" # $! % ' ( # # # # ) * +, Klubbavis for Lions Club Rælingen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "" # $! % ' ( # # # # ) * +, Klubbavis for Lions Club Rælingen"

Transkript

1 ! " # $! % & ' ( # # # # ) * +, Klubbavis for Lions Club Rælingen Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: Aktivitetskasse: Org. nr ! " " # $ # %$ & " & $ ' ( )'

2 - (., Kjære Lionsvenner Det nye Lionsåret er kommet i gang, og jeg ser frem til et interessant og givende år for oss alle. Personlig så gleder jeg meg til virkelig å ta fatt på arbeidet. Noen av dere har vært i gang lenge. Det jeg tenker på i første omgang er de av dere som har gjort to større malejobber i løpet av sommeren. Dere har gjort en fantastikk jobb som gjør at vi har en god økonomi i dag. Det er bare en hake i gleden. Alt for få av oss tok oss tid til å hjelpe til å delta aktivt i arbeidet. Dette er noe vi må diskutere og finne ut av. Derfor en stor takk fra oss alle til den gjengen som utførte arbeidet, og spesielt til Eivind og Roar som organiserte det hele, og i tillegg benyttet mye av sin fritid for å sikre vår handlefrihet. den åpne dagen på Marikollen under kulturuka i Rælingen. Tusen takk for innsatsen Vi har hatt vårt første styremøte for året. Det ble et langt møte, for vi diskuterte handlingsplanene for flere av våre kjerneaktiviteter. Det vil bli et aktivt år. Dette vil vi komme tilbake til på medlemsmøtet. Mitt ønske for året er at vi makter å hjelpe flest mulig samtidig som vi opplever at vår engasjement er til glede for oss selv. Vi skal få noe ut av vår aktivitet på det private og sosiale plan. Velkommen til et aktivt, givende og interessant Lionsår! Tore Ivar Gruppa til Bjørn gjorde også en fin innsats i å profilere oss under

3 - (., " / 0 SOMMERAVSLUTNING LIONSÅRET Torgeir ønsket 22 av klubbens medlemmer, de fleste med ledsager, velkommen til årets siste møte som også er sommeravslutningen. Vi har mottatt et takkebrev fra LC Lørenskog hvor de takker for gaven de fikk til sitt jubileum og sier de skal brukes til et godt formål. Det var utdeling av 100% nål til åtte av klubbens medlemmer. Dette er medlemmer som har vært på alle møtene i løpet av året. Det er: Reidar, Poul, Hans Morten, Sverre, Tore Ivar, Einar, Bjørn og Torgeir. Lars Venger flytter nå til Sande, og takket for seg i klubben etter 18 år. Torgeir takket årets avtroppende styremedlemmer for innsatsen og overrakte kjede og klubbe til neste års president Tore Ivar som klubbet av den offisielle delen av møtet. Hans Morten Ref. Malerjobben i Seterveien er fullført, og jeg t akker alle for innsatsen. En spesiell takk til Odd og Svenn for deres store innsats. Roar

4 - (., + Tilstede fra styret: Tore Ivar, Terje, Torgeir, Jostein og Hans Morten Fravær: Kjell M og Eivind I tillegg til styret så var Bjørn Bråthen, Odd Skaug og Anton innkalt. Tore Ivar ønsket velkommen til nytt Lions år. Bjørn B. og hans komité har hatt stand på Marikollen og det var veldig vellykket og vi ble profilert på en fin måte. Kort gjennomgang av komité oppsettet. Det har ikke kommet noen motforestillinger og oppsettet blir da slik i minimatrikkelen som kommer til første medlemsmøte. Malejobbene er gjennomført, men igjen har det falt mye jobb på noen få. Vi sliter med å få medlemmene til å stille opp og vi må se på hvordan vi skal organisere slike jobber. Dette tas opp på neste medlemsmøte. Det må ikke bli slik at komitémedlemmene er de som skal gjøre jobbene. Tore Ivar informerte om økonomien i klubben som etter disse malejobbene må kunne sies å være god. Bjørn redegjorde litt for planene i NAK komiteen i år. Det blir bl.a. et oppfølgingskurs i Det er mitt valg som skal holdes i Oslo. Vi forsøker å involvere ungdomsklubbene i kommunen og arrangerer møter med HP som foredragsholder. Vi setter av totalt kr ,- til kursmateriell, oppfølgingskurs og møter i ungdomsklubbene med HP. Terje mente vi burde søke kommunen om refusjon av skolemateriell til disse kursene som vi holder. Vi ser på mulighetene for dette. Odd informerte om ungdomsutvekslingen. Det har vist seg å være vanskelig, men vi gjør et forsøk også i år og setter av kr til dette formålet. I tillegg så er det den årlige tegnekonkurransen og vi gjør også et forsøk på å dra i gang den. Vi forsøker også å få til et samarbeid med kunstforeningen med utstilling av tegningene. Vi setter av seks tusen kr til en pengegave, kr. 1000,- pr skole. Bjørn har vært i kontakt med Rælingen kommune om lån av arkivplass. Dette synes styret er bra og Bjørn overleverer gamle protokoller og dokumenter til arkivet. Montebello-senteret har 20 års jubileum nå i høst og Bjørn mener vi bør gi en gave. Styret er enig og bevilger inntil kr til dette. Dette tas opp på medlemsmøtet. Hans Morten (sekretær)

5 - (., ) * Denne store begivenhet finner sted på TRIVSELSSENTERET: ONSDAG 6. OKTOBER 2010 FRA KL Odd & Vi har meldt sin ankomst, så den delen av arrangementet burde være godt sikret. Vi trenger som før: Kaker, servitører, loddselgere, gevinster, velkomsttale av presidenten, pressetalsmann og fotograf, trekningsgeneral, dekkere og ryddere, sjåfører osv. osv. Det vil bli sendt rundt liste på møtet mandag 20. september. Vi trenger 15 kaker og 10 medhjelpere. Vår utmerkede leverandør av TORO-gevinster gjennom mange år, Berit Lund, har blitt pensjonist så nå må vi ordne oss på en annen måte. Som før vil klubben kjøpe inn gevinster, men hvis noen av medlemmene har anledning til å bidra med noe er vi veldig takknemlig! Kontakt Sven eller Reidar vi henter! Hilsen Sven og Reidar

6 + - (., % 1 2% % 0 1 For en del år siden fant Lions Club Rælingen ut at vi måtte presentere oss i nærmiljøet. Resultatet ble brosjyren Hvem er vi? Hva gjør vi? Ved at alle husstander i kommunen etter hvert fikk denne i sin postkasse, samt at den er blitt et fast innslag på alle våre eksterne aktiviteter, regner vi selvsagt med at de fleste i Rælingen vet hvem vi er og hva vi står for. For en tid siden var det en undersøkelse blant Lionsklubbene hvor noen av spørsmålene gikk på markedsføring av Lions og våre fyrtårnaktiviteter som Tulipanaksjonen, Lions Røde Fjær og Det er mitt valg. Her mener vi selv (klubbene) at vi er svært dyktige til å markedsføre dette internt, men elendige til å nå publikum. Her har vi selvsagt alle en oppgave vi må allerede nå starte med vårens tulipanaksjon. Et annet moment: Distriktenes fagsjefer i hele landet har et stort ønske: Tulipandagen skal bli Lions nasjonaldag! Så langt ekstern markedsføring. Det var egentlig ikke det jeg tenkte på da jeg la inn overskriften. Vi prøver så godt vi kan å fortelle andre hvem vi er og hva vi gjør. Så slår det meg: Hvor mange av medlemmene i LC Rælingen vet hvem jeg egentlig er? Hvem er jeg? Hva gjør jeg?. Og hvor mange av medlemmene kan jeg si at jeg kjenner godt? Hvem er du? Hva gjør du? Lionsklubben skal tross alt være et forum hvor gode venner samles! Dette, mine venner dette må vi få gjort noe med. Vi starter med noe enkelt. Alle medlemmer av klubben får i oppgave å lage en presentasjon av seg selv som i første omgang skal tas inn som bilag til dette organ i løpet av inneværende Lionsår. Videre vil disse presentasjonene bli arkivert til senere bruk som en informasjon til nye medlemmer om hvem deres nye venner er! En slik presentasjon bør inneholde litt om bakgrunn, familiesituasjon, interesser, hvorfor Lions m.v. I første rekke vil jeg utfordre klubbens styre til å lage sine presentasjoner for oktoberutgaven. NB!: Dette skal kun være for internt bruk! Einar Thorbjørnsen ITK/Red.

7 - (., 3 * (! #! En 82-årig, liten, velbalansert og stolt mann, fullt påkledd hver morgen kl , med håret pent kjemmet og med perfekt barbering flyttet til et gamlehjem i dag. Hans 80 år gamle kone har nettopp gått bort og gjort det nødvendig for ham å flytte. Etter mange timers tålmodig venting møtte han meg med et smil da jeg kunne fortelle at rommet hans var klart. Mens han manøvrerte gåstolen sin mot heisen ga jeg ham en beskrivelse av det lille rommet, inkludert de nye gardinene som var blitt hengt opp i vinduet. 'Det er nydelig, jeg liker det,' erklærte han, med en entusiasme som ligner en 8-åring som får se sine nye hundevalp. 'Hr. Johansen, vent til du har sett rommet,' sa jeg. 'Det har ingenting med saken å gjøre,' svarte han. 'Lykke er noe du kan bestemme deg for i forveien. Om jeg liker rommet mitt eller ikke har ikke å gjøre med hvordan møblene er arrangert... det er hvordan jeg arrangerer mine tanker som teller. Jeg har allerede bestemt meg for å like det. Det er en beslutning jeg gjør hver morgen når jeg våkner: Jeg har et valg; Jeg kan bruke dagen i sengen og tenke over vanskelighetene jeg har med de delene av kroppen min som ikke lenger fungerer, eller komme meg ut av sengen og være takknemlig for de delene som funker. Hver dag er en gave, og så lenge jeg åpner mine øyne skal jeg fokusere på alle de lykkelige minnene jeg har lagret gjennom livet. Høy alder er som en bank-konto. Du kan heve goder fra det du har lagret. Takk for ditt bidrag som jeg kan fylle min konto med. Jeg gjør massevis med innskudd fremdeles!' Husk disse 5 enkle reglene for lykke; 1. Fri ditt hjerte fra hat. 2. Fri din tanke fra bekymringer 3. Lev enkelt. 4. Gi mer. 5. Forvent mindre.

8 / - (., & 4 5! 0 Kjære Lions-venner Så starter vi opp et nytt Lions-år med en ny distriktsguvernør ved roret. Dette året vil D 104 J for første gang bli styrt av en kvinne. Jeg heter Karin Ottosen og bor sammen med min Magne i Maura, øverst i Nannestad kommune. Her trives vi som AFPpensjonister og bor nær naturen som vi er så glad å være ute i. Med både Riksmøte og Distriktsmøte bak oss er det neste store - Convention. I år er det Sydney i Australia som er stedet for denne begivenheten som inneholder avslutningen av opplæring som distriktsguvernør. Det vil bli tette og tøffe dager, men jeg gleder meg. Jeg har satt opp et motto for dette lionsåret: Til tjeneste til glede og nytte som jeg føler er helt i Lions ånd. Vi skal være til glede, hjelp og nytte for andre både i egen klubb og i andre sammenhenger. Den største gleden du kan ha det er å gjøre andre glad Dette er drivkraften vår! Vi stiller opp og hjelper til og glade blir vi selv også. Hva vi får til hva vi kan er helt utrolig. Vi er gode på så mangt. Og dette, mine venner, er hovedgrunnen til at jeg nå går på som distriktsguvernør. Jeg vet at dere alle gir hva dere kan av deres tid og evne til å hjelpe den som trenger det fortsett med det. Jeg stoler på at dere gjør det - sammen er vi sterke. Neste månedsbrev vil naturlig nok inneholde litt om opplevelsene og erfaringene fra Convention så følg med. Jeg ønsker dere alle en riktig god sommer litt godvær får vi håpe kommer til oss alle. Tenk gjerne en Lions-tanke eller to i sommervarmen den vil garantert varme! Karin Ottosen DG 104 J Til tjeneste til nytte og glede

9 - (., $ & 4 5! Kjære Lions-venner Sommeren og ferien er over oss når dette månedsbrevet skrives. Convention i Sydney i Australia er over og hodet mitt er fullt av tanker og inntrykk derfra. Ingen tvil om at vi er en verdensomspennende organisasjon det kommer virkelig til syne ved nettopp Convention. Mange tusen mennesker var samlet og fikk høre den påtroppende verdenspresidenten for Sid Scruggs III tale varmt om We serve Hans slogan er A beacon of hope en strime av håp med et fyrtårn i sin presentasjon som illustrerte og understrekte dette. Hans klare og tydelige budskap var at vi som Lions-medlemmer greier å gi mange mennesker A beacon of hope og at det er det som er grunntanken i Lions. Det er ikke vanskelig å formidle denne tanken videre til dere alle det er derfor vi er med, ikke sant? Ellers håper jeg at alle samler krefter til et nytt og spennende Lions-år og deler gjerne med dere en liten leveregel som bor i mitt hode: Tenk positive tanker Si positive ord Gjør positive handlinger Og det positive gror Med et slikt utgangspunkt tror jeg vi kan klare alt jeg vil så gjerne ha dere alle med på laget! Fortsatt god sommer til dere alle den er ikke over ennå. Lionshilsen fra Karin Ottosen DG 104 J Til tjeneste til nytte og glede

10 - (., & 4 5! Kjære Lions-venner Når dette månedsbrevet kommer på trykk, så skriver vi september. Jeg har alltid følt at det er da den virkelige oppstarten til Lions-året tar til møtevirksomhetene i klubbene starter opp og ting begynner å skje. Jeg håper du gleder deg! Vi er en stor og verdensomspennende organisasjon, det viste Convention med all tydelighet. Men, vet du Lions trenger nettopp deg! Du som bidrar i store og små sammenhenger og har et godord til sidemannen (kvinnen) på medlemsmøtene. Du som sier ja til en ny utfordring og som er med på å bygge opp og ikke rive ned. Det er du som er Lions! Alle de gode aktivitetene våre hadde ikke vært mulig å drive uten deg. Og kanskje er det rom for tenke på nye og andre aktiviteter? Se deg rundt der du bor ta kontakt og samarbeid med andre organisasjoner noen trenger oss. Snart vil det også komme invitasjon til K ene (klubbkontaktene)-seminarer, ledelses-seminar og litt senere i Lionsåret både styre-og sonelederseminar. Bli med da vel og få litt påfyll og la andre også få gleden av å nyttiggjøre seg av dine erfaringer. Det er slik vi blir gode! Jeg håper alle får et godt første medlemsmøte i det Lions-året vi nå går inn i og har lyst til å minne om min favorittlinje i Lions etiske norm: Vær varsom med din kritikk og gavmild med din ros Med den i bakhodet er det nødt til å bli fine møter. Lionshilsen fra Karin Ottosen DG 104 J Til tjeneste til nytte og glede

11 - (., 6 1 Elever som har gjennomgått Det er mitt valg i gjennomsnitt har 11 % bedre resultater på skolen enn de som ikke følger et holdningsskapende program. I en undersøkelse Financial Times gjorde blant bedrifter ble Lions internasjonale hjelpefond, Lions Clubs International Foundation (LCIF), rangert høyest av alle frivillige organisasjoner i verden (Non-Governmental Organizations - NGO). Lions er å finne på de fleste sosiale nettverk på internett (YouTube, Twitter, Facebook, MySpace, LinkedIn, Flickr.) Å redde synet til en person gjennom SightFirst-programmet koster 6 dollar. SightFirst har så langt foretatt 7,6 millioner grå stæroperasjoner En klubb utenfor Cape Town i Syd-Afrika deler hver dag ut mat som de selv har samlet inn til mennesker! 6 (., Odd Skaug med 70 års dagen den 9. september

12 - (., 7 8 Dag Aktivitet Sted 20. september Medlemsmøte Heimen 18. oktober Medlemsmøte Heimen 15. november Medlemsmøte Heimen 10. desember Medlemsmøte Heimen 17. januar Medlemsmøte Heimen 18. februar Medlemsmøte Heimen 21. mars Medlemsmøte Heimen 9. april Distriktsmøte Triaden, Lørenskog 11. april Medlemsmøte Heimen 30. april Tulipanaksjonen 23. mai Medlemsmøte Heimen 27. mai Riksmøte Ålesund 17. juni Medlemsmøte Heimen 4. juli Convention Seattle, USA Notater

# " $ %! & ' " ) * +, -. / ! " " Klubbavis for Lions Club Rælingen

#  $ %! & '  ) * +, -. / !   Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " " # " $ %! & ' " ( ) * +, -. / Klubbavis for Lions Club Rælingen ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113 www.lions.no/ralingen

Detaljer

! " # $ % ' $ $ $ ( " ' $ $ " " "! $ $ " ) * +, -. ( " # / 0 1, 2 1. Klubbavis for Lions Club Rælingen

!  # $ % ' $ $ $ (  ' $ $   ! $ $  ) * +, -. (  # / 0 1, 2 1. Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " # $ % & ' $ $ $ ( " ' $ $ " " "! $ $ " ) * +, -. ( " # / 0 1, 2 1 Klubbavis for Lions Club Rælingen ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse:

Detaljer

Medlemsmøte. Kalenderen 2012. Mandag 21. MAI kl. 1800 På Trevaren. Dagsorden: Nytt fra LC Rælingen. Dag Aktivitet Sted

Medlemsmøte. Kalenderen 2012. Mandag 21. MAI kl. 1800 På Trevaren. Dagsorden: Nytt fra LC Rælingen. Dag Aktivitet Sted 10 Kalenderen 2012 Dag Aktivitet Sted 21. mai Medlemsmøte Heimen 1.-2. juni Riksmøte Kristiansand 15. juni Sommeravslutning Trivselssenteret 22.-26. juni Convention Busan, Korea 23. årgang Medlemsmøte

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 24. årgang Mai 2013 Medlemsmøte Mandag 27. Mai kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Sosialt samvær m/ foredrag om Arv og skifte ved Kjell Melhus

Detaljer

! " # $ & # # # '! ( )!! # * ) + #! ),!! -. / 0 1. Klubbavis for Lions Club Rælingen

!  # $ & # # # '! ( )!! # * ) + #! ),!! -. / 0 1. Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " # $ % & # # # '! ( )!! # * ) + #! ),!! -. / 0 1 Klubbavis for Lions Club Rælingen ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 12 12. februar Lionsåret 2013/2014 En sang for det nye året og

Detaljer

Lions Clubs International Distrikt 104 E 2013 2014

Lions Clubs International Distrikt 104 E 2013 2014 Tlf. 51 62 49 28 Mob. 91 36 07 17 odd.rage@lyse.net albert.moe@lyse.net jhl@hotel-epress.no Til tjeneste 2013 2014 Månedsbrev nr. 1 JULI 2013 egfriest@kleppnett.no plillesand@gmail.com 90 63 28 30 jarl.sie1@lyse.net

Detaljer

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett.

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Lions Club Odal Løvebrølet Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Redaktørens hjørne: e-post: Styret i LC Odal 2014-15: Klubbleder:

Detaljer

Lions Clubs International presidenttema 2014-2015. president. Joe Preston. LION Nr 1 2014-15 19

Lions Clubs International presidenttema 2014-2015. president. Joe Preston. LION Nr 1 2014-15 19 Lions Clubs International presidenttema 2014-2015 president Joe Preston LION Nr 1 2014-15 19 Ordet pride har to betydninger på engelsk. den ene kan oversettes til norsk med gruppe eller flokk, som i en

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

NYTT FRA LIONS CLUB STRØMMEN

NYTT FRA LIONS CLUB STRØMMEN J Stiftet 17. april 1970 NYTT FRA LIONS CLUB STRØMMEN 27. Årgang 6. Mai 2015 Ansvarlig redaktør: Jon Østli Redaksjonskomité: Oddmund Dahle, Bjørn Rognerud, Trond Mathisen MEDLEMSMØTE TREVAR N 6. Mai kl.

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Hei, du! Aksjoner hva, hvordan, hvorfor?

Hei, du! Aksjoner hva, hvordan, hvorfor? 1 Hei, du! Aksjoner hva, hvordan, hvorfor? Så gøy at du vil vite mer om hvordan du kan gjøre Jesus kjent på skolen din! Dette heftet er kort, enkelt og lettlest, og vil gi deg en liten smakebit på hva

Detaljer

Lions Club Odal. Nr 6, februar lionsåret 2014-15. Årg. 33. Spørsmålet som vi stiller, er: Vil du støtte Lions forebyggende arbeid for barn og unge?

Lions Club Odal. Nr 6, februar lionsåret 2014-15. Årg. 33. Spørsmålet som vi stiller, er: Vil du støtte Lions forebyggende arbeid for barn og unge? Lions Club Odal Løvebrølet Nr 6, februar lionsåret 2014-15. Årg. 33. Spørsmålet som vi stiller, er: Vil du støtte Lions forebyggende arbeid for barn og unge? Og vi regner med at svaret blir ja og mange

Detaljer

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Innhold: Sammendrag.....3 Bedriftene som inngår i prosjektet....4 Relevant tilleggsinformasjon i forhold til prosjektene....5

Detaljer

LØVENYTT. Medlemsluksus i Arendal. Lions hedret helt i Tallinn. Julefest for den eldre garde. Heldig lotterivinner

LØVENYTT. Medlemsluksus i Arendal. Lions hedret helt i Tallinn. Julefest for den eldre garde. Heldig lotterivinner LØVENYTT Informasjonsorgan for Lions-medlemmene i distrikt 104F Medlemsluksus i Arendal Mot nye høydepunkter DGs månedsbrev Side 2 Vi er i den heldige situasjonen at vi i den senere tid har hatt flere

Detaljer

Se og Brøl. Nr. 6 2012/2013. Velkommen til medlemsmøte. På Runni Gård. Formøtetreff kl 18.00. Referat fra medlemsmøte 8/1-2013

Se og Brøl. Nr. 6 2012/2013. Velkommen til medlemsmøte. På Runni Gård. Formøtetreff kl 18.00. Referat fra medlemsmøte 8/1-2013 - 0 - Se og Brøl Nr. 6 2012/2013. Innhold Side Presidenten har ordet 2 Ref. medl.møte 08.01. 4 Ref. styremøte 21.01. 8 Jubileumskomiteen 10 DG`s månedsbrev for febr. 12 Bevilgninger 2012/2013 14 Velkommen

Detaljer

Norges største antimobbekampanje

Norges største antimobbekampanje Nyhetsbrev februar 2014 Kjære frivillig Dette er et utdrag fra nyhetsbrev sendt på mail til frivillige i Oslo Røde Kors. Hvis du ønsker å få tilsendt brevet i sin helhet på mail, send e-post til frivillig.oslo@redcross.no

Detaljer

TIL TJENESTE WE SERVE. 23. mai 2013 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 10 årgang 19. Innhold: Presidenten har ordet 2 Invitasjon til sommermøte 3

TIL TJENESTE WE SERVE. 23. mai 2013 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 10 årgang 19. Innhold: Presidenten har ordet 2 Invitasjon til sommermøte 3 23. mai 2013 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 10 årgang 19 Innhold: Presidenten har ordet 2 Invitasjon til sommermøte 3 Referat fra klubbmøte 4 DGs månedsbrev 5 Styret og andre verv 2013-2014 6 Lions tulipanaksjon,

Detaljer

Slik får du livet du ber om!... 3. Den dagen da alt forandrer seg... 5. Å gjøre drømmen om til virkelighet... 9. Fokus er det du trenger...

Slik får du livet du ber om!... 3. Den dagen da alt forandrer seg... 5. Å gjøre drømmen om til virkelighet... 9. Fokus er det du trenger... Innholdsfortegnelse Slik får du livet du ber om!... 3 Den dagen da alt forandrer seg... 5 Å gjøre drømmen om til virkelighet... 9 Fokus er det du trenger... 12 Hva mer tror du at du trenger... 14 Slik

Detaljer

Distriktsmøte 104H. 5. april 2014

Distriktsmøte 104H. 5. april 2014 Distriktsmøte 104H 5. april 2014 Lions Club Oslo-Maud ROMMEN SKOLE Karen Platous vei 31, Oslo Rommen Skole og Kultursenter er både et aktivitetssenter for elevene på skolen og en inkluderende møteplass

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2015 Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus Rena 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena Til tjeneste det gleder Side 1 av 64 THE INTERNATIONAL

Detaljer

KLUBBHÅNDBOKEN LIONS CLUBS INTERNATIONAL. Multippeldistrikt 104

KLUBBHÅNDBOKEN LIONS CLUBS INTERNATIONAL. Multippeldistrikt 104 KLUBBHÅNDBOKEN LIONS CLUBS INTERNATIONAL Multippeldistrikt 104 9. utgave 2006 2 FORORD Med dette foreligger 9.utgave av KLUBBHÅNDBOKEN. Et stort og omfattende arbeid er avsluttet. En slik bok vil naturligvis

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 19 10. desember Lionsåret 2014/2015 Alle lionsmedlemmer med ledsagere

Detaljer

Stiftet 21. januar 1965 Internasjonalt klubbnr. 19477 -- Årets motto er: Lions inn i framtida

Stiftet 21. januar 1965 Internasjonalt klubbnr. 19477 -- Årets motto er: Lions inn i framtida Løveposten Januar 2014 Årgang 28 Stiftet 21. januar 1965 Internasjonalt klubbnr. 19477 -- Årets motto er: Lions inn i framtida Hei Lionsvenner. Godt nyttår alle sammen! Håper dere har hatt en flott juleferie,

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Innhold S 2 Tulipanaksjonen S 3 Klubbmøte april S 4 Styremøte mai og klubbens maibarn Innhold S 8-10 Sonemøte Referat(mars) S 11 Månedsbrev mai S 12 Til egne notater S5-6 Riksmøte mai S 7 Lions quarterly

Detaljer

Bli med på Regionkonferanse 9-11 august. nr. 1-2014

Bli med på Regionkonferanse 9-11 august. nr. 1-2014 nr. 1-2014 Bli med på Regionkonferanse 9-11 august Side 3 Hvordan har du det? Side 4 KFUM kameratene Side 5 Appell fra styret Side 6 Ledige stillinger/konkurranse Side 7 Dikt Side 8 Hilsen fra Lillehammer

Detaljer

Presidentens faste spalte: Kjære alle Lionsvenner!

Presidentens faste spalte: Kjære alle Lionsvenner! Klubbavis for Lions Club Oslo/Bryn desember 2012 Presidentens faste spalte: Kjære alle Lionsvenner! Slutten av november viste seg fra den ufyselige værsiden med mye tåke og regn. Snøen kom også, til glede

Detaljer

Velkommen til internettbehandling mot nedstemthet og depresjon

Velkommen til internettbehandling mot nedstemthet og depresjon Velkommen til internettbehandling mot nedstemthet og depresjon Depresjonsbehandlingen i emeistring består av 8 behandlingsmoduler og tar opp til 14 uker å gjennomføre. Hver modul består av å lese tekst

Detaljer

rganet 25 år med lungetransplantasjon Den første hjertetransplantasjonen Cape Town 1967 MEDLEMSBLAD FOR HJERTE -LUNGETRANSPLANTERTE

rganet 25 år med lungetransplantasjon Den første hjertetransplantasjonen Cape Town 1967 MEDLEMSBLAD FOR HJERTE -LUNGETRANSPLANTERTE NR. 1 JUNI 2015 ÅRGANG 25 Y rganet MEDLEMSBLAD FOR HJERTE -LUNGETRANSPLANTERTE 25 år med lungetransplantasjon Den første hjertetransplantasjonen Cape Town 1967 Fra Redaktøren Det er 25 år siden første

Detaljer