ETT SKRITT H E F T E F O R K U R S D E L T A K E R

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ETT SKRITT H E F T E F O R K U R S D E L T A K E R"

Transkript

1 ETT SKRITT HEFTE FOR K U R S D E LTA K E R Navn:... 1

2 ETT SKRITT har vokst fram som en tanke hos Irene Johansson innenfor rammen av Karlstadmodellen gjennom mange år. Hatten Forlag og Irene Johansson søkte midler til å utvikle prosjektet og fikk støtte fra Stiftelsen Sävstaholm. I årene ble grunnlaget til de fem trinnene lagt. Irene Johansson utviklet og prøvde ut innholdet sammen med Annika Westermark. Den norske utgaven er utarbeidet i et samarbeid mellom Norsk nettverk for Down syndrom og Møller-Trøndelag kompetansesenter. Prosjektet er finansiert av Extrastiftelsen gjennom Hørselshemmedes Landsforbund. Ett skritt foran 1. Opplag. 2011, Iréne Johansson og Hatten Förlag ISBN REDAKTØR: Katarina Moen Lindberger GRAFISK FORM: Kristina Schollin-Borg ILLUSTRASJON/OMSLAGSFOTO: Kristina Schollin-Borg OVERSETTELSE: Lisbet Seeland NORSK TILRETTELEGGING: Karianne Hjørnevik Nes TEKNISK TILRETTELEGGING NORSK UTGAVE: Torleif Strand UTGIVER NORSK UTGAVE: Møller-Trøndelag kompetansesenter Dette materialet er beskyttet av opphavsrett. Vennligst oppgi teksten, men oppgi kilde. Gjengivelse av innholdet, helt eller delvis er forbudt.

3 ETT SKRITT 1 KURSNETTET Kursdokumentet er din personlige kursbok. I den finnes innholdet i kurset sammen med notatark til kurslederens presentasjoner. Det finnes plass for egne notater og refleksjoner. Husk å skrive opp interessante lenker og tips som kommer opp under kursets gang. De kan være verdifulle senere. Kursmateriellet finnes på Kursmateriell Kurslitteratur: Hefte for kursdeltagere DVD med tegnsanger og tegnregler Tegnressurser: Babytegnboka (Sørlandet kompetansesenter) Lommetegn (Ups and Downs Østfold) Ordboken (Aschehoug) Bøker om tegn: Tegn for alle, en vei til talespråket. Nina Braadland. Gyldendal akademisk forlag. Lilla boken om tecken. Svensk bok. Hatten forlag. 3

4 ETT SKRITT et kurskonsept for tegn og språktrening. Ett skritt foran består av fem delkurs og kan sees på som et komplement til andre tegnkurs. Innhold og pedagogikk ligger innenfor rammen for Karlstadmodellens tanker om språk, språkutvikling og språktrening. Det overordnede målet med Ett skritt foran er å skape et utviklende tegnmiljø rundt barn (eller den unge eller voksne) som trenger tegn som støtte i den daglige kommunikasjonen. De personene som finnes i barnets daglige omgivelser skal inspireres til å bli gode modeller som legger til rette så det blir interessant for både barnet og dem selv å bruke tegn mer og mer. De gode modellene veileder også til fortsatt språklig utvikling ved å vise med sin egen tegnbruk neste utviklingstrinn i språkutviklingen. De fem delkursene i Ett skritt foran bygger på hverandre. Når man velger hvilket kurstrinn som er aktuelt er det alltid barnets nivå man skal gå ut fra og ikke sitt eget. Ett skritt foran handler nemlig om å ligge akkurat ett skritt foran. Det gjelder å være den gode modellen som viser veien til videre språklig utvikling. Her følger en kort beskrivelse av de fem ulike delkursene i Ett skritt foran. 4

5 Ett skritt foran 1 Vi jobber med tegnsanger, regler og pekebøker, og vi lærer oss ord og uttrykk som passer til barnet som er på førspråklig nivå. Vi fokuserer på det lille barnet som person, følelser, behov, egenskaper, aktiviteter, oppmerksomhet og lek. Vi øver på å forsterke tegnene med overdrevne bevegelser og ekstra tydelig mimikk. Ett skritt foran 2 Vi bygger ordforråd og lærer oss tegn for å avlese de viktige ordene i en setning. Vi fokuserer på barnet som er på vei mot det tidligste nivået i sin grammatikalske utvikling. Vi øver oss på å sette tegn til de viktigste ordene i hver setning. Ett skritt foran 3 Vi lærer oss enda flere ord, men aller mest øver vi på å sette tegn til alle ordene i hver setning. Vi fokuserer på barnet som allerede kombinerer tegn til korte setninger og som er på vei til å lære seg hovedsetninger med "rett ordstilling", adverbialsetninger med omvendt ordstilling, spørresetninger med eller uten spørreord og nektende setninger. Vi øver på å tegne alle ord i setningen. Ett skritt foran 4 Her kompletterer vi vår tegnbruk med også å bøye ordene. Vi fokuserer på barnet som selv bruker tegn på samme grammatikalske nivå som barn pleier å snakke ved 2,5-4 år. Vi øver oss på å sette tegn til alle ord og alle ordbøyninger i setningen for å visualisere et komplett språk. Ett skritt foran 5 Nå øver vi på å få flyt i tegnene. Vi øver på å formidle og avlese tegn med fokus på boklesing og fortellinger med tegn. 5

6 NOTATER 6

7 KURSMØTE 1 - En introduksjon med spesiell vekt på innholdet i kurset. TID: 5 TIMER TID INNHOLD PP: KURSETS MÅL OG OPPLEGG Presentasjon av kursdeltagere Tegnøvelse 1 PP: ET UTVIKLENDE KOMMUNIKATIVT MILJØ Gruppediskusjon Tegnøvelse 2 PP DEN GODE SAMTALEPARTNER Gruppediskusjon Tegnøvelse 3 Pause PP: HVORFOR TEGN? Gruppediskusjon Tegnøvelse 4 PP: HVORDAN SKAPE ET UTVIKLENDE TEGNMILJØ? Gruppediskusjon Tegnøvelse 5 Hjemmeoppgave Materiell som deles ut:

8 Kursmøte 1 Velkommen! Ett skritt foran 1 tidlig kommunikasjon Kursets mål å Skape tegnmiljø ett skritt foran barnet som er på førspråklig nivå Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 2 Kursets mål å formidle innsikt om hvordan vi kommuniserer på en utviklende måte til barn som er på førspråklig nivå Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 3 8

9 Kursets mål å gi ideer til barnesanger og - regler med tegn Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 4 Kursets mål å gjøre det til en vane å lese peke/tegnbøker med barnet Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 5 Kursopplegg møte tema teori kartleggning øvelse 2 Om barnet Hvorfor? Ord/setninger sanger/ regler pekebøker I forhold til kartlegging 3 Barnets kropp 4 Barnets handlinger 5 Barnets oppmerksomhet 6 Barnets lek 7 Handlingsplan - Oppsummering Oppsummering Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 6 9

10 Tema Introduksjonsmøte 1 Kursets mål 2 Å utvikle et kommunikativt miljø 3 Den gode samtalepartner 4 Hvorfor tegn? 5 Hvordan skape utviklende tegnmiljø 6 Avslutning; - neste møte Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 7 10

11 Om møte 2 Hva menes med et utviklende kommunikativt miljø på førspråklig nivå? Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 1 Utviklende kommunikativt miljø på førspråklig nivå - skaper forutsetninger for at barnet skal kunne forberede sin språklige utvikling Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 2 Derfor er det bra å vite noe om Førspråklig kommunikasjon Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 3 11

12 Barnets språkutvikling fødsel Forberedelse 1 år Resten av livet; vidareutveckla videreutvikle seg sig och og språket Kommunikasjon Språk Tanke Grunnlaget 5 år Kompetanse 15 år Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 4 Å være oppmerksom på å svare på Signaler på tilstander i kroppen Sult Trøtthet Ubehag Tilfredshet. Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 5 Å være oppmerksom på å svare på Samspillsignaler ta kontakt holde fast kontakt avbryte kontakt Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 6 12

13 Oppmerksomhet er grunnlaget for kommunikasjon Du-og-jeg Bare du og jeg i hele verden Gjensidighet Delaktighet Fellesskap Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 7 Delt oppmerksomhet - sette ord på Du-og-jeg og alt det spennende der ute Barnet styrer den voksnes oppmerksomhet Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 8 Regler i samspillet Min tur Du venter Din tur Jeg venter Tempo Rytme - pauser Uttrykksformer Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 9 13

14 Hvor er barnet på vei på førspråklig nivå? Jeg vil at du gjør! Barnet bestemmer hva noen andre skal gjøre Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 10 Hvor er barnet på vei på førspråklig nivå? Jeg vil ha. Barnet bruker mennesker som redskap Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 11 Hvor er barnet på vei på førspråklig nivå? Se i boken sammen med meg! Jeg vil være sammen med deg Boken er verktøyet Målet er å sitte på fanget Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 12 14

15 Hvor er barnet på vei på førspråklig nivå? Se på meg! Jeg går til vannet selv om jeg vet at jeg ikke får lov Barnet hevder seg selv Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 13 15

16 Om møte 3 Hva menes med å være en god samtalepartner i førspråklig utvikling? Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 1 Uttrykksformer Samtaleemner Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 2 Hva vil vi? Kontakt selvbekreftelse vise barnet verden støtte barnets utvikling vekke interesse/skape nye interesser oppdra barnet Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 16 3

17 Hva prater vi om? Vi har få samtaleemner Om barnet Hvordan barnet har det /hvilke behov det har Hva barnet er oppmerksom på Hva barnet gjør Hva barnet vil Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 4 Hvilke ord bruker vi? Ordforrådet er begrenset: Barneord feks vovvov, pippipp Lydhermende ord feks [iiihh] Private ord kose -ord Ordforrådet brukes på en ritualistisk måte bestemte ord gjentas i bestemte situasjoner Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 5 bevegelse berøring mimikk blikk gester lyd Uttrykksform stemme sang prosodi ord rytme melodi intensitet overdrives Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 6 17

18 Strategier Imitasjon å være som et speil mot barnets uttrykk å gjøre samme grimaser, samme lyd, samme gester som barnet gjør. Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 7 Strategier Et skritt foran å vite hvor barnet befinner seg i sin utvikling Å vise barnet neste trinn i utviklingen i sin egen kommunikasjon Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 8 Strategier Ritualer å bruke samme ord/fraser i bestemte situasjoner å bruke barneregler og rim Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 18 9

19 Eks på ritualer hva sier vi? Når barnet skal bytte bleie Når barnet skal bade Når barnet skal sove Når barnet har våknet Når barnet skal ha mat Når barnet er ferdig med å spise Etc Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 10 Strategier Parallel talk å sette ord på det som barnet opplever, gjør og kjenner HER og NÅ Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 11 Strategier Overflodsinformasjon å gi samme informasjon på ulike måter samtidig: Tale Gester Blikk Gjenstander Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 12 19

20 Strategier Gjentagelser Å gjenta det man selv har sagt ord fraser Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 13 Slik gjør vi Vi hilser/fanger barnets oppmerksomhet Vi ber om/spør masse Vi bekrefter barnet og barnets handlingar Vi roser barnet Vi setter ord på det barnet gjør, ser på eller det som hender Vi irettesetter barnet Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 14 20

21 Om møte 4 Hvorfor tegn på førspråklig nivå? Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 1 T-A-S-K Tegn som Alternativ og Supplerende Kommunikasjon til talen Ord fra døves tegnspråk brukes for å forsterke ord i talen Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 2 Tilvenning Voksne venner seg til å bruke tegn som et naturligt innslag i kommunikasjonen Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 3 21

22 Tilvenning Barnet venner seg til at tegn finnes i omgivelsene og at tegn betyr noe Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 4 Kommunikasjonen kommer igang tidligere mindre frustrasjon for barn og voksne gunstig for barnets totale utvikling Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 5 Oppmerksomhetsretter interessevekker håndens/kroppens bevegelser er større langsommere lettere å oppdage enn talen Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 6 22

23 Avgrensning Tegn har en tydelig begynnelse og en tydelig slutt Hjelper til med å sortere inntrykk Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 7 Hastighetsdemper Voksne snakker med høy hastighet og uten mellomrom mellom ordene Nybegynnere med tegn gjør dem langsomt Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 8 Tydeliggjøring Tegn forsterker strategien Overflodsinformasjon - også gestene brukes oftere og med større tydelighet enn ellers - gestene videreutvikles til tegn Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 9 23

24 Konkretisering Det tidlige ordforrådets tegn er oftere konkrete = avbildende = lette å assosiere til det de betyr enn tilsvarende talte ord Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 10 Gjøre sammen Med tegn kan vi hjelpe barnet å erfare med sin egen kropp og huske bevegelsen i ordet Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 11 24

25 Om Ommøte möte5 5 Hvordan skaper man et utviklende kommunikativt miljø med tegn? Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 1 Hvem skal bruke tegn? Hvem er viktige for barnet? Alle som VIL være viktige for barnet skal bruke tegn Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 2 Hvordan skal man gjøre det? Tenk på at barnet er din samtalepartner! Vent! La barnet starte med blikk, mimikk, lyd eller tegn. Gi barnet tid til å svare med blikk, mimikk, lyd eller tegn. Gjett /overtolk det barnet uttrykker Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 3 25

26 Hvordan skal man gjøre det? Ett skritt foran med tegn ton deg inn barnets språklige nivå Bruk tegn på nivået rett over barnets fordi barnet behøver modeller å strekke seg mot Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 4 Hvordan skal man gjøre det? Det gjelder å finne ut hva man pleier å si og hvordan man sier det. Så er det bare å oversette til tegn. De viktigste ordene/frasene sies med tale og tegn samtidig. Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 5 Hvordan skal man gjøre det? Kast prestisjen Det gjør ingenting om det blir feil Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 6 26

27 Hva er viktig? Gjensidig oppmerksomhet Utgangspunkt i barnets oppmerksomhet interesse erfaringer Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 7 Når skal man bruke tegn? I de samme situasjonene som når man snakker Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 8 Hvordan skal man bruke tegn? Utfra det enkelte barnets behov for å fange oppmerksomhet ønske hilse peke ut protestere bekrefte rose kommentere Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 9 27

28 Tegnøvelse 1 Gå rundt i ring, ta alle i hånden og si med tegn: god dag god dag jeg heter (si navnet ditt) hva heter du? 28

29 Tegnøvelse 2 Første repetisjonsregle A kan være en person eller en gruppe som henvender seg til en person eller en gruppe: B. B svarer. A vender seg først mot B som så sender reglen videre til C som sender den videre til neste osv. Leken kan gjøres uendelig lang - det er bare å variere med hva man svarer at man gjør bra. A`s spørsmål gjentas på samme måte hele tiden. Dette er en utmerket lek å gjøre i grupper med barn senere. Hva er det du gjør bra, du Hva er det du bra? gjør gjør bra, du gjør bra? Jeg kan hoppe høyt Du kan hoppe høyt, Du kan hoppe høyt hoppe høyt, hoppe høyt Det er det du gjør bra 29

30 Tegnøvelse 3 Andre repetisjonsregle Andre repetisjonsregle: reglen kan gjerne leses i kor i små grupper. Fortsett gjerne med egne vers med positive uttrykk. Lykke er stort Glede er smått Lykke er hverdag Glede er fest. 30

31 Tegnøvelse 4 Tredje repetisjonsregle Reglen passer å gjøre i gruppe. Person A henvender seg til person B som så sender reglen videre til C som sender den videre til neste osv. Dette er en utmerket lek å gjøre i grupper med barn senere. Jeg er venn med deg og du er venn med meg Vi hjelper hverandre 1 2 så mye vi kan vi kan 1 2 så mye 31

32 Tegnøvelse 5 Farvelregle Reglen passer å gjøre i gruppe. Person A kan være en person som henvender seg til person B som så sender reglen til person C som sender den videre til neste osv. Adjø det 32 adjø er trist adjø alle det er at du går sammen tid for å gå hjem.

33 33

34 NOTATER 34

35 KURSMØTE 2 med fokus på det lille barnets person, behov og følelser. TID: 3 TIMER Målet er at du skal få: innsikt om et vanlig samtaleemne i den tidlige kommunikasjonen innsikt om hvordan du vanligvis uttrykker deg med tale ferdigheter i å bruke tegn for et antall nøkkelord og nøkkelfraser lære deg en tegnsang, barneregler og en pekebok TID PLAN FOR KURSMØTE 2 AVLESNING Deltagerne jobber i smågrupper. INNLEDNING TIL DAGENS TEMA PP presentasjon + kort diskusjon Samtaleemne: Om barnet, barnets behov og følelser KARTLEGGING Hvilke ord og fraser bruker de voksne i barnets miljø? ØVELSE Ord og fraser i forhold til kartleggingen Regler i forhold til PP-presentasjonen TEGNSANG OG PEKEBOK Øv på en tegnsang Øv på en tegnbok/ lag en tegnbok og øv på den HJEMMEOPPGAVE Materiell som deles ut:

36 Kursmøte 2 TEMA Voksne snakker om Barnet, barnets behov og følelser Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 1 Det unike barnet Vakrest i hele verden Det nydeligste smilet på jorden Ingen har så søte føtter Hva mer sier vi? Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 2 Kosenavn hvordan si dem med tegn? Lille venn! Lille gullklump Kosenavn i din famile? Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 36 3

37 Om barnets følelser hvordan sier vi det med tegn? Er du glad idag? Hva mer sier man? Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 4 Om barnets følelser hvordan sier vi det med tegn? Oj oj så sint du er Uff, er du så lei deg Hva mer sier man? Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 5 Om barnets behov hvordan sier vi det med tegn? Nå skal du sove! Eller vi kan roe ned med en regle Hesten løper hjem i trav nå skal alle barn kles av sauen beiter på sin eng nå skal allle barn i seng Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 6 37

38 Om barnets behov hvordan sier vi det med tegn? Så søvnig du er Eller enda bedre en regle Sulla meg litt du mamma mi vil du ha snor i trøya di vil du ha gule, vil du ha blå vil du ha blanke skal du det få i trøya di du mamma mi Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 7 Om barnets behov hvordan sier vi det med tegn? Sulten i magen? Er du mett allerede? Hva mer sier man? Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 8 Om barnets behov hvordan sier vi det med tegn? Eller en regle til trøst Er du våt i bleien? Er du sulten? Har du vondt i magen gå til Per i Hagen sett deg på en stein gnag på ett bein så blir du bra i magen så blir du bra i magen Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 9 38

39 Vi snakker til små barn på en spesiell måte hvordan gjør vi det med tegn? Setningsmelodien er mye mer variert opp og ned enn om vi snakker til en voksen Vi overdriver prosodien Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 10 Vi snakker til små barn på en spesiell måte hvordan gjør vi det med tegn? Langsommere Mye sterkere og mye svakere Med lysere stemme enn når vi snakker til voksne Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 11 Ett skritt foran Hva betyr det? Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 12 39

40 Avlesning Lag grupper på 3 personer. En person sier med tegn uten å bruke stemme et ord og en setning av de hun / han har øvd på siden siste møte. De andre i gruppen sier ordene / setningene høyt. Så går turen videre til neste person som velger et annet ord og en annen setning. De andre sier ordene og setningene høyt. Fortsett å gå gruppen rundt på denne måten i 25 minutter. Hvis dere slipper opp for ord og setninger så repeterer dere. Hold høyt tempo og konsentrasjon i øvelsen. Noter de ord eller setninger du ikke kjenner igjen og tren på dem senere. DISSE ORDENE TRENGER JEG Å TRENE MER PÅ. DISSE SETNINGENE TRENGER JEG Å TRENE MER PÅ. 40

41 Kartlegging I denne øvelsen skal du gå ut fra deg selv og hvordan du pleier å snakke til små barn. Det finnes ikke noe riktig eller feil men mange ulike varianter. Lag grupper på 3-4 personer. Du skal bare konsentrere deg om hvordan du snakker når du snakker om barnet selv, hva barnet føler eller hvordan det kjenner seg. Tenk på om du bare sier de viktige ordene ett av gangen eller om du pleier å kombinere dem med andre ord til korte setninger? Merk deg om noen av disse setningene brukes ofte og i bestemte situasjoner. Lag en personlig liste med de ordene du pleier å bruke. De andre i gruppen lager sine personlige lister. Noen ord vil kanskje være de samme men de er også ganske ulike. Lag tilslutt en oppsummering av alle ordene og setningene i gruppen. DISSE ORDENE PLEIER JEG Å BRUKE. VANLIGE "KOSEORD" F.EKS. MORMORS LILLE GULLKLUMP DISSE SETNINGENE PLEIER JEG Å BRUKE. F.EKS. ER DET VÅTT I BLEIEN? ALLE ORD SOM BLE DISKUTERT I GRUPPEN ALLE KOSEORD SOM BLE DISKUTERT I GRUPPEN ALLE SETNINGER SOM BLE DISKUTERT I GRUPPEN. 41

42 Øvelse 1 Øv på å sette tegn til de ordene og setningene som kartleggingen din viste. Øvelse 2 Denne sangen trente vi på: Denne pekeboken trente vi på: 42

43 Refleksjon Hva lærte du deg på dette kursmøtet? Hva trenger du å øve mer på hjemme til neste gang? 43

44 NOTATER 44

45 KURSMØTE 3 Målet er at du skal få: med fokus på det lille barnets kropp og positive egenskapsord. TID: 3 TIMER kunnskap om et vanlig samtaleemne i den tidlige kommunikasjonen innsikt i hva du eller personer i dine omgivelser sier når dere snakker om barnets kropp Kunnskap om at språkbruk kan skape en positivt ladet atmosfære. Ferdighet i å sette tegn til en del nøkkelord og nøkkelsetninger Lære deg en ny barnesang og en ny barneregle Lese en ny pekebok TID PLAN AVLESNING Øvelse i å avlese tegn som ble øvd på på forrige møte PP INNLEDNING TIL DAGENS TEMA Samtaleemne: Om barnets kropp og positivt ladde egenskapsord for å beskrive barnet og barnets kropp. KARTLEGGING Hva pleier du eller personer i dine omgivelser å si? ØVELSE Øv på de tegnene som din kartlegging viste. Overdriv "prosodien" TEGNSANG OG BARNEREGLE Lær en ny tegnsang og barneregle. PEKEBOK Forslag : lag en fotobok med store ansiktsbilder. Pek øye - øye - nese - munn. Hvis barnet er for liten til å lese pekebok, - gjem den til litt senere. HUSK: tilpasning er det viktigste. Hvis den personen du skal bruke tegn til er et eldre barn, ungdom eller voksen må du nødvendigvis ta hensyn til alder og erfaringer. Materiell som ble delt ut:

46 Kursmøte 3 Kursmöte 3 TEMA Voksne snakker om Barnets kropp Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 1 Det kompetente barnet Aktiv Kreativ Trener seg selv Styrer de voksne Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 2 Vi snakker om barnets kropp ofte, ofte magen brystet armer hånden fingrene Regler er bra Det kommer en rev ruslende tuslende Oppover den lange, bratte bakken med en gås på nakken og biter en liten gris som sier pip pip Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 3 46

47 Regle Fingrene og den lille lanken hvordan bruker vi tegn? Regle Tommeltott slikkepott langemann gullebrann og lille Petter spillemann Den første lille grisen fikk lov til å gå på isen. Den andre lille grisen fikk lese avisen. Den tredje lille grisen fikk jakka til polisen. Den fjerde lille grisen fikk slått av litt på prisen. Den femte lille grisen Fikk bare slutte visen, og visen slutter her. Og derfor kan den aldri bli lenger en den er Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 4 Lille foten og Hvordan bruker vi tegn? Regle Tittill Tottill Tillerot Negelfru og Store gubben hesten Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 5 Vi snakker til små barn på en spesiell måte hvordan gjør vi det med tegn? Korte setninger Enkle setninger Mange spørsmål som ikke er spørsmål Mange repetisjoner Spesielt ordforråd Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 6 47

48 Vi bruker et spesiellt ordforråd hvordan bruker vi tegn? Lydhermende ord feks [vov vov] [brrr] [tøff tøff] Barneord feks pippipp vovov pus ord med enkel lydstruktur feks mommo goggo (samme mønster som mamma) kose ord feks lanken(hånden) Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 7 Hvorfor forenkler vi vår måte å snakke på til små barn? Barnet styrer oss vi vil : Vekke barnets intresse Gjøre det lettere for barnet å forstå Gjøre det lettere for barnet å lære språk Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 8 Det kompetente barnet ALLE barn behøver voksne som er Ett skritt foran Hva betyr det? Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 48 9

49 49

50 Avlesning Lag grupper på 3 personer. En person sier med tegn uten å bruke stemme et ord og en setning av de hun / han har øvd på siden siste møte. De andre i gruppen sier ordene / setningene høyt. Så går turen videre til neste person som velger et annet ord og en annen setning. De andre sier ordene og setningene høyt. Fortsett å gå gruppen rundt på denne måten i 25 minutter. Hvis dere slipper opp for ord og setninger så repeterer dere. Hold høyt tempo og konsentrasjon i øvelsen. Noter de ord eller setninger du ikke kjenner igjen og tren på dem senere. DISSE ORDENE TRENGER JEG Å TRENE MER PÅ. DISSE SETNINGENE TRENGER JEG Å TRENE MER PÅ. 50

51 Kartlegging I denne øvelsen skal du gå ut fra deg selv og hvordan du pleier å snakke til små barn. Det finnes ikke noe riktig eller feil men mange ulike varianter. Lag grupper på 3-4 personer. Du skal bare konsentrere deg om hvordan du snakker når du snakker til små barn om barnets egen kropp. Tenk også på om det er spesielle situasjoner der du pleier å snakke om barnets kropp. Skriv ordene inn i skjemaet. Du skal også tenke igjennom hvilke positivt ladede egenskapsord du ville bruke for barnets kropp eller barnets person. f.eks. best - i - hele - verden, den søteste - på - jord, flott osv. Skriv inn alle positive ord du kan komme på i skjemaet og diskuter hvordan du kan bruke dem når du snakker med tegn til barnet. Overøs barnet med positivt ladede tegn! Lag til slutt en oppsummering av alle ordene og setninger i gruppen. DISSE ORDENE PLEIER JEG Å BRUKE FOR ULIKE KROPPSDELER. DISSE SETNINGENE PLEIER JEG Å BRUKE. DISSE POSITIVE EGENSKAPSORD SKAL JEG LÆRE MEG. ALLE ORD SOM BLE DISKUTERT I GRUPPEN. ALLE SETNINGER SOM BLE DISKUTERT I GRUPPEN. 51

52 Øvelse 1 Øv på å sette tegn til de ordene og setningene som kartleggingen din viste. Øvelse 2 Denne sangen trente vi på: Denne pekeboken trente vi på: 52

53 Refleksjon Hva lærte du deg på dette kursmøtet? Hva trenger du å øve mer på hjemme til neste gang? 53

54 NOTATER 54

55 KURSMØTE 4 med fokus på det lille barnets egen aktivitet, det barnet gjør. TID: 3 TIMER Målet er at du skal få: Kunnskap om et vanlig samtaleemne i den tidlige kommunikasjonen Innsikt om hvordan du eller andre personer i dine omgivelser uttrykker dere når dere kommenterer det barnet gjør. Ferdigheter i å sette tegn til en del nøkkelord og nøkkelfraser Lære deg en ny tegnsang og nye barneregler Lese en ny pekebok TID PLAN AVLESNING Øvelse i å avlese tegn som ble øvd på på forrige møte PP INNLEDNING TIL DAGENS TEMA Samtaleemne : Om barnets aktivitet. KARTLEGGING Hva pleier du eller personer i dine omgivelser å si? ØVELSE Øv på de tegnene som din kartlegging viste. Overdriv "prosodien" TEGNSANG OG BARNEREGLE Lær en ny tegnsang og barneregle. PEKEBOK Forslag : lag en følebok ved å klippe ut figurer av f.eks. ball eller sko i ulike materialer. Pek, føl og les med barnets hånd. Hvis barnet er for liten til å lese pekebok, - gjem den til senere. HUSK: tilpasning er det viktigste. Hvis den personen du skal bruke tegn til er et eldre barn, ungdom eller voksen må du nødvendigvis ta hensyn til alder og erfaringer. Materiell som ble delt ut:

56 Kursmøte 4 TEMA Voksne snakker om Det barnet gjør Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 1 Det kompetente barnet Aktiv Kreativ Trener seg selv Styrer de voksne Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 2 Vi roser gjerne Regler er bra Vaske nesen vaske hånden ikke glemme øret vaske magen vaske brystet se så rent vi gjør det skittent vann skittent vann renner ned i røret. Bade..så deilig å bade Så flink du er som gir meg armen Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 3 56

57 Vi oppmuntrer gjerne Kanskje med en regle Opp og stå Lær å gå det skal alle små Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 4 Vi kommenterer gjerne Med en regle er det enkelt å gjenta Gynge gynge.. gynge høyt opp i været Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 5 Vi kommenterer gjerne Du sitter helt selv - nesten Eller med en regle Sånn rider damene, damene, damene Sånn rider herrene, herrene, herrene Sånn skumper bonden på møkk-kjerra si Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 6 57

58 Vi spør gjerne Gi meg.. Kan du Legg ringen på gulvet Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 7 Vi bestemmer gjerne En regle gjør det enklere Nå skal vi ta på deg skoene Sko Blakken sko Blakken med hammer og tang imorgen skal vi fare den veien så lang Sko Blakken sko Blakken sko han sko han vel imorgen skal vi fare i brudeferd Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 8 Vi snakker til små barn på en spesiell måte hvordan gjør vi det med tegn? høyere tonleie, større toneomfang sterkere betoning, mer variert setningsmelodi for å vekke og holde fast barnets interesse Vi dramatiserer det vi sier Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 9 58

59 Det kompetente barnet ALLE barn behøver voksne som er Ett skritt foran Hva betyr det? Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 10 59

60 Avlesning Lag grupper på tre personer. Gjør øvelsen på samme måte som tidligere. Gjør tegnene "stille", - la de andre gjette hvilket tegn eller setning med tegn det er. DISSE ORDENE TRENGER JEG Å TRENE MER PÅ. DISSE SETNINGENE TRENGER JEG Å TRENE MER PÅ. 60

61 Kartlegging Du skal konsentrere deg helt om hvordan du snakker til små barn om det barnet gjør. Tenk på at du antageligvis setter ordene sammen til korte setninger. Skriv ordene og setningene inn i tabellen. Du kan også tenke på hvilke positivt ladede ord som beskriver hvordan noe blir gjort. F.eks. bra, fint, fort. Skriv dem inn i tabellen og diskuter hvordan du skal bruke dem når du snakker med tegn til barnet. Lag tilslutt en oppsummering av alle ord og setninger i gruppen. DISSE ORDENE PLEIER JEG Å BRUKE NÅR JEG KOMMENTERER BARNETS LEK. DISSE SETNINGENE PLEIER JEG Å BRUKE. DISSE POSITIVE ORDENE FOR Å BESKRIVE SKAL JEG LÆRE MEG. ALLE ORD SOM DISKUTERES I GRUPPEN ALLA FRASER SOM DISKUTERES I GRUPPEN 61

62 Øvelse 1 Øv på å sette tegn til de ordene og setningene som kartleggingen din viste. Øvelse 2 Denne sangen trente vi på: Denne pekeboken trente vi på: 62

Barns utvikling - Ettåringen

Barns utvikling - Ettåringen Barns utvikling - Ettåringen Motoriske ferdigheter Rundt 1 års alderen er tiden da barnet skal kaste seg utpå og gå på egne ben. Så lenge de har en trygg havn innen rekkevidde, kaster de seg utpå et par

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Dell 1 -- Vårre tankerr om hva som err viiktiig forr barrn..1 Sammen om Veien barnehage..6 Barnesyn.7 Visjon.10 Verdier..11 Dell 2 --

Detaljer

Oppmerksomt nærvær for barn og unge

Oppmerksomt nærvær for barn og unge Oppmerksomt nærvær for barn og unge Øvelseshefte og nøkler til gjennomføring for voksne som arbeider med barn og unge Oppmerksomt nærvær for barn og unge Stressmestring og selvregulering Emosjonell og

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

Mottak nye barn og familier

Mottak nye barn og familier Mottak nye barn og familier Barnehageloven sier: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek. (Barnehageloven 1) Vi ønsker å ha foreldre som er deltakende

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet?

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hanssen, Bjørn Kristnet Arbeid Blant Blinde og svaksynte har laget et forslag som menighetene kan arbeide videre ut ifra Gjennom Trosopplærings reformen

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

R Å D. Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ]

R Å D. Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ] 63 R Å D OM PSYKISK HELSE GOD Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ] Forord Hva kan vi gjøre for å få mest mulig hverdagslykke? Om vi hygger oss med venner en sommerkveld, er på skitur i påskesol, eller

Detaljer

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet Flerkulturell pedagogikk i barnehagen, 15stp. Fredrikstad 2008 Høgskolen i Østfold FLERKULTURELL BARNEHAGE det starter med foreldresamarbeidet Ann Kristin Amdahl Gøthberg, Rolvsøy barnehage Astrid Kristine

Detaljer

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen «Livet handler ikke om å finne deg selv. Det handler om å skape deg selv.» George B. Shaw 2 Gratulerer, du har tatt deg bryet med å laste ned denne boken fra cyber

Detaljer

Åtte temaer for godt samspill Q-0923

Åtte temaer for godt samspill Q-0923 Åtte temaer for godt samspill Q-0923 Foreldreveiledning Symbolet for foreldreveiledningen er stilisert etter en gammel helleristning fra boken «Helleristningene i Alta» av Knut Helskog. Program for foreldreveiledning

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011 Våg mer! Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommer 2011 1 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et forslag til bibeltimer for sommerleirene fra NMS U. Tema for bibeltimene er Våg mer! samme som

Detaljer

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Tid: 2 timer (inkludert oppgaver) Du trenger: Grupperom til øvelsene Store presentasjonsark A3 eller transparent-ark Tusjer Elementer: Fokus på egen kommunikasjon

Detaljer

- OGSÅ FOR ANDRES BARN

- OGSÅ FOR ANDRES BARN Til deg med barn i skolen: DU ER VIKTIGERE ENN DU TROR - OGSÅ FOR ANDRES BARN REFERANSER OG ANBEFALT LITTERATUR: Borge, I. A. H. (2007). Resilience i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk. Brenna, L. R. (2008).

Detaljer

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. Første kvartal. År B

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. Første kvartal. År B B MINIORENE LÆRERHEFTE Bibelstudieguide B Første kvartal År B B 1 B Lærer/lederveiledning for Miniorene En ressurs for lærere/ledere i sabbatsskolen, klasse 6-9. Plan over GraceLink-leksene. År B, 1. Kvartal

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

Barns motoriske, perseptuelle og språklige utvikling

Barns motoriske, perseptuelle og språklige utvikling Barns motoriske, perseptuelle og språklige utvikling Innledning Alle barn følger samme skjema i sin utvikling, selv om tempo alltid er og skal være individuelt. Ylva Elllneby har i boken Barns rett til

Detaljer

Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1. Se hva jeg ser. om barnets sosiale utvikling

Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1. Se hva jeg ser. om barnets sosiale utvikling Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1 Se hva jeg ser om barnets sosiale utvikling Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 2 Tidlig utvikling av sosiale ferdigheter Allerede i første leveår samhandler

Detaljer

MATEMATIKK I BARNEHAGEN

MATEMATIKK I BARNEHAGEN MATEMATIKK I BARNEHAGEN Idéhefte og erfaringer fra et kompetansehevingsprosjekt 8 NASJONALT SENTER FOR MATEMATIKK I OPPLÆRINGEN www.matematikksenteret.no Karen Omland og Gerd Åsta Bones MATEMATIKK I BARNEHAGEN

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer