Innhold. Innledning Sammendrag Regnskapsanalyse...10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Innledning...5. 1. Sammendrag...7. 2. Regnskapsanalyse...10"

Transkript

1 2009

2 - 2 -

3 Ih Ig Smmg Rgkpy Fmå g gug Ikmmg g kvk Løugfvk Bu fu (fø vkvg) R g vg N fu Hgm Ivg g fgbhv Fkj kgug, ugfbhv g ubuk Ayppgg A v Guk P g mg Kmmuh Shjpj Bv Bfkgpg g fmg uvkg ugfbhv Rubuk g kv - jmå ASSS-vk Guk Bhg Bv Kuu Kmmuh P- g mg Sj Byggk Em G pk: Guk: Bhg Bv Kuu Kmmuh Sj Byggk Fb h f

4 - 4 -

5 Ig ASSS-vk bå v 10 ø kmmu Bg, Bæum, Dmm, Fk, K, O, S, Svg, Thm g Tmø. KS k f g mbp vk. Hvfku b uvkg g y v økm g yg på ggg vå. Akv g pp f b k p uj mb kmmu jpukj g g gug f mmkg g yg m k på ffkv jpukj m g kv, g f g kmpuvkg. Smb v pgmkm på vg v åm kmmu. Råm mø pmb hv å f å øf mb g g pg f v b, m pgmkm h m g 5 mø å g øp b. I pgmkm mø: Svg Bæum Dmm Fk K Bg Kj Lh Dh, Kj H K Hm R Pu Eg O Tj Fjvg E K M O S Thm Tmø KS A K T Cc Iv Tu S N H O Rf G A Gj Rfvm Ru By Sm k f ASSS-mb ub KS åg hvpp m mmkg mm kmmu, j kpp f kmmu, m kvj v hvpp. Rpp g y på hvmå: Rgkp- g fy; b på kmmugkp g kgkp Fkj kgug, ugfbhv g ubuk Rubuk g kv på jmå E kk p h ubg v pp, g ågv KS m h v pp f jmå : K Nk, T Skhm, Vmøy Hm, Lv J B J, Mgh Bg, A Rk O, Hv Sv g G H. Hvvg f å pp T Hjmvk H g J Ak KS, O 06. pmb

6 - 6 -

7 1. Smmg ASSS-kmmu mf Ng 10 m fkk kmmu: Fk, Bæum, O, Dmm, K, S, Svg, Bg, Thm g Tmø. T mm b m g 1/3 v Ng bfkg kmmu. ASSS-kmmu h h k k bfkgvk å v kmmu. F h ASSS-kmmu um O bfkgvk på 9,1 p, O h bfkgvk på 12,4 p, m bfkgvk v v på 4,2 p. B ASSS-kmmu v k bfkgvk S m 14,1 p, m Fk h v vk fk m 5,4 p. D v æg gupp 0-5 å g m bhv f bhg m v k vk ASSS-kmmu kmmu v. ASSS-kmmu h økg på 13,0 p f , m bygg 0-5 å gkk m 0,8 p kmmu v. B ASSS-kmmu v O m h k vk b 0-5 å m 22,4 p, m Fk h v vk m 2,5 p. Ogå gupp 6-15 å g m bhv f guk v k vk ASSSkmmu kmmu v. I ASSS-kmmu v økg på 2,8 p, m kmmu v gkk b 6-15 å m 1,6 p. B ASSS-kmmu v Dmm m h k vk b 6-15 å m 8,2 p, m Bg h ø gg m -2,3 p. Dm h ASSS-kmmu m vk vk bygg 67 å g v kmmu v. F h ASSS-kmmu økg bygg 67 å g v på 1,0 p, m kmmu v h økg på 4,7 p. B ASSS-kmmu v Tmø m h k vk bygg 67 å g v m 13,6 p, m O h ø mgg m -4,8 p. F h fu m gå pp ASSS-kmmu um O g kmmu v, m fu O gkk. N fu ASSS-kmmu um O v på 2,9 p, O v fu på 5,2 p, m v kmmu h fu på 3,0 p. D v Thm g K m h høy fu v ASSS-kmmu um O m hhv 5,0 g 4,9 p, m Fk h v m -0,8 p. Fkj mm fu ASSS-kmmu um O g v kmmu u f M fu ASSS-kmmu um O v 0,9 ph høy v kmmu 2008, v fu 0,1 p v v kmmu Fkj fu mm O g gjm f v ASSS-kmmu gkk f 5,3 ph ,4 ph F h ASSS-kmmu vk vk f k v kmmu. O h vk f k på 6,2 p, øvg ASSS-kmmu h vk på 8,0 p, m vk kmmu v v på 10,4 p. D vk kvk ASSS-kmmu ky fh. F fø uhg u f ASSS-kmmu k b u g kmmu kpk b fj F h f v ASSS-kmmu mk F j h ASSS-kmmu g vk vk k på k g fmu 2009 kmmu v.b ASSS-kmmu v Thm g S m h k vk f k 2009 m hhv 11,9 g - 7 -

8 11,3 p, m vk f k v v Bæum g Svg m hhv 4,3 g 5,7 p.. ASSS-kmmu h v vk øugf kkuv ugf v kmmu ASSS-kmmu um O h økg på 8,0 p, O h økg på 7,5 p g v kmmu h økg på 8,2 p. B ASSSkmmu v ø øugfvk kkuv ugf S m 12,3 p, m v vk vk øugf Thm m 2,9 p. ASSS-kmmu h v ugf g vg v kmmu. Smg h ugf g vg gå m ASSS-kmmu v kmmu. I v kmmu gkk ugf g vg f 5,3 2,8 p v fk, m ASSS-kmmu um O h gg f 4,5 2,5 p. Av ASSS-kmmu v O g Bg m h v ugf g vg m 0,5 p v k, m Tmø g Fk h høy m hhv 7,2 g 6,2 p. Av ASSS-kmmu h Thm g Bæum ø gg ugf g vg m hhv 4,8 g 4,5 p v fk. O h ø økg m 0,8 p. T f ugf 2008 g 2009 påvk v j fk g ug v v byg mm kmmu. Ogå 2009 h ASSS-kmmu høy vgugf v kmmu. I ASSS-kmmu um O ugj vgugf 15,6 p v k 2009, m v gg f 16,7 p I O v vgugf 2009 på 20,0 p v k. D v økg f 15,1 p I v kmmu v vgugf på 13,3 p, m v vk gg f 13,5 p B ASSS-kmmu v K m h høy vg m 26,2 p v k, m vgugf v v Bg m 10,4 p. S vgugf g ugj m v fk mg m fu v økg, h fgbhv g gå f Fgbhv ASSS-kmmu um O v 2009 på 11,0 p v k, m kmmu v h fgbhv på 8,2 p. O h fgbhv på 15,8 p, m økg f 10,5 p Av ASSS-kmmu h Dmm ø fgbhv m 16,7 p v k, m Thm h v m 7,0 p. N ågj øk m ASSS-kmmu 2009 kmmu v. I ASSS-kmmu um O v ågj 36 p v fk 2008 g 40 p I kmmu v ugj ågj 44 p v k 2008 g 45 p O h fg på 21 p v k 2008 g 2 p Av ASSS-kmmu v Tmø m h høy ågj m 103 p 2009, m Svg g Bg h v O m 25 p. V h bg 2009 h bå ASSS-kmmu um O, O g kmmu v m gv hgm 1. Av ASSS-kmmu h Thm, Svg, Bæum, S g Tmø hgm ø u. G hy gkg b å kmmu m gv hgm må fugf øk m fk kmm å, mg m vgugf bø øk m fk. 1 Hgmm fmkmm v å kg fu m vvk mm vkvg g vg, vg bu f g kg v gkpmg uku, mg m høy f h mm-kmpj f vgugf fø vggkp

9 D fkj kgug ASSS-kmmu mm. Nå v kg f fkj ugfbhv p bygg, pjku, bgvvgf c, kmm v fm Bæum h høy pb k b ASSS-kmmu 2009, m Dmm h v. Dpb k Bæum v 110,8 p v gjm, m Dmm k v 89,1 p. Fkj k g gå kmmu fkjg mugh m hy hv my u k buk på jyg. Bgg vå v m ASSS-kmmu m v pb k g buk ø v k åk j vfg m guk c ASSS-kmmu m høy pb k. D f gu å fkj jbu f k m fkj kgug ku. D k fkj ASSS-kmmu mm m hy hv pb k v fugf på uk k, ugf g vg g fu. Nå gj p g mg h 7 v 10 ASSS-kmmu høy fugf gjm, m f guk v 8 v 10 kmmu m h høy fugf gjm. D y på bå guk g p g mg h høy p b ASSS-kmmu. Av ASSS-kmmu v Tmø, Svg g Bæum m h høy fugf p g mg, m Bg h høy ugf fh kgug. D v K g Fk m h v fugf p g mg, m K gå h v fugf fh kgug. Nå gj guk v K g Dmm m h høy fugf b ASSS-kmmu, m Dmm gå h høy ugf fh kgug. D v Svg g Thm m h v fugf guk, m Svg g Bæum h v fugf fh kgug. ASSS-kmmu k v k bfkgvk g vk ugfbhv å fm m 2016 v kmmu. ASSS-kmmu m mf m g 1/3 v bfkg v p g å f u hvp v vk ugfbhv på b. Fm 2016 bfkguvkg bu fugf ASSSkmmu må øk m m g 9 p f å ku vfø g kgg f D k m v m må h økg på 4 ½ p. D æg øk ugfbhv f guk g bhg m gjø ASSS-kmmu få pv k vk ugfbhv v. Smg k ASSSkmmu fv v vk bhv f mg v

10 2. Rgkpy 2.1. Fmå g gug I kp f k y v ASSS-kmmu gkp 2009 m vk på mmkg mm ASSS-kmmu. Ay fku på kmmu m k. K mf kmmuk g æbf m gå kgkpkk Sk byå. M æbf m h g Kmmuv 11 g 27, m kp 11 g IKS g v m IKS 2. T f ASSS-kmmu m mmk gå m v kmmu. Hk m y bå å få fm kh g fkj mm ASSS-kmmu, g hvk g ASSS-kmmu m gupp k g f kmmu. Fku pmæ m hv kmmu k mm, hv k v g fh mm kvå g ugfvå. D gg vk på å y g uvkg kmmuøkm Ng. O kmmu kmmu m gå h fykkmmu fukj. Kmmu vg f gkp, g m v f fykkmmu kv påvk ø. Sv m pp gj jbgmg g v f O mmhg kk væ fu u mmgb m kmmu. D gå g g kmmupp v m j på uvkg hv k kmmu p S kp gkpy, y k m ø må fh fk k kmmu. I g m fk v kmmu mm, k y v må m p v fk g v y må p bygg. Fku kp å m økmyg. V æm på fkj ubuk p bygg kp 2 m bhvy c. D 10 ASSS-kmmu mf m g 1/3 v bfkg Ng. F å ugå ASSSkmmu mmk m g v, ASSS-kmmu u f gupp kmmu. D f kmmu v m f kmmu um ASSSkmmu. ASSS-kmmu mf Fk, Bæum, O, Dmm, K, S, Svg, Bg, Thm g Tmø. I fgu pp f hv k ASSS-kmmu, f um ASSS-kmmu kkuv O g f um kmmu. O u f um f ASSS-kmmu f O kk k mmkb m kmmu O gå h fykkmmu ppgv. A h f KOSTRA m uk v f kpk m h f bggkk kumj f Ikym f kmmu (Gø hf). Rgkp f KOSTRA h f b g F å få mmkbh v, b kmmu m h pp vv KOSTRA-b hv å p m gå f gjm m buk y. D f kmmu bygg på 419 kmmu. 2 I kmmupp fmgå hvk æbf m gå kkk f hv k kmmu

11 2.2. Ikmmg g kvk I kp m kmmg g kvk h v k m kmmu f k, v k g mmku. Åk kmmu øvg k ø m g v væ påvk v p fh k kmmu. Fgu 1 v hv v k m f k g hv my v m kmm f k g mmku. Skk p mk g k på k g fmu m m. Fgu 1 F k f på kk g mmku. A v fk Fgu 1 v kk gjmgå ugj ø v fk ASSS-kmmu v. I ASSS-kmmu um O v k kkuv mk på 42,9 p, O v på 54,5 p g kmmu v på 33,7 p. D k fkj k ASSS-kmmu mm. I gg O v k høy Bæum g Svg m k på hhv 57,5 g 51,4 p. B ASSS-kmmu v k v Fk g Tmø m hhv 33,2 p g 33,8 p. Kmmu h mugh å øk k v å kv mk f bygg. I ASSS-kmmu kkuv O ugj mk 2,0 p v fk g 4,4 p v kk. Tv f kmmu v v på hhv 2,7 g 7,4 p. B ASSS-kmmu ugj mk ø v kk Thm m 10,3 p g K m 9,8 p. D v kk mk Bæum, O, Dmm g S. A f k fmkmm v å kk ku mk g pu på mmku. Rmmku k ujv fkj kk g bg ugfbhv p bygg. V f k v k m kmmu mm k. I ASSS-kmmu um O v f k 57,1 p, O v på 60,2 p g kmmu v v f k på 59,5 p. A f k v gå væ påvk v mfg v k k kmmu. D mmku m gjø f k ugjø v å kmmu v m ASSS-kmmu. I gg kujvg g ugfujvg, bå mmku gå v kjøku, gku g N- Ng ku. D ku m g f ASSS-kmmu

12 Fgu 2 Pv vk kk (k kpk 2008 g mk) g f k Fgu 2 v vk kk g f k f V kvk ASSS-kmmu gjm v k v kmmu v. I ASSSkmmu um O v gg kk på -1,3 p, O v gg på -4,1 p, m kmmu v h økg kk på 3,2 p. B ASSS-kmmu v k kvk Thm m 3,3 p g S m 2,5 p. I gg O v gg kk ø Dmm m -5,8 p, Bæum m -4,1 p g Svg m -3,8 p. D vk kvk ASSS-kmmu ky fh. F fø uhg u f ASSS-kmmu kmmu kpk b fj F Bg g Fk mk 2009, m b gå mk ASSS-kmmu m gkk. Skvk Thm må m mmhg m Thm mk pp F j h ASSS-kmmu g vk vk k på k g fmu kmmu v. V få kg b v fkj kvk å v på uvkg f k. D v gå ffk v ugf- g kujvg kmm m. Fgu 2 v gå vk f k v k v ASSS-kmmu kmmu v. I ASSS-kmmu um O øk f k m 8,0 p, O h økg på 6,2 p, m kmmu v h økg på 10,4 p. D v Thm g S m h k kvk b ASSS-kmmu m hhv 11,9 g 11,3 p. Ikvk v v Bæum g Svg m hhv 4,3 g 5,7 p

13 2.3. Løugfvk I kp k v m vk øugf kkuv ugf. Åk øugfvk kkuv ugf bå g k f kvuvkg g k m mmkb mm kmmu. V å h ugf uf få v m fkj m ky uk uvkg pjpm g bgvvgf. D f m j gjmgg v ugfmmg g ugfvk kmmupp. Fgu 3 Pv vk øugf (kk ugf) g 2009 V v fgu 3 øugfvk ASSS-kmmu v høy kmmu v bå 2008 g I ASSS-kmmu um O øk øugf m 8,4 p O h øugfvk på 7,5 p, m økg kmmu v v på 8,2 p. B ASSS-kmmu v S g Dmm m h høy øugfvk S h øugfvk på 12,3 p g Dmm h vk på 12,0 p. T f Dmm g påvk v mg f Dmm Df Løugf øk m Thm g Tmø m hhv 2,9 g 4,6 p

14 2.4. Bu fu (fø vkvg) I kp v på bu fu fø vkvg. Bu fu v m fkj mm fk g fugf, v vku på å f fø g vg. Fgu 4 Bu fu fø vkvg. P v fk. 2007, 2008, 2009 Fgu 4 v 2009 v bu fu ASSS-kmmu um O v kmmu v, m O h mm bu fu m kmmu v. Bu fu ASSS-kmmu um O v på 5,4 p v fk, m O g kmmu v h bu fu på 5,8 p. I ASSS-kmmu um O gkk bu fu pp m 0,5 ph f I kmmu v gkk bu fu pp m 1,1 ph. D h gj bu fu ASSS-kmmu um O b v kmmu v. I 2008 v bu fu ASSS-kmmu um O 0,2 ph høy kmmu v. I 2009 v bu fu ASSS-kmmu um O 0,5 ph v kmmu v. I O gkk bu fu pp m 0,3 ph f O h m vk økg bu fu kmmu f øvg. Bu fu O v 0,6 ph høy gjm f øvg ASSS-kmmu 2008 g 0,4 ph høy Tmø h k høy bu fu b ASSS-kmmu 2009 m 10,3 p. Lv bu fu f v Bg m 1,2 p. Thm h ø økg bu fu f m økg på 4,8 ph. Sø gg bu fu f f v Bæum m h gg på 4,8 ph. 5 ASSS-kmmu h økg bu fu f g 5 ASSS-kmmu h gg. Fh m bkv uvkg bu fu k kmmu øf æm kmmupp R g vg I kp mmk v på g vg ASSS-kmmu. Fgu 5 v k g vg p v fk. Dm kmmu kmm u m pv kmmu k g uby ø kmmu ugf g vgubg. D h kmmu k f fkj. Dm fgu gv by kmmu h ugf f fkj

15 Fgu 5 N k (k uby) fukk vg. P v fk. 2007, 2008 g 2009 Fgu 5 v 2009 h ASSS-kmmu um O v - g vgbg kmmu v. O h k v - g vgbg øvg ASSS-kmmu g kmmu v. I ASSS-kmmu um O ugj ugf g vg 2,5 p v fk 2009, m v f kmmu v v 2,8 p. O h ugf g vg på 0,5 p v k. Bå ASSS-kmmu um O g kmmu v h gjm gg ugf g vg fh fk f N ugf g vg gkk m ASSS-kmmu um O kmmu v. I ASSS-kmmu um O gkk ugf g vg m 2,0 ph, m gg kmmu v v på 2,5 ph. D h u fkj ugf g vg mm ASSS-kmmu um O g kmmu v. M ugf g vg v 0,8 ph v ASSS-kmmu um O kmmu v 2008, v fkj på 0,3 ph I O gkk ugf g vg pp m 0,8 ph fh fk f O h m k vk uvkg ugf g vg kmmu f øvg. M ugf g vg O v 4,8 ph v gjm f øvg ASSS-kmmu 2008, v fkj u 2,0 ph Tmø v ASSS-kmmu m h ø - g vgbg 2009 m 7,2 p v fk. D føg Fk m 6,2 p. I gg O f v v ugf g vg Bg g S m hhv 0,5 g 0,9 p. A ASSS-kmmu um O h gg ugf g vg fh fk f Ngg v ø Thm g Bæum m hhv 4,8 g 4,5 ph. Ngg v m S m 0,2 ph g Bg g Tmø m bgg h gg på 0,5 ph. D g ugf g vg f g f må mmhg m åk fk N fu N fu g m v vkg k f økmk b. V kmm fm fu, v å uggpuk bu fu bkv kp 1.3 g kk f vg g ugf. N fu v å vku på å f fukk vg g ugf

16 Fgu 6 N fu. P v fk. 2007, 2008 g 2009 Fgu 6 v 2009 v fu ASSS-kmmu um O m g mm m kmmu v, m fu O v k høy. N fu ASSS-kmmu um O v på 2,9 p v fk, O v på 5,2 p g kmmu v v fu på 3,0 p. I ASSS-kmmu um O gkk fu pp m 2,6 ph f I kmmu v gkk fu pp m 3,6 ph. D h fø fu ASSS-kmmu um O b v kmmu v. N fu ASSS-kmmu um O v 0,9 ph høy kmmu v I 2009 v fu kmmu v 0,1 ph høy ASSS-kmmu um O. I O gkk fu m 0,4 ph f O h m vk uvkg fu kmmu f øvg. M fu O v 5,3 ph høy gjm f øvg ASSS-kmmu 2008, v fkj u 2,4 ph Thm, K g Svg h 2009 høy fu b ASSSkmmu um O, m hhv 5,0, 4,9 g 4,6 p. Lv fu f v Fk m -0,8 p. Um Fk v g v ASSS-kmmu m h gv fu Sø økg fu f f v Thm m økg på 9,6 ph g K m økg på 5,3 ph. Sø gg fu f f v Fk g S m h gg på hhv 0,7 g 0,5 ph. 6 ASSS-kmmu h økg fu f g 4 ASSS-kmmu h gg Hgm N fu b f buk å bkv kmmu økmk hfh, g m fu v hv kmmu h pj gfg v vg g vg f å f. Kmmu hfh v m gå væ påvk v m kmmu må v m bu f g m kmmu h buk v bu f m kmmu h v pg g. Hfh gå påvk v m kmmu må kk g å gkpuku. D u vkh v fu vgubg g kk vkvg m vk på fu. I gg fu påvk v mv-fuj v vgugf. I b 6.1 h v f kmmu hgm m kmmu gj m v gå h ukk u vg bu f g kg v gkpmg uku. I gg h v ju f vvk mm vkvg g vg, k v få

17 b må på kpk. T u h v v bgg v hgm høy f h mv-fuj f vgugf b fø vggkp. Fgu 6.1 Hgm. P v fk. 2007, 2008 g 2009 Fgu 6.1 v 2009 v gv hgm bå ASSS-kmmu um O, O g kmmu v. D v må fkj hgm mm ASSSkmmu um O, O g kmmu v. Hgmm ASSSkmmu um O v på -0,3 p v fk, O v på -0,1 p g kmmu v v hgmm på -0,5 p. I ASSS-kmmu um O gkk hgmm pp m 1,7 ph f I kmmu v gkk hgmm pp m 3,0 ph. D h u fkj hgm mm ASSS-kmmu um O g kmmu v. I 2008 v hgmm ASSS-kmmu um O 1,5 ph høy kmmu v. I 2009 v fkj u 0,2 ph. I O gkk hgmm m 1,4 ph f O h m vk uvkg hgm kmmu f øvg. M hgmm O v 3,3 ph høy gjm f øvg ASSS-kmmu 2008, v fkj u 0,2 ph I 2009 h Thm høy hgm b ASSS-kmmu m 1,8 p. Lv hgm f v Dmm g Fk m hhv -3,4 g -2,8 p. I gg Thm h Svg, Bæum, S g Tmø pv hgm Sø økg hgm f f v Thm m h økg på 8,3 ph. I gg O f v ø gg hgm Svg g S, m h gg f på hhv 1,2 g 1,0 ph. B ASSS-k v ø fkj mm hgm g fu K g O fkj v på hhv -5,8 g -5,3 ph. I bgg kmmu k fkj g fk u f høy mmfuj på vgugf g høy vkvg fh vg. Fkj mm hgm g fu v m Fk m -1,9 ph Ivg g fgbhv (1) I kp v fø æm på vå på vgugf

18 Fgu 7 Bu vgugf fukj. P v fk Ivgugf ASSS-kmmu 2009 v høy kmmu v. I ASSS-kmmu um O ugj vg 15,6 p v fk, m v f kmmu v v på 13,3 p. I O ugj vgugf 20,0 p v k. ASSS-kmmu um O h fø g fm høy vgugf mmk m kmmu v guk. S fh øvg ASSS-kmmu h O høy vgugf bhg g kuu 3. B ASSS-kmmu v vgugf høy K g Svg m hhv 26,2 g 19,8 p v fugf. K h høy vgugf fh ASSS-kmmu um O f kuu, p g mg, ægfmå g bgfmå. Ivgugf v v Bg m 10,2 p 4 g Fk m 11,6 p v fk. F h ASSS-kmmu um O gg vgugf fh k på 1,0 ph, O h økg på 4,9 ph g kmmu v h gg på 0,2 ph. I gg O v ø økg vg K m 4,5 ph, m S h ø gg m 6,3 ph. 4 ASSS-kmmu h økg vgugf fh fk f g 6 ASSS-kmmu h gg. (2) Fgbhv g uykk f hv my kmmu må buk v å f f å ku f vg 5. Fgbhv å fkj mm vgugf g fu. N vgugf bu vgugf fukk vgk. Nå vgugf ø fu ppå fgbhv. På mm må m f k fgbhv må p v k. Høy vg g v fu g høy fgbhv, m v vg g høy fu g v fgbhv. Dm kmmu h gv fu k kmmu fgbhv b ø vgugf. På k v vg g høy fu gjø kmmu kk h bhv f å buk v f pp å f å f vg h. I g m fu kg f pmvvk, v bgg v fgbhv gå hy pmvvk. Ngv pmvvk øk kmmu fgbhv g vc v. 3 S O fk gå mf k fykkmmu ppgv, v O vg kmmu fukj kmm u m v f øvg kmmu. O vgugf fykkmmu ppgv gupp u mp. 4 Ivg byb h um. 5 D bgp fgbhv m fmgå v KOSTRA-ppg v gkp

19 Fgu 8 Fgbhv (f buk v f g å). P v fk. 2007, 2008 g 2009 F h fgbhv h gå ASSS-kmmu u O. Fgu 8 v 2009 v fgbhv O høy ASSS-kmmu um O, m ASSS-kmmu um O h høy fgbhv kmmu v. ASSS-kmmu um O h 2009 fgbhv på 11,0 p v fk, m kmmu v h fgbhv på 8,2 p. O h fgbhv på 15,8 p. B ASSS-kmmu v fgbhv gg O ø Dmm g K, fgbhv v på hhv 16,7 g 15,6 p v fk. Nå fgbhv v høy Dmm 2009 øvg kmmu, ky umm v Dmm h høy vgugf, ø pmvvk, v fu g v vgk kmmu f øvg. I 2009 v Thm m h v fgbhv m 7,0 p v fk. Nå Thm h v fgbhv kmmu f øvg 2009, ky fø g fm Thm h v høy fu. (3) I fgu 9 v på åppk ASSS-kmmu. N åppk fkj mm kmmu buk v å g uå, m fkj mm g g kjøp v kj g. Fgu 9 N buk v å. P v fk. 2007, 2008 g 2009 I føg fgu 9 v 2009 høy buk v å ASSS-kmmu kmmu v. I ASSS-kmmu um O ugj buk v å 11,0 p v fk, m buk v å v på 9,0 p kmmu v. I O v buk v å 10,6 p. B ASSS-kmmu v buk v å høy Thm m 20,4 p v fk. N buk v å v v Bg m 5,7 p v fk. Sm h buk v å h øk fh k f ASSSkmmu h økg buk v å fh fk f g 6 ASSS-kmmu h gg

20 (4) T u v på uvkg ågj. Kmmu m høy ågj kmmu f øvg v m gå h høy vg g ugf. Kmmu m høy ågj k m buk m v k f kmmu m v gj. Høy gj v å h gv ffk på g jbu, m v gj h pv ffk på jbu. Fgu 10 N ågj p v fk V v fgu 10 ASSS-kmmu 2009 h v ågj kmmu v. ASSS-kmmu um O h 2009 ågj v 40 p v k, m kmmu v h ågj på 45 p. O h fg v 2 p v fk. F øk ågj k ASSS-kmmu kmmu v. I ASSS-kmmu um O øk ågj m 4 ph fh fk, m ågj øk m 1 ph kmmu v. I O b fg u m 19 ph fh fk. I gg O øk ågj øk m S, Svg g Dmm. M uk v Tmø h ASSS-kmmu økg ågj f , gå fh fk. B ASSS-kmmu v ågj k ø Tmø m 103 p v fk. I gg O v v ågj S, Svg g Bg m u 25 p v fk

21 3. Fkj kgug, ugfbhv g ubuk 3.1. Ayppgg D byg fkj mm ASSS-kmmu m hy kgug, ugfbhv g ubuk. I kp v æm på fkj. A y bygg på k. I g m ASSS-kmmu h fkjg kgug, k h kk h mm vå på kmmu j. ASSS-kmmu m høy k k gjmgå h b jbu ASSS-kmmu m v k. ASSS-kmmu gå h fkjg ugfbhv. Fkj ugfbhv ky fkj bfkgmmg, fkj økmk fh g fkj bgmø. E kmmu m mg må øvgv buk m pg på mg kmmu m få, m jbu k væ mm. Ugfujvg kym fg pp fkj bg ugfbhv. I vå y h v kg f fkj bg ugfbhv å v mmk ubuk kmmu mm. I gg å kg f fkj bg ugfbhv h v kg ubuk f fkj pjku g bgvvgf. Fkj pjku g bgvvgf g kfkj kmmu mm, g v m påvk hv my j k kmmu k få u v hv k. Nå v mmk kgug kmmu mm buk v bgp v h f m f pb k. F pb k k k kmmu h v fugf, ugf g vg g fu, fugf kg f fkj bg ugfbhv g f fkj pjku g bgvvgf. Fkj f pb k k m gjp uk ASSSkmmu h fkjg mugh å y mm jbu. I y v på hv k, ugf g fu k ASSSkmmu vvk f gjm k p bygg. Kmmu m h høy fugf gjm k ppp h b jbu gjm g vc v. Kmmu m f pb k v gjm k gg v gjm f v, m kmmu m f pb k u gjm øvgv må gg u gjm f m v. I y v v gå hv ubuk kmmu v å v hy fkj f pb k. På må k v f kmp få fm kmmu m v k k buk v my v k på guk f kmmu buk m på guk gjm. Ay v b fkj ubuk. D by v b k fkj ubuk (pu) g v fkj jbu (upu). I g pp h v buk pukjk m uvk v D kk bgguvg f kmmu g fykkmmu økm (TBU) m må på fkj kmmu jpukj (upu). Pgmkm f ASSS-kmmu h pk på pukjk bhf m vkh, g f ukkh v y b på k. TBU h å gjmfø pjk f å vuvk pukjk, g gg pp å buk y pukjk ASSS-pp f

22 3.2. A v I kp v på hv ASSS-kmmu v f pb k. V h på m v f på fugf jk m gå kym, mj, k, pmvvk, ugf g fu. Sk m gå kym guk, p g mg, kmmuh, hjpugf g bv. (1) Fgu 11 v fkj f pb k ASSS-kmmu mm. D fkj m fmkmm fgu k ppp v hv fkj ASSSkmmu mm m hy hvk mugh h å g jbu på j m gjm. Kmmu fgu g øvg fgu kp f pb k 2009 Fgu 11. F pb k (kg f fkj bg ugfbhv, pjku g bgvvgf). Avvk f gjm. K p bygg Fgu 11 v v ASSS-kmmu v Bæum m h høy f pb k 2009, m Dmm h v. D f pb k Bæum v m g k høy p bygg gjm, m Dmm h m g k m k p bygg gjm. Må v fkj p h Bæum 10,8 p m gjm, m Dmm h 10,9 p m. I gg Bæum h Tmø, Svg, K g Thm f pb k v gjm, m Fk, Bg g S h f pb k u gjm gg Dmm. O h f pb k v gjm

23 (2) I fgu 12 v på hv fugf ASSS-kmmu h å gj k f kym mmk m gjm g p bygg. T kg f fkj bg ugfbhv, pjku g bgvvgf. Fgu 12. N fugf k f kym*) (kg f fkj bg ugfbhv, pjku g bgvvgf). Avvk f gjm. K p bygg *) U mj Fgu 12 v ubuk f k m mf v kym 2008 v ø Tmø g v Fk. Nå v kg f fkj ugfbhv, pjku g bgvvgf v Tmø fugf k m g k v gjm, m Fk fugf v m g 410 k p bygg u gjm. I gg Tmø h Bg, Bæum g O fugf m å m k v gjm, k v bø ku fv jbu kmmu b gjm. I fgu 13 h v kg f kfkj kmmu mm. Fgu v å hv g k kmmu h buk ø m v k på k m mf v kym mmk m gjm. Fgu 13. N fugf k f kym*) (kg f fkj f pb k, bg ugfbhv, pjku g bgvvgf). Avvk f gjm. K p bygg *) U mj V v fgu 13 k kmmu m v k buk ø v k på k f kym kmmu m høy k. D by gj fkj jbu f k g m fkj k. Sk f kym åk j vfj f gg vk på kvg jbu kmmu mm

24 (3) I fgu 14 v på hv fugf ASSS-kmmu h på mj (kkuv pmvvk) mmk m gjm g p bygg. T kg f fkj bg ugfbhv, pjku g bgvvgf. Fgu 14. N fugf mj (kg f fkj bg ugfbhv, pjku g bgvvgf). Avvk f gjm. K p bygg Fgu 14 v ASSS-kmmu v ubuk mj v gjm. D hy fkj ugfbhv, pjku g bgvvgf. D v b O g Svg fugf mj v høy gjm. D v mjugf f v Dmm, S g Bg

25 (4) I fgu 15 v på hv fugf ASSS-kmmu h på k mmk m gjm g p bygg. T kg f fkj pjku g bgvvgf. Fgu 15. N fugf k (kg f fkj pjku g bgvvgf). Avvk f gjm. K p bygg V v fgu 15 f ASSS-kmmu h høy fugf k gjm. D v b Fk, Tmø g Thm m h fugf u gjm Fk h æg v fugf fh gjm f VAR. D v Bæum m h høy fugf f k. Bæum h æg høy fugf f VAR, bhg g ægfmå. D å mg v ASSS-kmmu uvhgg v k h høy fugf gjm f k, k y på ASSS-kmmu h ø ugfbhv f v k kmmu

26 (5) I fgu 16 v på hv ugf g vg ASSS-kmmu h mmk m gjm g p bygg. Gjm åppk k kmmu øk fugf på k k, m g vg v u mugh å h høy fugf v. Fgu 16. N ugf g vg. Avvk f gjm. K p bygg V v fgu 16 vj ASSS-kmmu mm m hy ugf g vg. Av ASSS-kmmu h Tmø 2009 høy vgf g vg m m g k m p bygg gjm, m O å v m m g k u gjm. I gg Tmø h Fk, Bæum g Thm k høy ugf g vg gjm. I gg O h Bg g S ugf g vg k u gjm. U f fgu 16 kk u å væ mmhg mm kvå g ugf g vg. D y på fkj - g vgbg hvkg gjp gkg fkj pk pg

27 (6) I fgu 17 v på hv fu ASSS-kmmu h mmk m gjm g p bygg. Gjm høy fu k kmmu u bhv f åppk. Fgu 17. N fu (kk pmvvk). Avvk f gjm. K p bygg V v fgu 17 fkj fu ASSS-kmmu mm. G h kmmu m høy k høy fu kmmu m v k. Av ASSS-kmmu h K 2009 høy fu m m g k m p bygg gjm, m Fk å v m m g k u gjm. I gg K h Thm g Svg fu m å m k v gjm. I gg Fk h Dmm g Bg fu m å m k u gjm

28 (7) T u kp h v pp m vk v hv f pb k b f på uk v k kmmu mmk m gjm D fmgå v fgu 18. F k kmmu umm v m/mfbuk fh gjm k u. Fgu 18. Ruv 2009 (kg f fkj f pb k, bg ugfbhv, pjku g bgvvgf). Avvk f gjm. K p bygg Bæum v v fugf på jk f kym h vkg mp v høy fugf på k uf kym. Tmø v høy ugf g vg h vkg mp v v fugf på k uf kym. Svg v v fugf på jk f kym h vkg mp v høy fu. K høy fu h vkg mp v v fugf på jk f kym. Thm v høy fu h vkg mp v v fugf på jk f kym. O v v ugf g vg h vkg mp v høy fugf på jk f kym. S v høy fugf på jk f kym h vkg mp v ugf g vg. Bg v høy fugf på jk f kym h vkg mp v v fu. Fk v høy ugf g vg h vkg mp v fu. Dmm v høy fugf på jk f kym h vkg mp v v fu

29 3.3. Guk (1) Fgu 19 v fkj mm ASSS-kmmu å gj bg ugfbhv p bygg guk. I 2009 v b S m h bg ugfbhv v gjm m 101,8 p, m ugfbhv v v O m 72,3 p v gjm. Fgu 19. Guk. Bg ugfbhv. Ik. Lgjm = 1, Fgu v gå hv bg ugfbhv h g v mmk m gjm. Eg ugfbhv v m kv mukug v kmmu ubuk. Fgu v ugfbhv p bygg guk 2 å h øk m Dmm g gå m Tmø g S

30 (2) Fgu 20 v ASSS-kmmu fugf guk mmk m gjm. A kg f fkj bg ugfbhv, pjku g bgvvgf. I gg guk kg f fkj v pv/g k g fkj ku mpåkg. D by kmmu m gg v gjm fgu 20 gå fv å h jbu f guk m gg v gjm g vc v. Fgu 20 Guk ( jbu ). N fugf kk vkvg. Avvk f gjm kg f fkj bg ugfbhv, g/pv k, mpåkg, pjku g bgvvgf. K p bygg V v fgu 20 v K g Dmm m 2009 h høy fugf guk mmk m gjm m v på m g k p bygg. K h fugf m v m g 910 k p bygg høy gjm, m v f Dmm v på m g 800 k p bygg. D v Svg g Thm m h v fugf fh gjm Svg h fugf m v m g 490 k p bygg v gjm, m v f Thm v på m g 270 k p bygg. T f Bg f 2008 g 2009 kk mmkb m Dmm h ø økg f , m Thm h ø gg

31 (3) Fgu 21 v hvk g ASSS-kmmu buk høy/v v f pb k guk gjm v h kg f fkj bg ugfbhv c. D k hv k kmmu p guk fh v mmk m gjm. Kmmu m h høy ugf gjm fgu 21 v øvgv h v ugf å gj v. Fgu 21. Guk ( pg ). N fugf kk vkvg. Avvk f gjm kg f fkj kgug, bg ugfbhv, g/pv k, mpåkg, pjku g bgvvgf. K p bygg V v fgu 21 k kmmu m v v k buk ø v k guk kmmu m høy k. D y på hy kvg bu f guk v ug g bu fhv påvk v kfkj. Dm Svg g Bæum ku buk k v k guk m gjm (kg f fkj ugfbhv c), må fugf guk h øk m m g hhv 980 g 690 k p bygg. M må Dmm h u fugf guk m m g k p bygg m ku buk mm v k guk m gjm. I 2009 buk 7 v ASSS-kmmu ø v k guk gjm. D økg f 2007 g v ASSS-kmmu buk ø gjm

32 3.4. P g mg (1) Fgu 22 v væ fkj mm ASSS-kmmu å gj bg ugfbhv p bygg p g mg. D b Fk m h bg ugfbhv v gjm m 106,7 p, m ugfbhv æg v Tmø g S m hhv 65,4 g 73,8 p v gjm. Fgu 22. P g mg. Bg ugfbhv. Ik. Lgjm = 1, Fgu 22 v gå hv bg ugfbhv h g v mmk m gjm. Eg ugfbhv v m kv mukug v kmmu ubuk. Fgu v ugfbhv p bygg p g mg 2 å h øk m Tmø g Bg g gå m O g Svg

33 (2) Fgu 23 v ASSS-kmmu fugf p g mg mmk m gjm m v på m g k p bygg. A kg f fkj bg ugfbhv, pjku g bgvvgf. D by kmmu m gg v gjm fgu 23 gå fv å h jbu f p g mg m gg v gjm g vc v. Fgu 23. P g mg ( jbu ). N fugf kk vkvg. Avvk f gjm kg f fkj bg ugfbhv, pjku g bgvvgf. K p bygg V v fgu 23 v Tmø, Svg g Bæum m h høy fugf p g mg D kmmu h fugf m v mm g k høy p bygg gjm. K g Fk h v fugf p g mg K h fugf m v m g 950 k v p bygg gjm, m v f Fk v på 610 k p bygg. Eg K f ky g gkpføg. Bæum g Svg h ø økg f , m Thm h ø gg

34 (3) Fgu 24 v hvk g ASSS-kmmu buk høy/v v f pb k p g mg gjm v h kg f fkj bg ugfbhv c. D v hv k kmmu p p g mg mmk m gjm. Kmmu m h høy ugf gjm fgu 24 v øvgv h v ugf å gj v. Fgu 24. P g mg ( pg ). N fugf kk vkvg. Avvk f gjm kg f fkj kgug, bg ugfbhv, pjku g bgvvgf. K p bygg Dm K ku buk k v k p g mg m gjm (kg f fkj ugfbhv c), må fugf p g mg h øk m m g k p bygg. M må Bg g S h u fugf p g mg m hhv m g g k p bygg m ku buk mm v k p g mg m gjm. I 2009 buk 8 v ASSS-kmmu ø v k p g mg gjm. D økg f 2007 g 2008 hhv 5 g 6 v ASSSkmmu buk ø gjm

35 3.5. Kmmuh (1) Fgu 25 v m fkj mm ASSS-kmmu å gj bg ugfbhv p bygg kmmuh. I 2009 v ypuk S m 103,3 p v gjm g O m 96,5 p. Fgu 25. Kmmuh. Bg ugfbhv. Ik. Lgjm = 1, Fgu 25 v gå bg ugfbhv kmmuh h g v ASSS-kmmu mmk m gjm

36 (2) Fgu 26 v ASSS-kmmu fugf kmmuh mmk m gjm m v på m g k p bygg. A kg f fkj bg ugfbhv, pjku g bgvvgf. D by kmmu m gg v gjm fgu 23 gå fv å h jbu f kmmuh m gg v gjm g vc v. Fgu 26 Kmmuh ( jbu ). N fugf kk vkvg. Avvk f gjm kg f fkj bg ugfbhv, pjku g bgvvgf. K p bygg V v fgu 26 b v Bæum m 2009 h fugf kmmuh m v høy gjm. Bæum fugf v m g 15 k høy p bygg gjm. D v S g Bg m 2009 h v fugf kmmuh mmk m gjm. S fugf v m g 310 k vhøy p bygg gjm, m fugf Bg v m g 300 k u gjm. D v b Dmm m h økg f , m S h ø gg

37 (3) Fgu 27 v hvk g ASSS-kmmu buk høy/v v f pb k kmmuh gjm v h kg f fkj bg ugfbhv c. D v hv k kmmu p kmmuh mmk m gjm. Kmmu m h høy ugf gjm fgu 27 v øvgv h v ugf å gj v. Fgu 27 Kmmuh ( pg ). N fugf kk vkvg. Avvk f gjm kg f fkj kgug, bg ugfbhv, pjku g bgvvgf. K p bygg V v fgu 27 k ASSS-kmmu buk m v k kmmuh gjm. V gå vvk f gjm upåvk v kvå. I 2009 v b 1 v ASSS-kmmu m buk ø v k kmmuh gjm. D mm m 2008, m v g ASSS-kmmu m buk ø gjm på kmmuh I 2009 å Dmm høy m fugf m v på m g 150 k m p bygg gjm, m K g Tmø å v m fugf m v hhv m g 310 g 300 k v gjm

38 3.6. Shjpj (1) Fgu 28 v væ fkj mm ASSS-kmmu å gj bg ugfbhv p bygg hjpj. A ASSS-kmmu h 2009 bg ugfbhv m v høy gjm u S m å på 99,7 p v gjm. Ugfbhv O v æg høy m 154,8 p. Fgu 28. Shjpj. Bg ugfbhv. Ik. Lgjm = 1, Fgu 28 v gå hv bg ugfbhv h g v mmk m gjm. Eg ugfbhv v m kv mukug v kmmu ubuk. Fgu v f h ugfbhv hjpj gå m fh gjm Svg, O g S, m ugfbhv hjpj h øk m Dmm

39 (2) Fgu 29 v ASSS-kmmu fugf hjpj mmk m gjm m v på k p bygg. A kg f fkj bg ugfbhv, pjku g bgvvgf. D by kmmu m gg v gjm fgu 23 gå fv å h jbu f hjpj m gg v gjm g vc v. Fgu 29. Shjpj ( jbu ). N fugf kk vkvg. Avvk f gjm kg f fkj bg ugfbhv, pjku g bgvvgf. K p bygg V v fgu 29 v O g Fk m h høy fugf hjpj O h fugf m v m g 320 k høy p bygg gjm, m v f Fk v på m g 310 k p bygg. D v S g Svg m 2009 h v fugf hjpj mmk m gjm. S h fugf m v m g 380 k v p bygg gjm, m v f Svg v på m g 270 k p bygg. Tmø g S h ø økg f , m Thm g Dmm h ø gg

40 (3) Fgu 30 v hvk g ASSS-kmmu buk høy/v v f pb k hjpj gjm v h kg f fkj bg ugfbhv c. D v hv k kmmu p hjpj mmk m gjm. Kmmu m h høy ugf gjm fgu 30 v øvgv h v ugf å gj v. Fgu 30. Shjpj ( pg ). N fugf kk vkvg. Avvk f gjm kg f fkj kgug, bg ugfbhv, pjku g bgvvgf. K p bygg V v fgu 30 kmmu m v høy k buk m v k hjpj kmmu m v k. S k g u fh kmmu m gå h v v k. Dm Svg g Bæum ku buk k v k hjpj m gjm (kg f fkj ugfbhv c), må fugf hjpj h øk m hhv m g 380 g 320 k p bygg. M må Fk h u fugf hjpj m m g 480 k p bygg m ku buk mm v k hjpj m gjm. I 2009 buk 6 v ASSS-kmmu ø v k hjpj gjm. D v mm m 2007 g

41 3.7. Bv (1) Fgu 31 v fkj mm ASSS-kmmu å gj bg ugfbhv p bygg bv. A ASSS-kmmu m uk v Bg, Thm g Bæum h 2009 bg ugfbhv bv m v høy gjm. Ugfbhv v høy Dmm m 111,8 p v gjm, m ugfbhv v v Bg m 97,3 p. Fgu 31 Bv. Bg ugfbhv. Ik. Lgjm = 1, Fgu 31 v gå hv bg ugfbhv h g v mmk m gjm. Eg ugfbhv v m kv mukug v kmmu ubuk. Fgu v f h ugfbhv bv gå m fh gjm Thm, O g Bg, m S v ASSS-kmmu m økg. (2) Fgu 32 v ASSS-kmmu fugf bv mmk m gjm m v på m g k p bygg. A kg f fkj bg ugfbhv, pjku g bgvvgf. D by kmmu m gg v gjm fgu 32 gå fv å h jbu f bv m gg v gjm g vc v. Fgu 32. Bv ( jbu ). N fugf kk vkvg. Avvk f gjm kg f fkj bg ugfbhv, pjku g bgvvgf. K p bygg V v fgu 32 v Bg g Thm m h høy fugf bv fh gjm Bg h fugf bv m v m g 260 k høy p bygg gjm, m v f Thm v m g 200 k. D v Bæum m 2009 h v fugf bv mmk m gjm. Bæum h fugf bv m v m g 170 k v p bygg gjm

42 Bg g k h ø økg f , m Svg, S g Bæum h ø gg. (3) Fgu 33 v hvk g ASSS-kmmu buk høy/v v f pb k bv gjm v h kg f fkj bg ugfbhv c. D v hv k kmmu p hjpj mmk m gjm. Kmmu m h høy ugf gjm fgu 30 v øvgv h v ugf å gj v. Fgu 33. Bv ( pg ). N fugf kk vkvg. Avvk f gjm kg f fkj kgug, bg ugfbhv, g/pv k, mpåkg, pjku g bgvvgf. K p bygg V v fgu 33 kmmu m v v k buk ø v k bv kmmu m høy k. Dm Bæum ku buk k v k bv m gjm (kg f fkj ugfbhv c), må fugf bv h øk m m g 290 k p bygg. M må Bg h u fugf bv m m g 350 k p bygg m ku buk mm v k bv m gjm. I 2009 buk 6 v ASSS-kmmu ø v k bv gjm. D økg f 2007 g v ASSS-kmmu buk ø gjm

43 3.8. Bfkgpg g fmg uvkg ugfbhv Bfkguvkg g pg V v fgu 1 fv k k bfkgvk vk fm m 2016 ASSSkmmu v. I ASSS-kmmu fv bfkgvk på 9 p fm 2016, m v fv vk på 4 ½ p. Av ASSSkmmu S m h ø fv bfkgvk m 11 ½ p g Fk m h v m 5 ½ p. Fgu 1 Ibygg Ogå p f h bfkgvk væ k høy ASSS-kmmu v. I 2004 v bygg ASSS-kmmu 9 ½ p v 2010, m bygg v v 4 p v. Av ASSS-kmmu v S m h høy vk f g Fk m h v. I S v bygg ½ p v 2010, m Fk v bygg 5 p v. Fgu 2 v vk bygg 0 5 å ASSS-kmmu g v. I gg gå ASSS-kmmu m høy g v vk

44 Fgu 2 Ibygg 0 5 å V ASSS-kmmu fm m 2016 k fv k k vk bygg 0 5 å kmmu v. I ASSS-kmmu fv vk bygg 0 5 å på 12 ½ p fm 2016, m v fv vk på 4 p. Av ASSS-kmmu Dmm m h ø fv bfkgvk gupp m 18 p g Bæum m h v m 2 p. Ogå p f h vk bygg 0 5 å væ k høy ASSSkmmu v. I 2004 v bygg 0 5 å ASSS-kmmu 11 ½ p v 2010, m bygg 0 5 å v v 1 p høy. Av ASSS-kmmu v O m h høy vk g Fk m h v. I O v bygg 0 5 å 18 ½ p v , m Fk v bygg 2 ½ p v. Fgu 3 v vk bygg 6 15 å ASSS-kmmu g v. I gg gå ASSS-kmmu m høy g v vk. Fgu 3 Ibygg 6 15 å V bygg 6 15 å fv å øk k k fm m 2016 ASSS-kmmu v. I ASSS-kmmu fv vk bygg 6 15 å på 8 p fm 2016, m v fv gg på 2 p. Av ASSSkmmu O m h ø fv bfkgvk gupp m 16 ½ p g Tmø m h v m u-vk. Ogå p f h vk bygg 6 15 å væ k høy ASSSkmmu v. I 2004 v bygg 6 15 å ASSS-kmmu 2 ½ p v 2010, m bygg 6 15 å v v 1 ½ p høy. Av ASSS-kmmu v Dmm m h høy vk g Bg m h v. I Dmm v bygg 6 15 å 7 ½ p v , m Bg v bygg 2 ½ p høy. Fgu 4 v vk bygg å ASSS-kmmu g v. I gg gå ASSS-kmmu m høy g v vk. Fgu 4 Ibygg å

45 V fm m 2016 fv bygg å å øk m g k my ASSSkmmu g v. I ASSS-kmmu fv vk bygg å på 29 ½ p fm 2016, m v fv vk på 28 ½ p. Av ASSS-kmmu Tmø m h ø fv bfkgvk gupp m 41 ½ p g K m h v m økg på 22 p. I p f h bygg å g ASSS_kmmu, m h øk v. I 2004 v bygg å ASSSkmmu m g mm m 2010, m bygg å v v 4 p v. Av ASSS-kmmu v Tmø m h høy vk g O m h v. I Tmø v bygg å 12 p v , m O v bygg 4 ½ p høy. Fgu 5 v vk bygg å ASSS-kmmu g v. I gg gå ASSS-kmmu m høy g v vk. Fgu 5 Ibygg å V bygg å fm m 2016 fv å gå m ASSS-kmmu v. I ASSS-kmmu fv gg bygg å på 8 p fm 2016, m v fv gg på 5 p. Av ASSSkmmu S m h ø fv bfkgvk gupp m 2 p g O m h v m gg på 14 p. I p f h ASSS-kmmu hgg bygg å m v h h økg. I 2004 v bygg å ASSSkmmu ½ p høy 2010, m bygg å v v 4 p v. Av ASSS-kmmu v Bæum m h høy vk g O m h h ø gg. I Bæum v bygg å 14 p v , m O v bygg 11 p høy. Fgu 6 v vk bygg v 89 å ASSS-kmmu g v. I gg gå ASSS-kmmu m høy g v vk

46 Fgu 5 Ibygg v 89 å V fm m 2016 fv bygg v 89 å å øk m ASSSkmmu v. I ASSS-kmmu fv økg bygg v 89 å på 23 p fm 2016, m v fv økg på 26 ½ p. Av ASSS-kmmu Bæum m h ø fv bfkgvk gupp m 50 ½ p g O m h v m 12 ½ p. I p f h ASSS-kmmu hm g mm vk bygg v 89 å m v. I 2004 v bygg v 89 å ASSS-kmmu 19 ½ p v 2010, m bygg v 89 å v v 20 p v. Av ASSS-kmmu v K m h høy vk g O m h v. I K v bygg v 89 å 33 p v , m O v bygg 14 p v. V h fug TBU bggppgg f hv kmmuk ugf påvk v mgfk uvkg. M uggpuk fkg v køk, k b f bygg gå. D v fu ugf bhg føg gupp 0 5 å. I TBU pp f p 2010 bg bu fugf p bygg uk gupp V å buk p bygg g vfø på g f bfkguvkg fmv, k v bg mgfk f hv kmmu. Dmgfk v hv my bu fugf må øk å fmv g kmmu vfø g kgg på mm vå m f gjm 2010 g fu pukv k. Fm 2016 bfkguvkg bu fugf ASSS-kmmu må øk m m g 9 p f å ku vfø g kgg f D k m v m må h økg på 4 ½ p. I b 5x h v å hv v ugjø 2010-k

47 Fgu 5x ASSS-kmmu Dmgfk 1000 k V føg bgg v ASSS-kmmu gjm må øk fugf m m g m k åg f å ku vfø jbu på vå m gjm g kgg f F bæ økg fugf på m g m k, hvv m g m k k hfø gupp v 66 å, m g m k gupp 6 15 å g m g m k gupp 0 5 å. Pg mgfk v v gjm p. F 2011 mgfk bg m k, m k f 2016 bg 960 m k. Bå å gj gupp 0-5 å g 67 å g v fv åg vk ugfbhv v v fm m 2016, m fv øk åg vk ugfbhv ky gupp 6-15 å. Fm m 2016 v ASSS-kmmu, m mf m g 1/3 v bfkg å f u hvp v vk ugfbhv på b. D k fkj mm hv vk ugfbhv mm ASSS-kmmu g kmmu v. Øk ugfbhv f guk g bhg ugjø k høy v vk ugfbhv ASSS-kmmu f kmmu v, m m f f gupp. D gå fm v b 5x. Tb 5x Økg ugfbhv f f på ASSS-kmmu g v. M k AR S S 61 S u u3 S m m 68 S å å k å å+ m mv u TBU p bgg f kmmuk ky mgfk uvkg må bk m m gv g m kk v. V v uk gj ø g f kmmuv bgg m gjø kp

48 - 48 -

49 4. Rubuk g kv - jmå ASSS-vk I kmmupp p jmå g k p kmmu g buk k kkuv ugf f h p KS h gj bgg (y kkjkff) f ugf. D f 2009 f k kkj på ugf, g k f bu/-kg fugf b m høy (m b buk vå ufg). I v hvpp p k f ASSS-kmmu m f p f hv k. N v f h p g k v b f D v pp g kmmu gug f å vu jmå v mmk m ASSS-kmmu, fh kv pg g k. D gj uvg v k m p, g m j f k kmmu, m kmm g fkg f 1 g 2 hvpp ( kum), g kmmupp. D ub kmmupp f hv kmmu, jmå gjmgå g m på f kkmmu g f ASSS. D kp pp b på K-k f 2009 pub p. 15.ju Guk Hhvug v jmå Tjpf f ASSS-kmmu v vj mm kmmu, bå fh ubuk g u. Nj mvj mm ubuk g u. D k væ f åk. SØF h yg gj y på ppg f Ugk m uuj guk (SØF-pp. 01/06) Hvykk f y u guk å pg v byg b. Sb må mmhg m uvkg kmmu økmk mmbg. I 2002 g 2003 v ku vk vk kmmuk m k g ukj f k. I 2004 g 2005 v kfg vk bå m k g f k, m øk k b g by å yk økmk b f å m vk fu. Sb u p v, m by m ubuk h vk k m v, k få m kmmu h p guk p m v mm økmk mmbg. Kmmu gg v j, ugvå f g gjmg øvå p. åvk, kuku m.v. mm m k påvk ubuk g u. A kmmu bkm h fku på g f å u kkv pbm køp. F v kmmu p bkmg b må gkg ppkv

50 D må m h ppmkmh ASSS-vk puvg. Kmmu kug p f å f øg m g b mug æguby f kpb kmm. H h kmmu uvkgp. KS v p pk på g v kmmu h kum h k m v m puvg å vk ægmå. KS pk på gå Tjpp f D gå j ufg å få b k m u puvg g øk u. Skvk ASSS mg kmp vk. D uf hv på k g u, g b å øk kv på gug gjm g øfg g p Fukj m gå jmå Tjmå k h føg fukj: 202 Guk 214 Spk ASSS-vk g KS bø hv g SSB m øk m ugf guk pk kk gkpfø på g fukj (214), m by mm fukj (202) m æ guk. D hkmg ugf puvg g pgupp fø på fukj g pk på fukj Tjpf I k S A S S S P g / b h v : R u b h v k 1, D k g g A v m p u v 6, 7 P u k v / h k N f u g f, k U f y k G j m g g u p p ø 1 3, 9 G j m g g u p p ø 1 4, 5 Å m p. v p u K v N j p ø v 5. ( p 7 8 N j p ø v 8. ( p 7 5 E k m ( k, m m k 3, 8 L æ g m j ø, T v L æ g m T v 4, 2 M v j 4, 0 F g g v g 3, 3 S y k f v æ 0 9 7, 8

51 g p. v k u g v g p å m g v å 2 g 3 u m m, f p å m g v å 3, 4 g 5 u m m, k g g k ) j ø 7. g

52 g )f g ) S j p ø v Pg/bhv Ik v hv kmmu f k f uk jmå g vp bå k kmmu pg g ug f å kk øvg bhv. Fgu 34

53 D fø fgu v uvkg v fugf, k p v f fukj f p D mmg kmmu m Kmm V v fø fgu kmmu h h økg. Thm kmmu m v økg f K h høy fugf, m Thm g Dmm gg v. D fkj på k p v på høy g v kmmu Dkgg Ik v hv v mågupp() f bu m m j Fgu 35 Fgu v uvkg v v m få puvg p f å Kmm D må m h h ppmkmh vk. Uvkg v øk f f kmmu m uk v Dmm g S. O gg høy vk, Thm v. Fgu 36 Fgu v pf mm g m p. v m puvg. F 2009 gj åm p v m puvg bå f KOSTRA-fukj 202 Gukuvg g fukj 214 Spk

54 Kmm Fgu v Tmø, Fk g Svg buk m puvg fh æm kmmu. F 2009 gj bå f KOSTRA-fukj 202 Gukuvg g fukj 214 Spk Pukv/hk Ik v u fm v p, fm g vg, p buk v j p bygg kmmu. Fgu 37 Fgu v uvkg v vkh k. V Svg g Tmø gg høy. Svg kmm bkmgp m h øk k. Fgu 38 Fgu v uvg åvk p Ogå h gg Tmø g Svg høy Uyp jk Uyp økk upp k p u pg, kgg g pukv/hk, m k kk p u vkf

55 Fgu 39 Fgu v gjmg guppø Skuku g kø m må g k gjø g v ku vk my på u. F 2009 gj bå f fukj 202 Gukuvg g fukj 214 Spk. Fgu 40 Fgu v gjmg guppø f D mm vug m fgu 16 v gå gj h. F 2009 gj bå f KOSTRA-fukj 202 Gukuvg g fukj 214 Spk. I fgu v Fk g Svg u. Smm m Dmm g Bg 4 kmmu m h ø vvk mm guppø f g Kv Kvk måg v kv b på bjkv k, u v buk- g mbuøk, m.v. Fgu 41 Fgu v mg på vå 2 g 3 j pøv f 5.. Nj pøv på 5. 3 mgvå 1 v g 3 høy. H gg Bæum m høy på mgvå, vg høy. O umk g gå m høy mg på vå 2 g 3. Fk g Dmm gg vg u. Fgu 20 Nj pøv 8. (NB! Ikk 10. )

56 Fgu v mg på vå 3-5 f 8.. Nj pøv på 8. 5 mgvå 1 v g 5 høy. Fkj mm kmmu m g m f 5. m må vvk. Kmm Fgu v uvkg f hv kmmu p f fg mmkk, gk g k hvmå. Sm f j pøv gg Bæum m b u. H k kmmu v å u uvkg g kmmu ku m gk m vk v. I fh u k u m m m f å b uffkv f kmmu. Kmm Fgu v u f vuøk på v, mvj g fgg vg bå f 7. g 10.. D må vvk f. Gjmgå høy fh h v på v. Fgu v v ufg å få b u på fgg vg kmmu

57 Kmm Sykfvæ h f kmmu 9 v 10 kmmu f vvk mm g g m g PAI-g. Tmø g Thm fgu v v m f PAI, m mu pp. D v væ vkg f kmmu å y u f å ku æm g vk. Thm ppy pu på b m pp h ykfvæ på 8,7% 2009 g kk 9,7% (PAI). KS m gu å uøk kv æm 8 v 10 kmmu buk g g kk gjgg kk Bhg Hhvug v jmå A kmmu g på v må m å h fu bhgkg fh v. D f jbb v f å g f m øk p, bu. A b f påkg g kuu m bhg fh vb 1-5 å g v 60 %, g mg v kmmu h p ppgg f gupp. Ehk (k.bu fug p k pphm kmm bhg) h øk f k v kmmu, m h mm ugf m fj, g h v hk. Rkug v fgp ufg f kmmu, v m fkj. Uvkg f k pv, m f gg på vå m fj, h gg føkæ. A h ymk b f å bh g ku. Vkh v gå, g vhg my v uku på bhg g gg Fukj m gå jmå Tjmå Bhg h føg fukj: 201 Føk 211 Syk bu føkb 221 Føkk g ky Tjpf Bhg 2009 I k LS v v

58 _ H ø y v k 09_ P g/ bh v: N f u gf, k k ku v ug f, p p. byg g 1-5 å, b h g _K ,- _K ,- _K ,- _D k g g

59 D k g g 1-2 å (K mm u + P v )_ 70, 8 %_ 87, 8 %_ 77, 4 %_ D k g g 3-5 å (K mm u + P v )_ 92, 8 %_ 99, 2 %_ 96 % A b f p åk g g ku

60 u m b h g f h v b 1-5 å_ 60, 2 %_ 76, 1 %_ 66, 1 % P u kv / h k K g bu f u gf (fu k j 201 æ f

61 ), k k ku v ug f, p. k g pp h m k mm u b h g _K. 32,- _K 38,- _K 35,- K g pp h m p å v k b v k mh (f. 201 ) k

62 mm u b h g _ m _ m _ m K g pp h m p å v k b v k mh (f. 201 ) pv b h g _ m _ m _

63 m Kv _A m g kj fø k æ u g b v k mh _ 27, 3 %_ 42, 2 %_ 33, 7 %_ A m 30 %_ 46, 9 %_ 37 % A m b v k 4, 8 M b f 4, 7 5, 1 4,9

64 f ø k æ u g f g u g m b - g mh b h g _ 6,9 %_ 13, 5 %_ 10, 3 % Sy kf væ _9, 5 %_ 18, 8 %_ 12 % B uk f h (Gj. g kå på k f 1-6, hv 6 m f øy )_ 4,5 _5, 1 h ( G j. g k å p å k f 1-6, h v 6 m

65 u g m b f ø y ) Pg/bhv Ik v hv kmmu f k f uk jmå g vp bå k kmmu pg g ug f å kk øvg bhv. Fgu 42 N fugf, k kk ug. bhgk p b 1-5 å D f ufg ky å y ygfmj ky bhgj. D ky m ubyggg m h pågå å. Sp fh fugf h v g k væ vkg å mmg. Kmmu øf gj på mg p g pph p m k øk føpg kk å buk. Tjpf h kv k, m b kk kmm yg Dkgg Ik v hv v mågupp m m j Fgu 43 A b 1-2 å m bhgp, kmmu

66 Fgu 44 T, b 1-2 å m bhgp ASSS-kmmu h f å uv bhgbu, g f ppg å h fu kg fh p. Thm m h g kg h øk å. Dmm, K, Bg g Tmø h kk g f fj å, m h h økg f D h m ubygggk h væ uk, b uk g f m øk p k v. Fk m gg u 70 % kg h kv p m pø p. Kmmu h h kk pg m økg v bgupp. M O, S g Thm v h kfg vk bgupp. Smg ppv mg kmmu g f f øk p. Fgu 45 A b 3-5 å bhg, kmmu 2009 Fgu 46 T, b 3-5 å bhg, kmmu , Dkgg f b 3-5 å v 92 % f kmmu, g h fu bhgkg h kmmu. Fk g O h øk m å, bgg m c 3 %. A kmmu, um Fk h v k vk bgupp, m f b ufg f kmmu vk. D kv bå fh ubyggg g bmg. Sp kmmu m vk m, m O g S, g m f h v v kgg v mk fmv. A b f påkg g kuu m v gå påvk bhv, g gu å g ø gupp v øk p. H h O g Dmm g uggpuk, m kmmu kkj v ppv ø pågg v. Fgu 47 A b f påkg g kuu m m bhgp fh vb 1-5 å, 2009 f kmmu D y k, b 1-5 å g kk b 0 5 å m h væ buk g. D y k m p, g u v øk f ASSS-kmmu D m

67 fgu v, v fkj kmmu mm. Dmm kmmu m h høy bhg. K g Thm h gå høy bhg. Dmm h jbb ymk v m å ku gupp bhg. T v b bhg O g Dmm m h høy m c 23 % b m vbkgu. R v kmmu vk gg f 10 % g v. Bg g Svg h h ø vk 0-5 åg gupp å, m på k k g g ug øk pø. Fk h øf fm b m påkuvkg f fb k f gupp 4-5 å. D k må kmmu, g æg m vk bgupp h v h væ ppmkmh fh Pukv/hk Ik v u fm v p, fm g vg, p buk v j p bygg kmmu. Fgu 48 Kg bu fugf (201), k kk ug. kmmu bhg p kg pphm (k) Fgu 49 T kg bu fugf (201), k kk ug. kmmu bhg p kg pphm (k) D k m hv pphm bhg k kmmu. Ik påvk v mg fk, m vkg ugvå g ø, vkh, ø på bhg g h g ubygggk. Ugf v f 32 k f S 38 k f Bg. D kmmu gå hv v k å gj ug g vkh. Bg h vg høy m fgug g byg høy vkh S. D fk m m på å fk fkj mm ypuk fh ugfvå. Fgu 50 Kg pphm p åvk kmmu bhg (f201)

68 Fgu 51 Kg pphm p åvk kmmu bhg (f201) Fgu 52 Kg pphm p åvk pv bhg (f201) Ik kg pphm p åvk k m pukv g kv, g pfk vkh bhg. Lv k høy vkh g m. D k påvk gå ugf, m bkv g. I kmmu h vkh øk, Bæum, O g Tmø, m kmmu h u vkh. F å vkh høy kmmu pv bhg. M h v v kmmu gå vkh pv bhg pp. Nå gj vkh h my m gg, bå fh bhg ø g gg k bhg. Rkug ufg fh vkh bhg, kmmu ppg p h pbm m å ku p. Dm k m på k bå m uggpuk f å øf pukv m k på hv j g g u buk, g fh kv g b gg på vk

69 Kv Kvk måg v kv b på bjkv k, u v mbg bukuøk, m.v. Fgu 53 A m føkæug, kmmu 2009 Fgu 54 T m føkæug,

70 Fgu 55 A m føkug, p.u.- fgu D vj mm kmmu å gj m føkug. Thm h høy, g h h v g. Bæum, O, S g Svg m m m å ku. K h h ø vk føkæ å. D k påvk ugfvå k, g mg k m m mugh f å bygg kvv g bu bhg. A kmmu jbb kv f å ku g bh føkæ, m mg fh m påvk kug. Sp g bmk by my, g g kk påvk æg g v kmmu k. Fgu 56 A m bvkmh bhg, kmmu 2009 Fgu 57 T m bvkmh bhg, A m bhg v, g v. O h høy g h øk jv å. K g Dmm h øk m. Fk g Tmø h gg f fj, Tmø h k høy m O. E h kmmu ppgg f fj. My y på hv kmmu h få pp m på k bhg, å v bh g ku m bhg. F kmmu h g pjk k f å yk m g bh m bhg. Fgu 58 Sykfvæ, kmmu 2009 Sykfvæ m f kmmu v. D v vj mm kmmu, g Tmø æ høy fvæ kk gå my pp. A kmmu

71 h øk ykfvæ mmk m D f h øk m c 1 1,5 % f fj, b f Svg m h m mm ykfvæ m fj. Bå k g fh påvk ykfvæ. Abmkuj påvk, g gh v v gå E g kmmu h f kfg ubyggg g h ufg m kug v fgfk. N m kkj gå påvk ykfvæ. A kmmu jbb ymk g kv f å u ykfvæ g øk ævæ. Ov p å få hv k vk, vu g gjø vu g. Fgu 59 Bukfh 2009, Fk, O, Dmm, S g Tmø 2009 Hvp v kmmu h gjmfø bukuøk på g pømå;, hv føy u m bhg b gå? g bukuøk. D kmmu h h k h v g m 6- k m buk bkmmu. Sk gå f 1, m v væ g, 6 væ g. Bukfh g f bhgmå v høy g f (på 4,8. D v f fm kmmu ASSS-vk gå. M vj åp fkj mm kmmu, hv f/f ppv j. S h m føy f, fug v Fk. O h m føy f å fj, h gå f c på 5 4,6. D vkg m bukuøk å h g m f fh pømå k bhg g kmmu h ufg fh. Smg yg å føg uøk v å bhg m gjø g v. Hv kjg bhg m føy buk v? Fgu 60 Mbfh, kmmu 2009 Mbfh h f g f kmmu. ASSS-kmmu g m k pp på mbfh. D m kk buk bkmmu gg pømå: hv føy u m buj? uøk. M kk kmmu gjmfø mbuøk hv å. Av fm kmmu m h u gg gk jv. V k kk mmhg m ykfvæ ugvå g Bv I v hvpp p kk f ASSS - kmmu m. Ik p hvkg f å g k v ku f Pgmkm h bu k by k f j kk ugf. Bv h kk k på vå. KS h f h k f SSB g kg ugf. D v pp g

72 gug f å vu g jmå v mmk m ASSSkmmu, g fh kv pg g k D gj uvg v k m p, g m j f k kmmu, m kmm g fkg f 1 g 2 hvpp ( kum), g kmmupp ( pp p kmmu). I kmmupp p jmå g k p kmmu. D gå k kmmu v på k gjm f ASSS - kmmu, g KS kmm jpf. D g kmm D 3 b på K pub 15. ju Hhvug v jmå Tb u v pv g f f gjm v ASSS kmmu vkg k f bv. I k P g A S S S Ø k m k k : N f u g f, k k k % N f u g f ( f 2 4 4, g - 2 % B u f u g f p. b ( ) + 6 % B u f u g f p. b p p u B u f u g f p. b u f % A k : A b å v b f k - 1 % B m u ø k f % A b m b v k f % A u g f ; - k b h + 8 % A u g f ; b m b + 2 % A u g f b m b - 5 % A b v k f f + 3 % A b v k u f f m - 6 %

73 u g. p b y g g å, b v j ) k k k u g. p. b b v g f m ( ) p p g f m ( ) gb å, p b å g ( f ) ; p p g f m ( f ) ; u f p p g f m ( f ). m

74 Økg fugf bvj p bygg 0-17 å, v m g pvk p, g v fbu fugf p b ppg fm. (Økg kmmu f f : 10,5 %). N fugf p b bv h m gå m 2 p p g fj ø- g pvk på 10,5 p, gg på -12,5 p. B m uøk g b m bvk fh bygg 0-17 å h øk m hhv 26 g 19 p f N fugf kbhg v fugf bv, h øk m 8 p f D må mmhg m b m uøk g m k h øk. A v bvk m uf ppg fm u m 6 p f Sykfvæ bv ASSS- u m 13 p f H m uk, bå h f PAI g KS g kmmu g bkmg. Ek kmmu mg gå f v å åp. I b gj mmgg v k bvj 2009 mm gjm f ASSS kmmu g gjm f øvg kmmu, hv ASSS kmmu h uf gjm. I k G j. A S S S G j. u / A S S S A S S S p v g j N f u g f p % N f u g f ( f % A b m b v 4, 1 4, % B u f u g f p % B u f u g f p %

75 b y g g å, b v j 4 4, g ) p. b b v k f. b å b p p g f m ( f ) b u f p p g f m ( f ) Smmgg v ASSS kmmu buk 9 p m bv p b 0-17 å v øvg kmmu g på v bvb gupp 17 p v ASSS kmmu gjm. ASSS kmmu h 35 p høy bu fugf p b ppg fm øvg kmmu, m bu fugf p b uf ppg fm m g på mm vå ASSS m øvg kmmu.

76 Fukj m gå jmå Tjmå Bv h føg fukj: 244 Bvj 251 Bvk fm 252 Bvk uf fm Tjpf v f vk I k LS v v v k_p v g/ bh v: R u b uk - f v u gf k p _ byg Hg øf y k j v, f h b g

77 v k ug fb h v jf k økk k y m._ 0,8 3_1,20 _1, 000 _A b 0-17 å v bf k g_2 0,0 _25,9_ 22, 9_ N f u gf p byg g 0-17 å, b v _3 765

78 _6 157 _5 195 _D k g g A b m u øk f h byg g 0-17 å_ 2,1 _4, 0_3,0 A b m b v k fh byg g 0-17 å_

79 2,7 _5, 6_4,1 A b 0-5 å m b v k v b 0-17 å m b v k_1 7,7 _25,1_ 20, 7 A b m k fm øp v å % v k

80 17 å_ 49, 2_7 5,2 _65,8 A b m k u f hj mm øp v å % v b 0-17 å_ 0,9 _1, 7_1,4 P u kv / h k Bu f u gf p

81 b (24 4)_ _ _ _ B u f u g f p b p p g _ _ B u f u gf p b u f pp g fm (25 2)_ _ _ K v Syk f væ _6, 2_1 1 1, 3 M b f h -B u k f h 3, 5 3, 5 3,5

82 f 9,6 m ( ) Pg/bhv Ik v hv kmmu f k f uk jmå g vp bå k kmmu pg g ug f å kk øvg bhv. Fgu 61 A b 0-17 å v bfkg Fgu v hv v kmmu bfkg m pmæmågupp f bvj. Bg, S Thm g Tmø h h vk gg b 0-17 å v bfkg. Fgu 62 N fugf (k kk ug) p b 0-17 å, bvj Fgu v fugf bvj p bygg 0-17 å. Iku bøp fukj 244, 251 g 252. Fk, Bg, O, Dmm, K, Bg g Tmø h h jv økg v ugf å S h h ukj f g vk økg f , m Svg h h vk ukj f Føg kmmu h kmm: O: N fugf k fmkmm fgu 12 h m v f på g æ ugf. Økg f u byg g h mmhg m buk bv g yg f Eg f v m væ bkj. N fugf må m b bv h m hv å 2004 øk m pgg. Thm: Thm h h mk økg hk Økg ky b m k ppg fm g h mmhg m pk fh

83 å f kvk m hjpk ppg fm, bkv gv. I mm p h Thm h ukj fugf p b m k uf ppg fm. U f hyp m f mmhg mm øk vkåpbm g ubuk bv, k mmhg mm fugf bv 0-17 å 2008 g vkåk (k b bg g m 2008), uøk fgu u. A kmmu m bgg. Søy fugf bv p bygg 0-17 å p kmmu, g zc-zc -j vkåk f hv v kmmu. Kmmu g vkåk, v. øk vkåpbm. Kjkff = 0,1576 Fgu v k mmhg mm øk vkåpbm g ubuk bv. Kjkff, m v g v mvj mm ( f fug. p b å g vkåk), b 0,1576. F k væ g mmhgmå kjkff væ æ 1. Fgu v kmmu m bg vkåpbm (v vkåk) k h høy ubuk bv p bygg 0-17 å, g mv; kmmu m høy vkåk (mf vkåpbm) k v v ubuk bv p bygg 0-17 å. Fgu 63 N fugf (k k ug) p b bv Fgu v kmmu m ugf (fukj 244, 251 g 252) bv-j f på b m uøk k ppgå. D fmkmm kk jpf, m upp pgk. Thm h høy vå på fugf p b bv, m Tmø gg v. Fk, Bæum, Dmm g S h h ukj h-k. D vkg å mmhg mm bhvk g fugf p b bv. Df k væ yg å pp hk uk j/k m ugjø jpf. Føg kmmu h kmm: Fk: D h væ økg b, g h væ ø økg ugf. Dm b ugf p b v Bæum: F guppk, ø fku på uy v y fh vvk (j, pykk h c) 2009 h fø ukj vå ugf Dkgg Ik v hv v mågupp() f bu m m j

84 Fgu 64 A b m uøk f. b å, p Fgu v b m uøk øp v 2009, p v bygg bv pmæmågupp (0-17 å). Dmm g Tmø h høy b m uøk, m Bæum g Thm gg v. Føg kmmu h kmm: Fk: Økg å ky g økg mg. D v å økg v mg på 11,5 %. Bæum: Ru v u bvkmh, g mk g vkmø m k k f mbp m bv h ø kukp m bv g bmå. Svg: Svg gg v gjm f kmmu vk fh b m bvk. A b m bvk gjm å v bkj økg å. Svg h j h høy bvf m h g kg fk. Gjm bv gjmgg g vug v k h uømm 2009 væ vg høy ømm. F b h få hjp gjm å, m v k vgh. D gj hvk b m fvg hjpk hjmm. Eg v få umk vkg på gjmk på bvk g kpf, m kk å k m v. Bg: Bvj h h øk m å kmm g k k vg pbmuvkg k fbygg. D måg k h mfø økg mg, uøk g b k. A b p uf fm h væ b p. D v væ ufg f kmmu å f kk k f k g mg ku ppå ffk fm v pv g h b k k k vu fbygg vj. Ogg byb kh mfø f b m mug åg mg ppg. D h fø f k må uøk æm. Fgu 65 A b m bvk f b å Fgu v b m bvk øp v 2009, p v bygg bv pmæmågupp (0-17 å). Tmø h høy b m bvk gupp 0-17 å, m Bæum h v

85 Føg kmmu h g kmm: O: Økg b m uøk g b m k yg f D ukk m mk m uvkg v g p, h øk fhv bkj. D u økg kmm jf f å f å å gg fhv b å U f hyp m f mmhg mm øk vkåpbm g b 0-17 å bv, k mvj mm bvb 0-17 å g vkåk (k b bg g m 2008), uøk fgu u. A kmmu m bgg. Søy bv-b v bygg 0-17 å p kmmu, g zc-zc -j vkåk f hv v kmmu. Kmmu g vkåk, v. øk vkåpbm. Kjkff = 0,2465 D k mmhg mm bvb g øk vkåpbm kjkff 0,2465, m g mmhg kff æh v 1. Fgu 66 A b 0-5 å k % v b k 0-17 å Fgu v hv v b m m bvj m gupp 0-5 å. Dkgg m f pub kk K, m fmkmm æbg ASSS-vk h gj f SSB. T f 2009 m kk gjgg fø hø 2010, å fgu vf Hk m k å få b v hvk g j kmm g ku k. Tmø h 2009 høy b m bvk gupp 0-5 å, m Svg g Thm gg v. Føg kmmu h g kmm: Fk: V gg f Bv h f 2008 væ m mbpjk m bhg, hj g PPT. D bu v hv bø ku u uvkg. D m f g å u f pjk. Bæum: G fbygg k, uv k g k k kmmu, m uk k vfgg f/fmjvkmh f bvj gjø b gupp 0-5 å m k v

Forord. Solveig Osborg Ose

Forord. Solveig Osborg Ose F SINTEF h på pp f Ab- vf jmfø vu v m u. Pj f v NAV jm pmm FARVEføm b vf. I vu uø hv m j vmh m h m u hv f vmh NAV Abv h m u. D, umjm, vju pøjmuø. Pj jmfø p pmb 2012 pmb 2013. Såv J W. Lpp h væ pj jmfø

Detaljer

OG Lørdag 9. Juli. Hvem har. ansvaret. som sto det nasjonale forfall midt imot for at or&,e

OG Lørdag 9. Juli. Hvem har. ansvaret. som sto det nasjonale forfall midt imot for at or&,e Fu A Sø Sf upjh 2014 21 Mj8 N 24 G Lø 9 4 D h V v v p v u m h h hv v hj SVGERKRMNALTETEN» b: «LANDS m jø f høy uv fh m v TyS pusj 1945 vf SpØm: «HVA SKAL MAN KRMNALSERE G HVA KKE?» E u b m v p ( m f v

Detaljer

Prester fra MHS har et bredere, globalt perspektiv. Misjonsmarka 4:5 2012 FRA MHS TIL BIBELSELSKAPET

Prester fra MHS har et bredere, globalt perspektiv. Misjonsmarka 4:5 2012 FRA MHS TIL BIBELSELSKAPET P f MHS h bd, b ppkv Mjmk 4:5 2012 FRA MHS TIL BIBELSELSKAPET MISJONSMARKA LEDER MISJONSMARKA INNHOLD LEDER BAKOVER OG FREMOVER Mjk v d væ ud uvk, påvk v f økmk kjku hfk, k db kuu km. D m 2012 yd k, mjk

Detaljer

Balansert MålstyringM Fra visjon til virkelighet. En metode for å klargjøre visjon og strategi, drive endring og gjennomføre strategien

Balansert MålstyringM Fra visjon til virkelighet. En metode for å klargjøre visjon og strategi, drive endring og gjennomføre strategien B MåyM F vj vkh E md f å kjø vj, dv d jmfø 28 fbu, 2003 J H Jh +46 708 49 29 24 jjh@bc.cm 2003 Bcd Sccd Cbv www.bc.cm B måy F vj jmfø B Måy (BM) mmvk k hvk d - yp b m j BM mmvk m hjp å b d k, høyfyd vj

Detaljer

Å bygge broer. Oslo 19. 21. september 2012. Illustrasjon: Helge Bøe. Bildet er endret i forhold til originalen med tillatelse fra kunstneren.

Å bygge broer. Oslo 19. 21. september 2012. Illustrasjon: Helge Bøe. Bildet er endret i forhold til originalen med tillatelse fra kunstneren. Å by b Ol 19 21 pb 2012 12 l d k f ufd vd lv lu Illuj: Hl Bø Bld d fhld l l d lll f ku 12 l d k f ufd vd lv lu L d h d Hl f Ol dfø Kjæ ll dl på Å by b Vlk l Ol! Tl på kf d ku væ ld f d by å Ol kulull ldl

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

- Norges mest anbefalte maling!*

- Norges mest anbefalte maling!* - 15 v - 15 v - N!* * K: www wwwyw - 15 v - N!* - 15 v - h h 1893! M h hø h h h 1893! D v p C UK LTD H I 1962 uv p ø uø v p N D pu HTS h v D u v y ø 1975 v yv ø hy D y j v Dyw h v N v 30 hv u D v ø 2010

Detaljer

Nytt fra NR. 49 SEPTEMBER 2012

Nytt fra NR. 49 SEPTEMBER 2012 Nytt f NR. 49 SEPTEMBER 2012 Ld Dt v gg omm i totuogtov Somm b ikk ik vi dømt om- d kom t, d v kd og vi kk ikk å fytt vdput ut fø vi mått t dm i fo gt. Dt h gt og gt. Sv ikk odtkt om t dt ikk kk om dåig

Detaljer

Statkraft. Fjerde kvartal Foreløpig årsresultat 2002

Statkraft. Fjerde kvartal Foreløpig årsresultat 2002 Skf Fjd kvl Foløpg åul 2002 Ihold d Smmdg Rulgkp Bl, vg og lkvd Edg lov om fok Kfmkd Skf kfomg Df- og mljøfohold Uk fo å 2003 Skf Ko / Rul Skf Goup / Bl 3 4-5 6-8 9 10 11 12 13 14 15 2 S m m d g I fjd

Detaljer

Alle som tar sin tilflukt til deg, skal alltid glede seg og juble. Du verner dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg.

Alle som tar sin tilflukt til deg, skal alltid glede seg og juble. Du verner dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg. D Fi Evlisk Fsli i N N. 7 uus 2007 Å 103 All s si ilfluk il, skl lli l s jubl. Du v, s lsk i v, skl fy s i. Sl 5, 12 P Ssv Ps Svi L v kø Lif F Svs Nå ll uk? J kk, b l! D v vli på jbb, hl il sp s i i buss

Detaljer

Historisk opprykk for damelaget

Historisk opprykk for damelaget Ågng 78 N. 2-2012 n. 416 mlmsl f fn slg Hssk ppykk f mlg : Sn Hmm. www.fnl.n nnnss ANA Rsfskng s s* - n l! Bs p: Rsgs Spsusy snk gsj snk nkms Asllng Nyh! N m 65 gs sgh Kjøp g nukk p www.f.n *Kl: Dn Pg

Detaljer

Eiendom Norge Årsrapport 2014

Eiendom Norge Årsrapport 2014 Edo o Åappo 2014 ak fo baj o dba v vl væ d på V ha jo å ha æ dalo d fl D o oaajoløf dpa o fl vk ak o pl -ly vd hdlov baj oppjøfukjo o kk fobd vå lov Lov o dol I 2015 vl v lv Fadpa vå ald fola l Du hold

Detaljer

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00!

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00! ÅPNSFEST MANDA KL 07.00 Md 8. b. 07.00 å v dø Ejø Sd Vb. V by d. K vå uv v j v u v V AE v 7 Df /LCD dy Ku 30 y dj f RTV 4 Fu HD LED-j Ly å d y TV-? D Su y LED- f d F f, d. UE00XXE Sj 10 Sj 3 E 7 P j 7,-

Detaljer

Reinefjorden REINE I LOFOTEN

Reinefjorden REINE I LOFOTEN BRUK NORGE! 1 Foo: CH/viiorwy.com Rifjor REINE I LOFOTEN Hvor rr u år u k oppg? Nr? Er r øvr? Og hv år u r v bfir g mi i? Kkj u må bgy m bgy? M hvor r? KJÆRE, r ikk å h om Norg om bromm kgri. Dmrk r ovrkommig

Detaljer

Takk. til framsynte pionerar og til dagens redaktør

Takk. til framsynte pionerar og til dagens redaktør Ny på, b, i l i i l u vi, f l il ph y i ihilø bl i l b h lu f h. ø v. O h j ø å ø i i å j å bu j, ø i l D ll vil hi h i-b p l l bj, l E b F, ilf f j ip j lv æ c fl bj l b ii 1 h v, bli M lii i ll i v L

Detaljer

Kirsten Lauritsen og Berit Berg HORDALANDS M O DELLEN

Kirsten Lauritsen og Berit Berg HORDALANDS M O DELLEN Kt Lt og Bt Bg M fo tvltll ompt HORDALANDS M O DELLEN Utgtt 2004 v: Hol fylomm Polvlg Potbo 7900 5020 Bg Gf pojo og g v: Holbg Gf AS N Sg Kommjo 2 3 Ihol Om tbl v håbo 7 Foo 8 Dl I 1 Btpp 10 Komptoppbyggg

Detaljer

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824 R Sj Nj ø IS 1824 H : Sj U: 06/2010 Bu: U : K: P: Bø: IS 1824 H A H P. 7000 S O, 0130 O U 2, O T.: 810 20 050 F: 24 16 30 01 www.h. H h: F: D: Ty: U : H / Tyj : y@h. T.: 24 16 33 68 F: 24 16 33 69 V, u:

Detaljer

22. JULI De var på jobb da terroren rammet Norge. Her er vekternes historier. lærer av norge Danske vektere ser til nord for å bli bedre.

22. JULI De var på jobb da terroren rammet Norge. Her er vekternes historier. lærer av norge Danske vektere ser til nord for å bli bedre. E gsi f Scuis 02 Ågg 17 2011 SIDE 04 22. JULI D v på jobb d o Nog. H vks hisoi. SIDE 36 læ v og Dsk vk s il od fo å bli bd. i v s o p k kk bl d sjål i u b k s o i B og kjøps. æ d på å få v g k s u d d

Detaljer

Tverrfaglig merkesystem for bygninger Revisjonsdato: 15.03.2013

Tverrfaglig merkesystem for bygninger Revisjonsdato: 15.03.2013 TFM - systemet Systemguppe, synonymer Merknader Systemtabellen er bassert på NS3451, men etter revisjon av NS3451 er det store forskjeller, særlig under hovedgruppe 2. Systemtabellen angir ikke alle ulike

Detaljer

KOMPONENTKODELISTE. Eksempler Eksempler, synonymer

KOMPONENTKODELISTE. Eksempler Eksempler, synonymer A B C D E F G H, synonymer Bærende / Romdannende Bærende, romdannende konstruksjonsprodukter Bjelker, Vegger, Søyler - Stål, Tre, Betong, Tegl, Gips - Rammer og oppheng for bygningdeler Innebyggende Innebygde

Detaljer

Konseptvalgutredning E39 Ålesund - Bergsøya

Konseptvalgutredning E39 Ålesund - Bergsøya pvi Si Ri i Ob 2 pvi () f f i f vii v vi f 24. Rpp f v S vv, i i pp f Sfp. i f Rji j vi pi. pvi vii i i v Sfp ip v (S). pvi b pp i hh i v f ip (Rv) i hv (). hv 2. Sipi. Ov v 4. Mihi. Aiv. i f fpjf piii

Detaljer

HØSTLISTE 2014 BLI MED PÅ «BOKING»-KONKURRANSE! Se nest siste side! WWW.TIGERFORLAGET.NO

HØSTLISTE 2014 BLI MED PÅ «BOKING»-KONKURRANSE! Se nest siste side! WWW.TIGERFORLAGET.NO BLI MD PÅ «BOKING»-KONKURRANS! S i i! HØSTLIST 2014 Tfo: (+47) 22 400 400 Po: Pb 363 Sum, 0102 Oo Bø: Sh p, Oo WWW.TIGRFORLAGT.NO T HLT NYTT OG SPNNND FORLAG I NORG! Hi, jæ boh. H vi, h yopp o vi i på

Detaljer

Innhald: 1. Kontaktinformasjon. 2. Bakgrunnen for saka

Innhald: 1. Kontaktinformasjon. 2. Bakgrunnen for saka 8 6 Kkk mo spsalomso Nå kva da v Osda 21 apl 2010 SOGN AVIS ÅRDA Kj s Kk k mo sp salo mso L H : I o å ha ud la v faml s mamm ha k slbo a på d Hud a Na lov på B d (3 Fam ad 3) sad Us mu få Å o Hll ha d

Detaljer

Domstolene i Norge. Årsmelding 2012

Domstolene i Norge. Årsmelding 2012 Dosol i Nog Åsldig scio il INNHOLDSFORTEGNELSE Ildig vd dikø og syld 4 Dosoladiisasjos sy 5 D dosol 6 Dosols oll i safu 6 D alilig dosols oppgav 6 Jodskifdosols oppgav 6 Fiakskoisjo og Uakdosol fo Fiak

Detaljer

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN TEMAPLAN // PRISLISTE LESERUNDERSØKELSE. Foto bygg: Jan Lillebø / www.saunders.

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN TEMAPLAN // PRISLISTE LESERUNDERSØKELSE. Foto bygg: Jan Lillebø / www.saunders. MEDIEPLA TEMAPLA // PRISLISTE LESERUDERSØKELSE Foo by: Ja Lllbø / wwwsauso Foo pso: Kaol Sol BYGGMESTERE FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRASJE 26 REPORTASJE BYGGMESTERE 01/02-10 STØRRE OPTIMISME Akv bolby va kla

Detaljer

INVITASJON. Treff 2,5 millioner. besøkendebestiiiingsfrist. 9. september. Her må din bedrift være!

INVITASJON. Treff 2,5 millioner. besøkendebestiiiingsfrist. 9. september. Her må din bedrift være! TO Trff, llor 1 bøkbgfr 9 pbr r å brf vær! BR U r kr 1 + v Offll u for Brg Rgo orål Brg u r å få fl ulg bøk l å r l Brgrgo, r kp flr go kklr for brf OLL U OR BR O RO BR TL ORRKT rgr o lå orhorl uhorl Kyvyr

Detaljer

PTK. 4.- 6. mars, Clarion Hotel Oslo Airport. Hovedpartner. Den største møteplassen innenfor norsk kraftproduksjon

PTK. 4.- 6. mars, Clarion Hotel Oslo Airport. Hovedpartner. Den største møteplassen innenfor norsk kraftproduksjon PTK 2013 4.- 6. m, Cl Hl Ol A Hvd D ø møl f fduj VELKOMMEN TIL PTK 2013 PTK 2013: I d d... I 2011 v lv fylld, fml høy m. Rj fl m j å m bl du. I 2012 Dm bd lvh fu. I d, d md dbø v jm, fvudd ufd m bj å vf.

Detaljer

FolkogforsVar Årsberetning nr. 62

FolkogforsVar Årsberetning nr. 62 FolkfosVa Åsbtg 6 Folko N 1 0 13 Fo N gfo o k l 0 3 13 gfos Va sva Fol N 4 0 13 k f os Va gaml kofl y u k tfod t g ss? t t k Sø ø sk ofl sta k k asa sk : Am a k u Nabo tvs ol m g a t - far va Åsbtg 013

Detaljer

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt.

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt. vå g k s fo yg, l Kva gh d v o g o gh 115 m o j g å Blag gjg kk foskgsvlkå s hlh. Foskgs gyldgh fous a foskgspm og mdlmskap bal. Jaua 2011 G å v om NOFs Guppfoskg Foskg og oss Foskg hadl føs og fms om

Detaljer

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding

tyngre enn vann? Hva skjer når lysstråler Hva er refleksjon olje med vann? Hvorfor ser det de senkes ned i som ligger i sola? drue oppi en blanding Hv va ltt t s ut voda d i Bskiv h skj d k å du s. va t glass saml å ma skj Spispi llt solstål å o skj va tyg tål å lyss skj tff va av lys flksjo Småk yp So pp Sko g Småk yp vd sjø y vd Ro På Fosøk s Robo

Detaljer