Forord. Dokumentet er beregnet for oppdragsgiver og andre som måtte ha interesse av å studere arbeidet gjort i forbindelse med bacheloroppgaven.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord. Dokumentet er beregnet for oppdragsgiver og andre som måtte ha interesse av å studere arbeidet gjort i forbindelse med bacheloroppgaven."

Transkript

1 Forord Denne dokumentasjonen inneholder detaljert beskrivelse av produktrapporten og gjelder hoved-prosjekt oppgaven ved Høgskolen i Oslo, avdeling for ingeniørutdanning i perioden oktober mai Hensikten med dette dokument er å gi en oversiktelig introduksjon over hva produktet vårt er og hvordan har vi laget det. Samtidig kommer vi til å gi et kjapp innblikk på hvordan denne nettapplikasjonen skal utviklefs videre og eventuelle krav til det. Samt innholdte beskrivelser av systemet i sin helhet. Dokumentet er beregnet for oppdragsgiver og andre som måtte ha interesse av å studere arbeidet gjort i forbindelse med bacheloroppgaven. Dokumentet er skrevet så oversiktelig som mulig slik at leseren skal forstå helhetlig hva dette prosjektet går ut på og at leseren får et innblikk på hvor mye arbeid, tid og energi er blitt satt inn for prosjektet. Det forutsettes at leseren har kjennskap til databaser, programmeringsspråk, systemutvikling og generelt datakunnskaper. I tillegg til dette trengs det kjennskap til asp.net og MS SQL Server

2 Innholdsfortegnelse 1 Oppdragsgiver Prosjektet :Produkt beskrivelse og Mål :Kravspesifikasjon Endelig kravspesifikasjon Detaljert kravspesifikasjon Leser veiledning :Systembeskrivelse Systembrukere Funksjonelle krav: : ikke funksjonelle krav Rammekrav i systemet : Eventuelle krav til systemkonstruksjon Use case beskrivelse av systemet Datastrukturer Teknologier Verktøy Arkitektur :Presentasjonslaget :Logikk laget(bll) :Databaseaksesslaget (DAL) Virksomhetlogikk Databasestruktur Tabellbeskrivele Tabeller Brukertabellen: Kampevalueringsanbefalese: KampevalueringSpiller: Kampevaluering: Kamprapport: Kamprapportanbefalse:

3 KamprapportSpiller: Prøvespiller: Schedule: Spillerevaluering: Spiller test Spillerprofil Klasser og objekter: Klassediagram og Domenediagram Domenemodell Klassediagram Grafiskbrukergrensesnitt(GUI) Site map til nettsiden master-page for siden: Fra nettleser bilde: Detaljert skisse av design: Programmetsvirkemåte Sekvensdiagram- UML diagram Installasjon Oppstart av VIF nettapplikasjon Oppstart ved innlogging Administrator del: Kalender: Søk funksjon: Skjema del: Test Rapport Logg inn funksjonen Legg til bruker oppdater bruker Slette brukere fra administrasjonen Legg til ny skjema i databasen Endre skjema Lagre skjema Legg til passord på brukere Endre passord til brukere

4 1.10 Endre rettigheter til brukere Skjemaer Andre systembrukere Innstillinger Søkefunksjonen Registrere skjemaer Endre sine egne skjemaer GUI test: Mozilla firefox: Google Chrome: Opera: Kilder:

5 1 Oppdragsgiver Vålerenga fotball klubb(vif) Vålerenga Fotball (stiftet 29. juli 1913 som Idrettslaget Spring) er en fotballklubb innen allianseidrettslaget Vålerengens Idrettsforening. Klubben har sin opprinnelse i bydelen Vålerenga på Oslos østkant. VIF-Scouting er et talentspeider program som kommer til å bli brukt i fotballklubben for å lete etter nye talenter innenfor norsk fotball. Metoden som blir brukt der for å registrere egne spillere, kamprapporter, evaluering av kamper og spillere osv blir notert ned først på vanlig a4 ark og deretter førtes det inn i excel-dokumenter på pc. Når noen trenger å få tak i et av de skjemaene igjen så blir det tidskrevende og unødvendig tungvint å måtte ta kontakt med de som har de nevnte skjemaene. Derfor ønsker de et lettere system som er mindre tidskrevende og lettere å føre inn. 1 Prosjektet Prosjektet heter VIF-Scouting. VIF-Scouting er et talentspider jakt etter nye spillere for klubben. Måten VIF noterer eller holder oversikt over de forskjellige rapportene for eksempel spiller rapporter, kamprapporter, spiller evalueringer, Walk ins og elite kamper blir ført inn på vanlige excel- ark på vanlig windows programmer. Når de skal printe ut informasjon om en kamp rapport for eksempel så printes skjemaene på flere sider enn kun en enkel side så printes diagrammene/skjemaene ut i landskapsmodus noe som gjør at det går utover flere sider i bredden. Siden all informasjonen av de forskjellige skjemaene ligger på en vanlig laptop så er sikkerheten og informasjonen ikke trygg. De har ingen nettapplikasjon, ingen database for å holde rede for filene dems. Alt om VIF-scouting handler om papir arbeid, alt skjer manuelt. Denne prosessen er både tidskrevende, desorganisert og en tung løsning for VIF. 5

6 VIF ønsker en nettapplikasjon som kan hjelpe dem om å ha alt tilgjengelig på web - grensesnitt. De vill ha muligheten til å fylle ut skjemaer under kamper enn å komme til klubben å skrive. De vil ha alle skjemaene lagret på en database på nettapplikasjonen slik ligger trygt på en server som de kontrollere. Funksjonaliteten skal være på høyest nivå når det er snakk om prioriteringer. Dette skal være et system med et enkel brukergrensesnitt, lett å navigere og det skal være lett å bruke, den skal være sikret og det skal være mulighet til å printe fra applikasjonen. Dette er derfor noe vi vil legge stor fokus på i arbeidet med applikasjonen. Resultatmålet vårt var å lage en nettapplikasjon som VIF-scoutere skal bruke for å registrere informasjon. Denne nettapplikasjonen skal bli brukt av kun VIF-scoutere (administratorer og potensielt vanlige brukere ), altså i underkanten av 15 ansatte inkludert administratorer. Vårt mål er at de som ikke har stor datakunnskaper skal også ha muligheten til å bruke denne applikasjonen. Oppgavens læringsmål er å utvikle et nytt system innenfor fotball verden som skal være mer brukervennlig enn den manuelle måten og mer effektiv. 2:Produkt beskrivelse og Mål Denne oppgaven som nevnt ovenfor gikk ut på å lage en nattbasert applikasjon. Denne applikasjonen er hovedsakelig delt inn i to deler, den ene er administrator delen og den andre er talent speider delen. All lagring og input av data skjer dynamisk ved hjelp av.net programmeringsspråket. Nettapplikasjonen funksjonalitet: Skal være mulig å sammenligne spillere mot hverandre Printe ut skjemaer fra applikasjonen Søke opp spillere Søke etter kamper Søke helhetlig på hele databasen om et visst attributt 6

7 Registrere skjemaer Slette skjemaer Lagre skjemaer I Admin delen har administratoren muligheten til å utføre følgende operasjoner: Legge til nye brukere scoutere Endre rettighetene til brukere Slette brukere Redigere informasjon Opprette informasjoner Endre skjemaer, opprette, slette Scoutere har muligheten til å utføre følgende operasjon: Oprette nye skjemaer i systemet Endre de skjemaene som de selv har registrert Lese på de andre registrerte skjemaene som har blitt skrevet fra andre scoutere Nettapplikasjonen skal være mulig å bruke både på VIF- Vålerenga server og det skal være mulig å bruke applikasjonen utenfor VIF egne server slik at det skal være mulig å registrerer informasjon av forskjellige kamperrapporter, kampevalueringer, spiller rapporter på fotball banen også. 7

8 3:Kravspesifikasjon Vi har brukt prosjekt forslaget som en overordnet kravspesifikasjon. Krav til produktet fra prosjektforslaget er å opprette en administrativ applikasjon som skal brukes av en/flere administratorer og av andre systembrukere. 8

9 Dette prosjektet skal være et helt nytt nettapplikasjon innen fotball verden som kan anvendes av spesifikke fotball klubber, i vår tilfelle VIF-Vålerenga. Prosjektet skal utvikle en nettapplikasjon som skal sørge for å opprettholde lettere informasjoner om fotball spillerne for VIF-klubben samt ha muligheten til å registre skjemaer, endre skjemaer, oppdatere skjemaer og printe ut skjemaer. hvis man legger til ett nytt skjema så skal det automatisk oppdatere i hele databasen. Nettapplikasjonen som skal bli utarbeidet skal være dynamisk orientert. 3.1 Endelig kravspesifikasjon I løpet av prosjekt perioden har vi ferdigstillt kravene til produktet vårt. Under utdypningsfasen har vi gjennom analyser og informasjonsmøter med oppdragsgiveren og ITsupport utarbeidet de endelig kravene til produktet vårt som skal være mest mulig effektiv for brukerne. Alle de kravene vi har laget er en utvidelse av overordnet kravspesifikasjon bare med en mer detalijert beskrivelse beskrivelse av funksjonalitet som er visualisert i Use-case modellene. 3.2Detaljert kravspesifikasjon 1. Leser veiledning Kravene til denne nettapplikasjonen er delt opp i to hovedgrupper. Den ene delen består av funksjonelle krav og den neste av ikke funksjonelle krav. 9

10 funksjonelle krav består av: - hva skal systemet utføre - hvordan skal det reagere på forskjellige inndata - hvordan skal det håndtere forskjellige situasjoner - hva skal systemet ikke gjøre Ikke funksjonelle krav består av : - tid - utviklingsprosess - standarder - kvalitet Dette omfatter krav til produktet fra sluttbrukere og de systemer og rutiner som finnes i organsisasjonen. Vi kommer til å gi mer detaljert oversikt under de to hovedkategori kravene videre i rapporten. 2:Systembeskrivelse Systemet er en nettbasert applikasjon som består av fem hoveddeler. Som består av Admin/ Scoutere /A-lag Trener/ A-lag Speider/ Ungdom Speider/Ungdom Trenere Dette systemet som vi kommer til å lage skal være en mer enkelt, effektiv og mindre arbeidskrevende enn den eksisterende system som blir benyttet i VIF. Systemet skal samle alle opplysninger på en database i form av skjemaer og alle skjemaene skal kobles sammen i nettapplikasjonen. Samt skal det være en søkefunksjon i systemet som skal sørge for at det blir lettere å finne informasjon. Alle skjemaer skal være tilgjengelig for alle brukere, men admin kommer til å ha oversikten over alle endringer, oppdateringer og slettninger som skjer i systemet. 10

11 3 Systembrukere Systemet i seg selv er veldig avgrenset til brukere. Hovedsakelig så er det administratoren som styrer det meste og kommer til å anvende systemet mest. Men det er andre utvalgte brukere som også kommer til å bruke systemet i stor grad innenfor VIF avdelingen: - Scouterer - Trenere - Trener A-lag - Trener A- Speider 11

12 Administratoren er super-brukeren i systemet som har alle rettigheter som lese, skrive, endre og slette all form av brukere, informasjoner og skjemaer. Alle de andre systembrukere kommer til å ha egne rettigheter for aksess i nettapplikasjonen men alle systembrukere kommer til å ha felles aksess i følgende sted i nettapplikasjonen: - Kalender aksess, der alle kan legge/endre hendelser Systemet skal oppfylle følgende funksjonelle og ikke-funksjonelle krav. 4.Funksjonelle krav: Funksjnelle krav fokuserer på hva systemet gjør, dvs oppførsel Administrator 1. innlogging skal skje med brukernavn og passord fra administrator 2. Administrator kan endre innloggings passord til seg selv og andre brukere 3. Administrator har tilgang til alle stedene i nettapplikasjonen(egne spillere, Ungdom, A-lag, Admin) 4. Registrer nye brukere med forskjellige rettigheter 5. Administrator kan slette, endre andre systembrukere 6. Validerer alt av input data 7. Administrator skal stå registrert som administrator og ikke en vanlig bruker 12

13 8. Administrator kan ikke registrer to brukere med samme navn hvis begge er aktive 9. Alt som kommer til å registrert eller endre kommer til å bli lagret på samme database og ikke en ny en. 10. Hver gang det skjer noen så kommer det opp på administrator sin side de endringene som har blitt påført 11. Alle de nye brukere som blir lagt til t.o.m admin-brukerer kommer til å bli lastet automatisk til siden 12. Registrere nye/slette/endre passord til alle brukere 13. Ved ny registrering av brukere skal enheten bli lagt til en liste over alle registrerte brukere sortetet alfabetisk 14. Administrator skal kunne gjenopprette passord til brukere hvis glemt 15. Administrator skal kunne tas i bruk søkemotoren som kommer til å bli brukt for å søke opp forskjellige kritierier i databasen 16. Muligheten til å se alle de aktive og deaktive brukere på systemet 17. Muligheten til å registrer/endre/slette skjemaer 18. Muligheten til å registrere/endre/slette nye spillere i laget 4.2 A-lag Trenere 1. Innloggingen for A-lag trenere skal skje med passord og brukernavn 2. Innloggingen for A-lag trener skal være avbegrenset innlogging til opplysninger som ligger i databasen samt begrenset tilgang til alle funksjoner og informajson i nettapplikasjonene 3. A-lag trener kan registrere skjemaer(a-lag, Egne Spillere, Ungdom) som de selv fyller ut. Men har ikke tilgang til Admin-siden. 4. Har muligheten til å anvende søkemotoren og søke opp forskjellige informasjon om feks kamper, spillere, spillere kriterier og andre viktig informasjon ang kamper. 4.3 A-lag Scouter 13

14 1. Innlogging for A-lag scoutere skal skje med brukernavn og passord 2. Innloggingen for A-lag Scouter skal være avbegrenset innlogging til opplysninger som ligger i databasen samt begrenset tilgang til alle funksjoner og informajson i nettapplikasjonene 3. A-lag scouter kan registrere skjemaer(a-lag, Ungdom) som de selv fyller ut. 4. A-lag scoutere har ikke tilgang til de andre sider som: Egne spillere og Admin-siden 5. Har muligheten til å anvende søkemotoren og søke opp forskjellige informasjon om feks kamper, spillere, spillere kriterier og andre viktig informasjon ang kamper. 4.4Ungdom trener 1. Innlogging for Ungdom trener skal skje med brukernavn og passord 2. Innloggingen for Ungdom trener skal være avbegrenset innlogging til opplysninger som ligger i databasen samt begrenset tilgang til alle funksjoner og informajson i nettapplikasjonene 3. Ungdom trener kan registrere skjemaer(egne spillere, Ungdom) som de selv fyller ut. 4. Ungdom trener har ikke tilgang til de andre sider som: A-lag og Admin-siden 5. Har muligheten til å anvende søkemotoren og søke opp forskjellige informasjon om feks kamper, spillere, spillere kriterier og andre viktig informasjon ang kamper. 4.5Ungdom Speider 6. Innlogging for Ungdom Speider skal skje med brukernavn og passord 7. Innloggingen for Ungdom Speider skal være avbegrenset innlogging til opplysninger som ligger i databasen samt begrenset tilgang til alle funksjoner og informajson i nettapplikasjonene 8. Ungdom speider kan registrere skjemaer(ungdom) som de selv fyller ut. 14

15 9. Ungdom Speider har ikke tilgang til de andre sidene som: Egne spillere, A-lag og Adminsiden. 10. Har muligheten til å anvende søkemotoren og søke opp forskjellige informasjon om feks kamper, spillere, spillere kriterier og andre viktig informasjon ang kamper. 5: ikke funksjonelle krav Ikke-funksjonelle krav fokuserer på hva systemet har, dvs egenskaper. Vi har tre nivåer på ikke- funksjonelle krav, som er som følger: Produktkrav Prosseskrav Eksternekrav Vi definerer hver av disse nivåene. 1 Produktkrav 1. Brukervennligheten 2.Ytelsekrav 3.Krav for lagringskapasitet(eget server blir kjøpt for å ha mer lagringsplass fra VIF) 4. Pålighet. Opprettholder alle funksjoner over lengre tid, altså yteevnen. 5. Tilgjenlighet 2 Prosesskrav 1. krav til standarder 2. Leveranse krav til arbeidsgiveren 3 Eksterne krav 1. Personvern 15

16 2. Sikkerhetskrav 6. Rammekrav i systemet Her definerer vi hvilke krav vi føler at systemet bør ha i sin helhet. 1. Dette systemet som vi har laget må være tilpasset dagens eksisterende systemer og maskiner, siden mye av denne nettapplikasjonen kommer til å bli brukt på ipad,pcer, laptopper og andre kjente programvarer. 2. Det skal være fullt mulig å vidreutvikle systemet, dette systemet skal ikke være avgrenset for vidreutvikling, systemet skal ha potensialet om å vidreutvikle uten store kostnader. 3. Presis og nøyaktighet på data 4. Systemet skal være i drift hele tiden 7: Eventuelle krav til systemkonstruksjon 1. Windows Server 2008 skal bruker for dette systemet 2. Microsft SQL Server kreves som basis databasesystem 3. IT kunnskaper er nødvendig for å holde rede på databasesystemet og for drifting av den. 4. Det er ikke noe krav om noe kode konstruksjon, men generelle godkjente globale institusjoner bør følge. Use case beskrivelse av systemet Her under illustrerer vi med use-case beskrivelse av systemet. figuren visualiserer systemet som helhehet fra brukertilfellle. Første bildet er en helheltlig use-case beskrivelse som viser alle type pre-betingelser Administratoren har muligheten til å utføre: 16

17 Neste use-case beskrivele er en helhetlig oversikt over hvilken pre-betingelser brukeren kan utføre i systemet: 17

18 Use-case beskrivelse av Innlogging Use Case Aktør Trigger Match rapport Bruker og Administrator interagerer med systemet. Brukeren har en atferd og skal oppnå et mål ved å bruke systemet. Logge inn i StyringSystem Pre-betingelse Bruker / admin ønsker å logge inn i systemet Postbetingelse Brukeren/admin har blitt logget inn/ 18

19 Normal hendelseflyt 1. Bruker skriver inn brukernavn og passord 2. Systemet validerer brukernavnet og passordet i databasen 3. Brukeren har glemt passord eller brukernavn, trykker på glemt passord. 4. Brukeren får tilsendt på epost sitt passord 5. Brukeren skiver den riktige passord 6. Systemet veileder til hovedsiden (default.aspx) 7. Brukerens navn blir vist til høyre øverst på siden, som vises at brukeren er logget inn. 8. Brukeren kan endre passord 9. Brukeren får mulighet til å endre passord 10. Brukeren kan utføre ønskete handling Variasjon 2.a.1. Feilmelding for brukernavn eller passord 2.a.2. Systemet informerer hvis en av feltene ikke er fylt ut 3.a.1 systemet sender ut nytt passord til brukeren på epost Avvik 2.a.1.2 System ber om å taste inn riktig passord eller brukernavn 3.a.1.2 Systemet ber ansatt om å taste epost adressen Use-case beskrivelse av Registrer skjema Use Case Aktør Trigger Match rapport (skjema) Bruker/Admin interagerer med systemet. Brukeren har en atferd og skal oppnå et mål ved å bruke systemet. Registre rapport Pre-betingelse Bruker/Admin ønsker å registrere rapport Post- Brukeren/Admin har registrert rapport i nettapplikasjonen 19

20 betingelse Normal hendelseflyt 1. Bruker må være logget inn i systemet 2. Brukeren velger kamp rapport som den vil registrere 3. Brukeren trykker på Ny skjema og blir veiledet til neste side som heter opprett ny kamp rapport 4. Brukeren fyller alle feltene 5. Brukeren trykker på lagre knappen helt nederst siden for å lagre skjemaet 6. Brukeren får opp et meldingsvindu som spør om brukeren vil lagre skjemaet eller ikke. 7. Hvis brukeren velger ja, så blir skjemaet sendt til databasen Variasjon 1.a.1. Feilmelding for brukernavn eller passord 6.a.1. Systemet gir feilmelding om å fylle ut alle nødvendige felt som er markert med stjerne, og går ikke videre før dette har blitt utført Avvik 2.a.1.2 Brukeren blir ikke logget inn 3.a.1.2 Skjemaet blir ikke registrert Use-case beskrivelse avkamp Rapport(skjema) Use Case Aktør Trigger Kamprapport Bruker/Admin interagerer med systemet. Brukeren har en atferd og skal oppnå et mål ved å bruke systemet. Vis Skjema Pre-betingelse Bruker/Admin ønsker å se et skjema. 20

21 Postbetingelse Normal hendelseflyt Skjema har blitt vist. 1. Brukeren velger frem hvilken type skjema han har lyst til å se 2. Brukeren bruker (utvidet søk) for å finne riktig rapport 3. Brukeren får opp en liste over ønskete rapporter med link og info om skjemaer. 4. Brukeren kan sortere skjemaene i form av alfabetisk rekkefølge eller spillerrapportid, dato, klubb, posisjon, fot, kamptype 5. Brukeren trykker vis skjemaer. 6. Brukeren får ønsket skjema vist på skjermen 7. Brukeren kan laste ned som fil format på angitte skjema 8. brukeren har muligheten til å printe ut skjemaet Variasjon 1.a.1. Ønsket rapport ligger ikke i databasen 2.a.1 Brukeren får feilmelding om å skrive riktig input data i søkfelt Avvik 2.a.1.a System ber om å skrive riktig input felt i søkfelte Use-case beskrivelse av Endre skjema Use Case Aktør Trigger Kamprapport (skjema) Admin interagerer med systemet. Brukeren har en atferd og skal oppnå et mål ved å bruke systemet. Endre rapport Pre-betingelse Admin ønsker å endre rapport 21

22 Postbetingelse Normal hendelseflyt Admin har endret rapport i nettapplikasjonen 1. Admin må være logget inn i systemet 2. Admin får opp en liste over alle rapportene 3. Admin velger hvilken rapport den vil endre 4. Admin trykker på Endre knappen og får muligheten til å endre eventuelle informasjon om rapporten og blir navigert til endre.aspx siden 5. Admin Lagrer rapporten på nytt igjen med endringene 6. Systemet ber om bekreftelse før den endrer i database 7. Systemet lagrer alle endringene som er gjort av administrator Variasjon 1.a.1. Feilmelding for brukernavn eller passord 5.a.1 Admin ombestemmer seg(vil ikke slette skjema) 7.a.1. Systemet gir feilmelding om å fylle ut alle nødvendige felt som er markert med stjerne, og går ikke videre før dette har blitt utført Avvik 1.a Brukeren blir ikke logget inn 7.a.2 Skjemaet blir ikke registrert med endringene 22

23 Use-case beskrivelse av Slette skjema Use Case Aktør Trigger Match rapport (skjema) Administrator interagerer med systemet. Brukeren har en atferd og skal oppnå et mål ved å bruke systemet. Slette rapport Pre-betingelse Administrator ønsker å slette rapport Postbetingelse Normal hendelseflyt Administrator har slettet rapport i nettapplikasjonen 1. Admin må være logget inn i systemet 2. Admin får opp en liste over alle rapportene 3. Admin velger hvilken rapport den vil slette 4. Admin trykker på Slette knappen og får muligheten til å slette rapporten 5. Admin får beksjed om den vil slette rapporten eller ikke 6. Admin har slettet angitte rapporten Variasjon 1.a.1. Feilmelding for brukernavn eller passord Avvik 2.a.1.2 Brukeren blir ikke logget inn 3.a.1.2 Skjemaet blir ikke slette 23

24 Use-case beskrivelse av Opprette/endre/slette brukere Use Case Aktør Trigger Styringssystem (relatert til bruker) Administrator interagerer med systemet. Brukeren har en atferd og skal oppnå et mål ved å bruke systemet. Opprette/slette/endre brukere Pre-betingelse Administrator ønsker å slette/endre/opprette brukere Postbetingelse Administratoren har opprette/slette/endret brukere 24

25 Normal hendelseflyt 1. Admin må være logget inn i systemet 2. Admin får en liste over alle brukere 3. Admin trykker på legg til bruker knappen 4. Admin fyller ut alle feltene for registrer ny bruker skjemaet 5. Admin kan anvende tøm felter knappen og få alle feltene blanke igjen 6. Admin trykker på Registrer knappen 7. Ny bruker opprettet og blir navigert til hovedsiden over alle brukere 8. Admin kan endre bruker informasjonen 9. Admin trykker på Endre knappen og får mulighet til å endre info 10. Etter å ha utført endringene trykker Admin på Lagre knappen og alle endringene blir lagret og siden blir oppdatert med endringene av brukere 11. Admin kan slette bruker 12. Admin trykker på slette knappen hos den valgte brukeren som den vil slette 13. Admin får beskjed om den vil slette eller ikkke 14. Brukeren blir slettet og siden blir oppdaterte uten den brukeren som ble slettet Variasjon 1.a.1. Feilmelding for brukernavn eller passord 6.a.1. Systemet gir feilmelding om å fylle ut alle nødvendige felt som er markert med stjerne, og går ikke videre før dette har blitt utført 10.a.1 Administratoren ombestemmer seg(vil ikke endre info av bruker) 13.a.2 Administratoren ombestemmer seg(vil ikke slette bruker) Avvik 2.a.1.2 Brukeren blir ikke logget inn 25

26 6a.1.2 Bruker blir ikke opprettet Brukeren blir ikke endret Brukeren blir ikke slettet Use-case Beskrivelse av Søk funksjonen 26

27 Datastrukturer 1 Teknologier Vi har fått lov til å velge hvilken teknologi vi vil bruke for å utvikle denne nettapplikasjonen, alle de velge som ble vedtatt var på bakgrunn av gruppens erfaringer med de forskjellige teknologiene. Vi ville bygge systemet på den teknologien alle i gruppen kunne bidra med. Vi brukte ASP.Net, grunnen til hvorfor vi valgte denne var fordi ved ASP.Net har man muligheten til å kode i Sea Shart, den er mer funksjonell og alle i gruppen var kjent med dette rammeverket. Den gir samtidig mulighet til å programmere dynamiske websider, webapplikasjoner og webtjenester, alle disse punktene var essensen i siden vår. Videre brukte vi Visual Studio 2010 som vår plattform som er et integrert utviklingsmiljø for.net. Programmet hjelper til å utvikle forms, websider for Windows. Grunnen til hvorfor vi valgte denne plattformen er fordi det er en solid rammeverk som gir mulighet for mange verktøy for å utarbeide, konstruere, feilsøke.net applikasjoner samt bruke det for C++ og seasharp. 2 Verktøy Microsoft visual studio 2010 er hovedverktøy for personer som utfører grunnleggende utviklingsoppgaver. Det vi ser vi dette verktøyet er at den forenkler opprettelser, feilsøker og distribuerer programmer på forskjellige plattformer så gjør dette verktøyet veldig fleksibelt. Via en testdrevet utvikling system samt feilsøkingsverktøy gjør det enklere å sikre løsninger av høy kvalitet. Grunnet følgende tjenester som Visual Studio 2010 tilbyr, valgte vi dette verktøyet: Støtter.NET framwork 4 og støtter utviklings applikasjoner siktet mot windows 7 Støtter microsoft sql server Tilbyr flere verktøy for parallell programmering Verktøy for debugging parallell applikasjoner Ytelse testing Enhetstesting Ferdig kompilerte kontroller 27

28 Team Foundation Server er et microsoft produkt som tilbyr kildekode kontroll, data kolleksjon, rapporteringer og prosjekt oppfølging og er beregnet for samarbeidsprosjekter og programvareutviklingsprosjekter. Den er tilgjengelig enten som frittstående programvare, eller som server side plattform for Visual Team System (VSTS). Arkitektur Det er viktig å ha en solid arkitektur på nett applikasjonen som inneholder flere klasser og filer som for eksempel vi har. Det er mange faktorer som må vurderes når man skal utvikle en applikasjon, vurderinger som må ivaretas er ytelser, skalerbarhet og utvikling videre av produktet. Arkitekturmodellen vi har brukt er en lagdelings arkitektur. Lagdelt arkitektur er en lag av grupperinger av klasser, pakker eller subsystemer.hvert lag er fokusert på et felles ansvar for et hovedområde av systemet. Høyere lag bruker tjenester på lavere lag. Vi har tre lags arkitektur: - Brukergrensesnittet - Applikasjonslogikk på applikasjons-server - Data på databaseserver Grunnen til hvorfor vi har brukt lagdeling: - Trenger struktur ved store applikasjoner - Oppnår seperasjon av ansvar, og av tjenester som reduserer kopling, bedrer kohesjon, øker mulighet for gjenbruk, øker klarhet - Relatert kompleksitet er innkapslet og kan dekomponeres - Dele koden inn i presentasjon, virksomhets- og datalag - Flytte data mellom lagene, via objekter/variabler begge veier - Gjøre de riktige tingene i lagene, feks håndtere data inn og t av aspx siden i presentasjonslaget 28

29 Lagdelingsarkitekturen gir en modell for å lage fleksible og gjenbrukbare applikasjoner. selve denne applikasjonen har 3 lag som består av: Presentasjonslaget som er helt øverst, deretter kommer virksomhetslaget som er i midten og til slutt dataaksesslag helt nederst. illustrert på bildet under: Figuren viser hvordan lagdelingsarkitekturen vår er satt opp. Figuren kan tolkes som at vi i bunn av systemet har en felles database og backup system for lagring av spillerinformasjon,rapporter og skjemaer. over denne lagringsenheten har vi forskjellig applikasjoner som henter data fra databasen. 1:Presentasjonslaget Presentasjonslaget er det som vises innen bruker grensesnittet til brukeren.presentasjonslaget består av en rekke individuelle nettsider som samarbeider og sender data til hvermandre gjennom HTTP Request objekter og sesjon objekter på tjeneren. Nettsidene er skrevet som aspx nettsider. Laget består av.aspx filer. I dette laget ligger alle bilder, CSS filer og Master Page filer. 29

30 2:Logikk laget(bll) Den logiske konseptuelle nivå representerer databasen på modellnivå. Den konseptuelle nivå er en abstrak framstilling av hele databasen. Det totalte beskrivelsen som ligger i det nivået er skjemaet av alle tabeller, altså det viser hele informasjonsinnholdet i databasen. Ansvaret som ligger for dette nivået er å håndtere og validerer data, server validering er en av valideringskrav av innputt data Laget består av klassebiblotek med flere cs(c#) filer. Bilde fra MVS knapper: 30

31 Her er et eksempel av valideringskode for prøvespillere: 31

32 3:Databaseaksesslaget (DAL) Dataaksesslaget(dal) er en lag av et dataprogram som gir forenklet tilgang til data lagret i persistente data, som en enhet-relasjonell database. DAL kan returnere en referanse til en objekt (i form av objekt-orientert programmering ) komplett med sine attributter i stedet for en rad av felt fra en database tabell.dette gjør at klienten (eller brukeren) modulene som skal opprettes med en høyere grad avabstraksjon i stedet for å bruke kommandoer som for eksempel sette inn, slette og oppdatere å få tilgang til en bestemt tabell i en database, en klasse og noen få lagrede prosedyrer kunne opprettes i databasen. 32

33 Her ligger alt som har sammenheng med database, laget tar imot forespørsler om uthenting, lagring og sletting av innhold i databasen. har vi oppretett et linq-to-sql lag som håndterer data i dataksesslaget?????? Følgende kodebit er eksempel på link-to-link spørringer: 33

34 34

35 Liste over alle klassene(objektene) i programmet: Figuren nedenfor viser modellen av strukturen på applikasjonen: Virksomhetlogikk Dette laget har som ansvar å holde orden og oversikt over data. Virksomhetslogikk blir brukt for å holde kontroll for verifisering av data. Laget virker i blant som et mellom lag og som har som oppgave å videresende data mellom lagene under og over. Databasestruktur 35

36 Database er strukturert etter en relasjonsmodell som er normalisert slik at redundans unngår. En entitet kan lett utivides med koblinger med nye entiteter etter behov. De to viktigste strukturene i en database er tabeller og indekser. Tabeller er de strukturene som lagrer dataene i databasen. Hver tabell består av en rekke felt (kolonner) i enkelte databasemotorer. Databasestrukturen består av en hoved gruppe som vi har kalt for Brukere. Innenfor denne gruppen er det en sub - gruppe med ansatt og admin med forskjellige verdier slik at de har ulike rettigheter til systemet. Tabellene inneholder informasjon om alle mulige entiteter som er på databasen, altså det er ingen hovedtabeller med subtabeller, hver entitet har sin egen tabellnavn og rettigheter til brukerne, avgjørende om de er admin eller vanlig brukere Bilde av hver database entitet md MVS: 36

37 37

38 38

39 39

40 Tabellbeskrivele Under lister vi en beskrivelse av alle tabellene i databasen med entiteter, datatype, primærenøkler og fremmed nøkler. Tabeller Alle tabellen inneholder Primærnøkller som er merkert med et nøkkelsymbol i hver kolonne. Brukertabellen: Kampevalueringsanbefalese: Fremmednøkkelen i denne tabellen er KampevalueringID og primærnøkkelen er AnbefalID. 40

41 KampevalueringSpiller: Fremmednøkklen i denne tabellen er KampevalueringID. Primærnøkellen er SpillerID. Kampevaluering: 41

42 42

43 Kamprapport: Kamprapportanbefalse: Fremmednækkel KamprapportID og primærnøkkel AnbefalingID. 43

44 KamprapportSpiller: Fremmednøkkel er KamprapportID og primærnøkkel SpillerID. Prøvespiller: 44

45 45

46 Schedule: Spillerevaluering: 46

47 : Spiller test Fremmednøkkel SpillerprofilID og primærnøkkel er SpillertestID. 47

48 Spillerprofil Klasser og objekter: I Model klasse ligger det alle klasser med attributer som inneholder egenskaper for å refere til andre lag. Vår Model ser slik ut: 48

49 Eksempel på en av de feltene i Model-Tabellen: 49

50 Klassediagram og Domenediagram Domenemodell Liste over hoved entitetene i form av domene modell på hvordan det ser ut i databasen: 50

51 51

52 Klassediagram Liste over alle klassediagrammene i databasen: 52

53 53

54 Grafiskbrukergrensesnitt(GUI) Grafiskbrukergrensesnittet er brukergrensesnitt som lar brukerne til å samhandle med elektroniske enheter med bilder i stedet for tekst-kommandoer. Det er grensesnittet mellom menneske og maskinen. Fokuset på GUI ble laget utefra brukergruppen som skulle håndtere nettapplikasjonen framfor alt. Under prosessen om å utvikle best mulig GUI program til brukeren ville vi at brukergrensesnittet bør være mest mulig kosistent. Vi har laget masterpage for å holde oversikt over strukturen på siden og ha rede på menyer. Masterpagen er lik på alle sider, unntatt inneholdet bare. Font, farger, størrelser på menyer er likt. Masterpage er en fordel å lage i hver nettapplikasjon man utvikler siden det er blir mye lettere for de som vil endre layouten eller oppsette på siden kan gjøre det via master-page så vil alt annet automatisk bli forandret. enn at man må endre hver side manuelt. 54

55 Site map til nettsiden master-page for siden: 55

56 Fra nettleser bilde: Detaljert skisse av design: Nedenfor er det bildet av menu-desigen som ble designet. Grunnen til hvorfor vi valgte denne designen er 56

57 ITEM Beskrivelse Farger: #ff4918,#024ca0 Dimensjon: W:69.08%,H:72.00% Font: Ikke Aktiv Photoshop tools: Aktiv Farger: #4a7eb2, #3893e9 Dimensjon : W:106px,H:107px Font: Ikke Aktiv Photoshop tools: Aktiv Ord Farger: Dimensjon: Font: Photoshop: Beskrivelse Those shades number which we used in the specific piture. Specific size which we used in web application. Here you can see the font family and size.if there is no font in the specific picture thanyou can see ikke aktiv here you can see either we used photoshop tools or not. Aktiv means we used or specific funtions name and ikke activ means we don t use. Farger: # 3893eb, #4a7eb2 Dimensjon : W:168px, H:458px Font: Ikke Aktiv Photoshop tools: Effects- Drop shadow, Bevel and Emboss, Satin Farger: #3893eb, # 60c100 (border) Dimensjon : W:136px, H:76px Font : Tw Cen MT Condensed, Font size: 29.3pt Photoshop tools: Effects for right border- Drop shadow, Bevel and Emboss Farger: #3893eb, # f80000(border) Dimensjon : W:136px, H:76px Font : Tw Cen MT Condensed, Font size: 29.3pt Photoshop tools: Effects for right border- Drop shadow, Bevel and Emboss Farger: #3893eb, #feb70a(border) Dimensjon : W:136px, H:76px Font : Tw Cen MT Condensed, Font size: 29.3pt Photoshop tools: Effects for right border- Drop shadow, Bevel and Emboss Farger: #3893eb, # d200ff (border) Dimensjon : W:136px, H:76px Font : Tw Cen MT Condensed, Font size: 29.3pt Photoshop tools: Effects for right border- Drop shadow, Bevel and Emboss 57

58 Item Design-Beskrivelse Aksjon-Beskrivelse Farger: # 3fa3e0, #2281bd Dimensjon: W:200px,H:101.00px Font: 20pt,White Font-Family: Trebuchet MS Photoshop Verktøy: Inner Glow, GradientOverlay,Stroke IKon: pluss Farger: # 3fa3e0, #2281bd Dimensjon: W:100.00px,H:35px Font: 20pt,White Font-Family: Trebuchet MS Photoshop Verktøy: Inner Glow, GradientOverlay,Stroke Farger: # 3fa3e0, #2281bd Dimensjon: W:150px,H: 40.00px Font: 18pt,White Font-Family: Trebuchet MS Photoshop Verktøy: Inner Glow, GradientOverlay,Stroke Farger: # fefafd Dimensjon: W:146.00px,H:51.0px Font-size: 24pt,Blue Font-Family: Trebuchet MS Photoshop Verktøy: Ikke Aktiv Ikon: Pil Farger: #1f5181,# fefafd Dimensjon: W:150px,H: 40.00px Font: Ikke Aktiv Photoshop Verktøy: Ikke aktiv Ikon : Lås Objective: This button will lead you towards new form where you can add and save new attributes. Presence: spillere rapport,spillere evaluering,kamp evaluering,kamp rapport,walk-in. Legg til- knappen. Denne knappen skal legge til skjemaer, og eventuelle andre ting. objektiv: gå til neste side Objektiv: Tilbake-knappen, gå til den forrige siden Logo av VIF scoouter, bildet avspeiler et security system 58

59 Item Beskrivelse Aksjon Farger: #1f5181,# fefafd Dimensjon: W:150px,H: 40.00px Font: Ikke Aktiv Photoshop Verktøy: Ikke aktiv Ikon : un-lås Logo Farger: # 3fa3e0, #2281bd Dimensjon: W:140px,H:75.00px Font: 18pt,White Font-Family: Trebuchet MS Photoshop Verktøy: Inner Glow, GradientOverlay,Stroke IKon: mann,pluss Farger: # 3fa3e0, #2281bd Dimensjon: W:182px,H:51.00px Font: 18pt,White Font-Family: Trebuchet MS Photoshop Verktøy: Inner Glow, GradientOverlay,Stroke IKon: mer-mann Legg til bruker-knappen. For admin, for å legge til brukere Logg inn i nettapplikasjonen Farger: # 3fa3e0, #2281bd Dimensjon: W:140px,H:75.0px Font: 18pt,White Font-Family: Trebuchet MS Photoshop Verktøy: Inner Glow, GradientOverlay,Stroke IKon: mer-mann Liste over alle brukere registrert i systemet 59

60 Item Beskrivelse Aksjon Farger: # 3fa3e0, #2281bd Dimensjon: W:121px,H:51.00px Font: 18pt,White Font-Family: Trebuchet MS Photoshop Verktøy: Inner Glow, GradientOverlay,Stroke IKon: mer-mann Registrer-knappen, for å registrer brukerer Farger: # 3fa3e0, #2281bd Dimensjon: W:121px,H:51.00px Font: 18pt,White Font-Family: Trebuchet MS Photoshop Verktøy: Inner Glow, GradientOverlay,Stroke IKon: mer-mann Farger: # 3fa3e0, #2281bd Dimensjon: W:130px,H:51px Font-size: 17pt,white Font-Family: Trebuchet MS Photoshop Verktøy: Gradient tool Ikon: Krysse Tøm-felt-knappen. Alle feltene blit tømt. Slett-knappen for å slette skjemaer Farger: # 3fa3e0, #2281bd Dimensjon: W:130px,H:51px Font-size: 17pt,white Font-Family: Trebuchet MS Photoshop Verktøy: Gradient tool Ikon: Boka Endre-knappen, endre skjemaer Farger: # 3fa3e0, #2281bd Dimensjon: W:130px,H:51px Font-size: 17pt,white Font-Family: Trebuchet MS Photoshop Verktøy: Gradient Lagre-knappen, blir lagret I form av pdf 60

61 tool Ikon: PDF Farger: # 3fa3e0, #2281bd Dimensjon: W:100px,H:51px Font-size: 17pt,white Font-Family: Trebuchet MS Photoshop Verktøy: Gradient tool Ikon: Øye Vis-knappen, for å se hele skjemaet Programmetsvirkemåte Sekvensdiagram- UML diagram Et sekvensdiagram vektlegger og får frem tidsrekkefølgen for meldinger. Dette gjøres ved å vise systemets objekter og deres tilhørende levetid, samt meldinger som flyter mellom objektene. Et sekvensdiagram har to dimmensjoner: 1. Vertikal dimmensjon som representerer tiden. 2. Horisontal dimensjon som representerer forskjellige objekter. Vi har laget sekvensdiagram for hele nettapplikasjon, en generell oversikt over hvordan hendelse flyten foregår. Figuren under viser eksempel på sekvensdiagram for VIF-applikasjonen. 61

62 Bruker Skjerm(display) VIF Database Session Printer Tast inn Brkerenavn på skjemen Tast inn passord på skjemen logginn Validere Bruker taste inn riktig adresse og passord Feilmelding Ikke Godkjent Godkjent Opprette Se Default.aspx Velg Ny Kamprapport Default.aspx Ny Kamprapport Initialiseringen Send skjema til fylle ut Send skjema Fylle ut hele skjema Register Validere skjema Fylle ut rød feltene Godkjent Melding Feilmelding Ikke Godkjent Godkjent Send skjema til print ut Skriver ut Din skjema er print ut nå Klikk på logg ut Bak til logg inn side logg ut Session close skriv ut svar 62

63 Installasjon Dette produktet er en nettbasert applikasjon som skal kjøres på en server som har blitt kjøpt fra VIF. For å flytte denne nettapplikasjonen fra skoleserveren til den VIF servers så må det gjøres via Microsoft Studio. Oppstart av VIF nettapplikasjon Programmet som har blitt laget for VIF starter via en nettleser. Det kreves at brukeren er registrert i systemet via admin sin tilatelse før den kan pålogge seg på applikasjonen. Systemet sjekker opp om den brukeren er autentisk til å bruke systemet, hvis ja, blir brukeren koblet til hovedsiden til nettapplikasjonen. (bildet under representerer hovedsiden for logg inn) Førstegangsadministrator kommer allerede til å eksistere siden det er en limitasjon som VIF ønsket siden de var forberedt på hvor mange admin det kommer til å være. Men i etterkant har de muligheten til å registrere flere admin etter deres behov. For registrering for admin gjøres det via skjema vist nedenfor på figuret. 63

64 Oppstart ved innlogging Alle brukere som kommer til å bruke systemet må logge seg via (filnavn.aspx). Innloggingen skjer ved å fylle ut skjemet under, vist på i bilde. Brukenavn og passord blir sjekket opp, hvis det er feil i brukernavnet eller passordet så dukker det opp en feilmeldingboks.(vist under i bildet) Ved vellykket innloggingen starter det en session på det brukernavnet man logger inn med. Brukeren blir navigert til hovedsiden med avhengighet av rettighet om det er en ansatt eller en admin som bruker systemet. 64

65 ( Bildet under vises hvordan hovedsiden ser ut etter at man har logget seg inn) Administrator del: Brukeren må ha admin rettigheter til å få aksess i hele programmet. Dette bildet som er vist ovenfor er et bilde av admin-siden som kun admin kan se og ingen andre brukere. Det første siden som blir vist når du klikker Admin (Admin_panel.aspx) er siden over alle brukere som har tilgang til nettapplikasjon og hvilken rettigheter de har. 65

66 Nedenfor er det bildet av admin siden på hvordan Admin kan opprette brukere Bilde viser hvordan admin kan legge til brukere ved å fylle ut de nødvendige feltene av informasjon, deretter trykke lagre-knappen. (Administrer skjemaer bilde på hvordan man endrer,slette, søke, se) Ovenfor er det bilde over hvordan admin kan administrer skjemaer, ved å blant annet endre/slette/søke/se skjemaer som er lagt til i nettapplikasjonen. Kalender: Hovedsiden er bygd opp på en måte som er veldig oversiktelig. På venstre siden er det menubar og midt på siden er det kalender. I denne kalender kan man legge/endre hendelser som vist nedenfor i bildet utefra hvilken dato hendelser skjer. Når man engang har lagt/endre hendelse i en angitt dato, så er det ikke mulighet å komme tilbake til den datoen og endre det. Det er mulighet for å legge/endre en hendelse i kommende datoene. De grønne- feltene er markert som neste måneds datoer. Den gule-felten er for nådagen. 66

67 Når du trykker add så dukker på følgende vindu, der man kan skrive hendelser. Søk funksjon: Søk funksjonen har det blitt lagt veldig mye vekt på, i hver rapport er det søkefunksjon som kun søker i den valgte rapport delen. Altså hvis man er innenfor spiller evaluering så kan man kun søke i spiller evaluering i søk felt, ikke i andre rapporter som for eksempel kamprapport. 67

68 Det er tre måter å søke på innen søkefeltet 1. Muligheten til å skrive hva som helst i søke felte og få resultat 2. Muligheten til å sortere de forskjellige attributtene etter ønsket rekkefølge som er listet under søk felte av alle rapportene. 3. Muligheten til å anvende utvidet søk funksjonen, som gir muligheten til å utvide søket ditt med angitte attributter som man kan velge og fylle inn info og oppnå resultat på. Nedenfor illustrerer vi med bildet steg.3 søkemuligheten brukeren har ved hver rapport i nettapplikasjonen. Altså funksjonen utvidet søk. Men i de andre rapportene er det forskjellige søkekriterier i utvidet søkefunksjon. I dette eksemplet er det bildet av Spiller Rapport med utvidet søk. A. Søk funksjon for Spillerrapport: 68

69 Skjema del: Hele nettapplikasjonen er skjemabasert. Totalt er det forskjellige 14 skjemaer som er koblet med databasen. De forskjellige skjemaene er: Innenfor Egne spillere: 1. Spiller Profil Registrer ny test, Registrer ny spiller 2. Spiller Evaluering - Vis hele skjema, Spillerens detaljer, skjema detaljer, fysikk, fotball, mentalitet, vurdering. Innenfor Ungdom: 1. Spiller rapport Skjema kan bli delt opp i følgende deler: Vis hele skjemaet, kamp detaljer, Spillerens detaljer, Fysikk, Fotball, Mentalitet, Vurdering. 2. Spiller Evaluering Vis hele skjema, Spillerens detaljer, skjema detaljer, fysikk, fotball, mentalitet, vurdering. 3. Kamp rapport Vis hele skjema, Kampdetaljer, Spillere, Anbefalte Spillere. 4. Kamp evaluering Vis hele skjema, Kamp detaljer, Spillere, Anbefalte Spillere. 5. Walk- in Vis hele skjema, Spillerens Detaljer, Foreldre, Medisinsk 6. Prøvespillere Vis hele skjema, Spillerens Detaljer, Foreldre, Medisinsk Innenfor A-lag: 7. Spiller rapport Skjema kan bli delt opp i følgende deler: Vis hele skjemaet, kamp detaljer, Spillerens detaljer, Fysikk, Fotball, Mentalitet, Vurdering. 8. Spiller Evaluering Vis hele skjema, Spillerens detaljer, skjema detaljer, fysikk, fotball, mentalitet, vurdering. 9. Kamp rapport Vis hele skjema, Kampdetaljer, Spillere, Anbefalte Spillere. 10. Kamp evaluering Vis hele skjema, Kamp detaljer, Spillere, Anbefalte Spillere. 69

70 11. Walk- in Vis hele skjema, Spillerens Detaljer, Foreldre, Medisinsk 12. Prøvespillere Vis hele skjema, Spillerens Detaljer, Foreldre, Medisinsk Alle skjemaene har mulighet for å dele seg opp i flere deler, som et ønske for brukeren om de vil dele skjemaene og skrive inn eller om de vil se hele skjemaet og fylle inn. Hvert skjema har mulighet til å bli printe ut blankt hvis brukeren har lyst å påføre informasjonen manuelt. Nedenfor er det illustrert med bildet A-lag sin skjema som heter Spiller Rapport, vi bruker denne skjema som et eksempel på hvordan skjemaene kan deles opp i forskjellige deler. Her kan du velge hvordan du vil fylle info i skjemaet. 70

71 Test Rapport Denne testrapporten er en enhets test der vi i gruppen tester hver enhet i systemet utefra usecase beskrivelsen for å få sjekke om systemet er stabilt og utfører de forskjellige funksjonen. 1.1 Logg inn funksjonen Funksjon Testet Kommentar Logg inn fungerer Får logget inn i systemet Ok Logget inn med feil bruker og passord Får ikke logget inn, dukker opp feilmelding Ok Logger inn som administrator Admin logger seg inn i admin delen i programmet ok 1.2 Legg til bruker Legg til bruker Legg til bruker Testet Legg til bruker fra admin med brukernavn og se om den registrerte brukeren får brukerrolle og tilsendt e-post Kommentar Ok 1.3 oppdater bruker Funksjon Testet Kommentar Oppdater bruker fra admin Oppdatere informasjon av en bruker og se om den blir oppdatert i brukerlisten Ok 71

72 1.4 Slette brukere fra administrasjonen Funksjon Testet Kommentar Slette bruker fra systemet Slette bruker fra brukerlisten og se om den ikke får aksess til systemet Ok 1.5 Legg til ny skjema i databasen Funksjon Testet Kommentar Legg til ny skjema i databasen Legg til ny skjema,og se om den blir registrert i databasen og kan se den i listen ok 1.6 Endre skjema Funksjon Testet Kommentar Endre skjema Endre skjema via admin og se om den endret versionen blir lagret og oppdatert i databasen Ok 1.7 Lagre skjema Funksjon Testet Kommentar Lagre skjema Lagre skjema i databasen og i listen over alle skjemaene Ok 1.8 Legg til passord på brukere Funksjon Testet kommentar Legg til passord på brukere Legg til ny passord på en bruker og se om den blir registrert ok 72

73 1.9 Endre passord til brukere Funksjon Testet Kommentar Endre passord til bruker Endre passord til en bruker og logge seg inn med den nye passordet Ok 1.10 Endre rettigheter til brukere Funksjon Testet Kommentar Endre rettigheter til bruker Sjekket om det er mulig å endre en scouter til trenerer og gi den de samme rettighetene. Ikke godkjent. Vi må slette hele scoutere og opprette ny bruker og info samt rettigheter for å gi den trener rettigheter Skjemaer Funksjon Testet Kommentar Skriv inn,sted,tid,fylt ut av Nivå lag Kamptype,banetype,dato Sjekket om scouter/trener/scouter a-lag eksisterer i systetmet og om de har anledningen til å fylle ut skjemaer Sjekket om de forskjellige nivå fordelingene blir lagret når man fyller ut dette feltet Sjekket om nedtrekks menyen fungerer Ok Ok Fyll ut de nødvendige feltene avhengig av hvilken skjema det er Lagre skjemaet Fylle ut alle feltene og sjekke om det ikke kommer noen feilmeldinger Etter at man har utfylt alle feltene lagre hele skjemaet og se om det går Ok Ok Print ut skjemaet Se om print knappen fungerer Ok 73

74 Slette skjemaet Se om man kan slette skjemaet før man lagrer Ok 2 Andre systembrukere Siden alle skjemaer ligner på hverandre har vi testet generelt sett alle skjemaene, men tatt som eksempel spiller profil for å teste de forskjellige input og outputene. 2.1 Innstillinger Funksjon Testet Kommentar Trykk lagre knappen på slutten av skjemaet uten å ha fylt uten noe data Trykk lagre på knappen med feildata Endrer passordet Trykk på lagre knappen uten å fylle ut noen felt i skjemaet, systemet gir feilmelding og ber brukeren fylle ut alle tom feltene Sjekket innloggingen ved feil passord, system gir feilmelding om passordet Endret passordet på en bruker og sjekket om den gamle passordet ikke eksisterte og at den nye passordet ble implementert Ok Ok Ok 2.2 Søkefunksjonen Funksjon Testet Kommentar Søk uten data Anvende søkemotoren på applikasjonen uten å skrive noe data, ingen resultater bør Ok 74

75 dukke opp Søk med data Søk med bokstav Søk med tall Søkte med å skrive bare tall, feilmelding dukker opp Skriv med bokstaver, resultat skal gi resultat Skriv inn i søkefeltet tall, feilmelding dukker opp. : 0 resultater prøv utvid søk Ikke ok. Søkemotoren gir ingen feilmeldinger,men heller ingen resultater, for å bruke tall må man trykke på utvid søket funksjonen for å anvende den Ok Ikke ok. Fikk ikke opp meldingsboksen 2.3.Registrere skjemaer Funksjon Testet Kommentar Lagre skjema Lagre skjema uten data Sjekket om alle brukere kan lagre hver skjema som de fyller ut Se om skjemaet blir lagret uten data, skal dukke opp feilmelding om at man må fylle hver felt Ok ok 2.4 Endre sine egne skjemaer Funksjon Testet Kommentar Endre skjema Endre skjema til andre brukere Se om det er mulig å endre skjemaet sitt med engang man lagrer det Se om en bruker kan endre en annen brukere skjema, error skal dukke opp Ikke ok. Tidsfristen fungerte ikke, kun admin kan slette den Ok 75

76 Slette skjema til andre bruker Se om det er mulig at en bruker kan slette en annen bruker skjema, error skal dukke opp Ok GUI test: Se om hvordan nettapplikasjonen ser ut på de ulike browsere. Mozilla firefox: 76

77 Google Chrome: Opera: 77

78 Kilder: Bøker: ASP.NET Unleashed by Stephen Walther, Kevin Scott Hoffman Professional ASP.NET 2.0 Databases by Thir Thangarathinam Beginning Microsoft SQL Server 2012 Programming by Paul Atkinson, Robert Vieira Blogs: Linker: 78

HOVEDPROSJEKT. Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05

HOVEDPROSJEKT. Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo PROSJEKT NR. 12 TILGJENGELIGHET Åpen HOVEDPROSJEKT Telefon: 22 45 32 00 Telefaks:

Detaljer

Produktdokumentasjon

Produktdokumentasjon Produktdokumentasjon Presentasjon Tittel Oppgave Teknostorage - Lagersystem Et lagersystem som på enkel måte kan registrere varer inn og ut fra lager. Periode 3. januar 2012 til 11. juni 2012 Gruppemedlemmer

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo PROSJEKT NR. 31 TILGJENGELIGHET Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. SAMMENDRAG Dette er slutt dokumentasjonen til hovedprosjektet for gruppe 17 ved Høgskolen i Oslo våren 2011

HOVEDPROSJEKT. SAMMENDRAG Dette er slutt dokumentasjonen til hovedprosjektet for gruppe 17 ved Høgskolen i Oslo våren 2011 PROSJEKT NR. 17 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo HOVEDPROSJEKT TILGJENGELIGHET ÅPEN Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 DOOA.NO

Detaljer

Nordic Funding Nettportal hvor små og mellomstore bedrifter kan låne og investere

Nordic Funding Nettportal hvor små og mellomstore bedrifter kan låne og investere Nordic Funding Nettportal hvor små og mellomstore bedrifter kan låne og investere Hovedprosjekt våren 2014 27.05.2014 Side 0 av 133 PROSJEKT NR. Gruppe 8 Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse:

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Endre Gulbrandsen s150690 PROSJEKT NR. 2011 10 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen

Detaljer

Utarbeidet av. Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl

Utarbeidet av. Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl NORBUD Utarbeidet av Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl Innholdsfortegnelse 1. PROSJEKTPLAN... 1 1.1 MÅL OG RAMMER... 1 1.1.1 Bakgrunn... 1 1.1.2 Prosjektmål... 1 1.1.3 Rammer...

Detaljer

HB Guide. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS. Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013

HB Guide. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS. Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013 HB Guide Feilsøkingsverktøy for Homebase AS Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013 Gruppe 33: Karl Øgaard, s171641 Aria Nejad, s171674 Fredrik Ung, s171652 Morten Iversen, s171666 1/136 PROSJEKT

Detaljer

[1] BACHELOROPPGAVE: BOLIGHANDEL 1 FORFATTERE: THOMAS A. ALMENNINGEN LARS ERIK STRAND AMUND SØRUMSHAGEN. Dato:

[1] BACHELOROPPGAVE: BOLIGHANDEL 1 FORFATTERE: THOMAS A. ALMENNINGEN LARS ERIK STRAND AMUND SØRUMSHAGEN. Dato: [1] BACHELOROPPGAVE: BOLIGHANDEL 1 FORFATTERE: THOMAS A. ALMENNINGEN LARS ERIK STRAND AMUND SØRUMSHAGEN Dato: 23.05.2012 [2] SAMMENDRAG Tittel: BoligHandel1 Dato : 23.05.12 Deltaker(e)/ Thomas A. Almenningen

Detaljer

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 SAMMENDRAG Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 Deltaker(e): Lars H. Andersen Anders Svegård Robert Strømdahl Tor Harald Valseth Veileder(e): Leif Nordahl - Prosessveileder

Detaljer

HOVEDPROSJEKT I DATA VÅR 2011

HOVEDPROSJEKT I DATA VÅR 2011 PROSJEKT NR. 18 TILGJENGELIGHET åpen Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT I DATA

Detaljer

Sammendrag av Bacheloroppgaven

Sammendrag av Bacheloroppgaven Sammendrag av Bacheloroppgaven Tittel: 3D Visualisering på Web Nr. : 4 Dato : 20.05.09 Deltaker(e): Jon Espen Kvisler Aleksander Stalsberg Veileder(e): Anne Kristin Kvitle Oppdragsgiver: Visualisere.no

Detaljer

Hovedprosjekt. Våren 2011 HO912A. Securitas IT portal. Sluttrapport. Mats Klingberg Naustdal. Stig Arild Ysterud

Hovedprosjekt. Våren 2011 HO912A. Securitas IT portal. Sluttrapport. Mats Klingberg Naustdal. Stig Arild Ysterud Hovedprosjekt Våren 2011 HO912A Securitas IT portal Sluttrapport Adeel Yousaf Khan Mats Klingberg Naustdal Nur Mahamoud Ahmed Thomas Wiborg Stig Arild Ysterud s141459 s148155 s148108 s161335 s155483 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Nettside, Webshop og Beregningsmodell. Hovedprosjekt våren 2009

Nettside, Webshop og Beregningsmodell. Hovedprosjekt våren 2009 Nettside, Webshop og Beregningsmodell Hovedprosjekt våren [Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document. Type the abstract of the document

Detaljer

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling...

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling... 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Planleggingsprosess... 4 Prosjektstart... 4 Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4 Begreper innenfor Scrum... 5 Datainnsamling... 6 Styringsdokumenter... 6 Dagbok... 7 Rissikoplanlegging...

Detaljer

Dokument 4 - Vedlegg. Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat. Fakultet for teknologi, kunst og design. Institutt for informasjonsteknologi

Dokument 4 - Vedlegg. Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat. Fakultet for teknologi, kunst og design. Institutt for informasjonsteknologi Dokument 4 - Vedlegg Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Institutt for informasjonsteknologi Høgskolen i Oslo og Akershus, Innholdsfortegnelse Vedlegg

Detaljer

Alle henvendelser om forlagets utgivelser kan rettes til Gyldendal Undervisning Avdeling IT-fag Storgaten 5 1767 HALDEN

Alle henvendelser om forlagets utgivelser kan rettes til Gyldendal Undervisning Avdeling IT-fag Storgaten 5 1767 HALDEN Gyldendal Norsk Forlag AS 2009 Redaktør: Øystein Falch Design og layout: Kevin Sommer-Mathiesen Omslagsdesign:? Datagrafikk/illustrasjoner: Kevin Sommer-Mathiesen Trykk og innbinding: AIT Trykk Otta AS

Detaljer

Bacheloroppgave. QuickEval. Forfattere: Khai Van Ngo Christopher André Dokkeberg Jehans Jr. Storvik

Bacheloroppgave. QuickEval. Forfattere: Khai Van Ngo Christopher André Dokkeberg Jehans Jr. Storvik Bacheloroppgave QuickEval Forfattere: Khai Van Ngo Christopher André Dokkeberg Jehans Jr. Storvik Dato: 19.05.2014 Sammendrag av bacheloroppgave Tittel: QuickEval Nr. : Dato : 19.05.14 Deltakere: Khai

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010 Taxisentral Gruppe 19 Prosjekthjemmeside: http://gruppe19.lmdahl.no/ Forfattere: Larsen, Mads s156151

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

Produktdokumentasjon Prosjekt nr. 2011 16 PayEx Logistics

Produktdokumentasjon Prosjekt nr. 2011 16 PayEx Logistics Side 1 av 35 1 Forord Denne produktdokumentasjonen er tiltenkt de som skal vedlikeholde, videreutvikle og oppdatere dette logistikksystemet. Produktdokumentasjonen vil gi en dypere beskrivelse av systemet.

Detaljer

4. Produktrapport. Forord

4. Produktrapport. Forord 4. Produktrapport Forord Det er en forutsetning at leseren har gjennomgått presentasjonen av prosjektet før denne rapporten leses. Under denne forutsetningen, kan rapporten leses selvstendig og er da uavhengig

Detaljer

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2015 Hanna Tekie Roza Moustafa Camilla Kaasi Denne siden er blank med hensikt. 1-2 PROSJEKT NR. 14 Studieprogram: Informasjonsteknologi

Detaljer

Denne siden er blank med hensikt.

Denne siden er blank med hensikt. Me s ocl oudcr M Hov e dpr os j e k t v å r 2 0 1 4 E r i kma x i mi l i a nf or s ma n, s 1 6 3 3 5 1 S i me nandr éha ns e n, s 1 8 0 4 9 3 L a r she nr i knor dl i, s 1 8 0 4 9 2 Denne siden er blank

Detaljer

HOVEDPROSJEKT 2014-28. Studieprogram: Informasjonsteknologi. Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

HOVEDPROSJEKT 2014-28. Studieprogram: Informasjonsteknologi. Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo 1 PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo 2014-28 TILGJENGELIGHET Åpen HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS TITTEL

Detaljer

Hva er Best Practice?

Hva er Best Practice? Brukerhåndbok Hva er Best Practice? Best Practice er verktøyet for deg som ønsker å gjøre organisasjonen din mer effektiv og verdiskapningen mer gjennomsiktig. Fordeler med Best Practice: Du får oversikt

Detaljer

Innlogging. A2N Publish

Innlogging. A2N Publish Innlogging For å logge inn til administrasjonssidene skriver du inn /admin etter webadressen på deres egen side, for eksempel www.din-webside.no/admin og trykk enter I boksen som kommer opp skriver du

Detaljer

Gruppenummer (dersom besvarelsen leveres i gruppe): Gruppe 15 Tittel: Troja.NET utvikling av en nettbasert CRM modul.

Gruppenummer (dersom besvarelsen leveres i gruppe): Gruppe 15 Tittel: Troja.NET utvikling av en nettbasert CRM modul. Fagbetegnelse: PJ 501 Semester: Gruppenummer (dersom besvarelsen leveres i gruppe): Gruppe 15 Tittel: Troja.NET utvikling av en nettbasert CRM modul Eventuell oppdragsgiver: Tilgjengelighet: FRI BEGRENSET

Detaljer

AirDog Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo 2009

AirDog Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo 2009 2 1 Forord Denne rapporten redegjør for hvordan vi har jobbet, hvilken metodikk vi har fulgt, hvilke verktøy vi har brukt og hvilke nye teknologier vi måtte sette oss inn i. Videre vil vi drøfte effekten

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer