Trulsrudmarka felt A4 Del 2, Trinn 2 Prosjektbeskrivelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trulsrudmarka felt A4 Del 2, Trinn 2 Prosjektbeskrivelse"

Transkript

1 Trulsrudmarka felt A4 Del 2, Trinn 2 Prosjektbeskrivelse 24 vertikalt delte rekkehus Adresse: Emilie Haugs vei 43, 45, 47, 49, 51 og Lommedalen Prosjektbeskrivelse A4 Side 1 av 10 Rud, rev ArE

2 Trulsrudmarka generelt Generelt Det regulerte arealet i Trulsrudmarka er på ca 250 dekar, og reguleringsformålet er boliger med tilhørende veier og friareal. Natur Før utbyggingen startet var Trulsrudmarka et skogsområde. Det er et relativt tynt dekke av skogsjord, slik at alle boligene kan fundamenteres på fast fjell, eller komprimerte sprengsteinsfyllinger. Terrenget er relativt flatt i de sentrale områdene, men stiger mot syd og vest hvor eneboligene skal bygges. Offentlige planer Reguleringsplan med bestemmelser slik de er vedtatt av Bærum kommune blir vedlagt kjøpekontrakten. For Felt A4 er det utarbeidet bebyggelsesplan med egne bestemmelser. Disse vedlegges også, og gjelder foran reguleringsplanen/- bestemmelsene. Reguleringsbestemmelsenes 11 omhandler krav om beitegjerde rundt området. Utbygger har ikke til hensikt å sette opp dette. Utbygger JM Norge AS har ervervet det meste av utbyggingsarealene, og vil stå som byggherre for alt vei- og ledningsanlegg og det meste av boligene. Utbyggingstakt Arbeidet med offentlige veier og ledninger er ferdig. Byggestart for Del 2, Trinn 2 er planlagt våren 2011, med første overlevering våren Arkitektur, særpreg Husene på felt A4, og ellers i Trulsrudmarka, vil få en arkitektur hvor vi vil fokusere på god lokal byggeskikk og solide håndverksmessige løsninger og utførelse. Eiendomsforhold Eierforhold De enkelte boligtomtene skal fradeles og gis egne gårds- og bruksnummer og overskjøtes huskjøperne. Kommunen har overtatt alle veier som er vist på reguleringsplanen, inklusiv vann- og avløpsledninger i disse, til drift og vedlikehold. Det er bygget ytterligere én offentlig vei langs felt A4 del 1 som kommunen også har overtatt driftsansvaret for. Prosjektbeskrivelse A4 Side 2 av 10 Rud, A.E

3 Eier- og forvaltningsansvar for fellesarealene er beskrevet under Huseierforening og Grendelag. Huseierforening Det er stiftet en huseierforening for beboerne i hele Trulsrudmarka som skal eie, forvalte og vedlikeholde de fellesareal som er vist på reguleringsplanen med unntak av F14, men med tillegg av Fp2. Alle som eier bolig i Trulsrudmarka er forpliktet til å være medlem i Trulsrudmarka Huseierforening. Vedtektene er vedlegg til kontrakten. Grendelag Trulsrudmarka, Felt A4 Grendelag er stiftet. Laget skal eie, forvalte og vedlikeholde fellesarealene på felt A4 med påstående bygg og anlegg. Garasjekjeller skal også eies av Grendelaget. Garasjekjeller etableres under rekkene Emilie Haugs vei 43 og 45 og en frittliggende garasje ved Elen Weeas vei 74. Ellers skal laget ivareta medlemmenes felles interesser. Laget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund. Vedtekter er vedlegg til kjøpekontrakten. Alle eiere av bolig på felt A4 har rett og plikt til å være medlem i laget, og skal betale en kontingent som skal dekke lagets felles utgifter. Tinglysingsforhold Eiendommene overdras uten pengeheftelser. Selger vil tinglyse nødvendige bestemmelser om eventuelle felleseie, felles ledninger, bygg i nabogrense mm. Overskjøting av fellesarealer vil skje på et senere tidspunkt enn overtagelse av boligene. Fasiliteter Skoler Trulsrudmarka ligger umiddelbart ovenfor Lommedalen barneskole. Skolen er ombygd og påbygd i Mølladammen ungdomsskole ligger ca 2 km lenger syd i dalen. Barnehager I krysset Gamleveien/Slalomveien finnes en offentlig barnehage, og kommunen har avsatt tomt til ny barnehage i tilknytning til skolen. I Lommedalshallen er det etablert en privat korttidsbarnehage. Idrett og friluftsliv Trulsrudmarka og Lommedalen er et glimrende utgangspunkt for turinteresserte, både sommer og vinter. Lommedalen er kjent for sitt gode miljø for hestesport. Ved Lommedalen barneskole finnes idrettshall, fotballbaner med mer. Trulsrudmarka ligger nesten vegg i vegg med Krydsby slalåmbakke, og det er kort vei til golfbane og til Burudvann med sin idyll og sine bademuligheter og skøyteis på vinterstid. Prosjektbeskrivelse A4 Side 3 av 10 Rud, A.E

4 Offentlig kommunikasjon All offentlig befordring skjer med busser på Lommedalsveien. Alle ruter går til Oslo Sentralbanestasjon, henholdsvis over Bekkestua og Sandvika. Ekspressbuss fra Lommedalshallen. Butikker, post, bank Dagligvarebutikker finnes i en avstand på ca 1 km. Dokumenter Kjøpekontrakt Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova. Det blir skrevet kjøpekontrakt som regulerer de juridiske forholdene mellom kjøper og selger. Vedtekter Det foreligger vedtekter for Trulsrudmarka Huseierforening og Trulsrudmarka Grendelag felt A4. Disse blir vedlegg til kjøpekontrakten og sikrer ordnede forhold i nærmiljøet. Huseierbok Selger utarbeider en Huseierbok med beskrivelse av boligen og hvordan den skal brukes og vedlikeholdes. Huseierboken leveres kjøper på forhåndsbefaringen. Felt A4 Generelt Felt A4 er planlagt med 61 boliger bygget av JM Norge AS. Det siste trinnet i del 2 består av 24 boliger og et garasjeanlegg. Det er to leilighetstyper. Veier, ledninger og kabler Delfeltet har avkjørsel fra Emilie Haugs vei, som er en kommunal vei. Felles private veier i feltet blir asfaltert og utstyrt med lys, nødvendige overvannssluk m.m. Vann- og avløpsledninger blir ført delvis under og ved siden av bebyggelsen i veitraséen frem til offentlig vei i øst (Emilie Haugs vei). Framføring av antennesignaler og telefon skjer gjennom jordkabel fram til hver bolig. Grøntarealer/Lek Det skal opparbeides grøntarealer og lekeplasser i henhold til situasjonsplan. Nødvendig gjerde skal settes opp mot Elen Weeas vei. Biloppstilling 8 av husene får én garasjeplass i felles parkeringskjeller og én parkeringsplass på egen tomt. Se situasjonsplanen (C17-24). De øvrige 16 husene får to garasjesplasser i garasjekjeller. Renovasjon/Post Prosjektbeskrivelse A4 Side 4 av 10 Rud, A.E

