det tas forbehold om endringer av avgifter og gebyrer Øvrige kjøpsforhold Meglers vederlag: I forbindelse med salg av denne eiendommen er avtalen om vederlag mellom selger og megler: Oppdragstaker har krav på 2,5% provisjon inklusiv mva av salgssummen I tillegg har oppdragstaker krav på dekning av utlegg Eierskifteforsikring: Selger har eierskifteforsikring Avtalebetingelser: Salgsoppgave og vedlegg til denne: Eiendommen selges i den stand og stilling som den var ved besiktigelsen, jf lov om avhending av fast eiendom 3-9 Skjulte feil og mangler kan bare påberopes med hjemmel i denne lovbestemmelsen Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger som er gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens Kartverk og andre kilder Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger Kjøpers undersøkelsesplikt: Aksept av bud: Kjøper har en selvstendig undersøkelsesplikt Undersøkelsesplikten omfatter plikt til å gjøre seg kjent med opplysningen som fremkommer i salgsoppgaven og vedlegg til denne Det anbefales at kjøper foretar en grundig befaring av eiendommen og gjerne sammen med en bygningskyndig rådgiver Selger forbeholder seg rett til å akseptere eller forkaste ethvert bud Megler kan ikke formidler bud med kortere akseptfrist enn kl 1200 første virkedag etter siste annonserte visning (hvor selger er å anse som forbruker) 11

12 For øvrig vises til informasjon om budgivning vedlagt salgsoppgaven Det gjøres oppmerksom på at lov om eiendomsmegling pålegger megler å fremlegge komplett budjournal til kjøper og selger Overtakelse: Visning: Etter nærmere avtale Etter nærmere avtale med megler Eiendommen vurderes solgt i den stand den er i ved besiktigelsen Kontrakt: Når et bud aksepteres er avtale sluttet på grunnlag av budets størrelse og betingelsene i dette vedlegg Skriftlig kjøpekontrakt som formaliserer salget vil deretter bli utarbeidet og vil deretter bli å undertegne i kontraktsmøte som berammes av megler Skjøte: Når kontrakten er underskrevet vil selger utstede skjøte Skjøte vil bli oppbevart av megler inntil tinglysing kan finne sted Tinglysing kan finne sted når kjøper har innbetalt fullt oppgjør inklusive tinglysingskostnader Oppgjøret: Oppgjøret mellom partene, herunder eiendommens pro & contra oppgjør, foretas av advokat Per S Johannessen Alle innbetalinger forbundet med dette prospekt innbetales til advokaten Kjøpesummen ansees som innbetalt når beløpet i sin helhet er godskrevet advokatens eiendomssalgskonto nr Kjøpesummen skal innbetales senest pr overtagelsestidspunktet For den del av kjøpesummen som ikke måtte være innbetalt til konto i rett tid, betaler kjøperen til selger rente i hht forsinkelsesrenteloven fra forfall til betaling skjer Dersom oppgjørstidspunktet forskyves på grunn av at kjøpers bankforbindelse krever inneståelseserklæring av advokat Per S Johannessen, plikter selger å utstede en sikkerhetsobligasjon til advokat Per S Johannessen svarende til inneståelsesbeløpet Dersom dette fører til at oppgjøret forsinkes, plikter kjøper å svare den til enhver tid påløpende rente pa i hht forsinkelsesrenteloven, som ovenfor Selger gir advokat Per S Johannessen ugjenkallelig fullmakt til å gjøre opp alle pengeheftelser av den innbetalte kjøpesum Videre garanterer selger at samtlige forfalte offentlige avgifter og eventuelle andre avgifter vedrørende eiendommen, er eller vil bli betalt Påløpte ikke forfalte avgifter, fordeles slik: Avgift påløpt 12

13 før overdragelsen dekkes av selger, avgift påløpt etter overdragelsen dekkes av kjøper Kjøper gir herved megler ugjenkallelig fullmakt til å gjøre opp med selger i henhold til denne kontrakt Selger garanterer at det til hans kunnskap ikke er kommet andre påbud fra offentlig myndighet som ikke er utført og/eller betalt Oppdragstaker: Oppdragsansvarlig: Advokat Per S Johannessen Adv flm Anne Lise Haavold Adresse: Kirkegt 22, 1 etg pb 254, 9811 Vadsø Tlf: Tfax: Hjemmeside: wwwsentrumadvokaterno Prospekt kan lastes ned direkte fra hjemmesiden Vedlegg til salgsoppgaven: Forbrukerinformasjon om budgiving Takst Egenerklæringsskjema Grunnboksutskrift Energiattest Ligningsverdi Div dokumenter Kommuneplanens arealdel m/kart og bestemmelser Hustegninger Matrikkelbrev Budskjema 13

14 14

Enebolig Gargos 6 D, Karasjok kommune.

Enebolig Gargos 6 D, Karasjok kommune. Enebolig Gargos 6 D, Karasjok kommune. Vadsø, 16. mars 2012 Enebolig beliggende i et område med boligbebyggelse, mellom Karasjok bru og Niitonjargga. Gangavstand til sentrum. Kort vei til skoler og barnehage.

Detaljer

Amtmannsgata 20 Vadsø Romslig enebolig, meget attraktiv beliggenhet

Amtmannsgata 20 Vadsø Romslig enebolig, meget attraktiv beliggenhet Amtmannsgata 20 Vadsø Romslig enebolig, meget attraktiv beliggenhet Romslig enebolig på fire plan med meget sentral beliggenhet og seks soverom. Boligen har en sjarmerende hage beplantet med løvtrær, plen

Detaljer

Fjellveien, Vestre Jakobselv

Fjellveien, Vestre Jakobselv Fjellveien, Vestre Jakobselv VADSØ KOMMUNE Vadsø 17 oktober 2013 - Næringsbygg Bebyggelsen er det tidligere barne og ungdomshjem og består av tre bygg som inneholder et hybelhus med betj.rom, et større

Detaljer

Tana Lismaveien 30 Trivelig enebolig med alt på ett plan

Tana Lismaveien 30 Trivelig enebolig med alt på ett plan Tana Lismaveien 30 Trivelig enebolig med alt på ett plan Trivelig enebolig med praktisk planløsning og alt på et plan. Boligen har lun og skjermet beliggenhet i veletablert, barnevennlig område. Gangavstand

Detaljer

- Enebolig, Enebolig i regulert boligområde på tettstedet Skiippagurra. Tomta er bebygget med enebolig, garasje og uthus/stabbur.

- Enebolig, Enebolig i regulert boligområde på tettstedet Skiippagurra. Tomta er bebygget med enebolig, garasje og uthus/stabbur. TANA - Enebolig, Vadsø, 24. april 2012 Skiippagurraveien 2, Enebolig i regulert boligområde på tettstedet Skiippagurra. Tomta er bebygget med enebolig, garasje og uthus/stabbur. Adresse: Skiippagurraveien

Detaljer

Eldre enebolig med sentral beliggenhet i Vadsø. Restaureringsobjekt.

Eldre enebolig med sentral beliggenhet i Vadsø. Restaureringsobjekt. Vadsø, 12. juli 2011 VADSØ Amtmannsgt. 30 - Enebolig Eldre enebolig med sentral beliggenhet i Vadsø. Restaureringsobjekt. Adresse: Amtmannsgt. 30 9800 Vadsø Tomteareal: Ca. 690 m2 eiet. Byggeår: 1938.

Detaljer

HAVSTEIN. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv beliggenhet - garasje - pen tomt. Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM. Prisant. kr 3 900 000 + omk.

HAVSTEIN. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv beliggenhet - garasje - pen tomt. Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM. Prisant. kr 3 900 000 + omk. Oppdragsnr: 32140208 HAVSTEIN Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM Prisant. kr 3 900 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 3 998 550 P-rom/bra ca. 144/196 kvm. Tomt ca. 588 kvm. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv

Detaljer

BERG - ANDEBU. www.smartmegling.no

BERG - ANDEBU. www.smartmegling.no BERG - ANDEBU Enebolig med 2 boenheter med landling beliggenhet og kort vei til Stålerødvannet Dobbel garasje Prisant: 1 190 000,- Adresse: Vestre Andebu vei 384 P-rom/Bra: 164/206 kvm Tomteareal: 1 239

Detaljer

www.smartmegling.no Innhold 1. etasje: Entrè, gang, bad/wc/vaskerom, kjøkken, stue og arbeidsrom (kan bli omgjort til soverom)

www.smartmegling.no Innhold 1. etasje: Entrè, gang, bad/wc/vaskerom, kjøkken, stue og arbeidsrom (kan bli omgjort til soverom) RINGSHAUG- TØNSBERG Enebolig med 3 soverom og 2 bad beliggende i et barnevennlig område Garasje Prisant: 2 890 000,- Adresse: Mistelteinen 79 P-rom/Bra: 125/136 kvm Tomteareal: 541 kvm Oppdragsnr: 2120052

Detaljer

ØRSNES - NØTTERØY. www.smartmegling.no

ØRSNES - NØTTERØY. www.smartmegling.no ØRSNES - NØTTERØY Selveierleilighet i 1 etasje med gangavstand til Teie Torv med de fleste sentrumsfunksjoner Prisant: 1 790 000,- Adresse: Ørsnesalleen 3-1 etasje P-rom/Bra: 100/107 kvm Tomteareal: 1478

Detaljer

RINGSHAUG - TØNSBERG. www.smartmegling.no. Prisant.: 2 190 000,- Adresse: Rosenlundveien 17 P-rom/Bra: Antall soverom: Energimerke:

RINGSHAUG - TØNSBERG. www.smartmegling.no. Prisant.: 2 190 000,- Adresse: Rosenlundveien 17 P-rom/Bra: Antall soverom: Energimerke: RINGSHAUG - TØNSBERG Pent oppusset enebolig med garasje Skoler og badestrand i nærområdet Prisant: 2 190 000,- Adresse: Rosenlundveien 17 P-rom/Bra: Antall soverom: Energimerke: 84/148 kvm 1 Orange G Tomteareal:

Detaljer

STOKKE SENTRUM. www.smartmegling.no. Prisant.: 3 500 000,- Adresse: Storgata 9 P-rom/Bra: 80/438 kvm Tomteareal: 852 kvm Oppdragsnr: 2130001

STOKKE SENTRUM. www.smartmegling.no. Prisant.: 3 500 000,- Adresse: Storgata 9 P-rom/Bra: 80/438 kvm Tomteareal: 852 kvm Oppdragsnr: 2130001 STOKKE SENTRUM Næringseiendom med butikk-/kontorlokaler på bakkeplan og leilighet i 2 etasje Prisant: 3 500 000,- Adresse: Storgata 9 P-rom/Bra: 80/438 kvm Tomteareal: 852 kvm Oppdragsnr: 2130001 wwwsmartmeglingno

Detaljer

VADUM - STOKKE. www.smartmegling.no. Prisant.: 2 650 000,- Adresse: Øverliveien 6 P-rom/Bra: 166/169 kvm Tomteareal: Soverom: Energimerking:

VADUM - STOKKE. www.smartmegling.no. Prisant.: 2 650 000,- Adresse: Øverliveien 6 P-rom/Bra: 166/169 kvm Tomteareal: Soverom: Energimerking: VADUM - STOKKE Vedlikeholdt og oppgradert enebolig med 5 soverom og 2 bad beliggende i blindvei Garasje Lekestue Prisant: 2 650 000,- Adresse: Øverliveien 6 P-rom/Bra: 166/169 kvm Tomteareal: Soverom:

Detaljer

Enebolig, Vestre Jakobselv

Enebolig, Vestre Jakobselv Enebolig, Vadsø, 08.03.2013 Vestre Jakobselv Enebolig beliggende på østsiden av Jakobselva i et åpent flatt område med god utsikt mot Varangerfjorden. Nærhet til kolonialbutikk, skole, barnehage, basseng,

Detaljer

MANDAL HÅLANDSBAKKEN GML ROMSLIG ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT!

MANDAL HÅLANDSBAKKEN GML ROMSLIG ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT! GML HÅLANDSBAKKEN ROMSLIG ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT! MANDAL Prisantydning: Kr. 3 390 000,- + omk. Gamle Hålandsbakken - Stor, flott og oppusset enebolig med stor garasje på solrik utsiktstomt! Gamle Hålandsbakken

Detaljer

VIGELAND ROMSLIG SENTRAL ENEBOLIG! LINDESNES. Vigeland - Romslig og sentral enebolig med flott opparbeidet hage! Spangereidveien 14

VIGELAND ROMSLIG SENTRAL ENEBOLIG! LINDESNES. Vigeland - Romslig og sentral enebolig med flott opparbeidet hage! Spangereidveien 14 VIGELAND ROMSLIG SENTRAL ENEBOLIG! LINDESNES Prisantydning: Kr 2 490 000,- + omk Vigeland - Romslig og sentral enebolig med flott opparbeidet hage! Spangereidveien 14 MEGLERS KOMMENTAR Nå har vi for salg

Detaljer

Enebolig beliggende i et relativt rolig område sentralt i Karasjok. Gjenreisingsbolig som senere er påbygget og modernisert i 1984.

Enebolig beliggende i et relativt rolig område sentralt i Karasjok. Gjenreisingsbolig som senere er påbygget og modernisert i 1984. Enebolig, Piera Biret Geaidnu 4, Karasjok Enebolig beliggende i et relativt rolig område sentralt i Karasjok. Gjenreisingsbolig som senere er påbygget og modernisert i 1984. Øvrige bygg: Garasje på 37

Detaljer

GJERSØE - STOKKE. www.smartmegling.no. Prisant.: 2 290 000,- Adresse: Gjersøeveien 84 P-rom/Bra: 125/144 kvm Tomteareal: 2 371 kvm Oppdragsnr: 2150033

GJERSØE - STOKKE. www.smartmegling.no. Prisant.: 2 290 000,- Adresse: Gjersøeveien 84 P-rom/Bra: 125/144 kvm Tomteareal: 2 371 kvm Oppdragsnr: 2150033 GJERSØE - STOKKE Enebolig med alt på ett plan 4 soverom - kjeller - uthus Stor tomt Landlig beliggenhet nær Sem Prisant: 2 290 000,- Adresse: Gjersøeveien 84 P-rom/Bra: 125/144 kvm Tomteareal: 2 371 kvm

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst RAPPORTANSVARLIG: Gnr 58 Bnr 39 Kommune: 1931 LENVIK Anders Killie Solli Laukhellaveien 3C, Befaringsdato: 25072012

Detaljer

LINDESNES LELAND STOR SPENNENDE EIENDOM MED MULIGHETER!

LINDESNES LELAND STOR SPENNENDE EIENDOM MED MULIGHETER! LELAND STOR SPENNENDE EIENDOM MED MULIGHETER! LINDESNES Prisantydning: Kr 2 590 000,- + omk Lindesnes - Stor spennende eiendom med hovedhus, låve og garasje! 706 mål med jakt og fiskerett! Lelandsveien

Detaljer

Landlig og solrik enebolig/tidl. småbruk - 8,3 da. Hillestad i Holmestrand kommune. Odderudveien 38 3089 Holmestrand

Landlig og solrik enebolig/tidl. småbruk - 8,3 da. Hillestad i Holmestrand kommune. Odderudveien 38 3089 Holmestrand Landlig og solrik enebolig/tidl. småbruk - 8,3 da. Hillestad i Holmestrand kommune Odderudveien 38 3089 Holmestrand Eiendommen har fantastisk utsikt og følelsen av det gode liv på landet NØKKELINFORMASJON

Detaljer

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune Tråervegen 24 3691 Gransherad Eiendommen har muligheter for innhegning til hester - stor låve NØKKELINFORMASJON Ansv megler:advokat Olav Hana Telefon:33

Detaljer

FANTASTISK TOMT MED EN "SLITEN" ENEBOLIG VÅGSBYGD. Renoveringsobjekt på attraktiv tomt med sentral beliggenhet. Dobbel garasje.

FANTASTISK TOMT MED EN SLITEN ENEBOLIG VÅGSBYGD. Renoveringsobjekt på attraktiv tomt med sentral beliggenhet. Dobbel garasje. FANTASTISK TOMT MED EN "SLITEN" ENEBOLIG VÅGSBYGD Prisantydning: Kr. 2 100 000,- + omk. Renoveringsobjekt på attraktiv tomt med sentral beliggenhet. Dobbel garasje. Auglandsveien 18 MEGLERS KOMMENTAR Her

Detaljer

Bjørkåsveien 93. - Trivelig bolig, med 4 soverom i rolig strøk

Bjørkåsveien 93. - Trivelig bolig, med 4 soverom i rolig strøk Bjørkåsveien 93 - Trivelig bolig, med 4 soverom i rolig strøk Bjørkåsen er et trivelig nabolag, med minneverdige naturopplevelser rett utenfor døren Adresse: Bjørkåsveien 93 Kommunenr 1854 Gårdsnr 139

Detaljer

LILLEVAR - STOKKE. KOMBINERT BOLIG OG NÆRING.

LILLEVAR - STOKKE. KOMBINERT BOLIG OG NÆRING. LILLEVAR - STOKKE KOMBINERT BOLIG OG NÆRING Kombinert bolig- og næringseiendom 2 leiligheter Prisant: 3 400 000,- Adresse: Lillevarskogen 7 P-rom/Bra: 167/239 kvm Tomteareal: 1 020 kvm Oppdragsnr: 2150029

Detaljer

MOI. Moiveien 7. Moiveien 7, 4460 MOI. Prisant. kr 375 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 386 696 P-rom/bra ca. 188/252 kvm. Tomt ca. kvm.

MOI. Moiveien 7. Moiveien 7, 4460 MOI. Prisant. kr 375 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 386 696 P-rom/bra ca. 188/252 kvm. Tomt ca. kvm. Oppdragsnr: 50130026 MOI Moiveien 7, 4460 MOI Prisant. kr 375 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 386 696 P-rom/bra ca. 188/252 kvm. Tomt ca. kvm. Moiveien 7 INNHOLD 01 02 03 04 05 07 30 31 32 33 Innhold

Detaljer

SYD FOSSUM 55 BÆRUM. 4-roms selveierleilighet i 4. etg. med to terrasser og utsikt. Garasjeplass og bod.

SYD FOSSUM 55 BÆRUM. 4-roms selveierleilighet i 4. etg. med to terrasser og utsikt. Garasjeplass og bod. SYD FOSSUM 55 BÆRUM 4-roms selveierleilighet i 4 etg med to terrasser og utsikt Garasjeplass og bod Prisantydning: 3 400 000,- Eier (Selveier) leilighet BTA: 106 m² / P-rom: 94 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER

Detaljer

RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO

RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO 4-roms andelsleilighet med stor terrasse og garasje Oppussingsbehov Prisantydning: 1 650 000,- Andel leilighet BTA: 113 m² / P-rom: 97 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG

Detaljer

LEILIGHET 3-ROMS SELVEIERLEIL. NIDELVÅSEN. Lys og pen 3-roms selveierleilighet. Meget pent opparbeidet tomt og uteplass. Sjampinjongveien 39

LEILIGHET 3-ROMS SELVEIERLEIL. NIDELVÅSEN. Lys og pen 3-roms selveierleilighet. Meget pent opparbeidet tomt og uteplass. Sjampinjongveien 39 LEILIGHET 3-ROMS SELVEIERLEIL. NIDELVÅSEN Prisantydning: Kr. 1 890 000,- + omk. Lys og pen 3-roms selveierleilighet. Meget pent opparbeidet tomt og uteplass. Sjampinjongveien 39 MEGLERS KOMMENTAR Lys og

Detaljer

MANDAL SANDEN ROMSLIG, LEKKERT OG UTSIKT!

MANDAL SANDEN ROMSLIG, LEKKERT OG UTSIKT! SANDEN ROMSLIG, LEKKERT OG UTSIKT! MANDAL Prisantydning: Kr. 4 150 000,- + omk. Sanden - Romslig og attraktivt enderekkehus med høy standard og garasje! Solrik, romslig terrasse med elveutsikt! Nygata

Detaljer