Ringmur. Forskaling, isolasjon og puss i ett. Kort byggetid. Bredt bruks område. Komplett system. Tidsriktige løsninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ringmur. Forskaling, isolasjon og puss i ett. Kort byggetid. Bredt bruks område. Komplett system. Tidsriktige løsninger"

Transkript

1 Ringmur I s o l e r e n d e b y g g s y s t e m Forskaling, isolasjon og puss i ett Kort byggetid Bredt bruks område Komplett system Tidsriktige løsninger E n e r g -i ibgrunnen e s p aerr vi e best! n d e b y g g i s o l a s j o n E n d e l a v S u n d e - g r u p p e n - i N o rg e, S v e r i g e, D a n m a r k, S t o r b r i t a n n i a, Ty s k l a n d, S p a n i a

2 Gjort på er lønnsomt er et komplett ringmursystem som er enkelt å montere og gir meget kort byggetid. Ringmuren er forskaling, isolasjon og ferdig puss i en løsning. Det gir meget god lønnsomhet. Produktet har NBI-Teknisk Godkjenning Ferdig utvendig (fiberplate). Kort monteringstid. 45 og 90 hjørneelement. Tilpasset 198 mm trestender NBI-Teknisk Godkjenning. Komplett system Integrert Såleblokk. Tilpasset Sundolitt Gulvplater. Tilpasset Sundolitt Markisolasjon. Bredt bruksområde. Høy isolasjonsevne. Kort byggetid Støpes i en operasjon. Lett å håndtere/tilpasse. Forskaling, isolasjon og puss i ett. Settes rett på avrettet underlag. Godt låsesystem. med Såleblokk har en rekke innebygde kvaliteter som bidrar til at du får bedre kvalitet, effektivitet og lavere kostnader på utførte oppdrag. Det er derfor vi sier "Gjort på er lønnsomt!" 2

3 Det isolerende byggsystemet er produsert i EPS-materiale. Elementet holder kd-klasse 35 etter EPS-standarden NS-EN På utvendig side av elementet er det montert fiberplate. Dette gir en vedlikeholdsfri ringmur. Standard elementet leveres i lengde 1,15 m og i høyder på 35 (RE 35), 45 (RE 45) og 60 (RE 60) cm. Elementet har not og fjær for enkel montering. har NBI-Teknisk Godkjenning. Elementene armeres med 12 millimeter kamstål, 2 stk oppe og 2 stk nede. 2 x 12 millimeter kamstål med lengde cm bøyes i 90 grader og benyttes oppe og nede i hjørner. Anbefalt betongkvalitet er B30. Synk 16-18, Dmax = 16 mm, 25% pukkreduksjon. 90o hjørneelement. Elementets fiberplate sages med vinkelsliper eller fintagget hardmetall blad. I skjøtene mellom elementene benyttes vedlagte fugemasse. Låsebøylene som følger med benyttes der hvor elementene skjøtes for tilpasning. Dersom det er spesielle og/eller store belastninger, store utsparinger eller andre avvik fra forutsetningene, skal konstruksjonen beregnes av ansvarlig byggteknisk konsulent. Betongforbruk 3 mm høyde 35 l. per l.m. 4 mm høyde l. per l.m. Sundolitt Ringmur mm høyde 70 l. per l.m. Sundolitt Såleblokk 60 l. per l.m. låsebøyle /370/520 3/4/ 5 Elementhøyde 3/4/ mm på såleblokk. 3

4 konstruksjonsdetaljer Radonsperre C / Dampsperre Sundolitt Ringmur H= Alternativt: H=4, 3 48 Sundolitt Ringmur H= Alternativt: H=4, 3 Radonsperre C / Dampsperre Stålrist S S 170 Fall 1: 2 Vinkel MATJORD 55 1 DRENERENDE MASSER 55 1 XPS 300 XPS 300 Sundolitt Såleblokk Sundolitt Såleblokk DRENERENDE MASSER DRENERENDE MASSER Fig. 1 med såleblokk på drenerende masser. 198 Fig. 3 med såleblokk og trinnfri adkomst Isolasjon tilpasningskile Gulvbelegg og 2 lag plater S Fall 1: 330 S MATJORD S 2 Fall 1: 170 S1 Radonsperre C / Dampsperre Sundolitt Ringmur H= Alternativt: H=4, Radonsperre B / Dampsperre Sundolitt Ringmur H= Alternativt: H=4, 3 MATJORD XPS 300 XPS 300 DRENERENDE MASSER Sundolitt Såleblokk FJELL Avretting Magerbetong Fig. 2 på fjellgrunn. 4 DRENERENDE MASSER Fig. 4 med såleblokk. Flytende gulv.

