Årsberetning Fra landsfinalen i Sjakk i skolen USFs 37. årsmøte, OSS lokaler, Bogstadveien 30, Oslo, søndag 11. mai

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2013. Fra landsfinalen i Sjakk i skolen 2013. USFs 37. årsmøte, OSS lokaler, Bogstadveien 30, Oslo, søndag 11. mai"

Transkript

1 Årsberetning 2013 Fra landsfinalen i Sjakk i skolen 2013 USFs 37. årsmøte, OSS lokaler, Bogstadveien 30, Oslo, søndag 11. mai 1

2 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 Forbundsstyrets beretning... 4 Innledning... 4 Styrets arbeid... 4 Organisasjon... 5 Årsmøtevalgte styrer og komitéer... 5 Utvalg og komitéer utnevnt av styret... 6 Administrasjon... 6 Arbeidsmiljø og likestilling... 6 Ytre miljø... 6 Samarbeid med andre... 7 Norges Sjakkforbund... 7 Nordisk Sjakkforbund... 7 Landslagskamper... 7 NTG... 7 Fordelingsutvalget... 8 LNU... 8 Hedersbevisninger... 8 Økonomi... 8 Medlemsoversikt... 9 Sportslig aktivitet USFs turneringer Nordiske turneringer Verdens- og Europamesterskap Andre turneringer BGP/UGP Annen aktivitet Kurs Førsteraden

3 USFs landslagsgrupper Hypersys Landslagssamlingene Undervisningsmateriale Sjakktuelt BGP/UGP-sesongen Signering av styrets beretning Sjakk i skolen Jenteutvalgets beretning Resultatregnskap Noter til resultatregnskapet Balanseregnskap Noter til balanseregnskapet Regnskap Sjakk i skolen Fondsregnskap Norsk Sjakkfond USFs reisefordelingsfond Referat fra 36. årsmøte Revisjonsrapport

4 Forbundsstyrets beretning Innledning 2013 går vel inn i den norske historien som året hvor sjakk fikk flere TV-tittere enn både fotball og langrenn. Dette takket være den fantastiske innsatsen til Magnus Carlsen. USF vil med dette gratulere Magnus med VM-tittelen! Ellers har 2013 vært et godt år for USF, med et igjen stigende antall medlemmer og mange flotte turneringer. En turnering som hadde veldig mange motiverte barn var Landsfinalen for Sjakk i Skolen. Her deltok skoler fra alle deler av landet, og det stilte totalt 339 flotte sjakkbarn i tillegg til lærere og foreldre. USF deltok med en stor delegasjon i EM for ungdom i Budva, Montenegro, og her fikk vi en flott bronse ved Aryan Tari. Gratulerer så mye! Veksten i hele landet, samt alle klubber og frivillige som jobber for sjakken er fantastisk å se ser ut til å bli nok et flott sjakk-år, med et OL i Tromsø som et naturlig høydepunkt. Da gjenstår det bare å takke alle barna og frivillige/klubber med innsatsen og glede seg til nye Sjakk Matt! Styrets arbeid Arbeidet i styret har fungert godt. Det har vært 6 møter og en del utvalgsmøter. Fokuset har vært mye på hvordan vi kan jobbe mer effektivt og målrettet ut mot klubber og medlemmer. En konkret sak det har vært jobbet mye med i samarbeid med Sjakkontoret er gjennomføring av EM og VM for ungdom. Det var en stor endring å stille med flere spillere i alle klasser, noe som har medført nesten 50 personer på begge mesterskap. VM ble et bevis på at rutinene begynner å sette seg og det at vi fikk drakter til alle spillerne var en kjempebonus! Det har også blitt påbegynt et strategiarbeid for å sette langsiktige mål innenfor medlemsarbeid, undervisning, turneringer og økonomistyring. Dette arbeidet anbefales videreført i Fokuset på økonomi har fortsatt å gitt gode resultater. USF har nå god kontroll og en sunn økonomi. Tusen takk til alle styrets medlemmer og bidraget som er gitt på alle nivå. 4

5 Organisasjon Årsmøtevalgte styrer og komitéer I perioden fra årsmøtet i Oslo 14. april 2012 og fram til årsmøtet i Oslo 14. april 2013, var de valgte styremedlemmene følgende: Forbundsstyret: Espen Andersen (leder, Moss SKU), Elise Forså (nestleder, Tromsø SKU), Leif Kjøita (økonomiansvarlig, 1911U), Johannes L. Kvisla (turneringssjef, 1911U), Marianne Lund (styremedlem, Tromsø SKU), Odin Blikra Vea (styremedlem, Stavanger SKU), Line Jin Jørgensen (styremedlem, Stavanger SKU), Tor Skaslien (1. varamedlem, Tiger Usk), Øystein Brekke (2. varamedlem, Modum SKU) Etter valgene på årsmøtet i Oslo søndag 14. april 2013 ble sammensetningen av styrer og komitéer som følger: Forbundsstyret Leder, 1 år: Eirik Næss, Tiger USK Nestleder, 2 år: Carsten Beer Jacobsen, Stavanger SKU Økonomiansvarlig, 2 år Tone Namtvedt, OSSU Turneringssjef, 2 år (ikke på valg): Johannes L. Kvisla, 1911U Styremedlem 2 år (ikke på valg): Marianne Lund, Tromsø SKU Styremedlem 2 år: Elise Forså, Tromsø SKU Styremedlem 2 år (ikke på valg): Line Holen, Sørum SKU Styremedlem 1 år: Benjamin Arvola, Tromsø SKU (Går inn for Odin Blikra Vea) 1. Varamedlem, 1 år: Nicolai Getz, OSSU 2. Varamedlem, 1 år: Tor Skaslien, Tiger SKU Revisorer Revisor: Arne-Birger Lund, Nordstrand SKU Varerevisor: Øyvind Bentsen, 1911U Revisor: Henrik Wrangell, OSS Vararevisor: Ole Kristian Førrisdahl, Sarpsborg Valgkomité Leder: Truls Jørgensen, Kragerø SKU Medlem: Espen Andersen, Moss SKU Medlem: Lasse Ø. Løvik, Stavanger SKU 5

6 USFs reisefordelingsfond Leder: Stein Jensen, Kila Skolelag Medlem: Jørund Greibrokk, Alta SKU Medlem: Lena Halvorsen, Tromsø SKU Disiplinærutvalget Leder: Gunnar Lie, Brattås USK Medlem: Torstein Bae, 1911 U Medlem: Egil Arne Standal, Volda Ørsta SLU Utvalg og komitéer utnevnt av styret Uttakingskomitéen Leder: Johannes L. Kvisla, 1911 U Medlem: Joachim B. Nielsen, Bergens SKU Medlem: Jørund Greibrokk, Alta SKU Jenteutvalget Leder: Vibeke E. Grønn, OSS Medlem: Jørund Greibrokk, Alta SKU Medlem: Kjersti Rødsmoen, OSS Administrasjon I 2013 så administrasjonen på Sjakkontoret ut som følger: USF: Dag Danielsen, generalsekretær, 60 % stilling, Seán Erik Scully, medlemssekretær 20 % stilling t.o.m. juli. Iris Aasen Brecke, konstituert generalsekretær 100 % stilling t.o.m. 31. juli, administrasjonssekretær 90 % stilling f.o.m. 1. august. NSF: Liv Mette Harboe, generalsekretær/medlemssekretær (100 % stilling) Sjakk i skolen: Kai Becher, prosjektleder (100 % stilling) t.o.m. 30. juni Arbeidsmiljø og likestilling Generalsekretæren var sykemeldt fra og med august 2012 til og med 31. juli Ellers var sykefraværet lavt, og det har ikke forekommet skader eller ulykker. Styret vurderer arbeidsmiljøet som tilfredsstillende, men vil vurdere tiltak fortløpende ved behov for eventuelle forbedringer. Styret etter årsmøtet 2013 besto av fire kvinner og fire menn. Ved årets utgang var det ansatt en kvinne og en mann i Ungdommens Sjakkforbund. Styret mener at det ikke er nødvendig å iverksette tiltak for å forhindre forskjellsbehandling i strid med Lov om likestilling mellom kjønnene. Ytre miljø USFs virksomhet påvirker det ytre miljøet i svært liten grad. 6

7 Samarbeid med andre Norges Sjakkforbund Samarbeidet mellom NSF og USF har fortsatt framover i Vi fikk gjennomført Sjakk i Skolen, men har ikke hatt andre samarbeidsprosjekter. På slutten av 2013 har det vært et par samarbeidsmøter med ledere/nestledere, hvor ytterligere samarbeid er på dagsorden vil nok vise et enda tettere samarbeid framover. Vi vil med dette ønske NSF lykke til med OL 2014 og takke for året som har gått! Nordisk Sjakkforbund Espen Andersen, USFs leder frem til årsmøtet 2013, har vært leder i Nordisk Skolesjakkomité i perioden. Det ble avholdt møte under Nordisk individuelt på Island. Norge arrangerte Nordisk for Ungdomsskolelag, og USF vil takke den lokale arrangøren i Hokksund for gjennomføringen av turneringen. Landslagskamper Det ble ikke spilt landslagskamper i NTG Sjakklinjen ved NTG har i en årrekke vært en bærebjelke i hevingen av nivået i norsk toppsjakk. Den sportslige fremgangen blant unge norske spillere kan i stor grad tilskrives aktiviteten ved NTG. En rekke av landets unge, lovende spillere har gått på sjakklinjen ved NTG, og har utviklet mye av sine ferdigheter som følge av dette. Skolen arrangerer landslagssamlinger for barn og unge, og gjør en betydelig innsats i utdanningen av sjakkfaglig kompetanse på den administrative og organisatoriske siden. USF takker NTG og leder av sjakklinjen, Simen Agdestein, for samarbeidet så langt, og ser fram til videre samarbeid i framtiden. 7

8 Fordelingsutvalget Fordelingsutvalget forvalter driftsstøtten fra Barne- og likestillingsdepartementet til barne- og ungdomsorganisasjoner. I 2013 mottok USF kr Støtten beregnes på grunnlag av medlemstall, antall lokallag, kurs, styresammensetning og internasjonal aktivitet, og er helt nødvendig for at USF skal kunne opprettholde nåværende aktivitetsnivå. LNU USF fikk også i 2013 frifondsmidler fra LNU. Disse midlene fordeles videre til lokallagene som grunnstøtte/oppstartstøtte, BGP-støtte, NM-støtte og prosjektstøtte. USF anser LNU som en av sine viktigste samarbeidspartnere. Offentliggjøres på årsmøtet. Hedersbevisninger Økonomi I 2013 hadde USF som i 2012 et budsjett som var i balanse. Det regnskapsmessige underskuddet i 2013 forklares av at varelageret sank i verdi, samt andre faktorer som gjelder Sjakk i skolen. Dette er momenter som ble holdt utenfor USFs justerte budsjett for Om man ser på USFs drift i 2013, sett bort i fra poster som gjelder Sjakk i skolen, er resultatet positivt i forhold til budsjettert forbruk. Det skyldes blant annet merinntekter i forhold til budsjett i forbindelse med offentlig støtte og momskompensasjon, men også lavere personalkostander enn budsjettert grunnet generalsekretærens langtidssykemelding. Det kan også nevnes at kostandene til tillitsvalgte, Jenteutvalget og IKT var lavere enn budsjettert i USF har dermed ikke hatt de samme likviditetsutfordringene i 2013 som i Grunnet blant annet lavt medlemstall og styresammensetningen i 2012 vil USF få noe redusert offentlig støtte i

9 Medlemsoversikt Medlemsoversikt for Ungdommens Sjakkforbund Per Akershus Sku Møre og Romsdal Sku Sogn og Fjordane Sku Asker Sku 182 Sandane Sku 0 Skedsmokorset Sku 0 Averøya SSU 6 Sogn og Fjordane Sku 0 Bærum Sku 24 Kristiansund Sjakklubbs Ungdom 69 Dragulf Usk 164 Dalabrekka SKU 23 Follo Sfu 10 Frei SKU 9 Sørum Sjakklubb Ungdom 11 Aalesund Slu 4 Strømmen Sku 13 Volda Ørsta Slu 11 Nittedal Sku 35 Møre og Romsdal Sku 122 Lørenskog Sku 2 Setskog Usk 8 Akershus Sku 449 Buskerud Sku Gjøvik Sku 6 Harstad SKU 20 Lillehammer Slu 6 Narvik SKU 10 Oppland Sku 12 Tromsø Sku 89 Drammens Sku 68 Troms og NN Sku 119 Modum Sku 18 Tyristrand SK 14 Veien SSK 15 Oslo BSK 500 Konnerud Sku 33 Oslo Schakselskap Ungdom 38 Buskerud Sku 148 SK av 1911 U 445 Klyve SK 31 Finnmark Sku Nordstrand SKU 360 Geitebukken Usk 22 Tiger Usk 304 Kragerø Sku 16 Lindern Sk 0 Brattås Usk 0 Kampen Sku 22 Telemark Sku 69 Alta Sku 39 Vålerenga Sku 7 Vadsø Sku 12 Akademisk Sjakklubbs Ungdom 10 Trøndelag Sku Finnmark Sku 51 Oslo Su 1686 Ørland Sjakklubb 16 Hedmark Sku Sjakknuseren 13 Byåsen SK 20 Gullkongen SK 7 Trondheim Sfu 22 Steinkjer Usl 12 Frosta Bsk 9 Hell Bsk 0 Hamar Sku 29 Stavanger Sku 264 Elefantene sjakkakademi 9 Nord-Odal Sku 7 Smeaheia SS 67 Trøndelag Sku 108 Hedmark Sku 36 Hå Ss 40 SjakkMatt United 14 Hordaland Bus Sevland Sku 36 Vest-Agder Sku Sandved Ssk 26 Søråshøgda Skolesjakklubb 17 Figgjo Bsk 0 Kristiansand Sku 49 Bergens Schakklubs Ungdom 167 Randaberg Sku 13 Vest-Agder Sku 49 Fana Sku 29 Engelsvoll Ss 7 Sotra SKU 12 Sandnes Usk 6 Østfold Sku Masfjorden Sku 23 Rogaland SSU 473 Hordaland Bus 248 Sarpsborg Sku 0 Fredrikstad Fus 25 Moss Sku 35 Vestfold Sku Sum totalt: 3671 Østfold Sku 60 Holmestrand SK Junior 18 Tjodalyng Bsk 0 Caissas ungdom 18 Larvik Sjakklubbs Ungdom 5 Vestfold Sku 41 Oppland Sku Oslo Su Rogaland SSU Troms og N.Norland Sku Telemark Sku 9

10 10

11 NM for jenter februar, arrangert av Bergens SKU 39 deltagere, 6 runder Sportslig aktivitet USFs turneringer Mikroputt: 1: Linnea G Tryggestad, Nordstrand SKU 5 2: Eva Skaslien, Tiger USK 3 3: Amanda H. Sellevaag, Tiger USK 3 4: Live J Skigelstrand, Stavanger SKU 3 5: Tia S Olavsen, Tiger USK 2 6: Sigrid E Haaland, Dragulf USk 0,5 Miniputt: 1: Maria Næss, Tiger USK 5 2: Ingrid Skaslien, Tiger USK 4,5 3: Amalie I. Merkesvik, Bergens SKU 4 4: Sheroni Amarapala, Strømmen SKU 4 5: Ingrid J. Kvamme, Bergens SKU 3 6: Emilie M M Hillesund, Søråshøgda SSK 3 7: Maria Greibrokk, Alta SKU 2,5 8: Polina Bronder, Tiger USK 2,5 9: Ina Hammersvik, Alta SKU 2,5 10: Katarina Grønvoll, Bergens SKU 0,5 Lilleputt: 1: Eva Ressel, England 6 2: Sara Næss, Tiger USK 4 3: Regine Forså, Tromsø SKU 3,5 4: Anna Purvis, England 3,5 5: Ingrid A. Greibrokk, Alta SKU 3,5 6: Elise S Jacobsen, Tromsø SKU 3 7: Maria Skaslien, Tiger USK 3 8: Helene Lorem, Tromsø SKU 1,5 9: Ida S. Andreassen, Tromsø SKU 1,5 10: Stina B Henriksen, Tromsø SKU 0,5 Kadett: 1: Monika Machlik, Tromsø SKU 4 2: Edit Machlik, Tromsø SKU 3,5 3: Marte B. Kyrkjebø, Stavanger SKU 3,5 4: Jennifer Neil, England 3,5 5: Maud Rødsmoen, OSSU 3,5 6: Hanna B. Kyrkjebø, Stavanger SKU 3 7: Eleanor Hapeshi, England 3 8: Caroline B. Jacobsen, Stavanger SKU 2 Ungdom: 1: Line Jin Jørgensen, Stavanger SKU 6 2: Elise Forså, Tromsø SKU 3,5 3: Erle A. M. Hansen, Kristiansand SKU 3 4: Phoebe A Price, England 2,5 5: Ramona Grotle, Sotra SKU 1 11

12 NM for Skolelag april, Stavanger SKU 35 barneskolelag, 8 ungdomsskolelag Ungdomsskolelag: 1: Blokkhaugen, Hordaland BUS 1 11 På vinnerlaget: Mathias Sætre, Matias Birkeland, Adrian Hotland og Skjalg Eide Hodneland 2: Hokksund Ungdomsskole, Buskerud SKU 9 3: Kannik, Rogaland SSU 7 5: Kristianslyst, Rogaland SSU 7 6: St. Sunniva skole, Oslo SU 6 7: Grevlingen, Østfold SU 3 8: BISS, Rogaland SSU 0 Barneskolelag: 1: Lassa Tigers, Rogaland SSU 13 Aleksander Fossan, Benjamin Fossan, Lucas Ranaldi og Sverre Skjølingstad. 2: Korsvoll Skole, Oslo SU 11 3: Kringsjå Skole, Oslo SU 10 4: Høyenhall, Oslo SU 10 5: Lassa Vikings, Rogaland SSU 10 6: Lassa Eagles, Rogaland SSU 9 7: Sunde Barneskole, Rogaland SSU 9 8: Vedavågen, Rogaland SSU 9 9: Karl Johans Minne Skole, Vest-Agder SU 9 10: Grefsen løpere, Oslo SU 8 NM for ungdomslag mars, Tiger USK og Nordstrand SKU 178 spillere fordelt på 38 lag deltok Junior: 1: The Tromsø Kings, Troms og N.N. 10 På vinnerlaget: Benjaminn Arvola, Håvard M Skagseth, Elise Forså, Jon Machlik, Lasse E Bjørn. 2: Alta, Finnmark SU 8 3: Stavanger, Rogaland SSU 6 4: OSS 1, Oslo SU 4 5: Bergens 1, Hordaland BUS 2 6: Strømmen SKU, Akershus SU 0 Ungdom: 1: OSS 2, Oslo SU 11 På vinnerlaget: Martin B Østby, Ulrik Olsen, Eskil E Grønn, Odin Nikolai Heier, Shaun Ondo 2: Stavanger Kings & Queens, Rogaland SSU 10 3: Nordstrand 1, Oslo SU 9 4: Alta Midnattsolgjengen, Finnmark SU 7 5: 1911U-1, Oslo SU 7 6: Stavanger Rising Stars, Rogaland SSU 7 7: The Tromsø Queens, Troms og N.N. SU 6 8: Modum 1, Buskerud SU 6 9: Tiger U, Oslo SU 6 10: The Tromsø Rooks, Troms og N.N. 6 1 Klassen for ungdomsskoler ble vunnet av «Stavanger Mix» med 13 poeng, men ettersom dette var et blandet lag med spillere fra flere skoler kunne de ikke bli norgesmestre. 12

13 Barn: 1: Nordstrand 3, Oslo SU 12 På vinnerlaget: Daniel Nordquelle, Thyra Kvendseth, Ulrikke Langvik, Linnea G Tryggestad, Halvor Leira. 2: Stavanger SKU, Rogaland SSU 8 3: 1911U-3, Oslo SU 8 4: Tiger M, Oslo SU 8 5: Bergens 2, Hordaland BUS 7 6: Tiger G, Oslo SU 7 7: The Tromsø Knights, Troms og N.N. 6 8: Alta Nordlysgjengen, Finnmark SU 6 9: Moss SKU, Østfold SU 6 10: Nordstrand 4, Oslo SU 6 KM for skolelag Sjakkontoret har mottatt følgende resultater: Akershus: Barneskoler (6 lag deltok) 1: Jong Sf3 Ungdomsskoler 1: Grevlingen Oslo: Barneskoler (14 lag deltok +6 mix-lag) 1: Kringsjå Konger 2: Korvoll Konger 3: Grefsen Skole 13

14 KM for ungdom Sjakkontoret har mottatt følgende resultater: Akershus, 21 deltagere A: Silje M Roen, Setskog USK B: Sherington Amarapala, Strømmen SKU C: Dag Einar B Nord, Nittedal SKU E: Andreas Salvesen, Dragulf USK G: Anders Ivan Stein, Nittedal SKU Buskerud, 26 deltagere B+C: Kjell Håkon Lien, Tyristrand SK D+E+F+G: Abdulla Al-Kanany, Modum SKU Hedmark, 17 deltagere A+B+C+D+E: Marius Eriksen, Nord-Odal SKU F+G+NYB: Johannes Reigstad, Hamar SSU Hordaland, 36 deltagere A+B: Jonatan M Andersen, Bergens SKU C+D+E: Mikael Takle, Bergens SKU F: Olav Brattetveit, Bergens SKU G: Torbjørn K Hystad, Søråshøgda SKU Oslo, 126 deltagere A: Henrik Storesund, OSSU B: Maud Rødsmoen, OSSU C: Eivind Olav Risting, 1911U D: Sigurd K. Huse, Nordstrand SKU E: Daniel Nordquelle, Nordstrand SKU F: Isak Sjøberg, Nordstrand SKU G: Ishildur Ulva Ådnedottir, Tiger USK H: Ole-Christian B Kran, OSSU Trøndelag, 22 deltagere A+B+C+D: Eivind Bruaset, Trondheim SFU E+F: Bernt Magnus Myraunet, Frosta BSK G+H: Kasper Johansen Sandø, Trondheim SFU Rogaland, 136 deltagere A: Fredrik Beer Jacobsen, Stavanger SKU B: Alseit Kizatbay, Stavanger SKU C: Benjamin Fossan, Stavanger SKU D: Ole Andre Seglem, Sevland SKU E: Aleksander Fossan, Stavanger SKU F: Bård Kydland, Hå SS G: David Nesse, Smeaheia SS Østfold, 12 deltagere E+F: Tobias L Nilsen, Moss SKU G+H: Kjell Erik Ngo Troms og Nordre Nordland, 14 deltagere C+D+E+F+G: Dario Kristensen, Harstad SKU Møre og Romsdal, 14 deltagere A+B: Vegard Simensen, Kristiansund SKU C+D+E+F: Espen Haltvik Bakke, Kristiansund SKU NM for Ungdom 2013 Rica Hotel Hamar, november, Arrangert av Hamar SSU 278 deltagere, 7 runder Gruppe A, 21 deltagere 1: Stian Johansen, Alta SKU 5,5 2: Elise Forså, Tromsø SKU 5 3: Henrik Storesund, OSSU 5 4: Håkon N Nordstrøm, Bergens SKU 5 5: Erlend Mikalsen, Alta SKU 5 6: Ødøn Toth Engegård, Harstad SKU 5 7: Eivind Aartun, Stavanger SKU 4 8: Sigve Hølleland, Masfjorden SKU 3,5 9: Line Jin Jørgensen, Stavanger SKU 3,5 10: Fredrik Beer Jacobsen, Stavanger SKU 3,5 Gruppe B, 26 deltagere 1: Johan-S. Christiansen, Vålerenga SKU 6,5 14

15 2: Henrik Ø Løbersli, Kristianssund SKU 5 3: Kjell Håkon Lien, Tyristrand SKU 5 4: Mathias Sætre, Bergens SKU 5 5: Martin Nilsen, Stavanger SKU 4,5 6: Kjetil Andås, Masfjorden SKU 4,5 7: Marte B Kyrkjebø, Stavanger SKU 4,5 8: Hanna B Kyrkjebø, Stavanger SKU 4,5 9: Lasse E Bjørn, Tromsø SKU 4 10: Alseit Kizatbay, Stavanger SKU 4 Gruppe C, 62 deltagere 1: Sebastian Mihajlov, OSSU 6,5 2: Eivind X Djurhuus, Nordstrand SKU 6 3: Sondre Merkesvik, Bergens SKU 5,5 4: Johannes Haug, Nordstrand SKU 5,5 5: Ulrik Olsen, OSSU 5,5 6: Trygve Dahl, Hell BSK 5,5 7: Benjamin Haldorsen, Bergens SKU 5 8: Eivind Olav Risting, 1911U 5 9: Cornelius Kvendseth, Nordstrand SKU5 10: Shaun Ondo, OSSU 5 Gruppe D, 26 deltagere 1: Daniel Nordquelle, Nordstrand SKU 7 2: Andreas Tryggestad, Nordstrand SKU 6 3: Eivind Bruaset, Trondheim SFU 5 4: Even Elias Yuan Hem, 1911U 4,5 5: Eirik S Enersen, Bærum SSU 4,5 6: Aleksander Fossan, Stavanger SKU 4 7: Aleksander Lindbøl, 1911U 4 8: Mikael Takle, Bergens SKU 4 9: Yngve G Fossheim, OSSU 4 10: Sigurd K Huse, Nordstrand SKU 4 Gruppe E, 49 deltagere 1: Andre Nielsen, Alta SKU 6,5 2: Tor Fredrik Kaasen, Tromsø SKU 6 3: Maria Næss, Tiger USK 5,5 4: Mads W Myhre, Kristiansund SKU 5 5: Mats Nærheim, Smeaheia SS 5 6: August K Kløfsrud, Moss SKU 5 7: Jens Christian L Opdahl, Bergens SK U 5 8: Aleksander Flæsen, Stavanger SKU 5 9: Magnus Falch, Stavanger SKU 5 10: Benjamin Halvorsen, Tromsø SKU 5 Gruppe F, 38 deltagere 1: Bjørn Robertsen, Moss SKU 6 2: Isak Sjøberg, Nordstrand SKU 5,5 3: Sondre Piiksi, Moss SKU 5,5 4: William S Olsen, Moss SKU 5 5: Ingrid Skaslien, Tiger USK 5 6: Ulrikke Langvik, Nordstrand SKU 5 7: Gaute Bergan, 1911U 5 8: Tobias L Nilsen, Moss SKU 5 9: Thyra Kvendseth, Nordstrand SKU 4,5 10: Vegard Steinheim, Harstad SKU 4,5 Gruppe G, 56 deltagere 1: Linnea Tryggestad, Nordstrand SKU 6,5 2: Jens E Ingebretsen, Holmestrand SKU5,5 3: Live J Skigelstrand, Stavanger SKU 5,5 4: Amanda H Sellevaag, Tiger USK 5,5 5: Torbjørn K Hystad, Søråshøgda SSK 5,5 6: Gard Alexander B Syreng, Nittedal SKU 5,5 7: Eskil Bruaset, Trondheim SFU 5 8: Liam J Rønnestad, Søråshøgda SSK 5 9: Afras Mansoor, Søråshøgda SSK 5 10: Ole-Christian B Kran, OSSU 4,5 Nordiske turneringer Nordisk for Ungdom 2013 Island, februar Norge fikk en medalje ved Lars Oskar Hauge i klasse C. Gruppe A (18-20 år) 1: Jonathan Westerberg, Sverige 5 2: Daniel Ebeling, Finland 4,5 3: Mikal Johann Karlsson, Island 3,5 15

16 4: Fredrik B Jacobsen, Stavanger SKU 3,5 5: Erlend Mikalsen, Alta SKU 3 Gruppe B, (16-17 år) 1: Joar Olund, Sverige 4,5 2: Jens Albert Ramsdal, Danmark 4,5 3: Hogni E Nielsen, Færøyene 4 9: Snorre Rygg, Nord-Odal SKU 2 11: Håkon N Nordstrøm, Bergens SKU 2 Gruppe C, (14-15 år) 1: Jesper S Thybo, Danmark 5 2: Lars Oskar Hauge, OSSU 5 3: Oliver Aron Johannesson, Island 3,5 4: Kjell Håkon Lien, Tyristrand SK 3 1: Tobias Dreisler, Danmark 5 2: Valo Hallman, Finland 4,5 3: Dawid Kolka, Island 4 6: Lucas Ranaldi, 1911U 3,5 8: Eivind Olav Risting, 1911U 2,5 Gruppe E, (11 år og yngre) 1: Vignir V Stefansson, Island 5,5 2: Nansy Davidsdottir, Island 4,5 3: Filip Boe Olsen, Danmark 3,5 5: Andre Nielsen, Alta SKU 3 8: Aleksander Flæsen, Stavanger SKU 3 Gruppe D, (12-13 år) Nordisk for barneskolelag 2013 Finland, Helsinki september 1: Álfhólsskóli, Island 15 2: Lassa, Norge 14,5 3: Haldum-Hinnerup, Danmark 14 4: The English School, Finland 10 5: Vallatorpskolen, Sverige 5 6: Meritorin Koulu, Finland 1 Det norske laget besto av Lucas Ranaldi, Aleksander Fossan, Benjamin Fossan og Sverre Skjølingstad. Nordisk for Ungdomsskolelag 2012 Norge, Hokksund september. 1: Rimaskoli, Island 16,5 2: Åby, Sverige 15,5 3: Blokkhaugen, Norge 10 4: Mälarhöjdens, Sverige 9,5 5: Hokksund, Norge 4,5 6: The English School, Finland 4 16

17 På Blokkhaugens lag spilte Mathias Sætre, Matias Birkeland, Adrian Hitland og Skjalg Eide Hodneland, alle fra Bergens SKU. På Hokksunds lag spilte Rasmus L Haugland, Kazim Yilmaz, Martin Røren og Simen Aasand. Nordisk for jenter 2013 Sverige, Malmö, april. Gruppe A 1: Jessica Bengtson, Sverige 3,5 2: Johanna B. Johannsdottir, Island 3,5 3: Erle A. M. Hansen, Kr.sand SKU 3,5 5: Elise Forså, Tromsø SKU 2 Gruppe B 1: Rina Weinman, Sverige 4 2: Edit Machlik, Tromsø SKU 4 3: Freja Vangsgaard, Danmark 3,5 4: Monika Machlik, Tromsø SKU 3,5 Gruppe C 1: Nansy Davidsdottir, Island 4 2: Lisa Fredholm, Sverige 4 3: Sara Næss, Tiger USK 3,5 5: Regine Forså, Tromsø SKU 2,5 VM for junior (u20) 2013 Tyrkia, Istanbul 1 norsk spiller Åpen 99: Benjamin Arvola 5 Verdens- og Europamesterskap 17

18 VM for Ungdom 2013 De Forente Arabiske Emirater, Al Ain, desember Totalt 22 norske deltagere Åpen u18 100: Fredrik B Jacobsen, Stavanger SKU 4,5 Jenter u18 56: Edit Machlik, Tromsø SKU 5,5 Åpen u16 13: Johan Salomon, Nordstrand SKU 7,5 Jenter u16 54: Monika Machlik, Tromsø SKU 5,5 Åpen u14 10: Aryan Tari, OSSU 8 Jenter u14 76: Ingrid A Greibrokk, Alta SKU 5 Åpen u12 59: Andreas G Tryggestad, Nordstrand SKU 6,5 Jenter u12 104: Maria Skaslien, Tiger USK 4,5 EM for Ungdom 2013 Montenegro, Budva, 28. september 9. oktober 23 norske spillere Vi gratulerer Aryan Tari med bronsemedalje i åpen klasse u14! Åpen u18 52: Torgeir Kjøita, 1911U 4 Åpen u16 12: Johan-S.Christiansen, Vålerenga SKU 6 Jenter u16 41: Maud Rødsmoen, OSSU 4 Åpen u14 3: Aryan Tari, OSSU 7 Jenter u14 49: Elise S Jacobsen, Tromsø SKU 4 Åpen u12 42: Andreas G Tryggestad, Nordstrand SKU 5 Jenter u12 76: Maria Næss, Tiger USK 3 18

19 Andre turneringer Landsturneringen juni 06. juli, Lillehammer Miniputt (54 spillere) 1: Tor Fredrik Kaasen, Tromsø 7,5 2: Andre Nilsen, Alta 7 3: Isak Sjøberg, Nordstrand 6,5 4: Thyra Kvendseth, Nordstrand 6,5 5: Mads Vestby-Ellingsen, Tromsø 6,5 Lilleputt (37 spillere) 1: Martin Bergsjø Østby, OSS 8,5 2: Eivind Olav Risting, : Andreas G Tryggestad, Nordstrand 6,5 4: Trygve Dahl, Elefantene 6 5: August Berntsen-Øybø, NM i lynsjakk 2013 Miniputt 1: Andreas Tryggestad, Nordstrand Lilleputt 1: Johannes Haug, Nordstrand Kadett A (10 spillere) 1: Eivind X Djurhuus, Nordstrand 7 2: Eskil Ekeland Grønn, OSS 6,5 3: Henrik Ø Løbersli, Kristiansund 6 4: Marte B Kyrkjebø, Stavanger 6 5: Ulrik Olsen, OSS 5,5 Junior (20 spillere) 1: Erlend Mikalsen, Alta 8 2: Jens Hjort Kjølberg, ,5 3: Johannes Haug, Nordstrand 6 4: Torgeir Kjøita, : Erlend Kyrkjebø, Stavanger 5,5 Kadett 1: Martin Nilsen, Stavanger Junior Sebastian Mihajlov, OSS 19

20 BGP/UGP 2013 Mikroputt (579 spillere) 1: Linnea G. Tryggestad, Nordstrand SKU 1: David Nesse, Smeaheia SS 3: Ole-Christan B. Kran, OSSU 4: Tim Wanvik, Bærum SSU 5: Adrian Egan, Caissa U 6: Jakob Horstad, Søråshøgda SSK 7: Ishildur U. Ådnedottir, Tiger USK 8: Marcus M. Means, Dragulf SKU 8: Amanda H. Sellevaag, Vålerenga USK 10: Fredrik A. Abelsen, Caissa U. Miniputt (312 spillere) 1: Amalie I. Merkesvik, Bergens SKU 2: Tobias L. Nilsen, Moss SKU 3: Isak Sjøberg, Nordstrand SKU 3: Jens Christian L. Opdahl, Bergens SKU 5: Ulrikke Langvik, Nordstrand SKU 6: Thyra Kvendseth, Nordstrand SKU 6: Mats Nærheim, Smeaheia SS 6: Bjørn Robertsen, Moss SKU 6: Thomas Grunnsund, Klyve SK 10: August K. Kløfsrud, Moss SKU Lilleputt (163 spillere) 1: Øyvind Andvik, Masfjorden SKU 2: Sigurd K Huse, Nordstrand SKU 3: August B. Øybø, 1911U 4: Jørgen Kvalvik, Tromsø SKU 5: Aleksander Lindbøl, 1911U 6: Pradheeban Sivaranjan, Nordstrand SKU 6: Roy André Bogevåg, Masfjorden SK 6: Henrik G Tallaksen, Stavanger SKU 9: Mikael Takle, Vadsø SKU 10: Ole Kristian Burhol, Klyve SK 10: Andreas G Tryggestad, Nordstrand SKU Kadett (86 spillere) 1: Cornelius Kvendseth, Nordstrand SKU 2:Dag Einar B. Nord, Nittedal SKU 3: Elias Kjerpeseth, Byåsen SK 4: Petter Andreas Eilertsen, Kristiansund SKU 5: Oskar V. Sandberg, Tiger USK 6: Håkon Watne, OSSU 7: Hanna B. Kyrkjebø, Stavanger SKU 8: Andreas Skotheim, Tønsberg SKU 9: Espen H. Bakke, Kristiansund SKU 9: Martin Saltvedt, Stavanger SKU Ungdom (35 spillere) 1: Sondre Merkesvik, Bergens SKU 2: Jonatan M. Andresen, Bergens SKU 3: Jonas H. Rasussen, Bergens SKU 4: Vegard Simensen, Kristiansund SKU 5: Fredrik B. Jacobsen, Stavanger SKU 6: Timmie Nygård 7: Morten Frost, Dalabrekka SKU 8: Eirik Hauge, Fana SKU 9: Jørgen Hoel, Bergens SKU 9: Chris Willy Grunnsund, Klyve SK 20

21 Annen aktivitet Kurs USFs lederseminar ble i 2013 avholdt lørdag 13. april på Anker Hotel sentralt i Oslo. Prosjektleder i Sjakk i skolen, Kai Becher, oppsummerte prosjektet på tampen av prosjektperioden. Daværende leder i USF, Espen Andersen, holdt så et innlegg om USF og organisasjonsbygging. Etter innledningen fra Espen ble seminardeltagerne delt inn i mindre grupper, som diskuterte tematikken og USF i tiden fremover. Hver gruppe fikk ti minutter til å oppsummere sin diskusjon for de øvrige seminardeltagerne. Vi har inntrykk av at gruppediskusjoner fungerte veldig godt i denne konteksten, og at seminaret er en fin anledning til å diskutere og utveksle erfaringer og ideer med andre tillitsvalgte fra hele landet. Midtveis i seminaret var det felles lunsj på Anker Hotel. Etter endt seminar ruslet deltagerne samlet til middag på Villa Paradiso på Grünerløkka. Førsteraden Redaktør for Førsteraden i 2013 har vært Silje Bjerke. I nummer 1-3 var Torstein Bae og Torbjørn R. Hansen med i redaksjonen. Flu Hartberg har som tidligere vært illustratør. Han har laget forside og tegneserie til hvert nummer, samt noen mindre illustrasjoner. Førsteraden skal være barnas eget sjakkblad. USFs gjennomsnittsmedlem er fra sju til ti år, og for å treffe denne målgruppen har bilder, tegninger og oppgaver vært en vesentlig del av bladet. Typisk innhold i Førsteraden er: - Lærestoff og sjakkoppgaver - Turneringsreportasjer, bilder og omtale av barnesjakklubber - Intervjuer og partier med unge spillere - Konkurranser og bidrag fra barna selv - Tegneserier, kryssord og rebuser - Terminliste I 2013 ble det også en del omtale av at Norge fikk verdensmesteren i sjakk. Magnus Carlsen er en stor inspirasjon for målgruppen. Omtalen ble forsøkt gjort slik at den knyttet Carlsen til USF-medlemmene, med henvisning til at også Carlsen deltok i Barnas Grand Prix som barn. For mange av USFs medlemmer er Førsteraden deres første møte med organisasjonen utenfor skolen. Her oppdager de hvordan det er å være på sjakkturnering og hvilke turneringer de selv kan delta på. Jeg tror derfor at medlemsbladet er et viktig bidrag for å få de mange skolesjakkbarna til å ta neste skritt inn i det organiserte sjakkliv. Silje Bjerke Redaktør 21

22 Uttatte spillere 2013: USFs landslagsgrupper 1998 Gutter: Kristian Stuvik Holm, Hamar SSU Lars Oskar Hauge, OSSU Johan-S. Christiansen, Vålerenga SKU Kjell Håkon Lien, Tyristrand SK Mathias Sætre, Bergens SKU Samuel Riiser, OSSU Daniel Steen Hauge, Strømmen SKU Axel Emil Thorenfeldt, Fredrikstad FUS Marius Eriksen, Nord-Odal SKU Aschmirthan Sivaranjan, Nordstrand SKU Anders Aure, Drammens SKU Eirik B Grammeltvedt Adrian Hitland, Bergens SKU Matias Birkeland, Bergens SKU Ludvig B. Ellingsen, Stavanger SKU Petter Skjerve, Hamar SSU Vestein L. Langseth, Kristiansand SKU Martin Johnsen, Tromsø SKU Iver Halse, Kristiansund SKU Theodor Jørgen Lund, Lillehammer SSU Oskar V. Sandberg, Tiger USK Øystein Lero Kongsnes, Strømmen SKU Jon Oddvar Rambjør, Kristiansund SKU Hipolit Wilczek, Klyve SK Jenter: Marthe Kyrkjebø, Stavanger SKU Hanna Kyrkjebø, Stavanger SKU Kimiya Sajaddi, OSSU Ane Friestad, Smeaheia SS Sofie Beer Wegge, Smeaheia SS Tale Tvedt Christiane Moen, OSSU 1999 Gutter: Rasmus L. Haugland, Modum SKU Aryan Tari, OSSU Armin Gholami, OSSU Ulrik Olsen, OSSU Benjamin Haldorsen, Bergens SKU Eskil Ekeland, OSSU Sebastian Mihajlov, OSSU Benjamin Imsrud Didrik Braathen, Nordstrand SKU Boris Devyaktov, Avrøya SLU Cornelius Kvendseth, Nordstrand SKU Shervin Houshan, Elefantene Audun Engseth, Larvik SKU Andreas Fossan, Stavanger SKU Martin Saltvedt, Stavanger SKU Erling D. Skjølås, Stavanger SKU Shaun Ondo, OSSU Paulius Cebarauskas, Larvik SKU Dag E B Nord, Nittedal SKU Anton Ræder Øyvind B Fløtten, Modum SKU Axel Sit, Nordstrand SKU Magnus Dahl Jensen, Kristiansund SKU Christoffer Langseth, Harstad SKU Sindre Løndalen, Sevland SKU David Bjerg, Smeaheia SS Eirik B Bjelland, Sandved SSK Jenter: Margrete Buran, OSSU Marlene Østebø, Stavanger SKU Camilla Johnsen, Stavanger SKU Anne Margrethe Myraunet, Frosta BSK Elin Farstad, Kristiansund SKU Hege Bårdsen, Sevland SKU 22

23 2000 Gutter: Johannes Haug, Nordstrand SKU Sondre Merkesvik, Bergens SKU Martin Bergsjø-Østby, OSSU Eivind X Djurhuus, Nordstrand SKU Trygve Dahl, Gullkongen Endre Machlik, Tromsø SKU Eivind Olav Risting, 1911 U Sigve Sundsbø, Elefantene Lucas Ranaldi, 1911 U August Berntsen-Øybø, 1911 U Kristoffer Bråtveit, Stavanger SKU Henrik G Tallaksen, Stavanger SKU Sander S. Bernhus, Strømmen SKU Benjamin Fossan, Stavanger SKU Jonas Haukenes, Hamar SSU Martin Lopez, Strømmen SKU Sokrates Vik, Tobias Frisvold Ruud, Hamar SSU Alexander Leerand, Kristiansand SKU Eivind Svanes, Stavanger SKU Gustav Gleine, Alta SKU Trym Birkeland, Lillehammer SSU Olav Baade Moen, Leo Andreas G Vatnestrøm, Stavanger SKU Edvin Jarve, Stavanger SKU Henrik Øieroset, Fredrikstad FUS Lars Johan Thorsen, Sandved SSK Jenter: Ingrid Andrea Greibrokk, Alta SKU Elise S. Jacobsen, Tromsø SKU Sara Næss, Tiger USK Helene Lorem, Tromsø SKU Regine Forså, Tromsø SKU Ida S. Andreassen, Tromsø SKU 2001 Gutter: Henrik U. Haugsberg, Smeaheia SS Arman Ghaderi, Elefantene Odin Nikolai Heier, 1911 U Eivind Bruaset, Trondheim SFU Yngve G. Fossheim, OSSU Mikael Takle, Bergens SKU Even Elias Yuan Hem, 1911 U Sigurd K. Huse, Nordstrand SKU Torgeir Bø, Tiger USK Håkon S. Johansen, Kragerø SKU Sverre Skjøllingstad, Stavanger SKU Odd Aa Solum, Strømmen SKU Truls Kløfsrud Jauert, Moss SKU Pradheeban Sivaranjan, Nordstrand SKU Jackie Yan Yun Zang, Kristiansand SKU Christopher Munk, Stavanger SKU Sigve Saman Zandi, Tromsø SKU Even Lyche, 1911 U Henrik U. Haugsberg, Smeaheia SS Emil Bertelsen, 1911 U Ole Andre Seglem, Sevland SKU Vladimir Merzliakov, Alta SKU Jacob Lauvanger, Tiger USK Eivind S.Thorenfeldt, Fredrikstad Fus Idar Wik Henrik S. Hansen, Tromsø SKU Håvar Dahl, Gullkongen Shaya Irandoust, Sarpsborg SKU Jenter: Megan Alyssa Garcia, Tiger USK Maria Skaslien, Tiger USK Malin Imsrud, 2002 Gutter: Andreas Tryggestad, Nordstrand SKU Andre Nielsen, Alta SKU Aleksander Fossan, Stavanger SKU Daniel Nordquelle, Nordstrand SKU Mahmood Paekar, Lørenskog SKU Jonas Henriksen, Lørenskog SKU Tor Fredrik Kaasen, Tromsø SKU Arman Lange, Tiger USK 23

24 Mats Nærheim, Smeaheia SS Marcus Hidle-Bahreini, Stavanger SKU Abdulla Al-Kanany, Modum SKU August Kristiansen Kløfsrud, Moss SKU Aleksander Flæsen, Stavanger SKU Benjamin Halvorsen, Tromsø SKU Jens Christian Opdahl, Bergens SKU Kjetil Seglem, Sevland SKU Mads Wolland Myhre, Kristiasund SKU Jacob Hanstad, 1911 U Jonas M A Hansen Torgeir Bjelland, Stavanger SKU Magnus Falck, Stavanger SKU Oskar K. Frøyland, Stavanger SKU Ulrik Auklend, Stavanger SKU Håkon Helgøy, Sandved SSK Johannes M Bergersen, Sandved SSK Håkon Kristoffersen, Alta SKU Mursal Norani, Alta SKU Jenter: Maria Næss, Vålerenga USK Maria Greibrokk, Alta SKU Amalie Isabel Merkesvik, Bergens SKU Ingrid Jødre Kvamme, Bergens SKU Polina Brønder, Tiger USK Ina Hammersvik, Alta SKU Elise Sørensen, Alta SKU Gutter: William Sandberg Olsen, Moss SKU Bernt Magnus Myraunet, Frosta BSK Torben Skogen, Harstad SKU David Salguero Spilde, Tiger USK David Yau Bin Zhang, Kristiansand SKU Fredrik Lytomt Jacobsen, Bisahl Liu, Strømmen SKU Julian Munk, Stavanger SKU David Nesse, Smeaheia SS Sonde Piiksi, Moss SKU Isak Sjøberg, Nordstrand SKU Bjørn Robertsen, Moss SKU Gaute Bergan, 1911 U Eskil Bruaset, Trondheim SFU Tobias Nilsen, Moss SKU Mikkel Berglund, Veien SSK Magnus Øyvind Lange, Follo SFU Gard Alexander Bye Søreng, Nittedal SKU Arne Kjelsbøl Huse, Nordstrand SKU Selmer Sundell, Moss SKU Mikael Gjeddevann, Nord-Odal SKU Jesper G Jensen, Tyristrand SK Benjamin Wold, Moss SKU Jenter: Ingrid Skaslien, Tiger SKU Thyra Kvendseth, Nordstrand SKU Ulrikke Langvik, Trondheim SFU Embla Ekeland Grønn, OSSU Sheroni Amarapala, Strømmen SKU Amanda Høst Sellevaag, Tiger USK Linnea Tryggestad, Nordstrand SKU Ishildur Ulva Ådnedottir, Tiger USK 24

25 Hypersys Flere lokallag tok i bruk Hypersys i 2013, og mange meldte inn medlemmene sine via systemet. Målet for 2014 er at alle lokallag selv registrerer medlemmene siden her, samt leverer obligatorisk medlemsbekreftelse og årsrapport elektronisk. Dette vil føre til en mer papirløs hverdag for både administrasjon og tillitsvalgte i klubbene, noe som forhåpentligvis vil oppleves som en forenkling. Sjakkontoret vil som vanlig assistere og være behjelpelig ved behov! Hypersys er i stadig utvikling, og vi er i kontakt med leverandøren for å tilpasse systemet ytterligere etter våre behov. Ta kontakt med Sjakkontoret på om du har spørsmål om Hypersys! USFs nesteleder i perioden, Carsten Beer Jacobsen, har også vært og er behjelpelig med å få klubbene i gang med Hypersys. Landslagssamlingene Landslagssamlingene på NTG er blant USFs mest populære arrangementer. I 2013 var det samling 31. mai 2. juni med 79 deltagere, og september med 75 deltagere. USF takker Simen Agdestein som hadde ansvar for arrangering av samlingene! Undervisningsmateriale USF produserte ikke undervisningsmateriale i Sjakktuelt USF og NSF har sammen nettsiden Sjakktuelt. Her publiseres viktige nyheter for organisasjonene og annen informasjon nødvendig for lokallag og medlemmer. BGP/UGP har egne nettsider, som styres av Hans Inge Kongevold. Det jobbes stadig med ny utgave av hjemmesiden, og vi håper å kunne publisere den nye forsiden snart! Den nye nettsiden vil også legge til rette for enklere og raskere oppdatering av siden. 25

26 BGP/UGP-sesongen 2013 BGP/UGP sesongen 2013 samlet 1175 spillere som samlet stilte opp i 2496 turneringer. Totalt 62 turneringer ble avviklet, med deltagelse fra 7 til 160 i de enkelte turneringer. Oppslutningen lå litt lavere en tidligere en del av året, men en tydelig Magnus-effekt på slutten av året snudde tilbakegangen og endte på samme nivå som tidligere år. Den største turneringen i år ble da også NTG-turneringen som fikk besøk av Magnus. Det er en viss tendens mot at spillerne i BGP blir yngre og ferskere, som gir en fremgang i deltagelse i de yngste klassene. Blant de eldre og mer rutinerte spillerne er det et tap til NSF sine turneringer. Rent teknisk er det ikke skjedd mye i løpet av 2013, men det er laget en oversikt over innleveringstider for resultater, og denne viser at arrangørene blir stadig bedre på dette. Ellers når en nå BGP-sidene på bgp.sjakk.no. BGP/UGP er jo helt avhengig av lokale arrangører, og USF retter en stor takk til alle som har stått på og gjort denne BGP-sesongen mulig! Hans-Inge Kongevold BGP-ansvarlig 26

27 Signering av styrets beretning

28 Sjakk i skolen «Sjakk i skolen» er et treårig prosjekt som ble startet etter en bevilgning fra DNB Sparebankstiftelsen. Prosjektet ble avsluttet i juli 2013 og prosjektleder det siste året var Kai Becher. Prosjektet ble etter hvert utvidet til å omfatte tredje, fjerde, så vel som femteklassinger. Hovedhensikten med prosjektet var å få flere skoleelever til å spille sjakk samt å øke forståelsen for sjakkens bidrag som pedagogisk metode og stimulansefaktor for kreativ og analytisk tenkning. Vi sakser fra sluttrapporten for prosjektet: «Det har blitt gjennomført opplæring med instruktør fra Sjakk i skolen i Harstad, Tromsø, Trondhjem, Kristiansund, Molde, Bergen, Sandnes, Skien, Holmestrand, Drammen, Hønefoss, Holmsbu, Bærum og Odalen. Til sammen har ca elever fått opplæring denne opplæringen, samt sjakkmateriell og lærebok til hele klassen. Det største delprosjektet har vært i Drammen, hvor 1670 elever fikk opplæring og Sjakk i Skolen arrangerte ni store kvalifiseringsturneringer med til sammen 1370 deltakere!» 28

29 Jenteutvalgets beretning I 2013 arrangerte jenteutvalget sosialt treff for jentene under Landsturneringen på Lillehammer med pizza og golf og under NM for ungdom på Hamar med lørdagsgodt, disco og konkurranser. Målet med disse treffene er å legge til rette for at jentene blir godt kjent med hverandre. Antall jenter som spiller sjakk rundt omkring i landet, varierer sterkt. Enkelte klubber at kun ett aktivt jentemedlem, og da er det ekstra viktig å bygge et sterkt nettverk til jentene som spiller sjakk i resten av landet. I tillegg ble det arrangert en treningssamling for jentene i november på NTG med Ingrid Carlsen som trener. Jenteutvalgets planlagte tradisjonsrike tur til Malmø Open i desember måtte dessverre utgå, da tidspunktet for turneringen kolliderte med andre arrangementer, noe som resulterte i dårlig oppslutning. Jenteutvalget takker Trondheim Sjakklubbs Ungdom som donerte et Fischer-Spasskyreisesjakkbrett signert av Magnus Carlsen til Jentebrigaden. Dette ble auksjonert bort under VM-matchen mellom Magnus og Anand og inkasserte en god slump penger som vil bli brukt til fremtidige arrangement for jentene. Jenteutvalget har i 2013 bestått av: Jørund Greibrokk, Kjersti Rødsmoen, Vibeke Ekeland Grønn, Ellen Carlsen og Ellisiv Reppen. 29

30 Inntekter Resultatregnskap 2013 Regnskap 2013 Noter Justert budsjett 2013 Diff. Regnskap 2012 Medlemskontingent NM-avgifter Annonser, sponsorinntekter og mva komp Offentlig støtte Salg undervisningsmateriale Egenandeler Kurs delt.avgifter BGP-avgifter Kulturmidler, barnesjakk.no/sjakkipedia Sum driftsinntekter Utgifter Turneringer/representasjon Treningsgrupper/støtte til NTG Sommersjakkleir Salgsartikler Premier, gaver, blomster (inkl. BGP) Jenteutvalget Ungdomsutvalget Sjakk i skolen Drift av barnesjakk.no Utvikling av undervisningsmateriell USF støtte til Sjakk i skolen Personalutgifter Husleie, strøm Kontorutgifter (renhold og rekvisita) Hypersys Regnskap og revisjon IKT og annen fremmed tjeneste Telefon og internett Porto Førsteraden Kostnader tillitsvalgte Kontingenter (LNU o.l.) Forsikring Gebyrer Tap på krav Diverse utgifter Sum kostnader Periodens driftsresultat Finansinntekt Finanskostnad Resultat finansposter Årsresultat

31 Noter til resultatregnskapet 2013 Note 1: Kontingent for medlemmer innmeldt etter faktureres i 2014 Note 2: Momskompensasjon = kr, annonser = 1400 kr Note 3: Administrasjonsstøtte = kr, Frifond administrasjonsstøtte = kr Note 4: Turnering Utgift Egenandel Nettoutg. Nordisk individuelt Nordisk for barneskolelag Nordisk for ungdomskolelag Nordisk for jenter VM for ungdom EM for ungdom VM for jr Lagturnering i Estland Nasjonale turneringer (ELO-avg.) Diverse : Spillerne la selv ut, USF refunderte beløp utover egenandel. Netto utgift i 2013 var 3850 kr kr er utgift fra 2012, som ved en feil ble ført i regnskapet Ref. note til regnskapet : Norge var arrangør 3: Honorar til lagleder, 4000 kr, ført under lønnsutgifter (personalutgifter). Nettoutgift til turneringen er 0 kr. 4: Overskudd fra kantinedrift under landsfinalen i Sjakk i skolen. USF drev kantinen. Note 5: Ca kr gjelder BGP/UGP-avgifter fra turneringer i 2012 Note 6: Varekjøp - Beholdningsendring varelager Avskrivninger Frakt, toll, spedisjon At varelageret synker såpass mye i verdi skyldes i hovedsak uttak fra varelager til «Sjakk i skolen» 31

32 Note 7: Reelt forbruk kr kr var avsatt til reisestøtte. Det ble ikke arrangert Malmö-tur i Note 8: USFs egenandel i prosjektet «Sjakk i skolen» Note 9: Lønn Timelønn Påløpne feriepenger Sykepenger u/aga Honorar u/feriepenger Omposterinskonto lønn (hjelpekonto) OTP/Gave Motokonto kontogr. 52xx Sykepenger Arbeidsgiveravgift Arb.giv.avg. Pål. Feriep Innberettet pensjon Gaver til ansatte -700 Kantinekostnader Personalforsikring -595 Andre personalkostnader Note 10: Regnskap = kr, Revisjon = kr Note 11: Resultatet for USF ( kr) og resultatet for Sjakk i skolen ( kr) sett under ett er USFs offisielle resultat i 2013 ( kr) Underskuddet i 2013 skyldes faktorer som gjelder «Sjakk i skolen». Sett over hele treårsperioden jevner dette seg ut. Resultat for Sjakk i skolen over prosjektets 3-årsperiode: 2010: kr 2011: kr 2012: kr 2013: kr 32

33 Balanseregnskap 2013 Balanse pr. 31/ EIENDELER Kontanter, bank Bankinnskudd fonds 0 Påløpne inntekter Debitorer Til gode fra fond 0 Andre fordringer 0 Mellomregning NSF 0 Varelager Kontormaskiner, inventar Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld og avsetninger Kreditorer Offentlige trekk og avgifter Påløpt lønn og feriepenger Mellomregning NSF Avsetninger Sum gjeld og avsetninger Egenkapital Egenkapital per pr : Årets resultat Sum gjeld og egenkapital

34 Noter til balanseregnskapet 2013 Note 1: Debitorer Kundefordringer: Avsetning tap på kundefordringer: Sum debitorer: kr kr kr Note 2: Varetelling Vareopptelling 2013 Antall inn Innkjøpspris Antall 31/12 pr. stk Sum Stormesterhefter Trebrikker Brett, Sjakkhuset Brikkeposer, india Wuppies Bombi Sjakktriks for barn Hvordan banke pappa Brikkesett kina Sjakkskolen Sjakkskolen Demobrett Sjakklokker Verdi på varelager Note 3: Mellomregning USF skyldte NSF penger ved årsslutt, da NSF gjennom året legger ut for diverse felleskostnader (blant annet husleie). Note 4: USFs reisefordelingsfond 34

35 Regnskap Sjakk i skolen 2013 Inntekter Regnskap 2013 Tilskudd sparebankstiftelsen - USFs egenandel Sum driftsinntekter Utgifter Reise ifm skolebesøk ol Salgsartikler Lager Lundeby Nasjonale prosjekter (barnesjakk.no) Utvikling av undervisningsmateriell Personalutgifter Finaleutgifter Telefon og internett Porto 420 Premier og medaljer (ikke finale) Kostnader tillitsvalgte Diverse utgifter Sum kostnader Periodens driftsresultat Finansinntekt - Finanskostnad - Resultat finansposter - Årsresultat

36 Fondsregnskap 2013 Norsk Sjakkfond Regnskap Resultatregnskap USF NSF Inntekter Renter Bank Renter/avkastning obligasjon Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente DnB NOR Pengemarked Sum inntekter Utgifter/bevilgninger Eliteutvalget NSF USF 0 0 Sum utgifter Årets resultat Balanse USF NSF Eiendeler Bank Obligasjoner, Vestenfj. Bykred Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente DnB NOR Pengemarked Sum eiendeler Gjeld/Passiva Egenkapital pr. 1/ Årets resultat Støtte forskutert av NSF Sum egenkapital og gjeld Fordeling av avkastning Norsk Sjakkfond: NSF 2/3 av verdi USF 1/3 av verdi 36

37 USFs reisefordelingsfond USFs REISEFORDELINGSFOND INNTEKTER: Renter DnB Plasseringskonto 0 0 UTGIFTER: Utdelt støtte 0 0 Resultat 0 0 Fjorårets egenkapital overskudd 0 0 Egenkapital: PLASSERING: DnB Investor 0 0 Avsatt i USF Fondsstyret Generalsekretær USF Renter fra plasseringskonto 2013 føres i

38 Referat fra 36. årsmøte Tid: Søndag 14. april 2013 kl Sted: OSS lokaler, Bogstadveien Godkjennelse av representantenes fullmakter Fungerende generalsekretær Iris Aasen Breckes forslag om Line Jin Jacobsen, Stavanger SKU og Lena Halvorsen, Tromsø SKU som fullmaktskomitè ble godkjent. Fullmaktskomitèen informerte om at 18 stemmeberettigede fullmakter og 1 uten stemmerett var godkjent. 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden ble godkjent. 3. Valg av ordstyrer(e), referenter, samt to representanter til å underskrive referatet Iris Aasen Breckes forslag om Johs R. Kjeken, 1911U som ordstyrer ble vedtatt. Arne-Birger Lund, Nordstrand SKU og Roar Nærheim, Smeheia SS ble valgt til referenter. Per Olsen, 1911U og Arild Øksnevad, Akershus SU ble valgt til underskrivere. 4. Årsberetning Espen L. Andersen takket Iris Aasen Brecke for stor fleksibilitet i tiden etter at generalsekretær Dag Danielsen ble sykmeldt, og ba årsmøtet om tilslutning til å ønske generalsekretæren god bedring. Årsmøtet ga sin tilslutning til dette. Noen kommentarer til USFs årsberetning for 2012 fremkom: Forbundsstyret, side 5 Line Holen ble innvalgt fra Sørum SKU. Øyvind Bentsen var medlem av SK Hedersbevisninger, side 8 Per Olsen, 1911U og Roar Nærheim, Smeheia SS fikk utdelt USFs hedersdiplom, tildelt på tidligere årsmøter. Det ble stilt spørsmål ved om Hedersdiplom eller Hedersplakett er korrekt betegnelse. Dersom Hedersplakett, må USFs lover oppdateres. Carsten Beer Jacobsen, Stavanger SKU fikk utdelt USFs hederstegn i gull, tildelt på USFs 35. ordinære årsmøte 14. april Øystein Brekke, Modum SKU og Buskerud sjakkrets ungdom ble utnevnt til æresmedlem i USF for sin mangeårige innsats for den norske barne- og ungdomssjakken, og fikk til rungende applaus overrakt diplom og gave fra USF. Medlemsoversikt, side 10 38

39 Øystein Brekke savnet en oversikt over USFs arbeid m.h.t. rekruttering, og ba om at dette neste år blir tatt inn i årsberetningen før medlemsoversikten. Brekke ønsket spesielt at serveren spillsjakk.no, tidligere barnesjakk.no, ble eksplisitt omtalt. Det ble reist forslag om at spillserveren på barnesjakk.no ikke blir videre finansiert. Se referatets punkt 6. Budsjett for forslaget. Hans-Inge Kongevold bemerket at USFs og NSFs styrer MÅ sikre at BGP-sidene ikke forsvinner dersom spillsjakk.no forsvinner. En del ytterligere ytringer om spillsjakk.no fremkom. Sportslig aktivitet, side 17 Det ble bemerket at man har gått over til å nevne antall norske deltakere istedenfor navn på alle. Kun beste norske plassering i hver klasse er nevnt med navn. I VM for junior (U20) mangler antallet nordmenn. Tallet var fire. Amir Ghaderi pekte på følgende vedtak på årsmøtet 14. april 2012 angående uttakskriterier i internasjonale turneringer: Årsmøtet ønsker at det settes opp et klart og offentlig system for uttakskriterier for implementering i reglene. Disse bør være uten særlige muligheter for bruk av skjønn eller tolkning. Uttakskriteriene bør også virke inspirerende, dvs.gi sjakkspillende barn og ungdom bestemte mål å jobbe mot. Årsmøtet kan ikke se at styret har fulgt opp dette, og ber det nye styret ta tak i problemstillingen. Styret anførte at de ikke har hatt kapasitet til å jobbe med dette, og at det ikke har vært klager på uttak det siste året. Hypersys, side 25 Per Olsen etterlyste mulighet for turneringsarrangører til å se om turneringsdeltagere er medlem, samt lokallag og fødselsår for medlemmer. Dette vil bidra til å sikre at alle turneringsdeltagere er medlemmer i USF. Dette ble på 90-tallet fulgt opp av Sjakkontoret. Styre og administrasjon må ta opp dette med utviklerne av HyperSys. HyperSys ble kort diskutert. Stavanger SKU har undersøkt om det finnes alternativer, og endt opp med å bruke HyperSys til mye. USF er nødt til å bruke HyperSys, da dette er eneste system godkjent av Fordelingsutvalget. Undervisningsmateriell, side 25 Det kom innspill om at støtten til utgivelsen av Sjakkskolen 3 var meget vel anvendte penger. Det kom ønske om at punktet Undervisningsmateriell bør stå i forbindelse med medlemsoversikten (side 10). Det burde absolutt vært et avsnitt med noe analyse av medlemstallene/- utviklingen, som er bekymringsfull, samt tiltak for å bedre situasjonen. En slik analyse, som følges opp, vil gi et bedre USF. Sjakktuelt, side 25 Brekke etterlyste jevnlig informasjon til medlemmene fra Sjakkontoret, for eksempel i form av Løperseddelen eller lignende informasjonsbrev, f.eks. hvert kvartal. Man mente at 39

Ungdommens Sjakkforbund

Ungdommens Sjakkforbund Ungdommens Sjakkforbund Årsberetning 2014 Dyktige spillere i yngste klasse i NM for ungdom 2014. Det ble en klar deltakerrekord i mesterskapet i Stavanger i november. (Foto: Arrangøren v/sigurd Støren)

Detaljer

UNGDOMMENS SJAKKFORBUND

UNGDOMMENS SJAKKFORBUND UNGDOMMENS SJAKKFORBUND 28. årsmøte 2005 En glad gutt! Kjetil A. Lie (24) fra Porsgrunn er en populær helt i Jentebrigaden, forbilde for mange unge som elitespiller og - glad gutt! Foto: Gunnar (Pappa)

Detaljer

Norges Sjakkforbund. Årsberetning og kongresspapirer. 94. kongress Oslo 5. juli

Norges Sjakkforbund. Årsberetning og kongresspapirer. 94. kongress Oslo 5. juli Norges Sjakkforbund Årsberetning og kongresspapirer 94. kongress Oslo 5. juli 2015 Innholdsfortegnelse lnnkalling... 3 Forslag til dagsorden... 4 Styrets beretning... 5 Organisasjon... 5 Jubileumsåret

Detaljer

Norges Sjakkforbund. Årsberetning og kongresspapirer. 93. kongress Trondheim 13. juli

Norges Sjakkforbund. Årsberetning og kongresspapirer. 93. kongress Trondheim 13. juli Norges Sjakkforbund Årsberetning og kongresspapirer 93. kongress Trondheim 13. juli 2014 Innholdsfortegnelse Innkalling... 2 Forslag til dagsorden... 4 Styrets beretning... 5 Organisasjon... 6 Administrasjon...

Detaljer

NORGES SJAKKFORBUNDS 81. KONGRESS 2002

NORGES SJAKKFORBUNDS 81. KONGRESS 2002 NORGES SJAKKFORBUNDS 81. KONGRESS 2002 IM Leif Erlend Johannessen, OSS Norges neste stormester Storstuggu, Røros kultur- og konferansesenter Røros Søndag 7. juli 2002 kl. 9.00. Norges Sjakkforbunds årsberetning

Detaljer

Klasse 5-spiller Roar André Bakken har tatovert NM-logoene fra Bergen og Fredrikstad på leggene. Nå kommer snart årets NM-logo.

Klasse 5-spiller Roar André Bakken har tatovert NM-logoene fra Bergen og Fredrikstad på leggene. Nå kommer snart årets NM-logo. C M Y CM MY CY CMY K 20,- BULLETIN 6 SJEKK-NM-2010-logo.pdf 1 01/06/2010 11:38:42 2 11 slo SJAKK-NM NM-logoer på beina! Klasse 5-spiller Roar André Bakken har tatovert NM-logoene fra Bergen og Fredrikstad

Detaljer

Forbundsstyremøte nr 1/0304 Onsdag 10/9 kl. 17:00 på Sjakkontoret, Frenningsvei 3.

Forbundsstyremøte nr 1/0304 Onsdag 10/9 kl. 17:00 på Sjakkontoret, Frenningsvei 3. Forbundsstyremøte nr 1/0304 Onsdag 10/9 kl. 17:00 på Sjakkontoret, Frenningsvei 3. Tilstede: Espen Andersen (EA), Hans-Inge Kongevold (HIK), Marte Egeland (ME), Anita Hersvik (AH), Liv Holen (LH), Øivind

Detaljer

Nr 4 2012. 36. årgang

Nr 4 2012. 36. årgang Nr 4 2012 36. årgang Bli med på turnering! Har du spilt sjakkturnering? Det er kjempegøy, og nesten alltid får alle som deltar en fin premie. Her får du oversikt over arrangementer i Norge for barn og

Detaljer

nr. 3 2012 Tema: Sjakk og data Landsturneringen Ung duo sterkest i NM NM for klubblag

nr. 3 2012 Tema: Sjakk og data Landsturneringen Ung duo sterkest i NM NM for klubblag nr. 3 2012 Tema: Sjakk og data Landsturneringen Ung duo sterkest i NM NM for klubblag Konnerud NGP Spilles sentralt i Drammen 10-11. november 2012 Spillested: Bragernes Menighetssenter, Albums gt.8, Drammen

Detaljer

Magnus kom. til sjakk-nm

Magnus kom. til sjakk-nm BULLETIN LANDSTURNERINGEN 2008-5. TIL 13. JULI Magnus Carlsen sjarmerte sjakkeliten tirsdag. Magnus kom Nr. 5 til sjakk-nm Sjakkongen kom direkte til NM i Tønsberg fra store turneringer milevidt unna Norge.

Detaljer

Ragnar Hoen (70) Femti år på topp. Norsk Sjakkfestival. Ny sjef på NTG. Nordnorsk mestermøte

Ragnar Hoen (70) Femti år på topp. Norsk Sjakkfestival. Ny sjef på NTG. Nordnorsk mestermøte Ragnar Hoen (70) Femti år på topp Norsk Sjakkfestival Ny sjef på NTG Nordnorsk mestermøte nr. 3 2011 C M Y CM MY CY CMY K SJEKK-NM-2010-logo.pdf 1 01/06/2010 11:38:42 NM I LYNSJAKK NJÅRDHALLEN Oslo FREDAG

Detaljer

Spill for publikum BULLETIN 7

Spill for publikum BULLETIN 7 BULLETIN 7 Lørdag 6. juli. Pris kr 20 Spill for publikum NM i lynsjakk samlet 281 deltagere fordelt på 11 klasser. Det er alltid en spennende turnering også for publikum. I finalen i mesterklassen ser

Detaljer

Nr 5 2012. 36. årgang

Nr 5 2012. 36. årgang Nr 5 2012 36. årgang Bli med på turnering! Har du spilt sjakkturnering? Det er kjempegøy, og nesten alltid får alle som deltar en fin premie. Her får du oversikt over arrangementer i Norge for barn og

Detaljer

Ungdommens Sjakkforbunds medlemsblad. Nr. 2 2010. 34. årgang

Ungdommens Sjakkforbunds medlemsblad. Nr. 2 2010. 34. årgang Ungdommens Sjakkforbunds medlemsblad Nr. 2 2010 34. årgang Bli med på turnering! Å være med på sjakkturnering er kjempegøy, og nesten alltid får alle som deltar en fin premie. Her får du oversikt over

Detaljer

UNGDOMMENS SJAKKFORBUND STYREMØTE 5. MAI 2006

UNGDOMMENS SJAKKFORBUND STYREMØTE 5. MAI 2006 UNGDOMMENS SJAKKFORBUND STYREMØTE 5. MAI 2006 Sted: Telefonmøte. REFERAT Tilstede: Håvard Løvik, (Stavanger, leder), Truls Jørgensen (Kragerø, styremedlem), Bjørn Benjaminsen (Masfjorden, styremedlem),

Detaljer

Dramatikk i NM-innspurten. Nytt nummer hver dag. Omtaler og resultater fra årets Landsturnering

Dramatikk i NM-innspurten. Nytt nummer hver dag. Omtaler og resultater fra årets Landsturnering BULLETIN LANDSTURNERINGEN 2008-5. TIL 13. JULI Kjetil A. Lie i avslappet positur på scenekanten under NM. Dramatikk i Nr. 9 NM-innspurten Jo n Ludv i g Hammer v ant s i tt parti i g år, dermed ø kte pres

Detaljer

7 av 7 på Jon Ludvig

7 av 7 på Jon Ludvig Nr. 3 2004 28. årgang Barnas eget sjakkblad Ungdommens Sjakkforbunds medlemsblad 7 av 7 på Jon Ludvig under NM i Nord-Odal Den suverene Jon Ludvig i den uventa problematiske sisterunden mot Espen Forså

Detaljer

Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer

Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A. Udbye 1868 Kaptein Roosen 1868 Claus Berg 1892 Chr. Middelton 1901 C. Chr. Piene 1911 Gustav Olsen 1914 Dominicus

Detaljer

Moss Fotballklubb Årsberetning 2012

Moss Fotballklubb Årsberetning 2012 Moss Fotballklubb Årsberetning 2012 Forsidebilde: A-laget etter den viktige 5-1-seieren mot Østsiden i årets siste bortekamp. (Foto: Alvin Holm) Side 2 Innholdsfortegnelse Agenda for årsmøtet... 4 1. Styrets

Detaljer

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Side 1 av 40 SAKSLISTE Årsmøte Dato: Torsdag 12.03.2015 kl. 18:00 Inviterte deltakere: Forfall: Sted: Klepp Stadion, 2. etasje Referent: Thomas Langholm

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Overskriften i balanseoversikten skal være 31.12.2013, ikke 41 639.

Overskriften i balanseoversikten skal være 31.12.2013, ikke 41 639. Referat fra NSFs 93. kongress 2014. Avholdt på Clarion Hotel & Congress, Trondheim, 13. juli 2014 klokken 18.15 til 23.05. President Jøran Aulin-Jansson ba om et minutts stillhet til minne om de medlemmer

Detaljer

FRØYLAND IDRETTSLAG. Stiftet 14. november 1931

FRØYLAND IDRETTSLAG. Stiftet 14. november 1931 FRØYLAND IDRETTSLAG Stiftet 14. november 1931 ÅRSMELDING 2014 INNHOLD Organisasjonsoversikt 2014... 3 Hovedstyret... 4 Fotballgruppa... 7 Håndballgruppa... 18 Friidrettsgruppa... 24 Idrettsskolen... 26

Detaljer

Årsmøte Stavanger Golfklubb

Årsmøte Stavanger Golfklubb INNKALLING TIL Årsmøte Stavanger Golfklubb FOTO: ELLEN JEPSON Eirik Tage Johansen sikret med sin 26. plass på Q-School (desember 2010) ny sesong på Europatouren 2011 KLUBBHUSET Tirsdag 8. februar 2011

Detaljer

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2014 97. årg. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Eller retter, fungerende leder

Detaljer

Styrets årsberetning 2010 ASTOR FK

Styrets årsberetning 2010 ASTOR FK Innholdsfortegnelse Styrets årsberetning 2010 ASTOR FK INNLEDNING...3...3 STYRETS SAMMENSETTING 2010...4 ANDRE ADMINISTRATIVE FUNKSJONER 2010...4 STYRETS MÅLSETTING... 6 MÅLSETTING FOR 2010 - EVALUERING...

Detaljer

Dokument nr. Prosesseier: hl Godkjent dato: Godkjent av: skrevet av: hl. REFERAT TIL STYREMØTE 30-5-07 i Ungdommens Sjakkforbund

Dokument nr. Prosesseier: hl Godkjent dato: Godkjent av: skrevet av: hl. REFERAT TIL STYREMØTE 30-5-07 i Ungdommens Sjakkforbund Navn - type kvalitetsdokument Hovedprosess: Q4 USF Styret og utvalgsprosessen Delprosess: Fast agenda styremøter USF Utgave 1 Dato: 30.05.2007 Dokument nr. Prosesseier: hl Godkjent dato: Godkjent av: skrevet

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til

Detaljer

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund Årsberetning 2013/2014 Norges Bordtennisforbund INNHOLD Forord... 5 KAPITTEL I 1.1 Styret, tingvalgte komitéer og utvalg... 7 1.2 Styreoppnevnte komitéer og utvalg... 8 1.3 NBTFs administrasjon... 11

Detaljer