GK konsernet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GK konsernet 2004-2005"

Transkript

1 GK konsernet for klagefritt innemiljø

2 INNHOLD Inneklima og hva det innebærer 3 Tilbakeblikk inn i Konsernet 6 Dette er GK 6 Visjon 7 Misjon 7 Verdier 7 Klagefritt innemiljø 8 GKs 10 punkt for klagefritt innemiljø 8 Samfunn, verdier og miljø 9 Entreprise - rådgivende entreprenør 10 2 Prosjekt: Viking Stadion 10 Service - rådgivende driftspartner 12 Prosjekt: Holmensenteret 12 Ventilasjon 14 Byggautomasjon 15 Kjøling 16 Energi 16 Vannbårne systemer 17 Regioner 18 Datterselskaper 20 GK konsern 22 GK konsern resultatregnskap 23 GK konsern eiendeler 24 GK konsern gjeld og egenkapital 25 Nøkkeltall 25 Lokalisering 26

3 Inneklima og hva det innebærer GK er en inneklimabedrift og konsentrerer seg om det! Vår misjon er å tilby tjenester som sammen skaper et klagefritt innemiljø i nye og i eksisterende bygninger. 3 Jon Valen-Sendstad Konsernsjef I dette ligger et fokus på kundens opplevelse av innemiljøets kvalitet og på de kostnader og investeringer det medfører å etablere og opprettholde en standard som overgår forventningene. For å mestre disse oppgavene må vi være i forkant når det gjelder ingeniørkompetanse på ventilasjon, kjøling, bygningsautomatisering og vannbårne systemer. Ikke bare skal det fysiske innemiljø og klima oppnås og opprettholdes med avtalt kvalitet. Livssykluskostnader i form av energibruk, utskiftinger og øvrige omkostninger skal også være innenfor avtalte grenser. Dette er vårt fokus og her retter vi vår innsats. GK vil hele tiden være i forkant, gjennom: - bred kontakt med marked og kunder, - kontinuerlig å tilby våre medarbeidere kurs og etterutdannelse, - utvikling av konsepter, - investering i informasjonsteknologi for driftskontroll, prosjektstyring og serviceledelse. Dermed skapes evnen til å levere det beste anlegget, vedlikeholde det og bidra til optimal drift i hele anleggets levetid. Oslo, april 2005 Jon Valen-Sendstad Konsernsjef

4 4 Tilbakeblikk 2004 Utvikling Det skandinaviske markedet for våre produkter og tjenester er i utakt mellom landene. Vår største virksomhet er i Norge hvor markedet har vært godt og stabilt de siste årene. GK har tjent på dette og vokst jevnt litt over markedets utvikling. I Sverige har bransjen fått hard medfart i et dårlig byggemarked. Mange konkurrenter har hatt en betydelig nedbemanning, mens GK har realisert vekst og økt sin bemanning og tilstedeværelse gjennom året. GK klarer seg altså godt og viser stabil vekst og lønnsomhet, både lokalt og totalt for konsernet. Veksten kommer fra tiltak rundt strategien om fokus på hele byggets livssyklus planlegging, bygging, drift, vedlikehold og rehabilitering/modernisering. Vekst Som en følge av dette er nye avdelinger etablert eller kjøpt; Etablering av ny avdeling for bygningsautomatisering i region Øst. Etablering av GK Montasje a.s i region Oslo Overtakelse av Karmsund Ventilasjon A/S i Haugesund, region Vest. Overtakelse av Ventec Miljø A/S i Porsgrunn, region Sør. Alle etableringer og oppkjøp har supplert GKs organisasjon på en god måte, med nytt distrikt i Haugesund, kapasitets- og kompetansemessig i Porsgrunn og økt leveranseevne og bredde i region Øst og region Oslo. Kompetansesatsing 2004 har også vært et år med betydelig satsing på kompetanse, støtteorganisasjon og investeringer på IT-systemer. Kompetanseheving er i gang gjennom vår GK-skole. I 2004 var alle våre serviceteknikere på ett til tre forskjellige fagkurs. Vår støtteorganisasjon for fag og marked er økt med to forretningsutviklere og en produktsjef. Sist men ikke minst er det i 2004 besluttet å satse på en fullstendig ny IT/IS-plattform for kundeoppfølging og støtte av service og entrepriseproduksjonen.

5 inn i GK satser videre i Målet er å bli Skandinavias ledende inneklimabedrift. Markedet ser positivt ut i I Norge fortsetter vi vår satsing på utvikling av bredde i tjenestetilbudet med fokus på lønnsomhet. Sverige er gjennom en tøff fase og ser nå konturene av økt lønnsomhet. Etablering i Danmark planlegges å skje i henhold til etablerte handlingsplaner. Satsinger I Norge og Sverige fortsetter vi med samme organisasjonsmodell, men legger opp til etableringer av nye avdelinger for å øke leveranseevne og bredde. Det etableres entrepriseavdelinger i Syd-, Vest- og Midt-Sverige. I region Oslo startes det ny serviceavdeling, entrepriseavdeling og energiavdeling. I region Sør vil det etableres en avdeling for byggautomatisering. Prosessene er i gang og dyktige medarbeidere på plass. Systemsatsing - FOKUS Alle i GK vil i involveres i overgangen til vårt nye IT/ISsystem, FOKUS, for kundeoppfølging og støtte til produksjon av service- og entrepriseleveranser. En betydelig innsats rettes mot opplæring innen dette planleggings- og produksjonsverktøyet. Ferdig implementert vil systemet gjøre GK til Nordens mest avanserte innen dette feltet. Tjenesteutvikling GK fortsetter sin strategiske utvikling av tjenesteleveranser knyttet til innemiljø, energibruk og drift av tekniske anlegg. Stadig flere tjenester utvikles i nært samarbeid med våre kunder og skapes for å tilpasses deres behov. Tverrfaglige allianser For å kunne levere de største bygningstekniske fag allierer GK seg med partnere i de fleste regioner. Slik utgjør GK en reell partner for byggherrer som kjøper totaltekniske entrepriser, uten å miste fokus på inneklima og miljø.

6 Konsernet Dette er GK 6 GK er en av Skandinavias ledende inneklimaentreprenører. Vår ambisjon er å bidra til et klagefritt innemiljø med optimal totaløkonomi for kunden og samfunnet. Vi har i dag 830 medarbeidere fordelt på 29 kontorer i Norge og 17 i Sverige. Vår felles innsats gir en årlig omsetning i overkant av en milliard norske kroner. Helhetsløsninger GK ser bygget som helhet og utvikler innemiljøløsninger sammen med kunden. Gjennom våre forretningsområder og fagområder ivaretar vi prosessene i hele byggets livssyklus. Helhetstanke i arbeidsprosess og planlegging gir bedre innemiljø, større fleksibilitet, lavere energibruk og økt lønnsomhet. Forretningsområder - arbeidsprosessene vi benytter for å levere gode løsninger. Entreprise rådgivende entreprenør GK som rådgivende entreprenør jobber med byggets utviklingsog byggefaser og tilrettelegger for optimal funksjon i nåtid og framtid. Målet er godt gjennomførte prosjekt tilrettelagt for byggets levetid. Service rådgivende driftspartner GK som rådgivende driftspartner jobber med byggets levefaser. Sammen med kunden planlegger vi og utfører aktiviteter for å opprettholde installasjonenes kvaliteter. Vi har felles mål med oppdragsgiver; fornøyde leietakere, effektiv drift, lave energikostnader og ivaretakelse av godt innemiljø. Fagområder nødvendig kompetanse for oppnå de beste løsningene og vår misjon om klagefritt innemiljø. Ventilasjon Løsninger tilpasset for å optimalisere luft, fjerne forurensninger og fremme målet om et klagefritt innemiljø. Byggautomasjon Elektronisk styring som forenkler drift, gir oversikt over bl.a. energiforbruk og bidrar til optimal funksjon av byggets tekniske anlegg. Vannbårne systemer Effektivisering av energibruk til oppvarming, kjøle- og gjenvinningsprosesser gjennom systemløsninger, tilstandsanalyser, vannbehandling, drift og vedlikehold på alle typer vannsystemer. Kjøling Temperaturregulering gjennom kjøling og kuldeteknikk tilknyttet komfortkjøling og varmepumpesystemer. Energi Rådgiving og energisparende leveranser på alle typer nyanlegg og drift gjennom analyser, sparetiltak og driftseffektivisering.

7 Visjon GKs visjon er å være ledende i Norden på inneklima og tekniske installasjoner. Visjonen innebærer at: GK har en ambisjon om å ha en omsetning på 3 milliarder kroner i år 2012 GK skal vokse der vi er GK Sverige skal omsette for 1 milliard kroner GK skal etableres i Danmark Vi skal være spesialist på innemiljø og inneklima ved å fokusere på de tekniske fagområdene og arbeidsprosessene som skaper helheten i bygget. Misjon Klagefritt Innemiljø GKs misjon er et klagefritt innemiljø. Vi omfavner helheten som inkluderer mennesker i bygg, kompetanse om bygg og det eksterne samfunn og miljø. 7 Verdier GK har fire kjerneverdier som skal ligge til grunn for ansattes atferd, internt og eksternt. Team før ego Fordi samarbeid skaper trivsel og gir bedre resultater enn selvstendig arbeid. Forandringsvilje Fordi evne til forandring og kompetanseutvikling er kjernen i å levere de beste løsningene og å jobbe mot et klagefritt innemiljø. Ydmyk selvtillit Fordi åpenhet og dialog kombinert med trygghet på eget fag og kompetanse gir det beste resultatet. Seriøsitet Fordi vi har respekt for våre kunder og samarbeidspartnere. Vi skal levere det vi lover til avtalt tid og pris.

8 Klagefritt innemiljø Verdens helseorganisasjon (WHO) har fastslått at godt innemiljø er en menneskerett. God og riktig ventilasjon er en viktig forutsetning for å skape et godt innemiljø. 8 Gjennom fagkompetanse, erfaring og opplæring i GK skolen blir våre ansatte i stand til å ivareta alle de 10 punktene. Skal man oppnå et klagefritt innemiljø må man ha kunnskap om helheten. Klagefritt innemiljø dreier seg om: Mennesker - alle faktorene ved innemiljø og hvordan disse påvirker menneskets helse, trivsel og effektivitet. Bygg - fagkunnskap som skal gi optimalt innemiljø i hele byggets levetid, gjennom planlegging, bygging, drift, vedlikehold og rehabilitering. Samfunn og miljø -å skape og forvalte verdier slik at løsninger og resultater oppnås med fokus på investeringer, materialbruk, energibruk og miljø. GKs 10 punkt for klagefritt innemiljø 1.Termisk miljø Kroppens varmebalanse i forhold til omgivelsene. Temperatur, luftfuktighet, lufthastighet, trekk, kuldestråling, påkledning og aktiviteter. 2. Atmosfærisk miljø Luften vi puster i. Gass/damp og lukt/partikler, levende organismer. 3. Akustisk miljø Lyd og lydoppfattelse. Støy og vibrasjoner, lydoverføring og etterklang. 4. Aktinisk miljø Lys og stråling. Lys, blendingsforhold, radon og elektromagnetisk stråling. 5. Mekanisk miljø Påvirkning fra fysiske omgivelser. Ergonomi, sittestillinger, utforming av arbeidsplassen, gulvbelegg, aktiviteter ute og inne. 6. Psykososialt miljø Sammensetting av forskjellige miljøforhold for brukerne av bygget; samt brukernes opplevelse av dette. 7. Estetisk miljø Det som påvirker sansene visuelt. 8. Økonomi Lønnsomhet for kunden. Klagefritt innemiljø gir lønnsomhet gjennom økt trivsel og effektivitet hos byggets brukere. 9. Energiforvaltning Utnyttelse av energiressurser. Riktige tekniske løsninger, energifokusert drift og vedlikehold. 10. GK som rådgivende entreprenør og rådgivende driftspartner GK ser bygget som en helhet. Vi skal være involvert med kompetanse, rådgiving og optimale løsninger i hele byggets livssyklus.

9 Samfunn, verdier og miljø Gode løsninger og riktig fokus på innemiljø gir store samfunnsmessige besparelser i form av redusert sykefravær og økt livskvalitet. Vi kan gjøre en forskjell! Ved å ivareta det indre miljø tar vi vare på menneskers helse, produksjon og produktivitet. Med energisparende løsninger tar vi også vare på det ytre miljø. Som markedsleder har vi et ansvar. Vi ønsker å bidra til økt kunnskap om innemiljø, kompetanseheving i bransjen og å ta miljøet på alvor. Våre kunder, medarbeidere og samarbeidspartnere, forvalter til sammen store deler av byggmassen i Norge. Da blir kunnskap og prioriteringer, energiøkonomisering og valg av riktige og miljøvennlige løsninger viktig. Vi kan bidra med: Felles verdiskaping Som rådgivende entreprenør og rådgivende driftspartner, skal vi sammen med kunden bidra til verdiskaping for samfunn og miljø gjennom energisparing, miljøvennlige produkter og fornøyde medarbeidere. Kompetanse Videreutvikle eget fagmiljø på teknisk kompetanse og innemiljø. Intern kursvirksomhet og sertifisering gjennom GK skolen. Ekstern kursing av kunder og driftspersonell. Bransje - Innemiljø Aktivt medlemskap i bransjeforeningene NVEF og BNL. Arbeid med innføringen av EUs energidirektiv i Norge gjennom deltakelse i standardiseringsarbeidet på energi og inneklima. Forskning og utdanning Støtte forskning på innemiljø gjennom Det Klimatekniske Laboratorium 1. Stimulere til utdanning innen våre fagområder. Være lærlingbedrift innen våre fagområder. Miljøtiltak I samarbeid med våre kunder bidra til å tilfredsstille EUs energidirektiv som innføres i Fokusere på LCC-kostnader og på bruk av miljøriktige produkter i våre leveranser. Medarbeidere Videreutdanningsprogram og opplæring for alle medarbeidere gjennom GK-skolen. GK er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA) og har fokus på HMS. 9 Energiriktige løsninger, i alle næringsbygg i Norge, kan gi redusert energiforbruk tilsvarende seks Altakraftverk. 1 Det Klimatekniske Laboratorium, er et samarbeidsprosjekt mellom SINTEF og NTNU i Trondheim.

10 Entreprise - rådgivende entreprenør 10 GK som rådgivende entreprenør legger til rette for at bygget fungerer optimalt gjennom hele byggets livssyklus Gjennom idé og prosjektutvikling legges grunnlaget for byggets funksjoner og kvaliteter. Det er i denne formingsfasen vi må bidra for å optimalisere løsninger for innemiljø, fl eksibilitet og energibruk. Gjennom kompetanse og driftserfaring kan vi gi de beste løsninger for hele byggets livssyklus. Vi tar ansvar, gjerne sammen med alliansepartnere på andre tekniske fag, der teknisk koordinering står sentralt. Teknologisk oppdatering kombinert med lang driftserfaring => Rådgivende Entreprenør Fleksibilitet i arbeidsmetode GK jobber med alle typer entrepriser. Arbeidsmetodene strekker seg fra program, total- og tekniske totalentrepriser til partnering og OPS. Målet er godt gjennomførte prosjekter tilrettelagt for nåtid og framtid. Alle typer bygg og prosjekt GK jobber på nybygg og eksisterende bygg. Kontor- og næringsbygg dominerer. Vi er sterkt representert på skolebygg, sykehus, bo- og aldershjem, kraftverk og industribygg. Mot totalentrepriser Utviklingen i GK går fra ferdig programmerte prosjekter i anbudsmarkedet, til totalentrepriser for egenutviklede prosjekt. (Ofte i direkte forhandling med kunden). Samspill og partnering GK er aktiv i prosjekt basert på samspills- og partneringavtaler. Vi velger våre partnere og bygger et landsdekkende nettverk av samarbeidspartnere på tekniske fag. Vi knytter oss også sterkere mot enkelte byggentreprenører. Kompetansesatsing internt åpner for fl ere muligheter for tettere samspill med kunder og andre entreprenører framover. Prosjekt: Viking Stadion Prosjektet er gjennomført som totalentreprise. GK as, med tekniske alliansepartnere, vant prosjektet sammen med Kruse Smith as som totalentreprenør. GK var den foretrukne rådgivende entreprenør i en Total Teknisk Entreprise (TTE). Det er i prosjektet lagt inn stor fl eksibilitet, både på sonedeling og temperatur styring. Alle 17 VIPlosjene kan styres separat både i forhold til luftmengder og temperatur. Dette gir stor individuell brukervennlighet og energioptimalisering. Drifts kontrollen er levert av GK og er av typen Tridium Niagara. Byggestart: 2003 Ferdig: 2004 Luftbehandling: m 3 /t Automasjon: GK/ Tridium Niagara Kjøling: Fjernkjøling Samlet byggesum: 160 mill. kr.

11 Idé Konseptutvikling, tverr faglig samspill, fokus på drift, energi og miljø. 11 Prosjektutvikling Kunde- og brukeravklaring, defi nering av kvalitetsnivå, kost/nytte-vurderinger. Prosjektering Integrert teknikk, tverrfaglig prosjektering, grensesnittavklaring, intelligente bygg, livssykluskostnader. Prosjektledelse Samordnete entrepriser, kontrahering, innkjøp og logistikk, samspill i produksjon. Bygging HMS, rent bygg-prosess, riktige framdriftsplaner, felles produksjon. Overlevering Overlevering av feilfritt bygg, brukeropplæring, dokument asjon.

12 Service - rådgivende driftspartner GK som rådgivende driftspartner ivaretar verdiene i byggets levefaser. 12 Gjennom vedlikehold og riktig drift sikres installasjonenes kvalitet, lavere driftskostnader og riktig energiutnyttelse. Fleksibilitet er et nøkkelord og vi har løsninger for alle. Tjenestene strekker seg fra totalt driftsansvar til enkelt mekanisk vedlikehold, og inkluderer også web-baserte fjernovervåkingsløsninger, energigarantier og utleie av driftspersonell. GK er opptatt av: Lave energikostnader. Lavt energiforbruk. Lang levetid. Ivaretakelse av miljøet ute og inne. Vi spiller på lag GK har kompetansen og deler den med kunden. Lagspill er det beste for begge parter og samarbeidstanken er derfor gjennomgående i alle våre tjenester og avtaleformer. Garanterte energibesparelser Gjennom rådgiving og kompetanse utvikler vi løsninger som garanterer energibesparelser. For å oppnå dette utfører vi tilstandsanalyser, energianalyser, mekanisk vedlikehold, driftsavtaler, opplæring, rehabilitering og ombygging. Avtaleformer GK har avtaleformer tilpasset den enkelte eiendomsbesitter. Alt fra mekanisk vedlikehold til garanti på pris og kvalitet på innemiljøet Vi har utviklet egne konsepter for å ivareta forretningskjeder og landsdekkende kunder. Prosjekt: Holmensenteret, Asker Garantert millionbesparelse hvert år! GK har inngått avtalegaranti med Steen & Strøm, om å spare kw/t årlig på dette kjøpesenteret. Eventuelt negativt avvik dekkes delvis av GK. Positiv gevinst deles likt. For å møte nye EU-krav til miljøvennlighet og samtidig spare energi, har Steen & Strøm investert i et nytt anlegg. Allerede etter få ukers drift er det registrert radikale forbedringer. GK foretok først en enøkanalyse basert på tverrfaglig kompetanse innen ventilasjons-, kjøle-, reguleringsteknikk og energifl yt, for å kartlegge overforbruk av energi. Leveranse Holmensenteret: - Web-basert SD-anlegg med kontroll over driftstid og temp. på alle ventilasjonsanlegg. - Ny varmepumpe som fungerer som effektiv varme gjenvinner, fra 20 til 75% virkningsgrad for m 3 luft pr. time. - CO 2 - og temperaturfølere som kontinuerlig måler luft utskifting. - VAV-styring (Variabel Air Volum), avansert individuell styring. Utleiere må fokusere på energi og miljø! Steen & Strøm har ambisjoner om tilsvarende satsing på sine øvrige kjøpesentre. GK er valgt som partner. Investeringen skal være inntjent på fi re - fem år kw/t reduseres til kw/t på Holmensenteret. Dette tilsvarer en besparelse på en mill. kr/år med dagens strømpriser.

13 BYGGING PRØVEDRIFT RÅDGIVENDE DRIFTSPARTNER DRIFT Prøvedrift Optimalisering og tilpassing av drift. Drift Problemfri drift, forutsigbare kostnader, tekniske driftstjenester, energiforvaltning og SD/fjernovervåking. 13 PROSJEKT- LEDELSE PROSJEKTERING Gunnar Karlsen a.s -leverandør av teknologi og tjenester for inneklima og tekniske installasjoner VEDLIKEHOLD OPPGRADERING Vedlikehold Opprettholdte funksjoner opprettholdt kvalitet, dokumenterte vedlikeholdsrutiner. Oppgradering Nye krav, ny teknologi, slitasje. RÅDGIVENDE ENTREPRENØR PROSJEKT- UTVIKLING OVERLEVERING RIVING IDÉ OMBYGGING Ombygging Tilpassing for endret bruk, fl eksible løsninger for ombygging. Riving Idé og konseptutvikling for gjenbruk av tomt, materiell og utstyr kundens neste prosjekt.

14 Ventilasjon 14 Ventilasjon er essensielt for at mennesker i bygg skal ha en god og effektiv hverdag. Alle bygninger trenger ventilasjon for å fjerne forurensinger fra personer, prosesser og materialer, samt fjerne varmeoveskudd og fuktighet. Erfaring GK har levert ventilasjon til norske bygg siden Vi er det største kompetansesenteret på ventilasjon i Norge. Vi leverer ventilasjon tilpasset kundens ønsker, i forhold til lover og regler, og vektlegger løsninger som fremmer målet om et klagefritt innemiljø med lavest mulig driftsutgifter. Innemiljø og kompetanse Oppdatert kompetanse og kontinuerlig etterutdanning av våre medarbeidere er viktig for at vi skal levere de beste løsningene og et godt inneklima nå og i framtiden. Våre dyktige ingeniører har nødvendig fagkompetanse og erfaring slik at GK kan bidra som rådgivende entreprenør i byggefasen og rådgivende driftspartner gjennom byggets levetid. Vi fokuserer på erfaringsoverføring slik at kompetansen ivaretas. Tjenester GK er spesialist på ventilasjon og utfører et mangfold av tjenester som sørger for brukertilpassede løsninger i nybygg, fleksibilitet gjennom byggets levetid, behovsstyring og energioptimalisering.

15 Byggautomasjon 15 Byggautomasjon sørger for at byggets tekniske anlegg fungerer optimalt ved bruk av ITteknologi og web-baserte løsninger. Et byggs tekniske og teknologiske installasjoner blir stadig mer komplekse. Det er blitt mulig å samkjøre tekniske anlegg som ventilasjon, varme, kjøling og lysstyring for å oppnå optimal drift og energiutnyttelse. Ved hjelp av slik teknisk integrasjon får GKs kunder levert intelligente bygg. Markedet og kunden Våre kunder etterspør i økende grad automasjonskompetanse og GK har hatt fokus på utvikling av egne ressurser i mange år. I dag har vi derfor byggautomasjonskompetanse i alle våre regioner. Gjennom utvikling og oppkjøp er GK nå vokst til markedslederposisjon på byggautomasjon. Byggautomasjon og innemiljø Riktige automasjonsløsninger er en forutsetning for å oppnå et klagefritt innemiljø. Vi har spesialkompetanse for å skape et godt inneklima. Individuell romregulering som styrer temperatur, luftmengder via CO 2 - regulering, lysstyring via tilstedeværelsesføler er alle deler av GK-konsepter for klagefrie innemiljøer. Web-baserte løsninger Som verktøy for drifting av tekniske installasjoner har byggautomasjonsbransjen levert Sentral Driftskontroll (SD-anlegg) i ca 20 år. GK har vært aktive med å ta i bruk ny teknologi i automasjonsleveranser. Ved hjelp av web-baserte løsninger med passord, kan byggenes tekniske installasjoner styres fra ulike PC er via internett. GK kan flytte driftsteknisk informasjon fra det tekniske rom ut til hensiktsmessige PC er på en fleksibel og trygg måte.

16 Kjøling Energi 16 Kjøle og kuldesystemer benyttes til avkjøling av ventilasjonsluft og romkjøling i bygg, og til matkjøling i næringsmiddelindustrien. Varmepumpeteknologien som er en del av kuldeprosessen benyttes i økende grad til oppvarming og til energiproduksjon. Leveranser GK leverer og installerer alle typer kjøle-, kulde- og varmepumpeinstallasjoner, og systemløsninger for disse. Utstyret leveres i stor grad av vårt datterselskap Theodor Qviller a.s som importerer produkter fra Airwell og RC. Produktleveransene spenner fra de minste kompaktaggregater til de største væskekjølere. Kompetanse og tjenester GK har kompetanse på alle typer kjølemaskiner og utstyr, og utfører vedlikehold og service. Drift og rådgiving i forbindelse med komplekse varmepumpesystemer for best mulig utnyttelse av pumpene, er også en del av tjenestene. En av de viktigste miljøutfordringene for bygg- og eiendomssektoren er høyt energiforbruk. Energi til drift av bygninger utgjør i dag ca 38% av landets stasjonære energibruk. GK fokuserer på at denne energibruken skal være mest mulig effektiv der hvor vi er engasjert. Riktig fokus Energifaget innbefatter mange ulike elementer. Kunnskap om alle disse elementene i kombinasjon med vår kunnskap om innemiljø er essensielt for at GK skal klare å gi kunden et produkt med best mulig energieffektivitet. Tjenester GK er rådgiver og leverandør av energisparende tjenester innen områdene energieffektive nyanlegg, energianalyser, sparetiltak, garantier på sparetiltak og energieffektiv drift. Klar for framtiden Rådgiving og klargjøring for lavere energiforbruk er viktig i møte med EUs energidirektiv som introduseres i Direktivet omfatter krav til installasjonenes energibruk og inspeksjon av disse.

17 Vannbårne systemer 17 Vannsystemene benyttes til å transportere energi gjennom bygget, som varmt eller kaldt vann. Energien brukes til oppvarming, kjøling og gjenvinningsprosesser. Erfaringer Tidligere har det vært lite fokus på hva som skjer i vannsystemene og hvordan de fungerer. Forskning og erfaringer viser at luft i systemene, slagg, rust, forurensning og slam, reduserer systemenes levetid og øker energiforbruket. Mange systemer har også feil som gjør at energien ikke blir levert der den skal. Forutsetninger Rent system med riktig vannkvalitet, riktig mengde og design er en forutsetning for at energitransporten skal skje effektivt. Tjenester GK bistår med systemløsninger på nye og eksisterende anlegg. Tilstandsanalyser, vannbehandling, drift og vedlikehold på alle typer vannsystemer utføres. Kontroll på energibruk Gjennom vannprøver, vannrensing, mengdemålinger og inspeksjon, bidrar GK til å ivareta en effektiv energitransport i systemene.

18 Regioner Utvikling 2004 Utvikling 2005 Oslo Asker Oslo Skøyen Restrukturering av organisasjon med rendyrking av forretningsområdene service og entreprise. Byggautomasjon integrert i forretningsområdene. Ny montasjebedrift, GK Montasje as. Nytt servicekontor på Skøyen. Etablere ny entrepriseavdeling i Oslo. Etablering av egen avdeling for ENØK. Øke markedsandeler hos kunder der man tradisjonelt har hatt liten aktivitet. Satsing på boliger med balansert ventilasjon. Region Øst Fredrikstad Gjøvik Hamar Jessheim Kongsvinger Lillehammer Ski Skytta Regionen har de senere år styrket seg kraftig, med økt gjennomføringskapasitet og økt faglig kompetanse. Etablering av egen byggautomasjonsavdeling. Overføring av avdelingene i Ski og Fredrikstad. Disse lå tidligere under region Oslo. Satsing på ENØK 18 Region Sør Drammen Kristiansand Grimstad Notodden Porsgrunn Tønsberg Generell styrking av kompetanse og kapasitet gjennom organisk vekst ved alle avdelinger i regionen. Kjøp av Ventec Miljø as i Porsgrunn. Ny avdelingsetablering i Aust-Agder. Ny avdeling for byggautomasjon i Porsgrunn. Organisasjonsutvikling/-foredling av i verksatte tiltak i Heve kvalitet og bedre responstid ved overgang til ny digital plattform for entreprise og service. Region Vest Bergen Førde Haugesund Stavanger Sogndal Oppkjøp av Karmsund Ventilasjon i Byggautomasjon i Sogn og Fjordane. Etablere alliansepartnere elektro og rør i alle distrikter. Videre satsing innen energiøkonomisering. Fjernovervåking og funksjonsbaserte serviceavtaler. Innføring av nytt system for prosjektstyring og serviceadministrasjon. Region Nord Bodø Kristiansund Molde Mo i Rana Trondheim Tromsø Ålesund Kraftig vekst i Trondheim gjennom tre store prosjekter. Dette har gitt oss posisjon som Midt-Norges største aktør. God og stabil produksjon i Bodø hvor vi er markedsledende. Betydelig ordreinngang i Tromsø. God vekst forventes i Tromsø. Etablering av ny avdeling i Molde. Etablering av byggautomasjon som egen aktivitet i Bodø og Tromsø. Satsing på boliger med balansert ventilasjon.

19 Referanseprosjekt Holmen Senter ENØK med energigaranti Postgirobygget totalrehabilitert Bærum Sykehus ny fl øy Høgskolen i Østfold nybygg og rehab Universitet i Oslo automatikk Forsvarsbygg servicekontrakt Nøkkeltall Omsetning Ansatte Tømmerli BOAS, Ringsaker Kommune nybygg Teknisk Verksted, Forsvarsbygg Rena Leir nybygg Eidskog Sykehjem, Eidskog Kommune nybygg Vindingstad Skole, Gjøvik Kommune nybygg Solborg Sykehjem, Ski Kommune nybygg Galgebakken boliger nybygg Havn og Gannestad sykehjem, Horten nybygg Byskogen sykehjem, Larvik nybygg Breidablikk u-skole nybygg Haugsåsen aldershjem, Skien nybygg Flekkerøy skole, Kristiansand nybygg Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap nybygg Scanwafer, Porsgrunn nybygg Lidl, Drammen og Lier nybygg Fantoft sykehjem, VVS-entreprise Bergen Kino, entreprise Viking Stadion, Stavanger Prior Tyin Kraftverk, Årdal Høgskolen i Førde, ventilasjon og SD anlegg Vital Bergen, driftsavtale Statoil, Mongstad Norsk Hydro, on- og offshore Blindheim u.skole rehab/nybygg. Atlanten u.skole nybygg. Byåsen VGS ventilasjon, kjøling, automatikk. Kvinne/barnsenteret, St. Olavs Hospital nybygg, byggetrinn 1. Høgskolen i Bodø rehab/nybygg. Sør-Tromsøya alders og sykehjem nybygg. Energihuset, Mjøskraft/Gjøvik nybygg Eidsvoll Tingrett, Eidsvoll nybygg Lillehammer Produkter nybygg Hydro ENØK, Raufoss Industripark rehabilitering Fagernes Skole, Fagernes rehabilitering Rosenhoff Skole, Oslo rehabilitering Ski Barneskole/adminstrasjon, Ski Kommune rehabilitering Bratsberg Brygge, Porsgrunn nybygg Arena kjøpesenter, Arendal nybygg Ericsson, Grimstad nybygg Gjøklepp skole, Holmestrand rehabilitering Bauda Norge, Drammen rehabilitering Lågendalsposten, Kongsberg rehabilitering Volvo Aero, Kongsberg rehabilitering Omsetning Ansatte Omsetning Ansatte 19 Omsetning Ansatte Omsetning Ansatte

20 Datterselskap Beskrivelse av selskapet Referanser GK TFS AB (Sverige) GK ble etablert i Sverige i 1998 under navnet: GK Inneklimat AB. PNB Teknikk & Fastighetsservice AB ble kjøpt desember 2002 og endret navn til Gunnar Karlsen Teknikk & Fastighetsservice AB. (GK TFS AB) Disse to virksomhetene ble slått sammen høsten 2003 og den samlede virksomheten består nå av 200 ansatte fordelt på 17 avdelingskontorer. GK TFS AB installerer og utfører service på teknikken i bygninger. Virksomhetsområder; installasjon, service og byggautomasjon. Procordia Food AB. Pergo (Europe) AB. Riksdekkende avtale med Vägverket. 20 Elmoko as (Norge) Etablert 1988, 15 ansatte, lokalisert i Kongsvinger. En solid samarbeidspartner og sterk leverandør for våre kunder. Kurs og opplæring av kunder er en viktig del av virksomheten. Leverer elektrotavler og automasjonsløsninger til alle typer bygg, skip og offshore. Tilbyr alt fra enkle motorstyringer til store hovedtavler og komplekse automasjonsskap. Internasjonalt Sakhalin Japan. Dahlian Ship Yard Kina. Norge Posthuset, Oslo. Byåsen vgs., Trondheim. Høgskolen i Østfold. Bergen Kino, Bergen. Viking Stadion, Stavanger. Statlig kontrollområde, Svinesund. Theodor Qviller as (Norge) Etablert 1948, 16 ansatte, lokalisert på Skytta Norges største importør av produkter for klimakjøling og luftbefukting. Selger og monterer produkter gjennom kjøle fi rmaer og ventilasjonsentreprenører i hele Norge. NetCom. Telenor. Fjellinjen. Hovedagentur: Airwell, RC Group, Axair.

21 Nøkkeltall Utvikling: 2004 Årets virksomhet har vært preget av sjefsansettelser og kompetanseutvikling, samt til å uniformere våre rutiner Sterk vekst. ISO sertifi sering. Øke delinstallasjoner gjennom god kundeoppfølging. Utvikling av entrepriser. Omsetning Ansatte Kompetanseområder: Elektrotavler. Byggautomasjon. Kurs/opplæring. Omsetning Ansatte 21 Kompetanseområder: Klimakjøling. Kjøling - tekniske rom/datasentraler. Kjøling kontor. Kjølekabinetter. Luftbefukting - industri og hjemmemarkedet. Omsetning Ansatte

22 GK konsern : Nok et godt år for GK Konsernet hadde i 2004 en omsetningsvekst på mer enn 10 %. Alle våre regioner og datterselskaper fortsetter å levere positive resultater, hvilket er meget tilfredsstillende. Vi har imidlertid måttet gjøre avsetninger på enkelte prosjekter som ikke har gått som forventet, og det har påvirket resultatet negativt. Vi er derfor ikke helt fornøyd med resultatet for 2004, men den øvrige underliggende produksjonen er god, med tilfredsstillende marginer. Alle tall i MNOK. fjorårstall i parentes Ordreinngang/produksjon Samlet ordreinngang ble på (1 153) og produksjon ble på (1 132). Ordrereserven på entrepriser er på 360 (346). Den representerer 26% (28%) av neste års budsjetterte produksjon, - noe vi vurderer som tilfredsstillende. Resultat Driftsresultatet ble 18,6 (28,6) hvor avskrivning av goodwill på 8,7 (7,9) inngår. Dette tilsvarer 1,5% (2,5%) av produksjonsvolumet; noe vi ikke er helt fornøyd med. Finansposter ble netto en inntekt på 0,9 (0,4). Bedringen skyldes bl.a nedbetaling av langsiktig gjeld, generell nedgang i rentesatsene samt gjennomgående høyere rentebærende kontantbeholdning. Resultatet etter skatt ble 12,5 (20,0) som tilsvarer 12,8% (24,0%) avkastning på gjennomsnittig egenkapital. Av årets utbytte på 25 mill NOK skal 18 mill NOK tilbakeføres selskapet som bunden kapital ved å øke aksjekapitalen fra 50 til 68 mill NOK. Dette er tatt hensyn til i de kommenterte nøkketall. Soliditet Egenkapitalen er 23,8% (25,3%) av totalkapitalen. Trekker vi ut goodwillposten i balansen er andelen på 19,8% (20,5%). Selv om egenkapitalandelen ble noe redusert fra 2003 til 2004 har soliditeten hatt en tilfredsstillende utvikling de siste årene. Likviditet Vi har gjennom 2004 foretatt betydelige egenfinansierte virksomhetsovertagelser samt etablert egen montasjevirksomhet gjennom datterselskapet GK Montasje a.s. Kontantbeholdningen ligger likevel på nivå med fjoråret. I tillegg til egen kontantbeholdning disponeres en trekkrettighet på 10 mill NOK. Denne har ikke vært benyttet i Omløpsmidler - kortsiktig gjeld er på 76 mill NOK (83) og utgjør nå 18,9% (22,1%) av totalkapitalen. Forholdet omløpsmidler/kortsiktig gjeld er 1,27 (1,36). Likviditeten vurderes som tilfredsstillende. Fremtidig utvikling Det er også i 2004 nedlagt betydelig arbeid når det gjelder produkt-, system- og organisasjonsutvikling. Dette mener vi er en nødvendig og kontinuerlig prosess for å kunne møte de utfordringer som ligger foran oss var oppstarten på Systemvisjon 2007 som omfatter et integrert IT-system som innbefatte alle deler av vår virksomhet, dvs. informasjons-, arbeids- og materialflyten fra våre leverandører, gjennom egen organisasjon og ut til våre kunder/prosjekter. Målet er å skape konkurransefortrinn gjennom å effektivisere våre prosesser, samt å tilføre kundene merverdi gjennom bedre og mer tilpassede produkter og tjenester. Det er, og vil bli investert betydelige ressurser i organisasjons- og systemutviklingen i tiden fremover. Implementering av deler av systemet; kundeoppfølging samt service- og entrepriseadministrasjon vil skje utover høsten Konsernet hadde pr igjen en rekordhøy ordrereserve. I tillegg til oppnådd budsjettert ordreinngang pr. februar 2005 registrerer vi fortsatt tilfredsstillende aktivitet på tilbudssiden. Med dette som utgangspunkt står vi godt rustet for den nærmeste fremtid. Med fortsatt fokus og kontinuerlig utvikling av vår egen organisasjon vil vi tilstrebe og fortsette å skape merverdi for våre forbindelser.

23 GK konsern resultatregnskap Tall i hele tusen Driftsinntekter og -kostnader Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader Annen renteinntekt Annen fi nansinntekt Verdiendring av markedsbaserte fi n.omløpsm. -1 Annen rentekostnad Annen fi nanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Fullstendig årsregnskap med årsberetning og revisjonsberetning kan hentes på vår hjemmeside:

24 GK konsern eiendeler Tall i hele tusen Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Påkostning leide lokaler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer Overfi nansiert pensjonsforpliktelse Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

25 GK konsern gjeld og egenkapital Tall i hele tusen Egenkapital Innskutt egenkapital Selskapskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital Nøkkeltall Konsern Resultat i % av omsetning 1,0 % 1,8 % 1,8 % -0,1 % 0,6 % Resultat i % av gjennomsnittlig egenkapital 12,8 % 24,0 % 23,8 % -1,6 % 7,8 % Egenkapital i % av totalkapital 23,8 % 25,3 % 22,7 % 21,1 % 21,4 % Likvider (cash) Omløpsmidler - kortsiktig gjeld Ordrereserve Totalt antall årsverk

26 Lokalisering NORGE Gunnar Karlsen a.s GK Asker Drammensveien Asker Tlf.: Faks: GK Hamar Stasjonsvn. 5B 2340 Løten Tlf.: Faks: GK Molde Fløtmannsgt Molde Tlf.: Faks: GK Stavanger Forusskogen 1 Pb Stavanger Tlf.: Faks: GK Bergen Wallemslien 18 Pb 4 Ytre Laksevåg 5848 Bergen Tlf.: Faks: GK Haugesund Norheim Næringspark 5542 Karmsund Tlf.: Faks: GK Nittedal / Skytta Mastevn.10 Pb Skytta Tlf.: Faks: GK Tromsø Strandveien Tromsø Tlf.: Faks: GK Bodø Pålsv Bodø Tlf.: Faks: GK Jessheim Balder allé 1 Pb Gardermoen Tlf.: Faks: GK Notodden Merdeveien 12B 3676 Notodden Tlf.: Faks: GK Trondheim Tegltorget, Hornebergvegen Trondheim Tlf.: Faks: GK Drammen Ing.Rybergsgt Drammen Tlf.: Faks: GK Kongsvinger Industriveien Kongsvinger Tlf.: Faks: GK Oslo Østensjøveien 15D Pb.70 Bryn 0611 Oslo Tlf.: Faks: GK Tønsberg H.Wilhelmsens allé 48 Pb Tønsberg Tlf.: Faks: GK Fredrikstad Pancovn Gressvik Tlf.: Faks: GK Kristiansand Rigetjønnvn Kristiansand Tlf.: Faks.: GK Oslo Vest Hoffsveien Oslo Tlf.: Faks: GK Ålesund Breivika Industriveg Ålesund Tlf.: Faks: GK Førde Øyrane 7 Pb Førde Tlf.: Faks: GK Gjøvik Storgt.20 Pb Gjøvik Tlf.: Faks: GK Kristiansund Fosnagata 5 Pb Kristiansund Tlf.: Faks: GK Lillehammer Fåberggt Lillehammer Tlf.: Faks: GK Porsgrunn Melkeveien Porsgrunn Tlf.: Faks: GK Ski Anolitvn. 5 Pb Ski Tlf.: Faks: NORGE Datterselskaper Elmoko a.s Industriveien Kongsvinger Tlf.: Faks: Gunnar Karlsen Montasje a.s Fjellsia Askim Tlf.: Faks: GK Grimstad Bjønneveien GRIMSTAD Tlf.: GK Mo i Rana Midtre gt. 12 Pb Mo Tlf.: Faks: GK Sogndal Dalavn Sogndal Tlf.: Faks: Theodor Qviller a.s Mastevn 10 Pb Skytta Tlf.: Faks:

27 SVERIGE GK Teknik & Fastighetsservice AB (TFS) GK TFS Eskilstuna Ståhlbergsvägen Eskilstuna Tlf.: Faks: GK TFS Lund Höstbruksvägen Lund Tlf.: Faks: GK TFS Växsjö Slöydgatan Växsjö Tlf.: Faks: GK TFS Eslöv Per Håkanssons väg Eslöv Tlf.: Faks: GK TFS Malmø HK Murmansgatan 126 Box Malmö Tlf.: Faks: GK TFS Ystad Tenngatan Ystad Tlf.: Faks: GK TFS Göteborg Beatrice Lessliesgatan 4 Box Göteborg Tlf.: Faks: GK TFS Norrköping Malmgatan Norrköping Tlf.: Faks: GK TFS Örebro Radiatorvägen Örebro Tlf.: Faks: GK TFS Helsingborg Florettgatan Helsingborg Tlf.: Faks: GK TFS Stockholm Fägelviksvägen 9F Stockholm Tlf.: Faks: GK TFS Hässleholm Skenvägen Hässleholm Tlf.: Faks: GK TFS Trelleborg Vannhögsgatan Trelleborg Tlf.: Faks: GK TFS Karlshamn Gröna vägen Karlshamn Tlf: Faks: GK TFS Karlskrona Silvervägen Karlskrona Tlf.: Faks: GK TFS Kristianstad Industrigatan Kristianstad Tlf: Faks: GK TFS Landskrona Björngatan Landskrona Tlf.: Faks:

28 Design: Hovedkontor Norge Gunnar Karlsen a.s Østensjøveien 15 D Pb.70, Bryn 0611 Oslo Hovedkontor Sverige GK Teknik & Fastighetsservice AB Murmansgatan 126 D Box Malmö

INNHOLD GK 50 ÅR FRA KONSERNSJEFEN MARKED / MARKED / GK DANMARK MARKED / GK NORGE SELSKAPETS STRUKTUR KONSERNREGNSKAP / 2013 ORGANISASJON

INNHOLD GK 50 ÅR FRA KONSERNSJEFEN MARKED / MARKED / GK DANMARK MARKED / GK NORGE SELSKAPETS STRUKTUR KONSERNREGNSKAP / 2013 ORGANISASJON GK KONSERNET / 2014-2015 INNHOLD Side 4-5 GK 50 ÅR Side 6-7 FRA KONSERNSJEFEN Side 8-9 MARKED / Gunnar Karlsen Sverige Side 10-11 MARKED / GK DANMARK Side 12-13 MARKED / GK NORGE Side 14-15 Marked / Theodor

Detaljer

et bedre miljø kjøling drift Luftkvalitet Energisparing Innemiljø Totalentreprise Vedlikehold 2007/2008 www.gk.no www.gk.no www.gk.

et bedre miljø kjøling drift Luftkvalitet Energisparing Innemiljø Totalentreprise Vedlikehold 2007/2008 www.gk.no www.gk.no www.gk. Rådgivende entreprenør et bedre miljø varmepumper Byggautomasjon Energisparing inneklima montasje prosjektering Energiovervåking Rehabilitering Tverrfaglig Luftkvalitet Teknisk integrator Vedlikehold prosjektutvikling

Detaljer

INNHOLD. Side 4-5 Fra konsernsjefen. Side 6-7 Marked / Gunnar Karlsen Sverige. Side 8-9 Marked / GK Danmark. Side 10-11 Marked / GK Norge

INNHOLD. Side 4-5 Fra konsernsjefen. Side 6-7 Marked / Gunnar Karlsen Sverige. Side 8-9 Marked / GK Danmark. Side 10-11 Marked / GK Norge GK KONSERNET / 2014-2015 INNHOLD Side 4-5 Fra konsernsjefen Side 6-7 Marked / Gunnar Karlsen Sverige Side 8-9 Marked / GK Danmark Side 10-11 Marked / GK Norge Side 12-13 Marked / Theodor Qviller Side 14-15

Detaljer

Inneklima i alle byggets faser

Inneklima i alle byggets faser Byggautomasjon Kjøling NØK-tiltak Inneklima i alle byggets faser Byggautomasjon Ventilasjon INNEMILJØ Rådgivende entreprenør Ventilasjon ENØK-tiltak Rådgivende entreprenør ENERGIOVERVÅKING Innemiljø Kjøling

Detaljer

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% ÅRSRAPPORT 2011 1 OM NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering,

Detaljer

HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010

HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010 Årsrapport 2010 2 HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010 Innhold 04 2010 i korte trekk 06 Adm. direktørs kommentar 08 Artikkel: Nye Fluid Control 10 Om Heidenreich Holding 12 Investeringer 16 Eierstyring

Detaljer

ROM EIENDOM AS med fokus på miljø

ROM EIENDOM AS med fokus på miljø Juni 2007 ROM EIENDOM AS med fokus på miljø Persbråten og Høybråten - skoleeksempler til etterfølgelse Energioptimalisering i regi av GK Ny kontrakt med Aker Yards Elektro Kundefokus på agendaen - Anne

Detaljer

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 innhold OM NORCONSULT er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, og har gjennom lang erfaring

Detaljer

Innhold. Scandinavian Business Seating 3. Administrerende direktør har ordet 7. Viktige begivenheter i 2008 11. Årsberetning (konsern) 12

Innhold. Scandinavian Business Seating 3. Administrerende direktør har ordet 7. Viktige begivenheter i 2008 11. Årsberetning (konsern) 12 08 ÅRSRAPPORT Innhold 1 Scandinavian Business Seating 3 Administrerende direktør har ordet 7 Viktige begivenheter i 2008 11 Årsberetning (konsern) 12 Resultatregnskap (konsern) 19 Balanse (konsern) 20

Detaljer

Driftsinntekter. Driftsresultat EBITA

Driftsinntekter. Driftsresultat EBITA En rundtur i Bravida 2002 Året 2002 på en-to-tre Resultatregnskap konsernet i sammendrag, MNOK 2002 2001 2000* Driftsinntekter 11 797 11 964 11 956 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 214 675 335

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

Consilio Kommunnikasjon Foto: Bård Gudim, stockphoto. Årsrapport 2011. www.nokas.no TLF 02580

Consilio Kommunnikasjon Foto: Bård Gudim, stockphoto. Årsrapport 2011. www.nokas.no TLF 02580 Consilio Kommunnikasjon Foto: Bård Gudim, stockphoto Årsrapport 2011 www.nokas.no TLF 02580 44 1 Nokas ble etablert i 1987 med tre ansatte. Siden etableringen har selskapet hatt en sterk vekst og er i

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

Med tradisjon for å tenke nytt

Med tradisjon for å tenke nytt Med tradisjon for å tenke nytt ÅRSRAPPORT LØVENSKIOLD-VÆKERØ AS 2010 I Løvenskiold-Vækerøs forretningsområder handel, eiendom, skog og landbruk ser vi sjelden de radikale endringene våre bransjer utvikler

Detaljer

Årsrapport Nokas as 2o1o 1

Årsrapport Nokas as 2o1o 1 Årsrapport Nokas AS 2o1O 1 Nøkkeltall Driftsinntekter 1251 m 1166 m 1037 m 786 m 497 m 2006 2007 2008 2009 2010 137 m EBITDA 106 m 73 m 36 m 29 m 2006 2007 2008 2009 2010 68 m resultat før skatt 41 m 9

Detaljer

Årsberetning COWI AS 2004

Årsberetning COWI AS 2004 Årsberetning COWI AS 2004 Utgiver COWI AS Grenseveien 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefaks 21 00 92 01 e-post tood@cowi.no www.cowi.no COWI konsern er en ledende nordeuropeisk

Detaljer

Årsrapport 2007. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2007. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2007 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2007.......................................................

Detaljer

Organisasjonsplan...6. Styret...7. Nøkkeltall...8. Styrets beretning...9. Maja Eiendom...18. Resultatregnskap... z20. Balanse...21. Noter...

Organisasjonsplan...6. Styret...7. Nøkkeltall...8. Styrets beretning...9. Maja Eiendom...18. Resultatregnskap... z20. Balanse...21. Noter... 2 Innhold Konsernsjefens beretning...4 Organisasjonsplan...6 Styret...7 Nøkkeltall...8 Styrets beretning...9 Vi går opp til eksamen hver dag...12 Teknobygg Byggfornyelse...13 Teknobygg Entreprenør...14

Detaljer

SIEMENS I NORGE 2004 Årsrapport HMS-rapport Samfunnsansvarsrapport

SIEMENS I NORGE 2004 Årsrapport HMS-rapport Samfunnsansvarsrapport SIEMENS I NORGE 2004 Årsrapport HMS-rapport Samfunnsansvarsrapport 2 ÅRSRAPPORT 2004 INNHOLD 3 VÅR VISJON OG VÅRE VERDIER 4 ADMINISTRERENDE DIREKTØR HAR ORDET 6 NØKKELTALL SIEMENS AS 7 NØKKELTALL SIEMENS-GRUPPEN

Detaljer

,, God alene best sammen

,, God alene best sammen Årsrapport 2008,, God alene best sammen om oss På talefot Hendelser 2008 Verdier HMS Organisasjonskart Nøkkeltall 01 Årsberetning Styrets beretning Styret 2008 02,, God alene best sammen Virksomheten Produksjon

Detaljer

hoist ENERGY GRoup 2011/12

hoist ENERGY GRoup 2011/12 hoist ENERGY GRoup firmapresentasjon 2011/12 Innhold Historikk Forretningsidé 2011 i tall...2 Historikk...2 Forretningsidé...3 Markedets potensiale...3 Konsernsjefen har ordet...4 Viktige begivenheter

Detaljer

Ilseng. Bekkelaget. Romedal. Stange. Gata. Tangen. Espa

Ilseng. Bekkelaget. Romedal. Stange. Gata. Tangen. Espa Årsrapport 2012 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS ble etablert i 1916 og har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange kommune. Bedriften er organisert som konsern og

Detaljer

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune.

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune. Årsrapport 2011 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange Kommune. Bedriften er organisert som konsern og selger kraft, nett og

Detaljer

Bouvet årsrapport 2010 1

Bouvet årsrapport 2010 1 Bouvet årsrapport 2010 1 6 Kort om Bouvet 8 Administrerende direktørs kommentar 10 Kontorene våre 22 Medarbeiderne våre 28 Årsberetning 34 Resultatene våre 90 Aksjonærinformasjon 92 Operasjonell risiko

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 20 14 ÅRSRAPPORT 2014 1 2014 ble nok et begivenhetsrikt år for BoligPartner og alle selskapets medarbeidere. Gjennom målrettet arbeid i tråd med vår strategi, oppnådde vi en solid volumvekst

Detaljer

Selskapet og organisering Innhold

Selskapet og organisering Innhold Årsrapport 2010 Selskapet og organisering Innhold Forord fra konst. konsernsjef s. 4 Forretningsutvikling s. 6 Stange Energi MARKED AS s. 7 Stange Energi NETT AS s. 8 BEKKELAGET ILSENG Stange Energi AUS

Detaljer

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm Øvre Eiker energi AS 2 Innhold Årsmelding 2011 av Adm. direktør Lars Ø. Andresen... 3 Støm & marked 2011 av Markedssjef Kjell Tore Holmestrand... 6 Fibernett 2011 av Avdelingsleder Morten Braarud... 7

Detaljer

BOUVET årsrapport 2011. årsrapport - 1 -

BOUVET årsrapport 2011. årsrapport - 1 - årsrapport - 1 - BOUVET_NORSK_PRINT_2011_v2.indd 1 4/26/2012 9:57:34 AM - 2 - BOUVET_NORSK_PRINT_2011_v2.indd 2 4/26/2012 9:57:34 AM Innholdsfortegnelse Kort om Bouvet...s.6 Sverre Hurums kommentar...s.7

Detaljer

ÅRSRAPPORT 1999 VEIDEKKE ASA. årsrapport. Vår berettigelse som selskap ligger i at vi fortsatt kan skape verdier for våre kunder og eiere!

ÅRSRAPPORT 1999 VEIDEKKE ASA. årsrapport. Vår berettigelse som selskap ligger i at vi fortsatt kan skape verdier for våre kunder og eiere! ÅRSRAPPORT 1999 VEIDEKKE ASA 1999 årsrapport Vår berettigelse som selskap ligger i at vi fortsatt kan skape verdier for våre kunder og eiere! VEIDEKKE er en av Norges største og ledende entreprenørbedrifter.

Detaljer

Årsberetning 1997. natur fugl fisk ressurser. kompetanse. foredling. skog tømmer effektivitet. tur energi stein. verdiskaping...

Årsberetning 1997. natur fugl fisk ressurser. kompetanse. foredling. skog tømmer effektivitet. tur energi stein. verdiskaping... Årsberetning 1997 natur fugl fisk ressurser kompetanse foredling skog tømmer effektivitet tur energi stein verdiskaping... Konsernkontor Distriktskontor Avdelingskontor Grunn forvaltet av Statskog Alta

Detaljer