Årsberetning Fra landsfinalen i Sjakk i skolen USFs 37. årsmøte, OSS lokaler, Bogstadveien 30, Oslo, søndag 11. mai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2013. Fra landsfinalen i Sjakk i skolen 2013. USFs 37. årsmøte, OSS lokaler, Bogstadveien 30, Oslo, søndag 11. mai"

Transkript

1 Årsberetning 2013 Fra landsfinalen i Sjakk i skolen 2013 USFs 37. årsmøte, OSS lokaler, Bogstadveien 30, Oslo, søndag 11. mai 1

2 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 Forbundsstyrets beretning... 4 Innledning... 4 Styrets arbeid... 4 Organisasjon... 5 Årsmøtevalgte styrer og komitéer... 5 Utvalg og komitéer utnevnt av styret... 6 Administrasjon... 6 Arbeidsmiljø og likestilling... 6 Ytre miljø... 6 Samarbeid med andre... 7 Norges Sjakkforbund... 7 Nordisk Sjakkforbund... 7 Landslagskamper... 7 NTG... 7 Fordelingsutvalget... 8 LNU... 8 Hedersbevisninger... 8 Økonomi... 8 Medlemsoversikt... 9 Sportslig aktivitet USFs turneringer Nordiske turneringer Verdens- og Europamesterskap Andre turneringer BGP/UGP Annen aktivitet Kurs Førsteraden

3 USFs landslagsgrupper Hypersys Landslagssamlingene Undervisningsmateriale Sjakktuelt BGP/UGP-sesongen Signering av styrets beretning Sjakk i skolen Jenteutvalgets beretning Resultatregnskap Noter til resultatregnskapet Balanseregnskap Noter til balanseregnskapet Regnskap Sjakk i skolen Fondsregnskap Norsk Sjakkfond USFs reisefordelingsfond Referat fra 36. årsmøte Revisjonsrapport

4 Forbundsstyrets beretning Innledning 2013 går vel inn i den norske historien som året hvor sjakk fikk flere TV-tittere enn både fotball og langrenn. Dette takket være den fantastiske innsatsen til Magnus Carlsen. USF vil med dette gratulere Magnus med VM-tittelen! Ellers har 2013 vært et godt år for USF, med et igjen stigende antall medlemmer og mange flotte turneringer. En turnering som hadde veldig mange motiverte barn var Landsfinalen for Sjakk i Skolen. Her deltok skoler fra alle deler av landet, og det stilte totalt 339 flotte sjakkbarn i tillegg til lærere og foreldre. USF deltok med en stor delegasjon i EM for ungdom i Budva, Montenegro, og her fikk vi en flott bronse ved Aryan Tari. Gratulerer så mye! Veksten i hele landet, samt alle klubber og frivillige som jobber for sjakken er fantastisk å se ser ut til å bli nok et flott sjakk-år, med et OL i Tromsø som et naturlig høydepunkt. Da gjenstår det bare å takke alle barna og frivillige/klubber med innsatsen og glede seg til nye Sjakk Matt! Styrets arbeid Arbeidet i styret har fungert godt. Det har vært 6 møter og en del utvalgsmøter. Fokuset har vært mye på hvordan vi kan jobbe mer effektivt og målrettet ut mot klubber og medlemmer. En konkret sak det har vært jobbet mye med i samarbeid med Sjakkontoret er gjennomføring av EM og VM for ungdom. Det var en stor endring å stille med flere spillere i alle klasser, noe som har medført nesten 50 personer på begge mesterskap. VM ble et bevis på at rutinene begynner å sette seg og det at vi fikk drakter til alle spillerne var en kjempebonus! Det har også blitt påbegynt et strategiarbeid for å sette langsiktige mål innenfor medlemsarbeid, undervisning, turneringer og økonomistyring. Dette arbeidet anbefales videreført i Fokuset på økonomi har fortsatt å gitt gode resultater. USF har nå god kontroll og en sunn økonomi. Tusen takk til alle styrets medlemmer og bidraget som er gitt på alle nivå. 4

5 Organisasjon Årsmøtevalgte styrer og komitéer I perioden fra årsmøtet i Oslo 14. april 2012 og fram til årsmøtet i Oslo 14. april 2013, var de valgte styremedlemmene følgende: Forbundsstyret: Espen Andersen (leder, Moss SKU), Elise Forså (nestleder, Tromsø SKU), Leif Kjøita (økonomiansvarlig, 1911U), Johannes L. Kvisla (turneringssjef, 1911U), Marianne Lund (styremedlem, Tromsø SKU), Odin Blikra Vea (styremedlem, Stavanger SKU), Line Jin Jørgensen (styremedlem, Stavanger SKU), Tor Skaslien (1. varamedlem, Tiger Usk), Øystein Brekke (2. varamedlem, Modum SKU) Etter valgene på årsmøtet i Oslo søndag 14. april 2013 ble sammensetningen av styrer og komitéer som følger: Forbundsstyret Leder, 1 år: Eirik Næss, Tiger USK Nestleder, 2 år: Carsten Beer Jacobsen, Stavanger SKU Økonomiansvarlig, 2 år Tone Namtvedt, OSSU Turneringssjef, 2 år (ikke på valg): Johannes L. Kvisla, 1911U Styremedlem 2 år (ikke på valg): Marianne Lund, Tromsø SKU Styremedlem 2 år: Elise Forså, Tromsø SKU Styremedlem 2 år (ikke på valg): Line Holen, Sørum SKU Styremedlem 1 år: Benjamin Arvola, Tromsø SKU (Går inn for Odin Blikra Vea) 1. Varamedlem, 1 år: Nicolai Getz, OSSU 2. Varamedlem, 1 år: Tor Skaslien, Tiger SKU Revisorer Revisor: Arne-Birger Lund, Nordstrand SKU Varerevisor: Øyvind Bentsen, 1911U Revisor: Henrik Wrangell, OSS Vararevisor: Ole Kristian Førrisdahl, Sarpsborg Valgkomité Leder: Truls Jørgensen, Kragerø SKU Medlem: Espen Andersen, Moss SKU Medlem: Lasse Ø. Løvik, Stavanger SKU 5

6 USFs reisefordelingsfond Leder: Stein Jensen, Kila Skolelag Medlem: Jørund Greibrokk, Alta SKU Medlem: Lena Halvorsen, Tromsø SKU Disiplinærutvalget Leder: Gunnar Lie, Brattås USK Medlem: Torstein Bae, 1911 U Medlem: Egil Arne Standal, Volda Ørsta SLU Utvalg og komitéer utnevnt av styret Uttakingskomitéen Leder: Johannes L. Kvisla, 1911 U Medlem: Joachim B. Nielsen, Bergens SKU Medlem: Jørund Greibrokk, Alta SKU Jenteutvalget Leder: Vibeke E. Grønn, OSS Medlem: Jørund Greibrokk, Alta SKU Medlem: Kjersti Rødsmoen, OSS Administrasjon I 2013 så administrasjonen på Sjakkontoret ut som følger: USF: Dag Danielsen, generalsekretær, 60 % stilling, Seán Erik Scully, medlemssekretær 20 % stilling t.o.m. juli. Iris Aasen Brecke, konstituert generalsekretær 100 % stilling t.o.m. 31. juli, administrasjonssekretær 90 % stilling f.o.m. 1. august. NSF: Liv Mette Harboe, generalsekretær/medlemssekretær (100 % stilling) Sjakk i skolen: Kai Becher, prosjektleder (100 % stilling) t.o.m. 30. juni Arbeidsmiljø og likestilling Generalsekretæren var sykemeldt fra og med august 2012 til og med 31. juli Ellers var sykefraværet lavt, og det har ikke forekommet skader eller ulykker. Styret vurderer arbeidsmiljøet som tilfredsstillende, men vil vurdere tiltak fortløpende ved behov for eventuelle forbedringer. Styret etter årsmøtet 2013 besto av fire kvinner og fire menn. Ved årets utgang var det ansatt en kvinne og en mann i Ungdommens Sjakkforbund. Styret mener at det ikke er nødvendig å iverksette tiltak for å forhindre forskjellsbehandling i strid med Lov om likestilling mellom kjønnene. Ytre miljø USFs virksomhet påvirker det ytre miljøet i svært liten grad. 6

7 Samarbeid med andre Norges Sjakkforbund Samarbeidet mellom NSF og USF har fortsatt framover i Vi fikk gjennomført Sjakk i Skolen, men har ikke hatt andre samarbeidsprosjekter. På slutten av 2013 har det vært et par samarbeidsmøter med ledere/nestledere, hvor ytterligere samarbeid er på dagsorden vil nok vise et enda tettere samarbeid framover. Vi vil med dette ønske NSF lykke til med OL 2014 og takke for året som har gått! Nordisk Sjakkforbund Espen Andersen, USFs leder frem til årsmøtet 2013, har vært leder i Nordisk Skolesjakkomité i perioden. Det ble avholdt møte under Nordisk individuelt på Island. Norge arrangerte Nordisk for Ungdomsskolelag, og USF vil takke den lokale arrangøren i Hokksund for gjennomføringen av turneringen. Landslagskamper Det ble ikke spilt landslagskamper i NTG Sjakklinjen ved NTG har i en årrekke vært en bærebjelke i hevingen av nivået i norsk toppsjakk. Den sportslige fremgangen blant unge norske spillere kan i stor grad tilskrives aktiviteten ved NTG. En rekke av landets unge, lovende spillere har gått på sjakklinjen ved NTG, og har utviklet mye av sine ferdigheter som følge av dette. Skolen arrangerer landslagssamlinger for barn og unge, og gjør en betydelig innsats i utdanningen av sjakkfaglig kompetanse på den administrative og organisatoriske siden. USF takker NTG og leder av sjakklinjen, Simen Agdestein, for samarbeidet så langt, og ser fram til videre samarbeid i framtiden. 7

8 Fordelingsutvalget Fordelingsutvalget forvalter driftsstøtten fra Barne- og likestillingsdepartementet til barne- og ungdomsorganisasjoner. I 2013 mottok USF kr Støtten beregnes på grunnlag av medlemstall, antall lokallag, kurs, styresammensetning og internasjonal aktivitet, og er helt nødvendig for at USF skal kunne opprettholde nåværende aktivitetsnivå. LNU USF fikk også i 2013 frifondsmidler fra LNU. Disse midlene fordeles videre til lokallagene som grunnstøtte/oppstartstøtte, BGP-støtte, NM-støtte og prosjektstøtte. USF anser LNU som en av sine viktigste samarbeidspartnere. Offentliggjøres på årsmøtet. Hedersbevisninger Økonomi I 2013 hadde USF som i 2012 et budsjett som var i balanse. Det regnskapsmessige underskuddet i 2013 forklares av at varelageret sank i verdi, samt andre faktorer som gjelder Sjakk i skolen. Dette er momenter som ble holdt utenfor USFs justerte budsjett for Om man ser på USFs drift i 2013, sett bort i fra poster som gjelder Sjakk i skolen, er resultatet positivt i forhold til budsjettert forbruk. Det skyldes blant annet merinntekter i forhold til budsjett i forbindelse med offentlig støtte og momskompensasjon, men også lavere personalkostander enn budsjettert grunnet generalsekretærens langtidssykemelding. Det kan også nevnes at kostandene til tillitsvalgte, Jenteutvalget og IKT var lavere enn budsjettert i USF har dermed ikke hatt de samme likviditetsutfordringene i 2013 som i Grunnet blant annet lavt medlemstall og styresammensetningen i 2012 vil USF få noe redusert offentlig støtte i

9 Medlemsoversikt Medlemsoversikt for Ungdommens Sjakkforbund Per Akershus Sku Møre og Romsdal Sku Sogn og Fjordane Sku Asker Sku 182 Sandane Sku 0 Skedsmokorset Sku 0 Averøya SSU 6 Sogn og Fjordane Sku 0 Bærum Sku 24 Kristiansund Sjakklubbs Ungdom 69 Dragulf Usk 164 Dalabrekka SKU 23 Follo Sfu 10 Frei SKU 9 Sørum Sjakklubb Ungdom 11 Aalesund Slu 4 Strømmen Sku 13 Volda Ørsta Slu 11 Nittedal Sku 35 Møre og Romsdal Sku 122 Lørenskog Sku 2 Setskog Usk 8 Akershus Sku 449 Buskerud Sku Gjøvik Sku 6 Harstad SKU 20 Lillehammer Slu 6 Narvik SKU 10 Oppland Sku 12 Tromsø Sku 89 Drammens Sku 68 Troms og NN Sku 119 Modum Sku 18 Tyristrand SK 14 Veien SSK 15 Oslo BSK 500 Konnerud Sku 33 Oslo Schakselskap Ungdom 38 Buskerud Sku 148 SK av 1911 U 445 Klyve SK 31 Finnmark Sku Nordstrand SKU 360 Geitebukken Usk 22 Tiger Usk 304 Kragerø Sku 16 Lindern Sk 0 Brattås Usk 0 Kampen Sku 22 Telemark Sku 69 Alta Sku 39 Vålerenga Sku 7 Vadsø Sku 12 Akademisk Sjakklubbs Ungdom 10 Trøndelag Sku Finnmark Sku 51 Oslo Su 1686 Ørland Sjakklubb 16 Hedmark Sku Sjakknuseren 13 Byåsen SK 20 Gullkongen SK 7 Trondheim Sfu 22 Steinkjer Usl 12 Frosta Bsk 9 Hell Bsk 0 Hamar Sku 29 Stavanger Sku 264 Elefantene sjakkakademi 9 Nord-Odal Sku 7 Smeaheia SS 67 Trøndelag Sku 108 Hedmark Sku 36 Hå Ss 40 SjakkMatt United 14 Hordaland Bus Sevland Sku 36 Vest-Agder Sku Sandved Ssk 26 Søråshøgda Skolesjakklubb 17 Figgjo Bsk 0 Kristiansand Sku 49 Bergens Schakklubs Ungdom 167 Randaberg Sku 13 Vest-Agder Sku 49 Fana Sku 29 Engelsvoll Ss 7 Sotra SKU 12 Sandnes Usk 6 Østfold Sku Masfjorden Sku 23 Rogaland SSU 473 Hordaland Bus 248 Sarpsborg Sku 0 Fredrikstad Fus 25 Moss Sku 35 Vestfold Sku Sum totalt: 3671 Østfold Sku 60 Holmestrand SK Junior 18 Tjodalyng Bsk 0 Caissas ungdom 18 Larvik Sjakklubbs Ungdom 5 Vestfold Sku 41 Oppland Sku Oslo Su Rogaland SSU Troms og N.Norland Sku Telemark Sku 9

10 10

11 NM for jenter februar, arrangert av Bergens SKU 39 deltagere, 6 runder Sportslig aktivitet USFs turneringer Mikroputt: 1: Linnea G Tryggestad, Nordstrand SKU 5 2: Eva Skaslien, Tiger USK 3 3: Amanda H. Sellevaag, Tiger USK 3 4: Live J Skigelstrand, Stavanger SKU 3 5: Tia S Olavsen, Tiger USK 2 6: Sigrid E Haaland, Dragulf USk 0,5 Miniputt: 1: Maria Næss, Tiger USK 5 2: Ingrid Skaslien, Tiger USK 4,5 3: Amalie I. Merkesvik, Bergens SKU 4 4: Sheroni Amarapala, Strømmen SKU 4 5: Ingrid J. Kvamme, Bergens SKU 3 6: Emilie M M Hillesund, Søråshøgda SSK 3 7: Maria Greibrokk, Alta SKU 2,5 8: Polina Bronder, Tiger USK 2,5 9: Ina Hammersvik, Alta SKU 2,5 10: Katarina Grønvoll, Bergens SKU 0,5 Lilleputt: 1: Eva Ressel, England 6 2: Sara Næss, Tiger USK 4 3: Regine Forså, Tromsø SKU 3,5 4: Anna Purvis, England 3,5 5: Ingrid A. Greibrokk, Alta SKU 3,5 6: Elise S Jacobsen, Tromsø SKU 3 7: Maria Skaslien, Tiger USK 3 8: Helene Lorem, Tromsø SKU 1,5 9: Ida S. Andreassen, Tromsø SKU 1,5 10: Stina B Henriksen, Tromsø SKU 0,5 Kadett: 1: Monika Machlik, Tromsø SKU 4 2: Edit Machlik, Tromsø SKU 3,5 3: Marte B. Kyrkjebø, Stavanger SKU 3,5 4: Jennifer Neil, England 3,5 5: Maud Rødsmoen, OSSU 3,5 6: Hanna B. Kyrkjebø, Stavanger SKU 3 7: Eleanor Hapeshi, England 3 8: Caroline B. Jacobsen, Stavanger SKU 2 Ungdom: 1: Line Jin Jørgensen, Stavanger SKU 6 2: Elise Forså, Tromsø SKU 3,5 3: Erle A. M. Hansen, Kristiansand SKU 3 4: Phoebe A Price, England 2,5 5: Ramona Grotle, Sotra SKU 1 11

12 NM for Skolelag april, Stavanger SKU 35 barneskolelag, 8 ungdomsskolelag Ungdomsskolelag: 1: Blokkhaugen, Hordaland BUS 1 11 På vinnerlaget: Mathias Sætre, Matias Birkeland, Adrian Hotland og Skjalg Eide Hodneland 2: Hokksund Ungdomsskole, Buskerud SKU 9 3: Kannik, Rogaland SSU 7 5: Kristianslyst, Rogaland SSU 7 6: St. Sunniva skole, Oslo SU 6 7: Grevlingen, Østfold SU 3 8: BISS, Rogaland SSU 0 Barneskolelag: 1: Lassa Tigers, Rogaland SSU 13 Aleksander Fossan, Benjamin Fossan, Lucas Ranaldi og Sverre Skjølingstad. 2: Korsvoll Skole, Oslo SU 11 3: Kringsjå Skole, Oslo SU 10 4: Høyenhall, Oslo SU 10 5: Lassa Vikings, Rogaland SSU 10 6: Lassa Eagles, Rogaland SSU 9 7: Sunde Barneskole, Rogaland SSU 9 8: Vedavågen, Rogaland SSU 9 9: Karl Johans Minne Skole, Vest-Agder SU 9 10: Grefsen løpere, Oslo SU 8 NM for ungdomslag mars, Tiger USK og Nordstrand SKU 178 spillere fordelt på 38 lag deltok Junior: 1: The Tromsø Kings, Troms og N.N. 10 På vinnerlaget: Benjaminn Arvola, Håvard M Skagseth, Elise Forså, Jon Machlik, Lasse E Bjørn. 2: Alta, Finnmark SU 8 3: Stavanger, Rogaland SSU 6 4: OSS 1, Oslo SU 4 5: Bergens 1, Hordaland BUS 2 6: Strømmen SKU, Akershus SU 0 Ungdom: 1: OSS 2, Oslo SU 11 På vinnerlaget: Martin B Østby, Ulrik Olsen, Eskil E Grønn, Odin Nikolai Heier, Shaun Ondo 2: Stavanger Kings & Queens, Rogaland SSU 10 3: Nordstrand 1, Oslo SU 9 4: Alta Midnattsolgjengen, Finnmark SU 7 5: 1911U-1, Oslo SU 7 6: Stavanger Rising Stars, Rogaland SSU 7 7: The Tromsø Queens, Troms og N.N. SU 6 8: Modum 1, Buskerud SU 6 9: Tiger U, Oslo SU 6 10: The Tromsø Rooks, Troms og N.N. 6 1 Klassen for ungdomsskoler ble vunnet av «Stavanger Mix» med 13 poeng, men ettersom dette var et blandet lag med spillere fra flere skoler kunne de ikke bli norgesmestre. 12

13 Barn: 1: Nordstrand 3, Oslo SU 12 På vinnerlaget: Daniel Nordquelle, Thyra Kvendseth, Ulrikke Langvik, Linnea G Tryggestad, Halvor Leira. 2: Stavanger SKU, Rogaland SSU 8 3: 1911U-3, Oslo SU 8 4: Tiger M, Oslo SU 8 5: Bergens 2, Hordaland BUS 7 6: Tiger G, Oslo SU 7 7: The Tromsø Knights, Troms og N.N. 6 8: Alta Nordlysgjengen, Finnmark SU 6 9: Moss SKU, Østfold SU 6 10: Nordstrand 4, Oslo SU 6 KM for skolelag Sjakkontoret har mottatt følgende resultater: Akershus: Barneskoler (6 lag deltok) 1: Jong Sf3 Ungdomsskoler 1: Grevlingen Oslo: Barneskoler (14 lag deltok +6 mix-lag) 1: Kringsjå Konger 2: Korvoll Konger 3: Grefsen Skole 13

14 KM for ungdom Sjakkontoret har mottatt følgende resultater: Akershus, 21 deltagere A: Silje M Roen, Setskog USK B: Sherington Amarapala, Strømmen SKU C: Dag Einar B Nord, Nittedal SKU E: Andreas Salvesen, Dragulf USK G: Anders Ivan Stein, Nittedal SKU Buskerud, 26 deltagere B+C: Kjell Håkon Lien, Tyristrand SK D+E+F+G: Abdulla Al-Kanany, Modum SKU Hedmark, 17 deltagere A+B+C+D+E: Marius Eriksen, Nord-Odal SKU F+G+NYB: Johannes Reigstad, Hamar SSU Hordaland, 36 deltagere A+B: Jonatan M Andersen, Bergens SKU C+D+E: Mikael Takle, Bergens SKU F: Olav Brattetveit, Bergens SKU G: Torbjørn K Hystad, Søråshøgda SKU Oslo, 126 deltagere A: Henrik Storesund, OSSU B: Maud Rødsmoen, OSSU C: Eivind Olav Risting, 1911U D: Sigurd K. Huse, Nordstrand SKU E: Daniel Nordquelle, Nordstrand SKU F: Isak Sjøberg, Nordstrand SKU G: Ishildur Ulva Ådnedottir, Tiger USK H: Ole-Christian B Kran, OSSU Trøndelag, 22 deltagere A+B+C+D: Eivind Bruaset, Trondheim SFU E+F: Bernt Magnus Myraunet, Frosta BSK G+H: Kasper Johansen Sandø, Trondheim SFU Rogaland, 136 deltagere A: Fredrik Beer Jacobsen, Stavanger SKU B: Alseit Kizatbay, Stavanger SKU C: Benjamin Fossan, Stavanger SKU D: Ole Andre Seglem, Sevland SKU E: Aleksander Fossan, Stavanger SKU F: Bård Kydland, Hå SS G: David Nesse, Smeaheia SS Østfold, 12 deltagere E+F: Tobias L Nilsen, Moss SKU G+H: Kjell Erik Ngo Troms og Nordre Nordland, 14 deltagere C+D+E+F+G: Dario Kristensen, Harstad SKU Møre og Romsdal, 14 deltagere A+B: Vegard Simensen, Kristiansund SKU C+D+E+F: Espen Haltvik Bakke, Kristiansund SKU NM for Ungdom 2013 Rica Hotel Hamar, november, Arrangert av Hamar SSU 278 deltagere, 7 runder Gruppe A, 21 deltagere 1: Stian Johansen, Alta SKU 5,5 2: Elise Forså, Tromsø SKU 5 3: Henrik Storesund, OSSU 5 4: Håkon N Nordstrøm, Bergens SKU 5 5: Erlend Mikalsen, Alta SKU 5 6: Ødøn Toth Engegård, Harstad SKU 5 7: Eivind Aartun, Stavanger SKU 4 8: Sigve Hølleland, Masfjorden SKU 3,5 9: Line Jin Jørgensen, Stavanger SKU 3,5 10: Fredrik Beer Jacobsen, Stavanger SKU 3,5 Gruppe B, 26 deltagere 1: Johan-S. Christiansen, Vålerenga SKU 6,5 14

15 2: Henrik Ø Løbersli, Kristianssund SKU 5 3: Kjell Håkon Lien, Tyristrand SKU 5 4: Mathias Sætre, Bergens SKU 5 5: Martin Nilsen, Stavanger SKU 4,5 6: Kjetil Andås, Masfjorden SKU 4,5 7: Marte B Kyrkjebø, Stavanger SKU 4,5 8: Hanna B Kyrkjebø, Stavanger SKU 4,5 9: Lasse E Bjørn, Tromsø SKU 4 10: Alseit Kizatbay, Stavanger SKU 4 Gruppe C, 62 deltagere 1: Sebastian Mihajlov, OSSU 6,5 2: Eivind X Djurhuus, Nordstrand SKU 6 3: Sondre Merkesvik, Bergens SKU 5,5 4: Johannes Haug, Nordstrand SKU 5,5 5: Ulrik Olsen, OSSU 5,5 6: Trygve Dahl, Hell BSK 5,5 7: Benjamin Haldorsen, Bergens SKU 5 8: Eivind Olav Risting, 1911U 5 9: Cornelius Kvendseth, Nordstrand SKU5 10: Shaun Ondo, OSSU 5 Gruppe D, 26 deltagere 1: Daniel Nordquelle, Nordstrand SKU 7 2: Andreas Tryggestad, Nordstrand SKU 6 3: Eivind Bruaset, Trondheim SFU 5 4: Even Elias Yuan Hem, 1911U 4,5 5: Eirik S Enersen, Bærum SSU 4,5 6: Aleksander Fossan, Stavanger SKU 4 7: Aleksander Lindbøl, 1911U 4 8: Mikael Takle, Bergens SKU 4 9: Yngve G Fossheim, OSSU 4 10: Sigurd K Huse, Nordstrand SKU 4 Gruppe E, 49 deltagere 1: Andre Nielsen, Alta SKU 6,5 2: Tor Fredrik Kaasen, Tromsø SKU 6 3: Maria Næss, Tiger USK 5,5 4: Mads W Myhre, Kristiansund SKU 5 5: Mats Nærheim, Smeaheia SS 5 6: August K Kløfsrud, Moss SKU 5 7: Jens Christian L Opdahl, Bergens SK U 5 8: Aleksander Flæsen, Stavanger SKU 5 9: Magnus Falch, Stavanger SKU 5 10: Benjamin Halvorsen, Tromsø SKU 5 Gruppe F, 38 deltagere 1: Bjørn Robertsen, Moss SKU 6 2: Isak Sjøberg, Nordstrand SKU 5,5 3: Sondre Piiksi, Moss SKU 5,5 4: William S Olsen, Moss SKU 5 5: Ingrid Skaslien, Tiger USK 5 6: Ulrikke Langvik, Nordstrand SKU 5 7: Gaute Bergan, 1911U 5 8: Tobias L Nilsen, Moss SKU 5 9: Thyra Kvendseth, Nordstrand SKU 4,5 10: Vegard Steinheim, Harstad SKU 4,5 Gruppe G, 56 deltagere 1: Linnea Tryggestad, Nordstrand SKU 6,5 2: Jens E Ingebretsen, Holmestrand SKU5,5 3: Live J Skigelstrand, Stavanger SKU 5,5 4: Amanda H Sellevaag, Tiger USK 5,5 5: Torbjørn K Hystad, Søråshøgda SSK 5,5 6: Gard Alexander B Syreng, Nittedal SKU 5,5 7: Eskil Bruaset, Trondheim SFU 5 8: Liam J Rønnestad, Søråshøgda SSK 5 9: Afras Mansoor, Søråshøgda SSK 5 10: Ole-Christian B Kran, OSSU 4,5 Nordiske turneringer Nordisk for Ungdom 2013 Island, februar Norge fikk en medalje ved Lars Oskar Hauge i klasse C. Gruppe A (18-20 år) 1: Jonathan Westerberg, Sverige 5 2: Daniel Ebeling, Finland 4,5 3: Mikal Johann Karlsson, Island 3,5 15

16 4: Fredrik B Jacobsen, Stavanger SKU 3,5 5: Erlend Mikalsen, Alta SKU 3 Gruppe B, (16-17 år) 1: Joar Olund, Sverige 4,5 2: Jens Albert Ramsdal, Danmark 4,5 3: Hogni E Nielsen, Færøyene 4 9: Snorre Rygg, Nord-Odal SKU 2 11: Håkon N Nordstrøm, Bergens SKU 2 Gruppe C, (14-15 år) 1: Jesper S Thybo, Danmark 5 2: Lars Oskar Hauge, OSSU 5 3: Oliver Aron Johannesson, Island 3,5 4: Kjell Håkon Lien, Tyristrand SK 3 1: Tobias Dreisler, Danmark 5 2: Valo Hallman, Finland 4,5 3: Dawid Kolka, Island 4 6: Lucas Ranaldi, 1911U 3,5 8: Eivind Olav Risting, 1911U 2,5 Gruppe E, (11 år og yngre) 1: Vignir V Stefansson, Island 5,5 2: Nansy Davidsdottir, Island 4,5 3: Filip Boe Olsen, Danmark 3,5 5: Andre Nielsen, Alta SKU 3 8: Aleksander Flæsen, Stavanger SKU 3 Gruppe D, (12-13 år) Nordisk for barneskolelag 2013 Finland, Helsinki september 1: Álfhólsskóli, Island 15 2: Lassa, Norge 14,5 3: Haldum-Hinnerup, Danmark 14 4: The English School, Finland 10 5: Vallatorpskolen, Sverige 5 6: Meritorin Koulu, Finland 1 Det norske laget besto av Lucas Ranaldi, Aleksander Fossan, Benjamin Fossan og Sverre Skjølingstad. Nordisk for Ungdomsskolelag 2012 Norge, Hokksund september. 1: Rimaskoli, Island 16,5 2: Åby, Sverige 15,5 3: Blokkhaugen, Norge 10 4: Mälarhöjdens, Sverige 9,5 5: Hokksund, Norge 4,5 6: The English School, Finland 4 16

17 På Blokkhaugens lag spilte Mathias Sætre, Matias Birkeland, Adrian Hitland og Skjalg Eide Hodneland, alle fra Bergens SKU. På Hokksunds lag spilte Rasmus L Haugland, Kazim Yilmaz, Martin Røren og Simen Aasand. Nordisk for jenter 2013 Sverige, Malmö, april. Gruppe A 1: Jessica Bengtson, Sverige 3,5 2: Johanna B. Johannsdottir, Island 3,5 3: Erle A. M. Hansen, Kr.sand SKU 3,5 5: Elise Forså, Tromsø SKU 2 Gruppe B 1: Rina Weinman, Sverige 4 2: Edit Machlik, Tromsø SKU 4 3: Freja Vangsgaard, Danmark 3,5 4: Monika Machlik, Tromsø SKU 3,5 Gruppe C 1: Nansy Davidsdottir, Island 4 2: Lisa Fredholm, Sverige 4 3: Sara Næss, Tiger USK 3,5 5: Regine Forså, Tromsø SKU 2,5 VM for junior (u20) 2013 Tyrkia, Istanbul 1 norsk spiller Åpen 99: Benjamin Arvola 5 Verdens- og Europamesterskap 17

18 VM for Ungdom 2013 De Forente Arabiske Emirater, Al Ain, desember Totalt 22 norske deltagere Åpen u18 100: Fredrik B Jacobsen, Stavanger SKU 4,5 Jenter u18 56: Edit Machlik, Tromsø SKU 5,5 Åpen u16 13: Johan Salomon, Nordstrand SKU 7,5 Jenter u16 54: Monika Machlik, Tromsø SKU 5,5 Åpen u14 10: Aryan Tari, OSSU 8 Jenter u14 76: Ingrid A Greibrokk, Alta SKU 5 Åpen u12 59: Andreas G Tryggestad, Nordstrand SKU 6,5 Jenter u12 104: Maria Skaslien, Tiger USK 4,5 EM for Ungdom 2013 Montenegro, Budva, 28. september 9. oktober 23 norske spillere Vi gratulerer Aryan Tari med bronsemedalje i åpen klasse u14! Åpen u18 52: Torgeir Kjøita, 1911U 4 Åpen u16 12: Johan-S.Christiansen, Vålerenga SKU 6 Jenter u16 41: Maud Rødsmoen, OSSU 4 Åpen u14 3: Aryan Tari, OSSU 7 Jenter u14 49: Elise S Jacobsen, Tromsø SKU 4 Åpen u12 42: Andreas G Tryggestad, Nordstrand SKU 5 Jenter u12 76: Maria Næss, Tiger USK 3 18

19 Andre turneringer Landsturneringen juni 06. juli, Lillehammer Miniputt (54 spillere) 1: Tor Fredrik Kaasen, Tromsø 7,5 2: Andre Nilsen, Alta 7 3: Isak Sjøberg, Nordstrand 6,5 4: Thyra Kvendseth, Nordstrand 6,5 5: Mads Vestby-Ellingsen, Tromsø 6,5 Lilleputt (37 spillere) 1: Martin Bergsjø Østby, OSS 8,5 2: Eivind Olav Risting, : Andreas G Tryggestad, Nordstrand 6,5 4: Trygve Dahl, Elefantene 6 5: August Berntsen-Øybø, NM i lynsjakk 2013 Miniputt 1: Andreas Tryggestad, Nordstrand Lilleputt 1: Johannes Haug, Nordstrand Kadett A (10 spillere) 1: Eivind X Djurhuus, Nordstrand 7 2: Eskil Ekeland Grønn, OSS 6,5 3: Henrik Ø Løbersli, Kristiansund 6 4: Marte B Kyrkjebø, Stavanger 6 5: Ulrik Olsen, OSS 5,5 Junior (20 spillere) 1: Erlend Mikalsen, Alta 8 2: Jens Hjort Kjølberg, ,5 3: Johannes Haug, Nordstrand 6 4: Torgeir Kjøita, : Erlend Kyrkjebø, Stavanger 5,5 Kadett 1: Martin Nilsen, Stavanger Junior Sebastian Mihajlov, OSS 19

20 BGP/UGP 2013 Mikroputt (579 spillere) 1: Linnea G. Tryggestad, Nordstrand SKU 1: David Nesse, Smeaheia SS 3: Ole-Christan B. Kran, OSSU 4: Tim Wanvik, Bærum SSU 5: Adrian Egan, Caissa U 6: Jakob Horstad, Søråshøgda SSK 7: Ishildur U. Ådnedottir, Tiger USK 8: Marcus M. Means, Dragulf SKU 8: Amanda H. Sellevaag, Vålerenga USK 10: Fredrik A. Abelsen, Caissa U. Miniputt (312 spillere) 1: Amalie I. Merkesvik, Bergens SKU 2: Tobias L. Nilsen, Moss SKU 3: Isak Sjøberg, Nordstrand SKU 3: Jens Christian L. Opdahl, Bergens SKU 5: Ulrikke Langvik, Nordstrand SKU 6: Thyra Kvendseth, Nordstrand SKU 6: Mats Nærheim, Smeaheia SS 6: Bjørn Robertsen, Moss SKU 6: Thomas Grunnsund, Klyve SK 10: August K. Kløfsrud, Moss SKU Lilleputt (163 spillere) 1: Øyvind Andvik, Masfjorden SKU 2: Sigurd K Huse, Nordstrand SKU 3: August B. Øybø, 1911U 4: Jørgen Kvalvik, Tromsø SKU 5: Aleksander Lindbøl, 1911U 6: Pradheeban Sivaranjan, Nordstrand SKU 6: Roy André Bogevåg, Masfjorden SK 6: Henrik G Tallaksen, Stavanger SKU 9: Mikael Takle, Vadsø SKU 10: Ole Kristian Burhol, Klyve SK 10: Andreas G Tryggestad, Nordstrand SKU Kadett (86 spillere) 1: Cornelius Kvendseth, Nordstrand SKU 2:Dag Einar B. Nord, Nittedal SKU 3: Elias Kjerpeseth, Byåsen SK 4: Petter Andreas Eilertsen, Kristiansund SKU 5: Oskar V. Sandberg, Tiger USK 6: Håkon Watne, OSSU 7: Hanna B. Kyrkjebø, Stavanger SKU 8: Andreas Skotheim, Tønsberg SKU 9: Espen H. Bakke, Kristiansund SKU 9: Martin Saltvedt, Stavanger SKU Ungdom (35 spillere) 1: Sondre Merkesvik, Bergens SKU 2: Jonatan M. Andresen, Bergens SKU 3: Jonas H. Rasussen, Bergens SKU 4: Vegard Simensen, Kristiansund SKU 5: Fredrik B. Jacobsen, Stavanger SKU 6: Timmie Nygård 7: Morten Frost, Dalabrekka SKU 8: Eirik Hauge, Fana SKU 9: Jørgen Hoel, Bergens SKU 9: Chris Willy Grunnsund, Klyve SK 20

21 Annen aktivitet Kurs USFs lederseminar ble i 2013 avholdt lørdag 13. april på Anker Hotel sentralt i Oslo. Prosjektleder i Sjakk i skolen, Kai Becher, oppsummerte prosjektet på tampen av prosjektperioden. Daværende leder i USF, Espen Andersen, holdt så et innlegg om USF og organisasjonsbygging. Etter innledningen fra Espen ble seminardeltagerne delt inn i mindre grupper, som diskuterte tematikken og USF i tiden fremover. Hver gruppe fikk ti minutter til å oppsummere sin diskusjon for de øvrige seminardeltagerne. Vi har inntrykk av at gruppediskusjoner fungerte veldig godt i denne konteksten, og at seminaret er en fin anledning til å diskutere og utveksle erfaringer og ideer med andre tillitsvalgte fra hele landet. Midtveis i seminaret var det felles lunsj på Anker Hotel. Etter endt seminar ruslet deltagerne samlet til middag på Villa Paradiso på Grünerløkka. Førsteraden Redaktør for Førsteraden i 2013 har vært Silje Bjerke. I nummer 1-3 var Torstein Bae og Torbjørn R. Hansen med i redaksjonen. Flu Hartberg har som tidligere vært illustratør. Han har laget forside og tegneserie til hvert nummer, samt noen mindre illustrasjoner. Førsteraden skal være barnas eget sjakkblad. USFs gjennomsnittsmedlem er fra sju til ti år, og for å treffe denne målgruppen har bilder, tegninger og oppgaver vært en vesentlig del av bladet. Typisk innhold i Førsteraden er: - Lærestoff og sjakkoppgaver - Turneringsreportasjer, bilder og omtale av barnesjakklubber - Intervjuer og partier med unge spillere - Konkurranser og bidrag fra barna selv - Tegneserier, kryssord og rebuser - Terminliste I 2013 ble det også en del omtale av at Norge fikk verdensmesteren i sjakk. Magnus Carlsen er en stor inspirasjon for målgruppen. Omtalen ble forsøkt gjort slik at den knyttet Carlsen til USF-medlemmene, med henvisning til at også Carlsen deltok i Barnas Grand Prix som barn. For mange av USFs medlemmer er Førsteraden deres første møte med organisasjonen utenfor skolen. Her oppdager de hvordan det er å være på sjakkturnering og hvilke turneringer de selv kan delta på. Jeg tror derfor at medlemsbladet er et viktig bidrag for å få de mange skolesjakkbarna til å ta neste skritt inn i det organiserte sjakkliv. Silje Bjerke Redaktør 21

22 Uttatte spillere 2013: USFs landslagsgrupper 1998 Gutter: Kristian Stuvik Holm, Hamar SSU Lars Oskar Hauge, OSSU Johan-S. Christiansen, Vålerenga SKU Kjell Håkon Lien, Tyristrand SK Mathias Sætre, Bergens SKU Samuel Riiser, OSSU Daniel Steen Hauge, Strømmen SKU Axel Emil Thorenfeldt, Fredrikstad FUS Marius Eriksen, Nord-Odal SKU Aschmirthan Sivaranjan, Nordstrand SKU Anders Aure, Drammens SKU Eirik B Grammeltvedt Adrian Hitland, Bergens SKU Matias Birkeland, Bergens SKU Ludvig B. Ellingsen, Stavanger SKU Petter Skjerve, Hamar SSU Vestein L. Langseth, Kristiansand SKU Martin Johnsen, Tromsø SKU Iver Halse, Kristiansund SKU Theodor Jørgen Lund, Lillehammer SSU Oskar V. Sandberg, Tiger USK Øystein Lero Kongsnes, Strømmen SKU Jon Oddvar Rambjør, Kristiansund SKU Hipolit Wilczek, Klyve SK Jenter: Marthe Kyrkjebø, Stavanger SKU Hanna Kyrkjebø, Stavanger SKU Kimiya Sajaddi, OSSU Ane Friestad, Smeaheia SS Sofie Beer Wegge, Smeaheia SS Tale Tvedt Christiane Moen, OSSU 1999 Gutter: Rasmus L. Haugland, Modum SKU Aryan Tari, OSSU Armin Gholami, OSSU Ulrik Olsen, OSSU Benjamin Haldorsen, Bergens SKU Eskil Ekeland, OSSU Sebastian Mihajlov, OSSU Benjamin Imsrud Didrik Braathen, Nordstrand SKU Boris Devyaktov, Avrøya SLU Cornelius Kvendseth, Nordstrand SKU Shervin Houshan, Elefantene Audun Engseth, Larvik SKU Andreas Fossan, Stavanger SKU Martin Saltvedt, Stavanger SKU Erling D. Skjølås, Stavanger SKU Shaun Ondo, OSSU Paulius Cebarauskas, Larvik SKU Dag E B Nord, Nittedal SKU Anton Ræder Øyvind B Fløtten, Modum SKU Axel Sit, Nordstrand SKU Magnus Dahl Jensen, Kristiansund SKU Christoffer Langseth, Harstad SKU Sindre Løndalen, Sevland SKU David Bjerg, Smeaheia SS Eirik B Bjelland, Sandved SSK Jenter: Margrete Buran, OSSU Marlene Østebø, Stavanger SKU Camilla Johnsen, Stavanger SKU Anne Margrethe Myraunet, Frosta BSK Elin Farstad, Kristiansund SKU Hege Bårdsen, Sevland SKU 22

23 2000 Gutter: Johannes Haug, Nordstrand SKU Sondre Merkesvik, Bergens SKU Martin Bergsjø-Østby, OSSU Eivind X Djurhuus, Nordstrand SKU Trygve Dahl, Gullkongen Endre Machlik, Tromsø SKU Eivind Olav Risting, 1911 U Sigve Sundsbø, Elefantene Lucas Ranaldi, 1911 U August Berntsen-Øybø, 1911 U Kristoffer Bråtveit, Stavanger SKU Henrik G Tallaksen, Stavanger SKU Sander S. Bernhus, Strømmen SKU Benjamin Fossan, Stavanger SKU Jonas Haukenes, Hamar SSU Martin Lopez, Strømmen SKU Sokrates Vik, Tobias Frisvold Ruud, Hamar SSU Alexander Leerand, Kristiansand SKU Eivind Svanes, Stavanger SKU Gustav Gleine, Alta SKU Trym Birkeland, Lillehammer SSU Olav Baade Moen, Leo Andreas G Vatnestrøm, Stavanger SKU Edvin Jarve, Stavanger SKU Henrik Øieroset, Fredrikstad FUS Lars Johan Thorsen, Sandved SSK Jenter: Ingrid Andrea Greibrokk, Alta SKU Elise S. Jacobsen, Tromsø SKU Sara Næss, Tiger USK Helene Lorem, Tromsø SKU Regine Forså, Tromsø SKU Ida S. Andreassen, Tromsø SKU 2001 Gutter: Henrik U. Haugsberg, Smeaheia SS Arman Ghaderi, Elefantene Odin Nikolai Heier, 1911 U Eivind Bruaset, Trondheim SFU Yngve G. Fossheim, OSSU Mikael Takle, Bergens SKU Even Elias Yuan Hem, 1911 U Sigurd K. Huse, Nordstrand SKU Torgeir Bø, Tiger USK Håkon S. Johansen, Kragerø SKU Sverre Skjøllingstad, Stavanger SKU Odd Aa Solum, Strømmen SKU Truls Kløfsrud Jauert, Moss SKU Pradheeban Sivaranjan, Nordstrand SKU Jackie Yan Yun Zang, Kristiansand SKU Christopher Munk, Stavanger SKU Sigve Saman Zandi, Tromsø SKU Even Lyche, 1911 U Henrik U. Haugsberg, Smeaheia SS Emil Bertelsen, 1911 U Ole Andre Seglem, Sevland SKU Vladimir Merzliakov, Alta SKU Jacob Lauvanger, Tiger USK Eivind S.Thorenfeldt, Fredrikstad Fus Idar Wik Henrik S. Hansen, Tromsø SKU Håvar Dahl, Gullkongen Shaya Irandoust, Sarpsborg SKU Jenter: Megan Alyssa Garcia, Tiger USK Maria Skaslien, Tiger USK Malin Imsrud, 2002 Gutter: Andreas Tryggestad, Nordstrand SKU Andre Nielsen, Alta SKU Aleksander Fossan, Stavanger SKU Daniel Nordquelle, Nordstrand SKU Mahmood Paekar, Lørenskog SKU Jonas Henriksen, Lørenskog SKU Tor Fredrik Kaasen, Tromsø SKU Arman Lange, Tiger USK 23

24 Mats Nærheim, Smeaheia SS Marcus Hidle-Bahreini, Stavanger SKU Abdulla Al-Kanany, Modum SKU August Kristiansen Kløfsrud, Moss SKU Aleksander Flæsen, Stavanger SKU Benjamin Halvorsen, Tromsø SKU Jens Christian Opdahl, Bergens SKU Kjetil Seglem, Sevland SKU Mads Wolland Myhre, Kristiasund SKU Jacob Hanstad, 1911 U Jonas M A Hansen Torgeir Bjelland, Stavanger SKU Magnus Falck, Stavanger SKU Oskar K. Frøyland, Stavanger SKU Ulrik Auklend, Stavanger SKU Håkon Helgøy, Sandved SSK Johannes M Bergersen, Sandved SSK Håkon Kristoffersen, Alta SKU Mursal Norani, Alta SKU Jenter: Maria Næss, Vålerenga USK Maria Greibrokk, Alta SKU Amalie Isabel Merkesvik, Bergens SKU Ingrid Jødre Kvamme, Bergens SKU Polina Brønder, Tiger USK Ina Hammersvik, Alta SKU Elise Sørensen, Alta SKU Gutter: William Sandberg Olsen, Moss SKU Bernt Magnus Myraunet, Frosta BSK Torben Skogen, Harstad SKU David Salguero Spilde, Tiger USK David Yau Bin Zhang, Kristiansand SKU Fredrik Lytomt Jacobsen, Bisahl Liu, Strømmen SKU Julian Munk, Stavanger SKU David Nesse, Smeaheia SS Sonde Piiksi, Moss SKU Isak Sjøberg, Nordstrand SKU Bjørn Robertsen, Moss SKU Gaute Bergan, 1911 U Eskil Bruaset, Trondheim SFU Tobias Nilsen, Moss SKU Mikkel Berglund, Veien SSK Magnus Øyvind Lange, Follo SFU Gard Alexander Bye Søreng, Nittedal SKU Arne Kjelsbøl Huse, Nordstrand SKU Selmer Sundell, Moss SKU Mikael Gjeddevann, Nord-Odal SKU Jesper G Jensen, Tyristrand SK Benjamin Wold, Moss SKU Jenter: Ingrid Skaslien, Tiger SKU Thyra Kvendseth, Nordstrand SKU Ulrikke Langvik, Trondheim SFU Embla Ekeland Grønn, OSSU Sheroni Amarapala, Strømmen SKU Amanda Høst Sellevaag, Tiger USK Linnea Tryggestad, Nordstrand SKU Ishildur Ulva Ådnedottir, Tiger USK 24

25 Hypersys Flere lokallag tok i bruk Hypersys i 2013, og mange meldte inn medlemmene sine via systemet. Målet for 2014 er at alle lokallag selv registrerer medlemmene siden her, samt leverer obligatorisk medlemsbekreftelse og årsrapport elektronisk. Dette vil føre til en mer papirløs hverdag for både administrasjon og tillitsvalgte i klubbene, noe som forhåpentligvis vil oppleves som en forenkling. Sjakkontoret vil som vanlig assistere og være behjelpelig ved behov! Hypersys er i stadig utvikling, og vi er i kontakt med leverandøren for å tilpasse systemet ytterligere etter våre behov. Ta kontakt med Sjakkontoret på om du har spørsmål om Hypersys! USFs nesteleder i perioden, Carsten Beer Jacobsen, har også vært og er behjelpelig med å få klubbene i gang med Hypersys. Landslagssamlingene Landslagssamlingene på NTG er blant USFs mest populære arrangementer. I 2013 var det samling 31. mai 2. juni med 79 deltagere, og september med 75 deltagere. USF takker Simen Agdestein som hadde ansvar for arrangering av samlingene! Undervisningsmateriale USF produserte ikke undervisningsmateriale i Sjakktuelt USF og NSF har sammen nettsiden Sjakktuelt. Her publiseres viktige nyheter for organisasjonene og annen informasjon nødvendig for lokallag og medlemmer. BGP/UGP har egne nettsider, som styres av Hans Inge Kongevold. Det jobbes stadig med ny utgave av hjemmesiden, og vi håper å kunne publisere den nye forsiden snart! Den nye nettsiden vil også legge til rette for enklere og raskere oppdatering av siden. 25

26 BGP/UGP-sesongen 2013 BGP/UGP sesongen 2013 samlet 1175 spillere som samlet stilte opp i 2496 turneringer. Totalt 62 turneringer ble avviklet, med deltagelse fra 7 til 160 i de enkelte turneringer. Oppslutningen lå litt lavere en tidligere en del av året, men en tydelig Magnus-effekt på slutten av året snudde tilbakegangen og endte på samme nivå som tidligere år. Den største turneringen i år ble da også NTG-turneringen som fikk besøk av Magnus. Det er en viss tendens mot at spillerne i BGP blir yngre og ferskere, som gir en fremgang i deltagelse i de yngste klassene. Blant de eldre og mer rutinerte spillerne er det et tap til NSF sine turneringer. Rent teknisk er det ikke skjedd mye i løpet av 2013, men det er laget en oversikt over innleveringstider for resultater, og denne viser at arrangørene blir stadig bedre på dette. Ellers når en nå BGP-sidene på bgp.sjakk.no. BGP/UGP er jo helt avhengig av lokale arrangører, og USF retter en stor takk til alle som har stått på og gjort denne BGP-sesongen mulig! Hans-Inge Kongevold BGP-ansvarlig 26

27 Signering av styrets beretning

28 Sjakk i skolen «Sjakk i skolen» er et treårig prosjekt som ble startet etter en bevilgning fra DNB Sparebankstiftelsen. Prosjektet ble avsluttet i juli 2013 og prosjektleder det siste året var Kai Becher. Prosjektet ble etter hvert utvidet til å omfatte tredje, fjerde, så vel som femteklassinger. Hovedhensikten med prosjektet var å få flere skoleelever til å spille sjakk samt å øke forståelsen for sjakkens bidrag som pedagogisk metode og stimulansefaktor for kreativ og analytisk tenkning. Vi sakser fra sluttrapporten for prosjektet: «Det har blitt gjennomført opplæring med instruktør fra Sjakk i skolen i Harstad, Tromsø, Trondhjem, Kristiansund, Molde, Bergen, Sandnes, Skien, Holmestrand, Drammen, Hønefoss, Holmsbu, Bærum og Odalen. Til sammen har ca elever fått opplæring denne opplæringen, samt sjakkmateriell og lærebok til hele klassen. Det største delprosjektet har vært i Drammen, hvor 1670 elever fikk opplæring og Sjakk i Skolen arrangerte ni store kvalifiseringsturneringer med til sammen 1370 deltakere!» 28

29 Jenteutvalgets beretning I 2013 arrangerte jenteutvalget sosialt treff for jentene under Landsturneringen på Lillehammer med pizza og golf og under NM for ungdom på Hamar med lørdagsgodt, disco og konkurranser. Målet med disse treffene er å legge til rette for at jentene blir godt kjent med hverandre. Antall jenter som spiller sjakk rundt omkring i landet, varierer sterkt. Enkelte klubber at kun ett aktivt jentemedlem, og da er det ekstra viktig å bygge et sterkt nettverk til jentene som spiller sjakk i resten av landet. I tillegg ble det arrangert en treningssamling for jentene i november på NTG med Ingrid Carlsen som trener. Jenteutvalgets planlagte tradisjonsrike tur til Malmø Open i desember måtte dessverre utgå, da tidspunktet for turneringen kolliderte med andre arrangementer, noe som resulterte i dårlig oppslutning. Jenteutvalget takker Trondheim Sjakklubbs Ungdom som donerte et Fischer-Spasskyreisesjakkbrett signert av Magnus Carlsen til Jentebrigaden. Dette ble auksjonert bort under VM-matchen mellom Magnus og Anand og inkasserte en god slump penger som vil bli brukt til fremtidige arrangement for jentene. Jenteutvalget har i 2013 bestått av: Jørund Greibrokk, Kjersti Rødsmoen, Vibeke Ekeland Grønn, Ellen Carlsen og Ellisiv Reppen. 29

30 Inntekter Resultatregnskap 2013 Regnskap 2013 Noter Justert budsjett 2013 Diff. Regnskap 2012 Medlemskontingent NM-avgifter Annonser, sponsorinntekter og mva komp Offentlig støtte Salg undervisningsmateriale Egenandeler Kurs delt.avgifter BGP-avgifter Kulturmidler, barnesjakk.no/sjakkipedia Sum driftsinntekter Utgifter Turneringer/representasjon Treningsgrupper/støtte til NTG Sommersjakkleir Salgsartikler Premier, gaver, blomster (inkl. BGP) Jenteutvalget Ungdomsutvalget Sjakk i skolen Drift av barnesjakk.no Utvikling av undervisningsmateriell USF støtte til Sjakk i skolen Personalutgifter Husleie, strøm Kontorutgifter (renhold og rekvisita) Hypersys Regnskap og revisjon IKT og annen fremmed tjeneste Telefon og internett Porto Førsteraden Kostnader tillitsvalgte Kontingenter (LNU o.l.) Forsikring Gebyrer Tap på krav Diverse utgifter Sum kostnader Periodens driftsresultat Finansinntekt Finanskostnad Resultat finansposter Årsresultat

31 Noter til resultatregnskapet 2013 Note 1: Kontingent for medlemmer innmeldt etter faktureres i 2014 Note 2: Momskompensasjon = kr, annonser = 1400 kr Note 3: Administrasjonsstøtte = kr, Frifond administrasjonsstøtte = kr Note 4: Turnering Utgift Egenandel Nettoutg. Nordisk individuelt Nordisk for barneskolelag Nordisk for ungdomskolelag Nordisk for jenter VM for ungdom EM for ungdom VM for jr Lagturnering i Estland Nasjonale turneringer (ELO-avg.) Diverse : Spillerne la selv ut, USF refunderte beløp utover egenandel. Netto utgift i 2013 var 3850 kr kr er utgift fra 2012, som ved en feil ble ført i regnskapet Ref. note til regnskapet : Norge var arrangør 3: Honorar til lagleder, 4000 kr, ført under lønnsutgifter (personalutgifter). Nettoutgift til turneringen er 0 kr. 4: Overskudd fra kantinedrift under landsfinalen i Sjakk i skolen. USF drev kantinen. Note 5: Ca kr gjelder BGP/UGP-avgifter fra turneringer i 2012 Note 6: Varekjøp - Beholdningsendring varelager Avskrivninger Frakt, toll, spedisjon At varelageret synker såpass mye i verdi skyldes i hovedsak uttak fra varelager til «Sjakk i skolen» 31

32 Note 7: Reelt forbruk kr kr var avsatt til reisestøtte. Det ble ikke arrangert Malmö-tur i Note 8: USFs egenandel i prosjektet «Sjakk i skolen» Note 9: Lønn Timelønn Påløpne feriepenger Sykepenger u/aga Honorar u/feriepenger Omposterinskonto lønn (hjelpekonto) OTP/Gave Motokonto kontogr. 52xx Sykepenger Arbeidsgiveravgift Arb.giv.avg. Pål. Feriep Innberettet pensjon Gaver til ansatte -700 Kantinekostnader Personalforsikring -595 Andre personalkostnader Note 10: Regnskap = kr, Revisjon = kr Note 11: Resultatet for USF ( kr) og resultatet for Sjakk i skolen ( kr) sett under ett er USFs offisielle resultat i 2013 ( kr) Underskuddet i 2013 skyldes faktorer som gjelder «Sjakk i skolen». Sett over hele treårsperioden jevner dette seg ut. Resultat for Sjakk i skolen over prosjektets 3-årsperiode: 2010: kr 2011: kr 2012: kr 2013: kr 32

33 Balanseregnskap 2013 Balanse pr. 31/ EIENDELER Kontanter, bank Bankinnskudd fonds 0 Påløpne inntekter Debitorer Til gode fra fond 0 Andre fordringer 0 Mellomregning NSF 0 Varelager Kontormaskiner, inventar Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld og avsetninger Kreditorer Offentlige trekk og avgifter Påløpt lønn og feriepenger Mellomregning NSF Avsetninger Sum gjeld og avsetninger Egenkapital Egenkapital per pr : Årets resultat Sum gjeld og egenkapital

34 Noter til balanseregnskapet 2013 Note 1: Debitorer Kundefordringer: Avsetning tap på kundefordringer: Sum debitorer: kr kr kr Note 2: Varetelling Vareopptelling 2013 Antall inn Innkjøpspris Antall 31/12 pr. stk Sum Stormesterhefter Trebrikker Brett, Sjakkhuset Brikkeposer, india Wuppies Bombi Sjakktriks for barn Hvordan banke pappa Brikkesett kina Sjakkskolen Sjakkskolen Demobrett Sjakklokker Verdi på varelager Note 3: Mellomregning USF skyldte NSF penger ved årsslutt, da NSF gjennom året legger ut for diverse felleskostnader (blant annet husleie). Note 4: USFs reisefordelingsfond 34

35 Regnskap Sjakk i skolen 2013 Inntekter Regnskap 2013 Tilskudd sparebankstiftelsen - USFs egenandel Sum driftsinntekter Utgifter Reise ifm skolebesøk ol Salgsartikler Lager Lundeby Nasjonale prosjekter (barnesjakk.no) Utvikling av undervisningsmateriell Personalutgifter Finaleutgifter Telefon og internett Porto 420 Premier og medaljer (ikke finale) Kostnader tillitsvalgte Diverse utgifter Sum kostnader Periodens driftsresultat Finansinntekt - Finanskostnad - Resultat finansposter - Årsresultat

36 Fondsregnskap 2013 Norsk Sjakkfond Regnskap Resultatregnskap USF NSF Inntekter Renter Bank Renter/avkastning obligasjon Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente DnB NOR Pengemarked Sum inntekter Utgifter/bevilgninger Eliteutvalget NSF USF 0 0 Sum utgifter Årets resultat Balanse USF NSF Eiendeler Bank Obligasjoner, Vestenfj. Bykred Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente DnB NOR Pengemarked Sum eiendeler Gjeld/Passiva Egenkapital pr. 1/ Årets resultat Støtte forskutert av NSF Sum egenkapital og gjeld Fordeling av avkastning Norsk Sjakkfond: NSF 2/3 av verdi USF 1/3 av verdi 36

37 USFs reisefordelingsfond USFs REISEFORDELINGSFOND INNTEKTER: Renter DnB Plasseringskonto 0 0 UTGIFTER: Utdelt støtte 0 0 Resultat 0 0 Fjorårets egenkapital overskudd 0 0 Egenkapital: PLASSERING: DnB Investor 0 0 Avsatt i USF Fondsstyret Generalsekretær USF Renter fra plasseringskonto 2013 føres i

38 Referat fra 36. årsmøte Tid: Søndag 14. april 2013 kl Sted: OSS lokaler, Bogstadveien Godkjennelse av representantenes fullmakter Fungerende generalsekretær Iris Aasen Breckes forslag om Line Jin Jacobsen, Stavanger SKU og Lena Halvorsen, Tromsø SKU som fullmaktskomitè ble godkjent. Fullmaktskomitèen informerte om at 18 stemmeberettigede fullmakter og 1 uten stemmerett var godkjent. 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden ble godkjent. 3. Valg av ordstyrer(e), referenter, samt to representanter til å underskrive referatet Iris Aasen Breckes forslag om Johs R. Kjeken, 1911U som ordstyrer ble vedtatt. Arne-Birger Lund, Nordstrand SKU og Roar Nærheim, Smeheia SS ble valgt til referenter. Per Olsen, 1911U og Arild Øksnevad, Akershus SU ble valgt til underskrivere. 4. Årsberetning Espen L. Andersen takket Iris Aasen Brecke for stor fleksibilitet i tiden etter at generalsekretær Dag Danielsen ble sykmeldt, og ba årsmøtet om tilslutning til å ønske generalsekretæren god bedring. Årsmøtet ga sin tilslutning til dette. Noen kommentarer til USFs årsberetning for 2012 fremkom: Forbundsstyret, side 5 Line Holen ble innvalgt fra Sørum SKU. Øyvind Bentsen var medlem av SK Hedersbevisninger, side 8 Per Olsen, 1911U og Roar Nærheim, Smeheia SS fikk utdelt USFs hedersdiplom, tildelt på tidligere årsmøter. Det ble stilt spørsmål ved om Hedersdiplom eller Hedersplakett er korrekt betegnelse. Dersom Hedersplakett, må USFs lover oppdateres. Carsten Beer Jacobsen, Stavanger SKU fikk utdelt USFs hederstegn i gull, tildelt på USFs 35. ordinære årsmøte 14. april Øystein Brekke, Modum SKU og Buskerud sjakkrets ungdom ble utnevnt til æresmedlem i USF for sin mangeårige innsats for den norske barne- og ungdomssjakken, og fikk til rungende applaus overrakt diplom og gave fra USF. Medlemsoversikt, side 10 38

39 Øystein Brekke savnet en oversikt over USFs arbeid m.h.t. rekruttering, og ba om at dette neste år blir tatt inn i årsberetningen før medlemsoversikten. Brekke ønsket spesielt at serveren spillsjakk.no, tidligere barnesjakk.no, ble eksplisitt omtalt. Det ble reist forslag om at spillserveren på barnesjakk.no ikke blir videre finansiert. Se referatets punkt 6. Budsjett for forslaget. Hans-Inge Kongevold bemerket at USFs og NSFs styrer MÅ sikre at BGP-sidene ikke forsvinner dersom spillsjakk.no forsvinner. En del ytterligere ytringer om spillsjakk.no fremkom. Sportslig aktivitet, side 17 Det ble bemerket at man har gått over til å nevne antall norske deltakere istedenfor navn på alle. Kun beste norske plassering i hver klasse er nevnt med navn. I VM for junior (U20) mangler antallet nordmenn. Tallet var fire. Amir Ghaderi pekte på følgende vedtak på årsmøtet 14. april 2012 angående uttakskriterier i internasjonale turneringer: Årsmøtet ønsker at det settes opp et klart og offentlig system for uttakskriterier for implementering i reglene. Disse bør være uten særlige muligheter for bruk av skjønn eller tolkning. Uttakskriteriene bør også virke inspirerende, dvs.gi sjakkspillende barn og ungdom bestemte mål å jobbe mot. Årsmøtet kan ikke se at styret har fulgt opp dette, og ber det nye styret ta tak i problemstillingen. Styret anførte at de ikke har hatt kapasitet til å jobbe med dette, og at det ikke har vært klager på uttak det siste året. Hypersys, side 25 Per Olsen etterlyste mulighet for turneringsarrangører til å se om turneringsdeltagere er medlem, samt lokallag og fødselsår for medlemmer. Dette vil bidra til å sikre at alle turneringsdeltagere er medlemmer i USF. Dette ble på 90-tallet fulgt opp av Sjakkontoret. Styre og administrasjon må ta opp dette med utviklerne av HyperSys. HyperSys ble kort diskutert. Stavanger SKU har undersøkt om det finnes alternativer, og endt opp med å bruke HyperSys til mye. USF er nødt til å bruke HyperSys, da dette er eneste system godkjent av Fordelingsutvalget. Undervisningsmateriell, side 25 Det kom innspill om at støtten til utgivelsen av Sjakkskolen 3 var meget vel anvendte penger. Det kom ønske om at punktet Undervisningsmateriell bør stå i forbindelse med medlemsoversikten (side 10). Det burde absolutt vært et avsnitt med noe analyse av medlemstallene/- utviklingen, som er bekymringsfull, samt tiltak for å bedre situasjonen. En slik analyse, som følges opp, vil gi et bedre USF. Sjakktuelt, side 25 Brekke etterlyste jevnlig informasjon til medlemmene fra Sjakkontoret, for eksempel i form av Løperseddelen eller lignende informasjonsbrev, f.eks. hvert kvartal. Man mente at 39

1996 Jenter Reserve Vaseng, Øyvind Hoem 1996 Kristiansund 1141 Kallset, Vegard 1996 Kristiansund 1065 1997

1996 Jenter Reserve Vaseng, Øyvind Hoem 1996 Kristiansund 1141 Kallset, Vegard 1996 Kristiansund 1065 1997 1996 Flermoen, Peter 1996 Harstad 2167 Taube, Gregor 1996 1911 1952 Kjøita, Henning 1996 1911 1858 Kjøita, Torgeir 1996 1911 1676 Eike, Mathias Brennhaugen 1996 Lørenskog 1558 Liu, Bibek 1996 Lørenskog

Detaljer

Ungdommens Sjakkforbund

Ungdommens Sjakkforbund Ungdommens Sjakkforbund Årsberetning 2012 Fra Jentebrigadens sjakktur til Malmö i 2012. 36. årsmøte, Oss lokaler, Bogstadveien 30, Oslo, søndag 14. april kl. 10.30 1 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Referat fra USFs 37. ordinære årsmøte

Referat fra USFs 37. ordinære årsmøte Referat fra USFs 37. ordinære årsmøte Avholdt i OSS lokaler i Bogstadveien 30 i Oslo, søndag 11. mai 2014 kl. 10:30. 1. Godkjennelse av representantenes fullmakter Fullmaktskomité: Iris Brecke (Sjakkontoret)

Detaljer

Ungdommens Sjakkforbund

Ungdommens Sjakkforbund Ungdommens Sjakkforbund Årsberetning 2014 Dyktige spillere i yngste klasse i NM for ungdom 2014. Det ble en klar deltakerrekord i mesterskapet i Stavanger i november. (Foto: Arrangøren v/sigurd Støren)

Detaljer

Ungdommens Sjakkforbund

Ungdommens Sjakkforbund Ungdommens Sjakkforbund Årsberetning 2011 35. årsmøte, OSS lokaler, Bogstadveien 30, Oslo, lørdag 14. april 2012, klokken 12:00-0 - Innhold Innholdsfortegnelse Forbundsstyrets beretning... - 3 - Innledning...

Detaljer

Ungdommens Sjakkforbund

Ungdommens Sjakkforbund Ungdommens Sjakkforbund Årsmøtepapirer 2015 38. årsmøte Søndag 26. april kl. 10:30 Scandic Helsfyr hotell, Oslo * Innholdsfortegnelse Innkalling til USFs 38. ordinære årsmøte 3 Forretningsorden 4 Om gjennomføringen

Detaljer

Referat fra Ungdommens Sjakkforbund 34. årsmøte 2011

Referat fra Ungdommens Sjakkforbund 34. årsmøte 2011 Referat fra Ungdommens Sjakkforbund 34. årsmøte 2011 Sted: Sjakklubben Stjernen, Seilduksgata 11, Tid: Søndag 10.april kl. 12.00 1. Godkjennelse av representantenes fullmakter Generalsekretær Dag Danielsens

Detaljer

Ungdommens Sjakkforbund

Ungdommens Sjakkforbund Ungdommens Sjakkforbund Årsmøtepapirer 2015 38. årsmøte Søndag 26. april kl. 10:30 Scandic Helsfyr hotell, Oslo * Innholdsfortegnelse Innkalling til USFs 38. ordinære årsmøte 3 Forretningsorden 4 Om gjennomføringen

Detaljer

Nr 1 2013. 37. årgang

Nr 1 2013. 37. årgang Nr 1 2013 37. årgang Bli med på turnering! Har du spilt sjakkturnering? Det er kjempegøy, og nesten alltid får alle som deltar en fin premie. Her får du oversikt over arrangementer i Norge for barn og

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Telenor Lekene 1. treningsomgang Super G Menn

Telenor Lekene 1. treningsomgang Super G Menn Agder & Rogaland 4 1 Bakka Sven Agder & Rogaland 18 2 Jørgensen Simon Friis Agder & Rogaland 28 2 Wee Østensjø Ivar Johannes Agder & Rogaland 39 3 Høgseth Vermund Skogland Agder & Rogaland 55 3 Dolmen

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Referat fra møte i Jenteutvalget

Referat fra møte i Jenteutvalget Referat fra møte i Jenteutvalget Mandag 9.mai 2005 på Sjakkontoret Tilstede: Bjørn Wold og Silje Bjerke. På telefon: Marte Egeland. 1. Søknader 1.1. Kriterier for støtte Utvalget har ikke tidligere hatt

Detaljer

Cuprenn 3 Friteknikk

Cuprenn 3 Friteknikk IU Kvinner - 2km 1 Stine Walsøe Innstrandens IL 106 11:56 00:00 2 Inger Edvardsen Innstrandens IL 2 13:59 02:03 Fullførte: 2 Startende: 2 IU Menn - 2 km 1 Tore Wingan Wold Innstrandens IL 1 08:15 00:00

Detaljer

Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011

Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011 Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011 Nr Navn Plassering Klubb Tid Jenter 5 år og yngre 302 Kristin Hårberg Skauga IL 311 Ellen Brødreskift Stadsbygd IL 337 Selma Brovold Stadsbygd IL 356 Ingrid Oldren

Detaljer

Hopptreff Finale. Hopp Team Official results. Arnulf Pedersen Tor Zachariassen Niljas Sara Jan Erik Heggstad Jørn Thomas Hansen

Hopptreff Finale. Hopp Team Official results. Arnulf Pedersen Tor Zachariassen Niljas Sara Jan Erik Heggstad Jørn Thomas Hansen .0.00 Starttid :00:00 Jury/Ledelse Rennleder Teknisk Delegert Harald Brattaker Cup KoordinatorSvein Brurud Bakkesjef Ass rd Kjell Otto Sebergsen Stein Johannessen Hugo Forfang Måldommersjef Olav Larsen

Detaljer

Norges Cup 2015 Junior og Elite Menn Pl. Nr. Navn Klubb Land Sum

Norges Cup 2015 Junior og Elite Menn Pl. Nr. Navn Klubb Land Sum Junior og Elite Menn 1 E1 Sebastian Aslaksrud Råde NOR 124 25 25 19 23 16 16 2 40 Tore Navrestad Sviland NOR 123 27 28 28 20 20 3 J1 Lars Ole Hetland JM Sola NOR 105 21 20 27 24 13 4 84 Eirik Wegger JM

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Forbundsstyrets beretning. Organisasjon. Administrasjonen. Samarbeid med andre. Hedersbevisninger. Økonomi.

INNHOLDSFORTEGNELSE. Forbundsstyrets beretning. Organisasjon. Administrasjonen. Samarbeid med andre. Hedersbevisninger. Økonomi. INNHOLDSFORTEGNELSE Forbundsstyrets beretning Organisasjon Administrasjonen Samarbeid med andre Hedersbevisninger Økonomi Medlemsoversikt Sportslig aktivitet Annen aktivitet KURS FØRSTERADEN SJAKK I SKOLEN

Detaljer

Referat Forbundsstyret Ungdommens Sjakkforbund 26.01.03

Referat Forbundsstyret Ungdommens Sjakkforbund 26.01.03 Referat Forbundsstyret Ungdommens Sjakkforbund 26.01.03 Sted: OSS lokaler, Bogstadveien 30B, Oslo. Til stede: Espen Andersen (leder), Nils P. Mikkelsen, Tore Nilssen (vara for XXX) Fra administrasjonen:

Detaljer

Referat NSFs 88. Kongress 2009

Referat NSFs 88. Kongress 2009 Referat NSFs 88. Kongress 2009 Avholdt i Frikirken i Bergen 7. juli 2009 kl 20.00. President Jøran Aulin-Jansson innledet ett minutts stillhet til minne de medlemmer som var gått bort siden sist, og nevnte

Detaljer

Norges Sjakkforbund. Styremøte nr 4 04/05 Referat

Norges Sjakkforbund. Styremøte nr 4 04/05 Referat Norges Sjakkforbund Styremøte nr 4 04/05 Referat Sted: Sjakklubben Stjernen, Seilduksgata, Oslo. Tid: Lørdag 29. januar 2005 kl. 10.00. Til stede fra styret: Torstein Bae (president), Helge A. Nordahl

Detaljer

Startliste per Klubb

Startliste per Klubb Bjerkreim IL 1 Roar Herikstad G 8 år 1 km fri felles 3 Morten Espedal G 8 år 1 km fri felles 4 Simen Espedal G 8 år 1 km fri felles 8 Markus Gjøse G 8 år 1 km fri felles 9 Jakob Brun Rekeland G 8 år 1

Detaljer

Nr. 1 2010 34. årgang Ungdommens Sjakkforbunds medlemsblad

Nr. 1 2010 34. årgang Ungdommens Sjakkforbunds medlemsblad Nr. 1 2010 34. årgang Ungdommens Sjakkforbunds medlemsblad Kan du en passant? Bli med på turnering! Å dra på sjakkturnering er kjempegøy, og nesten alltid får alle som er med en fin premie. Her får du

Detaljer

Styret har holdt ett styremøte i løpet av 2010 og ellers behandlet saker løpende via e-post.

Styret har holdt ett styremøte i løpet av 2010 og ellers behandlet saker løpende via e-post. Årsberetning 2010 Sotra Sjakklubb Klubben Sotra Sjakklubb har holdt til i ungdomsklubbens lokaler i Einarsengården i hele 2010, med klubbkvelder om torsdagene. Medlemsutviklingen har vært alldeles eventyrlig

Detaljer

Nr årgang

Nr årgang Nr 2 2013 37. årgang Bli med på turnering! Har du spilt sjakkturnering? Det er kjempegøy, og nesten alltid får alle som deltar en fin premie. Her får du oversikt over arrangementer i Norge for barn og

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013 Tid (dato, klokkeslett): 01.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombud: Andebu: Yngve Kristian Hjerpekjønn

Detaljer

Poengrenn Skatval. Offisiell resultatliste 03.03.2010

Poengrenn Skatval. Offisiell resultatliste 03.03.2010 G 10 år 1,3 km fri Audun Wanvik Haugen Stjørdals Blink 5 04:57 Stian Nakken Skatval Skilag 7 05:30 Henrik Nesbø Hegra IL 2 05:45 Sindre Kringen Skjelstadmark IL 3 06:01 Andreas Horten Jesbersen Lånke IL

Detaljer

Resultatliste til Sturerittet fellesstart runde à 10,2 km

Resultatliste til Sturerittet fellesstart runde à 10,2 km K 30-39 1 47 Dypevik Ingvill Rabben CK Sotra 3 01:03:26 00:00:15 K 40-49 1 46 Iden Marit Irene Åsane CK 3 00:53:15 00:00:15 K Senior 1 48 Olsen Janne Eidsvoll SK 3 00:52:56 00:00:15 2 50 Olsen Janne Åsane

Detaljer

Innkalling til Sørum SKUs 9. ordinære årsmøte

Innkalling til Sørum SKUs 9. ordinære årsmøte Sørum Sjakklubbs Ungdom Solvegen 3, 1923 Sørum, Tlf 63 82 48 42/936 76 10 Internett: http://www.sorumsjakk.org E-post: post@sorumsjakk.org Til Medlemmer eller forsatte av medlemmer til Sørum Sjakklubbs

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011 3 år gutter 200 meter Håvard Elias Olsen Tverlandet IL Deltatt Petter Sommerset Edvaedsen Tverlandet IL Deltatt Selmer Aunan Tverlandet IL Deltatt Tobias Klippenberg Tverlandet IL Deltatt 3 år jenter 200

Detaljer

Klubbmesterskap Resultatliste

Klubbmesterskap Resultatliste Jenter 5 år 1 km 1 Aamo, Hedda BSK J5 00:32:20 201 Steen, Sara Vik BSK J5 00:14:12 2 Brakstad, Cecilie BSK J5 00:16:18 5 Grorud, Mathilde BSK J5 00:10:31 6 Bjerkvoll, Oda Gjellan BSK J5 00:16:16 Gutter

Detaljer

STYRKELØFTREGION MIDT-NORGE ÅRSBERETNING 2010

STYRKELØFTREGION MIDT-NORGE ÅRSBERETNING 2010 STYRKELØFTREGION MIDT-NORGE ÅRSBERETNING 2010 1. Styret i perioden: Leder Anita Stavik Fræna AK Nestleder Olaf Dahl KK-67 Kasserer Hans Magne Bårtvedt KK-67 Styremedlem Stian Walgermo Sjøholt AK Styremedlem

Detaljer

Ungdommens Sjakkforbunds medlemsblad. Nr. 5 2010. 34. årgang

Ungdommens Sjakkforbunds medlemsblad. Nr. 5 2010. 34. årgang Ungdommens Sjakkforbunds medlemsblad Nr. 5 2010 34. årgang Bli med på turnering! Å være med på sjakkturnering er kjempegøy, og nesten alltid får alle som deltar en fin premie. Her får du oversikt over

Detaljer

KM 2010 Hedmark og Oppland Vikingskipet Gutter 11år Opp etter (2) distanser SAMMENLAGT RESULTATER

KM 2010 Hedmark og Oppland Vikingskipet Gutter 11år Opp etter (2) distanser SAMMENLAGT RESULTATER Gutter 11år Opp etter (2) distanser SAMMENLAGT RESULTATER RNK NR NAVN NAT KLUBB 1 37 Magnus Bakken Haugli Jevnaker IF 54.49 54,490 1 44.82 56,025 1 2 39 Sindre Magnussen Jevnaker IF 56.16 56,160 2 46.49

Detaljer

Startnr Etternavn Fornavn Klasse Kjønn Løype Slutttid T.o.m. 8 år - Gutt

Startnr Etternavn Fornavn Klasse Kjønn Løype Slutttid T.o.m. 8 år - Gutt Startnr Etternavn Fornavn Klasse Kjønn Løype Slutttid T.o.m. 8 år - Gutt 45 Halvorsen Axel -8 år (f. 2004 eller senere) Gutt 1 km 05:07 46 Jesper Barkholt-Rinnan -8 år (f. 2004 eller senere) Gutt 1 km

Detaljer

Nr. Navn/Klasse Klubb Starttid MTid Tid Pl.

Nr. Navn/Klasse Klubb Starttid MTid Tid Pl. K M-Elite 8 runder, 72 km 09:00 358 Thomas Solheim Bergen CK 0:00:00 359 Nils Einar Grutle Fana IL Sykkel 0:00:00 360 Kjartan Pedersen Gurholt Fana IL Sykkel 0:00:00 361 Terje Hordnes Fana IL Sykkel 0:00:00

Detaljer

5 KM. STARTLISTE ULVEN TEMPO 2014, onsdag 11. juni Induviduell tempo. 18:00 Sykkel. Menn 11-12 290 Vik Ivar Dyngeland Fana IL Sykkel 18:01

5 KM. STARTLISTE ULVEN TEMPO 2014, onsdag 11. juni Induviduell tempo. 18:00 Sykkel. Menn 11-12 290 Vik Ivar Dyngeland Fana IL Sykkel 18:01 STARTLISTE ULVEN TEMPO 2014, onsdag 11. juni Induviduell tempo 5 KM NR Kvinner 11-12 START MÅL DIF TID 289 Grünert Christine 18:00 Menn 11-12 290 Vik Ivar Dyngeland Fana IL 18:01 291 Hestness Christoffer

Detaljer

Årsberetning 2015. Porsgrunn Sjakklubb. Organisasjonsnummer 986 226 826

Årsberetning 2015. Porsgrunn Sjakklubb. Organisasjonsnummer 986 226 826 Årsberetning 2015 Porsgrunn Sjakklubb Organisasjonsnummer 986 226 826 I løpet av 2015 har Porsgrunn Sjakklubb hatt en veldig god økning i medlemstallet og ved utgangen av året var det 42 registrerte medlemmer

Detaljer

Resultat Vestlandsmesterskapet Voss 2015

Resultat Vestlandsmesterskapet Voss 2015 Resultat Vestlandsmesterskapet Voss 2015 Klubb Poeng 1 Bergen 120 2 Fana 55 3 Voss 33 4 Sotra 13 5 Askøy 10 6 Stord 4 7 Sola 4 8 Os 3 Mønster Yngre Junior Hvitt/gult/grønt Gull Laura Vannvik Bergen Jenter

Detaljer

Mesterskapsmedalje rekrutt

Mesterskapsmedalje rekrutt Mesterskapsmedalje rekrutt 1. Morten Tørnblad Sameien Blaker 50 50 48 100 100 348 0,- Mesterskapsmedalje 2. Maria Søta Skogly Røyken og Hurum 50 50 48 98 100 346 0,- 3. Anders Foss Hidemstrædet Blaker

Detaljer

Juleløpet Vikingskipet. Rekrutt Jenter 100 m(1) PARVISE RESULTATER. Par Startnr Bane Navn Klubb Nat Tid Diff

Juleløpet Vikingskipet. Rekrutt Jenter 100 m(1) PARVISE RESULTATER. Par Startnr Bane Navn Klubb Nat Tid Diff Rekrutt Jenter () 2 3 4 5 6 34 Hvit Kristine Sørslett Jevnaker IF 24.05 24.05 32 Rød Guro Ruden Brørby Jevnaker IF 7.05 7.05 20 Hvit Amanda Bø Lysø Kongsvinger SK 8. 8. 33 Rød Ingrid Sørslett Jevnaker

Detaljer

Arrangør : Skjelstadmark IL Dato: OFFISIELL RESULTATLISTE sortert på startnr. Plass Stnr Navn Klubb Slutt-tid Diff

Arrangør : Skjelstadmark IL Dato: OFFISIELL RESULTATLISTE sortert på startnr. Plass Stnr Navn Klubb Slutt-tid Diff / Tlf: 41852020 - Side 1-01.03.17 21:13 OFFISIELL RESULTATLISTE sortert på startnr. Plass Stnr Navn Klubb Slutt-tid Diff Jenter 8 år 2 Amanda Reitan Vemundstad STJØRDALS BLINK SKI 3 Sofie Folvik LÅNKE

Detaljer

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta Herresingle U11N 1. (P.1) 2793 Håkon Rørstad (Rissa) 2. (P.1) Oskar Kjørstad (Fron) 3. (P.2) Eivind Teigen (Pillarguri) 3. (P.2) Hans Hagen Svastuen (Pillarguri) 5. (P.3) Tobias Enkerud Lien (Pillarguri)

Detaljer

KM 2010 Hedmark og Oppland

KM 2010 Hedmark og Oppland Lengde Tid R.tid KM 2010 Hedmark og Oppland Jenter 10år (3) PARVISE RESULTATER Par Startnr Bane Navn Klubb Nat Tid Diff Lengde Tid R.tid Lengde Tid R.tid Lengde Tid R.tid 1 113 Hvit Anne Maria Johnsen

Detaljer

Overskriften i balanseoversikten skal være 31.12.2013, ikke 41 639.

Overskriften i balanseoversikten skal være 31.12.2013, ikke 41 639. Referat fra NSFs 93. kongress 2014. Avholdt på Clarion Hotel & Congress, Trondheim, 13. juli 2014 klokken 18.15 til 23.05. President Jøran Aulin-Jansson ba om et minutts stillhet til minne om de medlemmer

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2014

STYRETS ÅRSBERETNING 2014 STYRETS ÅRSBERETNING 2014 ORGANISASJON. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Leder/ sekretær: Nestleder: Kasserer: Varamedlem: Helene Abusdal Erik Lia Knut Abusdal Ronny Reinertsen Thor Arne

Detaljer

NSKU - Nordstrand Sjakklubbs Ungdom. Årsberetning 2008

NSKU - Nordstrand Sjakklubbs Ungdom. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Styret Styret har i perioden hatt følgende sammensetning: Leder: Sissel Haagaas Nestleder: Arne-Birger Lund Kasserer: Odd Moripen Sekretær: Inger Johanne Baastø Styremedlem: Jon Andersson

Detaljer

Nr 5 2012. 36. årgang

Nr 5 2012. 36. årgang Nr 5 2012 36. årgang Bli med på turnering! Har du spilt sjakkturnering? Det er kjempegøy, og nesten alltid får alle som deltar en fin premie. Her får du oversikt over arrangementer i Norge for barn og

Detaljer

Lyscup. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter 1 Hans Kenneth Hjertås NOTEAM Hans Gunnar Vataker NOTEAM 188

Lyscup. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter 1 Hans Kenneth Hjertås NOTEAM Hans Gunnar Vataker NOTEAM 188 Menn Trim 1 Hans Kenneth Hjertås NOTEAM 175 11:11 00:00 2 Knut Ingar Nalum NOTEAM 189 11:52 00:41 3 Petter Bele Kval NOTEAM 187 12:01 00:50 4 Jarle Aagaard NOTEAM 169 12:36 01:25 5 Kjetil Liland NOTEAM

Detaljer

KM Hornindal Normal Søndag

KM Hornindal Normal Søndag Gutt 10 yngre ny Peder Hanebrekke Hildenes Stårheim IL - Skiskyting 4 13:02 Esekiel Henden Stårheim IL - Skiskyting 1 09:30 DNS Emil Norangshol Sunnylven IL - Skiskyting 3 0 () Eirik Tvinnereim Hardbagg

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

USFs uttakningskomité ved J. Paul Schmidt, Eirik T. Gullaksen og Per F. Olsen har tatt ut følgende spillere til Landslagsgruppene

USFs uttakningskomité ved J. Paul Schmidt, Eirik T. Gullaksen og Per F. Olsen har tatt ut følgende spillere til Landslagsgruppene Uttak til Landslagsgruppene 2008-09 USFs uttakningskomité ved J. Paul Schmidt, Eirik T. Gullaksen og Per F. Olsen har tatt ut følgende spillere til Landslagsgruppene 2008-2009. 1993 1. Frode O. O. Urkedal

Detaljer

Årsberetning. Geilo IL har i tillegg arrangert DNB cup i november 2011.

Årsberetning. Geilo IL har i tillegg arrangert DNB cup i november 2011. Årsberetning Styret i BSSK har bestått av: Leder: Sigvart Bjøntegaard (frem til 18/4-12), IL Bevern Sekretær: Sigrid Groven, Drammen Strong Kasserer: Odd Erik Berg (Konstituert leder fra 18/4-12), Lier

Detaljer

ÅPNINGSSTEVNET 2010 ALTA IDRETTSPARK Arrangør: Alta IF Friidrettsgruppe RESULTATLISTE SØNDAG 30. MAI 2010.

ÅPNINGSSTEVNET 2010 ALTA IDRETTSPARK Arrangør: Alta IF Friidrettsgruppe RESULTATLISTE SØNDAG 30. MAI 2010. ÅPNINGSSTEVNET 2010 ALTA IDRETTSPARK Arrangør: Alta IF Friidrettsgruppe RESULTATLISTE SØNDAG 30. MAI 2010. Nr Navn Født KL Klubb Resultat Vind 60M 1 Vegard Gamst 96 G14 FIK Stein 8,34 1,1 2 David Dong

Detaljer

Spanstind Rundt 31.03.2013. 1 av 5

Spanstind Rundt 31.03.2013. 1 av 5 1 av 5 Plasering Start nr. Navn Klasse Klubb Tid Differanse G13-14 Gutter 13-14 år G13-14 00:00:00 1 35 Sander Oddnar Daleng G13-14 - 01:20:04 2 51 Edvard Berg Frantzen G13-14 Salangen IF SKI 01:22:28

Detaljer

Norges Cup 2015 Junior og Elite Menn Pl. Nr. Navn Klubb Land Sum

Norges Cup 2015 Junior og Elite Menn Pl. Nr. Navn Klubb Land Sum Junior og Elite Menn 1 E1 Tore Navrestad EM Sviland NOR 55 27 28 2 322 Sebastian Aslaksrud EM Råde NOR 50 25 25 3 205 Fredrik Westeng Olsen EM Råde NOR 43 21 22 4 J1 Lars Ole Hetland JM Sola NOR 41 21

Detaljer

UNGDOMMENS SJAKKFORBUND STYREMØTE 5. MAI 2006

UNGDOMMENS SJAKKFORBUND STYREMØTE 5. MAI 2006 UNGDOMMENS SJAKKFORBUND STYREMØTE 5. MAI 2006 Sted: Telefonmøte. REFERAT Tilstede: Håvard Løvik, (Stavanger, leder), Truls Jørgensen (Kragerø, styremedlem), Bjørn Benjaminsen (Masfjorden, styremedlem),

Detaljer

KM 2011, Hedmark-Oppland Vikingskipet Rekrutt 100 m(1) RESULTATER

KM 2011, Hedmark-Oppland Vikingskipet Rekrutt 100 m(1) RESULTATER Rekrutt 100 m(1) RESULTATER Rnk St.nr Navn Klubb Bane Sluttid / Diff Poeng 4 Hanna Engebråten Sand IF Rød 5 Tuva Fløiten Sand IF Rød 6 Cecilie Bakken Sand IF Hvit 7 Sarah Marie Sanderud Sand IF Hvit 8

Detaljer

Øvelse 1. 200m fri, damer

Øvelse 1. 200m fri, damer Øvelse 1. 200m fri, damer 1p Oda Martine Reiertsen 89 Øvre Eiker SK 2,14.39 629 2 Line Lie Tærud 89 Drammen SK 2,26.89 482 1p Line Cecilie Stenseth 90 Øvre Eiker SK 2,22.59 527 2p Guro Bjørk Sørby 90 Øvre

Detaljer

Norges Cup 2015 Junior og Elite Menn Pl. Nr. Navn Klubb Land Sum

Norges Cup 2015 Junior og Elite Menn Pl. Nr. Navn Klubb Land Sum Junior og Elite Menn 1 E1 Tore Navrestad EM Sviland NOR 55 27 28 2 322 Sebastian Aslaksrud EM Råde NOR 50 25 25 3 205 Fredrik Westeng Olsen EM Råde NOR 43 21 22 4 J1 Lars Ole Hetland JM Sola NOR 41 21

Detaljer

RESULTATER Vingerløpet 2006, Jenter Rekrutt. Gutter Rekrutt. Jenter Rekrutt

RESULTATER Vingerløpet 2006, Jenter Rekrutt. Gutter Rekrutt. Jenter Rekrutt Jenter Rekrutt 100 m Malene Nordvi KIL Skøyter 16,1 Lene Hoberg Stange SK 18,4 Selma Bø Lysø KIL Skøyter 26,9 Else Marie Venholen Stange SK 27,8 F Martine Ripsrud Stange SK 15,4 Thea Fløiten Sand IF 18,2

Detaljer

Resultatliste IDC på SKARNES 24. nov 2012

Resultatliste IDC på SKARNES 24. nov 2012 Versjon Resultatliste IDC på SKARNES 24. nov 202 ØVELSE ; 2M BRYST jenter Heat - Øvelse Bane Navn Født Klubb TID: 2 Emma T. Stumo 200 Rena 49, 3 Dina Moberg Rasch 200 Stange 4, 4 Ingrid Dyrkorn 200 Rena

Detaljer

Sparebank1 Cup. Resultatliste. Reset

Sparebank1 Cup. Resultatliste. Reset Sparebank Cup Reset 20.0.206 G/J 8år og under Beleuta, Maximilian Aguilar VTI 5 Bjørneset, Martine Amelia VTI 2 Bratteberg, Vilde Hennøen VTI 06 Brænne, Oline VTI 33 Dypviken, Håvard HumbersetVTI 4 Espenakk,

Detaljer

Kleivanerennet 6. februar 2016 Resultatliste

Kleivanerennet 6. februar 2016 Resultatliste Kleivanerennet 6. februar 2016 Resultatliste Gutar 8 år Nielsen Lukas Milian Førde IL - Ski G 8 år 1,5 8 34 Tystad Stian Evebø Fjellhug/Vereide IL - Ski G 8 år 1,5 8 19 Tufte Eskil Sogndal IL - Ski - Ski

Detaljer

Granlikarusellen 2014

Granlikarusellen 2014 Gutter 4 år Lalande, Leopold 805 Narvesen, Ole Edvard 803 Platek, Roland 806 Skirbekk, Tobias 802 Fullførte: 4 Påmeldte: 7 Startende: 7 Gutter 5 år Onsrud, Noah 810 Sørlie, Edvard 809 Åsvestad, Albert

Detaljer

Klasse ASP. 25 Skudd

Klasse ASP. 25 Skudd Klasse ASP 1 Alexander Bredesen Eidsvoll Verk 45 47 43 83 218 4* 2 Benjamin Haltbakk Blaker 48 47 46 96 237 2* 3 Emil Lund Høland/Bjørkelangen 49 47 47 92 235 5* 4 Trygve Foss Mathisen Blaker 50 48 48

Detaljer

Lyscup. Offisiell resultatliste 12.02.2014

Lyscup. Offisiell resultatliste 12.02.2014 Trim kvinner 1 Tone Bergene Aabrekk NOTEAM 164 13:56 00:00 2 Hilde Myrvang Olsen NOTEAM 174 14:44 00:48 3 Anne Cecile Gleditsch NOTEAM 165 16:03 02:07 Trim Menn 1 Haakon Arvesen NOTEAM 161 12:09 00:00

Detaljer

Adventsrenn. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter U1 Ukjent løper NOTEAM 0

Adventsrenn. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter U1 Ukjent løper NOTEAM 0 NOCLAS 1 3423910 U1 Ukjent løper NOTEAM 0 52:24 2 3238391 U1 Ukjent løper NOTEAM 0 1:25:27 33:03 Fullførte: 2 Påmeldte: 2 Startende: 2 Felles 6 år 1 km fri NC Emil Valnes Bratland 8 NC Frida Arntsen 3

Detaljer

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42 Rekrutt 0-5 Almlid, Frida Thun 2 Eriksen, Kari Hestad Stiftstaden SK Trondheim 1 Hinseth, Elias 43 Randen, Simon 12 Randen, Solveig 3 e: 5 Påmeldte: 5 Startende: 5 Rekrutt kvinner 6-9 Gimse, Sandra Gauldal

Detaljer

Tronesrennet 2015. Offisiell resultatliste. Familieparken 07.03.2015

Tronesrennet 2015. Offisiell resultatliste. Familieparken 07.03.2015 G 10 år 1 km fristil Brennhaug, Johannes Fiplingdal IL 7 Elstad, Ole Christian IL Hållingen 10 Hjellsand, Jonas IL Hållingen 12 Lie, Emil Olav Salsbruket IL 8 Risvik, Andreas Solstad Overhalla IL 9 Røli,

Detaljer

Forbundsstyremøte nr 1/0304 Onsdag 10/9 kl. 17:00 på Sjakkontoret, Frenningsvei 3.

Forbundsstyremøte nr 1/0304 Onsdag 10/9 kl. 17:00 på Sjakkontoret, Frenningsvei 3. Forbundsstyremøte nr 1/0304 Onsdag 10/9 kl. 17:00 på Sjakkontoret, Frenningsvei 3. Tilstede: Espen Andersen (EA), Hans-Inge Kongevold (HIK), Marte Egeland (ME), Anita Hersvik (AH), Liv Holen (LH), Øivind

Detaljer

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Kretsting 2011 Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Styrets sammensetning Leder: Svenn Erik Ødegaard, Sand IF Nestleder: Lillian Arnesen, Storhamar Kunstløp Sekretær: Gunnar Nygård,

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

Krinscupavslutning Skiskyting

Krinscupavslutning Skiskyting NOCLAS 1 3186459 U1 Ukjent løper NOTEAM 0 1:45:12 00:00 0 () Fullførte: 1 Påmeldte: 1 Gutter 10 år og yngre NY Elias Dispen Lødemel Markane IL 3 09:54 Emilian Henden Stårheim IL 8 12:31 Esekiel Henden

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Liermesterskapet 2017

Liermesterskapet 2017 Liermesterskapet 207 4.03.207 Jenter 7 år og yngre Eline Hårberg Jensrud Sjastad Vestre Lier IL 5 03:6 Elida Solstad Kåsin Lier IL 6 03:36 Annika Magnussen Sjastad Vestre Lier IL 7 09:28 Malin Magnussen

Detaljer

KS-Duathlon 2016. Startliste 07.02.2016

KS-Duathlon 2016. Startliste 07.02.2016 G 8 år 1 km 1 Håkon Kjølberg Bjerkreim IL 12:00:00 2 Ola Håland Figgjo IL 12:00:00 3 Lucas Vold Bjerkreim IL 12:00:00 4 Martin Håland Kverneland Ski 12:00:00 5 Sigbjørn Vold Bjerkreim IL 12:00:00 6 Magnus

Detaljer

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 4 år - 600 m Klassisk Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 6 år - 600 m Klassisk Holmstrøm, Leah Fauske IL 2 Gutter 5 år - 600 m Klassisk Bjørnstad, Iver Fauske IL 5 Nystadbakk, Tobias

Detaljer

NTE-cup Lierne. Offisiell resultatliste 19.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Hjellsand, Jonas IL Hållingen 5 Stokke Tødås, Heine Overhalla IL 6

NTE-cup Lierne. Offisiell resultatliste 19.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Hjellsand, Jonas IL Hållingen 5 Stokke Tødås, Heine Overhalla IL 6 G 8 år 1 km klassisk Hjellsand, Jonas IL Hållingen 5 Stokke Tødås, Heine Overhalla IL 6 G 9 år 1 km klassisk Estil Brissach, Are Lierne IL 8 Sivertsen, Fredrik Leirådal IL 9 Sivertsen, Johannes Leirådal

Detaljer

SM Bane /300m Mesterskap Aftenposten. 200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl Nannestad Skytterlag. Leon - Resultatprogram

SM Bane /300m Mesterskap Aftenposten. 200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl Nannestad Skytterlag. Leon - Resultatprogram 200/300m Mesterskap Aftenposten Pl. Navn Skytterlag Kl. Ligg Stå Kne 15-sku 10-skudd 25-sku Omgang 35-skudd 1. Vegard Granlund Nannestad 5 * *99X 48 *X98X 47 X9X89 46 141 989XXXX9X9 94 235 9X*9X*XX9X 97

Detaljer

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10 GUTTER 10 Bendik Bjørndal Åkra 10,77 Andreas Ekrene Sveio 1,10 KULE 2 KG Andreas Ekrene Sveio 5,96 GUTTER 11 Erik Nygaard Madsen Haugesund 9,69 Erling Kjellesvik Husveg Haugesund 9,74 Markus Alvseike Åkra

Detaljer

KM Sprintstafett 2013. 02.02.2013 Resultatliste

KM Sprintstafett 2013. 02.02.2013 Resultatliste KM Sprintstafett 23 Plass Lag Gutar - 2 år 2.2.23 Molde og Omegn il lag 6:49 Mikkel Gautvik 2:4 : 2:4 : 2 Karsten Vestad 2:38 : 5:9 : 3 Mikkel Gautvik 3: 3 :7 8:9 : 4 Karsten Vestad 2:4 : :59 : 5 Mikkel

Detaljer

Start list. Snauhaugsprinten Snauhaug Startno Navn Klasse Starttid Brikke. Birkenes IL. etiming versjon :12:07 Side:1

Start list. Snauhaugsprinten Snauhaug Startno Navn Klasse Starttid Brikke. Birkenes IL. etiming versjon :12:07 Side:1 Birkenes IL 103 Håkon Svaland Menn 20-21 år 12:51.30 3148681 etiming versjon 3.6 06.02.2014 21:12:07 Side:1 Fet SK 96 Signe Nordli Jenter 15 år 12:48.00 3502424 etiming versjon 3.6 06.02.2014 21:12:07

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Tid (dato, klokkeslett): 02.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombudsmenn: Andebu: Svenn Holm, Ken Davidsen,

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Finnvikrennet Offisiell resultatliste

Finnvikrennet Offisiell resultatliste G 13-14 1 Kristian Vatne Tromsø Skiklubb - Langrenn 125 1:04:51 00:00 2 Jakob Brones Engen Kvaløysletta Skilag - Ski 54 1:04:55 00:04 3 Vegard Arnesen Tromsø Skiklubb - Langrenn 51 1:33:58 29:07 M 15-16

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2013 -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2013 Side 2 Forord Etter Regionstinget i mars 2013 har arbeidet i tennisregionen hatt

Detaljer

17JF Leif Magne Saga Hedrum JFL Marcus Langmyr Gjerstad JFF

17JF Leif Magne Saga Hedrum JFL Marcus Langmyr Gjerstad JFF A 2 1 Leif Magne Saga Hedrum JFL 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 0 150 2 Marcus Langmyr Gjerstad JFF 25 25 25 25 25 23 0 0 0 0 0 148 3 Henning Haugen Hedrum JFL 25 25 25 25 25 21 0 0 0 0 0 146 4 Terje Terjesen

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

Påmeldt Startnr Navn Klasse Brikke Starttid Resultat Plass Lisensb Brikkeleie Kontigent Ordinært påmeldt

Påmeldt Startnr Navn Klasse Brikke Starttid Resultat Plass Lisensb Brikkeleie Kontigent Ordinært påmeldt Alta IF Dato 1.1.21 Nummer 1 Kundeid: 64554 Kontigentliste Kretsrenn Nordreisa dato: 2.1.1 FI 77 Henriksen Magne M 17 år 7,5 km 398241 11:38:3 15 Sum 15 Antall Løpere 1 Vennligst betal skyldig beløp til

Detaljer

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb Årsberetning for Værnes NTN Taekwon- Do Klubb 2013 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen

Detaljer

Karusellrenn One Way Troms cup Arrangør : Laksvatn SSL Dato: OFFISIELL RESULTATLISTE. Gutter år

Karusellrenn One Way Troms cup Arrangør : Laksvatn SSL Dato: OFFISIELL RESULTATLISTE. Gutter år OFFISIELL RESULTATLISTE Plass Stnr Navn Klubb Skyting Slutt-tid Diff Gutter 13-14 år 1 59 Morten Hol Målselvs Skisk 0-2 11:34 2 56 Sigurd Alterskjær Eriksen Målselvs Skisk 1-2 11:48 0:14 3 54 Lars Nordmo

Detaljer

TIL rennet klassisk fellesst.

TIL rennet klassisk fellesst. G 12 år 2km 1 Noah Sivssønn Pettersen Alta IF 1 06:43 00:00 2 Martin Andersen Hansen Alta IF 5 06:44 00:01 3 Mats Kristian Andersen Tverrelvdalen IL 4 06:59 00:16 4 Jonas Bjørkli Alta IF 3 07:32 00:49

Detaljer

G12 1 46,79 Gul G12 2 46,94 Sølv G12 3 47,24 Bronse 4 G12 4 47,65 G12 5 47,87 G12 6 47,89 G12 1 2.23,36 Gul G12 2 2.25,66 Sølv G12

G12 1 46,79 Gul G12 2 46,94 Sølv G12 3 47,24 Bronse 4 G12 4 47,65 G12 5 47,87 G12 6 47,89 G12 1 2.23,36 Gul G12 2 2.25,66 Sølv G12 G12 500m Ole Magnus Wego Jevnaker Oppland 1 46,79 Gull 7 G12 500m Birk Finnstø Refsaas Bjugn/Ørland SK Sør-Trøndelag 2 46,94 Sølv 5 G12 500m Sondre Buer Aasebø Fana IL Hordaland 3 47,24 Bronse 4 G12 500m

Detaljer

JechSoft 3 G&G Data Hagenes

JechSoft 3 G&G Data Hagenes Øvelse 1. 400m fri, damer 1p Elise Sandvoll 96 Frisinn SK 5.40,56 358 35,36(35,36) 1.17,19(41,83) 2.00,93(43,74) 2.46,46(45,53) 3.31,05(44,59) 4.14,93(43,88) 4.59,89(44,96) 5.40,56(40,67) 2 Marthe Gjøsæther

Detaljer

Startliste per Starttid

Startliste per Starttid Startsted0 19:00:30 151 Startnr Ledig Gutter 8 år f. 1999 1 19:00.30 152 Startnr Ledig Gutter 8 år f. 1999 1 19:00.30 19:01:00 153 Startnr Ledig Gutter 8 år f. 1999 1 19:01.00 154 Startnr Ledig Gutter

Detaljer

RESULTATER SAMMENLAGT Resconløpet 2006, Jenter Rekrutt 100 m (1) 100 m (2) 400 m

RESULTATER SAMMENLAGT Resconløpet 2006, Jenter Rekrutt 100 m (1) 100 m (2) 400 m RESULTATER SAMMENLAGT Resconløpet 2006, 15.01.2006 Arrangør: Sand IF, Overdommar: Even Nygård Bane: Prestberget, Utskrift: 15.01.2006, kl.16:02 Jenter Rekrutt 100 m (1) 100 m (2) 400 m Navn Klubb tid tid

Detaljer

Ungdommens Sjakkforbunds medlemsblad. Nr. 2 2010. 34. årgang

Ungdommens Sjakkforbunds medlemsblad. Nr. 2 2010. 34. årgang Ungdommens Sjakkforbunds medlemsblad Nr. 2 2010 34. årgang Bli med på turnering! Å være med på sjakkturnering er kjempegøy, og nesten alltid får alle som deltar en fin premie. Her får du oversikt over

Detaljer

Årlig Nais skyting 2017

Årlig Nais skyting 2017 Årlig Nais skyting 2017 Ajour pr 10. oktober 2017 Våpen 5 7 Øystein Aasen Fin 273 5 7 Øystein Aasen Fin 258 28 6 Øystein Aasen Fin 250 24 3 Øystein Aasen Fin 249 3 3 Øystein Aasen Fin 244 28 6 Øystein

Detaljer