Endringer i administrasjonen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endringer i administrasjonen"

Transkript

1

2 Endringer i administrasjonen Arbeidet med kommunesammenslutningen har nå kommet så langt at det er kunstig å opprettholde to separate kommuneadministrasjoner. Som følge av dette er det nå innført ukentlige felles ledermøter samt at det gjøres noen justeringer i kommandolinjene i sentraladministrasjonen. Anton Monge fratrer som rådmann i gamle Kristiansund 1. oktober Anton Monge har de siste 27 årene vært henholdsvis teknisk rådmann, finansrådmann og rådmann i Kristiansund. Opprinnelig hadde Monge tenkt å fortsette i rådmannstillingen frem til nyttår, for så å gå over i pensjonistenes rekker. På grunn av at han nå er valgt inn i det nye bystyret, har han valgt å fratre som rådmann i dagens Kristiansund fra 1. oktober og fortsette som seniorkonsulent i kommunen fram til nyttår. Årsaken til dette er at man ikke har anledning til å være rådmann og samtidig være politisk valgt representant i bystyret. Kommunalsjef Ole Bjørn Moen Ole Bjørn Moen tiltrer fra 1. november 2007 i stillingen som kommunalsjef for Kristiansund og Frei innenfor området barnehager, grunnskoler og kultur. Moen er i dag rådmann i Aukra kommune og har etter avtale fått anledning til å fortsette der inntil de har fått åpnet og satt i gang driften av det store gassanlegget på Nyhamna. (Ilandføringsanlegget for gass fra Ormen Lange). Just Ingebrigtsen blir rådmann både i gamle og nye Kristiansund Just Ingebrigtsen er ansatt som rådmann i nye Kristiansund og tiltrer formelt fra 1. januar I rollen som påtroppende rådmann spiller han allerede en betydelig rolle i forberedelsene til kommmunesam- Kommunalsjef Helge A. Carlsen Helge A. Carlsen er fra 1. august 2007 kommunalsjef for Frei og Kristiansund innenfor området helse og sosial, pleie og omsorg. Carlsen har lang fartstid innen dette arbeidsområdet i dagens Kristiansund kommune. menslutningen. Som følge av at Anton Monge fratrer som rådmann i dagens Kristiansund fra 1. oktober, vil just Ingebrigtsen bli konstituert i stillingen fram til 1. januar Inge Martin Måløy fortsetter som rådmann i Frei ut året Inge Martin Måløy har vært rådmann i Frei kommune i 26 år. Han er både den første og siste rådmannen i Freis historie. Han fortsetter i rådmannstillingen frem til kommunesammenslutningen. Som rådmann i Frei har Måløy som opp- gave å lede driften av kommunen ut året for så å avlevere til nye Kristiansund. Etter nyttår planlegger Måløy å tiltre pensjonistenes rekker etter totalt 41 år i offentlig tjeneste. Kommunalsjef Kjell Sæther Kjell Sæther er fra 1. august 2007 kommunalsjef for Kristiansund og Frei innenfor området tekniske tjenester, samt kommunale foretak, kommunale AS osv. Sæther kommer fra stillingen som driftssjef i Frei kommune, med ansvar for all tjenesteproduksjon, før dette, mange år som helse- og sosialsjef. Konst. kommunalsjef Bjørn Elgsaas Bjørn Elgsaas er fra 1. august 2007 og frem til 1. november konstituert i stillingen som kommunalsjef for Frei og Kristiansund innenfor området barnehager, grunnskoler og kultur. Elgsaas er til vanlig spesialkonsulent ved utviklingsseksjonen. Kommunalsjef Karl Kjetil Skuseth Karl Kjetil Skuseth er fra 1. august kommunalsjef for Kristiansund og Frei innenfor området interne tjenester (Utviklingsseksjonen, økonomiseksjonen, personalseksjonen og servicekontorene). Skuseth kommer fra stillingen som utviklingssjef i Frei kommune.

3 Kommunen vår Kommunen vår er et informasjonsblad som gis ut i forbindelse med den vedtatte sammenslåingen av Kristiansund kommune og Frei kommune. Den formelle sammenslåingen finner sted 1. januar i Den nye kommunen skal hete Kristiansund. Kommunen vår har fem utgivelser pr. år, med informasjon om arbeidet med sammenslåingen og generell informasjon fra begge kommuner. Utgiver Kristiansund kommune og Frei kommune Ansvarlige redaktører Karl Kjetil Skuseth, kommunalsjef Just Ingebrigtsen, påtroppende rådmann i Kristiansund Redaksjon Annette Gundersen Rigmor Holten Petter Ingeberg Just Ingebrigtsen Margrete Magerøy Karl Kjetil Skuseth Sigvard Thy Anders A. Vik Knapt 100 dager igjen Søndag 23. september var det nøyaktig 100 dager igjen til Frei og Kristiansund er sammensluttet til en kommune. Tiden har gått fort og det er mye som er utført siden vedtaket om sammenslutning ble fattet i Det er mye som skal gjøres på den korte tiden vi har igjen. Men vi kommer i mål, og det ser ut til at vi med svært få unntak er fullstendig slått sammen til en kommune fra 1. januar Dette er vi stolte av. Kommune- og fylkestingsvalget er gjennomført og valgresultatet foreligger. Bystyret i nye Kristiansund konstitueres 16. oktober med Per Kristian Øyen (Ap) som ordfører og med Maritta B. Ohrstrand (Sp) som varaordfører. Den ene fra gamle Kristiansund og den andre fra gamle Frei. En topp-politiker fra hver kommune, vil nok mange synes er en riktig så god løsning. Det nye bystyret vil også få en sammensetning med en rimelig god balanse i forhold til dagens innbyggertall. Det som er veldig tilfredsstillende å observere - nå når valget er gjennomført - er at man i valgkampen overhode ikke diskuterte Kristiansund og Frei, eller by og land. Det ble heller ikke lansert bygdelister/bylister som skulle ivareta særinteresser. Alle de politiske partiene forholdt seg i programmene og debattene til nye Kristiansund og hva som vil være det beste for den nye kommunen. Nok en indikasjon på at vi alle går medstrøms inn i den nye kommunen. Sekretariat, layout og montasje Trykk Holm Grafiske AS Distribusjon Norpost, Kristiansund Distribueres til alle husstander i Kristiansund og Frei Karl Kjetil Skuseth kommunalsjef Just Ingebrigtsen påtroppende rådmann Petter Ingeberg prosjektleder Utgivelser i 2007 Nr. 1/2007 Februar Nr. 2/2007 April Nr. 3/2007 Juni Nr. 4/2007 September Nr. 5/2007 Desember Design av magasinhode Ramvikdesign.no Forsidefoto Hans Ohrstrand (Kristiansund kameraklubb) Se egen hjemmeside om kommunesammenslåingen Nye Kristiansund med i Fredskorpset-Ung Kristiansund er en av fem kommuner i fylket som får delta i et treårig pilotprosjekt gjennom Fredskorpset. Dette under forutsetning av fortsatt finansiering gjennom Stortingets bevilgninger. Fredskorpset har gitt muntlig melding om dette etter at fellesnemnda 4. september vedtok å sende søknad om deltakelse. Prosjektet retter seg mot ungdom i alderen år, for gjensidig utveksling med land i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Formålet er fredsbygging i videste forstand. Fredskorpset ønsker å engasjere og aktivisere ungdom i internasjonale spørsmål, og gjennom dette bryte ned fordommer, bidra til integrering av ungdom fra andre land, samt å forberede norsk ungdom på en stadig mer globalisert verden. Deltakerne rekrutteres fra kommunens befolkning gjennom f. eks. frivillige lag og organisasjoner, foreninger, menigheter og lignende.

4 Kommunevalget 2007 Et korps av kommunalt ansatte brukte valgdagskvelden til å klargjøre stemmesedlene for skanning. Om lag stemmesedler ble avlest elektronisk i løpet av ca 5 timer. Ved manuell behandling ville dette arbeidet tatt over 11 timer. (foto: Petter Ingeberg) Kommunestyre- og fylkestingsvalget i Kristiansund og Frei ble prikkfritt gjennomført 9. og 10. september. Valgdeltakelsen var på 56,34 %. Antall stemmeberettige var totalt Valget 2007 var også historisk som første valg i Nye Kristiansund kommune. Ved dette valget ble det også benyttet elektronisk opptelling for første gang. I praksis medførte dette at alle stemmesedlene ble skannet (avfotografert). Valgsystemet analyserte hver enkelt stemmeseddel for å sjekke parti, hvilke kandidater som var kumulert, og slengere som var påført. De fleste tolkninger greide systemet helt automatisk, men endel håndskrift måtte tolkes manuelt. For slike tolkinger kom systemet opp med forslag. Erfaringen med systemet var meget god. På forhånd var systemet prøvd ut for å verifisere at tolkingene ble riktige. Tilsammen ble nesten stemmesedler (både kommunestyre og fylkestings valget) lest og tolket i løpet av ca. 5 timer. Normalt har dette tatt over 12 timer. I tillegg ble resultatet også kvalitetsmessig bedre. Ved manuell registrering kan det noen ganger hende at man overser kumuleringer. Dette skjer ikke ved elektronisk avlesning. Politisk overgangsordning Valget til nytt kommunestyre er nå gjennomført. I henhold til bestemmelsene i kommuneloven skal det nye kommunestyret konstitueres og tre i funksjon innen utgangen av oktober måned. I og med at kommunesammenslutningen ikke er før 1. januar 2008 innebærer dette følgende overgangsordninger i perioden fra 16. oktober og ut resten av dette året: Fellesnemnda har fungert som interimkommunestyre for nye Kristiansund siden juni 2005, og legges ned 16. oktober 2007 (foto: Petter Ingeberg) Fellesnemnda legges ned ved konstitueringen av den nye bystyret. Det nye bystyret konstitueres og trer i funksjon 16. oktober Andre folkevalgte organ ( ) - utvalg, råd, nemnder og komiteer, m.v tilhørende det nye bystyret velges i størst mulig grad 16. oktober 2007 og trer i funksjon fra det tidspunkt de er valgt Funksjonstiden for dagens Frei kommunestyre og dagens Kristiansund bystyre forlenges til og med 31. desember Oppgavene er begrenset til å gjelde avviklingsoppgaver i kommunene. Alle andre folkevalgte organ ( ) - utvalg, råd, nemnder og komiteer, m.v tilhørende det gamle kommunestyret/bystyret legges ned 16. oktober Dette gjelder også Frei formannskap og Driftsutvalget i Kristiansund med mer.

5 Bystyret i nye Kristiansund Etter at stemmesedlene er talt opp og alle endringene registrert, er dette listen over de faste representantene til bystyret i nye Kristiansund kommune de fire neste årene. Valgresultat og mandatfordeling Det norske Arbeiderparti Per Kristian Øyen (ordfører), Nora Korsnes Wårle, Kirsten Skaret Gulla, Bjarne Storfold Elde, Kirsti Dyrnes, Kjell Neergaard, Harald Martin Stokke, Hedda Evjen Nielsen, Kjell Fevåg, Anne Elisabeth Nilssen, Sven Erik Olsen, Olaf Torvik, Berit Tønnesen, Asbjørn Jordahl, Anne Jacobsen, Helena Havnen, Kathrine Sæther Tømmervåg, Helge Kruse, Helene Borøchstein Bjørbak, Steinar Betten. Sosialistisk Venstreparti Viggo Jordahl Senterpartiet Maritta B Ohrstrand (varaordfører), Øyvind Frode Lyngås, Jorunn Kvernen. Kristelig Folkeparti Bernhard Lillevik, Eva Kathrine Reymert. Venstre Ragnhild Helseth, Andreas Sandvik. Høyre Gerhard Sæther, Sidsel Sæterøy, Dagfinn Ripnes, Gunnar Owe Gundersen, Anton Monge, Geir Gjengstø, Erik Aasprong, Knut Garshol. Fremskrittspartiet Åge Austheim, Roger Hagen, Steinar Berge, Steve Runar Kalvøy, Geir Nordli, Anette Thomsen, Kristian Lian, Robert Nordvik. Rød Valgallianse Kjell Bjarne Dahl. Møteplan høsten 2007 Møtedag/tid Oktober November Desember Bystyret i gamle Kristiansund Tirsdag kl (tors) Driftsutvalget i gamle Kristiansund Tirsdag kl Utviklingsutvalget i gamle Kristiansund Tirsdag kl Kommunestyret i gamle Frei Tirsdag kl (tors) Formannskapet i gamle Frei Tirsdag kl Fellesnemnda Kristiansund/Frei Tirsdag kl Bystyret i nye Kristiansund Tirsdag kl Formannskapet i nye Kristiansund Tirsdag kl Plan og bygningsrådet Torsdag kl Administrasjonsutvalget Onsdag kl Eldrerådet Mandag kl Møter avholdes etter behov i samråd med leder og sekretær Kontrollutvalget Torsdag kl

6 Fiberutbygging på Frei Av IKT og arkivleder Steinar Holm I samarbeid med NEAS, og med statlig støtte, etablerer nå kommunen høyhastighets fibersamband til flere kommunale bygg på Frei. NEAS etabler også slike samband til innbyggere og næringsliv i samme området. I første omgang etableres dette til skolene på Bjerkelund, Rensvik og Frei ungdomskole, samt Frei Sjukeheim, Frei Aldersboliger og Rensviktunet. Dette skal være på plass i løpet av høsten. Dette vil gi skoler og andre brukere nye muligheter med hensyn til digitale hjelpemiddel. I praksis betyr dette raskere internettlinjer og bedre dataløsninger for brukerne. Løsningen er kommet i stand ved at staten, kommunen og NEAS deler på kostnaden med å få lagt ned fiberkabler mellom byggene. Fiberkabelen har svært stor kapasitet og vil bli brukt både til kommunen, og for å tilby bedre kapasitet til andre. En slik fiberkabel vil ha levetid på flere tiår (20 30 år). Et slikt løft vil derfor komme unge og gamle til glede, og heve kvaliteten på tjenestene kommunen leverer. Høyhastighets fibersamband legges nå til flere kommunale bygg på Frei Kommunal service på nett Av IKT konsulent Svein Taknæs Hvert år tester Forbrukerrådet alle landets kommuner på hvor gode de er på service. På nettsidene til hver kommune har de lett etter 25 konkrete punkter. Dessuten har de ringt fem likelydende telefoner til hver kommune, og sendt inntil sju likelydende e-poster. Alle kommunene har minst fått fem e-poster. 3. september i år publiserte Forbrukerrådet resultatene og Kristiansund kom på en hederlig 10.plass. Tidligere i år kom nettsidene til Nye Kristiansund på andre plass i kåring av årets E-kommune. Selv om vi kommer bra ut i tester så har vi fortsatt et stykke igjen før vi er fornøyde med målet som er å gi innbyggerne best mulig service på nett. For ytterligere å øke servicegraden vil Nye Kristiansund i høst lansere bruk av SMS/MMS og edialog 24. Vi har i samarbeid med IDLmedia laget en løsning der publikum kan sende inn meldinger og bilder med kodeord KSU til telefonnummer Dalabrekka skole vil være pilotprosjekt, der foresatte kan gi beskjed til skolen og SFO med mobiltelefonen og at skolen kan gi beskjeder til foresatte på mobil. Hvis dette brukes på riktig måte vil det være effektiviserende for administrasjon og ikke minst gi god service til foresatte. Et annet prosjekt som lanseres i høst er edialog24 som er en alternativ måte å få svar på spørsmål til kommunen via chat/nettprat. Noen liker å ringe, andre sender e-post og nå får publikum muligheten til å stille spørsmål og ta kontakt med kommunen via nettsidene til nye Kristiansund. Kristiansund og Aure vil bli de to første kommunene i regionen med dette tilbudet. Vi håper innbyggerne vil få glede av de nye tjenestene og vi vil fortsatte utvikle andre tjenester innen Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) som i stadig sterkere grad er en forutsetning for velferdssamfunnet. Kristiansund og Frei sikret seg andreplassen i årets prisutdeling for beste ekommune i Norge.

7 Veiutbedringer på Frei Av Tor Inge Ulvund, tekniske tjenester i Kristiansund og Frei I forbindelse med kommunesammenslutningen har fellesnemnda vedtatt å bruke en betydelig del av det øremerkede infrastrukturtilskuddet fra staten, til utbedringer av veinettet på Frei. Dette har blant annet resultert i følgende tiltak. Gang- og sykkelvei fra Bjerkelund skole til Frei Rådhus Arbeidet med den nye gang- og sykkelveien fra Bjerkelund skole til Frei rådhus skulle vært sluttført i løpet av august måned, men på grunn av en del mer fjell, og endringer av kabelgrøfter er ferdigstillelse noe utsatt.. Deler av gang- og sykkelveien er ferdig gruset, slik at den kan brukes. Asfaltering vil skje i løpet av høsten. Asfaltering av kommunale veier Det er frem til nå lagt asfalt på meter kommunale veier i Frei, og det er brukt kroner til dette. Veier som gjenstår i følge prioriteringslisten, er deler av Flatøyveien og veier i Solsletta boligfelt. Det vil ikke bli lagt asfalt på veiene i Solsletta boligfelt før NEAS er ferdig med å legge kabler i veiene. Dette skal etter de avtaler som er gjort være ferdig i løpet av november i Gang- og sykkelveien fra kai til kai er snart ferdig opparbeidet.(foto Karl Skuseth) Gangsti fra kai til kai kai til kai prosjektet er i utgangspunktet en gang- og sykkelvei som går fra kaia i dagens Kristiansund til gamle Kvitnes fergekai på Frei. Prosjektet er snart sluttført. Turstien langs Bolagvannet og fram til Storbakken er snart ferdig opparbeidet og brukes nå flittig av turgåere. Noe etterarbeid i form av asfalt ved Vadsteinsvikkrysset, rekkverk i Svenskesvingen og fortau ved Storbakken gjenstår. Entreprenøren har lovet at dette skal være ferdig i løpet av september Det er også bestilt opprusting av eksisterende tursti, dette vil bli utført noe senere. Utbedringsarbeider i Nerbolga. (foto Karl Skuseth) Motorsportsenter i Sødalen Av kommuneplanlegger Geir Aakvik Fredag 31. august ble det holdt oppstartsmøte for arbeidet med å lage reguleringsplan for etablering av et motorsportsanlegg i Sødalen. Anlegget skal gi rom for etablering av en grusbane for motorcrosssykler og et løypeområde for trialsykler. Planen skal også vise plassering av en parkeringsplass. Totalt vil reguleringsområdet omfatte omlag 100 mål. Kommunen vil erverve nødvendig areal til formålet og leie ut området til motorsportsklubben. Minimum avtaleperiode vil være 40 år. Det er motorsportsklubben som er ansvarlige for reguleringsplanarbeidet. Frei kommune har tidligere fått utarbeidet en støyrapport om prosjektet. Denne konkluderer med at den forutsatte aktiviteten ikke vil forårsake uakseptable støyforhold for omgivelsene. Det videre planarbeidet skal avklare om det er behov for utredninger av andre type virkninger enn støy. Interesserte som vil gi innspill til planarbeidet, kan ta kontakt med motorsportsklubben eller bygningssjefen i Kristiansund. Kartskisse over det aktuelle området i Sødalen. Arealet innenfor de røde strekene viser området for motorsportsenteret.

8 Arealbruken i nye Kristiansund Av kommuneplanlegger Geir Aakvik Både Frei og Kristiansund har relativt ferske oversiktsplaner for arealbruken (vedtatt i 2005 og 2006). De positive utviklingstrekkene i lokalsamfunnet de siste årene har medført at areal som er avsatt til utbyggingsformål tas i bruk raskere enn det vi har vært vant til. Det er derfor behov for å revidere planene (kommuneplanens arealdel). Sammenslåingen til én kommune medfører at arealbruken for begge kommunene nå kan ses i sammenheng. Varig sikring av områder til friluftsliv og landskapsvern, sammen med lokalisering av nye områder til bolig- og næringsformål vil stå sentralt i arbeidet. I første omgang skal det lages et planprogram. Hensikten er å planlegge planleggingen, slik at det blir enklere å styre både innhold og framdrift i planprosessen. Planprogrammet skal redegjøre for hvilke utredninger som må gjøres i forbindelse med planprosessen. Programmet skal også angi en tidsplan for arbeidet og hvilke medvirknings- og høringsprosesser som er tenkt gjennomført. Forslag til planprogram vil bli lagt ut til offentlig ettersyn i tidlig i oktober og frem til midten av november. Nedenfor er forslaget til framdriftsplan for hele planprosessen gjengitt. Endelig planvedtak forutsettes helt på slutten av neste år. Framdriftsplan Vedtak forslag til planprogram Annonsering av planarbeid/planprogram Høring planprogram -6 uker Justering av planprogram, vurdering av innkomne forslag - vedtak Utarbeide planforslag med KU Vedtak om offentlig høring Offentlig ettersyn (minst 6 uker) Merknads- og innsigelsesbehandling Politisk behandling, form.skap/bystyre Sep. Okt. Nov Des. Jan. Feb. Mar Apr. Mai Jun. Jul Aug Sep Okt Nov Atlanterhavstunnelen Av trafikkingeniør Terje Fugelsnes, byingeniørens kontor Arbeidet med å bore Atlanterhavstunnelen pågår for fullt og det bores både fra Kristiansundsiden og fra Averøysiden. Ved utgangen av første uke i september er det drevet 1238 meter fra Averøya og 627 meter fra Hagelin i Kristiansund. Tunnelen blir totalt 5,8 kilometer lang og planlegges åpnet i begynnelsen av Tunnelen vil få et tverrsnitt for tre kjørebaner, og det sprenges ut opp til 5 meter tunnel i ei salve. Det er derfor enorme mengder med stein som skal fraktes bort. I Kristiansund blir tunnelmassen deponert på Kvennbergmyra og det er totalt 11 store transportbiler som jevnt og trutt går fra Hagelin til deponiet med tunnelmasse. Det nærmer seg også oppstart på vegentreprisen i Kristiansund. Her var det fire deltakere i anbudskonkurransen. I midten av september var anbudene under behandling hos Statens vegvesen, og det laveste ble levert av firmaet Johs. J. Syltern AS, som kan gjennomføre prosjektet for ca. 51 mill. kroner (eks. mva.) Dette er forøvrig det samme firmaet som bygger veiene på Averøya, og vegvesenet opplyser at sannsynlig anleggsstart blir i begynnelsen av oktober i store anleggsbiler frakter daglig betydelige steinmasser fra tunnelinnslaget ved Hagelin til deponiet ved Kvernberget. (Foto: Thor Magne Hasselø)

9 Gode dagtilbud for eldre Bo hjemme med livskvalitet Av Prosjektleder Bente Åsbø Det er en stor glede å kunne tilby kommunens eldre, nye, tilrettelagte dagtilbud. Tilbudet er betydelig styrket både innholdsmessig og med antall plasser. opprettet et eget dagtilbud for personer med demens hvor kompetanse og tilbud er tilrettelagt spesielt for denne brukergruppen. Dagsenteret skal være et møtested hvor livsglede og det gode liv er i fokus. Et møtested for det gode måltid, den gode samtale, sosialt samvær og aktiviteter tilpasses den enkeltes behov og ønske. Å ta vare på det friske når helsa svikter er viktig for å forebygge ytterligere funksjonstap. Det er viktig å holde kroppen i bevegelse En ønsker for øvrig også å tilrettelegge for aktivitetsgrupper ut i fra funksjonsnivå, interesser og kjønn, dette for å kunne gi et variert og meningsfullt tilbud. Tilbudet er behovsprøvd og søknadskjema fås ved henvendelse til Kristiansund servicekontor. Det som ikke øves - sløves Det som ikke øves sløves, er et kjent og klokt ordtak, og et motto for våre nye dagtilbud, der hjelp til selvhjelp er i fokus. Her er du som bruker med på å skape en meningsfull hverdag i felleskap, hvor du skal få ivareta dine behov sosialt og fysisk. Dagtilbudene er en del av et forbyggende tjenestetilbud fra kommunen til kommunens eldre. Våre samarbeidspartnere er hjemmetjenesten, miljøarbeidertjenesten, eldresenteret og andre forebyggende og rehabiliterende tjenester som skal være med på å tilrettelegge for et godt liv, selv når helsa svikter. Våre nye dagsenter er lokalisert ved: Barmanhaugen Dagsenteret er samlokalisert med Barmanhaugen eldresenter. Bergan Dagsenteret er samlokalisert med Miljøarbeidertjenesten sitt tilbud ved Bergan sykehjem Rokilde Dagtilbudet ligger i underetg. ved Rokilde sykehjem Brukerne av dagsenteret får tilbud om transport til og fra. Differensiert tilbud: Å mestre hverdagens aktiviteter er en stor utfordring for personer med demens. Et godt dagtilbud er med på å redusere den enkeltes nederlagsopplevelse og øke selvtilliten. Det er derfor Glimt fra dagtilbudet på Rokilde

10 Innlandet skole Av Innlandet skole Innlandet skole ble bygd i Den ligger idyllisk til vendt mot Bolgsvaet. Skolen har tidligere vært en fådelt skole med sammenslåtte klasser fordi det var relativt få elever på skolen. I en periode på 90-tallet var det snakk om mulig skolenedleggelse, men elevtallet har siden den gang fordoblet seg og teller i dag 120 elever. 45 barn benytter seg av skolefritidsordningen. Med den byggeaktiviteten det er og som kommer til å fortsette i en periode fremover, ser det ut til at elevtallet vil måtte øke ytterligere. Skolen ble for noen år tilbake påbygd, og nå har vi fått nye garderober til gymnastikkfløyen. Uteområdet er i samarbeid med FAU under fornying. Skolen har nærhet til mange fine ute- og turområder. Vi benytter ofte Skjærva-området til ulike aktiviteter, Likeledes er det ofte uteskole på Bautaområdet. Skolen har vært aktiv på kulturfronten i mange år gjennom ulike arrangement på skolen og i byen for øvrig. Skolen er aktivt involvert i Kunnskapsløftet og deltar også i et eget prosjekt som beskrives for seg. Felles musikk / Kor artì krydderet. Her brukes stemmen i ulike styrkegrader som et dynamisk instrument, det synges solo, kanon og tostemt sang med stor oppslutning og entusiasme blant elevene. Elevene lager egne forestillinger med egenkomponert musikk, drama og dans. Alle disse varierte aktivitetene innenfor kultur er med og gir elevene mange flotte opplevelser. Barna blir vant til å opptre og får stå på en scene foran et stort publikum. I forkant av forestillingene har vi audition hvor mange elever melder seg på forskjellige roller. Vi erfarer at mange elever har en flott utvikling på dette området. Vi har ofte deltatt på Barnas Festuke, diverse opptredener i Caroline kinosenter, Putti Plutti Pott forestillinger i Festiviteten, jule- og påskespill for å nevne noe. Både elever og lærere er veldig begeistret. Kom og hør på oss da vel!! Vi møtes hver fredag kl i amfiet. Hver fredag kl o8.30 samles elever og lærere i amfiet til felles musikk I skolen har vi tradisjon på å jobbe med musikkprosjekt. Alle elever på trinn møtes 1 time i uka, hvor det synges av full hals. Kroppen er i full bevegelse og improvisasjon er Første skoledag. Elevene står litt spent og følger med på navnene som skrives på tavla

11 Skolen vår Kunst & håndverk i nye omgivelser Etter mange års bruk var kunst & håndverksrommet ved skolen blitt trist og nedslitt. Dette bestemte vi oss for å gjøre noe med. Etter påske hadde elevene på trinn en kjempeoppgave. Skap, reoler og bord skulle pusses opp! Elevene tok del i alle ledd av prosessen, alt fra planlegging, beregning, malingsforbruk etc. til nedsliping / pussing, grunning og maling av interiøret. Vi var så heldig å få folie i lekre farger fra Jacobsen Reklame. Dette kombinert med maling ble benyttet til dekor på skapene. Som motiv har vi latt oss inspirere av Dalahesten, en del teori fra fargelæren og satt den ut i livet på hvert av skapene med innslag av frie elementer. Resultatet er blitt et flott og inspirerende rom som både lærer og elever er stolte av. Aktivitetsdag på skolen Hver høst arrangerer vi på skolen en aktivitetsdag i Skjærva. Så langt i høst har været vært såpass dårlig at vi flyttet arrangementet til skoleområdet. Det ble en trivelig dag med mange aktivitetsposter. Elevene tok seg først en tur rundt Innlandet, deretter kom de til skolen hvor de ble delt inn i blandede grupper. Her hadde vi aktiviteter som å kaste på stikka, ringog sangleker, diverse ball spill, dans, grilling m.m. Selv om været ikke var helt topp, syntes elevene at dette var en trivelig dag. Prosjektet læringsløftet Innlandet skole ble i juni valgt ut som prosjektskole og tildelt midler fra Utdanningsdirektoratets skoleutviklingsprosjekt Kunnskapsløftet fra ord til handling. Etter en omfattende søknadsprosess i samarbeid med skolefaglig rådgiver Kathrine Gjestad, var det svært positivt for skolen å få bekreftet at våre tanker er verd å prøve ut i praksis. Prosjektet har fått tittelen Læringsløftet, og prosjektets idè er å forbedre elevenes læring ved å utvikle elevene til funksjonelle lesere. Å kunne mestre lesing som grunnleggende ferdighet, både når det gjelder avkoding og forståelse, er grunnlaget for videre tilegnelse av kunnskap. Bildene viser elever i kreativt arbeid, og tradisjon tro stiller vi stadig ut resultatene i skolens hall, til glede og begeistring for elever og skolens ansatte. Noen kunst og håndverkstimer er også flyttet ut på skoleplana. Barna er særdeles fornøyd med å få undervisning utendørs. Tidlig innsats for å utvikle god språkforståelse vil være vesentlig for å gjøre alle elever til funksjonelle lesere. Det overordnede målet for prosjektet er å gi elevene gode forutsetninger for læring tidlig i grunnopplæringen. Tidlig innsats for å utvikle god språkforståelse vil være vesentlig for å gjøre alle elever til funksjonelle lesere. Et mål er også å forbedre systemets evne til å møte den enkelte elevs behov gjennom å tilrettelegge for at elevene sikres en god språkutvikling og leseopplæring. Skolen vår skal gjennom dette prosjektet videreutvikle seg som en lærende skole, der vi benytter personalets kompetanse på en god måte. Å skape rom for refleksjon og evaluering av egen praksis, samt å utvikle et system for kollegaveiledning, vil også gi lærerne et læringsløft. Samlet sett ønsker skolen å stå sterkere i arbeidet med å innfri de føringer som Kunnskapsløftet gir.

12 Aktiv hverdag Av folkehelsekoordinator Bente Elshaug Aktiv hverdag er et treningstilbud tilrettelagt for deg som ønsker å være i fysisk aktivitet, men som synes det er vanskelig å komme i gang. Har du lyst til å komme opp av godstolen, være sammen med andre, få litt bedre bevegelighet og bli litt i bedre form, er dette treningen for deg. Aktiv hverdag er et lokalt tilrettelagt treningstilbud. Treningen består av bevegelse etter musikk, og både styrke og kondisjon vil være en del av aktiviteten. Treningstilbudet ledes av instruktør og fysioterapeut Sissel Helgesen. Dag/tidspunkt: Onsdager kl Ungdom/voksne med psykiske vansker. Sted: Gymsalen Brannstasjonen, Kristiansund. Inngang Hauggata. Ønskes mer informasjon ta kontakt med folkehelsekoordinator Bente Elshaug. Tlf eller epost. Hybelmatkurs for hybelboere Hver onsdag i fire uker fremover skal hybelboere lære seg å lage lettvint, rimelig og næringsrik mat. De vil lære seg å lage både frokost, nistemat og middag, og ikke minst spise den maten de lager. Onsdag 12. september var første kurskveld. Hybelboerprosjektet er et samarbeid mellom Kristiansund/Frei kommune og byens videregående skoler. Hensikten med prosjektet har vært å utarbeide felles strategier og innsatser for å bedre hybelboernes kompetanse i forhold til å mestre hybellivet, både i forhold til rus, psykisk helse, kosthold og fysisk aktivitet. Etter en spørreundersøkelse blant elever som skulle flytte på hybel og de som bodde på hybel i Kristiansund kom det frem et ønske om matkurs. Ca 40 elever viste interesse for kurset, og med midler fra Fylketble det mulig å arrangere matkurs, et før høstferien og et etter høstferien. Målsettingen med kurset er at hybelboere skal kunne velge i forskjellige produkter, og ikke bare spise ferdigmat. De skal kunne lage seg mat som både smaker godt, og noe som kroppen trenger og samtidig har godt av. Lærer Dina Gaupseth ved restaurant og matfag, Kristiansund videregående skole har mange lettvinte og rimelige løsninger for de unge hybelboerne. Onsdag 12. september var første samling på hybelmatkurset

13 NM i karate i Kristiansund 20. oktober 2007 braker det løs i Braatthallen, Kristiansund. Her skal karate og kamsportutøvere konkurrere om NM titler i fullkontakt og semikontakt karate. Utøverne konkurrerer i ulike vektklasser for både kvinner og menn. Innledende kamper begynner allerede på morgenen og finalene vil bli gjennomført på ettermiddagen. Annonseringer av det endelige programmet vil bli gjort fortløpende fremover. Gratis adgang Midt på dagen vil det bli ulike demonstrasjoner og oppvisninger. Medlemmer fra barnepartiet i Kristiansund Karateklubb vil også presentere seg. Vi inviterer til folkefest og gratis adgang hele dagen. Unikt arrangement Dette Norgesmesterskapet er unikt ved at alle medlemsklubber i Kampsportforbundet er invitert. Her håper arrangørene at mange utøvere innen ulike kampsporter og stilarter tar utfordringen. Dette gjør at mesterskapet er det første Åpne KarateNM i fullkontakt karate som noensinne er arrangert. Reglene for fullkontakt karate er kort fortalt at det ikke tillates beskyttelsesutstyr som hjelm, vester eller hansker. Dette er kampsport med bare never hvor kun slag mot hoderegion ikke er tillatt. Spark, (foruten de mest kraftfulle knusingsteknikkene) er derimot tillatt mot hele kroppen bortsett fra skrittet og ryggen. Støtte fra lokalt næringsliv Arrangørene har fått svært god støtte fra lokalt næringsliv, men er enda ikke helt i mål og det jobbes intenst med sluttfinansieringen. Kristiansund Karataklubb arbeider også for at NM konkurransen skal bli vist på riksdekkende TV. Viktig aktør innen barneidrett Kristiansund Karateklubb har eksistert i 22 år, og har fra første år hatt en vesentlig medlemsmasse og fokus på rekruttering av barn. Klubben har vanligvis to inntak hvert år og kommer til å gjennomføre et spesialopptak i forbindelse med NM arrangementet. Mer opplysninger finner du på og nm.karateklubben.net Norgesmesterskapet i karate arrangeres i Braathallen i Kristiansund 20. oktober

14 Sammenslåing i ord og toner Av Ove Borøchstein Når Kristiansund og Frei slås sammen til én kommune ved nyttårsskiftet, er det nøyaktig 43 år siden Grip og Dale (som den gang var en del av Bremsnes) ble en del av Kristiansund kommune. På samme tid ble også en sammenslåing mellom Frei og Kristiansund satt på dagsorden, uten at dette førte til konkrete resultater. Sammenslåingen mellom Kristiansund og Norges minste kommune Grip skjedde etter mange års offentlig utredningsarbeid av den såkalte Scheikomiteen. Dette skjedde ikke uten protester fra lokalbefolkningen, noe som kom klart til uttrykk fra scenen i Festiviteten i En brennaktuell visa, sa anmelderen etter at det hadde blitt tatt til motmæle mot de aktuelle planene. Det skjedde på russerevyen Jump-pol-o gøy : Det greie vi betterdø sjøl Mel.: Gangdøra Tekst: Paul Ohrvik Nei, no må e jaggu få prostituere, for tenk komite n åt na Schei vil kommunen vår utpå Grip annektere og fløtte te by n i en fei. E trur nok så gjerne at ordfører Eide kan drive oss konkurs, men da vil e sei det: DET GREIE VI BETTERDØ SJØL Her bygges det kjerke og nymotens greier, mens talet på ledige veks. Og staten gir tilskott te gater og veier og bidrag til boligkompleks. Men dersom det gjeld om å mase på staten om offentlig støtte te losji og maten SÅ KAN VI DET BETTERDØ SJØL På Grip har vi havn og ein dugelig molo og båta og kraftaggregat. Ja, det vil e sei her i kveld i min solo, vi har både husrom og mat. Og båtan på Grip dersom byen ska få dem, så gjeld det vel helst å få underskudd på dem. MEN DET GREIE VI BETTERDØ SJØL Ska folket fra Grip her i bygatan vandre, da må e nå sei: Akk o ve! Her leve dem av å barbere hverandre, og ingen blir feit ut av det. Men det vil e sei: at ska by n okkuper oss, ska ingen få levebrød av å barber oss. DET GREIE VI BETTERDØ SJØL E veit nok dem lokke med kino og stove og bank på kvart hjørne i by n. Men e tror no ikkje ka bykaran love, især når det gjeld å få gryn. No ska dem få pol her med stoff som kan drikkas, men hvis vi på Grip skull få løst på ein hikkas, DA BRENNE VI BETTERDØ SJØL Samhandling, Nyskaping, Optimisme, Raushet. Samhandling, Nyskaping, Optimisme, Raushet. Samhandling, Nyskaping, Optimisme, Raushet

15 Bergen brannkorps pensjonistgruppe var i juni på sommertur med blant annet Kristiansund brannstasjon som et av reisemålene. Her ble de så godt mottatt at de fant det riktig å tilskrive ordføreren etterpå. Ordfører Dagfinn Ripnes Vi Bergen Brannkorps Pensjonistgruppe bar vært på sommertur med buss til Møre og Romsdal, i juni måned Onsdag den 13. juni kom vi til Kristiansund, og som leder i pensjonistgruppen hadde jeg lang tid på forhånd ringt brannstasjonen i Deres by og der fått god kontakt med flere av de ansatte. Avtale ble gjort, og mobiltelfonnummer oppgitt. Jeg ringte nummeret i fra bussen utenfor bygrensen, og vi ble over mobilen veiledet direkte til brannstasjonen. Og ordfører! for en oppriktig vennlig, fin mottakelse vi fikk. Det er den flotte mottakelsen, og at de hadde lagt opp program for at vi skulle få se byen på beste måte som foranlediger dette brev. Vi hadde styremøte i gruppen for noen dager siden. Der ble det bestemt at jeg skulle skrive til kommunens administrasjon, ikke bare for å takke for fine interessante timer på brannstasjonen, for det gjorde vi jo egentlig direkte til brannmannskapene, men fordi vi ville gjøre administrasjonen oppmerksom En hjertelig takk på at vi som fremmede kom, og fikk en unik innføring i alt det gamle flotte materiellet som er ivaretatt. Selv om en del er under restaurering, og noe venter på tur til det, så er det mye spennende sjeldent materiell som er ivaretatt. Det at også andre gamle ting ifra Kristiansund er blitt funnet plass til, viser en stor entusiasme i fra brannfolkene. Vi som kommer i fra Bergen har jo også en stor samling med forskjellig materiell, og kanskje derfor har vi øyet for alt det fine som er i Kristiansunds eie. Hjelp entusiastene til å ivareta materiellet. Det er byens historie, og som i fremtiden skal vise hva "vi "hadde den gang da! Dette ble kanskje noe langt herr ordfører, men jeg håper at det i en travel arbeidshverdag har vært positivt å lese dette. Jeg må ta legge til, der skal kanskje ikke nevnes så mange navn, for der var mange som var involvert, vi var jo 37 stykker som kom, men navngis må Einar Hjelle som brukte sin fridag til å guide oss i byen (må være byens mest kunnskapsrike guide) og, Ivar Løkvik som entusiastisk guidet i detalj i "Garasje kjelleren". Der var også velvillige " kokker "og servitører. Pensjonistgruppen takker Kristiansund Kommune for igjennom brannvesenet å ha fått en god positiv opplevelse i Deres by. Norges best bevarte veteranbrannbil Kristiansund brannvesen stilte med 20 mann og 4 fire biler i et nasjonalt veteranbiltreff for brannbiler som ble arrangert i Oslo i begynnelsen av september. Kristiansund kommune vant velfortjent førsteplassen med den ærverdige og flott bevarte, Leyland Det var om lag 50 biler fra hele landet som ble vist fram. Bilene ble først stilt ut på Youngstorvet i Oslo. Deretter var det parade gjennom Oslos gater dagen etter og så ny utstilling på Rådhusplassen. Juryen var ikke i tvil om at det var Leyland 1925 modellen fra Kristiansund som skulle kåres som Norges best bevarte veteranbrannbil Kristiansund er blitt oppfordret til å ta veteranbilarrangementet i 2010, og dette vurderes nå av entusiastene ved Kristiansund brannstasjon Kristiansund stilte med fire biler, og 20 personer, Leyland 1925 modell, GMC 1948 modell, Willys 1956 modell og Ford 1956 modell. Bildet er fra en tidligere oppstilling i Vågen i Kristiansund. (foto: Petter Ingeberg)

16 Kommunens næringsavdeling Næringsavdelingen i kommunen arbeider med næringsutvikling, med spesielt fokus på å styrke nye Kristiansund som regionssenter for Nordmøre og fremme den nye kommunens attraktivitet som bo- og arbeidssted. Hovedsatsningsområdene er hentet fra Fiskeriplanen for , Oljeplanen for og den strategiske næringsplanen som er utarbeidet for Kristiansund, Averøy og Frei. I følge planene skal blant annet kommunen jobbe aktivt for å oppnå følgende målsetninger: Operasjonelt senter for olje- og gassvirksomheten i Norskehavet. Senter i en ledende sjømatregion. Senter for et av Norges ledende reisemål. Senter for kompetanseutvikling på Nordmøre. Senter for etablering av kulturbasert næringsliv. God tilgang på kompetent, risikovillig og tålmodig kapital. Ledende region innen innovasjon og nyskaping basert på regionens ressursfortrinn. Attraktiv etableringsplass for privatpersoner og bedrifter med et offentlig og privat servicetilbud. Næringskonsulentene Linda Kristin Offenberg og Arne A. Pedersen er de som i samarbeid med politikere og øvrige administrasjon skal jobbe for at nye Kristiansund når de målsetninger som er satt i kommunens strategier. I tillegg er næringskonsulentene Kristiansund og Frei sine kontaktpersoner i forbindelse med etableringer, søknader om midler fra kommunalt og regionalt næringsfond. Næringskonsulentene står også til rådighet for generelle spørsmål om næringsutviklingen i våre to kommuner og i nye Kristiansund. Fiskeri- og olje Kristiansund kommune har vedtatt at fiskeri- og oljesektoren skal ha et spesielt fokus hva angår næringsutviklingen i kommunen. Til å ivareta dette, er det to særskilte utvalg som arbeider innen disse områdene: fiskeriutvalget og oljeutvalget. Utvalgene er politisk oppnevnt av bystyret. Arbeidet til fiskeriutvalget er forankeret i gjeldende fiskeriplan. Flere av handlingspunktene i strategiplanen er basert rundt utviklingen av Fiskeribasen i Kristiansund, og dette har vært en vellykket satsning fra kommunens side. Linda Kristin Offenberg er sekretær for fiskeriutvalget, og jobber i samarbeid med utvalget for å gjennomføre de oppsatte målene. Oljeutvalget arbeider i henhold til de vedtatte strategier som ligger i gjeldende oljeplan. Arne Pedersen er utvalgets sekretær, og skal i samarbeid med utvalget jobbe for at strategiene i handlingsplanen oppnås. Mye av arbeidet fokuseres på å ivareta, og utvikle, den rollen som Kristiansund har oppnådd som hovedforsyningsbase, driftssenter og helikopterbase for Midt-Norge. Næringskonsulentene Linda Kristin Offenberg og Arne A. Pedersen har kontorer i Kristiansund rådhus, og er en del av utviklingsseksjonen i Kristiansund og Frei. God utsikt til aktiviteten på indre havn er inspirerende i den travle hverdagen. (foto: Petter Ingeberg)

17 Fra sommerfugler til gründer i magen Av rådgiver Berit Rekkedal ved Nordlandet ungdomsskole På Nordlandet ungdomsskole (NUS) er det mange sommerfugler i magene for tida. Grunnen til det heter gründercamp. Den 13. august deltok alle lærerne på kurs om hvordan gjennomføre gründercamp for elevene. Med stor entusiasme og kreativitet løste og laget lærerne forslag til hvordan et nytt kulturhus i byen kan se ut. I uke 47 er det elevene sin tur til å utfolde kreativiteten sin, samt samarbeid -, problemløsning og presentasjonsevnene sine. Jo, hør nå her Kristin Hjertvik instruerer resten av gruppa under kurset. (Foto: Sissel Tegelsrud Kolstad) Da skal 115 elever arbeide intensivt en uke med problemstillinger hentet fra arbeidslivet. Gründercamp blir dermed en videreutvikling av det avsluttende prosjektarbeidet 10. klassingene skal gjennomføre, noe som ble innført ved L97 og videreført i Kunnskapsløftet. Problemstillingene elevene skal løse skal være realistiske og gjerne ha en lokal tilknytting. Her er blant annet en av grunnene til sommerfugler: Vil det offentlige og det lokale næringslivet bli med på prosjektet og stille med problemstillinger elevene kan arbeide med? NUS har tro på det. Som medspiller har vi til nå fått KOM Vekst og Bølgen Næringshage. Ungt Entreprenørskap som står bak gründercampen har flere støttespillere, blant annet KS, NHO, Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge. Formålene med gründercampen er mange. I det nære handler det om å bli kjent med lokalt næringsliv, og få se hvordan arbeidsprosessen i produktutvikling eller problemløsning fungerer. Samtidig vil dette gi elevene nyttig informasjon før de skal velge egen yrkes og utdanningsvei. I det lange løp håper vi at elevene blir bevisst på det rike arbeidslivet Kristiansund har, slik at ungdommen kan tenke seg å etablere seg her som voksne. Dessuten vet vi at en stor prosent av de yrkene dagens 10. klassinger skal besette, ennå ikke er funnet opp. Da er kanskje dette en spire til at gründere begynner å gro i magene til elevene! Arbeidslivet i Kristiansund er hermed utfordret ta sommerfugler og små eller store ideèr på alvor og ta kontakt med rådgiverne ved Nordlandet ungdomsskole. Mer informasjon finnes på og Kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv Revisjon av handlingsplan Søknad om spillemidler Lag/foreninger i Frei og Kristiansund kommuner inviteres til å komme med innspill til handlingsplanen og til å søke om spillemidler til idretts- og friluftsanlegg, rehabilitering, nærmiljøanlegg og tilskudd til ny fysisk aktivitet for tildeling i Innspill til handlingsplanen og søknader om spillemidler sendes kulturadministrasjonen innen 1. oktober 2007 Tiltaket det søkes midler til MÅ være med i handlingsplanen Nye tiltak kan fremmes (samme tidsfrist) Nødvendig dokumentasjon MÅ vedlegges Informasjon/søknadsskjema fås på Servicekontoret eller kulturadministrasjonen Kommunedelplan og handlingsplan finnes på kommunens nettsider

18 TV-aksjonen Sammen for barn Bli med på TV-aksjonen 21. oktober. Du kan melde deg som bøssebærer ved å ringe Frei og Kristiansunds sentralbord tlf TV-aksjonen 2007 er tildelt UNICEF Norge i samarbeid med idretten. Inntektene fra TV-aksjonen går til barn berørt av Hiv og Aids i ulike deler av verden. Hver dag dør 1400 barn av aids hver dag mister 6000 barn foreldrene sine. Barn berørt av hiv og aids er ikke nødvendigvis syke eller smittet selv, men lever i lokalsamfunn hvor Aids har satt dype spor. Millioner av barn må klare seg alende uten tilsyn av voksne og samfunn preges derav. Å bekjempe Aids er mulig, men det krever en innsats utenom det vanlige. Nå kan vi sammen sørge for at disse barna slipper å kjempe alene. Mer informasjon om TV-aksjonen finner du her Ny organisering av barn og unges råd Av kulturkonsulent Helen Haga Felles råd for barn og unges medvirkning i Kristiansund og Frei startet opp allerede fra skolestart høsten Rådet har imidlertid slitt med å fungere ut fra det som var formålet, og representantene mente selv at organiseringen var en medvirkende årsak til dette. Det ble pekt på at 41 representanter var altfor mange, samtidig som aldersspennet fra 6. klasse til siste året på videregående skole var for stort og gjorde det vanskelig å finne felles saker å jobbe med. For å oppnå en mer effektiv måte å ivareta barn og unges interesser på, ble det derfor startet opp et arbeid med ny organisering av barn og unges medvirkning. Anna Søvik og Julie Skaret Gulla la fram et forslag som de hadde utarbeidet, og det ble satt ned en arbeidsgruppe fra Barn og unges råd som fikk som oppgave å bearbeide og konkretisere innholdet i dette forslaget. Fellesnemnda har vedtatt ny organisering av barn og unges medvirkning i lokalsamfunnet (foto: Petter Ingeberg) Ny organisering av Barn og unges medvirkning er vedtatt både i Barn og unges råd og i Fellesnemnda for Kristiansund og Frei. Dette innebærer at fra nå av blir barn og unges medvirkning ivaretatt av et Barneråd og et Ungdomsråd: Barnerådet skal ha to representanter fra hver barneskole og en kontaktperson fra Ungdomsrådet, totalt 19. Ungdomsrådets representanter skal rekrutteres fra ungdomsskolene, de videregående skolene og fra frivillige lag og organisasjoner. I tillegg skal leder og nestleder i Barnerådet ha plass i Ungdomsrådet, totalt 21 representanter. Felles formål for begge rådene er å ivareta barn og unges interesser og tale de unges sak, spesielt i saker som angår oppvekstmiljøet. Å delta i rådene skal også gi et innblikk i hvordan demokratiet fungerer, og gjennom det skape et større engasjement og interesse for det som rører seg i lokalmiljøet. Valg av representanter er allerede i gang og skal være på plass i løpet av første halvdel av oktober. I fjor ble det gjennomført et to dagers kurs for representantene. Dette ble veldig godt mottatt, og tilbakemeldingene fra deltakerne har vært bare positive. Vi har derfor bestemt at det skal kjøres tilsvarende kurs i år også, men da med èn kursdag for Barnerådet og èn for Ungdomsrådet. Kursdagen for Ungdomsrådet er allerede plottet inn på kalenderen 29. oktober, hva innholdet skal være planlegges i disse dager sammen med representanter fra det gamle rådet. Sammen med påtroppende varaordfører Maritta Ohrstrand har Hallvard Lavoll-Nylenna fra Ung medvirkning i Møre og Romsdal sagt seg villig til å gjennomføre kurset, dessuten vil representanter fra Ungdomspanelet i Møre og Romsdal bidra. Sentrale tema vil bl.a. være møteteknikk, møteledelse, hvordan legge fram saker, valg, kommunen/det politiske og administrative systemet, diskusjoner, enkeltsaker, sosialt samvær m.m. Temaene høres kanskje både alvorlige og kjedelige ut, men med så proffe kursholdere vil dette helt sikkert bli en interessant og spennende dag. Gled dere!

19 Kul kultur i skolens høstferie Mange spennende aktiviteter for barn og ungdom i alderen 6 til 17 år! Av kulturkonsulent Helen Haga Skolens høstferie står for døren og det kan velges mellom følgende aktiviteter i uke 41 ( oktober): Friluftscamp oktober Kristiansund og Omegn Røde Kors Hjelpekorps inviterer til fjellopplevelser på Silsethytta i Gjemnes. Målgruppe er barn og ungdom i alderen 10 til 14 år. Det blir massevis av spennende aktiviteter og opplevelser som f. eks. fjellturer, vannaktiviteter med kajakk og kano, klatring og rapellering, livredning, førstehjelp, lek og moro i naturen. Grilling og god mat! Pris kr Felles transport, alle måltider, overnatting og opplevelser er inkludert i prisen. Workshop i bandvirksomhet gjennomføres på Navlen cafè i Kristiansund og er GRATIS, inkl. ett felles måltid. Fridykkercamp oktober Kristiansund dykkerklubb og Vikaneset Dykk inviterer barn og ungdom i alderen år til dykkercamp, denne gangen med fokus på fridykking. Deltakerne skal lære om fridykking både teoretisk og praktisk, slik at de kan ta fridykkersertifikat i løpet av kurset. Andre aktiviteter er snorkling, konkurranser og masse moro og lek. Pris kr Felles lunsj hver dag er inkludert i prisen. Rideleir på Frei oktober Stall Bjerkås i Kvalvika på Frei ønsker barn i alderen 6-12 år velkommen til rideleir i høstferien. Stallen benytter barnevennlige ponnier og rir både på bane og i naturskjønne omgivelser i nærområdet. Alle får være med på å stelle og sale ponniene. Deltakerne får kjøre med shetlandsponniene, pusse utstyr, ri på tur og bane, møkke stallbokser, ri voltige på Impreza, gymkhana og sprang. Stallen har også mange smådyr som deltakerne kan kose og stelle med. Her blir det også mye sosialt med grilling ved bålet, bruk av lavvo, klatreskogen m.m. Rideleiren starter kl og varer til alle dagene. Bussforbindelse til og fra Kristiansund morgen og ettermiddag. Pris kr inkludert to måltider pr. dag. Workshop i bandvirksomhet oktober Velkommen til workshop i bandvirksomhet sammen med elever fra 3. klasse på musikklinja ved Atlanten videregående skole! I tre hele dager tilbys ungdom i alderen år innblikk i gitar, bass og sang - det er også mulighet for å prøve seg på trommer. Workshopen passer for deg som digger musikk, med lysten til å prøve deg som sanger, gitarist eller bassist, uten videre krav til forkunnskaper. Påmeldingsfrist: mandag 1. oktober. Du kan melde deg på ved å benytte elektronisk skjema som du finner på eller du kan ta kontakt med Kristiansund kommune på telefon Plassene besettes fortløpende, så vær rask med å melde deg på! Du inviteres herved til framtidskveld! - Har DU tanker/idèer om hvordan en fritidsklubb skal være? - Har DU lyst å dele meninger og bli hørt? - Hva er bra, hva kan bli bedre? - Vil DU være med å bygge opp fritidsklubbene Navlen og Ghetto`n til et sted for DEG? HVA VIL DU! HVA LIKER DU! HVA ØNSKER DU! Det vil vi gjerne vite, møt opp til en spennende kveld. Framtidskveld Onsdag 3. oktober Navlen càfe Torsdag 4. oktober Frei rådhus Bli med på å samle Kristiansund og Frei til et felles rike, hvor barn og ungdom får anledning til være med på å påvirke hvilke fritidsaktiviteter kommunen bør tilby. Det er en uformell kveld som er åpen for alle; barn/ungdom, foresatte/ besteforeldre, lag/organisasjoner, alle som har interesse for temaet. Enkel servering/ varm mat og lett underholdning blir det også. BLI MED - OG BIDRA TIL AT AKKURAT DU KAN FÅ DET TILBUDET DU ØNSKER! (Arrangør kulturenheten i Kristiansund/Frei og Atlanten videregående skole)

20 Rullebaneutvidelse til 2000 meter Av byingeniør Eivind Raanes Utvikling av Kristiansund Lufthavn, Kvernberget er viktig for befolkning, arbeidsplasser og næringsliv. Kristiansund er et trafikknutepunkt for olje- og gassvirksomheten, en virksomhet som er svært avhengig av nærhet til flyplass og tjenester som passasjertransport og flyfrakt. Medregnet helikoptertrafikken er Kvernberget den flyplassen i fylket som har flest flybevegelser. Trafikken har siste år økt merkbart. Det må de neste årene utføres til dels omfattende tiltak med bakgrunn i krav i ny forskrift. Det er i tillegg andre oppgraderingsbehov, ny helikopterterminal, nytt driftsbygg og terminalbygg, større trafikk- og parkeringsarealer mv. Dersom det ikke settes i gang utbygging som minst sørger for å opprettholde dagens operative banelengde, vil dette blant annet føre til at trafikken overføres til mindre fly, kode B fly, Fokker F50 og lignende. Forlengelse av rullebanen til operativ lengde på meter vil skape trygghet for at Kvernberget i framtida kan ivareta de krav som ulike flyselskaper vil stille til flyplasser i stamrutenettet. Dette vil gi tillit til at flyplassen på sikt vil opprettholde et godt flytrafikktilbud. Figur som viser rullebane med lengde 2000 meter (LDA) etter nye sikkerhetskrav Det trengs steinmasser på vel 2 millioner m3 til å bygge slik som vist på tegningen. Lokalt er det et stort engasjement for oppgradering av flyplassen. Medregnet 20 millioner kroner fra næringslivet og 35 millioner kroner i offentlige midler, omfatter den lokale pakken til sammen 55 mill. kroner. Den lokale finansieringen skal dekke den antatte kostnadsforskjellen mellom å bygge rullebane på 2000 meter i forhold til ny bane på 1800 meter. Kommunen har siden 2004 engasjert seg aktivt i planleggingen av flyplassen i samarbeid med Avinor AS. Dette har omfattet utarbeiding av reguleringsplan med konsekvensutredning, et foreløpig forprosjekt, gjennomføring av arkeologiske undersøkelser mv. Disse tiltak er nå avsluttet,. Bortsett fra at kommunen bistår Avinor AS når det gjelder grunnerverv, vil det heretter være Avinor AS selv som vil stå for den videre planlegging og senere utbygging. Avinor AS startet våren 2007 arbeidet med et eget omfattende forprosjekt for oppgradering av flyplassen. Dette vil ventelig gi høyere kostnadstall enn de som ble beregnet av Asplan Viak AS i det enkle forprosjektet som de fremla i oktober Avinor AS har signalisert at de vil orientere om resultatene av sitt planarbeid senere i høst. De kommer da også tilbake med sine fremdriftsplaner og tiltaksprogram for Kristiansund lufthavn, Kvernberget. For å imøtekomme nye sikkerhetskrav for store fly, skal rullebanen utvides østover til totalt 2000 meter. (foto: Petter Ingeberg)

Kommunal informasjonsavis for kommunene Frei og Kristiansund Nr. 3 - Juni 2007-4. årgang

Kommunal informasjonsavis for kommunene Frei og Kristiansund Nr. 3 - Juni 2007-4. årgang Kommunal informasjonsavis for kommunene Frei og Kristiansund Nr. 3 - Juni 2007-4. årgang God sommer! Til for byens befolkning ikke bare for trærne og blomstene Av servicemedarbeider Kristin Schrøder Vi

Detaljer

Kommunal informasjonsavis for kommunene Frei og Kristiansund Nr. 1 - Februar - 2006-3. årgang

Kommunal informasjonsavis for kommunene Frei og Kristiansund Nr. 1 - Februar - 2006-3. årgang Kommunal informasjonsavis for kommunene Frei og Kristiansund Nr. 1 - Februar - 2006-3. årgang 7. trinn presenterer Frei skole. Fellesnemndas medlemmer I Kommunen vår i 2006 vil vi gi en kort presentasjon

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Side 1 Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 15. februar desember 2007 Tid: kl 13.00 Sted: Frei rådhus Sakliste Godkjenning av

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 31. mai 2007 Tid: kl 10.00 13.45 (inkl lunsj) Om arbeidet med samfunnsdelen av kommuneplanen.

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 11:00 MERK nytt tidspunkt

Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 11:00 MERK nytt tidspunkt Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 11:00 MERK nytt tidspunkt Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post

Detaljer

Bæringen. Fredag 28. september 2007 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune Nr. 11 Årgang 19

Bæringen. Fredag 28. september 2007 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune Nr. 11 Årgang 19 Bæringen INFORMASJON Fredag 28. september 2007 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune Nr. 11 Årgang 19 Nytt kommunestyre Se side 3 Høst i Bærum Se side 9 Bli bøssebærer TV-aksjonen søndag 21.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. september 2006 Tid: kl 14.00 Sted: Frei rådhus Sakliste Merknader til innkalling og

Detaljer

Nr. 1 - Februar 2005-2. Årgang !!"#$%"&'(#%)'*%+,'--%( ."/(.-.'#-0#1"2*"3(%.

Nr. 1 - Februar 2005-2. Årgang !!#$%&'(#%)'*%+,'--%( ./(.-.'#-0#12*3(%. Nr. 1 - Februar 2005-2. Årgang!!"#$%"&'(#%)'*%+,'--%(."/(.-.'#-0#1"2*"3(%. Stall Bjerkås, gårds- og friluftsbarnehage blir et av de nye og spennende barnehagetilbudene i Kristiansund og Frei. Foto: Stall

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul Andebu Stikka FULLDISTRIBUSJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang God jul Utgiver: Andebu kommune E-post: e.postkasse@andebu.kommune.no Andebu kommunes hjemmeside: www.andebu.kommune.no

Detaljer

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18.

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår Andebu Utgiver: Andebu

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang. Kommunestyret 2007-2011

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang. Kommunestyret 2007-2011 Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang Kommunestyret 2007-2011 3. rekke (bakerst) fra venstre: Rådmann Ole Sverre Lund, Cathrine Ellefsrød V, Per Asbjørn Trevland

Detaljer

Møteplass for seniorer

Møteplass for seniorer INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 6 - ÅRGANG 2 - AUGUST 2015 Møteplass for seniorer Høstens program for alle seniorsentrene finner du som et eget bilag midt inni avisen. Bli med på

Detaljer

Nr. 3-2014 desember www.frana.kommune.no

Nr. 3-2014 desember www.frana.kommune.no KOMMUNEAVISA FULLDISTRIBUSJON FRÆNA KOMMUNE 6440 Elnesvågen Informasjon fra Fræna kommune Kampen fortsetter Internett: www.frana.kommune.no Nr. 3-2014, desember Vil ha sterke kommuner Skolefaglig rådgiver,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. juni 2007 Møtestart: kl 12.00 Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen Sakliste Godkjenning

Detaljer

Bæringen. i historien. 20. august begynner 1 651 førsteklassinger på skolen. Side 4 5. Smart miljø. På tide å flytte. Manga-dans

Bæringen. i historien. 20. august begynner 1 651 førsteklassinger på skolen. Side 4 5. Smart miljø. På tide å flytte. Manga-dans Bæringen TORSdag 16. august 2012 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune Nr. 7 Årgang 24 Skolehverdagen venter Smart miljø I juni deltok ordfører Lisbeth Hammer Krog på SmartCity-konferanse i Amsterdam.

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 KVITSØY KOMMUNE

ÅRSMELDING 2008 KVITSØY KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 KVITSØY KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE ORDFØREREN HAR ORDET... 5 RÅDMANNEN HAR ORDET... 6 KOMMUNENS ØKONOMISKE SITUASJON I 2008... 7 DRIFTSRESULTAT 2007 2008 I HELE TUSEN... 7 INVESTERINGER

Detaljer

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Grunnlovsjubiléet i Andebu 200 år siden Andebu kirke var valgsted 4. mars 1814 ble det holdt valg i Andebu kirke. Da

Detaljer

Ungdommens nasjonalforsamling 2010. - En erfaringsrapport

Ungdommens nasjonalforsamling 2010. - En erfaringsrapport Ungdommens nasjonalforsamling 2010 - En erfaringsrapport 1 Forord Ungdom har unik kompetanse som samfunnet må dra bedre nytte av. De siste tiårene har det skjedd en vesentlig endring i synet på unge. Der

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. desember 2005 Tid: kl 12.00 Sted: Frei rådhus - kommunestyresalen Sakliste Merknader

Detaljer

INFORMASJON VALG. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 14/2015 10. sept Årg. 38. Rennebunytt

INFORMASJON VALG. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 14/2015 10. sept Årg. 38. Rennebunytt INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 14/2015 10. sept Årg. 38 VALG? 1 leder Hvorfor ikke stemme? Vi har lært at noe av det som skiller mennesker fra dyr er det å kunne foreta valg. Mens dyrene

Detaljer

Andebu. Stikk@ God jul! Nattevandring INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang

Andebu. Stikk@ God jul! Nattevandring INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang Nattevandring Lørdag 3. november startet vi opp med nattevandring i Andebu. Hva er en nattevandrer? En nattevandrer

Detaljer

Andebu. Stikk@ Barnehagen i Kodal er klar! INFORMASJON. - Program i midten av bladet. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22.

Andebu. Stikk@ Barnehagen i Kodal er klar! INFORMASJON. - Program i midten av bladet. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22. årgang Barnehagen i Kodal er klar! I begynnelsen av juni flytter endelig Kodal barnehage over i nye og store lokaler. Personalet

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2014-23. årgang. Andebu kommune har fått Naturvernforbundets. Les mer om:

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2014-23. årgang. Andebu kommune har fått Naturvernforbundets. Les mer om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2014-23. årgang Andebu kommune har fått Naturvernforbundets Oljefri-diplom Tidenes andre utdeling av Oljefri-diplomet ble mottatt av

Detaljer

Engasjert, uredd og utålmodig. bladet. Rett til brukerstyrt personlig assistent. Den store overgangen. Storsamling 2014. Hilde Løberg: Se side 6

Engasjert, uredd og utålmodig. bladet. Rett til brukerstyrt personlig assistent. Den store overgangen. Storsamling 2014. Hilde Løberg: Se side 6 CP bladet Nr. 3 2014 60. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Rett til brukerstyrt personlig assistent se side 5 Den store overgangen se side 24 Storsamling 2014 se side 10 Hilde Løberg: Engasjert,

Detaljer

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE. 35 år

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE. 35 år ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE 35 år FYLKESLAGSLEDERE 2005 FINNMARK Svein Erik Haldorsen Lensmannsveien 4 9515 Alta 78 43 13 92 svein.e@norskfagskole.no TROMS

Detaljer