(Da en del av foredragstitlene tidligere er skannet, kan det være enkelte skrivefeil)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(Da en del av foredragstitlene tidligere er skannet, kan det være enkelte skrivefeil)"

Transkript

1 - 1 - FJELLSPRENGNING / BERGMEKANIKK / GEOTEKNIKK Foredrag / artikler ( ) Sammenstilt av Arild Palmstrøm, des basert delvis på NFF's Innholdsfortegnelse Her finner du titler og forfattere til alle de 1756 foredragene gjennom 50 år. Bruk søkefunksjonen i Acrobat til å finne forfatter og tittel til artikler du er interessert i (For foredrag uten innlevert manuskript er nr. angitt i parentes) (Da en del av foredragstitlene tidligere er skannet, kan det være enkelte skrivefeil) Forfatter(e) Tittel på foredrag / artikkel År Nr Hans Bjaaland Hydrauliske borrigger ved nye tunnelanlegg Kjell Karlsen Rigger for tunge bormaskiner i store og mellomstore tunneltversnitt - i bruk og under utvikling Tobias Haugeland Jumbodrift ved Brokkeanlegget Tron Jorstad Drift med tungt tunnelutstyr ved Røldal-Suldal-anlegget Odd Johannessen Fra driften av Langvannstunnelen Rana kraftverk Jarle Ravn Økonomiske sammenligninger mellom tungt og lett borutstyr Baard Hoel Sammenligning mellom stenderboring med grovhull og liggerboring med lett utstyr ved pallsprengning, Hunderfossen Morten G. Johnsen Modifisert stigematerrigg Tor F. Johansen Driftsresultater med stigematerrigg ved Brokkeanlegget Brynjulf Raae Litt om pallboring Kjell Gimse Pallsprengning med Down the hole -bormaskin Knut Tovshus Undervannssprengninger ved Kykkelsrud K. Wulfert Faremomenter ved kjøring av forbrenningsmotor under dag K.I. Simonsen Driving av 20m2 stigort Full face med Alimakheis Helge Hjort Driving av 6 m lang enkeltstigort med Alimakheis Aage Østerstrøm Erfaringer fra bruk av ammoniumnitrat-olje under jord Leif Halvorsen Sprenging med ammoniumnitrat-olje under jord Finn Raaum Litt om moderne sprengstoffer Odd Håkenstad Sprengstoffinspeksjonens retningslinjer ved bruk av ammoniumnitrat-olje sprengstoffer Anders M. Heltzen Orientering om presplitt Tor Frimann Barbo Resultater fra presplitting ved NSBs anlegg i Lodalen Eskild Berntzen Presplitt metoden anvendt ved sprengning av trykksjakt Reidar K. Berkan Erfaring med presplitting i fjellskjæringer ved A/S Veidekkes anlegg på riksvei 1 og innfartsvei til Moss Mehmed Babic Borhullavvik Rolf Selmer Olsen Om svelleleire i norske fjellanlegg Rolf Selmer-Olsen Om sprakefjell Åmund Fjøsne Analyse, plan og kontroll for veibygging Ole Søe Eriksen Sikring av tunneler, utstøping bak stuff Tor Johansen Stempling med stålbuer, utstøping på stuff Tor F. Barbo Sprøytebetong - Betongteknologi, heftfasthet Walter Hoffmann Sprøytebetong - erfaringer fra tunnelbanen, Oslo Baard Hoel Strekkforsøk med ekspansjons- og gyste bolter Lars Muri Erfaring fra gysing av bolter

2 - 2 - Arne Tepper Injisering i tunneler Mehmed Babic Ansett av borehull ved pall- og skjæringsdrift Tor Langvik Hansen Nye erfaringer med grovhullsrigg Tron Jorstad Nye erfaringer med grovhullsrigg Per Thommesen Faktorer som reduserer renskearbeider i tunneler Aage Østerstrøm Rensk i høye bergrom Anders M. Heltzen Presplitting som undersøkelse av sprengbarhet Hans Ahlmann Dieselavgassrensing ved LKAB Frank Foldin Dieselavgasser, norske undersøkelser Sten Ljungberg Ladeapparat for dynamitt Ludvig Baumann Lading av pulversprengstoff Åsmund Bjørge Elektrisk tenning Sikkerhetsspørsmål Arnfinn Jensen Forplantning av lufttrykk, bølger fra sprengning på tunnelstuff Eskild Bentzen Nyutviklet vibrograf Morten G. Johnsen Erfaringer fra bruk av hjullastere i tunneler Halvard Holen Erfaringer fra bruk av beltelastere og gravemaskiner i tunneler Reidar Hugstedt Dimensjonering av transportutstyr Per Bang Rolfsen Driftskontroll av laste- og transportutstyr på grunnlag av instrumentering Per C. Sandberg Lasting og transport i små ortprofiler i norske gruver Hjalmar Solem Lasting og transport i små profiler R. Thommessen Spor og sporvedlikehold E. Ellingsen Erfaringer fra kombinasjon grovhulls- og småhullsrigg. Sprøytebetong- som driftsforsterkning i tunnel H. Bronder Moderne borrigger for små profiler J. Gerhardsen Erfaringer fra opplasting og transport ved Alnor-anlegget P. Thommesen Bruk av rigger for liggerboring ved dagsprengning Aa. Østerstrøm Opplasting og transport i dagbruddet (Dalen Portland) T. Bredeli Erfaringer fra driften av dagbruddet, Telnes Tron Jorstad Empiriske formler for beregning av spesifikt sprengstofforbruk og borm.pr.m3 ved tunneldrift Jan Bergh-Christensen En laboratoriemetode for vurdering av bergartenes sprengbarhet H. Øiann Teoretiske betraktninger over presplittmetoden Anders M. Heltzen Erfaringer fra presplittforsøk A.B. Vagstein Erfaringer fra presplittforsøk G. Mikalsen Beregningsgrunnlag for nødvendig friskluftmengde ved ventilasjon av tunneler Ragnar Heggstad Orientering om forsøk med utslagssprengning T. Sande Sjokkbølger i vann, og sjokkbølgers belastning på konstruksjoner Chr. G. Grøner Orientering om forsøk med skytegroper Egil Lund Spesialladninger for sprengningsarbeider Odd Sjøholt Kapasitetsbegreper Ulf Bergsmo Erfaring med nye borrigger Stein Narvestad Erfaring med nye borrigger

3 - 3 - Rolf Mathiesen Erfaring med nye borrigger Karl August Hansen Rigg for utstrossing av stigorter Aage Østerstrøm Senkboring med midlere hulldiameter Tor Vinje Erfaringer med Hägglunds Skyttelvogn Reidar K. Bjerkan Opplasting av utsprengt stein med Brøyt X Olav Øverland Rensk av tunnelbunn og av løsavsetninger i dagen Baard Hoel Nye erfaringer med kontursprengninger Torvald Sande Resultater fra målinger av sjokkbølger i vann Ludvig Baumann Tunnelutslag under vann og sprengning av terskler. Utslag for 35 m2 tunnel på 85 m dyp, Ringedalsvann Eirik Samuelsen Boblegardiner fremstilt ved hjelp gasskruttgassgenerator Torstein Petersen Regler for behandling og lagring av sprengstoff på anlegg og i gruver Per T. Smith Endel sikkerhetsbestemmelser for NVE s tunnelarbeider Per Dugstad Bergartenes mekaniske egenskaper av interesse for bygge og anleggsindustrien Reidar Lien Stabiliseringsvansker ved utsprengning av stor byggegrube Nils A. Giæver Stabiliseringsvansker ved utsprengning av stor byggegrube B Leif Andersen Sprengnings- og sikringsopplegg i større byggegrube Rolf Selmer-Olsen Nyere erfaringer vedrørende bergtrykk i norske anlegg Morten Bjerkan Måling av bergtrykk. Praktiske erfaringer fra norske gruver Bjørn Li Måling av bergtrykk. Praktiske erfaringer fra norske gruver Anders M. Heltzen Måling av belastningsøkning på fjellbolter ved hjelp av spenningsoptikk 1967 N. Halén Rapport om arbeidsfysiologisk och yrkeshygienisk undersøkelse av anläggningsarbeten under jord Hans Korsvold Spredte resultater av støvmålinger ved norske fjellanlegg J. Jahr Foreløpig forslag til formel for beregning av yrkeshygienisk grenseverdi for vekt. Konsentrasjonen av kvartsholdig støv i arbeidsluft. Atmosfæren i små tunneler Tron Jorstad Bolting i moderne anleggsdrift Knut Sørensen Erfaringer med ANOL-sprengninger i Malmberget Ivar Dybdahl Orientering om slurrysprengstoffer Elling Ellingsen Orientering om undersøkelse av borsynk og hårdmetallslitasje som funksjon av hulldybden - forsøk med slipefri borkroner (vortekroner) B. Borhaug Rigg for utdypningsarbeider i fjell og harde masser Knut Tovshus Rigger for store dagsprengninger Edgar Forsberg Nytt om borrigger - Montabert O. Hjaardemaal Nytt om borrigger Rolf Mathisen Nytt om borrigger Ole Øverland Ola-riggen. Traktormontert borrigg for traktor, frontlaster, bakmontert gravemaskin og midtmontert tømmerlaster Bertil Sandell Erfarenheter från tätning ved hjelp av injektering och sprutbetong Walter Hoffmann Sprøytebetong som driftsforsterking og bruk av injeksjonsarbeider som hjelp under tunneldrift og senere tetningsarbeider Torgeir Gunleiksrud Frysestabilisering i forbindelse med tunnelras Jan Bergh-Christensen Om fjellets sprengbarhet ved tunneldrift

4 - 4 - Per Bollingmo En kontrollserie på metoden for laboratoriebestemmelse av sprengbarheten Arnfinn Jensen Lufttrykkbølger og skader forårsaket av lufttrykkbølger Georg J. Lambach Måling av sjokkforplanting i bergarter Erlend Heldahl Bergslagsfordelingen og bergartenes strekkfasthet orienterende undersøkelser Stuart Moxon Nyere erfaringer fra måling av fjelltrykk Bjørn Li Måling av pilarbelastninger ved Kjørholt kalkstensgrube Hallvard Holen Forsøk med fullprofilboring av sjakter Magne Mortenson Kraftforbruk ved knusing og maling av mineralstoff Torstein Standal Knusing av tilslagsmaterialer for betong ved kraftanlegget Tysso II Gunnar Kummeneje Transportable knuseanlegg for fremstilling av veg- og betongmaterialer av sprengstein Alf C. Pettersen Valg og behandling av stål for utstyr til knusing og boring Leif M. Blix Borstål- forbrukerproblemer Jan Drake Nye typer borstenger Øystein Smemo Avsenking av skråsjakt med Cryderman Tor Christoffersen Avsenking av skråsynker og skråsjakter Oddmund Flønes 7 m2 tunneldrift. En sammenlikning mellom bunkertogdrift i Østerrike og konvensjonell vaggdrift ved Vik-anleggene Finn Knutson Erfaringer ved slurrysprengninger Kjell Gimse Erfaringer fra rotasjonsboring ved AS Sydvaranger Kai Nielsen Atmosfæren i småtunneler Edmund Klette Ordningen med tilsynet ved bergverk og anlegg Frank Foldin Langtidsvurdering av sprøytebetong i dagen og i tunneler Georg J. Lambach Nyere erfaringer fra rystelsesmålinger Henri Barkey Ingeniørgeologisk kartlegging i tunneler forprosjekteringen Gustav Hillestad Geofysiske metoder anvendt ved forprosjektering av anlegg i fjell Reidar Lien Ingeniørgeologiske forundersøkelser - erfaringer Odd Johannessen Normaliserte tunnelkostnader Kai Nielsen Geita en ny borrigg for pallboring a Rolf Selmer-Olsen Undersøkelser av bergartenes borbarhet a Mehmed Babic Luftputesprengning a 1969 Snorre D. Bronder Bergartenes betydning for fullprofilboring Peter Barendsen Fullortsborring av tunneler Iver Øhman Erfaringer fra tunneldrift i Stockholm med DEMAG fullprofilsbormaskin Willi Hildebrand Erfaringer fra tunneldrift i Sveits med Wirth tunnelbormaskin N.D. Pirrie Greenside-McAlpine-tunneler - Erfaringer fra to tunneler i Storbritannia Snorre D. Bronder Enkelte økonomiske betraktninger ved fullprofilsborring L. J. Bakkevig Orientering om Advisory Conference on Tunneling Odd Johannessen Tunnelkostnader

5 - 5 - Cato O. Amundsen Kapasitet og kostnader ved pallboring Erfaringer med grove hammerbor utrustninger Rolf Heflo Erfaringer med fullprofilsboring av stigort i Canada og Norge Odd Nicolaysen Bolting ved Rana-anleggene Olav Øverland Bolting ved Fjone Kraftverk Ragnar Scach Forsøk med gysing av bolter. Forsøk med ulike boltetyper harde og bløte bergarter Torjus Alten Sikringsmetoder ved Rendalen Kraftverk Gustav Håland Erfaringer fra sikringsarbeider i Lieråsen Tunnel Erich Taeger Nye metoder for våtsprøyting, teknologi og bruk i tunnel Einar Broch Stabilitet av store skråninger Bjørn Li Åpningsforedrag a Tor Christoffersen Hva ønsker jeg som driftsingeniør i en underjordsgruve at a bergmekanikk skal kunne hjelpe meg med Ulf Smith Meyer Hva ønsker jeg som driftsingeniør i en underjordsgruve at a bergmekanikk skal kunne hjelpe meg med Bjørn A. Berdal Hva ønsker jeg som prosjekterende kraftverksingeniør at a bergmekanikk skal kunne hjelpe meg med Jan Bergh Christensen Inntrykk etter deltakelse i 2. internasjonale konferanse i a bergmekanikk i Beograd Johnny Lunde Oversikt over metoder og utstyr for bergmekanisk a undersøkelse Einar Broch Inntrykk fra studieopphold ved Imperial College a Arne Myrvang Bergmekaniske undersøkelser ved Rødsand Gruber a 1971 A. Skogseid Sikring av vegtunneler E. Hoel Erfaringer fra injiseringsarbeider i overvannstunnel Arne Dengerud Midlertidig stabilisering av vegger og tak i tunnel ved frysing Anders M. Helzen Tunnelras og utbedringsarbeider Jan Anton Rygh Oddahallen - Prosjektering og utførelse H. Meisingset Vurdering av metoder for sprengning av jevne tunnelprofiler Øystein Smemo Forsøk med Trussbolting Ragnar Schach Nye erfaringer med fjellbolter O. Markussen Erfaringer i bruk av hjullastere ved Franzefoss Bruk Reidar K. Bjerkan Berglasting med Brøyt X-3 og X Ragnar Schach Fotoprofilering av trykksjakter Bjørn Li Åpning Einar Broch Funksjonell klassifisering av fjell, generell oversikt punktlastmetodene Arne Øfsthus Klassifisering av fjellkvalitet på grunnlag av seismiske undersøkelse S.R. Krogh Kan bergarter klassifiseres med henblikk på knusing og maling? Reidar Lien Klassifisering av bergarter med henblikk på borbarhet Jan Bergh- Christensen Klassifisering av bergarter med henblikk på sprengbarhet Anders M. Heltzen Forsøk med kvartærgeologisk klassifisering av bergarter Karl Oskar Sandvik Diskusjonsinnlegg ved Fjellsprengningskonferansen

6 - 6 - Bjørn Li Klassifisering av bergarter ved kombinert punktlasttest og kjernebitsfaktor Arne Myrvang Om stabilitet dagbrudd Gunnar Klippenvåg Dieseldrevet Alimak ved Borgund Kraftanlegg Kåre Aas Stigortdrift i Romsdalshorn Svend Øren Mekanisert boring i stigort Aage Irgens Erfaringer fra bruk av Cavo i tunneldrift Reidar Kr. Bjerkan Vurderinger av last- og bærmetoden Lennart Ottosson Systematisk utveckling av moderna tunnelboringsaggregat Olav Torgeir Blindheim Erfaring fra fullprofilboring i grønnstein P.M. Nilsen Sjaktsprengning fra dagen mot 50 cm s grovhull Bjørn R. Petterson Erfaringer med stor hullavstand ved pallspregninger Ragnar Schach Sprakefjell og sjaktprofil Ragnar Schach Måling av belastninger på sikringskonstruksjoner med Gløtzlceller Knut Garshol Erfaringer fra våtsprøyting Jan Fuglaas Sivilforsvaret bygger i fjell Johan Fredrik Baltzersen Televerket bygger i fjell Jan Anton Rygh Underjordsanlegg i Sveits Einar Broch Åpningstale ved bergmekanikkdagen Nick R. Barton A model study of air transport from underground openings situated below ground water level Per Heimli Vann og luftlekkasjer gjennom sprekker i bergartsstykker Elmo Dibiagio; Frank Myrvoll In situ tests for predicting the air and water permeability of rock masses adjacent to underground openings Nils Thomas Dannevig Luft- og vannpressingsforsøk ved Jukla Kraftverk Einar Broch Ingeniørgeologiske undersøkelser ved Bogna Kraftverk Reidar Kjølberg Ingeniørgeologiske korttidsprognoser ved tunneldrift erfaringer fra Rendalen Kraftverk Per Bollingmo Norske ingeniørgeologer på forundersøkelser i utlandet Anders Øfsthus Seismiske undersøkelser for fjellanlegg Walter Hoffmann Synspunkter vedrørende injeksjonsarbeider i forbindelse med prosjekter der det stilles store krav til et fjellroms tetthet Reidar Lien Inntrykk fra studiereise i Nord-Amerika Einar Broch Kort rapport om ingeniørgeologi og bergmekanikk i Finland Tor Johansen Åpningstale Anton Brandtzæg Utviklingen innen fjellsprengningsteknikken Harald Øverås Anleggsarbeiderens syn på utviklingen Anders M. Heltzen Nye sprengstoffer på ammoniumnitrat-olje-basis Finn Knutson Detonerende lunte i pallsprengning Olav Torgeir Blindheim Nyere erfaringer med fullprofilsboring Kristen Olav Dahl Datastyrt boring Johan Kongsgaarden Presentasjon av "Häggloader" lastemaskin

7 - 7 - Gunnar Aas Erfaringer med "Häggloader" lastemaskin i Glitrevanntunnelen Øystein Smemo Mekanisert rensk i tunneler Odd Johannessen Steinproduksjon - ytelser og kostnader Steinar Nilsen Undervannssprengning i Øyeren Lars K. Sæther Oset rense- og pumpeanlegg. Fjell- kontra damanlegg Einar Broch Åpningstale A Arne Myrvang Prinsipper for en del bergmekaniske målemetoder Øystein Smemo Bruk av bergmekaniske målinger ved Dalen grube Bjørn Li Bruk av bergmekaniske målinger ved Sulitjelma Gruber Raimo Matikainen Bergmekaniska mätningar i Finland gruppen Terminologi omkring fjellets oppsprekking terminologiutvalg Kåre Rokoengen Klassifisering av svelleleire Nick R. Barton A review of the shear strength of filled discontinuities Bjørn Buen Ingeniørgeologiske undersøkelser ved Skjomen Kraftverk Tore Bråten Ingeniørgeologiske undersøkelser ved Aurland Kraftverk Øystein Smemo Åpningstale Bjørn R. Petterson Høyenergisprengstoff på ANFO-basis Karl Kure ANFO-økonomi. ladeteknikk og ladeutstyr Endre Nagel Bjordal Tendenser i sprengstoffutviklingen Arnulf M. Hansen Fullprofilsboring av sjakter, nyere erfaringer Vigg Romell Erfarenheter ved hydraulisk bergbormaskiner J. Kongsgaarden Montabert hydraulisk drifter Odd Johannesen Boring og lading i tunneler under 20m Arne R. Bjørke Analyser av overfjell ved tunneldrift Bjarne Marstein Ny type endeforskaling for tunnelstøping Erlend Stana Rigg og drift av store sjakter Aslak Ravlo; Per Havdal; Finn Dagbruddsdrift ved anlegg og gruver. Panel Knutson; Hallvar Holen Kjartan Holt Byggekostnader for Fjellanlegg og bygg i dagen Einar Broch Åpningstale Einar Broch Refleksjoner om utviklingen av bergmekanikk etter deltakelse i en internasjonal kongress Jan Bergh- Christensen Brudd i uforet trykktunnel ved Åskåra Kraftverk Ragnar Schach Måling av belastning på betong og fjell i uforete trykksjakter Johny Lunde Store bergrom tekniske og økonomiske aspekter Carl-Olof Morfeldt Lagring av olja och gas i oinkledda bergrun Arve Haugen; Arne Myrvang Store brytningsrom ved Skorovas gruber Per Bollingmo Ingeniørgeologiske erfaringer fra prosjektering og bygging av haller i fjell Anders M. Heltzen Tunneldrift i Oslofeltets eruptiver - ingeniørgeologiske og bergmekaniske erfaringer Hans-Petter Geis Raset ved Røsand Gruber, 2.februar Johan C. Sandberg Ingeniørgeologiske undersøkelser ved Øljusjøen pumpekraftverk

8 Øistein Smemo Åpningstale Willi Buer Fremtidig opplæring av skytebaser i Norge Inge Nåvik Erfaringer med hydrauliske bormaskiner Arnulf M. Hansen Fullprofilsboring av tunnel Franzebråten-Majorstua Kåre Schjerven Bruk av driftere med borhullsdiameter mindre enn 43 mm Gunnar Steiro Sjaktdriving med driftere på Alimak Kjell Boye Nyere erfaringer med ANFO i tunneler Ludvig Baumann Nye teknologier for sprengning på havbunnen Aslak Ravlo Nye erfaringer fra Svartevannsanlegget Bjarne Sem jr. Erfaringer fra bruk av Sem-skruen ved våtsprøyting og til ANFO-lading Knut Garshol lnjiseringsarbeider med AM Reidar K. Bjerkan Driftsresultater med Brøyt X-4 EL Arne Sörquist Driftsresultater med Brøyt X-4 EL Sigmund Høyland Erfaringer med Moxy-dumperen Harald Øverås; Per C. Sandberg; Gunnar Moen; Jacob Skau-Jacobsen Arbeidskraftsituasjonen ved gruver og anlegg Fellessesjon / Einar Broch Åpningstale A Rolf Selmer-Olsen Begrepet dagfjell og tunnelbygging Göran Lande Vibrationer från sprengningsarbeten i tunneler Åsmund Eggestad; Åsmund Knutson Utbredelse av grunnvannsenkninger og resulterende setninger ved tunneldrift Gunnar Aas Deformasjoner i løsmasser som følge av tunnelutgravninger Knut Garshol Erfaringer fra vanskelige tunnelpåhugg Anders M. Heltzen Sprengning av vanskelige tunnelpåhugg Asbjørn Halvorsen Vurdering av dagfjell på grunnlag av seismiske refraksjonsmålinger Snorre Tessem Erfaringer med råsprengte trykkluftmagasin Olav Stokkebø Foreløpige erfaringer fra svingekammer med luftpute ved Jukla Pumpekraftverk Arnold Pettersen Arrangement for opprettholdelse av grunnvannsnivået rundt propanlager i fjell Ingvar Janelid Tätning av bergrumslager A Karstein Lied Snøskred og vurdering av snøskredfare D.M. McClung Laws of frictions in snow mechanics Sven Hansbo Uddevallavarvet - ett exempel på utnyttjande av överskottamassor av sprängsten för bygnadsändamål Odd S. Holm; Bjørn Haavardsholm Kvartalsbygget, Fredrikstad. Problematisk fundamentering på skrått fjell 1976 Egil Vedner Åpningstale Gjermund Sætersmoen Prosjektering av fullprofilsboring Olav Torgeir Blindheim Geologiske parametre og fullprofilsboring. Kostnadsprognose Arne Grønhaug Fremtidsperspektiver på fullprofilsboring av vegtunneler

9 - 9 - Bjørn Kielland Er vannjet noe for norske bergarter? Bjørnar Pettersen Erfaringer med Nemek borrigg Knut Garshol Lange parallellkuttsalver i tungsprengt fjell Thor Nilsen Driving av taksynk ved Kongsberg Sølvverk i gamle dager Sigurd Aalefjær Statkraftverkenes kraftverksplaner Harald Hauge Sprengningsarbeidene ved Sarp kraftverk Ola Giske Utsprengning av sentrum stasjon i Oslo Endre Nagel Bjordal Sprengstoffer, ladetekniker, sikkerhet og miljø Per Moi Betraktninger i forbindelse med bruk av store hjullastere og gravemaskiner William Viken Planer for oppfaring og avbygging av kullforekomster i Svea Fellessesjon / Einar Broch Åpningstale A Elmo Dibiagio; Frank Myrvoll Field instrumentation for soft clay Arne Myrvang Praktisk bruk av borhullsekstensometer i gruver Per Magnus Johansen Bergmekaniske målinger i maskinsal for Sima Kraftverk Kjell Karlsrud Anders Beitnes Instrumentering av slissevegger ved fellestunnelen gjennom Studenterlunden Stabilitetsproblemer skifrig fjell, erfaringer fra Bratsberg Kraftverk Alf Thidemann Oppsprekningens innflytelse på overfjell ved tunneldrift Eirik Øvstedal Bergtrykksproblemer og sikringstiltak, erfaringer fra Strynefjellsanlegget Bjørn Nilsen; Einar Broch Undersøkelser av stabilitetsforholdene for Ørtfjell dagbrudd i Rana Leif Andréassen Åtgärder för bevarande av grundvattenbalansen i tetorter Jan Atle Roti \Simonsen Fundamentering og sikringsarbeider i bløt leire ved Drammen sykehus Geir Refsdal Vegoverbygninger Nils-Fredrik Braathen Geotekniske problemstillinger ved nedsetting av betongplattformer i Nordsjøen 1977 Egil Vedner Åpningstale K. Karlsen Bortekniske parametre ved hydraulisk boring Bjørn R. Petterson Erfaringer ned hydraulisk pallboremaskin Magnus Dalen Hydraulisk langhullsboring i gruver Øistein Syltern Produksjon og økonomi ved rotasjonsboring i steinbrudd i anleggsdrift Odd Johannesen Fullprofilsboring ved vannkraftverk Tore M. Larsen Fullprofilsboring av kors tunnel med stigort-maskin Olav Torgeir Blindheim Minifullfacer i grønnstein Arnulf M. Hansen Orientering om fullprofilboringsobjekter for Fosdalen Bergverk og for NVE John Ornæs Erfaringer med last- og bærutstyr ved Grong Gruver A\S Magnus Dalen Ny diesel last- og bormaskin A.B. Nagel-Alne Forsøk med spesielt filter på dieselmaskineri Karl W. Johansen Fjellbolting med polyester

10 Bjørn Jerring Nye typer ekspansjons- og innstøpte bolter Tom Myran Måling og måleresultater av gasser og støv under jord J.C. Vuilleumier Hydraulic dust extraction for underground work Godtfred Svendsen Erfaringer med løsblokkdetektoren Tore Valstad Fellessesjon / lnstrumentering av Svartevannsdammen, resultater fra byggetiden Erling Knapstad En entreprenørs erfaring fra bygging av Nyhellervatndammen Per Børre Selnes Dimensjonering av fyllingsdammer mot jordskjelv Odd Hotvedt Tetningskjerne av knuste materialer Karl-Arthur Scherman Dammbrott och riskanalys Einar Broch Åpningstale A Reidar Lien Inntrykk fra Rock Store Ole Lindholm Einar Broch; Bjørn Nilsen Praktisk bruk av bergmekanik och ingeniørgeologi i gruvdrift. Erfarenheter och synspunkter på utvecklingsmöjligheter Beregninger, målinger og observasjoner avspenninger ved Ørtfjell dagbrudd Bjørn Buen Residualspenninger i fjell Karstein Lied Sannsynlighet og risiko for skred i boligplanleggingen. Hva bygningsloven sier om skredfaren. Ekspertenes rolle overfor oppdragsgivere og politiske myndigheter Bonsak Schieldrop Dynamiske regnemodeller for steinskred Reidar Lien Ras i Bitdalstunnelen Bent Aagaard Anisotropi i mekaniske egenskaper i glimmerskifer og gneis Bjørn Li; Arne Myrvang Spenningstilstanden ved Dalen og Kjørholt kalksteinsgruber Nilmar Janbu Prinsipper og tolkningsmetoder for in-situ målinger av jordartsparametre Gunnar Aas Sammenstilling av styrkeparametre og spenningsmoduler for sand bestemt ved in-situ-målinger og laboratorieforsøk Harald Arvesen Praktiske erfaringer fra trykksonderinger Bengt-Arne Thorstensson The pore pressure probe Egil Vedner Velkomsttale Anders M. Heltzen Videreføring av informasjon Jørn-Tore Glomnes Opplegg og erfaringer fra terskelsprengninger ved Sarp kraftverk Torbjørn Herre Terskelsprengning ved Bingsfoss Kraftverk Finn Knutsen Dagbruddsdrift. -erfaringer med produksjon og ladning direkte i borehull Edgar Leistad Nitroglycerinfrie sprengstoffer i små og mellomstore hulldiametre, erfaringer fra produksjon og bruk Erik Koll Larsen Forhold som påvirker de sprengningstekniske egenskaper til ammoniumnitrat-olje-sprengstoff (ANFO) John Utsi Slettsprengning og rensk av høye dagbruddsvegger Per M. Nilsen Erfaringer med hydraulboring Olav Torgeir Blindheim Forsøk med vannjet i norske bergarter Olav Torgeir Blindheim Erfaringer fra drift av tunneler med diametre 6-7 m i USA

11 Arnulf M. Hansen Fullprofilsboring av tunneler. Erfaringer fra Eidfjordanleggene Odd G. Askilsrud Erfaringer fra Aurland Torstein Lange Larsen Erfaringer fra strekningen Majorstua-Torshov Thor Skjeggedal Fullprofilsboring. Erfaringer fra Kjøpsvik og Bærum Fellessesjon / Egil Lundebrekke Prosjektering og bygging av undersjøiske vegtunneler Tor Erik Frydenlund Geofysiske undersøkelser for undersjøiske vegtunneler i fjell Reidar Lien; Knut Garshol Undersjøisk tunnel Rafnes-Herøya John H. Creed Senketunneler - tunneler lagt i sjøbunn Arnulf Arild Forslag til dykket flytende rørbro Einar Broch Åpningstale A Nick Barton; Harald Hansteen Large underground openings at shallow depth: Comparison of deformation magnitudes from jointed models and linear elastic FE analyses Anders M. Heltzen Sprøytebetong på sprakefjell Steinar Lund Praktisk bruk av bergmekanikk ved Norsk Nefelin Gregg E. Korbin Prereinforcement and reinforcement in underground openings performance and design constructions Jan Ask Andersen Korrosjon av fjellbolter Per Heimli Forankring med kabelstag Ola Jegleim Erfaringer med polyesterforankrede bolter i Vegvesenet Arild Aa. Andresen Boring i faste og stenholdige masser Finn Schaarup Sallingsundbroens fundering Nils Rygg Høye fyllinger av bløt leire Bjørn Finborud Vegbygging på Filipinene i høye fyllinger på bløt leire Ulf Smith-Meyer Åpningstale Nils H. Sellevold Erfaringer med mekanisert bolterigg Arne Myrvang Splittrørbolting A Bengt Ludvig Skyveforsøk på rørbolter B Tore M. Larsen Mekanisert fjellrensk under jord John D. Holst Erfaringer med stålfiberarmere sprøytebetong A Jonas Holmgren Erfaringer med stålfiberarmere sprøytebetong B Reidar Vadheim Dieseldreven hydraulisk boring under jord Jostein Grødem Erfaringer med Reieresdals Hydrill Harald Håland Pallboringsrigg ved Ulla-Førre-anleggene Tom Myran Miljøforhold ved boring/lasting og betongsprøyting Jørn-Tore Glomnes Fullprofilsboring inntaksorter ved Ulla-Førre Olav Torgeir Blindheim; Erik Dahl- Ny prognosemodell for inndrifter- og kostnader ved Johansen fullprofilsboring av tunneler Torstein Lange Larsen Fullprofilsboring. Nye erfaringer fra Oslo sentrum A Odd G. Askilsrud Nytt fra fullprofilsboring B Thor Skjeggedal Nye erfaringer fra fullprofilsboring i Bærum og Eidfjord C Øivind Solvik Sammenligning av hydrauliske parametre i vanlig sprengte og fullprofilsboring tunneler Odd Johannesen; Rolf Risdahl Pallboring, metoder og kostnader Karl Kure ANFO i dagbrudd og tunneler. Kostnadsanalyse

12 Åsmund Bjørge Bruk av ikke-elektriske tenningsystemer Thor Hauff Sekundærknusing med slaghammere Fellessesjon / Einar Broch Åpningstale A Per-Richard Neeb NGU's sand- og grusundersøkelser Svein Willy Danielsen Mineralogisk klassifisering av betongtilslag John N.Hutchinson Various forms of cliff instability arising from coast erosion in South-East England Georg Jessen Lambach Bølgeforplantning i fjell. Praktisk anvendelse av måledata ved A sprengningsarbeider Per-Arne Lindquist; Karl-Erik Mekanisk bergfragmentering vid Högskolan i Luleå B Rånman Hans Carlsson Det svensk-amerikanske forskningsprosjekt Stripa gruva Terje Holm Nygaard Tiltak for å unngå vannproblemer ved driving av inntakstunnel, Skibotn kraftanlegg Arild Palmstrøm Bruk av ingeniørgeologi ved Rygene Kraftverk Olav Torgeir Blindheim Bruddmekanismer under rullemeisler Arne Myrvang Bergtrykksmålinger fra dagen i dype borhull Walter Hoffmann En prosjektert 130 m høy hvelvdam ved "Stiegler's Gorge prosjektet" i Tanzania: "Bergmekaniske undersøkelser og analyse av vederlagsstabilitet" Arild Palmstrøm; Bjørn Buen; Tom Erfaringer fra oppfylling av uforete trykksjakter og tunneler A Gustavsen med inntil 590 m vanntrykk Reidar Lien Klassifisering av bergarter med henblikk på borbarhet B Einar Tesaker Start og utvikling av erosjon Nils Rygg Erosjon av brofundamenter Bård Andersen Erosjonssikring av elver og bekker Praktiske erfaringer Snorre Leivseth Beskyttelse mot propellerosjon ved kaier og ferjeleier Bjarne Korbøl Erosjon ved senkning av magasiner Rune Dahlberg; Nils F. Braathen; Observasjoner av erosjon rundt konstruksjoner Odd Torset 1980 Ulf Smith-Meyer Åpningstale Kristen Olav Dahl Automatisk styring av tunnelborrigger Thor Skjeggedal Fullprofilboring av skråsjakt ved Sildvikanlegget Thor Skjeggedal Entreprisen Sandvika-Lysaker. Erfaringer med Midi-fullfacer Knut Garshol Fullprofilsboring i ustabilt fjell Johan Amundsen Totalsystemer for grovhullsprengning ved større massearbeider Kjell Brevik Steinbruddsdriften ved dam Oddatjørn Sverre Matheson Modifisert rom- og pillarbryting i Mons Petter grube Sven Granholm Erfarenheter av elektrisk lastemaskin under jord Øystein H. Stormo Utslag for 35 m 2 tunnel på 85 m dyp Kåre Strand Tunneldrift i vannsykt fjell Gunnar Asting Erfaringer med tetting av avløpstunneler Oslo-området Knut Garshol Orientering om injeksjonskomiteen for tunneler og bergrom Arne Myrvang Amerikanske erfaringer med slissrørbolter

13 Erik Einum Sprøyting av fiberbetong med fjernstyrt robotrigg Lasse Moen; Torleiv Rugaas Sprøytebetong-sikring i stigort, Hauglifjell Anders M. Heltzen Prosjekterfaringer - Institutt for fjellsprengningsteknikk Odd Johannessen; Nils Høsøien Prosjekt-rapporter om tunneldrift ved Institutt for anleggsdrift, NTH Finn R. Eriksen Kort orientering om en del BVLI- prosjekter Per Wollert Johansen Risikoanalyse av Sprengstofflager Nilmar Janbu; Christian Madshus; Tor Erik Frydenlund; T.J. Kvalstad; Per Selnes Fellessesjon / Geodynamics in practice K.E. Aase Grunnsjokkbelastninger på fjellanlegg Tore Lasse Bye Sjokkbølger i fjell - eksempler fra forsøk utført i Franzefoss Bruks steinbrudd på Steinskogen Ivar B. Ramberg Bruk av land-sat data ved sprekkekarttegging i fjell Rolf Selmer-Olsen Enkelte hovedtrekk i Norges regionale anleggsgeologi H. Wanner Stability problems by full face tunnel boring Tom K. Gustavsen Oddbjørn Aasen Ingeniørgeologiske erfaringer fra tunneldriften ved Vardø undersjøiske tunnel Innflytelse av bergartsegenskaper og oppsprekning ved rullemeiselboring med trearms tunnelbormaskin Bjørn Buen Forspente fjellbolter til stabilitetssikring Alf Thidemann Vanlige årsaker til ras i vanntunneler. Analyse av sprøytebetongsikring ved svelleleiresoner Tor Barbo; Svein Willy Danielsen Bakterier årsak til redusert effekt av vanngardin mellom oljelager i fjell K.R. Massarsch Dynamic shear moduls for static geotechnical problems Geir J. Westerlund Hvorledes fastsettes de dynamiske egenskaper for jord Trond Dahle Forutsigelse, begrensning og overvåking av rystelser ved byggeprosjekt Per B. Selnes Earthquake risk for structures in the North Sea Susanne Lacasse Cyclic displacement of gravity platform subjected to failure loads 1981 Aslak Ravlo Åpningstale Thor Skjeggedal Sjaktboring ved Sildvikanlegget Hans Vestad Boring av stigorter ved Ulla-Førre-anleggene Oddmund Flønes Fullprofilsboring ved Orkla-Grana-anleggene Olav Torgeir Blindheim Norsk fullprofilsboring, hva er oppnådd? Hva ventes? Rolf Heflo Boring av blindsjakter Atle Barstad Sprengning av grove blokker tildekningsmolo for havner Ludvig Baumann Bruk av rettede sprengladninger Bjørn R. Pettetson Nytt om produksjon av ANFO Bengt Ljung Automatisk ladning av ANFO Karl Jakob Carstens Tunneldrift under Bussesundet gjennom knusningssoner Niclas Foldbo Tunneldrift i basalt på Færøerne Edvard Dahl Hjuldrift i lange småtunneler Per Kollandsrud Nytt transportutstyr for små tunneler

14 Per Halvor Sælebakke Fyrsetting ved Kongsberg Sølvverk Tom Myran Diesel- og sprengstoffgasser under jord. Måleresultater ventilasjonskrav og tiltak Arnulf M. Hansen Kanadiske erfaringer med elektriske last- og bormaskiner Eirik B. Einum Stålfiberarmert sprøytebetong som sikring mot sprakefjell Erfaringer fra Tafjordtunnelen Ole Arnfinn Opsahl Nyere erfaringer fra forsøk med stålfibersilika-sprøytebetong Ivar H. Dalen; Anders M. Heltzen Renseanlegg: Fjell- kontra damanlegg Fellessesjon / Steinar Skjeseth Vassdragsregulering, konsekvenser for grunnvann og miljø Rolf Selmer-Olsen Betraktninger over store vannlekkasjer dyptliggende tunneler Per Magnus Johansen Tetning ved injeksjon Knut Garshol Vannlekkasjer ved ekstreme trykk Geir Bertelsen Vannlekkasjer ved Ulla-Førre Per Heimli Vanninfiltrasjon i fjell rundt byggegrop ved Norges Bank Gunnar Vik Lekkasje fra luftputekamre Tor Dahle; Anders M. Heltzen Bergtrykksproblemer ved Sildvikanlegget Eystein Grimstad Ingeniørgeologi ved Holmestrandtunnelen Fredrik Løset Ingeniørgeologiske erfaringer fra kloakktunnelen Lysaker Slemmestad Arne Storjordet VEAS tunnelanlegg - Anleggsmessige forhold Kjell Karlsrud Drenasje og setningsproblemer i forbindelse med fjelltunneler i Oslo-området Jan A. Roti Byggedokk i Åndalsnes - hydraulisk stabilitet, erosjonsskader og utbedring Ove Eide Drenering og markforsterkning ved installerte vertikaldrev Egil Nordahl Rolfsen; Jon Heimstad Tetningssliss ved Strandfossen kraftverk Geir Goffeng Vann i jord -anvendelse av løsmassekart Aslak Ravlo 20 års tilbakeblikk Hallvard Holen Fullprofilsboring i gneisgranitt og boring av stigorter Erfaringer fra Ulla-Førre-anleggene Kristian Olimb Boring av korte, horisontale fullprofilsboring i vekslende fjell og løsmasser Eystein Grimstad Erfaring fra mekanisk rensk med roterende bom Owe Lindström Mekanisk rensk. Erfaringer med renskerigg i Boliden Oddvar Brøndbo Ladning og sprengning under jord Per Halvor Sælebakke Berghistorie Erik Dahl Johansen Sprengning av silo for Rana Gruver Torbjørn Herre Damarbeider i Vatnedalen Per Ove Aftreth Planeringsarbeider ved Kårstøanleggene Knut Garshol Høytrykksvasking av injeksjonshull Tor Harald Hansen Praktiske erfaringer med slissrørbolter Willy Buberg Knusing av tilslagsmaterialer. Erfaringer med slagmøller Jarle Gausen Erfaringer med mobile knuseanlegg Kjell Brevik; Arnfinn Erlien Nytt pallboringsutstyr for hull med diameter Over 100 mm Terje Søyland En sammenligning av alternative lastemaskiner

15 Fellessesjon / Anders M. Heltzen Frost og nedfrysing Kåre Flaate Det er kaldt her i nord Per-Erling Frivik Fryselagring i fjell Per Gundersen Frostsikring av ledninger Gunnar Asting; SteinBraathen Kryssing av dyprenne under Rådhusplassen. Oslo Arnulf J. Robsrud Frysestabilisering Knut Borge Pedersen Frost og frostsikring vegtunneler Stein W. Bie Digital kartlegging Kjell Buer Sammenheng mellom sprekker og spenninger i fjell Olav Torgeir Blindheim Nye erfaringer om oppsprekningens innvirkning på borbarheten ved fullprofilsboring Arne Myrvang Spenninger i sprøytebetong Svein Øyvind Norheim Ingeniørgeologiske og anleggstekniske forhold ved tilfluktsrom/parkeringsanlegg i Stavanger sentrum Per Magnus Johansen Stabilitet av damfundament Svein Erik Torgersen Frostsikring av fundamenter Åsmund Eggestad Telekrefter mot støttekonstruksjoner Egil Nordahl Rolfsen Frost i byggefasen. Eksempler Reidar Sætersdal Frostsikring av veg (telemekanismen, ising, isolasjonsmateriale) Knut Sætre Frostsikring av jernbane Odd Gregersen Fundamentering på permafrost på Svalbard Aslak Ravlo Åpning Tarald Nomeland Skinnedrift i småtunneler. Erfaringer fra tunnelen Kattås Holsfjorden Hallvard Holen Fullprofilsboring. Erfaringer fra Ulla-Førre-anleggene Svein I. Larsen Fullprofilsboring. Erfaringer fra Mosvik kraftverk Svein Kaarød Fullprofilsboring. Erfaringer fra Sørfjorden Odd Johannessen Ny prognosemodell for fullprofilboring Tom Myran Sammenligning av miljøforhold ved fullprofilboring og tunnelsprengning Amund Bruland Falltap og sprengningsmetoder Åke Ullatti Modern gruvbrytning i Viscariagruvan, Kiruna S. Solum Fjellarbeider ved Sentrum stasjon i Oslo Håkon Hartmark Anleggsteknisk kvarter. Gjennomføring av de lange tunnelene på Sørlandsbanen Knut Holestøl Tunnelprosjektet Kalstø-Kårstø Arne Reidar Vadheim Tunneldrift for gassledninger under fjorder erfaringer fra Kårstø-anlegget Rolf Selmer-Olsen Geoelektriske målinger på svakhetssoner i fjell Bjørn R. Petterson Anvendelse av ANFO i nye emulsjonssprengstoffer Øivind Solvik Tunnelutslag under vann. Prosjekteringskriterier, risikomomenter og praktiske utforminger Stein Braathen; Sverre Edvardsson Tetting av luftputekammer ved Osa Kraftverk Erik Ludvigsen Retningsavvik for lange borhull

16 Arne Rafdal Skytebasen og de nye bestemmelsene Fellessesjon / Åsmund Eggestad Hvorfor og hvordan forbedre byggegrunnen? Steinar Hermann Armert jord. Et byggeprinsipp under utvikling i Norge Kjell Berg Stabilitetsforholdene i skråninger med morenelignende jordarter Bjørn Buen; Sverre Barlindhaug Tunnel i svake bergarter i Warangoi, New Guinea Torgny Borg Finita elementmetoden. Ett hjälpmedel i praktisk bergmekanik Ove Stephansson Kan vi dimensjonere bergbolting i dag. Noen inntrykk fra det internasjonale Boltsymposiet i Abisko 1983 Ulf Fredriksen Nytt fra ISRM og IAEG 1983 (26) Arild Palmstrøm Stabilitetsberegninger før og erfaringer etter 25 m neddemning av den 30 m høye Storskredura i Tunsbergdalen Jan P. Åsvold Sprøytebetong mot sprakefjell i Tafjord Tor F. Barbo Rapport fra utvalg for vibrasjonsnormer Bjørn Helge Klüver Undersjøiske tunneler Ingeniørgeologiske erfaringer Tore Lasse By Seismisk vurdering av fjellkvalitet. Erfaringer fra studieoppholdet ved Univ. of Queensland, Australia Knut Garshol Norsk tunneldrift i svakt fjell - Erfaringer fra Hellas Bjørn Follestad Bruk av satelittdata i praktisk ingeniørgeologi Odd Bryhn Kjemisk påvirkning av leiras egenskaper Gunnar Aas Beregningsprinsipper for kjemisk stabilisert jord Kjell Karlsrud Eksempler på stabilisering av vanskelige byggegroper Ola Bjølgerud Dynamisk dypkomprimering av sprengsteinsfylling på Mongstadraffineriet Trond Føyn Stabilisering av bløt kvikkleire ved elektroosmose Kjell Aarhus Et praktisk eksempel på stabilisering av utgraving med well points Nils Rygg Fundamentering av Mjøsbrua Hans Chr. Evensen Åpning Per Nordsletten; Gunnar Asting Gjennomslag til undervannskonstruksjoner Erik Dahl Johansen Fullprofilsboring - Erfaringer fra driftstunnel Kobbelv og vegtunnel Glomfjord Petter Odlang Fullprofilsboring. Erfaringer fra stigortboring ved Tjodan anlegget Kristian Olimb Stigortboring nedenfra Johan Amundsen Emulsjonsslurry - Erfaringer med borrhulls-diameter 2 1/2" " Arve Fauske Ikke-elektriske tennsystemer, status og utvikling Morten G. Johnsen Anleggshistorisk kvarter Gunnar Moen Glimt fra Aura-anleggene Ingemund Midttveit Dekning - metoder kostnader Roar Bjordal Pallstross kontra sidestross i tilløpstunnel til Saurdal Kraftanlegg Nils Helleland Fjellgrøfter i Oslo sentrum Arne Lislerud; Stig Frammarsvik Steinproduksjon Sprengningsteknikk

17 Terje J. Skjelbred Erfaringer med Häggloader 10 HR i middelstore tunneltversnitt Odd Dugstad Erfaringer med Skega dumperkasse Robin Kirkhorn Erfaringer med mekanisk fjellrensk kombinert med vannspyling Kjell Brevik; Halvard Holen Fyllingsdammer med asfaltkjerne Fellessesjon / Harald Arvesen Åpning: Norsk eksport av ingeniørtjenester. Er vi oss selv "for mye" nok? Jakob Storaas Hva kreves av norsk ekspertise på det internasjonale markedet? Ove Eide; Kjell Karlsrud Dyputgraving i Singapore 1984 (19) Hans Petter Jensen i havnebygging. Erfaringer fra prosjekter i Senegal og Egypt Odd Hofseth Fjellsprengning forbindelse med havneanlegg på Ras Budran i Suezbukta Kristoffer Storruste Paunglaung kraftverk, Burma Einar Broch Lekkasje og stabilitetsproblemer i noen columbianske anlegg Ove Eide; Kjell Karlsrud Dimensjonering og erfaring fra dyp avstivet utgraving i bløt 1984 (24) leire i Singapore Jan Atle Roti Utglidning i skråning i svetteleire. Årsakstudie og reetablering, Mombasa, Kenya Nilmar Janbu Spesielle geotekniske undersøkelser ved Mombasaraset Arne Sande Preparering av damfundament Haditha Dam, Irak. Injisering og drenasje Knut Espedal; Svein-Erik Mortensen Geoteknisk prosjektering av havneanlegg korall, Seychellene Jan K.G. Rohde Grunnundersøkelser av laterittjordarter. Generalplan-studier for vannkraft, Rufiji Basin Tanzania Eystein Grimstad Nytt fra IAEG og foreningen Bjørn Nilsen Stabilitetsanalyse av flomløpskanal. Paunglaung Hydropower Project Olav Ustad; Einar Broch Forundersøkelser for undersjøisk tunnel for oljerørledning under Hjeltefjorden Arne Myrvang NATM - Beskrivelse av metoden. Er den brukbar i Norge? Knut Garshol Norsk tillemping av NATM i Hellas Kaare Flaate Resultater fra symposiet Low Cost Road Tunnel? Tom Myran Metangass - bare et kullgruveproblem? Tor Harald Hansen Sprekketolkning ved hjelp av datamaskin Olav Ihlen Sopp Rystelsesmålinger i forbindelse med utførelsen av fjellanlegget Kykkelsrud-Fossumfoss Anders Dahl Johansen Rystelsesmålinger i Glomfjord Hans Chr. Evensen Åpning Tor Harald Haugen Stigortboring - Nyset - Steggje Amund Bruland; Arne Lislerud TBM - Videreutvikling av prognosemodell med spesiell vekt på parametre for bryting, inndrift og kutterslitasje Arild Hegrenæs Fullprofilboring av vegtunnel i Bergen Erik Dahl Johansen Nok et år med fullprofilsboring i Kobbelv-Holandsfjorden

18 Torbjørn Herre Tunneldrift på Kontinentalsokkelen Ole Kristian Fyksen Utlasting i tunnel med brøyt X-50 EL. Erfaringer fra Steinfors II Anders M. Heltzen ANFO - polystyrenkuleblandinger -Erfaringer fra bruk i tunneler og dagbrudd Kjell Hegdalstrand Glimt fra veghistorien Sveinn Thorgrimsson Tunneldrift i basalt ved Blanda Kraftverk i Island Svein Norman Hansen; Tore Dahlø Terskelsprengning ved Solbergfoss Tore Dahlø Noen erfaringer fra sprengning fra terskelsalver Anders Grimnes Dam Riskallvann. Nyset-Steggjeutbygningen. Fyllingsdam med asfaltkjerne Stein Krogh SINTEF - Avdeling for bergteknikk A Karl Kure Kort om arbeidsfelt og forskningsprosjekter ved NGI seksjon B Finn R. Eriksen Bergforskningen C Jan K.G. Rhode Steinbruddsdrift nær damfundament. Rystelser og lekkasjer Kjell Boye; Kjell Ottar Berge Metoder for optimalisering av sprengningsarbeider i dagen Ole B. Lile Metoder for lokalisering av blinde borhull Fellessesjon / Harald Arvesen Åpning 1985 (18) Åsleik Rannestad Oljeutvinning, oversikt og fremtidige tendenser 1985 (19) Kaare Høeg Hva har oljeaktiviteten betydd for utviklingen innen 1985 (20) geoteknikk de siste årene? Nick Barton Analyser og forsøk for belysning av setninger på Ekofisk Svein Sørheim Grunnforhold for tunneldrift på Kontinentalsokkelen Dag N. Jensen Concrete in offshore. Structures, development and new concepts Hans Petter Jensen Tørrdokk Hinnavågen, Stavanger. 15 års praktiske erfaringer fra spunt, dam og utgravingsarbeider Nilmar Janbu Geotekniske stabilitetsberegninger for gravitasjonsplattformer Tor Inge Tjelta Peleinstallasjoner til havs Tom Lunne Utvikling innen marine grunnundersøkelser Hans Petter Christophersen Geotekniske problemer i forbindelse med kommende utbygging på Haltenbanken Jørn Høiback; Harald Arvesen Mongstad Develoment Project - Gjennomføring av feltundersøkelser Tomm Amundsen Spesifikasjoner for og utførelse av marine geotekniske undersøkelser - Presentasjon av data Johan C. Sandberg Formannens 10 minutter Olle Olson Investigation of fracture zones in crystalline rock by borehole A radar Nick Barton Deformasjonsfenomener i bergmasser Stavros Bandis Fysiske modeller av tunneler i overbelastede bergarter Rolf Selmer-Olsen Metode for bestemmelse av dimensjonerende svelletrykk Ole Christian Pedersen; Geir Kombinerte geoelektriske målinger på svakhetssoner i fjell Veslegard Statusrapport Tore Lasse By Geodynamiske målinger for kontroll av fjellfundamenter ved store damprosjekter Jan Bergh-Christensen Prosjektering av uforet trykksjakt ved Nyset-Steggje Kraftverk

19 Arild Palmstrøm; Jan Idar Kollstrøm Driftserfaring fra uforet trykksjakt, Tjodan Kraftverk Reidar Kjølberg Erfaringer etter 14 års drift av tilløpstunnel ved Rendalen Kraftverk 1986 Kjell Brevik Åpning Egil Lundebrekke Norsk vegbygging frem mot år Eirik Øvstedal Vegtunneler på Vålerenga og i Porsgrunn. Vurdering av konvensjonell drift og bruk av delsnittmaskin Svein Roska Erfaringer fra fire års drift av Vardøtunnelen Ingar Bolstad Parkeringshus i Tromsø Nils Midtlien Valg av løsning for råoljelager i fjell ved Sture Nils Høsøien Oljelager i fjell på Mongstad Alf Thidemann Gasskraftverk i fjell Hjalmar Solem Tunneldrift gjennom 40 år Rolf Medalen Krogh Utslagssalver i Blåsjømagasinet Sigmund Hoel Oseberg transportsystem. Strandhogg Hjartøy Tom Myran; Bjarne Løne Sugende/blåsende ventilasjon. Erfaringer fra Gudvangentunnelen Kai Nielsen Blindsjaktboring Karl Johan Eide Ripping ved A\S Olivin Lars Håkon Seim Tokammer ladeapparat for Isanol -Erfaringer fra Gudvangentunnelen Snorre Tessem Polystyrenkuler som tilsats ved sprengning av langhullsboret skivebrytning ved Fosdalen Bergverks- A\S Odd E. Hanssen Skandinavisk anleggsdrift overført til utenlandske forhold Trond Hübertz Prorock. Fremtidens prosessanlegg for olje og gass i fjell Fellessesjon / Kåre Flaate Permafrost på den nordlige halvkule Olav Liestøl Permafrost på Svalbard og på fastlandet. Klimatiske forutsetninger. Utbredelse og tykkelse. Hans Christian Langager Permafrost ved vandkraftutbygging i Grønland Odd Gregersen Praktisk fundamentering på permafrost. Forsknings- og byggeprosjekter på Svalbard i 70- og 80-årene Lasse Sondbø; Alv Orheim Erfaringer fra stolldrift på Svalbard Ivar Torblaa Dam Rieppejavri, Troms. Damfundament med permafrost Reidar Kjølberg Formannens 10 minutter 1986 (25) Ole Kristian Fjeld; Tor Harald Datamaskinen, et redskap for norske ingeniørgeologer Hanssen Rolf Kåre Brattli Bergmekanisk analyse ved forundersøkelser og prosjektering Per R. Neeb NGU s etablering av et EDB-basert grus- og pukkregister Tor Harald Hanssen; Arne Myrvang Hvor spraker det? Regional kartlegging av spenningsforholdene i Norge Eystein Grimstad; Nick Barton; Klassifikasjon av bergmasser med hensyn til stabilitet i Reidar Lien; Johnny Lunde; Fredrik Løset tunneler. Nye erfaringer med Q-metoden Arild Palmstrøm En praktisk generell metode for identifisering av bergmasser som grunnlag for sikringsbestemmelser og TBM-inndrift Axel B. Olsen; Olav Torgeir Blindheim Ingeniørgeologisk kvalitetssikring ved Ålesund-Giske undersjøiske vegtunneler

20 Einar Broch Hans P. Torsteinsen Eystein Grimstad; Knut Borge Pedersen Tunneldrift i lettsmuldrende sandstein med høyt vanntrykk i Guavio kraftverk, Columbia Fiberarmert sprøytebetong høyfasthetsklassen, nye fibertyper og testresultater Langtidsvirkning på polyesterforankrede og mørtelinnstøpte fjellbolter. Foreløpige erfaringer T.R. Guttormsen Storskala penetrasjonsforsøk i Nordsjøen O. Bruskeland Dyputgravinger. Deformasjoner og virkning på naboskapet Erfaringer fra utførte prosjekter Anne-Lise Berggren; Jan Rohde; Grunnfrysing som stabilitet av bergmasser. Teknisk vurdering Gunnar Aas for vegtunnel i Oslo (Fjellinjen) Steinar Nordal Geotekniske overslagsberegninger sammenlignet med EDBløsninger Eksempler på programanvendelser 1987 Kjell Brevik 25-årsjubileet Gunnar Aas Foreningens internasjonale engasjement Rolf Naas Undersjøisk tunnel Ålesund-Vigra. Driftserfaringer Tore Mowinkel Prosjektrapport Dype og lange fjordtunneler Sigmund Hoel Oseberg transport system. Strandhogg Hjartøy. Utslag i sjøen Erik Dahl Johansen; Kåre Dyrkorn Utslag Fossvatn Arild Hegrenæs Erfaringer fra Fløyfjelltunnelen. Boring av ny Eidsvågtunnel Bjørn Johnsrud; Tarald Øyen Fullprofilboring ved Vinstra-anlegget Olav Solheim; Rune Rake; Per Kvarv Fullprofilboring ved Jostedal-anlegget Tom Myran Yrkeshygieniske forhold ved fullprofilboring Thorvald Kåre Lone; Øivind Arntsen Fresing av Auglendshøgda tunnel, Stavanger. Prognosemodell for fresing av tunneler Gunder Homstvedt Nytt konsept for lange, styrte hull Karl Jakob Carstens Datastyrte borrigger Leif Grundt Terskesprengning Hogga Ola Gunleiksrud; Ola By Utvidelse av Aurland 1 kraftstasjon Bjørn Helge Berge Nedre Nea kraftverk Kai Nielsen Selektiv bryting i steinbrudd Arve Fauske Elektroniske tennere. Fremtidens tennsystem Nils Midtlien Sugende og blåsende ventilasjon i hallene ved Sture Egil Lundebrekke Sikkerhet i vegtunneler Fellessesjon / Tore Lasse By Vibrasjonsforplantning i fjell og løsmasser Tor F. Barbo NBG's forslag til vibrasjonsnormer Per Sandvik Ansvar i forbindelse med rystelsesskader Kjell O. Berge Fjellinjen - Generelt om prosjektet Kjell Karlsrud Fjellinjen. Setningsproblematikk Tetthetskriterier Jan K. G. Rohde Fjellinjen. Tettemetoder Torbjørn Johansen Fjellinjen Måleprogram Per Magnus Johansen Formannens 10 minutter 1987 (29) Nilmar Janbu Setninger i fjell i Nordsjøen Bernt Sigve Aadnøy Borhullsstabilitet i Nordsjøen Svein Sørheim Blokkteorimetode for optimalisering av sikring

1.1.1. Boring og sprengning av tunneler og bergrom (også undersjøiske), utstyr, erfaringer, kostnader, planlegging.

1.1.1. Boring og sprengning av tunneler og bergrom (også undersjøiske), utstyr, erfaringer, kostnader, planlegging. Liste over foredrag 1. Fjellsprengningsteknikk 1.1. Underjordsdri- 1.1.1. Boring og sprengning av tunneler og bergrom (også undersjøiske), utstyr, erfaringer, kostnader, planlegging Ti/el Forfa/er År Ar6kkel

Detaljer

a1onm11 1981 Foredrag fra Geoteknikkdagen i Oslo 13. november 1981 Redaktør: Siv.ing. Amund Mowinckel

a1onm11 1981 Foredrag fra Geoteknikkdagen i Oslo 13. november 1981 Redaktør: Siv.ing. Amund Mowinckel FJELLSPBEllOllllOSTEDIU 1981 BEROllEUllD 1981 OEOTEDIU 1981 TAPIR, 1982 FJBLLSPBEIGlllGSTElllll 1981 Foredrag fra Fjellsprengningskonferansen i Oslo 12. november 1981 Redaktør: Bergingeniør Anders M. Heltzen

Detaljer

rmlspma111asnum 1877 BIBlllD.UID 1877 ØIOnDID 1877

rmlspma111asnum 1877 BIBlllD.UID 1877 ØIOnDID 1877 rmlspma111asnum 1877 BIBlllD.UID 1877 ØIOnDID 1877 PJELLSPBBIGlllGSTElllll 1877 Foredrag fra F jellsprengningskonferansen i Oslo 10. november 1977. Redaktør: Bergingeniør Anders M. Heltzen BBBGBllllll

Detaljer

f DLLSPREmlllllØSTEDID 1975 BERØllEIWDD 1975 ØEOTEDlll 1975

f DLLSPREmlllllØSTEDID 1975 BERØllEIWDD 1975 ØEOTEDlll 1975 f DLLSPREmlllllØSTEDID 1975 BERØllEIWDD 1975 ØEOTEDlll 1975 FJELLSPBBIØlllGSDlllll 197& Foredrag fra Fjellsprengningskonferansen i Oslo 13. november 1975 Redaktør: Bergingeniør Anders M. Heltzen BBBG EIAllll

Detaljer

FJELLSPRENGNINGSDAGEN

FJELLSPRENGNINGSDAGEN 2 007 FJELLSPRENGNINGSDAGEN Oslo, 22. november 2007 BERGMEKANIKKDAGEN Oslo, 23. november 2007 GEOTEKNIKKDAGEN Oslo, 23. november 2007 ARRANGØR: Norsk Jord og Fjellteknisk Forbund FJELLSPRENGNINGSTEKNIKK

Detaljer

CURRICULUM VITAE. RockMass as, Øvre Smestad vei 35e, 0378 Oslo Tel.: 918 29 909, E-post: arild@rockmass.net

CURRICULUM VITAE. RockMass as, Øvre Smestad vei 35e, 0378 Oslo Tel.: 918 29 909, E-post: arild@rockmass.net CURRICULUM VITAE RockMass as, Øvre Smestad vei 35e, 0378 Oslo Tel.: 918 29 909, E-post: arild@rockmass.net Stilling: Spesialrådgiver, daglig leder Navn: PALMSTRØM, Arild Fødselsår: 1943 Nasjonalitet: Norsk

Detaljer

nr. 104 Publikasjon Berginjeksjon i praksis Statens vegvesen Teknologiavdelingen

nr. 104 Publikasjon Berginjeksjon i praksis Statens vegvesen Teknologiavdelingen nr. 104 Publikasjon Statens vegvesen Publikasjon nr. 104 Bjørn Helge Klüver Vegdirektoratet Alf Kveen Vegdirektoratet Vegdirektoratet Oslo, januar 2004 2 Omslagsdesign: Svein Aarset, Oslo Forsidebilder:

Detaljer

GEOTEKNIKK PROSJEKT OG HOVEDOPPGAVER/PROPOSALS FORSLAG FOR HØSTEN 2012/VÅREN 2013

GEOTEKNIKK PROSJEKT OG HOVEDOPPGAVER/PROPOSALS FORSLAG FOR HØSTEN 2012/VÅREN 2013 NTNU GEOTEKNIKK PROSJEKTFORSLAG FOR STUDENTER PÅ STUDIERETNING K OG BA 1 GEOTEKNIKK PROSJEKT OG HOVEDOPPGAVER/PROPOSALS FORSLAG FOR HØSTEN 2012/VÅREN 2013 Nedenfor finner du en tabell med en rekke forslag

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

FJELLSPRENGNINGSDAGEN

FJELLSPRENGNINGSDAGEN 2 007 FJELLSPRENGNINGSDAGEN Oslo, 22. november 2007 BERGMEKANIKKDAGEN Oslo, 23. november 2007 GEOTEKNIKKDAGEN Oslo, 23. november 2007 PÅMELDINGSFRIST: FREDAG 9. NOVEMBER 2007 ARRANGØR: Norsk Jord og Fjellteknisk

Detaljer

TEKNISK RAPPORT 03. Sikker sprengning i dagen

TEKNISK RAPPORT 03. Sikker sprengning i dagen TEKNISK RAPPORT 03 Sikker sprengning i dagen September 2003 Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk Teknisk Rapport 03 FORORD For Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF) er det sentralt å engasjere

Detaljer

posten Desember 2014 2015 nok et hektisk år

posten Desember 2014 2015 nok et hektisk år posten Desember 2014 2015 nok et hektisk år Innhold Leder: Hallvard Sindre, adm. dir. s. 3 Hunton Fiber fase 1 og 2 reportasje fra et anlegg s. 4 6 Nytt fra avdelingene s. 6 9 Kai 2 og 3 på Kårstø reportasje

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

posten Desember 3/2011

posten Desember 3/2011 posten Desember 3/2011 Historisk høy ordrereserve og full sysselsetting Desember 3/2011 posten Historisk høy ordrereserve og full sysselsetting Halvor Solberg tørrsprøyter støttemur ved Manglerud T-banestasjon.

Detaljer

Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Norwegian Public Roads Adgian Railway Administration (JBV)

Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Norwegian Public Roads Adgian Railway Administration (JBV) DP1+2 Erfaringsinnsamling og analyse av skadeårsaker Rapportering av skadesaker og vurdering av skadeårsaker Anders Østbye Eknes, Alf Kristian Lund, Jenny Langford BegrensSkade Delrapport nr. 1+2.2 Norwegian

Detaljer

Naturfareprosjektet: Kvikkleireworkshop En nasjonal satsing på sikkerhet i kvikkleireområder. Teknologidagene, Trondheim, 2012

Naturfareprosjektet: Kvikkleireworkshop En nasjonal satsing på sikkerhet i kvikkleireområder. Teknologidagene, Trondheim, 2012 Naturfareprosjektet: Kvikkleireworkshop En nasjonal satsing på sikkerhet i kvikkleireområder Teknologidagene, Trondheim, 2012 33 2012 R A P P O R T Naturfareprosjektet: Kvikkleireworkshop En nasjonal satsing

Detaljer

Fjellsprenger n. Kjell Stormo danser med kjemper. Farlig oppdrag i Løsberga. Fjellet overrasker stadig PROFILEN:

Fjellsprenger n. Kjell Stormo danser med kjemper. Farlig oppdrag i Løsberga. Fjellet overrasker stadig PROFILEN: Fjellsprenger n PROFILEN: Kjell Stormo danser med kjemper Nr. 1 November 2008 19. årgang Farlig oppdrag i Løsberga Fjellet overrasker stadig Intervju med ingeniørgeolog Per Bollingmo Et kundemagasin fra

Detaljer

...side 4. ...side 13. Ekstra bilag: Nye tabeller og veiledende verdier for sprengning i dagen. Verdensrekord i tunneldriving...

...side 4. ...side 13. Ekstra bilag: Nye tabeller og veiledende verdier for sprengning i dagen. Verdensrekord i tunneldriving... Nr. 2 november 2003-14. årgang Ekstra bilag: Nye tabeller og veiledende verdier for sprengning i dagen Verdensrekord i tunneldriving......side 4 Ikke så langt fra Tipperary...side 13 Fjellsprengern 2-2003

Detaljer

posten Mars 1/2010 En bitende kald vinter

posten Mars 1/2010 En bitende kald vinter posten Mars 1/2010 En bitende kald vinter Grunnundersøkelser ved Sørengautstikkeren i Oslo, vinteren 2010. Innhold Leder: Steinar Myhre, adm.dir. s. 3 Sørengautstikkeren En tøff og kald arbeidsplass s.

Detaljer

DP1 + 2 Erfaringsinnsamling og analyse av skadeårsaker State of the art Boreteknikk

DP1 + 2 Erfaringsinnsamling og analyse av skadeårsaker State of the art Boreteknikk DP1 + 2 Erfaringsinnsamling og analyse av skadeårsaker State of the art Boreteknikk Geir Veslegard og Arne Schram Simonsen BegrensSkade Delrapport nr. 1 + 2.1 Norwegian University of Science and Technology

Detaljer

posten Mars 1/2013 Styrt boring i fjell og løsmasser

posten Mars 1/2013 Styrt boring i fjell og løsmasser posten Mars 1/2013 Styrt boring i fjell og løsmasser Innhold Utsikter til vekst og økt aktivitet for ES i 2013 Fra borearbeidene ved Skagerak 4, Kristiansand. Leder: Hallvard Sindre, adm. dir. s. 3 Skagerak

Detaljer

Oslo, 27. november 2014. Oslo, 28. november 2014. Norsk Jord og Fjellteknisk Forbund

Oslo, 27. november 2014. Oslo, 28. november 2014. Norsk Jord og Fjellteknisk Forbund 2 014 FJELLSPRENGNINGSDAGEN Oslo, 27. november 2014 Bergmekanikkdagen Oslo, 28. november 2014 GEOTEKNIKKdagen Oslo, 28. november 2014 Påmeldingsfrist: Mandag 10. november 2014 Arrangør: Norsk Jord og Fjellteknisk

Detaljer

Løssalg kr. 20,- NR.6,2000. Nils Moe, NordlandsBanken. Jon Øverås, Ernst & Young/Cap Gemini. Lederne om 2001

Løssalg kr. 20,- NR.6,2000. Nils Moe, NordlandsBanken. Jon Øverås, Ernst & Young/Cap Gemini. Lederne om 2001 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD! Løssalg kr. 20,- NR.6,2000 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Godt Næringslivsår ønskes fra Emisjonær på heltid Hans Olav Karde, Sparebank1 Nord- Arvid Jensen, Bedriftskompetansegruppen.

Detaljer

Fjellsprenger n. Unikt skiferbrudd i Valdres... side 8. Kundemagasin fra Orica Norway AS. Nr. 1 - mai 2013-24. årgang

Fjellsprenger n. Unikt skiferbrudd i Valdres... side 8. Kundemagasin fra Orica Norway AS. Nr. 1 - mai 2013-24. årgang Kundemagasin fra Orica Norway AS Fjellsprenger n Nr. 1 - mai 2013-24. årgang Sprengning under vann på Træna... side 23 uni tronic 600 på Embretsfoss... side 36 Profilen... side 46 Rekordleveranse...side

Detaljer

Tor Ivar Bang og Eskild Hagen vant parfinalen. Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund. Hvordan spiller du? Junior!! Guide til nettbridgen

Tor Ivar Bang og Eskild Hagen vant parfinalen. Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund. Hvordan spiller du? Junior!! Guide til nettbridgen NORSK BRIDGE Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Nr. 4 September 2004 10. årgang Tor Ivar Bang og Eskild Hagen vant parfinalen Hvordan spiller du? Nord DJ9 EJ62 83 K1052 Syd EK8632 3 EK72 D7 Du skal spille

Detaljer

NGU Rapport 2011.007 Program og sammendrag for "Det 20. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi", NGU 14.-15.

NGU Rapport 2011.007 Program og sammendrag for Det 20. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi, NGU 14.-15. NGU Rapport 2011.007 Program og sammendrag for "Det 20. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi", NGU 14.-15. februar 2011 INNHOLD Seminarprogram... 5 Deltakerliste... 9 Sammendrag av foredrag:

Detaljer

posten Desember 3/2013 Vannmeisling imponerer byggherren

posten Desember 3/2013 Vannmeisling imponerer byggherren posten Desember 3/2013 Vannmeisling imponerer byggherren R-avd. utfører forsterkning av Hegset dam, Hegsetfoss Kraftverk, Selbu. Bildet er tatt av: Haakon Barstad etter oppdrag fra bladet Energi. Innhold

Detaljer

Oslo, 25. november 2010. Oslo, 26. november 2010. Norsk Jord og Fjellteknisk Forbund

Oslo, 25. november 2010. Oslo, 26. november 2010. Norsk Jord og Fjellteknisk Forbund 2 010 FJELLSPRENGNINGSDAGEN Oslo, 25. november 2010 Bergmekanikkdagen Oslo, 26. november 2010 GEOTEKNIKKdagen Oslo, 26. november 2010 Påmeldingsfrist: fredag 12. november 2010 Arrangør: Norsk Jord og Fjellteknisk

Detaljer

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 Følg med på RØA VELs hjemmesider: www.roa-vel.no RØA VEL Postboks 104, Røa 0701 OSLO e-post: post@roa-vel.no Bankgiro:

Detaljer

10 000 spill på 30 år

10 000 spill på 30 år NORSK BRIDGE Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Nr. 1 Mars 2003 9. årgang Hvordan spiller du? Nord EK4 E632 EK1092 7 10 000 spill på 30 år Syd DJ1052 KD7 J83 E8 Kontrakt: 7 spar. Vest spiller ut kløver

Detaljer