REGIONAL REHABILITERINGSKONFERANSE FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGIONAL REHABILITERINGSKONFERANSE FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN"

Transkript

1 REGIONAL REHABILITERINGSKONFERANSE FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN Hovedtema: Rehabilitering i et sammenhengende pasientforløp. Målgruppe: Spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge. Sted / tid: Rica Seilet Hotell, Molde,

2 Velkommen til Molde Program Onsdag , plenum Registrering Morning surprise Åpning v/bjørn Engum, adm. dir HNR HF Presentasjon Regional koordinerende enhet v/steinar Gjærde En brukerhistorie. Jan Egil Ohr 21 år på respirator. Samhandlingsutfordringer i rehabiliteringsprosessen. v/arne Gjære m.fl Nasjonale føringer innenfor rehabiliteringsfeltet. Hvordan møte samhandlingsutfordringene for pasienter med rehabiliteringsbehov? v/dagfinn Sundsbø, Statssekretær, HOD Spørsmål til HOD v/dagfinn Sundsbø, Statssekretær, HOD Lunch Helse Midt-Norge RHF sin strategi for rehabiliteringsfeltet. Hvordan sikre et sammenhengende pasientforløp for pasienter med behov for spes. rehab. v/daniel Haga, fagdir. HMN RHF Presentasjon av rehabiliteringsstrategi i regionens helseforetak. v/dagfinn Thorsvik, helsefaglig rådgiver HNT HF. -Gudmund Marhaug, fagdir. St. Olav Hospital HF. -Christian Bjelke, fagdir. HNR HF. -Odd Jarle Veddeng, fagdir. HSM HF Samhandling mellom private rehabiliteringsinstitusjoner og HNT HF. Felles utnyttelse av ressurser. Fremtidig modell for samhandling mellom private/offentlige? v/kari Bratland Totsås ICF felles bruk i regionen? v/nancy Haugan Festmiddag m/overraskelser

3 Torsdag , plenum God morgen m/kunstnerisk innslag Parallellsesjoner Lunch Parallellsesjoner Fremmedspråklige brukere i Midt-Norge, hvor kommer de fra? Utfordringer med tolketjenester, v/ Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Marit Elin Eide Rehabilitering av fremmedspråklige, v/elsbeth Jakobs Oppsummering og avslutning, v/turid Hertzberg, avd sjef for avdeling for rehabilitering, HNR HF. Parallellsesjoner torsdag TIDSPKT Sesjon 1 Sesjon Handler god rehabilitering mer om å skape meningsfylt samarbeid mellom hjernens ulike nettverk enn å behandle ute i kroppen? v/ Kirsti Leira og Britt Fadnes Handler god rehabilitering mer om å. v/kirsti Leira og Britt Fadnes Rehabilitering arbeid som mål. Presentasjon av Raskere tilbake prosjekt, Aure rehabiliteringssenter v/lena Huseby og Trine Fjellvær Olsen Lettere psykiske- og sammensatte lidelser. Presentasjon av Raskere tilbake prosjekt, Betania Malvik, v/ Eli Trøan Rehabilitering av pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Hvordan bedre langtidseffekten etter opplæringstiltak? v/ Borghild Lomundal KOLS-heim, et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim kommune (helse- og velferd) og lungeavd, St Olav Hospital HF. v/synnøve Sunde. Ny rehabiliteringsmodell etter operasjon av kne- og hofteprotese, v/berit Wiklund og Lena Stenkløv. Rehabilitering av benamputerte, v/venche Skjervold og Heidi Moen. Yrkesmessig rehabilitering. Presentasjon av Raskere tilbake prosjekt, Avd for fysikalsk medisin og rehabilitering, HNT HF, v/gerd Talsnes Heggdal. Tverrfaglig ryggpoliklinikk Presentasjon av raskere tilbake prosjekt, Avd for fysikalsk medisin og rehabilitering, HSM HF, v/lars Petter Klokk og Audun Kopperstad. Rehabiliteringstilbud for kreftpasienter, Røros rehabiliteringssenter. Et pilotprosjekt, v/line Oldervoll. Effekter av fysisk trening hos pasienter med uhelbredelig kreftsykdom. En randomisert studie. v/line Oldervoll.

4 Arrangør: Regional koordinerende enhet. Teknisk arrangør: Helse Nordmøre og Romsdal HF. Posterutstilling: Vi inviterer interesserte til å legge fram posterpresentasjoner av faglig virksomhet / ulike prosjekter som foregår i regionen. Konferansepriser: Konferanseavgift 2 dager (inkl kaffe / lunch), kr 950,- Festmiddag , m/en enhet drikke, kr 450,- (gi beskjed ved bestilling dersom du ønsker spesialdiett) Overnatting Rica seilet (enkeltrom/frokost): kr 930,- Bestilles direkte til Rica Seilet, tlf: (oppgi kode helse kurs ved bestilling). Festmiddag: Vi håper at flest mulig har anledning til å delta på festmiddagen. Dette er en fin anledning til å knytte nye kontakter. Festmiddagen arrangeres på Rica Seilet Hotell den , kl Påmelding: Ved påmelding oppgi om du ønsker å delta på festmiddagen, samt fakturaadresse. Påmelding på e-post til Kristin Nekstad, Helse Nordmøre og Romsdal HF. Mail: Telefon: / Påmeldingsfrist: Kontaktperson for konferansen: Ketil Gaupset, Helse Nordmøre og Romsdal HF. Mail: Telefon:

5 Presentasjon av parallellsesjonene Parallellsesjon 1 Handler god rehabilitering mer om å skape meningsfylt samarbeid mellom hjernens ulike nettverk enn å behandle ute i kroppen? Foredraget handler om radikalt annerledes måter å forstå og arbeide på i møter med ulike pasienter. Ved å eksperimentere sammen med pasientene - basert på moderne kunnskap fra nevrobiologisk forskning - viser det seg at vi lykkes langt bedre enn tidligere. Enhver endring i handling, tanker og følelser krever læringsprosesser i hjernen. Derfor står det å skape et lærende miljø sentralt. Britt Fadnes, psykomotorisk fysioterapeut, er ansatt på Sjukehuset i Molde, voksenpsykiatrisk poliklinikk. Kirsti Leira, psykomotorisk fysioterapeut, driver privat praksis. Begge har 35 år med klinisk arbeid bak seg. I knappe 8 år har de arbeidet tett med professor og hjerneforsker Per Brodal ved Universitetet i Oslo. Samarbeidet pågår fremdeles. Rehabilitering med arbeid som mål. Sykemeldte arbeidstakere tilbys et tre ukers gruppeopphold med individuell kartlegging og behandling. Oppfølgingen består av telefonoppfølging etter 1 måned og dagopphold etter 3 måneder samt spørreskjema etter 1 år. Tilnærming er tverrfaglig og helhetlig der fokuset er sammenhengen mellom helse og arbeidssituasjonen. Lena Huseby, utdannet ergoterapeut Videreutdanning i arbeidsplassvurdering. Er nå prosjektleder for prosjektet Raskere tilbake til arbeid. Trine Fjellvær Olsen, utdannet fysioterapeut 2007, og er en av to fysioterapeuter i prosjektet. Lettere psykiske- og sammensatte lidelser. Betania Malvik har opprettet et tilbud til sykemeldte arbeidstakere med lettere psykiske og sammensatte lidelser. I foredraget blir tilbudet og resultatene så langt presentert. Eli Trøan er utdannet ergoterapeut ved Trondheim Helsefaghøgskole i Hun har videreutdanning i psykisk helsearbeid og studerer for tiden pedagogikk, deltid ved NTNU. Rehabilitering for pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) - hvordan bedre langtidseffekten etter opplæringstiltak?" Det er kjent at opplæring og trening har god effekt for pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom, utfordringen ligger i å vedlikeholde denne effekten på sikt. Borghild Lomundal, utdannet fysioterapeut (1987), fra 2007 stipendiat ved Institutt for samfunnsmedisin, NTNU. Hun har praksis både fra privat og offentlig virksomhet. De siste 15 år har hun hatt særlig fokus på lungesykdommer. Hun har vært koordinator for Lærings- og mestringssenter ved Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Olavs Hospital fra KOLS heim. Et samarbeidsprosjekt mellom Lungeavdelingen, St. Olavs Hospital og Avdeling Helse og Velferd, Trondheim kommune. Prosjektet gjennomføres for å se om en bedre samhandling mellom spesialist- og primærhelsetjenesten kan gi en total helsegevinst for pasienter med KOLS i stadium III - IV. Det er ønskelig med tidligere intervensjon ved exaserbasjoner (forverrelser av sykdommen). Hypotesen er at ved et slikt samarbeid (intervensjon) vil behov og forbruk av helsetjenester endres, medføre helsegevinst for den enkelte, og økonomiske gevinster for helsevesenet. Synnøve Sunde, fagansvarlig sykepleier ved Lungeavdelingen, St. Olavs Hospital og har det systemfaglige ansvar for sykepleietjenesten ved avdelingen. Hun har arbeidet som sykepleieleder i snart 20 år. De siste 14 år ved sengeenhet, overvåkning og poliklinikk på Lungeavdelingen. 3 1/2 års avbrekk som senterkoordinator for det nye Hjerte-lungesenteret ved St. Olavs hospital. Fra 1.september 2007 vært prosjektleder (50 %) for "KOLS-heim" - studien.

6 Parallellsesjon 2 Ny rehabiliteringsmodell etter operasjon av kne- og hofteprotese. Prosjektet omhandler rehabilitering av pasienter som har fått operert inn kne- eller hofteprotese ved Orkdal sjukehus, og som kommer til Fosen DMS 2. eller 3. postoperative dag for rehabilitering og mobilisering. Prosjektet ønsker å fokusere blant annet på om liggetid på sykehus kan reduseres og om antall proteseoperasjoner kan økes. Leena Stenkløv, daglig leder for Fosen distriktsmedisinske senter. Berit Wiklund, virksomhetsleder for helse i Ørland kommune. Rehabilitering av benamputerte. Foredraget vil formidle kliniske erfaring og beskrivelse av de ulike fasene i pasientforløpet fra sykehusopphold til man er hjemme i egen bolig. Erfaringsmessig er kompetansen rundt denne pasientgruppen svært varierende, og tilbudet er i en viss grad avhengig av geografi. Venche Skjervold, avdelingssykepleier på Betania Malvik, Somatisk Rehabiliteringssenter. Leder for den ortopediske sengeposten. Utdannet sykepleier i 1991, videreutdanning innen personalutvikling og ledelse i Jobbet både i kommunehelsetjenesten og på sykehus. Har jobbet med benamputerte både på Kysthospitalet i Stavern og nå ved Betania. Heidi Moen, fysioterapeut og avdelingsleder på Betania Malvik. 12 års erfaring med benamputerte. Videreutdanning i rehabilitering/habilitering. Tidligere praksis fra sykehus og kommunehelsetjeneste. Tverrfaglig ryggpoliklinikk. En del av den polikliniske virksomheten ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Ålesund sykehus. Tverrfaglig ryggpoliklinikk er inne i sitt andre leveår, og har i år fått et kapasitetsmessig- og faglig løft gjennom satsingen "Raskere tilbake". Det tverrfaglige teamet består fra august 2008 av sekretær, leger, fysioterapeuter, manuellterapeut, psykolog og koordinator. Koordinator sin rolle er særlig rettet mot arbeidsplass. Tverrfaglig ryggpoliklinikk gir både utrednings- og avklaringstilbud, og behandlingstilbud. Behandlingstilbudene er både individuelle og gruppebaserte, og har de nye nasjonale, kliniske retningslinjene for korsryggsmerter som utgangspunkt. Lars Petter Klokk, overlege. Audun Kopperstad, koordinator. Rehabiliteringstilbud for kreftpasienter ved Røros rehabiliteringssenter et pilotprosjekt. Effekter av fysisk trening hos pasienter med uhelbredelig kreftsykdom en randomisert studie. Line Oldervoll, hovedfag i idrettsvitenskap fra NTNU og gjennomført doktorgrad ved medisinsk fakultet, NTNU i 2006, med tittelen Physical activity and exercise interventions in cancer patients". Hun har for tiden en post doc stilling finansiert av Kreftforeningen og Stiftelsen Helse og Rehabilitering på prosjekt om fysisk aktivitet og fysisk funksjon hos kreftpasienter.

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2012 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: gro.nina.helberg@verdal.kommune.no tlf.: 74 04 84 00/ 90

Detaljer

Det vil i tillegg bli opprettet en styringsgruppe for prosjektet bestående av prosjektansvarlig, prosjektleder og LIS PhD Marianne Klokk

Det vil i tillegg bli opprettet en styringsgruppe for prosjektet bestående av prosjektansvarlig, prosjektleder og LIS PhD Marianne Klokk Prosjektsøknad - Jobbglidning A) Obligatoriske opplysninger Prosjektets navn: Spesialsykepleier og helsesekretær til poliklinisk tilbud for pasienter med muskelsmertesyndromer ved Avdeling for fysikalsk

Detaljer

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Norsk Rheumabulletin Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening Innhold 4/2011 2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target

Detaljer

Fagblad. TEMA: Kvalitet. f o r l u n g e s y k e p l e i e r e

Fagblad. TEMA: Kvalitet. f o r l u n g e s y k e p l e i e r e Fagblad f o r l u n g e s y k e p l e i e r e Nr. 1 2012 TEMA: Kvalitet AV INNHOLDET: Leder: Hei alle medlemmer 2 Redaktøren har ordet 3 Norsk Sykepleierforbund 100 år 4 100 år er verd å feire 5 Glittreklinikken

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING

PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING En kartlegging av rehabilitering i Karmøy Kommune og Helse Fonna, herunder pasientgruppene og fremtidige behov og ansvarsfordeling. KARMØY KOMMUNE HELSE FONNA HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND

Detaljer

ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD

ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD Beslutningsdokument for ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD Sykehuset Østfold HF 16.11. 2010 1. INNLEDNING... 2 1.1 MÅL I HENHOLD

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit ÅRSRAPPORT 2011 Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 1 Innhold 1. Nasjonale

Detaljer

TEMA: Lungesykepleie. f o r l u n g e s y k e p l e i e r e

TEMA: Lungesykepleie. f o r l u n g e s y k e p l e i e r e Fagblad f o r l u n g e s y k e p l e i e r e Nr. 2 2008 TEMA: Lungesykepleie AV INNHOLDET: Leder: Kjære NSF FLU medlemmer... 2 Gratulerer....................... 4 Til lykke......................... 5.....................

Detaljer

Rapport fra prosjektgruppa rygg Områdeplan for rehabilitering

Rapport fra prosjektgruppa rygg Områdeplan for rehabilitering Rapport fra prosjektgruppa rygg Områdeplan for rehabilitering Kristiansand 03.09.2010 Overlege Dag Soldal Sørlandet sykehus HF Rapport fra prosjektgruppa rygg - Områdeplan for rehabilitering Side 2 av

Detaljer

Kurskatalog 2011. Midt-Norge

Kurskatalog 2011. Midt-Norge Kurskatalog 2011 Midt-Norge Velkommen til å delta på kompetansehevende kurs i Midt-Norge i 2011 Rusbehandling Midt-Norge og Kompetansesenter rus Midt-Norge (KoRus Midt-Norge) utgir for 4. år på rad en

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER

PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER En kartlegging og evaluering av lokalmedisinske sentra. Hva finnes av dokumentasjon og kunnskaper når det gjelder suksessfaktorer og effekter? Karmøy Kommune Høgskolen

Detaljer

KURS OG SEMINARER 2012. Revmatologi og rehabilitering

KURS OG SEMINARER 2012. Revmatologi og rehabilitering KURS OG SEMINARER 2012 Revmatologi og rehabilitering 1 Kjære kolleger! Nasjonalt revmatologisk rehabiliterings- og kompetansesenter (NRRK) har som ett av sine mål å være bidragsyter i arbeidet med å styrke

Detaljer

SYKEPLEIETJENESTEN FYSIOTERAPEUT

SYKEPLEIETJENESTEN FYSIOTERAPEUT Årsmagasin 2009 TVERRFAGLIG TEAM Rehabliliteringstilbudet ved Sunnaas sykehus HF (SunHF) er basert på tverrfaglighet. Dette innebærer at fagpersoner med ulik bakgrunn jobber sammen med pasienten. Teamet

Detaljer

In good times, in bad times, I ll be on your side forever more. That s what SUNNAAS are for!

In good times, in bad times, I ll be on your side forever more. That s what SUNNAAS are for! Årsrapport 2008 In good times, in bad times, I ll be on your side forever more. That s what SUNNAAS are for! Innhold Lokomotiv innen rehabilitering også i fremtiden! 4 Samhandling en invitasjon til å bli

Detaljer

HELSE. Med kurs for 2010. side 9 13 og 18 21. Debatt: Unge stemmer behandlingen med årsakene? side 4 7. Helsetjenester fra TV-skjermen side 16 17

HELSE. Med kurs for 2010. side 9 13 og 18 21. Debatt: Unge stemmer behandlingen med årsakene? side 4 7. Helsetjenester fra TV-skjermen side 16 17 03/2005-Årgang 4-Et magasin fra HELSE MIDT-NORGE HELSE Debatt: Unge stemmer behandlingen med årsakene? side 4 7 Helsetjenester fra TV-skjermen side 16 17 Med kurs for 2010 side 9 13 og 18 21 2 L E D E

Detaljer

OPPLÆRING AV PASIENTER OG PÅRØRENDE

OPPLÆRING AV PASIENTER OG PÅRØRENDE OPPLÆRING AV PASIENTER OG PÅRØRENDE AKTIVITETSPLAN HØST 2011 Det vesentlige ved lykken Er ikke rikdom og nytelse, Men aktivitet Den frie utfoldelsen av evner, Samt vennskap med gode mennesker Aristoteles

Detaljer

MIDT-NORCE HELSE. Sluttrapport. Strategi 2020. Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksj on. Godkjent: Dato:

MIDT-NORCE HELSE. Sluttrapport. Strategi 2020. Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksj on. Godkjent: Dato: HELSE MIDT-NORCE Strategi 2020 Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksj on Godkjent: Dato: HELSE MIDT-NORGE Innhold 1. Sammendrag 2. Strategisk forankring 3. Mål 4. Tolking av strategisk forankring

Detaljer

Innspill til Helse Sør-Øst i forbindelse med utarbeidelse av regional strategi for rehabilitering

Innspill til Helse Sør-Øst i forbindelse med utarbeidelse av regional strategi for rehabilitering Innspill til Helse Sør-Øst i forbindelse med utarbeidelse av regional strategi for rehabilitering 15.september 2009-1 1. Sammendrag... 3... 5 2.1. Fagrådets mandat:...5 2.2. Fagrådet sammensetning...6

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Jobbmestrende oppfølging. Informasjon om metoder og muligheter

Arbeid og psykisk helse. Jobbmestrende oppfølging. Informasjon om metoder og muligheter Arbeid og psykisk helse Jobbmestrende oppfølging Informasjon om metoder og muligheter Viktig arbeid Hva du gjør sier noe om hvem du er. Å delta i arbeidslivet bidrar for de fleste til økt anerkjennelse

Detaljer

Rehabilitering og mestring blant kreftrammede

Rehabilitering og mestring blant kreftrammede Rehabilitering og mestring blant kreftrammede Innhold Forord 4 Sammendrag 5 1. Bakgrunn for undersøkelsen 6 1.2 Hva er rehabilitering? 6 1.3 Kreftpasienters rettigheter og tilbud 7 1.4 Tidligere forskning:

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF

Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF til Helse Midt-Norge RHF Versjon 1.4 Godkjent av administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag 02.02.09 Godkjent av

Detaljer

Nyhetsbrev NYHETSBREV NR. 3 2010

Nyhetsbrev NYHETSBREV NR. 3 2010 Nyhetsbrev NYHETSBREV NR. 3 2010 I dette nyhetsbrevet: Nursing homes as learning environments Frie midler 2011 søknadsfrist SUV Selvstendiggjøring av Unge Voksne Møteplassen skreddersøm i gruppe er det

Detaljer

Årsrapport Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst 2013

Årsrapport Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst 2013 Årsrapport Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst 2013 Rett pasient på rette sted til rett tid. Koordinerte tjenester gir fornøyde brukere. God koordinering lønner seg. Du finner oss på www.helse-sorost.no/rehabilitering

Detaljer

Julebrev. Nyhetsbrev for NFFs Faggruppe NOR Nr.2-2014

Julebrev. Nyhetsbrev for NFFs Faggruppe NOR Nr.2-2014 Julebrev Nyhetsbrev for NFFs Faggruppe NOR Nr.2-2014 I dette nummeret kan du lese om: - Undersøkelse og behandlings av voksne med nevrologiske tilstander Bobathkonseptet en kursrapport - Fysioterapikongressen

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Strategi for styrking av helsefaglig forskning i Helseregion Vest 2007-2010. Arbeidsgruppens rapport

Strategi for styrking av helsefaglig forskning i Helseregion Vest 2007-2010. Arbeidsgruppens rapport Strategi for styrking av helsefaglig forskning i Helseregion Vest 2007-2010 Arbeidsgruppens rapport Mai 2007 Innholdsfortegnelse Sammendrag og anbefalte tiltak... 4 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn og mandat...

Detaljer

Ungdomsvennlig helsevesen. En samling gode eksempler fra hele Norge

Ungdomsvennlig helsevesen. En samling gode eksempler fra hele Norge Ungdomsvennlig helsevesen En samling gode eksempler fra hele Norge Helhetlig ungdomsmedisin og ungdomshelse nå! Innhold Ungdom med sykdom og funksjonsnedsettelser møter et helsevesen som ikke er tilpasset

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Folkehelse og kompetanseheving.

Folkehelse og kompetanseheving. Hans Donali Tilset Marit Schei Olsen Folkehelse og kompetanseheving. Om regional organisering av forebyggende aktivitet og kompetanseheving i tilknytning til diabetes. Et prosjekt i samarbeid med Fosen

Detaljer