Hvordan finne frem i EU jungelen?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan finne frem i EU jungelen?"

Transkript

1 Hvordan finne frem i EU jungelen? Tonje Soler Johansen, Veronique Janand Kolbjørnsen, Rådgivere, Den europeiske unions delegasjon til Norge Oslo, 25. september 2013

2 Agenda 1. Litt om oss 2. Hva er EU? EUs historie og oppbygning 3. EU jungelen Nyheter og pressetjenester fra EU Pause 4. EU jungelen Saksgang for EU lovgivning 5. EU jungelen Bakgrunnsinformasjon og nyttige nettsider

3 EUs delegasjon til Norge Del av EUs utenrikstjeneste, en av 140 delegasjoner Diplomatisk forbindelse EU Norge Ledes av ambassadør Helen Campbell Hva gjør vi? Rapporterer om norske forhold til Brussel Informasjonsarbeid Deltar i forhandlinger

4 Nettside

5 Nyhetsbrev

6 EU delegasjonen på

7 Liste over ord og begreper: ay/more_info/ordliste/index_no.htm

8 Hva er EU? EUs historie og oppbygning https://www.youtube.com/watch?v=o37yjbfrrfg&feature=youtube_gdata_player

9 Hva er EU? En unik form for samarbeid, skapt etter andre verdenskrig Hovedformål: Åforhindre en ny krig mellom europeiske stater > Gjennom samarbeid og økonomisk gjensidig avhengighet Skape fred og velstand i Europa

10 Hva er EU? Forskjellig fra andre former for internasjonalt samarbeid suverene stater som utøver en del av sin suverenitet i fellesskap Fire friheter: varer, tjenester, kapital, mennesker Grunnverdier: respekt for menneskeverdet, frihet, demokrati, likhet, rettsregler og respekt for menneskerettigheter Art. 2 TEU 28 medlemsland En organisasjon i utvikling

11 EUs institusjoner Det europeiske råd (toppmøtet) Europaparlamentet Rådet (Ministerrådet) Europakommisjonen EUdomstolen Revisjonsretten Den økonomiske og sosiale komité Regionskomitéen Den europeiske investeringsbanken Byråer Den europeiske sentralbanken

12 Europaparlamentet Folkets stemme 766 direkte valgte representanter (MEPer) Velges direkte i alle medlemsland for fem år Organisert i partigrupper Roller: Lovgivende makt (sammen med Rådet) Overvåker de andre EU institusjonene Budsjettmyndighet (sammen med Rådet) Brussel Strasbourg

13

14 Komiteer AFET Foreign Affairs Sub committees DROI Human Rights SEDE Security and Defence DEVE Development INTA International Trade BUDG Budgets CONT Budgetary Control ECON Economic and Monetary Affairs EMPL Employment and Social Affairs ENVI Environment, Public Health and Food Safety ITRE Industry, Research and Energy IMCO Internal Market and Consumer Protection TRAN Transport and Tourism REGI Regional Development AGRI Agriculture and Rural Development PECH Fisheries CULT Culture and Education JURI Legal Affairs LIBE Civil Liberties, Justice and Home Affairs AFCO Constitutional Affairs FEMM Women's Rights and Gender Equality PETI Petitions Special committees CRIM Organised Crime, Corruption and Money Laundering

15

16 Europakommisjonen Fremmer EUs felles interesser 28 kommissærer (1 fra hvert medlemsland). Sitter i fem år Uavhengig av medlemslandene Består av Generaldirektorater (DG er) med ansvar for de forskjellige saksområdene Roller: Foreslår ny lovgivning Utøvende makt iverksetter politikk og disponerer budsjettet Håndhever EUs lover (sammen med EU domstolen) Representerer EU i forhandlinger om medlemskap og handelsavtaler José Manuel Barroso Kommisjonspresident

17 Generaldirektorater (DG er) Agriculture and Rural Development (AGRI) Budget (BUDG) Climate Action (CLIMA) Communication (COMM) Communications Networks, Content and Technology (CNECT) Competition (COMP) Economic and Financial Affairs (ECFIN) Education and Culture (EAC) Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL) Energy (ENER) Enlargement (ELARG) Enterprise and Industry (ENTR) Environment (ENV) EuropeAid Development & Cooperation (DEVCO) Eurostat (ESTAT) Health and Consumers (SANCO) Home Affairs (HOME) Humanitarian Aid (ECHO) Human Resources and Security (HR) Informatics (DIGIT) Internal Market and Services (MARKT) Interpretation (SCIC) Joint Research Centre (JRC) Justice (JUST) Maritime Affairs and Fisheries (MARE) Mobility and Transport (MOVE) Regional Policy (REGIO) Research and Innovation (RTD) Secretariat General (SG) Service for Foreign Policy Instruments (FPI) Taxation and Customs Union (TAXUD) Trade (TRADE) Translation (DGT)

18

19

20 Rådet (Ministerrådet) Medlemslandenes stemme Ministrene fra EUs medlemsland møtes i ulike sammensetninger avhengig av tema Roller: Lovgivende makt (sammen med Parlamentet) Koordinerer medlemsstatenes politikk Utformer EUs felles utenriks og forsvarspolitikk Godkjenner internasjonale avtaler Vedtar budsjettet (sammen med parlamentet) Formannskap roterer hver 6. måned

21

22 Det europeiske råd Setter kursen Stats og regjeringssjefer Rolle: Bestemmer de overordnede linjene i EUs politikk Holdes minst 4 ganger årlig President: Herman Van Rompuy

23

24 Hvordan berører det som skjer i EU Norge?

25

26

27 EØS avtalen Trådte i kraft i 1994 Alle EUs 28 medlemsland + Norge, Island og Liechtenstein Omfatter ikke: Landbruk og fiskeri Toll Handel Den økonomiske og monetære union (EMU) Utenriks og sikkerhetspolitikk Justis (selv om landene er med i Schengen)

28

29 ESA

30 ESA

31 Hvordan finne frem i EU jungelen? Nyheter og pressetjenester Saksgang for EU-lovgivning Bakgrunnsinfo og nyttige nettsider

32 Europa.eu

33 Nyheter og pressetjenester fra EU EU News Room

34 Pressemeldinger (de fleste institusjoner): ress releases/index_en.htm EEAS: en.htm

35 Nyhetsapp: EU news room

36 EU kalender:

37 Audiovisuelle tjenester Europe by Satellite (EbS) Council EuroparlTV Commission audiovisual services Web casts (Conference web tv)

38 Hvem ringer jeg? Talspersoner for pressen For alle henvendelser om Norge EU eller for hjelp til åfinne riktig person: kontakt oss For mer spesifikke henvendelser: Oversikt over alle talspersoner i alle institusjoner contacts/index_en.htm Kommisjonen en.htm Parlamentet service/ Rådet officers.aspx?lang=en European External Action Service

39 Tips: google site:europa.eu eller site:.ec.europa.eu

40 Akkreditering Midday press briefing

41 EU på sosiale medier Twitter: Facebook: For eks. Eus Delegasjon European External Action Service Storify: EEAS

42 EU myter

43 EU myter - Kommisjonen mmunication/take_part/my ths_en.htm - Kommisjonens representasjonskontor i Storbritannia ntheuk/

44 Hvordan EU lover blir til Innbyggere, interessegrupper, eksperter: diskuterer, konsulteres Kommisjonen: kommer med et formelt forslag Parlamentet og Rådet: bestemmer sammen Nasjonale og lokale myndigheter: implementerer Kommisjonen og EU domstolen: overvåker implementering

45 Beslutningsprosedyrer Den alminnelige lovgivningsprosedyren Konsultasjonsprosedyren Samtykke

46 Den alminnelige lovgivningsprosedyren

47 Ordinær lovgivningsprosedyre Kommisjonen legger frem forslag (initiativrett) Parlamentet og Rådet likestilt To lesninger + forliksprosedyre

48

49 EUs rettsakter Forordninger (regulations) gjelder automatisk som lov i alle EUs medlemsland Direktiver beskriver mål som skal oppnås av medlemslandene og må gjennomføres gjennom nasjonale lover Beslutninger (decisions) gjelder direkte for medlemsland eller juridiske personer som de er rettet mot, men er ikke allmenngyldige Anbefalinger, uttalelser, resolusjoner ikke bindende

50 Grønn og hvitbøker Grønnbok (Green Paper) Dokument publisert av Kommisjonen som skal stimulere til debatt om et spesifikt tema Kan sammenlignes med en norsk offentlig utredning Hvitbok (White Paper) Dokument fra Kommisjonen som presenterer et handlingsforslag innen et politikkområde Kan sammenlignes med en Stortingsmelding Melding (Communication) Henvender seg til direkte de andre institusjonene, med forslag til handling Inneholder elementer av begge ovennevnte

51 Åpne høringer sultations/index_da.htm

52 Samleside for EUlovgivning egislation/index_en.htm

53 De viktigste kildene Eur Lex Utgangspunktet for åfinne frem i den rettslige jungelen. Tilgang til EU tidende, traktater, lovgivning, forarbeider, rettspraksis og parlamentsuttalelser. lex.europa.eu/da/index.htm Sammendrag av lovgivningen forenklet oversikt over alle politikkområder. Nyttig hvis man ikke helt vet hva man leter etter. Legislative observatory Følger beslutningsprosesser, parlamentets plass i utviklingen og de andre institusjonenes aktiviteter. Pre lex Databasen for interinstitusjonelle prosedyrer. Her kan man finne alle forslag og kommunikasjon fra Kommisjonen til Rådet eller Europaparlamentet. Prosedyre Informasjon om selve beslutningsprosedyrene og Rådets, Europaparlamentets og Kommisjonens respektive roller i prosedyren. legislative procedure.html

54

55 Ny EUR lex

56

57

58

59

60

61

62

63 Kortnavn på direktiver (+Google er din venn)

64 Summaries of EU legislation

65

66

67 to council documents publicregister?lang=en

68 Søk i rettspraksis

69 Europaportalen

70 EØS notatbasen EU EØS basen:

71

72

73 Stortingsbibliotekets nyhetsbrev

74 Statistikk fra Eurostat

75 SSB https://www.ssb.no/

76 Spørsmål om EU og meg?

77 Den norske EUdelegasjonen i Brussel Fagråder fra de ulike departementene jonen/ansattliste/

78 Stortingets Brusselkontor

79 EFTA

80 Nasjonale eksperter: nationalexperts.aspx

81 ESA

82 Norske kilder i Brussel ORGANISASJONER Bellona Europa Energi Norge Flyktningehjelpen (NRC Europe) KS LO Norges Forskningsråd NHO NORSKE REGIONKONTORER Trøndelags Europakontor Nord Norges Europakontor Oslo regionens Europakontor Stavanger regionens Europakontor Sørlandets Europakontor Vest Norges Brusselkontor KONSULENT, ADVOKATFIRMA Axxept Advokatfirmaet Schjødt Brusselkontoret AS One Market Kreab Thorvik International Consulting 1 Tech ANDRE AKTØRER Tolldirektoratet Nasjonale eksperter NORSKE SELSKAPER Agder Energi Hydro Orkla SAS Statkraft Statnett Statoil Telenor NORSKE MEDIER Aftenposten BT/Adressa/Stavanger Aftenblad Dagbladet NRK NTB Frilansere

83 Flere nyttige lenker Kommisjonens gjeldende arbeidsprogram Liste over EUs byråer EU for journalister ARENA forskerne på UiO

84 Nyhetskilder EU Observer Euractiv Euronews European Voice

85 Nyhetsbrev EUs delegasjon til Norge Norges delegasjon til EU Europalov.no NHO LO EFTA ESA Osloregionens Europakontor Euractiv/EU Observer Stortingsbiblioteket

86 europabloggen.no Utallige lenker til andre nyttige blogger i høyre kolonne

Slik virker EU. EUs delegasjon til Norge

Slik virker EU. EUs delegasjon til Norge Slik virker EU EUs delegasjon til Norge Innhold Hva er EU?.... 3 EUs historie... 4 EUs traktater... 6 EUs grunnleggende traktater.... 6 Utviklingen av traktatgrunnlaget... 6 Lisboa-traktaten... 6 Lover

Detaljer

1.1 Hva er EU-kommisjonen?

1.1 Hva er EU-kommisjonen? Tirsdag den 15. november 2005 kl 09.00 1. Gi en kort fremstilling EU kommisjonen. 2. Gi en kort fremstilling av begrepet direktiv. Drøft hvilke konsekvenser det kan få for en stat dersom den ikke gjennomfører

Detaljer

NORGE I EØS MEKTIG ELLER AVMEKTIG?

NORGE I EØS MEKTIG ELLER AVMEKTIG? Martin Ellingsen NORGE I EØS MEKTIG ELLER AVMEKTIG? En analyse av norges påvirkningsmuligheter og tilpasning i forhold EU s rettsakter. Masteroppgave i Statsvitenskap Universitetet i Tromsø Våren 2008

Detaljer

1.0 HVORFOR SAMARBEIDER LAND?

1.0 HVORFOR SAMARBEIDER LAND? Hva er EU? 2.0 HVA ER EU? 2.1 EN KJAPP GJENNOMGANG AV HISTORIEN TIL EU 2.1.1 FREDSPROSJEKTET: KULL- OG STÅLSAMARBEIDET (1950 52) 2.1.2 ROMA-TRAKTATEN (1957 og 1958) 2.1.3 EF OG UTVIDELSE (1963 93) 2.1.4.

Detaljer

Noregs nasjonale ekspertar i Kommisjonen - Ein ressurs for Noreg, eller berre for EU? Rapport 2012:1 ISSN 1890-6583

Noregs nasjonale ekspertar i Kommisjonen - Ein ressurs for Noreg, eller berre for EU? Rapport 2012:1 ISSN 1890-6583 Noregs nasjonale ekspertar i Kommisjonen - Ein ressurs for Noreg, eller berre for EU? Rapport 2012:1 ISSN 1890-6583 Innhald 1 Samandrag... 3 2 Innleiing... 8 2.1 Mål og bakgrunn... 8 2.2 Problemstillingar...

Detaljer

Europeiseringen av ESA

Europeiseringen av ESA Postboks 113 Skøyen 0212 Oslo Telefon: 22 51 18 00 Telefax: 22 51 18 01 www.romsenter.no Europeiseringen av ESA Layout: Pål Nordberg, Grafisk Design Trykk: Kraft Digitalprint AS NRS-rapport 2013/6 NRS-rapport(2013)6

Detaljer

Jon Erik Dølvik og Anne Mette Ødegård. Ti år med EØS-avtalen Konsekvenser for norsk arbeidsliv og fagbevegelse

Jon Erik Dølvik og Anne Mette Ødegård. Ti år med EØS-avtalen Konsekvenser for norsk arbeidsliv og fagbevegelse Jon Erik Dølvik og Anne Mette Ødegård Ti år med EØS-avtalen Konsekvenser for norsk arbeidsliv og fagbevegelse Jon Erik Dølvik og Anne Mette Ødegård Ti år med EØS-avtalen Konsekvenser for norsk arbeidsliv

Detaljer

Nyhetsbrev for Norsk INFO2000, et næringsrettet program under Norges Forskningsråd 3/1999. Elektronisk. informasjonsmarked

Nyhetsbrev for Norsk INFO2000, et næringsrettet program under Norges Forskningsråd 3/1999. Elektronisk. informasjonsmarked Nyhetsbrev for Norsk INFO2000, et næringsrettet program under Norges Forskningsråd 3/1999 Elektronisk informasjonsmarked Utgitt med støtte av Europakommisjonens DGXIII/E, INFO2000-programmet Arild Vaagland

Detaljer

Norges forhold til EU på mat- og landbruksfeltet

Norges forhold til EU på mat- og landbruksfeltet Rapport # 9 Norges forhold til EU på mat- og landbruksfeltet Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU 2 Om rapporten Utvalget Rapporten for utredning er av Norges skrevet avtaler på med oppdrag

Detaljer

Makt og innflytelse i EU. fagbevegelsens rolle

Makt og innflytelse i EU. fagbevegelsens rolle Makt og innflytelse i EU fagbevegelsens rolle Norge og EU Stor betydning for Unios medlemmer EU-debatten i Norge har i stor grad handlet om ja eller nei til norsk medlemskap. Ut over dette er det liten

Detaljer

EØS-avtalen. s tis is. stati. our .1114.411111

EØS-avtalen. s tis is. stati. our .1114.411111 EØS-avtalen s tis is St stati.1114.411111 our Statistisk sentralbyrås håndbøker EØS-avta len Det statistiske samarbeid og konsekvenser for Statistisk sentralbyrås statistikkproduksjon Statistisk sentralbyrå

Detaljer

EØS-utvidelsen og endringer i EUs samarbeid på det justis- og innenrikspolitiske området

EØS-utvidelsen og endringer i EUs samarbeid på det justis- og innenrikspolitiske området Nr. 2005:5 EØS-utvidelsen og endringer i EUs samarbeid på det justis- og innenrikspolitiske området Utfordringer for norsk arbeidslivs- og innvandringspolitikk Forord Statskonsult har i de senere irene

Detaljer

Norsk alkoholpolitikk under EØS-avtalen - reaktiv og avpolitisert?

Norsk alkoholpolitikk under EØS-avtalen - reaktiv og avpolitisert? SIRUS SIRUS RAPPORT 7/2013 Trygve Ugland Norsk alkoholpolitikk under EØS-avtalen - reaktiv og avpolitisert? Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2013 Trygve Ugland Norsk alkoholpolitikk under

Detaljer

EØS-STRATEGI FOR OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET

EØS-STRATEGI FOR OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET EØS-STRATEGI FOR OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET Innhold Innledning... 2 EØS-avtalen og energi... 3 Kort om utviklingen av EUs energipolitikk... 4 Norge og EUs energipolitikk... 5 Organiseringen av EU/EØS-arbeidet

Detaljer

NORGE I EUROPA HVORDAN FUNGERER EU? HVA BETYR DET FOR NORGE?

NORGE I EUROPA HVORDAN FUNGERER EU? HVA BETYR DET FOR NORGE? NORGE I EUROPA HVORDAN FUNGERER EU? HVA BETYR DET FOR NORGE? 1 NORGE OG EU Norge er ikke medlem av Den europeiske union. Likevel har EUs politikk og lover stor innflytelse på Norge. Hvorfor er det slik,

Detaljer

Europakommisjonens hospitantordning. Difi rapport 2010:2 ISSN 1890-6583

Europakommisjonens hospitantordning. Difi rapport 2010:2 ISSN 1890-6583 Europakommisjonens hospitantordning Difi rapport 2010:2 ISSN 1890-6583 Forord Difi har kartlagt og vurdert bruken av Europakommisjonens hospitantordning i norsk forvaltning. Prosjektet er gjennomført på

Detaljer

EØS-AVTALENS INNHOLD, INSTITUSJONER OG NASJONAL GJENNOMFØRING

EØS-AVTALENS INNHOLD, INSTITUSJONER OG NASJONAL GJENNOMFØRING DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT EUROPAPROGRAMMET MODUL I: BASISKUNNSKAP OM NORGES SAMHANDLING MED EU EØS-AVTALENS INNHOLD, INSTITUSJONER OG NASJONAL GJENNOMFØRING Ved advokat Fredrik Bøckman Finstad,

Detaljer

Internasjonalt arbeid i Helsedirektoratet 2014

Internasjonalt arbeid i Helsedirektoratet 2014 IS-2295 Internasjonalt arbeid i Helsedirektoratet 2014 Publikasjonens tittel: Internasjonalt arbeid i Helsedirektoratet 2014 Utgitt: 02/2015 Publikasjonsnummer: IS-2295 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Line Eldring og Kristin Alsos. Lovfestet minstelønn: Norden og Europa

Line Eldring og Kristin Alsos. Lovfestet minstelønn: Norden og Europa Line Eldring og Kristin Alsos Lovfestet minstelønn: Norden og Europa Line Eldring og Kristin Alsos Lovfestet minstelønn: Norden og Europa Fafo-rapport 2012:07 Fafo 2012 ISBN 978-82-7422-862-7 (papirutgave)

Detaljer

Innlegg på Nordisk Folkeriksdag - 2007 i Helsingfors

Innlegg på Nordisk Folkeriksdag - 2007 i Helsingfors Innlegg på Nordisk Folkeriksdag - 2007 i Helsingfors av Torbjørn Dahl Fritt Norden -Norge Alternativ til EU-medlemskap Fritt Norden er for internasjonalt samarbeid. Men et samarbeid krever en form og et

Detaljer

EUs kompetanse til å gi overnasjonal europeisk strafferett

EUs kompetanse til å gi overnasjonal europeisk strafferett Mastergradsoppgave JUS399 EUs kompetanse til å gi overnasjonal europeisk strafferett - En tolkning av TEUF artikkel 325 og subsidiaritetsprinsippet som rettslig skranke Kandidatnr: 174654 Veileder: Annika

Detaljer

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 6 2002. Alt du ikke vet om EU, men ikke tør spørre om...

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 6 2002. Alt du ikke vet om EU, men ikke tør spørre om... Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 6 2002 Alt du ikke vet om EU, men ikke tør spørre om... 1 redaktørens spalte Gunn Kvalsvik, redaktør EU?, er tilbakemeldinga eg får når eg «kvifor

Detaljer

EØS-avtalen: Økonomisk forutsigbarhet men gradvis marginalisering av Norges rolle i Europa.

EØS-avtalen: Økonomisk forutsigbarhet men gradvis marginalisering av Norges rolle i Europa. EØS-avtalen: Økonomisk forutsigbarhet men gradvis marginalisering av Norges rolle i Europa. Innspill til Utvalget for gjennomgang av Norges avtaler med EU (Europautredningen) 1 Europabevegelsen hilser

Detaljer

i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul

i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul Et initiativ støttet av EUs program for sysselsetting og sosial solidaritet PROGRESS (2007-2013) Antirasistisk Senter og JURK -

Detaljer

Oversikt over sikkerhetsteknologier

Oversikt over sikkerhetsteknologier Sikkerhet og personvern Oversikt over sikkerhetsteknologier PASR - Preparatory Action on the enhancement of the European industrial potential in the field of Security research Grant Agreement no. 108600

Detaljer

Håndbok i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul

Håndbok i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul Håndbok i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul Seminar om bevisstgjøring om antidiskriminering og likeverd rettet mot frivillige organisasjoner - VT/2010/007 - Łukasz

Detaljer

Årbok 2009 15 år med EØS. Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad

Årbok 2009 15 år med EØS. Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad Årbok 2009 15 år med EØS Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad Forord Det er ei spesiell årbok du nå sitter med i hånda. 15 år med EØS tar utgangspunkt i at EØS-avtalen trådte i kraft 1.januar

Detaljer

Nøkkelprinsipper for å fremme kvalitet i inkluderende opplæring Anbefalinger til myndighetene

Nøkkelprinsipper for å fremme kvalitet i inkluderende opplæring Anbefalinger til myndighetene Nøkkelprinsipper for å fremme kvalitet i inkluderende opplæring Anbefalinger til myndighetene Nøkkelprinsipper for å fremme kvalitet i inkluderende opplæring Anbefalinger til myndighetene Europeisk senter

Detaljer

Den rådgivende komité for EØS resolusjon av 26. juni 2002 om utvidelsen av EU og EØS framtid... 1

Den rådgivende komité for EØS resolusjon av 26. juni 2002 om utvidelsen av EU og EØS framtid... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9337 Nr. 15 10. årgang 4. Den rådgivende komité for

Detaljer

Forord. Oslo, mars 2003. Jon Blaalid direktør

Forord. Oslo, mars 2003. Jon Blaalid direktør Forord Tilsyn er på dagsorden i norsk forvaltning. Det er nettopp lagt frem en stortingsmelding som fremhever tilsynsvirksomhetens økte betydning i samfunnet. Dette har etter Regjeringens syn, særlig sin

Detaljer