God vekst i britisk industriproduksjon, og det er nå noen tegn til at eksportrettet sektor får seg et løft

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God vekst i britisk industriproduksjon, og det er nå noen tegn til at eksportrettet sektor får seg et løft"

Transkript

1 mandag, 12. mai 2014 Morgenrapport Macro Research God vekst i britisk industriproduksjon, og det er nå noen tegn til at eksportrettet sektor får seg et løft Denne uken får vi foreløpig BNP for første kvartal i eurosonen, det ventes en kvartalsvekst på 0,4% Fra Sverige får vi KPI for april, det ventes at Riksbanken igjen blir overrasket på nedsiden... dette kan styrke argumentene for at Riksbanken vil sette ned renten i juli Vi får en rekke nøkkeltall fra USA denne uken, viktigst vil være KPI-tallene for april Lavt underliggende prispress gjør at konsensus tror på uendret årsvekst i kjerneprisene, på 1,7% Inflasjonen i Norge høyere enn ventet, men djevelen er som kjent i detaljene det var nemlig flyprisene som bidro til overraskelsen, og dette må sees i lys av påsken Prisoppgangen på flyreiser vil trolig reverseres, og utenom fly har prisene steget som NB ventet og derfor tror vi Norges Bank vil karakterisere prisutviklingen som helt nøytral mtp rentebanen Industriens ordretilgang flatet ut i 1.kvartal, dette indikerer svak vekst i industriproduksjonen fremover Vi fastholder vår prognose om at BNP-veksten i år vil falle ned mot 1,7 prosent Internasjonalt Industrisektoren i Storbritannia viste noe sterkere vekst i mars enn hva markedet hadde sett for seg. Industriproduksjonen steg med 0,5 prosent m/m, mens konsensus hadde anslått veksten til 0,3 prosent. Videre antyder ferske sentimentindikatorer at veksten har holdt seg godt oppe videre inn i andre kvartal. Så langt har industrien fått støtte av økt innenlandsk etterspørsel, men det er nå noen tegn til at også eksportrettet sektor får seg et løft. Handelsunderskuddet krympet nemlig fra 1,7 mrd pund i februar til 1,3 mrd i mars. Reduksjonen i underskuddet kom som følge av at eksporten, målt i verdi, steg med 2,8 prosent i mars, mens importen falt med 1,6 prosent. Handelstallene er imidlertid svært volatile, og en svale gjør som kjent ingen sommer. Men eksportordrene fortsetter å trende oppover, og dette peker klart i retning av videre økning i eksportveksten. På onsdag får vi industriproduksjonstallene for eurosonen, og på torsdag får vi de foreløpige tallene for BNP for første kvartal. Konsensus venter at industriproduksjonen falt med 0,3 prosent i mars, som følge av at dette var en dårlig måned for industrisektorene i kjernelandene i eurosonen. Vi har allerede informasjon om at produksjonen falt i Tyskland, Frankrike, Italia og Spania. Ser vi første kvartal under ett ligger det likevel an til at industrien i eurosonen har gitt et lite, men positivt, bidrag til BNP-veksten. I tillegg ventes det at det private konsumet har steget, ettersom vi har sett en positiv utvikling i detaljomsetningen. Trolig har også bedriftenes lagerinvesteringer bidratt til å løfte veksten i første kvartal. Konsensus ser for seg at BNP steg med 0,4 prosent i første kvartal, opp fra 0,2 prosent i fjerde kvartal i fjor. Fra Sverige får vi de viktige inflasjonstallene for april. Riksbanken fikk seg en skikkelig kalddusj i mars, ettersom kjerneinflasjonen falt helt ned til 0 prosent år/år, mens de hadde sett for seg en vekst på 0,3 prosent. Det hører også med til historien at Riksbanken hadde senket sine inflasjonsprognoser nokså betydelig i forkant av mars-tallet, men det var altså ikke nok. Våre svenske kollegaer venter at inflasjonen havnet under Riksbankens estimat også i april, men legger til grunn at prognoseavviket har blitt mindre. Våre kollegaer anslår årsveksten i kjerneprisene til 0,5 prosent i april, mens Riksbanken ser for seg en årsvekst på 0,6 prosent. I utgangspunktet anser vi det som svært sannsynlig at Riksbanken vil foreta et rentekutt i juli, ettersom inflasjonen er faretruende lav, i tillegg til at den viktige industrisektoren har svekket seg. Og selv om tjenesteproduserende sektor viser bedre utvikling, har vi merket oss at stemningen blant svenske husholdninger har fortsatt å falle. Dette gjør at vekstbildet nå er mer moderat enn tidligere antatt. Og skulle inflasjonen overraske Riksbanken enda mer på nedsiden enn hva våre svenske kollegaer har sett for seg, vil argumentene for rentekutt i juli bli vesentlig styrket. For full disclaimer and definitions, please refer to the end of this report.

2 Morgenrapport, 12. May 2014 Denne uken får vi en rekke nøkkeltall fra USA. Først ut er tallene for detaljomsetningen i april, som publiseres i morgen. Konsumveksten tok seg godt opp i februar og mars, men nedgang i bilsaget i april er ventet å ha dempet den samlede konsumveksten denne måneden. Konsensus ser for seg at detaljomsetningen steg med 0,5 prosent i april, ned fra 1,1 prosent i mars. På torsdag får vi de viktige konsumpristallene for april. Kjerneprisene steg litt mer enn ventet i mars, hovedsakelig som følge av oppgang i husleiene, men det underliggende inflasjonspresset er fremdeles lavt. Konsensus anslår den sesongjusterte månedsveksten i kjerneprisene til 0,1 prosent, og dermed ventes årveksten å være uendret på 1,7 prosent. Samme dag får vi tall for industriproduksjonen i april. Samlet industriproduksjon er ventet å vise nullvekst, som følge av nedgang innen kraftforsyning, mens den øvrige tilvirkningsindustrien er ventet å ha økt produksjonen med 0,3 prosent. På torsdag får vi også de regionale sentimentindikatorene Empire State og Philadelphia Fed, som gir informasjon om den videre utviklingen i industrisektoren på USAs østkyst. Torsdagen avsluttes med at vi får boligbyggerindeksen NAHB for mai, samt tall for igangsetting av nye boliger i april. Igangsettingen steg litt i mars, men oppgangen var relativt beskjeden sett i lys av den solide nedgangen vi så i de foregående månedene. Svekkelsen i boligbyggingen startet før vinterværet begynte å legge en skikkelig demper på aktiviteten, og dermed er det grunn til å tro at den svake tendensen i boligmarkedet også skyldes mer fundamentale forhold. Uansett venter konsensus at byggeaktiviteten tok seg litt videre opp i april, i tråd med at antall byggetillatelser har vist en forsiktig oppadgående tendens de siste månedene. Igangsettingen anslås til boliger i april, opp fra i mars. Uken avsluttes med at vi får tall for konsumenttilliten i mai, målt ved University of Michigan-indeksen. I april tok denne seg opp til det høyeste nivået på 9 måneder, og konsensus venter at konsumenttilliten steg litt videre i mai, til 84,5. Dette er litt under det historiske gjennomsnittet på 85,1, men trenden i konsumenttilliten tilsier at vi snart er der oppe. Norge På overflaten kan det se ut til at kjerneprisene steg mer enn ventet i april. Årsveksten i KPI-JAE endte på 2,5 prosent, og ikke 2,3 prosent, som vi, konsensus og Norges Bank hadde lagt til grunn. Denne overraskelsen skyldes imidlertid en sterk oppgang i flyprisene, som igjen har sammenheng med at SSB målte flyprisene under påskeferien. Dette er midlertidig effekt som Norges Bank vil se bort i fra. Det er nemlig all grunn til å tro at flyprisene skal ta seg ned igjen i mai, i tråd med hva vi har sett tidligere. Flyprisene er notorisk volatile, og over historien har vi sett at en måned med sterk oppgang ledsages av en måned hvor prisoppgangen reverseres. Når vi også tar med at flyprisene steg betydelig i mai i fjor, ligger det i kortene at det blir en kraftig basevirkning i mai i år. Dermed venter vi at årsveksten i flyprisene skal mye ned igjen i mai, og at dette vil bidra til å trekke årsveksten i KPI-JAE ned mot Norges Banks estimat. 2

3 Morgenrapport, 12. May 2014 Norges Bank har for vane å se helt gjennom midlertidig store utslag i flyprisene når de skal bedømme den underliggende inflasjonstakten i økonomien. Sagt på en annen måte: de ville gjort store feil i rentesettingen dersom de hadde justert opp rentebanen på bakgrunn av at flyselskapene midlertidig satte opp flyprisene i en uke med sterk etterspørsel. Tar vi ut flyprisene fra konsumprisindeksen var veksten i kjerneprisene på 2,3 prosent i april i år; nøyaktig som Norges Bank og vi andre hadde lagt til grunn. Derfor mener vi at den underliggende prisutviklingen alt i alt har vært helt på linje med Norges Banks prognoser i den siste Pengepolitiske rapporten. Med andre ord har utviklingen vært nøytral med tanke på rentebanen. På fredag fikk vi også ordreindeksen for industrien for første kvartal, og denne viste en helt flat utvikling i tilgangen til nye ordre. I tillegg falt ordrereservene med 1,2 prosent kvartal/kvartal; like mye som industriproduksjonen steg i det samme kvartalet. Dette indikerer at industrisektoren økte produksjonen i første kvartal ved å tære på sine ordreserver, men fremover ser vekstbildet klart svakere ut ettersom ordretilgangen har stagnert. Vi merker oss særlig at ordretilgangen har falt innen den oljerelaterte delen av norsk industri. Dette modererer den positive tendensen vi har sett i norsk industri de siste månedene. Etter vårt syn er denne utviklingen i tråd med signalene fra den ferske oppdateringen fra Regionalt nettverk, som refererte til at veksten inn i andre kvartal har vært noe svakere enn hva kontaktbedriftene så for seg tidligere i år. Vi fastholder vår prognose om at vi er inne i en periode med mer moderat vekst i norsk økonomi, og vi deler Norges Banks vurdering av at veksten i BNP for Fastlandet vil falle ned mot 1,7 prosent i år. Det kommer dessverre få nøkkeltall denne uken. På torsdag får vi volumtallene for utenrikshandelen med varer i første kvartal, og disse vil kunne gi informasjon om utviklingen i nettoeksporten i årets første kvartal. Ansvarlig for dagens rapport: Marius Gonsholt Hov Analytikere Knut Anton Mork, , Nils Kristian Knudsen, , Kari Due-Andresen, , Marius Gonsholt Hov, , 12. mai

4 Morgenrapport, 12. May 2014 Indikative Nibor-renter Indikative valutakurser 1 UKE 1 MND 3 MND 6 MND EUR/NOK EUR/USD USD/NOK USD/JPY SEK/NOK EUR/JPY Indikative swap-renter DKK/NOK EUR/GBP ÅR 3 ÅR 5 ÅR 7 ÅR 10 ÅR GBP/NOK GBP/USD CHF/NOK EUR/CHF JPY/NOK EUR/SEK Vår prognose < 3MND < 6MND < 12MND AUD/NOK EUR/DKK Foliorente SGD/NOK USD/KRW EUR/NOK CAD/NOK USD/RUB Gårdagens viktigste nøkkeltall/begivenheter Periode Enhet Forrige Konsensus Faktisk 03:30 Kina KPI April Prosent år/år 2,4 2,1 1,8 08:00 Tyskland Eksport Mars Prosent m/m -1,3 1,0-1,8 Import Mars Prosent m/m 0,4 0,5-0,9 10:00 Norge KPI April Prosent år/år 2,0 1,8 1,8 KPI-JAE April Prosent år/år 2,6 2,3 2,5 10:30 Storbritannia Industriproduksjon Mars Prosent m/m 1,0 0,3 0,5 Dagens viktigste nøkkeltall/begivenheter Periode Enhet Forrige Konsensus Vår forv. 09:00 Danmark KPI April Prosent år/år 0,4 0, :00 Norge Total kreditt (K3) Februar Prosent år/år 6,

5 Research disclaimers Handelsbanken Capital Markets, a division of Svenska Handelsbanken AB (publ) (collectively referred to herein as SHB ), is responsible for the preparation of research reports. SHB is regulated in Sweden by the Swedish Financial Supervisory Authority, in Norway by the Financial Supervisory Authority of Norway, in Finland by the Financial Supervisory of Finland and in Denmark by the Danish Financial Supervisory Authority. All research reports are prepared from trade and statistical services and other information that SHB considers to be reliable. SHB has not independently verified such information and does not represent that such information is true, accurate or complete. Accordingly, to the extent permitted by law, neither SHB, nor any of its directors, officers or employees, nor any other person, accept any liability whatsoever for any loss, however it arises, from any use of such research reports or its contents or otherwise arising in connection therewith. This report has not been given to the subject company, or any other external party, prior to publication to approval the accuracy of the facts presented. The subject company has not been notified of the recommendation, target price or estimate changes, as stated in this report, prior to publication. In no event will SHB or any of its affiliates, their officers, directors or employees be liable to any person for any direct, indirect, special or consequential damages arising out of any use of the information contained in the research reports, including without limitation any lost profits even if SHB is expressly advised of the possibility or likelihood of such damages. The views contained in SHB research reports are the opinions of employees of SHB and its affiliates and accurately reflect the personal views of the respective analysts at this date and are subject to change. There can be no assurance that future events will be consistent with any such opinions. Each analyst identified in this research report also certifies that the opinions expressed herein and attributed to such analyst accurately reflect his or her individual views about the companies or securities discussed in the research report. Research reports are prepared by SHB for information purposes only. The information in the research reports does not constitute a personal recommendation or personalised investment advice and such reports or opinions should not be the basis for making investment or strategic decisions. This document does not constitute or form part of any offer for sale or subscription of or solicitation of any offer to buy or subscribe for any securities nor shall it or any part of it form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever. Past performance may not be repeated and should not be seen as an indication of future performance. The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors may forfeit all principal originally invested. Investors are not guaranteed to make profits on investments and may lose money. Exchange rates may cause the value of overseas investments and the income arising from them to rise or fall. This research product will be updated on a regular basis. No part of SHB research reports may be reproduced or distributed to any other person without the prior written consent of SHB. The distribution of this document in certain jurisdictions may be restricted by law and persons into whose possession this document comes should inform themselves about, and observe, any such restrictions. Please be advised of the following important research disclosure statements: SHB employees, including analysts, receive compensation that is generated by overall firm profitability. Analyst compensation is not based on specific corporate finance or debt capital markets services. No part of analysts compensation has been, is or will be directly or indirectly related to specific recommendations or views expressed within research reports. From time to time, SHB and/or its affiliates may provide investment banking and other services, including corporate banking services and securities advice, to any of the companies mentioned in our research. We may act as adviser and/or broker to any of the companies mentioned in our research. SHB may also seek corporate finance assignments with such companies. We buy and sell securities mentioned in our research from customers on a principal basis. Accordingly, we may at any time have a long or short position in any such securities. We may also make a market in the securities of all the companies mentioned in this report. [Further information and relevant disclosures are contained within our research reports.] SHB, its affiliates, their clients, officers, directors or employees may own or have positions in securities mentioned in research reports. According to the Bank s Ethical Guidelines for the Handelsbanken Group, the board and all employees of the Bank must observe high standards of ethics in carrying out their responsibilities at the Bank, as well as other assignments. The Bank has also adopted Guidelines concerning Research which are intended to ensure the integrity and independence of research analysts and the research department, as well as to identify actual or potential conflicts of interests relating to analysts or the Bank and to resolve any such conflicts by eliminating or mitigating them and/or making such disclosures as may be appropriate. As part of its control of conflicts of interests, the Bank has introduced restrictions ( Information barriers ) on communications between the Research department and other departments of the Bank. In addition, in the Bank s organisational structure, the Research department is kept separate from the Corporate Finance department and other departments with similar remits. The Guidelines concerning Research also include regulations for how payments, bonuses and salaries may be paid out to analysts, what marketing activities an analyst may participate in, how analysts are to handle their own securities transactions and those of closely related persons, etc. In addition, there are restrictions in communications between analysts and the subject company. For full information on the Bank s ethical guidelines please see the Bank s website the bank/investor relations/corporate social responsibility/ethical guidelines. Handelsbanken has a ZERO tolerance of bribery and corruption. This is established in the Bank s Group Policy on Bribery and Corruption. The prohibition against bribery also includes the soliciting, arranging or accepting bribes intended for the employee s family, friends, associates or acquaintances. For company-specific disclosure texts, please consult the Handelsbanken Capital Markets website: When distributed in the UK Research reports are distributed in the UK by SHB. SHB is authorised by the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen) and the Prudential Regulation Authority and subject to limited regulation by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. Details about the extent of our authorisation and regulation by the Prudential Regulation Authority, and regulation by the Financial Conduct Authority are available from us on request. UK customers should note that neither the UK Financial Services Compensation Scheme for investment business nor the rules of the Financial Conduct Authority made under the UK Financial Services and Markets Act 2000 (as amended) for the protection of private customers apply to this research report and accordingly UK customers will not be protected by that scheme. This document may be distributed in the United Kingdom only to persons who are authorised or exempted persons within the meaning of the Financial Services and Markets Act 2000 (as amended) (or any order made thereunder) or (i) to persons who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the Order ), (ii) to high net worth entities falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order or (iii) to persons who are professional clients under Chapter 3 of the Financial Conduct Authority Conduct of Business Sourcebook (all such persons together being referred to as Relevant Persons ). When distributed in the United States Important Third-Party Research Disclosures: SHB and its employees are not subject to FINRA s research analyst rules which are intended to prevent conflicts of interest by, among other things, prohibiting certain compensation practices, restricting trading by analysts and restricting communications with the companies that are the subject of the research report. SHB research reports are intended for distribution in the United States solely to major U.S. institutional investors, as defined in Rule 15a-6 under the Securities Exchange Act of Each major U.S. institutional investor that receives a copy of research report by its acceptance hereof represents and agrees that it shall not distribute or provide research reports to any other person Reports regarding fixed-income products are prepared by SHB and distributed by SHB to major U.S. institutional investors under Rule 15a-6(a)(2). Reports regarding equity products are prepared by SHB and distributed in the United States by Handelsbanken Markets Securities Inc. ( HMSI ) under Rule 15a-6(a)(2). When distributed by HMSI, HMSI takes responsibility for the report. Any U.S. person receiving these research reports that desires to effect transactions in any equity product discussed within the research reports should call or write HMSI. HMSI is a FINRA Member, telephone number ( ).

6 Contact information Capital Markets Michael Green Head Per Elcar Head of Securities, Fixed Income, FX and Commodities Jan Häggström Head of Economic Research and Chief Economist, SHB Peter Karlsson Head of Equity & Credit Research Björn Linden Head of Securities, Fixed Income, FX and Commodities International Fixed Income Equity Sales, Foreign Exchange & Commodities Carl Cederschiöld Head of Sales Eggert Mörling Head of Equity Sales Henrik Franzén Head of Fixed Income Sales Magnus Strömer Head of FX and Commodities Sales Peter Carlberg Head of Derivative Sales Lennart Living Head of Structured Saving Products Martin Nossman Head of Cross Asset Execution Debt Capital Markets Tony Lindlöf Head of Debt Capital Markets Per Jäderberg Head of Corporate Loans Måns Niklasson Head of Acquisition Finance Ulf Stejmar Head of Corporate Bonds Economic Research Jan Häggström Head of Economic Research Sweden Petter Lundvik USA, Special Analysis Gunnar Tersman Eastern Europe, Emerging Markets Helena Trygg Japan, United Kingdom Anders Brunstedt Sweden Eva Dorenius Web Editor Finland Tiina Helenius Head, Economic Research Tuulia Asplund Finnish economy Trading Strategy Claes Måhlén Head, Chief Strategist Johan Sahlström Chief Credit Strategist Ronny Berg Senior Credit Strategist Ola Eriksson Senior Credit Strategist Martin Jansson Senior Commodity Strategist Nils Kristian Knudsen Senior Strategist FX/FI Andreas Skogelid Senior Strategist FI Pierre Carlsson Strategist FX Paul Betton Credit Analyst Denmark Jes Asmussen Head, Economic Research Rasmus Gudum-Sessingø Danish economy Bjarke Roed-Frederiksen China and Latin America Norway Knut Anton Mork Head, Economic Research Nils Kristian Knudsen Senior Strategist FX/FI Kari Due-Andresen Norwegian economy Marius Nyborg Hov Norwegian economy Regional Sales Copenhagen Kristian Nielsen Gothenburg Karl-Johan Svensson Gävle Johan Magnusson Helsinki Mika Rämänen Linköping Fredrik Lundgren London Ray Spiers Luleå/Umeå Ove Larsson Luxembourg Erik Bertram Malmö Ulf Larsson Oslo Petter Fjellheim Stockholm Malin Nilén Toll-free numbers From Sweden to From Norway to From Denmark to From Finland to Within the US Svenska Handelsbanken AB (publ) Stockholm Copenhagen Blasieholmstorg 11 Havneholmen 29 SE Stockholm DK-1561 Copenhagen V Tel Tel Fax Fax Helsinki Aleksanterinkatu 11 FI Helsinki Tel Fax Oslo Tjuvholmen Allé 11, Postboks 1249 Vika NO-0110 Oslo Tel Fax London 3 Thomas More Square London GB-E1W 1WY Tel Fax New York Handelsbanken Markets Securities, Inc. 875 Third Avenue, 4 th Floor New York, NY Tel Fax FINRA, SIPC

Morgenrapport. Macro Research. Internasjonalt. fredag, 4. april 2014

Morgenrapport. Macro Research. Internasjonalt. fredag, 4. april 2014 fredag, 4. april 2014 Macro Research Morgenrapport Ingen endring fra ESB konsensus om kvantitative lettelser dersom inflasjonen blir svakere enn ventet Endelig PMI for eurosonen antyder vekst på linje

Detaljer

Som ventet avtok den økonomiske aktiviteten i Japan kraftig i 2.kv, som følge av momsøkningen i april

Som ventet avtok den økonomiske aktiviteten i Japan kraftig i 2.kv, som følge av momsøkningen i april onsdag, 13. august 2014 Morgenrapport Macro Research Som ventet avtok den økonomiske aktiviteten i Japan kraftig i 2.kv, som følge av momsøkningen i april Kinesiske industri- og detaljomsetningstall skuffet

Detaljer

Jobbveksten i USA overrasket positivt i feb, ikke tegn til fundamental svekkelse av arbeidsmarkedet

Jobbveksten i USA overrasket positivt i feb, ikke tegn til fundamental svekkelse av arbeidsmarkedet mandag, 10. mars 2014 Morgenrapport Macro Research Jobbveksten i USA overrasket positivt i feb, ikke tegn til fundamental svekkelse av arbeidsmarkedet Markert fall i eksporten fra Kina, men kapitalstrømmer

Detaljer

Høyere konsumprisvekst i Kina i februar, men dette må sees i sammenheng med kinesisk nyttår

Høyere konsumprisvekst i Kina i februar, men dette må sees i sammenheng med kinesisk nyttår tirsdag, 10. mars 2015 Morgenrapport Macro Research Høyere konsumprisvekst i Kina i februar, men dette må sees i sammenheng med kinesisk nyttår Tysk eksport og import svakere enn ventet per januar Småbedriftsoptimismen

Detaljer

Kjerneinflasjonen i Sverige marginalt over Riksbankens estimat; for lite avvik til å påvirke renteutsiktene

Kjerneinflasjonen i Sverige marginalt over Riksbankens estimat; for lite avvik til å påvirke renteutsiktene onsdag, 12. november 2014 Morgenrapport Macro Research Kjerneinflasjonen i Sverige marginalt over Riksbankens estimat; for lite avvik til å påvirke renteutsiktene Den svenske Finansinspektionen med nye

Detaljer

Bred basert avmatning i Kina, tjenestesektoren har opplevd den svakeste veksten på 6 måneder

Bred basert avmatning i Kina, tjenestesektoren har opplevd den svakeste veksten på 6 måneder onsdag, 4. februar 2015 Morgenrapport Macro Research Bred basert avmatning i Kina, tjenestesektoren har opplevd den svakeste veksten på 6 måneder I dag får vi endelige PMI-tall for eurosonen; ventet å

Detaljer

..og privat konsum steg litt mindre enn ventet; indikerer noe svakere vekst i fjerde kvartal

..og privat konsum steg litt mindre enn ventet; indikerer noe svakere vekst i fjerde kvartal torsdag, 27. november 2014 Morgenrapport Macro Research I USA falt industriordre utenom transport overraskende i oktober....og privat konsum steg litt mindre enn ventet; indikerer noe svakere vekst i fjerde

Detaljer

Kinesiske data svakere enn ventet i juli antakelig ytterligere stimulansetiltak i vente

Kinesiske data svakere enn ventet i juli antakelig ytterligere stimulansetiltak i vente torsdag, 13. august 2015 Macro Research Morgenrapport Kinesiske data svakere enn ventet i juli antakelig ytterligere stimulansetiltak i vente Den markerte svekkelsen av den kinesiske valutaen skaper nervøsitet

Detaljer

Norges Banks utlånsundersøkelse for 1. kvartal viser til videre marginnedgang overfor husholdninger

Norges Banks utlånsundersøkelse for 1. kvartal viser til videre marginnedgang overfor husholdninger fredag, 24. april 2015 Morgenrapport Macro Research PMI i eurosonen trukket ned av usikkerhetene rundt Hellas i april Nye dagpengesøknader i USA noe høyere enn ventet i forrige uke En viss bedring ventes

Detaljer

Skuffende utvikling i amerikansk industriproduksjon, sammenheng med sterk dollar og lav oljepris

Skuffende utvikling i amerikansk industriproduksjon, sammenheng med sterk dollar og lav oljepris tirsdag, 17. mars 2015 Macro Research Morgenrapport Som ventet ingen endring i den pengepolitiske innretningen i Japan Skuffende utvikling i amerikansk industriproduksjon, sammenheng med sterk dollar og

Detaljer

Industrisentiment i New York regionen falt tilbake igjen i juni, mens det var ventet en oppgang

Industrisentiment i New York regionen falt tilbake igjen i juni, mens det var ventet en oppgang tirsdag, 16. juni 2015 Macro Research Morgenrapport Svakere industriproduksjon enn ventet i USA i mai Industrisentiment i New York regionen falt tilbake igjen i juni, mens det var ventet en oppgang Tysk

Detaljer

av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga

av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga torsdag, 25. juni 2015 Morgenrapport Macro Research Ingen fremdrift i forhandlingene mellom Hellas og kreditorene av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga

Detaljer

Morgenrapport, tirsdag, 30. oktober 2012

Morgenrapport, tirsdag, 30. oktober 2012 Morgenrapport, tirsdag, 30. oktober 2012 Den japanske sentralbanken med nye pengepolitiske tiltak New York stengt for andre dag på rad, pga storm Overraskende sterk vekst i svensk detaljvarehandel i september

Detaljer

Kinesiske myndigheter kutter rentene og senker bankenes reservekrav i forsøk på å beholde kontroll

Kinesiske myndigheter kutter rentene og senker bankenes reservekrav i forsøk på å beholde kontroll onsdag, 26. august 2015 Morgenrapport Macro Research Kinesiske myndigheter kutter rentene og senker bankenes reservekrav i forsøk på å beholde kontroll Amerikansk konsumenttillit bedre enn ventet i august

Detaljer

Morgenrapport, mandag, 13. august 2012

Morgenrapport, mandag, 13. august 2012 Morgenrapport, mandag, 13. august 2012 Finansmarkedene setter nok en gang sin lit til sentralbankene Uventet lav BNP-vekst i Japan i andre kvartal Morgendagens tall er ventet å vise fall i BNP i eurosonen

Detaljer

Morgenrapport, fredag, 10. februar 2012

Morgenrapport, fredag, 10. februar 2012 Morgenrapport, fredag, 10. februar 2012 Eurosonen krever større utgiftskutt og nye forsikringer fra Hellas før redningspakke kan godkjennes Ingen renteendring eller nye tiltak fra ESB, litt mer optimistisk

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012

Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012 Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012 Den greske sentralbanken kutter sin prognose for gresk vekst Amerikansk konsumenttilliten litt tilbake i april, som ventet I USA ventes det at ordre av varige goder

Detaljer

Morgenrapport, torsdag, 2. februar 2012

Morgenrapport, torsdag, 2. februar 2012 Morgenrapport, torsdag, 2. februar 2012 ADP-tall viser god trend i amerikansk sysselsetting Industrisentimentet i USA tyder på fortsatt god vekst i industrien ESBs utlånsundersøkelse for 4.kv viser til

Detaljer

Handelsunderskuddet i Japan har krympet mer enn ventet, drevet av vekst i eksport og fall i import

Handelsunderskuddet i Japan har krympet mer enn ventet, drevet av vekst i eksport og fall i import onsdag, 18. mars 2015 Macro Research Morgenrapport Handelsunderskuddet i Japan har krympet mer enn ventet, drevet av vekst i eksport og fall i import Nytt kraftig fall i kinesiske boligpriser i februar,

Detaljer

Morgenrapport, tirsdag, 31. januar 2012

Morgenrapport, tirsdag, 31. januar 2012 Morgenrapport, tirsdag, 31. januar 2012 Europeiske politikere enige om budsjettraktat og fremskynding av ESM Europeisk økonomisk sentiment svakt opp i januar fra nedreviderte desembertall Spansk økonomi

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Irsk folkeavstemming kan forsinke iverksettelsen av den nye budsjettraktaten Tysk høyesterett setter stopper for ekspresshåndtering av EFSF-saker Tyskere stadig

Detaljer

Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012

Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012 Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012 Oppgang i spanske og italienske statsrenter Spanske myndigheter har sendt formell søknad om hjelp til bankene og Kypros kunngjorde at også de vil be om kriselån Den

Detaljer

Morgenrapport. Macro Research. Internasjonalt

Morgenrapport. Macro Research. Internasjonalt mandag, 23. september 2013 Morgenrapport Macro Research Overraskelsen fra Fed illustrerer kompleksiteten av Forward guidance Høy risiko for amerikansk budsjettbombe Angela Merkel vinner stort, men blir

Detaljer

Morgenrapport, torsdag, 22. desember 2011

Morgenrapport, torsdag, 22. desember 2011 Morgenrapport, torsdag, 22. desember 2011 Stor etterspørsel etter ESBs 3-årslån Italiensk BNP-vekst i 3.kvartal tyder på at landet igjen snart befinner seg i resesjon Amerikansk forbrukersentiment ventes

Detaljer

Morgenrapport, torsdag, 14. oktober 2010

Morgenrapport, torsdag, 14. oktober 2010 Morgenrapport, torsdag, 14. oktober 2010 Norges Banks regionale nettverk indikerer relativt sterkt tredje kvartal Nytt dollarfall Internasjonalt Det meldtes i går om at Fed skal ha kjørt en simulering

Detaljer

Morgenrapport, tirsdag, 11. januar 2011

Morgenrapport, tirsdag, 11. januar 2011 Morgenrapport, tirsdag, 11. januar 2011 Presset på Portugal øker Norsk inflasjon som ventet i desember Vi endrer vår prognose for kronekursen de neste seks månedene Internasjonalt Presset på Portugal om

Detaljer

Morgenrapport, torsdag, 13. oktober 2011

Morgenrapport, torsdag, 13. oktober 2011 Morgenrapport, torsdag, 13. oktober 2011 Slovakia føler seg presset til å stemme for utvidelsen av EFSF Splid rundt metoden for oppkapitaliseringen av europeiske banker Industriproduksjonen i Europa vokser

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 30. juni 2010

Morgenrapport, onsdag, 30. juni 2010 Morgenrapport, onsdag, 30. juni 2010 Markedsnervøsiteten stiger videre, av flere grunner Internasjonalt Til tross gode sentimenttall fra eurosonen (for service, industri, konsument og økonomi generelt)

Detaljer

Morgenrapport, Tirsdag, 5. januar 2010

Morgenrapport, Tirsdag, 5. januar 2010 Morgenrapport, Tirsdag, 5. januar 2010 Norske boligpriser stiger videre har det bygget seg opp en ny boble? Amerikansk og europeisk innkjøpssjefsindeks stiger videre Internasjonalt Den amerikanske innkjøpssjefsindeksen

Detaljer

Morgenrapport, Tirsdag, 18. august 2009

Morgenrapport, Tirsdag, 18. august 2009 Morgenrapport, Tirsdag, 18. august 2009 Norsk tradisjonell eksport tar seg opp Empire State-indeksen stiger godt over null Internasjonalt Industriindeksen fra New York Fed, den såkalte Empire State-indeksen,

Detaljer