(Da en del av foredragstitlene tidligere er skannet, kan det være enkelte skrivefeil)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(Da en del av foredragstitlene tidligere er skannet, kan det være enkelte skrivefeil)"

Transkript

1 - 1 - FJELLSPRENGNING / BERGMEKANIKK / GEOTEKNIKK Foredrag / artikler ( ) Sammenstilt av Arild Palmstrøm, des basert delvis på NFF's Innholdsfortegnelse Her finner du titler og forfattere til alle de 1756 foredragene gjennom 50 år. Bruk søkefunksjonen i Acrobat til å finne forfatter og tittel til artikler du er interessert i (For foredrag uten innlevert manuskript er nr. angitt i parentes) (Da en del av foredragstitlene tidligere er skannet, kan det være enkelte skrivefeil) Forfatter(e) Tittel på foredrag / artikkel År Nr Hans Bjaaland Hydrauliske borrigger ved nye tunnelanlegg Kjell Karlsen Rigger for tunge bormaskiner i store og mellomstore tunneltversnitt - i bruk og under utvikling Tobias Haugeland Jumbodrift ved Brokkeanlegget Tron Jorstad Drift med tungt tunnelutstyr ved Røldal-Suldal-anlegget Odd Johannessen Fra driften av Langvannstunnelen Rana kraftverk Jarle Ravn Økonomiske sammenligninger mellom tungt og lett borutstyr Baard Hoel Sammenligning mellom stenderboring med grovhull og liggerboring med lett utstyr ved pallsprengning, Hunderfossen Morten G. Johnsen Modifisert stigematerrigg Tor F. Johansen Driftsresultater med stigematerrigg ved Brokkeanlegget Brynjulf Raae Litt om pallboring Kjell Gimse Pallsprengning med Down the hole -bormaskin Knut Tovshus Undervannssprengninger ved Kykkelsrud K. Wulfert Faremomenter ved kjøring av forbrenningsmotor under dag K.I. Simonsen Driving av 20m2 stigort Full face med Alimakheis Helge Hjort Driving av 6 m lang enkeltstigort med Alimakheis Aage Østerstrøm Erfaringer fra bruk av ammoniumnitrat-olje under jord Leif Halvorsen Sprenging med ammoniumnitrat-olje under jord Finn Raaum Litt om moderne sprengstoffer Odd Håkenstad Sprengstoffinspeksjonens retningslinjer ved bruk av ammoniumnitrat-olje sprengstoffer Anders M. Heltzen Orientering om presplitt Tor Frimann Barbo Resultater fra presplitting ved NSBs anlegg i Lodalen Eskild Berntzen Presplitt metoden anvendt ved sprengning av trykksjakt Reidar K. Berkan Erfaring med presplitting i fjellskjæringer ved A/S Veidekkes anlegg på riksvei 1 og innfartsvei til Moss Mehmed Babic Borhullavvik Rolf Selmer Olsen Om svelleleire i norske fjellanlegg Rolf Selmer-Olsen Om sprakefjell Åmund Fjøsne Analyse, plan og kontroll for veibygging Ole Søe Eriksen Sikring av tunneler, utstøping bak stuff Tor Johansen Stempling med stålbuer, utstøping på stuff Tor F. Barbo Sprøytebetong - Betongteknologi, heftfasthet Walter Hoffmann Sprøytebetong - erfaringer fra tunnelbanen, Oslo Baard Hoel Strekkforsøk med ekspansjons- og gyste bolter Lars Muri Erfaring fra gysing av bolter

2 - 2 - Arne Tepper Injisering i tunneler Mehmed Babic Ansett av borehull ved pall- og skjæringsdrift Tor Langvik Hansen Nye erfaringer med grovhullsrigg Tron Jorstad Nye erfaringer med grovhullsrigg Per Thommesen Faktorer som reduserer renskearbeider i tunneler Aage Østerstrøm Rensk i høye bergrom Anders M. Heltzen Presplitting som undersøkelse av sprengbarhet Hans Ahlmann Dieselavgassrensing ved LKAB Frank Foldin Dieselavgasser, norske undersøkelser Sten Ljungberg Ladeapparat for dynamitt Ludvig Baumann Lading av pulversprengstoff Åsmund Bjørge Elektrisk tenning Sikkerhetsspørsmål Arnfinn Jensen Forplantning av lufttrykk, bølger fra sprengning på tunnelstuff Eskild Bentzen Nyutviklet vibrograf Morten G. Johnsen Erfaringer fra bruk av hjullastere i tunneler Halvard Holen Erfaringer fra bruk av beltelastere og gravemaskiner i tunneler Reidar Hugstedt Dimensjonering av transportutstyr Per Bang Rolfsen Driftskontroll av laste- og transportutstyr på grunnlag av instrumentering Per C. Sandberg Lasting og transport i små ortprofiler i norske gruver Hjalmar Solem Lasting og transport i små profiler R. Thommessen Spor og sporvedlikehold E. Ellingsen Erfaringer fra kombinasjon grovhulls- og småhullsrigg. Sprøytebetong- som driftsforsterkning i tunnel H. Bronder Moderne borrigger for små profiler J. Gerhardsen Erfaringer fra opplasting og transport ved Alnor-anlegget P. Thommesen Bruk av rigger for liggerboring ved dagsprengning Aa. Østerstrøm Opplasting og transport i dagbruddet (Dalen Portland) T. Bredeli Erfaringer fra driften av dagbruddet, Telnes Tron Jorstad Empiriske formler for beregning av spesifikt sprengstofforbruk og borm.pr.m3 ved tunneldrift Jan Bergh-Christensen En laboratoriemetode for vurdering av bergartenes sprengbarhet H. Øiann Teoretiske betraktninger over presplittmetoden Anders M. Heltzen Erfaringer fra presplittforsøk A.B. Vagstein Erfaringer fra presplittforsøk G. Mikalsen Beregningsgrunnlag for nødvendig friskluftmengde ved ventilasjon av tunneler Ragnar Heggstad Orientering om forsøk med utslagssprengning T. Sande Sjokkbølger i vann, og sjokkbølgers belastning på konstruksjoner Chr. G. Grøner Orientering om forsøk med skytegroper Egil Lund Spesialladninger for sprengningsarbeider Odd Sjøholt Kapasitetsbegreper Ulf Bergsmo Erfaring med nye borrigger Stein Narvestad Erfaring med nye borrigger

3 - 3 - Rolf Mathiesen Erfaring med nye borrigger Karl August Hansen Rigg for utstrossing av stigorter Aage Østerstrøm Senkboring med midlere hulldiameter Tor Vinje Erfaringer med Hägglunds Skyttelvogn Reidar K. Bjerkan Opplasting av utsprengt stein med Brøyt X Olav Øverland Rensk av tunnelbunn og av løsavsetninger i dagen Baard Hoel Nye erfaringer med kontursprengninger Torvald Sande Resultater fra målinger av sjokkbølger i vann Ludvig Baumann Tunnelutslag under vann og sprengning av terskler. Utslag for 35 m2 tunnel på 85 m dyp, Ringedalsvann Eirik Samuelsen Boblegardiner fremstilt ved hjelp gasskruttgassgenerator Torstein Petersen Regler for behandling og lagring av sprengstoff på anlegg og i gruver Per T. Smith Endel sikkerhetsbestemmelser for NVE s tunnelarbeider Per Dugstad Bergartenes mekaniske egenskaper av interesse for bygge og anleggsindustrien Reidar Lien Stabiliseringsvansker ved utsprengning av stor byggegrube Nils A. Giæver Stabiliseringsvansker ved utsprengning av stor byggegrube B Leif Andersen Sprengnings- og sikringsopplegg i større byggegrube Rolf Selmer-Olsen Nyere erfaringer vedrørende bergtrykk i norske anlegg Morten Bjerkan Måling av bergtrykk. Praktiske erfaringer fra norske gruver Bjørn Li Måling av bergtrykk. Praktiske erfaringer fra norske gruver Anders M. Heltzen Måling av belastningsøkning på fjellbolter ved hjelp av spenningsoptikk 1967 N. Halén Rapport om arbeidsfysiologisk och yrkeshygienisk undersøkelse av anläggningsarbeten under jord Hans Korsvold Spredte resultater av støvmålinger ved norske fjellanlegg J. Jahr Foreløpig forslag til formel for beregning av yrkeshygienisk grenseverdi for vekt. Konsentrasjonen av kvartsholdig støv i arbeidsluft. Atmosfæren i små tunneler Tron Jorstad Bolting i moderne anleggsdrift Knut Sørensen Erfaringer med ANOL-sprengninger i Malmberget Ivar Dybdahl Orientering om slurrysprengstoffer Elling Ellingsen Orientering om undersøkelse av borsynk og hårdmetallslitasje som funksjon av hulldybden - forsøk med slipefri borkroner (vortekroner) B. Borhaug Rigg for utdypningsarbeider i fjell og harde masser Knut Tovshus Rigger for store dagsprengninger Edgar Forsberg Nytt om borrigger - Montabert O. Hjaardemaal Nytt om borrigger Rolf Mathisen Nytt om borrigger Ole Øverland Ola-riggen. Traktormontert borrigg for traktor, frontlaster, bakmontert gravemaskin og midtmontert tømmerlaster Bertil Sandell Erfarenheter från tätning ved hjelp av injektering och sprutbetong Walter Hoffmann Sprøytebetong som driftsforsterking og bruk av injeksjonsarbeider som hjelp under tunneldrift og senere tetningsarbeider Torgeir Gunleiksrud Frysestabilisering i forbindelse med tunnelras Jan Bergh-Christensen Om fjellets sprengbarhet ved tunneldrift

4 - 4 - Per Bollingmo En kontrollserie på metoden for laboratoriebestemmelse av sprengbarheten Arnfinn Jensen Lufttrykkbølger og skader forårsaket av lufttrykkbølger Georg J. Lambach Måling av sjokkforplanting i bergarter Erlend Heldahl Bergslagsfordelingen og bergartenes strekkfasthet orienterende undersøkelser Stuart Moxon Nyere erfaringer fra måling av fjelltrykk Bjørn Li Måling av pilarbelastninger ved Kjørholt kalkstensgrube Hallvard Holen Forsøk med fullprofilboring av sjakter Magne Mortenson Kraftforbruk ved knusing og maling av mineralstoff Torstein Standal Knusing av tilslagsmaterialer for betong ved kraftanlegget Tysso II Gunnar Kummeneje Transportable knuseanlegg for fremstilling av veg- og betongmaterialer av sprengstein Alf C. Pettersen Valg og behandling av stål for utstyr til knusing og boring Leif M. Blix Borstål- forbrukerproblemer Jan Drake Nye typer borstenger Øystein Smemo Avsenking av skråsjakt med Cryderman Tor Christoffersen Avsenking av skråsynker og skråsjakter Oddmund Flønes 7 m2 tunneldrift. En sammenlikning mellom bunkertogdrift i Østerrike og konvensjonell vaggdrift ved Vik-anleggene Finn Knutson Erfaringer ved slurrysprengninger Kjell Gimse Erfaringer fra rotasjonsboring ved AS Sydvaranger Kai Nielsen Atmosfæren i småtunneler Edmund Klette Ordningen med tilsynet ved bergverk og anlegg Frank Foldin Langtidsvurdering av sprøytebetong i dagen og i tunneler Georg J. Lambach Nyere erfaringer fra rystelsesmålinger Henri Barkey Ingeniørgeologisk kartlegging i tunneler forprosjekteringen Gustav Hillestad Geofysiske metoder anvendt ved forprosjektering av anlegg i fjell Reidar Lien Ingeniørgeologiske forundersøkelser - erfaringer Odd Johannessen Normaliserte tunnelkostnader Kai Nielsen Geita en ny borrigg for pallboring a Rolf Selmer-Olsen Undersøkelser av bergartenes borbarhet a Mehmed Babic Luftputesprengning a 1969 Snorre D. Bronder Bergartenes betydning for fullprofilboring Peter Barendsen Fullortsborring av tunneler Iver Øhman Erfaringer fra tunneldrift i Stockholm med DEMAG fullprofilsbormaskin Willi Hildebrand Erfaringer fra tunneldrift i Sveits med Wirth tunnelbormaskin N.D. Pirrie Greenside-McAlpine-tunneler - Erfaringer fra to tunneler i Storbritannia Snorre D. Bronder Enkelte økonomiske betraktninger ved fullprofilsborring L. J. Bakkevig Orientering om Advisory Conference on Tunneling Odd Johannessen Tunnelkostnader

5 - 5 - Cato O. Amundsen Kapasitet og kostnader ved pallboring Erfaringer med grove hammerbor utrustninger Rolf Heflo Erfaringer med fullprofilsboring av stigort i Canada og Norge Odd Nicolaysen Bolting ved Rana-anleggene Olav Øverland Bolting ved Fjone Kraftverk Ragnar Scach Forsøk med gysing av bolter. Forsøk med ulike boltetyper harde og bløte bergarter Torjus Alten Sikringsmetoder ved Rendalen Kraftverk Gustav Håland Erfaringer fra sikringsarbeider i Lieråsen Tunnel Erich Taeger Nye metoder for våtsprøyting, teknologi og bruk i tunnel Einar Broch Stabilitet av store skråninger Bjørn Li Åpningsforedrag a Tor Christoffersen Hva ønsker jeg som driftsingeniør i en underjordsgruve at a bergmekanikk skal kunne hjelpe meg med Ulf Smith Meyer Hva ønsker jeg som driftsingeniør i en underjordsgruve at a bergmekanikk skal kunne hjelpe meg med Bjørn A. Berdal Hva ønsker jeg som prosjekterende kraftverksingeniør at a bergmekanikk skal kunne hjelpe meg med Jan Bergh Christensen Inntrykk etter deltakelse i 2. internasjonale konferanse i a bergmekanikk i Beograd Johnny Lunde Oversikt over metoder og utstyr for bergmekanisk a undersøkelse Einar Broch Inntrykk fra studieopphold ved Imperial College a Arne Myrvang Bergmekaniske undersøkelser ved Rødsand Gruber a 1971 A. Skogseid Sikring av vegtunneler E. Hoel Erfaringer fra injiseringsarbeider i overvannstunnel Arne Dengerud Midlertidig stabilisering av vegger og tak i tunnel ved frysing Anders M. Helzen Tunnelras og utbedringsarbeider Jan Anton Rygh Oddahallen - Prosjektering og utførelse H. Meisingset Vurdering av metoder for sprengning av jevne tunnelprofiler Øystein Smemo Forsøk med Trussbolting Ragnar Schach Nye erfaringer med fjellbolter O. Markussen Erfaringer i bruk av hjullastere ved Franzefoss Bruk Reidar K. Bjerkan Berglasting med Brøyt X-3 og X Ragnar Schach Fotoprofilering av trykksjakter Bjørn Li Åpning Einar Broch Funksjonell klassifisering av fjell, generell oversikt punktlastmetodene Arne Øfsthus Klassifisering av fjellkvalitet på grunnlag av seismiske undersøkelse S.R. Krogh Kan bergarter klassifiseres med henblikk på knusing og maling? Reidar Lien Klassifisering av bergarter med henblikk på borbarhet Jan Bergh- Christensen Klassifisering av bergarter med henblikk på sprengbarhet Anders M. Heltzen Forsøk med kvartærgeologisk klassifisering av bergarter Karl Oskar Sandvik Diskusjonsinnlegg ved Fjellsprengningskonferansen

6 - 6 - Bjørn Li Klassifisering av bergarter ved kombinert punktlasttest og kjernebitsfaktor Arne Myrvang Om stabilitet dagbrudd Gunnar Klippenvåg Dieseldrevet Alimak ved Borgund Kraftanlegg Kåre Aas Stigortdrift i Romsdalshorn Svend Øren Mekanisert boring i stigort Aage Irgens Erfaringer fra bruk av Cavo i tunneldrift Reidar Kr. Bjerkan Vurderinger av last- og bærmetoden Lennart Ottosson Systematisk utveckling av moderna tunnelboringsaggregat Olav Torgeir Blindheim Erfaring fra fullprofilboring i grønnstein P.M. Nilsen Sjaktsprengning fra dagen mot 50 cm s grovhull Bjørn R. Petterson Erfaringer med stor hullavstand ved pallspregninger Ragnar Schach Sprakefjell og sjaktprofil Ragnar Schach Måling av belastninger på sikringskonstruksjoner med Gløtzlceller Knut Garshol Erfaringer fra våtsprøyting Jan Fuglaas Sivilforsvaret bygger i fjell Johan Fredrik Baltzersen Televerket bygger i fjell Jan Anton Rygh Underjordsanlegg i Sveits Einar Broch Åpningstale ved bergmekanikkdagen Nick R. Barton A model study of air transport from underground openings situated below ground water level Per Heimli Vann og luftlekkasjer gjennom sprekker i bergartsstykker Elmo Dibiagio; Frank Myrvoll In situ tests for predicting the air and water permeability of rock masses adjacent to underground openings Nils Thomas Dannevig Luft- og vannpressingsforsøk ved Jukla Kraftverk Einar Broch Ingeniørgeologiske undersøkelser ved Bogna Kraftverk Reidar Kjølberg Ingeniørgeologiske korttidsprognoser ved tunneldrift erfaringer fra Rendalen Kraftverk Per Bollingmo Norske ingeniørgeologer på forundersøkelser i utlandet Anders Øfsthus Seismiske undersøkelser for fjellanlegg Walter Hoffmann Synspunkter vedrørende injeksjonsarbeider i forbindelse med prosjekter der det stilles store krav til et fjellroms tetthet Reidar Lien Inntrykk fra studiereise i Nord-Amerika Einar Broch Kort rapport om ingeniørgeologi og bergmekanikk i Finland Tor Johansen Åpningstale Anton Brandtzæg Utviklingen innen fjellsprengningsteknikken Harald Øverås Anleggsarbeiderens syn på utviklingen Anders M. Heltzen Nye sprengstoffer på ammoniumnitrat-olje-basis Finn Knutson Detonerende lunte i pallsprengning Olav Torgeir Blindheim Nyere erfaringer med fullprofilsboring Kristen Olav Dahl Datastyrt boring Johan Kongsgaarden Presentasjon av "Häggloader" lastemaskin

7 - 7 - Gunnar Aas Erfaringer med "Häggloader" lastemaskin i Glitrevanntunnelen Øystein Smemo Mekanisert rensk i tunneler Odd Johannessen Steinproduksjon - ytelser og kostnader Steinar Nilsen Undervannssprengning i Øyeren Lars K. Sæther Oset rense- og pumpeanlegg. Fjell- kontra damanlegg Einar Broch Åpningstale A Arne Myrvang Prinsipper for en del bergmekaniske målemetoder Øystein Smemo Bruk av bergmekaniske målinger ved Dalen grube Bjørn Li Bruk av bergmekaniske målinger ved Sulitjelma Gruber Raimo Matikainen Bergmekaniska mätningar i Finland gruppen Terminologi omkring fjellets oppsprekking terminologiutvalg Kåre Rokoengen Klassifisering av svelleleire Nick R. Barton A review of the shear strength of filled discontinuities Bjørn Buen Ingeniørgeologiske undersøkelser ved Skjomen Kraftverk Tore Bråten Ingeniørgeologiske undersøkelser ved Aurland Kraftverk Øystein Smemo Åpningstale Bjørn R. Petterson Høyenergisprengstoff på ANFO-basis Karl Kure ANFO-økonomi. ladeteknikk og ladeutstyr Endre Nagel Bjordal Tendenser i sprengstoffutviklingen Arnulf M. Hansen Fullprofilsboring av sjakter, nyere erfaringer Vigg Romell Erfarenheter ved hydraulisk bergbormaskiner J. Kongsgaarden Montabert hydraulisk drifter Odd Johannesen Boring og lading i tunneler under 20m Arne R. Bjørke Analyser av overfjell ved tunneldrift Bjarne Marstein Ny type endeforskaling for tunnelstøping Erlend Stana Rigg og drift av store sjakter Aslak Ravlo; Per Havdal; Finn Dagbruddsdrift ved anlegg og gruver. Panel Knutson; Hallvar Holen Kjartan Holt Byggekostnader for Fjellanlegg og bygg i dagen Einar Broch Åpningstale Einar Broch Refleksjoner om utviklingen av bergmekanikk etter deltakelse i en internasjonal kongress Jan Bergh- Christensen Brudd i uforet trykktunnel ved Åskåra Kraftverk Ragnar Schach Måling av belastning på betong og fjell i uforete trykksjakter Johny Lunde Store bergrom tekniske og økonomiske aspekter Carl-Olof Morfeldt Lagring av olja och gas i oinkledda bergrun Arve Haugen; Arne Myrvang Store brytningsrom ved Skorovas gruber Per Bollingmo Ingeniørgeologiske erfaringer fra prosjektering og bygging av haller i fjell Anders M. Heltzen Tunneldrift i Oslofeltets eruptiver - ingeniørgeologiske og bergmekaniske erfaringer Hans-Petter Geis Raset ved Røsand Gruber, 2.februar Johan C. Sandberg Ingeniørgeologiske undersøkelser ved Øljusjøen pumpekraftverk

8 Øistein Smemo Åpningstale Willi Buer Fremtidig opplæring av skytebaser i Norge Inge Nåvik Erfaringer med hydrauliske bormaskiner Arnulf M. Hansen Fullprofilsboring av tunnel Franzebråten-Majorstua Kåre Schjerven Bruk av driftere med borhullsdiameter mindre enn 43 mm Gunnar Steiro Sjaktdriving med driftere på Alimak Kjell Boye Nyere erfaringer med ANFO i tunneler Ludvig Baumann Nye teknologier for sprengning på havbunnen Aslak Ravlo Nye erfaringer fra Svartevannsanlegget Bjarne Sem jr. Erfaringer fra bruk av Sem-skruen ved våtsprøyting og til ANFO-lading Knut Garshol lnjiseringsarbeider med AM Reidar K. Bjerkan Driftsresultater med Brøyt X-4 EL Arne Sörquist Driftsresultater med Brøyt X-4 EL Sigmund Høyland Erfaringer med Moxy-dumperen Harald Øverås; Per C. Sandberg; Gunnar Moen; Jacob Skau-Jacobsen Arbeidskraftsituasjonen ved gruver og anlegg Fellessesjon / Einar Broch Åpningstale A Rolf Selmer-Olsen Begrepet dagfjell og tunnelbygging Göran Lande Vibrationer från sprengningsarbeten i tunneler Åsmund Eggestad; Åsmund Knutson Utbredelse av grunnvannsenkninger og resulterende setninger ved tunneldrift Gunnar Aas Deformasjoner i løsmasser som følge av tunnelutgravninger Knut Garshol Erfaringer fra vanskelige tunnelpåhugg Anders M. Heltzen Sprengning av vanskelige tunnelpåhugg Asbjørn Halvorsen Vurdering av dagfjell på grunnlag av seismiske refraksjonsmålinger Snorre Tessem Erfaringer med råsprengte trykkluftmagasin Olav Stokkebø Foreløpige erfaringer fra svingekammer med luftpute ved Jukla Pumpekraftverk Arnold Pettersen Arrangement for opprettholdelse av grunnvannsnivået rundt propanlager i fjell Ingvar Janelid Tätning av bergrumslager A Karstein Lied Snøskred og vurdering av snøskredfare D.M. McClung Laws of frictions in snow mechanics Sven Hansbo Uddevallavarvet - ett exempel på utnyttjande av överskottamassor av sprängsten för bygnadsändamål Odd S. Holm; Bjørn Haavardsholm Kvartalsbygget, Fredrikstad. Problematisk fundamentering på skrått fjell 1976 Egil Vedner Åpningstale Gjermund Sætersmoen Prosjektering av fullprofilsboring Olav Torgeir Blindheim Geologiske parametre og fullprofilsboring. Kostnadsprognose Arne Grønhaug Fremtidsperspektiver på fullprofilsboring av vegtunneler

9 - 9 - Bjørn Kielland Er vannjet noe for norske bergarter? Bjørnar Pettersen Erfaringer med Nemek borrigg Knut Garshol Lange parallellkuttsalver i tungsprengt fjell Thor Nilsen Driving av taksynk ved Kongsberg Sølvverk i gamle dager Sigurd Aalefjær Statkraftverkenes kraftverksplaner Harald Hauge Sprengningsarbeidene ved Sarp kraftverk Ola Giske Utsprengning av sentrum stasjon i Oslo Endre Nagel Bjordal Sprengstoffer, ladetekniker, sikkerhet og miljø Per Moi Betraktninger i forbindelse med bruk av store hjullastere og gravemaskiner William Viken Planer for oppfaring og avbygging av kullforekomster i Svea Fellessesjon / Einar Broch Åpningstale A Elmo Dibiagio; Frank Myrvoll Field instrumentation for soft clay Arne Myrvang Praktisk bruk av borhullsekstensometer i gruver Per Magnus Johansen Bergmekaniske målinger i maskinsal for Sima Kraftverk Kjell Karlsrud Anders Beitnes Instrumentering av slissevegger ved fellestunnelen gjennom Studenterlunden Stabilitetsproblemer skifrig fjell, erfaringer fra Bratsberg Kraftverk Alf Thidemann Oppsprekningens innflytelse på overfjell ved tunneldrift Eirik Øvstedal Bergtrykksproblemer og sikringstiltak, erfaringer fra Strynefjellsanlegget Bjørn Nilsen; Einar Broch Undersøkelser av stabilitetsforholdene for Ørtfjell dagbrudd i Rana Leif Andréassen Åtgärder för bevarande av grundvattenbalansen i tetorter Jan Atle Roti \Simonsen Fundamentering og sikringsarbeider i bløt leire ved Drammen sykehus Geir Refsdal Vegoverbygninger Nils-Fredrik Braathen Geotekniske problemstillinger ved nedsetting av betongplattformer i Nordsjøen 1977 Egil Vedner Åpningstale K. Karlsen Bortekniske parametre ved hydraulisk boring Bjørn R. Petterson Erfaringer ned hydraulisk pallboremaskin Magnus Dalen Hydraulisk langhullsboring i gruver Øistein Syltern Produksjon og økonomi ved rotasjonsboring i steinbrudd i anleggsdrift Odd Johannesen Fullprofilsboring ved vannkraftverk Tore M. Larsen Fullprofilsboring av kors tunnel med stigort-maskin Olav Torgeir Blindheim Minifullfacer i grønnstein Arnulf M. Hansen Orientering om fullprofilboringsobjekter for Fosdalen Bergverk og for NVE John Ornæs Erfaringer med last- og bærutstyr ved Grong Gruver A\S Magnus Dalen Ny diesel last- og bormaskin A.B. Nagel-Alne Forsøk med spesielt filter på dieselmaskineri Karl W. Johansen Fjellbolting med polyester

10 Bjørn Jerring Nye typer ekspansjons- og innstøpte bolter Tom Myran Måling og måleresultater av gasser og støv under jord J.C. Vuilleumier Hydraulic dust extraction for underground work Godtfred Svendsen Erfaringer med løsblokkdetektoren Tore Valstad Fellessesjon / lnstrumentering av Svartevannsdammen, resultater fra byggetiden Erling Knapstad En entreprenørs erfaring fra bygging av Nyhellervatndammen Per Børre Selnes Dimensjonering av fyllingsdammer mot jordskjelv Odd Hotvedt Tetningskjerne av knuste materialer Karl-Arthur Scherman Dammbrott och riskanalys Einar Broch Åpningstale A Reidar Lien Inntrykk fra Rock Store Ole Lindholm Einar Broch; Bjørn Nilsen Praktisk bruk av bergmekanik och ingeniørgeologi i gruvdrift. Erfarenheter och synspunkter på utvecklingsmöjligheter Beregninger, målinger og observasjoner avspenninger ved Ørtfjell dagbrudd Bjørn Buen Residualspenninger i fjell Karstein Lied Sannsynlighet og risiko for skred i boligplanleggingen. Hva bygningsloven sier om skredfaren. Ekspertenes rolle overfor oppdragsgivere og politiske myndigheter Bonsak Schieldrop Dynamiske regnemodeller for steinskred Reidar Lien Ras i Bitdalstunnelen Bent Aagaard Anisotropi i mekaniske egenskaper i glimmerskifer og gneis Bjørn Li; Arne Myrvang Spenningstilstanden ved Dalen og Kjørholt kalksteinsgruber Nilmar Janbu Prinsipper og tolkningsmetoder for in-situ målinger av jordartsparametre Gunnar Aas Sammenstilling av styrkeparametre og spenningsmoduler for sand bestemt ved in-situ-målinger og laboratorieforsøk Harald Arvesen Praktiske erfaringer fra trykksonderinger Bengt-Arne Thorstensson The pore pressure probe Egil Vedner Velkomsttale Anders M. Heltzen Videreføring av informasjon Jørn-Tore Glomnes Opplegg og erfaringer fra terskelsprengninger ved Sarp kraftverk Torbjørn Herre Terskelsprengning ved Bingsfoss Kraftverk Finn Knutsen Dagbruddsdrift. -erfaringer med produksjon og ladning direkte i borehull Edgar Leistad Nitroglycerinfrie sprengstoffer i små og mellomstore hulldiametre, erfaringer fra produksjon og bruk Erik Koll Larsen Forhold som påvirker de sprengningstekniske egenskaper til ammoniumnitrat-olje-sprengstoff (ANFO) John Utsi Slettsprengning og rensk av høye dagbruddsvegger Per M. Nilsen Erfaringer med hydraulboring Olav Torgeir Blindheim Forsøk med vannjet i norske bergarter Olav Torgeir Blindheim Erfaringer fra drift av tunneler med diametre 6-7 m i USA

11 Arnulf M. Hansen Fullprofilsboring av tunneler. Erfaringer fra Eidfjordanleggene Odd G. Askilsrud Erfaringer fra Aurland Torstein Lange Larsen Erfaringer fra strekningen Majorstua-Torshov Thor Skjeggedal Fullprofilsboring. Erfaringer fra Kjøpsvik og Bærum Fellessesjon / Egil Lundebrekke Prosjektering og bygging av undersjøiske vegtunneler Tor Erik Frydenlund Geofysiske undersøkelser for undersjøiske vegtunneler i fjell Reidar Lien; Knut Garshol Undersjøisk tunnel Rafnes-Herøya John H. Creed Senketunneler - tunneler lagt i sjøbunn Arnulf Arild Forslag til dykket flytende rørbro Einar Broch Åpningstale A Nick Barton; Harald Hansteen Large underground openings at shallow depth: Comparison of deformation magnitudes from jointed models and linear elastic FE analyses Anders M. Heltzen Sprøytebetong på sprakefjell Steinar Lund Praktisk bruk av bergmekanikk ved Norsk Nefelin Gregg E. Korbin Prereinforcement and reinforcement in underground openings performance and design constructions Jan Ask Andersen Korrosjon av fjellbolter Per Heimli Forankring med kabelstag Ola Jegleim Erfaringer med polyesterforankrede bolter i Vegvesenet Arild Aa. Andresen Boring i faste og stenholdige masser Finn Schaarup Sallingsundbroens fundering Nils Rygg Høye fyllinger av bløt leire Bjørn Finborud Vegbygging på Filipinene i høye fyllinger på bløt leire Ulf Smith-Meyer Åpningstale Nils H. Sellevold Erfaringer med mekanisert bolterigg Arne Myrvang Splittrørbolting A Bengt Ludvig Skyveforsøk på rørbolter B Tore M. Larsen Mekanisert fjellrensk under jord John D. Holst Erfaringer med stålfiberarmere sprøytebetong A Jonas Holmgren Erfaringer med stålfiberarmere sprøytebetong B Reidar Vadheim Dieseldreven hydraulisk boring under jord Jostein Grødem Erfaringer med Reieresdals Hydrill Harald Håland Pallboringsrigg ved Ulla-Førre-anleggene Tom Myran Miljøforhold ved boring/lasting og betongsprøyting Jørn-Tore Glomnes Fullprofilsboring inntaksorter ved Ulla-Førre Olav Torgeir Blindheim; Erik Dahl- Ny prognosemodell for inndrifter- og kostnader ved Johansen fullprofilsboring av tunneler Torstein Lange Larsen Fullprofilsboring. Nye erfaringer fra Oslo sentrum A Odd G. Askilsrud Nytt fra fullprofilsboring B Thor Skjeggedal Nye erfaringer fra fullprofilsboring i Bærum og Eidfjord C Øivind Solvik Sammenligning av hydrauliske parametre i vanlig sprengte og fullprofilsboring tunneler Odd Johannesen; Rolf Risdahl Pallboring, metoder og kostnader Karl Kure ANFO i dagbrudd og tunneler. Kostnadsanalyse

12 Åsmund Bjørge Bruk av ikke-elektriske tenningsystemer Thor Hauff Sekundærknusing med slaghammere Fellessesjon / Einar Broch Åpningstale A Per-Richard Neeb NGU's sand- og grusundersøkelser Svein Willy Danielsen Mineralogisk klassifisering av betongtilslag John N.Hutchinson Various forms of cliff instability arising from coast erosion in South-East England Georg Jessen Lambach Bølgeforplantning i fjell. Praktisk anvendelse av måledata ved A sprengningsarbeider Per-Arne Lindquist; Karl-Erik Mekanisk bergfragmentering vid Högskolan i Luleå B Rånman Hans Carlsson Det svensk-amerikanske forskningsprosjekt Stripa gruva Terje Holm Nygaard Tiltak for å unngå vannproblemer ved driving av inntakstunnel, Skibotn kraftanlegg Arild Palmstrøm Bruk av ingeniørgeologi ved Rygene Kraftverk Olav Torgeir Blindheim Bruddmekanismer under rullemeisler Arne Myrvang Bergtrykksmålinger fra dagen i dype borhull Walter Hoffmann En prosjektert 130 m høy hvelvdam ved "Stiegler's Gorge prosjektet" i Tanzania: "Bergmekaniske undersøkelser og analyse av vederlagsstabilitet" Arild Palmstrøm; Bjørn Buen; Tom Erfaringer fra oppfylling av uforete trykksjakter og tunneler A Gustavsen med inntil 590 m vanntrykk Reidar Lien Klassifisering av bergarter med henblikk på borbarhet B Einar Tesaker Start og utvikling av erosjon Nils Rygg Erosjon av brofundamenter Bård Andersen Erosjonssikring av elver og bekker Praktiske erfaringer Snorre Leivseth Beskyttelse mot propellerosjon ved kaier og ferjeleier Bjarne Korbøl Erosjon ved senkning av magasiner Rune Dahlberg; Nils F. Braathen; Observasjoner av erosjon rundt konstruksjoner Odd Torset 1980 Ulf Smith-Meyer Åpningstale Kristen Olav Dahl Automatisk styring av tunnelborrigger Thor Skjeggedal Fullprofilboring av skråsjakt ved Sildvikanlegget Thor Skjeggedal Entreprisen Sandvika-Lysaker. Erfaringer med Midi-fullfacer Knut Garshol Fullprofilsboring i ustabilt fjell Johan Amundsen Totalsystemer for grovhullsprengning ved større massearbeider Kjell Brevik Steinbruddsdriften ved dam Oddatjørn Sverre Matheson Modifisert rom- og pillarbryting i Mons Petter grube Sven Granholm Erfarenheter av elektrisk lastemaskin under jord Øystein H. Stormo Utslag for 35 m 2 tunnel på 85 m dyp Kåre Strand Tunneldrift i vannsykt fjell Gunnar Asting Erfaringer med tetting av avløpstunneler Oslo-området Knut Garshol Orientering om injeksjonskomiteen for tunneler og bergrom Arne Myrvang Amerikanske erfaringer med slissrørbolter

13 Erik Einum Sprøyting av fiberbetong med fjernstyrt robotrigg Lasse Moen; Torleiv Rugaas Sprøytebetong-sikring i stigort, Hauglifjell Anders M. Heltzen Prosjekterfaringer - Institutt for fjellsprengningsteknikk Odd Johannessen; Nils Høsøien Prosjekt-rapporter om tunneldrift ved Institutt for anleggsdrift, NTH Finn R. Eriksen Kort orientering om en del BVLI- prosjekter Per Wollert Johansen Risikoanalyse av Sprengstofflager Nilmar Janbu; Christian Madshus; Tor Erik Frydenlund; T.J. Kvalstad; Per Selnes Fellessesjon / Geodynamics in practice K.E. Aase Grunnsjokkbelastninger på fjellanlegg Tore Lasse Bye Sjokkbølger i fjell - eksempler fra forsøk utført i Franzefoss Bruks steinbrudd på Steinskogen Ivar B. Ramberg Bruk av land-sat data ved sprekkekarttegging i fjell Rolf Selmer-Olsen Enkelte hovedtrekk i Norges regionale anleggsgeologi H. Wanner Stability problems by full face tunnel boring Tom K. Gustavsen Oddbjørn Aasen Ingeniørgeologiske erfaringer fra tunneldriften ved Vardø undersjøiske tunnel Innflytelse av bergartsegenskaper og oppsprekning ved rullemeiselboring med trearms tunnelbormaskin Bjørn Buen Forspente fjellbolter til stabilitetssikring Alf Thidemann Vanlige årsaker til ras i vanntunneler. Analyse av sprøytebetongsikring ved svelleleiresoner Tor Barbo; Svein Willy Danielsen Bakterier årsak til redusert effekt av vanngardin mellom oljelager i fjell K.R. Massarsch Dynamic shear moduls for static geotechnical problems Geir J. Westerlund Hvorledes fastsettes de dynamiske egenskaper for jord Trond Dahle Forutsigelse, begrensning og overvåking av rystelser ved byggeprosjekt Per B. Selnes Earthquake risk for structures in the North Sea Susanne Lacasse Cyclic displacement of gravity platform subjected to failure loads 1981 Aslak Ravlo Åpningstale Thor Skjeggedal Sjaktboring ved Sildvikanlegget Hans Vestad Boring av stigorter ved Ulla-Førre-anleggene Oddmund Flønes Fullprofilsboring ved Orkla-Grana-anleggene Olav Torgeir Blindheim Norsk fullprofilsboring, hva er oppnådd? Hva ventes? Rolf Heflo Boring av blindsjakter Atle Barstad Sprengning av grove blokker tildekningsmolo for havner Ludvig Baumann Bruk av rettede sprengladninger Bjørn R. Pettetson Nytt om produksjon av ANFO Bengt Ljung Automatisk ladning av ANFO Karl Jakob Carstens Tunneldrift under Bussesundet gjennom knusningssoner Niclas Foldbo Tunneldrift i basalt på Færøerne Edvard Dahl Hjuldrift i lange småtunneler Per Kollandsrud Nytt transportutstyr for små tunneler

14 Per Halvor Sælebakke Fyrsetting ved Kongsberg Sølvverk Tom Myran Diesel- og sprengstoffgasser under jord. Måleresultater ventilasjonskrav og tiltak Arnulf M. Hansen Kanadiske erfaringer med elektriske last- og bormaskiner Eirik B. Einum Stålfiberarmert sprøytebetong som sikring mot sprakefjell Erfaringer fra Tafjordtunnelen Ole Arnfinn Opsahl Nyere erfaringer fra forsøk med stålfibersilika-sprøytebetong Ivar H. Dalen; Anders M. Heltzen Renseanlegg: Fjell- kontra damanlegg Fellessesjon / Steinar Skjeseth Vassdragsregulering, konsekvenser for grunnvann og miljø Rolf Selmer-Olsen Betraktninger over store vannlekkasjer dyptliggende tunneler Per Magnus Johansen Tetning ved injeksjon Knut Garshol Vannlekkasjer ved ekstreme trykk Geir Bertelsen Vannlekkasjer ved Ulla-Førre Per Heimli Vanninfiltrasjon i fjell rundt byggegrop ved Norges Bank Gunnar Vik Lekkasje fra luftputekamre Tor Dahle; Anders M. Heltzen Bergtrykksproblemer ved Sildvikanlegget Eystein Grimstad Ingeniørgeologi ved Holmestrandtunnelen Fredrik Løset Ingeniørgeologiske erfaringer fra kloakktunnelen Lysaker Slemmestad Arne Storjordet VEAS tunnelanlegg - Anleggsmessige forhold Kjell Karlsrud Drenasje og setningsproblemer i forbindelse med fjelltunneler i Oslo-området Jan A. Roti Byggedokk i Åndalsnes - hydraulisk stabilitet, erosjonsskader og utbedring Ove Eide Drenering og markforsterkning ved installerte vertikaldrev Egil Nordahl Rolfsen; Jon Heimstad Tetningssliss ved Strandfossen kraftverk Geir Goffeng Vann i jord -anvendelse av løsmassekart Aslak Ravlo 20 års tilbakeblikk Hallvard Holen Fullprofilsboring i gneisgranitt og boring av stigorter Erfaringer fra Ulla-Førre-anleggene Kristian Olimb Boring av korte, horisontale fullprofilsboring i vekslende fjell og løsmasser Eystein Grimstad Erfaring fra mekanisk rensk med roterende bom Owe Lindström Mekanisk rensk. Erfaringer med renskerigg i Boliden Oddvar Brøndbo Ladning og sprengning under jord Per Halvor Sælebakke Berghistorie Erik Dahl Johansen Sprengning av silo for Rana Gruver Torbjørn Herre Damarbeider i Vatnedalen Per Ove Aftreth Planeringsarbeider ved Kårstøanleggene Knut Garshol Høytrykksvasking av injeksjonshull Tor Harald Hansen Praktiske erfaringer med slissrørbolter Willy Buberg Knusing av tilslagsmaterialer. Erfaringer med slagmøller Jarle Gausen Erfaringer med mobile knuseanlegg Kjell Brevik; Arnfinn Erlien Nytt pallboringsutstyr for hull med diameter Over 100 mm Terje Søyland En sammenligning av alternative lastemaskiner

15 Fellessesjon / Anders M. Heltzen Frost og nedfrysing Kåre Flaate Det er kaldt her i nord Per-Erling Frivik Fryselagring i fjell Per Gundersen Frostsikring av ledninger Gunnar Asting; SteinBraathen Kryssing av dyprenne under Rådhusplassen. Oslo Arnulf J. Robsrud Frysestabilisering Knut Borge Pedersen Frost og frostsikring vegtunneler Stein W. Bie Digital kartlegging Kjell Buer Sammenheng mellom sprekker og spenninger i fjell Olav Torgeir Blindheim Nye erfaringer om oppsprekningens innvirkning på borbarheten ved fullprofilsboring Arne Myrvang Spenninger i sprøytebetong Svein Øyvind Norheim Ingeniørgeologiske og anleggstekniske forhold ved tilfluktsrom/parkeringsanlegg i Stavanger sentrum Per Magnus Johansen Stabilitet av damfundament Svein Erik Torgersen Frostsikring av fundamenter Åsmund Eggestad Telekrefter mot støttekonstruksjoner Egil Nordahl Rolfsen Frost i byggefasen. Eksempler Reidar Sætersdal Frostsikring av veg (telemekanismen, ising, isolasjonsmateriale) Knut Sætre Frostsikring av jernbane Odd Gregersen Fundamentering på permafrost på Svalbard Aslak Ravlo Åpning Tarald Nomeland Skinnedrift i småtunneler. Erfaringer fra tunnelen Kattås Holsfjorden Hallvard Holen Fullprofilsboring. Erfaringer fra Ulla-Førre-anleggene Svein I. Larsen Fullprofilsboring. Erfaringer fra Mosvik kraftverk Svein Kaarød Fullprofilsboring. Erfaringer fra Sørfjorden Odd Johannessen Ny prognosemodell for fullprofilboring Tom Myran Sammenligning av miljøforhold ved fullprofilboring og tunnelsprengning Amund Bruland Falltap og sprengningsmetoder Åke Ullatti Modern gruvbrytning i Viscariagruvan, Kiruna S. Solum Fjellarbeider ved Sentrum stasjon i Oslo Håkon Hartmark Anleggsteknisk kvarter. Gjennomføring av de lange tunnelene på Sørlandsbanen Knut Holestøl Tunnelprosjektet Kalstø-Kårstø Arne Reidar Vadheim Tunneldrift for gassledninger under fjorder erfaringer fra Kårstø-anlegget Rolf Selmer-Olsen Geoelektriske målinger på svakhetssoner i fjell Bjørn R. Petterson Anvendelse av ANFO i nye emulsjonssprengstoffer Øivind Solvik Tunnelutslag under vann. Prosjekteringskriterier, risikomomenter og praktiske utforminger Stein Braathen; Sverre Edvardsson Tetting av luftputekammer ved Osa Kraftverk Erik Ludvigsen Retningsavvik for lange borhull

16 Arne Rafdal Skytebasen og de nye bestemmelsene Fellessesjon / Åsmund Eggestad Hvorfor og hvordan forbedre byggegrunnen? Steinar Hermann Armert jord. Et byggeprinsipp under utvikling i Norge Kjell Berg Stabilitetsforholdene i skråninger med morenelignende jordarter Bjørn Buen; Sverre Barlindhaug Tunnel i svake bergarter i Warangoi, New Guinea Torgny Borg Finita elementmetoden. Ett hjälpmedel i praktisk bergmekanik Ove Stephansson Kan vi dimensjonere bergbolting i dag. Noen inntrykk fra det internasjonale Boltsymposiet i Abisko 1983 Ulf Fredriksen Nytt fra ISRM og IAEG 1983 (26) Arild Palmstrøm Stabilitetsberegninger før og erfaringer etter 25 m neddemning av den 30 m høye Storskredura i Tunsbergdalen Jan P. Åsvold Sprøytebetong mot sprakefjell i Tafjord Tor F. Barbo Rapport fra utvalg for vibrasjonsnormer Bjørn Helge Klüver Undersjøiske tunneler Ingeniørgeologiske erfaringer Tore Lasse By Seismisk vurdering av fjellkvalitet. Erfaringer fra studieoppholdet ved Univ. of Queensland, Australia Knut Garshol Norsk tunneldrift i svakt fjell - Erfaringer fra Hellas Bjørn Follestad Bruk av satelittdata i praktisk ingeniørgeologi Odd Bryhn Kjemisk påvirkning av leiras egenskaper Gunnar Aas Beregningsprinsipper for kjemisk stabilisert jord Kjell Karlsrud Eksempler på stabilisering av vanskelige byggegroper Ola Bjølgerud Dynamisk dypkomprimering av sprengsteinsfylling på Mongstadraffineriet Trond Føyn Stabilisering av bløt kvikkleire ved elektroosmose Kjell Aarhus Et praktisk eksempel på stabilisering av utgraving med well points Nils Rygg Fundamentering av Mjøsbrua Hans Chr. Evensen Åpning Per Nordsletten; Gunnar Asting Gjennomslag til undervannskonstruksjoner Erik Dahl Johansen Fullprofilsboring - Erfaringer fra driftstunnel Kobbelv og vegtunnel Glomfjord Petter Odlang Fullprofilsboring. Erfaringer fra stigortboring ved Tjodan anlegget Kristian Olimb Stigortboring nedenfra Johan Amundsen Emulsjonsslurry - Erfaringer med borrhulls-diameter 2 1/2" " Arve Fauske Ikke-elektriske tennsystemer, status og utvikling Morten G. Johnsen Anleggshistorisk kvarter Gunnar Moen Glimt fra Aura-anleggene Ingemund Midttveit Dekning - metoder kostnader Roar Bjordal Pallstross kontra sidestross i tilløpstunnel til Saurdal Kraftanlegg Nils Helleland Fjellgrøfter i Oslo sentrum Arne Lislerud; Stig Frammarsvik Steinproduksjon Sprengningsteknikk

17 Terje J. Skjelbred Erfaringer med Häggloader 10 HR i middelstore tunneltversnitt Odd Dugstad Erfaringer med Skega dumperkasse Robin Kirkhorn Erfaringer med mekanisk fjellrensk kombinert med vannspyling Kjell Brevik; Halvard Holen Fyllingsdammer med asfaltkjerne Fellessesjon / Harald Arvesen Åpning: Norsk eksport av ingeniørtjenester. Er vi oss selv "for mye" nok? Jakob Storaas Hva kreves av norsk ekspertise på det internasjonale markedet? Ove Eide; Kjell Karlsrud Dyputgraving i Singapore 1984 (19) Hans Petter Jensen i havnebygging. Erfaringer fra prosjekter i Senegal og Egypt Odd Hofseth Fjellsprengning forbindelse med havneanlegg på Ras Budran i Suezbukta Kristoffer Storruste Paunglaung kraftverk, Burma Einar Broch Lekkasje og stabilitetsproblemer i noen columbianske anlegg Ove Eide; Kjell Karlsrud Dimensjonering og erfaring fra dyp avstivet utgraving i bløt 1984 (24) leire i Singapore Jan Atle Roti Utglidning i skråning i svetteleire. Årsakstudie og reetablering, Mombasa, Kenya Nilmar Janbu Spesielle geotekniske undersøkelser ved Mombasaraset Arne Sande Preparering av damfundament Haditha Dam, Irak. Injisering og drenasje Knut Espedal; Svein-Erik Mortensen Geoteknisk prosjektering av havneanlegg korall, Seychellene Jan K.G. Rohde Grunnundersøkelser av laterittjordarter. Generalplan-studier for vannkraft, Rufiji Basin Tanzania Eystein Grimstad Nytt fra IAEG og foreningen Bjørn Nilsen Stabilitetsanalyse av flomløpskanal. Paunglaung Hydropower Project Olav Ustad; Einar Broch Forundersøkelser for undersjøisk tunnel for oljerørledning under Hjeltefjorden Arne Myrvang NATM - Beskrivelse av metoden. Er den brukbar i Norge? Knut Garshol Norsk tillemping av NATM i Hellas Kaare Flaate Resultater fra symposiet Low Cost Road Tunnel? Tom Myran Metangass - bare et kullgruveproblem? Tor Harald Hansen Sprekketolkning ved hjelp av datamaskin Olav Ihlen Sopp Rystelsesmålinger i forbindelse med utførelsen av fjellanlegget Kykkelsrud-Fossumfoss Anders Dahl Johansen Rystelsesmålinger i Glomfjord Hans Chr. Evensen Åpning Tor Harald Haugen Stigortboring - Nyset - Steggje Amund Bruland; Arne Lislerud TBM - Videreutvikling av prognosemodell med spesiell vekt på parametre for bryting, inndrift og kutterslitasje Arild Hegrenæs Fullprofilboring av vegtunnel i Bergen Erik Dahl Johansen Nok et år med fullprofilsboring i Kobbelv-Holandsfjorden

18 Torbjørn Herre Tunneldrift på Kontinentalsokkelen Ole Kristian Fyksen Utlasting i tunnel med brøyt X-50 EL. Erfaringer fra Steinfors II Anders M. Heltzen ANFO - polystyrenkuleblandinger -Erfaringer fra bruk i tunneler og dagbrudd Kjell Hegdalstrand Glimt fra veghistorien Sveinn Thorgrimsson Tunneldrift i basalt ved Blanda Kraftverk i Island Svein Norman Hansen; Tore Dahlø Terskelsprengning ved Solbergfoss Tore Dahlø Noen erfaringer fra sprengning fra terskelsalver Anders Grimnes Dam Riskallvann. Nyset-Steggjeutbygningen. Fyllingsdam med asfaltkjerne Stein Krogh SINTEF - Avdeling for bergteknikk A Karl Kure Kort om arbeidsfelt og forskningsprosjekter ved NGI seksjon B Finn R. Eriksen Bergforskningen C Jan K.G. Rhode Steinbruddsdrift nær damfundament. Rystelser og lekkasjer Kjell Boye; Kjell Ottar Berge Metoder for optimalisering av sprengningsarbeider i dagen Ole B. Lile Metoder for lokalisering av blinde borhull Fellessesjon / Harald Arvesen Åpning 1985 (18) Åsleik Rannestad Oljeutvinning, oversikt og fremtidige tendenser 1985 (19) Kaare Høeg Hva har oljeaktiviteten betydd for utviklingen innen 1985 (20) geoteknikk de siste årene? Nick Barton Analyser og forsøk for belysning av setninger på Ekofisk Svein Sørheim Grunnforhold for tunneldrift på Kontinentalsokkelen Dag N. Jensen Concrete in offshore. Structures, development and new concepts Hans Petter Jensen Tørrdokk Hinnavågen, Stavanger. 15 års praktiske erfaringer fra spunt, dam og utgravingsarbeider Nilmar Janbu Geotekniske stabilitetsberegninger for gravitasjonsplattformer Tor Inge Tjelta Peleinstallasjoner til havs Tom Lunne Utvikling innen marine grunnundersøkelser Hans Petter Christophersen Geotekniske problemer i forbindelse med kommende utbygging på Haltenbanken Jørn Høiback; Harald Arvesen Mongstad Develoment Project - Gjennomføring av feltundersøkelser Tomm Amundsen Spesifikasjoner for og utførelse av marine geotekniske undersøkelser - Presentasjon av data Johan C. Sandberg Formannens 10 minutter Olle Olson Investigation of fracture zones in crystalline rock by borehole A radar Nick Barton Deformasjonsfenomener i bergmasser Stavros Bandis Fysiske modeller av tunneler i overbelastede bergarter Rolf Selmer-Olsen Metode for bestemmelse av dimensjonerende svelletrykk Ole Christian Pedersen; Geir Kombinerte geoelektriske målinger på svakhetssoner i fjell Veslegard Statusrapport Tore Lasse By Geodynamiske målinger for kontroll av fjellfundamenter ved store damprosjekter Jan Bergh-Christensen Prosjektering av uforet trykksjakt ved Nyset-Steggje Kraftverk

19 Arild Palmstrøm; Jan Idar Kollstrøm Driftserfaring fra uforet trykksjakt, Tjodan Kraftverk Reidar Kjølberg Erfaringer etter 14 års drift av tilløpstunnel ved Rendalen Kraftverk 1986 Kjell Brevik Åpning Egil Lundebrekke Norsk vegbygging frem mot år Eirik Øvstedal Vegtunneler på Vålerenga og i Porsgrunn. Vurdering av konvensjonell drift og bruk av delsnittmaskin Svein Roska Erfaringer fra fire års drift av Vardøtunnelen Ingar Bolstad Parkeringshus i Tromsø Nils Midtlien Valg av løsning for råoljelager i fjell ved Sture Nils Høsøien Oljelager i fjell på Mongstad Alf Thidemann Gasskraftverk i fjell Hjalmar Solem Tunneldrift gjennom 40 år Rolf Medalen Krogh Utslagssalver i Blåsjømagasinet Sigmund Hoel Oseberg transportsystem. Strandhogg Hjartøy Tom Myran; Bjarne Løne Sugende/blåsende ventilasjon. Erfaringer fra Gudvangentunnelen Kai Nielsen Blindsjaktboring Karl Johan Eide Ripping ved A\S Olivin Lars Håkon Seim Tokammer ladeapparat for Isanol -Erfaringer fra Gudvangentunnelen Snorre Tessem Polystyrenkuler som tilsats ved sprengning av langhullsboret skivebrytning ved Fosdalen Bergverks- A\S Odd E. Hanssen Skandinavisk anleggsdrift overført til utenlandske forhold Trond Hübertz Prorock. Fremtidens prosessanlegg for olje og gass i fjell Fellessesjon / Kåre Flaate Permafrost på den nordlige halvkule Olav Liestøl Permafrost på Svalbard og på fastlandet. Klimatiske forutsetninger. Utbredelse og tykkelse. Hans Christian Langager Permafrost ved vandkraftutbygging i Grønland Odd Gregersen Praktisk fundamentering på permafrost. Forsknings- og byggeprosjekter på Svalbard i 70- og 80-årene Lasse Sondbø; Alv Orheim Erfaringer fra stolldrift på Svalbard Ivar Torblaa Dam Rieppejavri, Troms. Damfundament med permafrost Reidar Kjølberg Formannens 10 minutter 1986 (25) Ole Kristian Fjeld; Tor Harald Datamaskinen, et redskap for norske ingeniørgeologer Hanssen Rolf Kåre Brattli Bergmekanisk analyse ved forundersøkelser og prosjektering Per R. Neeb NGU s etablering av et EDB-basert grus- og pukkregister Tor Harald Hanssen; Arne Myrvang Hvor spraker det? Regional kartlegging av spenningsforholdene i Norge Eystein Grimstad; Nick Barton; Klassifikasjon av bergmasser med hensyn til stabilitet i Reidar Lien; Johnny Lunde; Fredrik Løset tunneler. Nye erfaringer med Q-metoden Arild Palmstrøm En praktisk generell metode for identifisering av bergmasser som grunnlag for sikringsbestemmelser og TBM-inndrift Axel B. Olsen; Olav Torgeir Blindheim Ingeniørgeologisk kvalitetssikring ved Ålesund-Giske undersjøiske vegtunneler

20 Einar Broch Hans P. Torsteinsen Eystein Grimstad; Knut Borge Pedersen Tunneldrift i lettsmuldrende sandstein med høyt vanntrykk i Guavio kraftverk, Columbia Fiberarmert sprøytebetong høyfasthetsklassen, nye fibertyper og testresultater Langtidsvirkning på polyesterforankrede og mørtelinnstøpte fjellbolter. Foreløpige erfaringer T.R. Guttormsen Storskala penetrasjonsforsøk i Nordsjøen O. Bruskeland Dyputgravinger. Deformasjoner og virkning på naboskapet Erfaringer fra utførte prosjekter Anne-Lise Berggren; Jan Rohde; Grunnfrysing som stabilitet av bergmasser. Teknisk vurdering Gunnar Aas for vegtunnel i Oslo (Fjellinjen) Steinar Nordal Geotekniske overslagsberegninger sammenlignet med EDBløsninger Eksempler på programanvendelser 1987 Kjell Brevik 25-årsjubileet Gunnar Aas Foreningens internasjonale engasjement Rolf Naas Undersjøisk tunnel Ålesund-Vigra. Driftserfaringer Tore Mowinkel Prosjektrapport Dype og lange fjordtunneler Sigmund Hoel Oseberg transport system. Strandhogg Hjartøy. Utslag i sjøen Erik Dahl Johansen; Kåre Dyrkorn Utslag Fossvatn Arild Hegrenæs Erfaringer fra Fløyfjelltunnelen. Boring av ny Eidsvågtunnel Bjørn Johnsrud; Tarald Øyen Fullprofilboring ved Vinstra-anlegget Olav Solheim; Rune Rake; Per Kvarv Fullprofilboring ved Jostedal-anlegget Tom Myran Yrkeshygieniske forhold ved fullprofilboring Thorvald Kåre Lone; Øivind Arntsen Fresing av Auglendshøgda tunnel, Stavanger. Prognosemodell for fresing av tunneler Gunder Homstvedt Nytt konsept for lange, styrte hull Karl Jakob Carstens Datastyrte borrigger Leif Grundt Terskesprengning Hogga Ola Gunleiksrud; Ola By Utvidelse av Aurland 1 kraftstasjon Bjørn Helge Berge Nedre Nea kraftverk Kai Nielsen Selektiv bryting i steinbrudd Arve Fauske Elektroniske tennere. Fremtidens tennsystem Nils Midtlien Sugende og blåsende ventilasjon i hallene ved Sture Egil Lundebrekke Sikkerhet i vegtunneler Fellessesjon / Tore Lasse By Vibrasjonsforplantning i fjell og løsmasser Tor F. Barbo NBG's forslag til vibrasjonsnormer Per Sandvik Ansvar i forbindelse med rystelsesskader Kjell O. Berge Fjellinjen - Generelt om prosjektet Kjell Karlsrud Fjellinjen. Setningsproblematikk Tetthetskriterier Jan K. G. Rohde Fjellinjen. Tettemetoder Torbjørn Johansen Fjellinjen Måleprogram Per Magnus Johansen Formannens 10 minutter 1987 (29) Nilmar Janbu Setninger i fjell i Nordsjøen Bernt Sigve Aadnøy Borhullsstabilitet i Nordsjøen Svein Sørheim Blokkteorimetode for optimalisering av sikring

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

1 Gjermund Sørum Buskeruds J Leif Magne Saga Hedrum JFL

1 Gjermund Sørum Buskeruds J Leif Magne Saga Hedrum JFL A 4 1 Gjermund Sørum Buskeruds J 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 0 150 2 Leif Magne Saga Hedrum JFL 25 25 24 25 25 25 0 0 0 0 0 149 3 Ingar Sørum Buskeruds J 25 23 25 25 25 25 0 0 0 0 0 148 3 Marcus Langmyr

Detaljer

Liste over foredrag. 1.1.1. Boring og sprengning av tunneler og bergrom (også undersjøiske),

Liste over foredrag. 1.1.1. Boring og sprengning av tunneler og bergrom (også undersjøiske), Liste over foredrag 1. Fjellsprengningsteknikk 1.1. Underjordsdri- 1.1.1. Boring og sprengning av tunneler og bergrom (også undersjøiske), Ti/el Forfa/er År Ar6kkel nummer Erfaringer fra bygning av Storbæltstunnelerne

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Jørgen Aagaard-Nilsen Wiik Larvik SK 24,55 30-03-14 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting, stevne nr. 88 Vårstevne 4.4.4 Plass Navn Klubb Poeng Fin A Einar Høksnes Sandefjord Serier: 9 Tor Amundsen 8 Serier: 6 9 Jørn Kristiansen Larvik 8 Rangering: 8

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Side 1 av 5 Resultatliste for Feltskyting Feltstevne 27.06.10 26.06.2010 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ståle Tollefsen OFS 101 2 Frank Haugeland Oppegård SL 100 3 Tor Amundsen OKTS 100 4 Svein Ivar Holte

Detaljer

Bane1b Emil Røvik Tor-Tur2 Junior Bane1b Oddmar Jobotn Tor-Tur2 Sen Bane1b Bjørnar Røvik Tor-Tur2 sen

Bane1b Emil Røvik Tor-Tur2 Junior Bane1b Oddmar Jobotn Tor-Tur2 Sen Bane1b Bjørnar Røvik Tor-Tur2 sen Innendørs NM 8. mars 2015 Pulje 1 Kl 09.00 Bane1a John Birger Gylland Olderdalen 1 Sen Bane1a Jonn Kirkvoll Olderdalen 1 Vet 2 Bane1a Magnar Helgemo Olderdalen 1 Sen Bane1b Emil Røvik Tor-Tur2 Junior Bane1b

Detaljer

Utskrift fra fiskermanntallet Østfold

Utskrift fra fiskermanntallet Østfold Utskrift fra fiskermanntallet Østfold Kommune: 0124 ASKIM ============================ ======== =========== ==== ====== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM ASKIM B 281178 SHUM

Detaljer

Samlagsstemne Bane Nummer 1 Poeng Nummer 2 Poeng Nummer 3 Poeng Nummer 4 Poeng

Samlagsstemne Bane Nummer 1 Poeng Nummer 2 Poeng Nummer 3 Poeng Nummer 4 Poeng Samlagsstemne Bane År Nummer 1 Poeng Nummer 2 Poeng Nummer 3 Poeng Nummer 4 Poeng 1957 Reidulf Rysdalsnes 1958 Vemund Bergset Aslak Lefdal 1959 Lars Rosenlid Leif Myklebust Ola Almenning Steffen Elvebakk

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting, stevne nr. 08008 Vårstevne 04.04.2004 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Kjell Torsvik Hedrum Sportsskyttere 110 2 Einar Høksnes Sandefjord 110 3 Tor Amundsen 4 Jørn

Detaljer

NM I HAVFISKE Totalt INDIVIDUELT HERRER

NM I HAVFISKE Totalt INDIVIDUELT HERRER INDIVIDUELT HERRER Plass NHF NR Fornavn Etternavn Klubb Poeng 1 4337 Tor Arne Rygg Oslo HK 117,84 2 4342 Petter Skudal Oslo HK 108,53 3 2118 Kjetil Langvatn Båstad HFK 96,58 4 2133 Christian Sletmo Båstad

Detaljer

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km Resultat ritt 1 7.5.2013 Eidkjosen/Hella 36km 1 Ole Remi Hausner 59,55 024 4 2 Audun Ramsvik 59,55 007 2 3 Trond Soleng 59,55 015 1 4 Kristoffer Kristoffersen 59,55 022 4 Bengt-Frode Hansen 59,55 013 4

Detaljer

Resultatliste klasse. Jaktfelt. LISENS: Jæren JFL. Antall premier: Klasse. 1 Per Frode Halsnes Haugesund

Resultatliste klasse. Jaktfelt. LISENS: Jæren JFL. Antall premier: Klasse. 1 Per Frode Halsnes Haugesund A 1 Per Frode Halsnes Haugesund 25 21 23 23 23 25 0 0 0 0 16 140 2 Odd Einar Egeberg Karmøy JFN 25 23 23 21 15 25 0 0 0 0 9 132 1 Side 1 av 12 B 1 Rune Aasheim Karmøy JFN 25 20 23 21 14 25 0 0 0 0 11 128

Detaljer

Geir I. Markussen Espen Riktor Sven Otto Ringnes Aage Håkegård Birger Engen Odd Arild Ødegaard Vetle Markussen Erik Solli Chr.

Geir I. Markussen Espen Riktor Sven Otto Ringnes Aage Håkegård Birger Engen Odd Arild Ødegaard Vetle Markussen Erik Solli Chr. 13 nov tid 15 nov tid 22 nov tid 29 nov tid 6 des tid 13 des tid 20 des tid 26.des tid 27.des Geir I. Markussen 10 000 10 000 21:18 10 000 22:15 10 000 21:30 10 000 22:00 10 000 20:38 10 000 20:41 42 192

Detaljer

Granvinstemnet /300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl.

Granvinstemnet /300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Jarle Harkestad Jondal 49 50 48 147 161,- 2. Eirik Hylland Aurland 48 50 49 147 122,- 2. Lasse Hylland Aurland 49 50 48 147 122,- 4. Sverre Måkestad Tørvikbygd 49

Detaljer

BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark ASKIM IF Askim stadion 400 m Båstad IL Båstad stadion (kunstis fra'99) 400 m

BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark ASKIM IF Askim stadion 400 m Båstad IL Båstad stadion (kunstis fra'99) 400 m BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark Askim stadion Båstad Degernes Fredrikstad Halden stadion Halden - Strupebanen Hvaler Kirkøy Kornsjø Kykkelsrud Lisleby Moss - Melløs Moss - Bellevue Moss - Malakoff Moss -

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Pengepremier 10-skudd kl. 1. Gjesdal SKYTTERLAG. Vårstevnet Leon - Resultatprogram

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Pengepremier 10-skudd kl. 1. Gjesdal SKYTTERLAG. Vårstevnet Leon - Resultatprogram Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Geir Sjøveian Flikka 47 49 48 144 126,- 2. Geir Holten Gjesdal 49 48 47 144 0,- 3. Svein Rune Gramstad Gjesdal 47 47 44 138 0,- Pengepremier 15-skudd kl. V55 1. Harald Jensen

Detaljer

Resultatliste klasse. Norgesmesterskap : NM 2014 Kroken JFF NM 2014

Resultatliste klasse. Norgesmesterskap : NM 2014 Kroken JFF NM 2014 Klasse A Antall premier: 9 1 Bergseng Lars Glåmdal 21 23 23 24 24 21 0 0 136 2 Nalum Tom Brunlanes SS 22 22 23 22 25 21 0 0 135 3 Brovold Tore Østlandske SS 21 22 20 23 24 22 0 0 132 4 Gravklev Terje Brunlanes

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Stang sammenlagt. Haugesund Skytterlag. Samlagsstevnet Leon - Resultatprogram. Stang

Stang sammenlagt. Haugesund Skytterlag. Samlagsstevnet Leon - Resultatprogram. Stang Haugesund sammenlagt Kl. Ka. 1. Thomas Mong Egersund AG3 13 15 28 2. Kjell Strand Hovland Gjesdal 5 13 11 24 3. Steve Øverland Gann 5 10 12 22 4. Trond Inge Rødland Klepp 5 11 11 22 4. Ådne Ø. Søyland

Detaljer

Stang Pengepremiering Stang kl. 1. Stang Pengepremiering Stang kl. 2. Stang Pengepremiering Stang kl. 3. Gann Skytterlag. Samlagsstevnet 2012

Stang Pengepremiering Stang kl. 1. Stang Pengepremiering Stang kl. 2. Stang Pengepremiering Stang kl. 3. Gann Skytterlag. Samlagsstevnet 2012 Pengepremiering kl. 1 1. Stig Andre Rødland Klepp 7 5 12 0,- beger 2. Astrid Hagelund Klepp 4 6 10 0,- 3. Annie Samuelsen Gann 5 4 9 0,- Pengepremiering kl. 2 1. Kai Petter Flesjå Finnøy 9 8 17 0,- beger

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane

Norske Mastersrekorder Menn Langbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg B 30-34 Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10 Gøteborg C 35-39 Petter Koch Modum SK 25,90

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr. 1.5.217-1.5.217 17FJ35 1.5.217 14:9 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Knut Harald Stabbetorp A 91 Skjeberg OJFF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 8 1

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10

Detaljer

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb 1 12 198,5 60,6 Martin Reinertsen - Tom Anders Høiland 8743 7944 Farsund BK - Kristiansands BK 2 33 165,5 58,8 Kåre Bogø - Espen Lindqvist 29525 27727 Singsås BK - Arendals

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

17JF Leif Magne Saga Hedrum JFL Marcus Langmyr Gjerstad JFF

17JF Leif Magne Saga Hedrum JFL Marcus Langmyr Gjerstad JFF A 2 1 Leif Magne Saga Hedrum JFL 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 0 150 2 Marcus Langmyr Gjerstad JFF 25 25 25 25 25 23 0 0 0 0 0 148 3 Henning Haugen Hedrum JFL 25 25 25 25 25 21 0 0 0 0 0 146 4 Terje Terjesen

Detaljer

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram Bodø Østre 35-skudd kl. 3-5 1. Ole Ragnar Hareide Hansen Bodø Østre X* *XX 50 X*X* * 50 XXXXX 50 150 X9999XX* * * 96 246 * * *X9XXX* * 99 345 (13*) 2. Jan Erik Aasheim Bodø Østre XX* * * 50 999 *9 46 *9

Detaljer

Full kontroll ved tunneldriving Innledning

Full kontroll ved tunneldriving Innledning Full kontroll ved tunneldriving Innledning Teknologidagene 2011 Alf Kveen Vanntunneler Jernbanetunneler Vegtunneler Historisk Tunnelbyggingen i Norge Utviklingen følger utviklingen av teknisk utstyr Vanntunneler

Detaljer

Resultatliste klasse 5

Resultatliste klasse 5 Resultatliste klasse 5 15 Skudd 1 Knut Bråthen Kongsberg 150 2 Ivar Rinde Nordstrand 149 3 Engebret Mjøseng Sigdal 147 4 Thomas Zetterquist Jondalen 147 4 Rune Fekjan Jondalen 147 4 Trond Bergan Jondalen

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Åpent stevne Plass Navn Klubb Poeng Rang 1 Rang 2 Fin A 1 Pål Hembre OPK 98 39 19 1 Morten H. Jakobsen Oppg SL 98 39 19 3 Terje Storholt

Detaljer

ADELSKALENDER KVINNER (KT) ADELSKALENDER MENN (MT) Plassiffer opp: Plassiffer ned:

ADELSKALENDER KVINNER (KT) ADELSKALENDER MENN (MT) Plassiffer opp: Plassiffer ned: ADELSKALENDER KVINNER (KT) Nr: Klasse: Navn: Bosted: opp: ned: Sum plassiffer: 1 KT Vanja Bergli Mo i Rana 1 1 2 2 KT Torunn Moe Alta 7 2 9 2 KT Annbjørg Svendal Bergen 3 6 9 4 KT June A. Røsbø Øksfjord

Detaljer

HERRE - STØRST FANGST

HERRE - STØRST FANGST HERRE - STØRST FANGST 1 02 Tom Berve shk Herre 275,31 2 26 Roy Mienna shk Herre 274,84 3 20 Frank Soleng - - - Herre 262,79 4 48 Trond Sæle Bergen Hf Herre 237,3 5 44 Aksel Larsen Bergen Hf Herre 227,78

Detaljer

PULJE 1 BANE 1-2 KLUBBEN OPEN HERRER 2015

PULJE 1 BANE 1-2 KLUBBEN OPEN HERRER 2015 PULJE 1 BANE 1-2 KLUBBEN OPEN HERRER 2015 HENRIK HALSVIK (1) 1030 Bane 1 HENRIK HALSVIK (1) VIDAR TØNNESSEN 0930 Bane 1 ODD LEIF NAUSTDAL ODD LEIF NAUSTDAL 1130 Bane 1 KENNETH BRÅTENG CHRISTIAN HANSTAD

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Gjesdal Skytterlag

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Gjesdal Skytterlag Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Stian Asbjørnsen Stavanger 45 49 47 96 237 0,- Gave 1. Emil Flesjå Finnøy 47 46 44 85 222 0,- Gave 1. Kim Helge Høgeli Gjesdal 47 47 46 96 236 0,- Gave 1. Endre Jonassen

Detaljer

Vikerfjelløpet 2012. Offisiell resultatliste. Tosseviksetra 28.01.2012. Klubb Start nr. Tid Etter

Vikerfjelløpet 2012. Offisiell resultatliste. Tosseviksetra 28.01.2012. Klubb Start nr. Tid Etter K 15-16 år 1 Mina M Strande Ådal Il 1 1:48:55 00:00 K 19-20 år 1 Maren Aasheim Ringkollen Skiklubb 101 1:29:12 00:00 K 17-18 år 1 Emilie Slåtto Gomnes Holeværingen, Il 2 1:31:18 00:00 K 21-25 år 1 Kjersti

Detaljer

ASKER SKYTTERLAG. B-cup. A-cup

ASKER SKYTTERLAG. B-cup. A-cup A-cup 1 Jondalen 3462 Trond Bergan (5) 438 Jan Helge Ramsberg (5) 418 Rune Fekjan (5) 436 Jørn Vikhagen (5) 423 Marianne Årskog (5) 437 Nina Mathisen (5) 431 Ann Kristin Å Vikhagen (5) 444 Thomas Zetterquist

Detaljer

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcp. Spilt Sum j = junior Beregning Hcp. Hcp < >38 1 2449 Mads Ekern Gjøvik 141 228 1291 1519 44 38 38 2 17313 Sean M. Hustveit Briskebyen

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Vårfelt-2010 09.05.2010 Stevnenummer: 1002010 Stevneleder: Willy Klette Maks poeng: 112 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ivar Wangen OSCARSBORG PK 112 2 Petter Schaug-Pettersen

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Naboliste, reguleringsplan for Holmen industriområde 1870-29/1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge LILANDVEIEN 82 1870-29/1 LIEN OLE BJØRN Hjemmelshaver (H)

Detaljer

Fiskermanntallet 2017

Fiskermanntallet 2017 Fiskermanntallet 2017 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD ====== ============================ ===== ============== ==== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382 NAPP B 210892 AKSBERG JIM ROGER 8387

Detaljer

Norges Brevdueforbund. Mesterskapsresultater 2014

Norges Brevdueforbund. Mesterskapsresultater 2014 Norges Brevdueforbund Mesterskapsresultater 2014 2. utgave Publisert 29.10.2014 Norges Brevdueforbund Klasse 1 Norgesmesterskapet 2014 Plass Navn Poeng Gruppe 1 Ingvar Kluge 784 8 premie 2 Gunleiv Hadland

Detaljer

Klasse 1. Felthurtig Navn Skytterlag Tid Kåre Jåsund Gjesdal Liv Karin StrandGjesdal 37.61

Klasse 1. Felthurtig Navn Skytterlag Tid Kåre Jåsund Gjesdal Liv Karin StrandGjesdal 37.61 Klasse Plassering Navn Lag Plasssiffer Kåre Jåsund Gjesdal Liv Karin Strand Gjesdal Kåre Jåsund Gjesdal. Liv Karin StrandGjesdal. 0-skudd Navn Skytterlag Gjesdal Stavanger Totalt Stang Navn Skytterlag

Detaljer

Fornavn Etternavn Sk.lag. Minne 30sk Stang Felth. HV-16 Nord- Hålogaland. HV-16 Nord- Hålogaland

Fornavn Etternavn Sk.lag. Minne 30sk Stang Felth. HV-16 Nord- Hålogaland. HV-16 Nord- Hålogaland Ofoten - Lørdag 30-07-2011 Oppdatert 06.08.2011 14:21 Roy Håkstad 42 25/5 18 **** Geir Bjerregaard 44 23/4 12 **** Torben Nilsen FLO/V/BTV 48 22/6 14 **** Werner Seljevold 38 20/3 3 **** Lars Lian 44 19/4

Detaljer

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A Sporter A 1 Tore Morten Blihovde Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/5 5/5 30/29 148 2 Carl Ole Foss Gausdal 5/5 5/5 5/5 5/5 5/4 5/5 30/29 148 3 Ivar Nustad Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/4 5/4 30/27 144 4 Jørn Bilben

Detaljer

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Geir Ove Svela 4 0,-kr 3/0 1/0 6/3 2/0 2/0 => 14/03 3344 07 02355 0 00 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ 0 00 3344 07 02355 Egersund

Detaljer

Rekrutt Toyota Cup Toyota Nordfjord AS. Hornindal og Markane. Hornindal og Markane. Nordbygda og Rand. Sunnylven. Eidsbygda Stryn.

Rekrutt Toyota Cup Toyota Nordfjord AS. Hornindal og Markane. Hornindal og Markane. Nordbygda og Rand. Sunnylven. Eidsbygda Stryn. Rekrutt Toyota Cup 2017 1 Ada Borgund 27 0 0 15 12 2 Jonas Espe 25 15 10 6 6 2 Marte Skeistrand 25 0 0 10 15 4 Sivert Vindfjell Frøholm Utvik og Innvik 24 12 12 12 10 5 Sondre Rotihaug Dalseth 16 0 0 8

Detaljer

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl.

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl. Stokkmyra skytebane 10.-11. mai 2013 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Magne Nordtug Forr 47 49 50 146 144,- 2. Håvard Husby Aasen 46 49 48 143 0,- 3. Rune Tronstad Aasen 45 44 47 136 0,- Pengepremier 15-skudd

Detaljer

200/300m 25-skudd kl /300m 25-skudd kl. 2. Osterøy Skyttarlag. Samlagsstevnet bane Leon - Resultatprogram

200/300m 25-skudd kl /300m 25-skudd kl. 2. Osterøy Skyttarlag. Samlagsstevnet bane Leon - Resultatprogram 200/300m 25-skudd kl. 1 1. Raymond Korneliussen Bergen skytterlag *8X* * 48 *X* *9 49 XX*X* 50 147 X* * * * * * * *X 100 247 (16*) 2. Daniel Eliassen Herdla skyttarlag * * *X9 49 X9 *X* 49 *XXXX 50 148

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb.

Sandefjord Pistolklubb Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb. Sandefjord Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1208025 Bane: Bjørndalen Stevneleder: Røed

Detaljer

Mjøscupturnering 5 Gjøvik

Mjøscupturnering 5 Gjøvik Mjøscupturnering 5 Gjøvik Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcpspilt Sum j = junior Beregning Hcp. 1 21402 Camilla Berg Olsen Gjøvik 186 66 1180 1246 11 11 2 17312 Grace Torgeirson Gjøvik 181 84 1067 1151

Detaljer

Bærum Master Game 2017 Løvenskioldbanen Bærums Skytterlag 60 skudd liggende

Bærum Master Game 2017 Løvenskioldbanen Bærums Skytterlag 60 skudd liggende Bærum Master Game 2017 Løvenskioldbanen Bærums Skytterlag 60 skudd liggende Klasse V45-60 Skudd 1 Nils Petter Håkedal NOR 103.9 101.3 103.8 103.3 103.5 104.3 620.1 2 Frank Nordhagen NOR 102.6 105.2 102.1

Detaljer

resultater Østlandsmesterskapet feltskyting 2010 20. mars 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag

resultater Østlandsmesterskapet feltskyting 2010 20. mars 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag resultater Østlandsmesterskapet i feltskyting 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag 20. mars 2010 Klasse ØM 42 Skudd 1 Roger Ottosen Opland skyttersamlag 41/11 3/1 3/3 6/2 6/0 3/0 3/1 6/0 6/2 3/2 2/0 2 Ann

Detaljer

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Oddbjørn Engen V65 168,-kr 6/5 6/3 6/6 6/4 6/2 30/20 Pengepremiering 30-skudd kl. V65 30/20 168,-kr John Megård V73 0,-kr 6/0 6/4 6/3 5/3 5/2

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Elverum skytterlag

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Elverum skytterlag Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Ida Bentsen Nordskogbygda 50 47 50 147 84,- 2. Marit Tollersrud Owrenn Elverum 49 49 47 145 0,- Pengepremie 15-skudd kl. 2 1. Silje Larsson Bjørnen (Østerdal) 48 50 48 146

Detaljer

16FJ nr Eirik Frorud A 59 Ledig

16FJ nr Eirik Frorud A 59 Ledig /ØHK 1.5.216-1.5.216 16FJ35 1.5.216 15:44 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Christian Gjerløv A 114 Onsøy Jff 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 6 9 1 2

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Martin Gundersen NTNUI 24,47 08-04-16 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02 C 35-39

Detaljer

NORGESMESTERE PÅ BANE M-SENIOR m

NORGESMESTERE PÅ BANE M-SENIOR m NORGESMESTERE PÅ BANE M-SENIOR 1000 m 1922 Audun Larsen, IK Hero 1923 Sverre Aune, Jarlen 1924 Bernt Evensen, KSF 1925 Adolf Larsen, OVK 1926 Gustav Kristiansen, IK Hero 1927 Gustav Kristiansen, IK Hero

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

1. VINTERKARUSELL KM MENN klasse år 1 Tommy Aanensen MHI 10.36

1. VINTERKARUSELL KM MENN klasse år 1 Tommy Aanensen MHI 10.36 1. VINTERKARUSELL - 99 3KM klasse 17 18 år 1 Tommy Aanensen MHI 10.36 klasse junior/senior 1 Arvid Fredriksen KIF 09.57 2 Ulf Bergersen Kvikk Mat 09.58 3 Joar Kvaase KIF 10.11 4 Ulf Hansen MHI 10.19 5

Detaljer

Navn tid tid tid tid tid tid tid tid tid9 Birger Engen Knut Erik Tveten

Navn tid tid tid tid tid tid tid tid tid9 Birger Engen Knut Erik Tveten LIK-MILA 2010-2011 Mass start - unofficial timing 2.11. tid 9.11. tid2 16.11. tid3 23.11. tid4 30.11. tid5 7.12. tid6 14.12. tid7 21.12. tid8 26.12. tid9 Birger Engen 23:00 24:12.21:20 22:38 21:17 22:09

Detaljer

Resultatliste klasse. Svinndal JFF. Svinndal JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Svinndal JFF. Svinndal JFF. Klasse. -nr. 2.4.216-2.4.216 16FJ32 2.4.216 14:32 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Geir Lindem A 18 Råde JFF 1 1 5 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 8 1 1 2 Tom Thorvaldsen

Detaljer

Klasse resultater LM Leirduesti 7.juni Skjeberg OJFF Pl. S.nr Fornavn Etternavn Kl Sum Forening Kenneth Aspestrand A

Klasse resultater LM Leirduesti 7.juni Skjeberg OJFF Pl. S.nr Fornavn Etternavn Kl Sum Forening Kenneth Aspestrand A 1. 65 Kenneth Aspestrand A 8 10 10 8 10 46 Aremark JFF 2. 88 Henning Solem A 10 10 7 8 9 44 Hedrum JFL 3. 9 Georg Lundeby A 9 9 8 7 6 39 Moss OJFF 4. 6 arvid agnor A 8 7 8 6 8 37 Moss OJFF 5. 90 Tom Roar

Detaljer

Olavstevnet juni. Arr. skytterlagene: Stiklestad og Vuku Helgådal

Olavstevnet juni. Arr. skytterlagene: Stiklestad og Vuku Helgådal Olavstevnet 2015 19.-20. juni. Arr. skytterlagene: Verdal søndre Stiklestad og Vuku Helgådal Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Arnfinn Tangstad Mosvik 50 48 49 99 98 344 16* Aksje i vandrepremie og grunnl.pok

Detaljer

NM i havfiske Klasse: Damer 17. august 2010 Side 1 av 5

NM i havfiske Klasse: Damer 17. august 2010 Side 1 av 5 Konkurranse: NM i havfiske Arrangør: Harstad Havfiskeklubb Tidsrom: 13. - 14. august 2010 Resultatliste pr. klasse totalt Klasse: Damer Plass Nr. Navn Klubb 1 dag 2 dag Totalt 1 71 Torunn Handeland Trondheim

Detaljer

SØRØYFESTIVALEN Sørøy Havfiske Klubb - Lørdag 14 juli - Sørvær (Finnmark)

SØRØYFESTIVALEN Sørøy Havfiske Klubb - Lørdag 14 juli - Sørvær (Finnmark) SØRØYFESTIVALEN 2007 Sørøy Havfiske Klubb - Lørdag 14 juli - Sørvær (Finnmark) STØRST FISK ID FORNAVN ETTERNAVN KLUBB KG FISK 1 77 Jarle Brommeland H Bergen Havfiskefor. 25,060 2 69F Tore Jan Gismervik

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

Resultat sykkel karusell 2012 ritt nr 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb

Resultat sykkel karusell 2012 ritt nr 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb Resultat sykkel karusell 2012 ritt nr 1 1 Andreas Setting 1:19:20 2 Svein Arild Vis 3 Trond Soleng 4 Bengt Frode Hansen Jan Lund Erik Steene Jim Kaspersen Martin Vangen Audun Ramsvik Kent Raymond Johansen

Detaljer

Moderne vegtunneler. Bergsikringsstrategien baseres på. Håndbok 021/ Teknologirapport 2538

Moderne vegtunneler. Bergsikringsstrategien baseres på. Håndbok 021/ Teknologirapport 2538 Moderne vegtunneler Bergsikringsstrategien baseres på Håndbok 021/ Teknologirapport 2538 Bergsikring Berget som byggemateriale Økt sikringsnivå på bergsikring Fokus på profil Inspeksjon Eksisterende tunneler

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Høststevne 2009 - Nr. 08019 01.11.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Kjetil Bromark Modum 115 2 Hans Knigge Aron 113 3 Tor Amundsen Enebakk 111 4 Jesper Rypaas Aron 111 5 Agnar Holm Lillestrøm

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Vestmarkasmellen, 01-05-2005 Stevnenr: 08009 Resultatliste for Feltskyting Vestmarkasmellen 01.05.2005 St.nr: 08009 Arrangør : Larvik SS / Hedrum SS Kontaktperson :

Detaljer

Påvirker variabel regulering langsiktig stabilitet av vannveier i kraftverket?

Påvirker variabel regulering langsiktig stabilitet av vannveier i kraftverket? Produksjonsteknisk konferanse 2014 - Kunnskap om kraft Påvirker variabel regulering langsiktig stabilitet av vannveier i kraftverket? Krishna K. Panthi Institutt for geologi og bergteknikk, NTNU E-mail:

Detaljer

Ingeniørgeologi. Berget som byggemateriell hva må til? Foto: Hilde Lillejord

Ingeniørgeologi. Berget som byggemateriell hva må til? Foto: Hilde Lillejord Ingeniørgeologi Berget som byggemateriell hva må til? Foto: Hilde Lillejord Gunstein Mork, Ingeniørgeolog Hanne Wiig Sagen, Ingeniørgeolog Temaer Generell geologi / ingeniørgeologi Tunneldriving Fjellskjæringer

Detaljer

42-skudd kl. 2-5, V55. Pl. Navn Lag Kl. Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Hold 6 Hold 7

42-skudd kl. 2-5, V55. Pl. Navn Lag Kl. Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Hold 6 Hold 7 42-skudd kl. 2-5, V55 Grovfelt Pl. Navn Lag Kl. Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Hold 6 Hold 7 2. 3. 4. 5. 6. Steve T. Øverland Svein Egil Holta Per Sverre Risa irvin Norheim Åsmund Idland Terje Høyland

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Bømlo skytterlag. Bømlominiatyren 2012

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Bømlo skytterlag. Bømlominiatyren 2012 Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Arne Skogseth Husnes 47 47 48 142 84,- 2. Odd Andre Reinertsen Sveio 43 50 48 141 0,- Pengepremier 15 skudd kl. 2 1. Folke Helle Finnøy 50 46 50 146 137,- 2. Gunnar Røssland

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Pistolklubb Resultatliste for Feltskyting nr. 110819 Høststevne 06.11.2011 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Jarle Edvind Edvardsen Kristiansand Pistolklubb 106 2 Tommy Weiby Aron Pistolklubb 106

Detaljer

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18.

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18. 4 KLUBBREKORDENES UTVIKLING LARVIK TURN MENN 100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909 Hermann Nilsen 12,1 Larvik / Lovisenlund 29. juni

Detaljer

Resultat ritt Skjelnan/Snarbyeidet 59km

Resultat ritt Skjelnan/Snarbyeidet 59km Resultat ritt 1 6.5.2014 Skjelnan/Snarbyeidet 59km 1 Bernhard Blom 1:38:27 203 4 2 Bengt-Frode Hansen 1:38:28 198 2 3 Andres Diaz 1:38:54 195 1 4 Trond Soleng 199 Inge Jensen 213 Trond Kristoffersen 194

Detaljer

Høylandsrennet 2. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hild Sissel Vannebo Il Hållingen 14

Høylandsrennet 2. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hild Sissel Vannebo Il Hållingen 14 G15 1 Erik Tyldum Il Hållingen 13 1:25:17 00:00 2 Jørgen Moen Il Hållingen 8 1:44:47 19:30 K17 1 Synne Iversen Il Hållingen 22 1:46:46 00:00 Fullførte: 1 Påmeldte: 1 Startende: 1 K46 1 Hild Sissel Vannebo

Detaljer

Arrangør:Nordstrand SKL. 08.06.2007-10.06.2007 Regnskap

Arrangør:Nordstrand SKL. 08.06.2007-10.06.2007 Regnskap Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Giske Bach Nordstrand 5 348 Norges Forsvarsforenings Verneidrettsmedalje og stjerne 2 Pål Øyvind Ørmen Råde 5 346 Stjerne 3 Vebjørn Berg Blaker 5 345 Stjerne 4eo Kristoffer

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting 1. maifelten 01.05.2007 St.nr: 08005 Plass Navn Klubb Poeng Finfelt A 1 Ludvig Christian Laheld Aron Skytterklubb 108 2 Asmund Broks V60 Hedrum Sportsskyttere 108 3 Svein

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

ANTALL DELTAGERE OLD STAR CUP 2010

ANTALL DELTAGERE OLD STAR CUP 2010 45 40 ANTALL ANTALL DELTAGERE OLD STAR CUP 2010 BYBERG ELGANE VISTERGROP ELGANE NOTODDEN NOTODDEN SILJAN GULTVEDT 35 11 9 9 30 25 5 10 13 9 5 4 20 15 10 11 9 10 4 7 10 9 5 14 13 12 9 12 10 12 14 0 1 2

Detaljer