Innhold. Innledning Sammendrag Regnskapsanalyse...10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Innledning...5. 1. Sammendrag...7. 2. Regnskapsanalyse...10"

Transkript

1 2009

2 - 2 -

3 Ih Ig Smmg Rgkpy Fmå g gug Ikmmg g kvk Løugfvk Bu fu (fø vkvg) R g vg N fu Hgm Ivg g fgbhv Fkj kgug, ugfbhv g ubuk Ayppgg A v Guk P g mg Kmmuh Shjpj Bv Bfkgpg g fmg uvkg ugfbhv Rubuk g kv - jmå ASSS-vk Guk Bhg Bv Kuu Kmmuh P- g mg Sj Byggk Em G pk: Guk: Bhg Bv Kuu Kmmuh Sj Byggk Fb h f

4 - 4 -

5 Ig ASSS-vk bå v 10 ø kmmu Bg, Bæum, Dmm, Fk, K, O, S, Svg, Thm g Tmø. KS k f g mbp vk. Hvfku b uvkg g y v økm g yg på ggg vå. Akv g pp f b k p uj mb kmmu jpukj g g gug f mmkg g yg m k på ffkv jpukj m g kv, g f g kmpuvkg. Smb v pgmkm på vg v åm kmmu. Råm mø pmb hv å f å øf mb g g pg f v b, m pgmkm h m g 5 mø å g øp b. I pgmkm mø: Svg Bæum Dmm Fk K Bg Kj Lh Dh, Kj H K Hm R Pu Eg O Tj Fjvg E K M O S Thm Tmø KS A K T Cc Iv Tu S N H O Rf G A Gj Rfvm Ru By Sm k f ASSS-mb ub KS åg hvpp m mmkg mm kmmu, j kpp f kmmu, m kvj v hvpp. Rpp g y på hvmå: Rgkp- g fy; b på kmmugkp g kgkp Fkj kgug, ugfbhv g ubuk Rubuk g kv på jmå E kk p h ubg v pp, g ågv KS m h v pp f jmå : K Nk, T Skhm, Vmøy Hm, Lv J B J, Mgh Bg, A Rk O, Hv Sv g G H. Hvvg f å pp T Hjmvk H g J Ak KS, O 06. pmb

6 - 6 -

7 1. Smmg ASSS-kmmu mf Ng 10 m fkk kmmu: Fk, Bæum, O, Dmm, K, S, Svg, Bg, Thm g Tmø. T mm b m g 1/3 v Ng bfkg kmmu. ASSS-kmmu h h k k bfkgvk å v kmmu. F h ASSS-kmmu um O bfkgvk på 9,1 p, O h bfkgvk på 12,4 p, m bfkgvk v v på 4,2 p. B ASSS-kmmu v k bfkgvk S m 14,1 p, m Fk h v vk fk m 5,4 p. D v æg gupp 0-5 å g m bhv f bhg m v k vk ASSS-kmmu kmmu v. ASSS-kmmu h økg på 13,0 p f , m bygg 0-5 å gkk m 0,8 p kmmu v. B ASSS-kmmu v O m h k vk b 0-5 å m 22,4 p, m Fk h v vk m 2,5 p. Ogå gupp 6-15 å g m bhv f guk v k vk ASSSkmmu kmmu v. I ASSS-kmmu v økg på 2,8 p, m kmmu v gkk b 6-15 å m 1,6 p. B ASSS-kmmu v Dmm m h k vk b 6-15 å m 8,2 p, m Bg h ø gg m -2,3 p. Dm h ASSS-kmmu m vk vk bygg 67 å g v kmmu v. F h ASSS-kmmu økg bygg 67 å g v på 1,0 p, m kmmu v h økg på 4,7 p. B ASSS-kmmu v Tmø m h k vk bygg 67 å g v m 13,6 p, m O h ø mgg m -4,8 p. F h fu m gå pp ASSS-kmmu um O g kmmu v, m fu O gkk. N fu ASSS-kmmu um O v på 2,9 p, O v fu på 5,2 p, m v kmmu h fu på 3,0 p. D v Thm g K m h høy fu v ASSS-kmmu um O m hhv 5,0 g 4,9 p, m Fk h v m -0,8 p. Fkj mm fu ASSS-kmmu um O g v kmmu u f M fu ASSS-kmmu um O v 0,9 ph høy v kmmu 2008, v fu 0,1 p v v kmmu Fkj fu mm O g gjm f v ASSS-kmmu gkk f 5,3 ph ,4 ph F h ASSS-kmmu vk vk f k v kmmu. O h vk f k på 6,2 p, øvg ASSS-kmmu h vk på 8,0 p, m vk kmmu v v på 10,4 p. D vk kvk ASSS-kmmu ky fh. F fø uhg u f ASSS-kmmu k b u g kmmu kpk b fj F h f v ASSS-kmmu mk F j h ASSS-kmmu g vk vk k på k g fmu 2009 kmmu v.b ASSS-kmmu v Thm g S m h k vk f k 2009 m hhv 11,9 g - 7 -

8 11,3 p, m vk f k v v Bæum g Svg m hhv 4,3 g 5,7 p.. ASSS-kmmu h v vk øugf kkuv ugf v kmmu ASSS-kmmu um O h økg på 8,0 p, O h økg på 7,5 p g v kmmu h økg på 8,2 p. B ASSSkmmu v ø øugfvk kkuv ugf S m 12,3 p, m v vk vk øugf Thm m 2,9 p. ASSS-kmmu h v ugf g vg v kmmu. Smg h ugf g vg gå m ASSS-kmmu v kmmu. I v kmmu gkk ugf g vg f 5,3 2,8 p v fk, m ASSS-kmmu um O h gg f 4,5 2,5 p. Av ASSS-kmmu v O g Bg m h v ugf g vg m 0,5 p v k, m Tmø g Fk h høy m hhv 7,2 g 6,2 p. Av ASSS-kmmu h Thm g Bæum ø gg ugf g vg m hhv 4,8 g 4,5 p v fk. O h ø økg m 0,8 p. T f ugf 2008 g 2009 påvk v j fk g ug v v byg mm kmmu. Ogå 2009 h ASSS-kmmu høy vgugf v kmmu. I ASSS-kmmu um O ugj vgugf 15,6 p v k 2009, m v gg f 16,7 p I O v vgugf 2009 på 20,0 p v k. D v økg f 15,1 p I v kmmu v vgugf på 13,3 p, m v vk gg f 13,5 p B ASSS-kmmu v K m h høy vg m 26,2 p v k, m vgugf v v Bg m 10,4 p. S vgugf g ugj m v fk mg m fu v økg, h fgbhv g gå f Fgbhv ASSS-kmmu um O v 2009 på 11,0 p v k, m kmmu v h fgbhv på 8,2 p. O h fgbhv på 15,8 p, m økg f 10,5 p Av ASSS-kmmu h Dmm ø fgbhv m 16,7 p v k, m Thm h v m 7,0 p. N ågj øk m ASSS-kmmu 2009 kmmu v. I ASSS-kmmu um O v ågj 36 p v fk 2008 g 40 p I kmmu v ugj ågj 44 p v k 2008 g 45 p O h fg på 21 p v k 2008 g 2 p Av ASSS-kmmu v Tmø m h høy ågj m 103 p 2009, m Svg g Bg h v O m 25 p. V h bg 2009 h bå ASSS-kmmu um O, O g kmmu v m gv hgm 1. Av ASSS-kmmu h Thm, Svg, Bæum, S g Tmø hgm ø u. G hy gkg b å kmmu m gv hgm må fugf øk m fk kmm å, mg m vgugf bø øk m fk. 1 Hgmm fmkmm v å kg fu m vvk mm vkvg g vg, vg bu f g kg v gkpmg uku, mg m høy f h mm-kmpj f vgugf fø vggkp

9 D fkj kgug ASSS-kmmu mm. Nå v kg f fkj ugfbhv p bygg, pjku, bgvvgf c, kmm v fm Bæum h høy pb k b ASSS-kmmu 2009, m Dmm h v. Dpb k Bæum v 110,8 p v gjm, m Dmm k v 89,1 p. Fkj k g gå kmmu fkjg mugh m hy hv my u k buk på jyg. Bgg vå v m ASSS-kmmu m v pb k g buk ø v k åk j vfg m guk c ASSS-kmmu m høy pb k. D f gu å fkj jbu f k m fkj kgug ku. D k fkj ASSS-kmmu mm m hy hv pb k v fugf på uk k, ugf g vg g fu. Nå gj p g mg h 7 v 10 ASSS-kmmu høy fugf gjm, m f guk v 8 v 10 kmmu m h høy fugf gjm. D y på bå guk g p g mg h høy p b ASSS-kmmu. Av ASSS-kmmu v Tmø, Svg g Bæum m h høy fugf p g mg, m Bg h høy ugf fh kgug. D v K g Fk m h v fugf p g mg, m K gå h v fugf fh kgug. Nå gj guk v K g Dmm m h høy fugf b ASSS-kmmu, m Dmm gå h høy ugf fh kgug. D v Svg g Thm m h v fugf guk, m Svg g Bæum h v fugf fh kgug. ASSS-kmmu k v k bfkgvk g vk ugfbhv å fm m 2016 v kmmu. ASSS-kmmu m mf m g 1/3 v bfkg v p g å f u hvp v vk ugfbhv på b. Fm 2016 bfkguvkg bu fugf ASSSkmmu må øk m m g 9 p f å ku vfø g kgg f D k m v m må h økg på 4 ½ p. D æg øk ugfbhv f guk g bhg m gjø ASSS-kmmu få pv k vk ugfbhv v. Smg k ASSSkmmu fv v vk bhv f mg v

10 2. Rgkpy 2.1. Fmå g gug I kp f k y v ASSS-kmmu gkp 2009 m vk på mmkg mm ASSS-kmmu. Ay fku på kmmu m k. K mf kmmuk g æbf m gå kgkpkk Sk byå. M æbf m h g Kmmuv 11 g 27, m kp 11 g IKS g v m IKS 2. T f ASSS-kmmu m mmk gå m v kmmu. Hk m y bå å få fm kh g fkj mm ASSS-kmmu, g hvk g ASSS-kmmu m gupp k g f kmmu. Fku pmæ m hv kmmu k mm, hv k v g fh mm kvå g ugfvå. D gg vk på å y g uvkg kmmuøkm Ng. O kmmu kmmu m gå h fykkmmu fukj. Kmmu vg f gkp, g m v f fykkmmu kv påvk ø. Sv m pp gj jbgmg g v f O mmhg kk væ fu u mmgb m kmmu. D gå g g kmmupp v m j på uvkg hv k kmmu p S kp gkpy, y k m ø må fh fk k kmmu. I g m fk v kmmu mm, k y v må m p v fk g v y må p bygg. Fku kp å m økmyg. V æm på fkj ubuk p bygg kp 2 m bhvy c. D 10 ASSS-kmmu mf m g 1/3 v bfkg Ng. F å ugå ASSSkmmu mmk m g v, ASSS-kmmu u f gupp kmmu. D f kmmu v m f kmmu um ASSSkmmu. ASSS-kmmu mf Fk, Bæum, O, Dmm, K, S, Svg, Bg, Thm g Tmø. I fgu pp f hv k ASSS-kmmu, f um ASSS-kmmu kkuv O g f um kmmu. O u f um f ASSS-kmmu f O kk k mmkb m kmmu O gå h fykkmmu ppgv. A h f KOSTRA m uk v f kpk m h f bggkk kumj f Ikym f kmmu (Gø hf). Rgkp f KOSTRA h f b g F å få mmkbh v, b kmmu m h pp vv KOSTRA-b hv å p m gå f gjm m buk y. D f kmmu bygg på 419 kmmu. 2 I kmmupp fmgå hvk æbf m gå kkk f hv k kmmu

11 2.2. Ikmmg g kvk I kp m kmmg g kvk h v k m kmmu f k, v k g mmku. Åk kmmu øvg k ø m g v væ påvk v p fh k kmmu. Fgu 1 v hv v k m f k g hv my v m kmm f k g mmku. Skk p mk g k på k g fmu m m. Fgu 1 F k f på kk g mmku. A v fk Fgu 1 v kk gjmgå ugj ø v fk ASSS-kmmu v. I ASSS-kmmu um O v k kkuv mk på 42,9 p, O v på 54,5 p g kmmu v på 33,7 p. D k fkj k ASSS-kmmu mm. I gg O v k høy Bæum g Svg m k på hhv 57,5 g 51,4 p. B ASSS-kmmu v k v Fk g Tmø m hhv 33,2 p g 33,8 p. Kmmu h mugh å øk k v å kv mk f bygg. I ASSS-kmmu kkuv O ugj mk 2,0 p v fk g 4,4 p v kk. Tv f kmmu v v på hhv 2,7 g 7,4 p. B ASSS-kmmu ugj mk ø v kk Thm m 10,3 p g K m 9,8 p. D v kk mk Bæum, O, Dmm g S. A f k fmkmm v å kk ku mk g pu på mmku. Rmmku k ujv fkj kk g bg ugfbhv p bygg. V f k v k m kmmu mm k. I ASSS-kmmu um O v f k 57,1 p, O v på 60,2 p g kmmu v v f k på 59,5 p. A f k v gå væ påvk v mfg v k k kmmu. D mmku m gjø f k ugjø v å kmmu v m ASSS-kmmu. I gg kujvg g ugfujvg, bå mmku gå v kjøku, gku g N- Ng ku. D ku m g f ASSS-kmmu

12 Fgu 2 Pv vk kk (k kpk 2008 g mk) g f k Fgu 2 v vk kk g f k f V kvk ASSS-kmmu gjm v k v kmmu v. I ASSSkmmu um O v gg kk på -1,3 p, O v gg på -4,1 p, m kmmu v h økg kk på 3,2 p. B ASSS-kmmu v k kvk Thm m 3,3 p g S m 2,5 p. I gg O v gg kk ø Dmm m -5,8 p, Bæum m -4,1 p g Svg m -3,8 p. D vk kvk ASSS-kmmu ky fh. F fø uhg u f ASSS-kmmu kmmu kpk b fj F Bg g Fk mk 2009, m b gå mk ASSS-kmmu m gkk. Skvk Thm må m mmhg m Thm mk pp F j h ASSS-kmmu g vk vk k på k g fmu kmmu v. V få kg b v fkj kvk å v på uvkg f k. D v gå ffk v ugf- g kujvg kmm m. Fgu 2 v gå vk f k v k v ASSS-kmmu kmmu v. I ASSS-kmmu um O øk f k m 8,0 p, O h økg på 6,2 p, m kmmu v h økg på 10,4 p. D v Thm g S m h k kvk b ASSS-kmmu m hhv 11,9 g 11,3 p. Ikvk v v Bæum g Svg m hhv 4,3 g 5,7 p

13 2.3. Løugfvk I kp k v m vk øugf kkuv ugf. Åk øugfvk kkuv ugf bå g k f kvuvkg g k m mmkb mm kmmu. V å h ugf uf få v m fkj m ky uk uvkg pjpm g bgvvgf. D f m j gjmgg v ugfmmg g ugfvk kmmupp. Fgu 3 Pv vk øugf (kk ugf) g 2009 V v fgu 3 øugfvk ASSS-kmmu v høy kmmu v bå 2008 g I ASSS-kmmu um O øk øugf m 8,4 p O h øugfvk på 7,5 p, m økg kmmu v v på 8,2 p. B ASSS-kmmu v S g Dmm m h høy øugfvk S h øugfvk på 12,3 p g Dmm h vk på 12,0 p. T f Dmm g påvk v mg f Dmm Df Løugf øk m Thm g Tmø m hhv 2,9 g 4,6 p

14 2.4. Bu fu (fø vkvg) I kp v på bu fu fø vkvg. Bu fu v m fkj mm fk g fugf, v vku på å f fø g vg. Fgu 4 Bu fu fø vkvg. P v fk. 2007, 2008, 2009 Fgu 4 v 2009 v bu fu ASSS-kmmu um O v kmmu v, m O h mm bu fu m kmmu v. Bu fu ASSS-kmmu um O v på 5,4 p v fk, m O g kmmu v h bu fu på 5,8 p. I ASSS-kmmu um O gkk bu fu pp m 0,5 ph f I kmmu v gkk bu fu pp m 1,1 ph. D h gj bu fu ASSS-kmmu um O b v kmmu v. I 2008 v bu fu ASSS-kmmu um O 0,2 ph høy kmmu v. I 2009 v bu fu ASSS-kmmu um O 0,5 ph v kmmu v. I O gkk bu fu pp m 0,3 ph f O h m vk økg bu fu kmmu f øvg. Bu fu O v 0,6 ph høy gjm f øvg ASSS-kmmu 2008 g 0,4 ph høy Tmø h k høy bu fu b ASSS-kmmu 2009 m 10,3 p. Lv bu fu f v Bg m 1,2 p. Thm h ø økg bu fu f m økg på 4,8 ph. Sø gg bu fu f f v Bæum m h gg på 4,8 ph. 5 ASSS-kmmu h økg bu fu f g 5 ASSS-kmmu h gg. Fh m bkv uvkg bu fu k kmmu øf æm kmmupp R g vg I kp mmk v på g vg ASSS-kmmu. Fgu 5 v k g vg p v fk. Dm kmmu kmm u m pv kmmu k g uby ø kmmu ugf g vgubg. D h kmmu k f fkj. Dm fgu gv by kmmu h ugf f fkj

15 Fgu 5 N k (k uby) fukk vg. P v fk. 2007, 2008 g 2009 Fgu 5 v 2009 h ASSS-kmmu um O v - g vgbg kmmu v. O h k v - g vgbg øvg ASSS-kmmu g kmmu v. I ASSS-kmmu um O ugj ugf g vg 2,5 p v fk 2009, m v f kmmu v v 2,8 p. O h ugf g vg på 0,5 p v k. Bå ASSS-kmmu um O g kmmu v h gjm gg ugf g vg fh fk f N ugf g vg gkk m ASSS-kmmu um O kmmu v. I ASSS-kmmu um O gkk ugf g vg m 2,0 ph, m gg kmmu v v på 2,5 ph. D h u fkj ugf g vg mm ASSS-kmmu um O g kmmu v. M ugf g vg v 0,8 ph v ASSS-kmmu um O kmmu v 2008, v fkj på 0,3 ph I O gkk ugf g vg pp m 0,8 ph fh fk f O h m k vk uvkg ugf g vg kmmu f øvg. M ugf g vg O v 4,8 ph v gjm f øvg ASSS-kmmu 2008, v fkj u 2,0 ph Tmø v ASSS-kmmu m h ø - g vgbg 2009 m 7,2 p v fk. D føg Fk m 6,2 p. I gg O f v v ugf g vg Bg g S m hhv 0,5 g 0,9 p. A ASSS-kmmu um O h gg ugf g vg fh fk f Ngg v ø Thm g Bæum m hhv 4,8 g 4,5 ph. Ngg v m S m 0,2 ph g Bg g Tmø m bgg h gg på 0,5 ph. D g ugf g vg f g f må mmhg m åk fk N fu N fu g m v vkg k f økmk b. V kmm fm fu, v å uggpuk bu fu bkv kp 1.3 g kk f vg g ugf. N fu v å vku på å f fukk vg g ugf

16 Fgu 6 N fu. P v fk. 2007, 2008 g 2009 Fgu 6 v 2009 v fu ASSS-kmmu um O m g mm m kmmu v, m fu O v k høy. N fu ASSS-kmmu um O v på 2,9 p v fk, O v på 5,2 p g kmmu v v fu på 3,0 p. I ASSS-kmmu um O gkk fu pp m 2,6 ph f I kmmu v gkk fu pp m 3,6 ph. D h fø fu ASSS-kmmu um O b v kmmu v. N fu ASSS-kmmu um O v 0,9 ph høy kmmu v I 2009 v fu kmmu v 0,1 ph høy ASSS-kmmu um O. I O gkk fu m 0,4 ph f O h m vk uvkg fu kmmu f øvg. M fu O v 5,3 ph høy gjm f øvg ASSS-kmmu 2008, v fkj u 2,4 ph Thm, K g Svg h 2009 høy fu b ASSSkmmu um O, m hhv 5,0, 4,9 g 4,6 p. Lv fu f v Fk m -0,8 p. Um Fk v g v ASSS-kmmu m h gv fu Sø økg fu f f v Thm m økg på 9,6 ph g K m økg på 5,3 ph. Sø gg fu f f v Fk g S m h gg på hhv 0,7 g 0,5 ph. 6 ASSS-kmmu h økg fu f g 4 ASSS-kmmu h gg Hgm N fu b f buk å bkv kmmu økmk hfh, g m fu v hv kmmu h pj gfg v vg g vg f å f. Kmmu hfh v m gå væ påvk v m kmmu må v m bu f g m kmmu h buk v bu f m kmmu h v pg g. Hfh gå påvk v m kmmu må kk g å gkpuku. D u vkh v fu vgubg g kk vkvg m vk på fu. I gg fu påvk v mv-fuj v vgugf. I b 6.1 h v f kmmu hgm m kmmu gj m v gå h ukk u vg bu f g kg v gkpmg uku. I gg h v ju f vvk mm vkvg g vg, k v få

17 b må på kpk. T u h v v bgg v hgm høy f h mv-fuj f vgugf b fø vggkp. Fgu 6.1 Hgm. P v fk. 2007, 2008 g 2009 Fgu 6.1 v 2009 v gv hgm bå ASSS-kmmu um O, O g kmmu v. D v må fkj hgm mm ASSSkmmu um O, O g kmmu v. Hgmm ASSSkmmu um O v på -0,3 p v fk, O v på -0,1 p g kmmu v v hgmm på -0,5 p. I ASSS-kmmu um O gkk hgmm pp m 1,7 ph f I kmmu v gkk hgmm pp m 3,0 ph. D h u fkj hgm mm ASSS-kmmu um O g kmmu v. I 2008 v hgmm ASSS-kmmu um O 1,5 ph høy kmmu v. I 2009 v fkj u 0,2 ph. I O gkk hgmm m 1,4 ph f O h m vk uvkg hgm kmmu f øvg. M hgmm O v 3,3 ph høy gjm f øvg ASSS-kmmu 2008, v fkj u 0,2 ph I 2009 h Thm høy hgm b ASSS-kmmu m 1,8 p. Lv hgm f v Dmm g Fk m hhv -3,4 g -2,8 p. I gg Thm h Svg, Bæum, S g Tmø pv hgm Sø økg hgm f f v Thm m h økg på 8,3 ph. I gg O f v ø gg hgm Svg g S, m h gg f på hhv 1,2 g 1,0 ph. B ASSS-k v ø fkj mm hgm g fu K g O fkj v på hhv -5,8 g -5,3 ph. I bgg kmmu k fkj g fk u f høy mmfuj på vgugf g høy vkvg fh vg. Fkj mm hgm g fu v m Fk m -1,9 ph Ivg g fgbhv (1) I kp v fø æm på vå på vgugf

18 Fgu 7 Bu vgugf fukj. P v fk Ivgugf ASSS-kmmu 2009 v høy kmmu v. I ASSS-kmmu um O ugj vg 15,6 p v fk, m v f kmmu v v på 13,3 p. I O ugj vgugf 20,0 p v k. ASSS-kmmu um O h fø g fm høy vgugf mmk m kmmu v guk. S fh øvg ASSS-kmmu h O høy vgugf bhg g kuu 3. B ASSS-kmmu v vgugf høy K g Svg m hhv 26,2 g 19,8 p v fugf. K h høy vgugf fh ASSS-kmmu um O f kuu, p g mg, ægfmå g bgfmå. Ivgugf v v Bg m 10,2 p 4 g Fk m 11,6 p v fk. F h ASSS-kmmu um O gg vgugf fh k på 1,0 ph, O h økg på 4,9 ph g kmmu v h gg på 0,2 ph. I gg O v ø økg vg K m 4,5 ph, m S h ø gg m 6,3 ph. 4 ASSS-kmmu h økg vgugf fh fk f g 6 ASSS-kmmu h gg. (2) Fgbhv g uykk f hv my kmmu må buk v å f f å ku f vg 5. Fgbhv å fkj mm vgugf g fu. N vgugf bu vgugf fukk vgk. Nå vgugf ø fu ppå fgbhv. På mm må m f k fgbhv må p v k. Høy vg g v fu g høy fgbhv, m v vg g høy fu g v fgbhv. Dm kmmu h gv fu k kmmu fgbhv b ø vgugf. På k v vg g høy fu gjø kmmu kk h bhv f å buk v f pp å f å f vg h. I g m fu kg f pmvvk, v bgg v fgbhv gå hy pmvvk. Ngv pmvvk øk kmmu fgbhv g vc v. 3 S O fk gå mf k fykkmmu ppgv, v O vg kmmu fukj kmm u m v f øvg kmmu. O vgugf fykkmmu ppgv gupp u mp. 4 Ivg byb h um. 5 D bgp fgbhv m fmgå v KOSTRA-ppg v gkp

19 Fgu 8 Fgbhv (f buk v f g å). P v fk. 2007, 2008 g 2009 F h fgbhv h gå ASSS-kmmu u O. Fgu 8 v 2009 v fgbhv O høy ASSS-kmmu um O, m ASSS-kmmu um O h høy fgbhv kmmu v. ASSS-kmmu um O h 2009 fgbhv på 11,0 p v fk, m kmmu v h fgbhv på 8,2 p. O h fgbhv på 15,8 p. B ASSS-kmmu v fgbhv gg O ø Dmm g K, fgbhv v på hhv 16,7 g 15,6 p v fk. Nå fgbhv v høy Dmm 2009 øvg kmmu, ky umm v Dmm h høy vgugf, ø pmvvk, v fu g v vgk kmmu f øvg. I 2009 v Thm m h v fgbhv m 7,0 p v fk. Nå Thm h v fgbhv kmmu f øvg 2009, ky fø g fm Thm h v høy fu. (3) I fgu 9 v på åppk ASSS-kmmu. N åppk fkj mm kmmu buk v å g uå, m fkj mm g g kjøp v kj g. Fgu 9 N buk v å. P v fk. 2007, 2008 g 2009 I føg fgu 9 v 2009 høy buk v å ASSS-kmmu kmmu v. I ASSS-kmmu um O ugj buk v å 11,0 p v fk, m buk v å v på 9,0 p kmmu v. I O v buk v å 10,6 p. B ASSS-kmmu v buk v å høy Thm m 20,4 p v fk. N buk v å v v Bg m 5,7 p v fk. Sm h buk v å h øk fh k f ASSSkmmu h økg buk v å fh fk f g 6 ASSS-kmmu h gg

20 (4) T u v på uvkg ågj. Kmmu m høy ågj kmmu f øvg v m gå h høy vg g ugf. Kmmu m høy ågj k m buk m v k f kmmu m v gj. Høy gj v å h gv ffk på g jbu, m v gj h pv ffk på jbu. Fgu 10 N ågj p v fk V v fgu 10 ASSS-kmmu 2009 h v ågj kmmu v. ASSS-kmmu um O h 2009 ågj v 40 p v k, m kmmu v h ågj på 45 p. O h fg v 2 p v fk. F øk ågj k ASSS-kmmu kmmu v. I ASSS-kmmu um O øk ågj m 4 ph fh fk, m ågj øk m 1 ph kmmu v. I O b fg u m 19 ph fh fk. I gg O øk ågj øk m S, Svg g Dmm. M uk v Tmø h ASSS-kmmu økg ågj f , gå fh fk. B ASSS-kmmu v ågj k ø Tmø m 103 p v fk. I gg O v v ågj S, Svg g Bg m u 25 p v fk

21 3. Fkj kgug, ugfbhv g ubuk 3.1. Ayppgg D byg fkj mm ASSS-kmmu m hy kgug, ugfbhv g ubuk. I kp v æm på fkj. A y bygg på k. I g m ASSS-kmmu h fkjg kgug, k h kk h mm vå på kmmu j. ASSS-kmmu m høy k k gjmgå h b jbu ASSS-kmmu m v k. ASSS-kmmu gå h fkjg ugfbhv. Fkj ugfbhv ky fkj bfkgmmg, fkj økmk fh g fkj bgmø. E kmmu m mg må øvgv buk m pg på mg kmmu m få, m jbu k væ mm. Ugfujvg kym fg pp fkj bg ugfbhv. I vå y h v kg f fkj bg ugfbhv å v mmk ubuk kmmu mm. I gg å kg f fkj bg ugfbhv h v kg ubuk f fkj pjku g bgvvgf. Fkj pjku g bgvvgf g kfkj kmmu mm, g v m påvk hv my j k kmmu k få u v hv k. Nå v mmk kgug kmmu mm buk v bgp v h f m f pb k. F pb k k k kmmu h v fugf, ugf g vg g fu, fugf kg f fkj bg ugfbhv g f fkj pjku g bgvvgf. Fkj f pb k k m gjp uk ASSSkmmu h fkjg mugh å y mm jbu. I y v på hv k, ugf g fu k ASSSkmmu vvk f gjm k p bygg. Kmmu m h høy fugf gjm k ppp h b jbu gjm g vc v. Kmmu m f pb k v gjm k gg v gjm f v, m kmmu m f pb k u gjm øvgv må gg u gjm f m v. I y v v gå hv ubuk kmmu v å v hy fkj f pb k. På må k v f kmp få fm kmmu m v k k buk v my v k på guk f kmmu buk m på guk gjm. Ay v b fkj ubuk. D by v b k fkj ubuk (pu) g v fkj jbu (upu). I g pp h v buk pukjk m uvk v D kk bgguvg f kmmu g fykkmmu økm (TBU) m må på fkj kmmu jpukj (upu). Pgmkm f ASSS-kmmu h pk på pukjk bhf m vkh, g f ukkh v y b på k. TBU h å gjmfø pjk f å vuvk pukjk, g gg pp å buk y pukjk ASSS-pp f

22 3.2. A v I kp v på hv ASSS-kmmu v f pb k. V h på m v f på fugf jk m gå kym, mj, k, pmvvk, ugf g fu. Sk m gå kym guk, p g mg, kmmuh, hjpugf g bv. (1) Fgu 11 v fkj f pb k ASSS-kmmu mm. D fkj m fmkmm fgu k ppp v hv fkj ASSSkmmu mm m hy hvk mugh h å g jbu på j m gjm. Kmmu fgu g øvg fgu kp f pb k 2009 Fgu 11. F pb k (kg f fkj bg ugfbhv, pjku g bgvvgf). Avvk f gjm. K p bygg Fgu 11 v v ASSS-kmmu v Bæum m h høy f pb k 2009, m Dmm h v. D f pb k Bæum v m g k høy p bygg gjm, m Dmm h m g k m k p bygg gjm. Må v fkj p h Bæum 10,8 p m gjm, m Dmm h 10,9 p m. I gg Bæum h Tmø, Svg, K g Thm f pb k v gjm, m Fk, Bg g S h f pb k u gjm gg Dmm. O h f pb k v gjm

23 (2) I fgu 12 v på hv fugf ASSS-kmmu h å gj k f kym mmk m gjm g p bygg. T kg f fkj bg ugfbhv, pjku g bgvvgf. Fgu 12. N fugf k f kym*) (kg f fkj bg ugfbhv, pjku g bgvvgf). Avvk f gjm. K p bygg *) U mj Fgu 12 v ubuk f k m mf v kym 2008 v ø Tmø g v Fk. Nå v kg f fkj ugfbhv, pjku g bgvvgf v Tmø fugf k m g k v gjm, m Fk fugf v m g 410 k p bygg u gjm. I gg Tmø h Bg, Bæum g O fugf m å m k v gjm, k v bø ku fv jbu kmmu b gjm. I fgu 13 h v kg f kfkj kmmu mm. Fgu v å hv g k kmmu h buk ø m v k på k m mf v kym mmk m gjm. Fgu 13. N fugf k f kym*) (kg f fkj f pb k, bg ugfbhv, pjku g bgvvgf). Avvk f gjm. K p bygg *) U mj V v fgu 13 k kmmu m v k buk ø v k på k f kym kmmu m høy k. D by gj fkj jbu f k g m fkj k. Sk f kym åk j vfj f gg vk på kvg jbu kmmu mm

24 (3) I fgu 14 v på hv fugf ASSS-kmmu h på mj (kkuv pmvvk) mmk m gjm g p bygg. T kg f fkj bg ugfbhv, pjku g bgvvgf. Fgu 14. N fugf mj (kg f fkj bg ugfbhv, pjku g bgvvgf). Avvk f gjm. K p bygg Fgu 14 v ASSS-kmmu v ubuk mj v gjm. D hy fkj ugfbhv, pjku g bgvvgf. D v b O g Svg fugf mj v høy gjm. D v mjugf f v Dmm, S g Bg

25 (4) I fgu 15 v på hv fugf ASSS-kmmu h på k mmk m gjm g p bygg. T kg f fkj pjku g bgvvgf. Fgu 15. N fugf k (kg f fkj pjku g bgvvgf). Avvk f gjm. K p bygg V v fgu 15 f ASSS-kmmu h høy fugf k gjm. D v b Fk, Tmø g Thm m h fugf u gjm Fk h æg v fugf fh gjm f VAR. D v Bæum m h høy fugf f k. Bæum h æg høy fugf f VAR, bhg g ægfmå. D å mg v ASSS-kmmu uvhgg v k h høy fugf gjm f k, k y på ASSS-kmmu h ø ugfbhv f v k kmmu

26 (5) I fgu 16 v på hv ugf g vg ASSS-kmmu h mmk m gjm g p bygg. Gjm åppk k kmmu øk fugf på k k, m g vg v u mugh å h høy fugf v. Fgu 16. N ugf g vg. Avvk f gjm. K p bygg V v fgu 16 vj ASSS-kmmu mm m hy ugf g vg. Av ASSS-kmmu h Tmø 2009 høy vgf g vg m m g k m p bygg gjm, m O å v m m g k u gjm. I gg Tmø h Fk, Bæum g Thm k høy ugf g vg gjm. I gg O h Bg g S ugf g vg k u gjm. U f fgu 16 kk u å væ mmhg mm kvå g ugf g vg. D y på fkj - g vgbg hvkg gjp gkg fkj pk pg

27 (6) I fgu 17 v på hv fu ASSS-kmmu h mmk m gjm g p bygg. Gjm høy fu k kmmu u bhv f åppk. Fgu 17. N fu (kk pmvvk). Avvk f gjm. K p bygg V v fgu 17 fkj fu ASSS-kmmu mm. G h kmmu m høy k høy fu kmmu m v k. Av ASSS-kmmu h K 2009 høy fu m m g k m p bygg gjm, m Fk å v m m g k u gjm. I gg K h Thm g Svg fu m å m k v gjm. I gg Fk h Dmm g Bg fu m å m k u gjm

28 (7) T u kp h v pp m vk v hv f pb k b f på uk v k kmmu mmk m gjm D fmgå v fgu 18. F k kmmu umm v m/mfbuk fh gjm k u. Fgu 18. Ruv 2009 (kg f fkj f pb k, bg ugfbhv, pjku g bgvvgf). Avvk f gjm. K p bygg Bæum v v fugf på jk f kym h vkg mp v høy fugf på k uf kym. Tmø v høy ugf g vg h vkg mp v v fugf på k uf kym. Svg v v fugf på jk f kym h vkg mp v høy fu. K høy fu h vkg mp v v fugf på jk f kym. Thm v høy fu h vkg mp v v fugf på jk f kym. O v v ugf g vg h vkg mp v høy fugf på jk f kym. S v høy fugf på jk f kym h vkg mp v ugf g vg. Bg v høy fugf på jk f kym h vkg mp v v fu. Fk v høy ugf g vg h vkg mp v fu. Dmm v høy fugf på jk f kym h vkg mp v v fu

29 3.3. Guk (1) Fgu 19 v fkj mm ASSS-kmmu å gj bg ugfbhv p bygg guk. I 2009 v b S m h bg ugfbhv v gjm m 101,8 p, m ugfbhv v v O m 72,3 p v gjm. Fgu 19. Guk. Bg ugfbhv. Ik. Lgjm = 1, Fgu v gå hv bg ugfbhv h g v mmk m gjm. Eg ugfbhv v m kv mukug v kmmu ubuk. Fgu v ugfbhv p bygg guk 2 å h øk m Dmm g gå m Tmø g S

30 (2) Fgu 20 v ASSS-kmmu fugf guk mmk m gjm. A kg f fkj bg ugfbhv, pjku g bgvvgf. I gg guk kg f fkj v pv/g k g fkj ku mpåkg. D by kmmu m gg v gjm fgu 20 gå fv å h jbu f guk m gg v gjm g vc v. Fgu 20 Guk ( jbu ). N fugf kk vkvg. Avvk f gjm kg f fkj bg ugfbhv, g/pv k, mpåkg, pjku g bgvvgf. K p bygg V v fgu 20 v K g Dmm m 2009 h høy fugf guk mmk m gjm m v på m g k p bygg. K h fugf m v m g 910 k p bygg høy gjm, m v f Dmm v på m g 800 k p bygg. D v Svg g Thm m h v fugf fh gjm Svg h fugf m v m g 490 k p bygg v gjm, m v f Thm v på m g 270 k p bygg. T f Bg f 2008 g 2009 kk mmkb m Dmm h ø økg f , m Thm h ø gg

31 (3) Fgu 21 v hvk g ASSS-kmmu buk høy/v v f pb k guk gjm v h kg f fkj bg ugfbhv c. D k hv k kmmu p guk fh v mmk m gjm. Kmmu m h høy ugf gjm fgu 21 v øvgv h v ugf å gj v. Fgu 21. Guk ( pg ). N fugf kk vkvg. Avvk f gjm kg f fkj kgug, bg ugfbhv, g/pv k, mpåkg, pjku g bgvvgf. K p bygg V v fgu 21 k kmmu m v v k buk ø v k guk kmmu m høy k. D y på hy kvg bu f guk v ug g bu fhv påvk v kfkj. Dm Svg g Bæum ku buk k v k guk m gjm (kg f fkj ugfbhv c), må fugf guk h øk m m g hhv 980 g 690 k p bygg. M må Dmm h u fugf guk m m g k p bygg m ku buk mm v k guk m gjm. I 2009 buk 7 v ASSS-kmmu ø v k guk gjm. D økg f 2007 g v ASSS-kmmu buk ø gjm

32 3.4. P g mg (1) Fgu 22 v væ fkj mm ASSS-kmmu å gj bg ugfbhv p bygg p g mg. D b Fk m h bg ugfbhv v gjm m 106,7 p, m ugfbhv æg v Tmø g S m hhv 65,4 g 73,8 p v gjm. Fgu 22. P g mg. Bg ugfbhv. Ik. Lgjm = 1, Fgu 22 v gå hv bg ugfbhv h g v mmk m gjm. Eg ugfbhv v m kv mukug v kmmu ubuk. Fgu v ugfbhv p bygg p g mg 2 å h øk m Tmø g Bg g gå m O g Svg

33 (2) Fgu 23 v ASSS-kmmu fugf p g mg mmk m gjm m v på m g k p bygg. A kg f fkj bg ugfbhv, pjku g bgvvgf. D by kmmu m gg v gjm fgu 23 gå fv å h jbu f p g mg m gg v gjm g vc v. Fgu 23. P g mg ( jbu ). N fugf kk vkvg. Avvk f gjm kg f fkj bg ugfbhv, pjku g bgvvgf. K p bygg V v fgu 23 v Tmø, Svg g Bæum m h høy fugf p g mg D kmmu h fugf m v mm g k høy p bygg gjm. K g Fk h v fugf p g mg K h fugf m v m g 950 k v p bygg gjm, m v f Fk v på 610 k p bygg. Eg K f ky g gkpføg. Bæum g Svg h ø økg f , m Thm h ø gg

34 (3) Fgu 24 v hvk g ASSS-kmmu buk høy/v v f pb k p g mg gjm v h kg f fkj bg ugfbhv c. D v hv k kmmu p p g mg mmk m gjm. Kmmu m h høy ugf gjm fgu 24 v øvgv h v ugf å gj v. Fgu 24. P g mg ( pg ). N fugf kk vkvg. Avvk f gjm kg f fkj kgug, bg ugfbhv, pjku g bgvvgf. K p bygg Dm K ku buk k v k p g mg m gjm (kg f fkj ugfbhv c), må fugf p g mg h øk m m g k p bygg. M må Bg g S h u fugf p g mg m hhv m g g k p bygg m ku buk mm v k p g mg m gjm. I 2009 buk 8 v ASSS-kmmu ø v k p g mg gjm. D økg f 2007 g 2008 hhv 5 g 6 v ASSSkmmu buk ø gjm

35 3.5. Kmmuh (1) Fgu 25 v m fkj mm ASSS-kmmu å gj bg ugfbhv p bygg kmmuh. I 2009 v ypuk S m 103,3 p v gjm g O m 96,5 p. Fgu 25. Kmmuh. Bg ugfbhv. Ik. Lgjm = 1, Fgu 25 v gå bg ugfbhv kmmuh h g v ASSS-kmmu mmk m gjm

36 (2) Fgu 26 v ASSS-kmmu fugf kmmuh mmk m gjm m v på m g k p bygg. A kg f fkj bg ugfbhv, pjku g bgvvgf. D by kmmu m gg v gjm fgu 23 gå fv å h jbu f kmmuh m gg v gjm g vc v. Fgu 26 Kmmuh ( jbu ). N fugf kk vkvg. Avvk f gjm kg f fkj bg ugfbhv, pjku g bgvvgf. K p bygg V v fgu 26 b v Bæum m 2009 h fugf kmmuh m v høy gjm. Bæum fugf v m g 15 k høy p bygg gjm. D v S g Bg m 2009 h v fugf kmmuh mmk m gjm. S fugf v m g 310 k vhøy p bygg gjm, m fugf Bg v m g 300 k u gjm. D v b Dmm m h økg f , m S h ø gg

37 (3) Fgu 27 v hvk g ASSS-kmmu buk høy/v v f pb k kmmuh gjm v h kg f fkj bg ugfbhv c. D v hv k kmmu p kmmuh mmk m gjm. Kmmu m h høy ugf gjm fgu 27 v øvgv h v ugf å gj v. Fgu 27 Kmmuh ( pg ). N fugf kk vkvg. Avvk f gjm kg f fkj kgug, bg ugfbhv, pjku g bgvvgf. K p bygg V v fgu 27 k ASSS-kmmu buk m v k kmmuh gjm. V gå vvk f gjm upåvk v kvå. I 2009 v b 1 v ASSS-kmmu m buk ø v k kmmuh gjm. D mm m 2008, m v g ASSS-kmmu m buk ø gjm på kmmuh I 2009 å Dmm høy m fugf m v på m g 150 k m p bygg gjm, m K g Tmø å v m fugf m v hhv m g 310 g 300 k v gjm

38 3.6. Shjpj (1) Fgu 28 v væ fkj mm ASSS-kmmu å gj bg ugfbhv p bygg hjpj. A ASSS-kmmu h 2009 bg ugfbhv m v høy gjm u S m å på 99,7 p v gjm. Ugfbhv O v æg høy m 154,8 p. Fgu 28. Shjpj. Bg ugfbhv. Ik. Lgjm = 1, Fgu 28 v gå hv bg ugfbhv h g v mmk m gjm. Eg ugfbhv v m kv mukug v kmmu ubuk. Fgu v f h ugfbhv hjpj gå m fh gjm Svg, O g S, m ugfbhv hjpj h øk m Dmm

39 (2) Fgu 29 v ASSS-kmmu fugf hjpj mmk m gjm m v på k p bygg. A kg f fkj bg ugfbhv, pjku g bgvvgf. D by kmmu m gg v gjm fgu 23 gå fv å h jbu f hjpj m gg v gjm g vc v. Fgu 29. Shjpj ( jbu ). N fugf kk vkvg. Avvk f gjm kg f fkj bg ugfbhv, pjku g bgvvgf. K p bygg V v fgu 29 v O g Fk m h høy fugf hjpj O h fugf m v m g 320 k høy p bygg gjm, m v f Fk v på m g 310 k p bygg. D v S g Svg m 2009 h v fugf hjpj mmk m gjm. S h fugf m v m g 380 k v p bygg gjm, m v f Svg v på m g 270 k p bygg. Tmø g S h ø økg f , m Thm g Dmm h ø gg

40 (3) Fgu 30 v hvk g ASSS-kmmu buk høy/v v f pb k hjpj gjm v h kg f fkj bg ugfbhv c. D v hv k kmmu p hjpj mmk m gjm. Kmmu m h høy ugf gjm fgu 30 v øvgv h v ugf å gj v. Fgu 30. Shjpj ( pg ). N fugf kk vkvg. Avvk f gjm kg f fkj kgug, bg ugfbhv, pjku g bgvvgf. K p bygg V v fgu 30 kmmu m v høy k buk m v k hjpj kmmu m v k. S k g u fh kmmu m gå h v v k. Dm Svg g Bæum ku buk k v k hjpj m gjm (kg f fkj ugfbhv c), må fugf hjpj h øk m hhv m g 380 g 320 k p bygg. M må Fk h u fugf hjpj m m g 480 k p bygg m ku buk mm v k hjpj m gjm. I 2009 buk 6 v ASSS-kmmu ø v k hjpj gjm. D v mm m 2007 g

41 3.7. Bv (1) Fgu 31 v fkj mm ASSS-kmmu å gj bg ugfbhv p bygg bv. A ASSS-kmmu m uk v Bg, Thm g Bæum h 2009 bg ugfbhv bv m v høy gjm. Ugfbhv v høy Dmm m 111,8 p v gjm, m ugfbhv v v Bg m 97,3 p. Fgu 31 Bv. Bg ugfbhv. Ik. Lgjm = 1, Fgu 31 v gå hv bg ugfbhv h g v mmk m gjm. Eg ugfbhv v m kv mukug v kmmu ubuk. Fgu v f h ugfbhv bv gå m fh gjm Thm, O g Bg, m S v ASSS-kmmu m økg. (2) Fgu 32 v ASSS-kmmu fugf bv mmk m gjm m v på m g k p bygg. A kg f fkj bg ugfbhv, pjku g bgvvgf. D by kmmu m gg v gjm fgu 32 gå fv å h jbu f bv m gg v gjm g vc v. Fgu 32. Bv ( jbu ). N fugf kk vkvg. Avvk f gjm kg f fkj bg ugfbhv, pjku g bgvvgf. K p bygg V v fgu 32 v Bg g Thm m h høy fugf bv fh gjm Bg h fugf bv m v m g 260 k høy p bygg gjm, m v f Thm v m g 200 k. D v Bæum m 2009 h v fugf bv mmk m gjm. Bæum h fugf bv m v m g 170 k v p bygg gjm

42 Bg g k h ø økg f , m Svg, S g Bæum h ø gg. (3) Fgu 33 v hvk g ASSS-kmmu buk høy/v v f pb k bv gjm v h kg f fkj bg ugfbhv c. D v hv k kmmu p hjpj mmk m gjm. Kmmu m h høy ugf gjm fgu 30 v øvgv h v ugf å gj v. Fgu 33. Bv ( pg ). N fugf kk vkvg. Avvk f gjm kg f fkj kgug, bg ugfbhv, g/pv k, mpåkg, pjku g bgvvgf. K p bygg V v fgu 33 kmmu m v v k buk ø v k bv kmmu m høy k. Dm Bæum ku buk k v k bv m gjm (kg f fkj ugfbhv c), må fugf bv h øk m m g 290 k p bygg. M må Bg h u fugf bv m m g 350 k p bygg m ku buk mm v k bv m gjm. I 2009 buk 6 v ASSS-kmmu ø v k bv gjm. D økg f 2007 g v ASSS-kmmu buk ø gjm

43 3.8. Bfkgpg g fmg uvkg ugfbhv Bfkguvkg g pg V v fgu 1 fv k k bfkgvk vk fm m 2016 ASSSkmmu v. I ASSS-kmmu fv bfkgvk på 9 p fm 2016, m v fv vk på 4 ½ p. Av ASSSkmmu S m h ø fv bfkgvk m 11 ½ p g Fk m h v m 5 ½ p. Fgu 1 Ibygg Ogå p f h bfkgvk væ k høy ASSS-kmmu v. I 2004 v bygg ASSS-kmmu 9 ½ p v 2010, m bygg v v 4 p v. Av ASSS-kmmu v S m h høy vk f g Fk m h v. I S v bygg ½ p v 2010, m Fk v bygg 5 p v. Fgu 2 v vk bygg 0 5 å ASSS-kmmu g v. I gg gå ASSS-kmmu m høy g v vk

44 Fgu 2 Ibygg 0 5 å V ASSS-kmmu fm m 2016 k fv k k vk bygg 0 5 å kmmu v. I ASSS-kmmu fv vk bygg 0 5 å på 12 ½ p fm 2016, m v fv vk på 4 p. Av ASSS-kmmu Dmm m h ø fv bfkgvk gupp m 18 p g Bæum m h v m 2 p. Ogå p f h vk bygg 0 5 å væ k høy ASSSkmmu v. I 2004 v bygg 0 5 å ASSS-kmmu 11 ½ p v 2010, m bygg 0 5 å v v 1 p høy. Av ASSS-kmmu v O m h høy vk g Fk m h v. I O v bygg 0 5 å 18 ½ p v , m Fk v bygg 2 ½ p v. Fgu 3 v vk bygg 6 15 å ASSS-kmmu g v. I gg gå ASSS-kmmu m høy g v vk. Fgu 3 Ibygg 6 15 å V bygg 6 15 å fv å øk k k fm m 2016 ASSS-kmmu v. I ASSS-kmmu fv vk bygg 6 15 å på 8 p fm 2016, m v fv gg på 2 p. Av ASSSkmmu O m h ø fv bfkgvk gupp m 16 ½ p g Tmø m h v m u-vk. Ogå p f h vk bygg 6 15 å væ k høy ASSSkmmu v. I 2004 v bygg 6 15 å ASSS-kmmu 2 ½ p v 2010, m bygg 6 15 å v v 1 ½ p høy. Av ASSS-kmmu v Dmm m h høy vk g Bg m h v. I Dmm v bygg 6 15 å 7 ½ p v , m Bg v bygg 2 ½ p høy. Fgu 4 v vk bygg å ASSS-kmmu g v. I gg gå ASSS-kmmu m høy g v vk. Fgu 4 Ibygg å

45 V fm m 2016 fv bygg å å øk m g k my ASSSkmmu g v. I ASSS-kmmu fv vk bygg å på 29 ½ p fm 2016, m v fv vk på 28 ½ p. Av ASSS-kmmu Tmø m h ø fv bfkgvk gupp m 41 ½ p g K m h v m økg på 22 p. I p f h bygg å g ASSS_kmmu, m h øk v. I 2004 v bygg å ASSSkmmu m g mm m 2010, m bygg å v v 4 p v. Av ASSS-kmmu v Tmø m h høy vk g O m h v. I Tmø v bygg å 12 p v , m O v bygg 4 ½ p høy. Fgu 5 v vk bygg å ASSS-kmmu g v. I gg gå ASSS-kmmu m høy g v vk. Fgu 5 Ibygg å V bygg å fm m 2016 fv å gå m ASSS-kmmu v. I ASSS-kmmu fv gg bygg å på 8 p fm 2016, m v fv gg på 5 p. Av ASSSkmmu S m h ø fv bfkgvk gupp m 2 p g O m h v m gg på 14 p. I p f h ASSS-kmmu hgg bygg å m v h h økg. I 2004 v bygg å ASSSkmmu ½ p høy 2010, m bygg å v v 4 p v. Av ASSS-kmmu v Bæum m h høy vk g O m h h ø gg. I Bæum v bygg å 14 p v , m O v bygg 11 p høy. Fgu 6 v vk bygg v 89 å ASSS-kmmu g v. I gg gå ASSS-kmmu m høy g v vk

46 Fgu 5 Ibygg v 89 å V fm m 2016 fv bygg v 89 å å øk m ASSSkmmu v. I ASSS-kmmu fv økg bygg v 89 å på 23 p fm 2016, m v fv økg på 26 ½ p. Av ASSS-kmmu Bæum m h ø fv bfkgvk gupp m 50 ½ p g O m h v m 12 ½ p. I p f h ASSS-kmmu hm g mm vk bygg v 89 å m v. I 2004 v bygg v 89 å ASSS-kmmu 19 ½ p v 2010, m bygg v 89 å v v 20 p v. Av ASSS-kmmu v K m h høy vk g O m h v. I K v bygg v 89 å 33 p v , m O v bygg 14 p v. V h fug TBU bggppgg f hv kmmuk ugf påvk v mgfk uvkg. M uggpuk fkg v køk, k b f bygg gå. D v fu ugf bhg føg gupp 0 5 å. I TBU pp f p 2010 bg bu fugf p bygg uk gupp V å buk p bygg g vfø på g f bfkguvkg fmv, k v bg mgfk f hv kmmu. Dmgfk v hv my bu fugf må øk å fmv g kmmu vfø g kgg på mm vå m f gjm 2010 g fu pukv k. Fm 2016 bfkguvkg bu fugf ASSS-kmmu må øk m m g 9 p f å ku vfø g kgg f D k m v m må h økg på 4 ½ p. I b 5x h v å hv v ugjø 2010-k

47 Fgu 5x ASSS-kmmu Dmgfk 1000 k V føg bgg v ASSS-kmmu gjm må øk fugf m m g m k åg f å ku vfø jbu på vå m gjm g kgg f F bæ økg fugf på m g m k, hvv m g m k k hfø gupp v 66 å, m g m k gupp 6 15 å g m g m k gupp 0 5 å. Pg mgfk v v gjm p. F 2011 mgfk bg m k, m k f 2016 bg 960 m k. Bå å gj gupp 0-5 å g 67 å g v fv åg vk ugfbhv v v fm m 2016, m fv øk åg vk ugfbhv ky gupp 6-15 å. Fm m 2016 v ASSS-kmmu, m mf m g 1/3 v bfkg å f u hvp v vk ugfbhv på b. D k fkj mm hv vk ugfbhv mm ASSS-kmmu g kmmu v. Øk ugfbhv f guk g bhg ugjø k høy v vk ugfbhv ASSS-kmmu f kmmu v, m m f f gupp. D gå fm v b 5x. Tb 5x Økg ugfbhv f f på ASSS-kmmu g v. M k AR S S 61 S u u3 S m m 68 S å å k å å+ m mv u TBU p bgg f kmmuk ky mgfk uvkg må bk m m gv g m kk v. V v uk gj ø g f kmmuv bgg m gjø kp

48 - 48 -

49 4. Rubuk g kv - jmå ASSS-vk I kmmupp p jmå g k p kmmu g buk k kkuv ugf f h p KS h gj bgg (y kkjkff) f ugf. D f 2009 f k kkj på ugf, g k f bu/-kg fugf b m høy (m b buk vå ufg). I v hvpp p k f ASSS-kmmu m f p f hv k. N v f h p g k v b f D v pp g kmmu gug f å vu jmå v mmk m ASSS-kmmu, fh kv pg g k. D gj uvg v k m p, g m j f k kmmu, m kmm g fkg f 1 g 2 hvpp ( kum), g kmmupp. D ub kmmupp f hv kmmu, jmå gjmgå g m på f kkmmu g f ASSS. D kp pp b på K-k f 2009 pub p. 15.ju Guk Hhvug v jmå Tjpf f ASSS-kmmu v vj mm kmmu, bå fh ubuk g u. Nj mvj mm ubuk g u. D k væ f åk. SØF h yg gj y på ppg f Ugk m uuj guk (SØF-pp. 01/06) Hvykk f y u guk å pg v byg b. Sb må mmhg m uvkg kmmu økmk mmbg. I 2002 g 2003 v ku vk vk kmmuk m k g ukj f k. I 2004 g 2005 v kfg vk bå m k g f k, m øk k b g by å yk økmk b f å m vk fu. Sb u p v, m by m ubuk h vk k m v, k få m kmmu h p guk p m v mm økmk mmbg. Kmmu gg v j, ugvå f g gjmg øvå p. åvk, kuku m.v. mm m k påvk ubuk g u. A kmmu bkm h fku på g f å u kkv pbm køp. F v kmmu p bkmg b må gkg ppkv

50 D må m h ppmkmh ASSS-vk puvg. Kmmu kug p f å f øg m g b mug æguby f kpb kmm. H h kmmu uvkgp. KS v p pk på g v kmmu h kum h k m v m puvg å vk ægmå. KS pk på gå Tjpp f D gå j ufg å få b k m u puvg g øk u. Skvk ASSS mg kmp vk. D uf hv på k g u, g b å øk kv på gug gjm g øfg g p Fukj m gå jmå Tjmå k h føg fukj: 202 Guk 214 Spk ASSS-vk g KS bø hv g SSB m øk m ugf guk pk kk gkpfø på g fukj (214), m by mm fukj (202) m æ guk. D hkmg ugf puvg g pgupp fø på fukj g pk på fukj Tjpf I k S A S S S P g / b h v : R u b h v k 1, D k g g A v m p u v 6, 7 P u k v / h k N f u g f, k U f y k G j m g g u p p ø 1 3, 9 G j m g g u p p ø 1 4, 5 Å m p. v p u K v N j p ø v 5. ( p 7 8 N j p ø v 8. ( p 7 5 E k m ( k, m m k 3, 8 L æ g m j ø, T v L æ g m T v 4, 2 M v j 4, 0 F g g v g 3, 3 S y k f v æ 0 9 7, 8

51 g p. v k u g v g p å m g v å 2 g 3 u m m, f p å m g v å 3, 4 g 5 u m m, k g g k ) j ø 7. g

52 g )f g ) S j p ø v Pg/bhv Ik v hv kmmu f k f uk jmå g vp bå k kmmu pg g ug f å kk øvg bhv. Fgu 34

53 D fø fgu v uvkg v fugf, k p v f fukj f p D mmg kmmu m Kmm V v fø fgu kmmu h h økg. Thm kmmu m v økg f K h høy fugf, m Thm g Dmm gg v. D fkj på k p v på høy g v kmmu Dkgg Ik v hv v mågupp() f bu m m j Fgu 35 Fgu v uvkg v v m få puvg p f å Kmm D må m h h ppmkmh vk. Uvkg v øk f f kmmu m uk v Dmm g S. O gg høy vk, Thm v. Fgu 36 Fgu v pf mm g m p. v m puvg. F 2009 gj åm p v m puvg bå f KOSTRA-fukj 202 Gukuvg g fukj 214 Spk

54 Kmm Fgu v Tmø, Fk g Svg buk m puvg fh æm kmmu. F 2009 gj bå f KOSTRA-fukj 202 Gukuvg g fukj 214 Spk Pukv/hk Ik v u fm v p, fm g vg, p buk v j p bygg kmmu. Fgu 37 Fgu v uvkg v vkh k. V Svg g Tmø gg høy. Svg kmm bkmgp m h øk k. Fgu 38 Fgu v uvg åvk p Ogå h gg Tmø g Svg høy Uyp jk Uyp økk upp k p u pg, kgg g pukv/hk, m k kk p u vkf

55 Fgu 39 Fgu v gjmg guppø Skuku g kø m må g k gjø g v ku vk my på u. F 2009 gj bå f fukj 202 Gukuvg g fukj 214 Spk. Fgu 40 Fgu v gjmg guppø f D mm vug m fgu 16 v gå gj h. F 2009 gj bå f KOSTRA-fukj 202 Gukuvg g fukj 214 Spk. I fgu v Fk g Svg u. Smm m Dmm g Bg 4 kmmu m h ø vvk mm guppø f g Kv Kvk måg v kv b på bjkv k, u v buk- g mbuøk, m.v. Fgu 41 Fgu v mg på vå 2 g 3 j pøv f 5.. Nj pøv på 5. 3 mgvå 1 v g 3 høy. H gg Bæum m høy på mgvå, vg høy. O umk g gå m høy mg på vå 2 g 3. Fk g Dmm gg vg u. Fgu 20 Nj pøv 8. (NB! Ikk 10. )

56 Fgu v mg på vå 3-5 f 8.. Nj pøv på 8. 5 mgvå 1 v g 5 høy. Fkj mm kmmu m g m f 5. m må vvk. Kmm Fgu v uvkg f hv kmmu p f fg mmkk, gk g k hvmå. Sm f j pøv gg Bæum m b u. H k kmmu v å u uvkg g kmmu ku m gk m vk v. I fh u k u m m m f å b uffkv f kmmu. Kmm Fgu v u f vuøk på v, mvj g fgg vg bå f 7. g 10.. D må vvk f. Gjmgå høy fh h v på v. Fgu v v ufg å få b u på fgg vg kmmu

57 Kmm Sykfvæ h f kmmu 9 v 10 kmmu f vvk mm g g m g PAI-g. Tmø g Thm fgu v v m f PAI, m mu pp. D v væ vkg f kmmu å y u f å ku æm g vk. Thm ppy pu på b m pp h ykfvæ på 8,7% 2009 g kk 9,7% (PAI). KS m gu å uøk kv æm 8 v 10 kmmu buk g g kk gjgg kk Bhg Hhvug v jmå A kmmu g på v må m å h fu bhgkg fh v. D f jbb v f å g f m øk p, bu. A b f påkg g kuu m bhg fh vb 1-5 å g v 60 %, g mg v kmmu h p ppgg f gupp. Ehk (k.bu fug p k pphm kmm bhg) h øk f k v kmmu, m h mm ugf m fj, g h v hk. Rkug v fgp ufg f kmmu, v m fkj. Uvkg f k pv, m f gg på vå m fj, h gg føkæ. A h ymk b f å bh g ku. Vkh v gå, g vhg my v uku på bhg g gg Fukj m gå jmå Tjmå Bhg h føg fukj: 201 Føk 211 Syk bu føkb 221 Føkk g ky Tjpf Bhg 2009 I k LS v v

58 _ H ø y v k 09_ P g/ bh v: N f u gf, k k ku v ug f, p p. byg g 1-5 å, b h g _K ,- _K ,- _K ,- _D k g g

59 D k g g 1-2 å (K mm u + P v )_ 70, 8 %_ 87, 8 %_ 77, 4 %_ D k g g 3-5 å (K mm u + P v )_ 92, 8 %_ 99, 2 %_ 96 % A b f p åk g g ku

60 u m b h g f h v b 1-5 å_ 60, 2 %_ 76, 1 %_ 66, 1 % P u kv / h k K g bu f u gf (fu k j 201 æ f

61 ), k k ku v ug f, p. k g pp h m k mm u b h g _K. 32,- _K 38,- _K 35,- K g pp h m p å v k b v k mh (f. 201 ) k

62 mm u b h g _ m _ m _ m K g pp h m p å v k b v k mh (f. 201 ) pv b h g _ m _ m _

63 m Kv _A m g kj fø k æ u g b v k mh _ 27, 3 %_ 42, 2 %_ 33, 7 %_ A m 30 %_ 46, 9 %_ 37 % A m b v k 4, 8 M b f 4, 7 5, 1 4,9

64 f ø k æ u g f g u g m b - g mh b h g _ 6,9 %_ 13, 5 %_ 10, 3 % Sy kf væ _9, 5 %_ 18, 8 %_ 12 % B uk f h (Gj. g kå på k f 1-6, hv 6 m f øy )_ 4,5 _5, 1 h ( G j. g k å p å k f 1-6, h v 6 m

65 u g m b f ø y ) Pg/bhv Ik v hv kmmu f k f uk jmå g vp bå k kmmu pg g ug f å kk øvg bhv. Fgu 42 N fugf, k kk ug. bhgk p b 1-5 å D f ufg ky å y ygfmj ky bhgj. D ky m ubyggg m h pågå å. Sp fh fugf h v g k væ vkg å mmg. Kmmu øf gj på mg p g pph p m k øk føpg kk å buk. Tjpf h kv k, m b kk kmm yg Dkgg Ik v hv v mågupp m m j Fgu 43 A b 1-2 å m bhgp, kmmu

66 Fgu 44 T, b 1-2 å m bhgp ASSS-kmmu h f å uv bhgbu, g f ppg å h fu kg fh p. Thm m h g kg h øk å. Dmm, K, Bg g Tmø h kk g f fj å, m h h økg f D h m ubygggk h væ uk, b uk g f m øk p k v. Fk m gg u 70 % kg h kv p m pø p. Kmmu h h kk pg m økg v bgupp. M O, S g Thm v h kfg vk bgupp. Smg ppv mg kmmu g f f øk p. Fgu 45 A b 3-5 å bhg, kmmu 2009 Fgu 46 T, b 3-5 å bhg, kmmu , Dkgg f b 3-5 å v 92 % f kmmu, g h fu bhgkg h kmmu. Fk g O h øk m å, bgg m c 3 %. A kmmu, um Fk h v k vk bgupp, m f b ufg f kmmu vk. D kv bå fh ubyggg g bmg. Sp kmmu m vk m, m O g S, g m f h v v kgg v mk fmv. A b f påkg g kuu m v gå påvk bhv, g gu å g ø gupp v øk p. H h O g Dmm g uggpuk, m kmmu kkj v ppv ø pågg v. Fgu 47 A b f påkg g kuu m m bhgp fh vb 1-5 å, 2009 f kmmu D y k, b 1-5 å g kk b 0 5 å m h væ buk g. D y k m p, g u v øk f ASSS-kmmu D m

67 fgu v, v fkj kmmu mm. Dmm kmmu m h høy bhg. K g Thm h gå høy bhg. Dmm h jbb ymk v m å ku gupp bhg. T v b bhg O g Dmm m h høy m c 23 % b m vbkgu. R v kmmu vk gg f 10 % g v. Bg g Svg h h ø vk 0-5 åg gupp å, m på k k g g ug øk pø. Fk h øf fm b m påkuvkg f fb k f gupp 4-5 å. D k må kmmu, g æg m vk bgupp h v h væ ppmkmh fh Pukv/hk Ik v u fm v p, fm g vg, p buk v j p bygg kmmu. Fgu 48 Kg bu fugf (201), k kk ug. kmmu bhg p kg pphm (k) Fgu 49 T kg bu fugf (201), k kk ug. kmmu bhg p kg pphm (k) D k m hv pphm bhg k kmmu. Ik påvk v mg fk, m vkg ugvå g ø, vkh, ø på bhg g h g ubygggk. Ugf v f 32 k f S 38 k f Bg. D kmmu gå hv v k å gj ug g vkh. Bg h vg høy m fgug g byg høy vkh S. D fk m m på å fk fkj mm ypuk fh ugfvå. Fgu 50 Kg pphm p åvk kmmu bhg (f201)

68 Fgu 51 Kg pphm p åvk kmmu bhg (f201) Fgu 52 Kg pphm p åvk pv bhg (f201) Ik kg pphm p åvk k m pukv g kv, g pfk vkh bhg. Lv k høy vkh g m. D k påvk gå ugf, m bkv g. I kmmu h vkh øk, Bæum, O g Tmø, m kmmu h u vkh. F å vkh høy kmmu pv bhg. M h v v kmmu gå vkh pv bhg pp. Nå gj vkh h my m gg, bå fh bhg ø g gg k bhg. Rkug ufg fh vkh bhg, kmmu ppg p h pbm m å ku p. Dm k m på k bå m uggpuk f å øf pukv m k på hv j g g u buk, g fh kv g b gg på vk

69 Kv Kvk måg v kv b på bjkv k, u v mbg bukuøk, m.v. Fgu 53 A m føkæug, kmmu 2009 Fgu 54 T m føkæug,

70 Fgu 55 A m føkug, p.u.- fgu D vj mm kmmu å gj m føkug. Thm h høy, g h h v g. Bæum, O, S g Svg m m m å ku. K h h ø vk føkæ å. D k påvk ugfvå k, g mg k m m mugh f å bygg kvv g bu bhg. A kmmu jbb kv f å ku g bh føkæ, m mg fh m påvk kug. Sp g bmk by my, g g kk påvk æg g v kmmu k. Fgu 56 A m bvkmh bhg, kmmu 2009 Fgu 57 T m bvkmh bhg, A m bhg v, g v. O h høy g h øk jv å. K g Dmm h øk m. Fk g Tmø h gg f fj, Tmø h k høy m O. E h kmmu ppgg f fj. My y på hv kmmu h få pp m på k bhg, å v bh g ku m bhg. F kmmu h g pjk k f å yk m g bh m bhg. Fgu 58 Sykfvæ, kmmu 2009 Sykfvæ m f kmmu v. D v vj mm kmmu, g Tmø æ høy fvæ kk gå my pp. A kmmu

71 h øk ykfvæ mmk m D f h øk m c 1 1,5 % f fj, b f Svg m h m mm ykfvæ m fj. Bå k g fh påvk ykfvæ. Abmkuj påvk, g gh v v gå E g kmmu h f kfg ubyggg g h ufg m kug v fgfk. N m kkj gå påvk ykfvæ. A kmmu jbb ymk g kv f å u ykfvæ g øk ævæ. Ov p å få hv k vk, vu g gjø vu g. Fgu 59 Bukfh 2009, Fk, O, Dmm, S g Tmø 2009 Hvp v kmmu h gjmfø bukuøk på g pømå;, hv føy u m bhg b gå? g bukuøk. D kmmu h h k h v g m 6- k m buk bkmmu. Sk gå f 1, m v væ g, 6 væ g. Bukfh g f bhgmå v høy g f (på 4,8. D v f fm kmmu ASSS-vk gå. M vj åp fkj mm kmmu, hv f/f ppv j. S h m føy f, fug v Fk. O h m føy f å fj, h gå f c på 5 4,6. D vkg m bukuøk å h g m f fh pømå k bhg g kmmu h ufg fh. Smg yg å føg uøk v å bhg m gjø g v. Hv kjg bhg m føy buk v? Fgu 60 Mbfh, kmmu 2009 Mbfh h f g f kmmu. ASSS-kmmu g m k pp på mbfh. D m kk buk bkmmu gg pømå: hv føy u m buj? uøk. M kk kmmu gjmfø mbuøk hv å. Av fm kmmu m h u gg gk jv. V k kk mmhg m ykfvæ ugvå g Bv I v hvpp p kk f ASSS - kmmu m. Ik p hvkg f å g k v ku f Pgmkm h bu k by k f j kk ugf. Bv h kk k på vå. KS h f h k f SSB g kg ugf. D v pp g

72 gug f å vu g jmå v mmk m ASSSkmmu, g fh kv pg g k D gj uvg v k m p, g m j f k kmmu, m kmm g fkg f 1 g 2 hvpp ( kum), g kmmupp ( pp p kmmu). I kmmupp p jmå g k p kmmu. D gå k kmmu v på k gjm f ASSS - kmmu, g KS kmm jpf. D g kmm D 3 b på K pub 15. ju Hhvug v jmå Tb u v pv g f f gjm v ASSS kmmu vkg k f bv. I k P g A S S S Ø k m k k : N f u g f, k k k % N f u g f ( f 2 4 4, g - 2 % B u f u g f p. b ( ) + 6 % B u f u g f p. b p p u B u f u g f p. b u f % A k : A b å v b f k - 1 % B m u ø k f % A b m b v k f % A u g f ; - k b h + 8 % A u g f ; b m b + 2 % A u g f b m b - 5 % A b v k f f + 3 % A b v k u f f m - 6 %

73 u g. p b y g g å, b v j ) k k k u g. p. b b v g f m ( ) p p g f m ( ) gb å, p b å g ( f ) ; p p g f m ( f ) ; u f p p g f m ( f ). m

74 Økg fugf bvj p bygg 0-17 å, v m g pvk p, g v fbu fugf p b ppg fm. (Økg kmmu f f : 10,5 %). N fugf p b bv h m gå m 2 p p g fj ø- g pvk på 10,5 p, gg på -12,5 p. B m uøk g b m bvk fh bygg 0-17 å h øk m hhv 26 g 19 p f N fugf kbhg v fugf bv, h øk m 8 p f D må mmhg m b m uøk g m k h øk. A v bvk m uf ppg fm u m 6 p f Sykfvæ bv ASSS- u m 13 p f H m uk, bå h f PAI g KS g kmmu g bkmg. Ek kmmu mg gå f v å åp. I b gj mmgg v k bvj 2009 mm gjm f ASSS kmmu g gjm f øvg kmmu, hv ASSS kmmu h uf gjm. I k G j. A S S S G j. u / A S S S A S S S p v g j N f u g f p % N f u g f ( f % A b m b v 4, 1 4, % B u f u g f p % B u f u g f p %

75 b y g g å, b v j 4 4, g ) p. b b v k f. b å b p p g f m ( f ) b u f p p g f m ( f ) Smmgg v ASSS kmmu buk 9 p m bv p b 0-17 å v øvg kmmu g på v bvb gupp 17 p v ASSS kmmu gjm. ASSS kmmu h 35 p høy bu fugf p b ppg fm øvg kmmu, m bu fugf p b uf ppg fm m g på mm vå ASSS m øvg kmmu.

76 Fukj m gå jmå Tjmå Bv h føg fukj: 244 Bvj 251 Bvk fm 252 Bvk uf fm Tjpf v f vk I k LS v v v k_p v g/ bh v: R u b uk - f v u gf k p _ byg Hg øf y k j v, f h b g

77 v k ug fb h v jf k økk k y m._ 0,8 3_1,20 _1, 000 _A b 0-17 å v bf k g_2 0,0 _25,9_ 22, 9_ N f u gf p byg g 0-17 å, b v _3 765

78 _6 157 _5 195 _D k g g A b m u øk f h byg g 0-17 å_ 2,1 _4, 0_3,0 A b m b v k fh byg g 0-17 å_

79 2,7 _5, 6_4,1 A b 0-5 å m b v k v b 0-17 å m b v k_1 7,7 _25,1_ 20, 7 A b m k fm øp v å % v k

80 17 å_ 49, 2_7 5,2 _65,8 A b m k u f hj mm øp v å % v b 0-17 å_ 0,9 _1, 7_1,4 P u kv / h k Bu f u gf p

81 b (24 4)_ _ _ _ B u f u g f p b p p g _ _ B u f u gf p b u f pp g fm (25 2)_ _ _ K v Syk f væ _6, 2_1 1 1, 3 M b f h -B u k f h 3, 5 3, 5 3,5

82 f 9,6 m ( ) Pg/bhv Ik v hv kmmu f k f uk jmå g vp bå k kmmu pg g ug f å kk øvg bhv. Fgu 61 A b 0-17 å v bfkg Fgu v hv v kmmu bfkg m pmæmågupp f bvj. Bg, S Thm g Tmø h h vk gg b 0-17 å v bfkg. Fgu 62 N fugf (k kk ug) p b 0-17 å, bvj Fgu v fugf bvj p bygg 0-17 å. Iku bøp fukj 244, 251 g 252. Fk, Bg, O, Dmm, K, Bg g Tmø h h jv økg v ugf å S h h ukj f g vk økg f , m Svg h h vk ukj f Føg kmmu h kmm: O: N fugf k fmkmm fgu 12 h m v f på g æ ugf. Økg f u byg g h mmhg m buk bv g yg f Eg f v m væ bkj. N fugf må m b bv h m hv å 2004 øk m pgg. Thm: Thm h h mk økg hk Økg ky b m k ppg fm g h mmhg m pk fh

83 å f kvk m hjpk ppg fm, bkv gv. I mm p h Thm h ukj fugf p b m k uf ppg fm. U f hyp m f mmhg mm øk vkåpbm g ubuk bv, k mmhg mm fugf bv 0-17 å 2008 g vkåk (k b bg g m 2008), uøk fgu u. A kmmu m bgg. Søy fugf bv p bygg 0-17 å p kmmu, g zc-zc -j vkåk f hv v kmmu. Kmmu g vkåk, v. øk vkåpbm. Kjkff = 0,1576 Fgu v k mmhg mm øk vkåpbm g ubuk bv. Kjkff, m v g v mvj mm ( f fug. p b å g vkåk), b 0,1576. F k væ g mmhgmå kjkff væ æ 1. Fgu v kmmu m bg vkåpbm (v vkåk) k h høy ubuk bv p bygg 0-17 å, g mv; kmmu m høy vkåk (mf vkåpbm) k v v ubuk bv p bygg 0-17 å. Fgu 63 N fugf (k k ug) p b bv Fgu v kmmu m ugf (fukj 244, 251 g 252) bv-j f på b m uøk k ppgå. D fmkmm kk jpf, m upp pgk. Thm h høy vå på fugf p b bv, m Tmø gg v. Fk, Bæum, Dmm g S h h ukj h-k. D vkg å mmhg mm bhvk g fugf p b bv. Df k væ yg å pp hk uk j/k m ugjø jpf. Føg kmmu h kmm: Fk: D h væ økg b, g h væ ø økg ugf. Dm b ugf p b v Bæum: F guppk, ø fku på uy v y fh vvk (j, pykk h c) 2009 h fø ukj vå ugf Dkgg Ik v hv v mågupp() f bu m m j

84 Fgu 64 A b m uøk f. b å, p Fgu v b m uøk øp v 2009, p v bygg bv pmæmågupp (0-17 å). Dmm g Tmø h høy b m uøk, m Bæum g Thm gg v. Føg kmmu h kmm: Fk: Økg å ky g økg mg. D v å økg v mg på 11,5 %. Bæum: Ru v u bvkmh, g mk g vkmø m k k f mbp m bv h ø kukp m bv g bmå. Svg: Svg gg v gjm f kmmu vk fh b m bvk. A b m bvk gjm å v bkj økg å. Svg h j h høy bvf m h g kg fk. Gjm bv gjmgg g vug v k h uømm 2009 væ vg høy ømm. F b h få hjp gjm å, m v k vgh. D gj hvk b m fvg hjpk hjmm. Eg v få umk vkg på gjmk på bvk g kpf, m kk å k m v. Bg: Bvj h h øk m å kmm g k k vg pbmuvkg k fbygg. D måg k h mfø økg mg, uøk g b k. A b p uf fm h væ b p. D v væ ufg f kmmu å f kk k f k g mg ku ppå ffk fm v pv g h b k k k vu fbygg vj. Ogg byb kh mfø f b m mug åg mg ppg. D h fø f k må uøk æm. Fgu 65 A b m bvk f b å Fgu v b m bvk øp v 2009, p v bygg bv pmæmågupp (0-17 å). Tmø h høy b m bvk gupp 0-17 å, m Bæum h v

85 Føg kmmu h g kmm: O: Økg b m uøk g b m k yg f D ukk m mk m uvkg v g p, h øk fhv bkj. D u økg kmm jf f å f å å gg fhv b å U f hyp m f mmhg mm øk vkåpbm g b 0-17 å bv, k mvj mm bvb 0-17 å g vkåk (k b bg g m 2008), uøk fgu u. A kmmu m bgg. Søy bv-b v bygg 0-17 å p kmmu, g zc-zc -j vkåk f hv v kmmu. Kmmu g vkåk, v. øk vkåpbm. Kjkff = 0,2465 D k mmhg mm bvb g øk vkåpbm kjkff 0,2465, m g mmhg kff æh v 1. Fgu 66 A b 0-5 å k % v b k 0-17 å Fgu v hv v b m m bvj m gupp 0-5 å. Dkgg m f pub kk K, m fmkmm æbg ASSS-vk h gj f SSB. T f 2009 m kk gjgg fø hø 2010, å fgu vf Hk m k å få b v hvk g j kmm g ku k. Tmø h 2009 høy b m bvk gupp 0-5 å, m Svg g Thm gg v. Føg kmmu h g kmm: Fk: V gg f Bv h f 2008 væ m mbpjk m bhg, hj g PPT. D bu v hv bø ku u uvkg. D m f g å u f pjk. Bæum: G fbygg k, uv k g k k kmmu, m uk k vfgg f/fmjvkmh f bvj gjø b gupp 0-5 å m k v

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo DEN NORSKE KIRKE K få O Kv Kv bp v vh K få O O, 26. vb 2010 P: Pb 2674 S.Hh 0131 O Bø: Ab 32 Tf: 23 62 90 00 E-P: p.f@.. Wb: www... B : 8380.08.67374 O.: 976 987 608 Ih Kv bp v vh... 1 K få O... 1 1 S

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg

Sundag 4. mai gjekk vårens vakraste eventyr av stabelen i Onarheim kyrkje på Tysnes. Ein nydeleg Kykjb f - - L v 3 P E 5 pb 5 P på b få v F:, K Fø, E, O, Jø K Bk: Ek E, E, Bjø Ov Tj, Jkb Bkk F: Ov kjvk/b Ty Vå vk vy 6 Gvf 8 4 jkk vå vk vy v b O kykj på Ty E y -, ø bø bkk v kfj O Å f v kf kykj, på

Detaljer

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt!

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt! m k pd d Røf g F d fv! Rkg k g Dw Tw h uvg! Md fbhd m ykkf. 1200 g p-p 400 b uv g g dg g w w w.d w w. d d 249.- 249,- 649,- K md h m Bm b Tm Fc Wd 999,Ny vå y k! Ck fw N pkk d V 499,- p um 1099,- våk Wd

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i SAMFUNNSFAG for 9. trinn 2013/14. TID TEMA KOMPETANSEMÅL (Eleven skal kunne..)

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i SAMFUNNSFAG for 9. trinn 2013/14. TID TEMA KOMPETANSEMÅL (Eleven skal kunne..) Obj133 RENDALEN KOMMUNE Fu Åp SAMFUNNSFAG f 9 2013/14 TID TEMA KOMPETANSEMÅL (Ev u 1 ( Å b u Gjø f h v fbu på I pub v ARBEIDSMETODER F jå v y ff Db uv F Ivu b Guppb VURDERINGSFOR MER G v åppå å v G v u

Detaljer

Forord. Solveig Osborg Ose

Forord. Solveig Osborg Ose F SINTEF h på pp f Ab- vf jmfø vu v m u. Pj f v NAV jm pmm FARVEføm b vf. I vu uø hv m j vmh m h m u hv f vmh NAV Abv h m u. D, umjm, vju pøjmuø. Pj jmfø p pmb 2012 pmb 2013. Såv J W. Lpp h væ pj jmfø

Detaljer

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser 14-15. mb 2011, fd økm Økm/ O u m m b m k u m ø 1 3. 0 4. 1 1 1. Nku øk budjmd d fuj kmm k budj/k d å å. 2. Nku øk md / md md - m d u m md. I d må d m k f båd f fø d fø. D k k få - md hk bø m fø d k k

Detaljer

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE I G S U O KGU LØSIG SUL SP HISOI I K J V O S K Ø L K U L U OPPLVLSSS KSFØIG V ha vj a h k k Sk a vy f u y Güøkka I v hu ha v a k fukk f vk f ha kk v y vaa fa - ha a j y ha k kuu a k h kk fa fø U Øyafva

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny -30% Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig av storfe 400g, u/salt og vann (74,75/kg) FAST KNALLKJØP SPAR 32% Blomkål

Hverdagen. er bedre med meny -30% Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig av storfe 400g, u/salt og vann (74,75/kg) FAST KNALLKJØP SPAR 32% Blomkål Tbu j m f Hv b m my 32% 29.p 44,50/pk Kjø v f 4, u/ v (74,75/k) Ny bø! hv 34-37% 25 p k Apbø Sp, p k uv f fk 25% 33-% 32%.p 89,/pk Gv fkbu 5, Lf (119,80/k) V fbh m vu ykkf pju. Tbu j 8.2-10.2. p k Bmk

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1 P / Dj f H Jæ kv Iuj, imm, ky Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Pkiv f h Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Fukiv f Fukiv f ø Fukiv

Detaljer

Klimabidrag fra byggsektoren

Klimabidrag fra byggsektoren Kmaak ambø kmagm E Økad, SFT, 6.jaua 2009 Kmabdag fa byggko 09.01.2009 Sd 1 Sa fougy (SFT) Kmamdg ju 2007 b Kmafok jaua 2008 09.01.2009 Sd 2 Sa fougy (SFT) K m a f o k Må Ovoppfy fopk Kyoopooko md 10%

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet S u uk ø! F b u Hv ø? D kk hj hu! I 1 ju 2019 p øku N k h y uk ø, p pk k Av M- Syy (AMS) Sø øbuk p b, j buk Ehub v kp D k k h v v b u ku Ij jø j v pp v D ø v ø p v 100 Hv ø? S ø v b y buk, u b ykkh, p

Detaljer

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL TIMESTILBUD T Ny kk T S E F S G N I ÅPN 3- TILBUD S p på kn k F p jø k F h Tknn v k T f v D ønn å væ T Fkjøp Fk nv åpnnf A k fø k på åpnnn, knnn v f v * Un nn v Tknnn jnnfø c k V V V - 36 STIHL MS 8 6555-

Detaljer

Overvekt og fedme hos barn og unge hvor bekymret skal vi være i Norge?

Overvekt og fedme hos barn og unge hvor bekymret skal vi være i Norge? 6 Ovv fm h hv ym v væ N? S 9 m 6 6 m S @mhf Ih 6 m Fmm hv ym v N væ? E hv m m fm K m hv fy hfmm å fmv h h å fm m N f m, h fy v wwwmhf H 6 Fm m hm vv Py m: V m, m, v, Lv vf, H Bh y Fv æym Nyym Kf; vm, y,

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny. Se film. Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig 400g, u/salt & vann (74,75/kg) Nytt brød hver torsdag!

Hverdagen. er bedre med meny. Se film. Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig 400g, u/salt & vann (74,75/kg) Nytt brød hver torsdag! Tb j m f H b m my S fm! p m h Kjø 4, / & (74,75/k) ønre md Fk k E jc Bkk h, f fkk (k 79,/k) 1,5 (,7/) Sp 25-40% Ny bø h!.p 39,49,/pk Gpø 480-, pø/, G (49,83-2,/k) V fbh m ykkf pj. Tb j 22.2-24.2. 2% 18-42%

Detaljer

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,-

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,- EL NINJO 15 å 1199,- 499,- m u Ju, 9 9 3 1 a f u u 5 f a 3 Ta h å a Tv å å 599,- ER N N I V T TE h a Bma m 1 44 mm ufm. F ff m avu fa, u avfy am fy hmm m va fa u 599,PHANTOME OF THE NIGHT NB Amy x Fav

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

- Norges mest anbefalte maling!*

- Norges mest anbefalte maling!* - 15 v - 15 v - N!* * K: www wwwyw - 15 v - N!* - 15 v - h h 1893! M h hø h h h 1893! D v p C UK LTD H I 1962 uv p ø uø v p N D pu HTS h v D u v y ø 1975 v yv ø hy D y j v Dyw h v N v 30 hv u D v ø 2010

Detaljer

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss!

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss! v å å, kjø du h k 749,- k 49, k k 35,- B 3 VG k,f 3 k. v å å R N N V gka 6 Af b GRAND FNAL ghøyd: ca. 6 m Vagh: ca. mu Kuvk: g Faak gullffk g akd jdy vl fyll hmml g g gdg fyvklvl. k 999,- 4 kudd, faak

Detaljer

Evaluering av gjeldande planar og strategiar. Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane

Evaluering av gjeldande planar og strategiar. Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane E j V R f S Fj 6- I h I 3 S 4-5 3 R 6 3 R f fh 5-5 7 3 Fy f jø 8 33 Fy f b 9 34 V f S Fj 35 Fy f b 36 R f fy, ff 4-7 37 R 4-3 3 38 R f f 4 39 R f f 5 3 F fy f N - Gj - Sø N - Gj 6 3 R f Nfj 7 3 R f Oå

Detaljer

Kalfaret. Forskjønnelsen. Kong Oscars gate. Jernbane. Kalfarveien. Kalfarveien. Strømgaten. Zander Kaaes gate. Kaigaten. Lungegårdskaien.

Kalfaret. Forskjønnelsen. Kong Oscars gate. Jernbane. Kalfarveien. Kalfarveien. Strømgaten. Zander Kaaes gate. Kaigaten. Lungegårdskaien. Kf j 25 y H Jbb Fjø Kf yhj F jø 20 Kf Kf Jb j Z K Lå b hj E K Oc Sø K f T Å E Ø Sø Å V Sø j y jø L H Ly S V ø S D H Sø S Lå Vc L Off b Sø Lf TEGFORKLRIG U T Kb K K j KK ETT T Høyp 45-300V T Høyp 11-22V

Detaljer

Rapport fra verksted 25.11.2014

Rapport fra verksted 25.11.2014 Mjø f..4 j AS Dj c y è 6, 78 O OSLO O.: 9 84 86 MVA www.j. : 66 c@j. Sf ISO 9, ISO 4, OHS AS 8 O fy M jø f..4.. S (6) O fy IHOLD. BAU... 4.. F... 4.. P... 4.. D... 7. AMM O FOMÅL... 8.. F... 8.. Ij...

Detaljer

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824 R Sj Nj ø IS 1824 H : Sj U: 06/2010 Bu: U : K: P: Bø: IS 1824 H A H P. 7000 S O, 0130 O U 2, O T.: 810 20 050 F: 24 16 30 01 www.h. H h: F: D: Ty: U : H / Tyj : y@h. T.: 24 16 33 68 F: 24 16 33 69 V, u:

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet S f u u ø! F f b fu H ø? D hj hu! I 1. ju 2019 p øu N h f y u ø, p fp A M- Syy (AMS). Sø øfbu p b, fj fbu Ehub p. D h b u f fu. Ifj jø j f pp. D ø ø p 100. Hf ø? S ø b y fbu, fu f b fyh, p f bu ff. H j?

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr"/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f y@b@re K@&&M@@,6"/*/ * h / u @- 3, p 9R y@&w&&nykape?f \ O R D R E I S AK O \ \ 1 U \ E \OTEBOK PROTOKOLL FRAMTE: q4+p 5' ' 9 ' 9? ' M O T E D A T O :d m? ' M O T E S T E D F R A K L : q 9 0, 0 T L K L

Detaljer

OG Lørdag 9. Juli. Hvem har. ansvaret. som sto det nasjonale forfall midt imot for at or&,e

OG Lørdag 9. Juli. Hvem har. ansvaret. som sto det nasjonale forfall midt imot for at or&,e Fu A Sø Sf upjh 2014 21 Mj8 N 24 G Lø 9 4 D h V v v p v u m h h hv v hj SVGERKRMNALTETEN» b: «LANDS m jø f høy uv fh m v TyS pusj 1945 vf SpØm: «HVA SKAL MAN KRMNALSERE G HVA KKE?» E u b m v p ( m f v

Detaljer

Utfylingsplanalternativ2:Etableringavytresjetè

Utfylingsplanalternativ2:Etableringavytresjetè T T: PXSuAS v/ WmKm Kp: D: 2017-03-07 Rv/Rvd: 0/ Dum: 20160750-04-TN Pj: UfygGhubu Pjd: ØjNd Ubdv: ØjNd Kv: YuhKm Ufygp Ihd Idg 2 Gufhd 2 Sb 3 Fgufygp 3 Av1:Eufyg 3 Av2:Ebgvyjè 3 Av3:Tvufygfd 4 Rf 4 Tgg

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,-

Hvite STUNDER 2013/2014. Ny Villa 520 - skodd for vinterkjøring. Årets julegave! Snow Electric 31 890,- Hv STUNDER 2013/2014 b o F A G I T S m v! ø u Ny V 520 - o fo vjø Å juv! Sow Ecc 31 890,- v D v m o j å m T ø øf fuv u o, å y o ff, I f øu,! of å fo v o fob 1581 Po Moo: 420 cc B & So 2100 Sow Pofo S E-

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

INNHOLD. Foto forside: Montørformann Ola Øybrekken var brukt som gjennomgangsfigur for selskapets 100 års jubileum.

INNHOLD. Foto forside: Montørformann Ola Øybrekken var brukt som gjennomgangsfigur for selskapets 100 års jubileum. Åpp 2016 ÅRSRAPPORT GUDBRANDSDAL ENERGI 2016 2 INNHOLD Oj ø 3 A ø 4 K p 7 Å 2016 8 Kp 2016 14 N p 2016 17 Rj 2016 35 Gu E N AS 38 Gu E Puj AS 39 Gu E Fy AS 40 I AS / Gu E AS 41 F : Ny E6 h p jé, h ø h

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00!

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00! ÅPNSFEST MANDA KL 07.00 Md 8. b. 07.00 å v dø Ejø Sd Vb. V by d. K vå uv v j v u v V AE v 7 Df /LCD dy Ku 30 y dj f RTV 4 Fu HD LED-j Ly å d y TV-? D Su y LED- f d F f, d. UE00XXE Sj 10 Sj 3 E 7 P j 7,-

Detaljer

ANNERLEDESLANDET NORGE? FOOD 2017: OSLO

ANNERLEDESLANDET NORGE? FOOD 2017: OSLO ANNERLEELANET NRGE? : L.3. RE TEEN HLER NHH NG PRERHIP IN CMPETITIN ECNMIC N GRCERY MARKET EPARTMENT ECNMIC NRWEGIAN CHL ECNMIC JA! Ng vlig ks mak 45,% 4,% 35,% 3,% 5,%,% 5,%,% 5,%,% Cp Ng ICA NgsGupp

Detaljer

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg)

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg) SPEKEMAT -% S u N Gj Gj 25% 5% 9 14. 19/. 79/ F ( 49/) V bh u y ju. Tbu j 26.5 -.5. Lj c 125 u/ y ø å S u. S b u bhø u j. H MENY h u høy. G 1 Gu / % - S -% 15 44/ Rø 1 Bj -% 272/ 2 1 c ø S / 5 7 2 2 %

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Havet, døden og kjærligheten

Havet, døden og kjærligheten T m b V A Jk b A V B pp P C B p K C Hck C Jkh u C k E u L E J. A k F uk G G Wæ u G vk Ø H F H S p H H.Wæ Sb H h c I Z -N S Iv v f u b k. 9 5. N T J Th u J Kb K L u K Schu h p K S v L-O å.w L E Yum M v

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Prester fra MHS har et bredere, globalt perspektiv. Misjonsmarka 4:5 2012 FRA MHS TIL BIBELSELSKAPET

Prester fra MHS har et bredere, globalt perspektiv. Misjonsmarka 4:5 2012 FRA MHS TIL BIBELSELSKAPET P f MHS h bd, b ppkv Mjmk 4:5 2012 FRA MHS TIL BIBELSELSKAPET MISJONSMARKA LEDER MISJONSMARKA INNHOLD LEDER BAKOVER OG FREMOVER Mjk v d væ ud uvk, påvk v f økmk kjku hfk, k db kuu km. D m 2012 yd k, mjk

Detaljer

WIERSHOLM AGENDA FINANSKRISEN TEMANUMMER. Leder: Finanskrisen Siden sist Finansielle problemer 04 Finanskrisens virkninger 06

WIERSHOLM AGENDA FINANSKRISEN TEMANUMMER. Leder: Finanskrisen Siden sist Finansielle problemer 04 Finanskrisens virkninger 06 TEMANUMMER WIERSHOLM AGENDA INFORMASJON FRA WIERSHOLM - NR. 1/2009 FINANSKRISEN L: F 02 S 03 F pbm 04 F v 06 Om 08 Km 10 Mubj 12 S p 14 Th Bm Gm Bp m f F pm Kp 16 18 19 20 Fv vuø 2009 Høymm 21 22 FINANSKRISEN

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

TORSDAG 12. MAI 12.-14. MAI NATTÅPENT & SHOPPINGFESTIVAL* *BEDRE SAMMEN

TORSDAG 12. MAI 12.-14. MAI NATTÅPENT & SHOPPINGFESTIVAL* *BEDRE SAMMEN 4 K O 4 & * V HO *B, O C O, >> UKK O 7 V O BU! OW K 9 H H O >> O HOW HK /O) (V H 4 0 K O U B HJ BK V 45, 49, KJBO + K U COOU O BO BOY O V BCO OOW OÆ V C O O CHBU OY HUQV YK VC 695, KÆ J H V BY V V YK K

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny. Tilbudene gjelder ag. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken

Hverdagen. er bedre med meny. Tilbudene gjelder ag. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken Tb gj g o g f Hg b y 53% o.p 85,/g Soo f f 29% 9 gønre p g Dg o.p 85,/g F f Go To f f 1 g, Syø F N 19 p g 20-33% o.p 49,,/ 34 10 o.p 49,/p Pzz Pop Bffowg 375-405g, Sp/Chozo/ Mozz, Pzzb (98,52-10,40/g)

Detaljer

Tilbakeblikk. Tilbakeblikk. for å gå på kino. det meste fore. ter ble etable. re mme på Moa Syd. dt igjen la grunnlaget for glet det skepti

Tilbakeblikk. Tilbakeblikk. for å gå på kino. det meste fore. ter ble etable. re mme på Moa Syd. dt igjen la grunnlaget for glet det skepti u h V M ø f? D : 2 7 M 9 1 Tlbkblkk ll pl full V ubpl g v kg f- lg g by kull g k l hbg plk hl lb k l kk l v g j f ku k I fø D kg f g v lu g g gl kk- ku l hj h lv v æ v l klbu h b pl pfy h I v fg l byu

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

tdø e. g t på dlø på re, in k kv : 12 0,5 m 2 e g r/ m l e l" e ret . st Nivå 3. : 21 å 2. å 1. X= ,342 Y= ,073 ca 1 38 nd n v k st

tdø e. g t på dlø på re, in k kv : 12 0,5 m 2 e g r/ m l e l e ret . st Nivå 3. : 21 å 2. å 1. X= ,342 Y= ,073 ca 1 38 nd n v k st S f c vå R= vå Uø fi S Do f Bhy c f Ò o fø y,, H=, o,, o o å fø v y ø R o 6, R R, V H=,, v R o 6, å o v R B B v Vå B o hu o o v u jo u Vå B o hu o o v u / jo u o f o, f v u B v M u o ov uo S å, 6 K, o@ovo

Detaljer

Balansert MålstyringM Fra visjon til virkelighet. En metode for å klargjøre visjon og strategi, drive endring og gjennomføre strategien

Balansert MålstyringM Fra visjon til virkelighet. En metode for å klargjøre visjon og strategi, drive endring og gjennomføre strategien B MåyM F vj vkh E md f å kjø vj, dv d jmfø 28 fbu, 2003 J H Jh +46 708 49 29 24 jjh@bc.cm 2003 Bcd Sccd Cbv www.bc.cm B måy F vj jmfø B Måy (BM) mmvk k hvk d - yp b m j BM mmvk m hjp å b d k, høyfyd vj

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole P f æ ø ø T V Eh P f I. E ø ø f æ T: L Iø L f: f I. - Å - Tø E K K ø T h K ø ø f ø L Ú K - ø ø F ø ø K p ø - - - ø L L K P A T ø ø h ø àêæú µ ø ø L P ø ø -V ø ø L L f fø é K pp. h f pp () -. p f - Ah.

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

Elevrådskokeboka. ~ Nyttige tips til deg som driver med elevråd ~

Elevrådskokeboka. ~ Nyttige tips til deg som driver med elevråd ~ Elåkkbk ~ Nyig i il g i lå ~ F D l g øl bli lg, få li lig ø. O Bick Elå l g g å kl, g å fi il å k i f l. Ig lå l k b lå. Skl kl lgg il f lå k fug g, å øg f øig læig g ifj ui. My kuk g fig gå f i ykig illilg

Detaljer

KRETSKONKURRANSE I TROPPSGYMNASTIKK ARRANGØR: LAKSEVÅG T OG IL STED: LAKSEVÅGHALLEN

KRETSKONKURRANSE I TROPPSGYMNASTIKK ARRANGØR: LAKSEVÅG T OG IL STED: LAKSEVÅGHALLEN KRESKONKURRANSE I ROPPSGYMNASIKK ARRANGØR: LAKSEVÅG OG IL SED: LAKSEVÅGHALLEN V kk fo. o 100 o fo 9. V o y væ øy ovho o o jø k o fø kok. Gy o oho v h. I fø k; I hho fo kkok, j f o j 2014, h kk v, hvo o

Detaljer

yt o me e e Av n le et b s e tå a n p lo o d i te e k te e s k a p e e te r sr d e g te se l e t a il n n jk e t d ø n g A R 5 g it g % i 10 t v ve

yt o me e e Av n le et b s e tå a n p lo o d i te e k te e s k a p e e te r sr d e g te se l e t a il n n jk e t d ø n g A R 5 g it g % i 10 t v ve VDGG V-_ ) B ( ; y få N. b å y. f j f b f h å b y j ( å y h D å. ) f h æ y b - B j c j : CH j = D Ny : : : % : b b : : CH G G Y B y b : I y N : : / b - Ø y y : å - F b b f å j - j B - F j f H y j å HC

Detaljer

fra fjord og fjære I dag er det fødd dykk ein frelsar i Davids by. Han er Messias, Herren. Luk 2, 11

fra fjord og fjære I dag er det fødd dykk ein frelsar i Davids by. Han er Messias, Herren. Luk 2, 11 f fj fjæ Juu Kyjyb H Y - Ju 2016 I fø y f D by. H M, H. Lu 2, 11 12 6 7 10 7 f fj fjæ Ju 2016 Ju få p E bf fj Så j j. D fj y 2000 å å f på å f på fj. Fj å f føfø, p ubb, f j u f. Fj u å jæ b. D j å å ju.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde Obj140 RENDALEN KOMMUNE Fu kol Åpl NORSK fo 10. 2013/14 Lævk: KONTEKST bbok o kbok, Gylddl Nyok: 2 m hv uk v l bd md yok. D vl bl jobb md mmkk, kv, kv v k o l v ulk yoklu. Båd kk o kjølu. D vl bl vl u

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Siljan kommune. Trafikksikkerhet 2006. Kommunestyrets vedtak 20. juni 2006

Siljan kommune. Trafikksikkerhet 2006. Kommunestyrets vedtak 20. juni 2006 j Tf 2006 Ky 20. j 2006 I 1 INNLEDNING... 3 2 VIJON/MÅLETTINGER... 4 3 REGITRERINGER... 6 3.1 MIDTBYGDA... 6 3.1.1 Dj å... 7 3.1.1.1 V... 8 3.1.2... 9 3.1.2.1 V... 10 3.1.3 I//f... 11 3.1.3.1 V... 12 3.1.4

Detaljer

Rapport fra verksted

Rapport fra verksted f 4 j Dj c y è 6 8 L : 9 84 86 V wwwj : 66 c@j f I 9 I 4 H 8 fy f 4 (6) fy IHLD U 4 F 4 P 4 D FÅL 8 F 8 Ij 9 IL: H D D PJ PLLI 9 f H 9 P f (PL) P f 4 P f L 4 IUJIVL 4 j 4 I f HV ÅL V y I f 6 P I 6 6 jfø

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad.

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad. 58 Ø ø BRM jø Pj G j U S F W 1 S hø jø ø F W P h MLJØMRKT 1 89 TRYKKR S / F æ D T jø h h h L h D ø c ø j j h W æ h O jæ j ø æ W RV19 h F S jø c 1 h h KOMMUKSJO TOG: F j Ø h O S M H S BUSS: H h W B S F

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Hverdagen. ord.pris 33,9036,90/pose. Ferskpresset appelsinjuice ca 690g, 56% grovt (36,23/kg) 250g, stort utvalg (99,60/kg) ord.

Hverdagen. ord.pris 33,9036,90/pose. Ferskpresset appelsinjuice ca 690g, 56% grovt (36,23/kg) 250g, stort utvalg (99,60/kg) ord. Tbn j f n n Hn b ny 39! f n S! h ø Ny b p k Ny kyn f kp 32% 2-32% 25 29 p k.p 33,3,/p p f + pn Nk bø E kff Fkp ppnjc c, 5% (3,23/k) 250, (,0/k) 1, C/Jcb U 2-32% 17.p,502,50/pk Mk 1 k, Skkbø/Knbø/ Hbø,

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT - MERKING NORSK VARGYTENDE SILD

INTERN TOKTRAPPORT - MERKING NORSK VARGYTENDE SILD IT 31/93 Dljk 0411.1 INTERN TOKTRAPPORT - MERKING NORSK VARGYTENDE SILD Faøy: M/S "Vvikig", H-1-AV Tid$m: 4 ail - 1 mai 1993 Pll:J H Nil, J Røig, B V Svd (il 17.4) g K Søm (fa 17.4) Fmål: Mkig g bilgik

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

påsken er bedre med meny

påsken er bedre med meny på bd md my Tipp Tumf på od! Lmmå md møbd o o, dypfy Rø vim/ ommo f fvdi MENY Kudvi u 13 M 23. m - od 25. m 2015 Goumpø Jcob Uv,å/o, o uv Evood ff 250, fi-/o-/pm, offifi (79,60/) my.o Lmmå à povc 69 D

Detaljer

Møteinnkalling. Etter ordinært møte blir det avholdt et kort møte i Styringsgruppen for næringsplanen.

Møteinnkalling. Etter ordinært møte blir det avholdt et kort møte i Styringsgruppen for næringsplanen. ØVRE EIKER KOMMUNE Mø U F 3 Næ ø Mø K F V D.03.204 T 00 P K 55 K 545 K 5 K 00 A Rå Bø S O B K F O Oæ ø E æ ø ø Sy æ. E ø ø. V ø æ. Oø.... /4.... 2/4. ORDFØREREN I ØVRE EIKER. 204 A S F. M Rø S S T L PS

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

I D È LANDSKAPSPLAN M 1:2000 LENGDESNITT GJENNOM VEI/BRU I PROFIL

I D È LANDSKAPSPLAN M 1:2000 LENGDESNITT GJENNOM VEI/BRU I PROFIL I D È D F F B. H y h æ yj,. Pj y 3 : Sy B F E18. L B F æ æ L, y æ. D j F.. LANDSKAPSPLAN M 1:2000 N LENGDESNITT GJENNOM VEI/BRU I PROFIL1800-300 F V E18- j j F y æ E18 -/,, j, y H. É æ y, y. D j F y. S

Detaljer

! #$ % & '! (! ' )!!!* +

! #$ % & '! (! ' )!!!* + !"#$%$ !"! #$ % & '! (! ' )!!!* + ,-./01-23 45167.8 49-:/ %%; ?69@8A 73/9> BC.8 58@DE/18 18,-98=/127-F 0611-23A,9-4>=D1G 61H/1I927I:JA,9K@C2.-4I:J 8 BC3-4I:J 2384/B L2,DM1D BC.C =-7-10/1C,E/=/4MG@

Detaljer

- fokusområder og tiltak

- fokusområder og tiltak 1 f U K g d, N j l h f p h, K u p - fumåd g l U Kgd, f d. phl Njl h f ph Kup Hv ph? V m uødg d m følg v hlj yl ll mgl på yl 12.10.2011 - www.phmpj. Sd 2 Ijl fu 1999 pp l S f Nw Y, h Hvd Mdcl Pcc Sudy (HMPS):

Detaljer

NYHET!Quick Spray - farger - produkter

NYHET!Quick Spray - farger - produkter ! T E NYH py Quc S - f - podu ,L Vod: 19P1AMF NOBB. 46144 Quc c B v U G fo, b o ovf d f du ø! D d om j o jæ fo m, o om f på m f, mjpo o d movf ud om d. 3 Fo, b o ovf M od f- o b (v ) R ø, m K bd f ov Buox

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Ukns budsvs f Hvodn b mn budsvsn? Fo å b budsvsn så kkk du nn v hjønn, du kn kkk på pn nd på mnynjn. S næm på podukn? Du kn zoom nn på podukn vd å kkk på poduk md musn, fo å zoom bk kkk du n gng. Du kn

Detaljer

Loddrett 1. Mais 2. Bygg 3. Havre 4. Spelt 5. Ris. Vassrett 5. Kveite 6. Rug

Loddrett 1. Mais 2. Bygg 3. Havre 4. Spelt 5. Ris. Vassrett 5. Kveite 6. Rug ppåf FAIT 1. quz 1. 2. c 3. 4. 5. 6. c 7. 8. 9. c1 0.c F 1. y p u å p å j L 1. M 2. By 3. H 4. p 5. V 5. 6. u 2. å å f ujå på: By å ( p) u få. jå u «få» u å u få. H j på å, f u ju. å, j,. u j? 1. Du å

Detaljer

120 NONNESETER- NYGÅRDSTANGEN Busstasjonen

120 NONNESETER- NYGÅRDSTANGEN Busstasjonen f B K 2 OESETER- YGÅRDSTAGE K y f hj m Fj V L c å L F jø Å K T f p - S f K H Ø Kf Ø K f GC HB I A Ø f K FD R L K P J K f 22 Å O E By å L V Søm D H Kf L H.J S p H T Kf Ø f K V øm S ø J R S. Jc ' jø Byj

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

A - Bebyggelse og anlegg S - Samferdselsområde G - Grønnstruktur M- Forsvaret/militæret L - Landbruk VA - Bruk og vern av sjø og vassdrag

A - Bebyggelse og anlegg S - Samferdselsområde G - Grønnstruktur M- Forsvaret/militæret L - Landbruk VA - Bruk og vern av sjø og vassdrag Wenche sitt forslag bygger på at alle forkortelser begynner med henvisning til hovedformål: Forslag for hovedformål: B - Bebyggelse og anlegg S - Samferdselsområde G - Grønnstruktur F - Forsvaret/militæret

Detaljer

Statkraft. Fjerde kvartal Foreløpig årsresultat 2002

Statkraft. Fjerde kvartal Foreløpig årsresultat 2002 Skf Fjd kvl Foløpg åul 2002 Ihold d Smmdg Rulgkp Bl, vg og lkvd Edg lov om fok Kfmkd Skf kfomg Df- og mljøfohold Uk fo å 2003 Skf Ko / Rul Skf Goup / Bl 3 4-5 6-8 9 10 11 12 13 14 15 2 S m m d g I fjd

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

Merck Norway - Disclosure Report 2016 Publikasjonsdato:30/06/2017

Merck Norway - Disclosure Report 2016 Publikasjonsdato:30/06/2017 Mck Nwy - Dicu Rt 2016 Pubikjdt:30/06/2017 Futdig v (At 1.01) : vdki td gij: gitigtd vdki d (Vdgg 1) vdki d Etydig didtifikt Gv g dj ti hgij (At 3.01.1.) Bidg ti gmtktd (At 3.01.1.b & Svt md hgij /tdjt

Detaljer

amfi osmagasin Langåpent til kl. 21 SUPERTorsdag 15/8 Hesteridning Ringobamsen og mye mer!

amfi osmagasin Langåpent til kl. 21 SUPERTorsdag 15/8 Hesteridning Ringobamsen og mye mer! mf omg M-f 10-20 (8-22) Lø 10-18 (8-20) ø COOp x 10-20 mf.o Tlbu gjl 15. 17. ugu 2013. SUPERTog 15/8 Lgåp l kl. 21 Hg Rgobm E L O SK og my m! mf o mg mf mg o Skol og omm på hll Håp ll h h lk lg omm om

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V es t r e I ng i e r å s e n B o l i g s am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 8. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8 3 0 i V as

Detaljer

TESTVINNERE. i alle prisklasser! EL NINJO. Stigehøyde: ca. 60 meter. Kruttvekt: 1000 g

TESTVINNERE. i alle prisklasser! EL NINJO. Stigehøyde: ca. 60 meter. Kruttvekt: 1000 g ESVINNERE 2 V B 5 1 2 Hj K Nyh EL NINJO Shøy: c. 6 Vh: c. 1 K: 1 E Nj,. 14,2 V B 5 1 2 Hj f E C Hh G h S f y M 275,2 375,BOOS 56 Shøy: c. 4 Vh: c. 5. K: 7 ESVINNER F j f æ 599,- BALE OF COLORS Shøy: c.

Detaljer

UTLEIGE AV CONTAINERAR. Botnetank AS Eidsfossveien Eidsfoss. Mob: E-post:

UTLEIGE AV CONTAINERAR. Botnetank AS Eidsfossveien Eidsfoss. Mob: E-post: lsk k Avfllss l T I A l slsk s k l, IKS i i N, D k i v i f li. IATA IKS Å l s Nis s sli, i ki i ø ilj isk sik i øk ll f v v li slh s. Ml fsvl l fll j v v v. f k vi j s si vflls f i IATA h s kv i 28 ils

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer