ST-nytt. Hjerte på Rjukan. Statsrådsvisitt... Trives på tøff post. til tarmscreening. Jo flere kokker...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ST-nytt. Hjerte på Rjukan. Statsrådsvisitt... Trives på tøff post. til tarmscreening. Jo flere kokker..."

Transkript

1 ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 22 Desember 2010 Hjerte på Rjukan STs strategi : 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet. Rjukan sykehus har i høst etablert et nytt rehabiliteringstilbud til hjertepasienter: -Det er stort behov for dette tilbudet, sier Britta Bundsgaard. Seksjonslederen er glad for at de har den dyktige kardiologen Karwan Jabbar til å ta faglig ansvar for en viktig pasientgruppe som lenge har manglet et lokalt rehabiliteringstilbud. Overlegen har tatt med seg behandlingsprinsippene fra det store sykehuset han jobber på i Sverige. 4. Tilgang på fysisk infrastruktur. 5. Utvikle sykehusorganisasjonen med særlig vekt på ledelse og arbeidsmiljø. Statsrådsvisitt... Helseministeren var på snarvisitt for å lære mer om DPS-modellen på Notodden og samhandling. Karwan Jabbar skryter av det engasjerte miljøet og viser til at det er sykepleierne og fysioterapeutene som i praksis driver det nye tilbudet.- Et hjerteinfarkt er et vendepunkt og en krise ikke bare for pasienten, men like mye for hele familien. Men med moderne behandlingsmetoder, kan vi redusere skadene på hjertet. Og med vårt rehabiliteringsopplegg lærer de seg til å leve et godt liv innenfor rammene som helsa setter, understreker overlege Karwan Jabbar. Les mer på side 7: Ja til tarmscreening Jo flere kokker... Trives på tøff post Geir Hoff er glad for 14 forskningsmillioner til tarmscreening. Nordagutu har utdannet to institusjonskokker. Der satser de på sunn mat... I 3.etasje på Moflata har de tøft arbeidspress. men de trives på jobb.

2 Millioner mot tarmkreft Hvert år krever tarmkreft 1500 liv i Norge. Et tarmscreeningprosjekt av mennesker i Telemark og Oslo ga 30 prosent lavere dødelighet. Og nå kan forskningssjef Geir Hoff endelig juble. Først bevilget Forskningsrådet 14 millioner til et forskningsprosjekt på koloskopiscreening.og nå er det foreslått 25 millioner i statsbudsjettet til en pilot på et nasjonalt screeningprogram. Siden 1990-tallet har Hoff argumentert for at Norge bør gjennomføre en slik undersøkelse. Tidligere ST-ansatt nå seniorforsker ved Kreftregisteret Michael Bretthauer, skal lede forskningsprosjektet sammen med Geir Hoff. De to har lenge ivret for at Norge burde sette i gang en slik studie- uten å få gjennomslag. I 2009 fikk de imidlertid milder til å sette i gang nettopp slike studier i Polen og Nederland. Først i år har de fått bevilget 14 millioner fra Forskningsrådet for å starte opp et norsk senter i Kristiansand er gått med til planlegging med sikte på oppstart i januar Koloskopiscreening er litt mer omstendelig i forhold til sigmoidoskopiscreening som bare undersøker nederste halvdel av tykktarmen. Det var den sistnevnte undersøkelsen ST-nytt rapporterte om i november 2009: Her viste Hoff til oppløftende tall sju år etter at de fikk tilbud om såkalt sigmoidoskopiscreening.også gastrosek- Ansatte på gastro i Skien (se arkivbilde) var med på tarmscreeningen som ga 30 prosnet lavere dødelighet. Nå har Geir Hoff & Co fått 14 mill til en ny tarmscreening. sjonen på ST var med på den undersøkelsen som avdekket at dødeligheten falt med 30 prosent blant alle som fikk tilbud om screening. Dødeligheten sank med hele 59 prosent blant de som faktisk ble undersøkt i tarmen. Tarmscreening kan redde mange liv Hoff har ledet NORCCAP-studien som tydet på at mange kan reddes fra kreftdøden hvis Norge innfører nasjonale screeningsundersøkelser av visse årskull.i Europa var det fram til i høst bare seks av 39 land som ikke kjører tarmscreening eller har bestemt å starte med det - Norge var blant disse seks.-og det på tross av at kreft i tarmen årlig krever ca 1500 liv og at nytten av tarmscreening vurderes til å være minst på høyde med brystkreftscreening, konstaterer Hoff. Først om tre år vil Hoff & Co kunne gi sitt fagråd om screening av halve tarmen redder mange nok liv til at forskerne vil anbefale et nasjonalt screeningprogram. Nye britiske forskningsreultater som er mer konklusive enn Hoffs bekrefter de foreløpige funnene fra den norske studien. Den koloskopi-screeningstudien som Bretthauer og Hoff nå har fått 14 millioner til, vil munne ut i en anbefaling om et nasjonalt screeningsprogram først når de vitenskaplige resultatene kommer om år. -Hva tenker du om de to tarmscreeningsvariantene? - Det er mer ressurskrevende å innføre full koloskopering av tarmen.men mye tyder på gevinsten i form av lavere dødelighet er større hvis mange møter fram til screeningen.svarer Hoff. Han gleder seg stort over meldingen om at Forskningsrådet nå har bevilget 25 millioner til et nasjonalt program. Det blir sannsynligvis basert på screening for å avdekke blod i avføring som kan være en indikasjon på tarmkreft. Ber ansatte parkere tettere... Parkingsvakt Alf Bjarne Hansen ber ST-ansatte innstendig om å parkere tettere- hvis alle skal få plass... De oppmerkede plassene ble selvsagt borte etter snøfallet nylig. Og dermed er det vanskelig å se hvor hver enkelt bil skal parkere: - Det jeg ser nå er at mange av bilene tar for mye plass slik at det totalt sett blir færre parkerings-plasser på sykehusets områder. Resultatet er at ansatte som ikke finner en parkeringsplass når de skal på jobb, må feilparkere utenfor det godkjente parkeringsarealet. Det betyr i neste omgang at det er 2 flere ansatte som får en parkeringsavgift på 400 kroner å betale. Det er ikke noe moro, synes parkeringsvakten som appellerer til ansatte om å parkere tettere enn de har gjort de siste dagene: Han ber ansatte begynne å parkere i ende enden av hver parkeringsrad- ikke f. eks midt på slik mange gjør. Pass på soneparkeringen! Han minner også om at det er innført soneparkeringe fra 1. november: -Traktoren som skulle brøyte parkeringsplassene etter snøfallet i helga kom nesten ikke fram på grunn av feilparkerte biler, forteller Alf Bjarne Hansen. Parker tettere, ber parkeringsvakt Alf Bjarne Hansen.

3 Geir Hoff- månedens forsker Fou-avdelingen til Helse Sør Øst har utnevnt Geir Hoff til månedens forsker i november- et tiltak som skal synliggjøre viktig forskning i regionen:-det var jo hyggelig, sier den 64 år gamle gastrolegen som har skrevet godt over 100 forskningsartikler og særlig har forsket på endoskopi-teknikker, screening og forebygging av tarmkreft. Årlig dør ca 1500 av tarmkreft i Norge. Hoff er dr. med og professor-ii ved Universitetet i Oslo og deler tiden hovedsaklig mellom Sykehuset Telemark der han er forskningssjef og Kreftregisteret i Oslo. Hoff har helt siden 1980-årene drevet fram randomiserte studier på screening for kolorektalcancer først med en studie i Telemark i og senere med NORCCAP-studien i Oslo og Telemark i som har gitt 11 doktorgradsarbeider. Sammen med Michael Bretthauer har han koordinert en europeisk studie på koloskopiscreening NordICC-studien som startet i Polen og Nederland i 2009, men som nå også får et norsk senter i Kristiansand etter at Forskningsrådet bevilget 14 millioner.- Dessverre tar det ofte lang tid -fra 10 til 15 år- å få svar på nytten av screening i slike studier. Men det er helt feil å sette i gang nasjonale screeningprogrammer uten slike studier i bånn, mener Hoff som konstaterer at slike studier er Hovedhensikten med Medarbeiderundersøkelsen er selvsagt at den skal følges opp. -Vi ser at bare 46 prosent sier at de har vært involvert med egen leder i oppfølging etter forrige undersøkelse i Det er ikke godt nok. Vi kan ikke tolke så mye ut av dette resultatet, siden dette er det eneste spørsmålet ansatte har blitt spurt om der de må huske tilbake til hva som skjedde for to år siden. Jeg tror vi kommer til å få en langt høyere skår på dette nå når medarbeiderundersøkelsen igjen blir gjennomført vanskelig å få finansiert. -Når vi ikke har slike studier, må vi i hvertfall sørge for at nasjonale screeningprogrammer får mandat til hele tiden å optimalisere tilbudet til befolkningen etterhvert som andre lovende screeningmetoder dukker opp. Det medfører samtidig et ansvar for å gjøre randomiserte studier innenfor rammene av selve screeningprogrammet, understreker Hoff. Han mener det er helt i tråd med president Barrack Obamas intitiativ for å innføre comparative effectiveness- studies i USA. Gastroenterologen har siden tidlig på 80-tallet bidratt til forskning på bl.a. endoskopiteknikker som gir pasienten færre plager. Dette dyrkes fram igjennom kvalitetssikringsprogrammet Gastronet som Hoff også leder for tiden med tre Ph.D.-kandidater.I NORCCAP-studien som Hoff leder fikk undersøkt halve tarmen ved sigmoidoskopi. Dette ga 30 prosent redusert dødelighet blant alle som fikk det tilbudet. Blant de som ble undersøkt sank dødeligheten med så mye som 59 prosent. Anbefaler norsk program Nå er Hoff sammen Michael Bretthauer i gang med den europeiske NordICC som ligner veldig på NORCCAP-studien-men denne gangen undersøkes hele tykktarmen med en gang. Målet er å avklare hvor mye mer effektiv koloskopi er enn andre metoder til å redusere forekom- hvert år. Poenget med å foreta slike undersøkelser er nettopp at lederne skal følge opp undersøkelsen sammen med ansatte for å komme fram til tiltak på de områdene der de ønsker å forbedre seg, poengterer HR-konsulenten. Oppfølging er avgjørende I 2011 vil Helse Sør Øst løfte fokus på at lederne følger opp resultatene av medarbeiderundersøkelsen, til en av styringsvariablene, sier Bente Grindrud. HR-konsulenten har forøvrig en gladnyhet fra den nye undersøkelsen. I sten av tarmkreft og dødsfall på grunn av denne sykdommen. Norge ligger som nr seks i verden blant land med høyest forekomst av kolorektalkreft. Hoff erkjenner at det nå er på høg tid å komme i gang med etscreeningprogram: -Et framtidsrettet program som tar ansvar for en slik utvikling er en gylden sjanse som Norge ikke bør la gå fra seg, mener forskningssjefen. Som våpendrager for Geir Hoff evidence-based medicine etterlyser Hoff en sterkere vilje til å styre innføringen av nye behandlingsmetoder og utstyr etter forskningsresulater eventuelt at sykehusene selv tar ansvar for å framskaffe de nødvendige forskningsresultatene i en prosjektfase. - Retningslinjer for slik tenkning er innført ved Sykehuset Telemark, konstaterer Hoff. ST-forskerens faglige hovedpoeng er at screeningprogram for kolorektalkreft må få et mandat for hele tiden å optimalisere det nye helsetilbudet for befolkningen. Må følge opp MU-undersøkelsen år kan lederne for første gang legge inn tiltak til forbedringer i forhold til oppfølging av de ansattes svar på medarbeiderundersøkelsen i et elektronisk skjema. Tidligere skjedde dette manuelt på papir. I den nye elektroniske HMS-handlingsplanen er det lettere å legge inn tiltak og krysse av følge med etterhvert som tiltakene blir gjennomført,påpeker Bente Grindrud. Ansatte som vil sette seg inn i detaljene for egen avdeling kan gå inn på Pulsen og klikke seg inn via Arbeidsrom før de går inn i medarbeiderundersøkelsen. 3

4 OK jobbskår for Sykehuset 80 prosent har svart på medarbeiderundersøkelsen. Det er et høgt tall. I år kommer Sykehuset Telemark ut med en jobbtilfredshet på 76 der 100 er toppskår:- Et godt resultat på snittet i Helse Sør Øst, oppsummerer Bente Grindrud. HR-direktøren på ST ser fram til at den nye medarbeiderundersøkelsen som Helse Sør Øst har utviklet, skal gi mulighet til å sammenligne nøkkeltall mellom sykehusene: - Jeg har stor tillit til at lederne rundt om på ST vil bruke medarbeiderunderøkelsen for å utvikle et bedre arbeidsmiljø, konstaterer Mai-Torill Hoel.Som eneste sykehus har ST også regnet ut totalskår for alle spørsmålene i den elektroniske medarbeiderundersøkelsen.her fikk ST totalskår på 72 som som omregnet til gammel medarbeiderskår tilsvarer Stor spredning mellom klinikkene Klinikkene spriker fra totalskår 63 som var det laveste resultatet til 89 som var det høgeste.tidligere gikk skalaen fra en til fem, men i den nye elektroniske undersøkelsen går skalaen fra 0 til 100. Bente Grindrud: ST har en OK skår på jobbtilfredshet, men bildet varierer mellom klinikker og enheter på sykehuset Telemark. Men i år har mange valgt å svare. -På det overordna nivået kan vi dessverre ikke sammenligne svarene for i år med de vi fikk i 2008 fordi nye spørsmål er kommet til, beklager HR-konsulent Bente Grindrud. Likevel kan enhets-og seksjonslederne som vil sjekke om de har fram-eller tilbakegang sammenligne på enkeltspørsmål fra 2008 ved å se på rapportene på Pulsen. Oppe på høg svarprosent igjen -I 2008 var svarprosenten på den første elektroniske medarbeiderundersøkelsen nede på 67 prosent. I år er vi igjen oppe på 80 prosent - like høgt som da undersøkelsen ble gjennomført i papirutgaven. Det er en hyggelig utvikling, synes Grindrud som mener lederne rundt om har vært flinke til å få flest mulig til å besvare undersøkelsen. Hun gleder seg også over at prosentandelen som sier de har en individuell kompetanseplan har økt fra 60 til 71 prosent på bare to år. - Hva er du mindre fornøyd med? For få har utviklingssamtale -Blant alle som har svart, var det i 2010 bare 67 prosent som kunne rapportere at de hadde hatt en utviklingssamtale med lederen sin. Det er en nedgang fra 2008 da det tilsvarende tallet lå på 76 prosent.måltallet er satt til 90 prosent for Sykehuset Telemark. Her er det et stort forbedringspotensiale i mange av enhetene, svarer Grindrud. -Her har vi gode kolleger og miljø 4 16 mennesker jobber med å lage mat til pasienter og ansatte i Grenland. De ser ut til å trives med å lage mat til hundrevis av ansatte og pasienter hver eneste dag.. I hvert fall har de en jobbtilfredshetsskår på 84 der 100 er topp: ST-nytt tok en snartur innom på kjøkkenet i Skien mens det var som travlest en halvtime før kantina i Skien åpnet dørene. Tanken var å få svar på hvorfor de tilsynelatende har det OK på jobben:-jeg trives med å jobbe med mennesker og har en grei arbeidshverdag. Her har jeg topp kolleger og et veldig bra arbeidsmiljø, konstaterer Aud Funner som holder på å klargjøre ett smørbrødbrett.superveteran Karin Jensen som har jobbet med mat på sykehuset i noen ogtredve år, er blid som en sol når hun slår fast at kjøkkenet er et veldig bra sted å jobbe. Anne Brith Flåten hadde jobbet over 20 år ved kantina i Porsgrunn grudde seg da hun for et år siden ble overflyttet til Skien. Men nå er hun fornøyd med miljøet og kollegene i Skien: Kjempetrivelig å jobbe her... - Det er kjempetrivelig å jobbe her, oppsummerer Anne Brith som står på for fullt for at det skal være mat i kantinediskene når sultne ansatte kommer for å spise lunsj i Skien. Kari Aas Petersen står også travel over et nylaget brett med salat når hun avslører hemmeligheten: - Her på kjøkkenet er alle flinke til å stå på og jobbe sammen. Det er nok å gjøre, men vi har godt humør og har det stort sett veldig trivelig sammen på jobb, oppsummerer Kari Aas Pettersen. Kari Aas Petersen, Anne-Britt Flåten, Aud Funner og Karin Jensen.

5 Trivsel trass i arbeidspress Alt er selvsagt ikke idyll på Sykehuset Telemark. Noen steder strever slitne ansatte med alt fra krevende omstilling til høgt arbeidspress. Eller i verste fall vonde interne arbeidskonflikter. Sånn er det på mange norske sykehus. Likevel: Noen steder får de åpenbart til mye i den krevende øvelsen som handler om å skape et miljø der mange trives: Moflata 3.etasje er ett blant flere eksempler på det... I hvert fall hvis vi kan stole på jobbtilfredshetstallene i medarbeiderundersøkelsen: De betyr ikke at alt er jubalong og glede der hvor tallene er høge. Men de sier ihvertfall noe om at de ansatte sammen med sjefen sin må ha fått til noe som er bra på de avdelingene som krabber høgt på skårskjemaet. Det må være lov å si - hvis hvis en da ikke går ut fra at ansatte lyver for seg selv og omverden når de svarer: I årets undersøkelse skårer noen klinikker og enheter høgt- andre ligger lavt på jobbtilfredshet. Store forskjeller Slik er det i en stor sammensatt organisasjon med arbeidssteder over det meste av Telemark. Bente Grindrud har plukket ut noen avdelinger der medarbeiderne setter en god karakter på egen arbeidsplass. De nyetablerte pasienthotellene i Skien og Porsgrunn ligger f. F.v:Tøft press, men høg jobbskår: på Mofl ata: May Naper, Caroline Moen, Anita R. Søli, Anne Augestad Larsen, Annifrid Olsen og May-Kristin S. Åsheim. eks høgt med 86 i jobbtilfredshet for de 15 ansatte.det kan heller ikke være så dårlig stell på Medisinsk poliklinikk i Kragerø:Der har de ni ansatte gitt eget arbeidsmiljø 82 av 100 mulige. -Det fins sikkert noen med bedre tall som jeg ikke har funnet fram til. Men dette er i hvert fall noen av enhetene som har høg skår å vise til, fastslår HR-konsulenten. Moflata imponerer Bente Grindrud er imponert over tallene fra 3.etasje på Moflata der de ca 50 ansatte jobber med kreft, blodsykdommer og infeksjonspasienter. Likevel ligger de på gjennomsnittskår 83 av 100 mulige i jobbtilfredshet. Og det på tross av at de opplever at de har høgt arbeidspress og liten styring med egen jobbhverdag:de må bare ta imot pasientene når de kommer inn: En gjeng på vaktrommet har tanker om hvorfor de stort sett trives: - Vi kan ha en tøff hverdag, men er flinke til å støtte hverandre. Og vi kan sette oss ned og prate om det hvis noe negativt har skjedd. mener sykepleier Anita M. Søli. Gleder seg til å gå på jobb... -Når jeg har hatt fri noen dager, gleder jeg meg til å gå på jobb, sier hjelpepleier Annifrid Olsen som synes de er en kjempegjeng i 3.etasje. Også Caroline Moen bekrefter at hun synes miljøet er så bra at det er hyggelig å komme på jobb. De er dessuten flinke til å ta et ekstra tak for hverandre når noen er syke: - Vi kan også ha det morsomt på jobb. Det er lov å spøke og slenge litt med leppa.og så er vi flinke til å si unnskyld- hvis det er litt stress og noen svarer litt uheldig, røper Liselotte Bugodt. -Også må du få med at May Naper er en utrolig flott leder, innskyter Annifrid Olsen. May Kristin S. Aasheim var i praksis som sykepleiestudent på Moflata. Så godt trivdes hun at hun søkte seg jobb der etterpå... Tar temperaturen på ansatte Jobbtilfredsheten utledes av ni spørsmål som i sum tar temperaturen på hvordan den enkelte ansatte er fornøyd med miljøet der han eller hun jobber. Her går det på spørsmål som om arbeidet er positivt utfordrende, om man gleder seg til å gå på jobb og at man f. eks er stolt av arbeidsplassen og snakker positivt til venner om den.på spørsmålet om arbeidsbelastning har ST en bedre gjennomsnittsskår i 2010 enn i Andre interessante tall? Tillit til eget sykehus - Ja. Våre ansatte har åpenbart tillit til den behandlingen pasienter får på eget sykehus. Vi har skår på 80 på et nytt spørsmål som går på pasientsikkerhetskultur. Her går det på spørsmål om man tror at feil blir håndtert riktig og om man ville føle seg trygg på å være pasient her. Lavt jobbfravær Når det gjelder spørsmålet om fravær som ansatte mener har sammenheng med jobben, kommer ST godt ut. Her er vi i den enden av skalaen som har minst jobbrelatert fravær. - Hvor ligger vi dårligere an i år? - På verdispørsmålene som går på kvalitet og respekt skårer vi dårligere enn det gjennomsnittet som var i 2008.En gjennomsnittskår på 76 og 75 er likevel en god skår, mener Bente Grindrud. Bente Grindrud 5

6 Høg jobbskår på Akuttpsyk De jobber på en av de tøffeste postene i psykiatrien: Akuttpsykiatrisk sengepost i Skien står åpen for de sykeste 24 timer i døgnet- året rundt. Men trass i at innleggingstrøkket er bortimot doblet på ti år, er jobbtilfredsheten i den ferskeste medarbeiderundersøkelsen høg. Alt er ikke idyll på den tunge akuttpsykiatriske sengeposten. Det er det ingen som legger skjul på. Også der har de sine utfordringer. Og der som på andre arbeidssteder er opplevelsen av hvor godt arbeidsmiljøet, er- varierende: Noen stortrives- andre gjør det ikke- og noen er midt-i-laget. Men likevel: Det store bildet er at flertallet blant de 80 ansatte gir jobbmiljøet høg skår: Og slik har det vært i mange år: -På post 19 B er det f.eks en jobbtilfredshet på 76 og på 19 A som også har en ny øyeblikkelig-hjelp-rus-enhet med i tallene ligger jobbtilfredsheten på 83. Målet for ST og Helse Sør Øst er 75 på en skala der 100 er topp. Det er en høy skår for en så tung post, mener HR-konsulent Bente Grindrud. Hun har plukket ut noen av avdelingene som kommer ut med høye Arkivbilder fra Akuttpsykiatrisk i Skien: De har trøkk, men likevel høg jobbskår... skår på den årlige undersøkelsen som tar temperaturen i forhold hva STs 4000 ansatte mener om egen arbeidsplass. UPS har fullt hus, men... Unntaket som trekker snittresultatene ned i Akuttpsykiatrien er Ungdomspsykiatrisk senter. Der har de i mange år slitt med å sikre seg bl.a barnepsykiatere. Og tidlig i år måtte de stenge dørene og flytte pasientene til Akuttpsykiatrisk nettopp av den grunn. Nå redder en stafett av islandske barnespsykiatere den lille enheten. Men det fins lyspunkt i en situasjon med svært dårlig jobbskår hos de ansatte: - I dag har de fullt belegg på avdelingen og gode tilbakemeldinger fra samarbeidspartnerne, understreker seksjonsleder May-Elin Nilsen. Nå skal lederne sammen med de ansatte jobbe sammen om oppfølgingen av resultatene fra medarbeiderundersøkelsen for å finne de fokusområdene der de vil jobbe med forbedringstiltak.linda Midtbøen leder avdeling 19A der enheten utenom ø- hjelp-rus-delen som ble startet i november 2009 har 85 som jobbtilfredshetskår: - Hovedbildet er at vi har en stabil arbeidsstokk som har jobbet her lenge. Jeg tror noe av grunnen til at vi har en såpass høg jobbskår, er at vi har god takhøgde, engasjerte medarbeidere og en tett dialog internt, sier enhetsleder Linda Midtbøen.. Statsrådsvisitt på Notodden 6 Helseminister Anne-Grethe Strøm Erichsen ba selv om å få komme på snarvisitt til DPS Notodden-Seljord for å høre hvordan DPS-modellen fungerer der.30.november var mye fintfolk på plass i DPS-Notoddens lokaler: Etter at både ST-direktør Arne Rui og klinikksjef Ivar Dahl hadde innledet, fikk statsråden se et skuespill basert på en virkelig opplevelse av hvordan en kvinne med psykiske problemer opplevde å være kasteball mellom ulike hjelpeinstanser som ikke klarer å samhandle. Dette var bakgrunnen for det lokale Brobyggersamarbeidet på Notodden som har ført til en forpliktende samarbeidsavtale mellom partene. Statsråden var innstilt på å ta med seg erfaringene med samhandlingsprosjektet Brobyggeren i det videre arbeidet med reformen. Også seksjonsoverlege Ole Bjørn Kolbjørnrud ga statsråden et raskt innsyn i tenkningen rundt DPS- Notodden som har vært en pioner på å utvikle DPS-modellen i Norge: Fikk lære om veldrevet DPS-modell - Det er jo hyggelig når en helsestatsråd selv inviterer seg selv for å se hvordan et veldrevet DPS fungerer. Jeg tror Anne- Grethe Strøm Erichsen var fornøyd med det hun fikk med seg herfra selv om besøket var kort. Hun ga klart uttrykk for at vi bør forsette å videreutvikle vår samhandlingsmodell, oppsummerer klinikksjef Ivar Dahl. DPS Notodden har lite bruk av tvang og har bl.a satset mye på å være tilgjengelig når brukerne har bruk for tjenester fra DPSet. Seksjonsoverlege Ole Bjørn Kolbjørnsrud oppfordret helseministeren til å endre finansieringensordningene slik at det ikke blir et tapsprosjekt å satse på samhandling. Helseministeren fikk også med seg et råd om å finansiere en ny opptrappingsplan innen rus og avhengighetsbehandling. Helseministeren besøkte Notodden. Her sammen med Lise Wiiik, Robin Kåss og Ole Bjørn Kolbjørnsrud. Foto: Telen.

7 Nytt hjertetilbud på Rjukan Rjukan har fått et nytt tilbud til hjertepasienter: - Det er stort behov for dette tilbudet, sier seksjonsleder Britta Bundsgaard. Hun er glad for at de har den dyktige kardiologen- Karwan Jabbar til å ta faglig ansvar for en viktig pasientgruppe som lenge har manglet et lokalt rehabiliteringstilbud. Overlegen har i fire år pendlet mellom et stort sykehus i Sverige og Rjukan sykehus. Med seg i det nye tilbudet har han kardiologisk sykepleier Ragni Tvitekja og sykepleier Bjørg Kaasa sammen med en fysioterapeut Hilde Jacobsen avsatt til å gi de mange hjertepasientene et tilbud om rehabilitering etter f. eks et infarkt eller en utblokking av en blodåre til hjertet. Etter et års forberedelser startet det etterlengtede tilbudet så smått med en gruppe på fire pasienter mandag 8.november. Tilbakemeldingene fra pasientene har vært veldig god, forteller sykepleier Bjørg Kaasa. De har justert programmet og tatt inn f. eks et tema som går på nærhet og samliv for å gjøre tilbudet enda bedre. Kaasa synes det er spennende å være med på å utvikle et nytt tilbud som gir positive ringvirkninger på hele sengeposten. Moderne behandling Kardiolog Karwan Jabbar skryter av det engasjerte miljøet og viser til at det er sykepleierne og fysioterapeutene som i praksis driver det nye tilbudet. Overlegen som har det medisinske ansvaret,har samtidig tatt med seg de mest moderne behandlingsprinsippene fra det store sykehuset han jobber ved i Trollhættan. Her handler det bl. a om å å komme tidlig i gang med trening og kunnskap om hvordan man kan leve med sykdommen for at hjertepasientene skal få et best mulig liv. Jabbar gjør en risikoanalyse og vurderer pasientene på poliklinikken før de henvises til hjerterehabiliteringstilbudet. Etter en oppsatt plan får fire-fem pasienter følge en ukes intenst rehabiliteringsopplegg. Det består b.la i et opplegg med undervisning og Bjørg Kaasa, Ragni Tvitekja,Hilde Jacobsen og Karwan Jabbar står bak. Tilpassa trim og undervisning gir hjertepasienter et bedre liv etter infarktet fysisk trening med fysioterapeut Hilde Jacobsen fra klokka ni til 15 fra mandag til fredag. Pasientene er testet medisinsk i forkant slik at de kan trene trygt - uten å være redde for å utløse et nytt infarkt. Også tips til sunnere livsstil og kosthold får pasientene hjelp til hos kokk Christian Vestrup. Mange sliter med angst Mange infarktpasienter sliter med angst og noen er naturlig nok redde for å dø i et nytt infarkt. Andre blir redde for å være alene. Men gjennom undervisning om sykdommen og trening i trygge omgivelser, prøver vi å hjelpe pasientene til å leve så normalt som mulig, forteller Bjørg Kaasa. Målet er å gi deltakerne en forståelse av eget sykdomsbilde, øke funksjonsnivået og gjøre deltakerne trygge i forhold til den hendelsen de har vært gjennom. De skal også lære seg til å teste ut sine fysiske grenser, understreker kardiologisk sykepleier Ragni Tvitekja. Seksjonsleder Britta Bundsgaard er særdeles glad for at lokalsykehuset nå har utvidet med et tilbud som de vet det er stort behov for i de tre kommunene som sykehuset dekker. Her kan de ta imot de som f. eks har vært gjennom en eller annen form for hjerteoperasjon, de som har vært gjennom utblokking eller stenting av blodårer eller en sykdom som fører til at blodårene blir trangere. Det nye tilbudet er ennå ikke er presentert for fastlegene:- Vi vil ha litt erfaring å bygge på før vi markedsfører tilbudet for fullt, understreker Bundsgaard. Hun er trygg på at det er nok av potensielle pasienter som vil ha glede av det nye hjerterehabiliteringstilbudet. Styrker lokalsykehuset Det vil gi lokalsykehuset enda et bein å stå på. Medisinsk sengepost behandler årlig ca 1200 pasienter.- Vi vil gjerne utvikle et tilbud som gjør at vi kan ta hånd om infarktpasienten først i akuttfasen. Nå får vi i tillegg en mulighet til å forebygge nye infarkt så godt det lar seg gjøre gjennom rehabiliteringsopplegget, forklarer Jabbar. - Et hjerteinfarkt er et vendepunkt og en krise ikke bare for pasienten, men like mye for hele familien. Men med moderne behandlingsmetoder kan vi redusere skadene på hjertet. Og med vårt rehabiliteringsopplegg lærer de seg til å leve et godt liv innenfor rammene som helsa setter, understreker overlege Karwan Jabbar. 7

8 Nye kokker mot overvekt Overvekt er et økende problem i velstands-norge. På Nordagutu hjelper de mange overvektige med akkurat det problemet. Nå har kokk og kostholdsveileder Marianne Valen fått hjelp på kjøkkenet av to nyutsprungne institusjonskokker. F.v: Iselin Sletta Jakobsen, Marianne Sudgarden Valen, Øli Sisjord Irgemo Seksjonsleder Åse Sigurdsen er råstolt over at to av kjøkkenassistentene Iselin Jakobsen og Øli Irgemo har klart å gå opp til fagbrevet i institusjonskokk som privatister-og tatt fagbrevet med meget gode resultater i år. Roser til egne folk Nå sender sjefen for Telemark Rehabiliteringssenter en liten bukett ST-nytt-roser til de tre: - Marianne Valen har nå loset våre to assistenter gjennom Gode råd til mor... En hustru steker egg til frokost til sin mann. Plutselig kommer mannen farende inn på kjøkkenet: -Forsiktig, sier han: -Ha i mer margarin!du steker for mange på en gang. FOR MANGE!Snu dem! SNU PÅ DEM NÅ! Det trengs mer margarin. Åh, herregud! HVOR skal du få plass til MER MARGARIN?De kommer til å sette seg fast! Forsiktig... FORSIKTIG! Jeg sa FORSIKTIG!Du hører ALDRI på meg når du lager mat! Aldri! Snu dem! Skynd deg nå! det nåløyet som det å ta fagprøven som privatister.det ligger utrolig mye motivasjonsarbeid, tilrettelegging og planlegging bak de resultatene.i tillegg har de to klart en fagprøve som institusjonskokk med meget bra resultat. Det henger høyt, forsikrer Åse Sigurdsen. Hun er glad for at den nye kjøkkensjefen som ble ansatt i fjor har bidratt til at institusjonen kan oppdatere og rekruttere egne medarbeidere i tråd med intensjonene. Satser på sunt kosthold... Nå jobber det to nyutdanna institusjonskokker på kjøkkenet i Rehabiliteringsenheten som legger stor vekt nettopp på å tilby sunn kost og ikke minst kostholdsveildening til sine pasienter. - Marianne Valen fortjener en egen rose. I tillegg til at hun er leder for kjøkkenet fungerer hun også som kokk og kostholdsveileder i livsstilsteamet samtidig som hun nå er kostveileder for en livsstilsgruppe i Skien kommune-risk. Det er krevende å klare så mange oppgaver, fastslår Åse Sigurdsen. Hun er også glad for at en gruppe på 29 pasienter som får hjelp til å gå ned i vekt gjennom Raskere-tilbakeprogrammet, likevel får glede av tilbudet på Nordagutu enda ett år: Det har vært snakk om å kutte tilbudet helt ut- men nå blir det altså ett år ekstra Er du gal? Har du mistet forstanden? Glem ikke å salte dem.du vet at du alltid glemmer å salte dem. Bruk saltet. BRUK SALTET! SALTET!!!! Slående parallelll Hustruen stirrer forstyrret på ham. -Hva i alle dager er i veien med deg? Tror du ikke jeg vet hvordan man steker et par egg??? Da svarer mannen rolig, -Jeg ville bare vise deg hvordan det føles når jeg kjører bil... Har du et tips til ST-nytt? Kontakt Jørn på tlf eller e-post: Faglig tungvekter fra Karolinska Randi Dovland Andersen oppfordrer kolleger til å møte fram på konferansesenteret ved ST i Skien klokka den 14. desember. Da kommer en faglig tungvekter fra Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm: Evidensbasert behandling - Leena Jylli kan gi mer innsikt i hvordan de på Karolinska konkret jobber for å gjøre helsetjenesten mer evidensbasert. Der er de kommet langt når det gjelder å sikre at behandling og pleie så langt som mulig er basert på forskningsbasert kunnskap, forklarer rådgiveren i Barne- og ungdomsklinikken, som mener mange kan dra nytte av den forelesningen Rose til husøkonomog transportgjengen Linda Midtbøen er enhetsleder på 19 A- ved Akuttpsykiatrisk seksjon på ST i Skien. De har hatt det stritt en tid mens Noro-viruset har herjet blant ansatte og pasienter: - Vi vil gjerne sende en rose til de som jobber ved husøkonomen og transportenheten. Det tok bare en time eller to etter at vi hadde ringt, så dukket det opp en tralle med sykehusklær til våre ansatte. Det gikk utrolig raskt og var til god hjelp for oss, sier enhetslederen som uttrykker sin takknemlighet for rask og god service da enheten mest trengte det. Ansvarlig utgiver Adm. dir. Arne Rui Ansvarlig redaktør: Informasjonssjef Øivind Johannesen tlf Redaktør: Informasjonskonsulent Jørn Ertsaas tlf Trykk: Erik Tanche Nilssen A/S Tekst og foto: Jørn Ertsaas

ST-nytt. Først ut i Norge. Ros til pasientbedrift. ST-veteran takker av

ST-nytt. Først ut i Norge. Ros til pasientbedrift. ST-veteran takker av ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 16 september 2009 Først ut i Norge STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

ST-nytt. HSØ-topp på ST. Håp for selvskadere. 23 enheter i nord. Info for å redde barn. Trøkk på samhandling

ST-nytt. HSØ-topp på ST. Håp for selvskadere. 23 enheter i nord. Info for å redde barn. Trøkk på samhandling ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 10 mai 2009 HSØ-topp på ST STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet. Det

Detaljer

ST-nytt. Sjefer på visitt. Apoteket feirer 40. Palliativ ST-pilot. Endelig: Her er EDS! Inspirerte ST-kokker

ST-nytt. Sjefer på visitt. Apoteket feirer 40. Palliativ ST-pilot. Endelig: Her er EDS! Inspirerte ST-kokker ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 10. november 2013 Sjefer på visitt STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

ST-nytt. Ut på bred høring. Palliativ førjul. Seks tok fagbrevet. Roser til gode ledere. Barneavdelingen 60 år

ST-nytt. Ut på bred høring. Palliativ førjul. Seks tok fagbrevet. Roser til gode ledere. Barneavdelingen 60 år ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 11. desember 2013 Ut på bred høring STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

ST-nytt. Omland ble hyllet. Leder tarmscreening

ST-nytt. Omland ble hyllet. Leder tarmscreening ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 16 September - 2011 Fagløft i 3.etasje STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

ST-nytt. Tøffe budsjett-tak. Mer lokal dialyse. Best arbeidsmiljø. DIPS-start nærmer seg. Porsgrunn tester Lean

ST-nytt. Tøffe budsjett-tak. Mer lokal dialyse. Best arbeidsmiljø. DIPS-start nærmer seg. Porsgrunn tester Lean ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 3 April 2013 Tøffe budsjett-tak STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

ST-nytt. Lysning for kreft STs strategi 2011 2014: ST-brosjyre mot rus. STHF valgte DIPS. Ny klinikk i Porsgrunn. Kake til 6.

ST-nytt. Lysning for kreft STs strategi 2011 2014: ST-brosjyre mot rus. STHF valgte DIPS. Ny klinikk i Porsgrunn. Kake til 6. ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 9 August 2012 Lysning for kreft STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

ST-nytt. Imponert statsråd. Styre-ja til 4.etasjen. ST får vikarsenter... HR jakter på ny leder...

ST-nytt. Imponert statsråd. Styre-ja til 4.etasjen. ST får vikarsenter... HR jakter på ny leder... ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 4 April 2012 Føde-løft på ST STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 4.

Detaljer

ST-nytt. Ny poliklinikk. 160 tok røykepakka. Rekordmange svarte. Julemøte i Bygg 11. 200 barn får hjelp

ST-nytt. Ny poliklinikk. 160 tok røykepakka. Rekordmange svarte. Julemøte i Bygg 11. 200 barn får hjelp ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 20 Desember 2011 STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder Ny poliklinikk

Detaljer

ST-nytt. ST innfører Joint Care. Forsker på lungene til sementarbeidere. 30 mill til investering

ST-nytt. ST innfører Joint Care. Forsker på lungene til sementarbeidere. 30 mill til investering ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 21 desember 2009 ST innfører Joint Care STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. For ett år siden vendte

Detaljer

ST-nytt. Raskere diagnose. 10 år med prøverør. Tre fag samles i MSK. Topp krefttrening

ST-nytt. Raskere diagnose. 10 år med prøverør. Tre fag samles i MSK. Topp krefttrening ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 13 Desember 2012 STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 4. Samhandling

Detaljer

ST-nytt. Ny operasjon. Har KOLS uten å vite. ST på epikrisetopp. Må se angstbarn. Løste drama fredelig

ST-nytt. Ny operasjon. Har KOLS uten å vite. ST på epikrisetopp. Må se angstbarn. Løste drama fredelig ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 11 juni 2009 Ny operasjon STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet. Borghild

Detaljer

ST-nytt. Fra døgn til dag. De fikk 2. prisen. Stødig ST-år i 2008. Satser på joint care. Ansatte strekker seg

ST-nytt. Fra døgn til dag. De fikk 2. prisen. Stødig ST-år i 2008. Satser på joint care. Ansatte strekker seg ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 2 februar 2009 Fra døgn til dag STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. ST ser nå på mulighetene for å bygge

Detaljer

ST-nytt. Slutt på et kapittel. STs seniorlinje i siget. Milliongevinst for ST. Før Ullevål på smerte. Klar for svineinfluensa

ST-nytt. Slutt på et kapittel. STs seniorlinje i siget. Milliongevinst for ST. Før Ullevål på smerte. Klar for svineinfluensa ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 8 april 2009 Slutt på et kapittel STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

ST-nytt. Tøffe tak i vinter. Store Nordfløyvyer. 2000 prøverørsbarn

ST-nytt. Tøffe tak i vinter. Store Nordfløyvyer. 2000 prøverørsbarn ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 3 Februar 2011 Tøffe tak i vinter STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. Det har ikke vært noe hvilehjem

Detaljer

ST-nytt. Rekordlav ventetid. Nytt pasienthotell. 86 hudoperasjoner. Kongemedalje til Unn. Rustilbud under ett tak

ST-nytt. Rekordlav ventetid. Nytt pasienthotell. 86 hudoperasjoner. Kongemedalje til Unn. Rustilbud under ett tak ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 2 Januar 2010 Rekordlav ventetid STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. Mens aktiviteten økte i psykiatrien

Detaljer

ST-nytt. Framtidas ST-tilbud. Løper Holmenkollen. Økonomisk gladsak. Ø-hjelp ruspost på ST. UPS måtte stenge

ST-nytt. Framtidas ST-tilbud. Løper Holmenkollen. Økonomisk gladsak. Ø-hjelp ruspost på ST. UPS måtte stenge ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 4 februar 2010 Framtidas ST-tilbud STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. For et halvår siden ble sykehusene

Detaljer

ST-nytt. Blanda syn på rokade. Brith lovte Rui kake... Ny geriatripoliklinikk. Sprek oldemor i jobb. Ventelister raskt ned

ST-nytt. Blanda syn på rokade. Brith lovte Rui kake... Ny geriatripoliklinikk. Sprek oldemor i jobb. Ventelister raskt ned ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 9 mai 2010 Blanda syn på rokade STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. Mange er svært positive-andre er

Detaljer

ST-nytt. Sterk hotellåpning. Bedre pasientovervåkning i Skien. Nytt treningsutstyr. Vil snu pasientstrøm. Alle vil ha vaksinen

ST-nytt. Sterk hotellåpning. Bedre pasientovervåkning i Skien. Nytt treningsutstyr. Vil snu pasientstrøm. Alle vil ha vaksinen ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 19 november 2009 Sterk hotellåpning STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. Med egenkomponert sang og i

Detaljer

ST-nytt. Satser på Nordfløy. Nordfløy viktig for ST

ST-nytt. Satser på Nordfløy. Nordfløy viktig for ST ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 11 Juni 2011 650 robotinngrep STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. I 2007 ble ST andre sykehus i Norge

Detaljer

Samarbeid Skien-ST er bra for pasi-

Samarbeid Skien-ST er bra for pasi- Nr. 15 5. september 2008 Samarbeid Skien-ST er bra for pasi- entene-k ene-kan gi færre på kor orridor idoren For et drøyt år siden reagerte STsykepleier Lisbeth Østby på at mange av sykehjemspasientene

Detaljer

ST-nytt. Omstillinger. ST forblir eget HF. ST-SiV med triagefilm. Fant ikke p-plass... Full VM-fest på posten

ST-nytt. Omstillinger. ST forblir eget HF. ST-SiV med triagefilm. Fant ikke p-plass... Full VM-fest på posten ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 5 Mars 2011 Omstillinger STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder Rjukan

Detaljer

Vifter som nødhjelp mot hete- bølgen på Syk

Vifter som nødhjelp mot hete- bølgen på Syk Nr. 13 8. august 2008 ST tar tak i dårlig tilbakemelding fra turnuslegene for å bli bedre Det kan være tøft å komme fra en skjermet studiesituasjon til fullt kjør på et akuttmottak for ferske turnusleger.

Detaljer

ST-nytt. Stor ST-rokade. Spesialistvakt på ST. Ja til 34 ST-SiV-tiltak. KAM-fokus på HRL. Linje for brystsmerter

ST-nytt. Stor ST-rokade. Spesialistvakt på ST. Ja til 34 ST-SiV-tiltak. KAM-fokus på HRL. Linje for brystsmerter ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 9 mai 2009 Stor ST-rokade STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet. 30

Detaljer

ST-nytt. Lungelegeløft for ST. NSFpris til Notodden. Ny styreleder på plass. Allmøte i Porsgrunn. Jobb som miljøterapi

ST-nytt. Lungelegeløft for ST. NSFpris til Notodden. Ny styreleder på plass. Allmøte i Porsgrunn. Jobb som miljøterapi ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 10 mai 2010 Lungelegeløft for ST STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

ST-nytt. Dialysetilvekst. Ny direktør på ST. 47 mill-investering. Skal ta løft på slag. Retter blodbankavvik

ST-nytt. Dialysetilvekst. Ny direktør på ST. 47 mill-investering. Skal ta løft på slag. Retter blodbankavvik ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 15 September 2011 Dialysetilvekst STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

ST-nytt. Taklet tøff omstilling. Bygger om Akutten. Overlege til Kragerø. Vil flytte urologien. ACT til de svakeste

ST-nytt. Taklet tøff omstilling. Bygger om Akutten. Overlege til Kragerø. Vil flytte urologien. ACT til de svakeste ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 11 juni 2010 Taklet tøff omstilling STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

ST-nytt. Løft på lungesida. Endelig felles PACS. Tøffe kutt neste fire år

ST-nytt. Løft på lungesida. Endelig felles PACS. Tøffe kutt neste fire år ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 10 September 2012 Løft på lungesida STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

ST-nytt. SiV og ST på topp. Forsker på ADHD. Vil ha fler på heltid. Mange røykeklager. Heltent på Tai Chi...

ST-nytt. SiV og ST på topp. Forsker på ADHD. Vil ha fler på heltid. Mange røykeklager. Heltent på Tai Chi... ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 16 september 2010 SiV og ST på topp STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

ST-nytt. Alkohol-pilot. Ny MR på plass. Nytt senter åpnet. 1000 astmasjekkes. Sertifisert først i Norge

ST-nytt. Alkohol-pilot. Ny MR på plass. Nytt senter åpnet. 1000 astmasjekkes. Sertifisert først i Norge ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 3 April 2014 Alkohol-pilot STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 4. Samhandling

Detaljer