AVFALLSDAGENE Energigjenvinning i Norge eller eksport av brennbart avfall? Trading of waste to energy.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVFALLSDAGENE 2013. Energigjenvinning i Norge eller eksport av brennbart avfall? Trading of waste to energy. www.geminor.no"

Transkript

1 AVFALLSDAGENE 2013 Energigjenvinning i Norge eller eksport av brennbart avfall?

2 GEMINOR AS 2012 Omsetning 2012 ca. 300 mill kroner Tonnasje til energigjenvinning 2012 ca tonn 11 ansatte Avsetter Avfallstrevirke, farlig avfall, brennbart restavfall mm Heleide datterselskap GemiNor AS GemiFin Oy GemiUK Ltd GemiDan AS, deleier i GemiNor AS Mobilt utstyr for kverning og balling av avfall Anlegg for behandling av matavfall Forbrenningsanlegg for farlig avfall DK

3 FOR ELLER MOT EKSPORT AV AVFALL? Utviklingstrekk i Norden/Nord Europa på energigjenvinning Hva taler for/mot eksport Restavfall fra deponi til energigjenvinning på 10 år, egne betraktninger Følelser og fornuft ved energigjenvinning

4 LEDIG KAPASITET SVERIGE, KILDE PROFU 8 7 [Mtonnes] Sweden Free capacity Combustion domestic Combustion capacity Residual waste

5 LEDIG KAPASITET NORGE 8 7 [Mtonnes] Lack of capacity Combustion domestic 6 Combustion capacity Residual waste

6 LEDIG KAPASITET TYSKLAND [Mton] Free capacity Incinerated domestic Incineration capacity Residual waste

7 FOR ELLER MOT EKSPORT<-> UTVIKLING AV ET MARKED Avfallsbesitter «MEF» Energi gjenvinner Norske kommuner Norsk industri Norske husstander Besserwisser, media mm

8 EKSPORT AV BRENNBART AVFALL? Markedet avgjør mye i det lange løp hvor hovedstrømmene for avfall går, enten det er material eller energigjenvinning i inn eller utland. Megler, mottaker mm målt på følgende områder ved anbud eller innsalg av løsning for brennbart avfall i markedet: Pris per tonn Transportkapasitet og transportør Energigjenvinningsgrad Fleksibilitet mottak, rutiner, kundebehandling mm Kvalitetskrav levering Leveringsplan og type kontrakt med mottaker

9 HISTORIKK DESEMBER 1999 HAUGESUNDS AVIS Lokal «miljøskandale» Haugesund Haugaland Gjenvinning sliter med et lager på tonn brennbart ballet avfall. Bilde i «aviså» av Daglig leder Kjetil Vikingstad gående på et balle berg, et personlig «høyde punkt i søppel karrieren» Investert over 50,- mill kroner i sorteringsanlegg. Oppstart eksport Aalborg Portland Brann i lager Danmark 2005, Ålborg Portland

10 DESEMBER 2004 HAUGESUNDS AVIS: SØPPELVARME TIL SVERIGE «Det kan bli kamp om avfall fra Haugalandet. I januar starter Haugaland Gjenvinning AS, som er medeier i GemiNor AS, eksport av avfall til Halmstad i Sverige.»

11 MARS 2013: STATUS HAUGALANDET RESTAVFALL 90% av avfallet eksporteres til Sverige enten som bulk eller baller Hoved andelen gjennom offentlige anbud Mengden avfall balanserer med transport kapasiteten på bil Folkeaksjon for sortering av matavfall Karmøy kommune

12 MENGDER I NORGE AV BRENNBART RESTAVFALL 1,3 mill tonn til norske forbrenningsanlegg i norsk kapasitet økt med 62% 2011 eksportert tonn brennbart restavfall

13 EKSPORT AV AVFALL SKAPER ENGASJEMENT Ofte kan man ikke konkurrere med markedet i «Østen» på gjenvinnbare fraksjoner Få motforestillinger mot at papp, plast, skrap mm sendes rundt hele kloden Restavfall er noe spesielt for oss, det skal helst være kortreist Avfall som alltid har vært behandlet lokalt og gitt inntekter i kommunene på deponi, blitt en kostnad, omstillingen stor for private og kommunale aktører Transportargumentet brukes ukritisk mot eksport Andel materialgjenvinning mindre viktig enn hvor restavfallet går?

14 20 FEBRUAR 2013, SVT: Det här avfallet körs 70 mil till Umeå En femtdel av avfallet som bränns vid Dåvamyra och värmer hus och lägenheter i Umeå kommer från Norge. Det upprör norska naturvänner.

15 ENERGIGJENVINNING KONKURRANSE NO-SE Energigjenvinningsgrad Driftskostnader Pris per tonn, marginal betraktning import Investert beløp per tonn kapasitet-gamle anlegg Logistikk bil, båt, returfrakt Mellomlager mottaker Privat eller offentlig eid anlegg Geografisk plassering i forhold til markedet Kvalitetskrav «Eget avfall», overkapasitet, hvordan prises den

16 KAPASITET I NORGE OG SVERIGE Forbrenning ubehandla restavfall og RDF anlegg Prosjekter realisert for å møte deponiforbudet Bergen, Kristiansand, Hamar, Oslo, Sarpsborg, Fredrikstad, Aalesund, Stavanger Prosjekter ikke koblet sammen med den faktiske mengden avfall tilgjengelig og ny kapasitet bygget og planlagt i markedet Anleggene bygget ut kapasitet for mer enn «eget avfall» Prosjektene ikke vurdert godt nok mot markedspris for restavfall på næring og husholdning Konkurransekraften dårlig eller ikke tilstede

17 OPPARBEIDET AVFALLSBRENSEL, RDF 25/ Bio-El endelig i gang Den nye forbrenningsovnen som Bio-El kjørte i gang på Frevar i påsken vil produsere energi nok til en liten norsk by. 23/ Nedskrivningen på 240 millioner kroner på Bio-El kommer som følge av lave avfallspriser. Overkapasitet på behandlingskapasitet i Norge og Sverige har ført til fallende priser over lengre tid.

18 «MASS BURNING» RETURKRAFT I KRISTIANSAND Agder Energi tilbød 11. desember 2006 Avfall Sør og Agder Renovasjon 10 millioner kroner for å trekke seg ut av avfallsforbrenningsprosjektet, men fikk nei. Anlegget i Kristiansand ble deretter til som et prosjektsamarbeid mellom avfallsselskapene på Sørlandet. Returkraft AS eies av de kommunale renovasjonsselskapene Avfall Sør (Kristiansandsregionen), Agder Renovasjon (Arendal, Grimstad, Froland), RTA (Risør og Tvedestrand), LiBiR (Lillesand og Birkeland), Setesdal Miljø og Gjenvinning, Hægebostad og Åseral renovasjonsselskap. Anlegget kostet nær 1,5 milliard kroner å bygge. 550 millioner mer enn investeringsrammen, ifølge Grimstad kommune, som ble vedtatt i representantskapet 2. juli Agderposten har avdekket at Returkraft-prosjektet ble igangsatt uten byggebudsjett. Det var først på plass fire måneder etter byggestart abonnenter på Sørlandet får fra neste år nærmere 300 kroner i økt renovasjonsavgift. Eierkommunene i Agder Renovasjon er enige om ekstern gransking av engasjementet i Returkraft.

19 Hvor lenge har mann god pris på eget restavfall? Linjer/anlegg stenges og kapasitet tas ut av markedet? HVA VIL SKJE I BRENSEL- MARKEDET FREMOVER? Import avfall UK mm med høyere kvalitet og pris enn norsk avfall gir det økt/stabilisert markedspris i Norden? Manglende import fra Europa, konsekvenser pga. overkapasiteten? Fremtidige energipriser? Nye logistikk løsninger, mer på båt? Avfallstrevirke brennes i anlegg for restavfall? Problemfraksjoner og farlig avfall benyttes lokalt? Hvordan slår økt sortering ut i markedet? Skattebetalerne tar regningen?

20 EKSEMPEL RETURFLIS - ENDRET MARKED KORT TID Perioden : Stigende priser på retur flis(rt flis) til Sverige import åpnet fra UK, ca tonn RT flis per år. Prisene på Norsk RT flis ned med 20-30%, priser fortsatt synkende. Svenske anlegg balanserer markedet med UK flis Mer RT flis i Norge enn Svenske anlegg kan ta imot Vanskelig eksport marked, RT flis «gis bort» God og dårlig RT flis, kvalitetskrav skjerpes Mange aktører taper penger pga. forpliktelser til høyere pris ut i det norske avfallsmarkedet

21 RESTAVFALL FRA UK TIL NORDEN, KONSEKVENS? Status UK: Betalingsvilligheten øker med stigende pris på deponi. April 2013 betaler 80 i Landfill tax og ca i leveringsavgift på deponi. Logistikk fra UK avgjør betalingsevnen UK vil sette bunn prisen for levering fra Norge. Norden kan få avfall fra UK med svært god kvalitet store mengder god pris til rett tid Kan presse opp/stabilisere markedsprisen i Norden

22 PRODUKSJON AV AVFALLS- BASERT BRENSEL (RDF) RDF-produksjon: dekningsbidrag redusert Import fra UK av RDF gir dårligere marked norsk RDF Synkende priser på restavfall til «mass burning» Sementindustrien går svakere Lave energipriser Priser på energi levert fra energigjenvinningsanleggene for RDF vil avgjøre lønnsomheten for RDF-produksjon fremover

23 OPPSUMMERING Energigjenvinning -stadig mer modent marked For og imot eksport, markedet avgjør. Utfallet av økt kapasitet kan slå ut i begge retninger, lite sannsynlig med økte priser i kort perspektiv. Geografiske pris variasjoner grunnet logistikk Avfallsbesitter sitter på en ressurs, men hvor endringer skjer raskt. «UK» kan snu markedsbildet. Økt sortering vil påvirke brensel markedet.

24 Takk for oppmerksomheten!

-hvordan. -hvorfor. - rammebetingelserogmarkedfor

-hvordan. -hvorfor. - rammebetingelserogmarkedfor Forbrenningsanlegget i Kristiansand -hvorfor -hvordan - rammebetingelserogmarkedfor marked avfallsforbrenning og fjernvarme NKF- dagene 15.06.2010 i Arendal Sigurd Tvedt Daglig leder Avfall Sør AS Støleheia

Detaljer

Utredning av samarbeid mel06/08 Follo Ren IKS og MOVAR IKS

Utredning av samarbeid mel06/08 Follo Ren IKS og MOVAR IKS Vedlegg 12 Utredning om samarbeid NORSAS ROAF Strategiske vurderinger av ulike innsamlingsmodeller Utredning av samarbeid mel06/08 lom Follo Ren IKS og MOVAR IKS Dokument nr Revisjonsnr Dato 100828 Utarbeidet

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet 14.05.2014 42/14 Kommunestyret 22.05.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet 14.05.2014 42/14 Kommunestyret 22.05.2014 Søgne kommune Arkiv: M50 Saksmappe: 2014/1776-15036/2014 Saksbehandler: Paal Kristensen Dato: 30.04.2014 Saksframlegg Avfall Sør AS - Eierskapsmelding del 2 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet

Detaljer

VÅR 2015 JUBILEUMS MAGASINET EN JUBILEUMSBERETNING OM HISTORIEN TIL HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INTERKOMMUNALT SAMARBEID

VÅR 2015 JUBILEUMS MAGASINET EN JUBILEUMSBERETNING OM HISTORIEN TIL HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INTERKOMMUNALT SAMARBEID VÅR 2015 JUBILEUMS MAGASINET EN JUBILEUMSBERETNING OM HISTORIEN TIL HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS INTERKOMMUNALT SAMARBEID 2 3 25 ÅR MED VELLYKKET INTERKOMMUNALT SAMARBEID GRATULERER MED 25 ÅRS GODT SAMARBEID

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 27/14 14/00904-5 Årsregnskap 2013 - Vennesla kommune 29/14 13/03184-5

Detaljer

Selskapskontroll i Returkraft AS

Selskapskontroll i Returkraft AS ! Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Selskapskontroll i Returkraft AS Rapport fra Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS november 2011 Innhold 1 Sammendrag... 5 2 Innledning...

Detaljer

Konsekvensvurdering av forskrift om regler for fastsettelse av avfallsgebyr

Konsekvensvurdering av forskrift om regler for fastsettelse av avfallsgebyr Konsekvensvurdering av forskrift om regler for fastsettelse av avfallsgebyr Hovedbudskap Miljømyndighetene i Norge ser behov for tydeliggjøring av det norske selvkostregelverket for å forhindre kryssubsidiering

Detaljer

Hvordan kan klimavennlig biobrensel varme Bergen? Rapport fra Naturvernforbundet Hordaland 2007

Hvordan kan klimavennlig biobrensel varme Bergen? Rapport fra Naturvernforbundet Hordaland 2007 Hvordan kan klimavennlig biobrensel varme Bergen? Rapport fra Naturvernforbundet Hordaland 2007 Side 1 av 20 Forord Denne rapporten gjør for rede mulighetene knyttet til bruk av biobrensel til oppvarming

Detaljer

Hvor mye energi sender Haugesund fra seg i form av avfall?

Hvor mye energi sender Haugesund fra seg i form av avfall? Hvor mye energi sender Haugesund fra seg i form av avfall? Bacheloroppgave utført ved Høyskolen Stord/Haugesund-Studie for ingeniørfag Maskin, energi- og Prosessteknikk av: Helga Hermansen Kand.nr. 01

Detaljer

Konsekvensvurdering av forskrift om regler for fastsettelse av avfallsgebyr

Konsekvensvurdering av forskrift om regler for fastsettelse av avfallsgebyr Konsekvensvurdering av forskrift om regler for fastsettelse av avfallsgebyr Hovedbudskap Miljømyndighetene i Norge ser behov for styrking av det norske selvkostregelverket for å forhindre kryssubsidiering

Detaljer

BIR ÅRSRAPPORT 2009 ALT DU IKKE SER

BIR ÅRSRAPPORT 2009 ALT DU IKKE SER BIR ÅRSRAPPORT 2009 ALT DU IKKE SER AVFALLSBEHANDLING ER MYE MER ENN BOSSBILER. Derfor har vi tatt et felles ansvar i ni kommuner. Daglig ser du bossbilene på nye runder for å tømme avfallet til 329 000

Detaljer

A/S HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP

A/S HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP A/S HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP GEN. FORS. SAK NR: 04 /2012 Biogassanlegg og renseanlegg for biogass. Godkjenning av investeringsramme. STED/DATO: SAKSBEHANDLER: Jevnaker, 02. oktober.2012 Amund

Detaljer

Memo. Dato: 18. mars 2015. Avfall Sør AS / Returkraft AS. Til: Deloitte Advokatfirma AS. Fra: Emne: Avfallsforskriften 15-3 og 15-4

Memo. Dato: 18. mars 2015. Avfall Sør AS / Returkraft AS. Til: Deloitte Advokatfirma AS. Fra: Emne: Avfallsforskriften 15-3 og 15-4 Deloitte Advokatfirma AS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Memo Tlf: + 47 51 81 56 00 Fax: + 47 51 81 56 01 www.deloitte.no Dato: 18. mars 2015 Til: Fra: Avfall Sør AS / Returkraft

Detaljer

Årsrapport 2008. Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen (RKR)

Årsrapport 2008. Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen (RKR) Årsrapport 28 Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen (RKR) Innhold Grunnlaget legges for fremtidens løsninger Innledning side 3 Presentasjon side 4 Regnskap side 8 Avfallsmengder side 14 Priser

Detaljer

Avfall Sør Husholdning AS Vige Havnevei 90 Pb. 4094, 4689 Kristiansand Tlf. 38 17 70 70 E-post: post@avfallsor.no www.avfallsor.no

Avfall Sør Husholdning AS Vige Havnevei 90 Pb. 4094, 4689 Kristiansand Tlf. 38 17 70 70 E-post: post@avfallsor.no www.avfallsor.no Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 >1 innhold 01 Innledning...4 1.1 Bakgrunnen for utarbeiding av Avfallsplan...5 1.2 Om Avfallsplan 2013-2016...5 1.3 Hovedlinjer for Avfallsplan 2013-2016...5

Detaljer

Energigjenvinningsanlegg i Tromsø Konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven kap. VIIa

Energigjenvinningsanlegg i Tromsø Konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven kap. VIIa Tromsø kommune Energigjenvinningsanlegg i Tromsø Konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven kap VIIa Hovedrapport August 2006 Tromsø kommune Energigjenvinningsanlegg i Tromsø Konsekvensutredning

Detaljer

Forbruk & AVFALL. Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt

Forbruk & AVFALL. Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt 1 Forbruk & AVFALL Kunnskapsnotat nr 8 - JUNI 2013 Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt INNHOLD La oss slutte å gjemme oss bak

Detaljer

Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016

Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 Avfall sør avfallsplan 2013 >1 innhold 01 Innledning...4 1.1 Bakgrunnen for utarbeiding av Avfallsplan...5 1.2 Om Avfallsplan 2013-1016...5 1.3 Hovedlinjer

Detaljer

Kommunedelplan for Avfall og miljø

Kommunedelplan for Avfall og miljø Kommunedelplan for Avfall og miljø 2014-2017 for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune 8.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

Underlagsdokument for. Avfallsplan 2013 2019 Steinkjer, Verran og Snåsa

Underlagsdokument for. Avfallsplan 2013 2019 Steinkjer, Verran og Snåsa Underlagsdokument for Avfallsplan 2013 2019 Steinkjer, Verran og Snåsa 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn og hensikt Husholdningsrenovasjon er en lovpålagt tjeneste, og kommunene Steinkjer, Verran og Snåsa har

Detaljer

Miljørapport 2014. Nå dekker vi landet enda bedre. Den nye utfordringen! Flere og fler går på strøm

Miljørapport 2014. Nå dekker vi landet enda bedre. Den nye utfordringen! Flere og fler går på strøm Miljørapport 2014 Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no Denne trykksaken tilfredstiller kravene om miljømerket SVANEN Nå dekker vi landet enda

Detaljer

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap Forord Årsrapporteringen fra SØIR for 2002 presenteres i to deler. Del 1 er selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller.

Detaljer

Rammebetingelser for energiutnyttelse fra avfall Hvordan kan lønnsomheten i norske anlegg forbedres? Arbeidsgruppe for energiutnyttelse

Rammebetingelser for energiutnyttelse fra avfall Hvordan kan lønnsomheten i norske anlegg forbedres? Arbeidsgruppe for energiutnyttelse Rammebetingelser for energiutnyttelse fra avfall Hvordan kan lønnsomheten i norske anlegg forbedres? Arbeidsgruppe for energiutnyttelse Rapport nr 3/2011 April 2011 PROSJEKTRAPPORT Rapport nr: Dato: Revidert:

Detaljer

Seks viktige hendelser for BIR i 2010. Se filmene på bir.no/aarsrapport BIR ÅRSRAPPORT 2010

Seks viktige hendelser for BIR i 2010. Se filmene på bir.no/aarsrapport BIR ÅRSRAPPORT 2010 Seks viktige hendelser for BIR i 2010. Se filmene på bir.no/aarsrapport BIR ÅRSRAPPORT 2010 Se filmen på bir.no/aarsrapport Innhold: Velkommen til den trykte utgaven av årsrapporten for BIR. Denne gangen

Detaljer

Byggenæringens fremtidsbarometer

Byggenæringens fremtidsbarometer Byggenæringens fremtidsbarometer BNL-rapport 2/13 Foto: Thomas Tryti Pilgrim Innhold Innhold Om undersøkelsen 4 Oppsummering 5 Utviklingen de siste årene 6 Bedre tiltro til egen enn til landets økonomi

Detaljer

Scenarier for avfallsmengder og behandlingskapasitet fram mot 2030

Scenarier for avfallsmengder og behandlingskapasitet fram mot 2030 Scenarier for avfallsmengder og behandlingskapasitet fram mot 2030 Avfall Norge-rapport nr 4/2015 Rapport nr: 4/2015 Distribusjon: Fri Dato: 08.05.2015 Revidert: ISSN: Tittel: Scenarier for avfallsmengder

Detaljer

Svenskeraid i norsk avfall Side 28 38

Svenskeraid i norsk avfall Side 28 38 FJERNVARME MAI 2009 Svenskeraid i norsk avfall Side 28 38 Foto: ELIN HØYLAND/DN 24 sider fjernvarme Fjernvarme Politikk - Myndighetene tenker for snevert Energi i stort omfang og til store miljøkostnader

Detaljer

Fjernvarme kan bli merkevare FJERNVARME NOVEMBER 2009

Fjernvarme kan bli merkevare FJERNVARME NOVEMBER 2009 FJERNVARME NOVEMBER 2009 Fjernvarme kan bli merkevare Gjør deg klar til møtet med Grevlingen Greta og Reven Rune. I den flerårige svenske fjernvarmekampanjen «Fjärrvarme, ja tack!» brukes koselige dyr

Detaljer

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2014

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2014 Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2014 2014 Arbeidet med rapporten ble avsluttet 31. januar 2014. Forsidefoto: istockphoto.com Utforming: Malstrøm AS Trykk: BK Grafisk, Sandefjord Konjunkturrapport 2014

Detaljer

Forord. Avfallsplanen er inndelt i 7 hovedavsnitt: 1. Innledning 2. Rammebetingelser og overordnede målsettinger

Forord. Avfallsplanen er inndelt i 7 hovedavsnitt: 1. Innledning 2. Rammebetingelser og overordnede målsettinger 1 Innhold Forord.... 3 Forkortelser og forklaringer... 4 Sammendrag.... 5 1. Innledning... 9 1.1 Bakgrunn og hensikt... 9 2. Rammebetingelser og overordnede målsettinger... 10 2.1. EU-mål og nasjonale

Detaljer