Trading Certificate of Compliance for fishing vessel Initial survey For initial survey of new building, rebuilding and change of flag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trading Certificate of Compliance for fishing vessel Initial survey For initial survey of new building, rebuilding and change of flag"

Transkript

1 Trading Certificate of Compliance for fishing vessel Initial survey For initial survey of new building, rebuilding and change of flag Building No. or name of vessel Distinctive no or letters Completion date of the survey Surveyors signature CONTENTS 1. VESSEL CERTIFICATES AND DOCUMENTS/SERTIFIKATER OG DOKUMENTER 2. CREW AND ACCOMMODATION/MANNSKAP OG OPPHOLDSROM 3. LIFE-SAVING APPLIANCES/REDNINGSREDSKAPER 4. MEASURES AGAINST FIRE/TILTAK MOT BRANN 5. STABILITY, CONSTRUCTION AND ACCOMPANYING EQUIPMENT/STABILITET, KONSTRUKSJON OG TILHØRENDE UTSTYR 6. LOAD LINE/LASTELINJE 7. PROPULSION AND AUXILIARY ENGINE/FREMDRIFTS- OG HJELPEMASKINERI 8. SAFE NAVIGATION/SIKKER NAVIGERING 9. RADIO COMMUNICATION/RADIOKOMMUNIKASJON 10. FOOD AND PROVISIONS/MAT OG FORPLEINING 11. ALARM SIGNALS/ALARMSIGNALER No Text in English Text in Norwegian Regulation (legal basis) Result/ VESSEL CERTIFICATES AND DOCUMENTS SERTIFIKATER OG DOKUMENTER Does the vessel have a valid IOPP-certificate on board? Applies to vessels of 400 GT and over with trading area Bank fishing I and over Does the vessel have a valid IAPP-certificate on board? Applies to vessels of 400 GT and over with trading area Bank fishing I and over Does the vessel have a valid ISPP-certificate on board? Applies to vessels of 400 GT and over with trading area Bank fishing I and over. Har fartøyet gyldig IOPP - sertifikat om bord? GT over 400 for fartøy i bankfiske I og større. Har fartøyet gyldig IAPP - sertifikat om bord? GT over 400 i bankfiske I og større. Har fartøyet gyldig ISPP - sertifikat om bord? GT over 400 i bankfiske I og større. Rev.: Page 1 of 26

2 Does the vessel have a valid AFS-certificate on board?? Applies to vessels of 400 GT and over with trading area Bank fishing I and over Does the vessel have a valid AFS-declaration on board? Applies to vessels with a length (L) > 24 meters and GT under Does the vessel have a valid classification certificate on board? For classified vessels. Har fartøyet gyldig IAFS- sertifikat om bord? Gjelder for fartøy med GT over 400. Har fartøyet gyldig AFS- erklæring om bord? Gjelder fartøy med lengde (L) > 24 meter og GT under 400 Har fartøyet gyldig klassesertifikat om bord? Klasset fartøy Does the vessel have a valid CLB-certificate on board? GT over Does the vessel have a valid Certificate of Tonnage on board? Applies to vessels with length over all 15 m and above Does the vessel have a valid Certificate of Nationality on board? Does the vessel have a valid Declaration of Conformity issued by DSB on board? Applies to unclassified vessels with electrical system voltage over 50 V Does the vessel have an approved SOPEP manual on board? GT over Does the vessel have a deck log on board? GT over Does the vessel have an engine-room log on board? GT over Does the vessel have an oil record book on board? GT over 400. Har fartøyet gyldig CLB - sertifikat om bord? GT over 1000 Har fartøyet gyldig målebrev om bord? Gjelder fartøy med største lengde på 15 m og derover. Har fartøyet gyldig nasjonalitetsbevis om bord? Har fartøyet gyldig tilsynserklæring fra DSB om bord? Gjelder uklassede fartøy med elektrisk anlegg med spenning over 50 V. Har fartøyet godkjent SOPEP manual om bord? GT over 400. Har fartøyet dekksdagbok om bord? GT over 50. Har fartøyet maskindagbok om bord? GT over 500. Har fartøyet oljedagbok om bord? GT over 400. Rev.: Page 2 of 26

3 Does the vessel have a radio log on board? Har fartøyet radiodagbok om bord? Does the vessel have a waste log on board (can be recorded in the deck log)? GT over Does the vessel have a medicines log on board? Does the vessel keep records for elevating mechanisms and loading and unloading equipment on board the ship? Are relevant acts and regulations available on board? Does the vessel keep a first aid guide on board? Does the vessel have approved stability calculations as well as Letter of Approval on board? Does the vessel have a maintenance manual for rescue and fire fighting equipment on board? Does the vessel have a training manual on board? Does the vessel have an Installation Certificate for the central system for welding gas? Har fartøyet søppeldagbok om bord (kan føres i dekksdagboka)? GT over 400 Har fartøyet kontrollbok for medisin om bord? Har fartøyet kontrollbok for løfteinnretninger og laste - og losse redskap på skip om bord? Har fartøyet relevante lover og forskrifter tilgjengelig? Har fartøyet førstehjelpsbok om bord? Har fartøyet godkjente stabilitetsberegninger samt godkjennelsesbrev om bord? Har fartøyet vedlikeholdsmanual for rednings- og brannslukningsutstyr om bord? Har fartøyet opplæringshåndbok om bord? Har fartøyet installasjonsbevis for sentralanlegg for sveisegass? * Regulation 25 April 2002 No. 422 concerning welding, welding equipment, hot work and storage of gas cylinders on board ship. Rev.: Page 3 of 26

4 Does the vessel have an Installation Certificate for gas heating plants (boilers on gas) on board? GT under Have changes been made that may have altered the basis upon which tonnage is calculated? If so, has it been ensured that the drawings upon which the tonnage calculations were based, have been rectified and will be submitted along with corrected tonnage calculations? Har fartøyet installasjonsbevis for gassfyrt anlegg om bord? GT under 500 Er det foretatt endringer som kan ha forandret grunnlaget for tonnasjeberegningene? Er det i så fall påsett at de tegninger som lå til grunn for tonnasjeberegningene, er opprettet og blir innsendt sammen med korrigerte tonnasjeberegninger? CREW AND ACCOMMODATION MANNSKAP OG OPPHOLDSROM * Regulation 20 October 1983 No concerning Safety Precautions for Gas fired installations, etc. operating on Propane or other Liquefied hydrocarbon gases used on board Vessel Have remarks, if any, on approved drawings of the accommodations and provisions been taken into consideration? Have any non-compliances with approved drawings been discovered? If so, state the nature of the non-compliances If drawings are not available, what is the inspection based on? For ships recently registered in Norway and for older vessels with insufficient drawings Are emergency exits, corridors, stairways inside, as well as exits or exit doors been marked and found to be in order? Do the doors inside open in the direction for evacuation or have kicking panels been put up? Er eventuelle anmerkninger til behandlede tegninger av innredning og forpleining ivaretatt? Er det observert avvik fra behandlede tegninger? Angi i tilfelle hvilke avvik. Dersom tegninger ikke foreligger, hva er lagt til grunn for besiktelsen? For innflaggede fartøy og for eldre fartøy med manglende tegningsunderlag. Er nødutganger, ganger, oppganger i innredningen samt utganger og utgangsdører merket og i orden? Åpner dører i innredningen i evakueringsretningen eller er det montert sparkepaneler? Rev.: Page 4 of 26

5 Are the bathrooms and sauna equipped in accordance with regulations, i.a. with an alarm device for sauna outside cabins and on the ship bridge? Is the vessel equipped with a medicine chest according to regulations of the particular trading area and the number of crew members on board? Is it stored in accordance with regulations? Does the vessel have a sick bay and is it equipped in accordance with regulations? Applies to vessels with a crew of 15 or more persons Is the lighting in the accommodation areas adequate, including emergency lighting? Er baderom og sauna utstyr i hht forskriften, bl.a. med alarmorgan for sauna utenfor lugarer og på broen? Er fartøyet utstyrt med forskriftsmessig medisinkiste etter fartsområde og antall besetningsmedlemmer? Er oppbevaringen forskriftsmessig? Har fartøyet sykerom og er dette forskriftmessig utstyrt? Gjelder fartøy med besetning på 15 eller flere personer. Er belysningen i innredningen tilfredsstillende, inkludert nødlys? Is the ventilation in accordance with regulations? Er ventilasjon i hht forskriftskrav? Is the PA-system/internal communication system function tested and found to be in order? Er PA- anlegg/internkommunikasjon funksjonsprøvd og funnet i orden? LIFE-SAVING APPLIANCES REDNINGSREDSKAPER Have remarks, if any, on approved drawings of life-saving appliances been attended to? Have remarks, if any, on approved drawings of life-saving appliances been attended to? Have any non-compliances with approved drawings been discovered? If so, state the nature of the non-compliances If drawings are not available, what is the inspection based on? Er eventuelle anmerkninger til behandlede tegninger av redningsutstyr ivaretatt? Er eventuelle anmerkninger til behandlede tegninger av redningsutstyr ivaretatt? Er det observert avvik fra behandlede tegninger? Angi i tilfelle hvilke avvik. Dersom tegninger ikke foreligger, hva er lagt til grunn for tilsynet? Rev.: Page 5 of 26

6 Is the number and placement of the vessel's survival crafts in accordance with the fire control and safety plan? Er antall og plassering av fartøyets redningsfarkoster i samsvar med brannog sikkerhetsplan? 660, 5-25, 5-42 or Are the survival crafts wheelmarked? Er redningsfarkoster rattmerket? og Is the number and placement of the vessel's rescue-boat(s) in accordance with the fire control and safety plan? Er antall og plassering av fartøyets MOB-båt(er) i samsvar med brann- og sikkerhetsplan? 660, 5-25, 5-42 or Is the rescue-boat(s) wheelmarked? Er MOB-båt(er) rattmerket? 660, 1-5 og Is the launching appliances in accordance with the general arrangement drawing(s)? Er utsettingsarrangement i samsvar med arrangementstegning(er)? 660, Appendix 3 List of drawings Is the launching appliances wheelmarked? Er utsettingsarrangement rattmerket? 660, 1-5 and Is the number and placement of lifebuoys in accordance with the fire control and safety plan? Er antall og plassering av livbøyer i samsvar med brann- og sikkerhetsplan? 660, 5-25, 5-42 or Are the lifebuoys wheelmarked? Er livbøyer rattmerket? 660, 1-5 and Is the number and placement of life jackets in accordance with the fire control and safety plan? Er antall og plassering av redningsvester i samsvar med brann- og sikkerhetsplan? 660, 5-25, 5-42 or Are the lifejackets wheelmarked? Er redningsvester rattmerket? 660, 1-5 and Is the number and placement of immersion suits in accordance with the fire control and safety plan? Er antall og plassering av redningsdrakter i samsvar med brannog sikkerhetsplan? 660, 5-25, 5-42 or Are the immersion suits wheelmarked? Er redningsdrakter rattmerket? 660, 1-5 and 7-3 Rev.: Page 6 of 26

7 Is the number and placement of rocket parachute flares in accordance with the fire control and safety plan? Are the rocket parachute flares wheelmarked? Er antall og plassering av fallskjermlys i samsvar med brann- og sikkerhetsplan? Er fallskjermlys rattmerket? 660, 5-25, 5-42 or , 1-5 and Is the number and placement of hand flares in accordance with the fire safety plan? Er antall og plassering av håndbluss i samsvar med brann- og sikkerhetsplan? 660, 5-25, 5-42 or Are the hand flares wheelmarked? Er håndbluss rattmerket? 660, 1-5 and Is the number and placement of linethrowing appliances in accordance with the fire control and safety plan? Are the line-throwing appliances wheelmarked? Er antall og plassering av linekastende apparat i samsvar med brann- og sikkerhetsplan? Er linekastende apparat rattmerket? 660, 5-25, 5-42 or , 1-5 and Is the number and placement of EPIRB in accordance with the fire control and safety plan? Er antall og plassering av EPRIB i samsvar med brann- og sikkerhetsplan? 660, 5-25, 5-42 or Are the EPIRBs wheelmarked? Er EPIRB rattmerket? 660, 1-5 and Is the number and placement of SART in accordance with the fire control safety plan? Er antall og plassering av SART i samsvar med brann- og sikkerhetsplan? 660, 5-25, 5-42 or Is the SART wheelmarked? Er SART rattmerket? 660, 1-5 and Have the launching appliances been tested and found to be in order? Is the life-saving appliances marked according to regulations? Er test av utsettingsarrangement foretatt og funnet i orden? Er redningsutstyret forskriftsmessig merket? 660, Ch. 7 Rev.: Page 7 of 26

8 Are the "wire falls" to the rescue-boats and the survival crafts ((and possible liferafts) of sufficient length with regards to a unfavourable listing (a 20 degrees list) and trim (10 degrees)? Is the length, number and placement of the embarkation ladder found to be in order? Er det tilstrekkelig lengde på "wirefallene" til MOB-båter, redningsbåter (ev. også på flåter) med hensyn til ugunstigste krenging (20 grader slagside) og trim (10 grader)? Er innskipningsleiderens lengde, antall og plassering i orden? 660, , Are the certificates on the survival crafts, rescue boats and liferafts found to be in order? Are the survival crafts/rescue boats equipped according to regulations? Er sertifikater til redningsbåter, flåter og MOB-båt i orden? Er redningsbåter/mob forskriftsmessig utstyrt? 660, Ch. 7 Part C Are inflatable liferafts equipped with certified hydrostatic release units and have these been inspected by approved service station during the last 12 months? Are there instructions for maintenance and a training manual for the life-saving appliances on board? Er oppblåsbare redningsflåter utstyrt med sertifiserte hydrostatiske utløserenheter og er disse kontrollert ved godkjent servicestasjon i løpet av de siste 12. måneder? Er instruks for vedlikehold og opplæringshåndbok for redningsutstyr om bord? 660, 7-16 (8) and 7-20 (6) 660, 7-16 (2) and 8-3 (2) MEASURES AGAINST FIRE TILTAK MOT BRANN Is a fire control and safety plan posted at a central and suitable place on board? Applies to vessels with length (L) of 24 meters and over Have any comments to the fire control and safety plan been attended to? Er brann- og sikkerhetsplan oppslått om bord på et sentralt og oversiktlig sted? Gjelder fartøy med lengde (L) på 24 meter og derover. Er eventuelle kommentarer til brann- og sikkerhetsplan imøtekommet? 660, 5-25, 5-42 or (only in Norwegian). 660, 5-25, 5-42 or (only in Norwegian). Rev.: Page 8 of 26

9 Is the structural fire protection in accordance with approved drawings? Are internal staircases to accommodation areas, service space and control stations made of steel or equivalent material? Have any non-compliances with approved drawings been discovered regarding fire safety? If so, state the nature of the noncompliances Are doors in stair enclosures self-closing? Applies to vessels with length (L) of 60 meters and over Are the doors to the engine room of a category A self-closing and gas tight? Are surface materials on bulkheads and ceilings etc. in the accommodation areas of a type with low flame spread and limited smoke development? In the event ventilation ducts from the galley run through the accommodation or rooms containing flammable material, have fixed extinguishing systems been installed in these ventilation ducts? Applies to vessels with length (L) of 60 meters and more Can taps or valves on tanks for fuel oil located above the double bottom be closed from the outside of the room in which the tanks are placed and does the arrangement function satisfactorily? Er strukturell brannsikring i samsvar med godkjente tegninger? Er innvendige trapper til oppholdsrom, arbeidsrom og kontrollstasjoner av stål eller likeverdig materiale? Er det observert avvik fra tegninger vedrørende brannsikkerhet? Angi i tilfelle hvilke avvik. Er dører i trappeinnhegninger selvlukkende? Gjelder fartøy med lengde (L) på 60 meter og derover. Er dører til maskinrom av kategori A selvlukkende og gasstette? Er overflatemateriale på skott og tak m.v. i beboelses- og oppholdsrom av type med lav flammespredning og begrenset røykutvikling? Dersom avtrekkskanaler fra bysse er ført gjennom innredning eller rom som inneholder brennbare materialer, er det i så tilfelle anbrakt fastmontert slukkeanlegg i disse avtrekkskanalene? Gjelder fartøy med lengde (L) på 60 meter og derover. Kan kraner eller ventiler på tanker for brennolje som er beliggende over dobbeltbunn stenges fra utsiden av rommet hvor tankene er anbrakt og fungerer anordningen tilfredsstillende? 660, 5-7, 5-28 or (only in Norwegian). 660, 5-5, , (only in Norwegian). 660, 5-6, 5-28, Forskrift 15. oktober 1991 nr (only in Norwegian). 660, 5-11, 5-31, (only in Norwegian). 660, (only in Norwegian). 660, (only in Norwegian). Rev.: Page 9 of 26

10 Are the closing mechanisms on all doors, ventilators, spaces between outer and inner funnel and other openings to the engine and cargo rooms in accordance with regulations? Can the fuel oil pumps, oil separators, engine room ventilation and the main engine be stopped from somewhere outside the engine room? Can the main inlet and outlet of all ventilation systems be closed from the outside of the ventilated rooms? Are the fire rated doors found to be in order, and are the closing mechanisms working satisfactorily? Are all the pipes constituting a part of the ship's safety of incombustible material or of other material which can be considered satisfactory in accordance with current regulations? Er stengeanordninger for alle dører, ventilatorer, mellomrom mellom indre og ytre skorstein og andre åpninger til maskin- og lasterom forskriftsmessig? Kan brennoljepumper, oljeseparatorer, maskinromsvifter og hovedmotoren stoppes fra et sted utenfor maskinrommet? Kan hovedinntak- og utløp for alle ventilasjonssystemer lukkes, utenfor de rom som ventileres? Er brannklassifiserte dører funnet i orden, og fungerer stengeanordningene tilfredsstillende? Er alle rørledninger som inngår i skipets sikkerhet, av ubrennbart materiale eller av annet materiale som anses tilfredsstillende i samsvar med gjeldende forskrifter? 660, 5-9, (only in Norwegian). 660, 4-10, 5-9, 5-11, 5-29, 5-31, og 16 (only in Norwegian). 660, 5-9, 5-29, Forskrift 15. oktober 1991 nr (only in Norwegian). 660, 4-3, 5-11, 5-31, (only in Norwegian) Are the arrangements and measures for fire prevention in connection with the installation of a furnace for liquefied or gaseous fuel executed in accordance with regulations? Are all smoke collectors and exhaust pipes isolated in accordance with regulations? Er arrangement og brannforebyggende tiltak i forbindelse med installasjon av ovn for flytende eller gassformig brensel utført forskriftsmessig? Er alle røkopptak og eksosrør forskriftsmessig isolert? 660, 5-10, 5-30, (only in Norwegian). 660, (only in Norwegian). Rev.: Page 10 of 26

11 Is there a gas-heating plant using propane or other gas installed? If yes, are instructions posted close to the installation? Has it been established through function testing, that detectors and manually operated call points are working? Is the installation for fire detection and fire alarm found to be in order and in accordance with the fire and safety plan? Have any non-compliances with approved drawings for fixed fire extinguishing systems been observed? If yes, state the nature of the non-compliance Is there a minimum of one fire hose for every mandatory fire hydrant? Are the fire hoses stations equipped with fire hoses and couplings, and are coupling keys and combined fog/jet nozzle in accordance with regulations? Are the fire pumps working and are the fire hoses, valves and hydrants found to be in order through test runs? Fire pump is not a requirement for vessels < 20 m that shall comply with the 87- regulation. Er det installert gassfyrt anlegg med propan e.l.? Hvis ja, finnes det bruksanvisning oppslått i nærheten av anlegget? Er det ved funksjonsprøve konstatert at detektorer og manuelle meldere fungerer? Er installasjonen for brannoppdagelse og brannalarm funnet i orden og i samsvar med Brann- og sikkerhetsplan? Er det observert avvik fra tegninger angående fast installerte brannslokkingsanlegg? Angi i tilfelle hvilke avvik. Er det minimum én slangepost for hver påbudt brannhydrant? Er slangeposter utstyrt med brannslanger og koblinger, og er koblingsnøkler og kombinert tåkespreder/strålerør i samsvar med forskriften? Virker brannpumpene og er brannledning, ventiler og hydranter funnet i orden ved prøvekjøring? Brannpumpe er ikke krav for fartøy < 20 m iht. 87- forskriften. * Regulation 20 October 1983 No concerning Safety Precautions for Gas fired installations, etc. operating on Propane or other Liquefied hydrocarbon gases used on board Vessel (only in Norwegian). 660, 5-15, 5-34 and (only in Norwegian). 660, 5-22, 5-40 and (only in Norwegian). 660, 5-19, 5-37, (only in Norwegian). 660, 5-19, 5-37, (only in Norwegian). Rev.: Page 11 of 26

12 Does the vessel have international shore connection? Length (L) > = 60 meters (LOA 45 m or GRT 500 according to the 87- regulation) Are the fire extinguishers in place and in order, and is the spare capacity in accordance with regulations? Is the fireman's equipment placed in a clearly marked cabinet or box? Length (L) > 45 meters Is the room for gas containers related to fixed fire extinguishing systems well ventilated and easily accessible? Is there an instruction manual for fixed fire extinguishing systems on board? STABILITY, CONSTRUCTION AND ACCOMPANYING EQUIPMENT Har skipet internasjonal landtilkobling? Lengde (L ) > = 60 meter (Loa 45 m eller BRT 500 iht. 87-forskrift) Er brannslokningsapparater på plass og i orden og er reservekapasitet i samsvar med forskriftskrav? Er brannmannsutstyret plassert i tydelig merket skap eller kasse? Lengde (L) > 45 meter Er rommet for gassbeholdere relatert til faste slokkesystemer, godt ventilert og lett tilgjengelig? Er det instruksjonsbok for fast installerte slokkesystemer ombord? STABILITET, KONSTRUKSJON OG TILHØRENDE UTSTYR 660, (only in Norwegian). 660, 5-20, 5-21, 5-38, 5-39, 5-55, (only in Norwegian). 660, 5-24, (only in Norwegian). 660, 5-22, 5-40, (only in Norwegian). 660, 5-22, 5-40, (only in Norwegian) Can hatch covers and weather/splash tight doors on exposed freeboard decks and superstructure decks be efficiently closed and can hatches be secured in an open position if so required? Are changes made that may have altered the basis for the stability approval? If so, what is the nature of these changes, and have rectified stability calculations been submitted accordingly? Kan deksler for luker og værtette/spruttette dører på utsatt fribordsdekk og overbygningsdekk tilsettes effektivt og kan luker sikres i åpen stilling dersom dette er påkrevd? Er det foretatt endringer som kan ha forandret grunnlaget for stabilitetsgodkjennelsen? Hva består i så fall disse endringene av, og er det påsett at det blir innsendt korrigerte stabilitetsberegninger i henhold til dette? Rev.: Page 12 of 26

13 Is the ship identification number permanently marked in accordance with regulations? Do hatches to superstructure decks have signs with the following text: "When the vessel is at sea, this hatch may only be opened during fishing. The hatch must never be left in an open position"? Cf. Regulations Has an electric emergency power system been installed? State type and capacity. Er kjenningssignal varig merket i henhold til forskriftskrav? Er luker til overbygget arbeidsdekk skiltet med følgende tekst: "Når fartøyet er i sjøen tillates denne luka bare åpnet under fiske. Luka må aldri forlates i åpen stilling"? Jf. forskriftskrav. Er det installert elektrisk nødkraftkilde, angi type og kapasitet Has the system been function tested and found to be in order? Has emergency lighting system been installed in accordance with regulations? Has the system been function tested and found to be in order? Is the implementation of the hull, superstructure, etc. in accordance with the drawings? Are any changes to the treated hull drawings in accordance with the regulations? Specify any changes Are any door in a watertight bulkhead arranged to be watertight and arranged as a sliding door, or as a hinged door where this is permitted? Have the tanks been inspected and has a leakproofness test been performed? Er anlegget funksjonsprøvet og funnet i orden? Er det installert nødbelysning i hht forskriften? Er anlegget prøvet og funnet i orden? Er utførelse av skrog, overbygg etc. i henhold til tegninger? Er eventuelle endringer av behandlede skrogtegninger i henhold til forskriftskrav? Spesifisér eventuelt endringene. Er eventuelle dører i vanntette skott utført i vanntett utførelse og arrangert som skyvedør, eventuelt som hengslet dør der dette er tillatt? Er det foretatt inspeksjon av tanker og er de tetthetsprøvd? Rev.: Page 13 of 26

14 Is the bilge pipe running through the collision bulkhead equipped with a closing valve fitted onto the hull with remote control from the work deck and with an indicator showing the valve's position? If the valve is fitted on the stern side of the hull and easily accessible under all operating conditions, the remote control may be omitted Is the welding of hull's main sections carried out by certified welders? In addition to visual welding inspections, have inspections on the welding work by means of x-ray or other methods been carried out? If so, state the name of the person who carried out such an inspection, and whether the inspector's company has found the results satisfactory Can material certificates be presented to the Norwegian Maritime Authority, documenting that the material used corresponds with that which the dimensioning calculations are based upon? Can the yard produce documentation that the location used for storage and production of glass-fibre armed polyester is in accordance with relevant regulations from an approved classification society? Applies to glass-fibre reinforced plastic hulls. Er lenserør som går gjennom kollisjonsskott utstyrt med en avstengningsventil montert på skottet med fjernstyring fra arbeidsdekket og med indikator som viser ventilens stilling? Dersom ventilen er montert på aktersiden av skottet og er lett tilgjengelig under alle driftsforhold kan fjernkontrollen sløyfes. Er sveising av hoveddeler av skroget utført av sertifiserte sveisere? Er det utover visuell sveisekontroll, utført kontroll av sveisearbeidet ved hjelp av røntgen eller andre metoder? Opplys i så fall av hvem slik kontroll er foretatt, og om vedkommende institusjon har funnet resultatet tilfredsstillende? Kan det fremlegges materialsertifikater for Sjøfartsdirektoratet som dokumenterer at de materialer som er anvendt er i overensstemmelse med det som er lagt til grunn ved dimensjoneringsberegningene? Kan verkstedet dokumentere at lokaliteter med hensyn til lagring og produksjon av glassfiberarmert polyester er i henhold til relevante regler fra en anerkjent klasseinstitusjon? Gjelder for skrog av glassfiberarmert polyester. Rev.: Page 14 of 26

15 Are the work logs kept for self inspection of temperature, humidity and work procedures during production and hardening, signed by responsible qualified person, and is everything found to be in order? Applies to glass-fibre reinforced plastic hulls Is work execution pursuant to regulations, and is use of material in accordance with the dimensioning and material specifications? Applies to glass-fibre reinforced plastic hulls Has random control during production been carried out, sufficient enough for the determination of whether the material properties upon which the dimensioning has been based, are met? Applies to glass-fibre reinforced plastic hulls Has a lamination test been taken and assessed by an independent materials laboratory and were the results satisfactory? Applies to glass-fibre reinforced plastic hulls Can the yard produce documentation that the location used for storage and processing of the material is in accordance with relevant regulations? Applies to wooden hulls Are the materials used of approved types and of good quality? Applies to wooden hulls. Er arbeidsjournaler for egenkontroll av temperatur, fuktighet og arbeidsprosedyrer under produksjon og herding, underskrevet av ansvarlig kvalifisert person, og er alt funnet i orden? Gjelder for skrog av glassfiberarmert polyester. Er arbeidsutførelse i henhold til reglene, og er materialbruk i overensstemmelse med dimensjonerings- og materialspesifikasjon? Gjelder for skrog av glassfiberarmert polyester. Er det under produksjonen foretatt stikkprøvekontroller som er tilstrekkelig til at kravene til materialegenskaper som er lagt til grunn for dimensjoneringen kan bekreftes oppfylt? Gjelder for skrog av glassfiberarmert polyester. Er det tatt ut lamineringsprøve som er vurdert av et uavhengig materiallaboratorium og var resultatene tilfredsstillende? Gjelder for skrog av glassfiberarmert polyester. Kan verkstedet dokumentere at lokaliteter for lagring og bearbeiding av materialene er i henhold til reglene? Gjelder for skrog av tre. Er de anvendte materialer av anerkjente typer og av god kvalitet? Gjelder for skrog av tre. Rev.: Page 15 of 26

16 n the event of glued constructions, is the joining work carried out in accordance with the glue manufacturer's instructions and according to regulations in general? Applies to wooden hulls Have samples of longitudinal strength components, ribs and beams been strength tested with good result by independent test laboratory? Applies to wooden hulls Is there a satisfactory arrangement for allowing air between the ribs and inside closed constructions in general? Applies to wooden hulls Has all the work concerning bolting, nailing and riveting been carried out in accordance with regulations? Applies to wooden hulls Is the rudder arrangement carried out in accordance with drawings. Applies to unclassed vessels Have any non-compliances with approved drawings been discovered? If so, state the nature of the non-compliances. Applies to unclassed vessels Have the rudder system, including emergency steering been tested and found to be in accordance with regulations? Applies to unclassed vessels Is the anchor equipment in accordance with regulations, and as stated in the submitted documentation? Applies to unclassed vessels Has it been tested that the anchor can be dropped easily and quickly? Applies to unclassed vessels. Ved limte konstruksjoner, er sammenføyningsarbeid utført i henhold til limprodusentens anvisninger og etter reglene for øvrig? Gjelder for skrog av tre. Er prøver av langskips styrkedeler, spant og bjelker, styrkeprøvd med godt resultat av uavhengig prøvelaboratorium? Gjelder for skrog av tre. Er det tilfredsstillende anordnet for lufting mellom spantene og i lukkede konstruksjoner for øvrig? Gjelder for skrog av tre. Er alt arbeid vedrørende bolting, spikring og nagling utført i henhold til reglene? Gjelder for skrog av tre. Er rorarrangement utført i samsvar med tegningen. Gjelder for uklasset fartøy. Er det observert avvik fra eventuelle behandlede tegninger? Spesifisér i tilfelle hvilke avvik. Gjelder for uklasset fartøy. Er ror, styreanlegg, samt nødstyring prøvet og funnet i samsvar med regelkrav? Gjelder for uklasset fartøy. Er ankerutrustningen i henhold til reglene, og som oppgitt på innsendt dokumentasjon? Gjelder for uklasset fartøy. Er det prøvet at ankere kan droppes enkelt og raskt? Gjelder for uklasset fartøy. Rev.: Page 16 of 26

17 Can the anchor be hoisted with a windlass? Applies to unclassed vessels Is the hauling equipment for fishing gear included in the components inspected by competent person type A? Is the loading and unloading arrangement including foundation and supporting structure certified by competent person type A and is the implementation in accordance with the drawings? State the date of the certification carried out by competent person, as well as the name of the person who carried out the certification Do the manoeuvring arrangements for the winches and the lifting and or hoisting gear, go back to neutral position (stop) when it is not operated and can they be secured in a neutral position? Is the fishing net/longline winches arranged with an emergency stop on or in the immediate vicinity of the winches and in addition arranged with a self-activating emergency stop so that the winches stops if a person is dragged towards it? Is the arrangement of ladders into cargo holds, tanks and engine room, as well as the arrangement of descent hatches, platforms and railings etc. found to be in order? Are arrangements in general considered to meet the requirements for space and passages in order to come to the rescue and evacuate an injured person in the cargo hold, tanks or the engine room? Kan ankere hives opp med ankervinsj? Gjelder for uklasset fartøy. Er innhalingsutstyr for fiskeredskaper inkludert tilhørende kraftpåkjente komponenter kontrollert av sakkyndig person type A? Er laste- og losseinnretninger inkludert fundament og underliggende struktur sertifisert av sakkyndig person type A og er utførelsen i henhold til tegningene? Angi kontrolldato for utført sertifisering av sakkyndig person, og hvem som har utført sertifiseringen. Går manøveranordningen for vinsjer og løfte- og eller heiseinnretninger tilbake til nøytral stilling (stopp) når det ikke betjenes og kan de sikres i nøytral stilling? Er garn-/linespill anordnet med nødstopp på eller i umiddelbar nærhet av spillet og i tillegg arrangert med selvaktiverende nødstopp slik at spillet stanser dersom en person dras inn mot dette? Er utførelse av leidere til lasterom, tanker og maskinrom, samt tilhørende arrangement av nedgangsluker, plattformer og rekkverk m.v. i orden? Anses arrangementet generelt å oppfylle kravet til plass og passasjer for å kunne komme til unnsetning - og evakuere en skadet person i lasterom, tanker og maskinrom? Rev.: Page 17 of 26

18 Are stairways and ladders on deck, in masts, cranes etc. equipped with railing, required platforms, handles, etc.? Can the stairways and ladder arrangement on deck, in masts, cranes, etc. in general be considered to meet the requirements of good and secure passage and access possibilities? Are movable parts of winches and machinery well protected and are there good passage and working possibilities around these? Do the bulwark and the railings on deck, superstructure deck, work platforms, etc. have the height and arrangement required by regulations? Is there a pilot ladder on board and is it in accordance with the required standard and implementation? Are accommodation ladders with accompanying suspension arrangement etc. and gangways in accordance with regulations? Does the vessel have arrangements for safe embarkation and disembarkation, i.e. with regards to means of access, railings, handles, lighting, safety nets, etc.? Is the freight elevator arrangement inspected and certified by competent person type A? Is the passenger elevator arrangement inspected and certified by competent person? Er trapper og leidere på dekk, i master, kraner o.l. utstyrt med rekkverk, nødvendige plattformer, håndtak o.l.? Anses trappe- og leiderarrangementet på dekk, i master, kraner o.l. generelt å oppfylle kravet til gode og sikre passasje- og tilkomstmuligheter? Er bevegelige deler av vinsjer og maskineri godt avskjermet, og er det gode passasje- og arbeidsmuligheter rundt disse? Har skansekledning og rekkverk på dekk, overbygningsdekk, arbeidsplattformer m.v., høyde og utførelse i samsvar med forskriftskravene? Er det losleider om bord og er den i henhold til den standard og utførelse som kreves? Er fallrep med tilhørende opphengningsarrangement m.v., og landganger i samsvar med forskrift? Har fartøyet innretninger som sikrer trygg ombord- og ilandstigning, bl.a. med hensyn til adkomstmiddel, rekkverk, håndtak, belysning, sikkerhetsnett o.l.? Er vareheisarrangement kontrollert og sertifisert av sakkyndig person type A? Er personheisarrangement kontrollert og sertifisert av kvalifisert person? Rev.: Page 18 of 26

19 1.1.6 LOAD LINE LASTELINJE Have any comments to the approved free board drawing been attended to? Are any changes made to free board plan in accordance with regulations? Specify any changes Have the load-line marks with deckline been correctly positioned and are clearly visible? Are the bilge sumps, pump capacity, alarms, etc. arranged in accordance with regulations for covered production decks? Are the outlets from the drain pumps and any garbage chutes in accordance with regulations? Are the trapdoors on the freeing ports easily movable? Are means for closing air pipes and ventilators in place and in order? Are the closing mechanisms for overboard valves, pipes and pipe connections for sanitary outlets easily accessible, and are they working satisfactory? Are all hatches to covered work deck arranged with mechanical closing, remote control and monitoring from the wheelhouse and can they be closed quickly? Is any drainage from the bilge sumps through pumps and discharge flaps in accordance with regulations? Er eventuelt anmerkninger til behandlet fribordstegning ivaretatt? Er eventuelle endringer av fribordsplan i henhold til forskriftskrav? Spesifisér eventuelt endringene. Er lastemerker med dekkslinje riktig plassert og godt synlig? Er lensebrønner, pumpekapasitet, alarmer m.v. arrangert i henhold til forskriftskrav for overbygget produksjonsdekk? Er avløp for dreneringspumper og eventuelle avfallssjakter som bestemt i forskrift? Er lemmer i lenseporter lett bevegelige? Er lukningsmidler for lufterør og ventilatorer på plass og i orden? Er det god tilkomst til stengeanordninger for overbordventiler, rør og rørstusser for sanitære avløp og virker de tilfredsstillende? Er alle luker til overbygget arbeidsdekk arrangert med mekanisk lukking, fjernbetjening og overvåking fra styrehus og kan de lukkes hurtig? Er eventuell drenering fra lensebrønner gjennom pumper og lenseklaffer i henhold til forskriftskrav? Rev.: Page 19 of 26

20 Can the discharge flaps in the bilge sumps be closed from the wheelhouse as well as locally, in accordance with regulations? (Deck drainage through pumps and discharge flaps) Is the deck arranged with freeing ports in accordance with regulations? (Deck drainage through ordinary freeing ports) Are any trapdoors easily movable? (Deck drainage through ordinary freeing ports) Are any trapdoors arranged without closing/locking mechanisms? (Deck drainage through ordinary freeing ports) Har lenseklaffer i lensebrønner stenging fra styrehus og lokalt som bestemt i forskrift? (Drenering av dekket gjennom pumper og lenseklaffer). Er dekket arrangert med lenseporter i henhold til forskrift? (Drenering av dekket gjennom ordinære lenseporter). Er eventuelle lemmer lett bevegelige? (Drenering av dekket gjennom ordinære lenseporter) Er eventuelle lemmer arrangert uten stenge-/låseanordninger? (Drenering av dekket gjennom ordinære lenseporter) PROPULSION AND AUXILIARY ENGINE FREMDRIFTS- OG HJELPEMASKINERI Have any non-compliances with approved drawings been discovered? If so, state the nature of the non-compliances Has the main and the emergency steering system been function tested and found to be in order? Is the air supply to the engine room sufficient? Is there easy access for operating the bottom valve, the overboard valve and other vital valves? Er det observert avvik fra behandlede tegninger? Angi i tilfelle hvilke avvik. Er hoved -og nødstyring funksjonsprøvet og funnet i orden? Er det tilstrekkelig lufttilførsel til maskinrommet? Er det lett adkomst for betjening av bunn-, overbord- og andre vitale ventiler? 660, Forskrift 15. oktober 1991 nr. 712 om bygging av fiske- og fangstfartøy, Kapittel IV - Byggekrav 9 (only in Norwegian). 660, , Rev.: Page 20 of 26

21 Are access and emergency exits to and from the engine room in accordance with regulations? Is the working environment in the engine room considered with regards to noise, shielding, lighting etc.? Have the main and the auxiliary engine, pumps, boilers with fittings, compressors, etc. been function tested and found to be in order? Are manufacturer's specifications for pumps, compressors, etc. covering output, pressure, etc. available? Is there a sufficient supply of spare parts, tools and other maintenance equipment? Is the implementation of bilge and ballast system in accordance with drawings and regulations? Er adkomsten og nødutganger til og fra maskinrommet utført i henhold til reglene? Er arbeidsmiljøet i maskinrommet vurdert med hensyn til støy, avskjerming, belysning m.v.? Er hoved- og hjelpemaskineri, pumper, kjeler m/tilbehør og kompressorer m.v., funksjonsprøvet og funnet i orden? Foreligger det produsentspesifikasjon for pumper, kompressorer o.l., om ytelse, trykk o.l.? Er det tilstrekkelig med reservedeler, verktøy og annet vedlikeholdsutstyr? Er utførelsen av lense -og ballastsystem i samsvar med tegninger og forskrift? 660, 4-3, 5-13 and Forskrift 15. oktober 1991 nr. 712 om bygging av fiske- og fangstfartøy, Kapittel IV - Byggekrav 15 (only in Norwegian). * Regulation 1 January 2005 No. 8 concerning the working environment, health and safety of workers on board ship 660, 4-3. Forskrift 15. oktober 1991 nr. 712 om bygging av fiske- og fangstfartøy, Kapittel IV - Byggekrav 9 (only in Norwegian). 660, 4-3. Forskrift 15. oktober 1991 nr. 712 om bygging av fiske- og fangstfartøy, Kapittel IV - Byggekrav 9 (only in Norwegian). 660, 4-3. Forskrift 15. oktober 1991 nr. 712 om bygging av fiske- og fangstfartøy, Kapittel IV - Byggekrav 9 (only in Norwegian). Rev.: Page 21 of 26

22 Is the arrangement of fuel oil systems in accordance with drawings and regulations? Er arrangement av brennoljesystemer i samsvar med tegninger og forskrift? Are high-pressure hoses installed in such a manner that they are visible and can be kept under supervision to detect any leakage, that they are protected from spurts onto hot surfaces, and that all open pipe connections and valves on highpressure hoses are placed at a safe distance from heat sources/surfaces and electrical equipment Verify that the communication system for manoeuvring as well as the communication to emergency control position, is in order. The noise level must be high enough to be heard when the engine is running Have comments made by the Norwegian Maritime Authority related to approved drawings been taken into consideration? Er høytrykksledninger anlagt slik at de er lett synlige og kan holdes under oppsyn for eventuell lekkasje, at de er skjermet for sprutlekkasje mot varme flater, og at alle frittliggende rørforbindelser og ventiler på høytrykksrør er plassert i sikker avstand fra varme kilder / overflater og elektrisk utstyr. Kontroller at kommunikasjonssystemet for manøvrering samt kommunikasjon til nødstyreposisjon er i orden. Lydnivået skal være så høyt at det er hørbart når maskineriet er i drift. Er eventuelle anmerkninger fra Sjøfartsdirektoratet til behandlede tegninger ivaretatt? SAFE NAVIGATION SIKKER NAVIGERING Forskrift 15. oktober 1991 nr. 712 om bygging av fiske- og fangstfartøy, Kapittel IV - Byggekrav 15 (only in Norwegian). 660, 4-7. Forskrift 15. oktober 1991 nr. 712 om bygging av fiske- og fangstfartøy, Kapittel IV - Byggekrav 9 (only in Norwegian) Is the vessel equipped with a standard compass with reflector reading? Is the vessel equipped with a steering compass in case the standard compass can not be read from the main steering controls? The steering compass may by a gyro compass. L>24 m. Er fartøyet utstyrt med standardkompass og natthus? Er fartøyet utstyrt med styrekompass dersom standardkompasset ikke kan avleses fra hovedstyreplass? Styrekompass kan være gyrokompass. L > 24 m. 660, 10-3 (1) No. 2 letter a. 660, 10-3 (1) No. 2 letter b. Rev.: Page 22 of 26

23 Is the vessel equipped with a gyro compass? Requirements for fishing vessel with length (L) of 45 meters and over which are built 1 September 1984 or later, and also all vessels with a length (L) of >75 m Is the autopilot including a course deviation alarm connected to the gyro compass, if such equipment is installed? If installed Is the vessel equipped with a bridge alarm system? Vessels with trade area ''in-shore fishing" and larger Is the vessel equipped with radar that can be operated on the 9 Ghz-band (3 cm)? Vessels with length (L) >24 meters and vessels with length (L) <24 operating in the trade area ''Bank fishing I" or greater Is there required radar plotting equipment on board? Vessels with length (L) > 75 meters Is the vessel equipped with AIS (Automatic Identification System)? Vessels with L>45 m and GT > 300 and which calls at ports in the EEA area Is the vessel equipped with VDR (Voyage Data Recorder)? Vessels with GT >3000 and which is built 1 July 2002 or later and which calls at ports in the EEA area Is the vessel equipped with an echo sounder or other alternative means for determining the depth of water under the vessel? Vessels with L > 45 meters. Er fartøyet utstyrt med gyrokompass? Krav for fiskefartøy med lengde (L) på 45 meter og derover som er bygget 1. september 1984 eller senere samt alle fartøy med lengde (L) > 75 m. Er selvstyreanlegg inkludert kursavviksalarm tilkoblet gyro kompass, hvis dette er installert? Dersom montert. Er fartøyet utstyrt med brovaktalarm? For fartøy med fartsområde Kystfiske og større fartsområder. Er fartøyet utstyrt med radar som kan operere på 9 GHz-båndet (3 cm)? Fartøy med lengde (L) >24 meter og fartøy med lengde (L) < 24 i fartsområde Bankfiske I eller større. Finnes det forskriftsmessig utstyr til radarplotting? Fartøy med lengde (L) > 75 meter. Er fartøyet utstyrt med AIS (Automatisk identifikasjonssystem)? L > 45m og GT > 300 og som anløper havn i EØS-området. Er fartøyet utstyrt med VDR (Voyage Data Recorder)? GT >3000 og som er bygget 1. juli 2002 eller senere og som anløper havn i EØS-området. Er fartøyet utstyrt med ekkolodd eller annet alternativt dybdemålingsutstyr? L > 45 meter. 660, 10-3 (2) 660, 10-3 (9). Forskrift 11. februar 1997 nr. 127 om nav.hjelpemidler m.v., Kapittel IV - Utstyrskrav 9 (only in Norwegian). Forskrift 11. februar 1997 nr. 127 om nav.hjelpemidler m.v., Kapittel IV - Utstyrskrav 11 (only in Norwegian). 660, 10-3 (3) 660, 10-3 (3) 660, 10-4a. 660, 10-4b. 660, 10-3 (4) Rev.: Page 23 of 26

24 Does the vessel have a log in which the speed and the departure distance can be determined? Vessels with L>45 meters Does the vessel have a device to indicate speed and distance? Vessels with L < 45 m Is the vessel equipped with a clock, barometer, thermometer and binoculars? Is the vessel equipped with the necessary updated sea charts, sailing directions and publications etc. for use in the navigation? Are the lanterns in accordance with regulations and submitted drawings? Are the lanterns connected to the emergency power supply in accordance with regulations? Are the warning alarms working? Is the vessel equipped with a whistle / tyfon ship horn pursuant to Regulations for Preventing Collisions at Sea? Is the bridge look-out conditions satisfactory with regards to unobstructed visibility, as well as black out and reflection effects? Has the navigation equipment required to be connected to the emergency power supply, been tested and found to be in order? Can the rudder indicator be read from the position of the helmsman, the navigator, and on the bridge wings? Length (L) of 45 meters and more. Er fartøy utstyrt med logg til å bestemme fartøyets fart og utseilt distanse? L > 45 meter. Har fartøyet utstyr for å måle fart og utseilt distanse? L < 45 meter. Er fartøy utstyrt med klokke, barometer, termometer, kikkert? Er fartøy utstyrt med nødvendige oppdaterte sjøkart, farvannsbeskrivelser og publikasjoner m.v. til bruk i navigeringen? Er lanterneanlegget i hht forskriften og innsendte tegninger? Er lanternene koblet til nødstrøm i hht forskriften? Fungerer varslingsalarmene? Er fartøy utstyrt med fløyte/ tyfon i hht sjøveisreglene? Er utkikksforholdene fra styrehuset tilfredsstillende med hensyn til frisikten samt blendingseffekt og refleksvirkninger? Er navigasjonsutstyr som skal være tilkoblet nødkraftkilden prøvet og funnet i orden? Kan rorindikator avleses fra rormannens, navigatørens plass og brovingene? Lengde (L) på 45 meter og derover. 660, 10-3 (5) 660, 10-3 (5) 660, , , 4-17, * Regulation 1 Dec 1975 No. 5 for Preventing Collisions at Sea. Forskrift 11. februar 1997 nr. 127 om nav.hjelpemidler m.v., Kapittel IV - Utstyrskrav 22 (only in Norwegian). * Regulation 1 December 1975 No. 5 for Preventing Collisions at Sea. 660, , 10-3 (1) nr. 6, , 10-3 (6) and 4-13 (3) Rev.: Page 24 of 26

Fartssertifikat for fiske- og fangstfartøy Førstegangsinspeksjon For nybygg, ombygging og innflagging

Fartssertifikat for fiske- og fangstfartøy Førstegangsinspeksjon For nybygg, ombygging og innflagging Fartøyets byggenr. /navn: Kj.sign.: Avsluttet dato: Inspektørens signatur: Fartssertifikat for fiske- og fangstfartøy Førstegangsinspeksjon For nybygg, ombygging og innflagging INNHOLD 1. SERTIFIKATER

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Safety a t t h e f A c t o r y

Safety a t t h e f A c t o r y Safety a t t h e f A c t o r y Sikkerhet på fabrikken Safety at the factory NÅ har du god tid til å lese denne brosjyren! I en krisesituasjon har du ikke like god tid You have plenty of time to read this

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip

Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip Godkjenning av hydrogen som drivstoff på skip Kolbjørn Berge Sjøfartsdirektoratet Innhold Nasjonalt regelverk Internasjonalt regelverk IGF Alternativt design MSC.1/Circ.1455 - Guidelines for the approval

Detaljer

Velkommen om bord i F/F Gunnerus. Welcome on board R/V Gunnerus. Introduksjon F/F Gunnerus

Velkommen om bord i F/F Gunnerus. Welcome on board R/V Gunnerus. Introduksjon F/F Gunnerus 1 Velkommen om bord i F/F Gunnerus Welcome on board R/V Gunnerus 2 Forberedelse til tokt. Preparation for cruise. Helse miljø og sikkerhet ved NTNU. http://www.ntnu.no/adm/hms Health, safety and environmental

Detaljer

KS-0103B Erklæring om rederiets egenkontroll

KS-0103B Erklæring om rederiets egenkontroll KS-0103B Erklæring om rederiets egenkontroll Erklæring om rederiets egenkontroll skal sendes når det begjæres årlig-, mellomliggende og fornyelsesinspeksjon for følgende sertifikattyper: Passasjersertifikat,

Detaljer

Nordisk møte 2009 Varme arbeider. www.brannvernforeningen.no

Nordisk møte 2009 Varme arbeider. www.brannvernforeningen.no Before the work commences: Work instructions The person who is to carry out the work has a certificate for performing hot work. The workplace is cleared and cleaned of dust and waste. Flammable materials/liquids

Detaljer

Acuaculture Maritime Offshore Industry

Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Erling Haug AS is a leading supplier of quality products to the

Detaljer

Independent Inspection

Independent Inspection Independent Inspection Odd Ivar Johnsen Vidar Nystad Independent Inspection Mål: Felles forståelse og utøvelse av "Independent Inspection" i forbindelse med "Critical Maintenance Task". Independent Inspection

Detaljer

Instruksjons manual Instruction manual

Instruksjons manual Instruction manual knm Copyright c - 2011 knm Side. 1 BRUK AV UTSTYRET Utstyret er designet for løft, trekk, folding/bøying, kutting, støtteoperasjoner etc, og krever, med sitt høye operasjonstrykk og tunge arbeids last,

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Arktisk e-navigation: Polarkoden og andre utfordringer i nord veien videre?

Arktisk e-navigation: Polarkoden og andre utfordringer i nord veien videre? Arktisk e-navigation: Polarkoden og andre utfordringer i nord veien videre? Turid Stemre Seniorrådgiver Internasjonalt miljø- og sikkerhetsarbeid Sjøfartsdirektoratet 13.04.2015 Generelt om Polarkoden

Detaljer

Statens vegvesen. Testene tilfredsstiller kravene til styrkeklasse T3 med en målt arbeidsbredden på 0,7m.

Statens vegvesen. Testene tilfredsstiller kravene til styrkeklasse T3 med en målt arbeidsbredden på 0,7m. Statens vegvesen DELTA BLOC International GmbH Industriestrasse 28 2601 Sollenau Østerrike Paul Bittner Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet

Detaljer

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Tromsø is the largest city and port in Northern Norway. The main industries for the port are fishing, energy (oil and gas), cruise and logistics in general. Tromsø has well developed

Detaljer

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared

Detaljer

1 I - KS-0108-5B Uanmeldt inspeksjon - Fiskefartøy (med største lengde fra 6 10,67 m) (versjon 22.02.2016)

1 I - KS-0108-5B Uanmeldt inspeksjon - Fiskefartøy (med største lengde fra 6 10,67 m) (versjon 22.02.2016) Innholdsfortegnelse 1 I - KS-0108-5B Uanmeldt inspeksjon - Fiskefartøy (med største lengde fra 6 10,67 m) (versjon 22.02.2016) 1.1 Prioritert besiktelse 1.1.1 Dokumentkontroll 1.1.2 Radio 1.1.3 Stabilitet

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

KS-0108-3B Sjekkliste Uanmeldt inspeksjon - Fiskefartøy største lengde 10,67 15m

KS-0108-3B Sjekkliste Uanmeldt inspeksjon - Fiskefartøy største lengde 10,67 15m KS-0108-3B Sjekkliste Uanmeldt inspeksjon - Fiskefartøy største lengde 10,67 15m Uanmeldt inspeksjon utføres for å forhindre at fartøy som klart utgjør en fare for liv og helse, miljø og materielle verdier

Detaljer

Statens vegvesen. Godkjenning av LT 103 vegrekkverk. Linetech GmbH & Co. KG Von-Hünefeld-Straße Köln Tyskland

Statens vegvesen. Godkjenning av LT 103 vegrekkverk. Linetech GmbH & Co. KG Von-Hünefeld-Straße Köln Tyskland Statens vegvesen Linetech GmbH & Co. KG Von-Hünefeld-Straße 99 50829 Köln Tyskland Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Matteo Pezzucchi /

Detaljer

KAMPANJE APK : APK-5: Skifte pakninger mellom turbo og CCDPF

KAMPANJE APK : APK-5: Skifte pakninger mellom turbo og CCDPF KAMPANJE APK-5 20150722: APK-5: Skifte pakninger mellom turbo og CCDPF Berørte modeller for APK-5: Vitara APK416D, totalt 66 biler. Liste med chassisnummer legges ikke ved, bruk Forhandlerweb til å sjekke

Detaljer

Statens vegvesen. Rekkverket med føringsskinne av type A er i utgangspunktet samme egenskaper som det som var fullskalatestet, type B.

Statens vegvesen. Rekkverket med føringsskinne av type A er i utgangspunktet samme egenskaper som det som var fullskalatestet, type B. Statens vegvesen Stalprodukt S.A ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia Polen Dawid Barnaś Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Matteo Pezzucchi /

Detaljer

Statens vegvesen. Rekkverket med føringsskinne av type A er i utgangspunktet samme egenskaper som det som var fullskalatestet, type B.

Statens vegvesen. Rekkverket med føringsskinne av type A er i utgangspunktet samme egenskaper som det som var fullskalatestet, type B. Statens vegvesen Stalprodukt S.A ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia Polen Dawid Barnaś Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Matteo Pezzucchi /

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

KS-0816-1 Kampanjesjekkliste brann

KS-0816-1 Kampanjesjekkliste brann Inspeksjonstype: Uanmeldt tilsyn Inspeksjon i dokk: Ja Nei Fartøynavn: Byggenr: Kjenningssignal: Hjemmehavn: IMO Nr: Lengde (L): Inspektørs sign: 1.1 Kontroller fast brannslukningsanlegg med omkringliggende

Detaljer

Nåværende EU-rett Dir 96/3/EC

Nåværende EU-rett Dir 96/3/EC Article 1 Derogation By way of derogation to point 4 of Chapter IV of Annex II to Regulation EC (No) 852/2004, liquid oils or fats which are intended for or likely to be used for human consumption ('oils

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module Installation Instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS 2008-12-15 BJGU/GUSO Checked

Detaljer

Statens vegvesen. Rekkverket har en totalbredde på 0,54m og høyde på 0,90m (uten kantdrager).

Statens vegvesen. Rekkverket har en totalbredde på 0,54m og høyde på 0,90m (uten kantdrager). Statens vegvesen Likelydende brev - se vedlagt liste Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Matteo Pezzucchi / 22073246 15/212577-15 07.12.2015

Detaljer

TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING

TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING [Skriv inn tekst] TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING 3 x 1,6 m Trappetårn Monteringsveiledningen er laget for å gi en beskrivelse på monteringen av Delta TRAPPETÅRN. Delta TRAPPETÅRN er typegodkjent under

Detaljer

Statens vegvesen. Fra VSI test senter: testrapportnummer KIR14003 datert TB32 test av

Statens vegvesen. Fra VSI test senter: testrapportnummer KIR14003 datert TB32 test av Statens vegvesen DELTA BLOC International GmbH Industriestrasse 28 2601 Sollenau Østerrike Paul Bittner Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet

Detaljer

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below)

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) MØTESEDDEL OG FULLMAKTSSKJEMA (Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling i som avholdes 24.11.2017 kl. 09:30 i Lilleakerveien

Detaljer

BRANDANGERSUNDET BRO. Entreprenørens utfordringer ved bygging av broa Presentasjon på Brodagen 10.november 2009 Ved Torbjørn Kjoberg, Skanska

BRANDANGERSUNDET BRO. Entreprenørens utfordringer ved bygging av broa Presentasjon på Brodagen 10.november 2009 Ved Torbjørn Kjoberg, Skanska BRANDANGERSUNDET BRO Entreprenørens utfordringer ved bygging av broa Presentasjon på Brodagen 10.november 2009 Ved Torbjørn Kjoberg, Skanska Brandangersundet network arch bridge Free span: 220 meter Skanska

Detaljer

MCP-16RC, luftrenertårn

MCP-16RC, luftrenertårn Kompakt filterkassett med pulsrengjøring MCP-16RC luftrensertårn er en kompakt filterkassett for desentralisert inneluftrengjøring der luftgjenoppretting er mulig. Den kompakte filterenheten leveres med

Detaljer

JBV DSB godkjenninger

JBV DSB godkjenninger JBV DSB godkjenninger Leverandørmøte 2015-02-03 Willy Karlsen Sakkyndig driftsleder Electrical operation manager Eier av JBVs elektriske anlegg Alle jernbaneverkets elektriske anlegg er delt opp på de

Detaljer

Nytt regelverk. for fiskefartøy under 15 meter fra 1. januar 2014. Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø

Nytt regelverk. for fiskefartøy under 15 meter fra 1. januar 2014. Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø Nytt regelverk for fiske under 15 meter fra 1. januar 2014 Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø Sjøfartsdirektoratet fastsatte den 22. november 2013 et nytt regelverk for fiske under 15 meter største

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S10 for position indication of earthing switch De module

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S10 for position indication of earthing switch De module SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S10 for position indication of earthing switch De module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date

Detaljer

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk SkillGuide Brukerveiledning Norsk SkillGuide SkillGuide er en feedback-enhet som gir tilbakemelding på HLR-kvalitet, både i sanntid og ved en oppsummering i etterkant. www.laerdal.com Hva følger med SkillGuide

Detaljer

Improvement in HSE / Operational Performance

Improvement in HSE / Operational Performance Improvement in HSE / Operational Performance Statoil Marine Operations Classification: Internal Experience from improvement activities Started in 2/21 Due to negative trend i period late 9 s, actions were

Detaljer

Statens vegvesen. Rekkverket har en totalbredde på 0,54m og høyde på 0,90m (uten kantdrager). LT 102 er testet med en lengde på ca. 60m.

Statens vegvesen. Rekkverket har en totalbredde på 0,54m og høyde på 0,90m (uten kantdrager). LT 102 er testet med en lengde på ca. 60m. Statens vegvesen Linetech GmbH & Co. KG Von-Hünefeld-Straße 99 50829 Köln Birgit Schenk Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Matteo Pezzucchi

Detaljer

Statens vegvesen. Godkjenning av StalPro Rail su vegrekkverk. Stalprodukt S.A ul. Wygoda 69, Bochnia. Polen. Dawid Barnaś

Statens vegvesen. Godkjenning av StalPro Rail su vegrekkverk. Stalprodukt S.A ul. Wygoda 69, Bochnia. Polen. Dawid Barnaś Statens vegvesen Stalprodukt S.A ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia Polen Dawid Barnaś Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Matteo Pezzucchi /

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Arne Kvitrud

Begrenset Fortrolig. Arne Kvitrud Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med bærende konstruksjoner og maritime systemer på Rowan Norway Aktivitetsnummer 414003002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG Simulation & Training Simulator Business Unit A brief introduction: Who KONGSBERG s Simulation & Training business

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for fuse blown indication F module

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for fuse blown indication F module SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for fuse blown indication F module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S7 & S10 for position indication of load break switch and earthing switch C, F and SI modules

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S7 & S10 for position indication of load break switch and earthing switch C, F and SI modules SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S7 & S10 for position indication of load break switch and earthing switch C, F and SI modules Installation instructions www.abb.com Document status Responsible

Detaljer

International Maritime Solid Bulk Cargoes Code

International Maritime Solid Bulk Cargoes Code Sist endret: 04-11-2014 International Maritime Solid Bulk Cargoes Code The international Convention for the safety og Life at Sea, 1974 (SOLAS), tar for seg forskjellige aspekter ved maritim sikkerhet

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for relay trip indication V module

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for relay trip indication V module SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for relay trip indication V module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS

Detaljer

Rolls-Royce Deck Machinery

Rolls-Royce Deck Machinery Rolls-Royce Deck Machinery - 40 years as Market Leader in Anchor Handling Gisle Anderssen 2005 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied

Detaljer

MAINTENANCE INSTRUCTION FOR RELEASE HOOK

MAINTENANCE INSTRUCTION FOR RELEASE HOOK Supplier: Document title: MAINTENANCE INSTRUCTION FOR RELEASE HOOK Supplier Doc. No.: M01-003 Number of page: 1 of 6 Rev. No.: 02 File name: J:\STANDARD\M01-003 P.O.No.: Client: Client Doc.no.: Tag no./type:

Detaljer

Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS

Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS S-025 03-02-025 Karmsund Maritime Offshore Supply AS Vendor Quality Assurance Questionnaire Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS Tel: 52844560 Address: Øyavn 60 4296 Åkrehamn Fax:52844561 E-mail: terje@tral.no

Detaljer

KAMPANJE APK : APK-4: Kontroll montering EGT-2

KAMPANJE APK : APK-4: Kontroll montering EGT-2 KAMPANJE APK-4 20150722: APK-4: Kontroll montering EGT-2 Berørte modeller for APK-4: Vitara APK416D, totalt 58 biler. Liste med chassisnummer legges ikke ved, bruk Forhandlerweb til å sjekke om bilen er

Detaljer

Subsea-Muligheter for virksomhet i den maritime klyngen. Utbygging og vedlikehold av subsea anlegg Prosjektleder : Torstein Vinterstø

Subsea-Muligheter for virksomhet i den maritime klyngen. Utbygging og vedlikehold av subsea anlegg Prosjektleder : Torstein Vinterstø Subsea-Muligheter for virksomhet i den maritime klyngen Utbygging og vedlikehold av subsea anlegg Prosjektleder : Torstein Vinterstø Utbygging og vedlikehold av subsea anlegg Hensikt: Gi et lite innblikk

Detaljer

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Utstyr for avstandsmåling Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Dommersamlingen 2012 Regulert i R 14-3 Kunstige hjelpemidler, uvanlig utstyr og uvanlig bruk av utstyr Anmerkning: Komiteen kan lage en

Detaljer

TriCOM XL / L. Energy. Endurance. Performance.

TriCOM XL / L. Energy. Endurance. Performance. TriCOM XL / L Energy. Endurance. Performance. L and XL - the new generation Sample charging station with chargers TriCOM L / XL Innovative charging technology The new TriCOM L - XL chargers are controlled

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSP ABUD

LUFTDYKTIGHETSP ABUD MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende iournal med henvisniniz til denne LDPs nummer. Luftartstilsynet

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13

Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13 NOMonteringsanvisning 2 GB Assembly instructions 3 Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13 Roma Garden Vekt Krav til gulvplate 352 kg 670 mm Ta kontakt med en faghandler om du trenger tips

Detaljer

EC-Samsvarserklæring Utstedt18. November Mineralullsprodukter for brannisolering. Utstedt i henholdt til Byggevaredirektivet (CPD) 89/106/EEC

EC-Samsvarserklæring Utstedt18. November Mineralullsprodukter for brannisolering. Utstedt i henholdt til Byggevaredirektivet (CPD) 89/106/EEC EC-Samsvarserklæring Utstedt18. November 2002 Utstedt i henholdt til Byggevaredirektivet (CPD) 89/106/EEC Bekreftelse på produktgruppen: Mineralullsprodukter for brannisolering, listet opp i tabellen under,

Detaljer

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating May be used by the ATO in order to establish an individual training program for renewal of IR, Class or Type-rating in accordance with FCL.625 IR(c)(d) / AMC1 FCL.625(c) and FCL.740(b)(1)(2) / AMC1 FCL.740(b)(1)

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

KS-0108-2B Sjekkliste Uanmeldt inspeksjon - Fiskefartøy største lengde 15 m og derover

KS-0108-2B Sjekkliste Uanmeldt inspeksjon - Fiskefartøy største lengde 15 m og derover KS-0108-2B Sjekkliste Uanmeldt inspeksjon - Fiskefartøy største lengde 15 m og derover Uanmeldt inspeksjon utføres for å forhindre at fartøy som klart utgjør en fare for liv og helse, miljø og materielle

Detaljer

Høringsinstanser iht liste

Høringsinstanser iht liste Vår dato Vår referanse og arkivkode 26.03.2012 201206009-1/ Deres referanse Vår saksbehandler / Direkte telefon Torben Vik 52 74 53 10 Høringsinstanser iht liste Høring Atkomstmidler for los Forslag til

Detaljer

Erfaringsseminar Scandic Hell, Stjørdal. 18 oktober, 2017

Erfaringsseminar Scandic Hell, Stjørdal. 18 oktober, 2017 Erfaringsseminar Scandic Hell, Stjørdal AGENDA Myndighetskrav Teknologiutvikling Erfaring. Oppdretter Leverandør Myndighetskrav AKVAKULTURLOVEN NYTEK Krav og ansvar er to-delt: Leverandør certification

Detaljer

Brannvern - internkontroll. Hva sier regelverket i Norge? eiers og virksomhets plikter brannvesenets tilsyn. Trond Dilling senioringeniør

Brannvern - internkontroll. Hva sier regelverket i Norge? eiers og virksomhets plikter brannvesenets tilsyn. Trond Dilling senioringeniør Brannvern - internkontroll Hva sier regelverket i Norge? eiers og virksomhets plikter brannvesenets tilsyn Trond Dilling senioringeniør Ny brann- og eksplosjonsvernlov fra 01.07.02 Fire and Explosion Prevention

Detaljer

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS Styret innkaller herved aksjonærene i selskapet til ekstraordinær generalforsamling den 5. oktober 2016 klokken 13:00 Møtet vil avholdes i lokalene

Detaljer

Luftfartstilsynets funn under virksomhetstilsyn.

Luftfartstilsynets funn under virksomhetstilsyn. Luftfartstilsynets funn under virksomhetstilsyn. Inkludert funn ifm EASA standardiseringspeksjon av Luftfartstilsynet. Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse:

Detaljer

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015.

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015. S e r v i c e o r d r e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer pålegg omkring forhold som ansees som vesentlige for å oppnå de målsettinger som er satt for materiellarbeidet via denne Service

Detaljer

Ny forskrift om bygging og tilsyn fra 1. januar. Mona Kristensen Juridisk seniorrådgiver, underavdeling for lasteskip, Sjøfartsdirektoratet

Ny forskrift om bygging og tilsyn fra 1. januar. Mona Kristensen Juridisk seniorrådgiver, underavdeling for lasteskip, Sjøfartsdirektoratet Ny forskrift om bygging og tilsyn fra 1. januar Mona Kristensen Juridisk seniorrådgiver, underavdeling for lasteskip, Sjøfartsdirektoratet Ny forskrift fra 1. januar 2015 Nye skip inngått kontrakt 1. januar

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

KAPITTEL S - SIKKERHET

KAPITTEL S - SIKKERHET KAPITTEL S - SIKKERHET JAR-OPS 1.1235 Sikkerhetskrav Et luftfartsforetak skal sikre at alt berørt personell har kunnskap om og tilfredsstiller de relevante kravene i de nasjonale sikkerhetsprogrammene

Detaljer

Nytt regelverk. for fiskefartøy under 15 meter fra 1. januar 2014. Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø

Nytt regelverk. for fiskefartøy under 15 meter fra 1. januar 2014. Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø Nytt regelverk for fiske under 15 meter fra 1. januar 2014 Sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø Sjøfartsdirektoratet fastsatte den 22. november 2013 et nytt regelverk for fiske under 15 meter største

Detaljer

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk Spenningsdetektor Voltage Detector Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual English Norsk ELIT AS - 2010 Innhold: 1. Generelle applikasjoner. 2. Beskrivelse av instrumentet. 3. Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Robertson S35 NFU Steering Lever

Robertson S35 NFU Steering Lever Robertson S35 NFU Steering Lever S35 is designed for indoor and outdoor bulkhead mount and made of shock resistant polyxymethylene. The lever has spring loaded return to mid-position. A push button with

Detaljer

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015 Endringer i neste revisjon av / Changes in the next revision of 1. October 2015 INFORMASJON PÅ NORSK 2 INTRODUKSJON 2 ENDRINGER FOR KATALOG 1.0.3 OG PAKKSEDDEL 1.0.2 3 ENDRINGER FOR ORDRE 1.0.3 4 ENDRINGER

Detaljer

Monteringsprosedyre for Soundstop - lydmatte

Monteringsprosedyre for Soundstop - lydmatte NORSOK STANDARD PIPING AND EQUIPMENT INSULATION R-004 5.7 Guidelines for acoustic insulation The acoustic pipe insulation classes can be met by various combinations of insulation materials and jacketing

Detaljer

1952 DS/Hvb THORVARD (SFJ002195204)

1952 DS/Hvb THORVARD (SFJ002195204) SFJ00219520420001 DS/HVB THORVARD. Bilde via Harald Fevang 1952 DS/Hvb THORVARD (SFJ002195204) Type Dampskip, hvalbåt steam ship, whale catcher. Off.no (IMO): 5360479 Flagg (flag): NOR Havn(port): Sandefjord

Detaljer

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence Commercial Marine Yrjar Garshol Vice President Marketing 2014 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated to a third party,

Detaljer

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for load break switch Interlock type EL11AP C and Sl modules

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for load break switch Interlock type EL11AP C and Sl modules Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for load break switch Interlock type EL11AP C and Sl modules Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove.

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove. UK Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning Produkt nr. / Product no. / Produkt nr. 60-162-300 Ordr. nr. Dato. Sign. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +7 35 9 65 65 www.sove.no

Detaljer

Forskrifter om bygging av fiske- og fangstfartøy.

Forskrifter om bygging av fiske- og fangstfartøy. Forskrifter om bygging av fiske- og fangstfartøy. Innholdsfortegnelse Forskrifter om bygging av fiske- og fangstfartøy.... 1 Innholdsfortegnelse... 1 Side 1 Dato 02.10.1968 nr. 8943 Departement Nærings-

Detaljer

- Vennlig hilsen gründerne bak retyre

- Vennlig hilsen gründerne bak retyre Etter to år med utvikling og testing er retyre endelig klar for å møte den norske vinteren. Det begynte med en idé om en enkel sykkelkjetting, og endte opp med verdens første modulære sykkeldekk. Vi håper

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

DC/AC inverters DC/AC invertere

DC/AC inverters DC/AC invertere DC/AC inverters DC/AC invertere Mascot range of DC/AC inverters Using a 12V or 24V battery, these inverters are ideal for applications such TV, video, smaller household appliances, and tools for camping,

Detaljer

Replacing the carbon brushes

Replacing the carbon brushes ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the carbon brushes EN NO 9010180A 5.2.4 9010180 Replacing the carbon brushes (Puma 20/40) Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Be sure that the

Detaljer

Replacing the batteries

Replacing the batteries ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the batteries EN NO 9010189A 5.2.14 9010189 Replacing the batteries Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Remove the fuses from the battery compartment

Detaljer

OFFSHORE SUPPORT ROV FORSKNINGSFARTØY LIBAS. Offshore support, ROV og forskningsfartøy

OFFSHORE SUPPORT ROV FORSKNINGSFARTØY LIBAS. Offshore support, ROV og forskningsfartøy OFFSHORE SUPPORT ROV FORSKNINGSFARTØY LIBAS Offshore support, ROV og forskningsfartøy FOR ALLE TYPER OPPDRAG LIBAS er et av Norges mest moderne fartøy. Skipet er bygget som et kombinasjonsfartøy med fleksible

Detaljer

Existing Relay-based Interlocking System Upgrades (NSI-63) Ombygging av relebasert sikringsanlegg (NSI-63) Entreprise UBF 42 / Contract UBF 42

Existing Relay-based Interlocking System Upgrades (NSI-63) Ombygging av relebasert sikringsanlegg (NSI-63) Entreprise UBF 42 / Contract UBF 42 Ombygging av relebasert sikringsanlegg (NSI-63) Entreprise UBF 42 / Contract UBF 42 Existing Relay-based Interlocking System Upgrades (NSI-63) Jostein Heimark Project Manager Signalling Innhold Introduksjon

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

HOBBYFISKERENS DRØM THE FISHERMANS DREAM

HOBBYFISKERENS DRØM THE FISHERMANS DREAM KB03 HOBBYFISKERENS DRØM THE FISHERMANS DREAM Kraftblokk type KB03ER Benyttes på båter fra 15' og oppover. Blokken er beregnet for småfiske ned til ca 50 favner, og leveres med gummiert snelle med påsatt

Detaljer

IMO - POLARKODEN. hva, hvem, hvordan og når. v/ Kjersti Høgestøl, Norges Rederiforbund. HMS i Nord, arbeidsseminar 6 16-17 Juni 2014

IMO - POLARKODEN. hva, hvem, hvordan og når. v/ Kjersti Høgestøl, Norges Rederiforbund. HMS i Nord, arbeidsseminar 6 16-17 Juni 2014 IMO - POLARKODEN hva, hvem, hvordan og når v/ Kjersti Høgestøl, Norges Rederiforbund HMS i Nord, arbeidsseminar 6 16-17 Juni 2014 KLIMAENDRINGENE; EN TRUSSEL OG EN MULIGHET Isen trekker seg tilbake, nytt

Detaljer

Statens vegvesen. Rekkverket har en totalbredde på 0,54m og høyde på 1,10m (uten kantdrager).

Statens vegvesen. Rekkverket har en totalbredde på 0,54m og høyde på 1,10m (uten kantdrager). Statens vegvesen Linetech GmbH & Co. KG Von-Hünefeld-Straße 99 50829 Köln Tyskland Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Matteo Pezzucchi /

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer