ETT SKRITT H E F T E F O R K U R S D E L T A K E R

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ETT SKRITT H E F T E F O R K U R S D E L T A K E R"

Transkript

1 ETT SKRITT HEFTE FOR K U R S D E LTA K E R Navn:... 1

2 ETT SKRITT har vokst fram som en tanke hos Irene Johansson innenfor rammen av Karlstadmodellen gjennom mange år. Hatten Forlag og Irene Johansson søkte midler til å utvikle prosjektet og fikk støtte fra Stiftelsen Sävstaholm. I årene ble grunnlaget til de fem trinnene lagt. Irene Johansson utviklet og prøvde ut innholdet sammen med Annika Westermark. Den norske utgaven er utarbeidet i et samarbeid mellom Norsk nettverk for Down syndrom og Møller-Trøndelag kompetansesenter. Prosjektet er finansiert av Extrastiftelsen gjennom Hørselshemmedes Landsforbund. Ett skritt foran 1. Opplag. 2011, Iréne Johansson og Hatten Förlag ISBN REDAKTØR: Katarina Moen Lindberger GRAFISK FORM: Kristina Schollin-Borg ILLUSTRASJON/OMSLAGSFOTO: Kristina Schollin-Borg OVERSETTELSE: Lisbet Seeland NORSK TILRETTELEGGING: Karianne Hjørnevik Nes TEKNISK TILRETTELEGGING NORSK UTGAVE: Torleif Strand UTGIVER NORSK UTGAVE: Møller-Trøndelag kompetansesenter Dette materialet er beskyttet av opphavsrett. Vennligst oppgi teksten, men oppgi kilde. Gjengivelse av innholdet, helt eller delvis er forbudt.

3 ETT SKRITT 1 KURSNETTET Kursdokumentet er din personlige kursbok. I den finnes innholdet i kurset sammen med notatark til kurslederens presentasjoner. Det finnes plass for egne notater og refleksjoner. Husk å skrive opp interessante lenker og tips som kommer opp under kursets gang. De kan være verdifulle senere. Kursmateriellet finnes på Kursmateriell Kurslitteratur: Hefte for kursdeltagere DVD med tegnsanger og tegnregler Tegnressurser: Babytegnboka (Sørlandet kompetansesenter) Lommetegn (Ups and Downs Østfold) Ordboken (Aschehoug) Bøker om tegn: Tegn for alle, en vei til talespråket. Nina Braadland. Gyldendal akademisk forlag. Lilla boken om tecken. Svensk bok. Hatten forlag. 3

4 ETT SKRITT et kurskonsept for tegn og språktrening. Ett skritt foran består av fem delkurs og kan sees på som et komplement til andre tegnkurs. Innhold og pedagogikk ligger innenfor rammen for Karlstadmodellens tanker om språk, språkutvikling og språktrening. Det overordnede målet med Ett skritt foran er å skape et utviklende tegnmiljø rundt barn (eller den unge eller voksne) som trenger tegn som støtte i den daglige kommunikasjonen. De personene som finnes i barnets daglige omgivelser skal inspireres til å bli gode modeller som legger til rette så det blir interessant for både barnet og dem selv å bruke tegn mer og mer. De gode modellene veileder også til fortsatt språklig utvikling ved å vise med sin egen tegnbruk neste utviklingstrinn i språkutviklingen. De fem delkursene i Ett skritt foran bygger på hverandre. Når man velger hvilket kurstrinn som er aktuelt er det alltid barnets nivå man skal gå ut fra og ikke sitt eget. Ett skritt foran handler nemlig om å ligge akkurat ett skritt foran. Det gjelder å være den gode modellen som viser veien til videre språklig utvikling. Her følger en kort beskrivelse av de fem ulike delkursene i Ett skritt foran. 4

5 Ett skritt foran 1 Vi jobber med tegnsanger, regler og pekebøker, og vi lærer oss ord og uttrykk som passer til barnet som er på førspråklig nivå. Vi fokuserer på det lille barnet som person, følelser, behov, egenskaper, aktiviteter, oppmerksomhet og lek. Vi øver på å forsterke tegnene med overdrevne bevegelser og ekstra tydelig mimikk. Ett skritt foran 2 Vi bygger ordforråd og lærer oss tegn for å avlese de viktige ordene i en setning. Vi fokuserer på barnet som er på vei mot det tidligste nivået i sin grammatikalske utvikling. Vi øver oss på å sette tegn til de viktigste ordene i hver setning. Ett skritt foran 3 Vi lærer oss enda flere ord, men aller mest øver vi på å sette tegn til alle ordene i hver setning. Vi fokuserer på barnet som allerede kombinerer tegn til korte setninger og som er på vei til å lære seg hovedsetninger med "rett ordstilling", adverbialsetninger med omvendt ordstilling, spørresetninger med eller uten spørreord og nektende setninger. Vi øver på å tegne alle ord i setningen. Ett skritt foran 4 Her kompletterer vi vår tegnbruk med også å bøye ordene. Vi fokuserer på barnet som selv bruker tegn på samme grammatikalske nivå som barn pleier å snakke ved 2,5-4 år. Vi øver oss på å sette tegn til alle ord og alle ordbøyninger i setningen for å visualisere et komplett språk. Ett skritt foran 5 Nå øver vi på å få flyt i tegnene. Vi øver på å formidle og avlese tegn med fokus på boklesing og fortellinger med tegn. 5

6 NOTATER 6

7 KURSMØTE 1 - En introduksjon med spesiell vekt på innholdet i kurset. TID: 5 TIMER TID INNHOLD PP: KURSETS MÅL OG OPPLEGG Presentasjon av kursdeltagere Tegnøvelse 1 PP: ET UTVIKLENDE KOMMUNIKATIVT MILJØ Gruppediskusjon Tegnøvelse 2 PP DEN GODE SAMTALEPARTNER Gruppediskusjon Tegnøvelse 3 Pause PP: HVORFOR TEGN? Gruppediskusjon Tegnøvelse 4 PP: HVORDAN SKAPE ET UTVIKLENDE TEGNMILJØ? Gruppediskusjon Tegnøvelse 5 Hjemmeoppgave Materiell som deles ut:

8 Kursmøte 1 Velkommen! Ett skritt foran 1 tidlig kommunikasjon Kursets mål å Skape tegnmiljø ett skritt foran barnet som er på førspråklig nivå Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 2 Kursets mål å formidle innsikt om hvordan vi kommuniserer på en utviklende måte til barn som er på førspråklig nivå Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 3 8

9 Kursets mål å gi ideer til barnesanger og - regler med tegn Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 4 Kursets mål å gjøre det til en vane å lese peke/tegnbøker med barnet Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 5 Kursopplegg møte tema teori kartleggning øvelse 2 Om barnet Hvorfor? Ord/setninger sanger/ regler pekebøker I forhold til kartlegging 3 Barnets kropp 4 Barnets handlinger 5 Barnets oppmerksomhet 6 Barnets lek 7 Handlingsplan - Oppsummering Oppsummering Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 6 9

10 Tema Introduksjonsmøte 1 Kursets mål 2 Å utvikle et kommunikativt miljø 3 Den gode samtalepartner 4 Hvorfor tegn? 5 Hvordan skape utviklende tegnmiljø 6 Avslutning; - neste møte Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 7 10

11 Om møte 2 Hva menes med et utviklende kommunikativt miljø på førspråklig nivå? Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 1 Utviklende kommunikativt miljø på førspråklig nivå - skaper forutsetninger for at barnet skal kunne forberede sin språklige utvikling Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 2 Derfor er det bra å vite noe om Førspråklig kommunikasjon Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 3 11

12 Barnets språkutvikling fødsel Forberedelse 1 år Resten av livet; vidareutveckla videreutvikle seg sig och og språket Kommunikasjon Språk Tanke Grunnlaget 5 år Kompetanse 15 år Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 4 Å være oppmerksom på å svare på Signaler på tilstander i kroppen Sult Trøtthet Ubehag Tilfredshet. Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 5 Å være oppmerksom på å svare på Samspillsignaler ta kontakt holde fast kontakt avbryte kontakt Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 6 12

13 Oppmerksomhet er grunnlaget for kommunikasjon Du-og-jeg Bare du og jeg i hele verden Gjensidighet Delaktighet Fellesskap Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 7 Delt oppmerksomhet - sette ord på Du-og-jeg og alt det spennende der ute Barnet styrer den voksnes oppmerksomhet Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 8 Regler i samspillet Min tur Du venter Din tur Jeg venter Tempo Rytme - pauser Uttrykksformer Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 9 13

14 Hvor er barnet på vei på førspråklig nivå? Jeg vil at du gjør! Barnet bestemmer hva noen andre skal gjøre Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 10 Hvor er barnet på vei på førspråklig nivå? Jeg vil ha. Barnet bruker mennesker som redskap Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 11 Hvor er barnet på vei på førspråklig nivå? Se i boken sammen med meg! Jeg vil være sammen med deg Boken er verktøyet Målet er å sitte på fanget Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 12 14

15 Hvor er barnet på vei på førspråklig nivå? Se på meg! Jeg går til vannet selv om jeg vet at jeg ikke får lov Barnet hevder seg selv Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 13 15

16 Om møte 3 Hva menes med å være en god samtalepartner i førspråklig utvikling? Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 1 Uttrykksformer Samtaleemner Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 2 Hva vil vi? Kontakt selvbekreftelse vise barnet verden støtte barnets utvikling vekke interesse/skape nye interesser oppdra barnet Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 16 3

17 Hva prater vi om? Vi har få samtaleemner Om barnet Hvordan barnet har det /hvilke behov det har Hva barnet er oppmerksom på Hva barnet gjør Hva barnet vil Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 4 Hvilke ord bruker vi? Ordforrådet er begrenset: Barneord feks vovvov, pippipp Lydhermende ord feks [iiihh] Private ord kose -ord Ordforrådet brukes på en ritualistisk måte bestemte ord gjentas i bestemte situasjoner Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 5 bevegelse berøring mimikk blikk gester lyd Uttrykksform stemme sang prosodi ord rytme melodi intensitet overdrives Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 6 17

18 Strategier Imitasjon å være som et speil mot barnets uttrykk å gjøre samme grimaser, samme lyd, samme gester som barnet gjør. Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 7 Strategier Et skritt foran å vite hvor barnet befinner seg i sin utvikling Å vise barnet neste trinn i utviklingen i sin egen kommunikasjon Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 8 Strategier Ritualer å bruke samme ord/fraser i bestemte situasjoner å bruke barneregler og rim Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 18 9

19 Eks på ritualer hva sier vi? Når barnet skal bytte bleie Når barnet skal bade Når barnet skal sove Når barnet har våknet Når barnet skal ha mat Når barnet er ferdig med å spise Etc Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 10 Strategier Parallel talk å sette ord på det som barnet opplever, gjør og kjenner HER og NÅ Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 11 Strategier Overflodsinformasjon å gi samme informasjon på ulike måter samtidig: Tale Gester Blikk Gjenstander Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 12 19

20 Strategier Gjentagelser Å gjenta det man selv har sagt ord fraser Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 13 Slik gjør vi Vi hilser/fanger barnets oppmerksomhet Vi ber om/spør masse Vi bekrefter barnet og barnets handlingar Vi roser barnet Vi setter ord på det barnet gjør, ser på eller det som hender Vi irettesetter barnet Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 14 20

21 Om møte 4 Hvorfor tegn på førspråklig nivå? Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 1 T-A-S-K Tegn som Alternativ og Supplerende Kommunikasjon til talen Ord fra døves tegnspråk brukes for å forsterke ord i talen Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 2 Tilvenning Voksne venner seg til å bruke tegn som et naturligt innslag i kommunikasjonen Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 3 21

22 Tilvenning Barnet venner seg til at tegn finnes i omgivelsene og at tegn betyr noe Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 4 Kommunikasjonen kommer igang tidligere mindre frustrasjon for barn og voksne gunstig for barnets totale utvikling Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 5 Oppmerksomhetsretter interessevekker håndens/kroppens bevegelser er større langsommere lettere å oppdage enn talen Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 6 22

23 Avgrensning Tegn har en tydelig begynnelse og en tydelig slutt Hjelper til med å sortere inntrykk Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 7 Hastighetsdemper Voksne snakker med høy hastighet og uten mellomrom mellom ordene Nybegynnere med tegn gjør dem langsomt Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 8 Tydeliggjøring Tegn forsterker strategien Overflodsinformasjon - også gestene brukes oftere og med større tydelighet enn ellers - gestene videreutvikles til tegn Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 9 23

24 Konkretisering Det tidlige ordforrådets tegn er oftere konkrete = avbildende = lette å assosiere til det de betyr enn tilsvarende talte ord Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 10 Gjøre sammen Med tegn kan vi hjelpe barnet å erfare med sin egen kropp og huske bevegelsen i ordet Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 11 24

25 Om Ommøte möte5 5 Hvordan skaper man et utviklende kommunikativt miljø med tegn? Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 1 Hvem skal bruke tegn? Hvem er viktige for barnet? Alle som VIL være viktige for barnet skal bruke tegn Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 2 Hvordan skal man gjøre det? Tenk på at barnet er din samtalepartner! Vent! La barnet starte med blikk, mimikk, lyd eller tegn. Gi barnet tid til å svare med blikk, mimikk, lyd eller tegn. Gjett /overtolk det barnet uttrykker Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 3 25

26 Hvordan skal man gjøre det? Ett skritt foran med tegn ton deg inn barnets språklige nivå Bruk tegn på nivået rett over barnets fordi barnet behøver modeller å strekke seg mot Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 4 Hvordan skal man gjøre det? Det gjelder å finne ut hva man pleier å si og hvordan man sier det. Så er det bare å oversette til tegn. De viktigste ordene/frasene sies med tale og tegn samtidig. Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 5 Hvordan skal man gjøre det? Kast prestisjen Det gjør ingenting om det blir feil Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 6 26

27 Hva er viktig? Gjensidig oppmerksomhet Utgangspunkt i barnets oppmerksomhet interesse erfaringer Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 7 Når skal man bruke tegn? I de samme situasjonene som når man snakker Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 8 Hvordan skal man bruke tegn? Utfra det enkelte barnets behov for å fange oppmerksomhet ønske hilse peke ut protestere bekrefte rose kommentere Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 9 27

28 Tegnøvelse 1 Gå rundt i ring, ta alle i hånden og si med tegn: god dag god dag jeg heter (si navnet ditt) hva heter du? 28

29 Tegnøvelse 2 Første repetisjonsregle A kan være en person eller en gruppe som henvender seg til en person eller en gruppe: B. B svarer. A vender seg først mot B som så sender reglen videre til C som sender den videre til neste osv. Leken kan gjøres uendelig lang - det er bare å variere med hva man svarer at man gjør bra. A`s spørsmål gjentas på samme måte hele tiden. Dette er en utmerket lek å gjøre i grupper med barn senere. Hva er det du gjør bra, du Hva er det du bra? gjør gjør bra, du gjør bra? Jeg kan hoppe høyt Du kan hoppe høyt, Du kan hoppe høyt hoppe høyt, hoppe høyt Det er det du gjør bra 29

30 Tegnøvelse 3 Andre repetisjonsregle Andre repetisjonsregle: reglen kan gjerne leses i kor i små grupper. Fortsett gjerne med egne vers med positive uttrykk. Lykke er stort Glede er smått Lykke er hverdag Glede er fest. 30

31 Tegnøvelse 4 Tredje repetisjonsregle Reglen passer å gjøre i gruppe. Person A henvender seg til person B som så sender reglen videre til C som sender den videre til neste osv. Dette er en utmerket lek å gjøre i grupper med barn senere. Jeg er venn med deg og du er venn med meg Vi hjelper hverandre 1 2 så mye vi kan vi kan 1 2 så mye 31

32 Tegnøvelse 5 Farvelregle Reglen passer å gjøre i gruppe. Person A kan være en person som henvender seg til person B som så sender reglen til person C som sender den videre til neste osv. Adjø det 32 adjø er trist adjø alle det er at du går sammen tid for å gå hjem.

33 33

34 NOTATER 34

35 KURSMØTE 2 med fokus på det lille barnets person, behov og følelser. TID: 3 TIMER Målet er at du skal få: innsikt om et vanlig samtaleemne i den tidlige kommunikasjonen innsikt om hvordan du vanligvis uttrykker deg med tale ferdigheter i å bruke tegn for et antall nøkkelord og nøkkelfraser lære deg en tegnsang, barneregler og en pekebok TID PLAN FOR KURSMØTE 2 AVLESNING Deltagerne jobber i smågrupper. INNLEDNING TIL DAGENS TEMA PP presentasjon + kort diskusjon Samtaleemne: Om barnet, barnets behov og følelser KARTLEGGING Hvilke ord og fraser bruker de voksne i barnets miljø? ØVELSE Ord og fraser i forhold til kartleggingen Regler i forhold til PP-presentasjonen TEGNSANG OG PEKEBOK Øv på en tegnsang Øv på en tegnbok/ lag en tegnbok og øv på den HJEMMEOPPGAVE Materiell som deles ut:

36 Kursmøte 2 TEMA Voksne snakker om Barnet, barnets behov og følelser Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 1 Det unike barnet Vakrest i hele verden Det nydeligste smilet på jorden Ingen har så søte føtter Hva mer sier vi? Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 2 Kosenavn hvordan si dem med tegn? Lille venn! Lille gullklump Kosenavn i din famile? Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 36 3

37 Om barnets følelser hvordan sier vi det med tegn? Er du glad idag? Hva mer sier man? Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 4 Om barnets følelser hvordan sier vi det med tegn? Oj oj så sint du er Uff, er du så lei deg Hva mer sier man? Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 5 Om barnets behov hvordan sier vi det med tegn? Nå skal du sove! Eller vi kan roe ned med en regle Hesten løper hjem i trav nå skal alle barn kles av sauen beiter på sin eng nå skal allle barn i seng Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 6 37

38 Om barnets behov hvordan sier vi det med tegn? Så søvnig du er Eller enda bedre en regle Sulla meg litt du mamma mi vil du ha snor i trøya di vil du ha gule, vil du ha blå vil du ha blanke skal du det få i trøya di du mamma mi Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 7 Om barnets behov hvordan sier vi det med tegn? Sulten i magen? Er du mett allerede? Hva mer sier man? Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 8 Om barnets behov hvordan sier vi det med tegn? Eller en regle til trøst Er du våt i bleien? Er du sulten? Har du vondt i magen gå til Per i Hagen sett deg på en stein gnag på ett bein så blir du bra i magen så blir du bra i magen Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 9 38

39 Vi snakker til små barn på en spesiell måte hvordan gjør vi det med tegn? Setningsmelodien er mye mer variert opp og ned enn om vi snakker til en voksen Vi overdriver prosodien Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 10 Vi snakker til små barn på en spesiell måte hvordan gjør vi det med tegn? Langsommere Mye sterkere og mye svakere Med lysere stemme enn når vi snakker til voksne Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 11 Ett skritt foran Hva betyr det? Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 12 39

40 Avlesning Lag grupper på 3 personer. En person sier med tegn uten å bruke stemme et ord og en setning av de hun / han har øvd på siden siste møte. De andre i gruppen sier ordene / setningene høyt. Så går turen videre til neste person som velger et annet ord og en annen setning. De andre sier ordene og setningene høyt. Fortsett å gå gruppen rundt på denne måten i 25 minutter. Hvis dere slipper opp for ord og setninger så repeterer dere. Hold høyt tempo og konsentrasjon i øvelsen. Noter de ord eller setninger du ikke kjenner igjen og tren på dem senere. DISSE ORDENE TRENGER JEG Å TRENE MER PÅ. DISSE SETNINGENE TRENGER JEG Å TRENE MER PÅ. 40

41 Kartlegging I denne øvelsen skal du gå ut fra deg selv og hvordan du pleier å snakke til små barn. Det finnes ikke noe riktig eller feil men mange ulike varianter. Lag grupper på 3-4 personer. Du skal bare konsentrere deg om hvordan du snakker når du snakker om barnet selv, hva barnet føler eller hvordan det kjenner seg. Tenk på om du bare sier de viktige ordene ett av gangen eller om du pleier å kombinere dem med andre ord til korte setninger? Merk deg om noen av disse setningene brukes ofte og i bestemte situasjoner. Lag en personlig liste med de ordene du pleier å bruke. De andre i gruppen lager sine personlige lister. Noen ord vil kanskje være de samme men de er også ganske ulike. Lag tilslutt en oppsummering av alle ordene og setningene i gruppen. DISSE ORDENE PLEIER JEG Å BRUKE. VANLIGE "KOSEORD" F.EKS. MORMORS LILLE GULLKLUMP DISSE SETNINGENE PLEIER JEG Å BRUKE. F.EKS. ER DET VÅTT I BLEIEN? ALLE ORD SOM BLE DISKUTERT I GRUPPEN ALLE KOSEORD SOM BLE DISKUTERT I GRUPPEN ALLE SETNINGER SOM BLE DISKUTERT I GRUPPEN. 41

42 Øvelse 1 Øv på å sette tegn til de ordene og setningene som kartleggingen din viste. Øvelse 2 Denne sangen trente vi på: Denne pekeboken trente vi på: 42

43 Refleksjon Hva lærte du deg på dette kursmøtet? Hva trenger du å øve mer på hjemme til neste gang? 43

44 NOTATER 44

45 KURSMØTE 3 Målet er at du skal få: med fokus på det lille barnets kropp og positive egenskapsord. TID: 3 TIMER kunnskap om et vanlig samtaleemne i den tidlige kommunikasjonen innsikt i hva du eller personer i dine omgivelser sier når dere snakker om barnets kropp Kunnskap om at språkbruk kan skape en positivt ladet atmosfære. Ferdighet i å sette tegn til en del nøkkelord og nøkkelsetninger Lære deg en ny barnesang og en ny barneregle Lese en ny pekebok TID PLAN AVLESNING Øvelse i å avlese tegn som ble øvd på på forrige møte PP INNLEDNING TIL DAGENS TEMA Samtaleemne: Om barnets kropp og positivt ladde egenskapsord for å beskrive barnet og barnets kropp. KARTLEGGING Hva pleier du eller personer i dine omgivelser å si? ØVELSE Øv på de tegnene som din kartlegging viste. Overdriv "prosodien" TEGNSANG OG BARNEREGLE Lær en ny tegnsang og barneregle. PEKEBOK Forslag : lag en fotobok med store ansiktsbilder. Pek øye - øye - nese - munn. Hvis barnet er for liten til å lese pekebok, - gjem den til litt senere. HUSK: tilpasning er det viktigste. Hvis den personen du skal bruke tegn til er et eldre barn, ungdom eller voksen må du nødvendigvis ta hensyn til alder og erfaringer. Materiell som ble delt ut:

46 Kursmøte 3 Kursmöte 3 TEMA Voksne snakker om Barnets kropp Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 1 Det kompetente barnet Aktiv Kreativ Trener seg selv Styrer de voksne Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 2 Vi snakker om barnets kropp ofte, ofte magen brystet armer hånden fingrene Regler er bra Det kommer en rev ruslende tuslende Oppover den lange, bratte bakken med en gås på nakken og biter en liten gris som sier pip pip Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 3 46

47 Regle Fingrene og den lille lanken hvordan bruker vi tegn? Regle Tommeltott slikkepott langemann gullebrann og lille Petter spillemann Den første lille grisen fikk lov til å gå på isen. Den andre lille grisen fikk lese avisen. Den tredje lille grisen fikk jakka til polisen. Den fjerde lille grisen fikk slått av litt på prisen. Den femte lille grisen Fikk bare slutte visen, og visen slutter her. Og derfor kan den aldri bli lenger en den er Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 4 Lille foten og Hvordan bruker vi tegn? Regle Tittill Tottill Tillerot Negelfru og Store gubben hesten Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 5 Vi snakker til små barn på en spesiell måte hvordan gjør vi det med tegn? Korte setninger Enkle setninger Mange spørsmål som ikke er spørsmål Mange repetisjoner Spesielt ordforråd Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 6 47

48 Vi bruker et spesiellt ordforråd hvordan bruker vi tegn? Lydhermende ord feks [vov vov] [brrr] [tøff tøff] Barneord feks pippipp vovov pus ord med enkel lydstruktur feks mommo goggo (samme mønster som mamma) kose ord feks lanken(hånden) Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 7 Hvorfor forenkler vi vår måte å snakke på til små barn? Barnet styrer oss vi vil : Vekke barnets intresse Gjøre det lettere for barnet å forstå Gjøre det lettere for barnet å lære språk Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 8 Det kompetente barnet ALLE barn behøver voksne som er Ett skritt foran Hva betyr det? Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 48 9

49 49

50 Avlesning Lag grupper på 3 personer. En person sier med tegn uten å bruke stemme et ord og en setning av de hun / han har øvd på siden siste møte. De andre i gruppen sier ordene / setningene høyt. Så går turen videre til neste person som velger et annet ord og en annen setning. De andre sier ordene og setningene høyt. Fortsett å gå gruppen rundt på denne måten i 25 minutter. Hvis dere slipper opp for ord og setninger så repeterer dere. Hold høyt tempo og konsentrasjon i øvelsen. Noter de ord eller setninger du ikke kjenner igjen og tren på dem senere. DISSE ORDENE TRENGER JEG Å TRENE MER PÅ. DISSE SETNINGENE TRENGER JEG Å TRENE MER PÅ. 50

51 Kartlegging I denne øvelsen skal du gå ut fra deg selv og hvordan du pleier å snakke til små barn. Det finnes ikke noe riktig eller feil men mange ulike varianter. Lag grupper på 3-4 personer. Du skal bare konsentrere deg om hvordan du snakker når du snakker til små barn om barnets egen kropp. Tenk også på om det er spesielle situasjoner der du pleier å snakke om barnets kropp. Skriv ordene inn i skjemaet. Du skal også tenke igjennom hvilke positivt ladede egenskapsord du ville bruke for barnets kropp eller barnets person. f.eks. best - i - hele - verden, den søteste - på - jord, flott osv. Skriv inn alle positive ord du kan komme på i skjemaet og diskuter hvordan du kan bruke dem når du snakker med tegn til barnet. Overøs barnet med positivt ladede tegn! Lag til slutt en oppsummering av alle ordene og setninger i gruppen. DISSE ORDENE PLEIER JEG Å BRUKE FOR ULIKE KROPPSDELER. DISSE SETNINGENE PLEIER JEG Å BRUKE. DISSE POSITIVE EGENSKAPSORD SKAL JEG LÆRE MEG. ALLE ORD SOM BLE DISKUTERT I GRUPPEN. ALLE SETNINGER SOM BLE DISKUTERT I GRUPPEN. 51

52 Øvelse 1 Øv på å sette tegn til de ordene og setningene som kartleggingen din viste. Øvelse 2 Denne sangen trente vi på: Denne pekeboken trente vi på: 52

53 Refleksjon Hva lærte du deg på dette kursmøtet? Hva trenger du å øve mer på hjemme til neste gang? 53

54 NOTATER 54

55 KURSMØTE 4 med fokus på det lille barnets egen aktivitet, det barnet gjør. TID: 3 TIMER Målet er at du skal få: Kunnskap om et vanlig samtaleemne i den tidlige kommunikasjonen Innsikt om hvordan du eller andre personer i dine omgivelser uttrykker dere når dere kommenterer det barnet gjør. Ferdigheter i å sette tegn til en del nøkkelord og nøkkelfraser Lære deg en ny tegnsang og nye barneregler Lese en ny pekebok TID PLAN AVLESNING Øvelse i å avlese tegn som ble øvd på på forrige møte PP INNLEDNING TIL DAGENS TEMA Samtaleemne : Om barnets aktivitet. KARTLEGGING Hva pleier du eller personer i dine omgivelser å si? ØVELSE Øv på de tegnene som din kartlegging viste. Overdriv "prosodien" TEGNSANG OG BARNEREGLE Lær en ny tegnsang og barneregle. PEKEBOK Forslag : lag en følebok ved å klippe ut figurer av f.eks. ball eller sko i ulike materialer. Pek, føl og les med barnets hånd. Hvis barnet er for liten til å lese pekebok, - gjem den til senere. HUSK: tilpasning er det viktigste. Hvis den personen du skal bruke tegn til er et eldre barn, ungdom eller voksen må du nødvendigvis ta hensyn til alder og erfaringer. Materiell som ble delt ut:

56 Kursmøte 4 TEMA Voksne snakker om Det barnet gjør Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 1 Det kompetente barnet Aktiv Kreativ Trener seg selv Styrer de voksne Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 2 Vi roser gjerne Regler er bra Vaske nesen vaske hånden ikke glemme øret vaske magen vaske brystet se så rent vi gjør det skittent vann skittent vann renner ned i røret. Bade..så deilig å bade Så flink du er som gir meg armen Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 3 56

57 Vi oppmuntrer gjerne Kanskje med en regle Opp og stå Lær å gå det skal alle små Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 4 Vi kommenterer gjerne Med en regle er det enkelt å gjenta Gynge gynge.. gynge høyt opp i været Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 5 Vi kommenterer gjerne Du sitter helt selv - nesten Eller med en regle Sånn rider damene, damene, damene Sånn rider herrene, herrene, herrene Sånn skumper bonden på møkk-kjerra si Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 6 57

58 Vi spør gjerne Gi meg.. Kan du Legg ringen på gulvet Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 7 Vi bestemmer gjerne En regle gjør det enklere Nå skal vi ta på deg skoene Sko Blakken sko Blakken med hammer og tang imorgen skal vi fare den veien så lang Sko Blakken sko Blakken sko han sko han vel imorgen skal vi fare i brudeferd Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 8 Vi snakker til små barn på en spesiell måte hvordan gjør vi det med tegn? høyere tonleie, større toneomfang sterkere betoning, mer variert setningsmelodi for å vekke og holde fast barnets interesse Vi dramatiserer det vi sier Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 9 58

59 Det kompetente barnet ALLE barn behøver voksne som er Ett skritt foran Hva betyr det? Ett skritt foran 1 Irène Johansson/Hatten Förlag 10 59

60 Avlesning Lag grupper på tre personer. Gjør øvelsen på samme måte som tidligere. Gjør tegnene "stille", - la de andre gjette hvilket tegn eller setning med tegn det er. DISSE ORDENE TRENGER JEG Å TRENE MER PÅ. DISSE SETNINGENE TRENGER JEG Å TRENE MER PÅ. 60

61 Kartlegging Du skal konsentrere deg helt om hvordan du snakker til små barn om det barnet gjør. Tenk på at du antageligvis setter ordene sammen til korte setninger. Skriv ordene og setningene inn i tabellen. Du kan også tenke på hvilke positivt ladede ord som beskriver hvordan noe blir gjort. F.eks. bra, fint, fort. Skriv dem inn i tabellen og diskuter hvordan du skal bruke dem når du snakker med tegn til barnet. Lag tilslutt en oppsummering av alle ord og setninger i gruppen. DISSE ORDENE PLEIER JEG Å BRUKE NÅR JEG KOMMENTERER BARNETS LEK. DISSE SETNINGENE PLEIER JEG Å BRUKE. DISSE POSITIVE ORDENE FOR Å BESKRIVE SKAL JEG LÆRE MEG. ALLE ORD SOM DISKUTERES I GRUPPEN ALLA FRASER SOM DISKUTERES I GRUPPEN 61

62 Øvelse 1 Øv på å sette tegn til de ordene og setningene som kartleggingen din viste. Øvelse 2 Denne sangen trente vi på: Denne pekeboken trente vi på: 62

H E F T E F O R K U R S D E L T A K E R

H E F T E F O R K U R S D E L T A K E R HEFTE FOR K U R S D E LTA K E R Navn:... 2 ETT SKRITT har vokst fram som en tanke hos Irene Johansson innenfor rammen av Karlstadmodellen gjennom mange år. Hatten Forlag og Irene Johansson søkte midler

Detaljer

ETT SKRITT HEFTE FOR KURSHOLDER. Ett skritt foran 1 Iréne Johansson/Hatten Förlag 1

ETT SKRITT HEFTE FOR KURSHOLDER. Ett skritt foran 1 Iréne Johansson/Hatten Förlag 1 ETT SKRITT HEFTE FOR KURSHOLDER 1 Ett skritt foran 1 Iréne Johansson/Hatten Förlag 1 ETT SKRITT har vokst fram som en tanke hos Irene Johansson innenfor rammen av Karlstadmodellen gjennom mange år. Hatten

Detaljer

ET T SK RI T T. foran 1. Ett skritt foran 1 Iréne Johansson/Hatten Förlag

ET T SK RI T T. foran 1. Ett skritt foran 1 Iréne Johansson/Hatten Förlag ET T SK RI T T H E F T E F O R foran 1 K U R S H O L D E R Ett skritt foran 1 Iréne Johansson/Hatten Förlag 1 ETT SKRITT har vokst fram som en tanke hos Irene Johansson innenfor rammen av Karlstadmodellen

Detaljer

Veiledning Jeg Du - Vi

Veiledning Jeg Du - Vi Veiledning Jeg Du - Vi De yngste barna i barnehagen må tidlig forholde seg til et stort fellesskap. Små barn viser både interesse og omsorg for hverandre, men sosial kompetanse kommer ikke av seg selv.

Detaljer

JANUAR- OG FEBRUARNYTT PÅ STJERNA.

JANUAR- OG FEBRUARNYTT PÅ STJERNA. JANUAR- OG FEBRUARNYTT PÅ STJERNA. «Hallo!» Nathalie kommer i mot oss når vi kommer på jobb. Khalid springer i mot oss med åpne armer og gir oss en klem. Ikke rart vi gleder oss til å komme på jobb! PEKEBØKER

Detaljer

Evaluering av årsplanen til Salutten

Evaluering av årsplanen til Salutten Evaluering av årsplanen til Salutten Da er vi kommet til november, og det er noen måneder siden oppstart. Det har skjedd mye på Salutten på denne tiden. Barna utvikler seg hver eneste dag, og vi er så

Detaljer

Ett skritt foran 2 Iréne Johansson

Ett skritt foran 2 Iréne Johansson H E F T E F O R Ett skritt foran 2 Iréne Johansson K U R S H O L D E R 2 1 ETT SKRITT har vokst fram som en tanke hos Irene Johansson innenfor rammen av Karlstadmodellen gjennom mange år. Hatten Forlag

Detaljer

Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag

Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag H E F T E F O R K U R S H O L D E R Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag 3 1 har vokst fram som en tanke hos Irene Johansson innenfor rammen av Karlstadmodellen gjennom mange år. Hatten Forlag

Detaljer

Prosjekt «Lære å lytte på ipad»

Prosjekt «Lære å lytte på ipad» Prosjekt «Lære å lytte på ipad» Prosjektnummer Extrastiftelsen: 2011/3/0322 Sluttrapport, desember 2012 Sammendrag Møller Trøndelag kompetansesenter (MTK) har tidligere utviklet et lytteprogram på PC for

Detaljer

Modul 2. Undervisningssted: kompetansesentrene. Emner T Grammatikk T Døves kultur og historie T Andre temaer T. Beskrivelse

Modul 2. Undervisningssted: kompetansesentrene. Emner T Grammatikk T Døves kultur og historie T Andre temaer T. Beskrivelse Modul Undervisningssted: kompetansesentrene Tegnspråk Tema Emner T Grammatikk T Døves kultur og historie T Andre temaer T Beskrivelse Motorikk Mat og drikke Tall Hus og hjem/daglige gjøremål Farger/lekebiler

Detaljer

ISBN 82-7052-063-2 BOK

ISBN 82-7052-063-2 BOK BARNAS TEGN-ORDBOK, bind 1 Ideen til å lage Barnas Tegnordbok fikk jeg for seks-sju år siden. Som nyutdannet audiopedagog/reiselærer i Bodø, skulle jeg begynne å lære nærmiljøet rundt døve småbarn tegnspråk.

Detaljer

Oktober Språk/lekegrupper. 20 Møtedag Lek m Klatremusbarna. 21 Turdag: Langs veien. Se på husene til barna. Språk/lekegrupper «Smartboard»

Oktober Språk/lekegrupper. 20 Møtedag Lek m Klatremusbarna. 21 Turdag: Langs veien. Se på husene til barna. Språk/lekegrupper «Smartboard» Oktober - 2015 M 5 Hodet 12 Mage, rygg og armer 19 Tema:Kroppen Bein og tær 27 Sansene våre T 6 13 20 28 O 7 Turdag: Langs veien. Se på husene til barna. 14 Turdag: I skogen og plukke høstblader 21 Turdag:

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Langsvarsoppgave i språklige emner UiS, F2C

Langsvarsoppgave i språklige emner UiS, F2C Langsvarsoppgave i språklige emner UiS, F2C Marita Handeland 28. februar 2010 Innhold 1 Innledning 1 1.1 Samtaleutskrifter......................... 1 2 Samtale med barn 1 3 Dialogferdigheter 2 3.1 Innføringsreplikker........................

Detaljer

SPRÅKTRENING. Hvordan jobber vi i Asker gård barnehage med språk i barnehagen?

SPRÅKTRENING. Hvordan jobber vi i Asker gård barnehage med språk i barnehagen? SPRÅKTRENING Hvordan jobber vi i Asker gård barnehage med språk i barnehagen? SPRÅKTRENING I BARNEHAGEN Hvordan jobber vi i Asker gård barnehage med språk i barnehagen? Vi bruker språket aktivt Vi bruker

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

H E F T E F O R K U R S D E L T A K E R

H E F T E F O R K U R S D E L T A K E R HEFTE FOR K U R S D E LTA K E R Navn:... 3 har vokst fram som en tanke hos Irene Johansson innenfor rammen av Karlstadmodellen gjennom mange år. Hatten Forlag og Irene Johansson søkte midler til å utvikle

Detaljer

VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO

VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO I januar og februar har vi hatt prosjekt om Gruffalo på Møllestua. Bakgrunnen for prosjektet er at vi har sett at barna har vist stor interesse for Gruffalo. Vi hadde som

Detaljer

Denne boken tilhører. Tusen takk til Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden for at vi har fått oversette og trykke denne lese- og maleboken i norsk utgave!

Denne boken tilhører. Tusen takk til Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden for at vi har fått oversette og trykke denne lese- og maleboken i norsk utgave! Denne boken tilhører Tusen takk til Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden for at vi har fått oversette og trykke denne lese- og maleboken i norsk utgave! Her er Sunny og her er Solvej. Hva heter du? Har du

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 8 Hva er i veien med deg? I dette kapittelet står helsa i sentrum. Den innledende tegningen viser Arif på

Detaljer

VELKOMMEN TIL ANTIBAC HYGIENEKONSEPT

VELKOMMEN TIL ANTIBAC HYGIENEKONSEPT VELKOMMEN TIL ANTIBAC HYGIENEKONSEPT God håndhygiene er det viktigste tiltaket ved bekjempelse av smitte i hverdagen. Barnehagebarn leker tett og er utsatt for mer infeksjoner enn barn som ikke går i barnehage.

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT Base 2 "Liten jeg, langt ifra!""

PROSJEKTRAPPORT Base 2 Liten jeg, langt ifra! PROSJEKTRAPPORT Base 2 "Liten jeg, langt ifra!"" INNHOLD Prosjektrapport Base 2 Side Mål 1 Organisering og rammer 1 Beskrivelse og gjennomføring 2-3 Erfaringer fra prosjektet 4 1 PROSJEKTRAPPORT BASE 2

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

MÅNEDSBREV FRA MÅNEN FOR NOVEMBER OG DESEMBER

MÅNEDSBREV FRA MÅNEN FOR NOVEMBER OG DESEMBER MÅNEDSBREV FRA MÅNEN FOR NOVEMBER OG DESEMBER «Vi kommer i morra, vi!» Blid og glad reiser Leonora fra barnehagen, og vil bare si i fra at hun kommer i morgen også. Og når en ny dag kommer, er de små klare

Detaljer

Månedsbrev november I oktober måned Vi trener på å gjøre ting helt selv! Prosjekt ansiktet dit og mitt FN- dagen Prosjekt stopp

Månedsbrev november I oktober måned Vi trener på å gjøre ting helt selv! Prosjekt ansiktet dit og mitt FN- dagen Prosjekt stopp Månedsbrev november I oktober måned har vi kost oss masse med deilig vær av sol, og regn og rusk. Dette har vært flott for prosjekt høst for oss. Det har gjort at vi har fått deilige turer rundt tunevannet

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK:

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK: Vår-nytt fra Stjerna Endelig er våren her! Mai står foran oss og nå er det bare å se etter de første vårtegnene. Snøen smelter bort og fram kommer deilig sand og jord. Små fingre uten store votter som

Detaljer

Bake, bake kake til mamma kommer

Bake, bake kake til mamma kommer Sang er med på å forbedre språket og øke konsentrasjonsevnen. Ved å ta inn musikk i barnehagen, utvikler man barnas evne til å lytte, kommunikasjonsevnen og gir barna en mer variert uttrykksmåte. Musikk

Detaljer

Modul 3. Undervisningssted: kompetansesentrene. Emner T Grammatikk T Døves kultur og historie T Andre temaer T. Året/mnd/ukedager

Modul 3. Undervisningssted: kompetansesentrene. Emner T Grammatikk T Døves kultur og historie T Andre temaer T. Året/mnd/ukedager Modul 3 Undervisningssted: kompetansesentrene Tegnspråk Tema Emner T Grammatikk T Døves kultur og historie T Andre temaer T Året/mnd/ukedager Fødselsdag Humor Følelser og tilstand 14 Setningstyper: X-spørsmål

Detaljer

MAGISKE ØYEBLIKK. Velkommen til en sansebasert opplevelsesprosess

MAGISKE ØYEBLIKK. Velkommen til en sansebasert opplevelsesprosess MAGISKE ØYEBLIKK Velkommen til en sansebasert opplevelsesprosess Les og tenk på punktene én for én, og registrér hva som kommer opp av f. eks bilder, eventuelle minner,tanker, følelser, lyder du kan høre,

Detaljer

Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1. Se hva jeg ser. om barnets sosiale utvikling

Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1. Se hva jeg ser. om barnets sosiale utvikling Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1 Se hva jeg ser om barnets sosiale utvikling Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 2 Tidlig utvikling av sosiale ferdigheter Allerede i første leveår samhandler

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

Krypende post for februar

Krypende post for februar Krypende post for februar Lekegrupper: Vi har gjort noen endringer i forhold til lekegruppene da det har blitt forandringer i barnegruppen. Vi har nå 3 lekegrupper istedenfor 4. Det er blå, rød og gul

Detaljer

Sanger på Månestråle

Sanger på Månestråle Sanger på Månestråle Navnesanger: Ada er her Og Ada er her Og Kaja er her Takk og pris for at Jesper er her Og i vår lille flokk har vi Emma også her Og Marius er her og det er bra Hipp Hurra! Napoleon

Detaljer

75289 Fallskärm. Å leke med FALLSKJERMEN

75289 Fallskärm. Å leke med FALLSKJERMEN 75289 Fallskärm Å leke med FALLSKJERMEN (NO) Å leke med FALLSKJERMEN art nr 75289 Veiledning Innhold Introduksjon. 3 Balleker med fallskjermen....7 Små Øvelser for nybegynnere.....13 Hvordan man bruker

Detaljer

OKTOBER PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Samling:

OKTOBER PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Samling: OKTOBER PÅ SIRKELEN Da er høsten her for fullt. Vi snakker om hva som skjer på høsten, hva slags vær og hva slag klær trenger vi da. Hva skjer med trærne og hva finner vi skogen. Mye spennende og undres

Detaljer

Førstehjelp til å kommunisere når barnet ikke hører

Førstehjelp til å kommunisere når barnet ikke hører Førstehjelp til å kommunisere når barnet ikke hører t kummel s r e t e d arn syns s Mange b å sykehu p e r æ v å du sier a v h r e r kke hø re Hvis de i a skumle d n e t e d er statped.no/helsetegn Til

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

Den gretne marihøna. Mål med undervisningsopplegget: Elevene skal kunne:

Den gretne marihøna. Mål med undervisningsopplegget: Elevene skal kunne: Den gretne marihøna Dette undervisningsopplegget kan gjennomføres mot slutten av skoleåret på 1. trinn. Da har elevene lært seg alle bokstavene, og de har erfaring med å skrive tekster. Opplegget kan også

Detaljer

Nøtteliten og Hakkebakkeskogen familiebarnehage PERIODEPLANER 2015/2016

Nøtteliten og Hakkebakkeskogen familiebarnehage PERIODEPLANER 2015/2016 Nøtteliten og Hakkebakkeskogen familiebarnehage 2015/2016 Jeg og de andre, Juleforberedelser, Eventyr og fortellinger, Motorisk utelek. Revidert 4. juni 15 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2

Detaljer

Daniel, Gunn, Silje N, Evangelina, Lene, Mona, Ida, Kristine, Linda, Christine, Tine, Silje B og Jannike

Daniel, Gunn, Silje N, Evangelina, Lene, Mona, Ida, Kristine, Linda, Christine, Tine, Silje B og Jannike I august har vi Velkommen til et nytt barnehageår alle nye og gamle barn og foreldre! August er forbi, og med den også en tid der vi har fått blitt kjent med mange nye barn og foreldre. Det har begynt

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

SMÅTROLLA VÅREN 2016 KJERRATEN BARNEHAGE

SMÅTROLLA VÅREN 2016 KJERRATEN BARNEHAGE SMÅTROLLA VÅREN 2016 KJERRATEN BARNEHAGE Velkommen tilbake etter endt juleferie. Vi håper alle har hatt en fin jul og er klare for et nytt halvår. Som dere kanskje har merket er det gjort noen små forandringer

Detaljer

/Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015

/Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015 /Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015 Dette siste lange så lenge: /Men jeg vil jo ikke dette men jeg vil jo ikke dette men jeg vil jo ikke dette./ Åpner lyset. Åpner gardinene, lyset. Øynene

Detaljer

Avspenning og forestillingsbilder

Avspenning og forestillingsbilder Avspenning og forestillingsbilder Utarbeidet av psykolog Borrik Schjødt ved Smerteklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Avspenning er ulike teknikker som kan være en hjelp til å: - Mestre smerte -

Detaljer

Esker med min barndom i

Esker med min barndom i Esker med min barndom i En utstilling av tre kunsthåndverkere om tilnærminger til form. Introduksjon Noen skaper idé ut fra form, andre skaper form ut fra idé: Det finnes en lang rekke materialer å uttrykke

Detaljer

KRYPENDE POST UKE 37

KRYPENDE POST UKE 37 KRYPENDE POST UKE 37 LEKEGRUPPE SOMMERFUGLER: I dag startet vi lekegruppen med en samling hvor vi snakket om hvilken dag det var, hvem som var tilstede, hva vi gjorde forrige gang og hva vi skulle gjøre

Detaljer

Struktur betyr: Forutsigbarhet Oversikt Trygghet Konsentrasjon. SPRÅKLEK Betydningen av struktur

Struktur betyr: Forutsigbarhet Oversikt Trygghet Konsentrasjon. SPRÅKLEK Betydningen av struktur Struktur betyr: Forutsigbarhet Oversikt Trygghet Konsentrasjon SPRÅKLEK Betydningen av struktur Struktur betyr: Forbered deg SPRÅKLEK Betydningen av struktur Slik kan du lettere ta spontane innspill og

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2015/2016

Årsplan for Trollebo 2015/2016 Årsplan for Trollebo 2015/2016 August: Det første møte Fokus: tilvenning og relasjoner Mål: Barna skal bli trygge og vant med sin nye hverdag For mange av dere er denne høsten en spennende tid da dere

Detaljer

Rim og regler. Tommeltott Tommeltott, slikkepott, langemann, gullebrann og lille Petter Spillemann.

Rim og regler. Tommeltott Tommeltott, slikkepott, langemann, gullebrann og lille Petter Spillemann. Rim og regler Her er noen av sangene og regle vi bruker på avdeling Tutti. Dette er sanger til stellebords situasjoner, når vi vasker hendene, spiser og har samling. Samtidig så er vi veldig glad i å synge

Detaljer

Velkommen til kurset BARNEHAGENORSK. Aljåna Tkachenko elena.tkachenko@hioa.no Benedikte Homme F. Benedikte-homme.fevolden@hioa.no

Velkommen til kurset BARNEHAGENORSK. Aljåna Tkachenko elena.tkachenko@hioa.no Benedikte Homme F. Benedikte-homme.fevolden@hioa.no 7. OKTOBER 2014 Velkommen til kurset BARNEHAGENORSK Første samling 7. 8. oktober 2014 Aljåna Tkachenko elena.tkachenko@hioa.no Benedikte Homme F. Benedikte-homme.fevolden@hioa.no Program for dagen Presentasjonsrunde

Detaljer

Da Håkon og Siri var på sykehus

Da Håkon og Siri var på sykehus Da Håkon og Siri var på sykehus Hei! Denne boken er til deg som skal opereres. Du kan lese den sammen med en voksen. Det er lurt at dere snakker sammen om det som skal skje før dere kommer til sykehuset.

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Hvordan jobber vi med medvirkning i Asker gård barnehage?

Hvordan jobber vi med medvirkning i Asker gård barnehage? Hvordan jobber vi med medvirkning i Asker gård barnehage? Hvordan jobber vi med medvirkning i Asker gård barnehage? Vi gir barna mulighet til å påvirke sin egen hverdag og barnehagens fellesliv ved at

Detaljer

KNØTTENE RIM OG REGLER. EPLER OG PÆRER Epler og pærer de henger på trærne Og når de blir modne, så faller de ned 1 2-3!

KNØTTENE RIM OG REGLER. EPLER OG PÆRER Epler og pærer de henger på trærne Og når de blir modne, så faller de ned 1 2-3! KNØTTENE RIM OG REGLER EPLER OG PÆRER Epler og pærer de henger på trærne Og når de blir modne, så faller de ned 1 2-3! Hvem banker Hvem banker sa Per Anker Det er min kone sa Per Lone Hva vil hun sa Per

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2014. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Tilvenningen er gått i gang og vi ser allerede nå at det kommer til å bli et godt år med fokus

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR GRØNNFINKENE

MÅNEDSPLAN FOR GRØNNFINKENE MÅNEDSPLAN FOR GRØNNFINKENE Takk for godt oppmøte på " suppen" vår og en trivelig ettermiddag. Vi vil fortsatt jobbe for å bli kjent med hverandre og ha fokus på vennskap i alt vi gjør, i lek, aktiviteter

Detaljer

Lær deg dyrespråket. Lær hvordan dyr liker å ha det

Lær deg dyrespråket. Lær hvordan dyr liker å ha det Lær deg dyrespråket Lær hvordan dyr liker å ha det Til de voksne: Hvordan bruke denne boka Denne boka kan brukes i en samlingsstund for å lære barna hva dyrene sier med lyder og kroppsspråket sitt. Bokas

Detaljer

Guri Gris. LESEVERKSTEDET Damm forlag. Oversatt til Bliss symbolspråk. Leseverkstedet En serie på 18 lettlesbøker fra Damm forlag

Guri Gris. LESEVERKSTEDET Damm forlag. Oversatt til Bliss symbolspråk. Leseverkstedet En serie på 18 lettlesbøker fra Damm forlag LESEVERKSTEDET Damm forlag Oversatt til Bliss symbolspråk Guri Gris Leseverkstedet En serie på 18 lettlesbøker fra Damm forlag Oversatt til Bliss symbolspråk av Astri Holgersen Tilrettelagt av Trøndelag

Detaljer

Månedene går raskt unna, vi skal snart begynne å tenke på julen

Månedene går raskt unna, vi skal snart begynne å tenke på julen Novembernytt for Stjerna 2012. Månedene går raskt unna, vi skal snart begynne å tenke på julen Her er et lite tilbakeblikk på hvordan oktober har vært. «En, to, te!!» Nathalie ser på oss med et lurt smil

Detaljer

Liv Mossige. Tyskland

Liv Mossige. Tyskland Liv Mossige Tyskland Ha langmodighet, o Herre, Med oss arme syndens børn! Gi oss tid og far med tål Før du tender vredens bål, Og når hele verden brenner, Rekk imot oss begge hender! (Salme 647, Landstad,

Detaljer

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM Dette har vi gjort, dette er vi opptatt av: Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon, kvalitet, vennskap og prosjektarbeid. På foreldremøtet presenterte

Detaljer

Knottens lille sangbok

Knottens lille sangbok Knottens lille sangbok Noen av våre favoritter Bygge sangen Jeg bygger Jeg bygger Jeg bygger meg en bil. Jeg sager, Jeg sager så blir den riktig fin Jeg maler jeg maler i gult og i blått og starter motoren

Detaljer

SKAIÅ BARNEHAGE. Meisen og Spurven. her går de aller minste barna

SKAIÅ BARNEHAGE. Meisen og Spurven. her går de aller minste barna SKAIÅ BARNEHAGE Vi har nå 7 avdelinger i Skaiå barnehage, og hver av avdelingene har sitt særpreg og målrettet arbeid. Avdelingene tilpasser sitt pedagogiske arbeid mot sin aldersgruppe, men tar utgangspunkt

Detaljer

Velkommen hjem, valp!

Velkommen hjem, valp! Velkommen hjem, valp! 60 H&F 08/2010 Mye lek Oppvakt liten kar Det er veldig koselig å få en liten valp hjem. Vi gir deg gode råd om den første tiden. Tekst: Nina Østli Første kvelden sammen med valpen

Detaljer

Modul 4. Undervisningssted: kompetansesentrene. Emner T Grammatikk T Døves kultur og historie T Andre temaer T

Modul 4. Undervisningssted: kompetansesentrene. Emner T Grammatikk T Døves kultur og historie T Andre temaer T Modul 4 Undervisningssted: kompetansesentrene Tegnspråk Tema Emner T Grammatikk T Døves kultur og historie T Andre temaer T Tall og tellesystem Mat og drikke Tur til byen Hus og hjem/daglige gjøremål 11

Detaljer

SANGER SOM VI SYNGER OFTE I TRONES BARNEHAGE

SANGER SOM VI SYNGER OFTE I TRONES BARNEHAGE SANGER SOM VI SYNGER OFTE I TRONES BARNEHAGE God mor'n god mor'n her er vi igjen. Vi kommer s å glade til barnehagen henn. Vi synger, vi leker vi har det s å flott. Vi vil ikke bytte med kongens eget slott.

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Øyepeketavle. Unni Haglund. Unni Haglund - uhaglund@online.no

Øyepeketavle. Unni Haglund. Unni Haglund - uhaglund@online.no Øyepeketavle. Unni Haglund Øyepeketavlen Hvorfor vi laget et nytt kommunikasjonshjelpemiddel? Kartlegging av Per s kommunikative ferdigheter. Andre hjelpemidler som Per bruker. Prosessen. Resultatet. Hvordan

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Stasjoner 1. dag. Stasjoner 2. dag. www.minstemme.no. Kategori: Grunnlovsjubileet - mangfold og demokrati

Stasjoner 1. dag. Stasjoner 2. dag. www.minstemme.no. Kategori: Grunnlovsjubileet - mangfold og demokrati I år feirer vi at det er 200 år siden Norge fi kk sin egen Grunnlov. Dette ønsker vi å markere i barnehagene også. I innledningen til Rammeplanen står det at de voksnes holdninger, kunnskaper og evne til

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Velkommen til kurset BARNEHAGENORSK

Velkommen til kurset BARNEHAGENORSK 8.Oktober 2015 Velkommen til kurset BARNEHAGENORSK Første samling 8. 9. oktober 2015 Ingvild Alfheim Ingvild-kristin.alfheim@hioa.no Kari Bratland Kari.bratland@hioa.no Eivind Karlsson Eivind.karlsson@hioa.no

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

LESEVERKSTEDET Damm forlag

LESEVERKSTEDET Damm forlag LESEVERKSTEDET Damm forlag Oversatt til Bliss symbolspråk Ken og vennene hans Leseverkstedet En serie på 18 lettlesbøker fra Damm forlag Oversatt til Bliss symbolspråk av Astri Holgersen Tilrettelagt av

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Et undervisningsopplegg for 6. trinn utviklet av Opplysningskontorene i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakene Forsøk 1 Forsøk

Detaljer

Periodeplan for Lyngbø ved Valheim barnehage

Periodeplan for Lyngbø ved Valheim barnehage Periodeplan for Lyngbø ved Valheim barnehage Tilbakeblikk på perioden april, mai og juni. I denne periodeplanen får dere se bilder og lese hva barna på Lyngbø har holdt på med den siste perioden. Det vil

Detaljer

"Reisen til Viaje" -et dramaforløp beskrevet i punkter

Reisen til Viaje -et dramaforløp beskrevet i punkter "Reisen til Viaje" -et dramaforløp beskrevet i punkter 1. En gammel kaptein, lærer-i-rolle, tenker tilbake og minnes den gang for lenge siden da han var ung og hadde ansvaret på en stor, ny og flott seilskute.

Detaljer

H E F T E F O R K U R S D E L T A K E R

H E F T E F O R K U R S D E L T A K E R HEFTE FOR K U R S D E LTA K E R Navn:... 4 har vokst fram som en tanke hos Irene Johansson innenfor rammen av Karlstadmodellen gjennom mange år. Hatten Forlag og Irene Johansson søkte midler til å utvikle

Detaljer

Fra sang til språk. Nora B. Kulset. Institutt for musikk, NTNU. Kunnskap for en bedre verden

Fra sang til språk. Nora B. Kulset. Institutt for musikk, NTNU. Kunnskap for en bedre verden Fra sang til språk Nora B. Kulset Institutt for musikk, NTNU Kunnskap for en bedre verden Kunnskap for en bedre verden 2 Hvorfor har vi musikk? synkronisering kommunikasjon glede Kunnskap for en bedre

Detaljer

Hvordan er man samtalepartner til en person som bruker ASK?

Hvordan er man samtalepartner til en person som bruker ASK? Hvordan er man samtalepartner til en person som bruker ASK? Praktiske øvelser Tone Mjøen, ergoterapispesialist Habiliteringssenteret, Vestfold, Norge En spire til kommunikasjon 2008 Forventninger til work

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MARS 2013. Hei alle sammen! Velkommen tilbake fra påskeferie! Håper dere alle har hatt en nydelig påske og kost dere! Enda en måned er gått og i mars har vi gjort mye kjekt

Detaljer

Månedsbrev fra Kirsebær. September 2013

Månedsbrev fra Kirsebær. September 2013 Kjære foreldre! Velkommen til et nytt barnehageår i Liakroken barnehage! Vi sier ekstra velkommen til Niklas, Linnea, Sara og Aurora som nettopp er begynt hos oss på Kirsebær. Vi gleder oss til et godt

Detaljer

Mange spør når kan jeg begynne å trene valpen?

Mange spør når kan jeg begynne å trene valpen? Lek og kontakt Lek og kontakt er viktig, uansett hva du har tenkt å bruke hunden din til. Målet med slik trening er å få hunden til å oppsøke/ta kontakt med eier. Treningen vil da gå lettere fordi hunden

Detaljer

LØVELOVEN VI ER VENNER.

LØVELOVEN VI ER VENNER. LØVELOVEN KAN DU LØVELOVEN? JEG SKAL VÆRE MEG, MEN GI PLASS TIL ANDRE, SLIK AT DE BLIR SEG. BRY MEG OM EN ANNEN HJELPE HVIS JEG KAN. SLIK BLIR LIVET BEDRE FOR BARN I ALLE LAND. SER DU EN SOM PLAGES? DET

Detaljer

HVEM KAN HJELPE JESPER?

HVEM KAN HJELPE JESPER? organisasjonen Voksne for barn Justyna Nyka / John Roald Pettersen HVEM KAN HJELPE JESPER? Tekst: John Roald Pettersen Illustrasjoner: Justyna Nyka HVEM KAN HJELPE JESPER? Voksne for Barn 2008 Utgiver:

Detaljer

UNDERVISNINGSOPPLEGG I NORSK

UNDERVISNINGSOPPLEGG I NORSK Den gretne marihøna Dette undervisningsopplegget i skriving er gjennomført mot slutten av skoleåret på 1.trinn. Da har elevene lært seg alle bokstavene, og de har erfaring med å skrive tekster. Opplegget

Detaljer

Evaluering Kommunikasjon - her og nå Organiseringens effekt

Evaluering Kommunikasjon - her og nå Organiseringens effekt Evaluering Kommunikasjon - her og nå Ved å utforske sammen, gjette, ord sette og spørre hva barna mener, opplever vi at vi har lært hvert enkelt barn å kjenne, og forstår mye av hva hvert barn mener med

Detaljer

Ekstra tidlig og helhetlig innsats

Ekstra tidlig og helhetlig innsats Ekstra tidlig og helhetlig innsats Bravo-leken for barn med Downs syndrom LK2014, Trondheim, 21.03.14 Elisabeth Hunnes og Cecilie Høisæter Bakgrunn Verktøyet Demo Erfaringer Materiell Helheten Grunnprinsipper

Detaljer

Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse

Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse Forord. X Forord til den norske utgaven.. XI Til de voksne leserne: familier, lærere og andre XII Hvorfor denne boken ble laget XII

Detaljer

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 VETERANEN By Alexander J. L. Olafsen Copyright (C) 2014 Alexander J. L. Olafsen Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 1 INT. I STUA - DAG (SKUDD AVFYRES) I en stor hvit

Detaljer

Hei hei. Dette er Tord. Raringen Tord Og denne boka handler om han. Den har jeg laget for å vise hvorfor raringen Tord er så rar.

Hei hei. Dette er Tord. Raringen Tord Og denne boka handler om han. Den har jeg laget for å vise hvorfor raringen Tord er så rar. Hei hei. Dette er Tord. Raringen Tord Og denne boka handler om han. Den har jeg laget for å vise hvorfor raringen Tord er så rar. Så kanskje du skjønner litt mer hvorfor noen rare mennesker er rare. Det

Detaljer

Teskjekjerringa er en hjertevenn!

Teskjekjerringa er en hjertevenn! Teskjekjerringa er en hjertevenn! En hjertevarm sommermusikal om mennesker og dyr i Alf Prøysens rike! Om forestillingen: Forestillingen ble spilt i juni -14 av 60 barn i alder 1-5 år, med hovedvekt på

Detaljer

En farlig Klatretur. Tilrettelegging for norsk utgave: Mette Eid Løvås Norsk oversettelse: Ivar Kimo

En farlig Klatretur. Tilrettelegging for norsk utgave: Mette Eid Løvås Norsk oversettelse: Ivar Kimo En farlig Klatretur Døveskolernes Materialelaboratorium, 1994 2. udgave 1. oplag Forfatter: H. P. Rismark Illustrationer: Henrik Taarnby Thomsen Tilrettelægging, layout, dtp, repro og tryk: Deveskolernes

Detaljer

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Mister Etienne in concert Her er lærerveiledningen til konserten Mister Etienne in Concert, skrevet av Etienne Borgers for barn mellom 6

Detaljer