ST-nytt. Hjerte på Rjukan. Statsrådsvisitt... Trives på tøff post. til tarmscreening. Jo flere kokker...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ST-nytt. Hjerte på Rjukan. Statsrådsvisitt... Trives på tøff post. til tarmscreening. Jo flere kokker..."

Transkript

1 ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 22 Desember 2010 Hjerte på Rjukan STs strategi : 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet. Rjukan sykehus har i høst etablert et nytt rehabiliteringstilbud til hjertepasienter: -Det er stort behov for dette tilbudet, sier Britta Bundsgaard. Seksjonslederen er glad for at de har den dyktige kardiologen Karwan Jabbar til å ta faglig ansvar for en viktig pasientgruppe som lenge har manglet et lokalt rehabiliteringstilbud. Overlegen har tatt med seg behandlingsprinsippene fra det store sykehuset han jobber på i Sverige. 4. Tilgang på fysisk infrastruktur. 5. Utvikle sykehusorganisasjonen med særlig vekt på ledelse og arbeidsmiljø. Statsrådsvisitt... Helseministeren var på snarvisitt for å lære mer om DPS-modellen på Notodden og samhandling. Karwan Jabbar skryter av det engasjerte miljøet og viser til at det er sykepleierne og fysioterapeutene som i praksis driver det nye tilbudet.- Et hjerteinfarkt er et vendepunkt og en krise ikke bare for pasienten, men like mye for hele familien. Men med moderne behandlingsmetoder, kan vi redusere skadene på hjertet. Og med vårt rehabiliteringsopplegg lærer de seg til å leve et godt liv innenfor rammene som helsa setter, understreker overlege Karwan Jabbar. Les mer på side 7: Ja til tarmscreening Jo flere kokker... Trives på tøff post Geir Hoff er glad for 14 forskningsmillioner til tarmscreening. Nordagutu har utdannet to institusjonskokker. Der satser de på sunn mat... I 3.etasje på Moflata har de tøft arbeidspress. men de trives på jobb.

2 Millioner mot tarmkreft Hvert år krever tarmkreft 1500 liv i Norge. Et tarmscreeningprosjekt av mennesker i Telemark og Oslo ga 30 prosent lavere dødelighet. Og nå kan forskningssjef Geir Hoff endelig juble. Først bevilget Forskningsrådet 14 millioner til et forskningsprosjekt på koloskopiscreening.og nå er det foreslått 25 millioner i statsbudsjettet til en pilot på et nasjonalt screeningprogram. Siden 1990-tallet har Hoff argumentert for at Norge bør gjennomføre en slik undersøkelse. Tidligere ST-ansatt nå seniorforsker ved Kreftregisteret Michael Bretthauer, skal lede forskningsprosjektet sammen med Geir Hoff. De to har lenge ivret for at Norge burde sette i gang en slik studie- uten å få gjennomslag. I 2009 fikk de imidlertid milder til å sette i gang nettopp slike studier i Polen og Nederland. Først i år har de fått bevilget 14 millioner fra Forskningsrådet for å starte opp et norsk senter i Kristiansand er gått med til planlegging med sikte på oppstart i januar Koloskopiscreening er litt mer omstendelig i forhold til sigmoidoskopiscreening som bare undersøker nederste halvdel av tykktarmen. Det var den sistnevnte undersøkelsen ST-nytt rapporterte om i november 2009: Her viste Hoff til oppløftende tall sju år etter at de fikk tilbud om såkalt sigmoidoskopiscreening.også gastrosek- Ansatte på gastro i Skien (se arkivbilde) var med på tarmscreeningen som ga 30 prosnet lavere dødelighet. Nå har Geir Hoff & Co fått 14 mill til en ny tarmscreening. sjonen på ST var med på den undersøkelsen som avdekket at dødeligheten falt med 30 prosent blant alle som fikk tilbud om screening. Dødeligheten sank med hele 59 prosent blant de som faktisk ble undersøkt i tarmen. Tarmscreening kan redde mange liv Hoff har ledet NORCCAP-studien som tydet på at mange kan reddes fra kreftdøden hvis Norge innfører nasjonale screeningsundersøkelser av visse årskull.i Europa var det fram til i høst bare seks av 39 land som ikke kjører tarmscreening eller har bestemt å starte med det - Norge var blant disse seks.-og det på tross av at kreft i tarmen årlig krever ca 1500 liv og at nytten av tarmscreening vurderes til å være minst på høyde med brystkreftscreening, konstaterer Hoff. Først om tre år vil Hoff & Co kunne gi sitt fagråd om screening av halve tarmen redder mange nok liv til at forskerne vil anbefale et nasjonalt screeningprogram. Nye britiske forskningsreultater som er mer konklusive enn Hoffs bekrefter de foreløpige funnene fra den norske studien. Den koloskopi-screeningstudien som Bretthauer og Hoff nå har fått 14 millioner til, vil munne ut i en anbefaling om et nasjonalt screeningsprogram først når de vitenskaplige resultatene kommer om år. -Hva tenker du om de to tarmscreeningsvariantene? - Det er mer ressurskrevende å innføre full koloskopering av tarmen.men mye tyder på gevinsten i form av lavere dødelighet er større hvis mange møter fram til screeningen.svarer Hoff. Han gleder seg stort over meldingen om at Forskningsrådet nå har bevilget 25 millioner til et nasjonalt program. Det blir sannsynligvis basert på screening for å avdekke blod i avføring som kan være en indikasjon på tarmkreft. Ber ansatte parkere tettere... Parkingsvakt Alf Bjarne Hansen ber ST-ansatte innstendig om å parkere tettere- hvis alle skal få plass... De oppmerkede plassene ble selvsagt borte etter snøfallet nylig. Og dermed er det vanskelig å se hvor hver enkelt bil skal parkere: - Det jeg ser nå er at mange av bilene tar for mye plass slik at det totalt sett blir færre parkerings-plasser på sykehusets områder. Resultatet er at ansatte som ikke finner en parkeringsplass når de skal på jobb, må feilparkere utenfor det godkjente parkeringsarealet. Det betyr i neste omgang at det er 2 flere ansatte som får en parkeringsavgift på 400 kroner å betale. Det er ikke noe moro, synes parkeringsvakten som appellerer til ansatte om å parkere tettere enn de har gjort de siste dagene: Han ber ansatte begynne å parkere i ende enden av hver parkeringsrad- ikke f. eks midt på slik mange gjør. Pass på soneparkeringen! Han minner også om at det er innført soneparkeringe fra 1. november: -Traktoren som skulle brøyte parkeringsplassene etter snøfallet i helga kom nesten ikke fram på grunn av feilparkerte biler, forteller Alf Bjarne Hansen. Parker tettere, ber parkeringsvakt Alf Bjarne Hansen.

3 Geir Hoff- månedens forsker Fou-avdelingen til Helse Sør Øst har utnevnt Geir Hoff til månedens forsker i november- et tiltak som skal synliggjøre viktig forskning i regionen:-det var jo hyggelig, sier den 64 år gamle gastrolegen som har skrevet godt over 100 forskningsartikler og særlig har forsket på endoskopi-teknikker, screening og forebygging av tarmkreft. Årlig dør ca 1500 av tarmkreft i Norge. Hoff er dr. med og professor-ii ved Universitetet i Oslo og deler tiden hovedsaklig mellom Sykehuset Telemark der han er forskningssjef og Kreftregisteret i Oslo. Hoff har helt siden 1980-årene drevet fram randomiserte studier på screening for kolorektalcancer først med en studie i Telemark i og senere med NORCCAP-studien i Oslo og Telemark i som har gitt 11 doktorgradsarbeider. Sammen med Michael Bretthauer har han koordinert en europeisk studie på koloskopiscreening NordICC-studien som startet i Polen og Nederland i 2009, men som nå også får et norsk senter i Kristiansand etter at Forskningsrådet bevilget 14 millioner.- Dessverre tar det ofte lang tid -fra 10 til 15 år- å få svar på nytten av screening i slike studier. Men det er helt feil å sette i gang nasjonale screeningprogrammer uten slike studier i bånn, mener Hoff som konstaterer at slike studier er Hovedhensikten med Medarbeiderundersøkelsen er selvsagt at den skal følges opp. -Vi ser at bare 46 prosent sier at de har vært involvert med egen leder i oppfølging etter forrige undersøkelse i Det er ikke godt nok. Vi kan ikke tolke så mye ut av dette resultatet, siden dette er det eneste spørsmålet ansatte har blitt spurt om der de må huske tilbake til hva som skjedde for to år siden. Jeg tror vi kommer til å få en langt høyere skår på dette nå når medarbeiderundersøkelsen igjen blir gjennomført vanskelig å få finansiert. -Når vi ikke har slike studier, må vi i hvertfall sørge for at nasjonale screeningprogrammer får mandat til hele tiden å optimalisere tilbudet til befolkningen etterhvert som andre lovende screeningmetoder dukker opp. Det medfører samtidig et ansvar for å gjøre randomiserte studier innenfor rammene av selve screeningprogrammet, understreker Hoff. Han mener det er helt i tråd med president Barrack Obamas intitiativ for å innføre comparative effectiveness- studies i USA. Gastroenterologen har siden tidlig på 80-tallet bidratt til forskning på bl.a. endoskopiteknikker som gir pasienten færre plager. Dette dyrkes fram igjennom kvalitetssikringsprogrammet Gastronet som Hoff også leder for tiden med tre Ph.D.-kandidater.I NORCCAP-studien som Hoff leder fikk undersøkt halve tarmen ved sigmoidoskopi. Dette ga 30 prosent redusert dødelighet blant alle som fikk det tilbudet. Blant de som ble undersøkt sank dødeligheten med så mye som 59 prosent. Anbefaler norsk program Nå er Hoff sammen Michael Bretthauer i gang med den europeiske NordICC som ligner veldig på NORCCAP-studien-men denne gangen undersøkes hele tykktarmen med en gang. Målet er å avklare hvor mye mer effektiv koloskopi er enn andre metoder til å redusere forekom- hvert år. Poenget med å foreta slike undersøkelser er nettopp at lederne skal følge opp undersøkelsen sammen med ansatte for å komme fram til tiltak på de områdene der de ønsker å forbedre seg, poengterer HR-konsulenten. Oppfølging er avgjørende I 2011 vil Helse Sør Øst løfte fokus på at lederne følger opp resultatene av medarbeiderundersøkelsen, til en av styringsvariablene, sier Bente Grindrud. HR-konsulenten har forøvrig en gladnyhet fra den nye undersøkelsen. I sten av tarmkreft og dødsfall på grunn av denne sykdommen. Norge ligger som nr seks i verden blant land med høyest forekomst av kolorektalkreft. Hoff erkjenner at det nå er på høg tid å komme i gang med etscreeningprogram: -Et framtidsrettet program som tar ansvar for en slik utvikling er en gylden sjanse som Norge ikke bør la gå fra seg, mener forskningssjefen. Som våpendrager for Geir Hoff evidence-based medicine etterlyser Hoff en sterkere vilje til å styre innføringen av nye behandlingsmetoder og utstyr etter forskningsresulater eventuelt at sykehusene selv tar ansvar for å framskaffe de nødvendige forskningsresultatene i en prosjektfase. - Retningslinjer for slik tenkning er innført ved Sykehuset Telemark, konstaterer Hoff. ST-forskerens faglige hovedpoeng er at screeningprogram for kolorektalkreft må få et mandat for hele tiden å optimalisere det nye helsetilbudet for befolkningen. Må følge opp MU-undersøkelsen år kan lederne for første gang legge inn tiltak til forbedringer i forhold til oppfølging av de ansattes svar på medarbeiderundersøkelsen i et elektronisk skjema. Tidligere skjedde dette manuelt på papir. I den nye elektroniske HMS-handlingsplanen er det lettere å legge inn tiltak og krysse av følge med etterhvert som tiltakene blir gjennomført,påpeker Bente Grindrud. Ansatte som vil sette seg inn i detaljene for egen avdeling kan gå inn på Pulsen og klikke seg inn via Arbeidsrom før de går inn i medarbeiderundersøkelsen. 3

4 OK jobbskår for Sykehuset 80 prosent har svart på medarbeiderundersøkelsen. Det er et høgt tall. I år kommer Sykehuset Telemark ut med en jobbtilfredshet på 76 der 100 er toppskår:- Et godt resultat på snittet i Helse Sør Øst, oppsummerer Bente Grindrud. HR-direktøren på ST ser fram til at den nye medarbeiderundersøkelsen som Helse Sør Øst har utviklet, skal gi mulighet til å sammenligne nøkkeltall mellom sykehusene: - Jeg har stor tillit til at lederne rundt om på ST vil bruke medarbeiderunderøkelsen for å utvikle et bedre arbeidsmiljø, konstaterer Mai-Torill Hoel.Som eneste sykehus har ST også regnet ut totalskår for alle spørsmålene i den elektroniske medarbeiderundersøkelsen.her fikk ST totalskår på 72 som som omregnet til gammel medarbeiderskår tilsvarer Stor spredning mellom klinikkene Klinikkene spriker fra totalskår 63 som var det laveste resultatet til 89 som var det høgeste.tidligere gikk skalaen fra en til fem, men i den nye elektroniske undersøkelsen går skalaen fra 0 til 100. Bente Grindrud: ST har en OK skår på jobbtilfredshet, men bildet varierer mellom klinikker og enheter på sykehuset Telemark. Men i år har mange valgt å svare. -På det overordna nivået kan vi dessverre ikke sammenligne svarene for i år med de vi fikk i 2008 fordi nye spørsmål er kommet til, beklager HR-konsulent Bente Grindrud. Likevel kan enhets-og seksjonslederne som vil sjekke om de har fram-eller tilbakegang sammenligne på enkeltspørsmål fra 2008 ved å se på rapportene på Pulsen. Oppe på høg svarprosent igjen -I 2008 var svarprosenten på den første elektroniske medarbeiderundersøkelsen nede på 67 prosent. I år er vi igjen oppe på 80 prosent - like høgt som da undersøkelsen ble gjennomført i papirutgaven. Det er en hyggelig utvikling, synes Grindrud som mener lederne rundt om har vært flinke til å få flest mulig til å besvare undersøkelsen. Hun gleder seg også over at prosentandelen som sier de har en individuell kompetanseplan har økt fra 60 til 71 prosent på bare to år. - Hva er du mindre fornøyd med? For få har utviklingssamtale -Blant alle som har svart, var det i 2010 bare 67 prosent som kunne rapportere at de hadde hatt en utviklingssamtale med lederen sin. Det er en nedgang fra 2008 da det tilsvarende tallet lå på 76 prosent.måltallet er satt til 90 prosent for Sykehuset Telemark. Her er det et stort forbedringspotensiale i mange av enhetene, svarer Grindrud. -Her har vi gode kolleger og miljø 4 16 mennesker jobber med å lage mat til pasienter og ansatte i Grenland. De ser ut til å trives med å lage mat til hundrevis av ansatte og pasienter hver eneste dag.. I hvert fall har de en jobbtilfredshetsskår på 84 der 100 er topp: ST-nytt tok en snartur innom på kjøkkenet i Skien mens det var som travlest en halvtime før kantina i Skien åpnet dørene. Tanken var å få svar på hvorfor de tilsynelatende har det OK på jobben:-jeg trives med å jobbe med mennesker og har en grei arbeidshverdag. Her har jeg topp kolleger og et veldig bra arbeidsmiljø, konstaterer Aud Funner som holder på å klargjøre ett smørbrødbrett.superveteran Karin Jensen som har jobbet med mat på sykehuset i noen ogtredve år, er blid som en sol når hun slår fast at kjøkkenet er et veldig bra sted å jobbe. Anne Brith Flåten hadde jobbet over 20 år ved kantina i Porsgrunn grudde seg da hun for et år siden ble overflyttet til Skien. Men nå er hun fornøyd med miljøet og kollegene i Skien: Kjempetrivelig å jobbe her... - Det er kjempetrivelig å jobbe her, oppsummerer Anne Brith som står på for fullt for at det skal være mat i kantinediskene når sultne ansatte kommer for å spise lunsj i Skien. Kari Aas Petersen står også travel over et nylaget brett med salat når hun avslører hemmeligheten: - Her på kjøkkenet er alle flinke til å stå på og jobbe sammen. Det er nok å gjøre, men vi har godt humør og har det stort sett veldig trivelig sammen på jobb, oppsummerer Kari Aas Pettersen. Kari Aas Petersen, Anne-Britt Flåten, Aud Funner og Karin Jensen.

5 Trivsel trass i arbeidspress Alt er selvsagt ikke idyll på Sykehuset Telemark. Noen steder strever slitne ansatte med alt fra krevende omstilling til høgt arbeidspress. Eller i verste fall vonde interne arbeidskonflikter. Sånn er det på mange norske sykehus. Likevel: Noen steder får de åpenbart til mye i den krevende øvelsen som handler om å skape et miljø der mange trives: Moflata 3.etasje er ett blant flere eksempler på det... I hvert fall hvis vi kan stole på jobbtilfredshetstallene i medarbeiderundersøkelsen: De betyr ikke at alt er jubalong og glede der hvor tallene er høge. Men de sier ihvertfall noe om at de ansatte sammen med sjefen sin må ha fått til noe som er bra på de avdelingene som krabber høgt på skårskjemaet. Det må være lov å si - hvis hvis en da ikke går ut fra at ansatte lyver for seg selv og omverden når de svarer: I årets undersøkelse skårer noen klinikker og enheter høgt- andre ligger lavt på jobbtilfredshet. Store forskjeller Slik er det i en stor sammensatt organisasjon med arbeidssteder over det meste av Telemark. Bente Grindrud har plukket ut noen avdelinger der medarbeiderne setter en god karakter på egen arbeidsplass. De nyetablerte pasienthotellene i Skien og Porsgrunn ligger f. F.v:Tøft press, men høg jobbskår: på Mofl ata: May Naper, Caroline Moen, Anita R. Søli, Anne Augestad Larsen, Annifrid Olsen og May-Kristin S. Åsheim. eks høgt med 86 i jobbtilfredshet for de 15 ansatte.det kan heller ikke være så dårlig stell på Medisinsk poliklinikk i Kragerø:Der har de ni ansatte gitt eget arbeidsmiljø 82 av 100 mulige. -Det fins sikkert noen med bedre tall som jeg ikke har funnet fram til. Men dette er i hvert fall noen av enhetene som har høg skår å vise til, fastslår HR-konsulenten. Moflata imponerer Bente Grindrud er imponert over tallene fra 3.etasje på Moflata der de ca 50 ansatte jobber med kreft, blodsykdommer og infeksjonspasienter. Likevel ligger de på gjennomsnittskår 83 av 100 mulige i jobbtilfredshet. Og det på tross av at de opplever at de har høgt arbeidspress og liten styring med egen jobbhverdag:de må bare ta imot pasientene når de kommer inn: En gjeng på vaktrommet har tanker om hvorfor de stort sett trives: - Vi kan ha en tøff hverdag, men er flinke til å støtte hverandre. Og vi kan sette oss ned og prate om det hvis noe negativt har skjedd. mener sykepleier Anita M. Søli. Gleder seg til å gå på jobb... -Når jeg har hatt fri noen dager, gleder jeg meg til å gå på jobb, sier hjelpepleier Annifrid Olsen som synes de er en kjempegjeng i 3.etasje. Også Caroline Moen bekrefter at hun synes miljøet er så bra at det er hyggelig å komme på jobb. De er dessuten flinke til å ta et ekstra tak for hverandre når noen er syke: - Vi kan også ha det morsomt på jobb. Det er lov å spøke og slenge litt med leppa.og så er vi flinke til å si unnskyld- hvis det er litt stress og noen svarer litt uheldig, røper Liselotte Bugodt. -Også må du få med at May Naper er en utrolig flott leder, innskyter Annifrid Olsen. May Kristin S. Aasheim var i praksis som sykepleiestudent på Moflata. Så godt trivdes hun at hun søkte seg jobb der etterpå... Tar temperaturen på ansatte Jobbtilfredsheten utledes av ni spørsmål som i sum tar temperaturen på hvordan den enkelte ansatte er fornøyd med miljøet der han eller hun jobber. Her går det på spørsmål som om arbeidet er positivt utfordrende, om man gleder seg til å gå på jobb og at man f. eks er stolt av arbeidsplassen og snakker positivt til venner om den.på spørsmålet om arbeidsbelastning har ST en bedre gjennomsnittsskår i 2010 enn i Andre interessante tall? Tillit til eget sykehus - Ja. Våre ansatte har åpenbart tillit til den behandlingen pasienter får på eget sykehus. Vi har skår på 80 på et nytt spørsmål som går på pasientsikkerhetskultur. Her går det på spørsmål om man tror at feil blir håndtert riktig og om man ville føle seg trygg på å være pasient her. Lavt jobbfravær Når det gjelder spørsmålet om fravær som ansatte mener har sammenheng med jobben, kommer ST godt ut. Her er vi i den enden av skalaen som har minst jobbrelatert fravær. - Hvor ligger vi dårligere an i år? - På verdispørsmålene som går på kvalitet og respekt skårer vi dårligere enn det gjennomsnittet som var i 2008.En gjennomsnittskår på 76 og 75 er likevel en god skår, mener Bente Grindrud. Bente Grindrud 5

6 Høg jobbskår på Akuttpsyk De jobber på en av de tøffeste postene i psykiatrien: Akuttpsykiatrisk sengepost i Skien står åpen for de sykeste 24 timer i døgnet- året rundt. Men trass i at innleggingstrøkket er bortimot doblet på ti år, er jobbtilfredsheten i den ferskeste medarbeiderundersøkelsen høg. Alt er ikke idyll på den tunge akuttpsykiatriske sengeposten. Det er det ingen som legger skjul på. Også der har de sine utfordringer. Og der som på andre arbeidssteder er opplevelsen av hvor godt arbeidsmiljøet, er- varierende: Noen stortrives- andre gjør det ikke- og noen er midt-i-laget. Men likevel: Det store bildet er at flertallet blant de 80 ansatte gir jobbmiljøet høg skår: Og slik har det vært i mange år: -På post 19 B er det f.eks en jobbtilfredshet på 76 og på 19 A som også har en ny øyeblikkelig-hjelp-rus-enhet med i tallene ligger jobbtilfredsheten på 83. Målet for ST og Helse Sør Øst er 75 på en skala der 100 er topp. Det er en høy skår for en så tung post, mener HR-konsulent Bente Grindrud. Hun har plukket ut noen av avdelingene som kommer ut med høye Arkivbilder fra Akuttpsykiatrisk i Skien: De har trøkk, men likevel høg jobbskår... skår på den årlige undersøkelsen som tar temperaturen i forhold hva STs 4000 ansatte mener om egen arbeidsplass. UPS har fullt hus, men... Unntaket som trekker snittresultatene ned i Akuttpsykiatrien er Ungdomspsykiatrisk senter. Der har de i mange år slitt med å sikre seg bl.a barnepsykiatere. Og tidlig i år måtte de stenge dørene og flytte pasientene til Akuttpsykiatrisk nettopp av den grunn. Nå redder en stafett av islandske barnespsykiatere den lille enheten. Men det fins lyspunkt i en situasjon med svært dårlig jobbskår hos de ansatte: - I dag har de fullt belegg på avdelingen og gode tilbakemeldinger fra samarbeidspartnerne, understreker seksjonsleder May-Elin Nilsen. Nå skal lederne sammen med de ansatte jobbe sammen om oppfølgingen av resultatene fra medarbeiderundersøkelsen for å finne de fokusområdene der de vil jobbe med forbedringstiltak.linda Midtbøen leder avdeling 19A der enheten utenom ø- hjelp-rus-delen som ble startet i november 2009 har 85 som jobbtilfredshetskår: - Hovedbildet er at vi har en stabil arbeidsstokk som har jobbet her lenge. Jeg tror noe av grunnen til at vi har en såpass høg jobbskår, er at vi har god takhøgde, engasjerte medarbeidere og en tett dialog internt, sier enhetsleder Linda Midtbøen.. Statsrådsvisitt på Notodden 6 Helseminister Anne-Grethe Strøm Erichsen ba selv om å få komme på snarvisitt til DPS Notodden-Seljord for å høre hvordan DPS-modellen fungerer der.30.november var mye fintfolk på plass i DPS-Notoddens lokaler: Etter at både ST-direktør Arne Rui og klinikksjef Ivar Dahl hadde innledet, fikk statsråden se et skuespill basert på en virkelig opplevelse av hvordan en kvinne med psykiske problemer opplevde å være kasteball mellom ulike hjelpeinstanser som ikke klarer å samhandle. Dette var bakgrunnen for det lokale Brobyggersamarbeidet på Notodden som har ført til en forpliktende samarbeidsavtale mellom partene. Statsråden var innstilt på å ta med seg erfaringene med samhandlingsprosjektet Brobyggeren i det videre arbeidet med reformen. Også seksjonsoverlege Ole Bjørn Kolbjørnrud ga statsråden et raskt innsyn i tenkningen rundt DPS- Notodden som har vært en pioner på å utvikle DPS-modellen i Norge: Fikk lære om veldrevet DPS-modell - Det er jo hyggelig når en helsestatsråd selv inviterer seg selv for å se hvordan et veldrevet DPS fungerer. Jeg tror Anne- Grethe Strøm Erichsen var fornøyd med det hun fikk med seg herfra selv om besøket var kort. Hun ga klart uttrykk for at vi bør forsette å videreutvikle vår samhandlingsmodell, oppsummerer klinikksjef Ivar Dahl. DPS Notodden har lite bruk av tvang og har bl.a satset mye på å være tilgjengelig når brukerne har bruk for tjenester fra DPSet. Seksjonsoverlege Ole Bjørn Kolbjørnsrud oppfordret helseministeren til å endre finansieringensordningene slik at det ikke blir et tapsprosjekt å satse på samhandling. Helseministeren fikk også med seg et råd om å finansiere en ny opptrappingsplan innen rus og avhengighetsbehandling. Helseministeren besøkte Notodden. Her sammen med Lise Wiiik, Robin Kåss og Ole Bjørn Kolbjørnsrud. Foto: Telen.

7 Nytt hjertetilbud på Rjukan Rjukan har fått et nytt tilbud til hjertepasienter: - Det er stort behov for dette tilbudet, sier seksjonsleder Britta Bundsgaard. Hun er glad for at de har den dyktige kardiologen- Karwan Jabbar til å ta faglig ansvar for en viktig pasientgruppe som lenge har manglet et lokalt rehabiliteringstilbud. Overlegen har i fire år pendlet mellom et stort sykehus i Sverige og Rjukan sykehus. Med seg i det nye tilbudet har han kardiologisk sykepleier Ragni Tvitekja og sykepleier Bjørg Kaasa sammen med en fysioterapeut Hilde Jacobsen avsatt til å gi de mange hjertepasientene et tilbud om rehabilitering etter f. eks et infarkt eller en utblokking av en blodåre til hjertet. Etter et års forberedelser startet det etterlengtede tilbudet så smått med en gruppe på fire pasienter mandag 8.november. Tilbakemeldingene fra pasientene har vært veldig god, forteller sykepleier Bjørg Kaasa. De har justert programmet og tatt inn f. eks et tema som går på nærhet og samliv for å gjøre tilbudet enda bedre. Kaasa synes det er spennende å være med på å utvikle et nytt tilbud som gir positive ringvirkninger på hele sengeposten. Moderne behandling Kardiolog Karwan Jabbar skryter av det engasjerte miljøet og viser til at det er sykepleierne og fysioterapeutene som i praksis driver det nye tilbudet. Overlegen som har det medisinske ansvaret,har samtidig tatt med seg de mest moderne behandlingsprinsippene fra det store sykehuset han jobber ved i Trollhættan. Her handler det bl. a om å å komme tidlig i gang med trening og kunnskap om hvordan man kan leve med sykdommen for at hjertepasientene skal få et best mulig liv. Jabbar gjør en risikoanalyse og vurderer pasientene på poliklinikken før de henvises til hjerterehabiliteringstilbudet. Etter en oppsatt plan får fire-fem pasienter følge en ukes intenst rehabiliteringsopplegg. Det består b.la i et opplegg med undervisning og Bjørg Kaasa, Ragni Tvitekja,Hilde Jacobsen og Karwan Jabbar står bak. Tilpassa trim og undervisning gir hjertepasienter et bedre liv etter infarktet fysisk trening med fysioterapeut Hilde Jacobsen fra klokka ni til 15 fra mandag til fredag. Pasientene er testet medisinsk i forkant slik at de kan trene trygt - uten å være redde for å utløse et nytt infarkt. Også tips til sunnere livsstil og kosthold får pasientene hjelp til hos kokk Christian Vestrup. Mange sliter med angst Mange infarktpasienter sliter med angst og noen er naturlig nok redde for å dø i et nytt infarkt. Andre blir redde for å være alene. Men gjennom undervisning om sykdommen og trening i trygge omgivelser, prøver vi å hjelpe pasientene til å leve så normalt som mulig, forteller Bjørg Kaasa. Målet er å gi deltakerne en forståelse av eget sykdomsbilde, øke funksjonsnivået og gjøre deltakerne trygge i forhold til den hendelsen de har vært gjennom. De skal også lære seg til å teste ut sine fysiske grenser, understreker kardiologisk sykepleier Ragni Tvitekja. Seksjonsleder Britta Bundsgaard er særdeles glad for at lokalsykehuset nå har utvidet med et tilbud som de vet det er stort behov for i de tre kommunene som sykehuset dekker. Her kan de ta imot de som f. eks har vært gjennom en eller annen form for hjerteoperasjon, de som har vært gjennom utblokking eller stenting av blodårer eller en sykdom som fører til at blodårene blir trangere. Det nye tilbudet er ennå ikke er presentert for fastlegene:- Vi vil ha litt erfaring å bygge på før vi markedsfører tilbudet for fullt, understreker Bundsgaard. Hun er trygg på at det er nok av potensielle pasienter som vil ha glede av det nye hjerterehabiliteringstilbudet. Styrker lokalsykehuset Det vil gi lokalsykehuset enda et bein å stå på. Medisinsk sengepost behandler årlig ca 1200 pasienter.- Vi vil gjerne utvikle et tilbud som gjør at vi kan ta hånd om infarktpasienten først i akuttfasen. Nå får vi i tillegg en mulighet til å forebygge nye infarkt så godt det lar seg gjøre gjennom rehabiliteringsopplegget, forklarer Jabbar. - Et hjerteinfarkt er et vendepunkt og en krise ikke bare for pasienten, men like mye for hele familien. Men med moderne behandlingsmetoder kan vi redusere skadene på hjertet. Og med vårt rehabiliteringsopplegg lærer de seg til å leve et godt liv innenfor rammene som helsa setter, understreker overlege Karwan Jabbar. 7

8 Nye kokker mot overvekt Overvekt er et økende problem i velstands-norge. På Nordagutu hjelper de mange overvektige med akkurat det problemet. Nå har kokk og kostholdsveileder Marianne Valen fått hjelp på kjøkkenet av to nyutsprungne institusjonskokker. F.v: Iselin Sletta Jakobsen, Marianne Sudgarden Valen, Øli Sisjord Irgemo Seksjonsleder Åse Sigurdsen er råstolt over at to av kjøkkenassistentene Iselin Jakobsen og Øli Irgemo har klart å gå opp til fagbrevet i institusjonskokk som privatister-og tatt fagbrevet med meget gode resultater i år. Roser til egne folk Nå sender sjefen for Telemark Rehabiliteringssenter en liten bukett ST-nytt-roser til de tre: - Marianne Valen har nå loset våre to assistenter gjennom Gode råd til mor... En hustru steker egg til frokost til sin mann. Plutselig kommer mannen farende inn på kjøkkenet: -Forsiktig, sier han: -Ha i mer margarin!du steker for mange på en gang. FOR MANGE!Snu dem! SNU PÅ DEM NÅ! Det trengs mer margarin. Åh, herregud! HVOR skal du få plass til MER MARGARIN?De kommer til å sette seg fast! Forsiktig... FORSIKTIG! Jeg sa FORSIKTIG!Du hører ALDRI på meg når du lager mat! Aldri! Snu dem! Skynd deg nå! det nåløyet som det å ta fagprøven som privatister.det ligger utrolig mye motivasjonsarbeid, tilrettelegging og planlegging bak de resultatene.i tillegg har de to klart en fagprøve som institusjonskokk med meget bra resultat. Det henger høyt, forsikrer Åse Sigurdsen. Hun er glad for at den nye kjøkkensjefen som ble ansatt i fjor har bidratt til at institusjonen kan oppdatere og rekruttere egne medarbeidere i tråd med intensjonene. Satser på sunt kosthold... Nå jobber det to nyutdanna institusjonskokker på kjøkkenet i Rehabiliteringsenheten som legger stor vekt nettopp på å tilby sunn kost og ikke minst kostholdsveildening til sine pasienter. - Marianne Valen fortjener en egen rose. I tillegg til at hun er leder for kjøkkenet fungerer hun også som kokk og kostholdsveileder i livsstilsteamet samtidig som hun nå er kostveileder for en livsstilsgruppe i Skien kommune-risk. Det er krevende å klare så mange oppgaver, fastslår Åse Sigurdsen. Hun er også glad for at en gruppe på 29 pasienter som får hjelp til å gå ned i vekt gjennom Raskere-tilbakeprogrammet, likevel får glede av tilbudet på Nordagutu enda ett år: Det har vært snakk om å kutte tilbudet helt ut- men nå blir det altså ett år ekstra Er du gal? Har du mistet forstanden? Glem ikke å salte dem.du vet at du alltid glemmer å salte dem. Bruk saltet. BRUK SALTET! SALTET!!!! Slående parallelll Hustruen stirrer forstyrret på ham. -Hva i alle dager er i veien med deg? Tror du ikke jeg vet hvordan man steker et par egg??? Da svarer mannen rolig, -Jeg ville bare vise deg hvordan det føles når jeg kjører bil... Har du et tips til ST-nytt? Kontakt Jørn på tlf eller e-post: Faglig tungvekter fra Karolinska Randi Dovland Andersen oppfordrer kolleger til å møte fram på konferansesenteret ved ST i Skien klokka den 14. desember. Da kommer en faglig tungvekter fra Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm: Evidensbasert behandling - Leena Jylli kan gi mer innsikt i hvordan de på Karolinska konkret jobber for å gjøre helsetjenesten mer evidensbasert. Der er de kommet langt når det gjelder å sikre at behandling og pleie så langt som mulig er basert på forskningsbasert kunnskap, forklarer rådgiveren i Barne- og ungdomsklinikken, som mener mange kan dra nytte av den forelesningen Rose til husøkonomog transportgjengen Linda Midtbøen er enhetsleder på 19 A- ved Akuttpsykiatrisk seksjon på ST i Skien. De har hatt det stritt en tid mens Noro-viruset har herjet blant ansatte og pasienter: - Vi vil gjerne sende en rose til de som jobber ved husøkonomen og transportenheten. Det tok bare en time eller to etter at vi hadde ringt, så dukket det opp en tralle med sykehusklær til våre ansatte. Det gikk utrolig raskt og var til god hjelp for oss, sier enhetslederen som uttrykker sin takknemlighet for rask og god service da enheten mest trengte det. Ansvarlig utgiver Adm. dir. Arne Rui Ansvarlig redaktør: Informasjonssjef Øivind Johannesen tlf Redaktør: Informasjonskonsulent Jørn Ertsaas tlf Trykk: Erik Tanche Nilssen A/S Tekst og foto: Jørn Ertsaas

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø

Detaljer

INVITASJON til forebyggende undersøkelse mot tarmkreft

INVITASJON til forebyggende undersøkelse mot tarmkreft MOT TARMKREFT ELSER K FOREBYGGENDE UNDERSØ INVITASJON til forebyggende undersøkelse mot tarmkreft MOT TARMKREFT ELSER K FOREBYGGENDE UNDERSØ Kreftregisteret og Sørlandet Sykehus Kristiansand tilbyr deg

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Helseeffekter av screening for kolorektal kreft. Hurtigoversikt

Helseeffekter av screening for kolorektal kreft. Hurtigoversikt 2016 Helseeffekter av screening for Hurtigoversikt Hovedbudskap Det skal fattes en beslutning om hvorvidt det skal etableres et nasjonalt screeningprogram for. Kunnskapsenteret i Folkehelseinstituttet

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Frambu Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2017 - PEDAGOGISK OPPLEGG Omfang: 60 minutter Årets tema: Noe å glede seg over Målgruppe: ungdomsskole/videregående skole (det finnes eget opplegg for barneskole) Merknad:

Detaljer

LOKALSAMFUNN, LIVSKVALITET og PSYKISK HELSE

LOKALSAMFUNN, LIVSKVALITET og PSYKISK HELSE LOKALSAMFUNN, LIVSKVALITET og PSYKISK HELSE Tom Sørensen Berit S. Øygard Andreas P. Sørensen I undersøkelsen som har vært foretatt i Hedalen og 11 andre lokalsamfunn i Valdres er det fokus på sosiale nettverk,

Detaljer

INFORMASJON om screeningundersøkelse mot tarmkreft

INFORMASJON om screeningundersøkelse mot tarmkreft Tarmkreft Screening - forebygging Offentlig helseundersøkelse INFORMASJON om screeningundersøkelse mot tarmkreft 704104_01M.indd 1 21.01.13 14:22 Tarmkreft Screening - forebygging Offentlig helseundersøkelse

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013.

Medarbeiderundersøkelsen 2013. Dato: 18.11.2013 Saksbehandler: Monica Holmen Skjeldrum/ Karin Ask-Henriksen Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: HR- avdelingen Medarbeiderundersøkelsen 2013. Møte Saksnr.

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for. Helse Sør Øst

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for. Helse Sør Øst FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Helse Sør Øst Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

Virke Rehab Evjeklinikken AS Årsrapport 2015. Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Evjeklinikken AS Årsrapport 2015. Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

Pasientforløp kols - presentasjon

Pasientforløp kols - presentasjon Pasientforløp kols - presentasjon Lungemedisinsk avd. 2015 Elena Titova, overlege og forløpsansvarlig lege Synnøve Sunde, avdelingssjef sykepleie Solfrid J. Lunde, prosjektsykepleier Hva er samhandlingsreformen?

Detaljer

Mange spør når kan jeg begynne å trene valpen?

Mange spør når kan jeg begynne å trene valpen? Lek og kontakt Lek og kontakt er viktig, uansett hva du har tenkt å bruke hunden din til. Målet med slik trening er å få hunden til å oppsøke/ta kontakt med eier. Treningen vil da gå lettere fordi hunden

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging.

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Saksframlegg til styret Møtedato 14.11.13 Sak nr: 056/2013 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Medarbeiderundersøkelsen 2013 Orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

INFORMASJON om screeningundersøkelse mot tarmkreft

INFORMASJON om screeningundersøkelse mot tarmkreft Tarmkreft Screening - forebygging Offentlig helseundersøkelse INFORMASJON om screeningundersøkelse mot tarmkreft 704104_01M_07.16.indd 1 06.09.2017 08.42 Tarmkreft Screening - forebygging Offentlig helseundersøkelse

Detaljer

Bli helsefagarbeider. www.helseogsosialfag.no

Bli helsefagarbeider. www.helseogsosialfag.no Fakta og myter om helsearbeiderfaget Helsefagarbeideren har varierte arbeidsoppgaver, og en god startlønn sammenliknet med andre med fagutdanning fra videregående skole. Noen myter om faget henger likevel

Detaljer

Risør Frisklivssentral

Risør Frisklivssentral Risør Frisklivssentral Innlegg Helse- og omsorgskomiteen 08.05.2014 Christine K. Sønningdal Fysioterapeut og folkehelsekoordinator Frisklivssentral En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter

Detaljer

Virke Rehab Meråker Sanitetsforenings Kurbad Oktober 2015. Antall besvarelser: 31 Svarprosent: 69% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Meråker Sanitetsforenings Kurbad Oktober 2015. Antall besvarelser: 31 Svarprosent: 69% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 31 Svarprosent: 69% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Virke Rehab Opptreningssenteret i Finnmark August 2015. Antall besvarelser: 38 Svarprosent: 86% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Opptreningssenteret i Finnmark August 2015. Antall besvarelser: 38 Svarprosent: 86% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 38 Svarprosent: 86% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog For 10 år siden: kursrekke for alle diagnosene våre over 45 år. jeg hadde ivret for lenge, opplevde det som kurs som

Detaljer

REFLEKSJON REFLEKSJON I E E TIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK R Å D RÅ D E I E T FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLE

REFLEKSJON REFLEKSJON I E E TIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK R Å D RÅ D E I E T FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLE I E E T IKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK RÅ D E T FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPL E REFLEKSJON REFLEKSJON T FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLE E I E E TIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK

Detaljer

REFLEKSJON REFLEKSJON. i e e tikk Rådet for sykepleieetikk Rådet for sykepleieetikk R å d. Rå d e. i e

REFLEKSJON REFLEKSJON. i e e tikk Rådet for sykepleieetikk Rådet for sykepleieetikk R å d. Rå d e. i e i e e t ikk Rådet for sykepleieetikk Rådet for sykepleieetikk Rå d e t for sykepleieetikk Rådet for sykepl e REFLEKSJON REFLEKSJON t for sykepleieetikk Rådet for sykeple e i e e tikk Rådet for sykepleieetikk

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Er alle norske menn KJØTTHUER?

Er alle norske menn KJØTTHUER? Er alle norske menn KJØTTHUER? Vi starter uken med en biff. Rett og slett fordi du er en mann og menn spiser ting som blør. Du skal ikke ha noe Grete Roede salat til biffen din. Vi lærte tidlig på 80-tallet

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for. Sykehuset Telemark

Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for. Sykehuset Telemark FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 Rapport for Sykehuset Telemark 1 Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss

Detaljer

EKSAMENSBOOST - TIPS OG RÅD. Ingrid Sand og Linda Therese Sørensen MN-fakultetet

EKSAMENSBOOST - TIPS OG RÅD. Ingrid Sand og Linda Therese Sørensen MN-fakultetet EKSAMENSBOOST - TIPS OG RÅD Ingrid Sand og Linda Therese Sørensen MN-fakultetet ØVELSE: HVOR STÅR DU I DAG IFHT EKSAMEN? Tenk deg en skala fra 1 til 10. På denne skalaen er 10 det nivået du befinner deg

Detaljer

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser:

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser: mdal BHT HMS -tjenester der du er, når du trenger det! Rapport fra kartlegging utført av Namdal bedriftshelsetjeneste Periode: Vinter 2012 Medarbeider NBHT: Anne Karin Livik Dato: 13.02.2013 58 ansatte

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Rus og psykiske lidelser

Rus og psykiske lidelser Rus og psykiske lidelser Roller, ansvar og samhandling. På system og individnivå. Får vi det til?? Fagsjef Arne Johannesen Klinikksjef Jostein Todal Stabsenheter: Fagavdelingen Arne Johannesen Adm. fellesfunksjoner

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Helse Sør-Øst INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2012 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2012 s 3 Hvordan

Detaljer

Verdier. fra ord til handling

Verdier. fra ord til handling Verdier fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 8. november 2012 Verdier Bamble kommune Gjennom alt vi gjør som ansatte i Bamble kommune realiserer vi verdier, enten vi er oppmerksom på det

Detaljer

Okhaldhunga Times November 2010

Okhaldhunga Times November 2010 Okhaldhunga Times November 2010 Kjære venner Denne måneden har vært fylt med det store spørsmålet, hvordan skal vi komme til enighet om landkjøp for sykehusutbygging? Mange møter, innspill og bønner. Følg

Detaljer

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008 Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 28 Hospiteringsordningen mellom SUS og samarbeidende kommuner I det følgende presenteres resultatene fra evalueringsskjemaene fra hospiteringen høsten

Detaljer

OM DU TILBYR HELE ARMEN TAR VI BARE LILLEFINGEREN Innlegg av Tove K. Vestheim, psykiatrisk sykepleier og leder av brukerrådet v/ Søndre Oslo DPS

OM DU TILBYR HELE ARMEN TAR VI BARE LILLEFINGEREN Innlegg av Tove K. Vestheim, psykiatrisk sykepleier og leder av brukerrådet v/ Søndre Oslo DPS OM DU TILBYR HELE ARMEN TAR VI BARE LILLEFINGEREN Innlegg av Tove K. Vestheim, psykiatrisk sykepleier og leder av brukerrådet v/ Søndre Oslo DPS Grunnen til at jeg har endre ordtaket slik er på bakgrunn

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

DELTAGERHEFTE EIDSVOLL

DELTAGERHEFTE EIDSVOLL DELTAGERHEFTE EIDSVOLL Vi vil ønske deg velkommen som deltager på frisklivssentralen. På frisklivssentralen er vi behjelpelig med bl. Annet endring av levevaner i form av fysisk aktivitet, kosthold og

Detaljer

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade St. Olavs Hospital HF Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Lian Avdeling for ervervet hjerneskade Forord Denne boka er første gang utarbeidet

Detaljer

Med Barnespor i Hjertet

Med Barnespor i Hjertet Med Barnespor i Hjertet Konferanse i Molde 09.05 og 10.05 2012 1 Veiledning En definisjon av veiledning: Åhjelpe eller lede en annen til å forstå eller finne en utvei/løsning. (Wikipedia) 2 En liten oppgave

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsinstitusjoner

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsinstitusjoner PasOpp Undersøkelse om pasienters erfaringer fra rehabiliteringsinstitusjoner Vi vil gjerne vite hvilke erfaringer du har hatt med rehabiliteringsinstitusjonen du har hatt opphold ved. Målet er å få kunnskap

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samling for fysak -og folkehelserådgiverere i kommunene Britannia hotel 7.-8.oktober v/ folkehelserådgiver Jorunn Lervik,

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Virke Rehab Stiftelsen CatoSenteret Januar 2015. Antall besvarelser: 45 Svarprosent: 80% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Stiftelsen CatoSenteret Januar 2015. Antall besvarelser: 45 Svarprosent: 80% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 45 Svarprosent: 80% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Nydalen DPS Psykosepoliklinikken. TIPS teamet. Hvordan ser det ut hos oss? Grete Larsen Overlege og enhetsleder. Alle førstegangspsykoser:

Nydalen DPS Psykosepoliklinikken. TIPS teamet. Hvordan ser det ut hos oss? Grete Larsen Overlege og enhetsleder. Alle førstegangspsykoser: Nydalen DPS Psykosepoliklinikken TIPS teamet Grete Larsen Overlege og enhetsleder TIPS teamet Alle førstegangspsykoser: Eldre Rusutløste? Andre Hvordan ser det ut hos oss? I overkant av 100 har vært innom

Detaljer

Uke 7 - mandag. Treninngslogg for Siri. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar

Uke 7 - mandag. Treninngslogg for Siri. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar Uke 7 - mandag Jeg var veldig spent. Beina mine var litt støle etter en joggetur sent søndag kveld. Været var så fint og kaldt, at jeg tenkte at denne testen kom til å bli perfekt. Pulsen var passe lav,

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Fleksibel bruk av sykepleiere ved Stavanger Universitetssykehus, medisinsk avdeling. Nasjonalt topplederprogram, kull 10

Utviklingsprosjekt: Fleksibel bruk av sykepleiere ved Stavanger Universitetssykehus, medisinsk avdeling. Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Utviklingsprosjekt: Fleksibel bruk av sykepleiere ved Stavanger Universitetssykehus, medisinsk avdeling. Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Inger Skjæveland Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Saksframlegg til styret Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Trykte vedlegg: Medarbeiderundersøkelse 2011 orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Ingen

Detaljer

HJERTEREHABILITERING ERFARINGER FRA HJERTEREHABILITERING SYKEHUSET INNL. GJØVIK

HJERTEREHABILITERING ERFARINGER FRA HJERTEREHABILITERING SYKEHUSET INNL. GJØVIK ERFARINGER FRA HJERTEREHABILITERING SYKEHUSET INNL. GJØVIK BAKGRUNN: 20 års erfaring med undervisning og informasjon ukentlig Skriftlig informasjonsmatriale Utvikling: - kortere liggetid - nyere behandlingsrutiner

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

Pasienterfaringsundersøkelse, Avdeling Diagnostisk senter, Helse Stavanger HF

Pasienterfaringsundersøkelse, Avdeling Diagnostisk senter, Helse Stavanger HF Pasienterfaringsundersøkelse, Avdeling Diagnostisk senter, Helse Stavanger HF Tabellen viser antall svar i hver kategori Rapport laget: 13.okt.2016 Undersøkelsesperiode: 11.jan.2016-12.okt.2016 Antall

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 7. DESEMBER 2012 Sted: Sykehuset Telemark i Porsgrunn Tilstede: Birgit Lia, leder Knut Bjaaland, nestleder Karin S. Karlsen Arne Borgersen Ingrid Venanger

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

GRUPPEINTERVJU NÆRVÆRSFAKTORER PRO BJUGN KOMMUNE. TONJE TOKLE SØRDAL KLINIKK5 BEDRIFTSHELSETJENESTE

GRUPPEINTERVJU NÆRVÆRSFAKTORER PRO BJUGN KOMMUNE. TONJE TOKLE SØRDAL KLINIKK5 BEDRIFTSHELSETJENESTE GRUPPEINTERVJU NÆRVÆRSFAKTORER PRO BJUGN KOMMUNE. TONJE TOKLE SØRDAL KLINIKK5 BEDRIFTSHELSETJENESTE BAKGRUNN FOR GRUPPEINTERVJUENE «Saman om ein betre kommune-eit rammeprogram for lokale prosjekt» Medarbeiderdrevet

Detaljer

Mestring og forebygging av depresjon. Aktivitet og depresjon

Mestring og forebygging av depresjon. Aktivitet og depresjon Mestring og forebygging av depresjon Aktivitet og depresjon Depresjon og aktivitet Depresjon er selvforsterkende: Mangel på krefter: alt er et ork Man blir passiv Trekker seg tilbake fra sosial omgang

Detaljer

Helse på barns premisser

Helse på barns premisser Helse på Lettlest versjon BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på Helse på Hva er dette? Vi hos Barneombudet ville finne ut om barn får gode nok helsetjenester. Derfor har vi undersøkt disse fire områdene:

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Høringssvar «Plan for psykisk helse »

Høringssvar «Plan for psykisk helse » Til Bergen Kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, 28.06.16 Høringssvar «Plan for psykisk helse 2016-2020» Bergen kommune har lagt frem en omfattende plan som skal dekke en stor bredde av tilbud

Detaljer

SFO livets treningsstudio

SFO livets treningsstudio SFO livets treningsstudio Grand hotell 21.4.2017 Nettverket! for SFO - der over 60 % av SFO -/AKS ene i Norge er med Kontakt for kurs & prosesser Ivar Haug T 474 18 647 Nettverket! for SFO basen@sfonett.no

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå!

Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå! 3 møter med Eg Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå! Regional konferanse Lillehammer 26.10.2010 Ellen Walnum Barnekoordinator/erfaringskonsulent Sørlandet sykehus

Detaljer

- en familiesamtale når mor eller far har psykiske problemer

- en familiesamtale når mor eller far har psykiske problemer -Samarbeidskonferansen 2008 - Kvalitetsforbedring i helsetjenestene -Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Verdal, 31. januar - Barnas Time - en familiesamtale når mor eller far har psykiske problemer -Ved

Detaljer

Øyepoliklinikk - AMD-pasienter Vår 2017

Øyepoliklinikk - AMD-pasienter Vår 2017 Øyepoliklinikk - AMD-pasienter Vår 2017 Data: (i antall) Samlet vurdering av k Rapport laget: 06.mar.2017 Undersøkelsesperiode: 02.feb.2017-06.jun.2017 Grupper: Svar fra åpen undersøkelse Responsrate:

Detaljer

Saksnr.: Sakstittel/-innhold Ansvar Frist. 75/2011 Godkjenning av referat av 28.08.2011. Godkjent med de kommentarene som fremkom på møtet.

Saksnr.: Sakstittel/-innhold Ansvar Frist. 75/2011 Godkjenning av referat av 28.08.2011. Godkjent med de kommentarene som fremkom på møtet. Godkjent 12.10.11 Møtereferat Møtetema: Brukerrådet Dato møte: 22. september 2011 Tid og sted: Kl. 09.00-13.00, Søsterhjemmet, Ullevål Oslo universitetssykehus HF Ullevål sykehus Postboks 4956 Nydalen

Detaljer

Treningslogg for Tilde. Uke 7 - mandag. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar

Treningslogg for Tilde. Uke 7 - mandag. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar Uke 7 - mandag Jeg var skikkelig spent på hva min puls var fordi jeg ville gi max,men pulsen var 104. Jo da det var bedre enn under hundre. Jeg tror det sank ned til 76 så det er greit,men jeg er litt

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med?

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? Helse sjekk SINN Bli god Å SNAKKE Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? med TEKST OG FOTO: TORGEIR W. SKANCKE På bordet er

Detaljer

Cornelia Ruland Forskningssjef, Professor Senter for pasientmedvirking OUS

Cornelia Ruland Forskningssjef, Professor Senter for pasientmedvirking OUS Cornelia Ruland Forskningssjef, Professor Senter for pasientmedvirking OUS ¾ deler av helseutgifter relatert til kroniske sykdommer kronisk syke utgjør ca 70% av polikliniske besøk Helsetjenester i hovedsak

Detaljer

emestring Veiledet internettbehandling Arne Repål

emestring Veiledet internettbehandling Arne Repål emestring Veiledet internettbehandling Arne Repål Nettadresser emestring: www.siv.no/pasient/behandlinger/emestring emeistring: www.emeistring.no Målgruppe Pasienter som er søkt spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Introduksjon Bursdag i Antarktis er en interaktiv animasjon som forteller historien om en liten katt som har gått seg bort på bursdagen sin. Heldigvis treffer

Detaljer

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er.

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Nyheter fra arbeidet i Fang I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Jeg spurte en norsk familie, som er

Detaljer

Sluttrapport! Frisk Opp kurs! et repetisjonskurs av VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare! Prosjektnummer 2012/1/0482! Forebygging!

Sluttrapport! Frisk Opp kurs! et repetisjonskurs av VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare! Prosjektnummer 2012/1/0482! Forebygging! Sluttrapport Frisk Opp kurs et repetisjonskurs av VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare Prosjektnummer 2012/1/0482 Forebygging Norsk Krisesenterforbund Forord Norsk Krisesenterforbund arrangerte grunnkurs

Detaljer

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole: Migrene Norsk utgave Schibsted Forlag AS, Oslo 2011 Elektronisk utgave 2011 Elektronisk tilrettelegging: RenessanseMedia

Detaljer

ALLE HF (ALLE) UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP)

ALLE HF (ALLE) UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP) Medarbeiderundersøkelsen 2014 Rapport ALLE HF (ALLE) UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP) Svarprosent: 69% Utsendt: 5965 Svar: 4131 Introduksjon Medarbeiderundersøkelsen (MU) kartlegger trivsel, motivasjon

Detaljer

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2 Lesesenteret Universitetet i Stavanger Bakgrunn og mål Med utgangspunkt i at alle elever har

Detaljer

Plagene forverres ofte i overgangen mellom barne- og ungdomsskolen eller mellom ungdomsskolen og videregående.

Plagene forverres ofte i overgangen mellom barne- og ungdomsskolen eller mellom ungdomsskolen og videregående. Eks erter slår alarm om stress lager hos barn Av HILDE KRISTINE MISJE og FRODE HANSEN (foto) Hvert år tar Rikshospitalet imot barn med uforklarlige fysiske plager på grunn av stress og psykiske belastninger.

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

for Vardesenteret på UNN VÅREN 2015 PROGRAM

for Vardesenteret på UNN VÅREN 2015 PROGRAM for på UNN VÅREN 2015 PROGRAM Erik Hardeng Kristin Jensen «Da mannen min var innlagt på sykehuset var det så fint for meg og ha en plass og gå til. Nå er han borte og livet mitt er halvt. Heldigvis er

Detaljer

UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET

UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET Førstelektor og helsesøster Nina Misvær Avdeling for sykepleierutdanning Høgskolen i Oslo BAKGRUNN FOR STUDIEN Kunnskap om faktorer av betydning for friske ungdommers

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Sammen for bedre livskvalitet

Sammen for bedre livskvalitet Sammen for bedre livskvalitet - Behandling av sykelig overvekt Barn og Unge En presentasjon av Evjeklinikkens behandlingstilbud Om Evjeklinikken Vi har spesialisert oss på behandling av sykelig overvekt

Detaljer

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken!

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken! nr.1 å rgang: 16 Et fag- og aktivitetsmagasin for hundeeiere Unngå frykt hos valpen Forebygging og reduksjon Superkrefter Når du trenger det! Klikkpunkt Et nytt begrep TEMA LEK Kom i gang med leken! vi

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Innledning Undersøkelsen skal gi den enkelte medarbeider mulighet til å gi tilbakemelding på hvordan han eller hun opplever sin arbeidssituasjon. Resultatene fra undersøkelsen vil

Detaljer

Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom?

Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom? Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom? RÅDGIVERFORUM BERGEN 28.10. 2008 Einar Heiervang, dr.med. Forsker I RBUP Vest Aller først hvorfor? Mange strever, men får ikke hjelp Hindre at de faller helt

Detaljer

2016 Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering - Lassa

2016 Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering - Lassa 2016 Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering - Lassa Statistikk: Spørsmål 1-4:Om oppholdet Rapport laget: 24.mai.2017 Undersøkelsesperiode: 13.sep.2016-01.apr.2017 Grupper: Svar fra åpen undersøkelse

Detaljer

KOMMENTERT HOVEDRAPPORT

KOMMENTERT HOVEDRAPPORT MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2015 HØGSKOLEN I HEDMARK KOMMENTERT HOVEDRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsesperiode: 13. mars til og med 27. mars Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent:

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

MARIE Det er Marie. CECILIE. (OFF) Hei, det er Cecilie... Jeg vil bare si at Stine er hos meg. MARIE

MARIE Det er Marie. CECILIE. (OFF) Hei, det er Cecilie... Jeg vil bare si at Stine er hos meg. MARIE ELSKER DEG FOR EVIG Anders Thomas Jensen & Susanne Bier FORHISTORIE: Marie og Niels er gift med to barn. Med sin datter i bilen har Marie ved et uhell kjørt på en mann, Joachim, som er blitt lam. Joachim

Detaljer