5 Isolering av golvet og radonsikring U-verdi for golvkonstruksjonen Ved innvendig isolering av gulv tar vi utgangspunkt i Sundolitt S som har isolasjonsklasse 38. Tabellen viser gjennomsnittlig U-verdi ved forskjellig isolasjonstykkelse for golv på grunnen dersom man bare regner med varmemotstanden i isolasjonssjiktet og innvendig varmeovergangsmotstand. U-verdien er bestemt av: U = 1 / SR (W/(m2K)) der SR er golvkonstruksjonens samlede varmemotstand (m2k/w) Tabellen forutsetter at det brukes betonggolv på isolasjon med lamdaklasse 38 og en innvendig varmeovergangsmotstand på 0,13 m2k/w. U-verdien bør i henhold til TEK være mindre eller lik 0,15 W/(m2K). Dette tilsvarer ca. 2 mm Sundolitt EPS. Gjennomsnittlig U-verdi ved bruk av isolasjon med l = 0,038 W/(mK) I tabellen er det bare regnet med varmemotstanden i isolasjonssjiktet og innvendig varmeovergangsmotstand. Isolasjonstykkelse (mm) U-verdi (W/(m2K)) 0,19 0,15 0,13 0,11 Radon- /dampsperre TEK10 angir krav som i praksis innebærer at de fleste nybygg må ha radonmembran og radonbrønn. Kravene gjelder alle typer bygninger for varig opphold, inkludert fritidsboliger. En radonmembran kan ha ulike kjemiske sammensetninger, men den viktigste egenskapen er at materialet og alle overganger/detaljer er lufttette. Det anbefales å montere radonmembran i bruksgruppe B og C. Dette er plasseringer ganske nært den varme siden i gulvkonstruksjonen og da kan også radonmembran erstatte dampsperra i golvet. Bruksgruppe B Radonmembran legges på ferdig avrettet underlag av EPS. På oversiden beskyttes membranen med EPS og beskyttelses plast eller annet beskyttelses-/glidesjikt. Minst to tredeler av EPS må ligge på undersiden av membranen. Kantene av membranen fører man inn i konstruksjonen for eksempel under bunnsvill for å sikre lufttett tilslutning til vegger. Bruksgruppe C Radonmembran legges på avrettet betongplate eller lignende, med klemt og klebet/forseglet tilslutning mot konstruksjoner og gjennomføringer. Kanten på membranen fører man ut under bunnsvill for å sikre lufttett tilslutning til vegger. Behovet for å beskytte membranen må man vurdere i hvert enkelt tilfelle. Se detaljer på forrige side for plassering av radonmembran. 5

6 Frostsikring av ringmuren Generelt Stor tykkelse på golvisolasjonen gir redusert varmetap til grunnen. Ringmurs- og markisolasjonen må derfor dimen sjoneres slik at man unngår telehiv ved underfrysing av ringmuren, frostgjennomslag i ringmuren, lave golvtempera turer når yttervegg og varmetap i randsonen. Frostgjennomslag i ringmuren oppstår lettest dersom man bare isolerer innvendig. Det anbefales derfor å bruke Sunolitt Ringmur med isolasjon både utvendig og innvendig. Når man isolerer utvendig og innvendig, er det ikke nødvendig å isolere under ringmuren. Tabell 1 forutsetter en fundamenteringsdybde på minst 300 mm. Telefarlig grunn Man bør regne med at alle løsmasser er telefarlige med mindre annet er påvist ved kornfordelingsanalyse. Tabell 1 angir nødvendig markisolasjon og de forutsetter bruk av Sundolitt XPS med lamdaklasse 37. Som vist i tabellen, må man øke bredden på markisolasjonen i hjørner, ved inntrukne inngangspartier og andre deler av bygningen som ikke er fullt oppvarmet. Tabell 1 - Nødvendig minimum frostsikring i telefarlig grunn ved bruk av Sundolitt Ringmur Plassering av markisolasjon er vist i fig. 1 6 (h C) Tykkelse Sundolitt XPS 300 Utstikkets bredde Vegg (b) Utstikkets bredde Hjørne (B) Inntil mm mm mm Fjellgrunn og annen ikke-telefarlig grunn Tabell 2 angir nødvendig isolasjonsmengde for å hindre frost gjen nom slag i ringmur på fjellgrunn. Dette reduserer varme tapet i rand sonen og sikrer gode dreneringsforhold i snø smeltings perioder. I klima som er kaldere enn frostmengden h C, må det brukes markisolasjon med bredde over 2,0 m. Med en fundamenteringsdybde på minst 1 m er det normalt ikke nødvendig å bruke markisolasjon. Tabell 2 - Nødvendig minimum frostsikring for å hindre frostgjennomslag av Sundolitt ringmur på fjellgrunn (h C) Markisolasjon Tykkelse Bredde Inntil mm mm Fig. 1 Markisolasjon langs yttervegger Ved hjørner og utenfor uoppvarmede små rom brukes den største bredden som er angitt i tabell 22 a og b for frostsikring i telefarlig grunn.

7 r Norske kommuner og årsmiddel temperatur. Høy frostmengde og lav middeltemperatur jo kaldere er det på stedet og krav til mengde isolasjon stiger. F100: som gjennomsnittlig overskrides en gang i en hundreårsperiode (ca. lik maks. frostmengde). Trysil 5 Rollag 3 Vennesla 1 Halden 2 Åmot Nore og Uvdal 4 Songdalen 1 Moss Stor-Elvdal 4 Vestfold Søgne Sarpsborg 2 Rendalen 4 Horten Marnardal 1 Fredrikstad Engerdal 5 Holmestrand 2 Åseral 2 Hvaler Tolga Tønsberg Audnedal Aremark Tynset 5 Sandefjord Lindesnes Marker 3 Alvdal Larvik Lyngdal Rømskog 3 Folldal 4 Svelvik 2 Hægebostad Trøgstad Os 5 Sande Kvinesdal 1 Spydeberg OPPLAND Hof 2 Sirdal Askim Lillehammer Re 2 ROGALAND Eidsberg Gjøvik 3 Andebu Eigersund Skiptvet 2 Dovre 3 Stokke 2 Sandnes Rakkestad 2 Lesja 4 Nøtterøy Stavanger Råde Skjåk 4 Tjøme Haugesund Rygge Lom 4 Lardal Sokndal Våler Vågå TELEMARK Hobøl Nord-Fron 4 Porsgrunn 2 Bjerkreim Sel 4 Skien Hå ØSTFOLD AKERSHUS Lund Vestby Sør-Fron 4 Notodden Klepp Ski Ringebu Siljan Time Ås Øyer 4 Bamble Gjesdal Frogn Gausdal Kragerø Sola Nesodden Østre Toten Drangedal Randaberg Oppegård Vestre Toten Nome Forsand Bærum Jevnaker 3 Bø 3 Strand Asker Lunner Sauherad 3 Hjelmeland Aurskog-Høland 3 Gran Tinn 4 Suldal 1 Sørum Søndre Land Hjartdal Sauda 1 Fet Nordre Land Seljord 3 Finnøy Rælingen Sør-Aurdal 4 Kviteseid 3 Rennesøy Enebakk Etnedal 4 Nissedal 2 Kvitsøy Lørenskog Nord-Aurdal 4 Fyresdal 3 Bokn Skedsmo Vestre Slidre 4 Tokke Tysvær Nittedal Øystre Slidre 4 Vinje Karmøy Gjerdrum Vang 4 AUST-AGDER Utsira Ullensaker 3 BUSKERUD Nes 3 Drammen Eidsvoll Nannestad 3 Hurdal Oslo Oslo 2 HEDMARK Risør 1 Vindafjord Grimstad 1 HORDALAND Kongsberg 3 Arendal Bergen Ringerike 3 Gjerstad Etne Hole Vegårdshei Sveio Flå 4 Tvedestrand 1 Bømlo Nes 4 Froland Stord Gol Lillesand 1 Fitjar Kongsvinger Hemsedal 000 Birkenes 1 Tysnes Hamar Ål Åmli Kvinnherad Ringsaker 4 Hol 4 Iveland Jondal Løten 4 Sigdal 3 Evje og Hornnes Odda Stange Krødsherad 3 Bygland Ullensvang 1 Nord-Odal Modum 3 Valle 3 Eidfjord 1 Sør-Odal 3 Øvre Eiker Bykle Ulvik Eidskog 3 Nedre Eiker VEST-AGDER Granvin 1 Grue Lier Kristiansand 1 Voss Åsnes 4 Røyken Mandal Kvam Våler 4 Hurum Farsund Fusa Elverum 4 Flesberg 3 Flekkefjord Samnanger 7

8 Os Sykkylven Verdal 2 Bø 1 Austevoll Skodje Mosvik Øksnes 1 Sund Sula Verran 2 Sortland 1 Fjell Giske Namdalseid Andøy 1 Askøy Haram Inderøy 2 Moskenes Vaksdal Vestnes Snåsa 3 TROMS Modalen 1 Rauma Lierne 4 Harstad Osterøy Nesset 1 Røyrvik 4 Tromsø 2 Meland Midsund Namskogan Kvæfjord Øygarden Sandøy Grong 3 Skånland Radøy Aukra Høylandet 3 Bjarkøy Lindås Fræna Overhalla 3 Ibestad 2 Austrheim Eide Fosnes Gratangen 3 Fedje Averøy Flatanger Lavangen 3 Masfjorden Frei Vikna 1 Bardu 4 SOGN OG FJORDANE Gjemnes Nærøy Salangen 3 Flora Tingvoll 1 Leka 1 Målselv 4 Gulen Sunndal Nordland Sørreisa 3 Solund Surnadal 1 Bodø Dyrøy Hyllestad Rindal Narvik Tranøy Høyanger Aure Bindal 2 Torsken 1 Vik 1 Halsa Sømna Berg 1 Balestrand 1 Smøla Brønnøy Lenvik Leikanger 1 SØR-TRØNDELAG Vega 1 Balsfjord Sogndal 1 Trondheim Vevelstad 2 Karlsøy 1 Aurland 1 Hemne 1 Herøy 1 Lyngen 3 Lærdal 1 Snillfjord 2 Alstahaug Storfjord 3 Årdal Hitra Leirfjord Kåfjord 3 Luster Frøya Vefsn 3 Skjervøy 1 Askvoll Ørland Grane 4 Nordreisa Fjaler Agdenes Hattfjelldal 4 Kvænangen Gaular 1 Rissa Dønna 1 FINNMARK Jølster 2 Bjugn Nesna 1 Vardø 3 Førde 1 Åfjord Hemnes 3 Vadsø 000 Naustdal 1 Roan 1 Rana Hammerfest 3 Bremanger Osen 1 Lurøy Kautokeino 7 Vågsøy Oppdal Træna Alta 4 Selje Rennebu Rødøy Loppa Eid Meldal Meløy Hasvik Hornindal Orkdal Gildeskål Kvalsund 3 Gloppen 1 Røros 5 Beiarn Måsøy Stryn Holtålen Saltdal 3 Nordkapp MØRE OG ROMSDAL Midtre Gauldal 2 Fauske Porsanger 000 Molde Melhus Sørfold Karasjok 8 Kristiansund Skaun Steigen Lebesby 3 Ålesund Klæbu Hamarøy Gamvik Vanylven Malvik Tysfjord Berlevåg Sande Selbu Lødingen 1 Tana 6 Herøy Tydal 3 Tjeldsund Nesseby 6 Ulstein NORD-TRØNDELAG Evenes Båtsfjord 3 Hareid Steinkjer Ballangen Sør-Varanger 6 Volda Namsos Røst Ørsta Meråker Værøy Ørskog Stjørdal Flakstad Norddal Frosta Vestvågøy Stranda Leksvik Vågan Stordal Levanger Hadsel 1 8

9 1 Elementene settes ut. 2 Hjørneelement og standardelement kobles sammen med not og fjær. 5 Hjørne her må lengden på element tilpasses. 6 Når elementer må tilpasses er det nød vendig å skjære bort deler av låsesystemet. Verktøy Metermål Målebånd Vinkelsliper Håndsag Kalkulator 3 Når not og fjær systemet ikke kan benyttes i forbindelse med tilpasning, bruker en de vedlagte elementlåsene (bilde t.h.). elementlås. OBS! Kontroller at tegning er satt opp med diagonalmål mm kamstål med lengde cm bøyes i 90 grader og benyttes oppe og nede i hjørner. 9

10 Hovedkontor Tekniske spesifikasjoner P.b. 8115, Spjelkavik 6022 Ålesund Telefon: Telefax: e-post: Type REGIONENE NORD/MIDT Ordremottak: Høyde mm Bredde mm Lengde mm Varenr Nobbnr Ringmur RE Hjørne RE 35 Utv. 90 gr Hjørne RE 35 Innv. 90 gr Hjørne RE 35 Utv. 45 gr Hjørne RE 35 Innv. 45 gr Ringmur RE Hjørne RE 45 Utv. 90 gr Hjørne RE 45 Innv. 90 gr Hjørne RE 45 Utv. 45 gr Hjørne RE 45 Innv. 45 gr Ringmur RE Hjørne RE 60 Utv. 90 gr ØST Hjørne RE 60 Innv. 90 gr. 890 SØR/VEST Hjørne RE 60 Utv. 45 gr Hjørne RE 60 Innv. 45 gr RE 35 Skjøtelist RE 45 Skjøtelist 8,5 8,5 21,5 21, RE 60 Skjøtelist 8,5 21, Topplist RE S ) / 2402) E-post: Såleblokk Isopor er et registrert varemerke for produkter som er basert på Sundolitt EPS, og eies av Brødr. Sunde as, Norge. Ringmur * Topplist brukes ved flytende gulv. Fugelim og elementlås er inklusive i leveransen. 45o hjørneelement Sundolitt Såleblokk Topplist RE Skjøtetlist RE All informasjon er generell service til konstruktører/brukere av Sundolitt produkter. For spesifikke prosjekter må dimensjonering/prosjektering godkjennes av ansvarlige rådgivere. SVANEMERKET TRYKKSAK LISENSNR o hjørneelement HAVNEVIK Sundolitt er resirkulerbar standardelement Lisensnr ) Til Ringmur 2) Total høyde

Ringmur. Forskaling, isolasjon og puss i ett. Kort byggetid. Bredt bruks - område. Komplett system. Tidsriktige løsninger. Isolerende byggsystem 0112

Ringmur. Forskaling, isolasjon og puss i ett. Kort byggetid. Bredt bruks - område. Komplett system. Tidsriktige løsninger. Isolerende byggsystem 0112 Ringmur Isolerende byggsystem 0112 Forskaling, isolasjon og puss i ett Kort byggetid Bredt bruks - område Komplett system Tidsriktige løsninger Energibesparende - i grunnen er vi best! byggisolasjon En

Detaljer

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010 Boligbygging inkl 8 mars -Hele landet.txt 9.3. Matrikkelrapport BYG Dato-intervall:.. - 9.3. Rapporten er kjørt: 9.3. 3:8 : ØSTFOLD HALDEN 7 MOSS SARPSBORG 3 6 FREDRIKSTAD 8 39 HVALER 8 AREMARK 9 MARKER

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2016

Busetting av flyktningar 2014-2016 Busetting av flyktningar 2014-2016 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, kva dei

Detaljer

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1)

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 3) Fylker og kommuner Østfold 68 % 66 % 62 % Halden 70 % 68 % 66 % Moss 67 % 64 % 61 % Sarpsborg 74 % 73 % 70 % Fredrikstad

Detaljer

RESSURSER I BRANNVESENET 2011

RESSURSER I BRANNVESENET 2011 RESSURSER I BRANNVESENET 2011 ØSTFOLD (inkl. Vestby kommune) Røyk Kjem. Halden Brannvesen 0101 Halden 29543 ALARMSENTRAL BRANN ØST AS 33 0 4 4 24 23 23 2 1 1 1 Sarpsborg brann- og 0105 Sarpsborg 53333

Detaljer

Estimering av leieinntekter fra næringseiendom

Estimering av leieinntekter fra næringseiendom Notater Documents 15/2012 Anne Holtung Oppdatert med tall for 2010 Notater 15/2012 Anne Holtung Oppdatert med tall for 2010 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien

Detaljer

GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015

GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015 GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015 PÅ INNSIDEN AV NORGE Barskt, værhardt og skiftende. Fra by til ytterste utpost. Vi kjenner Norge fra innsiden, og vi er alltid nær kundene våre. Våre produkter

Detaljer

Konstruksjonsguide 3 Fundamenter Gulv på grunn Kjellervegger

Konstruksjonsguide 3 Fundamenter Gulv på grunn Kjellervegger Konstruksjonsguide Fundamenter Gulv på grunn Kjellervegger FUNDAMENTER ETASJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTER- VEGGER GULV PÅ GRUNN SKILLEVEGGER FUNDAMENTER ETA- SJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTERVEGGER

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2014 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

HUSEIERNES LANDSFORBUND KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2015

HUSEIERNES LANDSFORBUND KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2015 HUSEIERNES LANDSFORBUND KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2015 RAPPORT NR. 2 2015 August 2015 FORORD Huseiernes Landsforbund (HL) ser det som viktig å fokusere oppmerksomheten på de måtene kommunene legger gebyrer

Detaljer

KOMMUNAL SELSKAPS- STATISTIKK

KOMMUNAL SELSKAPS- STATISTIKK KOMMUNAL SELSKAPS- STATISTIKK Figurer og tabeller Av Bent Aslak Brandtzæg Telemarksforsking-Bø TF-notat nr 13/2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 13/2008 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 150 Telemarksforsking-Bø

Detaljer

F R O. Jackon. Praktisk veiledning R I N G. Frostisolering av: VA ledninger Veier Idrettsanlegg. 07-2015 erstatter 05-2010. www.jackon.

F R O. Jackon. Praktisk veiledning R I N G. Frostisolering av: VA ledninger Veier Idrettsanlegg. 07-2015 erstatter 05-2010. www.jackon. Jackon Praktisk veiledning F R O ST I S O LE R I N G Frostisolering av: VA ledninger Veier Idrettsanlegg 07-2015 erstatter 05-2010 Isoler riktig det lønner seg! Denne brosjyren gir en oversikt over noen

Detaljer

DØGNPASIENTER I PSYKISK HELSEVERN 20. NOVEMBER 2012

DØGNPASIENTER I PSYKISK HELSEVERN 20. NOVEMBER 2012 UTKAST TIL PRØVETRYKK 27. OKTOBER 2012 SINTEF Teknologi og samfunn Avd. Helse 7465 Trondheim Etter oppdrag fra Helsedirektoratet DØGNPASIENTER I PSYKISK HELSEVERN 20. NOVEMBER 2012 Det skal fylles ut ett

Detaljer

AntaIl årsverk 1.898 1.926 3.232 4.472 352 119 237 53 365 850 1.994 1.077 830 1.064 1.734 6.970 3.258 871 1.020 651 812 579 1.918 2.767 1.

AntaIl årsverk 1.898 1.926 3.232 4.472 352 119 237 53 365 850 1.994 1.077 830 1.064 1.734 6.970 3.258 871 1.020 651 812 579 1.918 2.767 1. Tabell 6 ANSATTE INNEN FORVALTNING I PRIMÆR, LøNN. Arbeidstakere etter antaii,, pr, tusen innbyggere, gjennomsnittlig gnunnlønn pr, månedsverk, relativ grunnlønn og kommune pr'. 1. 12.2013 Nr Kommune still

Detaljer

Attraktivitetsbarometeret. Topp og bunn i regionenes

Attraktivitetsbarometeret. Topp og bunn i regionenes Attraktivitetsbarometeret 2007 Topp og bunn i regionenes attraksjonskraft Bli en attraktiv region! Hva kom først, høna eller egget? Det er på mange måter denne problemstillingen vi står oppe i når vi skal

Detaljer

Attraktivitetsbarometeret 2008. Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft

Attraktivitetsbarometeret 2008. Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft Attraktivitetsbarometeret 2008 Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft Hvor i Norge er det best å bo? Folket bestemmer! Det finnes mange undersøkelser og rapporter som forteller oss hvilke

Detaljer

Kravene til godkjenning som registrert / statsautorisert revisor Kravene til godkjenning som registrert eller statsautorisert revisor følger av lov av 15. januar 1999 nr 2 om revisjon og revisorer (revisorloven)

Detaljer

MOTTAK AV FARLIG AVFALL

MOTTAK AV FARLIG AVFALL MOTTAK AV FARLIG AVFALL VEILEDER FOR AVFALLSAKTØRER SOM HÅNDTERER FARLIG AVFALL NORSAS AS Oktober 2004 Oktober 2004 side 2 Forord Denne veilederen beskriver de viktigste oppgavene avfallsaktørene har i

Detaljer

Nr Forening Fylke MomsrefskjemaBeretning/regnskap 120 AJFF Halden NJFF-Østfold X X 111 AJFF Sarpsborg og Omegn NJFF-Østfold 1819 Alstahaug Jff

Nr Forening Fylke MomsrefskjemaBeretning/regnskap 120 AJFF Halden NJFF-Østfold X X 111 AJFF Sarpsborg og Omegn NJFF-Østfold 1819 Alstahaug Jff Nr Forening Fylke MomsrefskjemaBeretning/regnskap 120 AJFF Halden NJFF-Østfold X X 111 AJFF Sarpsborg og Omegn NJFF-Østfold 1819 Alstahaug Jff NJFF-Nordland X X 2001 Alta JFF NJFF-Finnmark X X 420 Alvdal

Detaljer

Bredbånd Dekningsanalyse 2007

Bredbånd Dekningsanalyse 2007 Bredbånd Dekningsanalyse 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) 03.07.2007 Teleplan AS Fornebuveien 31 P.O. Box 69 1324 Lysaker Norway Dokument informasjon: Dokument tittel: Bredbånd Dekningsanalyse

Detaljer

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11 - Åpen Rapport Klima- og sårbarhetsanalyse for bygninger i Norge Videreføring av rapport 3B0325 Forfattere Tore Kvande (SINTEF) Anders-Johan Almås (NTNU/SINTEF/Multiconsult) Harold McInnes og Hans Olav

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Definisjonsvedlegg for:

INNHOLDSFORTEGNELSE. Definisjonsvedlegg for: Definisjonsvedlegg SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Definisjonsvedlegg for: Somatiske pasient- og aktivitetsdata 2013 3 Kostnader, finansiering og kostnadsindikatorer 24 Pasientdata

Detaljer

Nr. 4 2014 Side 475 647 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2014 Side 475 647 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2014 Side 475 647 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 19. mai 2014 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2014 Mars. 21. Lov nr. 7 om endr.

Detaljer

HØRINGSLISTE: 16.12.2014 1 av 11

HØRINGSLISTE: 16.12.2014 1 av 11 HØRINGSLISTE: Arbeids- og sosialepartementet postmottak@ad.dep.no Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000

Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000 Rapport Klima 23, 2002 ISSN 0805-9918 Meteorologisk institutt Postboks 43 Blindern 0313 Oslo Bjørn Aune Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000 Normale energigradtall

Detaljer

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis?

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis? 03 aug 13 LØSSALG KR 69,- n Personlig økonomi n Bolig n Skatt n jus n FOND n FORSIKRING n BANK n strøm n telefoni Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest

Detaljer

STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES ØKONOMI

STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES ØKONOMI NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 743 STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES ØKONOMI 1986 STRUCTURAL DATA FROM THE MUNICIPAL ACCOUNTS 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2590-6 ISSN 0333-3809

Detaljer

Referatsaker. Tana kommune

Referatsaker. Tana kommune Referatsaker Tana Formannskapet 23.05.2013 Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni Saksbehandler Ane Karine Lillevoll Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 77642069 17.04.2013 2013/730-4 423.1 Deres dato Deres

Detaljer

STORTINGSVALGET 1985

STORTINGSVALGET 1985 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 594 STORTINGSVALGET 985 HEFTE STORTING ELECTIONS 985 Volume I STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 986 ISBN 82-537-230-6 ISSN 0800-92X EMNEGRUPPE 62 Politiske emner ANDRE

Detaljer

STO RTI N G SVALG ET

STO RTI N G SVALG ET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 606 STO RTI N G SVALG ET 973 HEFTE I STORTING ELECTIONS 973 Volume I STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 973 ISBN 8-537-033-6 FORORD I denne

Detaljer