MEDLEMSRAPPORTERING FOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDLEMSRAPPORTERING FOR"

Transkript

1 MEDLEMSRAPPORTERING FOR REMA 1000 AS. <MEDLEMSNAVN> For 2012 FOR MORSELSKAP I KONSERN

2 "Initiativ for etisk handels (IEH) medlemmer har forpliktet seg til å sette i verk tiltak for å bidra til bedre forhold i egne leverandørkjeder." Til lesere av rapporten Etisk handel skal sikre at produksjon skjer på rettferdig, forsvarlig og lovlig vis. Initiativ for etisk handels (IEH) medlemmer har forpliktet seg til å sette i verk tiltak for å bidra til bedre forhold i egne leverandørkjeder. Til grunn for dette arbeidet ligger IEHs retningslinjer for etisk handel. Retningslinjene dekker områdene arbeidsforhold, menneskerettigheter, miljø og antikorrupsjon. Medlemmene er også forpliktet til hvert år å rapportere om hvilke utfordringer de står overfor og resultatene av forbedringsarbeidet. Det er denne rapporten du sitter med nå. Rapporten er offentlig tilgjengelig. IEHs mal for medlemsrapportering ble oppdatert i 2012, blant annet for å gi et tydeligere bilde av effekten av forbedringsarbeidet. Rapporteringsmalen søker å svare på forventningene til arbeid med samfunnsansvar i FNs retningslinjer for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, som due diligence og interessentdialog. Vi har også inkludert indikatorer for leverandørkjeden som inngår i Global Reporting Initatives neste versjon. Når det gjelder leverandørkjeden, dekker rapporten også FNs Global Compact krav til framdrifts-rapportering. Per Bondevik Daglig leder IEH 2

3 Forord fra: Ole Robert Reitan, administrerende direktør i REMA 1000 AS I september 2012 lærte verden at over 300 arbeidere hadde omkommet i en brann i en pakistansk fabrikk som eksporterer til tyske kjeder, og igjen i november 2012 at over 100 arbeidere døde i en brann i Bangladesh som produserte for kjedene Walmart og Sears. Den pakistanske fabrikken var nylig SA8000-sertifisert og er et tydelig eksempel på begrensningene med bruk av tradisjonelle revisjoner. Arbeidere har også møtt utfordringer med politibrutalitet i flere land i kampen om å forsvare retten til trygge og gode arbeidsforhold. I REMA 1000 tar vi vårt samfunnsansvar og vår innkjøpsinnflytelse til å kunne hjelpe arbeidere alvorlig, og øker derfor vår innsats for å sikre at fabrikker som produserer varer for oss tilbyr arbeidere sikre, anstendige og rettferdige forhold. Vi er også bekymret over utfordringer som møter den nye generasjonen med migrasjonsarbeidere i Kina, som de som tok selvmord i fabrikker som produserer Apple Iphone og andre teknologiske produkter. REMA 1000 har derfor engasjert eksperter med mangeårig erfaring med å hjelpe fabrikker å forstå og engasjere rettferdig og positivt med denne nye generasjonen av kinesiske arbeidere. Under lederskap av vår nye CSR-ansvarlig, med bakgrunn fra utenrikstjenesten, diskuterer vi nye strategier og programmer for utrulling i Vi søker samarbeid med sivilt samfunn og mindre kvasi-revisjonsbyråer, som kan tilby opplæring og oppfølging når det er påkrevd, og vi tar inn tidlig vurderinger om hvordan vi kan samarbeide med andre i industrien som har forpliktet seg til arbeidstakerrettigheter i verdikjeden. Vi mener at det å bygge disse partnerskapene vil komme arbeiderne i vår leverandørkjede til gode og at bedre behandlede medarbeidere vil hjelpe oss å sikre stabilitet i innkjøp og trygge produkter for våre kunder. Vi er glade for å arbeide videre med IEH i 2013 og ser frem til faglig støtte, gjensidig læring og et tett samarbeid. Med vennlig hilsen Ole Robert Reitan 3

4 Grad av besvarelse av rapporten Medlemmer av IEH er i forskjellige faser av arbeidet med etisk handel. De tilhører ulike bransjer og møter ulike typer utfordringer. Noen handler gjennom agenter og importører og har ikke direkte kontakt med produksjonsleddet. Små bedrifter har ofte mindre ressurser enn de store til å bruke på etisk handel. Ved første gangs rapportering til IEH er virksomhetens datainnsamling dessuten ofte i startfasen. Derfor gis det anledning til å velge bort ett eller flere spørsmål. Spørsmål som krysses av med «nei» blir skjult i rapporten. Som standard er det krysset av ja for alle spørsmål. For hvert spørsmål som ikke besvares, skal det gis en begrunnelse for hvorfor. JA NEI Trinn 5 - Håndtering av klager (spørsmål 5.5) Trinn 5 - Antall klager og tiltak (Indikator 5-1) 4

5 Om bedriften Navn: REMA 1000 AS. Viktigste merkenavn, produkter og tjenester: REMA 1000 AS omfatter virksomheten til REMA 1000 i Norge og Danmark. Virksomheten er heleid av Reitangruppen. REMA 1000 er Norges ledende dagligvarekjede og en av landets sterkeste merkevarer. Beskrivelse av bedriftens struktur: REMA 1000 AS eier varemerket REMA1000. REMA 1000-konseptet forvaltes og videreutvikles gjennom masterfranchiseavtaler med de nasjonale selskapene REMA 1000 Norge og REMA 1000 Danmark. De nasjonale selskapene er franchisegiver for den enkelte butikk som drives av en kjøpmann (franchisetaker). Både i Norge og i Danmark driver franchisegiverselskapet også distribusjon av varer til REMA 1000-butikkene. REMA 1000 i Norge består av et hovedkontor i Oslo, samt ti regionskontorer og seks distribunaler. Hovedkontorets oppgaver omfatter felles markedsføring og innkjøp, økonomi og IT, samt drift, etablering og sentrale støttefunksjoner. Regionskontorene er servicekontorer for butikkene i regionen, og tar seg av regional markedsføring og etablering av nye butikker i sitt område. REMA 1000 Danmark rapporterer til dansk Initiativ for etisk handel (DIEH). REMA Industrier utvikler og produserer merkevarer for REMA 1000 gjennom hel- og deleide selskaper. Selskapet omsatte i 2012 for om lag 3,7 milliarder kroner, og har eierandeler i REMA Trading (100%), REMA Nonfood (100%), Norsk Kylling (100%), MaxMat (75%), Hugaas Industrier (50%), Spekeloftet (50%), Grans (50%), Kjeldsberg (50%), Staur (50%), Gram Slot i Danmark (48%) og Bama (20%). REMA Industrier har ledende posisjoner i flere kategorier, med merker som Millim (undertøy og klær), Solvinge (kylling og kalkun); Godehav (fisk og fiskemat), Grans (øl); Siesta (appelsinbrus), Spekeloftet (pinnekjøtt), Kjeldsberg (kaffe) og Pizza Fresca (fersk pizza), i tillegg til en rekke produkter under merkenavnet REMA Adresse hovedkontor: REMA 1000 AS, Gladengveien 2, 0661 Oslo (G2). Bedriftens størrelse: Antall ansatte: Omsetning (NOK): Overordnet beskrivelse av leverandørkjeden: Hvilke innkjøp som omfattes av rapporten: Vareflyt til REMA 1000s butikker i Norge. Merk at landinformasjon gjengitt under gir et skjevt inntrykk på grunn av trinnhøyden (REMA Industrier gjengis som norske leverandører). For mer detaljert 5

6 informasjon, se IEH-rapportene fra REMA Nonfood, REMA Trading og Kjeldsberg. REMA Danmark rapporterer tall direkte til DIEH. Antall leverandører: 443 Verdi av innkjøp fordelt på type vare og tjenester, leverandørtype (f.eks. produsent, mellomledd ) og region/land: Typer varer og tjenester Prosentandel av innkjøp (%) Blader 1 % Brød 4 % Drikke 12 % Ferskvare 13 % Frukt og grønt 12 % Meieri 12 % Nonfood 3 % Tobakk 6 % Tørrvare 33 % Vask / hygiene 4 % Leverandørtype: Prosentandel av innkjøp (%) Mellomledd / engros 36 % Produsent 64 % Region/land: Prosentandel av innkjøp (%) Norge 99 % Sverige 1 % 6

7 Kontaktinformasjon for rapporten: Kontaktperson: Trude Ertresvåg Tittel: CSR-ansvarlig REMA 1000 AS / Head of CSR REMA 1000 AS Epost: Telefon: Innmeldingsår i IEH:

8 Det holder ikke å identifisere avvik, vi må også si hvordan dette kan løses - og støtte prosessen. - Trude Ertresvåg, CSR-ansvarlig 8

9 Mål og framdrift i rapporteringsåret Mål Status Gjelder trinn i IEHs implementeringsmodell Styringsdokument til REMA 1000s hel- og deleide selskaper for arbeidet med leverandøroppfølging. Utarbeidet og vedtatt av adm. direktør i REMA 1000 AS. Må konkretiseres for å sikre gjennomføring. Revidere etiske retningslinjer som skal være felles for REMA 1000s hel- og deleide selskaper i Danmark og Norge. Utarbeidet og vedtatt av styret i REMA 1000 AS og kommunisert til leverandører. Nødvendig med innhenting av aksept / forståelse i 2013 (i tilfeller hvor det ikke har vært reforhandlinger/ årsforhandlinger). Kompetanseheving for medarbeidere. Oppnådd grunnleggende nivå. Systemstøtte til innkjøpere for kunne prioritere innsatsen med leverandøroppfølging. Kartlegge og vurdere innkjøpspraksis opp mot IEH-forpliktelser (kontraktsgjennomgang og dybdeintervjuer gjennomføres av revisorselskapet PWC; IEH faglig støtte med intervjuguide). Opprettet medlemskap i risikohåndteringsverktøyet Sedex for REMA Industrier (inkl prescreening av samtlige leverandører) og gjennomført grunnleggende og videregående opplæring for innkjøpere i relevante selskap. Behov for repetisjon av opplæring. Sakte fremdrift i registrering og utfylling av SAQ. Oppfølgingsarbeid tar mye tid hos innkjøpere. Ferdigstilt februar 2013 og tilrådninger følges opp vår 2013, i første rekke systematisering av arbeidet med leverandøroppfølging og endringer i kontrakter for å sikre tilgang til informasjon/ underleverandører. 9

10 Mål Status Gjelder trinn i IEHs implementeringsmodell Sikre ressurser internt. Justering av porteføljer for å sette av tid til leverandøroppfølging hos nøkkelpersoner (særlig kvalitetssjefer REMA Nonfood og REMA Trading). I 2013 vurderes hele samfunnsansvarsporteføljen til REMA 1000 for å prioritere tid hos nøkkelpersoner (særlig CSRansvarlig). Benytte tilgjengelige IEH-seminar for leverandører. REMA Tradings agent i Kina deltok høst Et tilbud vi gjerne benytter i større omfang, også med underleverandører og leverandører til mellomledd. Fair Trade-sertifisere Kjeldsberg Kaffebrenneri og kontraktsforhandlinger om Sedex med agent. Oppnådd. Mål for kommende år Mål Gjelder trinn i IEHs implementeringsmodell Opprette samarbeid med lokale partnere for å (i) etablere baseline i fabrikker som produserer for REMA 1000 (direkte eller via mellomledd) og (ii) følge opp identifiserte avvik. [Status: Vellykket pilot med kinesisk partner gjennomført januar 2013 (transparens/tilgang på faktisk situasjon) og samarbeidet trappes opp betydelig vår 2013.] Opplæring av lokale ressurser i Kina til screening av leverandører (kartlegging av underleverandører). Kompetanseheving for medarbeidere og intern forankring, særlig hos sentrale roller. Gjøre medarbeidere trygge på arbeidsoppgavene og ha en klar metodikk på hva som skal leveres. Tydeliggjøre prioriteringer fra eier/styret i REMA 1000 AS. Øke kunnskap hos nøkkelpersoner om hvordan andre selskaper arbeider med leverandøroppfølging. 10

11 Mål Gjelder trinn i IEHs implementeringsmodell Lage leverandørdatabase med styrket pre-kvalifisering for nye leverandører til REMA Industrier. [Status: Under utarbeidelse høst 2012 / vinter 2013 med fokus på transparens og vilje til samarbeid hos leverandører. Utdypes i rapporten under.] Fortsette arbeidet med å kartlegge leverandørkjede ned til produksjonssted for EMV-leverandører/REMA Industrier. Løpende arbeid. Utarbeide sjekkliste som innkjøpere kan ta med til messer / fabrikker for å bedre kunne vurdere om en potensiell leverandør / agent vil arbeide med fabrikker som etterlever våre retningslinjer. Må også ses i sammenheng med arbeid med intern forankring. [Status: Ferdigstilles februar 2013 med opplæring for innkjøpere medio mars 2013]. Igangsette samarbeid med andre selskaper, hvor vi har felles leverandører, for å begrense kostnader med leverandøroppfølging og øke muligheten for å sikre varige forbedringer i fabrikkenes arbeidsforhold og HMS-standard. Pilot vår/tidlig sommer Strategiutvikling (tydeliggjøre forventninger til del- og heleide selskaper til leverandøroppfølging (hva, når, omfang og hvordan). Leverandørseminar for REMA Industrier for å informere om arbeidsmetode/ forventninger og be om tilbakemelding om innkjøpspraksis. Leverandørseminar for REMA Norge i 2013 evt. vår Avhenger av tid. Pilot på brannsikkerhetsprogram. [Status: CSR-ansvarlig REMA 1000 AS og kvalitetssjef Nonfood møter med leverandører av tekstil (ull) månedsskiftet februar / mars 2013 for diskusjon om felles oppfølging av underleverandører/ fabrikker.] Kjeldsberg Kaffebrenneri lanserer Fair Trade-sertifisert kaffe[feb 2013] og arbeider med kartlegging av leverandørkjede (spesifisert i selskapets rapport). 11

12 1. FORANKRE Forankring i bedriften og hos leverandørene 12

13 1. FORANKRE FORANKRING I BEDRIFTEN OG HOS LEVERANDØRENE Forankring i bedriften Q1.1 Beskriv hvordan arbeidet med etisk handel er forankret i styret Styret i REMA 1000 AS vedtok august 2012 leverandøroppfølging og miljø som hovedprioriteringer i REMA 1000s samfunnansvar. REMA 1000s etiske retningslinjer ble styregodkjent august 2012 og er felles for hele virksomheten. Adm. direktør vedtok september 2012 et styringsdokument for arbeidet med leverandøroppfølging i hel- eller deleide selskap. Q1.2 Beskriv hvordan arbeidet med etisk handel er forankret i ledelsen: Navn og stilling på person(er) i ledelsen med etisk handel som del av sitt hovedansvar: Trude Ertresvåg tiltrådte 1. mai 2012 som CSR-ansvarlig i REMA 1000 AS. Samfunnsansvarsfunksjonen rapporter til adm. direktør i REMA 1000 AS, Ole Robert Reitan. Stillingen arbeider daglig med etisk handel og har overordnet ansvar for å utarbeide strategi for samfunnsansvar og bistå selskapene etter behov. I en overgangsperiode, for å legge premissene for hvordan REMA 1000 skal arbeide med ansvarlige innkjøp, har REMA 1000 AS ansvar for å lede arbeidet i REMA 1000s importselskaper. Hvorvidt incentiver/bonusordninger er koplet til arbeidet med etisk handel: Bonusordning i REMA 1000 AS vil bli utarbeidet og vedtatt for Hvorvidt det er etablert rapporteringsrutiner for arbeidet med etisk handel: Status for selskapenes arbeid med ansvarlige innkjøp vil fra 2013 bli gjennomgått halvårlig som del av styremøtene i forretningsområdene. Det er utarbeidet og vedtatt et overordnet dokument som definerer ansvarsområdet og forventninger til selskapenes innsats, gjeldende fra september Daglige ledere og kvalitetssjefene i IEH-medlemmene hos REMA 1000 har løpende kontakt med REMA 1000 AS. Rapporteringsrutiner må konkretiseres ytterligere i Annet: REMA 1000 endret i september 2012 medlemskapet i IEH til en konsernmodell. Det legger et mer overordnet og generelt ansvar på REMA 1000 AS, samtidig som man i større grad får ansvar for å følge opp det operasjonelle arbeidet i REMA Industrier og REMA 1000 Norge. REMA 1000 Danmark er medlem i dansk IEH. Tidligere IEH-medlemmer ble konvertert inn i ny modell og øvrige selskaper ble bedt om å vurdere medlemskap i IEH eller tilsvarende. Fra 2013 er REMA 1000 AS, REMA Norge, og deler av selskapene i REMA Industrier (REMA Trading, REMA Nonfood og Kjeldsberg Kaffe) medlemmer i IEH. Konsernrapporten gir overordnet informasjon, detaljer om det enkelte selskap rapporteres direkte. For 2013, må vi prioritere tilgjengelige ressurser riktig for å nå høye målsetninger på leverandøroppfølging. Miljøarbeidet vårt er også gitt høy prioritet. Begge prosesser er tidkrevende arbeid og vil i forlengelse redusere tilgjengelig tid til oppgaver/ prosjekter uten direkte tilknytning til vår drift. 13

14 Intern opplæring og bevisstgjøring Q1.3 Beskriv hvilke interne opplærings- og bevisstgjøringsbehov som er identifisert: Det er nødvendig med en rutine for opplæring av nye innkjøpere i arbeidsmetodikk (IEH-intro og videregående kurs) og bruk av risikohåndteringverktøyet Sedex. Det vil være nødvendig med repetisjon for å gjøre medarbeidere trygge på arbeidsoppgavene. Nøkkelpersoner vil gis ytterligere opplæring i samarbeid med lokale ngoer i leverandørland. Q1.4 Beskriv opplærings- og informasjonstiltak som er gjennomført i rapporteringsåret: Storparten av innkjøpere i selskapene som er medlem i IEH gjennomførte i 2012 IEHs innføringskurs og kurs for å kunne bruke Sedex. Innkjøpssjefer og kategoriansvarlige i REMA Trading, REMA Norge og REMA Danmark og REMA Danmark Distribusjon deltok på fellesmøter med CSR-ansvarlig om arbeidet med ansvarlige innkjøp. CSR-ansvarlig diskuterte de reviderte retningslinjene med innkjøpssjef og kategoriansvarlige i REMA Norge i forkant av leverandørforhandlingene under "høstjakta". Tett kontakt med Kjeldsberg Kaffe og Grans Bryggeri om Sedex (hhv. kontraktsforhandling med agent / utrulling til leverandører). Forankring av etiske krav i leverandørkjeden Q1.5 Oppgi en fullstendig nettadresse til bedriftens retningslinjer for etisk handel, eller legg dem ved. Q1.6 Beskriv bedriftens formidling til og dialog med leverandører om retningslinjene. Beskriv spesielt: Hvordan hensikten med retningslinjene blir kommunisert: Leverandører møter mange slike etiske retningslinjer, som kan være formulert ulikt, men som dekker de samme sentrale prinsippene i FNs menneskerettighetserklæring og ILOs kjernekonvensjoner. REMA Industrier sendte ut de reviderte retningslinjene med et følgebrev og en brosjyre som forteller hvordan vi arbeider med leverandøroppfølging. Brosjyren, tilgjengelig på våre nettsider, har fokus på åpenhet, som vil være tidsbesparende for begge partner. Noter at brosjyren vil bli revidert i 2013 for å gjøre det tydeligere for leverandørene hva som forventes og hvilke muligheter vi tilbyr for samarbeid. Systemer for tilbakemelding og dialog med leverandørene: Retningslinjene skal tydelig kommuniseres til, og tas med som vedlegg til kontrakten med alle betydelige leverandører. Leverandørene skal oppfordres til å stille samme type krav til sine egne leverandører. De reviderte retningslinjene ble fra og med 2013 tatt inn som del av REMA1000 Norges Rammeavtale med leverandører og i regionale og lokale avtaler med leverandører. REMA Industrier informerte i 2012 samtlige (aktive) leverandører om de reviderte retningslinjer og vil i 2013 innhente aksept fra gjeldende leverandører. Nye leverandører vil måtte ta stilling til godkjenning av retningslinjene som del av kontraktsinngåelsen. 14

15 Enkelte norske merkevareselskap har uttrykt ønske om å få godkjent bruk av egne retningslinjer istedet for REMA 1000s. Vi er kjent med at samme selskap har godtatt likelydende retningslinjene (basert på IEH-standard) fra andre i dagligvarebransjen. Det er mao usikkert hvor aktivt selskapene følger opp det som vil være våre underleverandører og vi har bedt om mer informasjon om arbeidsmetodikk før vi tar stilling til evt. unntak. Selv om det er en ulik måte å jobbe med oppfølging av egne merkevarer og produkter fra merkevareselskap, må samtlige leverandører kunne holdes ansvarlig for produktene vi tar inn i hyllene i REMA 1000-butikkene. Hvorvidt leverandører blir belønnet for gode arbeidsforhold, forbedret miljøhåndtering og annet: I løpet av 2013 vil nye leverandører til våre importselskap i REMA Industrier møte en oppgradert prekvalifisering før ordre settes. Dette blir en silingsmekanisme for å forsøke å få gode samarbeidspartnere som vil være villige til å jobbe med oss for å bedre standard i tilfeller hvor det er påkrevd. Vi er inneforstått med at det er få insentiv for potensielle leverandører til å oppgi negative forhold rundt arbeidsforhold og det kan være vanskelig for en revisor å få tilgang til informasjon om reelle forhold. Det er mao vilje til åpenhet og samarbeid som vil være indikatorer på hvorvidt en leverandør bør inn i vår portefølje. Hvorvidt retningslinjene er oversatt til lokale språk Retningslinjene er tilgjengelig på norsk, engelsk og kinesisk. Q1.7 Beskriv i hvilket omfang retningslinjene er formidlet til underleverandører og videre nedover i leverandørkjeden, og hva bedriften gjør for å sørge for at så skjer. Direkteleverandører er bedt om å videreformidle våre retningslinjer til underleverandører som inngår i vår verdikjede. Vi har ingen tall å vise til i hvilken grad dette er gjennomført. Vi arbeider med å få tilgang til stedene for hvor vår produksjon faktisk finner sted for å kunne arbeide med etterlevelse av våre retningslinjer. Det er et kartleggingsarbeid som forutsetter tillit mellom oss og direkteleverandør. REMA Industrier ble september 2012 medlem av organisasjonen Sedex (the Supplier Ethical Data Exchange), som er (i) en database for deling av leverandørinformasjon og (ii) ett risikohåndteringsverktøy, hvor det er mulig å kartlegge leverandører flere ledd bakover i verdikjeden. Dette gjøres i samarbeid med direkteleverandør. Se for mer informasjon. Tallene under referer til REMA Norges leverandører, som har akseptert REMA 1000s etiske retningslinjer gjennom avtaleinngåelse for Mer detaljert informasjon er tilgjengelig i de øvrige IEH-rapportene fra REMA-selskap. Indikator 1-1: Angi prosentandel av bedriftens førsteleddsleverandører som er blitt kommunisert og har godtatt retningslinjene for etisk handel: 15

16 Total antall leverandører 443 Prosentandel basert på antall: 100 % Prosentandel basert på innkjøpsvolum: 100 % B) Rapporter prosentandel av disse leverandørene hvor: Det ble stilt krav til forbedringer Forbedringstiltak ble gjennomført Kontrakter ble avsluttet (f.eks. ved manglende forbedringsvilje) Vis også hvordan forbedringstiltakene fordeles på henholdsvis miljøtema og geografisk område. Forbedringstiltak tilknyttet miljø Prosentandel hvor det ble avtalt eller stilt krav til forbedringer* 0 % Prosentandel hvor forbedringstiltak ble gjennomført* 0 % Prosentandel hvor kontrakter ble avsluttet* 0 % * Prosentandel av leverandører hvor det er kartlagt mangler (oppgitt som antall i A ) Prosentfordeling på miljøtema i 2012 Forbedringstiltak gjennomført (%) Prosentfordeling på geografisk område i 2012 Forbedringstiltak gjennomført (%) C) Gi utfyllende informasjon hva de viktigste forbedringstiltakene består i: Det er, med noen unntak gjengitt under, ikke gjennomført tiltak som kan sies å gi kompetanseheving hos leverandører og vi har i 2012 ikke gjennomført forbedringer hos våre leverandører. REMA 1000 deltar i (i) IEHs utvidet prosjektgruppe med vår råvareleverandør på fiskeolje og (ii) var/er pådriver for å innlede norsk-britisk bransjesamarbeid, nå i IEH-regi, om arbeidssituasjon i jordbrukssektoren i sør-italia. 16

17 Høst 2012 innledet vi et samarbeid med en kinesisk kvasi-ngo / revisjonsfirma som kan bistå oss i å avklare baseline hos våre kinesiske leverandører og kinesiske underleverandører til våre europeiske / Hong Kong-baserte agenter. [Status: Vellykket pilot på samarbeidet ble gjennomført i januar 2013 med tilrådninger og støtte til tre fabrikker om forbedringer av arbeidsforhold. Samarbeidet med kinesisk partner utvides i 2013 og våre lokale ressurser (ansvarlig for å håndtere administrasjon rundt levering / ordre) vil gis opplæring i hvordan de kan støtte opp arbeidet. Partner har et stort nettverk innenfor bransjen som vi allerede drar god nytte av. Vi arbeider med å se hvordan vi kan benytte programmet også i andre land.] 17

18 5. KOMMUNISERE Bevisstgjøring, dialog og oppslutning 18

19 5. KOMMUNISERE BEVISSTGJØRING, DIALOG OG OPPSLUTNING Intern og ekstern kommunikasjon om etisk handel Q5.1 Beskriv hvordan bedriften kommuniserer 'internt' om arbeidet med etisk handel: Det er tett og løpende kontakt mellom CSR-ansvarlig og daglige ledere i de aktuelle selskap og nær daglig kontakt mellom CSR-ansvarlig og kvalitetssjefene. Kvalitetssjefene i importselskapene har arbeidet tett med sine kolleger for å sikre eierskap til prosessene. For å holde kjøpmenn i REMA 1000 informert om arbeidet bak varene som står i hyllene, introduseres fra høst 2013 etisk handel som del av opplæringsprogrammet til nye kjøpmenn og en intern film om hvordan vi arbeider med samfunnsansvar vil stå klar til REMA 1000s fellesmøte for kjøpmenn og administrasjonen i august 2013 ("Riksmøte"). Q5.2 Beskriv hvordan bedriften kommuniserer 'eksternt' om arbeidet med etisk handel: Ekstern kommunikasjon har i store trekk vært begrenset til våre leverandører og samarbeidspartnere eller deltakelse i forum hvor det gav en merverdi for forankring av REMA 1000s arbeid hos leverandører / viktige interessenter. Fokus har vært på operativt arbeid. Vi har aktivt oppfordret våre leverandører til å søke faglig bistand / vurdere medlemskap hos IEH eller tilsvarende. Interesserte vil kunne finne kort informasjon om arbeidet og kontaktinformasjon på REMA 1000s hjemmesider og er velkommen til å følge CSR-ansvarlig på mikrobloggtjenesten Twitter Q5.3 Oppgi hvilke temaer bedriften har kommunisert om med interessenter (stakeholders) i rapporteringsåret vedrørende arbeidet med etisk handel. Vis: Hvilke interessentgrupper som var involvert Om det gjeldt dialog om påvirkning av bedriftens aktiviteter i leverandørkjeden. Om det gjaldt kommunikasjon av bedriftens resultater av arbeidet med etisk handel Tema Interessenter Om påvirkning av Om resultatene av bedriftens arbeid bedriftens arbeid Innlegg om arbeidsmetode / erfaringsutveksling Virkes CSR-nettverk Ja Nei Rundebordsdiskusjon om næringslivets samfunnsansvar (15 deltakere fra privat sektor) Regjeringens konsultasjonsorgan KOMpakt tema/n_samfunnsansvar/ kompakt.html?id= Leverandøroppfølging IEH-Virkes seminar [2013] Ja Ja Fair Trade (spørsmål om etterkontrollerbarhet, diskusjon om grad av leverandøroppfølging i sertifiseringsordningen) Fair Trade Norge og Fair Trade International Ja Ja Nei Nei 19

20 Tema Interessenter Om påvirkning av bedriftens arbeid Enkeltprodukter hvor vi ønsket WWF (scampi / palmeolje), FIVH informasjon om (generell informasjon). produksjonsmetoder fra ngoer / Miljøvernorganisasjoner deltok i Ja interessegrupper med faglig høringsrunde om vårt kompetanse miljøansvar. Om resultatene av bedriftens arbeid Nei Q5.4 Oppgi nøyaktig webadresse hvor bedriften publiserer informasjon og/eller rapporterer om arbeidet med etisk handel: Klageordninger Q5.5 Beskriv bedriftens håndtering av klager og varsling om risikoforhold i leverandørkjeden fordelt på: Kartlegging av klager til etablerte ordninger, så som leverandørens egne klagemekanismer, nasjonale tilsyn i produsentlandet og internasjonale klagemekanismer (eks. OECDs kontaktpunkt): Dette kartlegges i 2013 etterhvert som vi kommer tettere på produksjonssted. Begrenset innkjøpsvolum gjør det mindre naturlig at vi blir adressat for en evt. klage til et kontaktpunkt og vi må innhente nødvendig informasjon på annet vis. Innspill til UD KOMpakt om å tilrettelegge for at bedrifter kan ta direkte kontakt med OECDs kontaktpunkt for bistand til dialog/forhandlinger. Egne ordninger for å motta og behandle klager fra interne og eksterne interessenter: Dette er ikke satt i system. Indikator 5-1: Antall klager til etablerte klageordninger Oppgi antall klager som er mottatt fra etablerte klageordninger i relasjon til arbeidsforhold, menneskerettigheter, miljø og korrupsjon: Mottatte klager fra etablerte klageordninger Antall mottatte klager 0 20

21 Fordel klagene på tema og beskriv tiltak som er gjort for å følge opp: Tema for klager mottatt i 2012 Antall Tiltak for å følge opp Styrke oppslutningen om etisk handel og erfaringsdeling Q5.6 Har bedriften i rapporteringsåret gjort tiltak for å styrke oppslutningen om arbeidet med etisk handel eller delt erfaringer? Ja Hvis ja, beskriv tiltak for å styrke oppslutningen relatert til aktuelle målgrupper som: Leverandører Nettverk og sammenslutninger Myndigheter/offentlige instanser Andre Type tiltak Antall Hvem omfattes av tiltaket Beskrivelse Påvirkning av myndigheter 1 UD KOMpakt Som nevnt i Q5.3. Bransjespesifikt samarbeid 2 Erfaringsdeling Dagligvarebransjen i Norge og England, IEH, ETI UK, Virke, Fellesforbundet og italienske fagforeninger Vi har lyttet og lært av særlig VarnerGruppen, Helse SørØst og Orkla. Nær kontakt med Virke. Kartlegging av status / initiativ for å bedre forhold for arbeidere i arbeidsintensiv jordbrukssektor (tomatprodusenter i sør-italia) og vurdering av felles tiltak for å bedre forhold i sektoren generelt i samarbeid med vår italienske agent og underleverandører. Fortatt i støpeskjeen. Samtaler med bransjekollegaer og CSR-ansvarlige i selskaper vi ønsket å ha som sparringpartnere. Møtt med stor vilje til å dele erfaringer. 21

22 22

23 23

24 Kontakt: REMA 1000 AS. Trude Ertresvåg

MEDLEMSRAPPORTERING FOR REMA 1000 Norge AS.

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN> REMA 1000 Norge AS. MEDLEMSRAPPORTERING FOR REMA 1000 Norge AS. For 2013 FOR MORSELSKAP I KONSERN "Initiativ for etisk handels (IEH) medlemmer har forpliktet seg til å sette i verk tiltak for å bidra til bedre

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR

MEDLEMSRAPPORTERING FOR MEDLEMSRAPPORTERING FOR Norengros AS For 2012 "Initiativ for etisk handels (IEH) medlemmer har forpliktet seg til å sette i verk tiltak for å bidra til bedre forhold i egne leverandørkjeder."

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR Norengros AS

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN> Norengros AS MEDLEMSRAPPORTERING FOR Norengros AS For 2014 "Initiativ for etisk handels (IEH) medlemmer har forpliktet seg til å sette i verk tiltak for å bidra til bedre forhold i egne leverandørkjeder."

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR Swix Sport AS

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN> Swix Sport AS MEDLEMSRAPPORTERING FOR Swix Sport AS For 2014 "Initiativ for etisk handels (IEH) medlemmer har forpliktet seg til å sette i verk tiltak for å bidra til bedre forhold i egne leverandørkjeder."

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR

MEDLEMSRAPPORTERING FOR MEDLEMSRAPPORTERING FOR For 2012 "Initiativ for etisk handels (IEH) medlemmer har forpliktet seg til å sette i verk tiltak for å bidra til bedre forhold i egne leverandørkjeder."

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN> MEDLEMSRAPPORTERING FOR For 2012 En av IEHs styrker er flerpartssamarbeidet. Til lesere av rapporten En av IEHs styrker er flerpartssamarbeidet. Her spiller medlemsorganisasjonene

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN> MEDLEMSRAPPORTERING FOR Norengros AS For 2016 Foto: Robinimages2013 / Shutterstock "Initiativ for etisk handels (IEH) medlemmer har forpliktet seg til å sette i verk tiltak for å bidra til

Detaljer

Suvra Kanti Das. INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder

Suvra Kanti Das. INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder Suvra Kanti Das INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder Bama Om IEH Initiativ for etisk handel (IEH) er Norges største nettverk av bedrifter, organisasjoner og

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR

MEDLEMSRAPPORTERING FOR MEDLEMSRAPPORTERING FOR Nidar AS For 2012 "Initiativ for etisk handels (IEH) medlemmer har forpliktet seg til å sette i verk tiltak for å bidra til bedre forhold i egne leverandørkjeder."

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR

MEDLEMSRAPPORTERING FOR MEDLEMSRAPPORTERING FOR NSB AS For 2016 OFFENTLIG SEKTOR Foto: Scanpix Å stille etiske- og sosiale krav i offentlige anskaffelser er nødvendig for å fremme anstendige arbeids- og miljøforhold.

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR

MEDLEMSRAPPORTERING FOR MEDLEMSRAPPORTERING FOR Viking Cimex AS For 2014 "Initiativ for etisk handels (IEH) medlemmer har forpliktet seg til å sette i verk tiltak for å bidra til bedre forhold i egne leverandørkjeder."

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN> MEDLEMSRAPPORTERING FOR Artisti AS For 2016 Foto: Robinimages2013 / Shutterstock "Initiativ for etisk handels (IEH) medlemmer har forpliktet seg til å sette i verk tiltak for å bidra til

Detaljer

Etisk handel i praksis. Per N. Bondevik, daglig leder IEH Rådsmøte Tradebroker, 2011 Torsdag 16. juni 2011

Etisk handel i praksis. Per N. Bondevik, daglig leder IEH Rådsmøte Tradebroker, 2011 Torsdag 16. juni 2011 Etisk handel i praksis Per N. Bondevik, daglig leder IEH Rådsmøte Tradebroker, 2011 Torsdag 16. juni 2011 Agenda Hva er og hvorfor etisk handel Hvem er IEH Etisk handel i praksis «From Ladles of Molten

Detaljer

Score egenvurdering mot benchmark for 18-mnd medlemskap

Score egenvurdering mot benchmark for 18-mnd medlemskap TILBAKEMELDING PÅ RAPPORTERING FOR Kaffehuset Friele For 23 DEL 1 - NØKKELINFORMASJON FRA MEDLEMSRAPPORTEN Generell informasjon om IEH-medlemmet: Navn på IEH-medlem: Kaffehuset Friele Innmeldingsår i IEH:

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN> MEDLEMSRAPPORTERING FOR Parat For 2015 En av IEHs styrker er flerpartssamarbeidet. Til lesere av rapporten En av IEHs styrker er flerpartssamarbeidet. Her spiller medlemsorganisasjonene en

Detaljer

Egenrapporteringsskjema for oppfølging av etiske krav, trinn 1 1

Egenrapporteringsskjema for oppfølging av etiske krav, trinn 1 1 Egenrapporteringsskjema for oppfølging av etiske krav, trinn 1 1 Informasjon på denne siden fylles ut av oppdragsgiver: Leverandør 2 : Oppdragsgiver: Avtale/anskaffelse: Produkt(er): Svarfrist: 1 Oppdragsgiver

Detaljer

Egenrapporteringsskjema, trinn 1 Oppfølging av etiske krav

Egenrapporteringsskjema, trinn 1 Oppfølging av etiske krav Egenrapporteringsskjema, trinn 1. Utviklet av Initiativ for etisk handel. Versjon per 26.september 2011 Egenrapporteringsskjema, trinn 1 Oppfølging av etiske krav Informasjon på denne siden fylles ut av

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN> MEDLEMSRAPPORTERING FOR YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund For 2012 En av IEHs styrker er flerpartssamarbeidet. Til lesere av rapporten En av IEHs styrker er flerpartssamarbeidet.

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR

MEDLEMSRAPPORTERING FOR MEDLEMSRAPPORTERING FOR Stormberg AS For 2012 "Initiativ for etisk handels (IEH) medlemmer har forpliktet seg til å sette i verk tiltak for å bidra til bedre forhold i egne leverandørkjeder."

Detaljer

Score på egenvudering mot snitt for innmeldingsår. Score på egenvudering mot snitt for bransje

Score på egenvudering mot snitt for innmeldingsår. Score på egenvudering mot snitt for bransje TILBAKEMELDING PÅ RAPPORTERING FOR For 2012 Del 1 - Nøkkelinformasjon fra medlemsrapporten Generell informasjon om IEH-medlemmet: Navn på IEH-medlem: Innmeldingsår i IEH: 2003 Kontaktperson i IEHs sekretariat:

Detaljer

Etisk handel i helseforetakene i Norge

Etisk handel i helseforetakene i Norge NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST Etisk handel i helseforetakene i Norge Helseforetakene skal være en pådriver for etisk handel og for å stille krav til en etisk leverandørkjede der hvor dette er en aktuell

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR VITA As

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN> VITA As MEDLEMSRAPPORTERING FOR VITA As For 2014 "Initiativ for etisk handels (IEH) medlemmer har forpliktet seg til å sette i verk tiltak for å bidra til bedre forhold i egne leverandørkjeder."

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I STRAND KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I STRAND KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I STRAND KOMMUNE 2014-2017 1 Innledning Strand kommunes handlingsplan for etisk handel fra 2010-2013 skal fornyes. Strand kommune skal etterspørre og forbruke varer og tjenester

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR

MEDLEMSRAPPORTERING FOR MEDLEMSRAPPORTERING FOR Stormberg AS For 2013 "Initiativ for etisk handels (IEH) medlemmer har forpliktet seg til å sette i verk tiltak for å bidra til bedre forhold i egne leverandørkjeder."

Detaljer

Årsrapportering til IEH for 2010 YS Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Årsrapportering til IEH for 2010 YS Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Årsrapportering til IEH for 2010 Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Til lesere av rapporten Bedrifter, organisasjoner og offentlige instanser som er medlem av IEH har gjennom sitt medlemskap forpliktet

Detaljer

Ipsos MMI Erik Griffin 1. november 2012

Ipsos MMI Erik Griffin 1. november 2012 Erik Griffin 1. november 20 Kartlegging av kjennskap til OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv og det norske OECD kontaktpunkt blant tillitsvalgte i bedrifter med flernasjonal virksomhet 1. Om

Detaljer

MEDLEMSFORDELER MEDLEMS- FORPLIKTELSER

MEDLEMSFORDELER MEDLEMS- FORPLIKTELSER MEDLEMSFORDELER IEHs mål er å gi et medlemstilbud som bidrar til å styrke medlemmenes arbeid med å fremme anstendige arbeids- og miljøforhold i egen leverandørkjede. IEH tilbyr: Rådgivning Relevante verktøy

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER

HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER 2010 2013 1 Del 1 1.1 Innledning Rogaland fylkeskommune, heretter kalt RFK, skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter

Detaljer

Egenrapporteringsskjema

Egenrapporteringsskjema Egenrapporteringsskjema Knyttet til kontraktsvilkåret "Etterlevelse av ILO kjernekonvensjoner i hele produksjonskjeden" Til bruk for leverandører i avtalen om levering av [sett inn relevant beskrivelse]

Detaljer

Helse Sør-Øst. Grete Solli, Spesialrådgiver miljø- og samfunnsansvar

Helse Sør-Øst. Grete Solli, Spesialrådgiver miljø- og samfunnsansvar Helse Sør-Øst Grete Solli, Spesialrådgiver miljø- og samfunnsansvar Desember 2011 Nye retningslinjer i 2010 Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL STAVANGER KOMMUNE 2016-2019 Del 1 Bakgrunn, målsettinger og ansvar Bakgrunn Etisk handel er handel som ivaretar og fremmer arbeidstakerrettigheter, menneskerettigheter og

Detaljer

Presentasjon av Bergen kommunes

Presentasjon av Bergen kommunes Presentasjon av Bergen kommunes bruk av ILO-kjernekonvensjoner som henholdsvis 1. Kontraktvilkår 2. Egenrapporteringsskjema 1. Kontraktsvilkår Leverandørene skal i kontraktsperioden utføre egenrapportering

Detaljer

Vedlegg 3: Egenrapporteringsskjema for agenter / importører

Vedlegg 3: Egenrapporteringsskjema for agenter / importører Vedlegg 3: Egenrapporteringsskjema for agenter / importører Dette skjemaet inngår i oppfølgingen av de etiske kravene i anskaffelsen av (navn / referanse til anskaffelsen). Vennligst besvar spørsmålene

Detaljer

Rapporten er utarbeidet av Stine Foss, prosjektkoordinator(ieh)

Rapporten er utarbeidet av Stine Foss, prosjektkoordinator(ieh) Rapporten er utarbeidet av Stine Foss, prosjektkoordinator(ieh) Sammendrag Det finnes lite kunnskap om hvordan norske bedrifter jobber for å fremme menneskerettigheter og miljøhensyn i leverandørkjeden.

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN> MEDLEMSRAPPORTERING FOR YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund For 2013 En av IEHs styrker er flerpartssamarbeidet. Til lesere av rapporten En av IEHs styrker er flerpartssamarbeidet.

Detaljer

Jernbaneverket. Vedlegg B3. Egenerklæring Sosial Ansvar (CSR)

Jernbaneverket. Vedlegg B3. Egenerklæring Sosial Ansvar (CSR) Jernbaneverket Vedlegg B3 Egenerklæring Sosial Ansvar (CSR) Egenerklæring Sosial Ansvar (CSR) Denne erklæringen er i samsvar med tilsvarende erklæring i vår kvalifikasjonsdatabase TransQ og inngår som

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR Kaffehuset Friele

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN> Kaffehuset Friele MEDLEMSRAPPORTERING FOR Kaffehuset Friele For 2013 "Initiativ for etisk handels (IEH) medlemmer har forpliktet seg til å sette i verk tiltak for å bidra til bedre forhold i egne leverandørkjeder."

Detaljer

INITIATIV FOR ETISK HANDEL STRATEGI

INITIATIV FOR ETISK HANDEL STRATEGI INITIATIV FOR ETISK HANDEL STRATEGI 2016-2020 DEL 1: STRATEGISKE PRIORITERINGER BAKGRUNN Initiativ for etisk handel (IEH) ble stiftet i 2000 fordi man så at samarbeid er nødvendig for å sikre/bidra til

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I BÆRUM KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I BÆRUM KOMMUNE Handlingsplan for samfunnsansvar i Bærum kommunes anskaffelser Vedlegg 1 HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I BÆRUM KOMMUNE Bærum kommune skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert i

Detaljer

Etisk handel og samfunnsansvar - kan vi gjøre en forskjell?

Etisk handel og samfunnsansvar - kan vi gjøre en forskjell? Etisk handel og samfunnsansvar - kan vi gjøre en forskjell? Landsmøte 2014 Norsk Sterilforsyning Øystein Roll Kategorisjef Med. forbruksvarer Innkjøp & Logistikk Rana Plaza, Bangladesh Medisinske produkter

Detaljer

Etisk handel i Stavanger kommune

Etisk handel i Stavanger kommune Etisk handel i Stavanger kommune 1 Stavanger kommune skal ta aktivt samfunnsansvar gjennom å etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter høye miljømessige, sosiale og etiske standarder.

Detaljer

Årsrapportering til IEH for 2011 YS Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Årsrapportering til IEH for 2011 YS Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Årsrapportering til IEH for 2011 Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Til lesere av rapporten Bedrifter, organisasjoner og offentlige instanser som er medlem av IEH har gjennom sitt medlemskap forpliktet

Detaljer

Med appetitt for rettferdighet. Line Wesley-Holand, fagsjef etisk handel NorgesGruppen ASA

Med appetitt for rettferdighet. Line Wesley-Holand, fagsjef etisk handel NorgesGruppen ASA Med appetitt for rettferdighet Line Wesley-Holand, fagsjef etisk handel NorgesGruppen ASA Innhold: Kort om NorgesGruppen Hvorfor har NorgesGruppen fokus på etisk handel? Arbeidsforhold i verdikjeden Fairtrade

Detaljer

Årsrapport til IEH 2006. Generelt om bedriften Kaffehuset Friele AS

Årsrapport til IEH 2006. Generelt om bedriften Kaffehuset Friele AS Årsrapport til IEH 2006 1. Bedriftens navn Generelt om bedriften Kaffehuset Friele AS 2. Bedriftens bransje(r) (Dagligvare, sport, sko, tekstil, kaffe mv) 3. Omsetning i Norge 4. Omsetning totalt 5. Hvis

Detaljer

Bærekraftige offentlige matanskaffelser. Velkommen til frokostseminar hos Difi 6 oktober 2014 I samarbeid med

Bærekraftige offentlige matanskaffelser. Velkommen til frokostseminar hos Difi 6 oktober 2014 I samarbeid med Bærekraftige offentlige matanskaffelser Velkommen til frokostseminar hos Difi 6 oktober 2014 I samarbeid med Dagens program Hvordan skrive konkurransegrunnlag for bærekraftig matanskaffelser? v/jenny Ählström,

Detaljer

Etisk handel i Helse Sør-Øst

Etisk handel i Helse Sør-Øst Etisk handel i Helse Sør-Øst...Helse Sør-Øst skal være en pådriver for etisk handel og for å stille krav til en etisk leverandørkjede der hvor dette er en aktuell problemstilling Helse Sør-Øst og etisk

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN> MEDLEMSRAPPORTERING FOR Kaffehuset Friele (fra juli 2016: Jacobs Douwe Egberts Norge AS), beholdt samme org nr og adresse For 2015 "Initiativ for etisk handels (IEH) medlemmer har forpliktet

Detaljer

Årsrapport til IEH 2004. Generelt om bedriften Kaffe

Årsrapport til IEH 2004. Generelt om bedriften Kaffe Årsrapport til IEH 2004 Bedriftens navn Årsrapport til IEH 2004 Kaffehuset Friele AS Kontaktperson i bedriften om spørsmål vedrørende rapporten Kontaktinformasjon e-post telefon postadresse Jan Gustav

Detaljer

Årsrapport til IEH 2005. Generelt om bedriften Kaffehuset Friele A/S

Årsrapport til IEH 2005. Generelt om bedriften Kaffehuset Friele A/S Årsrapport til IEH 2005 1. Bedriftens navn Generelt om bedriften Kaffehuset Friele A/S 2. Bedriftens bransje(r) (Dagligvare, sport, sko, tekstil, kaffe mv) 3. Omsetning i Norge 4. Omsetning totalt 5. Hvis

Detaljer

Statssekretær Kirsti Bergstø

Statssekretær Kirsti Bergstø Statssekretær Kirsti Bergstø Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Åpningstale på: nasjonal konferanse om etikk i offentlige anskaffelser. Offentlig sektor som etikk-drivkraft fra hvorfor

Detaljer

Oppsummering arbeidsgrupper: Etisk handel i offentlig sektor

Oppsummering arbeidsgrupper: Etisk handel i offentlig sektor Oppsummering arbeidsgrupper: Etisk handel i offentlig sektor Initiativ for etisk handel (IEH) hadde ansvaret for gjennomføringen av to av fire arbeidsgrupper under konferansen: 1) Forankring av etisk handel:

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN> MEDLEMSRAPPORTERING FOR Unil AS For 2016 Foto: Robinimages2013 / Shutterstock "Initiativ for etisk handels (IEH) medlemmer har forpliktet seg til å sette i verk tiltak for å bidra til bedre

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I STAVANGER KOMMUNE 2012-2015 Del 1 Bakgrunn, ansvar og målsettinger Innledning Stavanger kommune skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter høye

Detaljer

Leverandørmarkedets holdninger til og arbeid med etisk handel: En undersøkelse blant 60 rammeavtaleleverandører. Knut Arve Orten Lie Anskaffelsessjef

Leverandørmarkedets holdninger til og arbeid med etisk handel: En undersøkelse blant 60 rammeavtaleleverandører. Knut Arve Orten Lie Anskaffelsessjef Leverandørmarkedets holdninger til og arbeid med etisk handel: En undersøkelse blant 60 rammeavtaleleverandører til Bærum kommune Knut Arve Orten Lie Anskaffelsessjef Agenda Hvorfor en undersøkelse om

Detaljer

Etisk handel i Helse Sør-Øst

Etisk handel i Helse Sør-Øst Etisk handel i Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst skal være en pådriver for etisk handel og plikter å stille krav til en etisk leverandørkjede der hvor dette er en aktuell problemstilling (Etiske retningslinjer

Detaljer

Antikorrupsjonstiltak i leverandørkjeden. Råd og tiltak for å redusere korrupsjonsrisiko

Antikorrupsjonstiltak i leverandørkjeden. Råd og tiltak for å redusere korrupsjonsrisiko Antikorrupsjonstiltak i leverandørkjeden Råd og tiltak for å redusere korrupsjonsrisiko God oppfølging av leverandører bygger på god kunnskap om korrupsjon Korrupsjon undergraver rettsstaten og hindrer

Detaljer

Invitasjon til leverandørseminar

Invitasjon til leverandørseminar Invitasjon til leverandørseminar Anskaffelse av usterile engangshansker til helseforetakene Informasjon og veiledning om hva leverandøren må ha på plass for å kunne innfri etiske kvalifikasjons- og kontraktskrav

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN> MEDLEMSRAPPORTERING FOR Norsk Folkehjelp For 2012 En av IEHs styrker er flerpartssamarbeidet. Til lesere av rapporten En av IEHs styrker er flerpartssamarbeidet. Her spiller medlemsorganisasjonene

Detaljer

Ipsos MMI Erik Griffin 2. november 2012

Ipsos MMI Erik Griffin 2. november 2012 Erik Griffin 2. november 202 Kartlegging av kjennskap til OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv og til det norske OECD kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv blant norske bedrifter med flernasjonal

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR

MEDLEMSRAPPORTERING FOR MEDLEMSRAPPORTERING FOR Stormberg AS For 2015 "Initiativ for etisk handels (IEH) medlemmer har forpliktet seg til å sette i verk tiltak for å bidra til bedre forhold i egne leverandørkjeder."

Detaljer

Difi, Anskaffelseskonferansen 28. november. «Ikke for enhver pris» 2013

Difi, Anskaffelseskonferansen 28. november. «Ikke for enhver pris» 2013 Difi, Anskaffelseskonferansen 28. november «Ikke for enhver pris» 2013 Om prisen Ikke for enhver pris deles ut av KLP for fjerde gang i år. Prisen deles ut til en person eller en organisasjon i offentlig

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL:

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL: HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL: 01.01.2013 01.01.2017 1 Del 1 1.1 Innledning Universitetet i Stavanger(UiS) skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter høye miljømessige, sosiale

Detaljer

Mål og strategi. for. samfunnsansvar

Mål og strategi. for. samfunnsansvar Mål og strategi for samfunnsansvar 15. mars 2007 Vårt samfunnsansvar Bama Gruppen AS krever ærlighet, integritet og redelighet i all forhold som angår vår forretningsvirksomhet. Det er derfor et viktig

Detaljer

Gunelie Winum. Score på egenvudering mot snitt for innmeldingsår 2,9 2,5 2,9 2,5

Gunelie Winum. Score på egenvudering mot snitt for innmeldingsår 2,9 2,5 2,9 2,5 TILBAKEMELDING PÅ RAPPORTERING FOR Stormberg For 2012 Del 1 - Nøkkelinformasjon fra medlemsrapporten Generell informasjon om IEH-medlemmet: Navn på IEH-medlem: Stormberg Innmeldingsår i IEH: 2002 Kontaktperson

Detaljer

For å innfri dette krav, må tilbyder oppfylle fire delkrav knyttet til følgende forhold:

For å innfri dette krav, må tilbyder oppfylle fire delkrav knyttet til følgende forhold: Utdrag fra konkurransegrunnlag Stavanger kommune, lekeplassutstyr, 2014 Kvalifikasjonskrav 4.1.1 Kvalitetssikringssystem for etisk handel Tilbyder skal ha et kvalitetssikringssystem som skal sikre at tilbyder

Detaljer

Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver

Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver Hva er samfunnsansvar? Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser omfatter både miljømessige og sosiale forhold Dato Direktoratet

Detaljer

Oppfølging av etiske krav Eksempler fra Stavanger kommune

Oppfølging av etiske krav Eksempler fra Stavanger kommune Oppfølging av etiske krav Eksempler fra Stavanger kommune Lin Helliesen, Økonomi-Innkjøp, Stavanger kommune Nettverksseminar Difi/IEH, 24.5.2013 Innhold Vårt utgangspunkt og tilnærming Krav til leverandørene

Detaljer

AVINORS RAPPORT OM SAMFUNNSANSVAR 2014: OVERSIKT OVER INDIKATORER

AVINORS RAPPORT OM SAMFUNNSANSVAR 2014: OVERSIKT OVER INDIKATORER AVINORS RAPPORT OM SAMFUNNSANSVAR 2014: OVERSIKT OVER INDIKATORER Avinors rapport om er utarbeidet i tråd med Global Reporting Initiatives (GRI) rapporteringsstandard G4/ Core En detaljert redegjørelse

Detaljer

18.01.2012. Helse Sør-Øst. Grete Solli, Spesialrådgiver miljø- og samfunnsansvar. Januar 2012

18.01.2012. Helse Sør-Øst. Grete Solli, Spesialrådgiver miljø- og samfunnsansvar. Januar 2012 18.01.2012 Helse Sør-Øst Grete Solli, Spesialrådgiver miljø- og samfunnsansvar Januar 2012 Nye retningslinjer i 2010 1 Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver

Detaljer

Varner-Gruppen, som blant annet eier Dressmann, Carlings, Cubus, BikBok, Urban og Vivekes, bruker RAID for å kartlegge risiko hos sine leverandører:

Varner-Gruppen, som blant annet eier Dressmann, Carlings, Cubus, BikBok, Urban og Vivekes, bruker RAID for å kartlegge risiko hos sine leverandører: Foto: Barbro Steinde Varner-Gruppen, som blant annet eier Dressmann, Carlings, Cubus, BikBok, Urban og Vivekes, bruker RAID for å kartlegge risiko hos sine leverandører: Å få innsikt i og kunne følge opp

Detaljer

EGENRAPPORTERING: SOSIALT ANSVARLIG PRODUKSJON

EGENRAPPORTERING: SOSIALT ANSVARLIG PRODUKSJON www.anskaffelser.no/tema/sosialt-ansvar 20.08.2012 EGENRAPPORTERING: SOSIALT ANSVARLIG PRODUKSJON For Knutepunkt Sørlandet - Innkjøp er det av stor vekt at de produkter vi anskaffer med offentlige midler

Detaljer

Sidenummer eller nettadresse revidert

Sidenummer eller nettadresse revidert AVINORS RAPPORT OM SAMFUNNSANSVAR 2013: OVERSIKT OVER INDIKATORER Avinors rapport om samfunnsansvar er utarbeidet i tråd med Global Reporting Initiatives (GRI) rapporteringsstandard G4/ Core En detaljert

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL:

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL: HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL: 01.01.2010-01.01.2013 1 Del 1 1.1 Innledning Universitetet i Stavanger(UiS) skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter høye miljømessige, sosiale

Detaljer

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Ansvarlige innkjøp i Oppland omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Knutepunkt Oppland er et prosjekt som er forankret i regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar

Detaljer

Basal 2008. Fremtidige muligheter for betongvareindustrien som kvalitetsleverandør til VA bransjen i Norge

Basal 2008. Fremtidige muligheter for betongvareindustrien som kvalitetsleverandør til VA bransjen i Norge Basal 2008 Fremtidige muligheter for betongvareindustrien som kvalitetsleverandør til VA bransjen i Norge Hovedtemaer Om Basal Markedsmakt Etisk handel Om Basal Etablert i 2001 Et unikt konsept i Europeisk

Detaljer

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2012 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Revisjon av virksomhetsstyring, intern styring og kontroll del 1... 4 2.2 Revisjon av virksomhetsstyring,

Detaljer

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING En forutsetning for en velfungerende desentralisert organisasjonsstruktur er at etiske retningslinjer etterleves av ansatte i både

Detaljer

Innspill til handlingsplan for FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter

Innspill til handlingsplan for FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter Innspill til handlingsplan for FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter IEH takker for anledningen til å komme med innspill til handlingsplanen for FNs retningslinjer for næringsliv

Detaljer

SOSIALT ANSVAR OG KOMMUNIKASJON

SOSIALT ANSVAR OG KOMMUNIKASJON SOSIALT ANSVAR OG KOMMUNIKASJON Kristin Fjeld, H&M Norge kristin.fjeld@hm.com H&Ms FORRETNINGSIDE H&M grunnlagt av Erling Persson i Sverige i 1947 H&M tilbyr mote og kvalitet til beste pris. Bærekraft

Detaljer

VERDIER OG ETIKK I CRAMO

VERDIER OG ETIKK I CRAMO VERDIER OG ETIKK I CRAMO Kjære kollega og samarbeidspartnere, I Cramo er det gjennomført et omfattende arbeid for å utarbeide og implementere visjon, strategi og de verdier som skal prege konsernet. Disse

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

Ikke for enhver pris 2012

Ikke for enhver pris 2012 Ikke for enhver pris 2012 Om prisen Ikke for enhver pris deles ut av KLP for tredje gang i år, og for første gang på Difis årlige Anskaffelseskonferanse. Prisen deles ut til en person eller en organisasjon

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

Samfunnsansvarlige innkjøp til norske sykehus. Grete Solli, Helse Sør-Øst RHF Sauda 30.09.10

Samfunnsansvarlige innkjøp til norske sykehus. Grete Solli, Helse Sør-Øst RHF Sauda 30.09.10 Samfunnsansvarlige innkjøp til norske sykehus Grete Solli, Helse Sør-Øst RHF Sauda 30.09.10 Dette er Helse Sør-Øst 7 sykehusområder - 14 helseforetak 70.000 medarbeidere Fylkene: Østfold, Akershus, Oslo,

Detaljer

Eieroppfølging av bærekraft/samfunnsansvar

Eieroppfølging av bærekraft/samfunnsansvar Nærings- og fiskeridepartementet Eieroppfølging av bærekraft/samfunnsansvar Muriel Bjørseth Hansen, Eierskapsavdelingen Oslo, 23. november 2017 Tema 1. Rammene for statens eierskapsforvaltning 2. Forventningene

Detaljer

Eierforventninger etterlevelse eller beyond compliance?

Eierforventninger etterlevelse eller beyond compliance? Internrevisjonskonferansen, 2. juni 2015 Eierforventninger etterlevelse eller beyond compliance? 1 Om KLP Norges største livsforsikringsselskap Gjensidig eid selskap Leverer offentlig tjenestepensjon til

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLING I NORGE. Norges Innsamlingsråd og Stiftelsen Innsamlingskontrollen

ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLING I NORGE. Norges Innsamlingsråd og Stiftelsen Innsamlingskontrollen ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLING I NORGE Norges Innsamlingsråd og Stiftelsen Innsamlingskontrollen HVORFOR ER ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSORGANISASJONER NØDVENDIG? Norges Innsamlingsråds medlemsorganisasjoner

Detaljer

Samarbeid basert på etiske og bærekraftige prinsipper

Samarbeid basert på etiske og bærekraftige prinsipper 40 Orkla bærekraftsrapport 2012 Ansvarlige innkjøp Samarbeid basert på etiske og bærekraftige prinsipper I Orkla stiller vi krav om at alle våre leverandører skal følge våre etiske retningslinjer med hensyn

Detaljer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer April 2011 for leverandører Etiske retningslinjer for leverandører INNLEDNING For Sodexo er det grunnleggende å drive virksomheten i henhold til høye etiske standarder. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet

Detaljer

Velkomne til fellessamling for prosjektet. "Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane

Velkomne til fellessamling for prosjektet. Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane Velkomne til fellessamling for prosjektet "Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane 2 Jan Program (1) Kveld 18.april Tema 19.30-19.45 Fordrink og velkomen til samling v/jan Heggheim 19.45-20.15

Detaljer

Årsrapportering til IEH for 2009 Kaffehuset Friele

Årsrapportering til IEH for 2009 Kaffehuset Friele Årsrapportering til IEH for 2009 Til lesere av rapporten Bedrifter, organisasjoner og offentlige instanser som er medlem av IEH har gjennom sitt medlemskap forpliktet seg til målrettet å jobbe for å forbedre

Detaljer

Eierskap i matindustrien

Eierskap i matindustrien Eierskap i matindustrien Tendenser og utvikling innen tre eierformer Mat og Industri seminar 17.10.2012 Per Christian Rålm, Avdeling for utredning NILF Ulik eierform - fordeling av verdiskapingen Samvirke

Detaljer

FNs Global Compact - en global standard og et felles språk for samfunnsansvar

FNs Global Compact - en global standard og et felles språk for samfunnsansvar FNs Global Compact - en global standard og et felles språk for samfunnsansvar Mer enn sju tusen bedrifter fra hele verden har signert FNs prinsipper for ansvarlig næringsvirksomhet. Initiativet hjelper

Detaljer

Ipsos MMI Erik Griffin 2. november 2012

Ipsos MMI Erik Griffin 2. november 2012 Erik Griffin 2. november 2012 Kartlegging av kjennskap til OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv og det norske OECD kontaktpunkt blant fagforeninger og frivillige organisasjoner 1. Om undersøkelsen

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN> MEDLEMSRAPPORTERING FOR Stormberg AS For 2016 Foto: Robinimages2013 / Shutterstock "Initiativ for etisk handels (IEH) medlemmer har forpliktet seg til å sette i verk tiltak for å bidra til

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

ETISKE RETNINGSLINJER for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst ETISKE RETNINGSLINJER for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Versjon 01.01.12 1. Bakgrunn og hovedprinsipper Alle ansatte i Helse Sør-Øst, og alle som handler på vegne av Helse Sør-Øst, skal

Detaljer

Vedlegg C. Administrative bestemmelser

Vedlegg C. Administrative bestemmelser Side: 1 av 6 Vedlegg C Administrative bestemmelser Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 2 2 Samfunnsansvar og etiske retningslinjer... 2 2.1 Menneskerettigheter... 2 2.2 Prinsipper og ansattes rettigheter...

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER. Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER. Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014 RETNINGSLINJENE I KORTE TREKK Vær gjerne aktiv i sosiale medier, men ikke

Detaljer