Kvoteregisteret Brukerseminar, Helsfyr 27. mars 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvoteregisteret Brukerseminar, Helsfyr 27. mars 2014"

Transkript

1 Kvoteregisteret Brukerseminar, Helsfyr 27. mars 2014 Katja Ekroll Jahren og Ida Bjørkum

2 Innhold Hva er registeret? Hvordan få tilgang? Sikkerhet Ulike roller i registeret Hvordan overføre kvoter? Oppgjør av kvoteplikt Forsinkelser Bruk av Kyoto-enheter til oppgjør

3 Hva er kvoteregisteret? CO 2 -kvotenes hjem: EU-kvoter (EUA European Union Allowance) Luftfartskvoter Aviation EUA FN-godkjente kvoter (CER og ERU) 1 kvote = 1 tonn CO 2 Et felles register for alle EU ETS-land Union Registry Registeret er en bank for kvoter - økonomiske transaksjoner skjer utenfor og uavhengig kvoteregisteret

4 Union Registry Et felles register for alle EU ETS-land Hvert land har egen «inngang» til registeret som administreres på nasjonalt nivå I Norge = Miljødirektoratet EU-Kommisjonen eier og drifter systemet Høy sikkerhet lignende nettbank Harmoniserte dokumentasjonskrav for åpning av konto IT-teknisk (autentisering, passord på SMS) «4-eye principle» Forsinkelser mulighet for å avbryte transaksjoner dersom noe er galt

5 Kontotyper i Union Registry Driftskonto for kvotepliktige = Operator holding account (OHA) Personkonto = person holding account For ikke-kvotepliktige Handelskonto = trading account For dem som vil overføre kvoter uten forsinkelse Konto for kvotepliktige opprettes av Miljødirektoratet, andre søker om konto

6 Tilgang til registeret Se Brukeravtalen Krav om minst 2 kontorepresentanter: Primær-representant (AR) Sekundær-representant (AR) Vi anbefaler at alle også har minst 1 tilleggsrepresentant (AAR) Enten primær- eller sekundærrepresentanten skal være norsk statsborger Dokumentasjonskrav 1. Fullmakt til alle kontorepresentantene fra signaturberettiget eller daglig leder/adm. dir. 2. Firmaattest med stempel og underskrift fra Brønnøysundregisteret 3. For alle kontorepresentanter: 1. Kopi av pass (attestert av politi/tingrett) 2. Uttømmende politiattest 3. Bostedsattest fra Folkeregisteret

7 Dokumentasjon skal være oppdatert Virksomhetens ansvar at vi har korrekt og oppdatert informasjon Viktig å varsle registeret ved endringer Representanter som skifter jobb (skal ikke ha tilgang!) Ny eiere Nye fullmaktsgivere

8 Innlogging (1) Følg instruksjonene i brukermanualen dere får tilsendt på mail. Gå til kvoteregisterets nettside som er tilgjengelig fra For å registrere deg trykk «first time user» Hvis du ikke har en ECAS-bruker må du lage denne: Trykk «create ECAS login»

9 Innlogging (2) Tips ECAS: Hvis du setter deg fast lukk nettleser og begynn på nytt Når du får spørsmålet «Where are you from?» i ECAS skal du alltid velge «External».

10 Viktige funksjoner i registeret ulike roller i registeret levere inn kvoter til oppgjør trusted account list

11 Forskjellige roller Primær- og sekundærrepresentanten («authorised representative») kan bl.a. starte transaksjoner eller foreslå å legge til en konto på «trusted account list» Tilleggsrepresentanten(«additional authorised representative») må godkjenne transaksjoner og nye konti på «trusted account list» Hvis man ikke har en tilleggsrepresentant må primær/sekundær-representanten godkjenne følgende: Legge til konto på TAL Levere inn kvoter til oppgjør Sletting, kansellering eller veksling av kvoter OBS! Vanlige overføringer til kontoer på TAL vil gjennomføres uten noen godkjenning

12 Trusted Account List (TAL) = liste over kontoer som er trygge Det er forbudt å overføre kvoter fra en driftskonto eller personkonto til en konto som ikke er på TAL Hver konto man skal overføre til må legges til Egne konti står automatisk på TAL Fra en handelskonto kan man overføre til en konto som ikke er på TAL

13 Overføring fra holding account Operator holding account A Overføre EUAer? Operator holding account B Steg 1: Legge konto B til «trusted account list» 7 dagers forsinkelse Steg 2: En kontorepresentant (primær eller sekundær) hos A foreslår transaksjonen Steg 3: Tilleggsrepresentanten («Additional account representative») hos A godkjenner transaksjonen Kvotene blir overført 26 timer etter godkjenning

14 NB! Ta høyde for forsinkelser! Legge til en konto på trusted account list 7 virkedager før kontoen er lagt til Utføre en transaksjon 26-timers forsinkelse NB! Gjelder også for overføringer mellom egne konti Bortsett fra overføring fra trading account til konto på trusted account list Krever planlegging!

15 Oppsummering: Kontotyper og transaksjoner Fra Drifts- eller personkonto Til konto på «trusted account list» Til andre konti Kommentar 26-timers forsinkelse Forbudt Driftskonto opprettes automatisk for kvotepliktige, andre kan søke om personkonto Handelskonto Ingen forsinkelse, ingen godkjenning av tilleggsrepresentanten 26-timers forsinkelse, tilleggsrepresentanten må godkjenne For handel av kvoter i spotmarkedet

16 Hvordan gjøre oppgjør? Sørge for at det er nok kvoter på kontoen og at de er riktig type (hovedsakelig EUAer) Være ute i god nok tid En av «Authorised representatives (AR)» legger inn antallet kvoter som skal leveres inn (surrender) (Hvis man vil veksle Kyotoenheter og levere inn gjøres det i en egen operasjon) Gå inn på driftskontoen (EU-konto) og velg fanen «Holdings» Trykk «Propose a transaction»

17 Hvordan gjøre oppgjør? (forts.) For å levere EUAer velg «surrender of allowances»

18 Hvordan gjøre oppgjør? (forts.) Pending surrendering = det som gjenstår å levere inn Skriv inn antallet som skal leveres inn Trykk «Submit»

19 Hvordan gjøre oppgjør? (forts.) Trykk «Confirm» for å godkjenne Du blir nå omdirigert til ECAS Skriv inn ECAS-passord og telefonnummer Skriv inn koden du får på SMS Trykk «Sign» for å signere xxxx oppgaven er lagt til godkjenning i AARs (evt. ARs) «task list»

20 Godkjenning av AAR (AR) forsinkelse starter For at innleveringen skal bli utført må tilleggsrepresentanten (AAR) (evt. AR) godkjenne. Når AR har foreslått å levere inn kvoter til oppgjør vil det komme opp en oppgave på AARs (ARs) «Task list» som finnes i venstremenyen

21 Godkjenning (forts.) Velg den oppgaven som skal godkjennes Trykk «claim task»

22 Godkjenning (forts.) Katja E. Jahren Etter at man har trykket «claim task» kommer navnet opp. Kun når navnet står der kan man gjøre noe med oppgaven Trykk på lenken

23 Godkjenning (forts.) Når man har trykket på lenken kommer detaljer om oppgaven opp nederst på siden Trykk på «Request ID»en helt nederst for å åpne oppgaven

24 Godkjenning (forts.) EU Bedriften Hovedkonto Kontoen vi skal bruke for overføringen til Bedrift 2 i mai sjekk om det som er foreslått er riktig. (For eksempel kontonummer eller antall kvoter) Trykk «Approve» for å godkjenne eller «Reject» for å avslå

25 Godkjenning (forts.) Trykk «Confirm» i dialogboksen som kommer opp for å godkjenne Du blir nå omdirigert til ECAS Skriv inn ECAS-passord og telefonnummer Skriv inn koden du får på SMS Trykk «Sign» for å signere xxxx

26 Godkjenning (forts.) Det kommer nå opp en beskjed om når oppgaven blir utført (altså når kontoen vil være tilgjengelig på trusted account list eller når transaksjonen/oppgjøret vil være utført) Account EU will be added to the trusted account list 06/03/2013 OBS! Informasjon om når oppgaven blir utført bør noteres ned, det er ikke mulig å finne denne informasjonen i registeret senere.

27 Hvordan legge til en konto på «Trusted account list» (TAL)? En av «Authorised representatives (AR)» foreslår å legge til kontoen på listen Gå inn på kontoen (trykk «view details» helt til høyre for å komme inn på kontoen) Velg fanen «Trusted account» Trykk «Add»

28 Hvordan legge til en konto på «trusted account list» (TAL)? (forts.) Skriv inn kontonummeret til kontoen du vil legge til på TAL Skriv eventuelt en kommentar som tilleggsrepresentanten (AAR) evt. AR kan se når han skal godkjenne Trykk «Save» EU

29 Hvordan legge til en konto på «trusted account list» (TAL)? (forts.) Trykk «Confirm» i dialogboksen som kommer opp for å godkjenne Du blir nå omdirigert til ECAS Skriv inn ECAS-passord og telefonnummer Skriv inn koden du får på SMS Trykk «Sign» for å signere xxxx oppgaven er lagt til godkjenning i AARs «task list»

30 Hvordan finne eget kontonummer? Når du er inne på kontoen din, f.eks. på holdings-fanen står det en ID her Eks. EU Dette er kontonummeret som du for eksempel oppgir dersom noen skal legge deg til på trusted account list Det finnes også kontonummer som begynner på NO- Dette er kontoer som er en del av Kyoto-registeret På disse kontoene er det færre begrensninger på hvilke kvoter man kan ha

31 Bruk av Kyoto-enheter til oppgjør

32 Hva er Kyoto-enheter? CER= Certified Emission Reduction Utslippsreduksjoner fra CDM-prosjekter = prosjekter i u- land uten egne utslippsforpliktelser ERU = Emission Reduction Unit Utslippsreduksjoner fra JI-prosjekter = prosjekter i land med utslippsmål under Kyoto

33 Veksling av Kyoto-enheter Fra og med 2013 er det kun EUAer som kan brukes til oppgjør Endring i registeret slik at man ikke kan levere Kyotoenheter (CER/ERU) til oppgjør Disse må «veksles» om til EUAer før de kan brukes til oppgjør

34 Begrensning for antall Kyoto-enheter som kan veksles er gitt av RICE-forordningen For kvotepliktige som var med i kvotesystemet Grensen for er den høyeste verdien av: grense for perioden (15,72 % av utslipp i ) 11 % av virksomhetens vederlagsfrie tildeling i perioden For nye kvotepliktige fra og med 2013: 4,5 % av verifiserte utslipp hvert år For virksomheter som ble inkludert i kvotesystemet i perioden gjennom opt-in. Grensen for er høyeste verdi av: grensen for perioden (15,72 % av utslipp i ) 11 % av virksomhetens vederlagsfrie tildeling i perioden ,5 % av utslippene i perioden

35 Hvordan veksle Kyoto-enheter i EUAer? Gå inn på konto Klikk «view details» Velg «Holdings» fanen Klikk «propose transaction»-knappen under tabellen Velg «Exchange CER/ERU units for Phase 3 allowances» Skriv inn antall Kyoto-enheter som skal veksles i «Quantity to transfer» Velg prosjekter enhetene skal hentes fra Bekreft med ECAS signatur Må godkjennes av AAR (evt. annen AR)

36 Bruk av Kyoto-enheter til årets oppgjør RICE-forordningen må inn i EØS-avtalen og ICE-tabellen må godkjennes av ESA Dette er foreløpig ikke på plass Grensen for veksling av Kyoto-enheter kan ikke legges inn før dette er formelt godkjent Den foreløpige ICE-tabellen ligger her: ma/icetable pdf

37 Sikkerhet - påminnelse Ikke del passord med andre Ikke oppbevar passord sammen med brukernavn Brukermanual er ikke et offentlig dokument Logg ut av registeret når du forlater PCen

38 Nyttige lenker Kvoteregister.no = Miljødirektoratets informasjonsside Brukeravtalen: dokumentasjonskrav Opplysningsskjema: informasjon om virksomheten og representantene, fullmaktsskjema og veiledning EU Kommisjonens side om registeret n.htm

39 Om oss De norske registeradministratorene er: Tor Egil Tønnesen Kjenn (hovedansvar) Katja Ekroll Jahren Ida Bjørkum Vi er tilgjengelige for spørsmål på og på telefon mellom kl. 9 og 15 på hverdager

Vilkår og betingelser for bruk av det norske registeret for klimakvoter.

Vilkår og betingelser for bruk av det norske registeret for klimakvoter. BRUKERAVTALE Vilkår og betingelser for bruk av det norske registeret for klimakvoter. Miljødirektoratet administrerer tilgang til og bruk av den norske delen av EUs fellesregister. Siste oppdatering av

Detaljer

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: +47-23 32 57 50 Faks: +47-22 98 01 69 Bank: 3000.15.09000 Org.no.: 970 545 204 E-post: UNG@misjonsforbundet.no Internett: www.misjonsforbundet.no UNGS MEDLEMSREGISTRERING/

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging Søke om pensjon trinn for trinn Som arbeidsgiver er man ansvarlig for å sende inn pensjonssøknad på aktive arbeidstakere, dette gjelder alle pensjonsytelser. For å gjøre denne jobbe enklere og mer oversiktlig

Detaljer

NOx-fondets portal for. rapportering og tilslutning. Brukermanual. Versjon 2.0

NOx-fondets portal for. rapportering og tilslutning. Brukermanual. Versjon 2.0 NOx-fondets portal for rapportering og tilslutning Brukermanual Versjon 2.0 27. april 2015 1 Innhold 1. Pålogging... 3 2. Hovedsiden... 4 3. Din virksomhet... 5 3.1. Informasjon om din virksomhet... 5

Detaljer

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Innholdsfortegnelse Ny Mac-klient fra UiB... 1 Første innlogging... 1 Oppsett av e-post... 2 Oppsett av e-post i Outlook... 2 Oppsett av e-post

Detaljer

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på.

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Veiledning for kursarrangører om søknad/opprettelse av kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Nytt kurs Følgende opplysninger må legges inn a. Velg studieplan b. Gi kurset

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank Hei! Veldig snart vil du være en lykkelig bruker av vår nye Mobilbank. Vi føler oss ganske trygge på det fordi veldig mange av de som allerede bruker den kommer tilbake til oss og forteller at de nesten

Detaljer

Import av klientfiler er kun mulig fra Akelius Årsavslutning, Akelius Skatt og Akelius Revisjon.

Import av klientfiler er kun mulig fra Akelius Årsavslutning, Akelius Skatt og Akelius Revisjon. Filimport til Akelius Byrå Det er viktig at du følger anvisningene nøye for at overføringen av filer til Akelius Byrå skal bli riktig. Beregn godt med tid da importen kan være tidkrevende. Normal regnes

Detaljer

Viktig informasjon til alle medlemmer i Snarøykilen båthavn

Viktig informasjon til alle medlemmer i Snarøykilen båthavn Snarøya, 29.11.2014 Medlemsnummer=brukernavn: XXXX Passord: xxxxxxxx Viktig informasjon til alle medlemmer i Snarøykilen båthavn Informasjon om medlemssystemet Xmarina for Snarøykilen båthavn Dette brevet

Detaljer

TIMEREGISTRERING OG ØKONOMISK OPPFØLGING AV PROSJEKTER I AGRESSO WEB

TIMEREGISTRERING OG ØKONOMISK OPPFØLGING AV PROSJEKTER I AGRESSO WEB AGRESSO WEB - BRUKERMANUAL UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP TIMEREGISTRERING OG ØKONOMISK OPPFØLGING AV PROSJEKTER I AGRESSO WEB 1. Timeregistrering... 2 1.1 Hvordan komme inn på timeregistreringen...

Detaljer

Brukerveiledning wikispaces. Kursholder Kari Saasen Strand

Brukerveiledning wikispaces. Kursholder Kari Saasen Strand Brukerveiledning wikispaces Kursholder Kari Saasen Strand Våren 2011 2 Innhold Hvordan lage en wiki?... 4 Opprette konto.... 4 Rediger din side... 5 Manage wiki... 5 Rediger din velkomstside... 6 Verktøymeny...

Detaljer

Rundskriv. Forbedret sikkerthet

Rundskriv. Forbedret sikkerthet Rundskriv Nummer : 09/07 Emne : Viktig melding til alle brukere av www.sildelaget.no Til : Alle brukere av Ekstranett på www.sildelaget.no Sted : Bergen Dato : 22.05.2007 Forbedret sikkerthet Hva gjør

Detaljer

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere # 4 Hvordan finne barn/ledere som tidligere har vært aktive # 5 Dublett-feilmelding

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

Brukermanual Innsiden www.fotball.no

Brukermanual Innsiden www.fotball.no Brukermanual Innsiden www.fotball.no Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Logge på... 3 3 Din personlige side, oversikt... 3 4 Endre personlige data... 4 5 Skrive blogg... 4 5.1 Skrive blogg på personlig

Detaljer

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert november 2014 Oppdatert november 2014 # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 4 Hvordan finne barn/ledere som

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Ledere Side 2 - Pålogging Side 3 - Velge roller Side 4 - Struktur Side 8 - Lese besvarelser Side 10 - Legge ut undersøkelser/ medarbeidersamtale Side 15 - Fag/Handlingsplan

Detaljer

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2014 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3 Ansattportal Versjon 2013.3 Innhold 1 Huldt & Lillevik Kjørebok... 2 2 Kompetanse og opplasting av dokumenter... 5 3 Registrere per uke, a- og b-uker ved månedsskille... 6 4 Andre endringer... 6 4.1 Varsler

Detaljer

KursAdmin. Brukerveiledning Musikkens Studieforbund

KursAdmin. Brukerveiledning Musikkens Studieforbund KursAdmin Brukerveiledning Musikkens Studieforbund Innhold KursAdmin... 1 Brukerveiledning... 1 Musikkens Studieforbund... 1 1 Hvordan komme i gang brukernavn og passord... 4 2 «Hjem»-siden - startbildet...

Detaljer

KursAdmin. Brukerveiledning Musikkens Studieforbund

KursAdmin. Brukerveiledning Musikkens Studieforbund KursAdmin Brukerveiledning Musikkens Studieforbund Innhold Innledningside side 3 1 Hvordan komme i gang brukernavn og passord side 4 2 «Hjem»-siden startbildetside side 5 3 Symboler du ofte møter i KursAdmin

Detaljer

BRUKERVEILEDNING KOMMUNIKASJONSPROGRAM UTDANNINGSVALG: https://troms.skoleogarbeidsliv.com

BRUKERVEILEDNING KOMMUNIKASJONSPROGRAM UTDANNINGSVALG: https://troms.skoleogarbeidsliv.com ROLLE: RÅDGIVER/LÆRER GRUNNSKOLE HVA VIL DU GJØRE? SLIK GJØR DU DET KOMMENTAR/MERKNAD Finne nyttig info og viktige grunnlagsdokumenter Gå til: https://troms.skoleogarbeidsliv.com Klikk på fanen "Lærer

Detaljer

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning 1 av 14 Oversikt over brukerveiledningen. 2. Oversikt. 3. Logge inn på nettsiden. 4. Redigere innholdet på undersidene. 5. Redigere innholdet i blokkene.

Detaljer

KursAdmin. Basisfunksjoner

KursAdmin. Basisfunksjoner KursAdmin Basisfunksjoner Innhold side 1 Innledning. 4 2 Hvordan komme i gang brukernavn og passord. 5 3 Start-siden 7 4 Symboler du ofte møter i KursAdmin... 8 5 Godkjente studieplaner.. 9 6 Kurs-senteret

Detaljer

Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA)

Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA) Håndbok for Bedriftsansvarlig (BA) Håndboken er for deg som har rollen bedriftsansvarlig i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR). Den skal gi deg en enkel oversikt over dine oppgaver i

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Samsung

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer