IFC formatet. Bjørn Godager HiG En del av stoffet er hentet fra Statsbygg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IFC formatet. Bjørn Godager HiG 02.09.2009. En del av stoffet er hentet fra Statsbygg"

Transkript

1 Intelligent BuildingInformationModelling IFC formatet En del av stoffet er hentet fra Statsbygg Bjørn Godager HiG

2 buildingsmart Automatisering av den elektroniske overføringen av informasjon mellom alle ledd i verdikjeden. Mer effektiv byggeprosess

3 buildingsmart Bygger på åpne standarder Bruker felles datamodell, i stedet for å dele dokumenter og filer Støtte gode beslutninger, basert på riktig analyse av data Driftprosesesserf baseres på BIMmodellen av bygget

4 The building and construction industry Until now A 2 dimentional (2D) projecting world, unintelligent drawings with drawn lines and symbols Manual control of the projected solutions between the different trades Much mistakes, defects and misunderstandings crash (ductwork element, ceiling ) during building Many registrations of the same information, typical seven times until finished building, in addition maintainsthesame the same datainmany parallel systems, in projecting and during the administration, operational phase and the maintenance works

5 Within the same domain there is often significant communication errors and loss of project information % of the construction cost is caused by splitting up the prosesses and bad communication The same information is re-created several times by different software

6 Today s communication platform

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Todays Building and Construction Industry is still: Much of the trade is still analog, but some parts of it are really pushing for big changes (contractors etc.) It is a need for digitizing, so the business sector can use data power in their processes

18 IFC Door Height Width Global Id Name Description Object Type

19

20

21

22

23 Statsbygg is in front in Norway Building Information Modelling (BIM) is a target area in STATSBYGG. Based on open international standards Statsbygg has the vision to use BIM through the whole life cycle in their buildings In 2007 shall hllat least five projects use BIM Before the end of 2010: BIM uses as main rule in all of thebuildingprocesses (Statsbygg) [ ]

24

25

26

27

28

29 (Leverandø (innkjøp og ordre- håndtering

30 Åpne standarder BuildingSMART is based on the open international communication standard, IFC (Industry Foundation Classes). This standard makes it possible for all software to communicate on a open, independant format, and everyone can use it.

31 Dette legger grunnlaget for at: Produktiviteten /effektiviteten forbedres, transaksjonskostnadene reduseres Kvaliteten i prosjekterte/bygde løsninger og verdien for sluttbruker forbedres, feil og mangler reduseres Intelligente tekniske løsninger som muliggjør dette må testes ut i praksis, og deretter tas i aktiv bruk Aktørenes roller og tilhørende kontraktuelle forhold endres slik av de gir incitament i til adferdsending d di Det vil bli etablert nye forretningsprosesser som gir fair share (vinn vinn) i mellom aktørene og verdi til sluttbruker, basert på riktig ansvars og risikodeling, honorarfordeling, og avklart eierskap til informasjon

32 IFC Definition Industry Foundation Classes ISO16739 Describes objects, how they are connected, and how BIM information aregoing to be exchanged and stored. All IFC get their own personal identification! A so called: GUID BIM = Building Information Model GUID = Global Unique ID and follows the building and makes it traceable

33 Hva er BIM? BIM står både for BygningsInformasjonsModell i forbindelse med PRODUKTET og PROSESSEN. Hva er BuildingSmart? BuildingSmart er i prinsippet pp 4 ting: En ide - effektiv informasjonsflyt er nøkkelen for å utnytte mulighetene som ligger i moderne IKT Et sett standarder - standarder som muliggjør effektiv informasjonslogistikk, En organisasjon BuildingSmart International som er ansvarlig for å fremme og forvalte standardene og prosjekter Arenaer hvor standardene brukes.

34 Hva er IFC? IFC står for Industry Foundation Classes. IFC er en av grunnlagsstandardene blant BuildingSmart- standardene. IFC definerer begrepene og sammenhengen mellom disse i en IFC fil. En IFC fil inneholder informasjon fra en Bygnings Informasjons Modell (BIM) som kan utnyttes av et annet program.

35 Welcome to TLS (TBF)!

36 IFD, IDM, IFG, IFR IFD: Internasjonal FrameworkforDictionaries: library.org/index.php/main_page IDM: Information Delivery Manuals defines which processes are requiring information exchange. And: which parts of IFC are going to be used in the process: IFG: Industry Foundation Classes forgis IFR is IFC used in road building

37 IFD Library IFD standardized di d construction ti and building reference library (cooperation between Norway, Netherlands, USAand Canada) Eksempel på en dørdefinisjon i IFD biblioteket (Ex: Door definition in IFD Library)

38 IAI International t ti lalliance for Interoperability. t Making framework for exchange of data between different softwarein programmer in the building and construction sector buildingsmart = The new cost effective way of organizing building processes. IFC logoen divide up in four pieces

39 buildingsmart To do this message connected tdto IFC, IFD, IDM, IFG, IFR, IAI more clear and understandable to all parts of the trade (bransjen) we call it simply buildingsmart

40 BIM BygningsInformasjonsModeller En bygningsinformasjonsmodell (BIM) er en videreutvikling av en digital 3D modell som er basert på en digital representasjon av bygget ved hjelp av intelligente objektorienterte bygningskomponenter. Intelligente objekter vil si at det knyttes informasjon om Intelligente objekter vil si at det knyttes informasjon om objektet, alt fra informasjon om byggets geometri, romforhold, pris, størrelser og egenskaper til en bygningskomponent (for eksempel materialegenskaper til et gitt produkt fra en leverandør).

41 Noen aktuelle programmer. Figur fra Norconsult

42 Hva tror vi gir effekt? Bruk i ALLE faser ( holistic view of IFC ) FDV- modell Kravmodell Design modell Design modell Design modell Tilbuds modell Design modell Design modell Byggemodell Neste prosjekt IFC modell- server As built modell Generisk kunnskap

43 Begrepet tegning En TEGNING beskriver hvordan noe ser ut, og tolkes (dvs tillegges meningsinnhold/kunnskap om hva det er) ved at skravur, symboler osv bruker en forhåpentligvis felles referanse (tegnestandard, DAK manual) En TEGNING er typisk/oftest i 2D, og mister derav oftest den romlige dimensjonen (3D) som gir felles forståelse En TEGNING gir grunnlag for betydelig tolkningsmonn og mulige misforståelser, og er ikke intelligent i den forstand at semantisk innhold (dvs forholdet mellom en struktur og dets betydning) enkelt kan trekkes ut

44 Begrepet modell En MODELL beskriver hva noe (en ting, et objekt) er (f.eks en vegg), hvilke ulike egenskaper den har, og hvordan denne tingen forholder seg til andre ting (dvs relasjoner) En MODELL er intelligent i den forstand at semantisk innhold (dvs forholdet mellom en struktur og dets betydning) enkelt kan trekkes ut, analyseres, og berikes med ny informasjon som så kan igjen kan oppdatere og forbedre modellen En MODELL kan være i xd, dvs den kan være i 2D, 3D, 4D (med tid), 5D (med tid og kostpådrag), eller 0D (null D) i form av materiallister, priser osv. Mulighet for den romlige dimensjonen (3D) gir oftest t bd bedre fll felles forståelse av de geometriske tik egenskapene og hindrer misforståelser

45 Tegning Modell (hvordan det SER UT hva det ER) Jeg er en Hei, jeg er en STREK! Her er VEGG! Jeg er én strek til, og SÅNN bygget enda to til. opp, og står Sammen blir vi HER sammen her et med tre andre rektangel som vegger som til ser SÅNN ut. sammen er et Hvis du vil, kan rom. Du kan vi være enig godt få SE på om at meg hvis du rektangel- vil. HVORDAN symbolet skal skal jeg se ut, bety en vegg. og fra HVOR vil du se meg?

46 IFC BIM med og uten IFD Tre fysiske objekter av type DØR (IfcDoor) Tre fysiske objekter av type DØR, der to stk type A er en vanlige ytterdører, og type B er en branndør BIM med IFC- fødsels- s Nummer (GUID) ID1, ID2, ID3 og IFD-GUID IDA, IDB, IDC BIM med IFC- fødsels- s Nummer (GUID) ID1, ID2, ID3 for dør

47 Begrepet modellserver En MODELLSERVER er et databasesystem designet for kontrollert og kvalitetssikret felles lagring av informasjonsmodeller (f.eks IFC, STEP eller PLCS modeller). Modellserveren sørger online for administrasjon av aksessrettigheter for alle samtidige brukere, dataintegritet, kontrollert dataimport (check in), kontrollert sammensetting (merge) og oppsplitting i deler (partial models) av modeller, kontrollert dataeksport (check out) samt en rekke tjenester (analyser, simuleringer mv), spørringer (queries), visualiseringer, og browsing av modeller.

48 Ønsket kommunikasjonsform

49 Knowledge databases -Best practise knowledge -Own practice Briefing -Functional req. -Estimates -Conditions -Requirements Demolition, refurbishment -Rebuild -Demolition -Restoration Laws and regulations -Building regulations -Building specifications IDM IDM IFC + IFD product model BIM CAD software -Drawings, calculations -Architect, engineers, VRML -Visualisation, 3D models IDM Simulations -Comfort -Ventilation, heating -Life cycle cost -Light, sound -Insulation -Fire, usage -Environment -Life time predictions Facility management -Letting, sale, operations -Maintenance -Guaranties Illustrations: Norwegian Building Research Institute, Olof Granlund, NBLN University of California, Stanford University IDM Construction management -Scheduling -Logistics, 4D IDM Specifications -Specification sheets -Classification standards -Estimates, accounting Procurement -Product databases -Price databases

50 Client Programming -Space program -Room functions -Requirements CAD Design -Architect CAD Design -Structural CAD Design -Electrical -Mechanical Model viewing -All disciplines drofus ArchiCAD ADT DDS DDS Octaga Early Stage Costing Quantity takeoff NOIS G-PROG Calcus and Beskrivelse Terrain Model IFC-BIM Model Server -All disciplines EPM EDM Model Server Model checking -All disciplines IDMs? Solibri SMC Energy Simulation -Space data from Architect Powel Gemini Terreng IDM checkin / checkout -vs IFC format -vs rules for IFC schema -vs spesific IDMs IDMs

51 Modellsjekking drofus programmerte krav mot prosjekterte løsninger (m2, luft mengder bruker funksjoner med mer) RIUSKA energisimuleringsverktøy Solibri Model Checker (SMC) ( clash, UU krav mv)

52 IDM er IDM: ildi t / IDM er vil levere check in/check out kontroll filtre i kommunikasjon med modellserver IDM work is going on in high speed in buildingsmart now. The methodology is approved

53 IDM Information Delivery Manual "Periskopbildet" Uttryk kte krav Uttryk kte krav Prosjektfase Projsjektfase IFC Model IFC Model IFC-modellen som sådan støtter alle spesifikasjoner i alle faser ( hele godtebutikken med alt du kan kjøpe ) IDM angir spesifikk støtte for relevante prosesser med bruk av IFC-modellen ( akkurat de karamellene og jordbærdropsene jeg vil ha i dag )

54 Aktuelle områder framover Detalj prosjekt BIM i FDV Jus og BIM BIM kontrakt Entreprenøren og BIM Økonomi 5D Tid framdrift 4D ehandel dl

55 Juss og BIM Retten tilprosjektert Endret forretningsrutine, materiale i en BIM f.eks mht varsling / Eierskap til og bruk av informasjon i modellen dll kommunikasjon Valg av kontraktsformk Digital bygningsmodell vs Utfordring i anbudsfase skriftlig materiale BIM som Risiko for prosjektering, konstraksgrensesnitt rådgiver vs entreprenør Notat fra prof.dr. juris Lasse Ansvar for feil i benyttet Simonsen SINTEF programvare Notat fra FJ, gjennomgang av Faseforskyvninger konsekvenser Statsbygg regelverk, rutiner, maler ift BIM

56 Tid framdrift 4D Den 4. dimensjonen TID (TIME) i BIM Planlegging av framdrift Registrering avbestillingstider Planlegging og registrering av byggetider Endringskostnader d ved framdriftsendring d i Likviditetsplanlegging (liquidity) Byggeplasslogistikk l ikk(f (for entreprenør) (construction site logistics for the contractor mye mer

57 Økonomi 5D Den 5. dimensjonen PENGER (MONEY) i BIM Tidligfase estimering (m2 basert) Kostnadsramme kalkulasjon klkl (NS3451 eller NS3420 basert) Likviditetsstyringidit t t i Endringshåndtering Registrering av anbuds og sluttkostnader Mulig integrasjon for Statsbygg med Oracle BackOffice applikasjoner (Financials osv)

58 Entreprenøren og BIM [1] Om noen år : Vi stiller BIM en som kontrakt arbeidstegninger for byggeplass lages av ENTREPRENØR Entreprenør mottar IFC modell med generiske objekter Dvs objektene e har ytelseskrav/ (o (for eksempel ese veggens akustiske egenskaper skal være mellom 37 40dB) Sender elektronisk forespørsel mot produkt.db. Får liste med vegger som tilfredsstiller ll kravene og velger en spesifikk vegg. Produkt /leverandør data tilføres objektet > FDV dok

59 BIM kontrakt Entreprenøren mottar generisk ikbim. Dvs BIM med objekter som har krav til en gitt ytelse Benytter BIM i byggefase og tilfører informasjon til objektene iht SB kravspesifikasjon Bruk av BIM i endringshåndtering Leverer spesifikk/as built (FDV) BIM ved p / ( ) ferdigstillelse (completion date)

60 Verdens rikeste BIM? Det finnes mange IFC-BIM-er med velutviklede geometriske egenskaper HITOS er trolig en av de modeller som er brakt lengst mht andre egenskaper i tillegg (dvs beriket med f.eks egenskaper for brann, lyd, energi, materialoppbygging, referanser (IFD, NS) Statsbygg-HIBO skal videreføre dette

61 Hvorfor skal vi bruke BIM og IFC Bruk av BIM vil øke verdien bygnings informasjonen ved at innholdet gjøres mer presist og éntydig ( intelligent ) iht omforente standarder som f.eks IFD Library

62 Hvorfor skal vi bruke BIM og IFC Bruk av BIM vil bidra til dramatisk å forbedre mulighetenefor temarelaterte analyser (sjekke bibliotek og erfaringstilbakeføringer).

63 Hvorfor skal vi bruke BIM og IFC Bruk av BIM vil minimalisere antallet manuelle inntastinger av all informasjon, og antallet konverteringer mellom ulike formater, måleenheter mv.

64 Hvorfor skal vi bruke BIM og IFC Bruk av BIM vil redusere antall feil i alle Bruk av BIM vil redusere antall feil i alle prosesser i hele byggets levetid.

65 Hvorfor skal vi bruke BIM og IFC Bruk av BIM vil bidra til å muliggjøre kortere planleggings og byggetider basert på den økte kunnskap/verdi som ligger i forbedret bygningsinformasjon.

66 Hvorfor skal vi bruke BIM og IFC Bruk av BIM vil muliggjøre at erfaringer automatisk ikkan bli overført fra prosjekt til prosjekt.

67 Hvorfor skal vi bruke BIM og IFC IFC som felles språk vil øke muligheten for gjenbruk og felles bruk av informasjon vesentlig, også internasjonalt.

68 Aktuell programvare 3D Studio ADT Autodesk Architechtural Desktop, Archicad Archicad er avansert programvare for arkitektonisk design. Som oppfinner av Virtuell bygning konseptet, hjelper den arkitekten med å tenke gjennom bygningen i alle dimensjoner ved hjelp av en detaljert 3D modell, Backbone Et program som er et initiativ fra NBI for å se på helheten av disse nye teknologiene og konsekvensen av bruken, vil ha et sterkt fokus på atferdsendring. Når så mye informasjon plutselig blir tilgjengelig til nye aktører, må de komme en endring i relasjonene rundt en byggeprosess. Det er naturlig å lage nye ledelsesmodeller som fokuserer på mulighetene som ligger i en slik informasjonsmengde. Calcus G PROG Calcus. Programmet G PROG Calcus er Norconsults nyeste medlem i G PROG familien. Programmet setter en ny standard for tidligfase vurderinger og kostnadsstyrt prosjektering, Byggsøk ByggSøk er et offentlig system for elektronisk kommunikasjon i plan og byggesaker. Målet er effektivisering hos private og kommuner. DDS Data Design System. Norsk firma med verdens første building services applikasjon med Ifc 2x3 sertifisering. drofus Program for rom og utstyrsprogrammering Gemini Powel Gemini Terreng, no/templates/page aspx?id=1417 Novapoint Vianova. Ulike 3D program, også med Virtual Map. Octaga Octaga Modeller for IFC: PhotoModeler 3D visualiseringsprogram. Revit Revit Structure integrerer en fysisk modell med flere materialer og en uavhengig redigerbar analysemodell for effektiv analyse, design og dokumentasjon, Riuska Solibri. Solibri Model Checker. Kan raskt ut fra en modell foreta energiberegning g g for bygningsmassen g eller for enkeltrom. cad.com/files/no.dds cad.com/downloads/pdf Datein/RIUSKA_english.pdf SMC Solibri Modeler Checker, Program som kan benyttes som viewer og til kontroll av modeler mot hverandre. Kan avsløre kollisjoner i modellen mellom ulike fagene. Reduserer risikoen for uoverbestemmelser. Tekla Tekla Structures,

buildingsmart studentseminar @HIG+FI:13

buildingsmart studentseminar @HIG+FI:13 buildingsmart studentseminar @HIG+FI:13 Eilif Hjelseth, utdanningskoordinator buildingsmart Norge 5. november 2013 BIM i utdanningen med bred støtte fra byggenæringen 2 Fremtidens byggeprosjekter Vil de

Detaljer

BIM for dummies Hva er bygningsinformasjonsmodeller basert på åpne internasjonale standarder? Bør vi implementere serverteknologi parallelt?

BIM for dummies Hva er bygningsinformasjonsmodeller basert på åpne internasjonale standarder? Bør vi implementere serverteknologi parallelt? BIM for dummies Hva er bygningsinformasjonsmodeller basert på åpne internasjonale standarder? Bør vi implementere serverteknologi parallelt? Diderik Haug, senioringeniør og prosjektleder FoU seksjonen

Detaljer

Hva er bygningsinformasjonsmodeller basert på åpne internasjonale standarder? Bør vi implementere serverteknologi parallelt?

Hva er bygningsinformasjonsmodeller basert på åpne internasjonale standarder? Bør vi implementere serverteknologi parallelt? Hva er bygningsinformasjonsmodeller basert på åpne internasjonale standarder? Bør vi implementere serverteknologi parallelt? Diderik Haug, senioringeniør og prosjektleder FoU seksjonen Statsbygg Statsbygg,

Detaljer

INFORMASJONSFLYT I BYGGEPROSESSEN med fokus på samspillet mellom arkitekt og konstruktør

INFORMASJONSFLYT I BYGGEPROSESSEN med fokus på samspillet mellom arkitekt og konstruktør INFORMASJONSFLYT I BYGGEPROSESSEN med fokus på samspillet mellom arkitekt og konstruktør INFORMATION FLOW IN THE BUILDING PROCESS with a focus on the interaction between architect and structural engineer

Detaljer

II Sammendrag. Sammendrag

II Sammendrag. Sammendrag Bygnings Informasjons Modell(BIM) og Fremdriftsplanlegging av Produksjon Building Information Model(BIM) and Schedule Planning of Production Kjetil Ramstad Institutt for matematiske realfag og teknologi

Detaljer

BACHELOROPPGAVE. Telefon: 67 23 50 00 www.hioa.no

BACHELOROPPGAVE. Telefon: 67 23 50 00 www.hioa.no GRUPPE NR. 5 TILGJENGELIGHET Åpen Institutt for Bygg- og energiteknikk Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo Telefon: 67 23 50 00 www.hioa.no BACHELOROPPGAVE

Detaljer

Per Edward Schee. Institutt for Matematiske realfag og teknologi! Masteroppgave 30 stp. 2011

Per Edward Schee. Institutt for Matematiske realfag og teknologi! Masteroppgave 30 stp. 2011 PROSJEKTERING VED HJELP AV BIM! Implementering av BIM i detaljprosjekteringen hos entreprenør!! BUILDING DESIGN WITH THE AID OF BIM! BIM implementation in the detail project from a constructors angle Per

Detaljer

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg BACHELOROPPGAVE: Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg Forfattere: Øyvind Kjøs Egge Jørgen Larsen Tjønnteig Dato: 23.05.2012 SAMMENDRAG Tittel: Bruk av BIM ved rehabilitering Dato: 23.05.2012 Deltakere:

Detaljer

IFC-prosjekt Nye Ahus

IFC-prosjekt Nye Ahus IFC-prosjekt Nye Ahus Evalueringsrapport Versjon 1.1 1 av 75 Denne rapport er et Nye Ahus-dokument med dokumentnummer: A-2220-Z-KR-0001 IFC-prosjektet Nye Ahus, Evalueringsrapport 2 av 75 Forord Arkitektfirmaet

Detaljer

Hovedrapport Hovedprosjekt 2012 Bachelor i ingeniørfag Lodve Langes gate 2, Postboks 385 8505 NARVIK Telefon: 76 96 60 00 Telefax: 76 96 68 10

Hovedrapport Hovedprosjekt 2012 Bachelor i ingeniørfag Lodve Langes gate 2, Postboks 385 8505 NARVIK Telefon: 76 96 60 00 Telefax: 76 96 68 10 Hovedrapport Hovedprosjekt 2012 Bachelor i ingeniørfag Lodve Langes gate 2, Postboks 385 8505 NARVIK Telefon: 76 96 60 00 Telefax: 76 96 68 10 Norsk Tittel: Effektive LCC-kalkyler basert på BIM-verktøy

Detaljer

BIM og Miljøberegning

BIM og Miljøberegning Karl Kristian Olsson Haave BIM og Miljøberegning Masteroppgave 14. juni 2010 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for konstruksjonsteknikk

Detaljer

buildingsmart Norge Læreplan 04 RÅDGIVER Læreplan 05 ENTREPRENØR

buildingsmart Norge Læreplan 04 RÅDGIVER Læreplan 05 ENTREPRENØR Versjon Info Dato Versjon 1.0 Utgitt førsteversjon 02.10.2014 Versjon 1.1 Språkvasket Samtext 03.06.2015 buildingsmart Norge Læreplan 04 RÅDGIVER Læreplan 05 ENTREPRENØR Økt kompetanse er i tillegg til

Detaljer

Kobling mellom BIM og brann

Kobling mellom BIM og brann BACHELOROPPGAVE: Kobling mellom BIM og brann Forfatter(e): Atle Borkhus Jim Vik Mathisen Kelly Helene Smith Sted: Høgskolen i Gjøvik, TØL, 09HBINBK Dato: 23.05.2012 I II Kobling mellom BIM og brann Sammendrag

Detaljer

Denne bacheloroppgaven er utarbeidet ved Høgskolen i Gjøvik, avdeling for teknologi, økonomi og ledelse, våren 2010.

Denne bacheloroppgaven er utarbeidet ved Høgskolen i Gjøvik, avdeling for teknologi, økonomi og ledelse, våren 2010. Forord Denne bacheloroppgaven er utarbeidet ved Høgskolen i Gjøvik, avdeling for teknologi, økonomi og ledelse, våren 2010. Ved å velge en bacheloroppgave med temaene BIM og Lean har vi valgt å sette oss

Detaljer

SHO6261. Mastergradsoppgave i teknologi. Energiberegninger med bruk av BIM-baserte verktøy Sammenlignede studie

SHO6261. Mastergradsoppgave i teknologi. Energiberegninger med bruk av BIM-baserte verktøy Sammenlignede studie SHO6261 Mastergradsoppgave i teknologi Energiberegninger med bruk av BIM-baserte verktøy Sammenlignede studie Aleksei Tkachenko August, 2014 Avdeling for teknologi Høgskolen i Narvik Tittel: Energiberegninger

Detaljer

Institutt for Matematiske Realfag og Teknologi Masteroppgave Terje Haug Skogheim 1

Institutt for Matematiske Realfag og Teknologi Masteroppgave Terje Haug Skogheim 1 Forord Masteroppgave Terje Haug Skogheim 1 Forord I FORORD Studiet byggeteknikk og arkitektur ved Universitet for Miljø- og Biovitenskap (UMB), institutt for matematiske realfag og teknologi har gitt faglig

Detaljer

Bjørn Gunnar Haugen i Hammerhus AS vil jeg takke for mange innspill, og for at jeg fikk bruke deres tomannsbolig som eksempelhus.

Bjørn Gunnar Haugen i Hammerhus AS vil jeg takke for mange innspill, og for at jeg fikk bruke deres tomannsbolig som eksempelhus. BuildingSMART: BIM i mindre byggefirmaer BuildingSMART: BIM in smaller building companies Øyvind Frislie Institutt for matematiske realfag og teknologi Masteroppgave 30 stp. 2009 I Forord Gjennom studiet

Detaljer

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Case: Nytt parkeringshus ved Sykehuset i Vestfold Arslan Tahir Elton Wong Veileder Bo Terje Kalsaas Rein John Skaar Sigmund Jensen Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

Produksjonsplanlegging med 4D

Produksjonsplanlegging med 4D Produksjonsplanlegging med 4D Jonas Soleng Iversen Bygg- og miljøteknikk (2 årig) Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Amund Bruland, BAT Medveileder: Ben-Stian Unhjem, HENT Lars C. Christensen, HENT Tore

Detaljer

HOVEDPROSJEKT HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM MASKINTEKNIKK OG LOGISTIKK. BIM i byggeprosessen.

HOVEDPROSJEKT HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM MASKINTEKNIKK OG LOGISTIKK. BIM i byggeprosessen. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM MASKINTEKNIKK OG LOGISTIKK HOVEDPROSJEKT Rapportens tittel (norsk): BIM i byggeprosessen. Rapportens tittel (engelsk): BIM in the construction phase.

Detaljer

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM RAPPORT MODELLERINGSCASE, MAI 2013 Linda Byström Student#110203 Innleveringsdato: 27.05.2013 SAMMENDRAG Rapporten inneholder to hovedtemaer som dels belyser prosessens betydelse

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET BACHELOROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Vår...semesteret, 20... Åpen / Konfidensiell Forfatter: Fagansvarlig: (signatur forfatter) Veileder(e): Tittel på

Detaljer

BIM-MANUAL 1.1 S B M 1. 1

BIM-MANUAL 1.1 S B M 1. 1 BIM-MANUAL 1.1 S B M 1. 1 04.02.2009 Statsbyggs generelle retningslinjer for bygningsinformasjonsmodellering (BIM) BIM-manual 1.1 inneholder Statsbyggs generelle retningslinjer for bygningsinformasjonsmodellering

Detaljer

BIM i praksis. BIM in projects. Halvor Skram stad Lunn

BIM i praksis. BIM in projects. Halvor Skram stad Lunn BIM i praksis BIM in projects Halvor Skram stad Lunn Institutt for matematiske realfag og teknologi Masteroppgave 30 stp. 2010 FORORD Denne masteroppgaven markerer slutten på en interessant og spennende

Detaljer

BIM i totalentrepriser BIM in design and build projects

BIM i totalentrepriser BIM in design and build projects NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for konstruksjonsteknikk Masteroppgave Tom-Erik Rørheim BIM i totalentrepriser BIM in design and

Detaljer

Nye kalkulasjonsprosesser ved bruk av bygningsinformasjonsmodellering (BIM)

Nye kalkulasjonsprosesser ved bruk av bygningsinformasjonsmodellering (BIM) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport Masteroppgave Nye kalkulasjonsprosesser ved bruk av bygningsinformasjonsmodellering

Detaljer

PROSESSER OG TVERRFAGLIG KOMMUNIKASJON I FORPROSJEKT MED BRUK AV NY TEKNOLOGI

PROSESSER OG TVERRFAGLIG KOMMUNIKASJON I FORPROSJEKT MED BRUK AV NY TEKNOLOGI PROSESSER OG TVERRFAGLIG KOMMUNIKASJON I FORPROSJEKT MED BRUK AV NY TEKNOLOGI PROCESSES AND MULTIDICIPLINARY COMMUNICATION IN PREPROJECTS WITH USE OF NEW TECHNOLOGY Katrine Solheim UNIVERSITETET FOR MILJØ-

Detaljer

Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM

Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Olav Torp, BAT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for bygg, anlegg og transport

Detaljer

Master i Geomatikk, vår 2013 Ole Alexander Vanebo

Master i Geomatikk, vår 2013 Ole Alexander Vanebo BIM og kartbruk BIM and use of maps Ole Alexander Vanebo Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) Masteroppgave 30 stp. 2013 Master i Geomatikk, vår 2013 Ole Alexander Vanebo Masteroppgave

Detaljer

buildingsmart Norge buildingsmart Norge BIM i praksis BIM i praksis buildingsmart Norge BIM i praksis

buildingsmart Norge buildingsmart Norge BIM i praksis BIM i praksis buildingsmart Norge BIM i praksis Arkitekt, prosjektleder/fagansvarlig - skisserer, detaljerer og gjennomfører BIM prosjekter Jobbet med 3D og objekter siden 1995 Leder for IFC prosjektet Nye Ahus, 2005-2007 Ansvarlig arkitekt for BIM

Detaljer