20/10 Godkjenning innkalling, saksliste og referat fra møtet (vedlagt).

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "20/10 Godkjenning innkalling, saksliste og referat fra møtet 04.03.2010 (vedlagt)."

Transkript

1 Møte i Miljøforum, torsdag 6. april 2010, kl 13:00-15:00 Miljøforum møter første torsdag i hver måned. Sted: Møterom 5E09 i Rådhuset. Innkalling gjelder: Leder miljø-, energi- og transportkomiteen Leder planutvalget Vann og avløp Miljørettet helsevern Eiendom Plan og næring Byutvikling HMS-leder Bydrift Kultur og idrett Hovedverneombud Remiks KF ( Renovasjonen ) Brann og redning (invitert) Følgende får kopi til orientering: Per Limstrand, kommunalsjef Irene Valstad Simonsen, kommunalsjef Beate Németh, enhetsleder eiendom Jan Einar Reiersen, plan- og næringssjef Møtene er åpne for kommunalt ansatte. Vara kàn, men behøver ikke å møte når fast medlem er tilstede. Saksliste for møtet : Sigurd Langseth, vara Brage Sollund Eduardo da Silva, vara Ann-Sissel Enoksen Mona Pettersen, vara Geir Berntsen Mona Yri, vara Karina Dølerud Håkon Gjertsen, vara Svein Karoliussen Wim Weber (leder), vara Lars Petter Granmo Gabi Kern, vara Per Hareide Paul Martin Hansen, vara åpen Erik Horntvedt, vara Tore Sæternes Gro Agnethe Stokke, vara Erling Kjeldsen Stein Sivertsen, vara Håvard Sandberg Are Mellem, vara Frank Remman Ståle Madsen 20/10 Godkjenning innkalling, saksliste og referat fra møtet (vedlagt). 21/10 Saker i Miljø-, energi- og transportkomiteen, formannskap og kommunestyret: - Orientering ønskes om veistandarden på de kommunale veiene. - Orientering om hva vinteren har kostet. - Oppfølgning av sak om Tromsø som Fair Trade-by. - Flere saker? 22/10 Gjødsling - en fare for drikkevannet? og beslektede problemstillinger, ved landbruksfaglig ansvarlig Lars Petter Granmo. 23/10 Områdemidler tildeling. Betenkning om innstilling. Vedlegg. 24/10 Eventuelt evt. Orienteringsrunde om hverandres arbeid. Melding om frafall sendes til eller som svar på møteinnkalling. Vennlig hilsen, Wim Weber miljørådgiver

2 ORIENTERINGSSAK TIL MILJØ- OG TRANSPORTKOMITEEN MØTE 18. MARS 2010 ORIENTERINGSSAK TIL ARBEIDSMILJØUTVALGET MØTE 14. APRIL 2010 Møtereferat Møtedag: 1. torsdag i måneden Utvalg: MILJØFORUM Dato: Referent: Wim Weber Kursrom Biblioteket, plan 0, 13:00-15:15 Deltakere: Paul Martin Hansen, HMS; Per Hareide, Byutvikling (13:30-14:00); Svein Karoliussen, eiendom; Mona Pettersen, Vann og avløp; Mona Yri, Miljørettet helsevern; Are Mellem, Remiks Miljøpark AS; Gro Agnete Stokke, Kultur og idrett; Sigurd Langseth, Miljø-, energi- og transportkomiteen; Wim Weber, Plan og næring (leder referent) Forfall: HVO, Byutviklingskomiteen, Bydrift Også tilstede: Tilstedeværende folkevalgte: Miljø-, energi- og transportkomiteen Fast møtedag er første torsdag i måneden, tidspunktet kl 13 til 15. Kommentarer: Sak Beskrivelse / vedtak Ansv.- Frist Sak 13/10 Godkjent. Referatet legges ut på Internet. Godkjenning innkalling, saksliste og referat fra møtet Sak 14/10 Årsrapport Framtidens Byer Rapporten legges frem som sak til Miljø-, energi- og transportkomiteen den 18. mars. Prosjektet har vært i gang i ett år. Det er fire tema. 1 ) Areal og transport: Konsentrerer seg om veiprising (prinsippvedtak i kommunestyret), men er ikke med i nasjonalt prosjekt. 2 ) Energi og bygning: God uttelling på midler fra Enova. I tillegg midler fra regjeringens krisepakke. Heller ikke her med i nasjonalt prosjekt. 3 ) Avfallsbehandling og forbruksmønster: Remiks kunne vært premissgiver og godt forbilde her mange kommuner prøver å få til det som Tromsø har hatt i lengre tid. Men liten interesse nasjonalt. 4 ) Klimatilpassing: Tromsø er med i KlimaGIS-prosjektet ledet av Stavanger kommune. Oppstartmøte 11. mars. I tillegg er forprosjektet Framtidsbilder for framtidsbyene startet som overordnet prosjekt med Tromsø i førersete og kommunene Trondheim, Bergen, Stavanger og Kristiansand er med. Opp- Sak 15/10 Innspill til bruk av midler fra Framtidens Byer i startmøte var 2. mars. På toppen av den årlige overføring av kr til bruk i perioden er det bevilget kr til forprosjektet Framtidsbilder for framtidsbyer, samt kr ti deltakelse i nasjonale miljøkampanjer: Earth Hour 27.03, Miljøuka samt Europeisk Mobilitetsuke i september.

3 Sak 16/10 Ressursteamet Sak 17/10 Saker i Miljø-, energi- og transportkomiteen 11. februar. Sak 18/10 Saker i Miljø-, energi- og transportkomiteen 18. mars. Miljøforum prioriterer bruk av sistnevnte beløp på følgende måte: 1) Earth Hour inntil kr , 2) Europeisk Mobilitetsuke (EMU) inntil kr Betingelse for sistnevnte deltakelse er at Troms fylkeskommune betaler gratis buss en av dagene i EMU. Blir det ikke tilsagn om dette, deltar Tromsø kommune i Miljøuka Sak om denne prioritering sendes til Miljø-, energi- og transportkomiteens møte I tillegg ønsker Miljøforum at kr gis til Grønn Hverdag til drift av deres prosjekt Byttekupp som støttes med samme beløp i Områdemidler miljø. Ressursteamets arbeid ble presentert av HMS-rådgiver Paul Martin Hansen. Et partssammensatt utvalg har gitt anbefaling om etablering av ressursteamet som består av fire faste stillinger pluss et engasjement av jordmor. Foruten HMS-rådgiver er det Rita Sæter, Anne-Grethe Hansen (IA-prosjektet) og Beate Mortensen (AMU). Arbeidet består av veiledning for å holde gravide lengst mulig i arbeid, helsefremmende tiltak, HMS-opplæring og konflikthåndtering. Det er samarbeid med UNN og NAV i prosjektet ibedrift som bl.a. lærer opp mestringskontakter. Noen pilotenheter arbeider med Kvalitetslos, noe som ligner på ISO Endring i Arbeidsmiljøloven gjør at personale i skole, barnehage og helsesektor skal være tilknyttet bedriftshelsetjeneste (BHT). Rådmannen ønsker dette for alle ansatte. Foreløpig ansettes yrkeshygieniker, senere helsesekretær og lege. Barnehagene står i fokus for ressursteamet, og de gir gode tilbakemeldinger i forbindelse med miljøfyrtårnarbeidet. Det bør tas hensyn til at visse grupper av ansatte har spesielle krav til oppfølging av BHT, for eksempel personale i vann og avløp. Overgang fra Stakkevollan Bedriftshelsetjeneste til kommunens egne tjeneste må ikke forringe tilbudet. 1. Vannkraftprosjekt i Simavik i regi av Vann og avløp. Ble mottatt positivt. 2. Tildeling områdemidler 2010: Det ble gitt tilsagn om totalt kr , noen små endringer i forhold til innstillingen. 1. Miljøfyrtårn, status Balansen mellom kostnader og mulig økonomisk gevinst ved redusert sykefravær, energibruk og avfallsbehandling. 2. Status Luftforurensing. Ikke så ille som pressen vil ha det. Etablering av hensynssone for luftkvalitet ønskes inn i kommuneplanen på litt sikt. Da er det nødvendig å dokumentere støvbelastning mobil målestasjon ønskes (Tromsøpakke II?) 3. Herreløst avfall. Noen midler innenfor rammen av Plan og næring, men her er det nødvendig med tilførsel av midler allerede ved budsjettrevisjonen. 4. Deltakelse i nasjonale miljøkampanjer: se sak 15/10 for prioritering. 5. Tindtunellen folkeinitiativ. Saken har ikke vært i Miljø-

4 Sak 19/10 Eventuelt forum! 6. Belønningsordning kollektivtrafikk. Søknad har ikke vært i Miljøforum og blir muligens sendt før Miljø-, energi- og transportkomiteen har behandlet den. 7. Septiktanker og anbud Saken er avgjort av Vann og avløp med ekstern aktør siden Bydrift ikke kan levere tjenesten på tilfredsstillende måte. Miljø-, energi- og transportkomiteen ønsker likevel saken opp til behandling. 8. Plan om Kultur og friluftsliv. Har ikke vært forelagt Miljøforum! Neste møte: torsdag 1. april, møterom 5E09 på Rådhuset. Møtene i Miljøforum avholdes nå 14 dager før komitémøtene slik at sakene kan drøftes før de skal leveres til rådmannen.

5 SAK 23/10 Områdemidler tildelingsrunde Søknadsfristen var 1. mai. Antallet innkomne søknader registrert 1. mai eller tidligere og mottatt av miljørådgiver senest 3. mai var 13, inkl én søknad formidlet via Eiendom-park. Totalt er det søkt om kr 1,12 mill., tilgjengelig er kr Formelt sett kan ikke søknader registrert etter at denne saksliste er sendt ut, komme i betraktning. Tidspress gjør at søknadsfristen må tas enda strengere enn tidligere. Søknadene bør ferdigbehandles i Miljø-, energi- og transportkomiteens møte den 20. mai siden midlene skàl brukes innen 1. desember d.å. Det er derfor kort tid å lage innstillingen. Plan og næring v/miljørådgiver har innstillingsplikt, men utfordrer Miljøforum til å ta stilling til tildelingskriterier. Siden det blir for mye papir (les: forulempede elektroner) til å sende hele søknadstekstene til Miljøforum er det vedlagt et meget kort sammendrag med de viktigste nøkkeltall og -tekstene. Miljøforum utfordres å danne seg et inntrykk på grunnlag av dette sammendraget. Deretter vil det bli presentert fem alternativer for anvendelse av kriterier, sammen med konklusjonen hva de ville bety for tildelingsomfanget. Når Miljøforum klarer å trekke en konklusjon fra denne fremstilling, blir det lettere å lage en innstilling med aktiv bruk av hver enkelt konkret søknad. Som vanlig vil plan- og næringssjefen fremlegge sin innstilling for rådmannen på selvstendig grunnlag, men den valgte fremgangsmøte ved denne tildeling vil gjøre at det i (enda) større grad kan tas hensyn til Miljøforums anbefalinger.

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Eventuelle forfall meldes til Inger Anne Kilde Storli, telefon 69 30 60 59, mob 400 40 120 e-post inak@fredrikstad.kommune.no.

Eventuelle forfall meldes til Inger Anne Kilde Storli, telefon 69 30 60 59, mob 400 40 120 e-post inak@fredrikstad.kommune.no. Møteinnkalling Kultur- og næringsutvalget Møtested: Fredrikstad rådhus, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 24.09.2008 kl. 16:00 Eventuelle forfall meldes til Inger Anne Kilde Storli, telefon 69 30 60

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 33416202 / 41633191(mette.wiik@sandefjord.kommune.no) Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 33416202 / 41633191(mette.wiik@sandefjord.kommune.no) Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. STOKKE KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE SANDEFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FELLESNEMNDA Møtested: Andebu kommune, Signo Sukke gård Møtedato: 16.06.2015 Tid: 09:00 12:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 33416202

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 25.8.2009 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 25.8.2009 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 25.8.2009 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Tillegg - Møteinnkalling

Tillegg - Møteinnkalling STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Tillegg - Møteinnkalling Møtested: Møterom Kantina Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 15:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6. Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 47/2013 Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.2013 Status sykefraværsarbeid - orientering Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i

Detaljer

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 24.05.2013 Tidspunkt: Kl. 8.30 Møtenr: 4-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 20/13 Godkjenning av protokoll fra møte

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 64/11 Tid: 13. april 2011 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen M Ø T E I N N K A L L I N G NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 14.03.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 14.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 14.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

1. Kommunestyret vedtar Handlingsplan for klimagasser og energi som kommunens Klima- og energiplan for perioden 2008-2018.

1. Kommunestyret vedtar Handlingsplan for klimagasser og energi som kommunens Klima- og energiplan for perioden 2008-2018. KLIMAPLAN 2008-2018 ble lagt fram for behandling i Miljø-, energi- og transportkomiteen, formannskap og kommunestyret med følgende innstilling fra rådmannen: Innstilling til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 12.desember 2012 kl 09.00 ( MERK ENDRET TIDSPUNKT) Møtested:

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 24.4.2012 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 24.4.2012 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen 24.4.2012 kl. 12.00 Org./- og pers.avd. Møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg. Møtet er åpent for publikum

Detaljer

Korrigert Møteinnkalling

Korrigert Møteinnkalling 1 STOKKE KOMMUNE KOMMUNESTYRET Korrigert Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 19. november 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. desember 2005 Tid: kl 12.00 Sted: Frei rådhus - kommunestyresalen Sakliste Merknader

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 12:30 17:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Cecilie

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, møterom 1-2, 2.etg. 02.06.2010 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, møterom 1-2, 2.etg. 02.06.2010 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, møterom 1-2, 2.etg. 02.06.2010 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel RINGERIKE KOMMUNE Utvalg: KS TVERRPOLITISK UTVALG Møtested: Leseværelset Møtedato: 06.05.2013 Tid: kl. 15.00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa.

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Tilstede var: Kirsten Borge Halvor Rismyhr Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal Nærdal

Detaljer

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15)

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15) LINDESNESRÅDET REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 19.9.2014) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Audnedal rådhus, Kommunestyresalen Dato: Fredag 20.6.2014 Tidsrom: 9.00 12:15. Innkalles: Ordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/15 15/2089 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT REGIONRÅDSMØTE 28.05.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/15 15/2089 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT REGIONRÅDSMØTE 28.05. MØTEINNKALLING REGIONSRÅDET FOR MIDT-BUSKERUD innkalles til møte 12.06.2015 kl. 12:00-00:00 Sted: Krødsherad SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/15 15/2089 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer