MEDLEMSRAPPORTERING FOR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDLEMSRAPPORTERING FOR"

Transkript

1 MEDLEMSRAPPORTERING FOR REMA 1000 AS. <MEDLEMSNAVN> For 2012 FOR MORSELSKAP I KONSERN

2 "Initiativ for etisk handels (IEH) medlemmer har forpliktet seg til å sette i verk tiltak for å bidra til bedre forhold i egne leverandørkjeder." Til lesere av rapporten Etisk handel skal sikre at produksjon skjer på rettferdig, forsvarlig og lovlig vis. Initiativ for etisk handels (IEH) medlemmer har forpliktet seg til å sette i verk tiltak for å bidra til bedre forhold i egne leverandørkjeder. Til grunn for dette arbeidet ligger IEHs retningslinjer for etisk handel. Retningslinjene dekker områdene arbeidsforhold, menneskerettigheter, miljø og antikorrupsjon. Medlemmene er også forpliktet til hvert år å rapportere om hvilke utfordringer de står overfor og resultatene av forbedringsarbeidet. Det er denne rapporten du sitter med nå. Rapporten er offentlig tilgjengelig. IEHs mal for medlemsrapportering ble oppdatert i 2012, blant annet for å gi et tydeligere bilde av effekten av forbedringsarbeidet. Rapporteringsmalen søker å svare på forventningene til arbeid med samfunnsansvar i FNs retningslinjer for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, som due diligence og interessentdialog. Vi har også inkludert indikatorer for leverandørkjeden som inngår i Global Reporting Initatives neste versjon. Når det gjelder leverandørkjeden, dekker rapporten også FNs Global Compact krav til framdrifts-rapportering. Per Bondevik Daglig leder IEH 2

3 Forord fra: Ole Robert Reitan, administrerende direktør i REMA 1000 AS I september 2012 lærte verden at over 300 arbeidere hadde omkommet i en brann i en pakistansk fabrikk som eksporterer til tyske kjeder, og igjen i november 2012 at over 100 arbeidere døde i en brann i Bangladesh som produserte for kjedene Walmart og Sears. Den pakistanske fabrikken var nylig SA8000-sertifisert og er et tydelig eksempel på begrensningene med bruk av tradisjonelle revisjoner. Arbeidere har også møtt utfordringer med politibrutalitet i flere land i kampen om å forsvare retten til trygge og gode arbeidsforhold. I REMA 1000 tar vi vårt samfunnsansvar og vår innkjøpsinnflytelse til å kunne hjelpe arbeidere alvorlig, og øker derfor vår innsats for å sikre at fabrikker som produserer varer for oss tilbyr arbeidere sikre, anstendige og rettferdige forhold. Vi er også bekymret over utfordringer som møter den nye generasjonen med migrasjonsarbeidere i Kina, som de som tok selvmord i fabrikker som produserer Apple Iphone og andre teknologiske produkter. REMA 1000 har derfor engasjert eksperter med mangeårig erfaring med å hjelpe fabrikker å forstå og engasjere rettferdig og positivt med denne nye generasjonen av kinesiske arbeidere. Under lederskap av vår nye CSR-ansvarlig, med bakgrunn fra utenrikstjenesten, diskuterer vi nye strategier og programmer for utrulling i Vi søker samarbeid med sivilt samfunn og mindre kvasi-revisjonsbyråer, som kan tilby opplæring og oppfølging når det er påkrevd, og vi tar inn tidlig vurderinger om hvordan vi kan samarbeide med andre i industrien som har forpliktet seg til arbeidstakerrettigheter i verdikjeden. Vi mener at det å bygge disse partnerskapene vil komme arbeiderne i vår leverandørkjede til gode og at bedre behandlede medarbeidere vil hjelpe oss å sikre stabilitet i innkjøp og trygge produkter for våre kunder. Vi er glade for å arbeide videre med IEH i 2013 og ser frem til faglig støtte, gjensidig læring og et tett samarbeid. Med vennlig hilsen Ole Robert Reitan 3

4 Grad av besvarelse av rapporten Medlemmer av IEH er i forskjellige faser av arbeidet med etisk handel. De tilhører ulike bransjer og møter ulike typer utfordringer. Noen handler gjennom agenter og importører og har ikke direkte kontakt med produksjonsleddet. Små bedrifter har ofte mindre ressurser enn de store til å bruke på etisk handel. Ved første gangs rapportering til IEH er virksomhetens datainnsamling dessuten ofte i startfasen. Derfor gis det anledning til å velge bort ett eller flere spørsmål. Spørsmål som krysses av med «nei» blir skjult i rapporten. Som standard er det krysset av ja for alle spørsmål. For hvert spørsmål som ikke besvares, skal det gis en begrunnelse for hvorfor. JA NEI Trinn 5 - Håndtering av klager (spørsmål 5.5) Trinn 5 - Antall klager og tiltak (Indikator 5-1) 4

5 Om bedriften Navn: REMA 1000 AS. Viktigste merkenavn, produkter og tjenester: REMA 1000 AS omfatter virksomheten til REMA 1000 i Norge og Danmark. Virksomheten er heleid av Reitangruppen. REMA 1000 er Norges ledende dagligvarekjede og en av landets sterkeste merkevarer. Beskrivelse av bedriftens struktur: REMA 1000 AS eier varemerket REMA1000. REMA 1000-konseptet forvaltes og videreutvikles gjennom masterfranchiseavtaler med de nasjonale selskapene REMA 1000 Norge og REMA 1000 Danmark. De nasjonale selskapene er franchisegiver for den enkelte butikk som drives av en kjøpmann (franchisetaker). Både i Norge og i Danmark driver franchisegiverselskapet også distribusjon av varer til REMA 1000-butikkene. REMA 1000 i Norge består av et hovedkontor i Oslo, samt ti regionskontorer og seks distribunaler. Hovedkontorets oppgaver omfatter felles markedsføring og innkjøp, økonomi og IT, samt drift, etablering og sentrale støttefunksjoner. Regionskontorene er servicekontorer for butikkene i regionen, og tar seg av regional markedsføring og etablering av nye butikker i sitt område. REMA 1000 Danmark rapporterer til dansk Initiativ for etisk handel (DIEH). REMA Industrier utvikler og produserer merkevarer for REMA 1000 gjennom hel- og deleide selskaper. Selskapet omsatte i 2012 for om lag 3,7 milliarder kroner, og har eierandeler i REMA Trading (100%), REMA Nonfood (100%), Norsk Kylling (100%), MaxMat (75%), Hugaas Industrier (50%), Spekeloftet (50%), Grans (50%), Kjeldsberg (50%), Staur (50%), Gram Slot i Danmark (48%) og Bama (20%). REMA Industrier har ledende posisjoner i flere kategorier, med merker som Millim (undertøy og klær), Solvinge (kylling og kalkun); Godehav (fisk og fiskemat), Grans (øl); Siesta (appelsinbrus), Spekeloftet (pinnekjøtt), Kjeldsberg (kaffe) og Pizza Fresca (fersk pizza), i tillegg til en rekke produkter under merkenavnet REMA Adresse hovedkontor: REMA 1000 AS, Gladengveien 2, 0661 Oslo (G2). Bedriftens størrelse: Antall ansatte: Omsetning (NOK): Overordnet beskrivelse av leverandørkjeden: Hvilke innkjøp som omfattes av rapporten: Vareflyt til REMA 1000s butikker i Norge. Merk at landinformasjon gjengitt under gir et skjevt inntrykk på grunn av trinnhøyden (REMA Industrier gjengis som norske leverandører). For mer detaljert 5

6 informasjon, se IEH-rapportene fra REMA Nonfood, REMA Trading og Kjeldsberg. REMA Danmark rapporterer tall direkte til DIEH. Antall leverandører: 443 Verdi av innkjøp fordelt på type vare og tjenester, leverandørtype (f.eks. produsent, mellomledd ) og region/land: Typer varer og tjenester Prosentandel av innkjøp (%) Blader 1 % Brød 4 % Drikke 12 % Ferskvare 13 % Frukt og grønt 12 % Meieri 12 % Nonfood 3 % Tobakk 6 % Tørrvare 33 % Vask / hygiene 4 % Leverandørtype: Prosentandel av innkjøp (%) Mellomledd / engros 36 % Produsent 64 % Region/land: Prosentandel av innkjøp (%) Norge 99 % Sverige 1 % 6

7 Kontaktinformasjon for rapporten: Kontaktperson: Trude Ertresvåg Tittel: CSR-ansvarlig REMA 1000 AS / Head of CSR REMA 1000 AS Epost: Telefon: Innmeldingsår i IEH:

8 Det holder ikke å identifisere avvik, vi må også si hvordan dette kan løses - og støtte prosessen. - Trude Ertresvåg, CSR-ansvarlig 8

9 Mål og framdrift i rapporteringsåret Mål Status Gjelder trinn i IEHs implementeringsmodell Styringsdokument til REMA 1000s hel- og deleide selskaper for arbeidet med leverandøroppfølging. Utarbeidet og vedtatt av adm. direktør i REMA 1000 AS. Må konkretiseres for å sikre gjennomføring. Revidere etiske retningslinjer som skal være felles for REMA 1000s hel- og deleide selskaper i Danmark og Norge. Utarbeidet og vedtatt av styret i REMA 1000 AS og kommunisert til leverandører. Nødvendig med innhenting av aksept / forståelse i 2013 (i tilfeller hvor det ikke har vært reforhandlinger/ årsforhandlinger). Kompetanseheving for medarbeidere. Oppnådd grunnleggende nivå. Systemstøtte til innkjøpere for kunne prioritere innsatsen med leverandøroppfølging. Kartlegge og vurdere innkjøpspraksis opp mot IEH-forpliktelser (kontraktsgjennomgang og dybdeintervjuer gjennomføres av revisorselskapet PWC; IEH faglig støtte med intervjuguide). Opprettet medlemskap i risikohåndteringsverktøyet Sedex for REMA Industrier (inkl prescreening av samtlige leverandører) og gjennomført grunnleggende og videregående opplæring for innkjøpere i relevante selskap. Behov for repetisjon av opplæring. Sakte fremdrift i registrering og utfylling av SAQ. Oppfølgingsarbeid tar mye tid hos innkjøpere. Ferdigstilt februar 2013 og tilrådninger følges opp vår 2013, i første rekke systematisering av arbeidet med leverandøroppfølging og endringer i kontrakter for å sikre tilgang til informasjon/ underleverandører. 9

10 Mål Status Gjelder trinn i IEHs implementeringsmodell Sikre ressurser internt. Justering av porteføljer for å sette av tid til leverandøroppfølging hos nøkkelpersoner (særlig kvalitetssjefer REMA Nonfood og REMA Trading). I 2013 vurderes hele samfunnsansvarsporteføljen til REMA 1000 for å prioritere tid hos nøkkelpersoner (særlig CSRansvarlig). Benytte tilgjengelige IEH-seminar for leverandører. REMA Tradings agent i Kina deltok høst Et tilbud vi gjerne benytter i større omfang, også med underleverandører og leverandører til mellomledd. Fair Trade-sertifisere Kjeldsberg Kaffebrenneri og kontraktsforhandlinger om Sedex med agent. Oppnådd. Mål for kommende år Mål Gjelder trinn i IEHs implementeringsmodell Opprette samarbeid med lokale partnere for å (i) etablere baseline i fabrikker som produserer for REMA 1000 (direkte eller via mellomledd) og (ii) følge opp identifiserte avvik. [Status: Vellykket pilot med kinesisk partner gjennomført januar 2013 (transparens/tilgang på faktisk situasjon) og samarbeidet trappes opp betydelig vår 2013.] Opplæring av lokale ressurser i Kina til screening av leverandører (kartlegging av underleverandører). Kompetanseheving for medarbeidere og intern forankring, særlig hos sentrale roller. Gjøre medarbeidere trygge på arbeidsoppgavene og ha en klar metodikk på hva som skal leveres. Tydeliggjøre prioriteringer fra eier/styret i REMA 1000 AS. Øke kunnskap hos nøkkelpersoner om hvordan andre selskaper arbeider med leverandøroppfølging. 10

11 Mål Gjelder trinn i IEHs implementeringsmodell Lage leverandørdatabase med styrket pre-kvalifisering for nye leverandører til REMA Industrier. [Status: Under utarbeidelse høst 2012 / vinter 2013 med fokus på transparens og vilje til samarbeid hos leverandører. Utdypes i rapporten under.] Fortsette arbeidet med å kartlegge leverandørkjede ned til produksjonssted for EMV-leverandører/REMA Industrier. Løpende arbeid. Utarbeide sjekkliste som innkjøpere kan ta med til messer / fabrikker for å bedre kunne vurdere om en potensiell leverandør / agent vil arbeide med fabrikker som etterlever våre retningslinjer. Må også ses i sammenheng med arbeid med intern forankring. [Status: Ferdigstilles februar 2013 med opplæring for innkjøpere medio mars 2013]. Igangsette samarbeid med andre selskaper, hvor vi har felles leverandører, for å begrense kostnader med leverandøroppfølging og øke muligheten for å sikre varige forbedringer i fabrikkenes arbeidsforhold og HMS-standard. Pilot vår/tidlig sommer Strategiutvikling (tydeliggjøre forventninger til del- og heleide selskaper til leverandøroppfølging (hva, når, omfang og hvordan). Leverandørseminar for REMA Industrier for å informere om arbeidsmetode/ forventninger og be om tilbakemelding om innkjøpspraksis. Leverandørseminar for REMA Norge i 2013 evt. vår Avhenger av tid. Pilot på brannsikkerhetsprogram. [Status: CSR-ansvarlig REMA 1000 AS og kvalitetssjef Nonfood møter med leverandører av tekstil (ull) månedsskiftet februar / mars 2013 for diskusjon om felles oppfølging av underleverandører/ fabrikker.] Kjeldsberg Kaffebrenneri lanserer Fair Trade-sertifisert kaffe[feb 2013] og arbeider med kartlegging av leverandørkjede (spesifisert i selskapets rapport). 11

12 1. FORANKRE Forankring i bedriften og hos leverandørene 12

13 1. FORANKRE FORANKRING I BEDRIFTEN OG HOS LEVERANDØRENE Forankring i bedriften Q1.1 Beskriv hvordan arbeidet med etisk handel er forankret i styret Styret i REMA 1000 AS vedtok august 2012 leverandøroppfølging og miljø som hovedprioriteringer i REMA 1000s samfunnansvar. REMA 1000s etiske retningslinjer ble styregodkjent august 2012 og er felles for hele virksomheten. Adm. direktør vedtok september 2012 et styringsdokument for arbeidet med leverandøroppfølging i hel- eller deleide selskap. Q1.2 Beskriv hvordan arbeidet med etisk handel er forankret i ledelsen: Navn og stilling på person(er) i ledelsen med etisk handel som del av sitt hovedansvar: Trude Ertresvåg tiltrådte 1. mai 2012 som CSR-ansvarlig i REMA 1000 AS. Samfunnsansvarsfunksjonen rapporter til adm. direktør i REMA 1000 AS, Ole Robert Reitan. Stillingen arbeider daglig med etisk handel og har overordnet ansvar for å utarbeide strategi for samfunnsansvar og bistå selskapene etter behov. I en overgangsperiode, for å legge premissene for hvordan REMA 1000 skal arbeide med ansvarlige innkjøp, har REMA 1000 AS ansvar for å lede arbeidet i REMA 1000s importselskaper. Hvorvidt incentiver/bonusordninger er koplet til arbeidet med etisk handel: Bonusordning i REMA 1000 AS vil bli utarbeidet og vedtatt for Hvorvidt det er etablert rapporteringsrutiner for arbeidet med etisk handel: Status for selskapenes arbeid med ansvarlige innkjøp vil fra 2013 bli gjennomgått halvårlig som del av styremøtene i forretningsområdene. Det er utarbeidet og vedtatt et overordnet dokument som definerer ansvarsområdet og forventninger til selskapenes innsats, gjeldende fra september Daglige ledere og kvalitetssjefene i IEH-medlemmene hos REMA 1000 har løpende kontakt med REMA 1000 AS. Rapporteringsrutiner må konkretiseres ytterligere i Annet: REMA 1000 endret i september 2012 medlemskapet i IEH til en konsernmodell. Det legger et mer overordnet og generelt ansvar på REMA 1000 AS, samtidig som man i større grad får ansvar for å følge opp det operasjonelle arbeidet i REMA Industrier og REMA 1000 Norge. REMA 1000 Danmark er medlem i dansk IEH. Tidligere IEH-medlemmer ble konvertert inn i ny modell og øvrige selskaper ble bedt om å vurdere medlemskap i IEH eller tilsvarende. Fra 2013 er REMA 1000 AS, REMA Norge, og deler av selskapene i REMA Industrier (REMA Trading, REMA Nonfood og Kjeldsberg Kaffe) medlemmer i IEH. Konsernrapporten gir overordnet informasjon, detaljer om det enkelte selskap rapporteres direkte. For 2013, må vi prioritere tilgjengelige ressurser riktig for å nå høye målsetninger på leverandøroppfølging. Miljøarbeidet vårt er også gitt høy prioritet. Begge prosesser er tidkrevende arbeid og vil i forlengelse redusere tilgjengelig tid til oppgaver/ prosjekter uten direkte tilknytning til vår drift. 13

14 Intern opplæring og bevisstgjøring Q1.3 Beskriv hvilke interne opplærings- og bevisstgjøringsbehov som er identifisert: Det er nødvendig med en rutine for opplæring av nye innkjøpere i arbeidsmetodikk (IEH-intro og videregående kurs) og bruk av risikohåndteringverktøyet Sedex. Det vil være nødvendig med repetisjon for å gjøre medarbeidere trygge på arbeidsoppgavene. Nøkkelpersoner vil gis ytterligere opplæring i samarbeid med lokale ngoer i leverandørland. Q1.4 Beskriv opplærings- og informasjonstiltak som er gjennomført i rapporteringsåret: Storparten av innkjøpere i selskapene som er medlem i IEH gjennomførte i 2012 IEHs innføringskurs og kurs for å kunne bruke Sedex. Innkjøpssjefer og kategoriansvarlige i REMA Trading, REMA Norge og REMA Danmark og REMA Danmark Distribusjon deltok på fellesmøter med CSR-ansvarlig om arbeidet med ansvarlige innkjøp. CSR-ansvarlig diskuterte de reviderte retningslinjene med innkjøpssjef og kategoriansvarlige i REMA Norge i forkant av leverandørforhandlingene under "høstjakta". Tett kontakt med Kjeldsberg Kaffe og Grans Bryggeri om Sedex (hhv. kontraktsforhandling med agent / utrulling til leverandører). Forankring av etiske krav i leverandørkjeden Q1.5 Oppgi en fullstendig nettadresse til bedriftens retningslinjer for etisk handel, eller legg dem ved. Q1.6 Beskriv bedriftens formidling til og dialog med leverandører om retningslinjene. Beskriv spesielt: Hvordan hensikten med retningslinjene blir kommunisert: Leverandører møter mange slike etiske retningslinjer, som kan være formulert ulikt, men som dekker de samme sentrale prinsippene i FNs menneskerettighetserklæring og ILOs kjernekonvensjoner. REMA Industrier sendte ut de reviderte retningslinjene med et følgebrev og en brosjyre som forteller hvordan vi arbeider med leverandøroppfølging. Brosjyren, tilgjengelig på våre nettsider, har fokus på åpenhet, som vil være tidsbesparende for begge partner. Noter at brosjyren vil bli revidert i 2013 for å gjøre det tydeligere for leverandørene hva som forventes og hvilke muligheter vi tilbyr for samarbeid. Systemer for tilbakemelding og dialog med leverandørene: Retningslinjene skal tydelig kommuniseres til, og tas med som vedlegg til kontrakten med alle betydelige leverandører. Leverandørene skal oppfordres til å stille samme type krav til sine egne leverandører. De reviderte retningslinjene ble fra og med 2013 tatt inn som del av REMA1000 Norges Rammeavtale med leverandører og i regionale og lokale avtaler med leverandører. REMA Industrier informerte i 2012 samtlige (aktive) leverandører om de reviderte retningslinjer og vil i 2013 innhente aksept fra gjeldende leverandører. Nye leverandører vil måtte ta stilling til godkjenning av retningslinjene som del av kontraktsinngåelsen. 14

15 Enkelte norske merkevareselskap har uttrykt ønske om å få godkjent bruk av egne retningslinjer istedet for REMA 1000s. Vi er kjent med at samme selskap har godtatt likelydende retningslinjene (basert på IEH-standard) fra andre i dagligvarebransjen. Det er mao usikkert hvor aktivt selskapene følger opp det som vil være våre underleverandører og vi har bedt om mer informasjon om arbeidsmetodikk før vi tar stilling til evt. unntak. Selv om det er en ulik måte å jobbe med oppfølging av egne merkevarer og produkter fra merkevareselskap, må samtlige leverandører kunne holdes ansvarlig for produktene vi tar inn i hyllene i REMA 1000-butikkene. Hvorvidt leverandører blir belønnet for gode arbeidsforhold, forbedret miljøhåndtering og annet: I løpet av 2013 vil nye leverandører til våre importselskap i REMA Industrier møte en oppgradert prekvalifisering før ordre settes. Dette blir en silingsmekanisme for å forsøke å få gode samarbeidspartnere som vil være villige til å jobbe med oss for å bedre standard i tilfeller hvor det er påkrevd. Vi er inneforstått med at det er få insentiv for potensielle leverandører til å oppgi negative forhold rundt arbeidsforhold og det kan være vanskelig for en revisor å få tilgang til informasjon om reelle forhold. Det er mao vilje til åpenhet og samarbeid som vil være indikatorer på hvorvidt en leverandør bør inn i vår portefølje. Hvorvidt retningslinjene er oversatt til lokale språk Retningslinjene er tilgjengelig på norsk, engelsk og kinesisk. Q1.7 Beskriv i hvilket omfang retningslinjene er formidlet til underleverandører og videre nedover i leverandørkjeden, og hva bedriften gjør for å sørge for at så skjer. Direkteleverandører er bedt om å videreformidle våre retningslinjer til underleverandører som inngår i vår verdikjede. Vi har ingen tall å vise til i hvilken grad dette er gjennomført. Vi arbeider med å få tilgang til stedene for hvor vår produksjon faktisk finner sted for å kunne arbeide med etterlevelse av våre retningslinjer. Det er et kartleggingsarbeid som forutsetter tillit mellom oss og direkteleverandør. REMA Industrier ble september 2012 medlem av organisasjonen Sedex (the Supplier Ethical Data Exchange), som er (i) en database for deling av leverandørinformasjon og (ii) ett risikohåndteringsverktøy, hvor det er mulig å kartlegge leverandører flere ledd bakover i verdikjeden. Dette gjøres i samarbeid med direkteleverandør. Se for mer informasjon. Tallene under referer til REMA Norges leverandører, som har akseptert REMA 1000s etiske retningslinjer gjennom avtaleinngåelse for Mer detaljert informasjon er tilgjengelig i de øvrige IEH-rapportene fra REMA-selskap. Indikator 1-1: Angi prosentandel av bedriftens førsteleddsleverandører som er blitt kommunisert og har godtatt retningslinjene for etisk handel: 15

16 Total antall leverandører 443 Prosentandel basert på antall: 100 % Prosentandel basert på innkjøpsvolum: 100 % B) Rapporter prosentandel av disse leverandørene hvor: Det ble stilt krav til forbedringer Forbedringstiltak ble gjennomført Kontrakter ble avsluttet (f.eks. ved manglende forbedringsvilje) Vis også hvordan forbedringstiltakene fordeles på henholdsvis miljøtema og geografisk område. Forbedringstiltak tilknyttet miljø Prosentandel hvor det ble avtalt eller stilt krav til forbedringer* 0 % Prosentandel hvor forbedringstiltak ble gjennomført* 0 % Prosentandel hvor kontrakter ble avsluttet* 0 % * Prosentandel av leverandører hvor det er kartlagt mangler (oppgitt som antall i A ) Prosentfordeling på miljøtema i 2012 Forbedringstiltak gjennomført (%) Prosentfordeling på geografisk område i 2012 Forbedringstiltak gjennomført (%) C) Gi utfyllende informasjon hva de viktigste forbedringstiltakene består i: Det er, med noen unntak gjengitt under, ikke gjennomført tiltak som kan sies å gi kompetanseheving hos leverandører og vi har i 2012 ikke gjennomført forbedringer hos våre leverandører. REMA 1000 deltar i (i) IEHs utvidet prosjektgruppe med vår råvareleverandør på fiskeolje og (ii) var/er pådriver for å innlede norsk-britisk bransjesamarbeid, nå i IEH-regi, om arbeidssituasjon i jordbrukssektoren i sør-italia. 16

17 Høst 2012 innledet vi et samarbeid med en kinesisk kvasi-ngo / revisjonsfirma som kan bistå oss i å avklare baseline hos våre kinesiske leverandører og kinesiske underleverandører til våre europeiske / Hong Kong-baserte agenter. [Status: Vellykket pilot på samarbeidet ble gjennomført i januar 2013 med tilrådninger og støtte til tre fabrikker om forbedringer av arbeidsforhold. Samarbeidet med kinesisk partner utvides i 2013 og våre lokale ressurser (ansvarlig for å håndtere administrasjon rundt levering / ordre) vil gis opplæring i hvordan de kan støtte opp arbeidet. Partner har et stort nettverk innenfor bransjen som vi allerede drar god nytte av. Vi arbeider med å se hvordan vi kan benytte programmet også i andre land.] 17

18 5. KOMMUNISERE Bevisstgjøring, dialog og oppslutning 18

19 5. KOMMUNISERE BEVISSTGJØRING, DIALOG OG OPPSLUTNING Intern og ekstern kommunikasjon om etisk handel Q5.1 Beskriv hvordan bedriften kommuniserer 'internt' om arbeidet med etisk handel: Det er tett og løpende kontakt mellom CSR-ansvarlig og daglige ledere i de aktuelle selskap og nær daglig kontakt mellom CSR-ansvarlig og kvalitetssjefene. Kvalitetssjefene i importselskapene har arbeidet tett med sine kolleger for å sikre eierskap til prosessene. For å holde kjøpmenn i REMA 1000 informert om arbeidet bak varene som står i hyllene, introduseres fra høst 2013 etisk handel som del av opplæringsprogrammet til nye kjøpmenn og en intern film om hvordan vi arbeider med samfunnsansvar vil stå klar til REMA 1000s fellesmøte for kjøpmenn og administrasjonen i august 2013 ("Riksmøte"). Q5.2 Beskriv hvordan bedriften kommuniserer 'eksternt' om arbeidet med etisk handel: Ekstern kommunikasjon har i store trekk vært begrenset til våre leverandører og samarbeidspartnere eller deltakelse i forum hvor det gav en merverdi for forankring av REMA 1000s arbeid hos leverandører / viktige interessenter. Fokus har vært på operativt arbeid. Vi har aktivt oppfordret våre leverandører til å søke faglig bistand / vurdere medlemskap hos IEH eller tilsvarende. Interesserte vil kunne finne kort informasjon om arbeidet og kontaktinformasjon på REMA 1000s hjemmesider og er velkommen til å følge CSR-ansvarlig på mikrobloggtjenesten Twitter Q5.3 Oppgi hvilke temaer bedriften har kommunisert om med interessenter (stakeholders) i rapporteringsåret vedrørende arbeidet med etisk handel. Vis: Hvilke interessentgrupper som var involvert Om det gjeldt dialog om påvirkning av bedriftens aktiviteter i leverandørkjeden. Om det gjaldt kommunikasjon av bedriftens resultater av arbeidet med etisk handel Tema Interessenter Om påvirkning av Om resultatene av bedriftens arbeid bedriftens arbeid Innlegg om arbeidsmetode / erfaringsutveksling Virkes CSR-nettverk Ja Nei Rundebordsdiskusjon om næringslivets samfunnsansvar (15 deltakere fra privat sektor) Regjeringens konsultasjonsorgan KOMpakt tema/n_samfunnsansvar/ kompakt.html?id= Leverandøroppfølging IEH-Virkes seminar [2013] Ja Ja Fair Trade (spørsmål om etterkontrollerbarhet, diskusjon om grad av leverandøroppfølging i sertifiseringsordningen) Fair Trade Norge og Fair Trade International Ja Ja Nei Nei 19

20 Tema Interessenter Om påvirkning av bedriftens arbeid Enkeltprodukter hvor vi ønsket WWF (scampi / palmeolje), FIVH informasjon om (generell informasjon). produksjonsmetoder fra ngoer / Miljøvernorganisasjoner deltok i Ja interessegrupper med faglig høringsrunde om vårt kompetanse miljøansvar. Om resultatene av bedriftens arbeid Nei Q5.4 Oppgi nøyaktig webadresse hvor bedriften publiserer informasjon og/eller rapporterer om arbeidet med etisk handel: Klageordninger Q5.5 Beskriv bedriftens håndtering av klager og varsling om risikoforhold i leverandørkjeden fordelt på: Kartlegging av klager til etablerte ordninger, så som leverandørens egne klagemekanismer, nasjonale tilsyn i produsentlandet og internasjonale klagemekanismer (eks. OECDs kontaktpunkt): Dette kartlegges i 2013 etterhvert som vi kommer tettere på produksjonssted. Begrenset innkjøpsvolum gjør det mindre naturlig at vi blir adressat for en evt. klage til et kontaktpunkt og vi må innhente nødvendig informasjon på annet vis. Innspill til UD KOMpakt om å tilrettelegge for at bedrifter kan ta direkte kontakt med OECDs kontaktpunkt for bistand til dialog/forhandlinger. Egne ordninger for å motta og behandle klager fra interne og eksterne interessenter: Dette er ikke satt i system. Indikator 5-1: Antall klager til etablerte klageordninger Oppgi antall klager som er mottatt fra etablerte klageordninger i relasjon til arbeidsforhold, menneskerettigheter, miljø og korrupsjon: Mottatte klager fra etablerte klageordninger Antall mottatte klager 0 20

21 Fordel klagene på tema og beskriv tiltak som er gjort for å følge opp: Tema for klager mottatt i 2012 Antall Tiltak for å følge opp Styrke oppslutningen om etisk handel og erfaringsdeling Q5.6 Har bedriften i rapporteringsåret gjort tiltak for å styrke oppslutningen om arbeidet med etisk handel eller delt erfaringer? Ja Hvis ja, beskriv tiltak for å styrke oppslutningen relatert til aktuelle målgrupper som: Leverandører Nettverk og sammenslutninger Myndigheter/offentlige instanser Andre Type tiltak Antall Hvem omfattes av tiltaket Beskrivelse Påvirkning av myndigheter 1 UD KOMpakt Som nevnt i Q5.3. Bransjespesifikt samarbeid 2 Erfaringsdeling Dagligvarebransjen i Norge og England, IEH, ETI UK, Virke, Fellesforbundet og italienske fagforeninger Vi har lyttet og lært av særlig VarnerGruppen, Helse SørØst og Orkla. Nær kontakt med Virke. Kartlegging av status / initiativ for å bedre forhold for arbeidere i arbeidsintensiv jordbrukssektor (tomatprodusenter i sør-italia) og vurdering av felles tiltak for å bedre forhold i sektoren generelt i samarbeid med vår italienske agent og underleverandører. Fortatt i støpeskjeen. Samtaler med bransjekollegaer og CSR-ansvarlige i selskaper vi ønsket å ha som sparringpartnere. Møtt med stor vilje til å dele erfaringer. 21

22 22

23 23

24 Kontakt: REMA 1000 AS. Trude Ertresvåg

MEDLEMSRAPPORTERING FOR Norengros AS

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN> Norengros AS MEDLEMSRAPPORTERING FOR Norengros AS For 2014 "Initiativ for etisk handels (IEH) medlemmer har forpliktet seg til å sette i verk tiltak for å bidra til bedre forhold i egne leverandørkjeder."

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR

MEDLEMSRAPPORTERING FOR MEDLEMSRAPPORTERING FOR Stormberg AS For 2013 "Initiativ for etisk handels (IEH) medlemmer har forpliktet seg til å sette i verk tiltak for å bidra til bedre forhold i egne leverandørkjeder."

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR

MEDLEMSRAPPORTERING FOR MEDLEMSRAPPORTERING FOR Stormberg AS For 2012 "Initiativ for etisk handels (IEH) medlemmer har forpliktet seg til å sette i verk tiltak for å bidra til bedre forhold i egne leverandørkjeder."

Detaljer

Test deg selv! Se baksiden. en VEILEDER for bedrifter etisk handel i praksis

Test deg selv! Se baksiden. en VEILEDER for bedrifter etisk handel i praksis Test deg selv! Se baksiden en VEILEDER for bedrifter etisk handel i praksis Forord Internasjonal handel skaper arbeidsplasser og bidrar til velferd og utvikling både her hjemme og i landene vi importerer

Detaljer

Samfunnsansvar i Orkla

Samfunnsansvar i Orkla Samfunnsansvar i Orkla Orkla ønsker å bruke posisjonen som ledende merkevareselskap til å skape bærekraftig vekst. Konsernets innsats for å verne om mennesker og miljø skaper positive ringvirkninger gjennom

Detaljer

Næringslivets utøvelse av samfunnsansvar på menneskerettighetsområdet:

Næringslivets utøvelse av samfunnsansvar på menneskerettighetsområdet: Næringslivets utøvelse av samfunnsansvar på menneskerettighetsområdet: En kartlegging av praksis i små og mellomstore selskaper med virksomhet i Afrika og Asia Report 10/2014 ilpi.org 1 International Law

Detaljer

Etisk handel - holdninger og praksis blant leverandører til Oslo kommune

Etisk handel - holdninger og praksis blant leverandører til Oslo kommune Oslo kommune Rapport 21/2010 2 0 1 0 Etisk handel - holdninger og praksis blant leverandører til Oslo kommune - integritet og verdiskaping Rapport 21/2010 Rapport 21/2010 Tidligere publikasjoner fra i

Detaljer

Etiske krav i offentlige anskaffelser

Etiske krav i offentlige anskaffelser Etiske krav i offentlige anskaffelser le1 f infitriv - 1 hondel li ntkosi n4; i1kislit.1611taiblramw.11.111111.1.1 Veilederen er utarbeidet av Initiativ for etisk handel på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet.

Detaljer

ET DEBATTHEFTE OM ÅPENHET OG ANSVAR I LEVERANDØRKJEDEN NORSKE ARBEIDSFORHOLD TIL KINESISK PRIS? ÅPENHET OG RAPPORTERING

ET DEBATTHEFTE OM ÅPENHET OG ANSVAR I LEVERANDØRKJEDEN NORSKE ARBEIDSFORHOLD TIL KINESISK PRIS? ÅPENHET OG RAPPORTERING ET DEBATTHEFTE OM ÅPENHET OG ANSVAR I LEVERANDØRKJEDEN NORSKE ARBEIDSFORHOLD TIL KINESISK PRIS? ÅPENHET OG RAPPORTERING 1 Innhold Leder: Hva betyr åpenhet? 3 1. ÅPENHET OG RAPPORTERING NYE RAMMEVERK 4

Detaljer

INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET

INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET Innovasjon Norge Rapport Oktober, 2010 INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DESIGNPROGRAMMET EVALUERING AV DESIGNPROGRAMMET INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag

Detaljer

Innhold. medarbeidere side 10. Kunder og forbrukere side 14. leverandører side 17. eiere side 21. samfunnet side 25

Innhold. medarbeidere side 10. Kunder og forbrukere side 14. leverandører side 17. eiere side 21. samfunnet side 25 Bærekraftsrapport 2007 Innhold Utvikle mennesker, skape verdier konsernsjefen har ordet 2 Om rapporten 3 Fakta om Orkla 5 Orkla i 2007 7 Medarbeidere 10 Kunder og forbrukere 14 Leverandører 17 Eiere 21

Detaljer

Code of Conduct for PostNord

Code of Conduct for PostNord Code of Conduct for PostNord FOTO: GAB PHOTOGRAPHY PostNord eies av den danske og svenske stat. Konsernet styres av gjeldende lovverk, konsesjonsvilkår, statenes eierskapspolitikk og målene som fastsettes

Detaljer

Håndbok for Riksrevisjonens utviklingssamarbeid

Håndbok for Riksrevisjonens utviklingssamarbeid Håndbok for Riksrevisjonens utviklingssamarbeid i Foto: Riksrevisjonen Forsideillustrasjon: Lobo Media AS ISBN 978-82-8229-023-4 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...7 1.1 Formål og bruk av håndboken...7

Detaljer

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041 REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2013 2012 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 53 421 47 521 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 45 464

Detaljer

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16 2009 FORORD TROND GISKE NÆRINGS- OG HANDELSMINISTER Spørsmålet om bærekraft i næringslivet vil utvilsomt være en av de virkelig store utfordringene i årene som kommer. Jeg kom nylig tilbake fra en reise

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

GRØNNERE LEVERANSEKJEDER. Rapport til UD/KOMPaktgruppen

GRØNNERE LEVERANSEKJEDER. Rapport til UD/KOMPaktgruppen GRØNNERE LEVERANSEKJEDER Rapport til UD/KOMPaktgruppen 1 Sammendrag... 3 Tiltak 1: Sikre konsistens mellom offentlige anskaffelser og private innkjøp... 3 Tiltak 2: Etablere og drifte et nettsted for kompetanse,

Detaljer

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78.

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78. REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2014 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2014 2013 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 58 041 53 421 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 49 656

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Prosjektevaluering fra Knutepunkt Hordaland

Prosjektevaluering fra Knutepunkt Hordaland Prosjektevaluering fra Knutepunkt Hordaland 1. juli 2011 1 Innholdsfortegnelse Innledning...3 1. Etablering... 4 1a. Planverk... 4 1b. Prosjektmandat... 5 1c. Effekt- og resultatmål... 5 I. Kartlegging...

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

Søknadsskjema skal fylles ut og sendes elektronisk til Norad (postmottak@norad.no) innen den søknadsfrist som fremkommer på norad.

Søknadsskjema skal fylles ut og sendes elektronisk til Norad (postmottak@norad.no) innen den søknadsfrist som fremkommer på norad. Veiledning til søknad om prosjekt- og samarbeidsavtale (Sist oppdatert: 04.08.2015) Søknadsskjema skal fylles ut og sendes elektronisk til Norad (postmottak@norad.no) innen den søknadsfrist som fremkommer

Detaljer

SIRK. Nye krav til bruk av internrevisjon. s. 24. s. 30. s. 37. The Bedrock of Quality. Lykkes med risikostyring?

SIRK. Nye krav til bruk av internrevisjon. s. 24. s. 30. s. 37. The Bedrock of Quality. Lykkes med risikostyring? SIRK Nr 1, vår 2015, 23. årgang Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nr 1 2015 Nye krav til bruk av internrevisjon The Bedrock of Quality s. 24 Integrert rapportering hva innebærer det? s. 37 Lykkes

Detaljer

Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering

Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering RG Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering 2000-2011 GRI Versjon 3.1 2000-2011 GRI Versjon 3.1 Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering RG Innholdsfortegnelse Forord Bærekraftig utvikling

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

Vi vil samtidig benytte anledningen til å takke for interessante møter og godt samarbeid med Staten vegvesen Region midt.

Vi vil samtidig benytte anledningen til å takke for interessante møter og godt samarbeid med Staten vegvesen Region midt. Forord Nedbemanning er en smertefull prosess, og det finnes ingen enkel oppskrift for hvordan en vellykket nedbemanningsprosess skal gjennomføres. En godt forberedt og skikkelig gjennomført prosess kan

Detaljer

DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT

DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT 2013 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013 1 INNHOLD 2 OM SAMFUNNSANSVARSRAPPORTEN 3 REDEGJØRELSE FRA KONSERNSJEFEN 4 OM KONSERNET 4 EIERSTRUKTUR 5 VERDISKAPING 5 NØKKELTALL 6 TILBAKEBLIKK

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

Rapportering om samfunnsansvar i hotellbransjen

Rapportering om samfunnsansvar i hotellbransjen HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Rapportering om samfunnsansvar i hotellbransjen På bakgrunn av forventede nye krav i regnskapsloven Magnus Dons Brøndbo Masteroppgave i økonomi og administrasjon -studieretning

Detaljer

globale utfordringer lokale løsninger

globale utfordringer lokale løsninger globale utfordringer lokale løsninger Statoil og bærekraftig utvikling 2005 Nøkkeltall Finansielle data 1 2005 2004 2003 Driftsinntekter 393 398 306 218 249 375 Resultat før finans, andre poster, skatt

Detaljer