Kokebok Fagernes Flyshow (under arbeid, ikke ferdig) Redigert sist den 31. Januar 2004 Jo Grini,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kokebok Fagernes Flyshow (under arbeid, ikke ferdig) Redigert sist den 31. Januar 2004 Jo Grini, jo@grini.no, 90898709"

Transkript

1 Kokebok Fagernes Flyshow (under arbeid, ikke ferdig) Redigert sist den 31. Januar 2004 Jo Grini, Denne kokeboken er sammensatt som et forslag til hvordan Fagernes Flyshow kan arrangeres. Den er ikke ment som et lovverk, men som et forslag til hvordan det kan gjennomføres og tanker fra Styret for hvordan det er ønskelig at det burde gjøres. Det henvises også til Modellflyseksjonens håndbok kapittel 3 som omhandler konkurranse og stevneaktivitet. 0. Innledning. -Styrets rolle i de respektive klasser er å være behjelpelig i forhold til Stevneleder med å rettlede, vite hvor utstyr kan forefinnes/leies, forhåndsgodkjenne de planer stevneledelsen har for arrangementet og ikke minst se til at arrangementet er av god nok kvalitet til å bli ett godt arrangement på alle måter. -Stevneleders rolle overfor Styret er å informere om hvordan han har tenkt til å arrangere, hva som er gjort av forarbeid og i ettertid rapportere resultater/referater fra stevnet. Stevneleder må være medlem av NLF/klubben og arrangementet godkjent av årsmøtet i klubben. 1. Planlegging. 1.1 Styret oppnevner stevneleder/stevneledelse i god tid før stevnet. Fortrinnsvis kan dette skje i forbindelse med utarbeidelse av terminlisten for kommende sesong. 1.2 Sammen med dette bør også oppnevnes en sekretær og eventuelt en annen person som går inn i arrangementskomiteen. Stevneledelsen skal helst ikke fly aktivt under stevnet. 1.3 Stevneleder skal, sammen med arr. komiteen påse at funksjonærer blir tatt ut og informert. En sikkerhetssjef med autoritet utnevnes. Speaker med talegaver. 1.4 Stevneleder og funksjonærer må sammen sørge for effektiv avvikling av stevnet. 1.5 Det skal være premiering umiddelbart etter stevnet. Offisielle medaljer/plaketter eventuelt diplomer til alle deltagere. 1.6 Baneplassering og brøyting kontinuerlig fra Januar. Avstand depo til stripe minimum 30m. God avstand til publikum fra depo. 1.7 Stevnet tegner egen forsikring under stevnet hvis deltagelsen innbefatter andre enn NLF-medlemmer. 1.8 Egne funksjonærer for kiosk og servering. Kiosken har eget regnskap og kasse. 2 funksjonærer har ansvaret for kasse og oppgjør. Eget senderdepo med skanning av radioer og oppfølging av frekvensbruk (skrevet liste) 1.9 Søke / informere Næringsmiddeltilsynet om matsalg. ( Vi er kjent med gjeldende regler for.. ). Vann, såpe, papir, søplebøtter osv Naboer oppsøkes og informeres. Tas imot råd og innspill disse måtte ha Førstehjelp og brannslukking. Minimum førstehjelpsveske og brannslukkingsapparat på plassen Sikkerhetsregler med skisse og program utleveres alle piloter 1.13 Sperringer, gjerde, bukker, osv Skanner, flyradio, samt informere flyklubben / tårnet 1.15 Sjekkliste følges opp. 2. Markedsføring. 2.1 Stevnet innmeldes til Seksjonen og Modellflyinformasjon før årsmøtet i seksjonen det aktuelle år. Arrangørklubb, Stevneleders navn, sted, tid, klasser og startkontingent skal meldes inn. 2.2 Invitasjon til klubber kan være aktuelt å sende ut. 2.3 Internett, presse, TV. Hold også pressekonferanse i forkant. Arrangementet må/bør også ha en person som bare er ansvarlig for å fotfølge presse/media. Sørge for at de får nok og riktig informasjon (laget på forhånd), blir holdt mette, utørste og alt det andre. Media skal forlate mesterskapet med en god følelse slik at de gjerne vil si noe positivt. 2.4 Plakater 2.5 Telefonering

2 3. Påmelding. 3.1 Påmelding foretas under stevnet i egen påmeldingsbod som også fungerer som senderdepo. Det føres skjema for hver deltager med sender, kanaler, fly, navn, adresse, tlf og antall dager. Frekvensskanner sjekker alle radioer som blir merket. Sender og klype utleveres kun for flyging og eventuell mekking. Liste over kanalbruk føres. 3.2 Innbydelse skal inneholde dato, starttidspunkter, tid for showflyging, kontingentstørrelse, sted, kontaktpersoner og relevante overnattingssteder. Stevneledelsen plikter å sjekke deltagernes medlemskap i NLF modellflyseksjonen eller om deltagerne har egen hjemforsikring. 3.3 Startkontingent for stevnet godkjennes av årsmøtet i klubben eller styret. 4. Gjennomføring. 4.1 Arrangementskomiteen skal møte 2 timer før start av stevnet hver dag. 4.2 Uansett værforhold skal minst en person fra arrangementskomiteen være tilstede på flyfeltet. Stevnet kan bare avlyses på stevneplassen, med mindre styret i klubben har hatt møte og vedtatt annet. 4.3 Briefing skal gjennomføres hver dag av stevneleder. 4.4 Stevnestart er normalt kl.10:00 og 11:00 på Søndager. 4.5 Stevneleder / sikkerhetssjef kan avvise utstyr som ser tvilsomt ut (sikkerhet). 4.6 Funksjonærer har fri mat/drikke fra kiosken i løpet av stevnet, eventuelt egen catering slik at funksjonærer har overskudd hele helgen. Fri mat for funksjonærer under festmiddag avgjøres av styret i klubben. 4.7 Det er normalt stevne på Fredag, Lørdag og Søndag. Torsdag: Trening utenfor stevne med klypestativ på plassen fra kl.10:00 Stevneledelsen er på plass og informerer ankomne flygere om sikkerhetsregler og frekvensbruk. Gjerde settes opp, kiosk og senderdepo gjøres i stand, område merkes. Stevneleder får bekreftet at alle funksjonærer vil være på plass. Fredag: Stevnestart med briefing kl.10:00. Kiosken åpner. Stevnestopp kl.17:00 Lørdag: Stevnestart med briefing kl.10:00. Kiosken åpner. Showflyging fra kl.12:00-14:00 med forhåndsbestemt program. Programmet for showet settes ned i løpet av Fredag bestående av deltagende piloter og eventuelt innleide show. Gratis suppe til deltagerne deles ut under showflygingen. Stevnestopp kl.17:00 Stevneledelsen møtes og enes om vinnere av premier på grunnlag av jurybestemmelser og egne tanker. Middag på egnet sted kl.20:00 Under middagen foretas premieutdeling og hvis mulig video og bilder på storskjerm fra stevnet. Utendørs kveldsshow? Søndag: Stevnestart med briefing kl.11:00. Kiosken åpner eventuelt. Fri flyging hele dagen. All flyging på eget ansvar, men stevneledelsen og klyper er på plass. 5. Etterarbeid 5.1 Opprydding. Gjerde, søppel, kjøring og vask av leide vogner. 5.2 Retur av lånt utstyr (startnummer, speakeranlegg, osv.) 5.3 Skrive referat/resultat m/erfaringsrapport som sendes Gruppeleder, seksjonen og Modellflyinformasjon. Resultatlister MÅ minimum inneholde: plass, navn, klubb og eventuelle poeng totalt. Senest samme kveld som stevnet er avsluttet, skal kort pressemelding sendes e-post distribusjonsliste pressekontakter (fåes ved henvendelse seksjonen). Henvis til bilde av vinner plassert på nettet. De fleste luker ut vedlegg til e- mail pga virusfaren.

3 6. Sjekkliste OK I/A 6.1 Booke hotellrom og bespisning 6.2 Startnummer tilgjengelig 6.3 Skaffet premier / diplomer 6.4 Merkemidler / gjerde 6.5 Merke baner, startlinjer 6.6 Speakeranlegg, utstyr og strøm på plass 6.7 Oppslag / resultatservice 6.8 Veiplakater fra hovedvei 6.9 Værforhold / værmelding 6.10 Sikre utstyr mot værforandring 6.11 Bane, brøyteutstyr 6.12 Rigge utstyr 6.13 Senderdepot med frekvenskontroll 6.14 Funksjonærer oppringt og sjekket 6.15 Informasjon til funksjonærer stk kasser med 2x2000kr i veksel 6.17 Sikkerhetsregler laget og hengt opp 6.18 Påmeldingslister, dommerskjema, frekvensliste og penner 6.19 Søke/informere Næringsmiddeltilsynet 6.20 Førstehjelp / brannslukking 6.21 Kiosk og Depo på plass 6.22 Innhenting av premier fra utstillere 6.23 Lydanlegg på plass 6.24 Jury oppnevnt 6.25 Refleksvest Stevneleder/sikkerhetssjef 6.26 Informere publikum

4 Pressemelding Modellflystevne, Fagernes mars Valdres Flyklubb Modell arrangerer 26-28/3 Fagernes Flyshow for 29.gang på Strandefjordisen. Fagernes Flyshow har vært arrangert på Strandefjorden i 28 år og er Norges største stevne for modellfly. Stevnet fungerer som en vårsamling hvor modellflygere spretter ut av vinterdvalen og rister løs fingrene fra byggebordet med årets nye prosjekter. Det er en uhøytidlig samling, men likevel såpass alvorlig at de fleste legger mye tid og sjel i sine prosjekter. Som arrangør hadde vi satt stor pris på besøk fra lokalavisene. Se forøvrig vår internettside for fullstendig informasjon om stevnet og arrangøren: Valdres Flyklubb Modell er en undergruppe av Valdres Flyklubb og har 34 medlemmer. De er organisert i Norges Luftsportsforbund (tidligere NAK) som igjen er underlagt Norges Idrettsforbund og Norges Olympiske komite. Det er viktig for oss å understreke at det vi driver med ikke bare er "voksne barns lek med modellfly". Modellflyging består av både bygging og flyging av skalamodeller, vanlige modeller, seilfly og rene konkurransemodeller. Jo Grini fra Valdres Flyklubb ble Norgesmester for Valdres Flyklubb i klassen for radiostyrte seilfly med løpestart i 2002 og Det deles også ut Kongepokal i enkelte klasser og i 2002 fikk Espen Torp fra Stavanger tildelt denne. For mange av oss er dette like mye en idrett, som en sosial hobby, med internasjonale mesterskap som VM som det store målet. Om ønskelig vil undertegnede også på forhånd kunne svare på spørsmål evt. også kunne fremvise hvilke høyglanspolerte farkoster og aero-dynamiske fly vi her snakker om. Hilsen Jo Grini Kasserer / sekretær tlf: / mob:

5 Sikkerhetsark: Fagernes Flyshow 2004 Strandefjorden, Valdres mars Velkommen som deltager på Fagernes Flyshow Her er noen detaljer om årets show for deg som deltager: Arrangør: Valdres Flyklubb Modell, NLF. Stevneleder: Geir Atle Kjørli, mob: Program Fredag 26.mars Flyging starter kl.10:00. Senderinnlevering. Påmelding 150kr betales i senderdepo. Indoor Valdreshallen kl.20:30 til ca.kl.22:30 Program Lørdag 27.mars Flyging starter kl.10:00. Senderinnlevering. Påmelding 150kr betales i senderdepo. Showflyging kl.12:00 til ca.kl.14:00 Bankett og premiering Fagernes Hotell (Blåsalen) kl.20:00. Påmelding før kl.13:00. Nattflygingsshow etter banketten på hotellet ved modellracingfuel.com Program Søndag 28.mars Flyging starter kl.11:00. Senderinnlevering. Fri flyging hele dagen Sikkerhet: 1. Kjøring på isen er på eget ansvar. 2. Alle sendere leveres i senderdepot. Ingen får sender uten frekvensklype. 3. Sender og frekvensklype leveres umiddelbart etter endt flyging. 4. Sikkerhetsansvarlig og stevneleder har oransje vester. 5. Maks 3 fly i luften / på flystripen samtidig. 6. Flygere snakker sammen og har hjelpemann med ut på flystripen. 7. INGEN flyging bak flystripe mot publikum, se skisse. 8. Hovring helikopter på anvist område. Flyging helikopter foregår på flystripen. 9. Det er ingen skreven køordning. Ønsker man å fly, stiller man seg i kø med flyet. Bruk av frekvenser vil bli logget gjennom stevnet. 10. Starting av fly foregår KUN i readyboks ved stripa. 11. Bruk hodet og smil til alle rundt deg Annet: Ha en fortreffelig weekend, for det kommer vi til å ha. Hilsen Stevneledelsen i Valdres Flyklubb Modell Sponsorer: Modellracingfuel.com

håndboken Praktiske råd med sjekklister

håndboken Praktiske råd med sjekklister STEVNE håndboken Praktiske råd med sjekklister FORORD Jeg har blitt bedt om å lage denne håndboken ut fra egne og andres erfaringer av å arrangere modellflystevner eller treff. Vi lever i et samfunn hvor

Detaljer

Stevnehåndboken. Innhold. Revisjon av januar 2015

Stevnehåndboken. Innhold. Revisjon av januar 2015 Stevnehåndboken Revisjon av januar 2015 Innhold 1. FORORD... 4 2. NØKKELPERSONER... 5 2.1 Stevneleder... 5 2.2 Stevneråd... 5 2.3 Sekretariatsleder... 5 2.4 Speaker... 6 2.5 Innpisker... 6 2.6 Ringdommer...

Detaljer

Regler for Norsk Mesterskap i undervannsfoto

Regler for Norsk Mesterskap i undervannsfoto Regler for Norsk Mesterskap i undervannsfoto Del 1 - Generelt 1 Regelverkets oppbygning. 1.1 Generelt 1.2 Teknisk arrangør 1.3 Deltakere og konkurranse 1.4 Klasse og krav til bilder 1.5 Jury og juryering

Detaljer

1.0 Innledning... 4. 2.0 Norges Golfforbund... 5. 2.1 Turneringsbestemmelser... 5. 2.2 Tournament director... 6. 2.3 Dommere og aspiranter...

1.0 Innledning... 4. 2.0 Norges Golfforbund... 5. 2.1 Turneringsbestemmelser... 5. 2.2 Tournament director... 6. 2.3 Dommere og aspiranter... NGFs turneringsveileder, sist oppdatert feb. 13 Innholdsfortegnelse Innhold 1.0 Innledning... 4 2.0 Norges Golfforbund... 5 2.1 Turneringsbestemmelser... 5 2.2 Tournament director... 6 2.3 Dommere og aspiranter...

Detaljer

Norges Skøyteforbund. Arrangørveileder KUNSTLØP

Norges Skøyteforbund. Arrangørveileder KUNSTLØP Norges Skøyteforbund Arrangørveileder KUNSTLØP Oppdatert 8.september 2014 Forord Denne veilederen er ment som et redskap for klubbene før og under stevnearrangementer. Vi jobber med å lage ett dokument

Detaljer

Norges Gymnastikk og Turnforbund

Norges Gymnastikk og Turnforbund Norges Gymnastikk og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 75 L, Tlf. 21 02 90 00 Fax: 21 02 96 11 www.gymogturn.no Bankgiro: 5134.06.05.075 Bankgiro lisenser: 5010 05 18489 Org.nr.: 970 232

Detaljer

Bestemmelser for Konkurransearrangør Freestyle, Discojazz og disco Sportsdans & CWDCL Swing & Rock n Roll og Salsa 01.03.2015

Bestemmelser for Konkurransearrangør Freestyle, Discojazz og disco Sportsdans & CWDCL Swing & Rock n Roll og Salsa 01.03.2015 Bestemmelser for Konkurransearrangør Freestyle, Discojazz og disco Sportsdans & CWDCL Swing & Rock n Roll og Salsa 01.03.2015 dansing.no 1 Innhold DEL 1 FORBEREDELSER... 3 1.0 FORMÅL... 3 2.0 KONKURRANSER...

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND Spesialreglement RADIOSTYRT MOTORSPORT Generelle regler

NORGES MOTORSPORTFORBUND Spesialreglement RADIOSTYRT MOTORSPORT Generelle regler NORGES MOTORSPORTFORBUND Spesialreglement RADIOSTYRT MOTORSPORT Generelle regler Illustrasjoner gjengitt med EFRAs tillatelse. (c) Norges Motorsportforbund 2009 Dette reglementet beskriver generelle regler

Detaljer

SR Spesial Reglement Radiostyrt Motorsport

SR Spesial Reglement Radiostyrt Motorsport SR Spesial Reglement Radiostyrt Motorsport Gyldig fra Januar 2015 Illustrasjoner gjengitt med EFRAs tillatelse. (c) Norges Motorsportforbund 2015 Dette reglementet beskriver generelle regler for samtlige

Detaljer

NORGES SEILFORBUND. REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas. Gjelder fra 1. Januar 2013

NORGES SEILFORBUND. REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas. Gjelder fra 1. Januar 2013 NORGES SEILFORBUND REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas PARAGRAF 1 Gjelder fra 1. Januar 2013 1.1. Norgesmesterskap i lagseilas kan avholdes i nasjonale og internasjonale klasser med

Detaljer

- en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører

- en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører - en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører Utarbeidet: 2002-2004 Revidert 2007 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 3 FORMÅL 4 MILJØTORGKOMITÈ 5 AVTALER 6 ØKONOMI 7 TEKNISK 8 TING Å TENKE PÅ 11 KIOSKEN 12

Detaljer

Invitasjon. ITF Taekwon-Do Norgesmesterskap Landsmesterskap. for senior og junior. Kampsport tøyer dine grenser. Teknisk arrangør: Rogaland Taekwon-Do

Invitasjon. ITF Taekwon-Do Norgesmesterskap Landsmesterskap. for senior og junior. Kampsport tøyer dine grenser. Teknisk arrangør: Rogaland Taekwon-Do Invitasjon ITF Taekwon-Do Norgesmesterskap Landsmesterskap for senior og junior 2015 Arrangør: Norges Kampsportforbund Teknisk arrangør: Rogaland Taekwon-Do Julie Berge Mob 94 01 75 31 Julie@kampsport.no

Detaljer

Bestemmelser for Konkurransearrangør

Bestemmelser for Konkurransearrangør Bestemmelser for Konkurransearrangør Country & Western Dance; Couples and Line Freestyle & IDO-grener Sportsdans Swing & Rock n Roll 01.10.2012 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens

Detaljer

STEVNEVEILEDNING FOR KREATIV LYDIGHET FREESTYLE (FS) OG HEELWORK TO MUSIC (HTM)

STEVNEVEILEDNING FOR KREATIV LYDIGHET FREESTYLE (FS) OG HEELWORK TO MUSIC (HTM) STEVNEVEILEDNING FOR KREATIV LYDIGHET FREESTYLE (FS) OG HEELWORK TO MUSIC (HTM) Oppdatert januar 2015 Søknad om avholdelse av terminfestet konkurranse kan gjøres av alle NKKs medlemsklubber. Søknadsfristen

Detaljer

Invitasjon. Norgesmesterskap Landsmesterskap. for senior og junior. Kampsport tøyer dine grenser. Teknisk arrangør: Tromsø Taekwon-Do klubb

Invitasjon. Norgesmesterskap Landsmesterskap. for senior og junior. Kampsport tøyer dine grenser. Teknisk arrangør: Tromsø Taekwon-Do klubb ! Invitasjon Norgesmesterskap Landsmesterskap for senior og junior Arrangør: Norges Kampsportforbund Teknisk arrangør: Tromsø Taekwon-Do klubb Kontaktperson: Dag Jackobsen Mob: 922 55 988 www.kampsport.no

Detaljer

ARRANGØRMANUAL TRIAL Mars 2015

ARRANGØRMANUAL TRIAL Mars 2015 ARRANGØRMANUAL TRIAL Mars 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Ansvarlige... 3 3. Tidsplan... 4 4. Lover, regler, håndbøker... 4 5. Oppgaver/funksjoner... 5 5.1 Formalia... 5 5.2 Stevneleder...

Detaljer

en for Paragliding, Distanse.)

en for Paragliding, Distanse.) Reglement for NorgesCup i Paragliding (XC) 2012 (Revisjon B, 3.februar, 2012, siste endring i BLÅTT ) 1. Innledning 1.1 Formål Formålet med dette reglementet er gjennom et åpent nasjonalt mesterskap Å

Detaljer

Aldersbestemte klasser følger Norges Idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett, hvor nedre aldersgrense for å delta er det året man fyller 13 år.

Aldersbestemte klasser følger Norges Idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett, hvor nedre aldersgrense for å delta er det året man fyller 13 år. REGLER FOR NORGESMESTERSKAP(ENE) KLASSISK OG FUNK 1 Norgesmesterskap, heretter NM, skal arrangeres etter de til enhver tid gjeldende regler fra IWWF, med de tilføyelser som forefinnes i Region E&As Additional

Detaljer

Hoveddommeren. Ansvarsområder og plikter. dansing.no. Side 1 av 15

Hoveddommeren. Ansvarsområder og plikter. dansing.no. Side 1 av 15 Hoveddommeren Ansvarsområder og plikter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Norges Danseforbund er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring

Detaljer

Regelverk for konkurranser i akro Paragliding - Revisjon 2.7.0-13.des. 2008 Side 1/20

Regelverk for konkurranser i akro Paragliding - Revisjon 2.7.0-13.des. 2008 Side 1/20 Regelverk for konkurranser i akro Paragliding - Revisjon 2.7.0-13.des. 2008 Side 1/20 1. Innledning 1.1. Formål a. Formålet med dette reglementet er at gjennom et åpent nasjonalt mesterskap å legge til

Detaljer

Regelverk for konkurranser i akro Paragliding - Revisjon 2.3.0-18.juni. 2005 Side 1/19

Regelverk for konkurranser i akro Paragliding - Revisjon 2.3.0-18.juni. 2005 Side 1/19 Regelverk for konkurranser i akro Paragliding - Revisjon 2.3.0-18.juni. 2005 Side 1/19 1. Innledning 1.1. Formål a. Formålet med dette reglementet er at gjennom et åpent nasjonalt mesterskap å legge til

Detaljer

Håndbok for konkurransearrangør

Håndbok for konkurransearrangør Håndbok for konkurransearrangør Sportsdans dansing.no Innhold 1. SØKNADER... 2 2. ANSVAR... 2 3. GULV... 2 4. LYS... 2 5. MUSIKK-TIMING... 2 6. PYNT... 2 7. PREMIER... 3 8. INVITASJON... 3 9. DOMMERE...

Detaljer

Håndbok for konkurransearrangør Sportsdans

Håndbok for konkurransearrangør Sportsdans Håndbok for konkurransearrangør Sportsdans dansing.no Innhold 1. SØKNADER...2 2. ANSVAR...2 3. GULV...2 4. LYS...2 5. MUSIKKTIMING...3 6. PYNT...3 7. PREMIER...3 8. INVITASJON...3 9. DOMMERE...3 10. FUNKSJONÆRER...5

Detaljer

KJÆRE TRI-VENNER OG STEVNEARRANGØRER

KJÆRE TRI-VENNER OG STEVNEARRANGØRER ARRANGEMENTSVEILEDING 2013 KJÆRE TRI-VENNER OG STEVNEARRANGØRER Triatlon-sesongen 2012 er knapt over, før vi skifter fokuset til 2013. Det har skjedd mye positivt de siste årene, hvor vi har fått en del

Detaljer

TRIAL. Regioncup Sør Arrangørhåndbok. Regionscup Sør. Regionscup Sør består av: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest Agder og Rogaland

TRIAL. Regioncup Sør Arrangørhåndbok. Regionscup Sør. Regionscup Sør består av: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest Agder og Rogaland Regionscup Sør TRIAL Regionscup Sør består av: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest Agder og Rogaland for: Regionscup Sør (RCSør) Seksjonstrening 1 Innhold 1 GENERELT... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 1.2

Detaljer

Renninstrukser Asker Trekkhundklubb

Renninstrukser Asker Trekkhundklubb Renninstrukser Asker Trekkhundklubb Sist oppdatert: 9. april 2007 1. Innholdsliste: 1. Oversikt...2 2. Tidlig planlegging...2 2.1. Valg av arena...3 3. Ansvar...3 3.1. Rennleder...3 3.2....4 3.3....5 3.4....5

Detaljer

NBTFs Arrangementsmanual

NBTFs Arrangementsmanual NBTFs Arrangementsmanual HER SKAL JEG LAGE ET "ÅRSHJUL" SOM VISER DE FORSKJELLIGE STADIENE SOM TORE HAR LAGET STIGA NORGES CUP NM STIGA NORGESCUPFINALE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...

Detaljer

AVTALE. mellom. xx ( heretter ARRANGØREN )

AVTALE. mellom. xx ( heretter ARRANGØREN ) AVTALE mellom NORGES SKIFORBUND ( heretter NSF) og xx ( heretter ARRANGØREN ) 1. BAKGRUNN Alle World Cup-arrangementer på ski som avholdes i Norge hvert år tildeles NSF av Det Internasjonale Skiforbundet

Detaljer

SJEKKLISTER FOR FUNKSJONÆRER

SJEKKLISTER FOR FUNKSJONÆRER SJEKKLISTER FOR FUNKSJONÆRER Innhold Sjekkliste for turneringsleder... 3 Sjekkliste for turneringssekretariat... 5 Sjekkliste for starter... 7 Sjekkliste for forecaddie... 8 Sjekkliste for scorekortmottak...

Detaljer

NORGES SEILFORBUND. REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas. Gjelder fra 1. Januar 2014

NORGES SEILFORBUND. REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas. Gjelder fra 1. Januar 2014 NORGES SEILFORBUND REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas PARAGRAF 1 Gjelder fra 1. Januar 2014 1.1. Norgesmesterskap i lagseilas kan avholdes i nasjonale og internasjonale klasser med

Detaljer