FSC-godkjente produkter fra SCA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FSC-godkjente produkter fra SCA"

Transkript

1 FSC-godkjente produkter fra SCA

2 Hva er FSC? Skogsforvaltningsrådet(Forest Stewardship Council) (FSC) er en uavhengig, internasjonal organisasjon med formål å fremme miljøforenlig, samfunnsmessig akseptabel og finansiell sunn praksis innen ledelse og drift av verdens skogsressurser. FSC har etablert 10 grunnleggende prinsipper og 56 kriterier for ansvarlig skogsdrift. Disse ber om beskyttelse og bevaring av biologisk mangfold og andre naturressurser, men støtter også økonomisk skogsdrift som bidrar til å utvikle det lokale fellesskapet. Nasjonale arbeidsgrupper, jevnt representert av økonomiske, økologiske og sosiale interesser, fastlegger de generelle prinsippene for opprettelse av nasjonale standarder med konkrete retningslinjer som kan overvåkes og undersøkes. FSC godkjenner sertifiseringsorganisasjonene som foretar dette revisjonsarbeidet. Skogsforvaltningsrådet (Forest Stewardship Council) merkeordningen for ansvarlig skogsdrift, skal sikre at FSCs standardene følges og revisorene har fullmakt til å utdele sertifikater som attesterer rett adferd. Skogsforvaltningsrådet (Forest Stewardship Council) blir støttet av betydningsfulle miljøorganisasjoner over hele verden. I flere land har bedrifter som kjøper tømmer og papirprodukter opprettet et handelsnettverk i samarbeid med WWF og andre miljøorganisasjoner. Disse øker sortementet av FSC godkjente produkter og markedsfører FSC som et troverdig miljømerkingskonsept til store grupper av forbrukere. Paraplyorganisasjonen for disse nettverkene er Global Forest og Trade Network. Les mer på FSC hjemmeside:

3 Det kreves kildekontroll FSC produktgodkjenning krever av produsentene at de kan dokumentere at FSC-erklærte råmaterialer av trevirke kommer fra FSC-godkjent skogsdrift. Verifikasjon etableres gjennom kontroll av eget kildebevis forvaringskjeden (Chain of Custody). I godkjenningsprosessen for kildekontroll, må hele kjeden fra skogsdrift til ferdigprodukt dokumenteres. Det kreves et kildekontrollsertifikat som bekrefter opprinnelsen av hvert ledd i kjeden, fra skogen til papirfabrikken, fra papirfabrikken til trykkeriet, fra trykkeriet til det ferdige tidsskriftet. De samme organisasjonene, som er godkjent av FSC til å godkjenne skogsdrift, gjennomfører også godkjenningen av kildekontrollen. Etter en grundig revisjon, ble en ny standard for forvaringskjeden (Chain-of-Custody) godkjent av FSC International sitt styre i Råvareinnsats for hver enkelt produktlinje holdes opp og måles mot sertifiserte ferdigvarer. Produsenter som registrerer og arkiverer fortegnelse over mottak av FSC-godkjent tømmer kan få en tilsvarende andel av produktene sine FSC-godkjent. Et 10 prosent minstemål av FSC-godkjent råvareinnsats kvalifiserer for utstedelse av et FSC-forvaringskjedesertifikat (Chain-of-Custody certificate). Disse, såkalte FSCkvantumskreditter, må benyttes i produksjonen av FSC-godkjente produkter innen 12 måneder fra utstedelse. Etter det er kredittene verdiløse. CoC reglene fordrer også en strengere kontroll av ikke-godkjent råmateriale. Alle fiberråvarer for FSC-godkjente produktlinjer må komme fra kontrollerte kilder. Ingen råmaterialer kan komme fra kontroversielle kilder. Det betyr at FSC-kampanjen for ansvarlig skogsdrift utvides til og når skoger som ennå ikke er godkjente. Forvaringskjeden (Chain-of- Custody) så vel som kontrollen med ikke-godkjente råmaterialer holdes under oppsyn av FSC-godkjente sertifiseringsbyråer. Avhengig av råvareinnsats deles FSC-godkjenningen inn i 3 grupper, såkalte etiketter: FSC ren der 100 prosent av råmaterialet er FSCgodkjent. FSC blandet der innsatsen av FSC-godkjent råmateriale er lik uttaket av FSC-godkjente produkter, mens ikke-godkjente råmaterialer kontrolleres strengt for å unngå tømmer fra kontroversielle kilder. Gjenvunnet fiber kan også danne en del av grunnlaget for denne etiketten. FSC resirkulert der 100 prosent av råmaterialet er gjenvunnet fiber. SCAs cellulose så vel som sitt avis- og magasinpapir er godkjent og bærer etiketten FSC blandet. Forvaringskjeden Papirfabrikk Forvaringskjeden SCA Skog Forvaringskjeden Cellulosefabrikk Forvaringskjeden Trykkeri X Sluttbruker Trykkeri Y Forlegger

4 SCAs største eiendel trefiber! Nye og voksende skoger er en av de mest effektive måter å redusere karbondioksidnivåene på i atmosfæren. SCAs veldrevne skoger (2,6 million hektar) er vår største og viktigste eiendel i miljøarbeidet vårt, men også en viktig strategisk ressurs for å sikre tilgang av gode råmaterialer til vår produksjon av cellulose og papirprodukter. SCAs forskjellige produksjonsanlegg for sagtømmer, pellets, cellulose og papir involverer bruk av heltre. Omtrent 85 millioner frøplanter blir plantet hvert år for å produsere ny skog. Volumet av stående tømmer er idag mer enn 50 prosent høyere enn i Det stående volumet har vokst fra 130 million m³ til over 200 million m³ og forutses å vokse til 250 million m³ i år Økt stående skogsvolum betyr at mer karbondioksid blir lagret.

5 SCAs fiberstrategi SCA utnytter råmaterialene optimalt ved å benytte lokal fiber, og oppnår dermed effektiv ressurshåndtering og lavere transportkostnader og utslipp. Med dette mener vi at frisk trefiber brukes i våre svenske fabrikkanlegg, fordi de befinner seg i nærheten av våre egne skogsressurser. Ved papirfabrikken i Aylesford i Storbritannia derimot, hvor SCA har en 50 prosent eierpost, produserer SCA nytt papir utelukkende basert på gjenvunnet fiber (returfiber) fordi lokaliseringen like utenfor London sikrer fabrikken god tilgang på brukt papir. Også i Laakirchen, Østerrike benytter SCA seg av returfiber i sin produksjon av SC papir fordi det befolkningstette Europa gir tilsvarende god tilgang på slikt. Opp til 50 prosent av papirvekten er returfiber. Dette bidrar til effektiv ressursbehandling. SCA konsernet er en av Europas største innsamlere og brukere av brukt papir, og totalt bruker SCA like mye resirkulert fiber som frisk trefiber i sin produksjon. Östrand cellulosefabrikk Ortviken papirfabrikk 351 m³ skog/innbygger 100 prosent ny fiber Aylesford 6 m³ skog/innbygger 100 prosent gjenvunnet fiber Laakirchen 42 m³ skog/innbygger 50 % gjenvunnet fiber 50 % ny fiber

6 Miljøets livssyklus Skog spiller en avgjørende rolle i balansen av karbondioksid. Trær absorberer enorme mengder karbondioksid fra luften og, som ved hjelp av solenergi og fotosyntesen endrer karbondioksid til oksygen og karbohydrater. Karbohydrater, som inneholder karbon, er grunnlaget for trærs vekst og forklarer hvordan karbon blir lagret i den voksende skogen. Tømmer blir til skogs- og papirprodukter som fortsetter å binde lagret karbon. Trehus for eksempel, binder karbondioksid i hele levetiden. Og selv etter at trevirket har råtnet eller papiret gått i oppløsning, øker ikke den totale mengden av karbon i atmosfæren. Tidligere ble karbon fjernet fra atmosfæren av voksende trær. Hvis trevirke og brukt papir blir omformet til biodrivstoff og erstatningsolje vil den positive effekten for klimaet bli enda større.

7 Godkjente skoger SCA sine skoger i Sverige ble FSC-sertifisert i Skogsforvaltningsrådets (Forest Stewardship Council s) oppgave er å oppnå miljøsunn, sosialnyttig og økonomisk levedyktig skogsforvaltning over hele kloden. FSC sørger for et troverdig skogssertifiseringssystem for å oppnå dette målet. SCA er blandt pionerene innen verdens treforedlingsindustri som tilbyr store volumer med FSCgodkjent trykkpapir. SCAs produksjon av cellulose og treholdig trykkpapir bærer etiketten FSC blandet, der all innsats av FSC-godkjente råmaterialer tilsvarer uttaket av FSC-godkjente produkter, mens ikke-godkjente råmaterialer som ikke er fra FSCgodkjent skogsområde blir strengt kontrollert for å utelukke tømmer fra kontroversielle kilder. Gjenvunnet fiber kan også danne deler av grunnlaget for denne etiketten. Når det benyttes FSC-godkjente innsatsfaktorer blir produktet alltid 100 prosent FSC.

8 FSC CELLULOSE ER I LEDENDE POSISJON The mark of responsible forestry DNV-CoC Levering av FSC-godkjent cellulose fra SCA er mer enn fordoblet i perioden Den totalt klorfrie TCF (Total Chlorine Free) og FSC-sertifiserte masseprossessen har, i kombinasjon med kontinuerlig forbedring av miljøarbeidet, bragt SCA i teten blant sulfatcellulosefabrikker viss utslipp til omgivelser og miljø gir minst skade.

9 ØKENDE etterspørsel Interessen for FSC-godkjent avispapir vokser. Flere og flere viser interesse for FSC, det være seg vanlige mennesker som bedrifter. Det fører til økt etterspørsel etter FSC sertifiserte produkter fra forlag og trykkerier. Når FSC-sertifiserte leverandører, som SCA, kan tilby økt omfang av FSC-godkjent produkter, har forlag og trykkerier større fleksibilitet i valget av leverandør. Dette øker etterspørselen etter FSCgodkjente papirkvaliteter som standard avis og forbedret avispapir.

10 The mark of responsible forestry DNV-CoC SGS-COC-2071 SC produkter Gjenvunnet papir eller returfiber kan være en del av grunnlaget for godkjenning av FSC blandet produkter. For produkter som utelukkende er basert på returfiber får merkelappen FSC resirkulert. Papirfabrikken i Laakirchen bruker for en stor del gjenvunnet papir fra kontrollerbare kilder i sin produksjon av SC papir. I overensstemmelse med reglene for FSC blandet etiketten, er dette fiberinnholdet en del av grunnlaget for FSC-godkjente papirprodukter fra Laakirchen (Vårt godkjenningsnummer er SGS-COC-2071). SC papir kan enten leveres som FSC eller PEFC godkjent. Interessen for både FSC og PEFC-godkjent SC papir har vokst kolossalt de siste årene.

11 FSC-godkjent LWC har blitt positivt mottatt Mange av våre kunder har nå fullført forvaringskjedens (chain-of-custody) sertifisering som kreves for å dokumentere hele kjeden fra skogsdrift, via papirfabrikker og trykkerier, til ferdig produkt. Dette gir dem rett til å merke sine produkter med FSC blandet kildeetiketter. SCA kan hjelpe kunder å søke om FSC-godkjenning. Vårt FSC godkjenningsnummer er DNV-COC

12 Les mer på SCAs hjemmeside: publicationpapers.sca.com Layout: Originaldesign Sweden Foto: P-A Sjöqvist, 3D; BeReal Studio, Originaldesign Sweden Trykkeri: Tryckeribolaget, September FSC nr SGS-COC Both the paper and the printer are FSC certified.

NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997

NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 1 2 NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 NORSKE SKOG OG MILJØET Dette er Norske Skog Målsetningen er å videreutvikle Norske Skog som et internasjonalt skogindustrikonsern

Detaljer

Rapportens oppbygging

Rapportens oppbygging Rapportens oppbygging Norske Skogs miljørapport er bygget opp på følgende måte: Først beskriver vi selskapet og oppsummerer de viktigste begivenheter på miljøområdet i 1998 og beskriver hvilke hovedutfordringer

Detaljer

2012/2013. Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic

2012/2013. Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic 2012/2013 Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic 2 leder Som en av Europas ledende produsenter av magasiner, reklametrykksaker og kataloger har Stibo Graphic skarpt fokus på miljøbelastningen

Detaljer

Sertifisering av skog

Sertifisering av skog Skogeiere som vil selge tømmer forplikter seg til å følge Norsk PEFC skogstandard. Alle de større kjøperne av tømmer i Norge krever i dag sertifisering. Ringerike, Buskerud. Foto: John Y. Larsson, Det

Detaljer

GOING FOR GREEN. - når miljøet er viktig for alle. Canon GOING FOR GREEN

GOING FOR GREEN. - når miljøet er viktig for alle. Canon GOING FOR GREEN GOING FOR GREEN - når miljøet er viktig for alle Canon GOING FOR GREEN 9 Vårt ansvar Din garanti Du har nettopp fått Canons miljøbrosjyre GOING FOR GREEN i hendene. MILJØSTYRING I VERDIKJEDEN Vårt miljøengasjement

Detaljer

PEFC N 01 Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk

PEFC N 01 Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Organisasjon Skogsertifisering Sporbarhet og Logobruk Vedtekter for PEFC Norge PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk

Detaljer

IKEA-konsernets bærekraft- rapport for FY12

IKEA-konsernets bærekraft- rapport for FY12 IKEA-konsernets bærekraftrapport for FY12 Det vi gjør for å skape positive forandringer... «Før dette prosjektet trodde jeg ikke at miljøet hadde noe med meg å gjøre. Nå vet jeg at det går an å gjøre noe

Detaljer

FOKUS på tre. Tre og miljø

FOKUS på tre. Tre og miljø Nr. 8 FOKUS på tre Tre og miljø DESEMBER 2004 Fornybar naturressurs Økt bruk av tre motvirker drivhuseffekten Treindustri er en ren industri Tre gir godt innemiljø Hvorfor velge tre? 1. Tre er en fornybar

Detaljer

Et bevisst valg for langsiktig holdbarhet

Et bevisst valg for langsiktig holdbarhet Et bevisst valg for langsiktig holdbarhet Balanced Choice et bevisst valg for langsiktig holdbarhet Balanced Choice Langsiktig holdbarhet handler om å gjøre kloke valg. Det handler om å finne riktig balanse

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Bærekraftrapporten 2012

Bærekraftrapporten 2012 Høydepunkter 2012 Relansering av actio Q Lansering av CPK Q Verdens første gassdrevne lasteskip Bulktransport av fôr Eksklusivitet på MSC-sertifisert krillmel Medlemskap i RSPO og GreenPalm LTI = 0 på

Detaljer

Corporate Social Responsibility 2009/2010. For å sikre en bæredyktig fremtid, er det ikke nok å snakke. Vi må handle

Corporate Social Responsibility 2009/2010. For å sikre en bæredyktig fremtid, er det ikke nok å snakke. Vi må handle Corporate Social Responsibility For å sikre en bæredyktig fremtid, er det ikke nok å snakke. C=0 M=30 Y=100 K=0 C=100 M=80 Y=0 K=40 C=0 M=100 Y=70 K=10 Vi må handle 2009/2010 Innhold Introduksjon 3 Leverandører

Detaljer

Nordisk Logistikkbarometer 2014

Nordisk Logistikkbarometer 2014 Nordisk Logistikkbarometer 2014 Nordisk Logistikkbarometer 2014 1 Forord Markedet for logistikkløsninger er i rask endring, og våre kunder vareeierne venter at utviklingen fortsetter i høyt tempo de neste

Detaljer

Velkommen inn. IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012

Velkommen inn. IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012 Velkommen inn IKEA-konsernets årssammendrag for regnskapsåret 2012 03 Dette er IKEA-konsernet 19 Medarbeidere 24 Bærekraft 30 IKEA Foundation 34 Økonomi 42 IKEA-konsernet regnskapsåret 2012: et overblikk.

Detaljer

KRAFTBRANSJENS ROLLE I ET HVITT SERTIFIKATMARKED. Utarbeidet for Energi Norge R-2010-030

KRAFTBRANSJENS ROLLE I ET HVITT SERTIFIKATMARKED. Utarbeidet for Energi Norge R-2010-030 KRAFTBRANSJENS ROLLE I ET HVITT SERTIFIKATMARKED Utarbeidet for Energi Norge R-2010-030 Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. R-2010-030 Projektnr. 5Z10004.10 ISBN 978-82-8232-124-2 ISSN 0803-5113 Interne

Detaljer

BÆREKRAFTRAPPORT FINDUS NORGE 2014

BÆREKRAFTRAPPORT FINDUS NORGE 2014 BÆREKRAFTRAPPORT FINDUS NORGE 2014 INNHOLD Forord s. 5 1 Bærekraftig verdikjede s. 6 2 Trygge, gode og sunne produkter s. 10 3 Energieffektivisering og miljøpåvirkning i produksjon s. 14 4 Våre ansatte

Detaljer

Norsk bransjenorm for opprinnelsesgaranterte kraftavtaler fra fornybar energi

Norsk bransjenorm for opprinnelsesgaranterte kraftavtaler fra fornybar energi Norsk bransjenorm for opprinnelsesgaranterte kraftavtaler fra fornybar energi Utarbeidet av: Point Carbon as Dato: 17. april 2007 Versjon: 1.1 Markedsførings- og verifikasjonsnorm Versjon 1.0-1 - Formål

Detaljer

GRØNNERE LEVERANSEKJEDER. Rapport til UD/KOMPaktgruppen

GRØNNERE LEVERANSEKJEDER. Rapport til UD/KOMPaktgruppen GRØNNERE LEVERANSEKJEDER Rapport til UD/KOMPaktgruppen 1 Sammendrag... 3 Tiltak 1: Sikre konsistens mellom offentlige anskaffelser og private innkjøp... 3 Tiltak 2: Etablere og drifte et nettsted for kompetanse,

Detaljer

Rapport om bærekraftighet for Canon Europa, Midtøsten og Afrika 2012

Rapport om bærekraftighet for Canon Europa, Midtøsten og Afrika 2012 Rapport om bærekraftighet for Canon Europa, Midtøsten og Afrika 2012 canon-europe.com OM Canon Europa Canon Europa N.V. er et heleid datterselskap av Canon Inc. Japan og er ansvarlig for salg og markedsføring

Detaljer

Bli sertifisert! Chain of Custody

Bli sertifisert! Chain of Custody DET BESTE MILJØVALGET INNEN SJØMAT Bli sertifisert! Chain of Custody En praktisk veiledning til Marine Stewardship Councils Chain of Custody sertifiseringsprosess Innhold 1 Innledning Hva er MSCs miljømerke?

Detaljer

Vi tar vare på planeten vår. Teknologier og konsepter som ivaretar miljøet. Informasjon Miljøvennlige tiltak

Vi tar vare på planeten vår. Teknologier og konsepter som ivaretar miljøet. Informasjon Miljøvennlige tiltak Vi tar vare på planeten vår Teknologier og konsepter som ivaretar miljøet Informasjon Miljøvennlige tiltak Selskapet som ansvarsbevisst verdensborger Som ledende produsent innen skriverteknologi for kontorer

Detaljer

Bli sertifisert! Fiskerier

Bli sertifisert! Fiskerier DET BESTE MILJØVALGET INNEN SJØMAT Bli sertifisert! Fiskerier En praktisk veiledning til Marine Stewardship Councils sertifiseringsprosess for fiskerier Contents 1 Introduksjon 3 Hva blir man vurdert ut

Detaljer

Klimaproblemet og bankenes tilpasning

Klimaproblemet og bankenes tilpasning Vestlandsforsking-rapport nr. 2/2009 Klimaproblemet og bankenes tilpasning Johannes Idsø Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 906 33 600 Faks: 947 63 727 side 2 Vestlandsforsking rapport Tittel

Detaljer

VÅRT ANSVAR å bygge for framtiden. HeidelbergCement Northern Europe

VÅRT ANSVAR å bygge for framtiden. HeidelbergCement Northern Europe VÅRT ANSVAR å bygge for framtiden HeidelbergCement Northern Europe 1 INNHOLD Målet vårt bærekraftig byggevirksomhet 1 Åpen kommunikasjon og interessentforhold er viktig for oss. 2 3 Våre utfordringer frem

Detaljer

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar 3 Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Denne veilederen er laget for å motivere ledere

Detaljer

Norsk bransjenorm for opprinnelsesgaranterte kraftavtaler fra fornybar energi

Norsk bransjenorm for opprinnelsesgaranterte kraftavtaler fra fornybar energi Norsk bransjenorm for opprinnelsesgaranterte kraftavtaler fra fornybar energi Utarbeidet av: Point Carbon as Dato: 17. april 2007 Versjon: 1.1 Markedsførings- og verifikasjonsnorm Versjon 1.0-1 - Formål

Detaljer

Bærekraftsrapport 2014 MILJØ MILJØ

Bærekraftsrapport 2014 MILJØ MILJØ 07 38 Felles ansvar for miljøet Klimautfordringene er vårt felles ansvar. Orkla skal bidra til å møte utfordringene ved å redusere eget energiforbruk og begrense klimagassutslippene i alle ledd av verdikjeden.

Detaljer

21.6.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006. av 18.

21.6.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006. av 18. 21.6.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/79 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 2012/EØS/35/18 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

Stemmegivning hvorfor og hvordan?

Stemmegivning hvorfor og hvordan? 74 Stemmegivning hvorfor og hvordan? I denne artikkelen forklares hvorfor Norges Bank legger vekt på stemmegivning i sine porteføljeselskaper, og hvorfor stemmegivning er et sentralt virkemiddel for å

Detaljer

Energieffektivitet og energiproduksjon - et hefte om ungdom og energi fra Enova SF

Energieffektivitet og energiproduksjon - et hefte om ungdom og energi fra Enova SF Ungdom og energi 1 Energieffektivitet og energiproduksjon - et hefte om ungdom og energi fra Enova SF Dette heftet gir en innføring i energi og energiproblematikk. Heftet er skrevet for ungdommer i alderen

Detaljer