Likestillingens mangfoldige veier side 8. veier. Pythagoras og hans orden. orden side 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Likestillingens mangfoldige veier side 8. veier. Pythagoras og hans orden. orden side 10"

Transkript

1 1 05 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 83. årgang Likestillingens mangfoldige veier side 8 veier Intervju med Brita Leganger Johnsen side 4 Pythagoras og hans orden orden side 10 Rebekkaloge nr 14 Dagmar 50 år side 12 Stille rom på Notodden side 14 Foto: JEJ

2 Stor Sire har ordet s utvalgte dikt Foto: Sturlason For et par år siden skrev jeg en leder her i med tittelen; Hvorfor er jeg en Odd Fellow? Denne lederen var knyttet opp mot vår Ordens formålsparagraf og spørsmålet om hvorfor du og jeg er Ordensmedlemmer. Denne gangen er overskriften Hvorfor jeg er en. Bakgrunnen for denne nesten identiske overskrift, men likevel så forskjellig, er at jeg kom over en artikkel skrevet av Past Grand Master J. E. Stallings i Bror Stallings har for øvrig forfattet svært mange publikasjoner benyttet av Sovereign Grand Lodge. Jeg har hatt den glede å treffe hans sønn, Past Sovereign Grand Master Ed Stallings, som uten tvil er den personen som i dag kjenner vår Ordens historie best. I den nevnte artikkel skriver J. E. Stallings: «Da jeg ble medlem i Odd Fellow Ordenen, ble jeg ikke spurt om hvem mine foreldre var eller hva de eller jeg hadde skapt her på jorden men simpelthen spurt om jeg var villig Hvorfor jeg er en Odd Fellow 1 05 til, på en noe annerledes måte enn ellers i livet, å bidra til egen og andre menneskers utvikling. Jeg ble ikke spurt om jeg hadde mottatt vitnesbyrd fra universitet eller høyskole, men spurt om jeg var villig til å gå gradene, for på min måte, å få en ytterligere dimensjon i livet. Jeg ble ikke spurt om mitt jordiske gods eller formue, men om villigheten til å dele med andre som måtte ha behov for min hjelp. Jeg er en fordi de forpliktelser jeg har påtatt meg ikke står i konflikt med mine oppgaver innen familien og samfunnet. Jeg er en fordi Ordenen og dens forpliktelser er et supplement i min hverdag, gjør meg mer hengivende ovenfor min Gud og fordi den gir meg et genuint ønske om å bli en bedre familiefar. Jeg er en fordi jeg står ved mine løfter, i den grad jeg er i stand til det, og derigjennom å utvikle meg til det beste for mine medmennesker». Kjære søstre og brødre. Hva er det som får et medlem i Ordenen til å gå i sin loge år etter år? Hva er det som gjør at vår Orden, og andre lukkede ordener i vårt land, år etter år har fremgang, om enn til tider moderat? Vi har fremgang i en tid hvor politiske, kulturelle og samfunnsgagnlige organisasjoner mister medlemmer. Likeledes har humanitære organisasjoner og idrettslag rekrutteringsproblemer og vanskeligheter med å få ledere. Jeg er av den overbevisning at mange mennesker i dagens samfunn søker til oss for å kunne berike sine liv. Ja faktisk tror jeg svært mange i dag kan svare slik som bror J. E. Stallings gjorde. Egenutvikling i samvær med andre mennesker i toleransens ånd, og med basis i våre budord og belæringer om og rundt Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Det bør være et aldri så lite krav for enhver av oss å kunne si: Jeg er en fordi jeg fullt og helt står ved de løfter jeg har avgitt. Løfter overfor meg selv, mine medmennesker og min Gud. Jeg er en fordi jeg ønsker å ta til meg den næring og belæring som ritualene gir meg. Jeg er en fordi Ordenen er verdiskapende i et multikulturelt samfunn. Jeg er en fordi jeg tror på det gode i ethvert menneske. Vår Orden er belærende og den stiller store krav. Dette tror jeg er viktig. Nestekjærlighet og aktelse for ethvert menneske er et av Ordenens krav. Vi trenger samvittigheten, respekten og toleransen som retningslinjer i våre liv. I all enkelhet kan vi si: Jeg er medlem i Ordenen fordi den er selvoppdragende. Kjære søster og bror. La så absolutt dine nærmeste få forstå hvorfor du er en. La dine arbeidskolleger og mennesker i samfunnet, gjennom din adferd, også få forståelsen for hvorfor du er en. I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet Harald Thoen Stor Sire Ansvarlig utgiver: Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F Redaktør: Kjell-Henrik Henriksen Redaksjonen avsluttet: 17. mars 2005 Redaksjonsavslutning neste nr: 15. mai 2005 Opplag: Grafisk arbeid/foto/repro: Jon Esben Johnsen Illustratør: Svein Geske Trykk: SIA ConceptMedia Ettertrykk: Forutsetter tillatelse fra Redaktøren Diktet Ikke ved makt ikke ved vold og ved makt vil du råde, nei ved din nåde, ja, ved din kjærlige hånd og din nåde. Ikke ved sverd ikke ved ild og ved sverd du oss bøye! nei, ved ditt øye, ja, ved et faderlig blikk fra ditt øye. Ikke ved frykt ikke ved redsel og frykt vil du lede, nei, ved din glede, ja, ved det sinn som du fyller med glede. Ikke ved dom Ikke forstøt oss til trelldom og trengelse! Nei, gi oss lengsel! Styr våre hjerter ved håp og ved lengsel! Sverre Terkelsen (1925-) Innhold 1 05 Hvorfor jeg er en 2 Diktet 3 Intervju med Brita Leganger Johnsen 4 Likestilling 6 Pythagoras og hans orden 8 Loge nr 130 Eystir 10 Rebekkaloge nr 14 Dagmar fyller 50 år 11 Loge nr 101 Fanne 50 år 12 Stille rom på Notodden 13 Lokalstoff/nytt fra Storlogen 14 Nye brødre og søstre 16 Torget 18 Utstyr 21 Min mening 22 Kjære leser 23 Baksiden 24 OBS! Ordenens websider: 2 3

3 Brita Leganger Johnsen Brita Leganger Johnsen INTERVJUET: BRITA LEGANGER JOHNSEN Av Kjell- Henrik Henriksen Brita Leganger Johnsen har i løpet av relativt få år i Ordenen, fått være med på mye. Hun ble resipert i Rebekkaloge nr 67 Cordelia i Horten i Der fikk hun en grundig innføring som måtte være forrådet hun skulle bruke når hun få år senere ble Rebekkeloge nr 100 Sareptas første OM. Og denne logen har vist seg livskraftig. Den startet med 32 søstre for ti år siden. I dag har den 75. På veien har den mistet ti søstre, hvorav fem er døde. Et misjonsresultat Jeg er i grunnen et misjonsprodukt. Min mor kom fra en gård i Sogn og fikk tjeneste i Drammen. Hun var med i en forening i Den Norske Sjømannsmisjon som blant annet sendte gaver til sjøfolk til jul. Disse gavene var både etterlengtede og kjærkomne, ikke minst for unge sjøgutter som kanskje lengtet hjem og hadde det vanskelig. Min far var sjømann, og han fikk julegave fra min mor. Han var så høflig at han ville takke henne personlig da han kom til Drammen. Og dermed startet deres lange og varme ekteskap. Min far var fra Bergen og begge opplevde og fortalte om Vestlandet som om det var det egentlige Norge. Jeg bodde der noen år, men jeg er nok aldri blitt omplantet fra min barndoms by, Drammen. Det er her i Buskerud og Vestfold at jeg Ordenen er en følgesvenn på livsveien har funnet min livsarena, min mann, min familie, mitt yrkesliv og mitt Ordensliv. Den gode helse har ikke alltid vært på min side. Det er noe man må leve med. Og med årene har også Holmestrand blitt stedet hvor jeg bruker tiden til å male. Det gleder meg at jeg både får realisert mine tanker og drømmer i bildene mine. Og at andre også setter pris på det jeg gjør, gjør ikke gleden noe mindre. En Ordensvirkelighet Drammen er jo bokstavelig talt et oppkomme av lukkede ordener. Men jeg hadde ikke noen kontakt med noen av dem i min oppvekst. Det eneste jeg husker var at jeg var med en venninne på juletrefester i Huset i Engene. Min venninne hadde en onkel som var med i Ordenen. Det var veldig hyggelig, husker jeg. Og så husker jeg at han kledde seg så rart når han skulle på møter. Min mann, Hans-Jørgen Johnsen, ble medlem i Ordenen allerede 31 år gammel. Da hadde vi slått oss ned i Holmestrand. Med datidens tenkemåte så vi det vel slik at han fikk ha denne friheten som fulgte med å gå i logen. Det var loge nr 85 De Tre Holmer, i Holmestrand. Men det var ingen Rebekkaloge, og jeg hadde ingen hast. Kanskje så jeg det slik at dette med ordener var en «mannesak». Men så ble jeg påvirket til å tenke igjennom om dette også var noe for meg. Min fadder var Inger Stenstad. Og i 1988 ble jeg resipert i Rebekkaloge nr 67 Cordelia i Horten. Når man går til et slikt skritt er det vel få, om noen, som aner hva som ligger foran en. Jeg gjorde det i alle fall ikke. Men jeg ble raskt sugd inn i virksomheten og endte opp med embeder som Sekretær og Ceremonimester. Dette var nytt, utfordrende og utviklende. I dag aner det meg at «noen hadde snakket sammen» og at det var noen som «hadde en plan». Vi begynte å bli en del søstre som bodde i Holmestrandsområdet. Loge Cordelia hadde jo sprunget ut fra Tønsberglogen Margret Skulesdatter i Og det fantes jo ikke noen Rebekkaloge mellom Horten og Drammen. Så i ekspansjonens navn var det ikke vanskelig å se tegningene om en ny Rebekkeloge i Holmestrand hvor det enda til fantes et Hus. En ny virkelighet I 1993 ble så Holmestrand Rebekkaforening stiftet og et nytt geografisk område ble lagt til vår Orden. Vi var 19 søstre som stiftet den nye foreningen. Og igjen skjedde det hele med hurtigtogsfart. Brikkene falt formelig på plass. Logesal hadde vi gjennom brødrenes tidligere innsats. Logenavnet ble vedtatt enstemmig. Det vakre navnet Sarepta kom som forslag fra Cecilie Haslestad. Det viser tilbake til fortellingen i Det gamle Testamentet om enken i byen Sarepta som ble velsignet med en krukke som aldri ble tom. Bildet på vår loge som en krukke til stadig påfyll og inspirasjon, er innlysende. 1. april 1995 ble så Rebekkaloge nr 100 Sarepta instituert med 32 søstre. Ganske overveldende ble jeg da denne loges første OM. Jeg syntes ikke jeg hadde så lang fartstid som mange andre søstre. Men i vår Orden er det medlemmene som bestemmer hvem som skal ha verv. Da gjelder det for den som får vervet å utføre det til beste for logen og til utvikling for seg selv. Senere har det kommet mange nye oppgaver. Og jeg synes nesten aldri at jeg er på et logemøte uten at det er en oppgave og utfordring som venter. Hva skal det hele være til? Gjennom disse 17 årene har det skjedd så mye at jeg overhode ikke kunne ha ant noe om det på forhånd. Men hva skal det hele tjene til? Det er mange svar. For det første har det gitt et ankerfeste i tilværelsen med trygghet, tradisjon og stabilitet. For moderne og rastløse mennesker er dette en verdi som ikke kan betales med penger. Når nettverkene blir færre, familien kanskje av mindre betydning, og rotløshet brer om seg, vil nettopp noe slikt som vår Orden bli en stabiliserende faktor og en trygg havn. Dette skjønner man kanskje ikke før man for det første trenger det og for det annet opplever at det er slik. Jeg hadde en intens og god opplevelse av søsterfellesskapet da jeg ble alvorlig syk. Jeg visste at fellesskapet var der, men den gang fikk jeg oppleve det som en verdifull støtte. For det annet gir Ordenen oss en mulighet til å arbeide med og på oss selv. I de fleste andre sammenhenger blir vi evaluert, godkjent eller forkastet. I Ordenen er det det langsiktige og stille arbeid som påvirker oss, kanskje uten at vi selv merker det. For å se dette må man vær klar over at Ordenen er noe annet og arbeider anderledes enn andre samfunnsinstitusjoner. Og for det tredje pleier jeg å si at det er med Ordenen som med golf; den passer for folk i alle aldre. Du vil ha glede av den som ung, og som gammel. Vi rekrutterer gjerne unge søstre for unge mennesker vil ha glede av Ordenen gjennom et langt liv. Men om du er litt godt voksen vil Ordenen fortsatt gi deg mye. Den er som en Sareptas krukke. Hva med fremtiden? Jeg har vel allerede sagt mye om Ordenen og fremtiden. Ordenen er ikke et masseprodukt og den er anderledes. Det er de som vil forsøke å gjøre Ordenen lik alt mulig annet som representerer en trusel. Med sin høytid, stil og form sitt tidløse preg skiller den seg ut fra det meste av det andre vi omgir oss med og er opptatt av. Noen sier at Ordenen er gammeldags. Det er den ikke. Den er tidløs. Og dermed har den et budskap til alle tider og til mennesker i alle aldre. Jeg kan vanskelig tenke meg noe som lettere vil gli meningsfullt inn i fremtiden enn dette, sier Brita Leganger Johnsen idet hun igjen tar fatt på lerrett og malepensler. 4 5

4 Likestilling Likestilling Likestillingens mangfoldige veier Av Kjell- Henrik Henriksen Likestilling er ikke først og fremst et ordensanliggende, men et samfunnsanliggende med svært mange komplikasjoner og applikasjoner. I de store linjene kan vi se at i noen tider har matriarkatet dominert, mens i andre tider er det patriarkatet som har hatt hegemoniet. Ifare for å overforenkle, kan vi kanskje hevde at det er først i vår tid og vår del av verden at kjønnene nå nærmer seg likeverdighet. At et slikt grunnleggende spørsmål og verdivalg også får konsekvenser for vår Orden, er innlysende. Vi kan derfor trekke frem noen ordensmessige linjer med likestillingsperspektiver. Kvinner i lukkede ordener I Europa skal det ha eksistert egne loger for kvinnelige frimurere. Men de har vært så få at det nærmest må karakteriseres som unntakene som har bekreftet regelen. Da Ordenen i 1851 åpnet for kvinner ved at ektefeller av Ordensbrødre kunne få en form for «æresgrad», var dette et kvantesprang. Gjennom en periode på mer enn femti år utviklet Rebekkainstitusjonen seg ordensmessig til en integrert del av Ordenen. Men noen likestilling var det den gang aldri tale om. I USA er i de siste år likestillingen kommet som et lovpålegg fra myndighetene, noe som fra interne synspunkter sett, anses som lite hensiktsmessig. Det er klart å foretrekke at man foretar en intern tilpasning fremfor å få eksterne lovpålegg. Det er dette som har skjedd i Norge. Det er velkjent at Ordenen ble plantet i vårt land gjennom institueringen av Loge nr 1 Noreg i Stavanger 26. april Denne loge ble flyttet til Kristiania 18. februar 1908, og herfra bredte Ordenen seg etter hvert ut over hele landet. Allerede i 1909 ble den første Rebekkaloge, nr 1 St. Sunniva, instituert med daværende Distriktsdeputert Stor Sire for Norge Sam Johnson som en drivende kraft. Hvilken holdning Sam Johnson hadde til likestilling mellom søstre og brødre, vet vi ikke noe om. Vi kan bare gjette etter noen få indisier. Da Norge i 1920 oppnådde å bli egen jurisdiksjon var det fortsatt kun to Rebekkaloger i vårt land, nr 1 Sct.a Sunniva og nr 2 Urania, instituert i Det skulle gå drøye 90 år før Storlogemøtet vedtok formell likestilling mellom søstre og brødre i Norge. Fra Institueringen av Rebekkaloge nr 1 St. Sunniva i mai 1909 og frem til 1933, var søstrene direkte underlagt Storlogen på lik linje med brødrene. Stor Sire Sam Johnson forsto meget godt at søstrene ønsket en friere stilling i forhold til Storlogen. Overmestrene i de to logene Signe Moen og Dagmar Halvorsen målbar søstrenes ønsker på en overbevisende måte. Men i Storlogen var Rebekkalogene representert ved mannlige Storrepresentanter. Det var derfor kun brødre i de besluttende organer som ivaretok Rebekkainstitusjonens interesser. De konstituerende dokumenter Det fremgår i Ordenens Fribrev at Den Uavhængige Orden i kraft av sin fullmakt overdrar all myndighet og uavhengighet i ship i Kongeriket Norge til Den Norske Storloge. Storlogen gis fullmakt og bemyndigelse til å lede, overvåke og kontrollere alle saker som berører Den Uavhængige Ordenen innen den norske jurisdiksjon. Loven må klart forstås slik at Rebekkainstitusjonens Rådsmøte ikke kunne vedta lover for egen virksomhet. Rebekkarådet kunne bare vedta forslag til eventuelle lovendringer som kunne fremmes på Storlogemøtet året etter. Om forslaget skulle fremmes var avhengig av Stor Sires suverene tilslutning. Fra opprettelsen av Det Norske Re- bekkaråd i 1933 og frem til 1990-årene kan det slås fast at søstrenes «frie stilling» i stor grad var avhengig av den sittende Stor Sire vurdering av denne frihet. Men etter hvert som søstrene ekspanderte og nærmet seg brødrene i antall medlemmer, ble Rebekkarådet i praksis stadig mer selvstendig. Søstrene så med misbilligelse at Storembedsmennene og Storlogemøtet stemte ned forslag som for eksempel var vedtatt på Rådsmøter. På den annen side var denne suverene opptreden i samsvar med Fribrevets ordlyd og ånd. Starten på oppløpet Likestillingsprosessen som førte til dagens lovverk, startet egentlig på DDRP-møtet i Tromsø i mai 1995 da daværende Stor Sire Oddvar Granlund satte søkelyset på: - Eksisterende organisasjon i forhold til gjeldende lovverk. - Storlogens forhold til Rebekkainstitusjonen. - Hvordan skape likestilling ved behandling av lovsaker. Stor Sire konkluderte i sitt innlegg med følgende: For å oppnå formell likestilling mellom søstre og brødre er det kun én vei å gå; nemlig at all behandling av lovsaker må tilbake til Storlogemøtet. Dersom søstrene skal være medbestemmende, må de tildeles Storlogegraden og være representert i Storlogen. Stor Sires manuskript ble delt ut til alle tilstedeværende. Det fremkom ikke noen reaksjon på Stor Sires innlegg. Storembedsmennene tolket dette slik at rebekkasøstrene ikke var interessert i noen forandring, og anmodet Stor Sire om å bilegge hele likestillingssaken. Dette reagerte Eks OM i Rebekkaloge nr 84 Kalken på Sunndalsøra Eli Dahle på da hun ble forevist manuskriptet av DDRP. Hun oppsøkte Stor Sire med anmodning om å forfølge saken. Stor Sire fulgte opp denne anmodningen. På Rebekkarådsmøte i november 1997 gjentok han sitt innlegg fra Tromsø og gjennomgikk i detalj og kommenterte Fribrevet og Lovverket. Han avsluttet sitt innlegg med følgende spørsmål til Rådsmøtet: Ønsker dere fortsatt å ha det slik? Denne gangen uteble ikke reaksjonene. Etter flere innlegg fra salen, vedtok Rådsmøtet et forslag fra Stor Sire Oddvar Granlund og Rådspresident Lillemor Johnsen, som ble vedtatt på Storlogemøtet i 1998, og som igjen førte til at Likestillingsutvalgets innstilling og lovendringsforslag ble vedtatt på Storlogemøtet i Dette er bakgrunnslinjer for den internt tilpassede likestilling som vår jurisdiksjon nå har praktisert fra 2001, og som stiller Ordenen i forkant når det gjelder likestilling mellom kjønnene rent organisatorisk. Alternativet kunne meget lett ha blitt en utvikling som i USA, hvor likestillingen ble påtvunget utenfra. Likestillingsreformen er starten på en ny epoke innen Ordenen i Norge. Uten ytre pålegg eller formelle press, vedtok Ordenen på selvstendig grunnlag full organisatorisk likestilling mellom søstre og brødre. Den nye, formelle situasjon skal nå gjennomføres i praksis slik at Ordenen fremstår som et harmonisk hele hvor idealer og realiteter mest mulig dekker hverandre. Dette krever evaluering og konstruktive handlinger. Likestillingens mål er vel at kjønn hverken skal være priviligerende eller diskriminerende? Om vi er kommet dit, er prøven på likestilling i praksis. 6 7

5 Pythagoreerordenen Pythagoreerordenen Pythagoras og hans orden Av Kjell- Henrik Henriksen Det er sjelden at en skikkelse lyser gjennom århundrene, ikke bare på ett område, men på flere. En slik skikkelse er Pythagoras. Blant skoleelever og matematikere er han kjent, ikke minst for sine beregninger av trekantens kvadrat. Blant musikere er han kjent for sine musikkteorier. Han er kjent for sin dannelse av et ordenssamfunn og han er kjent som filosof og etiker. Og interessen for hans verker synes heller å øke enn å avta. Professor Ove Kristian Sundberg har skrevet boken «Pythagoras og de tonende tall» som er kommet i nytt opplag på Solum Forlag. I denne artikkel er det ordensbyggeren Pythagoras som fanger interessen. Bakgrunn Pythagoras er fra den joniske øy Samos og er sannsynligvis født omkring år 569 f. Kr. og døde omkring 475. Hans far, Mnesarcus, var kjøpmann og Pythagoras reiste mye sammen med ham. Han kom i kontakt med datidens største filosofer som eksempelvis Thales fra Miletos. Pythagoras tok en helt annen grunnholdning til tilværelsen enn naturfilosofene. Han hevdet at alt var tall. Han ble både en stor matematiker og tallmystiker. Han reise over store deler av Middelhavet og oppholdt seg i flere år i Egypt hvor han ble innviet i Isismysteriene. Det hevdes også at han var i Babylon og lærte av presteskapet der. Det må ha skjedd på omtrent samme tid jødene var i fangenskap i Babylon. Han slo seg ned i Italia, helt på sydspissen i byen Kroton. Pythagoras var en del av den ordenen han skapte. Det er ofte vanskelig å finne ut av hva som var hans bidrag og hva som skyldtes ordenen og disiplene. Ordenens innhold I prinsippet var ordenen åpen for både kvinner og menn. Men datidens samfunnsforhold la ikke godt til rette for kvinnelig deltakelse. Den som ville nærme seg ordenen måtte gjennom et anstrengende og langvarig novisat. Det besto av prøvelser og tester og varte opp mot et år. Ved den avsluttende prøve måtte novisen oppholde seg i en jordhule i et døgn og demonstrere den sinnsro som ordenen krevet. Den første grad ga de nye medlemmer tittelen akustikoi, eller på norsk tilhørerne. Gradens sinnbilde var en kvinne innhyllet i et slør og med fingerne på munnen; taushetens muse. Det akustikoi skulle lære seg frem for noe annet var å komme i kontakt med sin intuisjon. Det er også påfallende at Pythagoras og hans orden er strengt mototeistisk. Dette står i dyp kontrast til omgivelsenes betydelige polyteisme. Gradens innhold er å høre og lære. Akustikoi skulle forholde seg tause under all belæringen for å understreke at den kunnskap de hadde med seg ikke hadde noen plass innen ordenens rekker. Den virkelige kunnskap ligger foran dem. De skulle leve det pythagoreiske liv. Det startet idet solen steg opp, og livet ble fylt med spiritualitet, øvelser, undervisning og måltider inntil solen gikk ned og stjernene viste seg. Under de spirituelle øvelser brant de røkelse av velluktende stoffer som bredte seg blant deltakerne. Røkelsen brant på et røkofferalter. Den annen grad omfatter renselsen katharsis. I denne grad kalles medlemmene for matematikere. Her kommer Pythagoras som matematiker og tallmystiker til syne. Graden skal rense resipienden og gi ham innsikt i en ny verden bestående av tall og symboler. Tallene manifesterer seg blant annet i geometriske figurer. Mens resipienden i første grad kun hadde kommet i kontakt med andre ordensmedlemmer, møtte de nå Mesteren selv. Han underviste fra en av sine bøker som vi ikke kjenner direkte, men som er omtalt av mange i antikken; Hieros logos det hellige Ord. Undervisningen foregikk i musenes tempel, en sirkelformet bygning som i sitt indre hadde statuer av de ni muser. For den som vil sette seg inn i denne tenkemåten er professor Ove Kristian Sundbergs bok en glimrende innføring. Den tredje grad er fullkommengjørelse. Man beveger seg over til kosmogoni og psykologi. Pyhtagoras og hans orden var overbevist om at jorden dreiet seg omkring solen og ikke omvendt. Dette skjedde år før Galileo Galilei hevdet det samme. Graden inneholdt en fortolkning av materiens art i forhold til de sjelelige kvaliteter. I læren inngår det syn at det finnes fem elementer. De fire første er jord, vann, luft og ild. Jord er det element som ligger lengst fra ånden det eteriske. Og det femte element er nettopp det eteriske. Mens Platon går inn i et dualistisk system, er Pythagoras oppfatning av tilværelsen helhetlig. Men innenfor helheten skjer det en utvikling, blant annet gjennom stadier fra det jordiske til det eteriske. En slik utvikling kan også finne sted på menneskets psykiske plan. Den fullkommengjørelsen graden tar sikte på skjer innen enhetlige fysiske og psykiske rammer. Den fjerde grad kalles epifania. Resipienden er nå kommet til veis ende. Epifania betyr åpenbaring. Og det som åpenbares er hele sannheten som ordenen står inne for. Her oppsummeres de foregående grader og man ser også nærmere på dem som når frem til denne grad. Mennesket består av instinkter, følelser, vilje og intellekt. Her danner det seg en firedelt pyramide eller kjegle. I den brede bunnen finnes de fleste mennesker. Det er de som lar seg påvirke av instinkter. Dernest kommer et lag som lar seg påvirke av følelser. Deretter et nytt lag hvor 8 9 viljen er fremtredende, og i det øverste lag de som lar seg lede av sitt intellekt. Vi ser her trekk som vi kjenner igjen i læren om de fire temperamenter og i Platons lære om personligheter. Graden har helt klart et eksklusivt budskap om at ikke alle når den fjerde grad. Den danner på mange måter en elite, men eliten er nødvendigvis ikke ekskluderende. Avsluttende betraktninger? Pythagoras har inspirert på mange felter. Som ordensbygger er han spennende for han har klare etiske og erkjennelsesmessige mål med sin orden. Den har i tillegg klare asketisk trekk. Det vi kan lære av Pythagoras er at «det er alvor i vår lek». Å arbeide på seg selv kommer hverken av seg selv eller lett. Det er en evig kamp og en Sisyfosoppgave. Ikke før synes du å ha nådd målet, før du på nye felter må begynne om igjen. For den som søker inspirasjon på dette planet, er åpenbart Pythagoras en god følgesvenn og læremester. Han har mange visdomsord å komme med, selv over en tidsavstand på mer enn år.

6 Menneskevennprisen Rebekkaloge nr 14 Dagmar 50 år Loge 130 Eystir først med Menneskevennpris! Inga Beate Eggen fra Elverum fikk som den første, Loge Eystirs Menneskevennpris. Her sees hun sammen med OM Harald A Holst (t. v.) og DSS Odd Gulbransen. Hun har som lokal leder av SOS-barnebyer gjennom flere år arbeidet utrettelig med innsamling av midler bl.a. gjennom kakelotterier. Som pensjonert lærer uttaler hun: «Det er barna som er vår fremtid og det er de vi må satse på.» Loge 130 Eystir ble instituert 4. mai 1996 og holder til i utkanten av Elverum. Det er en ung loge. Den danner en spydspiss for Ordenens arbeid i Østerdalen. Det er også Østerdalen som har inspirert til logens navn. Eystir er bokstavelig et eldgammelt navn for denne delen av landet. Logen har fulgt det gamle råd om ikke bare å bygge opp det indre liv i logen, men å finne oppgaver utad og å være samfunnnsorientert og ha samfunnskontakt. En konstruktiv måte å gjøre dette på var å opprette en menneskevennpris. Denne prisen retter seg mot å støtte opp under prisverdige tiltak og beundringsverdige mennesker. Dette er en oppgave logens brødre virkelig har tent på. Hva kan vi bedre gjøre enn å bygge opp under de gode krefter i samfunnet? Logens brødre ble kjent med henne gjennom engasjementet Ordenen hadde i forbindelse med landsaksjonen til SOS-barnebyen i San Vicente. I statuttene for Loge 130 Eystir s menneskevenn pris står det bl.a.: «...prisen kan utdeles til den person, organisasjon eller forening som har gjort en spesiell god innsats eller på andre måter har ivaretatt medmenneskelige verdier enten direkte eller indirekte gjennom eget arbeid eller i regi av organisasjon eller forening.» Logens brødre kunne ikke denne gang funnet en bedre representant for årets menneskevenn pris enn Inga Beate Eggen, og ikke minst som den første som mottar denne prisen av logen. Hennes arbeid er helt i tråd med Ordenens budord. Disse budordene er ikke nye av året, men uttrykker verdier som mennesker til alle tider og i alle sivilisasjoner har sett på som verdifulle for et anstendig menneskesamfunn. 10 Barneaksjonen 2005 for Asia og Somalia Den april går årets Barneaksjon av stabelen, med forhåpentligvis bøssebærere i 180 kommuner. Formålet for årets aksjon er langsiktig hjelp til foreldreløse barn etter flodbølgekatastrofen i Sørøst-Asia samt en ny SOS-barneby, SOSbarnehage og et SOS-sosialsenter i Somalia. Ved aksjonen i 2003 ble det samlet inn 16,5 millioner kroner, et resultat som ikke hadde vært mulig uten en fantastisk innsats fra Ordenens medlemmer. Pengene gikk blant annet til bygging av Odd Fellow barnebyen i San Vicente i landet El Salvador. Barn og mødre har i dag flyttet inn i sine nye hjem og mange av logene er blitt faddere for barna der. Dette viser et fantastisk engasjement for omsorg for foreldreløse og forsømte barn. Odd Fellows budord om å «oppdra de foreldreløse» er det formål SOS-barnebyer arbeider for: Langsiktig hjelp til foreldreløse barn. Kan du tenke deg gi en hjelpende hånd ved årets Barneaksjon - enten som bøssebærer eller på annen måte? Ta direkte kontakt med den regionale aksjonsleder som har ansvar i din kommune, eller med aksjonsleder Kari Vågen i SOS-barnebyer på telefon: eller e-post: Foto: UM Viggo Bårdseng Eks OM Astri Kleven Sexe, Storrepresentant Laila Kvistad, Morten Sitter, OM Lissi Bones Mathisen og daglig leder av Arbeidssentralen Einar Aasen under overrekkelsen. Rebekkaloge nr 14 Dagmar fyller 50 år 12. september i 1954 ble den første Rebekkaloge i Nord-Trøndelag instituert på Steinkjer. Rebekkaloge nr 14 Dagmar ble til med god hjelp fra moderlogen, Rebekkaloge nr 4 Pax i Trondheim. Etter hvert har den selv også blitt moderloge og bestemorloge til distriktets øvrige Rebekkaloger. Det store 50-årsjubileumet ble feiret 25. og 26. september 2004 i Huset på Steinkjer, en begivenhet som søstrene hadde sett fram til i lengre tid. Stor Sire Harald Thoen, Deputert Stor Sire Britta Almaas, Distrikt Stor Sire Hans P. Hansen og Distrikt Stor Sire Liv M. Woll var til stede og kastet glans og festivitas over jubileumssamværet. Ved 50-årsjubileet fikk logens naturlig nok en rekke gaver, deriblant flere pengegaver. Sammen med de midler loge Dagmar selv bevilget, ble dette et vakkert beløp som vi gav navnet Julileumsgaven. Jubileumsgaven ble gitt til psykisk og fysisk utviklingshemmede ungdommer over 18 år ved den virksomheten som i byen går under navnet Dagsenteret. Dette dagsenteret er en del av Arbeidssentralen i Steinkjer kommune. Torsdag 9. desember 2004 besøkte tre av Rebekkalogens søstre Dagsenteret og overrakte en gavesjekk på tyve tusen kroner. Jubileumsgaven ble mottatt med takknemlighet og begeistring. Pengene går til instrumenter for et påtenkt orkester som skal startes når nytt musikkrom står ferdig våren Rebekkaloge Dagmar hadde sin tradisjonelle Julefest for eldre enslige damer i Steinkjer søndag 16. januar Da dukket det opp medlemmer fra Dagsenteret og underholdt med sang og musikk. Dette var meget populært hos gjestene ved juletilstelningen. Det er et særtrekk ved Ordenens loger og leire at de selv gir gaver ved jubileer. Det er noe av det motsatte som skjer ellers i samfunnet. Men det er også en gammel norsk skikk. I sagaene våre fortelles det stadig om at verten gir gjestene gaver for nettopp å markere at man setter pris på dem. Den samme beveggrunn har Rebekkaloge Dagmar når vi gir gaver ved vårt jubileum. Vi setter pris på byens ungdom, og spesielt på dem som har fysiske og psykiske lidelser. Det er mennesker som livet krever mer av enn mange andre. Derfor har de mye å lære oss. Og de trenger all mulig støtte i og til sitt miljøarbeid. Deres spontane opptreden ved vår juletilstelning viser at dette er sant. Tekst: Lissi Bones Mathisen Foto: Astri Kleven Sexe

7 Loge 101 Fanne fyller 50 Notoddenlogene med felles satsing På bildet fra venstre: Kjell Gunnar Gjertsen, Loge nr 16 Himingen, Signe Karlskås, Rebekkaloge nr 48 Duen, Ivar Vik, Loge nr 16 Himingen, Prost Bjørn Bull Karlsen og Jorunn Aasland. Bildet viser hvordan man har utstyrt dette rommet med alter fylt med symboler omkranset av et rom, holdt i farger som stemmer sinnet til andakt og ettertanke. Giverne er ganske sikre på at rommet vil komme i flittig bruk og at det vil gi travle mennesker et sted hvor de kan få hvile: Her er eit helga altar for alle som ynskjer å be... Foto: Øyvind Bergstig/Telen Fra venstre Hilde Haugland, leder i Veksthusets Venner, OM Olve Aasen fra Loge nr 101 Fanne, Eks OM Leif Aslaksen og Ole Lorvik, daglig leder av Veksthuset i Molde. Loge nr 101 Fanne fyller 50 år Den 26. oktober 2004 fylte Loge nr 101 Fanne 25 år. Det er ingen alder. Man er voksen nok til å forstå, men ikke for gammel til å lære. Loge Fanne er nå en livskraftig loge med 100 forholdsvis aktive medlemmer og ligger nå på en frammøteprosent på nær 50. I forbindelse med jubileet sier vi at vi må finne et formål å gi en liten jubileumsgave til, men dette ble vanskeligere jo mer man tenkte. Et bilde på en vegg i et sykehus eller omsorgshjem? Nei, det har vi gjort før. En utflukt for eldre eller funksjonshemmede. Ja, det var en god ide, men hvordan skal vi lage utvalgskriteriene? Dette ble selvsagt også et lite problem. Sånn holdt vi på inntil en kom med forslaget: «Hva med å gjøre noe for Veksthuset?» Veksthuset ble etablert på Glomstua i Molde i 1986 i gamle lokaler og har holdt til der siden. I høst flyttet de inn i nye moderne lokaler like ved. Veksthuset er en frivillig institusjon hvor man kan få hjelp til å komme ut av narkoproblemer. Ved oppstarten var det sterke innvendinger mot at et slikt sted skulle etableres i Molde, den slags ville vi ikke ha i byen vår, aller minst i nærmiljøet. Erfaringer i ettertid har vist at beboerne har tilpasset seg lokalsamfunnet på en eksemplarisk måte. Dette tiltaket hadde vi lyst til å støtte, men i stedet for å gi en gave til selve Veksthuset, som er statsdrevet, valgte vi Veksthusets Venner. Dette er en forening som på frivillig og ulønnet innsats er til støtte og hjelp for beboerne både på selve Veksthuset og på fritiden, på byen og hjemme. Loge Fanne fant at dette burde være en verdig mottaker og valgte derfor å gi en gave til Veksthusets Venner øremerket innkjøp av instrumenter etter eget ønske. Loge Fanne er en ung Loge og har ikke mye oppsparte midler. Dessuten Foto: Ola Nøst/Romsdals Budstikke har vi nylig innviet nytt Ordenshus, som har medført at Moldelogene har landets høyeste kontingent (hvis ingen nylig har passert oss). Vi fant derfor dessverre ikke mulighet for å gi mer enn kr ,-. Som Loge Fannes OM fikk jeg lov å overrekke den «beskjedne» sjekken. Det var en opplevelse å føle takknemligheten som beboerne viste, det ga meg bekreftelse på at vi hadde gjort et riktig valg. Daglig leder for Veksthuset Ove Lorvik takket på vegne av huset og beboerne. Han understreket spesielt at dette var en viktig anerkjennelse av Veksthuset, og tolket det dit hen at Veksthuset blir oppfattet som et naturlig foretak i byen vår. Fra gammelt av hadde Ordenen andre utfordringer, vår materielle utvikling har løst disse problemene, men samtidig gitt oss nye utfordringer å arbeide for! Tekst: Olve Aasen Stille rom på Notodden To Rebekkasøstre fra Rebekkaloge nr 48 Duen, er også med i besøkstjenesten ved institusjoner i Notodden. De ble kjent med at virksomhetsleder Jorunn Aasland ved Omsorgshjemmet ved Notodden Alders- og Sykehjem i lengre tid hadde ønsket seg et rom til bruk for sørgende og til bruk for bønn og meditasjon. På grunn av kommunens dårlige økonomi er en slik investering sett på som vanskelig å prioritere, og følgelig ikke blitt noe av. Rebekkasøstrene formidlet ønsket om et slik rom til Loge nr 16 Himingen i håp om at det her var hjelp å få til et slik tiltak. Himingen tok utfordringen. Institusjonen hadde fra før av et bårerom. Ved siden av dette ble så det nye rommet anlagt. Ønsket var at det i rommet skulle være et alter og altertavle. I tillegg til dette ble det sydd og montert nye gardiner, portierer og persienner. Notodden Mannssangforening utstyrte rommet med 14. Disse ble trukket om med stoff i riktig farge. l tillegg til øvrig utsmykking med lys på veggene, gulvstake, gulvteppe og bilder er det levert og montert et komplett musikkanlegg med høytalere. Andre utstyrsgaver er også gitt av medlemmer. Rebekkaloge Duen og loge Himingen har bekostet utsmykkingen og tre av medlemmene har utført alt praktisk håndverk og design. Rommet er holdt i lilla og hvitt og betegnes som en estetisk nytelse. Alteret er utsmykket med et gammelt krusifiks og med kirkens eldste Kristusmonogram, sammensetningene va bokstavene P og X. Ved en enkel tilstelning den 10. november 2004 foresto OM Kjell Forsberg den høytidelige overrekkelse av kapellet til ordfører Bjarne Bakken og virksomhetsleder Jorunn Aasland. I tillegg til kommunenes offisielle representanter var presse, brødre og søstre tilstede. l en høytidelig seremoni ble rommet vigslet av prost Bjørn Bull Karlsen som uttrykte at dette er et vakkert rom for stillhet, trygghet og ettertanke. Altar Her er eit helga altar for alle som ynskjer å be. Mange har søkt inn til det og tagale bøygt sine kne. Vi og kjem framåt med hjarta fullt og snur oss den same leid. Vi vil berre ynskje for alle som ber: Å, Gud, ver til for dei! Dei må ikkje tru på deg fåfengt, gjev deira voner held. Gjev dei må finne dei kjære som kvarv i dødens djupe kveld. Gjev han er til den freden dei vonar å nå til slutt, femnast av den må alle dei som ba om det sårt og trutt. Ja, der må vera ei open dør for alle som heim vil snu! Hjarta er fullt av bøn i kveld for alle menneskes tru! 12 13

8 Lokalstoff Lokalnytt/Informasjon fra Storlogen Et enestående jubileum Agnar Hansen 500 møter uten fravær! Den 10. november 2004 ble en merkedag for Loge nr 71 Øyfjell. Da deltok bror Agnar Hanssen på sitt møte nr. 500 sammenhengende fra han ble innviet i Ordenen 19. april Dette ble behørig markert under møtet hvor Storlogen var representert ved Stor Skattmester Per Arne Vidnes og Distrikt nr 20 Helgeland ved DSS Asbjørn Samuelsen. Under festmåltidet dvelte Stor Skattmester i sin tale til jubilanten ved begrepet troskap. Troskap begynner som en følelsessak og ender som en viljesak. Agnar Hanssen har med sine 500 møter vist et utholdende brorskap og en trofasthet uten sidestykke innenfor Ordenen og trolig i samfunnet for øvrig. Avslutningsvis overrakte han jubilanten en blomsterhilsen fra Storlogen med en personlig hilsen fra Stor Sire Harald Thoen. DSS Asbjørn Samuelsen hilste fra Distrikt nr 20 Helgeland og uttrykte at det stod stor respekt av Agnar Hanssens innsats, og at han var et eksempel for brødre av Ordenen. OM Kjell Nordgaard gratulerte jubilanten på vegne av alle brødrene i Loge nr 71 Øyfjell og overrakte en gave i form av et fat med en spesiell dekor i form av Ordenshuset, de tre kjedeledd og inskripsjoner. OM understreket i sin tale at Agnar Hanssen ikke bare var en flittig møtedeltaker, men han deltok med et alltid smittende humør i logens mangesidige aktiviteter enten det gjaldt dugnader, arrangementer eller turer. Storrepresentant Roald Bjørnå nevnte som en kuriositet at Agnar Hanssen hadde overvært 168 innvielser i løpet av sitt logeliv. Han kom også inn på en rekke opplevelser han hadde hatt sammen med jubilanten, både i logen og privat. Det samme gjorde Eks OM Oddgeir Nergaard som var jubilantens fadder. I muntre ordelag gav han forsamlingen forhistorien til at denne usedvanlige møtende bror ble tatt opp i Ordenen. Spontanaksjon i Valdres Den 30. og 31. desember 2004 arrangerte søstrene i Loge nr 53 Gyda innsamlingsaksjon til inntekt for flomofrene i Sørøst-Asia. Aksjonen ble svært vellykket, kr ,- ble samlet inn på bøssene. Folk var ivrige til å gi, ja faktisk var det flere som takket for at vi stilte opp. Beløpet fra bøssene og i tillegg kr ,- fra Loge nr 53 Gyda, er overført til Røde Kors. Med hilsen i V. K.og S Loge nr 53 Gyda sekr. Sigrunn Rosendal, Bildet viser vår OM Eli Sælid i aksjon. Storlogens Nominasjonsnevnd Storlogens Nominasjonsnevnd har nominert følgende Ordensmedlemmer til embedene som valgte Storembedsmenn for perioden 2005 til 2009: Stor Sire Harald Thoen loge nr 29 Drofnum Drammen Søster Dep. Stor Sire Sidsel Haldorsen Rebekkaloge nr 11 Concordia Tromsø Søster Stor Sekretær Tove Aalborg Rebekkaloge nr 49 Ad Astra Kongsvinger Søster Stor Skattmester Svanhild Ljosland Rebekkaloge nr 48 Duen Notodden Bror Dep. Stor Sire Morten Buan loge nr 139 Kong Haakon Oslo Bror Stor Sekretær Jan Erik Johansen loge nr 139 Kong Haakon Oslo Bror Stor Skattmester Bjørn Erik Hansen loge nr 70 Kvitbjørn Hammerfest Etterlysning gamle Blader! I Ordenes Bibliotek har vi alle norske blad fra 1923 innbundet. Vi ønsker imidlertid løse blad fra 1946 til og med Videre skulle vi også gjerne ha flere blad for tiden 1923 til og med Rebekka-bladet, som utkom fra 1946 til 1955 har vi bare ett sett av. Kunne noen av medlemmene skaffe meg noen av disse bladene, ville jeg være meget takknemlig. Bladene kan sendes til Kanselliet, Stortingsgaten 28, 0161 Oslo Sverre Hjetland Stor Arkivar Vi minner om at den tidligere avtalen mellom Ordenen og Rica Hotels er reforhandlet og forlenget. Bestillinger kan gjøres sentralt hos: Rica Service Center eller direkte til hotellene. Ved bestilling skal det henvises til avtale med Ordenen. OBS! Apent bibliotek og museum Ordenens Museum og Ordenens Bibliotek i Stortingsgt. 28: Kanselliet er åpent onsdagene i tiden og etter avtale med br. Stor Arkivar. Sverre Hjetland Stor Arkivar 14 15

9 Nye Brødre og Søstre Nye Brødre og Søstre Nye Ordensmedlemmer og Veteraner Nye Ordensmedlemmer og Veteraner Nye brødre: 1 NORVEGIA Stavanger/Oslo Jacobsen, Cato Thorkildsen, Kay Tønnes Bredesen, Steinar Bakke, Svein Erik Hauge, Torstein 4 DE SYV FJELDE Bergen Lohne, Bård 5 VESTERLEN Stavanger Smistad, Geir Skarestad, Knut Skogen, Tore 6 RUNE Kristiansund Gaupseth, Bjørn Christian Kristiansen, Jim R. Berntzen, Johan Kristian Warvik, Johan 11 VEØY Molde Pedersen, Harald 12 KONGSSTEN Fredrikstad Kuran, Lars Petter Henrik Råkil, Per Arne 13 MALM Narvik Larsen, Frank Starberg Eidissen, Hans Heiberg Brekkås, Hugo Kristiansen, Tor 14 POLARLYS Harstad Ingebrigtsen, Geir Ove Johnsen, Jan Arvid Fredheim, Kato Mikal Hansen, Sigurd-Bjarne 15 KONGSHAUG Sandefjord Kjønnø, Bjørn Harald Marthinsen, Per Arne Mathisen, Øystein 16 HIMINGEN Notodden Moen, Egil Olav 17 DAG Porsgrunn Dahlmann, Geir 18 VARNA Moss Horntvedt, Øystein 19 THULE Tromsø Bendikssen, Børge Nilsen, Gunnar Birger Berg, Johan Olaf Riise, Vegar 20 FRIDTJOF NANSEN Oslo Atterås, Eldar Jensen, Poul Verner 21 FRATERNITAS Bergen Abelsen, Geir Nilsen, Sven Irgens 22 THOMAS WILDEY Oslo Norland, Henrik Brandborg, Roger Johnny 23 GANGE-ROLV Ålesund Vadset, Thomas Johan 24 GREGORIUS DAGSSØNN Skien Boger, Arve Dalen, Erik 26 SVENØR Larvik Bremseth, Jan Freddy Hoffgaard, Jan Larsen 27 KONG SVERRE Tønsberg Hoem, Åge Jonny 29 DROFNUM Drammen Hegdahl, Trond Arne 30 GRIMKELL Sarpsborg Høidahl, Erling 31 ERLING SKJALGSSON Stavanger Øren, Tor Magne 32 VIKEN Oslo Schrøder, Arvid Fadum, John 33 SØLVET Kongsberg Brox, Bjørn Petter Omholt, Leif Roar Piciaccia, Luca Abele Popperud, Odd Harry 34 FREDRIKSTEN Halden Megaard, John Harald 37 VOLUNTAS Gjøvik Moen, Geir Karsten Bechmann-Pedersen, John Herberg, Kjell Narve Bakke, Knut Olav Pedersen, Knut 39 ANKERET Kristiansund Grønseth, Tore Guttorm Stenseth, Øyvind 40 VERN Horten Korneliussen, Rune 43 NORDLYS Honningsvåg Wagelid, Bernt Frantzen, Harald Kristiansen, Kurt Ivan Nielsen, Kurt Johnny 45 BAUNE Fredrikstad Helseth, Anders Johansen, Svein Åge 47 GRENMAR Porsgrunn Aaltvedt, Knut Arne Carlson, Sverre Richard 48 FÆRDER Sandefjord Olsen, Tore Johan 49 HARDANGER Odda Bang, Carsten Varberg, Leiv Pedersen, Ole 50 BERGENSIANA Bergen Rosvold, Nils Aarberg, Robert 51 FOLDEN Moss Kristiansen, Kjell Arthur Ljungqvist, Robert 52 CATENA Haugesund Bentsen, Knut Andreas Midtgård, Vegar 53 VESTEROMD Sortland Haugen, Andreas Benjaminsen, Hans 54 LOFOTKJEDEN Svolvær Arntzen, Karl Henrik Sedvartsen, Roger 55 VARANGER Kirkenes Pleym, Carl-Otto 56 JOHAN MIDDELTHON Oslo Steen-Olsen, Einar 57 FIDELITAS Skien Løvdal, Morten Nyheim, Rolf Magne 59 HERMAN ANKER Hamar Brekke, Arnt Aslak 60 HANS EGEDE Harstad Lorentzen, Gunnar Bakkland, Harry E. Ingolf Andreassen, Tor Håkon 61 TERJE VIGEN Arendal Andersen, Bjørn Haagen Domogalla, Rainer A 62 HÅKON HÅKONSSON Mysen Ulvehøj, Georg Stordahl, Knut Ole Valaker, Vidar Svendsby, Øivind Reidar 63 ANDERS SANDVIG Lillehammer Skinnerlien, Bjørn 64 OLAF HALLAN Drammen Forberg, Milorad Vicevic 65 BOREA Tromsø Johansen, Hans Marius 66 GUNNERUS Trondheim Nygård, Tor 67 CASTRUM Kongsvinger Wangen, Rolf Bakken, Stein T. Gjems, Tore 68 LANDEGO Bodø Hakkebo, Kjell Erikstad, Oddmund Storstrand, Tor-Håkon 69 SANKT OLAV Sykkylven Kvalsvik, Arnulf Rasmussen, Eldar Gjerde, Magnar Aasen, Per Arne Saure, Sigurd Johan Aure 70 KVITBJØRN Hammerfest Olsen, Roy Jøran 71 ØYFJELL Mosjøen Måsvær, Dag-Petter Helskog, Magne Teodorsen, Tommy 72 ETERNA Kristiansand Larsen, Kay Rune Bryn, Trygve 73 NAMSEN Namsos Sørnmo, Alf Setran, Harry Petter Øiahals, Kjell Magne 74 FJORDLENKEN Førde Bekken, Anders Indrebø, Oddvar Strømmen, Rune 75 VERITAS Fagernes Islami, Akbar Zia Ul Haugen, Bjørn Bjørnødegård, Svein 76 STIKLESTAD Levanger/Verdal Rasmussen, Jan Erik Karlgård, Odd Martin 77 NYKEN Stokmarknes Vestgård, Edgar Bjørnå, Jørn Kåre Bastesen, Kai Selander, Stein Viggo Bergvik, Tommy 79 ROALD AMUNDSEN Ski Hox, Kjell Sverre 80 DRIVA Sunndalsøra Hermo, Oddleif Tronsgård Romfo, Ola 81 MORILD Bodø Gåsvær, Benjamin Coldevin, Kjell Oddvar Karlsen, Tom Cato 83 ORION Mo i Rana Pettersen, Hans Petter Edvardsen, Morten Einar Brattland, Olav Børge 84 DE TRE KJEDELEDD Finnsnes Solvold, Nils-Arne Holmen, Roger Kristian Magnussen, Tom-Olaf 85 DE TRE HOLMER Holmestrand Røneid-Hansen, Hans-Erik Severinsen, Jarl Håkon Alvin Johansen, Magnar Andreas 88 HÅKON DEN GODE Stord Tømmervik, Jarle 89 SKAGERAK Kristiansand Wøien, Trond L. 90 VESTERHAV Haugesund Norem, Bjørn Ove Falkgjerdet, Einar Halvorsen, Geir Johansen, Jan Tore Simonsen, Jarle Løvvik, Robert Ulrich Bua, Tor Arne Sjursen, Trygve 91 SKAUGUM Asker Hansen, Per Magne Rønningsland, Tor Martin 95 ISEGRAN Fredrikstad Storaas, Eirik Pedersen, Petter Moland Antonsen, Svein Thomas Albrektsen, Tor 96 ORIGO Tromsø Holst-Sverresvold, Harald 97 LODVE LANGE Narvik Pedersen, Odd-Harald Kristiansen, Osvald Roger Rydholt, Svein Erik 98 HENRIK IBSEN Grimstad Jensen, Ben Arthur 99 PETRUS BEYER Gjøvik Lilleengen, Ernst Ulrich Bertelsen, Ørjan 100 OLAV HARALDSSON Sarpsborg Gjerberg, Arne 101 FANNE Molde Reiten, Kjell Inge Holm, Odd 102 SVANEN Alta Larsen, Ole Steinar Jensen, Trond Arvid 103 LISTER Farsund Vetland, Erling Strømland, Jarl Magne Hell, Magne Teigland, Magnus 105 ØSTHAV Vadsø Antonsen, Tor 107 TORUNGEN Arendal Terjesen, Rolf Olav 108 STEINVIKHOLM Stjørdal Gustad, Gunnar 109 NIDAROS Trondheim Heltrø, Bjørn Leraand, Even 110 ISTINDKJEDEN Bardufoss Landau, Gunnar Leiser 111 OLAV TRYGGVASON Trondheim Randers, Dag T. Opheim, Freddy Haugsbakk, Frode Espenes, Gunnar Isak Stokken, Hallgeir R. Tung, Stig Ragnar Barø, Øyvind 112 HØYEVARDE Karmøy Hansen, Knut Magne Hillesland, Svein Miljeteig, Terje Egil 113 FLÅVÆR Ulsteinvik Vartdal, Jostein 114 TORD FOLESSON Levanger Wold, Arne Munkeby, Fridtjov Aalberg, Harald Joar 115 ANKERFESTET Steinkjer Strandvik, Leif 116 UTSTEIN Stavanger Kjellingland, Arnfinn S Gregersen, Frank Bjørheim, Sigve Bergsagel, Tor Rune 117 OSEBERG Tønsberg Smith, Tor 119 TORGHATTEN Brønnøysund Moe, Guttorm Valla, Ove Johnny 120 COLIN ARCHER Larvik Gjerden, Dagfinn Tufte, Morten 121 YGGDRASIL Mo i Rana Glad, Arve Sundsfjord, Bjørn Pedersen, Rune Sakariassen, Åge Martin 122 GYLDENBORG Kongsvinger Rønneseth, Hans Anders 123 STELLA NOVA Bodø Alvestrand, Marvin Harald 126 SALTDAL Rognan Sørvåg, Gunnar Bekken, Roy Westermann 128 LYNGØR Tvedestrand Christensen, Knut Ivar Sandtrø, Martin Pettersen, Ole Petter Bærheim, Ragnar 129 OSCARSBORG Ski Solli, Geri Jorganovic, Goran Houlmøller, Poul Krüger, Viktor 131 GRIP Kristiansund Bergdal, Harald Brobak, Jan Leonard Sivertsen, Tony Roger 132 ALBERT SCHWEITZER Oslo Fuica, Luis Alberto Valdebenito 133 OTTO SVERDRUP Steinkjer Gjørv, Bjørn Roar Mølnvik, Steinar Wigen, Tor Gunnar 134 GODTHAAB Sandnes Gjesteland, Arvid Strøm, Ståle 135 MÆRDØ Arendal Jensen, Dag B. 136 MILLENNIUM Oslo Evensen, Espen 138 CHRISTIAN FREDERIK Moss Marthinsen, Glenn Harald 139 KONG HAAKON Oslo Svendsen, Kai Roger 140 SVERD I FJELL Stavanger Stavnem jr., Bernt Dalva, Olav 141 FJELLKJEDEN Oppdal Sæter, Frode 142 ISHAVET Tromsø Andersen, Hugo 143 LODENGIA Lødingen Hansen, Almar Bernhard Knutsen, Ivan Harald 144 MARMOR Saltdal Ranberg, Lennart Djupvik, Olve 145 HØGENHEI Bamble Gromstad, Klaus Vidar Johansen, Tom Gustav 147 ELIAS BLIX Bodø Karlsen, Kenneth 148 TONJER Haugesund Bruntveit, Agnar 25-års Veteraner: 3 EYSTEIN Trondheim Sævold, Kaare Johan 4 DE SYV FJELDE Bergen Abbedissen, Odd Svein Titlestad, Kjell Johan 6 RUNE Kristiansund Berget, Torgeir Arnfinn Lystad, Arne 7 RAGNVALD MØREJARL Ålesund Aasen, Oddbjørn Bolseth, Per Endre 8 HARALD HAARFAGRE Haugesund Hovland, Mandrup Hagen, John Erik 14 POLARLYS Harstad Schultz, Sigfred Johan Myrvang, Karstein Martin Kværnstuen, Martin Ove Ekman, Arne Olav Fredriksen, Asle Harry 15 KONGSHAUG Sandefjord Løkkevol, Jan Agnar 16 HIMINGEN Notodden Vik, Knut Ivar 17 DAG Porsgrunn Tangen, Nils Arne 18 VARNA Moss Hansen, Tom Eilert 19 THULE Tromsø Pettersen, Eilif Yngvar J 20 FRIDTJOF NANSEN Oslo Berbom, Arne Bruhn Johansen, Trygve Sigurd 21 FRATERNITAS Bergen Sæle, Roald Mikal Palmstrøm, Odd 22 THOMAS WILDEY Oslo Holm, Kaare Werner 23 GANGE-ROLV Ålesund Hansen, Terje Bugge 24 GREGORIUS Skien Olsson, Bent Arnold 25 SAM. JOHNSON Bergen Aksdal, Otto Haugse, Olav Wølles 26 SVENØR Larvik Fredriksen, Per-Henrik Hermansen, Thore 27 KONG SVERRE Tønsberg Aasvang, Frithjof 30 GRIMKELL Sarpsborg Kopperud, Arne Olav Ludvigsen, Johnny 31 ERLING SKJALGSSON Stavanger Grøsfjeld, Martin 32 VIKEN Oslo Halmø, Johan 33 SØLVET Kongsberg Straum, Eldar Ivar 36 SAM. EYDE Rjukan Engell, Arne Haldorsen, Einar 37 VOLUNTAS Gjøvik Petersen, Johnny Jensen, Roger 38 BJARG Åndalsnes Skraff, Sverre Solvar 39 ANKERET Kristiansund Holm, Einar Rolf 42 HUMANITAS Trondheim Engdal, Leiv Arnvid 43 NORDLYS Honningsvåg Eriksen, Magnar Johan 46 FRENDAR Volda/Ørsta Aambø, Harald 47 GRENMAR Porsgrunn Bråthen, John Edvart Grinilia, Kjell Einar 50 BERGENSIANA Bergen Jensen, Jens Jørgen jr. Johannessen, Arne Nils Øvreås, Kjell Bjørn 52 CATENA Haugesund Strand, Kjell Oscar Aga, Kaare Rønneberg Aursland, Jone Jansen, Steinar D. E. 54 LOFOTKJEDEN Svolvær Hansen, Kåre Finn Friis, Asbjørn Jensen, Jan Geir Sten Karstensen, Kåre N Nomme, Tor Inge 59 HERMAN ANKER Hamar Gresby, Johan 60 HANS EGEDE Harstad Solheim, Kjell Odd Harald 61 TERJE VIGEN Arendal Baust, Helge 62 HÅKON HÅKONSSON Mysen Olsson, Nils Wilhelm 65 BOREA Tromsø Isachsen, Arild Johan Fagervoll, Aron Osvald 67 CASTRUM Kongsvinger Michaelsen, Arvid Moseby, Roy Willy Myhre, Per Johan 72 ETERNA Kristiansand Igesund, Asbjørn 73 NAMSEN Namsos Bergin, Inge Johannes 75 VERITAS Fagernes Barstad, Ketil 77 NYKEN Stokmarknes Voktor, Terje Fleines, Arill Karstein 79 ROALD AMUNDSEN Ski Wollebek, John Kåre 80 DRIVA Sunndalsøra Solem, Steinar Eide, Konrad 81 MORILD Bodø Grøttland, Tore Magnus Karlsen, John Martin 88 HÅKON DEN GODE Stord Jacobsen, Dagfinn 90 VESTERHAV Haugesund Osmundsen, Arne 91 SKAUGUM Asker Sivart, Stein Normann Haugnæss, Helge Kristian 92 ROMERIKE Lillestrøm Granås, Rolf 93 HENRIK WERGELAND Trondheim Reitan, Bjørn Okstad, Henrik Garberg, Arne Johannes 97 LODVE LANGE Narvik Danielsen, Gunnar Per 99 PETRUS BEYER Gjøvik Jahr, Edmund 100 OLAV HARALDSSON Sarpsborg Berg-Nilsen, Rolf 102 SVANEN Alta Olsen, Odd Herulf Fjellheim, Agnar 104 GLOPPANG Sandane Lote, Leif 105 ØSTHAV Vadsø Wara, Thor Birger Pleym, Roald Magnus Niska, Aksel Mækelæ, John Magnus Enochsen, Knut Fiskebeck, Per-Einar 106 BODIN Bodø Jentoft, Olav Martin 108 STEINVIKHOLM Stjørdal Fjær, Gunnar 111 OLAV TRYGGVASON Trondheim Johnsen, Jan Harald 117 OSEBERG Tønsberg Carlsen, Tor Herbert Braute, Svein Pettersen, Roland 118 TORE HUND Harstad Strøm, Per 120 COLIN ARCHER Larvik Thorbjørnsen, Svein 123 STELLA NOVA Bodø Bang, Tor Halseth Vikjord, Jarle Kristian Strand, Torbjørn 128 LYNGØR Tvedestrand Røisland, Nils Jonassen, Erland Sigfred 129 OSCARSBORG Ski Holstad, Ørnulf Viggo 141 FJELLKJEDENOppdal Stuen, Erling Mikal 40-års Veteraner: 1 NORVEGIA Stavanger/Oslo Tollerud, Bjørn Egil 4 DE SYV FJELDE Bergen Njaastad, Oscar Johan 8 HARALD HAARFAGRE Haugesund Anfinsen, John E. 13 MALM Narvik Knutsen, Torbjørn 22 THOMAS WILDEY Oslo Strøm, Gunnar Evjen, Arnfin 26 SVENØR Larvik Næss, Svein Arne 29 DROFNUM Drammen Frodesen, Olav 30 GRIMKELL Sarpsborg Tøgersen, Einar Kolbjørn 32 VIKEN Oslo Wilhelmsen, Willy Gerhard 40 VERN Horten Halvorsen, Odd Ingmar Kalvik, Rolf Binder 41 SKAULEN Sauda Espeland, Nils 42 HUMANITAS Trondheim Skauby, Oddvar 44 STEIN Steinkjer Harbækvold, Per 47 GRENMAR Porsgrunn Gøystdal, Oddvar 48 FÆRDER Sandefjord Hansen, Harald 50 BERGENSIANA Bergen Olseth, Andreas 54 LOFOTKJEDEN Svolvær Jakobsen, Jon-Reidar 59 HERMAN ANKER Hamar Hagen, Ola A. 77 NYKEN Stokmarknes Dreyer, Jens Hersleb 85 DE TRE HOLMER Holmestrand Dahl, Arve Olav 93 HENRIK WERGELAND Trondheim Bang, Karstein Aksel 95 ISEGRAN Fredrikstad Røising, Finn Anton 116 UTSTEIN Stavanger Frøiland, Per 137 FRIAREN Stranda Langlo, Kolbein 50-års Veteraner: 2 EIDSVOLD Oslo Hoenvoll, Finn 12 KONGSSTEN Fredrikstad Kristiansen, Kåre 18 VARNA Moss Henriksen, Egil Arne 19 THULE Tromsø Fagernes, Thormod 33 SØLVET Kongsberg Ljøterud, Ørnulf Haug Hogstad, Simon 49 HARDANGER Odda Fjose, Oddmund 50 BERGENSIANA Bergen Marthinussen, Ragnar Olav 91 SKAUGUM Asker Myhre, Egil Johan Storlogens Hederstegn: 56 JOHAN MIDDELTHON Oslo Hjetland, Sverre Steen Nye søstre: 2 URANIA Oslo Bräuner, Rikke 4 PAX Trondheim Kvamvold, Sissel 6 ST. VERONIKA Ålesund Karlsen, Bodil Voldsund Giske, Solveig Nesset Pedersen, Sylvi Ellefsen, Sølvi Karin 7 DE HVITE LILJER Kristiansand Feuerhern, Elin Marie Natvig, Karen 8 MIDNATSOL Narvik Løkke, Britt Helen Singstad, Marit Øverland, Monica Os Brochs, Randi 9 CARITAS Oslo Næss, Else Mette 10 SEMPER ARDENS Moss Johansen, Eva Margareth Johansen, Vigdis 12 ELISABETH Stavanger Bjørheim, Gro Sand, Inger Elise Smedsvik, Irene Rake, Torill Irene Marcussen 13 RUTH Haugesund Olsen, Gerd Sjursen Havnerås, Sissel Solberg 14 DAGMAR Steinkjer Hansen, Anita Berg, Turid Margit Tessem, Aase 16 URD Porsgrunn Holter, Ellen 17 UNITAS Halden Bjørneby, Christa (Kiki) Andersen, Ellen Marie Richards, Gun Margareth 19 TACITA Kristiansund Bjerkan, Edith Synnøve Ødegaard, Lillian Astrid Skeide Glærum, Rigmor Furuli 20 MÄRTHA Trondheim Dahl Waaseth, Anne Karen Bergquist Fredriksen, Elisabeth Gjevik, Marit 22 NOOMI Stavanger Aase, Marit 23 LABOREMUS Harstad Kanstad, Ann-Ingrid Erikstad Svanstrøm, Bente Sonnex, Eileen Strand, Eirin Ytterstad, Kirsten Borgen, Randi Helene Isaksen, Torill Synnøve Ytterstad, Turid 25 IRENE Oslo Lorensen, Margarethe Johanne Gjøstøl, Sigrun Ann 26 GRY Fredrikstad Sandli, Greta Marie Laurin, Wenche Elisabeth 27 DEBORAH Bergen Nielsen, Kirsten Margaret Kerry Bakken, Liv Gunhild Bårdsen, Torill 29 IRIS Drammen Hansen, Åse 31 CECILIA Mysen Frøshaug, Elbjørg Margareth Natrud, Toril Marie 32 HILD Molde Gjetøy, Berit Lovise Aarøe Nerland, Hanne Aastebøl Solumdal, Hilde Norunn Flemmen, Liv Turid Lønset Raknes, May Britt Rødskog, Sissel Merete 35 ARNICA Gjøvik Høylie, Brita Liaklev, Dagny Frislie, Else May Struck, Jette Glæserud, LAila Isachsen, Marit Bredesen, Solveig Edna 37 VERDANDE Sandefjord Bøhmer, Grethe Rød 40 PROVIDENTIA Bodø Tindvik, Anne Kristin Torbergsen, Kirsten Anna Waage, Tove Birgit 42 SKULD Larvik Freyer, Anne Britt Gjestrum, Eil Anne Karlsson, Kari Wiik Marcussen, Karin Rødbøl, Kirsten Marit 44 VENIA Sykkylven Myrseth, Dagrun Erstad Pedersen, Evelyn Liseth Hole, Kjellrun Lunde, Sonja Irene 48 DUEN Notodden Jonsen, Ester Amalie Bomann Øya, Lillian Mariana Fuhre, Reidun Wenche 50 KJEDEN Sarpsborg Junge, Trine-Lise Thorbjørnsen, Aase Johanne 51 FORTUNA Arendal Johnsen, Randi Moland 52 GROTTEN Mo i Rana Gruben, Ann Karin Loiro, Bente Eriksen Røssvoll, Halfrid Alberte Nessjøen Nerdal, Solbjørg Helene Hustad Lian, Susanne Hansvold Øien, Vigdis Lund, Åse-Cathrine 53 GYDA Fagernes Ro, Helene Fossdal Opheim, Kristine 57 RØSSLYNG Bergen Sørby, Wenche 58 GUDRUN Levanger Borge, Eva 59 SELENE Finnsnes Gårdvik Selvli, Gunn Inger 61 SPIREN Førde Strøm, Inger Johanne Underhaug, Line Tangsveen Steen, Randi Mette Sygard 63 SINCERITAS Lillestrøm Mikalsen, Anne Sandlie, Karen M. Juell Nordseth, Kari Helene Aasland, Tove 64 ELSE Fredrikstad Glåmseter, Csilla Sandberg, Inge Heino, Kaisu- Leena Aronsen, Kirsti Elisabeth Lindland, Marianne Gullvåg, Torill 65 TERESA Oslo Staver, Ragnhild-Gro 66 MILKA Moss Vonheim, Ingrid 70 ARCTANDRIA Svolvær Dahl, Karen Anette Johansen, Turid Listau Iversen, Wenche Rokkan 72 KONKYLIE Bodø Medås, Jorunn Brit Einan, Siv Katrin Stenersen, Torill 73 MAGDALENE Trondheim Engelsås, Mari-Ann 76 PERLEN Stavanger Gabrielsen, Inger Lilleng, Kari L. Skartveit, Reidunn Ommundsen, Rut-Karin B. 77 MALMFRID Narvik Bjørnstad, Aileen Tove Ingunn Torgersen, Grete Teistum, Gøril Røssaak, Hilde Emma Føre, Ingebjørg Borge, Isabell Solheim, Vivian 78 HEBE Drammen Merkesdal, Marie Ensrud 80 VELAVadsø Roska, Elfrid Halvari, Ester Kjæreng, Frøydis 81 GJERTRUD RASK Harstad Rysjedal, Mildrid Bertheussen, Vigdis Berg Karlsen, Yvonne 82 FELICITAS Hønefoss Røed, Eli Sylvia 83 SANCTA MARGARETHA Stjørdal Lian, Marthe Ree Dullum, Sidsel Rømuld 84 KALKEN Sunndalsøra Ottem, Ingveig Bredesen, Karen Marie Gissinger Fiske, Oddbjørg Thorbjørnsen, Randi Furu 86 ANGELICA Steinkjer Solhaug, Kari Garberg Finvik, Svanhild 88 SYN Ulsteinvik Kvalsund, Arlen Hatløy, Aud Hilde Dahle, Eli Vassdal Nærø, Hilde Aud Einang Notøy, Lillian Margret Sørdal, Olli Olaug Randi Goksøyr, Solveig Bjelland 89 TERNEN Brønnøysund Johansen, Grete Kristiansen, Haldis Ramona Zahl Trælvik, Margrethe Meyer Brønmo, Olga 91 SITAREH Sandane Alander, Ruth Valborg Sibylla 92 DRONNING AASA Farsund Omdal, Turid Palma 93 KAPRIFOL Arendal Jørgensen, Jorunn Kalseth 94 MIRA Stord Eldøy, Anne Kristin Skulstad, Johanne-Marie Pedersen, Turid Karlsson 95 KRISTIN Tønsberg Wetterstad-Olsen, Elin 96 FABIOLA Kopervik Østebrød, Unni 97 LANTERNEN Florø Tonheim, Elisabeth Skorpen Hovden, Inger Marie Strømsøy, Randi Strømsøy, Randi Sørdal 98 ISSOLEIE Narvik Lund, Svanhild Johanne 99 NIDELVEN Trondheim Stokke, Bjørg Larsen, Karin Fevaag Johansen, Siw 101 BIRGITTA Sandnes Fridheim, Liv Torgersen, Liv Homme Johansen, Svanhild Margrete 102 CONSTANTIA Oslo Lind, Anna Kristine Sundby, Grethe Mathilde 103 KONVALL Stathelle Brekka, Anne Dietzel, Anne-Grete Ekenes Haraldsen, Sonja 104 MÅKEN Grimstad Kolding, Bodil Irene Moe, Kirsten Brautaset, Randi Lysnes 105 DE SYV SØSTRE Sandnessjøen Ludviksen, Inger Fjordbakk, Marianne Kristin Martinsen, Mona Helen Larsen, Sonja Gutvik 106 EMBLA Kristiansund Bergem, Mariann 107 BROEN Måløy Totland, Gerda Silden Totland, Sigrunn Hjørdis 108 KIRSTEN FLAGSTAD Hamar Torgersen, Elisabeth Hoelstad, Kari Arnkværn Helleberg, Randi Marie Rosshaug 110 SØLVKJEDEN Kongsberg Sjødal, Anne M. Halvorsen, Rannveig Tegdal Micaelsen, Aase 111 STORFJORD Stranda Cena, Aurora Hjelmset, Bjørg Kirsten Øvrebust, Eli Berit Berge, Tove Kristin Andersen 112 BARBRO HAFFSFIORD Vikna Alsli, Ingunn Thina Stenhaug, Siri 113 SISSIHØ Oppdal Berge, Astrid Fjøsne Klemetsen, Vera Santi 114 NORA Skien Haugen, Eva Lindvig 115 KESIA Tromsø Olsen, Karin Britt Svendsen, Randi Mathilde 116 NAVIGARE Tvedestrand Lindtvedt, Berit Lovise Ekanger Aas, Ruth 117 GRID Leknes Wiik, Aud Frid Mari Gundersen, Bente Elisabeth Vian Salomonsen, Bjørg Helene Aasved, Elin Tetlie Olsen, Gerd Fløtre Torkildsen, Gunn Irene Henningsen, Ingeborg Nilsen, Inger Hanne Ingvaldsen Hansen, Lisbeth Westnes, Rigmor Karin Toften, Solveig Annie Vingås 118 TYRA Kystad Brekke Johnsen, Sidsel Elisabet Vormdal, Vigdis 120 GAIA Sandefjord Horvei, Gjertrud Dahl Wahlberg, Hanne Kirsti Hansen, Liv Leistad Jensen, Turid Hegdahl 25-års Veteraner: 1 Sct.a SUNNIVA Oslo Manheim, Brit Simensdotter Frang 4 PAX Trondheim Hunstad, Ruth Bøyesen Brække, Inger Mari 5 DE SYV STJERNER Bergen Reime, Anne Sofie Pettersen, Olga Marie Oen, Kirsten Larsen, Bjørg Lillestøl Johnsen, Eva Jarnæs, Ågoth Skjelbred, Inger Elin Jacobsen, Else Helene Steen-Hansen, Laila Hansen, Anne-Margrethe Espe Breivik, Marta Næss 6 ST. VERONIKA Ålesund Krøvel, Margit Honningsvåg, Anne K. Holen, Karin Johanne Jørgensen, Unni Ervik, Astrid Amundsen, Johanne Hurlen, Nelly Sætremyr, Aslaug 7 DE HVITE LILJER Kristiansand Vikeså, Sissel 8 MIDNATSOL Narvik Hartgen, Rigmor Halmøy, Kari 15 VIA NOVA Skien Brekke, Else Margrete Hanssen, Bjørg Grønland 16 URD Porsgrunn Strømsvaag, Ellen B. 19 TACITA Kristiansund Svendsen, Torild Kristin 20 MÄRTHA Trondheim Belboe, Konstanse Berge, Anne Marie 21 MAUD Hamar Skraastad, Gudveig Kristine 22 NOOMI Stavanger Retzby, Aud Signe Henriksen, Marny Spjell Baardsen, Kaja Støldal, Agnes E. 24 BAUGEID DAGSDATTER Porsgrunn Kvanvik, Anne Sofie 26 GRY Fredrikstad Nilsen, Bjørg Andresen, Ellen 28 MARGRET Tønsberg Severinsen, Inger Therese 29 IRIS Drammen Wahlum, Grete Lygren, Vigdis Opdal, Berit Synnøve 30 SIGRID UNDSET Lillehammer Mohn, Bjørg 34 LIV Ålesund Tøsse, Lillian Sagen Homlong, Else-Karin Hansen, Jorun Flydal, Lisbeth Karin 36 TINN Rjukan Spånem, Magnhild Børjesson, Reidun 40 PROVIDENTIA Bodø Antonsen, Randi 41 MIRJAM Honningsvåg Hansen, Elly Mariann 45 FRØYA Åndalsnes Stene, Ingrid Raknes, Ruth Holm Aasan, Ella 46 SYMRA Ørsta/Volda Ose, Nancy 48 DUEN Notodden Brandt, Ellen Mari Bolkesjø 51 FORTUNA Arendal Andersen, Klara M. Langfeldt Samuelsen, Kari Maria 53 GYDA Fagernes Rognås, Solveig Bergljot 54 BØLGEN Sortland Eriksen, Astrid Marie 55 MARGRETHE Odda Prestegård, Ellen Mannsåker, Betsy Elise Eidnes, Astri 56 CAMILLA COLLETT Kristiansand Andersen, Tone Kasti Lindeberg, Agnete Nordås Hedstrøm, Cicilie Caroline S. Birkeland, Ellen 58 GUDRUN Levanger Holm, Ellbjørg Støp, Kjellrun Rønning, Nanfrid 62 TILLAVALSTAD Asker Slåttsveen, Ragnhild Elise 63 SINCERITAS Lillestrøm Fjeld, Turid Bjørnstad, Gerd Hilda Holt, Constanse Muriel Voldnes, Brita Holmen 68 LINNEA Sauda Johnsen, Hilda Vik, Grethe Stead, Unni Rønning, Dagny 72 KONKYLIE Bodø Jensen, Hjørdis Pedrikke Østensen, Anette Therese 76 PERLEN Stavanger Stokke, Inger Marie 78 HEBE Drammen Berge, Sølvy Buchwald 92 DRONNING AASA Farsund Haukom, Olaug Ingeborg Bogaard, Else Torbjørg 102 CONSTANTIA Oslo Mathisen, Torun Foss Hammarstrøm, Eva Grefsrud 105 DE SYV SØSTRE Sandnessjøen Lie, Liv Nyborg Langseth, Arnhild Pernille 106 EMBLA Kristiansund Enaasen, Kari Birgitta 108 KIRSTEN FLAGSTAD Hamar Lunde, Ebba Eriksen, Kari 110 SØLVKJEDEN Kongsberg Fjerdingstad, Inger Margarethe 115 KESIA Tromsø Olsen, Elsebeth 117 GRID Leknes Nilsen, Nina Ingvarda 40-års Veteraner: 1 Sct.a SUNNIVA Oslo Thon, Berit Pettit, Randi 5 DE SYV STJERNER Bergen Opsahl, Olga 6 ST. VERONIKA Ålesund Nørve, Elisabeth Kalvø, Gerd Møller, Gudrun Ringdal, Alfhild Slinning, Else Korn 7 DE HVITE LILJER Kristiansand Iglebæk, Tordis 25 IRENE Oslo Steenhoff, Marit 34 LIV Ålesund Ratvik, Grethe Hæggbom Ratvik, Eva-Marie Grytten, Erna Haaseth, Rønnaug 35 ARNICA Gjøvik Dysthe, Tordis 38 ASTRID Sarpsborg Sønstelid, Gerd Rigmor 44 VENIA Sykkylven Kleppe, Margit 47 VICTORIA Oslo Wiik, Aslaug 57 RØSSLYNG Bergen Vasdal, Gudrun 66 MILKA Moss Johansen, Elsa Margareth 71 MORIA Tromsø Dahl, Gunvor 73 MAGDALENE Trondheim Nervik, Vera 78 HEBE Drammen Arntzen, Hildegard 89 TERNEN Brønnøysund Arntzen, Ingeborg 108 KIRSTEN FLAGSTAD Hamar Berger, Helene 111 STORFJORD Stranda Berge, Louise Aase 114 NORA Skien Ringdahl, Karin 50-års Veteraner: 25 IRENE Oslo Bjaanæs, Anne-Sofie 69 ATHENE Haugesund Mæland, Else Karlsen, Gerd 73 MAGDALENE Trondheim Hafstad, Martha 76 PERLEN Stavanger Forgaard, Else 16 17

10 Torget Torget: Annonsering, adresseforandringer, oppsigelser, endrede persondata etc: Finn Olstad, B r a n s j e / F i r m a K o n t a k t p e r s o n T e l e f o n P o s t n u m m e r ADVOKATER Advokatene Aspeflaten, Løitegård & Frønstrup Lars Aspeflaten PORSGRUNN Advokat Bengt A Pedersen Bengt A Pedersen / TROMSØ Advokatfirmaet Vestreheim & Thue AS Tom-Erik Vestrheim KLEPP st. ARKITEKTER Arkitekt MNAL Atle Ustad OSLO AVFETTINGSPRODUKTER OK Kjemi Drammen AS Sven Karlsen DRAMMEN BANK FINANSINSTITUSJON Haugesund Sparebank Odd Tofte HAUGESUND BEGRAVELSESBYRÅER Odd Abbedissen Begravelsesbyrå Odd Abbedissen FYLLINGSDALEN BENSINSTASJON Esso Sandmoen Dag og Natt Jan Erik Jacobsen HEIMDAL BILGUMMI Western Bilgummi AS Kjell Western LIER Polar Dekk AS Bjørn Finjord/Alf Bjørn Finjord HARSTAD BILSALG Nymo Bil AS Kjell Nymo BODØ BILSALG REKVISITA UTLEIE SERVICE Raglamyr Bilutleie Gulleik Kruse Haaheim HAUGESUND Raglamyr ESSO Servicesenter Gulleik Kruse Haaheim HAUGESUND BLOMSTER Operablomsten Bjørn og Berit Grøtlien OSLO Orchidée Blomster Kathe Gro Aas OSLO Fredrikstad Blomster Inger Johanne Berntsen FREDRIKSTAD Drivhuset Asbjørn Langvik STAVANGER Os Blomsterservice Anders Opskar OS BOKHANDEL Bokmarkedet.no Brukte bøker Hans-Andreas Holth OSLO Stange Bok og Papir A/S Franck Tønseth STANGE Stjørdal Bokhandel A/S Svein Erik Schefte STJØRDAL BRANN- OG VERDISIKRING N.R. Brannsikring A/S Steinar Jansen HAUGESUND BRANNBILER OG UTSTYR Braco AS Einar Glenthøj LIERSKOGEN BRODERIER Fredrikstad Broderiforretning W Solberg FREDRIKSTAD BYGG ANLEGG To gode naboer Emil Rakoczy TROMSØ Nielsen Bygg A.S Kevin Hunter Nielsen OSLO CATERING OG SELSKAPSMAT Reidar s Selskapsmat Reidar Larsen STAVANGER DAMEKLÆR Zig Zag Reidun Persson OSLO DAME- OG HERREKLÆR Eva s Tekstil & Utstyr Gunnar Vikse HAUGESUND Hauge & Co AS Per Hauge STAVANGER Petersons kläder dresser/kjole/hvitt Olle Peterson STRØMSTAD T. S. Adolfsen AS Klær for mannfolk Tor S Adolfsen SANDNES VIC Hamar John Øveraas HAMAR DATA IT Diode Emil Rakoczy TROMSØ EIENDOMSMEGLING FORMIDLING Saga Eiendomsselskap AS Johanna Skarpenes HAFRSFJORD Arve Feet AS Arve Feet OSLO EIENDOMSTAKSERING Murmester Willy Preintoft AS Willy Preintoft sr OSLO ELEKTRO/AUTOMASJON EAS-Automation AS Thorodd Skontorp TOLVSRØD FERIE OG FRITID Feriehus ved fransk Riviera til leie (Nice/Cannes) Einar Åstorp / OSLO Feriehus i Spania ved Torrevieja rimelig til leie Morten Hedenstrøm SON Ny leilighet m/middelhavsutsikt og basseng i Nice til leie Egil Aass OSLO FILM-FOTO-VIDEO Fotoservice A/S Dag Magne Søyland STAVANGER FLYSELSKAP KATO AIRLINE AS Torlaug Karlsen EVENES FRISØRER Art Beauty Cut Inger-Lill Bjerke OSLO Ernst Frisørsalong Reidun Sundbø KRISTIANSAND Lille Salong Lill Kraft Johnsen OSLO GALLERI RAMMEVERKSTED Hantho Galleri og Rammeverksted Karl Johan Hantho HAUGESUND B r a n s j e / F i r m a K o n t a k t p e r s o n T e l e f o n P o s t n u m m e r GJESTEGÅRD Storli Gard Elin og Harald Storli OPPDAL GLASSMESTERE Glassmester A Schøyen Thore Schøyen OSLO SNE Glasservice A/S Einar Rafoshei-Klev MANDAL GRAFISK PRODUKSJON Njord Kompetanse Jon Esben Johnsen HASLUM GULLSMED Odd Inge s Gull & Sølv AS Odd Inge Bøe HAUGESUND Opro Produkter AS, emaljeverksted (merker og emblemer) Ole Petter/June Rasch-Olsen OSLO HELSEKOST Bio Helse A/S Toril og Dagfinn Rødstøl 6021 ÅLESUND HOTELL Bardu Hotell Patricia Sørensen BARDU Quality Hotel Arcticus Kjell Solheim HARSTAD Hotel Neptun Hermann Loftheim HAUGESUND Mosjøen Hotell AS Bård Bergrem MOSJØEN HYBLER/HYBELLEILIGHETER A/S Stortingsgt 28 Svein Solberg OSLO KALOSJER Active Products as Håvard Korsvold OSLO KONTORMØBLER OG AV-UTSTYR Kontor- og AV-utstyr Thorstein Eriksen NYBORG KRANER, TALJER OG LØFTEUTSTYR Munck Service A/S Ole Skrondal VALDERØY KUNSTHÅNDVERK VIVIS-VEV Vivi B Støver BODØ KVALITETSSIKRING SERTIFISERING Abacare Jan Werner Pettersen OSLO LÅSESMED Alarm- og Låsservice Rolf Hemer AS Arne Hemer OSLO MAKE UP/TATOVERING Art Beauty Cut Inger-Lill Bjerke OSLO MALERMESTERE Velde s Malerservice og Fargehandel Jan Erik Lima Velde VEDAVÅGEN MURMESTERE Hedmark Murmesterforretning A/S Einar H Hernes KONGSVINGER OPTIKERE OG URMAKERE Ole M Karlsen Ur & Optik Ole M Karlsen SELLEBAKK PORTTELEFONANLEGG Alarm- og Låsservice Rolf Hemer AS Arne Hemer OSLO REGNSKAPSTJENESTER Bedriftstjeneste A/S Aut. regnskapskontor, EDB, salg, support Viggo Bjørk HAUGESUND Dønland Regnskapsservice A/S Arne-Kristian Dønland TROMSØ REISEBYRÅER Oppland Arrangement AS Anders Lunde ETNEDAL REKLAMEBYRÅER Embla Reklamebyrå Tor Håland HAUGESUND REVISORER Statsaut revisor Steinar B Syvertsen Steinar B Syvertsen DRAMMEN RØRLEGGERE Moderne Rør Service a.s Roger J Tuverud OSLO Trond Foss A/S Trond Foss OSLO Porsgrunn Rørleggerforretning A/S Jens-Petter Engh PORSGRUNN Tindeland Rør Aut Rørlegger Arne W Tindeland HAUGESUND Larvik Rørhandel A/S Kåre Andersen LARVIK SIGARER OG PIPER Tobakk Sørensen Fritjof Sørensen BERGEN SKADEDYRKONTROLL Østlandske Skadedyrkontroll Petter Hansen SARPSBORG SNEKKERE Jøndal & Hoff A/S Jan Jøndal FJELLHAMAR STORKJØKKENUTSTYR HUMA CATERTEC AS Bjørn Steinar Olsen OSLO TAKSTMENN Takstsenteret Per Egil Ilsaas BEKKESTUA Murmester Willy Preintoft AS Willy Preintoft sr OSLO TRANSPORT Jørgen Langum Transport -lastebil med kran Jørgen Langum DRAMMEN TRUCKER Materialhåndtering AS Jørund Woll RUD TRYKKERI Gløsmyr Trykk Asbjørn Gløsmyr SKIEN A/S Karmøy Trykkeri Otto Jarle Hydle KOPERVIK VAKTSELSKAPER Securitas AS Tore E Nilsen KRISTIANSAND VIDEO OG TV-PRODUKSJON AV-Team Bjørn Bremdal PORSGRUNN 18 19

11 Utstyr Vil du støtte? Tegn en annonse i Torget! Kontakt Finn Olstad: Bestillingsliste for Utstyr: Bestillingene må sendes skriftlig, pr e-post eller på fax. Porto tillegges. Ved bestillinger under kr 100, tillegges et gebyr på kr 30,-. Art nr Betegnelse Antall Pris Regalieveske i skinn for søstre og brødre Skopose i skinn for søstre og brødre kr kr 750,- 642, Tennisskjorte Hvit str M/L..... kr 95, Rebekkabilde..... kr 489, Thomas Wildey-bilde..... kr 489, Slips, silke, grått m/kjeddeledd..... kr 220, Burgunder slips med kjedeledd til privat bruk..... kr 85, Sort slips med hvite kjedeledd til logebruk..... kr 110, Mansjettknapper i hvit emalje og gull (tre kjedeledd)..... kr 460, Skjorteknapper for livkjole, hvit emalje og gull (tre kjedeledd)..... kr 460, Halsgropsmykke for søstre..... kr 210, Jakkemerke i gull, liten størrelse..... kr 257, Forgylt jakkemerke, stor størrelse..... kr 100, Sort skinnbelte, tre kjedeledd på spennen..... kr 409, Slipsnål, forgylt, tre kjedeledd..... kr 158, Slipsnål, hvit emalje, tre kjedeledd..... kr 250, Rebekkafigur..... kr 285, Tresokkel til Rebekkafigur..... kr 50, Lyssokkel til Rebekkafigur..... kr 162, Lenkering for brødre (oppgi ringmål:...)... kr 1210, Lenkering for søstre (oppgi ringmål:...)... kr 840, Silkeskjerf dame m/kjedeledd..... kr 280,- For ringer er det ca 4 ukers leveringstid 1062 Hvite vanter, søstre..... kr 65, Livkjoleskjorte..... kr 500, Hvit skjorte..... kr 340, Paraply Herre sort m/kjedeledd..... kr 100, Paraply Dame sort m/kjedeledd..... kr 100, Båtflagg/gjesteflagg..... kr 90, Båtvimpel..... kr 90,- For skjorter kan det være opptil 8 ukers leveringstid Navn: Postadresse: Postnr/sted: Telefon dagtid: Utstyr Stortingsgaten OSLO Telefax: E-post: Hvorfor ikke velge Seniorboliger i Oslo! Vi har ledige leiligheter av forskjellig størrelser og standard. Leilighetene ligger i et meget hyggelig område nær skog og mark. Det er videre kort avstand til nærbutikk og offentlige transportmidler. Men det viktigste er den trygghet og hygge du vil få ved å bo i et nærmiljø sammen med andre søstere og brødre. Leilighetene er i utgangspunktet forbeholdt søstere og brødre i Oslologene, men kan også Odd Fellow Utstyr kan tilby elegante hvite hansker til gallaantrekket for Rebekkasøstre. Dette er utstyr som kompletterer selv det mest sofistikerte gallaantrekk. Hvite hansker har vært en del av Ordensantrekket i lukkede Ordener Er du over 50 år og ønsker et nytt boalternativ i Oslo? tidvis tilbys medlemmer utenfor Oslologene. Henvendelser rettes til: AS Stortingsgaten 28 Stortingsgaten 28, 0161 Oslo Telefon: Telefax: E-post: Hvite hansker til gallautstyret fra meget lang tid tilbake. Også hanskene er et uttrykk for på den ene side stil og form, og på den annen side at medlemmene ikke ønsker å skille seg ut. Hanskene er således både et verdighetstegn og et enhetstegn. Rebekkainstitusjonen har fra 1909 fanget opp dette Ordensmessige trekk og holdt det i hevd. Det inngår som en selvfølgelig del av antrekket både i Rebekkaloger og Rebekkaleire. Benytt anledningen til å komplettere ditt antrekk, og benytt bestillingsskjema på side 20. En viss behandlings- og ekspedisjonstid må påregnes

12 Ketil Stokkan Redaktørens refleksjoner M I N M E N I N G : KETIL STOKKAN Nestekjærligheten flommer over Bildene fra flomkatastrofen i Asia sitter limt fast på netthinnen. Det blir naturlig å si noe om hvordan vi alle reagerer når medmennesker havner i den ytterste nød, og flomkatastrofen i Asia er antagelig det nærmeste vi kommer en beskrivelse av «den ytterste nød». Vi erkjenner i våre hjerter at tusenvis, kanskje millioner av mennesker befinner seg i en situasjon der de må leve videre etter å ha mistet alt, absolutt alt. Flere generasjoner er forsvunnet i vannmassene eller i massegraver, livsgrunnlaget til de gjenlevende er borte, foreldre er uten barn, barn er uten foreldre og sårene er så dype at de aldri vil kunne leges skikkelig. Det er et gammelt ordtak som sier at: «Når nøden er størst, er hjelpen nærmest». Denne gangen viser det seg å stemme. Takket være moderne kommunikasjon, allerede etablerte hjelpeorganisasjoner og et effektivt hjelpeapparat stiller en hel verden opp for å hjelpe til «der nøden er størst». Klumpen i halsen er stor, vi tørker tårene og graver dypt i pengesekken. Her skal det i hvert fall ikke mangle penger til å løse ethvert problem som måtte dukke opp. Politiske skillelinjer viskes ut og gamle stridsøkser legges bort. Vi bretter opp ermene og blir medmennesker slik Gud skapte oss. Samtidig er det vanskelig å være tro mot en Gud som kunne la noe slikt skje. Vi skyver tanken fra oss. Vi kan ikke sette oss over Gud, ikke la tvilen få tak i oss. Det er ikke opp til oss å forklare fornuft eller rettferd. Derfor biter vi tennene sammen og jobber for å løse denne forferdelige floken, sammen. Nestekjærligheten flommer over fra alle hjørner av kloden. Det eneste som bekymrer noen av oss, og som må få plass i dette store løftet for å redde medmennesker i nød, er de mange andre humanitære oppgavene. Barn dør fortsatt av sult i Sudan, behovene etter katastrofen i Bam er store, krig og konflikter jager millioner av mennesker ut av sine hjem (og inn i forferdelige tilværelser) og vi har fortsatt ikke funnet gode løsninger på nord/sør problematikken. Balansen mellom rike og fattige i verden vil fortsette å produsere nødstillte medmennesker. Vi må derfor ikke glemme vårt ansvar overfor de mindre synlige tragediene. Det er kanskje en god ide at vi ikke sliter oss helt ut, verken mentalt, økonomisk eller emosjonelt. I morgen er det atter en dag, og nestekjærligheten må sørge for å ha opplagsnæring. Vi må være i stand til å fortsette å gi. Kanskje søstre og brødre over hele verden kan gjøre løft som forebygger naturkatastrofer (utvikling av varslingssystem), gir jobbmuligheter (redskaper, bygninger, biler, båter, infrastruktur), kultiverer landskap (jfr. treplantingsprosjektet til årets fredsprisvinner), bygger barnebyer (jfr. fjorårets aksjon), samt være bevisst sin rolle som en kilde til inspirasjon for andre? Intet er umulig, og det er de små bekkene som tilslutt blir til en stor elv, ikke sant? Ordenen har gitt kr ,- av felles midler til arbeidet med å lege sårene i Asia, søstrene og brødrene har gitt privat og vi har foretatt spontane innsamlinger på våre ettermøter. Vi støtter også Stor Sire som mener at vi må være beredt til å møte de utfordringene som melder seg i tiden etter denne store flomkatastrofen. Ordenens arbeid er ikke avsluttet. Vi fortsetter... og fortsetter... Til sist vet jeg at det er umulig å trøste en bror eller en søster som har mistet en av sine kjære, men jeg gjengir likevel et vers som forteller oss at vi alle lever på lånt tid: - Lær meg å kjenne dine veier og gå dem trøstig skritt for skritt! Jeg vet at hva jeg fikk i eie, er borget gods, og alt er ditt Men vil din sterke hånd meg lede jeg aldri feil på målet ser, og for hvert håp som dør her nede, får jeg et håp i himlen mer. Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet Ketil Stokkan Kjære leser... Det hender vel for de fleste av oss at vi blir spurt hva Ordenen er og hva den står for. Jeg synes ikke det er lett å svare på et slikt spørsmål. Men jeg havner gjerne i formuleringer som at det er en etisk bevegelse hvor personlighetsutvikling står sterkt. Det var en prest som spurte meg for kort tid tilbake, og da gav jeg et svar i den antydede retning. Han spurte i ramme alvor, og burde ha krav på et seriøst svar. I ettertid kom jeg til å tenke over både svaret mitt og konsekvensene av det. Jeg står ved svaret, men kom i stuss over hvordan jeg praktiserer personlighetsutviklingen. Svaret kan så fort bli ord uten realiteter. Er det virkelig slik at jeg har et etisk utviklingsprogram for meg selv? I så fall hva innbefatter det? Hvor intensivt er det? Hvilke praktiske konsekvenser har det for meg selv? Hvilke praktiske konsekvenser har det for andre? Hvilken innvirkning har det på min estetikk? Hvilken innvirkning har det på min kulturelle bevissthet? Det kan vel vanskelig tenkes at jeg har et etisk utviklingsprogram for meg selv som ikke har noen konsekvenser eller innvirkninger? Vi står faktisk selv ansvarlig for vår personlige utvikling. Vi kan nok takke andre for inspirasjon og eller kanskje bebreide andre for mangel på dette. Men ansvaret for fremdriften og resultatene ligger hos oss alene. Da vil jeg reformulere mitt svar noe: Ordenen er en bevegelse hvor medlemmene gis mulighet til å hente Foto: JEJ stoff til personlig utvikling og etisk bevisstgjøring. Men Ordenen er som et vanningstrau. Du kan lede hesten til trauet, men den må selv drikke. Jeg vet ikke om det finnes hester som har dødd av tørst ved et vanningstrau. Men jeg har hørt om mennesker som har dødd rent etisk selv om de har levet kloss oppe i de etiske kilder. La det ikke gå slik med oss. Kanselliets telefoner: Ordenskanselliet Telefax: epost: Kansellisjef: utstyr: Torget (annonser!): Finn Olstad A/S Stortingsgt 28: Svein Solberg: Telefon: Telefax: Utenlandske adresser: Gruppen Costa Blanca v/trygve Romsloe Cami Vell D`Altea, 72 (3-BA) ES ALBIR (Alicante) Tlf Møtested: Den norske klubben Costa Blanca, Alfaz del Pi foreningen AMISTAD v/ernst Flom-Jacobsen Torreblanca Marine Fase XIII Bloque 1 No 10 Calle Cupido Torrelamata (Alicante) Tlf/faks Epost: Møtested: Rest. Los Arcos -klubben Tre Kjedeledd Tres Encanedados v/harald Skjærgård Bahia Azul Apt Puert Rico Gran Canaria Tlf.: Møtested: Hotell Teraza Mar Puerto Rico Neste nr: Slutten av mai 22 23

13 B-Blad Returadresse ved varig endring: Stortingsgaten OSLO Den store tanken Når jeg ser på fjellene, ser jeg mektige bevissthetsformasjoner stivnet i stein. Det er som om en stor tanke har begynt å ta form i fjellet. Den har smidd og smidd. I en lavabrennende higen etter å anta en steinfigurasjon som mennesker kan gjenkjenne. Gjenkjenne som et slags språk. Gjenkjenne som en slags ytring. Gjenkjenne som et slags symbol. Men så, midtveis i prosessen, har tanken ombestemt seg. Og trukket seg inn, og tilbake, til ilddypet igjen. Foto: JEJ Bertrand Besigye

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Odd Fellow. Nye medlemmer Odd Fellow Ordenen 17. desember 2007

Odd Fellow. Nye medlemmer Odd Fellow Ordenen 17. desember 2007 2 EIDSVOLD Oslo Aarøe, Stein Ottar 3 EYSTEIN Trondheim Berg, Magne Hovdahl, Morten 8 HARALD HAARFAGRE Haugesund Clemmensen, Ronnie 10 ST. HALLVARD Oslo Stensrud, Jan Erik 11 VEØY Molde Oshaug, Bjørner

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Odd Fellow. Nye medlemmer Odd Fellow Ordenen 07.01.2013

Odd Fellow. Nye medlemmer Odd Fellow Ordenen 07.01.2013 Nye medlemmer Ordenen 07.01.2013 3 Eystein Trondheim Holden, Morten Mariott, Terje S. 5 Vesterlen Stavanger Thoresen, Frode 6 Rune Kristiansund Olsen, Oskar Kvam 7 Ragnvald Mørejarl Ålesund Eidsaa, Stein-Tony

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Fiskermanntallet 2017

Fiskermanntallet 2017 Fiskermanntallet 2017 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD ====== ============================ ===== ============== ==== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382 NAPP B 210892 AKSBERG JIM ROGER 8387

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

Jubileumsskrift. til 10 års jubileum 30. mai Leir nr. 24 Salten

Jubileumsskrift. til 10 års jubileum 30. mai Leir nr. 24 Salten Jubileumsskrift til 10 års jubileum 30. mai 2015 Leir nr. 24 Salten Bakgrunn og forberedelse Hvorfor behov for en ny leir i distrikt 13 Distrikt 13 hadde i 1990 årene en jevnt god økning av medlemstallet.

Detaljer

MØTEPROGRAM VÅREN 2013. ODD FELLOW Loger og Leir DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. Møt så ofte du kan!

MØTEPROGRAM VÅREN 2013. ODD FELLOW Loger og Leir DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. Møt så ofte du kan! MØTEPROGRAM VÅREN 2013 ODD FELLOW Loger og Leir DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. Møt så ofte du kan! DISTRIKTSRÅDET DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD Møtene begynner kl. 18.00 22.01 DR-møte 26.02 DR-møte 05.03 Distrikt

Detaljer

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Født: 05 02 1866, Ytterstad Berthe Johanne (Jensen) Andreassen Født: 23 07 1869, Tiltvik, Hamarøy Død: 03 05 1938 Alma Ytterstad Født: 22 07 1894 Død: 07 11 1967 Bjarne

Detaljer

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeidarpartiet 1 Torill Torsvik Størkersen 1968 5986 Hosteland 2 Arthur Reidar Sjursen 1952 5984 Matredal 3 Ragnvald Tangedal 1960 5986 Hosteland 4 Hildegunn Bjånes 1968 5984 Matredal 5 Bjørn Egil Nordland

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: 10.10.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

OsebergPosten. September 2015 NYE EMBEDSMENN I LOGE 117 OSEBERG

OsebergPosten. September 2015 NYE EMBEDSMENN I LOGE 117 OSEBERG Osebergposten er tilbake, og i første omgang satser vi på en månedlig utgivelse. Bidrag i form av tekst og/eller bilder mottas med takk. Det samme gjelder meldinger med ros eller ris, eller forslag til

Detaljer

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb 1 12 198,5 60,6 Martin Reinertsen - Tom Anders Høiland 8743 7944 Farsund BK - Kristiansands BK 2 33 165,5 58,8 Kåre Bogø - Espen Lindqvist 29525 27727 Singsås BK - Arendals

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

Klasse resultater LM Leirduesti 7.juni Skjeberg OJFF Pl. S.nr Fornavn Etternavn Kl Sum Forening Kenneth Aspestrand A

Klasse resultater LM Leirduesti 7.juni Skjeberg OJFF Pl. S.nr Fornavn Etternavn Kl Sum Forening Kenneth Aspestrand A 1. 65 Kenneth Aspestrand A 8 10 10 8 10 46 Aremark JFF 2. 88 Henning Solem A 10 10 7 8 9 44 Hedrum JFL 3. 9 Georg Lundeby A 9 9 8 7 6 39 Moss OJFF 4. 6 arvid agnor A 8 7 8 6 8 37 Moss OJFF 5. 90 Tom Roar

Detaljer

Odd Fellow. Nye medlemmer Odd Fellow Ordenen 6. mai 2008

Odd Fellow. Nye medlemmer Odd Fellow Ordenen 6. mai 2008 Nye medlemmer Ordenen 6. mai 2008 1 NORVEGIA Stavanger/Oslo Hatlebakk, Gunnstein Eilert Stokvik, Pål Vidar 2 EIDSVOLD Oslo Hansen, Karl-Erik Kindle 5 VESTERLEN Stavanger Myklebust, Eimund Eckhoff, Hans

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Naboliste, reguleringsplan for Holmen industriområde 1870-29/1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge LILANDVEIEN 82 1870-29/1 LIEN OLE BJØRN Hjemmelshaver (H)

Detaljer

NM i havfiske Klasse: Damer 17. august 2010 Side 1 av 5

NM i havfiske Klasse: Damer 17. august 2010 Side 1 av 5 Konkurranse: NM i havfiske Arrangør: Harstad Havfiskeklubb Tidsrom: 13. - 14. august 2010 Resultatliste pr. klasse totalt Klasse: Damer Plass Nr. Navn Klubb 1 dag 2 dag Totalt 1 71 Torunn Handeland Trondheim

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Odd Fellow-året 2013-2014

Odd Fellow-året 2013-2014 Odd Fellow-året 2013-2014 Høst-terminen 22.08.13 : Møte i loge nr. 24 Gregorius Dagssønn 0 Arbm. Rapport nevnder. ( - gjelder Finansnevnd og Revisjonsnevnd ). 30.08-01.09 : Fjelltur jf. eget program. 31.08.13

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Senterpartiet 1 Odd Magne Bolli 1966 Bolli 2 Birgit Dyrhaug 1984 Vevang 3 Stine Marita Visnes Eriksen 1986 Lyngstad 4 Kolbjørn Norvall Gaustad 1941 Vevang 5 Oluf Magne Gaustad 1967 Vevang

Detaljer

Lykke til med I.andsmøtet.

Lykke til med I.andsmøtet. NORD-TRØNDELAG DØVEFORENING VELKOMMEN TIL STJØRDAL Jeg er svært glad for å få ønske Norges Døveforbunds landsmøte 1982 velkommen tii Stjørdal. Stjørdal er et kommunikasjonsmessig knutepunkt både i midt-norsk

Detaljer

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram Bodø Østre 35-skudd kl. 3-5 1. Ole Ragnar Hareide Hansen Bodø Østre X* *XX 50 X*X* * 50 XXXXX 50 150 X9999XX* * * 96 246 * * *X9XXX* * 99 345 (13*) 2. Jan Erik Aasheim Bodø Østre XX* * * 50 999 *9 46 *9

Detaljer

Fiskere 15.06.2011 Dag Sted Tid Kortholder Dag Sted Tid Kortholder 15.06.2011 Målselvfossen 06:00-14:00 Gøte Nilsen 15.06.

Fiskere 15.06.2011 Dag Sted Tid Kortholder Dag Sted Tid Kortholder 15.06.2011 Målselvfossen 06:00-14:00 Gøte Nilsen 15.06. Fiskere 15.06.2011 15.06.2011 Målselvfossen 06:00-14:00 Gøte Nilsen 15.06.2011 Målselvfossen 16:00-24:00 Tore Andersen 15.06.2011 Målselvfossen 06:00-14:00 Rolf Holm 15.06.2011 Målselvfossen 16:00-24:00

Detaljer

RESULTATLISTE - NM 25/50m 2014 Arrangør Hordaland Skytterkrets Bane Jonahola Stevnenummer 1413144 Stevnedato 6.7.2014 Program 2A Fripistol Stevneleder Arnth Lien Juryformann Andrew Walls Teknisk delegert

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER Dugnadsliste 2017 Følgende gjelder: Om du ikke har anledning de dagene du er satt opp på dugnad, er du selv ansvarlig i å finne stedfortreder. De må også gis beskjed til aktuelle dugnadsansvarlige. Dugnadsansvarlige

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

GULL. 1 Pål Hembre Bærum Pistolklubb

GULL. 1 Pål Hembre Bærum Pistolklubb RESULTATLISTE - NM 25/50m 2014 Arrangør Hordaland Skytterkrets Bane Jonahola Stevnenummer 1413144 Stevnedato 6.7.2014 Program 2A Fripistol Stevneleder Arnth Lien Juryformann Andrew Walls Teknisk delegert

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram Samlagsmesterskap 15-16.02.08 25-skudd kl. 1 1. Sindre Rødahl Bjøllånes *XX* * 50 XXX99 48 XXX* * 50 => 148 X*9XX* *X* * 99 => 247 2. Inge Skjervik Nesna 9XXXX 49 XX99X 48 X*XX* 50 => 147 X99XXXX9XX 97

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø Partiliste: Arbeiderpartiet PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Robert Ditlev Jensen 1 ** 36,50 43 2 81,50 98,25 109 10 217,25 298,75 2 Catrine Rosanoff Aronsen

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km Resultat ritt 1 7.5.2013 Eidkjosen/Hella 36km 1 Ole Remi Hausner 59,55 024 4 2 Audun Ramsvik 59,55 007 2 3 Trond Soleng 59,55 015 1 4 Kristoffer Kristoffersen 59,55 022 4 Bengt-Frode Hansen 59,55 013 4

Detaljer

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status Plass Lag Damer -etp. Parstafett 8.6. Eidsiva/Nav lag (67) ::4 Tone Nysæter :4 : :4 Solveig Sørlien 6:6 :4 9:8 Tone Nysæter :5 : 4:58 4 Solveig Sørlien 9:6 : ::4 : : : : Norsk Tipping lag (7) :5:7 4: Bodil

Detaljer

KMяresultaterя2016 DamerяklasseяA Nr.: Navn: Klubb: Serieя1 Serieя2 Serieя3 Serieя4 Totalt:

KMяresultaterя2016 DamerяklasseяA Nr.: Navn: Klubb: Serieя1 Serieя2 Serieя3 Serieя4 Totalt: Damer klasse A 1 Helga Hagen Skien SB 165 157 157 128 607 8 17 2 Fusae Rivrud Sandefjord PB 132 132 173 160 597 3 25 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 Damer klasse B 1 Џse Holberg SaLa PB 171 191 139 155

Detaljer

16FJ nr Eirik Frorud A 59 Ledig

16FJ nr Eirik Frorud A 59 Ledig /ØHK 1.5.216-1.5.216 16FJ35 1.5.216 15:44 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Christian Gjerløv A 114 Onsøy Jff 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 6 9 1 2

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /2 MYHRE HANNE KARIN Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /2 MYHRE HANNE KARIN Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Harstad Kommune Eierliste for: 1903-52/2 MYHRE HANNE KARIN Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge ROSTADVEGEN 37 7657 VERDAL 1903-52/2 NILSSEN BENTE ANNIE Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge ØVERLAND 6 1903-52/24

Detaljer

FAKTA OM TØNSBERG CYKKELKLUBB (til og med 2016)

FAKTA OM TØNSBERG CYKKELKLUBB (til og med 2016) FAKTA OM TØNSBERG CYKKELKLUBB (til og med 2016) NM-VINNERE SENIOR 1935: Nils Sundby, 10 000 meter banesykling, Trondheim. 1971: Dag Linnestad, 50 km temporitt, Gvarv. 1974: Tom Martin Biseth, 180 km fellesstart,

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196. Varamedlemmer møter

Detaljer

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R Vårmønstringa 2010 Feltskyting Rek/Jun klasse AR Nr Skytter Skytterlag Klasse H1 H2 H3 H4 H5 Total 1 Niljas Aslak Eira Karasjok AR 3/0 2/1 4/0 4/0 4/2 17/3 2 Jon Cesar Johnsen Karasjok AR 0/0 2/0 1/0 0/0

Detaljer

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLAG SK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKATT 1 PER ARNE ANDREASSEN TAKVATN, 9334 ØVERBYGD 211 475 5 OLE PETTERSEN 9395 KALDFARNES 217 500 8 HARRY

Detaljer

NM I HAVFISKE Totalt INDIVIDUELT HERRER

NM I HAVFISKE Totalt INDIVIDUELT HERRER INDIVIDUELT HERRER Plass NHF NR Fornavn Etternavn Klubb Poeng 1 4337 Tor Arne Rygg Oslo HK 117,84 2 4342 Petter Skudal Oslo HK 108,53 3 2118 Kjetil Langvatn Båstad HFK 96,58 4 2133 Christian Sletmo Båstad

Detaljer

1 Gjermund Sørum Buskeruds J Leif Magne Saga Hedrum JFL

1 Gjermund Sørum Buskeruds J Leif Magne Saga Hedrum JFL A 4 1 Gjermund Sørum Buskeruds J 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 0 150 2 Leif Magne Saga Hedrum JFL 25 25 24 25 25 25 0 0 0 0 0 149 3 Ingar Sørum Buskeruds J 25 23 25 25 25 25 0 0 0 0 0 148 3 Marcus Langmyr

Detaljer

Fornavn Etternavn Sk.lag. Minne 30sk Stang Felth. HV-16 Nord- Hålogaland. HV-16 Nord- Hålogaland

Fornavn Etternavn Sk.lag. Minne 30sk Stang Felth. HV-16 Nord- Hålogaland. HV-16 Nord- Hålogaland Ofoten - Lørdag 30-07-2011 Oppdatert 06.08.2011 14:21 Roy Håkstad 42 25/5 18 **** Geir Bjerregaard 44 23/4 12 **** Torben Nilsen FLO/V/BTV 48 22/6 14 **** Werner Seljevold 38 20/3 3 **** Lars Lian 44 19/4

Detaljer

200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl. V55. Bjøllånes Skytterlag. Rana / Salten Leon - Resultatprogram.

200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl. V55. Bjøllånes Skytterlag. Rana / Salten Leon - Resultatprogram. Bjøllånes 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Omgang35-skudd 1. Arnt Erik Aune Beiarn 5 * *X*X 50 *X9 *X 49 * * * *9 49 => 148 99X9 *X*X* * 97 => 245 X*XXXXX9 * * 99 => 344 2. Asle Bentsen Saltdal 5 * *9X*

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting, stevne nr. 88 Vårstevne 4.4.4 Plass Navn Klubb Poeng Fin A Einar Høksnes Sandefjord Serier: 9 Tor Amundsen 8 Serier: 6 9 Jørn Kristiansen Larvik 8 Rangering: 8

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 13.29,7 (1) Trondheim/St 31.08 Øystein Sæther 271159 Trondheim Gangklubb 14.13,8 (4) Hallstavik 14.09 Tore Strømøy 190260 Frøya IL

Detaljer

17JF Leif Magne Saga Hedrum JFL Marcus Langmyr Gjerstad JFF

17JF Leif Magne Saga Hedrum JFL Marcus Langmyr Gjerstad JFF A 2 1 Leif Magne Saga Hedrum JFL 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 0 150 2 Marcus Langmyr Gjerstad JFF 25 25 25 25 25 23 0 0 0 0 0 148 3 Henning Haugen Hedrum JFL 25 25 25 25 25 21 0 0 0 0 0 146 4 Terje Terjesen

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Jørgen Aagaard-Nilsen Wiik Larvik SK 24,55 30-03-14 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Høststevne 2009 - Nr. 08019 01.11.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Kjetil Bromark Modum 115 2 Hans Knigge Aron 113 3 Tor Amundsen Enebakk 111 4 Jesper Rypaas Aron 111 5 Agnar Holm Lillestrøm

Detaljer

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ .VELKOMMEN TIL TROMSØI Delegerte og gjester til Norges Døveforbunds landsmøte 1980 ønskes velkommen til Tromsø. Jeg håper landsmøtet vil bli vellykket

Detaljer

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Mesterskap Klasse 3-5 1 Trond Inge Rødland Klepp 5 50 49 50 96 245 Gylt medalje 2 May Elin Stava Lyngdal 5 50 46 49 98 243 3 Espen Kambo

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Kulesti Romedal og Vallset JFF. Klasse Senior.

Kulesti Romedal og Vallset JFF. Klasse Senior. Klasse Senior. 1 Simen Holtmoen Senior Våler Jff 20 20 20 20 20 40 140 2 Rune Naverud Furuseth Senior Ledig 20 20 20 20 18 40 138 3 Fredrik Haug Senior Romedal og Vallset JFF 20 20 20 20 20 38 138 4 Arvid

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane

Norske Mastersrekorder Menn Langbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg B 30-34 Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10 Gøteborg C 35-39 Petter Koch Modum SK 25,90

Detaljer

Skatteliste offentlig ettersyn

Skatteliste offentlig ettersyn Skatteliste offentlig ettersyn Eiend. adresse Takst Bunnfradrag Skattenivå Grunnlag Promille Skatt Idrettsveien 2 Rånman Gro 807 241 / 332 / 0 / 0 743 000 20 000 90 648 700 6,9 4 476 Idrettsveien 4 Moen

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

220 1273 CHRISTOFFERSEN GRO H H POSTBOKS 2663,KJØRBEKK, 3702 SKIEN

220 1273 CHRISTOFFERSEN GRO H H POSTBOKS 2663,KJØRBEKK, 3702 SKIEN Gnr Bnr Eiers navn Eiers adresse 220 48 SKIEN KOMMUNE, 221 834 BERGSODDEN EVA VEFALD FAUSKERUDVEGEN 15, 2390 MOELV 221 834 GLØSMYR LAILA VEFALD SANDTAKVEGEN 21, 3728 SKIEN 221 561 Storg 79 AS c/o Javid

Detaljer

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Partiliste: Sosialistisk Venstreparti PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Kenneth Andre Norum 1 ** 4,00 7 3 14,00 12,00 24 19 55,00 69,00 2 Elinor Kristiansen 2

Detaljer

Nr. Delt Klasse Navn Vekt Forening Båt Navn 1 9 S Tormod Gretteberg 11,66 Botne Havfiskeklubb 3 Sjark, Trond Eriksen 2 32 S Jan Ekenes 4,88

Nr. Delt Klasse Navn Vekt Forening Båt Navn 1 9 S Tormod Gretteberg 11,66 Botne Havfiskeklubb 3 Sjark, Trond Eriksen 2 32 S Jan Ekenes 4,88 Nr. Delt Klasse Navn Vekt Forening Båt Navn 1 9 S Tormod Gretteberg 11,66 Botne Havfiskeklubb 3 Sjark, Trond Eriksen 2 32 S Jan Ekenes 4,88 Fredikshald HFK 7 Frøydis 2 3 3 S Finn Kristiansen 4,67 Akershus

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12 10 Plass Tid Startnr Klasse Etternavn Fornavn Klubb 1 23:18,20 2 2 23:18,80 1 10 Sortebech Kevin Bodø CK 10 Ulset Ådne Bodø CK 10 1 23:28,10 3 10 Grande Ingrd Bodø CK 11-1 41:58,60 9 2 42:,20 6 DNF 7 DNS

Detaljer

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr. 1.5.217-1.5.217 17FJ35 1.5.217 14:9 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Knut Harald Stabbetorp A 91 Skjeberg OJFF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 8 1

Detaljer

Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem * 2 Silje Merete Steinstø Sem * 3 Kjetil Styrvold Styrvoll

Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem * 2 Silje Merete Steinstø Sem * 3 Kjetil Styrvold Styrvoll Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem 49 48 48 97 242 1 2 Silje Merete Steinstø Sem 46 49 48 96 239 9* 3 Kjetil Styrvold Styrvoll 47 48 49 95 239 6* 4 Jonas Berg Nøtterø 47 46 48 96 237

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Vindafjoprd skytterlag. Vindafjordstemnet 2009

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Vindafjoprd skytterlag. Vindafjordstemnet 2009 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Ingolf Naustvik Husnes 145 78,-kr 2. Tore Huse Fausk Omvikdalen 143 0,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Rune Samuelsen Stord 146 146,-kr 2. Sivert Skår Time 144 104,-kr

Detaljer

Veiledning for kontakt med media

Veiledning for kontakt med media Veiledning for kontakt med media O d d F e l l o w O r d e n e n I. O. O. F. N O R G E Forord Selv om vår Orden er lukket, ser vi gjerne at offentligheten får kjennskap til og et riktig bilde av hva vi

Detaljer

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcp. Spilt Sum j = junior Beregning Hcp. Hcp < >38 1 2449 Mads Ekern Gjøvik 141 228 1291 1519 44 38 38 2 17313 Sean M. Hustveit Briskebyen

Detaljer

Resultater total E-18 Smellen

Resultater total E-18 Smellen Resultater total E-18 Smellen StevneID: 13ls0714 - Arrangør: Eidanger JFL - 18.11.2013 16:59:18 Plass Navn Forening Klasse HF1 HF2 HF3 HF4 HF5 Sum Kenneth 1 Kroken JFF A 43 50 47 0 0 140 Lilleødegård 0

Detaljer

Resultat ritt Skjelnan/Snarbyeidet 59km

Resultat ritt Skjelnan/Snarbyeidet 59km Resultat ritt 1 6.5.2014 Skjelnan/Snarbyeidet 59km 1 Bernhard Blom 1:38:27 203 4 2 Bengt-Frode Hansen 1:38:28 198 2 3 Andres Diaz 1:38:54 195 1 4 Trond Soleng 199 Inge Jensen 213 Trond Kristoffersen 194

Detaljer

Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia.

Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia. Tildeling av 40 års Veteranjuvel i Rebekkaloge nr. 11 Concordia. Tildeling av 40 års Veteranjuvel til søster Nelly Embrå. Foran fra venstre: Stor Sire Morten Buan, Jubilanten Nelly Embrå, OM Lillian Nilssen.

Detaljer

Utskrift fra fiskermanntallet Østfold

Utskrift fra fiskermanntallet Østfold Utskrift fra fiskermanntallet Østfold Kommune: 0124 ASKIM ============================ ======== =========== ==== ====== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM ASKIM B 281178 SHUM

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 24 GREGORIUS DAGSSØNN

HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 24 GREGORIUS DAGSSØNN - medlem av Den Uavhængige norske Storloge av Odd Fellow Ordenen ( I.O.O.F.) HANDLINGSPLAN FOR LOGE NR. 24 GREGORIUS DAGSSØNN 2005-2009 ( - behandlet og godkjent pr. 26.04.06 ) Vennskap Kjærlighet Sannhet

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

OVERSIKT OVER KOMMUNESTYREMEDLEMMER I SANDØY KOMMUNE

OVERSIKT OVER KOMMUNESTYREMEDLEMMER I SANDØY KOMMUNE OVERSIKT OVER KOMMUNESTYREMEDLEMMER I SANDØY KOMMUNE 1948-2015 1948/51 Johan P.Sandøy Berdon Tangen N. Kjøningsen Paul Steinshamn Eivind Husøy Asbjørn K. Brunvoll Jon O. Røsok Nils K. Finnøy Olav Skotheim

Detaljer

Storrepresentant Svein Sørensen

Storrepresentant Svein Sørensen Storrepresentant Hilsen fra DSS Kjære patriarker! Det er utrolig hvor fort tiden går. Det har vært 10 flotte år for Odd Fellow Ordenen i Aust Agder, der leiren har spilt en av hovedrollene. Utviklingen

Detaljer