Hva er internasjonal økonomi?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva er internasjonal økonomi?"

Transkript

1 Hva er internasjonal økonomi? Karen Helene Ulltveit-Moe Econ 1410:Internasjonal økonomi Økonomisk institutt, UiO ECON

2 Sammenbrudd i WTO forhandlingene SLUTT: Til tross for at utenriksminister Jonas Gahr Støre og Norges WTOambasadør Eirik Glenne har gjort det de har kunnet, har forhandlingene i Geneve strandet. Foto: Mellvang-Berg, Trygve ( SCANPIX ) Syv års forberedelser har vært forgjeves. Tirsdag brøt WTO-forhandlingene sammen. ECON

3 Hva skal dere lære i ECON 1410? Hva forstår vi med internasjonal økonomi? Hvorfor gir internasjonal handel gevinster? Hva er avgjørende for hvilke varer og tjenester et land eksporterer og importerer? Ville det være bedre å være selvforsynt enn å handle med andre land? Bør omfanget av utenrikshandelen begrenses? ECON

4 (forts) Hvordan kan politikerne påvirke handel? Hvilke virkemidler har de til rådighet? Kan man sammenlikne land og bransjer? Er det meningsfylt å snakke om et lands konkurranseevne? Er handel bra for alle, eller gir handel tapere? Hvem vinner og taper på internasjonal handel? Er globalisering av verdensøkonomien positivt, eller er det utbytting av svake grupper og fattige land? Hvilken rolle spiller WTO? ECON

5 (forts) Representerer økt produktivitet i lavkostlandene en trussel for de velutviklete industrilandene? Hva skal vi mene om utflagging av produksjon til lavkostland? Hva skal vi mene om økt arbeidskraftsmobilitet i Europa og EUs nye tjenestedirektiv? Representerer utenlandske foretaks oppkjøp av norske bedrifter en trussel for norsk verdiskaping? ECON

6 Kort sagt, dette er temaer som angår oss alle; er viktige for å forstå økonomisk utvikling og argumentene i debatter om denne; om noe, bare blir viktigere som en følge av at politikk og teknologi (les:globalisering) gjøre verden mindre. ECON

7 Hva er internasjonal økonomi? Internasjonal økonomi handler om hvordan land interagerer og påvirker hverandres utvikling gjennom handel med varer og tjenester, finansielle kapitalbevegelser, direkte investeringer (flernasjonale selskap), Arbeidskraftsmigrasjon Internasjonal økonomi er et gammelt fagfelt men blir bare viktigere jo mindre verden blir som en følge av fallende handelsbarrierer transportkostnader kommunikasjonskostnader ECON

8 Gevinster ved handel Handel kan gi en rekke gevinster Kjøper og selger får noe som gjør dem begge mer tilfreds (eks: Norge selger olje til et land som ikke kan produsere olje selv) Handel tillater spesialisering og derfor bedre utnyttelse av ressursene (vi produserer det vi er relativ best til) Handel tillater eksport av goder som er intensive i bruken av ressurser vi har mye av, og import av goder som er intensiv i bruken av ressurser vi har lite av Handel tillater bedre utnyttelse av stordriftsfordeler od od i produksjonen ECON

9 Gevinster ved handel (forts) Handel vil gi et land som helhet et sett av gevinster, mens enkeltgrupper innen et land kan tape Internasjonal handel kan ha en negativ effekt på eierne av de ressursene (f.eks. arbeidere) som brukes intensivt i importkonkurrerende bransjer Internasjonal handel kan gi strukturomstilling som er forbundet med omstillingskostnader Handel kan således påvirke inntektsfordelingen i et land Konflikter om handel burde derfor opptre mellom grupper innen land og IKKE mellom land! ECON

10 Handelsmønsteret bestemmes av Forskjeller i klima og tilgang på naturressurser Forskjeller i teknologi Forskjeller i utdanningsnivå Forskjeller i den relative tilgang på fysisk kapital, land og arbeidskraft Stordriftsfordeler Næringsklynger ECON

11 Norge er en svært åpen økonomi Norsk import og eksport (i faste 2000-priser (mill. kr)) Import Eksport ECON

12 Handel er viktig for Norge Germany Norway Sweden United States Trade-to-GDP-ratio Trade balance in goods and services as a percentage of GDP ECON

13 Hvem handler vi med? kroner Mill Import Eksport ECON

14 Hva handler vi? Norsk eksport av varer og tjenester i 2007 Utenrikssjøfart 9 % Elektrisk kraft 0 % Annet 2 % Tjenester eksl. Utenrikssjøfart 15 % Industriprodukter 27 % Råolje og naturgass 46 % Jordbruk, skogbruk og fiske 1 % ECON

15 Verdenshandelens sammensetning Tidligere var den største delen av verdenshandelen knyttet til råvarer og jordbruksvarer. Over de siste 100 år har strukturen på verdenshandelen endret seg markant. ECON

16 U-landenes handelsmønster har også endret seg: ECON

17 Økt oppsplitting av verdikjeden d fører til ytterligere endring av verdenshandelens karakter: Imported intermediates as share of total use of intermediates, US producing industries Agriculture, forestry & fish shing Mining & quarry rrying Food, beverages & toba bacco Textiles, apparel & leat ather Wood products & furnit niture Paper, paper products & prin inting Industrial chemic micals Drugs & medici cines Petroleum & coal produ ducts Rubber & plastic produ ducts Non-metallic mineral produ ducts Iron & steel Non-ferrous me etals Metal produ ducts Non-electrical machin hinery Office & computing machin hinery Electrical apparatus, nec Radio, TV & communication equipm ment Shipbuilding & repairing Other transp sport Motor vehic hicles Airc rcraft Professional go oods Other manufactur turing ECON

18 Handel og vekst: Handelspolitikk og vekst i U-land Trade policy orientation Average annual growth rates of GDP per capita Kilde: Verdensbanken; Lindert and Williamson (2001) Strongly gyopen 6.9% 5.9% 6.4% to trade Moderately open to trade Moderately Anti-trade Strongly Anti-trade 4.9% 1.6% 2.3% 4.0% 1.7% -0.2% 1.6% -0.1% -0.4% ECON

19 Internasjonal økonomi er ikke bare om handel men også om Flernasjonale foretak Figure 1.1 Trends in world GDP, exports and FDI inflows 0, in logs) ant 1995 US$ 1970= GDP, EXP, FDI inflows (consta YEAR years WORLD GDP EXPORTS WORLD FDI INFLOWS ECON

20 Flernasjonale foretak aktivitet er viktig for økonomisk utvikling 4 Middle income countries Foreign direct investment, net inflows (% of GDP) Aid (% of GDP) ECON

21 Flernasjonale foretak aktivitet er viktig for økonomisk utvikling 3.5 Low income countries Aid (% of GDP) Foreign direct investment, net inflows (% of GDP) ECON

22 Plan for forelesningene Introduksjon til temaet internasjonal handel Handelsteorier teorier som har til hensikt å forklare og predikere produksjon, spesialisering og handelsmønstre Anvendelse av teorier om internasjonal handel Internasjonale faktorbevegelser: arbeidsmigrasjon, kapitalbevegelser og flernasjonale selskaper Handelspolitikk ECON

ARBEIDSMIGRASJON. FLERNASJONALE SELSKAPER. Karen Helene Ulltveit-moe ECON 1410

ARBEIDSMIGRASJON. FLERNASJONALE SELSKAPER. Karen Helene Ulltveit-moe ECON 1410 ARBEIDSMIGRASJON. KAPITALBEVEGELSER OG FLERNASJONALE SELSKAPER Karen Helene Ulltveit-moe ECON 1410 Oversikt over internasjonale faktorbevegelser Internasjonale faktorbevegelser omfatter Utenlandske direkte

Detaljer

ENON AS. kompetansenettverk for samfunn, økonomi og verdier

ENON AS. kompetansenettverk for samfunn, økonomi og verdier MENON publikasjon Nr. 5/2007 Alderdom og spesialisering Norsk næringsstruktur i 2025 i lys av eldrebølge og globalisering Leo A. Grünfeld Jørgen Heibø Modalsli Rolf Røtnes ENON AS kompetansenettverk for

Detaljer

Globalisering og utenlandsk eierskap i Norge *

Globalisering og utenlandsk eierskap i Norge * Globalisering og utenlandsk eierskap i Norge Økonomiske analyser 7/2 Globalisering og utenlandsk eierskap i Norge * Jens Nordby Den sterke veksten i internasjonal handel og internasjonale kapitaltransaksjoner

Detaljer

Særskilt vedlegg til NOU 2013: 13. Lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi

Særskilt vedlegg til NOU 2013: 13. Lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi Særskilt vedlegg til NOU 2013: 13 Lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi Vedlegg til NOU 2013: 13: Lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi Utvalget (Holden III) har fått utarbeidet

Detaljer

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig?

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? Den internasjonale handelen ble i 1998 beregnet til 6 750 milliarder kroner. Dette er hundre ganger mer enn den totale utviklingsbistanden. Det er klart

Detaljer

Faktor. Eksamen vår 2002 SV SØ 002: Innføring i utviklingsøkonomi Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen vår 2002 SV SØ 002: Innføring i utviklingsøkonomi Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Faktor -en eksamensavis utgitt av Pareto Eksamen vår 2002 SV SØ 002: Innføring i utviklingsøkonomi Besvarelse nr 1: OBS!! Dette er en eksamensbevarelse, og ikke en fasit. Besvarelsene er uten endringer

Detaljer

Netthandel fra utlandet og 200-kronersgrensen for. momsfrie kjøp Ringvirkninger for norsk handelsnæring og

Netthandel fra utlandet og 200-kronersgrensen for. momsfrie kjøp Ringvirkninger for norsk handelsnæring og Virke Netthandel fra utlandet og 200-kronersgrensen for momsfrie kjøp Ringvirkninger for norsk handelsnæring og offentlige inntekter MENON september 2014 Oppsummering I denne rapporten viser vi de direkte

Detaljer

Norges og EØS: - Handelsmønstere og rammer for for samhandel i EØS- avtalen. Rapport. Menon- publikasjon nr. 17/2013

Norges og EØS: - Handelsmønstere og rammer for for samhandel i EØS- avtalen. Rapport. Menon- publikasjon nr. 17/2013 Rapport Norges og EØS: - Handelsmønstere og rammer for for samhandel i EØS- avtalen Menon- publikasjon nr. 17/2013 Av Leo A. Grünfeld og Lisbeth Iversen Innhold 1. Norsk eksport med og uten EØS- avtalen...

Detaljer

Rapport 2005-046. Perspektiver på kunnskapsintensiv tjenestesektor

Rapport 2005-046. Perspektiver på kunnskapsintensiv tjenestesektor Rapport 2005-046 Perspektiver på kunnskapsintensiv tjenestesektor ECON-rapport nr. 2005-046, Prosjekt nr. 45450 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-790-8 MSv/AKH/TVa/PIL, RAR, 26. mai 2005 Offentlig Perspektiver

Detaljer

Penger og inflasjon. 1. time av forelesning på ECON 1310. 18. mars 2015

Penger og inflasjon. 1. time av forelesning på ECON 1310. 18. mars 2015 Penger og inflasjon 1. time av forelesning på ECON 1310 18. mars 2015 1 Penger og finansielle aktiva To typer eiendeler: Realobjekter (bygninger, tomter, maskiner, osv) Finansobjekter (finansielle aktiva):

Detaljer

1. Introduksjon. 2 Leo A. Grünfeld

1. Introduksjon. 2 Leo A. Grünfeld [651] Notat Eksport av tjenester og potensialet for økt verdiskapning i Norge En empirisk kartlegging Leo A Grünfeld Nr 651 2003 Norwegian Institute of International Affairs Norsk Utenrikspolitisk Institutt

Detaljer

Ny tilbudskurve. Etterspørselskurve. Mengde olje P P. eksport. import

Ny tilbudskurve. Etterspørselskurve. Mengde olje P P. eksport. import Oppgave 1: a) OPEC beslutter å redusere sin produksjon av olje. Hvilken konsekvens har dette for verdens tilbud av olje, relativ verdensmarkedspris på olje, Norges bytteforhold og norsk velferd (nasjonalinntekt)?

Detaljer

[Norske handelsinteresser

[Norske handelsinteresser [Norske handelsinteresser overfor landene Kina, Japan, India og Russland] MENON-publikasjon nr. 1 / 2007 Februar 2007 Av Leo A. Grünfeld med bidrag fra Daniel Fjærtoft, Barentssekretariatet Erik W. Jakobsen

Detaljer

Direkteinvesteringer i EUs nye medlemsland i Øst-Europa

Direkteinvesteringer i EUs nye medlemsland i Øst-Europa Fafo Østforum Torunn Kvinge Direkteinvesteringer i EUs nye medlemsland i Øst-Europa Torunn Kvinge Direkteinvesteringer i EUs nye medlemsland i Øst-Europa Fafo Østforum Fafo-notat 2005:09 Fafo 2005 ISSN

Detaljer

Å gjøre forretninger i India - det nye markedet for norske bedrifter

Å gjøre forretninger i India - det nye markedet for norske bedrifter Å gjøre forretninger i India - det nye markedet for norske bedrifter BI Stavanger 11. Mars 2009 Av Geir Falkenberg 1 Et kontinent - men også et land 2 Befolkningsutviklingen de siste 500 år 3 4 India har

Detaljer

Måling av konkurranseevne i norsk industri og næringslivet ellers

Måling av konkurranseevne i norsk industri og næringslivet ellers RAPPORT Måling av konkurranseevne i norsk industri og næringslivet ellers (Revidert versjon 1. des 2013) MENON-PUBLIKASJON NR. 24/2013 September 2013 Av Leo A. Grünfeld, Rasmus Bøgh Holmen, Kristina Wifstad

Detaljer

Netthandel fra utlandet og 200-kronersgrensen for. momsfrie kjøp Ringvirkninger for norsk handelsnæring og

Netthandel fra utlandet og 200-kronersgrensen for. momsfrie kjøp Ringvirkninger for norsk handelsnæring og Hovedorganisasjonen Virke Netthandel fra utlandet og 200-kronersgrensen for momsfrie kjøp Ringvirkninger for norsk handelsnæring og offentlige inntekter MENON september 2014 Oppsummering I denne rapporten

Detaljer

Kina er tjent med Ugreit med den valuta- Euroland politikken landet fdffdsfsf ff nå har

Kina er tjent med Ugreit med den valuta- Euroland politikken landet fdffdsfsf ff nå har Kina er tjent med Ugreit med den valuta- Euroland politikken landet fdffdsfsf ff nå har Arne Jon Isachsen Centre for Monetary Economics (CME) Månedsbrev 07/2014 Kina trenger en gradvis liberalisering av

Detaljer

Utviklingen av likevektsmodeller i SSB motivasjon, status og ambisjoner

Utviklingen av likevektsmodeller i SSB motivasjon, status og ambisjoner 1 Utviklingen av likevektsmodeller i SSB motivasjon, status og ambisjoner SNoW «Statistics Norway s World» model En ny familie av generelle likevektsmodeller for Norge integrert i verden Presentasjon for

Detaljer

Rapport fra ekspertgruppe som har vurdert Norges kapitalstyrke. Kapitaltilgang og økonomisk utvikling

Rapport fra ekspertgruppe som har vurdert Norges kapitalstyrke. Kapitaltilgang og økonomisk utvikling Rapport fra ekspertgruppe som har vurdert Norges kapitalstyrke Kapitaltilgang og økonomisk utvikling Kapitaltilgang og økonomisk utvikling 1 Innhold 1 Ekspertgruppens mandat og sammensetning... 3 2 Sammendrag...

Detaljer

Norges direkteinvesteringer i utlandet og gravitasjonsmodellen

Norges direkteinvesteringer i utlandet og gravitasjonsmodellen Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus April 2014 Norges direkteinvesteringer i utlandet og gravitasjonsmodellen Katinka Teigen Helgeby (345) Lise Ribe Øyjordsbakken (354) Martine Engen Johannessen

Detaljer

Klimapolitikk og teknologisk endring Mads Greaker og Tom-Reiel Heggedal

Klimapolitikk og teknologisk endring Mads Greaker og Tom-Reiel Heggedal Økonomisk analyser 2/2004 Mads Greaker og Tom-Reiel Heggedal Nesten hele jordens kommersielle energiforsyning dekkes i dag av fossile brennstoffer. Ifølge anbefalingene fra FNs klimapanel må disse innen

Detaljer

Working Paper Series 2/15 GLOBALISERING OG DET NORSKE ARBEIDSMARKEDET. Arent Skjæveland Finansdepartementet. April 2015

Working Paper Series 2/15 GLOBALISERING OG DET NORSKE ARBEIDSMARKEDET. Arent Skjæveland Finansdepartementet. April 2015 Working Paper Series 2/15 GLOBALISERING OG DET NORSKE ARBEIDSMARKEDET Arent Skjæveland Finansdepartementet April 2015 Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School ISSN 1503-3031 CENTRE FOR

Detaljer

Lavere renter i frykt for sterk krone

Lavere renter i frykt for sterk krone Lavere renter i frykt for sterk krone 9. februar 2015 Torsdag holder sentralbanksjefen tale om rikets tilstand. Vi tror han vil benytte anledningen til å varsle at rentene vil bli lavere fremover. Hovedgrunnen

Detaljer

X-FAKTOR. Verdi: 24 000 milliarder kroner. NyAnalyse as DOBLIN

X-FAKTOR. Verdi: 24 000 milliarder kroner. NyAnalyse as DOBLIN DOBLIN NyAnalyse as X-FAKTOR Verdi: 24 000 milliarder kroner 2 Innhold Innledning Produktivitet i praksis Produktivitet avgjørende for norsk velstand Privat tjenesteyting har løftet norsk verdiskaping

Detaljer

EPA: partnerskap eller nykolonialisme?

EPA: partnerskap eller nykolonialisme? Nr. 1 Januar 2009 TEMA: Solidaritet EPA: partnerskap eller nykolonialisme? EPA: partnerskap eller nykolonialisme? Av Helene Bank og Maria Schumacher Walberg «Vi ber organisasjoner fra sivilt samfunn og

Detaljer

Integrering ved oppkjøp

Integrering ved oppkjøp Norges Handelshøyskole Oslo, oktober 2009 Integrering ved oppkjøp - Utfordringer ved å skape en felles verdikjede ved integrering - Av Mats Bjerkaas Veileder: Professor Paul Gooderham Selvstendig arbeid

Detaljer

Målet med dette spillet er å hjelpe spillerne til å forstå noe av hvordan handel påvirker utviklingen i et land.

Målet med dette spillet er å hjelpe spillerne til å forstå noe av hvordan handel påvirker utviklingen i et land. Handelspillet Hentet fra: http://www.od.no/artikler/262.html Målet med dette spillet er å hjelpe spillerne til å forstå noe av hvordan handel påvirker utviklingen i et land. Innledning Kloden vår er delt:

Detaljer

Økonomiske perspektiver. Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til Norges Banks representantskap og inviterte gjester, torsdag 14.

Økonomiske perspektiver. Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til Norges Banks representantskap og inviterte gjester, torsdag 14. Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til Norges Banks representantskap og inviterte gjester, torsdag. februar Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med. februar

Detaljer

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 Forelesningsnotat nr 10, mars 2010, Steinar Holden Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 1 Innledning... 1 2 Kort om oljen i norsk økonomi... 1 3 Virkningene på næringsstrukturen...

Detaljer