Pågangsmot og arbeidsinnsats

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pågangsmot og arbeidsinnsats"

Transkript

1 SI-NYTT Pågangsmot og arbeidsinnsats NR 2 JULI 2014 INTERNNYTT fra Skogmo Industripark AS God sommer! Skogmo Industripark er et aktivt industrimiljø i Nord-Trøndelag og består av 30 bedrifter med over 400 ansatte. Omsetning i bedriftene i 2013 var over 1,5 milliarder kr, og ambisjoner for 2018 er en omsetning på 2,5 milliarder. Bedriftene er i vekst og har fokus på utviklingsprosjekter og kompetanseutvikling. Skogmo Industripark eies av bedriftene. Samarbeid og nettverksbygging gir oss stadig nye muligheter. Ved Overhalla Hus møter vi tre ansatte som tar høyere utdanning i tillegg til full jobb. Krevende og travelt, men veldig interessant, mener Cicilie Viken, Sven Harald Hovd og Tomas Heglum. En videreutdanning gir både faglig og personlig utvikling som er verdifull. Cicilie jobber som teknisk tegner og tar utdanning i regi av Noroff, som er en av landets største utdanningsinstitusjoner innen kreative og digitale fag. Hun er i gang med et nettbasert 2-årig studium; Teknisk design med DAK i 2D og 3D. Jeg ville ha et mer teknisk grunnlag å ta med meg inn i jobben min, og ser at det er veldig nyttig for meg. Jeg ønsker å spesialisere meg innen visualisering, det vil bidra til at kunden får et enda bedre produkt fra Overhalla Hus. Det vil gi et reelt bilde for kunden, og vi kan levere i tråd med det kunden forventer, sier Cicilie. Når du tar et nettbasert studium, er det helt opp til deg Sven Harald Hovd, Cicile VIken og Tomas Heglum. selv hva du får ut av det. Det er mye jobb, men samtidig fleksibelt. Blir litt helgearbeid ja, sier Cicilie. Sven Harald tar desentralisert utdanning i regi av HiST. Han har en travel jobb som fabrikksjef og prosjektleder, men håndterer studier i tillegg. Studiet tar 4 år på deltid, med forkurs i matematikk. Jeg hadde lyst på mer utfordringer og var interessert i å få en mer fullstendig ballast med både teori og praksis innen faget mitt, sier Sven Harald. Det var krevende i starten, og realfagene var tyngre enn jeg hadde fore - speilet meg. Første del av studiet består av allmennfag og senere velges studieretning. Sven Harald tar spesialisering innen bygg og anlegg. Ikke alle fag er direkte relevant for jobben min pr idag, og noen ganger har jeg lurt på hva jeg skal med enkelte fagbolker smiler Svein Harald. Men jeg har fått mer forståelse for helheten. Det har blitt mer og mer interessant etter hvert som studiet inneholder fag som jeg jobber med til daglig. Eksamen som gjennomføres på noen timer er uvant, og jeg liker større innleveringsoppgaver mye bedre. Det har vært krevende å kombinere eksamensforberedelser og jobb. I denne perioden har jeg vært nødt til å prioritere vekk en del fritidsaktiviteter. Jeg har hele tida hatt et tett samarbeid med en fra Namsos som går på samme studiet, og det har vi hatt stor nytte av begge to. Vi utfyller hverandre på en fin måte. De andre som vi går sammen med, kommer fra hele landet, er i jobb til daglig innenfor ulike fagfelt. Samlingene har vært i Trondheim, og vi har også hatt litt sosialt samvær etter intense dager i forelesningssalen. Tomas går Stjørdal Tekniske fagskole ved siden av jobben som prosjektleder. Utdanningen tar 3,5 år på deltid, og Fortsettelse neste side.

2 gir tittelen fagskoleingeniør. Vi har 3 dagers samlinger en gang pr måned. Intense dager, men veldig lærerikt, sier Tomas. Han har fullført alle eksamener, og siste halvår skal han jobbe med hovedoppgaven og avslutter studiet i desember i år. Han har valgt tema konstruksjon, og oppgaven skal inneholde hele prosessen med bygging av et hus; fra tegning til byggesøk. Det er så givende at jeg lett kunne fortsette med skole etter jeg er ferdig, sier Tomas. Jeg går sammen med en kompis, og det er en stor fordel. Vi samarbeider mye, samtidig som vi konkurrerer om karakterer, smiler han. Jeg begynte med utdanningen fordi jeg innså at det er viktig med papirer for å få en sikker og interessant jobb. Jeg forstår at det er en kvalitetssikring for bedriftene, og det gir deg flere muligheter i arbeidslivet. Jeg hadde ikke gått på skole på flere år, og det var selvfølgelig uvant i starten fortsetter han. Det var interessant fra første dag, og det var veldig relevant for den daglige jobben min. Det har vært så givende, så jeg gleder meg til å starte på hovedoppgaven, sier Tomas og viser helt tydelig at motivasjonen er på topp. Selvfølgelig travelt og krevende, men det anbefales på det sterkeste. Sett av faste tidspunkt for å jobbe med studiene, 3-4 kvelder pr uke anbefaler han. Som del tids - student har du et stort ansvar selv for å få resultat. Jeg har utviklet meg som person, fra å ha en helt vanlig jobb til å se at det er masse muligheter når en først begynner. Klar tale fra Tomas: Hopp i det! 10. klasse på bedriftsbesøk Også i år har 10. klasse ved Overhalla ungdomsskole vært på bedriftsbesøk på Skogmo. 12. juni var satt av til omvisning ved fire av bedriftene; Overhalla Hus, Namdal Kornsilo og Mølle, Overhalla Betongbygg og PHARMAQ. Fra fabrikken til Overhalla Hus. På denne måten får elevene innblikk i bedriftenes hver dag og hvilken utdanning som er aktuell mtp å jobb i bedriftene i framtida. Vi ønsker ungdommene velkommen tilbake til Skogmo som jobbsøkere. Innspurt for traineer Ragnhild og Turid er inne i siste fase av trainee pro - grammet som har gått over 2 år. De har fylt på med mange nye erfaringer siden starten i september Å være traine innebærer en opptrening av høyt utdannede kandidater som skal delta i ulike ledd i organisasjonen, ofte en rask vei til en lederrolle. Turid Lian har utdanning fra BI og har jobbet med markedsføring, og Ragnhild Sandvik Solvi er ingeniør i logistikk; jobbet i hovedsak med Lean Production. Hva har dere lært? Jeg har fått innblikk i store deler av bedriften og blitt kjent med mange sier Turid. Fire bedrifter er mye å sette seg inn i. Det har gitt meg kunnskap om at bedrifter kan være forskjellige, ikke bare når det gjelder bransje, men også miljø og organisering. Fire bedrifter samtidig er kanskje litt mye. Jeg har lært mye av det store designprosjektet i Overhalla Gruppen og vært med på store endringer i bedriften. I en av bedriftene har jeg fått være med på styre møter og viktige messer; veldig lærerikt. Ragnhild har erfart mye av det samme. Det er veldig lærerikt å bli kjent med flere bedrifter og mange nye mennesker, - og ulike bransjer, sier Ragnhild. Det tar tid å komme inn i arbeidsoppgavene og bruke tid på «søke-fasen». Jeg har lært mye om hvordan teori fra skolen må tilpasses den daglige driften. F.eks. LEAN er mye mer komplisert og tidkrevende i praksis enn i teorien. Ragnhild nevner også at hun har lært å kjenne seg selv enda bedre, hva hun trives best med, samt lært mye om kommunikasjon i ulike prosesser. Hva har vært annerledes enn du forventet? Før jeg begynte tenkte jeg at jeg måtte kunne alt perfekt, men fikk innspill på at det tar tid å komme seg inn i arbeidet; at det er nødvendig å ha en «søke fase», sier Ragnhild. Turid legger til: Å bruke faget i praksis innebærer tilpasning til den enkelte bedrift, men samtidig har jeg sett at det jeg lærte på skolen, er nyttig og viktig for bedriftene. Hva har det betydd at dere er to traineer som startet samtidig? Det har vært veldig moro, er svaret fra begge to. Vi har blitt veldig gode venner og vil holde tett kontakt framover også. Vi jobber med ulike fagfelt, men det har betydd mye at vi kan utveksle erfaringer, både faglig og sosialt, både latter og irritasjon, smiler begge to. Ragnhild fortsetter sannsynligvis i fast jobb ved Overhalla Betongbygg, mens Turid søker nye jobber. Vil ikke at Turid skal flytte, avslutter Ragnhild bestemt. 2

3 Bedrifter med på bygging av skole i Overhalla I mai var det byggestart for ny barneskole i Overhalla, og tre av bedriftene i Skogmo Industripark er med på dette store byggeprosjektet, som er viktig for hele kommunen. Kostnadsrammen er på 105 millioner kr og bygget skal dimensjoneres for 230 elever. Bygget skal være i passivhusstandard. Byggmesteran AS fikk anbudet, og de har leid inn flere underentreprenører fra Skogmo, samt inngått avtale med Byggmakker Overhalla om leveranse av trevarer. J. Barlien Transport har oppdrag med alt av gravearbeid, samt ferdigstillelse av området etter bygging. Det er et av de største oppdragene vi har hatt, sier Tomas Barlien. GB-entreprenør utfører grunn- og betongarbeidet som skal være ferdig i løpet av juli. Tidlig i august skal Overhalla Betongbygg levere og montere betongelementvegger. I denne fasen vil råbygget raskt ta form, men det som da gjenstår vil ta lengre tid. Dette er det største prosjektet vi har hatt sier prosjektleder Per Ivar Lustad hos Byggmesteran. Byggemesteran er totalentreprenør fra Verdal og har 55 ansatte i staben. Vi er godt fornøyd med framdrifta. I byggeperioden vil det være en del ulemper for de som ferdes i området, men vi skal prøve å begrense oss og håper at overhallingene er tålmodige mens det står på, sier Lustad. Barlien skal utføre riving av gammelbygget, og avslutte med å planere og rydde uteareal, så alt skal være i orden til skolestart i NYTT fra bedriftene Blengsli Bilberging AS Den nye bergingsbilen ved Blengsli Bilberging er ingen lettvekter, den har 600 hestekrefter og kan trekke 40 tonn med vinsjene. Den er blant de største bergingsbilene som finnes på markedet og blant de største i Nord-Trøndelag. Bilen fungerer veldig bra sier, sier daglig leder Jo Roger Blengsli. Han har vært med på å utvikle bilen, helt fra bilen var på tegnebrettet. Jeg synes vi har fått den til akkurat slik vi hadde behov for. Bilen er kjøpt ved Falkom i Tiel i Nederland. Den nye bilen er utstyrt med moderne elektronikk, og mye av det som før ble gjort manuelt, kan nå styres på en mye enklere måte. Bilen har utstyr som reduserer tunge løft som kan være svært fysisk krevende. Oppdrag - ene kan heretter gjøres på en mer smidig måte. Utstyr og funksjoner som jeg bruker ofte, er lett tilgjengelig og sparer meg for en del tunge håndteringer forklarer Jo Roger. En godt utstyrt bil er god å ha når det blir lange dager og netter, og det betyr mye for å kunne håndtere en slik jobb i det lange løp, sier han. Dette er ingen jobb der du følger klokka. Det har hendt at jeg fått i oppdrag å levere en bil på havna i Larvik på lille juleaften, legger han til. Jo Roger Blengsli planlegger å bruke den nye bilen i 7-10 år før den må skiftes ut. I løpet av et år blir det ca 1000 oppdrag og km kjøring med de to bergingsbilene. I tillegg en del kjøring med varebil. For tida er det en del oppdrag med å hente skogsvrak, og det kan være lastebiler i alle størrelser som skal hentes og kjøres til vraking. Ingen oppdrag er like, det gjelder å finne løsninger, sier Jo Roger optimistisk. 3

4 Det er høysesong for vår nye entreprenøravdeling som har base på Skogmo. Vi har oppdrag med vedlikehold av rasteplasser i Indre Namdal, og oppdrag med vedlikehold av uteareal i både Overhalla kommune og Høylandet kommune forteller avdelingsleder Jo Magne Tyl dum. Rasteplassene holdes i orden, med daglig rydding og vask gjennom hele sommeren, etter en fast avtale vi har med Veidekke. Det er et stort geografisk område, ruta går helt fra Øvre Namsskogan til Snåsaheia og østover gjennom Lierne til svenske - grensa. Vi er 4-5 ansatte i avdelingen, og i tillegg til faste avtaler tar vi på oss mange ulike småoppdrag, f.eks. plenklipping, kantslåing og skogrydding. Vi har en del oppdrag for idrettslag og andre lag og foreninger, bl.a. Høylandet idrettslag. Vi tar på oss små transport - Vår nye entreprenøravdeling oppdrag; f.eks utkjøring av hjelpemidler for Overhalla kommune. Når vi nå er etablert på Skogmo, er planen vår å ta på oss flere typer oppdrag for bedriftene, bla. Vakt - mester tjenester. Vi tar gjerne imot hen vendelser og utvikler tjenester i samarbeid med bedriftene. Ta kontakt med avdelingsleder Jo Magne Tyldum, tel: Ny bilpleieavdeling på plass på Skogmo Etter 4 års drift er Bilpleieavdelingen på flyttefot, og har nå flyttet fra leide lokaler i Grong til egne lokaler på Skogmo. Lokalene er ombygd en del og tilpasset til å utføre tjenester innen bilpleie. Næringslivet i Overhalla har ønsket oss hjertelig velkommen, sier avdelingsleder Ivar Leif Kjøglum og har stor tro på at de får mye å gjøre på Skogmo framover. Vi kan tilby utvending og innvendig vask, motorvask, polering, lakkforsegling. Vi tar imot ulike typer biler, personbiler og varebiler, og dessuten tar vi vask av traktor. Reparasjon av tilhengere, utfører vi også, tilføyer Ivar. Tilhengere skal i løpet av 2015 inn til kontroll tilvarende EU-kontroll på biler, og vi kan tilby reparasjon av brems og lys. Interiørvask består bl.a. oppfrisking av interiør og sete - rens som foregår med egen maskin. Polering skjer også maskinelt. Hjulskift tilbyr vi også. Det meste av utstyret har vi fra før, den eneste nye investeringen etter flyttingen er en flyttbar løftebukk, som bidrar til bedre arbeidsstillinger for de ansatte. Vi er pr i dag 3 ansatte, men har mål om å bli 5-6 i løpet av året. Opplæring skjer internt, men i tillegg deltar alle ansatte på kurs ved Scandic Shine i Verdal. Ivar Leif Kjøglum kan fortelle at de har allerede flere faste avtaler med Skogmo-be - drifter, både Amdal Elektro og Johs Blengsli & Sønn har inngått avtale om bilpleie. I tillegg er det flere bilforhandlere i Grong som fortsetter sine avtaler med oss. Faste avtaler er viktig, og det er også en bekreftelse på at arbeidet utføres bra, sier Kjøglum. Pris på tjenestene våre vil variere etter størrelse på bilen. Priseksempel: Motorvask, innvendig vask, utvendig vask: kr Vi ønsker alle gamle og nye kunder velkommen til Bilpleien på Skogmo. Ta kontakt med: Ivar Leif Kjøglum, tel:

5 Betongelementforeningen til Overhalla Årets generalforsamling og studietur for Betongelementforeningen ble arrangert mai, og Overhalla Betongbygg var vertskap for arrangementet. Betongelementforeningen er en selvstendig bransjeforening som har røtter tilbake til 1928, og har i dag 67 hovedmedlemmer fra fab- rikker og entreprenører over hele landet. Det årlige arrangementet for medlem - mene ble i år lag til Nam - dalen og det var et tettpakket program; omvisning på Overhalla Betongbygg og bygg som er levert, havfiske og festmiddag og musikalsk program ledet av Bjarne Brøndbo. Nye medarbeidere: PER ROAR LARSEN, 39 år, har begynt som betongindustriarbeider. Han bor på Snåsa. KRZYSZTOF EUGENIUSZ MAZUR, 51 år, kommer opprinnelig fra Polen, men bor nå i Overhalla. Han jobber som betongindustriarbeider. JANUSZ WOJCHIECH WOZNICKI, 58 år, har begynt som betongindustriarbeider. Han bor nå i Overhalla, men kommer fra Polen. JANCEK ADAM DZIAK, 48 år, jobber som betongindustriarbeider. Jancek er polsk, men har nå bosatt seg i Overhalla. KLAUDIA ANNA BURMAN, 21 år, begynte som betongindustriarbeider i vår. Hun er opprinnelig polsk, men bor i Overhalla. MARI BERGIN 25 år, begynte 1. mai. Mari er utdannet sivilingeniør og har en mastergrad i konstruksjonsteknikk fra NTNU. Hun kommer fra jobb hos Reinertsen. Mari er grong - jente som nå har flyttet hjem igjen. RUNE EIDSHAUG, 43 år, har begynt som betongindustriarbeider. Rune bor i Namsos. PRZEMYSLAW T KAMINSKI, 31 år, opprinnelig fra Polen. Har begynt som betongindustriarbeider og bor nå i Overhalla. PIOTR WITYNSKI, 29 år, betongindustriarbeider som begynte i mai. Han polsk oghar flyttet til Overhalla. GB-entreprenør Vi har mange nye medarbeider som vi ønsker velkommen med på laget: ROBERT GUNDERSEN 58 år, begynte som betongarbeider i februar. Han er sprek pensjonist som har jobbet i forsvaret; kommer fra kontor jobb ved Fellesoperativt Hovedkvarter i Bodø. Ville gjerne være aktiv og fortsette i yrkeslivet, og han synes at overgangen til betongbransjen var en herlig kontrast fra 35 år i forsvaret. Robert er opprinnelig nam daling og har flyttet tilbake etter mange år i Nord- Norge, og bor nå på Ryggahøgda i Overhalla. JESPER ASP 27 år, begynte etter påske og er nå ute på byggeplass som betongarbeider. Han kom fra jobb ved Overhalla Taxi, og har tidligere erfaring fra betongarbeid hos Birger Pedersen i Namsos. Jesper bor på Øysletta i Overhalla. PETTER HÅGENSEN 51 år, har erfaring fra betongarbeid hos Skanska, STIG JØRGEN VIBSTAD 49 år, har tidligere vært slakter og jobbet hos NORTURA, men har nå gått over til betongbransjen. Han har også erfaring som vaktmester. Han startet hos oss etter påske og er for tida med på fjøsprosjekt i Sørli. Stig Jørgen bor på Vibstad i Overhalla. Ny lærling: Sivert Hegland er vår nye lærling, som starter i juni. Han kommer fra Grong. Vi gratulerer med fagbrev til: OVE ANDERS KVÆRNØ har tatt fagbrev i betongfaget og begynner i fast jobb hos oss i juni. GAUTE OPDAHL Har vært lære kandidat og har nylig fått kompe - tansebevis. Han har opparbeidet seg relevant kunnskap og erfaring og har fått fast stilling fra juni. 5

6 GL-bygg er halvveis i prosjektet Sandnessjøen bad og kulturhus, det skal etter planen ferdigstilles juni Det første året har gått med på betongarbeid, det er fra byggestart brukt nærmere 400 tonn med armering og ca 3500m 3 betong er levert. Vi ser for oss å avslutte betongarbeidet i løpet av august mnd. sier prosjekt - leder Stig Olav Barlien. Bygget er på ca 7000m 2 og inneholder et hovedbasseng på 12,5x25m, terapi/plaskebasseng på 7x15 meter samt et boblebad. Kulturhusdelen skal romme kinosal og kulturhussal med et amfi som rommer 400 personer, i tillegg til dette så blir det flere øvingsrom og dramasal Vi har en bygningsmessig hovedentreprise med en kontraktssum på ca 115 mill eksl. mva, vi er i nå 24 egne på prosjektet og planen er å beholde denne bemanningen frem mot jul. Vi er nå i gang med mon te - ring av ytterveggs ele ment - ene, som blir produsert av Overhalla hus. Fagprøver Hele ti av våre medarbeidere har startet på utdanningsløp som privatister og skal ta fagbrev i betongfaget. Helge Vedvik har vært en viktig initiativtaker og fått i gang dette i samråd med Olav Duun vgs. Fagprøven skal gjennomføres høsten Sandnessjøen bad og kulturhus Våre samarbeidspartnere er Prefab betongkonstruksjoner Overhalla betongbygg har levering og montering av prefabrikkerte betong - søyler/ dragere/dekker samt et stupe tårn, kontrakten er på ca 4 mill Stålkonstruksjoner Bygg Con har stålentreprisen, kontraktssum ca 9 mill. Ytterveggselementer Overhalla Hus leverer ca 1200m 2 ytterveggselementer, denne monteringen tar GL-Bygg AS. Lås og beslag Lås og beslag AS Taktekking Trøndelag tak Malerarbeid Interiør-service Helgeland Glassarbeider Profilteam Hamar De som skal ta fagbrevet er: Zbigniew Florczak, Azad Mohammed, Kasprzak Szymon, Majiej Nowak, Simen Sørgård, Tom Freddy Flått, Fredrik Øyen Hopen, Christer Tysland, Jonas Sagmo Lund, (Zydrunas Dalide var ikke tilstede da bildet ble tatt). Våre nye medarbeidere: STOYCHO LOBUTOV 30 år, begynte hos oss 1. mai og skal jobbe med prosjektering. Han kommer fra Bulgaria og har studert ved Univsersitetet i Sofia. Han er utdannet sivilingeniør. Tidligere har han 6 års erfaring fra bedriften Plan 31, en internasjonal bedrift, hvor han jobbet som prosjektingeniør og arbeid med konstruksjon med både stål, betong og tre. Hans interesser er høyteknologi og friluftsliv, spesielt fisking. Stoycho snakker tysk, engelsk og litt norsk i tillegg til bulgarsk. Han bor i Namsos og trives veldig godt etter et par måneder i Norge. TORE NORD- FJELLMARK, 45 år, er vår nye selger som begynte 12. juni. Han har Nord-Norge som sitt marked og har stor tro på en god dialog med mange nordlendinger i tida framover. Tore har solid erfaring fra 20 år ved Nexans i Namsos, og har i de siste årene hatt egen drosjevirksomhet i Overhalla. Han bor på Rygga - høgda med familien, og på fritida går det i jakt og oppfølging av unger som er aktiv i idrett. 6

7 Med politieskorte til Sandnessjøen transporterte vi betongelementer til Sandnessjøen bad og kulturhus. Å transportere et stupetårn i betong fra Skogmo til Sandnessjøen, på en smal E6 er ikke et oppdrag med lettvinte løsninger. Med politi i spissen, gjennomførte vi oppdraget på en sikker måte, trygt for oss og alle andre i trafikken. Vi har bygd ut med ca 200 kvm i tillegg til å ha renovert ca 400 kvm med en total kostnad på ca 11 mill. Dette inkluderer uteområdet og ny vei. De største fordelene er at vi endelig har fått en flott kantine hvor alle ansatte kan samles samtidig både til lunch og allmøter. I tillegg har vi fått lokaler og fasade som står mer i stil med det inntrykket vi ønsker å gi, og det har gitt fornyet energi til alle ansatte. Alle synes at lokalene har blitt svært flotte og tilbakemeldingene fra de ansatte er entydig positive. Utbyggingen har bragt oss enda tettere sammen da vi har fått et naturlig samlingspunkt med plass til alle, samt at det er enda mer stas å ta imot besøkende. 7

8 LEDERN Av Svein Egil Ristad Årets prisvinnere «Skogmomodellen» Jeg tror at vi etter hvert er mange som opplever økende interesse for industri - miljøet på Skogmo, enten det er i møte med kunder, samarbeidspartnere eller politikere og ulike utviklingsaktører. «Alle» forstår at det er smart å samarbeide mer; det øker mulighetene for lykkes med nødvendige endringer i en stadig tøffere konkurransesituasjon. Det har vi etter hvert mange eksempler på. De fleste opplever imidlertid at det er vanskelig å få det til. Spørsmålet til oss blir da - hva det er vi gjør? Studier av åpent samarbeid i byggebransjen viser at det er tre hoveddrivkrefter som er viktige for å lykkes med åpent samarbeid; evne og vilje til læring i den enkelte bedrift, graden av felles holdninger og målsettinger og aller viktigst at det finnes nettverkspådrivere. Tilsvarende vil man nok finne innenfor andre bransjer, og for samarbeid på tvers av ulike bransjer. Det unike med samarbeidet vårt er at vi har fokus på, og jobber aktivt med alle tre drivkreftene samtidig. Evne og viljen til læring har vi påvirket gjennom aktiv felles satsing på kompetanseutvikling Felles målsettinger har vi utviklet gjennom strategi og utviklingsprosesser hvor alle bedriftene har bidratt. Ikke minst har Skogmo Industripark fått mandat til å være pådriver og aktiv deltakende i prosesser og prosjekter som er nødvendige for å utvikle samarbeidet. Til sammen blir dette noe jeg velger å kalle «Skogmomodellen». Den inneholder de viktigste ingrediensene som skal til for å utvikle et mer åpent samarbeid bedrifter imellom. Skal vi lykkes med å utvikle samarbeidet, og skape resultater framover, er det disse drivkreftene vi må fokusere på. Vi er nå i gang med en ny felles strategiprosess for å stake ut nye felles mål framover. «Vi må driv likar» - dette sitatet fra nytilsatt daglig leder Tor Erling Inderdal i Johs Blengsli & Sønn AS kan stå som en god oppsummering fra diskusjonene vi har hatt så langt. Det peker framover, samtidig som det uttrykker felles vilje til utvikling. Det lover godt for framtiden. God sommer! For tredje gang har Skogmo Industripark hatt sin årlige prisutdeling. Prisen for Årets Medarbeider gikk til Jogeir Barlien som gjennom mange år har bidratt til mye positivt både til kunder, samarbeidspart nere og sine ansatte. Juryen mener han er et godt forbilde for mange og er imponert over hans innsats. Årets Bedrift ble Overhalla Betongbygg, og de har siste året utmerket seg med nytenkning, engasjement og mot. De har hatt en kraftig vekst og er en inspirasjonskilde for mange. Prisvinnerne fikk et bilde, tegnet for anledningen, av Knut Høihjelle. Prisutdelingen fant sted da bedriftene i Skogmo Industripark var på Overhalla Betongbygg på bedriftsbesøk og fikk presentasjon av bedriftens arbeid med LEAN. Omkring 30 ledere fra bedriftene deltok på dette kveldsarrangementet som ble avrundet med middag og golfaktivitet. Gipling Supertorsdag 5. juni inviterte de to bedriftene til Super-torsdag, med utvidet åpnings tid og spesial - tilbud for ansatte i bedriftene på Skogmo. Namdal Maskinsenter hadde demon strasjon og gode til bud på gressklippere. Hos Bygg makker var det bl.a. gode tilbud, samt råd og veiledning om hagemøbler og maling. Repre sen tanter fra både Talgø/ Møre Tre og Beckers, leverandører av henholdsvis hagemøbler og mal- Guri Hegge, telefon: Svein Egil Ristad, telefon: Inger Kvitvang fra PHARMAQ på Supertorsdag-handel. ing, var tilstede. Byggmakker serverte grillmat i som merværet. God stemning og handleglade og fornøyde kunder begge steder. E-post: E-post:

NR 2 JULI 2015 INTERNNYTT fra Skogmo Industripark AS

NR 2 JULI 2015 INTERNNYTT fra Skogmo Industripark AS NR 2 JULI 2015 INTERNNYTT fra Skogmo Industripark AS Skogmo Industripark er et aktivt industrimiljø i Nord-Trøndelag og består av 33 bedrifter med over 450 ansatte. Omsetning i bedriftene i 2014 var nær

Detaljer

Ny bedrift i Skogmo Industripark

Ny bedrift i Skogmo Industripark SI-NYTT Ny bedrift i Skogmo Industripark NR 1 MARS 2015 INTERNNYTT fra Skogmo Industripark AS God Påske! Skogmo Industripark er et aktivt industrimiljø i Nord-Trøndelag og består av 30 bedrifter med over

Detaljer

bedrifter i utvikling

bedrifter i utvikling bedrifter i utvikling Kjære leser I dette magasinet kan du lese om bedrifter og et miljø som satser aktivt på å utvikle seg videre. Vi lever i en verden der endringene er større og skjer raskere enn noen

Detaljer

Attraktivt å besøke Skogmo Industripark

Attraktivt å besøke Skogmo Industripark SI-NYTT Attraktivt å besøke Skogmo Industripark NR 4 DESEMBER 2014 INTERNNYTT fra Skogmo Industripark AS Skogmo Industripark er et aktivt industrimiljø i Nord-Trøndelag og består av 30 bedrifter med over

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

on site God sommer! Einar Skjellevik takker for seg! s 14 Fornøyd kunde på Mongstad s 16 Nr. 6 Juli 2009 2. årgang

on site God sommer! Einar Skjellevik takker for seg! s 14 Fornøyd kunde på Mongstad s 16 Nr. 6 Juli 2009 2. årgang on site Nr. 6 Juli 2009 2. årgang God sommer! Einar Skjellevik takker for seg! s 14 Fornøyd kunde på Mongstad s 16 Jan Inge Johnsen, redaktør og HSEQ manager Redaksjonen vil takke for alle tips og innlegg

Detaljer

Refleks. Mesta- sjefen NR.4-2008. Side 4-5. SIDE 18-19 - Tapene må bort

Refleks. Mesta- sjefen NR.4-2008. Side 4-5. SIDE 18-19 - Tapene må bort Refleks 4 - November 2008 1 - Vi må bli tøffere og slå ned på HMSbrudd. Det er ikke frivillig å følge regelverket, sier KHMS-sjef Bjørn Bakke. Nye traineer s 14-15 NR.4-2008 Ga bånn gass s 6-7 Med Geo

Detaljer

fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014

fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014 fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014 01 Med Marius på jobb side 6-7 Til og med klærne er bra i Fleksi, sier Marius Woyciechowski. For tiden jobber han som fasademøntør på Tasta. Klare

Detaljer

Bygger Europas fineste skole

Bygger Europas fineste skole 4 Vinn-vinn på Nøtterøy 7 Kristin Halvorsen redningskvinnen? 8 Bygger Europas fineste skole 15 Tungt engasjement i Glomfjord Kundemagasin Nr 1_2009 Bygger Europas fineste skole INNHOLD LØSNINGER 08 07

Detaljer

Fotoreportasje: Søstrene Linda og Monica jobber som asfaltleggere i Peab

Fotoreportasje: Søstrene Linda og Monica jobber som asfaltleggere i Peab Peabnytt Nr. 2 Juni 2012 Hovedtema Rekruttering Reportasje Anlegg på rett spor Portrettet Synnøve Helland Ovesen Fotoreportasje: Søstrene Linda og Monica jobber som asfaltleggere i Peab Redaksjonen Nettverksrekruttering

Detaljer

er in igjen Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 6. Våren 2005 Jens Stoltenberg: Større frihet med akademisk utdanning

er in igjen Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 6. Våren 2005 Jens Stoltenberg: Større frihet med akademisk utdanning Læreryrket er in igjen Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 6. Våren 2005 Jens Stoltenberg: Større frihet med akademisk utdanning Nyutdannet akademiker: Hvilken kompetanse har

Detaljer

Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 01/2012

Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 01/2012 Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 01/2012 Innledning Illustrasjonsbilde: Fra prosjektet Arneberg Hage. 2 Innledning Forutsigbar og lønnsom Året vi har lagt bak oss endte med røde regnskapstall, noe

Detaljer

BYGGCAMP15 VI TRENGER DEG! BYGGCAMP

BYGGCAMP15 VI TRENGER DEG! BYGGCAMP BYGGCAMP15 VI TRENGER DEG! BYGGCAMP forteller deg hvorfor! MELD DEG PÅ du vil ikke angre! markedsavdelingen reklamebyrå TRYGG FRAMTID OG FAGLIG UTVIKLING JOBB I EN AV LANDETS STØRSTE HÅNDVERKSBEDRIFTER

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008 Relasjon Produktivitet Vi har en periode bak oss med gode resultat og et godt marked. Det kan se ut om at markedet vi nå går inn i er mer usikkert, og da er vår egen

Detaljer

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet Nr.39 2011 Årgang ONGAREN 16 Informasjonsblad fra Risa Konsernet Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34 Rongaren Nr.39 2011 1 INNHOLD

Detaljer

AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE

AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE Akademiet er i dag norges største private videregående skole med mer enn 2200 elever fordelt

Detaljer

REMA-SKOLEN PÅ LADEVOLLEN s. 5 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING HJERLEID TIL DOVRE FALLER 23 VI VIL JOBBE MED MAT! 33 RESTAURERER SYNAGOGE 43

REMA-SKOLEN PÅ LADEVOLLEN s. 5 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING HJERLEID TIL DOVRE FALLER 23 VI VIL JOBBE MED MAT! 33 RESTAURERER SYNAGOGE 43 NR. 3 - SEPTEMBER 2014 - ÅRGANG 58 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING REMA-SKOLEN PÅ LADEVOLLEN s. 5 HJERLEID TIL DOVRE FALLER 23 VI VIL JOBBE MED MAT! 33 RESTAURERER SYNAGOGE 43 INNHOLD Om prevensjon... 3 Fødte

Detaljer

Møte fredag den 21. oktober 2011 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte fredag den 21. oktober 2011 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 21. okt. Interpellasjon fra repr. Tingelstad Wøien om å gjennomgå strukturen i fagopplæringen med sikte på Møte fredag den 21. oktober 2011 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring TS-nytt 91 Fokus Mars 2009 Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring Brøyten i granitt - vårt nye landemerke TS-nytt

Detaljer

250 par skal fylles!

250 par skal fylles! 250 par skal fylles! 250 nye medarbeidere til agder energi Agder Energi AS Sentralbord: +47 38 60 70 00 Telefaks: +47 38 60 70 01 E-post: firmapost@ae.no www.ae.no Postadresse: Serviceboks 603, 4606 Kristiansand

Detaljer

Refleks. Mesta Industri NR.4-2010. SIDE 4 Framgang i 2. kvartal

Refleks. Mesta Industri NR.4-2010. SIDE 4 Framgang i 2. kvartal Refleks 4 - September 2010 1 Egne logoer s 14-15 NR.4-2010 Uten klem s 10-11 I Bergen ig jen s 8-9 Refleks Internavis for Mesta-konsernet Totalleverandør av sikker vei 8. ÅRGANG Mesta Industri Mesta Asfalt

Detaljer

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon #02 2012 Magasinet for Skanska-ansatte Relasjon Back in Black Det begynner å bli noen måneder siden jeg flyttet over kjølen, og jeg kan med hånden på hjertet si at så langt trives jeg veldig godt både

Detaljer

Evaluering av Samplan

Evaluering av Samplan Trine Monica Myrvold Evaluering av Samplan Evaluering av Samplan Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2014:8 Boligbygging i storbyene virkemidler og handlingsrom NIBR-rapport 2014:3 Folkehelse og

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

Peab bygger ny E6 i Trøndelag

Peab bygger ny E6 i Trøndelag Peabnytt Nr. 4 Desember 2012 Nyheter Landsavtale med IKEA Tema Internhandel Fotoreportasjen Sollistrand Allé i Horten Peab bygger ny E6 i Trøndelag Portrettet Spanjolen Lluis Martorell byttet ut sollys

Detaljer

Spreke vb-syklister! God VB-profilering på Midnattsolrittet og Nordsjørittet

Spreke vb-syklister! God VB-profilering på Midnattsolrittet og Nordsjørittet VBnytt Spreke vb-syklister! God VB-profilering på Midnattsolrittet og Nordsjørittet Satser på lærlingene Regionale samlinger oppdrag for Sydvaranger Gruve AS Energigjenvinning på Forus Stuenes skole Styrets

Detaljer

Malm LANSERING AV NY TMS INVESTERER I PRESISJON MARIA OG KAREN: HAR DET STRÅLENDE I PRODUKSJONEN NR 1 2014

Malm LANSERING AV NY TMS INVESTERER I PRESISJON MARIA OG KAREN: HAR DET STRÅLENDE I PRODUKSJONEN NR 1 2014 Malm NR 1 2014 MARIA OG KAREN: HAR DET STRÅLENDE I PRODUKSJONEN LANSERING AV NY TMS INVESTERER I PRESISJON 1 LANSERER NY TMS Oppgraderingen av TMS en er et ledd i en større satsing på egne produkter. LEDER

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer