Amerikana (II) Tierra despoblada

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Amerikana (II) Tierra despoblada"

Transkript

1 Amerikana (II) Tierra despoblada Date : 15/02/2010 Om Cormac McCarthys Blood Meridian. Tidligere publisert i Vagant 2/2002. Dear friend now in the dusty clockless hours of the town when the streets lie black and steaming in the wake of the watertrucks and now when the drunk and the homeless have washed up in the lee of walls in alleys or abandoned lots and cats go forth highshouldered and lean in the grim perimeters about, now in these sootblacked brick or cobbled corridors where lightwire shadows make a gothic harp of cellar doors no soul shall walk save you. Cormac McCarthy, Suttree 1 1 Vi leker indianerkrig så lenge at noen til slutt skader seg og må hjem. De blør kanskje fra en fot eller fra et dypt kutt i pannen. Jeg har kniv og pil og bue. Alle som tas til fange bindes løst sammen for å kunne rømme, la seg ta til fange igjen. Denne delen av sommeren er endeløs. Og jeg husker hvordan jeg på denne tiden var opptatt av ord jeg fant i bøker og på kart over verden, ord som liksom kunne løftes opp fra papiret og inn i kroppen som lyd, og som lot meg falle etter, hver gang jeg sa dem for meg selv. Det var gjerne navn på steder, elver, indianerstammer, ville dyr som åpnet meg på hver sin måte. Jeg vet nå at den følelsen av eventyrlighet som møtte og fremdeles møter meg i navn som Iowa, Navajo, Comanche, Cheyenne, Apache, Pawnee, sannsynligvis også skyldes mye annet enn at jeg i årevis var intenst opptatt av den nordamerikanske villmarken og dens indianere. Men det jeg her har skrevet om Cormac McCarthys forfatterskap, de nedslag og lesninger jeg har gjort underveis, er sannsynligvis alle et resultat av at denne villmarken på sett og vis har angått meg i årevis som sted, som idé og som litteratur. Det er nemlig alt sammen så tett bundet opp til en følelse av eventyrlighet at jeg ennå ikke har kunnet klargjøre helt for meg selv hva det skal tjene til å streke opp dette landskapet nå, og fremdeles dvele ved det som om jeg vil noe med det. 2 Et godt stykke ut i Cormac McCarthys Blood Meridian, i en scene som på frontbladet til kapittel XIV er oppsummert som «Blood and mercury», støter John Joel Glantons skalpjegere på et følge av vel hundre og femti muldyr lastet med kvikksølv til bruk i gruvene lenger øst. Magre, slitne muldyr i kilometerlang rekke gjennom den nordmeksikanske villmarken, på vei opp 1 / 12

2 det samme stupbratte ørkenfjellet som Glantons apachejegere nå skal ned: «Bad luck. Twentysix days from the sea and less than two hours out from the mines. The mules wheezed and scrabbled in the talus and the drivers in their ragged and colorful costumes harried them on.» 2 Glantons bande, som i ukevis, på oppdrag fra den meksikanske delstaten Chihuahua, har jaktet Apache-høvdingen Gómez, er på dette tidspunktet altfor langt inne i blodtåken til at det kan finnes noe annet utfall enn dette: Steinveien opp fjellet er for smal til at en rytter kan passere et fullastet muldyr, men Glanton begynner likevel å ri nedover, innerst på hyllen. Den første muldyrdriveren trekker våpen, men blir skutt på stedet av David Brown i Glantons følge. «The man sat down heavily and Brown shot him again and he pitched off down the rocks into the abyss below.» Og så rir hele banden videre: The riders pushed between them and the rock and methodically rode them from the escarpment, the animals dropping silently as martyrs, turning sedately in the empty air and exploding on the rocks below in startling bursts of blood and silver as the flasks broke open and the mercury loomed wobbling in the air in great sheets and lobes and small trembling satellites and all its forms grouping below and racing in the stone arroyos like the imbreachment of some ultimate alchemic work decocted from out of the secret dark of the earth s heart, the fleeing stag of the ancients fugitive on the mountainside and bright and quick in the dry path of the storm channels and shaping out the sockets in the rock and hurrying from ledge to ledge down the slope shimmering and deft as eels. (s. 195) I en nærmest visjonær prosautglidning hvor muldyrene hardt og metodisk skubbes av veien, som martyrer i en annen tid fra samme type fjell gjengir teksten kvikksølvets bevegelser mot et bakteppe av alkymi og mystikk. Slik iscenesettes en av mange konfrontasjoner mellom et vagt sivilisasjonsbevarende ønske, drømmen om kultur her representert ved muldyrdriverne på vei til gruvene og dets motsats: apachejegernes rovdyraktige, sivilisasjonsfiendtlige selvhevdelse. Det bemerkelsesverdige er her at McCarthy, ved å benytte seg av et språk som overskrider utgangspunktet, får utvidet konfrontasjonens betydning, og dermed også kan gjøre den til noe mer grunnleggende enn møtet i ørkenen isolert sett skulle tilsi. Det finnes utallige eksempler fra nordamerikansk litteratur og historie på hvordan møtet mellom nedarvet fiendtlighet og nye traumer en tilfeldig trefning, et planlagt raid, en brutt avtale alltid leder inn i langvarig strid. Men selv de blodige konfliktene som lenge hersket mellom ulike indianerstammer Apache mot Comanche, Dakota mot Pawnee manglet som oftest det preget av vilkårlighet, nådeløshet, og hva skal jeg ellers kalle det? ren og uforfalsket blodtørstighet som preger disse skalpjegernes herjinger. Cormac McCarthys Blood Meridian tar for seg historisk dokumenterte hendelser i den sørvestlige delen av Nord-Amerika i årene : Det spanske Amerikas stadige ekspansjon nordvestover, samt den systematiske nedslaktningen av præriens enorme Bison-flokker, har etter hvert redusert både apachene og comanchene fra å være mektige krigerstammer aggressive, nådeløse, fryktet av alle 3 til nå for det meste å fremstå som ville, fragmenterte bander med krigere som legger øde alt de kommer over. Helt nord i Mexico, eksempelvis i Chihuahua og Sonora, forsøkte delstatsregjeringene å bekjempe indianertrusselen ved å leie inn hele kompanier med skalpjegere (deriblant John Joel Glantons), utstyre dem med våpen, og så heller være forberedt 2 / 12

3 på å måtte se en annen vei hvis det i de omkringliggende områder, f.eks. i landsbyer hvor det faktisk bare bodde meksikanere, plutselig også skulle flyte blod. 4 Alt dette er for så vidt karakteristisk for det spanske imperiets utbredelse på det amerikanske kontinent: Spanjolene dro nord- og vestover som erobrere og sivilisasjonsformere mer enn som kolonister. Dette innebar blant annet at indianerne måtte reduseres fra utemmet urbefolkning til etter føydalt mønster å bli jordbundne undersåtter av den spanske kronen. Men i McCarthys roman er det å slå rot og forsøke bli bofast i et så ugjestmildt og forrevet landskap som det vi finner nord i Mexico også ensbetydende med å blottstille sin egen sivilisasjon i all dens sårbarhet. De nordmeksikanske landsbyene kan alle ses som et resultat av at det spanske imperiet, gjennom sine kristne munker, i årevis naivt oppfordret indianerne til å bli jordbrukere fremfor jegere. 5 Men etter hvert som mange stammer fulgte rådet fra Europa, fikk de ennå ville indianerkulturene stadig større spillerom. I det såkalte tierra despoblada, de ubebodde områdene lengst i nord, hvor det offisielle Mexico aldri nådde inn med sine soldater, fantes det i 1849 fremdeles krigerfolk som Apache og Comanche. Glantons bande er skalpjegere. Ett stykk skalp gir en avtalt sum med penger. Men ifølge indianernes egen overbevisning er det å skalpere et menneske også ensbetydende med å hindre dette menneskets sjel fra å nå det hinsidige. Å skalpere er å utslette offerets sjel. 6 Og det er kanskje fremfor alt dette som får Glantons skalpjegere til å likne mørke dommere, kanskje dette som gir en fornemmelse av at når de rir gjennom de meksikanske høyslettenes enorme ørkenlandskap, så er det ikke kun som apachedrepere, men også som håndhevere av en bibelsk forbannelse av den typen som sår evig strid mellom mennesker, en krig som ingen helt vet hvor kommer fra eller hvordan skal kunne slutte: They rode on. They rode like men invested with a purpose whose origins were antecedent to them, like blood legatees of an order both imperative and remote. For although each man among them was discrete unto himself, conjoined they made a thing that had not been before and in that communal soul were wastes hardly reckonable more than those whited regions on old maps where monsters do live and where there is nothing other of the known world save conjectural winds. (s. 152) Hic sunt leones, som det står i hvite flekker på gamle kart. Here be monsters. Men hvilket speil er dette? Hvilken annen dyreart kan hisse hverandre til grusomheter på samme måte? Store deler av McCarthys Blood Meridian er følgelig viet undersøkelsen av hva som skjer når noen i flokk oppsøker disse hvite flekkene mellom oss på kartet: The next town they entered was two days deeper into the sierras. They never knew what it was called. A collection of mud huts pitched on the naked plateau. As they rode in the people ran before them like harried game. Their cries to one another or perhaps the visible frailty of them seemed to incite something in Glanton. Brown watched him. He nudged forth his horse and drew his pistol and this somnolent pueblo was forthwith dragooned into a weltering shambles. Many of the people had been running toward the church where they knelt clutching the altar and from this refuge they were dragged howling one by one and one by one they were slain and scalped on the chancel floor. (s. 3 / 12

4 181) 3 «Sjeldent forsøkes et menneske i en avgjørelse på liv og død,» skriver Søren Kierkegaard. 7 Det er ikke vanskelig å gi ham rett i dette. De fleste moderne menneskers liv skjer på betryggende avstand fra tilværelsens ytterkanter. I den mest eksplisitt filosofiske av Cormac McCarthys romaner, The Crossing fra 1994, sier den blinde mannen til Billy Parham at de fleste mennesker er i livet som snekkeren som ser sitt arbeid gå så seint på grunn av sitt eget sløve verktøy at han aldri har tid til å gjøre dette verktøyet skarpere. 8 Men som et slags svar på dette viser McCarthy påfallende ofte en tydelig vilje til å la sine romanpersoner oppsøke og takle ekstreme situasjoner. Ja, man kan mene at dette fokuset på det ekstreme strekker seg som et gyldent bånd gjennom hele forfatterskapet. Det er som om McCarthy allerede for lenge siden bestemte seg for at den litteraturen han ville skrive også måtte ta opp i seg alle former for grenseerfaringer, erfaringer som selv i form av skrift kan rykke leseren litt ut av sitt vante jeg og over i en sone av usikkerhet som man i et eksistensialistisk vokabular ville ha kalt fornemmelsen av egen kastethet, eller rett og slett: Angst. «Your heart s desire is to be told some mystery. The mystery is that there is no mystery,» sier Judge Holden et sted i Blood Meridian. 9 Hvilket igjen skulle bety noe sånt som at alt ved vårt eget liv våre ønsker, drømmer, sannhet ifølge Judge Holden er fullstendig prisgitt vår egen evne til å finne mening selv der hvor det tilsynelatende bare finnes ørken, villmark, tomhet. For som sine store forbilder Melville og Faulkner er McCarthy en forfatter som retter mystikerens blikk mot verden, en forfatter som har evne og vilje til å se bakenfor alle tings synlige overflate om så bare for å finne ut at det ikke finnes noe der som kan gi mening. Og han er fremfor alt en forfatter som har konsentrasjon og nyanserikdom nok i sin prosa til å kunne stå i, utholde, og hente frem hele det følelsesregisteret som finnes på veien frem til denne innsikten, i vekslingen mellom vâre, nesten kyske naturbeskrivelser og langtrukne øyeblikk av kaos, blodbad og overrumplende vold. Som her, helt tidlig i romanen, hvor et annet kompani skalpjegere enn Glantons blir angrepet på apokalyptisk manér av comancher: A legion of horribles, hundreds in number, half naked or clad in costumes attic or biblical or wardrobed out of a fevered dream with the skins of animals and silk finery and pieces of uniform still tracked with the blood of prior owners, coats of slain dragoons, frogged and braided cavalry jackets, one in a stovepipe hat and one with an umbrella and one in white stockings and a bloodstained weddingveil and some in headgear of cranefeathers or rawhide helmets that bore the horns of bull or buffalo and one in a pigeontailed coat worn backwards and otherwise naked and one in the armor of a spanish conquistador, the breastplate and pauldrons deeply dented with old blows of mace or sabre done in another country by men whose very bones were dust [ ] and one whose horse s whole head was painted crimson red and all the horsemen s faces gaudy and grotesque with daubings like a company of mounted clowns, death hilarious, all howling in a barbarous tongue and riding down upon them like a horde from a hell more horrible yet than the brimstone land of christian reckoning, screeching and yammering and clothed in smoke like those vaporous beings in regions beyond right knowing where the eye wanders and the lip jerks and drools.oh my god, said the sergeant. (ss. 52-3) 4 / 12

5 Sersjantens utrop er her både påkallelse og konstatering, bønn og bekreftelse. Gud er, i en gammeltestamentlig forstand, hærskarenes Gud. For, som det ofte nok gjentas iblood Meridian, Gud er krig. Eller krigen er gud: Now driving in a wild frieze of headlong horses with eyes walled and teeth cropped and naked riders with clusters of arrows clenched in their jaws and their shields winking in the dust and up the far side of the ruined ranks in a piping of boneflutes [ ] riding down the unhorsed Saxons and spearing and clubbing them and leaping from their mounts with knives [ ] and stripping the clothes from the dead and seizing them up by the hair and passing their blades about the skulls of the living and the dead alike and snatching aloft the bloody wigs and hacking and chopping at the naked bodies, ripping off limbs, heads, gutting the strange white torsos and holding up great handfuls of viscera, genitals, some of the savages so slathered up with gore they might have rolled in it like dogs and some who fell upon the dying and sodomized them with loud cries to their fellows. (s. 54) Det som her tar form av en langtrukken voldsbeskrivelse er et hardt og nådeløst gudsnærvær. Og hvis gud er krig eller krig gud, så er gud også motsatsen til alt liv, forakt for alderdom, for frykt og svakhet: Da er gud de ville krigerstammenes gud. Og i et så åpent og menneskefiendtlig landskap som dette, hvor hver eneste situasjon har et løfte om vold, vil det til slutt kanskje falle naturlig å tenke at det bakenfor, under denne stillheten, som et lag av kvikkleire under sanden, på et grunnleggende nivå, konstant finnes strid mellom alle former for liv. It makes no difference what men think of war, said the judge. War endures. As well ask men what they think of stone. War was always here. Before man was, war waited for him. The ultimate trade awaiting its ultimate practitioner. That is the way it was and will be. That way and not some other way. He turned to Brown, from whom he d heard some whispered slur or demurrer. Ah Davy, he said. It s your own trade we honor here. Why not rather take a small bow. Let each acknowledge each. My trade? Certainly. What is my trade? War. War is your trade. Is it not? And it ain t yours? Mine too. Very much so. What about all them notebooks and bones and stuff? All other trades are contained in that of war. Is that why war endures? No. It endures because young men love it and old men love it in them. Those that fought, those that did not. [ ] 5 / 12

6 Men are born for games. Nothing else. Every child knows that play is nobler than work. [ ] War is the ultimate game because war is at last a forcing of the unity of existence. War is god. (s. 249) McCarthys roman er også blitt lest som en gnostisk tragedie, som visjonen av en verden der skaperverkets innerste vesen er ondt, og hvor kroppen er sjelsgnistens fengsel. 10 I dette perspektivet blir hver enkelt skalpjeger å anse som guds stedfortreder, en ridder som setter fangene fri, en helt som makes war on, and is partly vanquished by darkness. He descends into the darkness of the material world, and in so doing begins the great drama of the world s development. From [god] are derived those portions of light existing and held prisoner in this lower world. And as he has raised himself again out of the material world, or has been set free so shall also the members of the primal man, the portions of light still imprisoned in matter, be set free. 11 Til tross for at Blood Meridian altså beskriver en verden tilsynelatende rammet av en altomfattende mangel på nåde, er dette imidlertid ikke et fravær av gud i moderne nihilistisk forstand. Mange av romanens hendelser har nemlig et tydelig preg av å være henvendt, som til en overmenneskelig, eller kanskje til sist bare utenomtekstlig instans som for å dømmes av denne. Og hele tiden synes McCarthy å være opptatt av å fange opp og registrere hva som skjer når et samfunn, som på sett og vis har måttet stenge villmarken ute for selv å kunne overleve, plutselig, og på det mest brutale vis, tvinges til å bli seg dette bevisst eller, som i apachejegernes tilfelle: når det må slippe et indre monster løs. Ja, for hvilken verdi får hvert enkelt individ da, for seg selv og for andre, når det brått må lytte til alt som det frem til nå har undertrykket, eller har måttet ofre, til fordel for et sett av andre muligheter? Etter hvert som Glantons apachejegere rir gjennom en villmark som i det visuelle spenner fra det groteskt heslige til det sublimt vakre, et landskap hvor katastrofen hele tiden får ligge skjult i det pastorale, lik en ukjent gud bakenfor alt tvinges leseren til å reflektere over at denne krigens nådeløshet, som hver dag gjentas overalt i naturen, også vil finnes avtegnet i alt man ser: In the evening they came out upon a mesa that overlooked all the country to the north. The sun to the west lay in a holocaust where there rose a steady column of small desert bats and to the north along the trembling perimeter of the world dust was blowing down the void like the smoke of distant armies. The crumpled butcherpaper mountains lay in sharp shadowfold under the long blue dusk and in the middle distance the glazed bed of a dry lake lay shimmering like the mare imbrium and herds of deer were moving north in the last of the twilight, harried over the plain by wolves who were themselves the color of the desert floor. (s. 105) Det er noe ved hvordan dette avsnittets naturbeskrivelse får dannet en understrømning med 6 / 12

7 preg av katastrofe, apokalypse, et bevegelig sjikt av myter som åpner opp for en fornemmelse av at alt dette egentlig handler om noe større og mer grunnleggende. Det er som med Jack Londons mange beskrivelser av alaskavinteren: Menneskets møte med villmarken har alltid metafysiske overtoner. I Blood Meridian, som så ofte ellers, undersøker McCarthy hvordan en umiddelbar og kanskje dypest sett ubegripelig nærhet til villmarken vil påvirke enhver form for menneskelig fellesskap, hvordan ekstreme vilkår til slutt vil spre mer enn de samler, drive hver enkelt stadig lenger bort fra andre, gjøre alle ensomme. 4 I alle McCarthys romaner finner vi versjoner av denne ensomme, i og for seg selvtilstrekkelige protagonisten, slik vi kjenner ham som en nøkkelfigur i amerikansk litteratur. En lengre sekvens i The Crossing problematiserer hva som skjer når et menneske mister den kanskje aller viktigste av sine sanser. To tredjedeler ut i romanen støter Billy Parham på en kvinne og en blind mann som forteller ham sin historie: I den meksikanske borgerkrigsvinteren 1913 sluttet mannen seg til opprørerne som forsøkte å ta byen Durango. De mislykkes, og sammen med mange andre blir han tatt til fange. Den føderale hæren i Durango hadde på denne tiden en tysk kommandant som het Wirzt, og samme dag går denne Wirtz blant fangene og sier at det bare er de mest latterlige fjols som er rede til å dø for en sak som både er feilslått og fortapt. Som svar på dette spytter mannen Wirtz i ansiktet. The German then did something very strange. He smiled and licked the man s spittle from about his mouth. He was a very large man with enormous hands and he reached and seized the young captive s head in both these hands and bent as if to kiss him. But it was no kiss. He seized him by the face and it may well have looked to others that he bent to kiss him on each cheek perhaps in the military manner of the French but what he did instead with a great caving of his cheeks was to suck each in turn the man s eyes from his head and spit them out again and leave them dangling by their cords wet and strange and wobbling on his cheeks. 12 Etter å ha blitt blindet på denne måten forteller mannen Billy gikk han ut i ørkenen: In the cool dark of his first night alone in the country it had rained and he stopped and listened and he could hear the rain coming across the desert. Borne on the wind the smell of wet cerosote bush. He lifted his face and stood by the roadside and his thoughts were that other than wind and rain nothing would ever come again to touch him out of that estrangement that was the world. Not in love, not in enmity. The bonds that fixed him in the world had become rigid. Where he moved the world moved also and he could never approach it and he could never escape it. He sat in the roadside weeds in the rain and wept. (s. 279) «Hele Bibelen er full av blinde patriarker,» skriver Paul Claudel i Présence et Prophétie (1942). 13 Blindhet er et mørke som medfører en annen form for tilstedeværelse, et tap som vender mangelen på én sans til større reseptivitet for noe annet og kanskje viktigere. Det å 7 / 12

8 ikke kunne se er nemlig også å ikke lenger kunne skjule seg. Det er som om man blir dobbelt ensom. He spoke of the first years of his blindness in which the world about him awaited his movements. He said that men with eyes may select but for the blind the world appears of its own will. He said that for the blind everything was abruptly at hand, that nothing ever announced its approach. Origins and destinations became but rumors. To move is to abut against the world. Sit quietly and it vanishes. (s. 291) Samtlige av McCarthys åtte romaner er befolket av hvileløst omflakkende skikkelser, som drevet av en voldsom trang til å være alene alltid synes å befinne seg i en randsone hvor det ikke er mulig å dvele ved noe, langt mindre ta noen fanger. Det spiller ingen rolle hvem eller hva de er, om de er skalpjegere, cowboyer, opprørere, eller velutdannede menn som har brutt opp fra alt og valgt å leve fullstendig adskilt fra sitt tidligere liv. Alt dette spiller mindre rolle fordi det i disse romanene hele tiden oppstår situasjoner som det er umulig for personene å bli værende i uten samtidig å gå under som seg selv. Situasjoner som man bare kan ri bort fra, videre, alene. 5 «Alle store religioner ble til mellom ørkenen og steppelandet,» sier Carlo Carretto. 14 Historisk sett er det bemerkelselsverdig at det først er når Keiser Konstatin gjør kristendommen til statsreligion og de kristne altså ikke lenger blir forfulgt for sin trosutøvelse at vi får en fremvekst av ørkenmunker. For første gang i historien er det blitt mulig å leve som borger i et samfunn av kristne. Men man blir som kjent ikke kvitt sin indre uro ved å bli betrygget i det ytre. For, som Kierkegaard skal skrive drøyt 14 århundrer senere: «At svømme paa Lavden i Selskab med Vadere er ikke det Religieuse.» 15 Det religiøse er derimot en konstant prøvelse, en stadig gjentatt beslutning, et vågestykke som hver dag kan bringe individet i den ytterste avgjørelse. Så radikalt verdensfiendtlig er denne kristendomsforståelsen at K. E. Løgstrup i sinopgør med Kierkegaard (1968) kan parafrasere ham slik: Forholde seg til Guds rike i det jordiske liv kan kun ske i en tilintetgjørelse af det jordiske liv for gudsrigets skyld. Betegnende nok er der ingen anden måde at bringe næsten bud om Guds rige på, end ved at gøre det jordiske liv til intet for ham og gøre ham så ulykkelig som det er menneskelig muligt at blive. For Kierkegaard går kristendommens tydning af lidelsen og døden ud på, at de er påmindelser om, at sammenlignet med Guds rige er alt hvad der går for seg i dette liv ligegyldigt, undtagen lidelsen og døden, fordi de er indgangen til Guds rige. 16 I årene etter første verdenskrig finner det sted en radikalisering av den kristne teologien i Europa som på mange måter tilsvarer den vi ser hos de tidlige ørkenfedrene. I sitt sentrale verk om Romerbrevet (1918/1922), skriver eksempelvis Karl Barth at «[t]here is no other relation to God save that which appears upon the road along which Job travelled». 17 For at det overhodet skal kunne finnes noe gudsforhold, er det imidlertid enda viktigere, skriver Barth, at en «klar erindring om evighet» bryter inn i menneskenes tenkning og hjerter: 8 / 12

9 If this breaking in does not occur, our thought remains merely empty, formal, critical and unproductive, incapable of mastering the rich world of appearance and of apprehending each particular thing in the context of the whole. Unbroken thought thereby divests itself of any true relation to the concrete world, and, contrariwise, the unbroken heart, that is to say, that sensitiveness to things which is guarded by no final insight, divests itself of the control of thought. Dark, blind, uncritical, capricious, mankind becomes a thing in itself. Heartless, perceiving without observing and therefore empty, is our thought: thoughtless, observing without perceiving and therefore blind, is our heart. (s. 48) Det er altså i alle tilfeller snakk om at hvert enkelt mennesket svært ofte må påminnes om at det finnes sider ved den menneskelige tilværelse som fellesskapet aldri vil la deg finne ut av, meningsforhold du rett og slett må oppsøke alene. Og i denne prosessen kan ørkenen være den enkelte til hjelp. Det som skjer omkring år 400, da alt på papiret skal være betrygget for de kristne, er derfor at stadig flere mennesker i det sørøstlige middelhavsområdet velger å leve som eneboere og ørkenmunker, i ensomhet og askese fremfor i fellesskap. I vår del av verden fører økt sosial trygghet med andre ord til at stadig flere får et tydelig ønske om ekstremitet. Slik blir ørkenen, med sin strenge og ugjestmilde villmark, til et sted som ikke bare er forlokkende, men i det hele tatt også svært bestemmende, både konkret og metaforisk, for hvordan kristen gudstilbedelse etter hvert skal se ut. I motsetning til Augustin som i sin nyplatoniske ungdom også drømmer om en gang å trekke seg tilbake, flytte ut på landet i selskap med gode venner, og vie sine dager til visdom og kontemplasjon i motsetning til denne mer velbemidlete varianten, er ørkenfedrenes bevegelse ut i Egypts villmark allerede i utgangspunktet ment å tvinge frem en aggressiv, ja militant kur for sjelen. Målet er renhet i hjertet. Og i forlengelsen av dette oppstår antakelsen om at individets nyvunne, eksistensielle åpenhet faktisk også vil kunne forvandle ørkenen fra å være et sted som tvinger sine demoner på den reisende, til å bli et sted som lar det enkelte mennesket oppsøke, kjempe mot og kanskje til sist også bekjempe sine egne demoner. Denne aksentueringen av individets hjelpeløshet frembrakt av at ødemarken nær sagt på alle områder er en konstant prøvelse fremelsker paradoksalt nok en trang til handling, og tvinger individet fra å være en passiv, sosialt betrygget religionsutøver til å bli en aktiv, kjempende og dypest sett asosial troende. 18 I følge Harold Blooms The American Religion (1993), er det nettopp karakteristisk for religiøsiteten i Amerika at den enkelte, i sin ensomhet og individualitet, ofte havner i en følelsenes, handlingenes og erfaringenes pragmatisme der mer kontemplative aspekter som tanker, begjær og erindring er tonet tilsvarende ned. I overensstemmelse med kristendommens øvrige utbredelse i verden vendes med andre ord den religiøse fordringen fra å være intellektuell til å bli moralsk. «In social reality, this translates as solitude, at least in the inmost sense. The soul stands apart, and something deeper than the soul, the Real Me or self or spark, thus is made free to be utterly alone with a God who is also quite separate and solitary, that is, a free God or God of freedom.» 19 6 Alt dette understreker kanskje ikke annet enn hvor vanskelig, nesten umulig det er å forstå et 9 / 12

10 annet menneske i dets voldsomme trang til å være alene. Og jeg husker det nå som om jeg ser det på avstand: At jeg er på vei hjem etter å ha lekt indianerkrig hele dagen. At jeg har kniv og pil og bue, og plutselig kjenner meg helt alene som om følelsen av glede er vendt til matt skuffelse nå da stammen er oppløst og alle gått hjem, som om jeg der på hjemveien hver gang på hjemveien må bli klar over at vi hver gang går fra hverandre med en selvfølgelighet som kanskje ikke engang har plass til denne følelsen av hver gang å miste en bit av min del av verden. 1 Picador: London 1989, s Cormac McCarthy, Blood Meridian or The Evening Redness in the West (1985), Picador: London 1989, s I sitt autoritative verk om Comanchenes historie, Comanches. The Destruction of a People (1974), skriver T. R. Fehrenbach at begge disse stammenes navn, bådecomanche og Apache, er spanske omskrivninger av ord som opprinnelig betyr «fiende» eller «de som alltid er imot oss». For da spanjolene først kom til den sørvestlige delen av Nord-Amerika, var det naturlig nok lettest for dem å etablere kontakt med mer fredelige indianerfolk som Ute og Pueblo, bofaste jordbruker-stammer som nær sagt alltid, og i særdeleshet siden innførselen av den iberiske mustangen omkring år 1650, var blitt terrorisert og plyndret av Comancher og Apacher. Det er kanskje uansett betegnende at begge disse stammenes navn på seg selv Nermernuh (Comanche) og T Inde (Apache) betyr «menneskefolk», eller simpelthen «mennesker». Se Fehrenbach, ss Jeg forholder meg her til John E. Sepichs «What kind of indians was them? Some historical sources in Cormac McCarthy s Blood Meridian» (i Perspectives on Cormac McCarthy, edited by Edwin T. Arnold and Dianne C. Luce, Jackson 1999), hvor det bl.a. fremkommer at det på denne tiden virkelig fantes en «Captain John Joel Glanton» som var skalpjeger. Når det gjelder spørsmålet om hvorvidt det faktisk hendte at delstatsregjeringer i Nord-Mexico hyret skalpjegere for å forhindre Comancher og Apacher fra å plyndre og massakrere hele landsbyer, slik de hadde for vane å gjøre, siterer Sepich et utdrag fra New York Daily Tribune datert 1. august 1849: «The Government of Chihuahua has made a bloody contract with an individual named Chevallie, stipulating to give him a bounty of so much per head for every Indian, dead or alive, whom he may secure. The terms of this atrocious bargain are published in the Mexican papers, which, to their credit be it said, denounce them as inhuman and revolting. The Chihuahuans themselves are disgusted with the treaty.» Sepich skriver videre at «Michael Chevaille had been a Texas Ranger and a volunteer in the Mexican War. On his way to California for the gold, and out of money, he took a scalp contract with Chihuahua on 27 May The inhuman aspects of such a job apparently did not stop him for applying for a license, nor John Glanton either, as he also contracted with Chihuahua on 27 June of the same year», ss Som et apropos til denne eurosentriske (mis-)forståelsen av vesensforskjellen mellom jeger og jordbruker: I «Distressess of a Frontier Man», det tolvte og siste brevet iletters from an American Farmer fra 1782, skriver J. Hector St. John de Crèvecoeur ( ): «My youngest children shall learn to swim and to shoot with the bow, that they may aquire such talents as will neccessarily raise them into some degree of esteem among the Indian lads of 10 / 12

11 their own age; the rest of us must hunt with the hunters. I have been for several years an expert marksman; but I dread lest the imperceptible charm of Indian education may seize my younger children and give them such a propensity to that mode of life as may preclude their returning to the manners and customs of their parents. I have but one remedy to prevent this great evil; and that is, to employ them in the labor of the fields as much as I can; I am even resolved to make their daily subsistence depend altogether on it. As long as we keep ourselves busy tilling the earth, there is no fear of any of us becoming wild; it is the chase and the food it procures that have this strange effect. Sitert etter The Norton Anthology of American Literature, Volume 1, 4th ed., New York/London 1994, p I Our Wild Indians: Thirty-Three Years Personal Experience fra 1883, skriver Richard I. Dodge at det finnes to måter hvorpå man kan hindre en indianers sjel fra å komme til paradis: «The first is by scalping the head of the dead body. Scalping is annihilation; the soul ceases to exist. [ ] The other method by which an Indian can be cut off from the Happy Hunting Grounds is by strangulation. Should death ensue by strangulation, the soul can never escape, but must always remain with, or hovering near the remains, even after complete decomposition.» Som sitert i Sepich, s I Kjerlighedens Gjerninger, i: Samlede værker, København 1962, 1994, 13, When the boy asked him if this knowledge were a special knowledge only to the blind the blind man said that it was not. He said that most men were in their lives like the carpenter whose work went so slowly for the dullness of his tools that he had not time to sharpen them. (The Crossing, s. 292) 9 Blood Meridian, s Se Leo Daugherty, «Gravers False and True: Blood Meridian as Gnostic Tragedy», icormac McCarthy, (Modern Critical Views), edited and with an introduction by Harold Bloom, Philadelphia 2002, ss Wilhelm Bousset, sitert av Daugherty, s Cormac McCarthy, The Crossing, Picador: London 1994, s Sitert av Hans Urs von Balthasar, The Glory of the Lord: A Theological Aesthetics, 1: Seeing the form, translated by Erasmo Leiva-Merikakis, Edinburgh 1982, s Sitert av Mary Craig i introduksjonen til God of the Impossible: daily readings with Carlo Carretto, London 1988, s. xxi. 15 Søren Kierkegaard, Stadier paa Livets Vei, Samlede værker, København (1962) 1994, 8, K.E. Løgstrup, Opgør med Kierkegaard, København 1968, s Karl Barth, The Epistle to the Romans, translated from the sixth edition by Edwyn C. Hoskyns, 11 / 12

12 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Vagant London/Oxford/New York 1933, s En av de viktigste inspirasjonskildene for Karl Barths Der Römerbrief var den tyske teologen Franz Overbecks radikale tanker om at all kristen teologi, fra kirkefedrene og frem til forrige århundreskifte, er ukristelig og satanistisk, fordi den trekker kristendommen inn i sivilisasjonens og kulturens sfære, og dermed også benekter det kristne budskapets fundameltalt eskatologiske karakter. Se Barth, «Preface to the Second Edition (1922)», The Epistle to the Romans, s. 3n. 19 Harold Bloom, The American Religion. The Emergence of the Post-Christian Nation, New York/London/Toronto 1993, s / 12

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

JULEKAMPANJE november 24. desember 2017

JULEKAMPANJE november 24. desember 2017 LYSforVERDEN JULEKAMPANJE 2017 24. november 24. desember 2017 TEMA Når vi følger Frelserens eksempel og lever slik han levde og slik han forkynte, vil dette lyset brenne i oss og lyse opp veien for andre.

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song Come to praise We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song We ve come to sing and give you praise We worship you

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

Visjonssamling. Thomas Rake Tirsdag 29.september 2009

Visjonssamling. Thomas Rake Tirsdag 29.september 2009 Visjonssamling Thomas Rake Tirsdag 29.september 2009 A - Gudstjenester og huskjerker - Vi har doblet mengden gudstjenester vi gjør fra våren 2008 til høsten 2009" - De siste årene er det ikke brukt særlig

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

JOHANNES` ÅPENBARING. Johannes møter Jesus (filmklipp) Jesus åpenbarer seg. Jesus åpenbarer seg 22.03.2012. Fortelling

JOHANNES` ÅPENBARING. Johannes møter Jesus (filmklipp) Jesus åpenbarer seg. Jesus åpenbarer seg 22.03.2012. Fortelling JOHANNES` ÅPENBARING Fortelling Del 2 «Jesus og de syv menighetene» Johannes møter Jesus (filmklipp) Fortelling 1 The unveiling (Sang) Hear the roaring at the rim of the world See what every eye shall

Detaljer

Vårt liv på jorda Our Life on Earth

Vårt liv på jorda Our Life on Earth Vårt liv på jorda Our Life on Earth Vandrer / Walking - akryl / acrylic - 61 x 50 cm 2015 Halvard Hatlen / BONO Vårt liv på jorden, kort eller langt, begynner ved unnfangelsen, hva det inneholder og hvordan

Detaljer

English translation:

English translation: 1 Da jeg flyttet til New York, malte jeg mange hjemløse ut fra fotografier jeg tok på gaten. Det ble til en serie jeg kalte «Faceless», for jeg malte dem uten ansikt. Etterhvert la jeg fra meg referansematerialet

Detaljer

Audun Mortensen Fire dager i Berlin

Audun Mortensen Fire dager i Berlin AV SAMME FORFATTER Alle forteller meg hvor bra jeg er i tilfelle jeg blir det (poesi, 2009) Roman (roman, 2010) Aaliyah (poesi, 2011) The Collected Jokes of Slavoj Žižek (prosa, 2012) 27 519 tegn med mellomrom

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Hvorfor skal vi lære grammatikk?

Hvorfor skal vi lære grammatikk? 120 www.gyldendal.no/steps Grammar Hvorfor skal vi lære grammatikk? Grammatikk forteller oss hvordan vi setter sammen ord. Den forteller for eksempel at man kan si Jeg liker denne hesten, men at jeg like

Detaljer

FRANK April, du var fantastisk. Og det mener jeg.

FRANK April, du var fantastisk. Og det mener jeg. REVOLUTIONARY ROAD av Justin Haythe Scene for mann og kvinne. Manuset finner du på www.imsdb.com A young couple living in a Connecticut suburb during the mid-1950s struggle to come to terms with their

Detaljer

Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter?

Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter? Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter? 17.11.2017 Mette Haaland-Øverby (medforsker, NK LMH) Kari Fredriksen (leder for lærings- og mestringssenteret

Detaljer

DØDEN Tekst: Robert Botn Illustrasjoner: Jenny Gerbil og Susan Avishai

DØDEN Tekst: Robert Botn Illustrasjoner: Jenny Gerbil og Susan Avishai ESSAY: om Terry Pratchett RIDDEREN, KATTEN OG DØDEN Tekst: Robert Botn Illustrasjoner: Jenny Gerbil og Susan Avishai I meant," said Ipslore bitterly, "what is there in this world that truly makes living

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE?

KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE? KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE? Kommunesamling tema folkehelse og barn og ungdom Trondheim, 20. november Thea Grydeland Ersvik thea.grydelandersvik@gmail.com / t.g.ersvik@nkvts.unirand.no

Detaljer

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER DOWNLOAD EBOOK : SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL EDITION) BY ANDREAS GODE

Detaljer

...oer the world... Eric Skytterhom Egan. eight text pieces. for 3 or more players

...oer the world... Eric Skytterhom Egan. eight text pieces. for 3 or more players ...oer the world... eight text pieces for 3 or more players Eric Skytterhom Egan 2011 Freeeeeeeeeeeeeeeeeeeefrong that train again weeping tone once in the dear deaead days beyond recall close my eyes

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF - Are you searching for Samlede Skrifter Books? Now, you will be happy that at this time Samlede Skrifter PDF is available

Detaljer

Livets slutt i sykehjem pasienters og pårørendes forventninger og erfaringer En syntese av kvalitative studier

Livets slutt i sykehjem pasienters og pårørendes forventninger og erfaringer En syntese av kvalitative studier Delprosjekt 1 Livets slutt i sykehjem pasienters og pårørendes forventninger og erfaringer En syntese av kvalitative studier Anette Fosse 1,2 Margrethe Aase Schaufel 3 Sabine Ruths 1,2 Kirsti Malterud

Detaljer

Nærhetsetikk. Hva er nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk ikke? Hva slags nærhet snakker vi om? -Har nærhet etisk. Problemer med nærhetsetikk

Nærhetsetikk. Hva er nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk ikke? Hva slags nærhet snakker vi om? -Har nærhet etisk. Problemer med nærhetsetikk Nærhetsetikk Hva er nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk ikke? Hva slags nærhet snakker vi om? -Har nærhet etisk relevans? Problemer med nærhetsetikk Profesjonsetikk som nærhetsetikk? Hva er nærhetsetikk?

Detaljer

Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI,

Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI, Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI, 06.06.2016 Samarbeid med Kaalmo Oppsøkende informasjonsarbeid Seminarer og diskusjonsgrupper 13.06.2016 2 Betydningen av god informasjon

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

Spørsmål til Lady Gaga v/silje Kristin Erlandsen

Spørsmål til Lady Gaga v/silje Kristin Erlandsen Spørsmål til Lady Gaga v/silje Kristin Erlandsen 1. Hvorfor tror du at Lady Gaga har blitt så populær? 2. Hva tror du Lady Gaga ønsker å oppnå med sin sjokkerende klesstil og image? Hva synes du om måten

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Oversikt over The Beatles vinyl/singler/rekvisita Tittel (side A, side B) År Land Cover Pris Merknad

Oversikt over The Beatles vinyl/singler/rekvisita Tittel (side A, side B) År Land Cover Pris Merknad Oversikt over The Beatles vinyl/singler/rekvisita Tittel (side A, side B) År Land Cover Pris Merknad Singler She loves you, I'll get you Sept '63 NO Standard 75 1.opplag All my loving, I saw her standing

Detaljer

Støtteark Tidsformer (verb) Presens (nåtid): Når vi skriver i presens så bruker vi verbet i sin grunnform, men hvis det er

Støtteark Tidsformer (verb) Presens (nåtid): Når vi skriver i presens så bruker vi verbet i sin grunnform, men hvis det er Støtteark Tidsformer (verb) Presens (nåtid): Når vi skriver i presens så bruker vi verbet i sin grunnform, men hvis det er he, she eller it som gjør noe, så føyer vi til en s (-es). Det har altså ikke

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER Read Online and Download Ebook SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER DOWNLOAD EBOOK : SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

Service above self. (Det å gagne andre) Vi hjelper multihandikappede barn og ungdom i St. Petersburg til et bedre liv.

Service above self. (Det å gagne andre) Vi hjelper multihandikappede barn og ungdom i St. Petersburg til et bedre liv. Service above self. (Det å gagne andre) Vi hjelper multihandikappede barn og ungdom i St. Petersburg til et bedre liv. Prosjekt Perspektiver er et humanitært samarbeidsprosjekt mellom Bodø Mørkved Rotaryklubb

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

HVA HADDE A-HA VÆRT UTEN «TAKE ON ME»? - 5.",&3/&

HVA HADDE A-HA VÆRT UTEN «TAKE ON ME»? - 5.,&3/& HVA HADDE A-HA VÆRT UTEN «TAKE ON ME»? - 5.",&3/& HVA HADDE RHIANNA VÆRT UTEN «UMBRELLA»? HVA HADDE LED ZEPPELIN VÆRT UTEN «WHOLE LOTTA LOVE»? - 5.",&3/& HVA HADDE DDE VÆRT UTEN «RAI-RAI»? - 5.",&3/& HVA

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ÅRSPRØVE I ENGELSK 7. KLASSE FREDAG 19. MAI 2017

FORBEREDELSE TIL ÅRSPRØVE I ENGELSK 7. KLASSE FREDAG 19. MAI 2017 FORBEREDELSE TIL ÅRSPRØVE I ENGELSK 7. KLASSE FREDAG 19. MAI 2017 Prøve består av følgende deler: Lyttetekst: Svar på spørsmål med fullstendige setninger Lesetekst: Les teksten og svar på spørsmålene med

Detaljer

Å se det unike i små barns uttrykk, en etisk praksis? Tromsø, 1. februar 2013 Nina Johannesen

Å se det unike i små barns uttrykk, en etisk praksis? Tromsø, 1. februar 2013 Nina Johannesen Å se det unike i små barns uttrykk, en etisk praksis? Tromsø, 1. februar 2013 Nina Johannesen Møter mellom små barns uttrykk, pedagogers tenkning og Emmanuel Levinas sin filosofi -et utgangpunkt for etiske

Detaljer

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk Årsplan i for 2.trinn 2014-2015 Faglærer Yngve Henriksen Læreverk: Stairs 2 Kompetansemål etter 2.årstrinn Ulike tema, delmål og arbeidsformer brukes på veien mot kompetansemålene fra K06 Språklæring Muntlig

Detaljer

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF ==> Download: DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF - Are you searching for Da Det Personlige Ble Politisk Books? Now, you will be happy

Detaljer

Engelsk gruppe 2 høsten 2015

Engelsk gruppe 2 høsten 2015 Engelsk gruppe 2 høsten 2015 I løpet av høsten har vi jobbet med disse tingene på engelsk: Tall - numbers Norsk - Norwegian Engelsk - English Mitt språk -My language 1 en one 2 to two 3 tre three 4 fire

Detaljer

How does extensive reading affect pupils motivation for learning English? Ingvild Berge, masterstudent ved Høgskolen i Bergen

How does extensive reading affect pupils motivation for learning English? Ingvild Berge, masterstudent ved Høgskolen i Bergen How does extensive reading affect pupils motivation for learning English? Ingvild Berge, masterstudent ved Høgskolen i Bergen Bakgrunn Engelsk er kjedelig. Hvordan motivere elever til å ville lære engelsk?

Detaljer

Stuntskriving. Stuntskrive-arket er delt opp i 9 deler som skal inneholde følgende:

Stuntskriving. Stuntskrive-arket er delt opp i 9 deler som skal inneholde følgende: Stuntskriving Denne øvelsen er for at elevene skal få bedre oversikt og flyt i historiene de skriver. Den kan passe bra innenfor stil-skriving i alle språkfag. Stuntskriving er en god måte å komme i gang

Detaljer

Design av sol-systemet. Jorda beskyttes mot kometer av to store gass-planeter: Saturn og...

Design av sol-systemet. Jorda beskyttes mot kometer av to store gass-planeter: Saturn og... Design av sol-systemet Jorda beskyttes mot kometer av to store gass-planeter: Saturn og... Design av sol-systemet Kometen Shoemaker-Levi 1000 ganger mer komet-nedslag uten Saturn og Jupiter Jupiter Jorda

Detaljer

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals PROGRAMMER NOTE: There are 4 ways question is asked. That is, each of these one of these 4 questions. Please be sure to use a truly random assignment method to determine

Detaljer

MARCUS Kenneth, elsker du kona di?

MARCUS Kenneth, elsker du kona di? BACHELOR PARTY, THE Av: Paddy Chayevsky CHARLIE /Her kalt INT. HERRETOALETT. A small, white-tiled, yet somehow not too clean, men's room, two-urinal size. There is one washbowl with a small mirror over

Detaljer

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com STOP KISS av Diana Son Scene for to kvinner. Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at night,

Detaljer

Katalognummer 01. Happy small feet. Størrelse/Size: 50x70cm - Pris / Price 500 nok. Størrelse/Size: 20x29cm - Pris / Price 200 nok

Katalognummer 01. Happy small feet. Størrelse/Size: 50x70cm - Pris / Price 500 nok. Størrelse/Size: 20x29cm - Pris / Price 200 nok Katalognummer 01 Happy small feet Food is not the only necessity which starving children need. Keeping their skin, body and feet healthy is one of the necessities. The new blankets and shoes provided by

Detaljer

ØYET. Ved å ta delene fra hverandre, kan du se hvordan øyet er bygd opp. Men hva er det egentlig som gjør at vi kan se?

ØYET. Ved å ta delene fra hverandre, kan du se hvordan øyet er bygd opp. Men hva er det egentlig som gjør at vi kan se? ØYET Ved å ta delene fra hverandre, kan du se hvordan øyet er bygd opp. Men hva er det egentlig som gjør at vi kan se? Når reflektert lys fra det vi ser på, går gjennom pupillen og linsa, dannes det et

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Part 6. katrineklarer.com /2017/10/16/part-6/ Katrine

Part 6. katrineklarer.com /2017/10/16/part-6/ Katrine Part 6 katrineklarer.com /2017/10/16/part-6/ Katrine 16. oktober 2017 Okei dere, da har dere en liten skapning foran dere, som dere kanskje har gjettet hva er? Men nå skal vi altså få hele greia til å

Detaljer

LILL BENTE HOLLSTEDT MINPORTFOLIO.NO

LILL BENTE HOLLSTEDT MINPORTFOLIO.NO LILL BENTE HOLLSTEDT MINPORTFOLIO.NO LILL BENTE HOLLSTEDT Bygdøy allé 33B 0262 Oslo, NORWAY STUDIO: Bygdøy allé 7 lillhollstedt@gmail.com +47-911 98 835 www.minportfolio.no facebook.com/minportfolio Når

Detaljer

TUSEN TAKK! BUTIKKEN MIN! ...alt jeg ber om er.. Maren Finn dette og mer i. ... finn meg på nett! Grafiske lisenser.

TUSEN TAKK! BUTIKKEN MIN! ...alt jeg ber om er.. Maren Finn dette og mer i. ... finn meg på nett! Grafiske lisenser. TUSEN TAKK! Det at du velger å bruke mitt materiell for å spare tid og ha det kjekt sammen med elevene betyr mye for meg! Min lidenskap er å hjelpe flotte lærere i en travel hverdag, og å motivere elevene

Detaljer

The Frankenstein Teacher: (To undervisningstimar pr. veke)

The Frankenstein Teacher: (To undervisningstimar pr. veke) The Teacher: (To undervisningstimar pr. veke) (Undervisningsopplegget er laga av Helle Bråten Øyra, Trudvang skule i Sogndal. Takk for at vi får bruke det!) 1. veke: I introduksjon / motivasjon: Ein lærar

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF 3230 Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer Eksamensdag: 4. juni 2010 Tid for eksamen: 9.00 12.00 Oppgavesettet

Detaljer

4WT Firespørsmåls prøven. Aslak E Himle Januar 2016 Rana Rotary

4WT Firespørsmåls prøven. Aslak E Himle Januar 2016 Rana Rotary 4WT Firespørsmåls prøven Aslak E Himle Januar 2016 Rana Rotary Prøven er spørsmål om etikk og moral Moral: Den måten hvorpå vi faktisk lever, vår evne til til å velge mellom rette og gale, gode og onde

Detaljer

Sykehusprest Leif Kristian Drangsholt Sørlandet sykehus

Sykehusprest Leif Kristian Drangsholt Sørlandet sykehus Sykehusprest Leif Kristian Drangsholt Sørlandet sykehus Selvbevisshet Reflektere over seg selv/tenke Velge verdier/etisk refleksjon Søke mening Etablere relasjoner Mennesker Guddom Humor 2 Mening Håp Tilknytning

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Grønt UiO. Designhåndbok

Grønt UiO. Designhåndbok Designhåndbok logo sin hovedlogo. Denne skal benyttes dersom det er mulig. sekundærlogo Sekundærlogoen brukes på mørke underlag. Det ligger en hvit sirkel rundt kransen av hjerter på samme måte som i primærlogoen.

Detaljer

Lederskap og Tillitskultur - hvorfor de beste lykkes

Lederskap og Tillitskultur - hvorfor de beste lykkes Lederskap og Tillitskultur - hvorfor de beste lykkes Tron Kleivane Great Place to Work 28 oktober 2015 1 We would rather be ruined than changed, We would rather die in our dread Than climb the cross of

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL Å ta ansvar refleksjon som grunnlag for læring Geir Lieblein, IPV På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL 11.08.2014 Refleksjon Individuelt og sammen Agroecology MSc vårt konseptuelle

Detaljer

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster 01 Gud har skapt 02 Glory to Jesus 03 Herren er min hyrde 04 Vennesang 05 Vi deler den samme jord 06 Hjertesangen 07 En stille bønn 08 Brød for verden 09

Detaljer

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College The behavior of the reindeer herd - the role of the males Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management University of Tromsø Sami University College Masters student at Department

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1210 - Forbruker, bedrift og marked Eksamensdag: 26.11.2013 Sensur kunngjøres: 18.12.2013 Tid for eksamen: kl. 14:30-17:30 Oppgavesettet er

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Kultur, samfunn og litteratur -samtale om noen sider ved ulike levesett, tradisjoner og skikker i engelskspråklige land og i Norge

Kultur, samfunn og litteratur -samtale om noen sider ved ulike levesett, tradisjoner og skikker i engelskspråklige land og i Norge U G P T ÅRPLN I NGLK FOR 3. TRINN høst 2017 Faglærer: Ingerlice Breistein Læreverk: Quest veryday practice gjennom hele året samtale om eget arbeid med å lære finne likheter mellom ord og uttrykksmåter

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening.

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. 27.5 LCD Electronic thermostat with program setting. Bright LCD display placed at the top of the heater

Detaljer

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23 UTKAST ENGLISH VERSION EKSAMEN I: MOT100A STOKASTISKE PROSESSER VARIGHET: 4 TIMER DATO: 16. februar 2006 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator; Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag): Rottman: Matematisk

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer