SUNN. Sandnes Sunn by Rapport program Sandnes - i sentrum for framtiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SUNN. Sandnes Sunn by Rapport 2009 - program 2010. Sandnes - i sentrum for framtiden"

Transkript

1 SUNN Sandnes Sunn by Rapport program 2010 Sandnes - i sentrum for framtiden

2 Sunn by rapport 1 Helsefremmende arbeid 1.0 Innledning Visjon hovedmål organisasjon WHO-nettverket av sunne byer Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner Levekår i Sandnes Statistisk sentralbyrå sin levekårsstatistikk Norgesprofilen for Sandnes Strategier prosjekter og partnerskap Godt bymiljø og sunn byplanlegging Sunn byplanlegging Helse- og miljøkonsekvenser Trafikksikkerhet Miljøsertifisering Sunn oppvekst, sunn aldring og støttende miljøer Barn og unges Bystyre - BUBS Ung Agenda SLT og Politiråd Frivillighetssentralen Flerkulturelt aktivitet Sunn livsstil og fysisk aktivitet Aktive Sandnes Idrettsrådet i Sandnes Partnerskap for folkehelse Sykkelbyen Frisk i friluft Interkommunale prosjekter Internasjonalt samarbeid Demokratiprosjektet i Kroatia og Bosnia Hercegovina MIC-prosjektet Sandnes-Tulear Miljøvern 1.1 Miljøplan for Sandnes Naturgrunnlag og biologisk mangfold Landskap, geologi og bonitet Biologisk mangfold Forvaltning av sand og grus Innsjøer og vassdrag Vilt- og fiskeforvaltning Vannforsyning Kulturminner, kulturlandskap og kulturvern Miljøkvalitet i jord, vann og lust Radon Forurenset grunn Miljøkvalitet i vann Forurensing fra trafikk Støy Elektriske og magnetiske felt Avfall Energi og utslipp av klimagasser Opplevelser, rekreasjon og fysisk aktivitet Sandnesmarkå og andre regionale friluftsområder Friluftstiltak i nærmiljøet Grønne undervisningslunger...53 Vedlegg...55 Foto: John Sirevåg (framside m/flere), Elisabeth Tønnesen, Anne Lise Norheim, Egil Øivind Ovesen, Hans Ivar Sømme og Hilde Uberg.

3 2 Sunn by rapport

4 Sunn by rapport 3 Forord Uberørt natur, rent vann, ren luft, fravær av støy og gode muligheter for rekreasjon og fysisk aktivitet pluss jevnt over gode levekår (arbeid, bolig, kulturtilbud, tilgang til nødvendige helsetjenester), kombinert med en sunn livsstil gir de beste mulighetene for trivsel og god helse. Sandnes kommune har gjennom sitt medlemskap i WHO sitt nettverk av sunne byer forpliktet seg til å prioritere og legge til rette for helse for alle etter en slik helhetlig tilnærming. I 2009 ble Sandnes godkjent som medlem i WHO-nettverket fram til Satsingsområdene i denne fasen er sunt bymiljø, sunn livsstil og omsorgsfulle miljøer. I arbeidet med å revidere kommuneplanen er det bestemt at disse temaene skal innarbeides i den reviderte planen med egne mål, strategier og tiltak. Kunnskap om miljøtilstand og innbyggernes levekår er viktige grunnlag for å planlegge og iverksette målrettede tiltak. Det er derfor naturlig at Sunn by-rapporten har med informasjon om slike forhold. Det er likevel klart at kommunen trenger en mer helhetlig tilstandsrapport for helse- og miljøtilstanden i Sandnes. Dette er en oppgave som bør gis høyere prioritet i årene som kommer. Som medlem i Framtidens byer stilles Sandnes over for store utfordringer. Målsettingene om redusert energibruk og redusert klimautslipp vil kreve konsekvent oppfølging av overordnede planer innen areal- og transport, stasjonær energibruk og innen forbruk og avfall. Allerede nå må kommunen vurdere å iverksette tiltak i forhold til forventede klimaendringer. Sunn by rapport 2009 program 2010 gir en samlet oversikt over det helsefremmende og det miljøfremmende arbeidet i kommunen. Godt samspill med innbyggerne, næringslivet og frivillige er en forutsetning for arbeidet. Dette kommer blant annet til uttrykk i arbeidet med partnerskap for folkehelse, gjennom Frivillighetssentralen og gjennom arbeidet med å miljøsertifisere offentlige og private virksomheter. Rapporten er utarbeidet av sunn by gruppa i administrasjonen. Denne gruppa har medlemmer fra alle tjenesteområdene og fungerer også som prosjektgruppe for arbeidet med å revidere kommuneplanens dybdeområde Sunn by helse, trivsel og miljø, og miljøplanen. Rapporten er trykket i kommunens hustrykkeri. Sandnes 19. april 2010 Hans Kjetil Aas Kommunaldirektør Hans Ivar Sømme Leder Sunn by/miljøvernsjef

5 4 Sunn by rapport

6 Sunn by rapport Innledning Kommuneplan for Sandnes er det overordnede plangrunnlaget for Sunn byarbeidet. Rapporten og programmet er relatert til kommuneplanens visjon, hovedmål og dybdeområde Sunn by helse, trivsel og miljø for alle. 1.1 Visjon - hovedmål - organisasjon Visjon: Sandnes i sentrum for framtiden, romslig, modig og sunn. Hovedmål: Sandnes vil være et bærekraftig samfunn Sandnes vil være et samfunn med gode og likeverdige livsvilkår for alle Formannskapet er Sunn by-utvalg og miljøvernutvalg Sunn by styret: Ordfører, Norunn Østråt Koksvik Formannskapet, Kåre Hauge Næringslivet, Finn Egil Sørbø Organisasjoner og lag, Øyvind Røberg Rådmannen, Hans Kjetil Aas Sunn by stabsavdeling: Sunn by-avdelingen hos rådmannen består av tre stillinger pluss leder for Frivillighetssentralen og SLT-koordinator. Avdelingen leder Sunn by-arbeidet i kommunen. Budsjett 2010 Sunn by inkl. SLT 2,805 mill. kroner. Budsjett 2010 Frivillighetssentralen 0,535 mill. kroner Sunn by gruppa: Den tverrsektorielle Sunn by-gruppa samordner Sunn by-arbeidet i organisasjonen. Gruppa har medlemmer fra alle fire tjenesteområdene.

7 6 Sunn by rapport 1.2 WHO-nettverket av sunne byer Sandnes søkte i 2009 om fortsatt deltakelse i WHO-nettverket av sunne byer i fase V fra Medlemskapet innebærer blant annet følgende for Sandnes kommune: 23 September 2009 Politisk forpliktelse WHO Healthy Cities Network Phase V ( ) in the WHO European Region (Designated and Applicants) Østfold Helse og miljø som overordnede verdier for Helsingborg Stockholm Sandnes Copenhagen Kuopio kommunens arbeid 90 Cities Turku 29 designated Glasgow Horsens Cherepovets Intersektoriell styringsgruppe Pärnu Cheboksary Jurmala Novocheboksarsk Galway Brighton Poznan Dimitrovgrad En egen organisasjon med tilstrekkelige Limerick Lodz Izhevsk Dresden Manchester BLR Sheffield Brussels ressurser. Stoke-on-Trent Dunkerque Györ Liège Pecs Rennes Stavropol Nancy SVN Celje Golcük Zagreb Støtte og deltakelse fra næringsliv og Kadiköy Yalova Trabzon City Vitoria-Gasteiz Rijeka Salamanca Turin Eskisehir/Tepebasi Milan Çankaya frivillige organisasjoner. Bologna Udine Istanbul I fase V vil det europeiske nettverket prioritere med følgende hovedtemaer: Støttende og omsorgsfulle miljøer Sunn livsstil Godt bymiljø og helse- og miljøfremmende bydesign Temaene innarbeides i forslag til ny Kommuneplan for Sandnes. Som medlem i Det europeiske WHO-nettverket av sunne byer betaler byer i Vest Europa en kontingent på 5000,- US dollar, og byer fra tidligere Øst Europa betaler 3000,- US dollar. I 2009 ble årsmøtet for nettverket holdt i Viana do Castelo i Portugal. Fra Sandnes deltok ordfører, leder utvalg for helse- og sosiale saker, kommunaldirektør for kultur og byutvikling og leder for Sunn by. Møtet var det første i fase V og programmet hadde fokus på arbeidet med de tre hovedtemaene i denne fasen. I 2010 arrangeres årsmøtet for WHO-nettverket i Sandnes juni (Jf bystyresak 21/10 og 1.3 Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner fikk i 2009 ny daglig leder etter at Richard Brattlie gikk over i annen stilling. Ny leder er Kathrine Krüger Østbøll. Nettverket består av i alt 14 kommuner og tre fylkeskommuner. Ordfører Guri Ingebrigtsen fra Vestvågøy er styreleder, og ordfører i Sandnes er nestleder. Nettverkets arbeid finansieres ved kontingenter fra medlemmene og ved støtte fra staten. Medlemskontingenten for Sandnes er kr ,-. Årsmøtet for nettverket ble arrangert i Østfold i november. Fra Sandnes deltok varaordfører og to representanter for Sunn by (Jf Montijo Seixal Leganés San Fernando de Henares Barcelona Sant Andreau de la Barca Padua Athens Avanos 61 applicants/ LOI

8 Sunn by rapport Levekår i Sandnes 2.1 Statistisk Sentralbyrå sin levekårsstatistikk Statistisk sentralbyrå (SSB) har fram til 2008 ført statistikk over levekår i norske kommuner. Sammenlignet med andre storbyer har Sandnes de siste ti årene kommet best ut på denne statistikken. F.o.m blir årsindeks for levekår og delindekser for enkeltindikatorene ikke lenger publisert pga metodiske svakheter. Allerede publiserte tall gir likevel nyttig informasjon særlig om utviklingen i kommunen over tid. Figur 2 SSB sin levekårsindeks. Forskjeller i levekår internt i Sandnes.(Skala 1-6, der 6 er dårligst) Kommune/Distrikt Indeks Sosialhjelp Dødelighet Uføretrygd Attføringspenger Arbeidsledighet Overgangstønad Lav utdanning Hele Sandnes 4,0 3, Distrikt 1 3,8 3, Distrikt 2 3,2 2, Distrikt 3 5,3 4, *) Distrikt 1; Sentrum dekker bydelene Lura, Trones, Stangeland, Soma og Sentrum Distrikt 2; Sør dekker bydelene Ganddal, Austrått, Figgjo, Malmheim, Sandved Distrikt 3; Øst dekker bydelene Hana, Riska, Sviland, Høle, Vatne, Aspervika/Dale Se under 2.2 om tiltak i 2010

9 8 Sunn by rapport 2.2 Norgesprofilen for Sandnes HEPRO-undersøkelsen ble gjennomført i regi av det norske nettverket av helse- og miljøkommuner. Resultatene fra undersøkelsen ble presentert samlet som Norgesprofilen En tilsvarende undersøkelse resulterte i Norgesprofilen Grunnskole Høyere utdannelse God selvopplevd helse (i prosent) MENN 76 % 87 % KVINNER 72 % 86 % Fysisk aktiv i fritiden ( i prosent) Kommentar: Andel med god selvopplevd helse øker med utdannelsesnivå. Kommentar: Grunnskole Høyere utdannelse MENN 70 % 82 % KVINNER 67 % 82 % Andel som er fysisk aktiv i fritiden øker med utdannelsesnivå. Kosthold/daglig inntak av grønnsaker (i prosent) Kommentar: Grunnskole Høyere utdannelse MENN 16 % 23 % KVINNER 25 % 40 % Daglig inntak av grønnsaker øker med utdannelsesnivå. Grunnskole Høyere utdannelse Grunnskole Høyere utdannelse Daglig røyking (i prosent) MENN 25 % 11 % Hyppig høyt alkoholinntak MENN 29 % 33 % KVINNER 23 % 9 % KVINNER 10 % 14 % Opplevd psykisk helse; Tegn til angst depresjon Kommentar: Andel daglig røyking faller med økt utdannelsesnivå Kommentar: Hyppig høyt alkoholinntak skiller seg negativt ut; Inntaket øker med utdannelsesnivå. Kommentar: Grunnskole Høyere utdannelse MENN 18 % 10 % KVINNER 20 % 13 % Tegn til angst depresjon rapporteres høyest hos de med lavt utdannelsesnivå. Innbyggerne i de tre distriktene har gitt informasjon om miljøforhold, levekår og livsstil. Undersøkelsen bekrefter forskjellene mellom distriktene fra SSB sin levekårsindeks (Jf 2.1). Tiltak i 2010 I arbeidet med å revidere kommuneplanen vil det bli foreslått mål, strategier og tiltak som kan bidra til å redusere ulikhetene mellom distriktene. Kommunen skal utarbeide en egen helseprofil for Sandnes. Dette er en forpliktelse Sandnes har som Sunn by. Helseprofilen skal følge anbefalinger som WHO har utarbeidet og som omfatter samfunnsforhold og miljø, levekår og livsstilfaktorer (Jf figuren på side 16 i Kommuneplan for Sandnes ).

10 Sunn by rapport Strategier - prosjekter og partnerskap 3.1 Godt bymiljø og sunn byplanlegging Sunn byplanlegging Sunn byplanlegging betyr å planlegge for folk. Byen er ikke bare bygninger, gater, og åpne plasser, men en levende organisme hvis sunnhet er nært knyttet til befolkningens sunnhet. Sunn byplanlegging fokuserer på den positive effekten god byplanlegging kan ha for helse, trivsel og miljø. Mål for sunn byplanlegging: Vektlegge helse og miljø i planleggingen og på den måten bidra til bærekraftig utvikling og gode og likeverdige livsvilkår for alle. Rapport og program: Benytte Kommuneplanens og Miljøplanens strategier og verktøy for sunn byplanlegging. Dette skjer bl.a. gjennom aktiv bruk av kommuneplan og miljøplan i byplanleggingen. Sunn byplanlegging har vært benyttet som prinsipp i arbeidet med Masterplan for Sandnes øst Helse og miljøkonsekvenser Helse- og miljøkonsekvensene er de samlede effektene som politikk, strategier, programmer eller prosjekter, har for helse, trivsel og miljø i en befolkning eller i et område. Hensikten er å vurdere konsekvensene av et konkret forslag, og informere administrativ og politisk ledelse slik at disse får best mulig beslutningsgrunnlag. Mål: Integrere verktøyet for vurdering av konsekvenser for helse, trivsel og miljø (helse- og miljøsjekklista) som et systematisk rammeverk som gjør det mulig for beslutningstakere å ta hensyn til helse, trivsel og miljø i utviklingen av politikk, programmer og prosjekter. Rapport og program: Helse- og miljøsjekklista i miljøplanen benyttes fast i arealplanlegging og ifm andre større tiltak (byggesaker, nydyrking, utfylling og masseuttak).

11 10 Sunn by rapport Trafikksikkerhet Aktiviteter 2009: Gjennomført sykkelopplæring på skolen i samarbeid med Sandnes sykkelklubb se 3.4 Sykkelbyen Sandnes Gjennomført ulike fysiske trafikksikkerhetstiltak langs skoleveiene og/eller på riks-, fylkes- og kommunale veier. Arbeidet foregår i samarbeid med Statens vegvesen og ved hjelp av aksjon skolevei, lokal samarbeidspakke og regionale tiltak. I løpet av 2009 har kommunalteknikk gjennomført trafikksikkerhetstiltak vha. statlige trafikksikkerhetsmidler på følgende steder: Fortau langs Tronesveien 100 m fortau i Skytebaneveien Fortau og fartsdempende tiltak i Sleireveien Utarbeidet trafikkplan for Roald Amundsens gate Lokal samarbeidspakke: G/s-vei langs Fv 241 Heigreveien til Malmheim ferdig Regionale midler: G/s-vei langs Fv 325 Jærveien fra Sannerud til u.gang v/skole ferdig (i regi av Statens vegvesen) Kollektiv- og sykkelfelt langs Fv 334 Hanaveien og Gravarsveien NF. Havnegata - ferdig (i regi av Statens vegvesen) Forbikjøringslomme ved kryss Rv 509 Sandnesveien x Fv 328 Somaveien opparbeidet i regi av Statens vegvesen

12 Sunn by rapport 11 Oppgaver 2010: Starte opp arbeid med revisjon av kommunens trafikksikkerhetsplan Vurdere behovet for nytt trafikksikkerhetsseminar. Gjennomføre mørkekontroll av syklister i samarbeid med Statens vegvesen og politiet. Dette er en vennligsinnet kontroll av skoleelevers bruk av lys og refleks på vei til skolen. Videreføre sykkelopplæring på skolen i samarbeid med Sandnes sykkelklubb se 3.4 Sykkelbyen Sandnes. Gjennomføre ulike fysiske trafikksikkerhetstiltak langs skoleveiene og/eller på riks-, fylkes- og kommunale veier. Arbeidet foregår i samarbeid med Statens vegvesen og ved hjelp av aksjon skolevei, lokal samarbeidspakke og regionale tiltak. Revisjon av prioriteringsliste for regionale trafikksikkerhetstiltak (sekkeposttiltak i Jæren pakke 2) I forbindelse med statlige trafikksikkerhetsmidler vil det gjennomføres tiltak på følgende steder i løpet av 2010: Fortau og fartsdempende tiltak i Jønningsheiveien Fortau langs Øygardsveien (nordre side) Utbedringstiltak langs Fv 332 Skippergata og Fv 325 Jærveien Opparbeidelse av fortau langs Gamle Somavei, ytre del Statens vegvesen vil opparbeide svakt opphøyde gangfelt i Fv 332 Gravarsveien v/ Maxi I forbindelse med revisjon av prioriteringslisten for lokal samarbeidspakke er følgende gang- og sykkelveiprosjekter prioritert i perioden : Fv 328 Somaveien Status: Planarbeid pågår Fv 322 Asheimveien Status: Planarbeid pågår Fv 320 Killinglandveien Status: Planarbeid pågår Fv 327 Årsvollveien vurderes ferdigstilles i en etappe. Vurdert planlagt og gjennomført som kombianlegg med ny V/A-ledning. Bredbånd anlegges i samme trase. Status: Planarbeid pågår Fv 316 Noredalen (Skjelbreidalen)

13 12 Sunn by rapport Miljøsertifisering Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning, hovedsakelig for små- og mellomstore virksomheter i privat og offentlig sektor. Kommunale sertifisører sertifiserer virksomhetene. Hensikten med Miljøfyrtårn er at virksomhetene skal løfte seg betydelig innen miljøtemaene innkjøp, energi, avfall, transport og utslipp, samt gjøre en solid innsats for å forbedre arbeidsmiljøet. Miljøfyrtårn er miljøledelse. Gode miljørutiner integreres i virksomhetenes helse-miljø og sikkerhetssystemer (HMS). Pr har 2118 virksomheter på landsbasis gyldig Miljøfyrtårnsertifisering. I Sandnes er det pr sertifiserte virksomheter og Sandnes er 8. beste kommunene i landet (54 pr. dags dato). Mål: Å heve miljøstandarden i så mange offentlige og private virksomheter som mulig. Mål for 2009: Sertifisering av 20 nye virksomheter Være blant de 5 beste i landet. Aktiviteter i 2009 Av de 54 virksomhetene (42 i fjor) i Sandnes som er sertifisert, er 26 innenfor offentlig sektor og 28 innenfor privat sektor. Siste året har det vært følgende aktivitet: 5 nye barnehager er sertifisert, derav 2 private 2 Princess butikker Bertil O. Steen Rogaland A/S Proclean A/S Scandinavian Fittings & Flanges og Åse bo og aktivitetssenter er resertifisert I tillegg har sertifisører fra Sandnes kommune gjennomført sertifisering/resertifisering av 4 virksomheter i nabokommuner. Representanter for Sandnes har deltatt på Samling i Miljøverndepartementet om Miljøfyrtårnsertifisering og Framtidens Byer. På generalforsamlingen til Sandnes Sentrum A/S deltok vi med informasjon om miljøfyrtårn. Stavanger og Sandnes har avtale om å bytte sertifisører når det gjelder sertifisering av kommunale virksomheter. Det er effektivt og kostnadsbesparende for begge kommunene. Det har vært avholdt frokostmøte om miljøfyrtårn hvor alle sertifiserte virksomhetene i Sandnes ble invitert. Resultater av arbeidet i 2009: 10 nye virksomheter 8. beste kommune

14 Sunn by rapport 13 På landbasis har det vært bort i mot en eksplosjon av nye miljøfyrtårn, men det har ikke tatt helt av i Sandnes. Sandnes kommune tilbyr rask sertifisering uten gebyr, dekker kostnader for sertifikater, har dekket etableringsgebyr for virksomhetene og er behjelpelig med informasjon. Så er det opp til virksomhetene selv å benytte seg av dette tilbudet. Mål for 2010 I neste årsrapport skal vi ha nådd 70 miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter. Vi skal fremdeles være blant de 10 beste kommunene i landet. Oppgaver i 2010 Arbeide aktivt for å få flere kommunale og private virksomheter miljøsertifisert. Oppstart av sertifisering av Sandnes Rådhus. Sertifisering av WHO sin nettverkskonferanse i Sandnes. Resertifisering av 10 virksomheter. Arrangere samling for miljøfyrtårn bedriftene i Sandnes

15 14 Sunn by rapport 3.2 Sunn oppvekst, sunn aldring og støttende miljøer Sandnes har en ung befolkning der ca 30% er yngre enn 19 år. Dette gir kommunen særlige utfordringer innen byutvikling og tjenesteyting. På grunn av bedre levekår, økonomisk utvikling og store medisinske fremskritt, vokser befolkningen over 60 år fortere enn andre aldersgrupper. For hvert 5. år øker forventet levealder i Norge med et år. De fleste eldre er friske, uavhengige mennesker med samme behov for god livskvalitet som andre grupper. Mål: Alle barn og unge i Sandnes skal ha gode og likeverdige oppvekstvilkår. Eldre i Sandnes skal ha muligheter til en sunn, trygg og sosialt deltakende livsstil. Rapport og program: Det skal utarbeides en egen helseprofil for Sandnes der de eldre skal gis særlig oppmerksomhet. Helseprofilen for Sandnes skal utarbeides etter retningslinjer gitt av WHO. Norgesprofilen 2007 og SSB sin levekårsstatistikk vil inngå som grunnlag for helseprofilen Barn og unges bystyre - BUBS Mål: BUBS skal bidra til et sterkere lokaldemokrati i Sandnes bl.a. gjennom drøfting og innspill til kommunens styrende organer i aktuelle saker og utviklingsspørsmål. Det forutsettes at anbefalinger og vedtak fra BUBS legges til grunn for kommunens øvrige arbeid med by- og tjenesteutvikling. Aktiviteter 2009: BUBS 2009 ble gjennomført den 12.november. Representantene bevilget kroner til antibac maskiner på fire skoler, samt kr til mindre tiltak i 29 skoler. Barnas fond ble gitt til Fadderbarnas Framtid til hjelp for HIV-smittede barn i India. Under Åpen Post kom det fram flere spørsmål og meningsytringer. Disse er referert i egen protokoll. Sandnes Ungdomsråd har hatt representanter fra 10 av i alt 16 skoler i Sandnes. Det ble arrangert Ungdomspoltisk seminar der ungdommene plukket ut tre hjertesaker som ungdommene ville jobbe videre med. Unghdomsrådet skal uttales seg om saker som berører barn og unge i kommunen. Aktiviteter i 2010: BUBS 2010 skal ha fokus på Sandnes i framtiden Sandnes Følge opp vedtak i BUBS Gjennomføre ungdomspolitisk seminar. BUBS som høringsorgan til revidering av kommuneplanen Gjennomføring av Barnas By 2160 materialisering av barn og unges innspill om hvordan de vil Sandnes by skal bli.

16 Sunn by rapport Ung Agenda 21(UA 21) Stifterne er Sandnes, Stavanger, Sola, Gjesdal kommuner, Rogaland fylkeskommune, Lyse Energi, IVAR, Statoil og stiftelsen ENS. Ung Agenda 21 er en videreføring av Barnas ENS som ble opprettet etter at ENS ble lagt på is. Mål: Stiftelsen Ung Agenda 21 har som mål å skape arenaer der barn kan gi uttrykk for synspunkter og tanker om natur, miljø og utvikling, og der de blir tatt på alvor av voksne som har makt i samfunnet. I 2010 skal UA arrangere stor konferanse i Sandnes. Konferansen er en del av 2160 programmet og blir støttet av Sandnes kommune SLT og Politiråd Formål og virkeområder Politirådet og SLT-arbeidet er et samarbeid mellom kommune og politi for å fremme trygghet og forebygge kriminalitet i Sandnes. SLT-arbeidet har barn og unge som målgruppe, mens Politirådet arbeider for alle. I 2009 ble det etablert Politiråd i Sandnes SLT ble vedtatt som en fast virksomhet i 2006 organisert på tre nivåer mellom Sandnes politistasjon og kommunen. Målgruppen er barn og unge i alderen 0-19 år. Handlingsplanen for SLT for perioden er grunnlaget for SLT-arbeidet. Handlingsplanen skal revideres i SLT samordner tiltak/arbeidsinnsats for enkeltbarn og unge, for grupper av barn og unge i faresonen og for alle barn og unge (holdningsskapende arbeid). Gjennomføring av tiltak er et linjeansvar. Organisering Politirådet er også styringsgruppe for SLT: Ordfører Norunn Østråt Koksvik leder Politistasjonssjef Odd Tveit Jørgensen Rådmann Tore Sirnes SLT koordinator Tone Haraldseth til juli 2009, Egil Sandgren fra desember 2009.

17 16 Sunn by rapport Arbeidsutvalget Etterforskningssjef Sandnes politistasjon, Magnar Hetland Rådgiver fagstab oppvekst skoler, Anne Olivia Andersen Rådgiver fagstab oppvekst barnehager, Mai Elin Tveit Barnevernsjef, Trygve Apeland/Margrethe Sele Fritidssjef, Tone Strømø Helsestasjonssjef, Irene Asheim Ivesdal SLT koordinator, Egil Sandgren leder Oppvekstgruppene Gruppe 1; Øygard, Høyland og Bogafjell Gruppe 2; Lurahammeren og Giske Gruppe 3; Skeiane og Ganddal Gruppe 4; Riska og Høle Gruppe 5; Sentrum Oppvekstgruppene har representanter fra de samme enheter som deltar arbeidsutvalget. I oppvekstgruppa for sentrum er også Gand videregående skole og mottakskontoret for flyktninger og innvandrere representert. Administrasjon SLT koordinator ble fra mai 2009 utvidet fra halv til hel stilling. Egil Sandgren er SLTkoordinator fra desember Resultatoppnåelse I 2009 ble Politirådet i Sandnes etablert. Stilling som SLT-koordinator ble utvidet til hel stilling fra mai Arbeidet med å revidere handlingsplanen ble påbegynt. I 2010 vil det bli gjennomført en ungdomsundersøkelse i Sandnes. Undersøkelsen er en fortsettelse av tilsvarende tidligere undersøkelser og vil være et grunnlag for blant annet ny Kommuneplan for Sandnes.

18 Sunn by rapport Frivillighetssentralen Frivillighetssentralen i Sandnes eies av kommunen og har vært i drift siden Sentralen er lokalisert i Eidsvollsgata. 48. Frivillighetssentralen finansieres ved tilskudd fra Staten, i 2009 kr ,-. Netto budsjett i 2010 er kr ,-. Frivillighetssentralen er organisatorisk tilknyttet og underlagt Sunn by. Sentralens styre: Styreleder, Hans Ivar Sømme Rep. for kultur, Brit Nybrodahl Rep. for eldre, Astri Torgersen Rep. for frivillige, Eli Nygård Rep. for frivillige, Herdis Åreskjold Sekretær, Bjarte Bjørnsen Administrasjon: Bjarte Bjørnsen, leder I tillegg arbeider en frivillig ved sentralen fast en dag i uken, vesentlig med formidling og hjelp mellom bruker og frivillig. Mål for frivillighetssentralens arbeid: Skape forutsetninger for at frivillige og brukere i større grad kan hjelpe/få hjelp av hverandre og på den måten å bidra til at hverdagen blir mer positiv, meningsfylt og lettere for flere. Generelt Frivilligsentralen skal stimulere til lokalt forankrede møteplasser og samhandlingsarenaer for frivillig virke og kulturelt mangfold. Sentralen skal legge vekt på tverrfaglig samarbeid med frivillige organisasjoner, lag og offentlige på lokalt plan. Frivilligsentralen skal ha en universell utforming og være en møteplass for alle som ønsker å delta i frivillig virksomhet. Den viktigste oppgaven for sentralen er å formidle hjelp, støtte og fellesskap mellom brukere og enkelte bruker frivillige. Erfaringene viser at grensene mellom bruker og frivillig viskes ut. Det kan like gjerne være den frivillige som brukeren som trenger sosial kontakt og fellesskap. Sentralen samordner dag- og nattravner i sentrum og gir råd og støtte til natteravnene i bydelen. Vanlige oppdrag Oppdragene som meldes inn til sentralen er av ulik karakter, og involverer mennesker i alle aldersgrupper, selv om det er den eldre generasjonen som melder inn flest behov. Det kan være følge til sykehus, lege, tannlege, frisør etc. Det kan også være å følge noen på handletur i Langgata fordi vedkommende ikke våger å gå alene på grunn av angst, eller er for skrøpelig til å kunne gå alene. Andre kan trenge praktisk hjelp i forhold til hus og hage, en turvenn eller en besøksvenn.

19 18 Sunn by rapport Utvikling av aktivitet gjennom grupper og kurs har hatt høy prioritet. Disse tilbudene er alltid initiert av frivillige. De frivillige har ansvaret for opplegg og gjennomføring. Sentralen fungerer som en katalysator, rådgiver og ressurs og tilrettelegger. Seniorsurf Sandnes er et eksempel på en slik gruppeaktivitet. Samarbeidspartnere Frivillighetssentralen samarbeider med ulike institusjoner, og gjør en vesentlig og meningsfylt innsats i forhold til beboere på ulike institusjoner i Sandnes. Bypresten, Sandnes Læringssenter, Dale Mottaksenter, Elixia, ulike avdelinger i kommunen og flere lag og organisasjoner har også vært viktige samarbeidspartnere i Rekruttering Rekruttering av frivillige og dag og natteravner i sentrum er en sentral oppgave for Frivilligsentralen i Sandnes. I bydelene har sentralen påtatt seg en veilederrolle i ravnearbeidet. Frivillighetssentralens aktiviteter og oppgaver i 2009 og 2010 Registrert 143 frivillige og 720 brukere. Det ble utført 1036 dagravn timer og 1295 natteravn timer. Tallene indikerer en økning i frivillige, brukere og ravne-timer fra Satsing på gruppeaktiviteter og kurs. Etablering av blant annet. Sandnes Seniorsurf, treningsgrupper og integreringsaktiviteter. Partnerskap for folkehelse. Sykleopplæring for grupper av unge innvandrere. Samarbeid med Sandnes sykleklubb, Dale Mottakssenter for flyktninger, Syklebutikken Spinn, Gand videregående, Kultur, Sandnes læringssenter og Sunn by. Formidle frivillig arbeid av sosial og praktisk karakter mellom frivillige og brukere. Profilere innsatsen til frivillighetssentralen i media og samfunnet generelt. Videreutvikle det gode omdømmet. Utnytte dette som redskap til å utvikle sentralen framover Utvikle frivillig innsats i institusjoner og dermed øke livsinnhold og livskvalitet for pasienter og beboere. Tilby samarbeid med ulike organisasjoner, lag og foreninger. Veiledning av ulike natteravngrupper i hele Sandnes kommune. Rekruttere nye frivillige, samt dag og natteravner, spesielt fredagsravner Være en møteplass for alle som ønsker å delta i frivillig virksomhet Videreutvikle samarbeidet mellom frivillighetssentralene i Rogaland Utvikle prosjekter alene, og i samarbeid med andre frivillige, offentlige eller private aktører som favner større grupper av brukere

20 Sunn by rapport Flerkulturell aktivitet Mål: Bidra til bedre forståelse mellom mennesker med ulike kulturell bakgrunn Økt aktivisering av frivillige og private aktører i det flerkulturelle arbeidet prioriteres høyt Skape flere naturlige, likeverdige møteplasser mellom norsk og annen kultur. Øke minoritetsgruppens deltakelse i lokalsamfunnet Rapport og program Støtte og oppmuntre flerkulturelle foreninger å ta ansvar for å organisere store og åpne arrangement for alle. Synliggjøring og formidling av kultur og tradisjon fra andre land Sandnes Innvandrerråd. Oppfordre medlemmene å ta opp flere saker, bruke rådet aktivt, samarbeide med lokale frivillige aktører til å gjennomføre felles aktiviteter og være som et bindeledd mellom kommunen og det flerkulturelle miljøet i Sandnes. Innvandrerrådet har fått kr ,- til disposisjon for tildeling til flerkulturelle arrangementer. Aktiviteter som kan bygge bru mellom ulike kulturer vil bli prioritert. Flerkulturelt Forum er et samarbeidsforum mellom nabokommuner som utveksler erfaringer og kunnskap innen det flerkulturelle feltet og får i stand felles arrangement/ seminar. Felles møter med de flerkulturelle organisasjoner bidrar til bedre kontakt og dialog med organisasjoner og utveksle erfaringer og informasjon. Afrikansk marked var en stor suksess som ga muligheten til å synliggjøre og aktivisere det afrikanske miljøet lokalt. Det planlegges å gjennomføre dette hvert år. Lørdagskafé. Bruke mattradisjon fra diverse land til å aktivisere det flerkulturelle miljøet og samtidig gi mulighet til lokal befolkningen å smake eksotisk mat og møte folk fra andre kulturer. Synliggjøring av det flerkulturelle miljøet i Sandnes ved å stimulere flest mulig til å til å delta i 17. mai feiringen, blant annet folketoget og internasjonal kafé som tilbyr mat fra mange land. Årlig markering av FN dagen med kulturelle arrangement med mål til å skape forståelse for diverse kulturer og religioner. Dale mottakssenter. Informasjonsformidling til beboere om diverse aktiviteter, program og fasiliteter innen kultur og fritid i Sandnes. Se også under 3.4 partnerskap for folkehelse. Det legges opp til et stort flerkulturelt arrangement i forbindelse med by jubileet i 2010.

21 20 Sunn by rapport 3.3 Sunn livsstil og fysisk aktivitet Fysisk aktivitet er en forutsetning for god helse. Inaktivitet svekker den fysiske og den psykiske helsen og fører til redusert livskvalitet. Bevisst politikk, god planlegging og målrettet tilrettelegging bidrar til en aktiv og sunn befolkning. Mål: Fremme fysisk aktivitet og aktiv livsstil gjennom bevisst politikk, god planlegging og god tilrettelegging som bidrar til en aktiv og sunn befolkning. Aktuelle oppgaver: Fortsette arbeidet med å utvikle og tilrettelegge for friluftsliv, økt sykkelbruk, og aktivitet og lek blant barn. Fysisk aktivitet er et hovedtema i Handlingsplanen for folkehelse. Utvikle Sandnesmarkå for fysisk aktivitet og rekreasjon. Samarbeid med Stavanger turistforening, friluftsrådene, Sandnes idrettsråd oa. Følge opp Aktive Sandnes, se under. Fortsette deltakelse i Frisk i friluft Aktive Sandnes - kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Planen definerer kommunens aktivitetspolitikk: I Sandnes skal alle ha enledning til å drive allsidig fysisk aktivitet og opplevelser på et mangfold av arenaer. Aktive Sandnes blir revidert parallelt og samordnet med kommuneplanen Idrettsrådet i Sandnes Idrettsrådet er et organ valgt av alle idrettslag i Sandnes. Idrettsrådet er bindeleddet mellom den frivillige idretten, idrettskretsen og kommunen. Idrettsrådsrådet skal kartlegge og planlegge idrettens behov i kommunen. Idrettsrådsrådets oppgaver defineres slik: styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang samt utvikle lokale idrettspolitiske handlingsprogram være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke

22 Sunn by rapport Partnerskap for folkehelse Kommune har inngått avtale med Rogaland fylkeskommune om partnerskap for folkehelse. Avtalen bygger på fylkeskommunens Handlingsplan for folkehelse. Kommunen vedtok i 2008 en handlingsplan for oppfølging av partnerskapsavtalen som omfatter temaene fysisk aktivitet, rusforebygging, kosthold, tobakksskader, psykisk helse. Handlingsplanen skal revideres i Fylkeskommunen yter årlig tiskudd til oppfølging av partnerskapsavtalen (kr ,-). Aktiviteter i 2009: 1.a Fysisk aktivitet i barneskolen. Fysisk aktivitet skal være en del av den obligatoriske grunnskoleopplæringen. Elever på årstrinn får til sammen 76 timer til fysisk aktivitet. I 2009 ble det arrangert inspirasjonssamling og idédugnad om fysikk aktivitet for skolelederne i Sandnes. 1.b. Fysisk aktivitet i ungdomsskolen. Kommunedelplan Aktive Sandnes vektlegger spesielt fysisk aktivitet på ungdomstrinnet. I 2009 inngikk oppvekst skoler en avtale med FunGym om deltakelse i et forskningsprosjekt om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og den akademiske læringskurven. 2. Fallforebyggende trening for eldre. Fysio- og ergoterapi videreførte i 2009 tilbudet med fallforebygging og styrketrening for eldre. Ca 40 hjemmeboende eldre deltok i fire 12-ukerskurs for grupper av hjemmeboende eldre Treningen består av balanse- og styrketrening ledet av to fysioterapeuter. Tilbudet markedsføres blant annet gjennom hjemmetjenesten, fastlegene, Leirgauken og fysio-og ergoterapitjenesten. 3. Fysisk aktivitetstilbud for mennesker med rusproblemer og psykiske lidelser. Dette tiltaket er et partnerskap mellom 6 jærkommuner og Jæren Distriktspsykiatriske Senter. Det er nå ca. 20 treningskontakter i kommunen, hvorav 10 ble utdannet i Tilbudet er nå en del av driften. 4. Kompetanseheving innenfor fysisk aktivitet og sunt kosthold. Kurset Små steg, stor endring ble arranger i Ganddal bydelshus i september for å inspirere og motivere til økt bruk av fysisk aktivitet, samt sunt kosthold. Kurset Bra mat for bedre helse ble arrangert for brukere av Kontaktsenteret høsten Sykleopplæring for grupper av unge innvandrere. Partnerskapet består av Sandnes sykleklubb, Dale mottakssenter, Spinn, Gand videregående skole og Sandnes kommune. 50 unge asylsøkere, flyktninger og enslige mindreårige har sitt læringstilbud ved Sandnes læringssenter hvor de får praktisk og teoretisk sykleopplæring, samt fast gymnastikktilbud i skoletiden. Spinn har satt i stand 30 sykler som de har gitt til Dale mottakssenter. I 2010 utvides tilbudet. Det er søkt prosjektmidler fra Rogaland fylkeskommune. 6. Synliggjøring av turmuligheter i nærmiljøet. Park og idrett leder arbeidet med å ferdigstille flere informasjonskart for å synliggjøre bynære turområder, kulturseverdigheter, korteste vei til overordnet grønnstruktur o.a. Tiltaket er relatert til målet om å fremme fysisk aktivitet for alle i de aktuelle områdene. I 2009 ble kartet for Lura bydel ferdigstilt.

23 22 Sunn by rapport Sykkelbyen Sandnes Sykkelbyen Sandnes er organisert med en styringsgruppe, og en arbeidsgruppe under ledelse av rådmannen v/sunn By. Enheter i kommunen med ansvar for planlegging, tilrettelegging og inspirasjon til økt sykkelbruk er med i arbeidsgruppa. Dessuten deltar representanter for vegvesenet og Sandnes sykleklubb. Mål: Økt sykkelbruk i Sandnes Befeste Sandnes som sykkelby Oppgaver i 2009 status Fortsette sykkelopplæring i grunnskolen gjennomført for alle 5. klassene ca 1000 elever Vedlikeholde de 4 grønne sykkelrutene, spesielt med hensyn til merking ikke gjennomført Videreutvikle Internettside for sykkelbyen arbeidet påbegynt Aktivitetskampanje i regi av HMS gjennomført, 620 deltakere med mer enn 30 aktive dager. Økende antall deltakere for hvert år. Arbeide videre med etablering av sykkelstamvei mellom Sandnes Forus Stavanger arbeidet med Kommunedelplaner og konsekvensutredning er startet opp Deltakelse i.f.m. europeisk mobilitetsuke deltatt sammen med Stavanger, vegvesenet, Kolumbus og NSB Etablere flere sykkelparkeringsplasser ved kaien på Hommersåk 10 nye plasser er etablert i 2009 Fortsette bysykkelordningen ordningen fortsatte i Ser på mulighetene for en annen organisering og annen type bysykkel

24 Sunn by rapport 23 Sandnes er valgt til vertskommune for Sykkelgården. Den skal etableres på Varatun. Planarbeidet starter våren 2009 og sykkelgården står forhåpentligvis ferdig i 2010 reguleringsplan har vært til høring og skal opp til annen gangs behandling i april Tekniske planer er under fullt arbeid. Arbeide for å fremme sykkel gjennom det norske sykkelbynettverket (Opprettet etter initiativ fra Sandnes kommune.) - Sandnes kommune deltar aktivt i dette nettverket hvor Mangor Eikeland er styremedlem. Presentasjon av 3D sykkelkart for kommunens innbyggere -Er gjennomført, gode mediaoppslag og resultatet ligger på kommunens nettsider til glede for de som vil benytte seg av kartet. Arbeide for at flest mulig ansatte skal få mulighet til å delta i Nordsjørittet 2010 (organisert med trening og forberedelser) -- Ansatte som har fått plass er økt fra Sykleopplæring for grupper av unge innvandrere er startet opp. Det er samarbeid mellom Sykleklubben, Sykkelbutikken Spinn, læringssenteret, kultur, Gand videregående skole, Dale Mottakssenter og Sunn By oppstart i 2009 I 2009 ble G/s-vei langs Heigreveien frem til Malmheim sluttført. Det har også i 2009 pågått arbeid med reguleringsplan for g/s-sti langs Somaveien fra Smeaheia og frem til Bedriftsveien Program 2010 Fortsette sykkelopplæring i for alle 5 klassingene. 10 timers teoretisk og praktisk opplæring Fortsette prosjektet med sykkelopplæring for unge innvandrere Fortsette aktivitetskampanjen i regi av HMS Arbeide for at flest mulig kommunalt ansatte får anledning til å delta i Nordsjørittet Støtte opp om Barnas Nordsjøritt Delta i europeisk mobilitetsuke Bysykkelordningen skal revideres. Vurdere andre måter å organisere den på. Etablere flere sykkelparkeringsplasser på kaien i Hommersåk Fullføre arbeidet med sykkelgården. Tar sikte på åpning 15.september Delta aktivt i det norske sykkelbynettverket Starte skifting av skilt på de grønne sykkelrutene Oppdatere Internettsida for sykkel I 2010 arbeides med reguleringsplaner for gang og sykkelstier på følgende strekninger: Killinglandveien på Malmheim. Fra Malmheim skole til Gml. Folkvordvei. Årsvollveien fra Optimera til Sola grense. Her er også Sola kommune med slik at g/s-stien videre vestover blir etablert slik at det da blir en fullverdig sykkelrute vestover. Asheimveien, manglende lenke mellom Juvelveien og nye Rv.44

25 24 Sunn by rapport Frisk i friluft Sandnes er med i Frisk i friluft som er et regionalt prosjekt med formål å fremme fysisk aktivitet i friluft som helsefremmende tiltak for innaktive. I kommunen samordnes arbeidet mellom flere enheter. Fylkeskommunen koordinerer arbeidet i deltakerkommunene. Det arrangeres 2 nettverksmøter årlig og deltakelsen innebærer også prosjektsøknader og rapportering. Ti turmål i Melsheia. I 2009 arrangerte park og idrett på nytt rebusløp med 10 turmål i Melsheia. Ca 5000 brosjyrer ble trykket opp og 170 svar ble returnert. Flere tjenesteområder i kommunen, bl.a. skoler og psykisk helse, benytter aktivitetene i sitt arbeid. Fylket støttet tiltaket i 2009 med kr Nettverkssamling i Randaberghallen På nettverkssamlingen, høsten 2009, hadde Sandnes ansvar for deler av programmet; Fysisk aktivitet som virkemiddel i bedringsprosessen innen mental helse. Hva slags overføringsverdi kan dette ha? v/ Enhet for psykisk helse. Sandnes kommune; hvordan vi har organisert oss og samarbeider om fysisk aktivitet og folkehelse v/stabsenhet Sunn by Interkommunale prosjekter. Sandnes, Sola, Randaberg og Stavanger har gått sammen om å bygge interkommunale idrettsanlegg. Dette er spesielle anlegg som det ikke er naturlig at hver enkelt kommune eier selv. Ved å danne spleiselag har det vært mulig få igang disse 3 anleggene: Sørmarka Arena kunstishall i Stavanger skal stå ferdig høsten Den er et samarbeid mellom alle kommunene. Multi-/friidrettshall på Sandved i Sandnes er under bygging og skal stå ferdig våren Den er et samarbeide mellom Randaberg, Stavanger og Sandnes. Fotballhall i Randaberg er ikke bygd, men er under planlegging. Den er et samarbeidsprosjekt mellom Randaberg, Stavanger og Sandnes.

26 Sunn by rapport Internasjonalt samarbeid Demokratiprosjektet i Kroatia og Bosnia-Herzegovina Demokratiprosjektet har som formål å støtte lokalmiljøer, byer/skoler i tidligere Øst Europa i deres arbeid med å utvikle gode demokratimodeller. Sandnes har arbeidet med dette siden Barn og unges bystyre utgjør ryggraden i dette arbeidet og tjener som modell for utvikling av demokratiet slik at det involverer barn og unge sterkere enn ellers. Både i Latvia, Kroatia og Bosnia-Herzegovina er det etablert modeller for økt elevdemokrati inspirert av arbeidet i Sandnes. Mål: Bidra til utvikling av demokratimodeller i byer og skoler i Kroatia, Bosnia Herzegovina og i Sandnes. Barn og unges bystyre er basis for våre bidrag. Aktiviteter i 2009 Kroatia - demokratibygging Leder for kultur og oppvekst Stanley Wirak, Robert Ian Ippolito og Line Nesvåg Nyborg fra ungdomsrådet, klubbleder ungdomskafeen Jostein Hakestad og rådgiver i Sunn by Egil Øivind Ovesen deltok under den årlige sommerskolen i Labin, Kroatia i juli I Labin presenterte Sandnes arbeidet i Barn og Unges bystyre, ungdomsrådet, Sunn by, og ungdomskafeen og nettstedet Elever fra videregående skoler fra en rekke byer i Kroatia diskuterte aktuelle problemstillinger i.f.m. skoledemokrati, menneskerettigheter, trygghet, helse og miljø. Våre representanter fra ungdomsrådet deltok aktivt i gruppearbeid sammen med sine kroatiske medelever. Bosnia Hercegovina - demokratibygging I april 2009 var varaordfører Kåre Hauge og rådgiver Sunn By Egil Øivind Ovesen sammen med representanter fra Stiftelsen Sandnes Dubrovnik på besøk i 4 de kommunene Derventa, Modrica, Scbac og Bosanski Brod i Republic of Srpska i den serbiske delen av Bosnia Herzegovina. Vi deltok under de 4 første Ungdommenes Bystyre som er blitt avholdt i denne delen av Bosnia. Presidenten i Republika Srpska sto for åpningen av det første møtet som ble avholdt i Moderica. I tilknytning til disse møtene ble det opprettet kontakt med andre interesserte kommuner. I september 2009 besøkte Sandnes sammen med våre samarbeidspartnere i Bosnia 6 nye kommuner og presenterte Barn og unges bystyre for ordførere, representanter for administrasjonen og elevrepresentanter. Med meget god respons. Ordførerne i de 6 kommunene underskrev en avtale om opprettelse av Ungdommens bystyre. Første møte skal avholdes i april Etterpå ble det i samarbeid med elevene laget en forpliktende framdriftsplan som også inneholdt et besøk i Norge i forbindelse med Barn og Unges Bystyre i Sandnes. Elever, lærere og ledere fra byene Gradiska, Kotor Varos, Teslic, Prnjavor og Samac var til stede på Barn og unges bystyre i Sandnes i november De besøkte og L54, Gann videregående skole og Vitensenteret under sitt besøk her.

27 26 Sunn by rapport Med de tilbakemeldingene som er gitt er interessen stor for å etablere liknende modeller i enda flere kommuner. Besøkene blir dekket av både lokalt og landsdekkende TV. Målsettingen er foruten de 4 kommuner som har opprettet Ungdommens bystyre i 2009, 5 nye i 2010 og ytterligere 5 nye i Stiftelsen Sandnes Dubrovnik har søkt og fått midler fra Utenriksdepartementet for å drive demokratiutvikling i den serbiske delen av Bosnia Herzegovina i en 3 års periode. Søknaden er laget i samarbeid med Sandnes kommune. Stiftelsen Sandnes Dubrovnik står for den praktiske tilrettelegging og dekker utgiftene i forbindelse med demokratiarbeidet i Bosnia, mens Sandnes kommune bidrar med kompetanse og arbeidskraft. Oppgaver i 2010 Besøk i Bosnia sammen med stiftelsen Sandnes Dubrovnik med sikte på demokratiutvikling blant barn og unge. Inngå avtaler med 5 nye kommuner om etablering av Ungdommens bystyre. Representanter fra Sandnes deltar på den årlige sommerskolen i Labin i juli Eventuelt besøk fra Bosnia Herzegovina under Barn og unges bystyre 18. november MIC-prosjektet Sandnes-Tulear Samarbeidet Sandnes Tulear ble formelt etablert i 2008 og dette partnerskapet er en del av KS sitt MIC-program (Municipal International Cooperation). Formålet er å fremme godt lokalt styresett basert på FN sine tusenårsmål. Mål: Bidra til at miljø og bærekraftig utvikling blir integrert i kommuneplanlegging i Tulear, med spesiell fokus på likestilling kvinner og barns interesser og deltakelse. Våren 2009 ble den valgte presidenten på Madagaskar avsatt ved et kupp. Som følge av dette har Norge innstilt alt nasjonalt bistandsarbeid til Madagaskar. By til by samarbeidet Sandnes-Tulear kan likevel fortsette, så lenge det finnes et demokratisk valgt kommunestyre som støtter prosjektet. Samarbeidet med Tulear utviklet seg positivt i 2009 noe som ble bekreftet da representanter for Sandnes var på besøk i november. Det er etablert et eget prosjektkontor som er godt besatt med både kvinnelige og mannlige medarbeidere. Kontoret er plassert like ved ordførerkontoret. Aktiviteter i 2010 vil organiseres som komponenter under temaet Et velfungerende lokaldemokrati i Madagaskars politiske krise. Aktivitetene vil være relatert til: 1. Kvinners deltakelse i lokaldemokratiet: Kvinnelige politikere i bystyret Kvinnelige ledere i kommunen Kvinnelige ansatte i kommunen Kommunale tjenester som også er gode for kvinner

28 Sunn by rapport 27 Hovedsatsingen vil være på aktiviteter som vil være med å sikre kvinnelige bystyrerepresentanter etter neste lokalvalg som forventes gjennomført i Prosesser for planlegging hvor miljøhensyn integreres: Avfall Vann Helse Etc. Planene vil vektlegge vedlikehold og bærekraft i systemer og installasjoner og vil kunne benyttes som grunnlag for utarbeiding av investeringsprosjekter som kan legges fram for andre givere, samt være grunnlag for utvidelse av kommunal inntektsbase fordi flere tjenester levers mot brukeravgift.

29 28 Sunn by rapport

30 Sunn by rapport 29 Miljørapport program 2010 Miljørapporten har samme tematiske innhold som Miljøplan for Sandnes Miljøplan for Sandnes er det viktigste grunnlaget for kommunens arbeid med miljøvernoppgavene. Arbeidet er overordnet, det har betydning for samfunnsutviklingen og det er grunnleggende for innbyggernes mulighet for god livskvalitet, fysisk aktivitet, rekreasjon og opplevelse. 1.1 Miljøplan for Sandnes Miljøplan for Sandnes er en del av kommuneplan for Sandnes, og er kommunens viktigste styringsverktøy for arbeidet med miljøvernoppgavene. Hovedmål: Sandnes vil være et bærekraftig samfunn Sandnes vil være et samfunn med gode og likeverdige livsvilkår for alle Rapport og program: Miljøplanen benyttes kontinuerlig som styringsdokument for planarbeid, forvaltning og tjenesteyting. I 2009 startet arbeidet med å revidere planen og i løpet av 2010 skal det foreligge utkast til revidert Miljøplan for Sandnes. Revisjonsarbeidet samordnes med revisjon av Kommuneplan for Sandnes. (Jf vedtatt planprogram og planstrategi).

31 30 Sunn by rapport

32 Sunn by rapport Naturgrunnlag, biologisk mangfold og kulturminnevern 2.1 Landskap, geologi og bonitet Mål: Verneverdige geologiske forekomster skal beskyttes mot inngrep som kan forringe forekomstenes geologiske kvaliteter. Rapport og program: I 2009 har det ikke vært saker som har berørt noen av de verneverdige forekomstene. 2.2 Biologisk mangfold Mål: Svært viktige/viktige områder eller lokaliteter for det biologiske mangfoldet skal/bør bevares. Områder og objekter (plante- og dyreliv) som er vernet ved lov skal bevares. Rapport og program: For alle nye regulerings- og bebyggelsesplaner, samt ifm arealsaker i jordbruket, skal konsekvensene for det biologiske mangfoldet vurderes. I 2009 er naturtypen kystlynghei kartlagt i Sandnes. Viktige områder vil bli foreslått innarbeidet i revidert miljøplan. Avklare konsekvenser Naturmangfoldsloven vil ha for Sandnes kommune. På grunn av sterk befolkningsvekst og stor bygge- og anleggsvirksomhet er verdifulle naturverdier og kulturminneverdier under stort press i Sandnes. I jordbruksområdene i vest blir restarealer med særegent og verdifullt biologisk mangfold ødelagt av massedeponering. I 2009 viste det seg at den fremmede plantearten vasspest hadde spredd seg til store deler av Skas-Heigrekanalen og til Grudavannet i Figgjoelva. Ny lov om naturmangfold trådte i kraft 1. juli Loven skal bidra til at naturmangfoldet skal gis høyere prioritet i forvaltningen. I forslag til ny Miljøplan for Sandnes vil den nye loven være et grunnlag for å gi blant annet biologisk mangfold høyere prioritet.

33 32 Sunn by rapport 2.3 Forvaltning av sand og grus Mål: Sand, grus og steinressursene i Sandnes skal forvaltes på en måte som ivaretar eiernes og samfunnets interesser, og som samtidig sikrer hensynet til miljøforholdene. Rapport og program: Ved søknad om etablering av nye masseuttak blir konsekvensene for miljø og helse utredet som en del av saksbehandlingen. Radoninnholdet i masser kartlegges i forbindelse med utarbeidelse og behandling av reguleringsplan og/eller KU for masseuttaket. 2.4 Innsjøer og vassdrag Mål: Viktige natur- og kulturverdier og områder som er viktige for friluftslivet langs vassdragene skal bevares. Rapport og program: Konsekvensene for interesser og verdier i og langs innsjøer og vassdrag skal vurderes ifm nye reguleringsplaner og ved andre aktuelle tiltak. Arbeidet med å forbedre miljøkvaliteten i Ims-Lutsi-, Figgjo- og Storånavassdraget pågår kontinuerlig. Kommunen vil fortsatt støtte og delta aktivt i arbeidet med Aksjon Jærvassdrag. Det gjennomføres et omfattende prøvetakingsprogram for overvåking av miljøtilstanden i vassdragene i Sandnes (Jf kap 3.3) Sandnes har deltatt aktivt i regionalt arbeid iht til EU sitt vanndirektiv blant ved utarbeidelse av forvaltningsplan for Figgjovassdraget som ble vedtatt i Vilt- og fiskeforvaltning Viltforvaltning Mål: Viltressursene skal forvaltes på en bærekraftig måte. Omfanget av tjuvjakt skal reduseres til et minimum. Jaktstatistikk: Fellingstillatelser Felte dyr Fellingsprosent Elg Hjort Rådyr

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Styret for Sandnes Sunn by Utvalg for helse- og sosialtjenester Utvalg for byutvikling

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Styret for Sandnes Sunn by Utvalg for helse- og sosialtjenester Utvalg for byutvikling SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806223 : E: 070 K00 : Hans Ivar Sømme Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Styret for Sandnes Sunn by Utvalg for helse- og sosialtjenester

Detaljer

SUNN. Sandnes som sunn by Rapport 2010 - program 2011. Sandnes - i sentrum for framtiden

SUNN. Sandnes som sunn by Rapport 2010 - program 2011. Sandnes - i sentrum for framtiden SUNN Sandnes som sunn by Rapport 2010 - program 2011 Sandnes - i sentrum for framtiden Sunn by rapport 1 Helsefremmende arbeid 1.0 Innledning... 5 1.1 Visjon hovedmål organisasjon... 5 1.2 WHO-nettverket

Detaljer

Kommuneplan for Sandnes Dybdeområde Sunn by helse, trivsel og miljø Status for revisjonsarbeidet

Kommuneplan for Sandnes Dybdeområde Sunn by helse, trivsel og miljø Status for revisjonsarbeidet SANDNES KOMMUNE RÅDMANNEN Melding til kommuneplankomiteen 12.04.10 11/10 Kommuneplan for Sandnes Dybdeområde Sunn by helse, trivsel og miljø Status for revisjonsarbeidet 1. Hva meldingen gjelder Arkivsak

Detaljer

SUNN. Sandnes Sunn by. Sandnes - i sentrum for framtiden. Rapport 2008 - program 2009. Formannskapet 05.05.09 sak 46/09 vedlegg

SUNN. Sandnes Sunn by. Sandnes - i sentrum for framtiden. Rapport 2008 - program 2009. Formannskapet 05.05.09 sak 46/09 vedlegg SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Sandnes Sunn by Rapport 2008 - program 2009 Formannskapet 05.05.09 sak 46/09 vedlegg 2 Innhold 4.0 4 Helse og trivsel Visjon hovedmål - organisasjon... 5 Verdens

Detaljer

Om forslaget til revidert miljøplan

Om forslaget til revidert miljøplan SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200807065 : E: 140 : Hans Ivar Sømme Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kommuneplankomiteen 17.01.2011 3/11 Bystyret 25.01.2011 MILJØPLAN

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kommuneplankomiteen 29.08.2011 16/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kommuneplankomiteen 29.08.2011 16/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200807065 : E: 140 : Hans Ivar Sømme Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kommuneplankomiteen 29.08.2011 16/11 Bystyret 06.09.2011 MILJØPLAN

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 23.03.2011 16/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 23.03.2011 16/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200300613 Arkivkode : E: Q0 &10 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 23.03.2011 16/11 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE TRANSPORTPLAN

Detaljer

SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Sandnes som Sunn by

SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Sandnes som Sunn by SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Sandnes som Sunn by Folkehelse, trivsel og miljø i Sandnes Rapport 2012 - program 2013 Sunn by rapport 3 Helsefremmende arbeid 1.0 Innledning... 7 1.1 Visjon hovedmål

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

SUNN. Sandnes som Sunn by. Sandnes - i sentrum for framtiden. Rapport 2011 - program 2012

SUNN. Sandnes som Sunn by. Sandnes - i sentrum for framtiden. Rapport 2011 - program 2012 SUNN Sandnes som Sunn by Rapport 2011 - program 2012 Sandnes - i sentrum for framtiden Sunn by rapport 1 Helsefremmende arbeid 1.0 Innledning... 5 1.1 Visjon hovedmål organisasjon... 5 1.2 WHO-nettverket

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25.

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. Sykkelbyen Jessheim Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. august 2010 Sykkelbyen Jessheim 1 1 Bakgrunn Ullensaker og Jessheim har et stort potenisale for å øke bruken

Detaljer

Planprogram. Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET

Planprogram. Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET Planprogram Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2017-2020 Utarbeidet av Karmøy kommune, driftsavdelingen. 07.04.2016 Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier.

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier. Vedlegg 2 Sjekkliste for å bli trafikksikker kommune Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for Kommunens rolle som barnehageeier. Alle kommunale barnehager skal oppfylle kriteriene

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/204-4 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: FOLKEHELSEPROSJEKTET "LIV OG LYST I LYS OG MØRKE" PARTNERSKAP I FINNMARK

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/204-4 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: FOLKEHELSEPROSJEKTET LIV OG LYST I LYS OG MØRKE PARTNERSKAP I FINNMARK Saksfremlegg Saksnr.: 07/204-4 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: FOLKEHELSEPROSJEKTET "LIV OG LYST I LYS OG MØRKE" PARTNERSKAP I FINNMARK Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial

Detaljer

Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover

Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover Gardermoen, tirsdag 6. desember 2005 Politisk rådgiver Arvid Libak Overordnede mål Flere leveår med god helse i befolkningen

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 2016

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 2016 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 2016 Halden kommune Innhold 1 Innledning... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 4 3 Utredningsbehov... 4 4 Mål og hensikter med planen... 5 5 Planprosessen...

Detaljer

Folkehelse i planleggingen

Folkehelse i planleggingen Folkehelse i planleggingen v/ Arild Øien Tromsø 8. februar 2011 1 25 000 innbyggere 36 km 2 2 1 Helse i plan i Oppegård kommune Hvilke grep vi har tatt Hvordan vi er organisert Hva vi ønsker å få til Hvordan

Detaljer

Plannr. 2012 126 Prinsens vei Eventyrveien Gamleveien Sjekkliste for vurdering av konsekvenser for miljø og helse (iht.

Plannr. 2012 126 Prinsens vei Eventyrveien Gamleveien Sjekkliste for vurdering av konsekvenser for miljø og helse (iht. Plannr. 2012 126 Prinsens vei Eventyrveien Gamleveien Sjekkliste for vurdering av konsekvenser for miljø og helse (iht. startpakken) 1 Punktene i sjekklisten tar utgangspunkt i miljøplanen 2011-2025. Verdi,

Detaljer

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2021» Søndre Land kommune Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 2.0 Formål og innhold... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Innhold... 3 2.3 Målgrupper...

Detaljer

Kommunenes arbeid med statistikk, analyse og planarbeid

Kommunenes arbeid med statistikk, analyse og planarbeid Kommunenes arbeid med statistikk, analyse og planarbeid Grete Evensen Øvrum Folkehelsekoordinator/planarbeider, Andebu kommune 1 KUNNSKAPSDOKUMENTET PLANSTRATEGI PLANPROGRAM BAKGRUNN for arbeidet med Kommuneplanens

Detaljer

Oversiktsarbeidet - Noen datakilder

Oversiktsarbeidet - Noen datakilder Oversiktsarbeidet - Noen datakilder Kommunetorget: Folkehelse og kommunal planlegging www.kommunetorget.no/temaomrader/folkehelse/ Kommunehelsa statistikkbank http://khs.fhi.no/webview/ Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Overordnet planarbeid og utfordringer for arealbruk i Sandnes. Ida Andreassen 1 Fagleder overordnet planlegging

Overordnet planarbeid og utfordringer for arealbruk i Sandnes. Ida Andreassen 1 Fagleder overordnet planlegging Overordnet planarbeid og utfordringer for arealbruk i Sandnes Ida Andreassen 1 Fagleder overordnet planlegging Landbruk, tettsted, by, regionalt senter ++ 2 Illustrasjon til detaljplan for Lura bydelsenter

Detaljer

Kurs i naturmangfoldsloven

Kurs i naturmangfoldsloven Kurs i naturmangfoldsloven 10.12.14 Sandnes kommune Forvaltning av miljøverdier i kommunen Eksempel på utredning av miljøhensyn i reguleringsplan på Dale Hans Ivar Sømme Miljøplan for Sandnes Miljøplan

Detaljer

Partnerskap for folkehelse i Rogaland

Partnerskap for folkehelse i Rogaland Partnerskap for folkehelse i Rogaland Høringsrunden Meningen er å få til en bevisstgjøring om tema, deling av erfaringer over flere nivå, hvor den enkelte høres. Kort presentasjonen for å holde tiden:

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 Sign: Dato: Utvalg: PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017-2020 Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse

Detaljer

Tilskuddet er økt gradvis fra kr i 2004 til kr i Økningen i 2009 er på kr i forhold til 2008.

Tilskuddet er økt gradvis fra kr i 2004 til kr i Økningen i 2009 er på kr i forhold til 2008. Trondheim kommune Saksframlegg Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 2009; Spesialsatsing på ungdomstiltak. Forslag til fordeling av rammetilskudd. Arkivsaksnr.: 08/34669 ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven.

Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven. Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven. Hovedmålsetninger i gjeldene plan

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SYKKELBYEN SANDNES 2005

HANDLINGSPLAN FOR SYKKELBYEN SANDNES 2005 HANDLINGSPLAN FOR SYKKELBYEN SANDNES 2005 Hovedmål 1: Økt sykkelbruk i Sandnes (flere syklede kilometer) - mindre forurensing - bedre helse Delmål 1: - økt trafikksikkerhet, opplæring, nyanlegg og vedlikehold

Detaljer

Lokalsamfunnsmodellen Kort historikk:

Lokalsamfunnsmodellen Kort historikk: Lokalsamfunnsmodellen Kort historikk: LA-21 en handlingsplan utviklet under FNs konferansen i Rio de Janeiro, 1992. Agenda ble 21 videreført i Norge gjennom Fredrikstaderklæringen, en avtale inngått mellom

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/108-56 Arkiv: 144 Saksbehandler: Aase-Kristin H. Abrahamsen Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV - REVIDERING 2017 Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

Ny lov nye muligheter!

Ny lov nye muligheter! Ny lov nye muligheter! 1 Litt om hva jeg skal si. Folkehelseloven 5 og 6 Hvordan tenker vi å gripe det an i Oppegård Folkehelse i ulike deler av kommunens planprosesser Folkehelsetiltak i alle virksomheter

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

25.08.2008 26.08.2008 09.08.2008 FRAMTIDENS BYER - INTENSJONSAVTALE OG OPPFØLGING I SANDNES

25.08.2008 26.08.2008 09.08.2008 FRAMTIDENS BYER - INTENSJONSAVTALE OG OPPFØLGING I SANDNES SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200801102 : E: K20 : H.I.Sømme Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Kommuneplankomiteen Formannskapet Bystyret 25.08.2008 26.08.2008 09.08.2008

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Sør-Varanger kommune Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Forslag oppstart planprogram for 2018 - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Innhold 1. Innledning og bakgrunn...3 2. Planbehov... 4 2.1 Målsettinger...

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15.

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. SLT HANDLINGSPLAN Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. 1. BAKGRUNN Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanperioden 2011 2021. Den helhetlige oppvekstplanen

Detaljer

ra ide til prosjekt olde kommune et kriminalitetsforebyggende arbeidet i Molde kommune (SLT) ed SLT-koordinator Tone Haukebø Silseth

ra ide til prosjekt olde kommune et kriminalitetsforebyggende arbeidet i Molde kommune (SLT) ed SLT-koordinator Tone Haukebø Silseth LT-konferansen 2017, 5. og 6.september, Scandic hotell Nidelven, Trondheim ra ide til prosjekt olde kommune et kriminalitetsforebyggende arbeidet i Molde kommune (SLT) ed SLT-koordinator Tone Haukebø Silseth

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Regional folkehelsesamling mars 2016

Regional folkehelsesamling mars 2016 Regional folkehelsesamling mars 2016 Folkehelse disposisjon Oppsummering av partnerskapsarbeidet 2015 Årshjul for partnerskapet 2016 Informasjon om nasjonalt 3 årig utviklingsprosjekt Utlysning av vikariat

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles historie, kultur, språk og

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

LURA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 4. JUNI 2007 KL PÅ KAFEEN PÅ LURA BYDELSHUS

LURA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 4. JUNI 2007 KL PÅ KAFEEN PÅ LURA BYDELSHUS Lura bydelsutvalg Møte nr. 4/2007 LURA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 4. JUNI 2007 KL. 19.00 PÅ KAFEEN PÅ LURA BYDELSHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 4. JUNI 2007 Sak 18/07 Sak 19/07 Sak 20/07

Detaljer

Nasjonal satsing på fysisk aktivitet og folkehelse. Kirkenes, onsdag 1. november 2006 Statssekretær Arvid Libak

Nasjonal satsing på fysisk aktivitet og folkehelse. Kirkenes, onsdag 1. november 2006 Statssekretær Arvid Libak Nasjonal satsing på fysisk aktivitet og folkehelse Kirkenes, onsdag 1. november 2006 Statssekretær Arvid Libak Folkehelse Folkehelsen speiler samfunnsutviklingen, oppvekst- og levekår, og den utvikles

Detaljer

FRIVILLIGSTRATEGI FOR ØVRE EIKER KOMMUNE

FRIVILLIGSTRATEGI FOR ØVRE EIKER KOMMUNE FRIVILLIGSTRATEGI FOR ØVRE EIKER KOMMUNE 2015 2019 Frivillig sektor med lag, foreninger, organisasjoner, frivillige enkeltpersoner (ildsjeler) og grupper gjør en stor innsats og utgjør en stor forskjell

Detaljer

Nasjonal plattform for Trygge lokalsamfunn T R Y G G H E T S P R O F I L F O R T L - K O M M U N E R

Nasjonal plattform for Trygge lokalsamfunn T R Y G G H E T S P R O F I L F O R T L - K O M M U N E R Nasjonal plattform for Trygge lokalsamfunn T R Y G G H E T S P R O F I L F O R T L - K O M M U N E R UTKAST PER 19.6.2013 OM TRYGGHETSPROFILEN Alle kommuner som søker sertifisering som trygt lokalsamfunn

Detaljer

Bystyret 02.03.10 29/10 INNBYGGERUNDERSØKELSE 2010

Bystyret 02.03.10 29/10 INNBYGGERUNDERSØKELSE 2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000064 : 071 & 32 : Ole Vikse, Marianne Jørgensen, Ole Jørgen Alstadsæter Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 02.02.2010 13/10

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for utarbeidelse

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014 2026 Forslag til planprogram februar 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

SANDVED BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 11. JUNI 2007 KL PÅ SANDVED SKOLE

SANDVED BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 11. JUNI 2007 KL PÅ SANDVED SKOLE Sandved bydelsutvalg Møte nr. 4/2007 SANDVED BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 11. JUNI 2007 KL. 20.00 PÅ SANDVED SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 11. JUNI 2007 Sak 8/07 Sak 9/07 Sak 10/07 Sak 11/07

Detaljer

Kommunedelplan for Sandnes sentrum Varsel om planoppstart og høring av planprogram.

Kommunedelplan for Sandnes sentrum Varsel om planoppstart og høring av planprogram. Kystverket Postboks 1502 6025 ÅLESUND Plan Sandnes, 08.03.2017 Deres ref: Vår ref: 17/05386-1 Saksbehandler: Ingrid Eide Arkivkode: Kommunedelplan for Sandnes sentrum 2018-2035. Varsel om planoppstart

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 1 Bakgrunn og formål Kommunene har vært pålagt å utarbeide planer for idrett og fysisk aktivitet fra 1998. I 1993 utvidet

Detaljer

Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016

Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016 Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016 Kommunen som planmyndighet rolle og ansvar med fokus på samfunssdelen kobling til økonomiplan og budsjett v/aslaug Dæhlen, rådmann

Detaljer

Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan

Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan Planstrategi Kommuneplanen Arealdelen Samfunnsdelen Av Tore Rolf Lund, Møte AP 11.januar 2012 Kommunal planlegging Omfatter Kommunal planstrategi

Detaljer

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD Trones og sentrum bydelsutvalg Møte nr. 4/2007 TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 30. MAI 2007 Sak 25/07 Sak 26/07

Detaljer

Kommunal klima- og energiplanlegging. Miljøvernsjef Jane Nilsen Aalhus

Kommunal klima- og energiplanlegging. Miljøvernsjef Jane Nilsen Aalhus Kommunal klima- og energiplanlegging Miljøvernsjef Jane Nilsen Aalhus 18.01.2017 Stavanger Visjon Sammen for en levende by Ca 130 000 innbyggere Våre verdier: Er til stede Vil gå foran Skaper framtiden

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030 Planprogrammet skal i hovedsak gjøre rede for formålet med planarbeidet og gjennomføring av planprosessen. Planprogrammet sendes på høring i forbindelse med kunngjøring

Detaljer

Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere. seniorrådgiver Heidi Fadum

Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere. seniorrådgiver Heidi Fadum Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere seniorrådgiver Heidi Fadum Økt eierskap til folkehelsearbeid Hvordan tilrettelegge for at politikere kan få økt kunnskap om forståelse for bevissthet

Detaljer

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas Frivillighetsstrategi 2015-2019 for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas 1 Jeg er glad for at Nesodden kommune har fått en egen Frivillighetsstrategi. Nesodden har en

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Hemne kommune Gruppearbeid Enhetene + Kommunestyret fredag

Kommuneplanens samfunnsdel Hemne kommune Gruppearbeid Enhetene + Kommunestyret fredag Kommuneplanens samfunnsdel Hemne kommune 2013-2025 Gruppearbeid Enhetene + Kommunestyret fredag 6.9.2013 Prosessen så langt Planstrategi vedtatt 18.09.2012 Oppstartmøte i Trondheim 25.-26.10.2012 Folkemøter

Detaljer

Helse i alt vi gjør!

Helse i alt vi gjør! Helse og levekår i Utfordringer Mål Tiltak Helse i alt vi gjør! Presentasjon på Feiringklinikken 29.11.12 v/janita Hofseth Virksomhetsleder Helsehuset side 1 Nytt lovgrunnlag Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025. Forslag til planprogram

Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025. Forslag til planprogram Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025 Forslag til planprogram Frist for merknader: 24.februar 2015 1 Planprogram kommunedelplan for folkehelse Tinn kommune. Som et ledd i planoppstart for kommunedelplan

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen 2017-2020 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 25.02.2016 h Nord-Aurdal kommune Foto: Helge Halvorsen I Innhold Kommunedelplan for trafikksikkerhet - planprogram INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL PLANPROGRAM for KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Forslag til formannskapet 22.01.2013 for utlegging til offentlig ettersyn INNHOLD side INNLEDNING 3 OM KOMMUNEPLANARBEIDET 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 4 Kommunal

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth Saksfremlegg Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth Innstilling: 1. Sørum kommune inngår avtale med Akershus fylkeskommune

Detaljer

Plansystemet etter ny planlov

Plansystemet etter ny planlov Plansystemet etter ny planlov av Tore Rolf Lund, Horten kommune Vestfold energiforum 26.oktober 2009 Ny plan- og bygningslov Plandelen trådte i kraft fra 1.7.2009 Nye virkemidler for klima- og energiarbeidet

Detaljer

KRAV FOR SERTIFISERING

KRAV FOR SERTIFISERING Trygghetsprofil for KOMMUNENS NAVN DATO (dd.mm.åååå) OM TRYGGHETSPROFILEN Alle kommuner som søker sertifisering som trygt lokalsamfunn skal fylle ut en trygghetsprofil. Forutsetningen for å fylle ut denne

Detaljer

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Kunnskap skal styra Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 Vedtatt i fylkestinget i oktober Hovedoverskrift: BÆREKRAFTIG UTVIKLING AV FYLKET

Detaljer

SENTERPARTIET I sandnes

SENTERPARTIET I sandnes SENTERPARTIET i Sandnes Program 2011 Vi vil gjøre en god jobb for innbyggerne i Sandnes kommune. STEM PÅ SENTERPARTIET! Ordførerkandidat ved kommunevalget i Sandnes 2011 Martin S. Håland Alder: 61 år Sivil

Detaljer

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Interne utlysninger; Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Prosjektleder Senior på Tiller & Strinda Trondheim kommune har gitt Sjetne og Strinda Frivilligsentraler tilskudd til igangsettelse av

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Søknad Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Kort beskrivelse Midtre Gauldal

Detaljer

Levekår og barnefattigdom. Status og tiltak i Bodø kommune

Levekår og barnefattigdom. Status og tiltak i Bodø kommune Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2015 77061/2015 2014/5618 X06 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 24.11.2015 Bystyret 10.12.2015 Levekår og barnefattigdom.

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Regionalt Planforum Jon Birger Johnsen

Kommuneplanens samfunnsdel Regionalt Planforum Jon Birger Johnsen Kommuneplanens samfunnsdel 2015 2027 Regionalt Planforum 02.12.14 Jon Birger Johnsen Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Fremdriftsplan FREMDRIFTSPLAN

Detaljer

Handlingsplan. Sist oppdatert 20.februar Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé

Handlingsplan. Sist oppdatert 20.februar Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé Handlingsplan Sist oppdatert 20.februar 2016 Visjon Sammen for Oppegård Virksomhetsidé OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom idrettslag og offentlige myndigheter

Detaljer

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Bakgrunn Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Et friskere Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid, og ett av hovedmålene

Detaljer

PROTOKOLL Bydelsutvalgenes ledere Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Saksnr.: Bydelsutvalgenes ledere 1/2013 07.01.2013 1/13-4/13 Tilstede: Ellen Karin Moen (Hana bydelsutvalg), Sigve Tengesdal (Høle bydelsutvalg),

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN

SLT HANDLINGSPLAN SLT HANDLINGSPLAN 2017-2018 1. INNLEDNING SLT er en Samordningsmodell for Lokale, forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet. Kriminalitetsforebygging handler om å satse systematisk for å unngå kriminalitet

Detaljer

Partnerskap for folkehelse i Rogaland

Partnerskap for folkehelse i Rogaland Partnerskap for folkehelse i Rogaland Systematisk metode i folkehelsearbeidet rapportering en del av evalueringen Årets rapportering 2013 Undersøkelsen omfattet 23 av 26 kommunene( - FIF Sauda, Kvitsøy

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Skog i Norge. Friluftsliv, natur og opplevelser. Friluftsliv, natur og opplevelser. Folkehelse og folkehelsearbeid

Skog i Norge. Friluftsliv, natur og opplevelser. Friluftsliv, natur og opplevelser. Folkehelse og folkehelsearbeid 12. Friluftsliv - fra festtaler til handling i folkehelsearbeidet Arvid Libak, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Skog i Norge Fra festtaler til handling i folkehelsearbeidet Innlegg ved statssekretær

Detaljer

Handlingsplan for folkehelse Iveland kommune revidert administrativt 7. september 2017

Handlingsplan for folkehelse Iveland kommune revidert administrativt 7. september 2017 Handlingsplan for folkehelse Iveland kommune 2015 2018 revidert administrativt 7. september 2017 Utfordring 1: Psykisk helse Stor andel av innbyggere med psykiske symptomer og lidelser Lav grad foreldreinvolvering

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/2381-17 Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for byutvikling

Detaljer

Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes, Flå

Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes, Flå Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes, Flå Bakgrunn: Ny lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), som trådde i kraft 1.1.2012, gir kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter ansvar for å fremme folkehelsen.

Detaljer

Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene. Gro Sæten

Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene. Gro Sæten Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene Gro Sæten Helse et individuelt ansvar??? Folkehelsearbeid Folkehelse er befolkningens helse og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning Folkehelsearbeid

Detaljer

Kommunedelplan for friluftsliv Forslag til planprogram Vestby kommune

Kommunedelplan for friluftsliv Forslag til planprogram Vestby kommune Kommunedelplan for friluftsliv 2016-2028 Forslag til planprogram 17.04.2015 Vestby kommune 1 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet... 3 2. Formål... 3 3. Rammer og føringer... 4 3.1 Innhold i kommunedelplanen...

Detaljer

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Høring trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Vi takker for tilsendt forslag til trafikksikkerhetsplan for Hattfjelldal kommune.

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2030 Planprogram januar 2017 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for

Detaljer

«Det handler om folk i Sandnes»

«Det handler om folk i Sandnes» Sandnes Kommune «Det handler om folk i Sandnes» Strategi for likestilling, inkludering og mangfold i Sandnes STRATEGI FOR LIKESTILLING, INKLUDERING OG MANGFOLD Innhold 1. Innledning... 2 2. Hvordan bruke

Detaljer

Sigurd Waage Løvhaug Kommuneoverlege

Sigurd Waage Løvhaug Kommuneoverlege Sigurd Waage Løvhaug Kommuneoverlege Bakgrunn Åpenbare utfordringer Høy andel av innbyggere over 80 år Lavt utdanningsnivå i gruppen 30-39 år Høy andel uføretrygdede Lav leseferdighet blant 5. klassingene

Detaljer