5 Boligene vil få plass for avfallstativ på egen tomt. Huskjøperne må selv skaffe avfallstativene. Selger vil avtale med postverket hvor postkassene kan plasseres. Huskjøperne må selv skaffe og montere disse. Boligenes planløsning og funksjon Av de 24 boligene som er prosjektert er det kun to hustyper. Vi har oppgitt bruksarealet (BRA) regnet etter bestemmelsene i NS3940. I arealet er ikke medregnet garasje og sportsbod. Hustype C: Hustypen består av 3 plan: Underetasje inneholder entré, kjellerstue, soverom, WC/vaskerom og stor bod. En etasje opp kommer vi til kjøkken med utgang til terrasse/hage og stor stue med utgang til balkong. Videre opp en etasje er det tre soverom og bad. Til hustypen leveres garasjeplass i fellesanlegg + 1 parkeringsplass og sportsbod på egen tomt. Boligen er på 171/172 kvm BRA. Hustype A: Bygges oppå garasjekjeller og består av 2 plan. Nedre plan inneholder entré, WC/vaskerom, tekniske rom, stue med utgang terrasse og hage, samt kjøkken. Øvre plan: 3 soverom, trappegang, loftstue med utgang balkong og bad. Sportsbod på egen tomt. Boligen er på 129/130 kvm BRA. Gårdsplass og hage: Skråninger brattere enn 1:1,5 vil bli levert som fjellskjæring eller som steinsatte skråninger. Slakere skråninger vil bli dekket med løsmasser fra stedet som fuktbevarende lag. Annen jord kan leveres og eventuelt planeres etter bestilling mot tilleggspris. Det blir ikke gjort andre tiltak (som å bygge trapper, støttemurer, gjerde og lignende på tomten), utover det som fremkommer på tegninger inntatt i kjøpekontrakten. Foran inngangsdør og på terrasser vil det bli lagt plattinger i impregnerte trematerialer, se plantegning. Parkeringsplass og gangvei frem til inngangsdør gruses. Jord, evt. ferdigplen kan bestilles direkte fra vår grunnentreprenør. Husenes konstruksjon Utvendig bygning Husene kles med liggende trepanel. Takene på husene belegges med betongtakstein. Alt utvendig treverk vil bli levert grunnet fra leverandør + 1 strøk beis som påføres på stedet etter montering. Råbygg Fundamenter og gulv på grunn støpes i betong, fundamentert på sprengstein. Vegger mot terreng (grunnmur) bygges av 150 mm betong påsatt bindingsverk på innsiden. Øvrige yttervegger utføres i 198 mm bindingsverk. Etasjeskillere av trebjelkelag med sponplater på oversiden. Tak konstrueres med selvbærende takstoler. Gulv i garasje asfalteres. Prosjektbeskrivelse A4 Side 5 av 10 Rud, A.E

6 Radon: Det legges forskriftsmessig radonduk under gulv på grunn i hustype C. I tillegg monteres en radonbrønn i innvendig bod. Isolasjon Vegger mot terreng i underetasjen isoleres med 100 mm mineralull i tillegg til 60 mm skumplast under terreng. Øvrige yttervegger isoleres med 200 mm mineralull og taket med 300 mm mineralull. Frittstående boder blir uisolert. Gulv mot terreng i underetasjen har 240 mm skumplastisolasjon. Vinduer/dører/listverk/dragere Vinduer blir levert med 3-lags energiglass. Åpningsvinduer blir i hovedsak utadslående, glidehengslet og vendbare for pussing innenfra. Inngangsdører leveres med vindu. Dør med karm leveres ferdig malt. Innerdører med glatte, hvite dørblad og -karmer. Fotlister leveres i lakkert eik. Hvitmalt listverk, taklister og gerikter med synlige spikerhoder. Det leveres taklister i rom med malt gipsplatehimling. Innredninger Leveringsomfang framgår av plantegningene. Kjøkkenbenker og skap leveres med hvite, glatte fronter og laminert benkeplate med rett kant, farge grå. Håndtak i Stål bøyle. Standard høyde på skap blir 2,12 m. Oppvaskbenk med stor og liten kum felt ned i benkeplaten. Lyslist under overskap. Det leveres integrert oppvaskmaskin og komfyr samt frittstående kjøleskap. Garderobeskap leveres med glatte, hvite fronter. Hovedsoverom får skyvedørsgarderobe, øvrige soverom får skap med slagdør (høyde ca. 2,06), se kontraktsvedlegg: plantegning. Innvendige trapper Det leveres trapper i hel lakkert furu som standard. Til trappene hører rekkverk og håndløper på vegg. Brannsikring/Pipe/ildsted Det leveres pipe i henhold til tegning. Ildsted leveres montert som vist på tegning type Scan 59 eller tilsvarende. Boligen blir utstyrt med batteridrevet røkvarslere i hver etasje og husbrannslange i kjøkkenbenk Prosjektbeskrivelse A4 Side 6 av 10 Rud, A.E

7 Romskjema Rom/sted Gulv Vegger Himling Merknader Entré Fliser 30 x 30 grå Gulvvarme Stue 14 mm eikeparkett Kjøkken 14 mm eikeparkett Trappegang Soverom Kjellerstue, hustype C/ Loftsstue, hustype A 14 mm eikeparkett 8,5 mm eikeparkett 14 mm eikeparkett Bad Fliser 20 x 20 grå, Gulvvarme WC/Vaskerom Fliser 20 x 20 grå, Gulvvarme. Tekn. rom (kun hustype A) Boder i U.etg (kun hustype C) Terrasse/ balkong Frittliggende garasjebygg Utvendig Fliser 20 x 20 grå (eggehvit) Fliser, 20 x 20 hvit bølget Fliser, 20x20 hvit bølget Sparklet betong, Ubehandled e gipsplater Tregulv med spalter Asfalt Synlig betong Panel beises med Butinox Ubehandlede gipsplater Synlig Tresonitt/ betong Peisovn i type A Innredning glatt hvit, se tegning angående leveringsomfang inkl. hvitevarer. Garderobeskap type glatt hvit, se tegning Peisovn i kjellerstue type C Glatt hvit baderomsinnredning. Servant med heldekkende plate, gulvstående WC og dusjarmatur. Servant, gulvstående WC, speil, lysarmatur og dusjarmatur. Plass for dusj og opplegg for vaskemaskin og tørketrommel. Levers 2 x 13A kurs sikkring. Varmtvannsbereder. Ventilasjonsaggregat. Varmtvannsbereder. Ventilasjonsaggregat. Elektrisk port Prosjektbeskrivelse A4 Side 7 av 10 Rud, A.E

8 Tak oljebeis, Fjellgrå 639 Takstein levers, Benders struktur, Teglrød Ventilasjon: Det leveres balansert mekanisk ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning i boligene og avtrekksventilasjon i garasjekjeller. Elektriske installasjoner Framføring av strøm Kabelselskapet fører kabler fram til sikringsskap hvor strømmåler, hovedbryter og sikringer blir plassert. Fra sikringsskapet fordeles 220V strøm til de ulike punktene i boligen. Jording Alle stikkontakter leveres med jord. Installasjonsomfang Hustype C får 94 installasjonspunkter, mens hustype A får 84. Installasjon av stikkontakter, brytere samt tv-kontakter som monteres på leilighetsskillevegger (lyd og brann vegg) mellom boligene, installeres som åpent anlegg. Panelovner tilkobles stikkontakter. Det er beregnet egne kurser til koketopp (25A), stekeovn, ventilasjonsanlegg, oppvaskmaskin, varmtvannsbereder, vaskemaskin og tørketrommel. Punkter for TV og tlf leveres som røranlegg. Sikringsskapene leveres med jordfeilautomatsikringer på alle utgående kurser. Det leveres overspenningsvern på strøminntak. Det leveres komfyrvakt for koketopp som kobler ut strømmen til denne ved overopphetning. Det legges trekkerør for fremtidig kurs til medisinsk utstyr. Oppvarming Entre, vaskerom og bad leveres med termostatstyrt gulvvarme. Oppholdsrom får termostatstyrte veggovner. Lysarmaturer Rom uten dagslys vil få lysarmatur. I tillegg leveres lysarmatur med stikkontakt over kjøkkenbenk og over servanter. Telefon Boligen blir utstyrt med én boks for telefonkontakt. Tilleggspunkter kan bestilles. Installasjon og tilkobling må kjøper bestille og bekoste selv. Prosjektbeskrivelse A4 Side 8 av 10 Rud, A.E

9 Antenne Boligen vil bli tilkoblet bredbånd kabelnett og utstyrt med én kontakt i stue og en i kjellerstue/loftsstue påsatt signal. Tilleggspunkter kan bestilles, men vil da kreve forsterker. Plassering av kontakt er avmerket på plantegning. Abonnementsavgift faktureres boligkjøper fra signalleverandør Canal Digital. Ringeanlegg Det leveres vanlig ringeklokke med ringeknapp ved inngangsdør. Sanitæranlegg Røranlegg Varmt- og kaldtvannsrør som skal skjules i konstruksjonene, legges i rør-i-rør system. Rørene fordeles fra fordelerskap og føres i sjakt, vegger eller dekker fram til utstyr. Ved å benytte rør-i-rør-system vil eventuelle lekkasjer kunne oppdages umiddelbart. Utstyr Det leveres utstyr som framgår av plantegningene (heltrukken strek). Det leveres gulvstående WC med vannbesparende spyleanordning. Blandebatterier for badekar og dusj av type ORAS Oramix termostatstyrt, eller tilsvarende. Andre blandebatterier ORAS Safira Classica, eller tilsvarende. Vannvarmer blir på 200 liter og med en varmekolbe på 2 kw. Det leveres én hagevanningskran ved inngang. Tilvalg og endringer Våre standardvalg kan endres etter følgende liste mot pristillegg: Parkett Malte vegger Fliser Innredning Servant Valgmulighet 2 alternativer (ask, lønn) NB! Kun eik fotlister leveres. Glassfiberstrie G135 (eller annen) pluss lyse farger (NCS kodet) valgt av kjøper, maksimum 3 i hver bolig. Valg hos flisleverandør etter nærmere avtale. Fliser over kjøkkenbenk som tilvalg. Kjøper kan velge fronter til kjøkkeninnredning, garderobeskap og baderomsinnredning fra leverandørens utvalg, dog innenfor gitte rammer og forutsetninger. Kjøper kan velge annen baderomsinnredning innenfor vårt sortiment. Badekar/dusjhjørne Kjøper kan velge badekar eller dusjhjørne der dette er vist med stiplet strek. Downlights Kjøper kan få lagt inn downlights i tak i 1.etasje og underetasje. Prosjektbeskrivelse A4 Side 9 av 10 Rud, A.E

10 EL-punkter Energistyring Kjøper kan bestille ekstra stikkontakter, telefon og antennekontakter som skjult anlegg. Ved flere enn to antenneuttak i tillegg, vil det kreves forsterker. Kjøper kan bestille nattsenkingsautomater på veggovner eller et sentralt energistyringssystem. Sentralstøvsuger Kjøper kan bestille komplett anlegg. Lettvegger, dører Kjøper kan bestille oppsatt og overflatebehandlet vegger og dører som vist med stiplet strek på kontraktstegning. Vekstjord Kjøper kan bestille vekstjord direkte av vår underentreprenør og eventuelt planering/gartnerarbeid på tomta. Forbehold Det kan ikke bestilles innredning som medfører endring av fast installasjon av strøm og vann. Vi gjør oppmerksom på at tilvalgs- og endringsmulighetene er tilpasset prosjektets framdrift og rasjonalitet. Mulighetene begrenses etter hvert som prosjektet nærmer seg ferdigstillelse. Prosjektbeskrivelse A4 Side 10 av 10 Rud, A.E

LEVERANSEBESKRIVELSE Prosjekt: 110450 Årvolltoppen. Revidert: 03.11.2014 PEL

LEVERANSEBESKRIVELSE Prosjekt: 110450 Årvolltoppen. Revidert: 03.11.2014 PEL 1 LEVERANSEBESKRIVELSE LEVERANSEBESKRIVELSE Prosjekt: 110450 Årvolltoppen Revidert: 03.11.2014 PEL 2 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS. Med Bolig menes

Detaljer

Prosjekt: P.140068 Basbergrønningen Vest felt B7

Prosjekt: P.140068 Basbergrønningen Vest felt B7 Vedlegg A nr 1 01.04.2012 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: P.140068 Basbergrønningen Vest felt B7 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS. Med Bolig menes hele

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 3 og 4. Dato: 25.02.2012 Rev:

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 3 og 4. Dato: 25.02.2012 Rev: 1 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 3 og 4 Dato: 25.02.2012 Rev: 2 Innhold: 1. Prosjektet 2. Miljø, energi og sikkerhet 3. Utvendig anlegg 4. Byggenes konstruksjoner 5. Innredning og overflater

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 11 Dato: 12.05.2014

PROSJEKTBESKRIVELSE. Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 11 Dato: 12.05.2014 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 11 Dato: 12.05.2014 1 2 Innhold: 1. Prosjektet 2. Miljø, energi og sikkerhet 3. Utvendig anlegg 4. Byggenes konstruksjoner 5. Innredning og overflater

Detaljer

Vedlegg A nr 1, 20.juni 2013 PROSJEKTBESKRIVELSE

Vedlegg A nr 1, 20.juni 2013 PROSJEKTBESKRIVELSE Vedlegg A nr 1, 20.juni 2013 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt 140245 Hallermoen C2 delfelt Bk15 og Bk16, Drammen 1 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JM).

Detaljer

Hallermoen C3 Drammen

Hallermoen C3 Drammen Vedlegg B nr 1, 15.november 2014 PROSJEKTBESKRIVELSE Hallermoen C3 Drammen Prosjekt 140246 ( delfelt Bf15, Bk17 og Bf16. ) 1 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM

Detaljer

Vedlegg A nr 1 15.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE. Prosjekt: P.140163 Johannes Sandviks vei 1, Stokke P.140163-09.11.2010/ ERD

Vedlegg A nr 1 15.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE. Prosjekt: P.140163 Johannes Sandviks vei 1, Stokke P.140163-09.11.2010/ ERD Vedlegg A nr 1 15.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: P.140163 Johannes Sandviks vei 1, Stokke Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Byggholt AS (JMB). Med bolig

Detaljer

Borgeparken bygg C - 15 leiligheter Utførelse etter teknisk forskrift 2010

Borgeparken bygg C - 15 leiligheter Utførelse etter teknisk forskrift 2010 1/11 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JMN). Med bolig menes hele kontraktsobjektet, det vil si leilighet med tilhørende uteareal, boder og garasjeplass.

Detaljer

Veraåsen, felt B4 og del av felt B5 i Sandefjord

Veraåsen, felt B4 og del av felt B5 i Sandefjord Vedlegg A nr 1, 27.09.2011 PROSJEKTBESKRIVELSE Veraåsen, felt B4 og del av felt B5 i Sandefjord Perspektiv av 17 boenheter beliggende til veien Veraåsen 1 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten

Detaljer

Vedlegg A nr 1, 31.05 2012 PROSJEKTBESKRIVELSE

Vedlegg A nr 1, 31.05 2012 PROSJEKTBESKRIVELSE Vedlegg A nr 1, 31.05 2012 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt 140243 Hallermoen C1 delfelt Bt2 og Bk14, Drammen 1 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JM).

Detaljer

Vedlegg A nr 1 15.10.2012 PROSJEKTBESKRIVELSE. P.140164 Johannes Sandviks vei 5 og 7 Stokke kommune P.140164 / 15.10.12/ ERD

Vedlegg A nr 1 15.10.2012 PROSJEKTBESKRIVELSE. P.140164 Johannes Sandviks vei 5 og 7 Stokke kommune P.140164 / 15.10.12/ ERD Vedlegg A nr 1 15.10.2012 PROSJEKTBESKRIVELSE P.140164 Johannes Sandviks vei 5 og 7 Stokke kommune Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JMN). Med bolig

Detaljer

Veraåsen, Felt B5/B6 Sandefjord

Veraåsen, Felt B5/B6 Sandefjord Vedlegg A nr 1, 15.08.2012 PROSJEKTBESKRIVELSE Veraåsen, Felt B5/B6 Sandefjord Perspektiv av Rakel hus nr.11, sett fra vest. 1 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Schweigaards Plass trinn 1

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Schweigaards Plass trinn 1 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Schweigaards Plass trinn 1 Dato: 11.10.2012 2.10.2 /31.03.2009 / JoB/EdE Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JM) Med Bolig

Detaljer

nydalen om leilighetene

nydalen om leilighetene nydalen om leilighetene Innhold Utomhusplan Utomhusplan...side Planløsninger...side 4 Fasadetegninger...side 8 Etasjeplan, underetasjer U1 og U2...side 40 Etasjeplan 1-...side 41 Etasjeplan 4-8... side

Detaljer

Prosjektbeskrivelse datert 22.11.2012 - JÅTUNET. Rekkehus Lavenergiboliger Utførelse etter teknisk forskrift 2007 / NS 3700 lavenergiklasse 2 1/10

Prosjektbeskrivelse datert 22.11.2012 - JÅTUNET. Rekkehus Lavenergiboliger Utførelse etter teknisk forskrift 2007 / NS 3700 lavenergiklasse 2 1/10 1/10 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JMN). Med bolig menes hele kontraktsobjektet, det vil si rekkehus med tilhørende uteareal, boder og garasjeplass.

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 110320 Hovinbekken SALGSTRINN 1,2 og 3 03.09.2012 EiP

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 110320 Hovinbekken SALGSTRINN 1,2 og 3 03.09.2012 EiP PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 110320 Hovinbekken SALGSTRINN 1,2 og 3 03.09.2012 EiP 03.09.2012. Eirik Prestmo Side 1 av 16 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM

Detaljer

Vedlegg A - til kontrakt 15.08.2014 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Barkåker C2

Vedlegg A - til kontrakt 15.08.2014 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Barkåker C2 Vedlegg A - til kontrakt 15.08.2014 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE Barkåker C2 Barkåker C2 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (JM). Denne prosjektbeskrivelsen

Detaljer

Borgeparken Bygg C - Et godt sted å bo

Borgeparken Bygg C - Et godt sted å bo Borgeparken Bygg C - Et godt sted å bo Velkommen til Borgeparken 2 Borgeparken Borgeparken bygg C er siste del av et større leilighetsprosjekt som oppføres i attraktive omgivelser på Hovenga i Porsgrunn

Detaljer

LEVERINGSBESKRIVELSE KRUTTVERKET B8. DELFELT BK 1 og BK 2 SALGSTRINN 1 (september 2014)

LEVERINGSBESKRIVELSE KRUTTVERKET B8. DELFELT BK 1 og BK 2 SALGSTRINN 1 (september 2014) LEVERINGSBESKRIVELSE KRUTTVERKET B8 DELFELT BK 1 og BK 2 SALGSTRINN 1 (september 2014) Kruttverket B8 byggetrinn 1 Nittedal kommune, utgjør 19 boliger iht. situasjonsplan. Prosjektet er delt i 2 salgstrinn.

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Havnegården

PROSJEKTBESKRIVELSE. Havnegården NØTTERØY LARVIK - TORSTRAND - BERGAN PROSJEKTBESKRIVELSE Havnegården Havnegården Leiligheter i borettslag. Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (heretter

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 140121 Marius Brygge 2

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 140121 Marius Brygge 2 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 140121 Marius Brygge 2 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (heretter kalt JM). Med Bolig menes hele kontraktsobjektet, det

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 110435 Hovinbekken II SALGSTRINN 1 07.11.2014 EiP.

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 110435 Hovinbekken II SALGSTRINN 1 07.11.2014 EiP. PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 110435 Hovinbekken II SALGSTRINN 1 07.11.2014 EiP. 07.11.14. Eirik Prestmo Side 1 av 17 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge

Detaljer

Den Lille Hage Boligprosjekt i Ratvika 27.01.2015 Side: 1

Den Lille Hage Boligprosjekt i Ratvika 27.01.2015 Side: 1 27.01.2015 Side: 1 Prosjektbeskrivelse Boligene, som vil bli organisert i et sameie, blir beliggende i et attraktivt boligområde, med gode utsikt- og solforhold, veletablert kollektivtilbud, og i nærhet

Detaljer

Kontraktsdokument for Grefsen Stasjon Hus 13

Kontraktsdokument for Grefsen Stasjon Hus 13 Kontraktsdokument for Grefsen Stasjon Hus 13 Kjøpekontraktens vedlegg 15 15.1 Utomhusplan Hus 13 datert 12.03.2013 samt Utomhus for Hus 1 til Hus 13 datert 10.06.2015 15.2 Etasjeplan/leilighetsoversikt

Detaljer

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN KONTRAKTSVEDLEGG GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN NEDSENK VIS 20MM DOKUMENT GYLDIG:... GODKJENT:... KONTRAKTSDATO: SELGER:... KJØPER:... KONTRAKTSVEDLEGG HUS 5 GREFSEN STASJON tegning: ETASJEOVERSIKT

Detaljer

ØVRE HØVIK. LEVERANSEBESKRIVELSE Høviktunet

ØVRE HØVIK. LEVERANSEBESKRIVELSE Høviktunet ØVRE HØVIK LEVERANSEBESKRIVELSE Høviktunet HØVIKTUNET 2015.05.21 Kirkeveien 28 og 30, 1363 Høvik Gnr. 10, Bnr. 241 og 247 i Bærum kommune. Leveransebeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom boligkjøper

Detaljer

REKKEHUS TRINN 2, FELT B6 STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE

REKKEHUS TRINN 2, FELT B6 STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE REKKEHUS TRINN 2, FELT B6 STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Alle opplysningene er gitt med forbehold

Detaljer

TEKNISK BESKRIVELSE OG TEGNINGER

TEKNISK BESKRIVELSE OG TEGNINGER TEKNISK BESKRIVELSE OG TEGNINGER Oslo 1. februar 2012 HUS D 9 etasjer INNHOLD HUS C 9 etasjer Etasjeplaner Leilighetsplaner: HUS C HUS D HUS E HUS F Teknisk beskrivelse HUS E 7 etasjer HUS F 3 etasjer

Detaljer

BÆRUM STABEKK/BEKKESTUA. LEVERANSEBESKRIVELSE Skallumhagen

BÆRUM STABEKK/BEKKESTUA. LEVERANSEBESKRIVELSE Skallumhagen BÆRUM STABEKK/BEKKESTUA LEVERANSEBESKRIVELSE Skallumhagen SKALLUMHAGEN 2015.03.09 Skallumhagen 52, 54, 56, 58, 1368 Stabekk Gnr.16, Bnr. 190 og 194 i Bærum kommune Leveransebeskrivelsen er et bilag til

Detaljer

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet Bygg a Bygg b SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE FORELØPIGE FASADER FORELØPIG SITUASJONSKART REGULERINGSKART KJØPETILBUD / MIDLERTIDIG KJØPSAVTALE Salgsbetingelser SELGER

Detaljer