GK konsernet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GK konsernet 2004-2005"

Transkript

1 GK konsernet for klagefritt innemiljø

2 INNHOLD Inneklima og hva det innebærer 3 Tilbakeblikk inn i Konsernet 6 Dette er GK 6 Visjon 7 Misjon 7 Verdier 7 Klagefritt innemiljø 8 GKs 10 punkt for klagefritt innemiljø 8 Samfunn, verdier og miljø 9 Entreprise - rådgivende entreprenør 10 2 Prosjekt: Viking Stadion 10 Service - rådgivende driftspartner 12 Prosjekt: Holmensenteret 12 Ventilasjon 14 Byggautomasjon 15 Kjøling 16 Energi 16 Vannbårne systemer 17 Regioner 18 Datterselskaper 20 GK konsern 22 GK konsern resultatregnskap 23 GK konsern eiendeler 24 GK konsern gjeld og egenkapital 25 Nøkkeltall 25 Lokalisering 26

3 Inneklima og hva det innebærer GK er en inneklimabedrift og konsentrerer seg om det! Vår misjon er å tilby tjenester som sammen skaper et klagefritt innemiljø i nye og i eksisterende bygninger. 3 Jon Valen-Sendstad Konsernsjef I dette ligger et fokus på kundens opplevelse av innemiljøets kvalitet og på de kostnader og investeringer det medfører å etablere og opprettholde en standard som overgår forventningene. For å mestre disse oppgavene må vi være i forkant når det gjelder ingeniørkompetanse på ventilasjon, kjøling, bygningsautomatisering og vannbårne systemer. Ikke bare skal det fysiske innemiljø og klima oppnås og opprettholdes med avtalt kvalitet. Livssykluskostnader i form av energibruk, utskiftinger og øvrige omkostninger skal også være innenfor avtalte grenser. Dette er vårt fokus og her retter vi vår innsats. GK vil hele tiden være i forkant, gjennom: - bred kontakt med marked og kunder, - kontinuerlig å tilby våre medarbeidere kurs og etterutdannelse, - utvikling av konsepter, - investering i informasjonsteknologi for driftskontroll, prosjektstyring og serviceledelse. Dermed skapes evnen til å levere det beste anlegget, vedlikeholde det og bidra til optimal drift i hele anleggets levetid. Oslo, april 2005 Jon Valen-Sendstad Konsernsjef

4 4 Tilbakeblikk 2004 Utvikling Det skandinaviske markedet for våre produkter og tjenester er i utakt mellom landene. Vår største virksomhet er i Norge hvor markedet har vært godt og stabilt de siste årene. GK har tjent på dette og vokst jevnt litt over markedets utvikling. I Sverige har bransjen fått hard medfart i et dårlig byggemarked. Mange konkurrenter har hatt en betydelig nedbemanning, mens GK har realisert vekst og økt sin bemanning og tilstedeværelse gjennom året. GK klarer seg altså godt og viser stabil vekst og lønnsomhet, både lokalt og totalt for konsernet. Veksten kommer fra tiltak rundt strategien om fokus på hele byggets livssyklus planlegging, bygging, drift, vedlikehold og rehabilitering/modernisering. Vekst Som en følge av dette er nye avdelinger etablert eller kjøpt; Etablering av ny avdeling for bygningsautomatisering i region Øst. Etablering av GK Montasje a.s i region Oslo Overtakelse av Karmsund Ventilasjon A/S i Haugesund, region Vest. Overtakelse av Ventec Miljø A/S i Porsgrunn, region Sør. Alle etableringer og oppkjøp har supplert GKs organisasjon på en god måte, med nytt distrikt i Haugesund, kapasitets- og kompetansemessig i Porsgrunn og økt leveranseevne og bredde i region Øst og region Oslo. Kompetansesatsing 2004 har også vært et år med betydelig satsing på kompetanse, støtteorganisasjon og investeringer på IT-systemer. Kompetanseheving er i gang gjennom vår GK-skole. I 2004 var alle våre serviceteknikere på ett til tre forskjellige fagkurs. Vår støtteorganisasjon for fag og marked er økt med to forretningsutviklere og en produktsjef. Sist men ikke minst er det i 2004 besluttet å satse på en fullstendig ny IT/IS-plattform for kundeoppfølging og støtte av service og entrepriseproduksjonen.

5 inn i GK satser videre i Målet er å bli Skandinavias ledende inneklimabedrift. Markedet ser positivt ut i I Norge fortsetter vi vår satsing på utvikling av bredde i tjenestetilbudet med fokus på lønnsomhet. Sverige er gjennom en tøff fase og ser nå konturene av økt lønnsomhet. Etablering i Danmark planlegges å skje i henhold til etablerte handlingsplaner. Satsinger I Norge og Sverige fortsetter vi med samme organisasjonsmodell, men legger opp til etableringer av nye avdelinger for å øke leveranseevne og bredde. Det etableres entrepriseavdelinger i Syd-, Vest- og Midt-Sverige. I region Oslo startes det ny serviceavdeling, entrepriseavdeling og energiavdeling. I region Sør vil det etableres en avdeling for byggautomatisering. Prosessene er i gang og dyktige medarbeidere på plass. Systemsatsing - FOKUS Alle i GK vil i involveres i overgangen til vårt nye IT/ISsystem, FOKUS, for kundeoppfølging og støtte til produksjon av service- og entrepriseleveranser. En betydelig innsats rettes mot opplæring innen dette planleggings- og produksjonsverktøyet. Ferdig implementert vil systemet gjøre GK til Nordens mest avanserte innen dette feltet. Tjenesteutvikling GK fortsetter sin strategiske utvikling av tjenesteleveranser knyttet til innemiljø, energibruk og drift av tekniske anlegg. Stadig flere tjenester utvikles i nært samarbeid med våre kunder og skapes for å tilpasses deres behov. Tverrfaglige allianser For å kunne levere de største bygningstekniske fag allierer GK seg med partnere i de fleste regioner. Slik utgjør GK en reell partner for byggherrer som kjøper totaltekniske entrepriser, uten å miste fokus på inneklima og miljø.

6 Konsernet Dette er GK 6 GK er en av Skandinavias ledende inneklimaentreprenører. Vår ambisjon er å bidra til et klagefritt innemiljø med optimal totaløkonomi for kunden og samfunnet. Vi har i dag 830 medarbeidere fordelt på 29 kontorer i Norge og 17 i Sverige. Vår felles innsats gir en årlig omsetning i overkant av en milliard norske kroner. Helhetsløsninger GK ser bygget som helhet og utvikler innemiljøløsninger sammen med kunden. Gjennom våre forretningsområder og fagområder ivaretar vi prosessene i hele byggets livssyklus. Helhetstanke i arbeidsprosess og planlegging gir bedre innemiljø, større fleksibilitet, lavere energibruk og økt lønnsomhet. Forretningsområder - arbeidsprosessene vi benytter for å levere gode løsninger. Entreprise rådgivende entreprenør GK som rådgivende entreprenør jobber med byggets utviklingsog byggefaser og tilrettelegger for optimal funksjon i nåtid og framtid. Målet er godt gjennomførte prosjekt tilrettelagt for byggets levetid. Service rådgivende driftspartner GK som rådgivende driftspartner jobber med byggets levefaser. Sammen med kunden planlegger vi og utfører aktiviteter for å opprettholde installasjonenes kvaliteter. Vi har felles mål med oppdragsgiver; fornøyde leietakere, effektiv drift, lave energikostnader og ivaretakelse av godt innemiljø. Fagområder nødvendig kompetanse for oppnå de beste løsningene og vår misjon om klagefritt innemiljø. Ventilasjon Løsninger tilpasset for å optimalisere luft, fjerne forurensninger og fremme målet om et klagefritt innemiljø. Byggautomasjon Elektronisk styring som forenkler drift, gir oversikt over bl.a. energiforbruk og bidrar til optimal funksjon av byggets tekniske anlegg. Vannbårne systemer Effektivisering av energibruk til oppvarming, kjøle- og gjenvinningsprosesser gjennom systemløsninger, tilstandsanalyser, vannbehandling, drift og vedlikehold på alle typer vannsystemer. Kjøling Temperaturregulering gjennom kjøling og kuldeteknikk tilknyttet komfortkjøling og varmepumpesystemer. Energi Rådgiving og energisparende leveranser på alle typer nyanlegg og drift gjennom analyser, sparetiltak og driftseffektivisering.

7 Visjon GKs visjon er å være ledende i Norden på inneklima og tekniske installasjoner. Visjonen innebærer at: GK har en ambisjon om å ha en omsetning på 3 milliarder kroner i år 2012 GK skal vokse der vi er GK Sverige skal omsette for 1 milliard kroner GK skal etableres i Danmark Vi skal være spesialist på innemiljø og inneklima ved å fokusere på de tekniske fagområdene og arbeidsprosessene som skaper helheten i bygget. Misjon Klagefritt Innemiljø GKs misjon er et klagefritt innemiljø. Vi omfavner helheten som inkluderer mennesker i bygg, kompetanse om bygg og det eksterne samfunn og miljø. 7 Verdier GK har fire kjerneverdier som skal ligge til grunn for ansattes atferd, internt og eksternt. Team før ego Fordi samarbeid skaper trivsel og gir bedre resultater enn selvstendig arbeid. Forandringsvilje Fordi evne til forandring og kompetanseutvikling er kjernen i å levere de beste løsningene og å jobbe mot et klagefritt innemiljø. Ydmyk selvtillit Fordi åpenhet og dialog kombinert med trygghet på eget fag og kompetanse gir det beste resultatet. Seriøsitet Fordi vi har respekt for våre kunder og samarbeidspartnere. Vi skal levere det vi lover til avtalt tid og pris.

8 Klagefritt innemiljø Verdens helseorganisasjon (WHO) har fastslått at godt innemiljø er en menneskerett. God og riktig ventilasjon er en viktig forutsetning for å skape et godt innemiljø. 8 Gjennom fagkompetanse, erfaring og opplæring i GK skolen blir våre ansatte i stand til å ivareta alle de 10 punktene. Skal man oppnå et klagefritt innemiljø må man ha kunnskap om helheten. Klagefritt innemiljø dreier seg om: Mennesker - alle faktorene ved innemiljø og hvordan disse påvirker menneskets helse, trivsel og effektivitet. Bygg - fagkunnskap som skal gi optimalt innemiljø i hele byggets levetid, gjennom planlegging, bygging, drift, vedlikehold og rehabilitering. Samfunn og miljø -å skape og forvalte verdier slik at løsninger og resultater oppnås med fokus på investeringer, materialbruk, energibruk og miljø. GKs 10 punkt for klagefritt innemiljø 1.Termisk miljø Kroppens varmebalanse i forhold til omgivelsene. Temperatur, luftfuktighet, lufthastighet, trekk, kuldestråling, påkledning og aktiviteter. 2. Atmosfærisk miljø Luften vi puster i. Gass/damp og lukt/partikler, levende organismer. 3. Akustisk miljø Lyd og lydoppfattelse. Støy og vibrasjoner, lydoverføring og etterklang. 4. Aktinisk miljø Lys og stråling. Lys, blendingsforhold, radon og elektromagnetisk stråling. 5. Mekanisk miljø Påvirkning fra fysiske omgivelser. Ergonomi, sittestillinger, utforming av arbeidsplassen, gulvbelegg, aktiviteter ute og inne. 6. Psykososialt miljø Sammensetting av forskjellige miljøforhold for brukerne av bygget; samt brukernes opplevelse av dette. 7. Estetisk miljø Det som påvirker sansene visuelt. 8. Økonomi Lønnsomhet for kunden. Klagefritt innemiljø gir lønnsomhet gjennom økt trivsel og effektivitet hos byggets brukere. 9. Energiforvaltning Utnyttelse av energiressurser. Riktige tekniske løsninger, energifokusert drift og vedlikehold. 10. GK som rådgivende entreprenør og rådgivende driftspartner GK ser bygget som en helhet. Vi skal være involvert med kompetanse, rådgiving og optimale løsninger i hele byggets livssyklus.

9 Samfunn, verdier og miljø Gode løsninger og riktig fokus på innemiljø gir store samfunnsmessige besparelser i form av redusert sykefravær og økt livskvalitet. Vi kan gjøre en forskjell! Ved å ivareta det indre miljø tar vi vare på menneskers helse, produksjon og produktivitet. Med energisparende løsninger tar vi også vare på det ytre miljø. Som markedsleder har vi et ansvar. Vi ønsker å bidra til økt kunnskap om innemiljø, kompetanseheving i bransjen og å ta miljøet på alvor. Våre kunder, medarbeidere og samarbeidspartnere, forvalter til sammen store deler av byggmassen i Norge. Da blir kunnskap og prioriteringer, energiøkonomisering og valg av riktige og miljøvennlige løsninger viktig. Vi kan bidra med: Felles verdiskaping Som rådgivende entreprenør og rådgivende driftspartner, skal vi sammen med kunden bidra til verdiskaping for samfunn og miljø gjennom energisparing, miljøvennlige produkter og fornøyde medarbeidere. Kompetanse Videreutvikle eget fagmiljø på teknisk kompetanse og innemiljø. Intern kursvirksomhet og sertifisering gjennom GK skolen. Ekstern kursing av kunder og driftspersonell. Bransje - Innemiljø Aktivt medlemskap i bransjeforeningene NVEF og BNL. Arbeid med innføringen av EUs energidirektiv i Norge gjennom deltakelse i standardiseringsarbeidet på energi og inneklima. Forskning og utdanning Støtte forskning på innemiljø gjennom Det Klimatekniske Laboratorium 1. Stimulere til utdanning innen våre fagområder. Være lærlingbedrift innen våre fagområder. Miljøtiltak I samarbeid med våre kunder bidra til å tilfredsstille EUs energidirektiv som innføres i Fokusere på LCC-kostnader og på bruk av miljøriktige produkter i våre leveranser. Medarbeidere Videreutdanningsprogram og opplæring for alle medarbeidere gjennom GK-skolen. GK er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA) og har fokus på HMS. 9 Energiriktige løsninger, i alle næringsbygg i Norge, kan gi redusert energiforbruk tilsvarende seks Altakraftverk. 1 Det Klimatekniske Laboratorium, er et samarbeidsprosjekt mellom SINTEF og NTNU i Trondheim.

10 Entreprise - rådgivende entreprenør 10 GK som rådgivende entreprenør legger til rette for at bygget fungerer optimalt gjennom hele byggets livssyklus Gjennom idé og prosjektutvikling legges grunnlaget for byggets funksjoner og kvaliteter. Det er i denne formingsfasen vi må bidra for å optimalisere løsninger for innemiljø, fl eksibilitet og energibruk. Gjennom kompetanse og driftserfaring kan vi gi de beste løsninger for hele byggets livssyklus. Vi tar ansvar, gjerne sammen med alliansepartnere på andre tekniske fag, der teknisk koordinering står sentralt. Teknologisk oppdatering kombinert med lang driftserfaring => Rådgivende Entreprenør Fleksibilitet i arbeidsmetode GK jobber med alle typer entrepriser. Arbeidsmetodene strekker seg fra program, total- og tekniske totalentrepriser til partnering og OPS. Målet er godt gjennomførte prosjekter tilrettelagt for nåtid og framtid. Alle typer bygg og prosjekt GK jobber på nybygg og eksisterende bygg. Kontor- og næringsbygg dominerer. Vi er sterkt representert på skolebygg, sykehus, bo- og aldershjem, kraftverk og industribygg. Mot totalentrepriser Utviklingen i GK går fra ferdig programmerte prosjekter i anbudsmarkedet, til totalentrepriser for egenutviklede prosjekt. (Ofte i direkte forhandling med kunden). Samspill og partnering GK er aktiv i prosjekt basert på samspills- og partneringavtaler. Vi velger våre partnere og bygger et landsdekkende nettverk av samarbeidspartnere på tekniske fag. Vi knytter oss også sterkere mot enkelte byggentreprenører. Kompetansesatsing internt åpner for fl ere muligheter for tettere samspill med kunder og andre entreprenører framover. Prosjekt: Viking Stadion Prosjektet er gjennomført som totalentreprise. GK as, med tekniske alliansepartnere, vant prosjektet sammen med Kruse Smith as som totalentreprenør. GK var den foretrukne rådgivende entreprenør i en Total Teknisk Entreprise (TTE). Det er i prosjektet lagt inn stor fl eksibilitet, både på sonedeling og temperatur styring. Alle 17 VIPlosjene kan styres separat både i forhold til luftmengder og temperatur. Dette gir stor individuell brukervennlighet og energioptimalisering. Drifts kontrollen er levert av GK og er av typen Tridium Niagara. Byggestart: 2003 Ferdig: 2004 Luftbehandling: m 3 /t Automasjon: GK/ Tridium Niagara Kjøling: Fjernkjøling Samlet byggesum: 160 mill. kr.

11 Idé Konseptutvikling, tverr faglig samspill, fokus på drift, energi og miljø. 11 Prosjektutvikling Kunde- og brukeravklaring, defi nering av kvalitetsnivå, kost/nytte-vurderinger. Prosjektering Integrert teknikk, tverrfaglig prosjektering, grensesnittavklaring, intelligente bygg, livssykluskostnader. Prosjektledelse Samordnete entrepriser, kontrahering, innkjøp og logistikk, samspill i produksjon. Bygging HMS, rent bygg-prosess, riktige framdriftsplaner, felles produksjon. Overlevering Overlevering av feilfritt bygg, brukeropplæring, dokument asjon.

12 Service - rådgivende driftspartner GK som rådgivende driftspartner ivaretar verdiene i byggets levefaser. 12 Gjennom vedlikehold og riktig drift sikres installasjonenes kvalitet, lavere driftskostnader og riktig energiutnyttelse. Fleksibilitet er et nøkkelord og vi har løsninger for alle. Tjenestene strekker seg fra totalt driftsansvar til enkelt mekanisk vedlikehold, og inkluderer også web-baserte fjernovervåkingsløsninger, energigarantier og utleie av driftspersonell. GK er opptatt av: Lave energikostnader. Lavt energiforbruk. Lang levetid. Ivaretakelse av miljøet ute og inne. Vi spiller på lag GK har kompetansen og deler den med kunden. Lagspill er det beste for begge parter og samarbeidstanken er derfor gjennomgående i alle våre tjenester og avtaleformer. Garanterte energibesparelser Gjennom rådgiving og kompetanse utvikler vi løsninger som garanterer energibesparelser. For å oppnå dette utfører vi tilstandsanalyser, energianalyser, mekanisk vedlikehold, driftsavtaler, opplæring, rehabilitering og ombygging. Avtaleformer GK har avtaleformer tilpasset den enkelte eiendomsbesitter. Alt fra mekanisk vedlikehold til garanti på pris og kvalitet på innemiljøet Vi har utviklet egne konsepter for å ivareta forretningskjeder og landsdekkende kunder. Prosjekt: Holmensenteret, Asker Garantert millionbesparelse hvert år! GK har inngått avtalegaranti med Steen & Strøm, om å spare kw/t årlig på dette kjøpesenteret. Eventuelt negativt avvik dekkes delvis av GK. Positiv gevinst deles likt. For å møte nye EU-krav til miljøvennlighet og samtidig spare energi, har Steen & Strøm investert i et nytt anlegg. Allerede etter få ukers drift er det registrert radikale forbedringer. GK foretok først en enøkanalyse basert på tverrfaglig kompetanse innen ventilasjons-, kjøle-, reguleringsteknikk og energifl yt, for å kartlegge overforbruk av energi. Leveranse Holmensenteret: - Web-basert SD-anlegg med kontroll over driftstid og temp. på alle ventilasjonsanlegg. - Ny varmepumpe som fungerer som effektiv varme gjenvinner, fra 20 til 75% virkningsgrad for m 3 luft pr. time. - CO 2 - og temperaturfølere som kontinuerlig måler luft utskifting. - VAV-styring (Variabel Air Volum), avansert individuell styring. Utleiere må fokusere på energi og miljø! Steen & Strøm har ambisjoner om tilsvarende satsing på sine øvrige kjøpesentre. GK er valgt som partner. Investeringen skal være inntjent på fi re - fem år kw/t reduseres til kw/t på Holmensenteret. Dette tilsvarer en besparelse på en mill. kr/år med dagens strømpriser.

13 BYGGING PRØVEDRIFT RÅDGIVENDE DRIFTSPARTNER DRIFT Prøvedrift Optimalisering og tilpassing av drift. Drift Problemfri drift, forutsigbare kostnader, tekniske driftstjenester, energiforvaltning og SD/fjernovervåking. 13 PROSJEKT- LEDELSE PROSJEKTERING Gunnar Karlsen a.s -leverandør av teknologi og tjenester for inneklima og tekniske installasjoner VEDLIKEHOLD OPPGRADERING Vedlikehold Opprettholdte funksjoner opprettholdt kvalitet, dokumenterte vedlikeholdsrutiner. Oppgradering Nye krav, ny teknologi, slitasje. RÅDGIVENDE ENTREPRENØR PROSJEKT- UTVIKLING OVERLEVERING RIVING IDÉ OMBYGGING Ombygging Tilpassing for endret bruk, fl eksible løsninger for ombygging. Riving Idé og konseptutvikling for gjenbruk av tomt, materiell og utstyr kundens neste prosjekt.

14 Ventilasjon 14 Ventilasjon er essensielt for at mennesker i bygg skal ha en god og effektiv hverdag. Alle bygninger trenger ventilasjon for å fjerne forurensinger fra personer, prosesser og materialer, samt fjerne varmeoveskudd og fuktighet. Erfaring GK har levert ventilasjon til norske bygg siden Vi er det største kompetansesenteret på ventilasjon i Norge. Vi leverer ventilasjon tilpasset kundens ønsker, i forhold til lover og regler, og vektlegger løsninger som fremmer målet om et klagefritt innemiljø med lavest mulig driftsutgifter. Innemiljø og kompetanse Oppdatert kompetanse og kontinuerlig etterutdanning av våre medarbeidere er viktig for at vi skal levere de beste løsningene og et godt inneklima nå og i framtiden. Våre dyktige ingeniører har nødvendig fagkompetanse og erfaring slik at GK kan bidra som rådgivende entreprenør i byggefasen og rådgivende driftspartner gjennom byggets levetid. Vi fokuserer på erfaringsoverføring slik at kompetansen ivaretas. Tjenester GK er spesialist på ventilasjon og utfører et mangfold av tjenester som sørger for brukertilpassede løsninger i nybygg, fleksibilitet gjennom byggets levetid, behovsstyring og energioptimalisering.

15 Byggautomasjon 15 Byggautomasjon sørger for at byggets tekniske anlegg fungerer optimalt ved bruk av ITteknologi og web-baserte løsninger. Et byggs tekniske og teknologiske installasjoner blir stadig mer komplekse. Det er blitt mulig å samkjøre tekniske anlegg som ventilasjon, varme, kjøling og lysstyring for å oppnå optimal drift og energiutnyttelse. Ved hjelp av slik teknisk integrasjon får GKs kunder levert intelligente bygg. Markedet og kunden Våre kunder etterspør i økende grad automasjonskompetanse og GK har hatt fokus på utvikling av egne ressurser i mange år. I dag har vi derfor byggautomasjonskompetanse i alle våre regioner. Gjennom utvikling og oppkjøp er GK nå vokst til markedslederposisjon på byggautomasjon. Byggautomasjon og innemiljø Riktige automasjonsløsninger er en forutsetning for å oppnå et klagefritt innemiljø. Vi har spesialkompetanse for å skape et godt inneklima. Individuell romregulering som styrer temperatur, luftmengder via CO 2 - regulering, lysstyring via tilstedeværelsesføler er alle deler av GK-konsepter for klagefrie innemiljøer. Web-baserte løsninger Som verktøy for drifting av tekniske installasjoner har byggautomasjonsbransjen levert Sentral Driftskontroll (SD-anlegg) i ca 20 år. GK har vært aktive med å ta i bruk ny teknologi i automasjonsleveranser. Ved hjelp av web-baserte løsninger med passord, kan byggenes tekniske installasjoner styres fra ulike PC er via internett. GK kan flytte driftsteknisk informasjon fra det tekniske rom ut til hensiktsmessige PC er på en fleksibel og trygg måte.

16 Kjøling Energi 16 Kjøle og kuldesystemer benyttes til avkjøling av ventilasjonsluft og romkjøling i bygg, og til matkjøling i næringsmiddelindustrien. Varmepumpeteknologien som er en del av kuldeprosessen benyttes i økende grad til oppvarming og til energiproduksjon. Leveranser GK leverer og installerer alle typer kjøle-, kulde- og varmepumpeinstallasjoner, og systemløsninger for disse. Utstyret leveres i stor grad av vårt datterselskap Theodor Qviller a.s som importerer produkter fra Airwell og RC. Produktleveransene spenner fra de minste kompaktaggregater til de største væskekjølere. Kompetanse og tjenester GK har kompetanse på alle typer kjølemaskiner og utstyr, og utfører vedlikehold og service. Drift og rådgiving i forbindelse med komplekse varmepumpesystemer for best mulig utnyttelse av pumpene, er også en del av tjenestene. En av de viktigste miljøutfordringene for bygg- og eiendomssektoren er høyt energiforbruk. Energi til drift av bygninger utgjør i dag ca 38% av landets stasjonære energibruk. GK fokuserer på at denne energibruken skal være mest mulig effektiv der hvor vi er engasjert. Riktig fokus Energifaget innbefatter mange ulike elementer. Kunnskap om alle disse elementene i kombinasjon med vår kunnskap om innemiljø er essensielt for at GK skal klare å gi kunden et produkt med best mulig energieffektivitet. Tjenester GK er rådgiver og leverandør av energisparende tjenester innen områdene energieffektive nyanlegg, energianalyser, sparetiltak, garantier på sparetiltak og energieffektiv drift. Klar for framtiden Rådgiving og klargjøring for lavere energiforbruk er viktig i møte med EUs energidirektiv som introduseres i Direktivet omfatter krav til installasjonenes energibruk og inspeksjon av disse.

17 Vannbårne systemer 17 Vannsystemene benyttes til å transportere energi gjennom bygget, som varmt eller kaldt vann. Energien brukes til oppvarming, kjøling og gjenvinningsprosesser. Erfaringer Tidligere har det vært lite fokus på hva som skjer i vannsystemene og hvordan de fungerer. Forskning og erfaringer viser at luft i systemene, slagg, rust, forurensning og slam, reduserer systemenes levetid og øker energiforbruket. Mange systemer har også feil som gjør at energien ikke blir levert der den skal. Forutsetninger Rent system med riktig vannkvalitet, riktig mengde og design er en forutsetning for at energitransporten skal skje effektivt. Tjenester GK bistår med systemløsninger på nye og eksisterende anlegg. Tilstandsanalyser, vannbehandling, drift og vedlikehold på alle typer vannsystemer utføres. Kontroll på energibruk Gjennom vannprøver, vannrensing, mengdemålinger og inspeksjon, bidrar GK til å ivareta en effektiv energitransport i systemene.

18 Regioner Utvikling 2004 Utvikling 2005 Oslo Asker Oslo Skøyen Restrukturering av organisasjon med rendyrking av forretningsområdene service og entreprise. Byggautomasjon integrert i forretningsområdene. Ny montasjebedrift, GK Montasje as. Nytt servicekontor på Skøyen. Etablere ny entrepriseavdeling i Oslo. Etablering av egen avdeling for ENØK. Øke markedsandeler hos kunder der man tradisjonelt har hatt liten aktivitet. Satsing på boliger med balansert ventilasjon. Region Øst Fredrikstad Gjøvik Hamar Jessheim Kongsvinger Lillehammer Ski Skytta Regionen har de senere år styrket seg kraftig, med økt gjennomføringskapasitet og økt faglig kompetanse. Etablering av egen byggautomasjonsavdeling. Overføring av avdelingene i Ski og Fredrikstad. Disse lå tidligere under region Oslo. Satsing på ENØK 18 Region Sør Drammen Kristiansand Grimstad Notodden Porsgrunn Tønsberg Generell styrking av kompetanse og kapasitet gjennom organisk vekst ved alle avdelinger i regionen. Kjøp av Ventec Miljø as i Porsgrunn. Ny avdelingsetablering i Aust-Agder. Ny avdeling for byggautomasjon i Porsgrunn. Organisasjonsutvikling/-foredling av i verksatte tiltak i Heve kvalitet og bedre responstid ved overgang til ny digital plattform for entreprise og service. Region Vest Bergen Førde Haugesund Stavanger Sogndal Oppkjøp av Karmsund Ventilasjon i Byggautomasjon i Sogn og Fjordane. Etablere alliansepartnere elektro og rør i alle distrikter. Videre satsing innen energiøkonomisering. Fjernovervåking og funksjonsbaserte serviceavtaler. Innføring av nytt system for prosjektstyring og serviceadministrasjon. Region Nord Bodø Kristiansund Molde Mo i Rana Trondheim Tromsø Ålesund Kraftig vekst i Trondheim gjennom tre store prosjekter. Dette har gitt oss posisjon som Midt-Norges største aktør. God og stabil produksjon i Bodø hvor vi er markedsledende. Betydelig ordreinngang i Tromsø. God vekst forventes i Tromsø. Etablering av ny avdeling i Molde. Etablering av byggautomasjon som egen aktivitet i Bodø og Tromsø. Satsing på boliger med balansert ventilasjon.

19 Referanseprosjekt Holmen Senter ENØK med energigaranti Postgirobygget totalrehabilitert Bærum Sykehus ny fl øy Høgskolen i Østfold nybygg og rehab Universitet i Oslo automatikk Forsvarsbygg servicekontrakt Nøkkeltall Omsetning Ansatte Tømmerli BOAS, Ringsaker Kommune nybygg Teknisk Verksted, Forsvarsbygg Rena Leir nybygg Eidskog Sykehjem, Eidskog Kommune nybygg Vindingstad Skole, Gjøvik Kommune nybygg Solborg Sykehjem, Ski Kommune nybygg Galgebakken boliger nybygg Havn og Gannestad sykehjem, Horten nybygg Byskogen sykehjem, Larvik nybygg Breidablikk u-skole nybygg Haugsåsen aldershjem, Skien nybygg Flekkerøy skole, Kristiansand nybygg Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap nybygg Scanwafer, Porsgrunn nybygg Lidl, Drammen og Lier nybygg Fantoft sykehjem, VVS-entreprise Bergen Kino, entreprise Viking Stadion, Stavanger Prior Tyin Kraftverk, Årdal Høgskolen i Førde, ventilasjon og SD anlegg Vital Bergen, driftsavtale Statoil, Mongstad Norsk Hydro, on- og offshore Blindheim u.skole rehab/nybygg. Atlanten u.skole nybygg. Byåsen VGS ventilasjon, kjøling, automatikk. Kvinne/barnsenteret, St. Olavs Hospital nybygg, byggetrinn 1. Høgskolen i Bodø rehab/nybygg. Sør-Tromsøya alders og sykehjem nybygg. Energihuset, Mjøskraft/Gjøvik nybygg Eidsvoll Tingrett, Eidsvoll nybygg Lillehammer Produkter nybygg Hydro ENØK, Raufoss Industripark rehabilitering Fagernes Skole, Fagernes rehabilitering Rosenhoff Skole, Oslo rehabilitering Ski Barneskole/adminstrasjon, Ski Kommune rehabilitering Bratsberg Brygge, Porsgrunn nybygg Arena kjøpesenter, Arendal nybygg Ericsson, Grimstad nybygg Gjøklepp skole, Holmestrand rehabilitering Bauda Norge, Drammen rehabilitering Lågendalsposten, Kongsberg rehabilitering Volvo Aero, Kongsberg rehabilitering Omsetning Ansatte Omsetning Ansatte 19 Omsetning Ansatte Omsetning Ansatte

20 Datterselskap Beskrivelse av selskapet Referanser GK TFS AB (Sverige) GK ble etablert i Sverige i 1998 under navnet: GK Inneklimat AB. PNB Teknikk & Fastighetsservice AB ble kjøpt desember 2002 og endret navn til Gunnar Karlsen Teknikk & Fastighetsservice AB. (GK TFS AB) Disse to virksomhetene ble slått sammen høsten 2003 og den samlede virksomheten består nå av 200 ansatte fordelt på 17 avdelingskontorer. GK TFS AB installerer og utfører service på teknikken i bygninger. Virksomhetsområder; installasjon, service og byggautomasjon. Procordia Food AB. Pergo (Europe) AB. Riksdekkende avtale med Vägverket. 20 Elmoko as (Norge) Etablert 1988, 15 ansatte, lokalisert i Kongsvinger. En solid samarbeidspartner og sterk leverandør for våre kunder. Kurs og opplæring av kunder er en viktig del av virksomheten. Leverer elektrotavler og automasjonsløsninger til alle typer bygg, skip og offshore. Tilbyr alt fra enkle motorstyringer til store hovedtavler og komplekse automasjonsskap. Internasjonalt Sakhalin Japan. Dahlian Ship Yard Kina. Norge Posthuset, Oslo. Byåsen vgs., Trondheim. Høgskolen i Østfold. Bergen Kino, Bergen. Viking Stadion, Stavanger. Statlig kontrollområde, Svinesund. Theodor Qviller as (Norge) Etablert 1948, 16 ansatte, lokalisert på Skytta Norges største importør av produkter for klimakjøling og luftbefukting. Selger og monterer produkter gjennom kjøle fi rmaer og ventilasjonsentreprenører i hele Norge. NetCom. Telenor. Fjellinjen. Hovedagentur: Airwell, RC Group, Axair.

21 Nøkkeltall Utvikling: 2004 Årets virksomhet har vært preget av sjefsansettelser og kompetanseutvikling, samt til å uniformere våre rutiner Sterk vekst. ISO sertifi sering. Øke delinstallasjoner gjennom god kundeoppfølging. Utvikling av entrepriser. Omsetning Ansatte Kompetanseområder: Elektrotavler. Byggautomasjon. Kurs/opplæring. Omsetning Ansatte 21 Kompetanseområder: Klimakjøling. Kjøling - tekniske rom/datasentraler. Kjøling kontor. Kjølekabinetter. Luftbefukting - industri og hjemmemarkedet. Omsetning Ansatte

22 GK konsern : Nok et godt år for GK Konsernet hadde i 2004 en omsetningsvekst på mer enn 10 %. Alle våre regioner og datterselskaper fortsetter å levere positive resultater, hvilket er meget tilfredsstillende. Vi har imidlertid måttet gjøre avsetninger på enkelte prosjekter som ikke har gått som forventet, og det har påvirket resultatet negativt. Vi er derfor ikke helt fornøyd med resultatet for 2004, men den øvrige underliggende produksjonen er god, med tilfredsstillende marginer. Alle tall i MNOK. fjorårstall i parentes Ordreinngang/produksjon Samlet ordreinngang ble på (1 153) og produksjon ble på (1 132). Ordrereserven på entrepriser er på 360 (346). Den representerer 26% (28%) av neste års budsjetterte produksjon, - noe vi vurderer som tilfredsstillende. Resultat Driftsresultatet ble 18,6 (28,6) hvor avskrivning av goodwill på 8,7 (7,9) inngår. Dette tilsvarer 1,5% (2,5%) av produksjonsvolumet; noe vi ikke er helt fornøyd med. Finansposter ble netto en inntekt på 0,9 (0,4). Bedringen skyldes bl.a nedbetaling av langsiktig gjeld, generell nedgang i rentesatsene samt gjennomgående høyere rentebærende kontantbeholdning. Resultatet etter skatt ble 12,5 (20,0) som tilsvarer 12,8% (24,0%) avkastning på gjennomsnittig egenkapital. Av årets utbytte på 25 mill NOK skal 18 mill NOK tilbakeføres selskapet som bunden kapital ved å øke aksjekapitalen fra 50 til 68 mill NOK. Dette er tatt hensyn til i de kommenterte nøkketall. Soliditet Egenkapitalen er 23,8% (25,3%) av totalkapitalen. Trekker vi ut goodwillposten i balansen er andelen på 19,8% (20,5%). Selv om egenkapitalandelen ble noe redusert fra 2003 til 2004 har soliditeten hatt en tilfredsstillende utvikling de siste årene. Likviditet Vi har gjennom 2004 foretatt betydelige egenfinansierte virksomhetsovertagelser samt etablert egen montasjevirksomhet gjennom datterselskapet GK Montasje a.s. Kontantbeholdningen ligger likevel på nivå med fjoråret. I tillegg til egen kontantbeholdning disponeres en trekkrettighet på 10 mill NOK. Denne har ikke vært benyttet i Omløpsmidler - kortsiktig gjeld er på 76 mill NOK (83) og utgjør nå 18,9% (22,1%) av totalkapitalen. Forholdet omløpsmidler/kortsiktig gjeld er 1,27 (1,36). Likviditeten vurderes som tilfredsstillende. Fremtidig utvikling Det er også i 2004 nedlagt betydelig arbeid når det gjelder produkt-, system- og organisasjonsutvikling. Dette mener vi er en nødvendig og kontinuerlig prosess for å kunne møte de utfordringer som ligger foran oss var oppstarten på Systemvisjon 2007 som omfatter et integrert IT-system som innbefatte alle deler av vår virksomhet, dvs. informasjons-, arbeids- og materialflyten fra våre leverandører, gjennom egen organisasjon og ut til våre kunder/prosjekter. Målet er å skape konkurransefortrinn gjennom å effektivisere våre prosesser, samt å tilføre kundene merverdi gjennom bedre og mer tilpassede produkter og tjenester. Det er, og vil bli investert betydelige ressurser i organisasjons- og systemutviklingen i tiden fremover. Implementering av deler av systemet; kundeoppfølging samt service- og entrepriseadministrasjon vil skje utover høsten Konsernet hadde pr igjen en rekordhøy ordrereserve. I tillegg til oppnådd budsjettert ordreinngang pr. februar 2005 registrerer vi fortsatt tilfredsstillende aktivitet på tilbudssiden. Med dette som utgangspunkt står vi godt rustet for den nærmeste fremtid. Med fortsatt fokus og kontinuerlig utvikling av vår egen organisasjon vil vi tilstrebe og fortsette å skape merverdi for våre forbindelser.

23 GK konsern resultatregnskap Tall i hele tusen Driftsinntekter og -kostnader Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader Annen renteinntekt Annen fi nansinntekt Verdiendring av markedsbaserte fi n.omløpsm. -1 Annen rentekostnad Annen fi nanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Fullstendig årsregnskap med årsberetning og revisjonsberetning kan hentes på vår hjemmeside:

24 GK konsern eiendeler Tall i hele tusen Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Påkostning leide lokaler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer Overfi nansiert pensjonsforpliktelse Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

25 GK konsern gjeld og egenkapital Tall i hele tusen Egenkapital Innskutt egenkapital Selskapskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital Nøkkeltall Konsern Resultat i % av omsetning 1,0 % 1,8 % 1,8 % -0,1 % 0,6 % Resultat i % av gjennomsnittlig egenkapital 12,8 % 24,0 % 23,8 % -1,6 % 7,8 % Egenkapital i % av totalkapital 23,8 % 25,3 % 22,7 % 21,1 % 21,4 % Likvider (cash) Omløpsmidler - kortsiktig gjeld Ordrereserve Totalt antall årsverk

26 Lokalisering NORGE Gunnar Karlsen a.s GK Asker Drammensveien Asker Tlf.: Faks: GK Hamar Stasjonsvn. 5B 2340 Løten Tlf.: Faks: GK Molde Fløtmannsgt Molde Tlf.: Faks: GK Stavanger Forusskogen 1 Pb Stavanger Tlf.: Faks: GK Bergen Wallemslien 18 Pb 4 Ytre Laksevåg 5848 Bergen Tlf.: Faks: GK Haugesund Norheim Næringspark 5542 Karmsund Tlf.: Faks: GK Nittedal / Skytta Mastevn.10 Pb Skytta Tlf.: Faks: GK Tromsø Strandveien Tromsø Tlf.: Faks: GK Bodø Pålsv Bodø Tlf.: Faks: GK Jessheim Balder allé 1 Pb Gardermoen Tlf.: Faks: GK Notodden Merdeveien 12B 3676 Notodden Tlf.: Faks: GK Trondheim Tegltorget, Hornebergvegen Trondheim Tlf.: Faks: GK Drammen Ing.Rybergsgt Drammen Tlf.: Faks: GK Kongsvinger Industriveien Kongsvinger Tlf.: Faks: GK Oslo Østensjøveien 15D Pb.70 Bryn 0611 Oslo Tlf.: Faks: GK Tønsberg H.Wilhelmsens allé 48 Pb Tønsberg Tlf.: Faks: GK Fredrikstad Pancovn Gressvik Tlf.: Faks: GK Kristiansand Rigetjønnvn Kristiansand Tlf.: Faks.: GK Oslo Vest Hoffsveien Oslo Tlf.: Faks: GK Ålesund Breivika Industriveg Ålesund Tlf.: Faks: GK Førde Øyrane 7 Pb Førde Tlf.: Faks: GK Gjøvik Storgt.20 Pb Gjøvik Tlf.: Faks: GK Kristiansund Fosnagata 5 Pb Kristiansund Tlf.: Faks: GK Lillehammer Fåberggt Lillehammer Tlf.: Faks: GK Porsgrunn Melkeveien Porsgrunn Tlf.: Faks: GK Ski Anolitvn. 5 Pb Ski Tlf.: Faks: NORGE Datterselskaper Elmoko a.s Industriveien Kongsvinger Tlf.: Faks: Gunnar Karlsen Montasje a.s Fjellsia Askim Tlf.: Faks: GK Grimstad Bjønneveien GRIMSTAD Tlf.: GK Mo i Rana Midtre gt. 12 Pb Mo Tlf.: Faks: GK Sogndal Dalavn Sogndal Tlf.: Faks: Theodor Qviller a.s Mastevn 10 Pb Skytta Tlf.: Faks:

27 SVERIGE GK Teknik & Fastighetsservice AB (TFS) GK TFS Eskilstuna Ståhlbergsvägen Eskilstuna Tlf.: Faks: GK TFS Lund Höstbruksvägen Lund Tlf.: Faks: GK TFS Växsjö Slöydgatan Växsjö Tlf.: Faks: GK TFS Eslöv Per Håkanssons väg Eslöv Tlf.: Faks: GK TFS Malmø HK Murmansgatan 126 Box Malmö Tlf.: Faks: GK TFS Ystad Tenngatan Ystad Tlf.: Faks: GK TFS Göteborg Beatrice Lessliesgatan 4 Box Göteborg Tlf.: Faks: GK TFS Norrköping Malmgatan Norrköping Tlf.: Faks: GK TFS Örebro Radiatorvägen Örebro Tlf.: Faks: GK TFS Helsingborg Florettgatan Helsingborg Tlf.: Faks: GK TFS Stockholm Fägelviksvägen 9F Stockholm Tlf.: Faks: GK TFS Hässleholm Skenvägen Hässleholm Tlf.: Faks: GK TFS Trelleborg Vannhögsgatan Trelleborg Tlf.: Faks: GK TFS Karlshamn Gröna vägen Karlshamn Tlf: Faks: GK TFS Karlskrona Silvervägen Karlskrona Tlf.: Faks: GK TFS Kristianstad Industrigatan Kristianstad Tlf: Faks: GK TFS Landskrona Björngatan Landskrona Tlf.: Faks:

28 Design: Hovedkontor Norge Gunnar Karlsen a.s Østensjøveien 15 D Pb.70, Bryn 0611 Oslo Hovedkontor Sverige GK Teknik & Fastighetsservice AB Murmansgatan 126 D Box Malmö

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

GK Gruppen AS. Konsernpresentasjon mai GK Gruppen AS

GK Gruppen AS. Konsernpresentasjon mai GK Gruppen AS GK Gruppen AS Konsernpresentasjon mai 2017 1 Kort om GK Hva gjør vi? - GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner med ekspertise innen elektro, ventilasjon, rør, bygg-automasjon,

Detaljer

GK er Nordens ledende totaltekniske entreprenør og servicepartner. Vi leverer løsninger for nye- og eksisterende næringsbygg.

GK er Nordens ledende totaltekniske entreprenør og servicepartner. Vi leverer løsninger for nye- og eksisterende næringsbygg. GK er Nordens ledende totaltekniske entreprenør og servicepartner. Vi leverer løsninger for nye- og eksisterende næringsbygg. Selskapet har siden etableringen i 1964 hatt en dynamisk vekst til dagens ca.

Detaljer

AF Gruppen 3. kvartal 2007

AF Gruppen 3. kvartal 2007 AF Gruppen 3. kvartal 27 Agenda Sammendrag 1 Nøkkeltall 2 Veien videre 3 Appendiks 4 Høydepunkter AF har etter kvartalets slutt inngått en intensjonsavtale om riving og gjenvinning av inntil 13 plattformer

Detaljer

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo AF Gruppen 2. kvartal 2008 Langerud sykehjem, Oslo Agenda Sammendrag Virksomhetsområder Appendiks 2 Høydepunkter andre kvartal 2008 Kolonnetittel Solid andre kvartal for AF Driftsinntektene var MNOK 1.529

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 22.06.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1. kvartal 2011,

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 27.06.2011 Oppdatert Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1.

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 982 404 479 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: JETPAK NORGE AS Forretningsadresse: Fritjov Nansens vei

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

AF Gruppen 4. kvartal Tankekraft er verdens reneste energikilde

AF Gruppen 4. kvartal Tankekraft er verdens reneste energikilde AF Gruppen 4. kvartal 2007 Tankekraft er verdens reneste energikilde Agenda Sammendrag Nøkkeltall Virksomhetsområdet Energi Appendiks Høydepunkter 4. kvartal Kolonnetittel Fjerde kvartal 2007 Beste kvartalsresultat

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 968 349 627 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN BETANIEN BERGEN Forretningsadresse: Vestlundveien

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING Clima Teknikk AS Skredderveien 3 S I D E 1 1537 Moss Bankgiro: 5081.05.78955 E-post: post@climateknikk.no Tlf: 69 27 26 00 Org. Nr:

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 990 034 036 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: SKARSJØ AS Forretningsadresse: Havna 9068 NORD-LENANGEN

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon 2011 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 16.09.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 73,5 akkumulert for 2. kvartal 2011,

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 24.jul.2015 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 16.jun.2014 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Rapport 4. kvartal. Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon

Rapport 4. kvartal. Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon 2010 Rapport 4. kvartal Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 4. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 158,4 akkumulert for 4. kvartal 2010,

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet utkast Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2016 Velkommen til KSI! KSI er en moderne arbeidsmarkedsbedrift som har som hovedoppgave å få mennesker ut i arbeid. Vår visjon er: Kompetanse - Service - Inspirasjon. Vi er heleid av Kristiansand

Detaljer

Agenda. 1 Informasjonssjef Velkommen og agenda Trond Bentestuen 2 Konsernsjef Expert Eilag et selskap i sterk utvikling Arild Kristiansen

Agenda. 1 Informasjonssjef Velkommen og agenda Trond Bentestuen 2 Konsernsjef Expert Eilag et selskap i sterk utvikling Arild Kristiansen Agenda 1 Informasjonssjef Velkommen og agenda Trond Bentestuen 2 Konsernsjef Expert Eilag et selskap i sterk utvikling Arild Kristiansen 3 Konserndirektør finans Kvartalsrapport Expert Eilag, Q1-2002 Sigurd

Detaljer

LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS

LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS Q2/2017 LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS KVARTALSRAPPORT, ANDRE KVARTAL 2017 Loomis Foreign Exchange AS Oslo, 15. August 2017 Loomis Foreign Exchange AS Etterspørselen etter reisevaluta øker i løpet av andre

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Innledning: Guard Systems har hatt store utfordringer i Q1/07 i forhold til produksjon av TrackGuard, og dette påvirker omsetning og resultat i denne perioden.

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Resultat for 4.kvartal 2003

Resultat for 4.kvartal 2003 Resultat for 4.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

GENERALFORSAMLING DRIFTSORIENTERING Vidar Låte

GENERALFORSAMLING DRIFTSORIENTERING Vidar Låte GENERALFORSAMLING DRIFTSORIENTERING Vidar Låte Konsernsjef AGENDA Driftsorientering Hovedpunkter Automatisering og Industri Materialhåndtering og Infrastruktur Miljø og Energigjenvinning Teknologiutvikling

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse:

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse: D&B Totalrapport Organisasjonsnummer 990507570 Dunsnummer 566677626 Firmanavn NOVICON AS Gateadresse Gate Postnr - Poststed Postboksadresse Postboks Postnr - Poststed Reppevegen 90 D 7054 - Ranheim 7481

Detaljer

Presentasjon. 1. kvartal 2001. 4. mai 2001

Presentasjon. 1. kvartal 2001. 4. mai 2001 Presentasjon 1. kvartal 2001 4. mai 2001 Innhold Hovedtall Virksomhetsområdene Oppsummering Hovedtall Beløp i mill. kroner 1. kv. 2001 1. kv. 2000 2000 Driftsinntekter Driftsresultat før avskrivn. (EBITDA)

Detaljer

Kredittrapport. Ris Holding AS. Org.nr Vardesvingen Skedsmokorset

Kredittrapport. Ris Holding AS. Org.nr Vardesvingen Skedsmokorset Kredittrapport Ris Holding AS Org.nr. 989145681 Vardesvingen 19 22 Skedsmokorset Kredittrapport for Monner AS Data fra Experian Data hentet 217-12-14 Copyright 218 Firmainformasjon 3 Roller 4 Reelle Rettighetshavere.....................

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

Resultat for 2.kvartal 2003

Resultat for 2.kvartal 2003 Resultat for 2.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS

LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS Q3/2017 LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS KVARTALSRAPPORT, TREDJE KVARTAL 2017 Oslo, 15. November 2017 02 Loomis Foreign Exchange AS Oslo, 15. November 2017 Loomis Foreign Exchange AS Tredje kvartal inkluderer

Detaljer

GRUNNFAKTA EIER/JURIDISK ØKONOMI BETALINGSERFARING. Sterk God Tilfredsstillende Svak Dårlig Ingen info Revisoranmerkning For gammelt regnskap

GRUNNFAKTA EIER/JURIDISK ØKONOMI BETALINGSERFARING. Sterk God Tilfredsstillende Svak Dårlig Ingen info Revisoranmerkning For gammelt regnskap Bisnode Totalrapport Organisasjonsnummer 997097270 Dunsnummer 671368237 Firmanavn EASYWEB NORGE Gateadresse Nordre Fokserød 13 Gate Postnr Poststed 3241 Sandefjord Postboksadresse C/o Bk Grafisk As Postboks

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ATRIUM DESIGN & TRADE AS 995465450 19.jun.2012 GRUNNFAKTA Delbedømmelse: ETABLERT Grunnfakta Selskapsform AS - Privat aksjeselskap Etableringsår 2010 Stiftelsesdato 21-04-2010 Aksjekapital

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 363 795 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: RISØR FISKEMOTTAK AS Forretningsadresse: Holmen 4950 RISØR

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 980 403 084 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI OSLO AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

OTC-/pressemelding 4. mars 2016

OTC-/pressemelding 4. mars 2016 OTC-/pressemelding 4. mars 2016 Godt resultat for Torghatten ASA i 2015 Torghatten har i 2015 oppnådd et vesentlig bedre resultat enn i 2014. Resultat før skatt ble på 483,4 MNOK mot 266,2 MNOK året før.

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Virksomheten Heidenreich Holding AS er et industrielt investeringsselskap som utøver aktivt eierskap i virksomhetene det er investert i. Porteføljen består av de heleide datterselskapene

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2016 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2016 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Kredittrapport. Tetøsene AS. Org.nr Kongeveien Sofiemyr

Kredittrapport. Tetøsene AS. Org.nr Kongeveien Sofiemyr Kredittrapport Tetøsene AS Org.nr. 912776476 Kongeveien 47 1412 Sofiemyr Kredittrapport for Monner AS Data fra Experian Data hentet 218-1-9 Copyright 218 Firmainformasjon 3 Roller 4 Reelle Rettighetshavere.....................

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter Resultatregnskap konsern (i kr. 1.000.-) Stavanger Aftenblad ASA 4. Kvartal 2008 2007 2008 2007 Opplagsinntekter 34 190 35 274 140 318 141 893 Reklame- og annonseinntekter 110 751 160 973 463 177 500 149

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

1. Hovedpunkter i kvartalet

1. Hovedpunkter i kvartalet Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt AS, Mesta Stein

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA. 13. februar 2014

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA. 13. februar 2014 Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA 13. februar 2014 1 1. Innledning, v/styrets leder Gislaug Rydland 2. Hovedtrekk for året 2013 v/adm.dir. Terje Tandberg 3. Årsregnskapet 2013 v/øk.dir.

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring 02.08.2011 FIRMAINFORMASJON Organisasjonsnr 986540121 D U N S 730079964 Firma navn BYGG OG MALERMESTERTJENESTEN AS Juridisk adresse Kolbotnveien 5 Besøksadresse Kolbotnveien 5 Postadresse Postboks 79 Telefon

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2013

Delårsrapport 1. halvår 2013 Delårsrapport 1. halvår 2013 Virksomheten Heidenreich Holding AS er et industrielt investeringsselskap som utøver aktivt eierskap i virksomhetene det er investert i. Porteføljen består av de heleide datterselskapene

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2011 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer