101 BLADET. Ny politisk ledelse. 36 år Forsvars- Forsvarsi Forsvaret bygg budsjettet. side 4 side 6 side 7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "101 BLADET. Ny politisk ledelse. 36 år Forsvars- Forsvarsi Forsvaret bygg budsjettet. side 4 side 6 side 7"

Transkript

1 101 BLADET for sivile og vervede medlemmer i Landsforening 101 Forsvaret Nr Ny politisk ledelse 36 år Forsvars- Forsvarsi Forsvaret bygg budsjettet side 4 side 6 side 7

2 Redaktøren Lederen En medmenneskelig omstilling i et avnasjonalisert forsvar? Ja, da har kvinner og menn forlatt forhandlingsbordet på Soria Moria og hverdagen har kommet til de nye regjeringspartiene som skal styre landet de neste fire årene. Det første tegn på at vi som stat og forsvarsansatte kan vurdere å heise flagget, er forsvarsbudsjett som nylig ble lagt frem. Her ble det ingen kutt og forsvaret får 30,6 mrd i budsjettet. Videre lover politikerne å følge opp Soria Moria erklæringen med en å gjennomgå erfaringene med nedbemanning, privatisering og anbud samt horisontal samhandling i Forsvaret. Det arbeides i disse dager også med å få reversert Bondevik regjeringens forslag om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven. Den rød grønne regjeringen vil også vedta at tjenestemannsloven og ventelønna, som er regulert i denne loven, skal videreføres. Det ser derfor ut som den foreslåtte lovendringen som skulle tre i kraft fra 1. januar 2006 ikke blir realisert. Dette bør vi ta som en seier både for de ansatte og organisasjoner i staten og forsvaret. Når i tillegg den nye forsvarsministeren og hennes departement lover en mer inkluderende og medmenneskelig omstilling av Forsvaret i kommende periode, ser det jo riktig lyst ut. 101 BLADET Noe som derimot er litt mer «dunkelt» er omstillingen av Forsvaret som ser ut til å forsette, om i noe redusert styrke så blir det insinuert personell nedtrekk i 1000-tallet også i kommende periode. Det er vel snart på tide og stille spørsmålet, hvor går smertegrensen. Hvis ikke ambisjonsnivået og tildelte oppgaver reduseres i forhold til nedtrekket er i alle fall jeg redd for at vi kan oppleve «the big bang» i nær fremtid. Det har nylig blitt lansert en ny bok som heter «Mot et avnasjonalisert forsvar». Dette er en bok som peker på at private krefter stadig overtar flere av de tradisjonelle forsvarsoppgavene. Forsvarsjef Sverre Diesen og blant annet professor i statsvitenskap Janne Haaland Matlery har utforma og lansert boka. Boka peker på et forsvar på vei vekk fra det tradisjonelle. Tettere samarbeide mellom Natoland sett i forhold til økonomi og politikk. Det pekes på privatiseringen av de tradisjonelle forsvarsoppgavene og hva politikerne bør ha av visjon og styring på dette. Her ligger det nok mange utfordringer både for den politiske og den militære ledelse i de kommende år, for å sitere TV 2 «se hva som skjer» FLO sin øverste ledelse gir signaler at de skal ha fokus på etikk og moral i sin organisasjon. Hvis de følger opp dette i alle ledd, er det gode muligheter for at kommende omstillinger og dertil personellbehandling går lysere tider i møte. Siden fremtiden er vanskelig å spå i, får vi heller bare ønske oss et forsvar som ivaretar sine medarbeidere og driver forsvarsrelaterte oppgaver som gagner rikets sikkerhet. Selv om mye er usikkert, er jeg i alle fall sikker på at julen kommer i år også. Ønsker alle NTL re en riktig god jul. Adresse: 101-bladet, NTL Landsforening 101, Postboks 8788, Youngstorget, 0028 Oslo Redaktør: Vidar Hansen, Moaveien 28, 1719 Greåker, Mobil: Redaksjonsutvalget: Vidar Hansen, Lena M. Bakke, Tom-Rune Klemetsen og Roy Ulvmoen Redaksjonen avsluttet: 5. desember 2005 Produksjon: Stiftelsen Aktuell Opplag: 7300 eks Adresseendring for medlemmer av 101-bladet: NTL, Møllergt 10, 0179 Oslo Frist for stoff til neste nummer: 20. februar Sendes til Landsforeningen. Forsidebildet: FMS Vidar Lederen har ordet Det stunder mot jul mot et nytt år. Det er tid for ettertanke. Det siste året har vært dominert av omstilling, nedbemanning, effektivisering. Vil arbeidsoppgavene mine bli videreført, eller har noen i sin visdom funnet ut at det akkurat jeg driver med, ikke skal utføres i framtiden? Heldigvis er det slutt på den kalde krigen, heldigvis har vi ikke en stor sterk fiende i nord. Berlinmuren er revet, ingen av oss er lei oss for det. Det er enighet mellom forsvarsledelsen og den politiske ledelsen om at Forsvaret må omstille seg til den nye virkeligheten. Vi er heller ikke uenige i det. Men når det gjelder hvordan oppgaver skal utføres i framtida, har vi ikke vært enige. Iallfall fram til nå. Jeg har ett hovedmål for tiden det er å sikre at arbeidsoppgaver som i dag ivaretas av eget personell, og som fortsatt skal utføres i framtida, skal utføres av eget personell. Jeg har skrevet det før, og jeg gjentar det gjerne jeg har ingen tro på at privatisering og oppsplitting er til det beste for Forsvaret. Det vil på sikt bli dyrere, og ikke minst- det virker demotiverende og negativt for arbeidsmiljøet. I en krisesituasjon er dette nettopp arbeidsmiljøet som kan være den avgjørende faktoren. Kort tid etter at den nye forsvarsministeren tiltrådte, hadde jeg et møte med henne. På møtet fikk jeg anledning til å legge fram mine synspunkter på det som skjer i Forsvaret for tiden. Som forventet gikk jeg ikke fra møtet med konkrete løfter om endringer. Men hun lyttet, og hun forsto problemstillingene. Hennes problem er at hun før tiltredelsen ikke hadde inngående kjennskap til Forsvaret, og at det er mye å ta tak i. Ikke minst har konfrontasjonene i Nord-områdene tatt mye av fokusen. Men Soria Moria erkæringen inneholder konkrete løfter om en gjennomgang av erfaringene med nedbemanning og bortsettingsprosjekter. Vi forventer og krever at også dette arbeidet blir gitt prioritet! Mange av medlemmene i NTL Forsvaret har tøffe tider nå. Det gjelder sivile, og det gjelder grenader. Felles for begge kategoriene er usikkerheten med hensyn til fremtida. Dessverre kan jeg ikke gå inn og sikre alle medlemmene fortsatt jobb. Men jeg kan være, og er, en sterk talskvinne for våre rettigheter. Det er jeg fordi jeg har mange medlemmer bak meg. Derfor kan jeg med tyngde hevde våre rettigheter i en tøff hverdag. Sammen er vi sterke, en og en er vi som siv i vinden. Jeg avslutter derfor dette årets siste leder med et sitat fra en vise av Stein Ove Berg: «Hvis du tror du vil stå, om de andre blir felt, Bør du frykte for stormer hver høst. Står vi sammen og vokser, Vil stormene kun Gi kronene sterkere røst» Ha en riktig god jul og et godt nytt år! Tone BLADET NR BLADET NR

3 36 år i Forsvaret Takk for meg! Etter 36 år i Forsvaret tar jeg nå permisjon og begynner som prosjektleder i Troms fylkeskommune. Dette kan derfor være et riktig tidspunkt å se seg tilbake og kanskje gjøre seg noen refleksjoner. ASBJØRN JOSEFSEN Disse årene har gitt meg mange utfordringer, både i tjenestestillinger og ellers i forskjellige verv. Fremfor alt har nok vervene som HTV og senere også OTV, vært preget av utfordringer som har satt spor og som gjør at et tilbakeblikk kan falle naturlig. Til sammen er det blitt noe over 30 år som tillitsvalgt. Det Forsvaret jeg møtte i juni i 1965, var nok et ganske annet enn det vi ser i dag. Og bra er nok det! Den forandringen som har skjedd, er så formidabel at det er vanskelig å fatte. Jeg opplevde innføringen av tjenestefri på lørdager, opphevelse av uniformsplikten til de vernepliktige, fjerningen av beredskapen for å nevne noe, og som hver for seg ble spådd ødeleggende for Forsvaret for all fremtid. Dette skal imidlertid få ligge urørt enda noen år. Som tillitsvalgt ble jeg engasjert første gang i en omstilling for 19 år siden. Den gangen var vi ganske sikre på at dette var en sak, som for øvrig ble greit håndtert av alle parter, var av forbigående art. Så feil kunne man altså ta. Som vi smertelig har erfart, det skulle bli både flere og langt verre omorganiseringer å forholde seg til. Imidlertid ble personellets ve og vel satt i fokus, og vi følte at vi hadde en arbeidsgiver som ville oss det beste. Men etter hvert ble det store endringer på denne holdningen. Særlig de siste 4-5 årene har vært krevende, ikke minst for en tillitsvalgt. Forsvaret har nå vært gjennom uttallige omorganiseringer. Stadig nye forslag til endringer fremlagt gjennom glitrende presentasjoner med den ypperste bruk av farger, tegninger, modeller og fremmedord. De færreste forsto hva det dreide seg om, men de fleste nikket og var enig dette var veien å gå! Det meste endte galt, igjen og igjen. Men nye presentasjoner tok form enda bedre enn sist, ny teknologi var ankommet, enda flere milliarder var brukt på EDBLF, Matr moduler, FISBasis, Jupiter, Golf, SAP, P3 og mye, mye mer ansatte er fjernet, kompetanse ble borte, milliardoverskridelser ble avdekket, nye bortforklaringer og nye endringsforslag. Nye ledelser både her og der og enda flere som ga blanke blaffen i lov- og avtaleverket! Kjære fagforeningsvenner, hvor går så grensene? Når setter vi foten ned og sier klart og tydelig «hit, men ikke lenger». Eller har vi ikke lenger bein å sette ned?? Er de sparket unna så til de grader at vi nå er direkte fotløse? Har vi ikke nå nok saker til å foreta en nærmere prøving av om hvorvidt det er så enkelt å skylde på tiden, og ellers ganske enkelt blåse i lov- og avtaleverket? Jeg forlater nå min post for å starte med noe annet kanskje var det på høy tid? Muligens er jeg heldig som fikk dette tilbudet nå, i stedet for pakke! Jeg skal følge nøye med i hva som skjer i Forsvaret videre fremover. Det er det fylkeskommunen blant annet skal betale meg for å gjøre. Men forresten, jeg leste akkurat i dag at den nye forsvarsministeren vil at i omstillingsarbeidet videre skal det spilles på lag. Det var jammen nye toner! Kanskje er det håp allikevel, så lykke til videre med omstillingene. Hvor går vi? Forsvarets narkotikagrupper ble opprettet i Fra en spe begynnelse med et par etterforskere og utlån av hund og hundefører fra Forsvarets hundeskole til dagens situasjon og arbeidsmetodikk har det vært et fagfelt i vekst. Narkotikagruppene har i dag en total bemanning på 19 personer hvorav to er ansatt ved hhv Troms politidistrikt og Oslo politidistrikt. Narkotikagruppene arbeider etter instruksen sin som står i Forsvarssjefens rusmiddeldirektiv. Narkotikagruppene Narko Nord og Narko Sør etterforsker årlig ca 700 personer. Nærmere 20 av disse er ansatte som i sitt daglige virke har betjent avanserte maskiner og deltatt i sikkerhetskritiske miljøer. Hvordan går det så langt at også ansatte blir tatt for brudd på narkotikalovgivningen? Jo, Forsvaret er et speilbilde av samfunnet, og de problemer som samfunnet strir med vil vi også se igjen i Forsvaret, enten ved uniformert personell eller personell i sivile stillinger. Ansatte som får problemer er ofte berørt av noen fellesfaktorer som synes å gå igjen. Ofte har de vært gjennom samlivsbrudd, de har økonomiske problemer og har gjerne skiftet venneflokk/miljø i tiden forut for problemene. De aller fleste har vært under sterk alkoholpåvirkning ifm debuten på narkotika. Av den grunn synes det naturlig å se narkotika og alkohol i en viss sammenheng, selv om alkohol er en lovlig vare og befatning med narkotika innebærer straffeansvar. Narkotikagruppene er en slags temperaturmåler på enkelte felt i Forsvaret. Vi erfarer at noen steder er sjefen tydelig, kommuniserer rammene og normene som personellet skal forholde seg til. Her er det orden på sakene, få narkotikasaker, mindre hærverk, færre sosialsaker og trolig høy trivselsfaktor. Andre steder synes sjefen i mindre grad. Rammene er ikke kommunisert, personellet kjenner ikke til konsekvensene når rammer og normer brytes, arbeidsmiljøet forringes.. Her dukker personellsakene opp, hærverk på bygninger og narkotikasaker dukker oftere opp. Hvilke krav bør vi kunne stille til våre ledere? Jo, en rimelig tilstedeværelse av såkalt «voksenpersoner» som har konfrontasjonsvillighet, er nødvendig for at p e r s o n e l l e t skal føle god nok grad av trygghet. Det burde være unødvendig at noen velger å Foto: FRM bytte til annet skift eller annet lag fordi man frykter for sikkerheten. derfor får vi situasjoner der Inspiserende befal røyker hasj på vakt, og en flymekaniker som bruker amfetamin og ecstasy. Det er ikke slik vi vil ha det!!! Dette er direkte sammenlignbart med hva som skaper gategjenger. Disse oppstår fordi samfunnet les foreldre, skole og nærmiljø ikke klarer å skape nok trygghet. Trygghet skapes gjennom tydelige rammer, en kommunisert konsekvensbeskrivelse og forbilledlig væremåte av organisasjonens øvrige. I gjengene er det akkurat likedan. Der er det trygt fordi konsekvensene av å bryte de uskrevne «lovene» er klart formidlet fingre blir knekket, knær blir sparket inn, tenner slått ut. Samtidig stiller gjengen opp ved trusler utenfra. Mennesket trenger lover, rammer og normer å forholde seg til. Ansatte i Forsvaret må kunne forvente dette av sine ledere. Vi må dyrke frem en sunn kultur der mennesket er villig til å ta konfrontasjoner selv om disse er ubehagelige, selv om konsekvenser også er ubehagelige for de som ikke følger «spillets regler». Uten konsekvenser har våre normer, rammer og egenart ingen verdi som kulturbærere.. Sokrates: «Ta konfrontasjonen å bli fri..» Odd Helge Pettersen Kaptein Administrativ leder Narko sør BLADET NR BLADET NR

4 Forsvarsbudsjettet Hovedverneombud for Hærens styrker Konserntillitsvalgt informerer Politisk beslutning av organisering av statlig eiendomsforvaltning er utsatt. ANN BERIT SAGEDAL Konserntillitsvalgt Den forrige regjeringen foreslo i statsbudsjettet å konkurranseutsette produksjonsvirksomheten hos eiendomsforvaltere i Staten, overføre kulturhistoriske eiendommer/festningsverk fra Forsvarsbygg til Statsbygg (unntatt Akershus og Bergenhus), og å opprette en egen rådgivningsenhet i Staten på grunnlag av oppgaver som i dag ivaretas av Forsvarsbygg og Statsbygg. Ny regjering utsetter behandling av disse sakene med følgende tekst i tilleggsproposisjonen som kom ut 10/11: Men vitsene mine får du! Enarmet i barbersalongen En mann med bare en arm, kom inn i en barbersalong i Arendal for å barbere seg. Barbermesteren satte læregutten på jobben, som straks såpet kunden inn etter beste evne. Lærlingen hadde ikke fått noen trening i å barbere enda, for det var klipp han kunne mest om. Det gikk ikke bedre enn at lærlingen snittet kunden i ansiktet med barberkniven både to og tre ganger. Den enarmede kunden var tålmodig, og bemerket ikke noe overfor lærlingen. Lærlingen derimot, syntes det var pinlig at han snittet «Endringer i statens bygge- og eiendomsforvaltning. Det vises til omtalen av endringer i statens bygge- og eiendomsvirksomhet i St.prp. nr. 1 ( ). Regjeringen vil vurdere eventuelle endringer av statens bygge- og eiendomsvirksomhet nærmere, og vil komme tilbake til dette på et senere tidspunkt.» Vi er svært fornøyd med at dette ikke blir vedtatt gjennomført nå. Følgende aktuelle organisasjonsendringer i Forsvarsbygg For Forsvarsbygg Utleie er det nå ferdigforhandlet endelig organisering av eiendomstjenester og utleietjenester, samt en prinsipporganisasjon for markedsområdene. Markedsområdene har likevel anledning til å forhandle lokale tilpasninger. Dette ble gjort i MO midt Troms, men her ble det brudd i forhandlingene da man ikke klarte å bli enige. Fagingeniører som ikke har sluttet på AST etc, eller er overført andre forretningsområder, er besluttet overført fra Rådgivning til Eiendomstjenester, drift og vedlikeholdsavdelingen. De som er overført har med seg tidligere lønn og tittel inn i ny organisasjon. Eventuelle endringer i ansvar og oppgaver vil måtte tas gjennom forhandlinger. Sivile planer (overordnet plan) er overført fra Utvikling til Utleietjenester. Prinsippet rundt samling av all juristkompetanse i en enhet er nå på det nærmeste sluttført i og med at man nå har ferdig drøftet overføring av fire jurister fra tidligere forvaltningsstøtte til Rådgivning. Det er likevel noe juristkompetanse igjen andre steder som man må ha en avklaring rundt. Stillinger og dimensjonering av kundesenteret er også drøftet ferdig. Overføring av personell fra MOer til Nasjonale festningsverk vil gjennomført i nærmeste fremtid. Dette dreier seg om i alt 23 personer innenfor drift og vedlikehold som pr i dag har arbeidsoppgaver tilknyttet festningsverkene. For øvrig Synspunkter rundt oppsigelse av de som har vært borte fra jobben lenge på grunn av sykdom. Det har vært vanlig i slike saker at den som ble ufør sa ifra seg sin stilling når retten til permisjon utløp. Dette var ikke noe problem tidligere, da ble stort sett alle innvilget varig uføretrygd. Slik er det ikke lenger. De fleste innvilges uføretrygd for korte tidsrom. Dette medfører stor grad av usikkerhet for den enkelte når man ikke lenger har rett til permisjon fra arbeidsgiver. Min anbefaling er at man ikke må si opp sin stilling selv, men la seg bli sagt opp av arbeidsgiver. Dette på grunn av at man ved egen oppsigelse sier man ifra seg en del rettigheter. i kinnene på kunden så han blødde og ville avlede fra pinligheten med litt prat. Han sa derfor til kunden: Si meg, har du vært her i salongen noen gang tidligere? Nei! svarte kunden, denne armen mistet jeg under krigen del I og II Foto: Lars Skjegstad TONE RØNOLDTANGEN Først kom Bondevik regjeringens budsjett med en ramme på 30,6 mrd kroner brutto til Forsvaret. Og annet ikke like hyggelig lesning: Den avgåtte regjeringens privatiseringskåthet er ikke blitt mindre det siste året. De opprettholdt trykket på privatisering av støttetjenester til siste stund. De skriver i budsjettproposisjonen at det er viktig at Forsvaret, for å kunne omprioritere ressurser fra støttevirksomhet til høyere prioritert virksomhet, benytter næringslivet både nasjonalt og internasjonalt til å levere varer og tjenester. Men så kom heldigvis Soria Moria erklæringen og med den en ny regjering. Den rød grønne regjeringen viderefører budsjettnivået som ble anbefalt av Bondevik-regjeringen. De viderefører også moderniseringen av Forsvaret, men har med seg en formulering fra Soria Moria som sier at «Regjeringen vil gjennomgå erfaringene med nedbemanning, privatisering og anbud samt horisontal samhandling i Forsvaret.» Vi setter vår lit til at denne gjennomgangen vil medføre større satsing på støtte tjenester i egen regi. (Se også hva Ann Berit Sagedal skriver om konkurranseeksponering av Forsvarsbygg). Den forrige regjeringen ønsket å skille ut FLO/TV som privat/statlig AS nå skal også tilknytningsformen statlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter utredes. Dette er i tråd med våre ønsker og en oppfølging av innspill fra APfraksjonen i det forrige stortinget. Det skal satses mer på nordområdene, Forsvarets tilstedeværelse i Nord-Norge og evne til suverenitets hevdelse i nord skal styrkes. Beredskap langs kysten skal prioriteres høyere enn i dag, og Forsvarets rolle i forhold til miljøovervåking, ressurskontroll, beredskap og maritimt redningsarbeid skal styrkes. Regjeringen vil legge vekt på å forebygge konflikter, og vil arbeide aktivt med å styrke den internasjonale rettsorden, Deltakelse i internasjonale operasjoner skal være forankret i FN-pakten og ha et klart folkerettslig mandat. Og sist men ikke minst det skal bygges tørrdokk på Haakonsvern. Stikk i strid med den forrige regjeringens ønske! Jeg sitter nå i min andre valgperiode som Hovedverneombud for Hærens styrker (HSTY). Vi har vært gjennom en periode med en rekke utfordringer, noe som ikke bare har vært positivt. Omstillingen som Forsvaret er i, dreier seg ikke bare om de konsekvenser som arbeidstaker-organisasjonene skal ta seg av, men det har også store arbeidsmiljømessige konsekvenser. Dette er noe som ikke alle tar inn over seg, dette viser seg blant annet ved at ikke Hovedverneombudet blir kalt inn i de møter, som også omhandler arbeidsmiljøet. Helsen, miljøet og sikkerheten til de ansatte skal også ivaretas, selv om vi er i omstilling. Omstillingen bærer preg av høyt tempo, og de ansatte føler vel at informasjonen er utelatt. Hvor lenge skal omstillingen vare? Når er målet nådd? Eller hva blir det neste? Dette er spørsmål som de ansatte kommer med. Hovedverneombudets oppgaver Hovedverneombudet skal samordne verneombudenes virksomhet. Den største utfordringen her er at ikke verneombudene får tilstrekkelig tid til sitt verv som verneombud, og heller ikke reell medvirkning i de saker som omhandler arbeidsmiljøet, det blir da til at de nedprioriterer HMS arbeidet. Dette fører til at når jeg etterspør tilbakemeldinger, er det ingen som har saker å komme med. Dette er selvfølgelig ikke kun verneombudenes skyld, men de må få mer tid til vervet. Dette er noe lederne har ansvaret for, samtidig som det bør gjøres mer attraktivt å ta slike verv slik at de som velges er mer motivert til det. Arbeidstilsynet Høsten 2002 kom Arbeidstilsynet med pålegg om utbedring på en rekke punkter. Disse er til dels utbedret, men når ledelsen i forsvaret går ut og sier at Forsvaret er friskmeldt i forhold til disse, er det å ta noe hardt i. Det er viktig at både ledelse og ansatte jobber sammen mot de samme mål, nemlig det å sørge for et trygt og godt arbeidsmiljø. Tommy Bertheussen Hovedverneombud Hærens styrker ( HSTY) BLADET NR BLADET NR

5 Tone på tur til Bardufoss Asbjørn takker for oppmerksomheten og Tone ønske lykke til med nye oppgaver. Asbjørn Josefsen får «godklemmen» av Tone. Nytt assisterende Hovedverneombud i Forsvaret Oppstart av dagskonferanse på Bardufoss. Peis kos i Bardufoss stua Undertegnede ble utnevnt som assisterende HVO fra juni i år og er temmelig fersk i sammenheng med HMS som spesifikt område i Forsvaret. Som klubbleder på Luftforsvarets Hovedverksted på Kjeller er man selvsagt opptatt av helse, miljø, sikkerhet og velferd, men fokusområdet har naturligvis vært å ivareta lønns og arbeidsvilkår for medlemmene. Den siste tiden har for øvrig omstillingen privatiseringstruslene, nedbemanning og slike ting stått høyt på prioriteringslista som leder av en organisasjon med bortimot 400 m e d l e m m e r. Innleie av arbeidskraft i stor skala har blitt en trend i Forsvaret for å erstatte dem som har gått på sluttpakke. Omstillingen er neppe over, noe også hverdagen for oss HVOene i Forsvaret bærer preg av og vil gjøre det fremover. Neste år kan bli et tøft år for mange i Forsvaret og da spesielt i FLO hvor man ser for seg den største nedbemanningen. Ass HVO Bjørn Lien Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og seniorforsker Espen Barth Eide. Foto: Nina Hanssen/Aktuell Vår nye forsvarsminister POLITISKE VERV: Tidsrom: Verv 1991 Medlem av bystyret i Bergen kommune Medlem av formannskapet i Bergen kommune 1992 Nestleder i Arbeiderpartiet i Bergen Kommunalråd og leder av hovedutvalg for skole, Bergen kommune Leder av Hordaland Arbeiderparti Varaordfører i Bergen kommune Leder av hovedutvalg for fritid og kultur, Bergen kommune Styreleder i Kulturby Bergen President i Organization of World Heritage 1999-juni 2000 Cities (OWHC) Ordfører i Bergen kommune Juni 2000-oktober 2003 Byrådsleder i Bergen kommune etter innføring av parlamentarisme Medlem av sentralstyret i Arbeiderpartiet Oktober 2003 Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsminister (Arbeiderpartiet) Født Gift. To barn. Utnevnt til forsvarsminister: 17. oktober 2005 EDB-ingeniør. 20 års erfaring i informasjonsteknologi fra privat og offentlig sektor innen områdene systemutvikling og ledelse. Kommunalråd i Bergen kommune fra Kommunalråd og leder av Komité for miljø og byutvikling i Bergen kommune Forsvarskomiteen Oversikt over medlemmene i Forsvarskomiteen Arnesen, Bendiks H - DNA Bredvold, Per Roar - FRP Jacobsen, Bjørn - SV Jagland, Thorbjørn - DNA Petersen, Jan - H Skumsvoll, Henning - FRP Width, Per Ove - FRP Øye, Signe - DNA Komiteens arbeidsområder: militært forsvar, Forsvarets ombudsmannsnemd og generelle saker om sivilt beredskap. Komiteen skal følge de tiltak som blir gjort på det beredskapsmessige område i henhold til gitte fullmakter og bevilgninger. Seniorforsker Espen Barth Eide (41), Oslo (Ap) ble 17/10 utnevnt som den ene statssekretæren. Han arbeider til daglig i NUPI (Norsk Utenrikspolitisk Institutt) der han er leder for avdelingen for internasjonal politikk. Hans fokus er Forsvars- og sikkerhetspolitikk, FN, NATO, EU, konflikt/krig, fredsoperasjoner, terrorisme, krisehåndtering, transatlantiske forhold innenfor Europa, Nordområdene, USA, konfliktområdene i Afrika. Eide har også erfaring som statssekretær i Utenriksdapartementet fra forrige gang Stoltenberg var statsminister. Ragnhild Mathisen (34), fra Oslo, ble 21. oktober utnevnt til politisk rådgiver. Mathisen satt som politisk rådgiver for arbeiderpartiets fraksjon i Utenrikskomiteen i forrige periode. Hun var før det politisk rådgiver for arbeiderpartiets fraksjon i forsvarskomiteen BLADET NR BLADET NR

6 Bra Hovedverneombud (HVO) - konferanse i Trondheim To 101 ere i sentrale posisjoner: ASS (LÆREGUTT) HVO, BJØRN LIEN Den årlige konferansen for hovedverneombud og forbundsdeltakere ble arrangert på den flott beliggende Luftkrigsskolen i Trondheim den 5. til 7. oktober i nydelig høstvær. De vel 30 HVO i Forsvaret som deltok i Trondheim hadde nok også mye av sitt fokusområde på omstillingen og slike konferanser er meget nyttig med tanke erfaringsutveksling blant de som skal ivareta HMS spørsmålet for ansatte i Forsvaret. Likeledes var det gledelig at flere organisasjoner var blant deltakerne. Det kunne nok vært flere deltakere da man antar at Forsvaret har vel 60 hovedverneombud i sin organisasjon i dag, men spørsmålet man stiller seg er om alle har fått midler fra sin avdeling til å delta, og om alle i det hele tatt har fått beskjed fra sin ledelse. Likeledes valgte vi som arrangør trolig et noe uheldig tidspunkt i og med at det høstferie i østlandsområdet den uka. Programmet på Luftkrigsskolen startet med et interessant innlegg om doping og narkotikaproblematikken i Forsvaret. Kaptein Odd Helge Pettersen fra Narko sør orienterte og uttrykte bekymring over utviklingen med bruk av narkotiske stoffer blant både menige, befal og andre ansatte, samt en økt utbredelse av dopingbruk da særlig blant de som tjenestegjør i utenlandssktyrkene. Forsvarssjefens rusmiddeldirektiv benyttes i Forsvaret og har null toleranse både hva angår narkotika og dopingmidler. Odd Helge Pettersen beskrev dette som en tikkende bombe. Han var også innom temaet rapporteringsplikten og lojalitetsplikten som følge av dette økende problemet. Av årsaksforhold til økningen av dette nevntes; et mer sivilisert Forsvar med bortsetting av støttefunksjoner, innleie av norske og utenlandske arbeidere fra sivile kulturer. Det generelle fokuset på kroppsfiksering ellers i samfunnet gjenspeiles også i Forsvaret. Tøffere tjenester for befal og vervede osv. Dagsorden videre på konferansen var blant annet ønske fra HVO om tilbakemelding fra alle hovedverneombudene som hadde møtt frem av ting som rører seg ute. Likeså ble det levert et forslag til råd og tips fra Forsvarets Hovedverneombud (FHVO) til verneombudene som det ble ønsket tilbakemeldinger på fra deltakerne. Et av spørsmålene som ble stilt var om hva som er de største utfordringene i vårt arbeidsmiljø og fungerer HMS-arbeidet som forutsatt? Det ble mange konstruktive innlegg rundt dette tema og gjennomgangstonen var at omstillingen tar mye tid fra vernetjenesten, på bekostning av andre viktige miljøspørsmål. Videre ble det konstatert at etablering av AMU der det er innslag av flere Difer/ arbeidsgivere innen samme geografisk område byr på en del utfordringer. Arbeidsmiljøloven sier helt klart at det skal være en ansvarlig arbeidsgiver i et AMU som skal kunne stå til ansvar for de vedtak som fattes. Er det representanter fra flere arbeidsgivere vil dette med vedtak som gjelder den ene eller den andre Difen by på problemer. Flere steder har man denne type AMU, som går på at man har en del felles interesser innenfor den samme stasjon eller plass. Mange mente dette fungerte bra der de hadde slike utvalg og at dette var den eneste løsningen. I tillegg må naturligvis den enkelte Driftsenhet ha sitt eget AMU hvor det vil være mulig å foreta reelle drøftinger og vedtak som fattes på vegne av partene innenfor den enkelte DIF. Det ble ikke trukket noen endelig konklusjon på hvordan dette med etablering av AMU i nevnte tilfeller bør håndteres eller om det går an å lage felles retningslinjer for dette. FHVO Tor Melvold orienterte om aktuelle saker som pågikk sentralt blant annet den mediesaken som dukket opp i sommer der Statens Strålevern er inne i bildet for å få kartlagt forholdet rundt radarstråling fra 50- tallet og fremover ift krefttilfeller. Dette er en omfattende jobb som vil ta flere år og masse ressurser å kartlegge. Representanten fra TMO mente den nye innkallingssystemet til førstegangstjeneste fire ganger i året er uheldig for de som har startet på en studie. Representanter fra vernepliktsverket la på sin side frem et problem som følge av dette ved at man opplever trusler fra enkelte pårørende ifm den nye innkallingen som kan ødelegge for den enkeltes planlagte studier. Per Kristian Krohn refererte dessuten for en spørreundersøkelse blant vernepliktige et av spørsmålene var soldatenes sikkerheten i Forsvaret. Her svarte 11% av de spurte at de hadde hatt frykt for sitt eget liv. Om trent samme prosenten av de spurte sa ta de hadde problemer med kommunikasjon med sine foresatte. Hva gjaldt omstillingen i Forsvaret påpekte Krohn at dette også har stor innvirkning på soldatenes helse og velferdssituasjon. TMO er opp- tatt av tjenestebelastningen for vernepliktige. De nye bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven som ble vedtatt i juni i år ble gjennomgått. Av viktige positive endringer er krav om at sjefen skal gjennomgå opplæringen innen HMS i større grad en nå og at mellomledere plikter å få opplæring slik at de ivaretar HMS spørsmålet for dem de leder i det daglige arbeidet. Det er også verd å merke seg de nye punktet i formålsparagrafen som tar i bruk begrepet «helsefremmende arbeidsplass». En viktig endring fra gamle 14 til ny 2.3 pkt d plikten til å varsle om eventuelle trakassering av en arbeidstaker til enten arbeidsgiver eller verneombud. Systematisk HMS arbeid er også tatt inn i lovteksten i den nye AML som ventelig vil bli endret noe og ikke trådt i kraft i sin helhet før 2-3 måneder ut i Følgende ble brakt frem i avslutningen/evalueringen av konferansen: Konkrete forslag bør vedtas av deltakerne uttalelser fra konferansen HMS prosess og FST burde delta konferansen burde ha forankring i ledelsen Innlegg fra ledelsen i begynnelsen av konferansen fagpolitisk organ med nedslagsfelt i hele Forsvaret. De fleste syntes konferansen var lærerik og interessant ikke minst for de som var nye i gamet. Det ble påpekt at FHVO må ha oversikt over alle HVO i Forsvaret og at dette måtte kreves av lokale arbeidsgiver med system for oppdatering når endringer skjer. Ikke absolutt alt som skjedde på konferansen er gjengitt i denne lille reportasjen, men hovedinntrykkene undertegnede sitter med er at konferansen var i hovedsak vel fungerende med innslag av det sosiale aspektet med en meget velsmakende middag siste kvelden. Alle var enige om at en slik konferanse er nødvendig og påkrevet hvert eneste år og det må nok tas til etterretning de forslag og innspill som deltakerne kom med, at det søkes å få deltakere diverse lederhold osv, i håp om at konferansen blir enda bedre. Sverre Myrli (t.h) fra Forsvarsbygg er nå tilbake på Stortinget igjen for fire nye år. Forrige gang han var inne satt i samferdselskomiteen, nå er han trygt plassert i Arbeids- og sosialkomiteen. Kjetil Skogrand, forsker og tillitsvalgt for NTL ved Forsvarets skolesenter, er utnevnt til statssekretær i Utenriksdepartementet. Vi gratulerer begge to, og ønsker dere lykke til! Men vitsene mine får du! God lukt To venninner satt og pratet med hverandre da den ene sa: Jeg kan ikke fordra den nye sjefen min. Han er så motbydelig. Åssen det? lurte den andre. Han sier stadig at håret mitt lukter så godt. Men er ikke det bare hyggelig da? Nja, vanligvis så tar jeg meg ikke nær av det, men sjefen min er dverg. Nytt kontor En lovende ung forretningsmann hadde nettopp fått nytt kontor, og første dag på kontoret kom det en person for å besøke ham. For å imponere gjesten litt tok forretningsmannen telefonen og lot som om han satt i en svært viktig forretningssamtale. Etter noen minutter la han på røret og vinket gjesten inn. Hva gjelder det? Jeg kommer fra Telenor. Det er jeg som skal installere telefonen BLADET NR BLADET NR

7 Luftforsvarsstaben trekker tilbake oppsigelse Som følge av omstilling FØNIKS 2 forskutterte Lufsforsvarsstaben (LST) prosessen med det resultat at grenaderene ved LVAbn og TRI på Ørland, Bodø og Rygge ble oppsagt medvirkning fra Etter at NTL Forsvaret ble kjent med saken, henvendte vi oss umiddelbart til LST med krav om at oppsigelsen trekkes. Vi anså ikke at hjemmelsgrunnlaget tilstrekelig all den tid Føniks 2 er utsatt, og dermed mente vi at oppsigelsen er usaklig. NTL Forsvaret ble på et hastemøte med LST i siste halvdel av oktober orientert om at man ved Ørland, Bodø og Rygge ble pålagt å trekke tilbake oppsigelsene med øyeblikkelig virkning, på bakgrunn av vår henvendelse. NTL Forsvaret er fornøydt med at arbeidsgiver (LST) så raskt i møte kommer oss, når vi presiserer feil som blir gjort underveis med henvisning til gjeldende regelverk. Slik at ( Forsvarets viktigste resurs ) personellet ikke blir utsatt for unødig belastning under den pågående omstillingen. Ny HTV Hærens styrker Landsforeningens arbeidsutvalg har utpekt Johnny Barajas til hovedtillitsvalgt i Hærens styrker etter Asbjørn Josefsen. Johnny er grenader i Telemark Bataljon på 4.året. De 3 første årene var han i Mekanisert infanterikompani, nå sitter han i BN-stab, og har stilling innenfor HMS/lederstøtte. Før han ble HTV var han ATV for NTL Forsvaret i Tmbn. Johnny er også de vervedes talsmann i landsforeningens styre - der er han vararepresentant med møterett fram til neste representantskapsmøte. NY FPH del D, forvaltning av grenaderer og matroser 13 oktober ble forhandlinger/drøftinger av Forsvarets personellhåndbok(fph) del D vervede - sluttført. Den reviderte utgaven gjelder fra 1.desember Det presiseres at normal åremålsperiode er 3 år, og at denne kan gjentas kun en gang. Avvik fra normal lengde og gjentagelse kan gjennomføres etter godkjenning i Forsvarsstaben. Avvikene skal drøftes med berørte tjenestemannsorganisasjoner (NTL Forsvaret og PEFO) før iverksetting. Det innføres utlysnings-, søknads- og innstillingsprosedyrer for vervede iht tjenestemannsloven/forvaltningslovens bestemmelser. I forrige utgave tilkom de som hadde åremålstilsetting utover 6 år studiestønad. Dette tilbudet er nå fjernet. Slik det var utformet, var det veldig få som tilkom stønaden. Vi vil imidlertid stille krav om å få denne inn i FR del III, men da med tidligere innslagpunkt, slik at flere kan nyte godt av tilbudet! Ny FPH del E, internasjonale operasjoner Ny FPH del E internasjonale operasjoner, er nå ferdigbehandlet og har virkning fra 01.oktober Denne FPHen regulerer forholdet i forbindelse med disponering av alt personell (inklusive sivile) til internasjonal tjeneste og skal være et verktøy for personellforvaltende enheter i alle forsvarsgrener. Fredsregulativet (FR) del III skal være forhandlet før nyttår Etter at arbeidsgiver har sagt opp FR, ATM og ATS til reforhandlig, ble organisasjonene og arbeidsgiver i oktober enige om en framdrift. FR del II og III forhandles først, det gjennomføres et felle forhandlingsløp på avtalene slik at de skal ha mest mulig likhet, dette med tanke på at man muligens på sikt skulle kunne etablere en felles avtale. Dette medfører igjen at forhandlingene på ATM og ATS først vil komme i gang ut på nyåret. Hva som blir vi virkningstidspunkt bestemmes av partene under forhandlingene. NB! Inntil partene har fått framforhandlet nytt avtaleverk gjelder dagens avtaler. Hvordan et menneske mestrer sin skjebne, er viktigere enn hvilken skjebne det får. Wilhelm Von Humboldt Flaks og/eller uflaks, Severin Suveren Min historie starter da en ung mann kom til Persaunet leir en av de første dagene i april 1961, og feiret sin 20-årsdag i «Donald Duck»-antrekk sammen med sine nye kamerater et par-tre dager senere. Etter endt rekruttskole på Madla ble det Sambandsskolen på Karl Johansvern i Horten fram til årsskiftet 1961/1962 hvor vi ble med og flyttet Radioskolen om bord på KNM «Tyr» som igjen førte utstyret til Haakonsvern. Som de første som tok i bruk Haakonsvern fikk vi egen kaserne (Kkaserna) og de første månedene levde vi som grever: Populære i Bergen, god mat da vi var så få og vi kunne gå omkring i Bergen i uniform. Dårligere ble det da Haakonsvern etter hvert ble fylt opp med de øvrige skolene, men da var vi ferdige med utdannelsen og fikk sjøtjeneste. Etter 1 måneds tørn på KNM «Tromsø» ble det så Ubåttjeneste på gode, gamle KNM «Kya». Om bord på ubåt går man i ett, befal og mannskap. Vi hadde alle en jobb å utføre, og stolte på hverandre. I ettertid ble det rart å tenke på at en av sjefene mine ble Sjef for hele Sjøstridskreftene i Nord-Norge, nestkommanderende ble Sjef ved Lødingen, torpedokvarten ble Sjefen min ved Trøndelag Sjøforsvarsdistrikt (TSD) og maskinkvarten Sjef for SFK. Dyktige og hyggelige folk alle sammen. Selv er jeg fremdeles «Gnisten». Etter 18 måneders tjeneste på «Kya» gikk den som den siste tyske K-klasseubåt i opplag og det var vemodig å innlevere alt ustyret. Selv søkte jeg på landtjeneste og fikk kvartermesterstilling ved TSD som radiobestyrer. Kontrakten og aldersgrensa gikk ut i 1970 og det ble en ledig stilling som sivil radioassistent som jeg søkte og fikk. FLAKS? Tiden gikk og man hadde etablert seg, stiftet familie og gled inn i tralten ved radioen og fikk gode tilbakemeldinger etter utallige øvelser og korrespondanser med både norske og utenlandske fartøyer verden rundt bokstavlig talt. Det begynte å bli en del veteraner blant oss, og etter 25 år fikk en kollega beskjed om at du skal få diplom og medalje. Hva med deg da? Har ikke du vært ansatt i Sjøforsvaret så lenge? Jo da, har nærmere 28 år. Men da skal jo du også ha utmerkelsene. Noen satte i gang prosessen og det ble en liten høytidelighet. Min kollega fikk diplomet, medaljen og en liten gavesjekk. Så var det min tur. Fikk diplomet, medaljen men ikke gavesjekken. Den hadde ikke tilbakevirkende kraft!!! Men det hadde altså andre!! UFLAKS? Grunnen til at det ble rot fikk jeg vel vite for et par år siden da man skulle kontrollere rullebladet. Her hadde man kastet sand: Så mye hadde jeg, så mye har jeg igjen osv. Etter DET rullebladet har jeg vært land og strand rundt, vært på flere fartøy, godt kurs og hvem vet hva. Tiden gikk, omorganisasjonene trådte i kraft nedleggelse har vi hatt hengende over oss i alle år siden 70-årene. Da fikk vi på lille julaften et år signal om at vi skulle stenges. For en julegave! Flere av oss bodde i samme hus, og da vi hadde en liten sammenkomst på kvelden torde vi ikke fortelle våre koner dette. Men de så på våre ansikter at noe var galt og vi plumpet ut med det. Heldigvis kom kansellering av signalet dagen etter. FLAKS!! I tariff-forhandlingene i 1993 ble vi som radiofullmektig overført til radioledere med det resultat at vår særaldersgrense på 65 år ble hevet til 70 år. Det ble ikke inngått avtale om bibehold av særaldersgrensene ved overgangen. Kan der tenke dere at vi som sitter i konstant støy (målt til over 100 dsb) fra flere radiomottakere og rattsignal hvor flere allerede lider av øresus og nedsatt hørsel skal fortsette 5 år lenger enn de som sitter i støyfrie rom? Folk på besøk spør oss til stadighet om vi klarer å sitte og høre på «bråket». I ettertid har flere av oss skrevet til flere instanser og ENDELIG 11 år etter forhandlingene får vi svar i januar 2004: Saken var for gammel!! UFLAKS!! Omstillingsprosessen i Forsvaret fortsetter og ved årsskiftet 2000/2001 legges TSD ned. En kollega (vi var 3 på radioen) fikk gå på avgangsstimulerende tiltak (AST) under forutsetning at radioen fortsatt holdt åpent og betjent på dag- og kveldstid. Stillingen kunne da inndras. Vel, vel, da får vi fortsette vi to da. Store øvelser med 2 mann på vakt (Strong Resolve og Battle Griffin) og noen urutinerte meniger sammen med oss. Nærmere 40 års erfaring og glede ved jobben gjorde at vi klarte det også. I og med at vi ble «kasteballer» ved omstillingene hadde ingen budsjettert i det hele tatt med oss det var grunnen til mannskapsmangel. I februar 2003 fikk vi så skriv om endring av lønn etter lokale lønnsforhandlinger. B-trinnene skulle inkorporeres i det nye lønnstrinnet. MEN DETTE KAN JO IKKE VÆRE RETTFERDIG? Radiolederne gikk opp fra ltr 31 til ltr 35, uansett hvilket B-trinn man var i. Min kollega var i B-trinn 6, mens andre hadde lavere. Selv hadde jeg B-trinn 15 som var et personlig tillegg: Radiotillegget. UFLAKS! Så begynte en prosess for å forhøre meg om dette var korrekt. Det tok sin tid og i mellomtiden fikk jeg konstatert tykktarmskreft og leverkreft. UFLAKS! Det sier seg selv at i denne perioden med operasjoner, cellegift osv, så var det andre tanker som opptok en enn lønn og tillegg. Operasjonene gikk bra og kirurgen kunne fortelle at jeg hadde vært heldig. FLAKS! Etter noen måneder er man tilbake på jobb, og ikke lenge etter er omorganiseringen i gang igjen og nå er det kroken på døra for Sjøforsvarets Radiostasjon Trondheim (SRS), selv om fartøyene under sin evaluering av siste års øvelse anbefalte at SRS måtte holdes døgnåpen ved neste øvelse. Min kollega ble 60 år i sommer og søkte AST og fikk det. Selv var jeg blitt for gammel. UFLAKS. Vel, så falt jeg mellom to stoler. For ung første gang, samt at radioen måtte holdes oppe for gammel andre gang. Du kan gå av med AFP. Selvfølgelig kan jeg det, men er det rettferdig dette da? De som går av med AST kan ta seg jobb og tjene ubegrenset går jeg av med AFP får jeg tjene ,- totalt. Det er jo ikke en netto månedslønn en gang. UFLAKS? Med hilsen Rolf Bye nart 45 år i marinen (kan bli 50?!) BLADET NR BLADET NR

8 Det å følge en drøm LENA M BAKKE Det er ikke mer enn cirka 1 år siden jeg for første gang skrev i 101- bladet. Da fortalte jeg om meg selv og hvordan jeg nettopp (1. oktober 2004) hadde tiltrådt som organisasjonssekretær ved sekretariatet til NTL Forsvaret. Siden den gang har det blitt flere artikler, med mitt navn på, men ikke om meg. Nå er det nok en gang om meg selv jeg skal skrive noen ord fordi jeg nå er i ferd med å avslutte min periode som tillitsvalgt på fulltid. Fra nyttår beveger jeg meg ut et nytt og noe ukjent farvann da jeg blir student på fulltid for de neste tre årene. Jeg er en av dem som går av på avgangsstimulerende tiltak (AST) fra Forsvaret. For meg og min livssituasjon var det å kunne få studere i tre år en mulighet jeg ikke kunne la gå fra meg. Det er en stund siden jeg søkte og fikk innvilget AST så jeg har hatt god tid til å legge planene. De neste tre årene skal jeg ta utdannelse som forhåpentligvis vil gjøre meg til en bedre skribent, kanskje til og med fulltids forfatter. Planene inkluderer blant annet grunnfag i nordisk litteraturvitenskap og studier i England hvor jeg skal ta en Mastergrad i «Creative writing». Det er alltid spennende å skulle prøve noe nytt, allikevel er det ikke bare glede forbundet med det å skulle forlate Forsvaret. Det siste året hvor jeg har fått være tillitsvalgt for NTL på fulltid har vært ett av de mest spennende, lærerike Den som tør tale like fra hjertet, trenger ingen forberedelser. Doris Lessing og ikke minst givende årene i mitt liv. Selvsagt har det vært frustrasjoner og utfordringer som har virket nesten uoverkommelige, men mest av alt har det vært en glede å få lov til å samarbeide med og bistå både NTL s tillitsvalgte og medlemmer forøvrig etter beste evne. Jeg føler at dette året med de utfordringer jeg har møtt har utviklet meg mye som menneske. Derfor er det ikke bare med lett hjerte at jeg nå skal forlate Forsvaret. Det er en viss nervøsitet forbundet med det å skulle bevege seg inn i noe nytt, delvis ukjent, omtrent som jeg følte for et år siden da jeg gikk til dette vervet og dette året har som sagt vært en berikelse. Så jeg kommer til å ta skrittet ut i det ukjente ved nyttår, for når man har et mål, et ønske om å oppnå noe, må man også våge å gi slipp på nå et og gå videre. Det er det som må til for å kunne følge en drøm... Med dette takker jeg for meg som organisasjonssekretær for NTL Forsvaret og forlater dere med et dikt, et av mine egne, for første gang på trykk, i 101 bladet: Midt i døren Du står der i døra og kikker på meg avventende med et smil som Mona Lisa og jeg undres, undres, hva skjuler du hva vil du meg? Det er skremmende og forunderlig dette store som du har å tilby, jeg slites mellom lysten til å gjøre som strutsen eller kanskje heller være en ørn fryktesløst møte alt du måtte ha i vente for meg Jeg har forsøkt å ta kontrollen og når jeg trodde jeg hadde den sto du nok en gang der i døren mystisk og ny som var vi to fremmede som aldri tidligere hadde møttes Smerte og sorg Latter og glede Ønsker jeg det ene må jeg også ta det andre Du er aldri bare en men mange Jeg vil flykte og gjemme løpe åpent fram og møte i glede og sorg i likegyldighet og sinne hver gang hver eneste forferdelig vidunderlige gang Du står i døren og tilbyr meg dette skremmende forunderlige største av alt LMB Ærlighet er første kapittel i visdommens bok Thomas Jefferson Søknadsskjema på kurs fåes av lokale tillitsvalgte, eller kan hentes på Husk alle kurs hjemler fri etter hovedavtalen, og de er gratis for deltagerne. NTL Landsforening 101 Forsvaret Sekretariat Leder Tone Rønoldtangen Mobil: Org.sekr. Lena M Bakke - til Mobil: Dag Agledal - fra Tom-Rune Klemetsen Mobil: Postadresse P.b Youngstorget, 0028 Oslo Tlf. mil.: Tlf. siv.: Fax mil.: Fax siv.: E-post: Nestleder/OMTV FLO Per Håvard Osmark Bjerkvik Tekniske Verksted, 8530 Bjerkvik Tlf: Faks: Mobil: E-post: Områdetillitsvalgte NORD-NORGE (1/1 stilling) Asbjørn Josefsen Sætermoen Garnison, Postboks 49, 9365 Bardu Tlf: Faks: Mobil: E-post: HORDALAND OG ROGALAND (1/1 stilling) Edvin Erntsen Postboks 82, Haakonsvern, 5886 Bergen. Tlf: Fax: Mobil: E-post: ØSTRE ØSTLAND (1/1 stilling) Alf Grødem KAMPUKS, 2405 Elverum Tlf: Fax: Mobil: E-post: Besøk NTL 101s hjemmeside via og lenker, eller direkte på NORDLAND UTEN BJERKVIK (1/2 stilling, 100% i partallsuker) Gunnar Karlsen Bodø Hovedflystasjon, 8047 Bodø Tlf: Faks: Mobil: E-post: TRØNDELAG & MØRE (1/2 stilling, 100% i partallsuker) Merete Fagerbekk Bygning 9, Persaunet Leir T-MIL, 7004 Trondheim Tlf: Faks: Mobil: E-post: Omstillingstillitsvalgte OMTV ØSTLANDET (partallsuker 50%) Dag Agledal - til LSTN Mågerø Postboks 85, 3165 Tjøme Tlf: Sivil: Fax jobb: Fax sivil: Mobil: E-post: Konserntillitsvalgt FORSVARSBYGG (1/1 stilling) Ann Berit Sagedal Forsvarsbygg, 4738 Evjemoen Tlf: Fax: Mobil: E-post: forsvarsbygg.no OMTV FORSVARSBYGG I SØR-NORGE (1/1 STILLING) Alf Kaspersen Forsvarsbygg, MO Værnes Tlf: Fax: Mobil: E-post: forsvarsbygg.no OMTV FORSVARSBYGG I NORD-NORGE (1/1 STILLING) Bjørn Markussen Forsvarsbygg, MO Bardufoss, Postboks 90, 9327 Bardufoss Tlf: Fax: E-post: forsvarsbygg.no BLADET NR BLADET NR

9 B-blad Returadresse: Pb. 8788, Youngstorget 0028 OSLO NTL 101 Landsforeningen ønsker alle medlemmer en god jul og et riktig godt nytt år! BLADET NR

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4.

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4. 101 BLADET for sivile og vervede medlemmer i Landsforening 101 Forsvaret Nr. 1 2006 Ny vår for forsvaret Et forsvar for folket av folket side 4 Det går mot vår side 3 Ny hovedavtale i staten er klar side

Detaljer

101 BLADET. 101 Bladet «tar av» 101-bladet tar av Tariffoppgjøret 2005 Forsvaret på 3 søyler. side 2 side 4 side 7

101 BLADET. 101 Bladet «tar av» 101-bladet tar av Tariffoppgjøret 2005 Forsvaret på 3 søyler. side 2 side 4 side 7 101 BLADET for sivile og vervede medlemmer i Landsforening 101 Forsvaret Nr. 1 2005 101 Bladet «tar av» 101-bladet tar av Tariffoppgjøret 2005 Forsvaret på 3 søyler side 2 side 4 side 7 Redaktøren 101

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

101 bladet. Det våres. Forsvarsbygg. Ledersamling. Forsvaret har ingen seniorpolitikk. side 13 side 6. side 8-9

101 bladet. Det våres. Forsvarsbygg. Ledersamling. Forsvaret har ingen seniorpolitikk. side 13 side 6. side 8-9 101 bladet for sivile og vervede medlemmer i Landsforening 101 Forsvaret Nr. 1 2008 Det våres Forsvaret har ingen seniorpolitikk Ledersamling side 8-9 Forsvarsbygg side 13 side 6 Redaktøren Slipp fangene

Detaljer

101 BLADET. Tor-Arne til «topps» Grødegaard Elin tar ansvar Samrøre. side 5 side 8 side 10

101 BLADET. Tor-Arne til «topps» Grødegaard Elin tar ansvar Samrøre. side 5 side 8 side 10 101 BLADET for sivile og vervede medlemmer i Landsforening 101 Forsvaret Nr. 2 2005 Tor-Arne til «topps» Grødegaard Elin tar ansvar Samrøre side 5 side 8 side 10 Redaktøren Sommer, konsulenter og «Dansker»

Detaljer

101 BLADET. Nå kommer våren! Forsvarsbygg. OTV på tur. Årsmøte-referater. side 9. side 10. side 11

101 BLADET. Nå kommer våren! Forsvarsbygg. OTV på tur. Årsmøte-referater. side 9. side 10. side 11 101 BLADET for sivile og vervede medlemmer i Landsforening 101 Forsvaret Nr. 1 2007 Nå kommer våren! OTV på tur side 9 Forsvarsbygg side 10 Årsmøte-referater side 11 Redaktøren Vårens vakreste eventyr

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Ny personellordning Boko Haram

Ny personellordning Boko Haram UTGAVE 1. APRIL 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Innføringen kommer-p2814 Ny personellordning Boko Haram THON HOTEL ROSENKRANTZ Det nyeste hotellet i Thon Hotels åpnet i oktober 2014 og er et moderne

Detaljer

PRESENTASJON AV KANDIDATER TIL FORBUNDSSTYRET

PRESENTASJON AV KANDIDATER TIL FORBUNDSSTYRET PEFOS 19. ORDINÆRE KONGRESS PRESENTASJON AV KANDIDATER TIL FORBUNDSSTYRET VALGKOMITE FREM MOT PEFO KONGRESS 2015 Valgkomiteens arbeid startet opp januar i 2014 med 5 medlemmer. Vi valgte at alle medlemmene

Detaljer

Offisersbladet kan fra nyttår lastes ned til lesebrett og mobil! Egen app! Side 45

Offisersbladet kan fra nyttår lastes ned til lesebrett og mobil! Egen app! Side 45 nr. 7 desember 2012 årgang 65 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon KAFO og BESO høstkonferanse! Side 6-8 Øvelse Flotex Silver Rein II Side 10-13 Christian Radich «Den seilende befalsskolen» Side

Detaljer

Et informasjonsmagasin for Forsvarets logistikkorganisasjon NÅR SLUTTPAKKA TAR SLUTT

Et informasjonsmagasin for Forsvarets logistikkorganisasjon NÅR SLUTTPAKKA TAR SLUTT Nr.06 2004 nov/des 2. årgang Et informasjonsmagasin for Forsvarets logistikkorganisasjon NÅR SLUTTPAKKA TAR SLUTT PLUSS: Nye FLO nærmer seg byggestart Bortsetting Tillitsvalgte om omstillingen En dag med

Detaljer

Sentralposten N R. 2 - J U N I 2 0 0 6. Mye å huske på før møtestart

Sentralposten N R. 2 - J U N I 2 0 0 6. Mye å huske på før møtestart Sentralposten N R. 2 - J U N I 2 0 0 6 Mye å huske på før møtestart REDAKTØREN SIER Streiken som ble vekk. NTL/2 var godt forberedt på en streik. De organisasjonsledd og tjenestemenn som var tatt ut, var

Detaljer

BFO med unik krigsrisikoforsikring. Se bilag, samt omtale på side 23. Ett yrke én organisasjon! Intervju med Forsvarsministeren Side 10-13

BFO med unik krigsrisikoforsikring. Se bilag, samt omtale på side 23. Ett yrke én organisasjon! Intervju med Forsvarsministeren Side 10-13 nr. 1 februar 2012 årgang 65 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon Intervju med Forsvarsministeren Side 10-13 BFO med unik krigsrisikoforsikring til sine medlemmer! Se bilag, samt omtale på side 23

Detaljer

Rein strid. Fagmilitært råd. Karriere. Multireligiøst feltprestkorps? side 18 27. Tidsskrift for Norges Offisersforbund Nr. 5 Desember 2011.

Rein strid. Fagmilitært råd. Karriere. Multireligiøst feltprestkorps? side 18 27. Tidsskrift for Norges Offisersforbund Nr. 5 Desember 2011. Tidsskrift for Norges Offisersforbund Nr. 5 Desember 2011 Rein strid side 18 27 1 Befalsbladet 2/2004 Fagmilitært råd side 7 11 Karriere side 12 17 Multireligiøst feltprestkorps? side 28 29 Vi har forsikringene

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014 Solveig Horne og stortingsmeldingen s. 6 Mitt hjem min arbeidsplass s. 14 Stjernekokken på TV3 s. 17 Olsenbanden på Rauma s. 18 NFU-prosjekt om minoritetsspråklige

Detaljer

Samleskinnen. I dette nummer: Aker Kværner og ABB OS har vunnet store anleggskontrakter.

Samleskinnen. I dette nummer: Aker Kværner og ABB OS har vunnet store anleggskontrakter. Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 4/2003 Årgang 8 Melkøya. Hammerfest i bakgrunnnen. Foto: Statoil. I dette nummer: Aker Kværner og ABB OS har vunnet store anleggskontrakter.

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV MARS 2014. Ny fane

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV MARS 2014. Ny fane [ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV MARS 2014 Ny fane 13 Redaktøren Kamerater! Dette er siste nummer av Gaiden før representantskapsmøtet i mai. Repmøtet tar stilling til om denne redaktøren fortsetter,

Detaljer

[ gaiden ] FOR MEDLEMMER I NTL NAV DESEMBER 2007. På innsiden av et kundesenter side 10

[ gaiden ] FOR MEDLEMMER I NTL NAV DESEMBER 2007. På innsiden av et kundesenter side 10 [ gaiden ] FOR MEDLEMMER I NTL NAV DESEMBER 2007 På innsiden av et kundesenter side 10 Redaktøren Med ønske om en god jul Gaiden har denne gangen vært innom kundesenteret i Hordaland. Her møtte vi en gjeng

Detaljer

Hva skiller yrkesoffiseren fra andre profesjoner eller yrker?

Hva skiller yrkesoffiseren fra andre profesjoner eller yrker? nr. 6 oktober 2012 årgang 65 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon Spesialkommandoen 50 år! Side 6-7 Sjøforsvaret på Northern Eagle 2012 Side 8-9 GIL s tanker om fremtidens Luftforsvar Side 10-11

Detaljer

- Gleder meg til å kjøre motorsykkel igjen side 4-5

- Gleder meg til å kjøre motorsykkel igjen side 4-5 magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 1-10. årgang 2011 Siv Jorunn Fossum ble hardt skadd: - Gleder meg til å kjøre motorsykkel igjen side 4-5 Skal forske på ungdomsulykker s. 7 LTN-skepsis

Detaljer

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008. Bæreias historie FN - hva er det? Tanker om veteraner og veteranoppfølging

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008. Bæreias historie FN - hva er det? Tanker om veteraner og veteranoppfølging SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008 Bæreias historie FN - hva er det? Tanker om veteraner og veteranoppfølging SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008

Detaljer

Samleskinnen. I dette nummer: «Klubbenes årsmøter» «Pensjonsspørsmål» Intervju med Kjetil Velde. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. I dette nummer: «Klubbenes årsmøter» «Pensjonsspørsmål» Intervju med Kjetil Velde. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2004 Årgang 9 I dette nummer: «Klubbenes årsmøter» «Pensjonsspørsmål» Intervju med Kjetil Velde Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

Gyldne tider. aktuelt. kultur. aktuelt. sport PALESTINA OG ISRAEL PÅ LAG

Gyldne tider. aktuelt. kultur. aktuelt. sport PALESTINA OG ISRAEL PÅ LAG SEPTEMBER 25. ÅRGANG aktuelt Kamp på tørre never 9 kultur 2004 OFFISERER LÆRER ARABISK aktuelt EVJEMOEN TRE ÅR ETTER sport PALESTINA OG ISRAEL PÅ LAG Gyldne tider Norsk forsvarsindustri har nesten doblet

Detaljer

Frykter nedleggelse Langtidsplanen side 8-9. Tariffoppgjøret til mekling. Rekreasjon er velferd? Soldatrocker. side 10-12. side 31-33.

Frykter nedleggelse Langtidsplanen side 8-9. Tariffoppgjøret til mekling. Rekreasjon er velferd? Soldatrocker. side 10-12. side 31-33. Tidsskrift for Norges Offisersforbund Nr. 2 Mai 2012 Frykter nedleggelse Langtidsplanen side 8-9 1 Befalsbladet 2/2004 Rekreasjon er velferd? side 10-12 Tariffoppgjøret til mekling side 16-19 Soldatrocker

Detaljer

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8.

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 4 - Desember 2013 Fokus på Skatteopplysningen side 4 Personal- og lederutvikling Side 8 Ny og nysjerrig Side 10 Dramatisk for DFØ Side 14 NTLSKATT Nummer

Detaljer

Dokument nr. 5 (2009 2010) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar 31. desember 2009

Dokument nr. 5 (2009 2010) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar 31. desember 2009 Dokument nr. 5 (2009 2010) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar 31. desember 2009 REGISTER Side Innledning...................................................................................................

Detaljer

Dokument nr. 5 (2007 2008) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar 31. desember 2007

Dokument nr. 5 (2007 2008) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar 31. desember 2007 Dokument nr. 5 (2007 2008) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar 31. desember 2007 Dokument nr. 5 (2007 2008) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om

Detaljer