Suksessrike distriktskommuner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Suksessrike distriktskommuner"

Transkript

1 Suksessrike distriktskommuner Hvem Hva Hvordan? Lars Ueland Kobro

2 Hvordan kan Vinje bli en (enda bedre) distriktskommune? Hvem Hva Hvordan? Lars Ueland Kobro

3 Dette er hva vi skal snakke om 1. Litt innledende samfunnsteori som skaper mening til det hele - forhåpentligvis 2. Utvalget av 15 suksesskommuner - casene 3. Hva vi har funnet av gode spor? 4. Forskjellen på å være sårbar og å være såret 5. Advarsler mot noen blindspor 6. Hva kan/bør dere gjøre i Vinje?

4 Først litt teori.

5 NÆRING VELFERD KULTUR LAND- BRUK FISKE REISELIV

6 Tidlig 20.årh. organisasjonsprinsipp Sent 20.årh. organisasjonsprinsipp NETTVERK! Det 21. årh. organisasjonsprinsipp Suppliers 20th century corporation Creditors Customers Organisasjoner var sentrum I eget univers Forutsigbare og stabile relasjoner med brukere, kunder og leverandører Rigide hierarkiske strukturer Customer Shareholder Customer 20th century Customer corporation Customer Supplier Trade unions Mer sensitivitet overfor omgivelsene Organisatoriske enheter nærmere brukerne/kundene Sektorisering En tenkning preget av dem og oss Potential customer Supplier Sub contractor Community group 21st century corporation Competitor Government Customer Corporation Shareholder Lokal samfunnsutvikling Supplier employee Supplier Potential Supplier Joint Corporation venture Customer Government Shareholder Alliance R&D partner Et konglomerat nettverk mellom business, offentlige aktører, frivillige organisasjoner, ildsjeler i det sivile samfunn, nasjonalt og internasjonalt Potential customer

7 Folk skaper steder! Gjennom å bo der Bosetting Utvikling Gjennom å jobbe der Bedrift Besøk

8 Positiv utvikling i sysselsetting knyttet til produksjon av varer og tjenester som eksporteres ut av regionen Basisbedrifter Positiv innflytting eller mindre fraflytting enn det som kan forklares med arbeidsplassvariasjoner Bosetting UTVIKLING Sysselsetting som skapes bedrifter som selger varer og tjenester direkte til personer på stedet Besøksnæring telemarksforsking.no Telemarksforsking

9 Flytting blir ofte forklart med arbeidsplassvekst. Folk flytter til steder med arbeidsplassvekst. Folk flytter fra steder med arbeidsplassnedgang. Netto innflytting i % av folketall Lav vekst i arbeidsplasser - utflytting Høy vekst i arbeidsplasser - innflytting Prosentvis vekst i arbeidsplasser

10 Men mange kommuner har en flytting som avviker kraftig fra dette mønsteret! Noen har innflytting langt over hva arbeidsplassveksten tilsier. Disse er attraktive som bosted. Andre har mye mer utflytting enn arbeidsplassutviklingen tilsier. Disse er ikke attraktive som bosted. Netto innflytting i % av folketall y = 0,1417x + 1,4872 R² = 0, Prosentvis vekst i arbeidsplasser

11 10,0 Perioden ,0 Hvordan gikk det i 2011? 6,0 4,0 Bø Porsgrunn 2,0 Nissedal Vinje 0,0 Kviteseid -2,0-4,0-6,0 y = 0,1278x + 1,7747 R² = 0,1351-8,0-30,0-20,0-10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 Kun fire kommuner med arbeidsplassvekst over landsgjennomsnittet, kun to med bostedsattraktivitet over middels i Telemark TELEMARKSFORSKING telemarksforsking.no Telemarksforsking 40,0

12 10 SELJORD Netto innflytting i % av folketall Seljord y = 0,1417x + 1,4872 R² = 0, Prosentvis vekst i arbeidsplasser

13 SELJORD Bosted 323 NB? Bedrift Besøk Suksess!

14 VINJE Bosted Bedrift Besøk Noe bedre på bostedsattraktivitet stillstand på næringsbasert attraktivitet

15 HITRA Bosted Bra! Suksess! Bedrift 31 Besøk Hver kommune utvikler sin profil, som endres over tid slik at vi/de kan se hvor kommunen utvikler seg særlig positivt/negativt Hitra har lykkes spesielt godt både basis og besøksnæringer

16 Nasjonale case De fem beste i hver kategori i pyramiden Bedrift Bosted Utvikling Besøk Fokus på vekst! Navn Bedrift Besøk Attr. Bosted Bykle Bosted Træna Bosted Hitra Bosted Frøya Bosted Gol Besøk Hemsedal Besøk Lyngdal Besøk Evje og Hornnes Besøk Seljord Besøk Flå Bedrift Austevoll Bedrift Sandøy Bedrift Vikna Bedrift Sirdal Bedrift Meløy

17 Hva kjennetegner dem, i tillegg til gode statistiske resultater? Noen spor av årsaksfaktorer samlet sett

18 En god nyhet: Vi har funnet noen faktorer som ser ut til å skape suksess!

19 En dårlig nyhet (?) Det er nesten umulig i alle fall temmelig uvanlig og derfor vanskelig å lage politiske strategier av det vi har funnet!

20 Det spiller ikke noen særlig rolle hvordan kommunens næringsarbeid er strukturert! Det er samspills-kultur som betyr mest! Lars U. Kobro

21 Eksternt orientert Fleksibilitet Klan Adhocrati Internt orientert Lars U. Kobro Hierarki Marked Stabilitet

22 Har kommunene noen politikk for å stimulere sin utviklingskultur?!

23 Andre funn i korte trekk Ildsjeler er endringsagenter også på steder, slik vi alltid har visst at entreprenører har vært viktig i næringslivets innovasjon og utvikling. Finnes det noen entreprenørskapspolitikk ivaretakelse av ildsjeler? Smådriftsfordeler er en konkurransefaktor som noen setter i sving! Særlig når anledninger byr seg. Kan man skape/utnytte sine smådriftsfordeler? Er det lov? Stabile tillitsfulle samhandlingsnettverk med en trygg kjerne og åpne porter er viktig Finnes det eksempler på strategisk nettverkspolitikk? Lars U. Kobro

24 Kan vi lære noe av innovasjonsfaget? STEDSINNOVASJON? Lars U. Kobro

25 INNOVASJON ER NOE NYTT SOM VIRKER Og som derfor blir etterspurt Lars U. Kobro

26 STEDSINNOVASJON Entreprenørenes nyskapningsevne og vilje Nødvendigheten av impulser utenfra Behovet for lokal buzzing Komplementaritet Tillit i nettverk (klynger) Lars U. Kobro

27 Lokale og regionale nettverk Ulike nettverk er bygget opp med litt ulike mekanismer: Informasjonsnettverk Rådsnettverk Samhandlingsnettverk Er kommunens nettverk vilkårlige? Lars U. Kobro

28 Eksempel på nettverkskart (Seljord) Flest næringsaktører i nettverkene Nettverk for godt voksne som kjenner hverandre godt Informasjonsnettverkene har en kjerne uttrykk for tillit?, men med en mer åpen periferi Rådsnettverkene er litt mindre sentralisert men noe mer sektorisert Samhandlingsnettverkene er svært fleksible Fargekoder: Mørk blå: over 50 år. Grønn: år, Lys grønn: år; Gul, under 30 år (ingen) Lars U. Kobro

29 Er suksess farlig? Er kommuner med suksess spesielt sårbare? Skal der bare være glade for at dere ikke er suksessrike?

30 Hva er sårbarhet? Kan måles via tre indikatorer: Avhengighet av en hjørnesteinsbedrift Avhengighet av en bransje Isolert fra arbeidsmarked utenfor

31 Er suksesskommunene sårbare? Kommune Bykle Gol Evje og Hornnes Seljord Lyngdal Flå Hemsedal Sirdal Austevoll Vikna Hitra Frøya Meløy Sandøy Træna Kommunenes rangering for næringsmessig sårbarhet, der 1=mest sårbar til 430=minst sårbar Ja, og 11 av 15 suksesskommuner har blitt mer sårbare siden Distriktskommuner er generelt mer sårbare.

32 Hva med sårbarhet i kommunene i Telemark? Kommune Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Ingen kommuner TELEMARKSFORSKING i Telemark er spesielt sårbare i dag.

33 Tre avsluttende poenger om sårbarhet 1 Suksess handler ofte om å bli bedre der en er god fra før. Det gir oftest økt spesialisering og dermed økt sårbarhet. 2 3 Kommuner mer høy sårbarhet har langt høyere risiko for fall enn andre. Suksesskommuner med høy sårbarhet i dag, kan med andre ord bli omstillingskommuner neste år. Sårbarhet gir ikke økt sannsynlighet for framtidig vekst, det er de minst sårbare kommunene som også har høyest vekst.

34 Avsluttende poeng, med sideblikk på noen blindspor

35 All About Money?...

36 Det er ikke nok å være rik! Det er sannsynligvis heller ikke nødvendig Det er i alle fall ikke tilstrekkelig! Lars U. Kobro

37 Det er heller ikke nok å være vakker! Eller å ha en spesielt heldig plassering Det er sannsynligvis ikke engang nødvendig

38 Det er folk som skaper steder! Ildsjeler Entreprenører Næringsaktører Kulturfolket Politikere Saksbehandlere og byråkrater Innbyggere for øvrig I tillitsfulle, kreative, kompetente og åpne nettverk!

39 Reiseliv og lokalsamfunnsutvikling Reiselivet har fått egne organisasjoner Egne strategier Egne aktører? Egne penger En planet for seg selv?! Eller en del av en integrert lokalsamfunnsutvikling?

40 FAKTORER Second homes Besøksnæringer, ikke turistnæringer Bostedsattraktivitet og besøksattraktivitet smelter sammen De samme aktørene som skaper begge produktene (som langt på vei er ett produkt) Fokus på roller i lokalsamfunnet: holdninger, verdier, normer og atferd

41 Roller (de kan fylles på ulike måter): Eks.: damehåndballtrener Reiselivsroller på stedsnivå: Vertskap produkteier rammesetter utviklingspartner Hvordan utøves rollene i Vinje?

42 Så langt nå er det opp til dere! Kan Vinje lære noe av det som er presentert? Kan Vinje GJØRE noe med det som er presenter? Lars U. Kobro

Vårens vakreste (?) frokostseminar

Vårens vakreste (?) frokostseminar Vårens vakreste (?) frokostseminar Rica Havna 11.04.13 Reiseliv og lokal attraktivitet Lars Ueland Kobro Kort om meg selv Suksessrike distriktskommuner Hvem Hva Hvordan? (PL) Knut Vareide Morten Hatling

Detaljer

Hva er attraktivitet?

Hva er attraktivitet? Hva er attraktivitet? Hva gjør at noen byer vokser andre ikke? Er det noe de gjør selv eller er det bare flaks? 2 3 4 Et overordnet prinsipp. Folk skaper steder! - Arbeidsfolk og produksjon i fabrikkene

Detaljer

Regional analyse for Midt-Telemark 2014

Regional analyse for Midt-Telemark 2014 Basis Høy attraktivitet Uheldig struktur Besøk Regional Gunstig struktur Lav attraktivitet Bosted Regional analyse for Midt-Telemark 2014 Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling og

Detaljer

Regional analyse for Øst-Telemark 2014

Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Befolkningsutvikling, næringsutvikling, attraktivitet og scenarier KNUT VAREIDE & MARIT O. NYGAARD Tittel: Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Undertittel: Befolkningsutvikling,

Detaljer

Kjennetegn ved suksessrike næ- ringskommuner. Telemarksforskings prosjektbeskrivelse 07.09. 2011

Kjennetegn ved suksessrike næ- ringskommuner. Telemarksforskings prosjektbeskrivelse 07.09. 2011 Kjennetegn ved sukse essrike næ- rings skommuner. Telemarksforskings prosjekt tbeskrivelse 07.09. 2011 Innhold 1 Historisk bakteppe... 3 2 Hva fører til at noen steder vokser?... 4 3 Attraktivitet i tre

Detaljer

Regional analyse Samisk område 2014

Regional analyse Samisk område 2014 Besøk 0,7 Basis 0,8 Uheldig struktur Bosted Lav attraktivitet Høy attraktivitet Regional 0,6 Gunstig struktur Regional analyse Samisk område 2014 Befolkningsutvikling, næringsutvikling og scenarier KNUT

Detaljer

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Kongsbergregionen

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Kongsbergregionen Bosted Bedrift Besøk Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Kongsbergregionen KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 36/211 TF-notat Tittel: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet.

Detaljer

Regional analyse for Os 2014

Regional analyse for Os 2014 Uheldig struktur Lav attraktivitet Høy attraktivitet Bosted Regional Gunstig struktur Basis Besøk 2008-2013 Regional analyse for Os 2014 Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling og

Detaljer

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole?

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Porsgrunn 29. august 2014 Knut Vareide 08.01.2015 1 Høgskoler har ansatte og studenter det gir en umiddelbar påvirkning på steder. Først en liten oversikt

Detaljer

Regional analyse for Nordland 2014

Regional analyse for Nordland 2014 Besøk Høy attraktivitet Bosted Uheldig struktur Gunstig struktur Regional Basis Lav attraktivitet 2008-2013 Regional analyse for Nordland 2014 Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling

Detaljer

Regional analyse Vest-Telemark

Regional analyse Vest-Telemark Bosted Bedrift Besøk Regional analyse Vest-Telemark KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 90/2012 Tittel: Regional analyse Vest-Telemark Undertittel: TF-notat nr: 90/2012 Forfatter(e): Knut Vareide

Detaljer

Tranemo - en attraktiv kommune?

Tranemo - en attraktiv kommune? Tranemo - en attraktiv kommune? Om Tranemo hva kjennetegner kommunen? Hvordan har utviklingen vært? Strategiske muligheter for vekst Seminarium Tranemo 20 august 2012 Knut Vareide Telemarksforsking gjør

Detaljer

Næringsplan 2012-2015

Næringsplan 2012-2015 Næringsplan 2012-2015 Innhold 1 FORORD.... 3 2 INNLEDNING OG MANDAT... 4 2.1 Sammendrag... 4 2.2 Bakgrunn for utarbeidelse av en lokal næringsplan... 5 2.3 Prosess og medvirkning... 5 3 VERDEN ER I ENDRING...

Detaljer

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Næringsutvikling og attraktivitet. Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Næringsutvikling og attraktivitet. Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Næringsutvikling og attraktivitet Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 34/2010 TF-notat Tittel: Næringsutvikling og attraktivitet Sør-Trøndelag

Detaljer

Åpent framtidsverksted

Åpent framtidsverksted Åpent framtidsverksted Lokalsamfunnsutvikling med mål og mening framover! Presentasjonen kan lastes ned fra www.telemarksforsking.no Marit O. Nygaard og Lars Ueland Kobro Hvis Ignoranti, man ikke vet quem

Detaljer

Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret?

Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret? Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret? Planstrategiverksted, Lillehammer 25 januar Knut Vareide Folketall 190 000 1,0 Årlig vekst % Andel av Norge % 0,02 Endring andel % 185 000 0,8 4,9

Detaljer

Regional analyse Sogn og Fjordane 2013

Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Næringsutvikling, attraktivitet og innovasjon KNUT VAREIDE OG MARIT NYGAARD TF-notat nr. 35/2013 Tittel: Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Undertittel: Næringsutvikling,

Detaljer

Måling av attraktivitet

Måling av attraktivitet milepæl Strukturelle forhold Rammebetingelser Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst Måling av attraktivitet Analyse av attraktivitet i norske regioner og kommuner KNUT VAREIDE og MARIT O. NYGAARD

Detaljer

Utfordringer og strategier i Midt-Telemark Vurdering av strategier og tiltak i MTNU KNUT VAREIDE. TF-notat nr. 2008-22

Utfordringer og strategier i Midt-Telemark Vurdering av strategier og tiltak i MTNU KNUT VAREIDE. TF-notat nr. 2008-22 Utfordringer og strategier i Midt-Telemark Vurdering av strategier og tiltak i MTNU KNUT VAREIDE TF-notat nr. 2008-22 TF-notat Tittel: Utfordringer og strategier i Midt-Telemark TF-notat nr: 2008-22 Forfatter(e):

Detaljer

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Samisk område

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Samisk område Bosted Bedrift Besøk Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Samisk område KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 35/2011 TF-notat Tittel: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet.

Detaljer

KULTURMAGNETEN DEL 1: Analyse av besøksnæringene

KULTURMAGNETEN DEL 1: Analyse av besøksnæringene KULTURMAGNETEN DEL 1: Analyse av besøksnæringene (utkast 14. februar 2008) Innledning Dyrsku n Arrangement As, Seljord kommune og festivalselskapa Countryfestivalen Seljord AS og Dansebandfestivalen Seljord

Detaljer

Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004

Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004 Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004 Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 11/2005 Forord Denne rapporten oppsummerer resultatene fra evalueringen av virksomheten

Detaljer

Styrets forslag til Strategisk næringsplan for Østre Agder 2015-2020

Styrets forslag til Strategisk næringsplan for Østre Agder 2015-2020 Dato: 13.03. 2014 Styrets forslag til Strategisk næringsplan for Østre Agder 2015-2020 Forord Arbeidet med å lage dette forslaget til strategisk næringsplan for Østre Agder er forankret i de syv kommunestyrene

Detaljer

und Livsstilsmigrasjon Et forprosjekt om livsstilsmigrasjon som ressurs og utfordring for distriktskommuner Christian Sørhaug og Knut Vareide

und Livsstilsmigrasjon Et forprosjekt om livsstilsmigrasjon som ressurs og utfordring for distriktskommuner Christian Sørhaug og Knut Vareide und Livsstilsmigrasjon Et forprosjekt om livsstilsmigrasjon som ressurs og utfordring for distriktskommuner Christian Sørhaug og Knut Vareide TF-notat nr. 18/2014 Tittel: Undertittel: TF-notat nr: 18/2014

Detaljer

Flytting fra og til Tinn. Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM

Flytting fra og til Tinn. Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM Flytting fra og til Tinn Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM TF-notat nr. 8/2013 Tittel: Flytting fra og til Tinn Undertittel: Kartlegging av flyttemotiv TF-notat nr: 8/2013 Forfatter(e):

Detaljer

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Kompetansesenter for distriktsutvikling Rapport Juni 2014 GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen

Detaljer

Hva kan litteraturen si om vekst i regioner?

Hva kan litteraturen si om vekst i regioner? Rapport Hva kan litteraturen si om vekst i regioner? - Et dypdykk MENON-PUBLIKASJON NR. 29/2014 November 2014 Av Anne Espelien Innhold 1. Innledning... 2 2. Næringslivet som forklaringsvariabel for vekst...

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

Næringsanalyse for Nord- Trøndelag

Næringsanalyse for Nord- Trøndelag Næringsanalyse for Nord- Trøndelag Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE TF-notat nr.29/2008 TF-Notat Tittel: Næringsanalyse for Nord-Trøndelag TF-notat nr: 29-2008 Forfatter(e):

Detaljer

Personlig eierskap i Norge:

Personlig eierskap i Norge: Notat Personlig eierskap i Norge: Innhold Forord... 1 Omfang og betydning for lokalt og nasjonalt næringsliv Sammendrag... 2 1. Definisjon av eierskap og andre viktige størrelser... 3 1.1. Personlig eierskap...

Detaljer