101 BLADET. Ny politisk ledelse. 36 år Forsvars- Forsvarsi Forsvaret bygg budsjettet. side 4 side 6 side 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "101 BLADET. Ny politisk ledelse. 36 år Forsvars- Forsvarsi Forsvaret bygg budsjettet. side 4 side 6 side 7"

Transkript

1 101 BLADET for sivile og vervede medlemmer i Landsforening 101 Forsvaret Nr Ny politisk ledelse 36 år Forsvars- Forsvarsi Forsvaret bygg budsjettet side 4 side 6 side 7

2 Redaktøren Lederen En medmenneskelig omstilling i et avnasjonalisert forsvar? Ja, da har kvinner og menn forlatt forhandlingsbordet på Soria Moria og hverdagen har kommet til de nye regjeringspartiene som skal styre landet de neste fire årene. Det første tegn på at vi som stat og forsvarsansatte kan vurdere å heise flagget, er forsvarsbudsjett som nylig ble lagt frem. Her ble det ingen kutt og forsvaret får 30,6 mrd i budsjettet. Videre lover politikerne å følge opp Soria Moria erklæringen med en å gjennomgå erfaringene med nedbemanning, privatisering og anbud samt horisontal samhandling i Forsvaret. Det arbeides i disse dager også med å få reversert Bondevik regjeringens forslag om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven. Den rød grønne regjeringen vil også vedta at tjenestemannsloven og ventelønna, som er regulert i denne loven, skal videreføres. Det ser derfor ut som den foreslåtte lovendringen som skulle tre i kraft fra 1. januar 2006 ikke blir realisert. Dette bør vi ta som en seier både for de ansatte og organisasjoner i staten og forsvaret. Når i tillegg den nye forsvarsministeren og hennes departement lover en mer inkluderende og medmenneskelig omstilling av Forsvaret i kommende periode, ser det jo riktig lyst ut. 101 BLADET Noe som derimot er litt mer «dunkelt» er omstillingen av Forsvaret som ser ut til å forsette, om i noe redusert styrke så blir det insinuert personell nedtrekk i 1000-tallet også i kommende periode. Det er vel snart på tide og stille spørsmålet, hvor går smertegrensen. Hvis ikke ambisjonsnivået og tildelte oppgaver reduseres i forhold til nedtrekket er i alle fall jeg redd for at vi kan oppleve «the big bang» i nær fremtid. Det har nylig blitt lansert en ny bok som heter «Mot et avnasjonalisert forsvar». Dette er en bok som peker på at private krefter stadig overtar flere av de tradisjonelle forsvarsoppgavene. Forsvarsjef Sverre Diesen og blant annet professor i statsvitenskap Janne Haaland Matlery har utforma og lansert boka. Boka peker på et forsvar på vei vekk fra det tradisjonelle. Tettere samarbeide mellom Natoland sett i forhold til økonomi og politikk. Det pekes på privatiseringen av de tradisjonelle forsvarsoppgavene og hva politikerne bør ha av visjon og styring på dette. Her ligger det nok mange utfordringer både for den politiske og den militære ledelse i de kommende år, for å sitere TV 2 «se hva som skjer» FLO sin øverste ledelse gir signaler at de skal ha fokus på etikk og moral i sin organisasjon. Hvis de følger opp dette i alle ledd, er det gode muligheter for at kommende omstillinger og dertil personellbehandling går lysere tider i møte. Siden fremtiden er vanskelig å spå i, får vi heller bare ønske oss et forsvar som ivaretar sine medarbeidere og driver forsvarsrelaterte oppgaver som gagner rikets sikkerhet. Selv om mye er usikkert, er jeg i alle fall sikker på at julen kommer i år også. Ønsker alle NTL re en riktig god jul. Adresse: 101-bladet, NTL Landsforening 101, Postboks 8788, Youngstorget, 0028 Oslo Redaktør: Vidar Hansen, Moaveien 28, 1719 Greåker, Mobil: Redaksjonsutvalget: Vidar Hansen, Lena M. Bakke, Tom-Rune Klemetsen og Roy Ulvmoen Redaksjonen avsluttet: 5. desember 2005 Produksjon: Stiftelsen Aktuell Opplag: 7300 eks Adresseendring for medlemmer av 101-bladet: NTL, Møllergt 10, 0179 Oslo Frist for stoff til neste nummer: 20. februar Sendes til Landsforeningen. Forsidebildet: FMS Vidar Lederen har ordet Det stunder mot jul mot et nytt år. Det er tid for ettertanke. Det siste året har vært dominert av omstilling, nedbemanning, effektivisering. Vil arbeidsoppgavene mine bli videreført, eller har noen i sin visdom funnet ut at det akkurat jeg driver med, ikke skal utføres i framtiden? Heldigvis er det slutt på den kalde krigen, heldigvis har vi ikke en stor sterk fiende i nord. Berlinmuren er revet, ingen av oss er lei oss for det. Det er enighet mellom forsvarsledelsen og den politiske ledelsen om at Forsvaret må omstille seg til den nye virkeligheten. Vi er heller ikke uenige i det. Men når det gjelder hvordan oppgaver skal utføres i framtida, har vi ikke vært enige. Iallfall fram til nå. Jeg har ett hovedmål for tiden det er å sikre at arbeidsoppgaver som i dag ivaretas av eget personell, og som fortsatt skal utføres i framtida, skal utføres av eget personell. Jeg har skrevet det før, og jeg gjentar det gjerne jeg har ingen tro på at privatisering og oppsplitting er til det beste for Forsvaret. Det vil på sikt bli dyrere, og ikke minst- det virker demotiverende og negativt for arbeidsmiljøet. I en krisesituasjon er dette nettopp arbeidsmiljøet som kan være den avgjørende faktoren. Kort tid etter at den nye forsvarsministeren tiltrådte, hadde jeg et møte med henne. På møtet fikk jeg anledning til å legge fram mine synspunkter på det som skjer i Forsvaret for tiden. Som forventet gikk jeg ikke fra møtet med konkrete løfter om endringer. Men hun lyttet, og hun forsto problemstillingene. Hennes problem er at hun før tiltredelsen ikke hadde inngående kjennskap til Forsvaret, og at det er mye å ta tak i. Ikke minst har konfrontasjonene i Nord-områdene tatt mye av fokusen. Men Soria Moria erkæringen inneholder konkrete løfter om en gjennomgang av erfaringene med nedbemanning og bortsettingsprosjekter. Vi forventer og krever at også dette arbeidet blir gitt prioritet! Mange av medlemmene i NTL Forsvaret har tøffe tider nå. Det gjelder sivile, og det gjelder grenader. Felles for begge kategoriene er usikkerheten med hensyn til fremtida. Dessverre kan jeg ikke gå inn og sikre alle medlemmene fortsatt jobb. Men jeg kan være, og er, en sterk talskvinne for våre rettigheter. Det er jeg fordi jeg har mange medlemmer bak meg. Derfor kan jeg med tyngde hevde våre rettigheter i en tøff hverdag. Sammen er vi sterke, en og en er vi som siv i vinden. Jeg avslutter derfor dette årets siste leder med et sitat fra en vise av Stein Ove Berg: «Hvis du tror du vil stå, om de andre blir felt, Bør du frykte for stormer hver høst. Står vi sammen og vokser, Vil stormene kun Gi kronene sterkere røst» Ha en riktig god jul og et godt nytt år! Tone BLADET NR BLADET NR

3 36 år i Forsvaret Takk for meg! Etter 36 år i Forsvaret tar jeg nå permisjon og begynner som prosjektleder i Troms fylkeskommune. Dette kan derfor være et riktig tidspunkt å se seg tilbake og kanskje gjøre seg noen refleksjoner. ASBJØRN JOSEFSEN Disse årene har gitt meg mange utfordringer, både i tjenestestillinger og ellers i forskjellige verv. Fremfor alt har nok vervene som HTV og senere også OTV, vært preget av utfordringer som har satt spor og som gjør at et tilbakeblikk kan falle naturlig. Til sammen er det blitt noe over 30 år som tillitsvalgt. Det Forsvaret jeg møtte i juni i 1965, var nok et ganske annet enn det vi ser i dag. Og bra er nok det! Den forandringen som har skjedd, er så formidabel at det er vanskelig å fatte. Jeg opplevde innføringen av tjenestefri på lørdager, opphevelse av uniformsplikten til de vernepliktige, fjerningen av beredskapen for å nevne noe, og som hver for seg ble spådd ødeleggende for Forsvaret for all fremtid. Dette skal imidlertid få ligge urørt enda noen år. Som tillitsvalgt ble jeg engasjert første gang i en omstilling for 19 år siden. Den gangen var vi ganske sikre på at dette var en sak, som for øvrig ble greit håndtert av alle parter, var av forbigående art. Så feil kunne man altså ta. Som vi smertelig har erfart, det skulle bli både flere og langt verre omorganiseringer å forholde seg til. Imidlertid ble personellets ve og vel satt i fokus, og vi følte at vi hadde en arbeidsgiver som ville oss det beste. Men etter hvert ble det store endringer på denne holdningen. Særlig de siste 4-5 årene har vært krevende, ikke minst for en tillitsvalgt. Forsvaret har nå vært gjennom uttallige omorganiseringer. Stadig nye forslag til endringer fremlagt gjennom glitrende presentasjoner med den ypperste bruk av farger, tegninger, modeller og fremmedord. De færreste forsto hva det dreide seg om, men de fleste nikket og var enig dette var veien å gå! Det meste endte galt, igjen og igjen. Men nye presentasjoner tok form enda bedre enn sist, ny teknologi var ankommet, enda flere milliarder var brukt på EDBLF, Matr moduler, FISBasis, Jupiter, Golf, SAP, P3 og mye, mye mer ansatte er fjernet, kompetanse ble borte, milliardoverskridelser ble avdekket, nye bortforklaringer og nye endringsforslag. Nye ledelser både her og der og enda flere som ga blanke blaffen i lov- og avtaleverket! Kjære fagforeningsvenner, hvor går så grensene? Når setter vi foten ned og sier klart og tydelig «hit, men ikke lenger». Eller har vi ikke lenger bein å sette ned?? Er de sparket unna så til de grader at vi nå er direkte fotløse? Har vi ikke nå nok saker til å foreta en nærmere prøving av om hvorvidt det er så enkelt å skylde på tiden, og ellers ganske enkelt blåse i lov- og avtaleverket? Jeg forlater nå min post for å starte med noe annet kanskje var det på høy tid? Muligens er jeg heldig som fikk dette tilbudet nå, i stedet for pakke! Jeg skal følge nøye med i hva som skjer i Forsvaret videre fremover. Det er det fylkeskommunen blant annet skal betale meg for å gjøre. Men forresten, jeg leste akkurat i dag at den nye forsvarsministeren vil at i omstillingsarbeidet videre skal det spilles på lag. Det var jammen nye toner! Kanskje er det håp allikevel, så lykke til videre med omstillingene. Hvor går vi? Forsvarets narkotikagrupper ble opprettet i Fra en spe begynnelse med et par etterforskere og utlån av hund og hundefører fra Forsvarets hundeskole til dagens situasjon og arbeidsmetodikk har det vært et fagfelt i vekst. Narkotikagruppene har i dag en total bemanning på 19 personer hvorav to er ansatt ved hhv Troms politidistrikt og Oslo politidistrikt. Narkotikagruppene arbeider etter instruksen sin som står i Forsvarssjefens rusmiddeldirektiv. Narkotikagruppene Narko Nord og Narko Sør etterforsker årlig ca 700 personer. Nærmere 20 av disse er ansatte som i sitt daglige virke har betjent avanserte maskiner og deltatt i sikkerhetskritiske miljøer. Hvordan går det så langt at også ansatte blir tatt for brudd på narkotikalovgivningen? Jo, Forsvaret er et speilbilde av samfunnet, og de problemer som samfunnet strir med vil vi også se igjen i Forsvaret, enten ved uniformert personell eller personell i sivile stillinger. Ansatte som får problemer er ofte berørt av noen fellesfaktorer som synes å gå igjen. Ofte har de vært gjennom samlivsbrudd, de har økonomiske problemer og har gjerne skiftet venneflokk/miljø i tiden forut for problemene. De aller fleste har vært under sterk alkoholpåvirkning ifm debuten på narkotika. Av den grunn synes det naturlig å se narkotika og alkohol i en viss sammenheng, selv om alkohol er en lovlig vare og befatning med narkotika innebærer straffeansvar. Narkotikagruppene er en slags temperaturmåler på enkelte felt i Forsvaret. Vi erfarer at noen steder er sjefen tydelig, kommuniserer rammene og normene som personellet skal forholde seg til. Her er det orden på sakene, få narkotikasaker, mindre hærverk, færre sosialsaker og trolig høy trivselsfaktor. Andre steder synes sjefen i mindre grad. Rammene er ikke kommunisert, personellet kjenner ikke til konsekvensene når rammer og normer brytes, arbeidsmiljøet forringes.. Her dukker personellsakene opp, hærverk på bygninger og narkotikasaker dukker oftere opp. Hvilke krav bør vi kunne stille til våre ledere? Jo, en rimelig tilstedeværelse av såkalt «voksenpersoner» som har konfrontasjonsvillighet, er nødvendig for at p e r s o n e l l e t skal føle god nok grad av trygghet. Det burde være unødvendig at noen velger å Foto: FRM bytte til annet skift eller annet lag fordi man frykter for sikkerheten. derfor får vi situasjoner der Inspiserende befal røyker hasj på vakt, og en flymekaniker som bruker amfetamin og ecstasy. Det er ikke slik vi vil ha det!!! Dette er direkte sammenlignbart med hva som skaper gategjenger. Disse oppstår fordi samfunnet les foreldre, skole og nærmiljø ikke klarer å skape nok trygghet. Trygghet skapes gjennom tydelige rammer, en kommunisert konsekvensbeskrivelse og forbilledlig væremåte av organisasjonens øvrige. I gjengene er det akkurat likedan. Der er det trygt fordi konsekvensene av å bryte de uskrevne «lovene» er klart formidlet fingre blir knekket, knær blir sparket inn, tenner slått ut. Samtidig stiller gjengen opp ved trusler utenfra. Mennesket trenger lover, rammer og normer å forholde seg til. Ansatte i Forsvaret må kunne forvente dette av sine ledere. Vi må dyrke frem en sunn kultur der mennesket er villig til å ta konfrontasjoner selv om disse er ubehagelige, selv om konsekvenser også er ubehagelige for de som ikke følger «spillets regler». Uten konsekvenser har våre normer, rammer og egenart ingen verdi som kulturbærere.. Sokrates: «Ta konfrontasjonen å bli fri..» Odd Helge Pettersen Kaptein Administrativ leder Narko sør BLADET NR BLADET NR

4 Forsvarsbudsjettet Hovedverneombud for Hærens styrker Konserntillitsvalgt informerer Politisk beslutning av organisering av statlig eiendomsforvaltning er utsatt. ANN BERIT SAGEDAL Konserntillitsvalgt Den forrige regjeringen foreslo i statsbudsjettet å konkurranseutsette produksjonsvirksomheten hos eiendomsforvaltere i Staten, overføre kulturhistoriske eiendommer/festningsverk fra Forsvarsbygg til Statsbygg (unntatt Akershus og Bergenhus), og å opprette en egen rådgivningsenhet i Staten på grunnlag av oppgaver som i dag ivaretas av Forsvarsbygg og Statsbygg. Ny regjering utsetter behandling av disse sakene med følgende tekst i tilleggsproposisjonen som kom ut 10/11: Men vitsene mine får du! Enarmet i barbersalongen En mann med bare en arm, kom inn i en barbersalong i Arendal for å barbere seg. Barbermesteren satte læregutten på jobben, som straks såpet kunden inn etter beste evne. Lærlingen hadde ikke fått noen trening i å barbere enda, for det var klipp han kunne mest om. Det gikk ikke bedre enn at lærlingen snittet kunden i ansiktet med barberkniven både to og tre ganger. Den enarmede kunden var tålmodig, og bemerket ikke noe overfor lærlingen. Lærlingen derimot, syntes det var pinlig at han snittet «Endringer i statens bygge- og eiendomsforvaltning. Det vises til omtalen av endringer i statens bygge- og eiendomsvirksomhet i St.prp. nr. 1 ( ). Regjeringen vil vurdere eventuelle endringer av statens bygge- og eiendomsvirksomhet nærmere, og vil komme tilbake til dette på et senere tidspunkt.» Vi er svært fornøyd med at dette ikke blir vedtatt gjennomført nå. Følgende aktuelle organisasjonsendringer i Forsvarsbygg For Forsvarsbygg Utleie er det nå ferdigforhandlet endelig organisering av eiendomstjenester og utleietjenester, samt en prinsipporganisasjon for markedsområdene. Markedsområdene har likevel anledning til å forhandle lokale tilpasninger. Dette ble gjort i MO midt Troms, men her ble det brudd i forhandlingene da man ikke klarte å bli enige. Fagingeniører som ikke har sluttet på AST etc, eller er overført andre forretningsområder, er besluttet overført fra Rådgivning til Eiendomstjenester, drift og vedlikeholdsavdelingen. De som er overført har med seg tidligere lønn og tittel inn i ny organisasjon. Eventuelle endringer i ansvar og oppgaver vil måtte tas gjennom forhandlinger. Sivile planer (overordnet plan) er overført fra Utvikling til Utleietjenester. Prinsippet rundt samling av all juristkompetanse i en enhet er nå på det nærmeste sluttført i og med at man nå har ferdig drøftet overføring av fire jurister fra tidligere forvaltningsstøtte til Rådgivning. Det er likevel noe juristkompetanse igjen andre steder som man må ha en avklaring rundt. Stillinger og dimensjonering av kundesenteret er også drøftet ferdig. Overføring av personell fra MOer til Nasjonale festningsverk vil gjennomført i nærmeste fremtid. Dette dreier seg om i alt 23 personer innenfor drift og vedlikehold som pr i dag har arbeidsoppgaver tilknyttet festningsverkene. For øvrig Synspunkter rundt oppsigelse av de som har vært borte fra jobben lenge på grunn av sykdom. Det har vært vanlig i slike saker at den som ble ufør sa ifra seg sin stilling når retten til permisjon utløp. Dette var ikke noe problem tidligere, da ble stort sett alle innvilget varig uføretrygd. Slik er det ikke lenger. De fleste innvilges uføretrygd for korte tidsrom. Dette medfører stor grad av usikkerhet for den enkelte når man ikke lenger har rett til permisjon fra arbeidsgiver. Min anbefaling er at man ikke må si opp sin stilling selv, men la seg bli sagt opp av arbeidsgiver. Dette på grunn av at man ved egen oppsigelse sier man ifra seg en del rettigheter. i kinnene på kunden så han blødde og ville avlede fra pinligheten med litt prat. Han sa derfor til kunden: Si meg, har du vært her i salongen noen gang tidligere? Nei! svarte kunden, denne armen mistet jeg under krigen del I og II Foto: Lars Skjegstad TONE RØNOLDTANGEN Først kom Bondevik regjeringens budsjett med en ramme på 30,6 mrd kroner brutto til Forsvaret. Og annet ikke like hyggelig lesning: Den avgåtte regjeringens privatiseringskåthet er ikke blitt mindre det siste året. De opprettholdt trykket på privatisering av støttetjenester til siste stund. De skriver i budsjettproposisjonen at det er viktig at Forsvaret, for å kunne omprioritere ressurser fra støttevirksomhet til høyere prioritert virksomhet, benytter næringslivet både nasjonalt og internasjonalt til å levere varer og tjenester. Men så kom heldigvis Soria Moria erklæringen og med den en ny regjering. Den rød grønne regjeringen viderefører budsjettnivået som ble anbefalt av Bondevik-regjeringen. De viderefører også moderniseringen av Forsvaret, men har med seg en formulering fra Soria Moria som sier at «Regjeringen vil gjennomgå erfaringene med nedbemanning, privatisering og anbud samt horisontal samhandling i Forsvaret.» Vi setter vår lit til at denne gjennomgangen vil medføre større satsing på støtte tjenester i egen regi. (Se også hva Ann Berit Sagedal skriver om konkurranseeksponering av Forsvarsbygg). Den forrige regjeringen ønsket å skille ut FLO/TV som privat/statlig AS nå skal også tilknytningsformen statlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter utredes. Dette er i tråd med våre ønsker og en oppfølging av innspill fra APfraksjonen i det forrige stortinget. Det skal satses mer på nordområdene, Forsvarets tilstedeværelse i Nord-Norge og evne til suverenitets hevdelse i nord skal styrkes. Beredskap langs kysten skal prioriteres høyere enn i dag, og Forsvarets rolle i forhold til miljøovervåking, ressurskontroll, beredskap og maritimt redningsarbeid skal styrkes. Regjeringen vil legge vekt på å forebygge konflikter, og vil arbeide aktivt med å styrke den internasjonale rettsorden, Deltakelse i internasjonale operasjoner skal være forankret i FN-pakten og ha et klart folkerettslig mandat. Og sist men ikke minst det skal bygges tørrdokk på Haakonsvern. Stikk i strid med den forrige regjeringens ønske! Jeg sitter nå i min andre valgperiode som Hovedverneombud for Hærens styrker (HSTY). Vi har vært gjennom en periode med en rekke utfordringer, noe som ikke bare har vært positivt. Omstillingen som Forsvaret er i, dreier seg ikke bare om de konsekvenser som arbeidstaker-organisasjonene skal ta seg av, men det har også store arbeidsmiljømessige konsekvenser. Dette er noe som ikke alle tar inn over seg, dette viser seg blant annet ved at ikke Hovedverneombudet blir kalt inn i de møter, som også omhandler arbeidsmiljøet. Helsen, miljøet og sikkerheten til de ansatte skal også ivaretas, selv om vi er i omstilling. Omstillingen bærer preg av høyt tempo, og de ansatte føler vel at informasjonen er utelatt. Hvor lenge skal omstillingen vare? Når er målet nådd? Eller hva blir det neste? Dette er spørsmål som de ansatte kommer med. Hovedverneombudets oppgaver Hovedverneombudet skal samordne verneombudenes virksomhet. Den største utfordringen her er at ikke verneombudene får tilstrekkelig tid til sitt verv som verneombud, og heller ikke reell medvirkning i de saker som omhandler arbeidsmiljøet, det blir da til at de nedprioriterer HMS arbeidet. Dette fører til at når jeg etterspør tilbakemeldinger, er det ingen som har saker å komme med. Dette er selvfølgelig ikke kun verneombudenes skyld, men de må få mer tid til vervet. Dette er noe lederne har ansvaret for, samtidig som det bør gjøres mer attraktivt å ta slike verv slik at de som velges er mer motivert til det. Arbeidstilsynet Høsten 2002 kom Arbeidstilsynet med pålegg om utbedring på en rekke punkter. Disse er til dels utbedret, men når ledelsen i forsvaret går ut og sier at Forsvaret er friskmeldt i forhold til disse, er det å ta noe hardt i. Det er viktig at både ledelse og ansatte jobber sammen mot de samme mål, nemlig det å sørge for et trygt og godt arbeidsmiljø. Tommy Bertheussen Hovedverneombud Hærens styrker ( HSTY) BLADET NR BLADET NR

5 Tone på tur til Bardufoss Asbjørn takker for oppmerksomheten og Tone ønske lykke til med nye oppgaver. Asbjørn Josefsen får «godklemmen» av Tone. Nytt assisterende Hovedverneombud i Forsvaret Oppstart av dagskonferanse på Bardufoss. Peis kos i Bardufoss stua Undertegnede ble utnevnt som assisterende HVO fra juni i år og er temmelig fersk i sammenheng med HMS som spesifikt område i Forsvaret. Som klubbleder på Luftforsvarets Hovedverksted på Kjeller er man selvsagt opptatt av helse, miljø, sikkerhet og velferd, men fokusområdet har naturligvis vært å ivareta lønns og arbeidsvilkår for medlemmene. Den siste tiden har for øvrig omstillingen privatiseringstruslene, nedbemanning og slike ting stått høyt på prioriteringslista som leder av en organisasjon med bortimot 400 m e d l e m m e r. Innleie av arbeidskraft i stor skala har blitt en trend i Forsvaret for å erstatte dem som har gått på sluttpakke. Omstillingen er neppe over, noe også hverdagen for oss HVOene i Forsvaret bærer preg av og vil gjøre det fremover. Neste år kan bli et tøft år for mange i Forsvaret og da spesielt i FLO hvor man ser for seg den største nedbemanningen. Ass HVO Bjørn Lien Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og seniorforsker Espen Barth Eide. Foto: Nina Hanssen/Aktuell Vår nye forsvarsminister POLITISKE VERV: Tidsrom: Verv 1991 Medlem av bystyret i Bergen kommune Medlem av formannskapet i Bergen kommune 1992 Nestleder i Arbeiderpartiet i Bergen Kommunalråd og leder av hovedutvalg for skole, Bergen kommune Leder av Hordaland Arbeiderparti Varaordfører i Bergen kommune Leder av hovedutvalg for fritid og kultur, Bergen kommune Styreleder i Kulturby Bergen President i Organization of World Heritage 1999-juni 2000 Cities (OWHC) Ordfører i Bergen kommune Juni 2000-oktober 2003 Byrådsleder i Bergen kommune etter innføring av parlamentarisme Medlem av sentralstyret i Arbeiderpartiet Oktober 2003 Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsminister (Arbeiderpartiet) Født Gift. To barn. Utnevnt til forsvarsminister: 17. oktober 2005 EDB-ingeniør. 20 års erfaring i informasjonsteknologi fra privat og offentlig sektor innen områdene systemutvikling og ledelse. Kommunalråd i Bergen kommune fra Kommunalråd og leder av Komité for miljø og byutvikling i Bergen kommune Forsvarskomiteen Oversikt over medlemmene i Forsvarskomiteen Arnesen, Bendiks H - DNA Bredvold, Per Roar - FRP Jacobsen, Bjørn - SV Jagland, Thorbjørn - DNA Petersen, Jan - H Skumsvoll, Henning - FRP Width, Per Ove - FRP Øye, Signe - DNA Komiteens arbeidsområder: militært forsvar, Forsvarets ombudsmannsnemd og generelle saker om sivilt beredskap. Komiteen skal følge de tiltak som blir gjort på det beredskapsmessige område i henhold til gitte fullmakter og bevilgninger. Seniorforsker Espen Barth Eide (41), Oslo (Ap) ble 17/10 utnevnt som den ene statssekretæren. Han arbeider til daglig i NUPI (Norsk Utenrikspolitisk Institutt) der han er leder for avdelingen for internasjonal politikk. Hans fokus er Forsvars- og sikkerhetspolitikk, FN, NATO, EU, konflikt/krig, fredsoperasjoner, terrorisme, krisehåndtering, transatlantiske forhold innenfor Europa, Nordområdene, USA, konfliktområdene i Afrika. Eide har også erfaring som statssekretær i Utenriksdapartementet fra forrige gang Stoltenberg var statsminister. Ragnhild Mathisen (34), fra Oslo, ble 21. oktober utnevnt til politisk rådgiver. Mathisen satt som politisk rådgiver for arbeiderpartiets fraksjon i Utenrikskomiteen i forrige periode. Hun var før det politisk rådgiver for arbeiderpartiets fraksjon i forsvarskomiteen BLADET NR BLADET NR

6 Bra Hovedverneombud (HVO) - konferanse i Trondheim To 101 ere i sentrale posisjoner: ASS (LÆREGUTT) HVO, BJØRN LIEN Den årlige konferansen for hovedverneombud og forbundsdeltakere ble arrangert på den flott beliggende Luftkrigsskolen i Trondheim den 5. til 7. oktober i nydelig høstvær. De vel 30 HVO i Forsvaret som deltok i Trondheim hadde nok også mye av sitt fokusområde på omstillingen og slike konferanser er meget nyttig med tanke erfaringsutveksling blant de som skal ivareta HMS spørsmålet for ansatte i Forsvaret. Likeledes var det gledelig at flere organisasjoner var blant deltakerne. Det kunne nok vært flere deltakere da man antar at Forsvaret har vel 60 hovedverneombud i sin organisasjon i dag, men spørsmålet man stiller seg er om alle har fått midler fra sin avdeling til å delta, og om alle i det hele tatt har fått beskjed fra sin ledelse. Likeledes valgte vi som arrangør trolig et noe uheldig tidspunkt i og med at det høstferie i østlandsområdet den uka. Programmet på Luftkrigsskolen startet med et interessant innlegg om doping og narkotikaproblematikken i Forsvaret. Kaptein Odd Helge Pettersen fra Narko sør orienterte og uttrykte bekymring over utviklingen med bruk av narkotiske stoffer blant både menige, befal og andre ansatte, samt en økt utbredelse av dopingbruk da særlig blant de som tjenestegjør i utenlandssktyrkene. Forsvarssjefens rusmiddeldirektiv benyttes i Forsvaret og har null toleranse både hva angår narkotika og dopingmidler. Odd Helge Pettersen beskrev dette som en tikkende bombe. Han var også innom temaet rapporteringsplikten og lojalitetsplikten som følge av dette økende problemet. Av årsaksforhold til økningen av dette nevntes; et mer sivilisert Forsvar med bortsetting av støttefunksjoner, innleie av norske og utenlandske arbeidere fra sivile kulturer. Det generelle fokuset på kroppsfiksering ellers i samfunnet gjenspeiles også i Forsvaret. Tøffere tjenester for befal og vervede osv. Dagsorden videre på konferansen var blant annet ønske fra HVO om tilbakemelding fra alle hovedverneombudene som hadde møtt frem av ting som rører seg ute. Likeså ble det levert et forslag til råd og tips fra Forsvarets Hovedverneombud (FHVO) til verneombudene som det ble ønsket tilbakemeldinger på fra deltakerne. Et av spørsmålene som ble stilt var om hva som er de største utfordringene i vårt arbeidsmiljø og fungerer HMS-arbeidet som forutsatt? Det ble mange konstruktive innlegg rundt dette tema og gjennomgangstonen var at omstillingen tar mye tid fra vernetjenesten, på bekostning av andre viktige miljøspørsmål. Videre ble det konstatert at etablering av AMU der det er innslag av flere Difer/ arbeidsgivere innen samme geografisk område byr på en del utfordringer. Arbeidsmiljøloven sier helt klart at det skal være en ansvarlig arbeidsgiver i et AMU som skal kunne stå til ansvar for de vedtak som fattes. Er det representanter fra flere arbeidsgivere vil dette med vedtak som gjelder den ene eller den andre Difen by på problemer. Flere steder har man denne type AMU, som går på at man har en del felles interesser innenfor den samme stasjon eller plass. Mange mente dette fungerte bra der de hadde slike utvalg og at dette var den eneste løsningen. I tillegg må naturligvis den enkelte Driftsenhet ha sitt eget AMU hvor det vil være mulig å foreta reelle drøftinger og vedtak som fattes på vegne av partene innenfor den enkelte DIF. Det ble ikke trukket noen endelig konklusjon på hvordan dette med etablering av AMU i nevnte tilfeller bør håndteres eller om det går an å lage felles retningslinjer for dette. FHVO Tor Melvold orienterte om aktuelle saker som pågikk sentralt blant annet den mediesaken som dukket opp i sommer der Statens Strålevern er inne i bildet for å få kartlagt forholdet rundt radarstråling fra 50- tallet og fremover ift krefttilfeller. Dette er en omfattende jobb som vil ta flere år og masse ressurser å kartlegge. Representanten fra TMO mente den nye innkallingssystemet til førstegangstjeneste fire ganger i året er uheldig for de som har startet på en studie. Representanter fra vernepliktsverket la på sin side frem et problem som følge av dette ved at man opplever trusler fra enkelte pårørende ifm den nye innkallingen som kan ødelegge for den enkeltes planlagte studier. Per Kristian Krohn refererte dessuten for en spørreundersøkelse blant vernepliktige et av spørsmålene var soldatenes sikkerheten i Forsvaret. Her svarte 11% av de spurte at de hadde hatt frykt for sitt eget liv. Om trent samme prosenten av de spurte sa ta de hadde problemer med kommunikasjon med sine foresatte. Hva gjaldt omstillingen i Forsvaret påpekte Krohn at dette også har stor innvirkning på soldatenes helse og velferdssituasjon. TMO er opp- tatt av tjenestebelastningen for vernepliktige. De nye bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven som ble vedtatt i juni i år ble gjennomgått. Av viktige positive endringer er krav om at sjefen skal gjennomgå opplæringen innen HMS i større grad en nå og at mellomledere plikter å få opplæring slik at de ivaretar HMS spørsmålet for dem de leder i det daglige arbeidet. Det er også verd å merke seg de nye punktet i formålsparagrafen som tar i bruk begrepet «helsefremmende arbeidsplass». En viktig endring fra gamle 14 til ny 2.3 pkt d plikten til å varsle om eventuelle trakassering av en arbeidstaker til enten arbeidsgiver eller verneombud. Systematisk HMS arbeid er også tatt inn i lovteksten i den nye AML som ventelig vil bli endret noe og ikke trådt i kraft i sin helhet før 2-3 måneder ut i Følgende ble brakt frem i avslutningen/evalueringen av konferansen: Konkrete forslag bør vedtas av deltakerne uttalelser fra konferansen HMS prosess og FST burde delta konferansen burde ha forankring i ledelsen Innlegg fra ledelsen i begynnelsen av konferansen fagpolitisk organ med nedslagsfelt i hele Forsvaret. De fleste syntes konferansen var lærerik og interessant ikke minst for de som var nye i gamet. Det ble påpekt at FHVO må ha oversikt over alle HVO i Forsvaret og at dette måtte kreves av lokale arbeidsgiver med system for oppdatering når endringer skjer. Ikke absolutt alt som skjedde på konferansen er gjengitt i denne lille reportasjen, men hovedinntrykkene undertegnede sitter med er at konferansen var i hovedsak vel fungerende med innslag av det sosiale aspektet med en meget velsmakende middag siste kvelden. Alle var enige om at en slik konferanse er nødvendig og påkrevet hvert eneste år og det må nok tas til etterretning de forslag og innspill som deltakerne kom med, at det søkes å få deltakere diverse lederhold osv, i håp om at konferansen blir enda bedre. Sverre Myrli (t.h) fra Forsvarsbygg er nå tilbake på Stortinget igjen for fire nye år. Forrige gang han var inne satt i samferdselskomiteen, nå er han trygt plassert i Arbeids- og sosialkomiteen. Kjetil Skogrand, forsker og tillitsvalgt for NTL ved Forsvarets skolesenter, er utnevnt til statssekretær i Utenriksdepartementet. Vi gratulerer begge to, og ønsker dere lykke til! Men vitsene mine får du! God lukt To venninner satt og pratet med hverandre da den ene sa: Jeg kan ikke fordra den nye sjefen min. Han er så motbydelig. Åssen det? lurte den andre. Han sier stadig at håret mitt lukter så godt. Men er ikke det bare hyggelig da? Nja, vanligvis så tar jeg meg ikke nær av det, men sjefen min er dverg. Nytt kontor En lovende ung forretningsmann hadde nettopp fått nytt kontor, og første dag på kontoret kom det en person for å besøke ham. For å imponere gjesten litt tok forretningsmannen telefonen og lot som om han satt i en svært viktig forretningssamtale. Etter noen minutter la han på røret og vinket gjesten inn. Hva gjelder det? Jeg kommer fra Telenor. Det er jeg som skal installere telefonen BLADET NR BLADET NR

7 Luftforsvarsstaben trekker tilbake oppsigelse Som følge av omstilling FØNIKS 2 forskutterte Lufsforsvarsstaben (LST) prosessen med det resultat at grenaderene ved LVAbn og TRI på Ørland, Bodø og Rygge ble oppsagt medvirkning fra Etter at NTL Forsvaret ble kjent med saken, henvendte vi oss umiddelbart til LST med krav om at oppsigelsen trekkes. Vi anså ikke at hjemmelsgrunnlaget tilstrekelig all den tid Føniks 2 er utsatt, og dermed mente vi at oppsigelsen er usaklig. NTL Forsvaret ble på et hastemøte med LST i siste halvdel av oktober orientert om at man ved Ørland, Bodø og Rygge ble pålagt å trekke tilbake oppsigelsene med øyeblikkelig virkning, på bakgrunn av vår henvendelse. NTL Forsvaret er fornøydt med at arbeidsgiver (LST) så raskt i møte kommer oss, når vi presiserer feil som blir gjort underveis med henvisning til gjeldende regelverk. Slik at ( Forsvarets viktigste resurs ) personellet ikke blir utsatt for unødig belastning under den pågående omstillingen. Ny HTV Hærens styrker Landsforeningens arbeidsutvalg har utpekt Johnny Barajas til hovedtillitsvalgt i Hærens styrker etter Asbjørn Josefsen. Johnny er grenader i Telemark Bataljon på 4.året. De 3 første årene var han i Mekanisert infanterikompani, nå sitter han i BN-stab, og har stilling innenfor HMS/lederstøtte. Før han ble HTV var han ATV for NTL Forsvaret i Tmbn. Johnny er også de vervedes talsmann i landsforeningens styre - der er han vararepresentant med møterett fram til neste representantskapsmøte. NY FPH del D, forvaltning av grenaderer og matroser 13 oktober ble forhandlinger/drøftinger av Forsvarets personellhåndbok(fph) del D vervede - sluttført. Den reviderte utgaven gjelder fra 1.desember Det presiseres at normal åremålsperiode er 3 år, og at denne kan gjentas kun en gang. Avvik fra normal lengde og gjentagelse kan gjennomføres etter godkjenning i Forsvarsstaben. Avvikene skal drøftes med berørte tjenestemannsorganisasjoner (NTL Forsvaret og PEFO) før iverksetting. Det innføres utlysnings-, søknads- og innstillingsprosedyrer for vervede iht tjenestemannsloven/forvaltningslovens bestemmelser. I forrige utgave tilkom de som hadde åremålstilsetting utover 6 år studiestønad. Dette tilbudet er nå fjernet. Slik det var utformet, var det veldig få som tilkom stønaden. Vi vil imidlertid stille krav om å få denne inn i FR del III, men da med tidligere innslagpunkt, slik at flere kan nyte godt av tilbudet! Ny FPH del E, internasjonale operasjoner Ny FPH del E internasjonale operasjoner, er nå ferdigbehandlet og har virkning fra 01.oktober Denne FPHen regulerer forholdet i forbindelse med disponering av alt personell (inklusive sivile) til internasjonal tjeneste og skal være et verktøy for personellforvaltende enheter i alle forsvarsgrener. Fredsregulativet (FR) del III skal være forhandlet før nyttår Etter at arbeidsgiver har sagt opp FR, ATM og ATS til reforhandlig, ble organisasjonene og arbeidsgiver i oktober enige om en framdrift. FR del II og III forhandles først, det gjennomføres et felle forhandlingsløp på avtalene slik at de skal ha mest mulig likhet, dette med tanke på at man muligens på sikt skulle kunne etablere en felles avtale. Dette medfører igjen at forhandlingene på ATM og ATS først vil komme i gang ut på nyåret. Hva som blir vi virkningstidspunkt bestemmes av partene under forhandlingene. NB! Inntil partene har fått framforhandlet nytt avtaleverk gjelder dagens avtaler. Hvordan et menneske mestrer sin skjebne, er viktigere enn hvilken skjebne det får. Wilhelm Von Humboldt Flaks og/eller uflaks, Severin Suveren Min historie starter da en ung mann kom til Persaunet leir en av de første dagene i april 1961, og feiret sin 20-årsdag i «Donald Duck»-antrekk sammen med sine nye kamerater et par-tre dager senere. Etter endt rekruttskole på Madla ble det Sambandsskolen på Karl Johansvern i Horten fram til årsskiftet 1961/1962 hvor vi ble med og flyttet Radioskolen om bord på KNM «Tyr» som igjen førte utstyret til Haakonsvern. Som de første som tok i bruk Haakonsvern fikk vi egen kaserne (Kkaserna) og de første månedene levde vi som grever: Populære i Bergen, god mat da vi var så få og vi kunne gå omkring i Bergen i uniform. Dårligere ble det da Haakonsvern etter hvert ble fylt opp med de øvrige skolene, men da var vi ferdige med utdannelsen og fikk sjøtjeneste. Etter 1 måneds tørn på KNM «Tromsø» ble det så Ubåttjeneste på gode, gamle KNM «Kya». Om bord på ubåt går man i ett, befal og mannskap. Vi hadde alle en jobb å utføre, og stolte på hverandre. I ettertid ble det rart å tenke på at en av sjefene mine ble Sjef for hele Sjøstridskreftene i Nord-Norge, nestkommanderende ble Sjef ved Lødingen, torpedokvarten ble Sjefen min ved Trøndelag Sjøforsvarsdistrikt (TSD) og maskinkvarten Sjef for SFK. Dyktige og hyggelige folk alle sammen. Selv er jeg fremdeles «Gnisten». Etter 18 måneders tjeneste på «Kya» gikk den som den siste tyske K-klasseubåt i opplag og det var vemodig å innlevere alt ustyret. Selv søkte jeg på landtjeneste og fikk kvartermesterstilling ved TSD som radiobestyrer. Kontrakten og aldersgrensa gikk ut i 1970 og det ble en ledig stilling som sivil radioassistent som jeg søkte og fikk. FLAKS? Tiden gikk og man hadde etablert seg, stiftet familie og gled inn i tralten ved radioen og fikk gode tilbakemeldinger etter utallige øvelser og korrespondanser med både norske og utenlandske fartøyer verden rundt bokstavlig talt. Det begynte å bli en del veteraner blant oss, og etter 25 år fikk en kollega beskjed om at du skal få diplom og medalje. Hva med deg da? Har ikke du vært ansatt i Sjøforsvaret så lenge? Jo da, har nærmere 28 år. Men da skal jo du også ha utmerkelsene. Noen satte i gang prosessen og det ble en liten høytidelighet. Min kollega fikk diplomet, medaljen og en liten gavesjekk. Så var det min tur. Fikk diplomet, medaljen men ikke gavesjekken. Den hadde ikke tilbakevirkende kraft!!! Men det hadde altså andre!! UFLAKS? Grunnen til at det ble rot fikk jeg vel vite for et par år siden da man skulle kontrollere rullebladet. Her hadde man kastet sand: Så mye hadde jeg, så mye har jeg igjen osv. Etter DET rullebladet har jeg vært land og strand rundt, vært på flere fartøy, godt kurs og hvem vet hva. Tiden gikk, omorganisasjonene trådte i kraft nedleggelse har vi hatt hengende over oss i alle år siden 70-årene. Da fikk vi på lille julaften et år signal om at vi skulle stenges. For en julegave! Flere av oss bodde i samme hus, og da vi hadde en liten sammenkomst på kvelden torde vi ikke fortelle våre koner dette. Men de så på våre ansikter at noe var galt og vi plumpet ut med det. Heldigvis kom kansellering av signalet dagen etter. FLAKS!! I tariff-forhandlingene i 1993 ble vi som radiofullmektig overført til radioledere med det resultat at vår særaldersgrense på 65 år ble hevet til 70 år. Det ble ikke inngått avtale om bibehold av særaldersgrensene ved overgangen. Kan der tenke dere at vi som sitter i konstant støy (målt til over 100 dsb) fra flere radiomottakere og rattsignal hvor flere allerede lider av øresus og nedsatt hørsel skal fortsette 5 år lenger enn de som sitter i støyfrie rom? Folk på besøk spør oss til stadighet om vi klarer å sitte og høre på «bråket». I ettertid har flere av oss skrevet til flere instanser og ENDELIG 11 år etter forhandlingene får vi svar i januar 2004: Saken var for gammel!! UFLAKS!! Omstillingsprosessen i Forsvaret fortsetter og ved årsskiftet 2000/2001 legges TSD ned. En kollega (vi var 3 på radioen) fikk gå på avgangsstimulerende tiltak (AST) under forutsetning at radioen fortsatt holdt åpent og betjent på dag- og kveldstid. Stillingen kunne da inndras. Vel, vel, da får vi fortsette vi to da. Store øvelser med 2 mann på vakt (Strong Resolve og Battle Griffin) og noen urutinerte meniger sammen med oss. Nærmere 40 års erfaring og glede ved jobben gjorde at vi klarte det også. I og med at vi ble «kasteballer» ved omstillingene hadde ingen budsjettert i det hele tatt med oss det var grunnen til mannskapsmangel. I februar 2003 fikk vi så skriv om endring av lønn etter lokale lønnsforhandlinger. B-trinnene skulle inkorporeres i det nye lønnstrinnet. MEN DETTE KAN JO IKKE VÆRE RETTFERDIG? Radiolederne gikk opp fra ltr 31 til ltr 35, uansett hvilket B-trinn man var i. Min kollega var i B-trinn 6, mens andre hadde lavere. Selv hadde jeg B-trinn 15 som var et personlig tillegg: Radiotillegget. UFLAKS! Så begynte en prosess for å forhøre meg om dette var korrekt. Det tok sin tid og i mellomtiden fikk jeg konstatert tykktarmskreft og leverkreft. UFLAKS! Det sier seg selv at i denne perioden med operasjoner, cellegift osv, så var det andre tanker som opptok en enn lønn og tillegg. Operasjonene gikk bra og kirurgen kunne fortelle at jeg hadde vært heldig. FLAKS! Etter noen måneder er man tilbake på jobb, og ikke lenge etter er omorganiseringen i gang igjen og nå er det kroken på døra for Sjøforsvarets Radiostasjon Trondheim (SRS), selv om fartøyene under sin evaluering av siste års øvelse anbefalte at SRS måtte holdes døgnåpen ved neste øvelse. Min kollega ble 60 år i sommer og søkte AST og fikk det. Selv var jeg blitt for gammel. UFLAKS. Vel, så falt jeg mellom to stoler. For ung første gang, samt at radioen måtte holdes oppe for gammel andre gang. Du kan gå av med AFP. Selvfølgelig kan jeg det, men er det rettferdig dette da? De som går av med AST kan ta seg jobb og tjene ubegrenset går jeg av med AFP får jeg tjene ,- totalt. Det er jo ikke en netto månedslønn en gang. UFLAKS? Med hilsen Rolf Bye nart 45 år i marinen (kan bli 50?!) BLADET NR BLADET NR

8 Det å følge en drøm LENA M BAKKE Det er ikke mer enn cirka 1 år siden jeg for første gang skrev i 101- bladet. Da fortalte jeg om meg selv og hvordan jeg nettopp (1. oktober 2004) hadde tiltrådt som organisasjonssekretær ved sekretariatet til NTL Forsvaret. Siden den gang har det blitt flere artikler, med mitt navn på, men ikke om meg. Nå er det nok en gang om meg selv jeg skal skrive noen ord fordi jeg nå er i ferd med å avslutte min periode som tillitsvalgt på fulltid. Fra nyttår beveger jeg meg ut et nytt og noe ukjent farvann da jeg blir student på fulltid for de neste tre årene. Jeg er en av dem som går av på avgangsstimulerende tiltak (AST) fra Forsvaret. For meg og min livssituasjon var det å kunne få studere i tre år en mulighet jeg ikke kunne la gå fra meg. Det er en stund siden jeg søkte og fikk innvilget AST så jeg har hatt god tid til å legge planene. De neste tre årene skal jeg ta utdannelse som forhåpentligvis vil gjøre meg til en bedre skribent, kanskje til og med fulltids forfatter. Planene inkluderer blant annet grunnfag i nordisk litteraturvitenskap og studier i England hvor jeg skal ta en Mastergrad i «Creative writing». Det er alltid spennende å skulle prøve noe nytt, allikevel er det ikke bare glede forbundet med det å skulle forlate Forsvaret. Det siste året hvor jeg har fått være tillitsvalgt for NTL på fulltid har vært ett av de mest spennende, lærerike Den som tør tale like fra hjertet, trenger ingen forberedelser. Doris Lessing og ikke minst givende årene i mitt liv. Selvsagt har det vært frustrasjoner og utfordringer som har virket nesten uoverkommelige, men mest av alt har det vært en glede å få lov til å samarbeide med og bistå både NTL s tillitsvalgte og medlemmer forøvrig etter beste evne. Jeg føler at dette året med de utfordringer jeg har møtt har utviklet meg mye som menneske. Derfor er det ikke bare med lett hjerte at jeg nå skal forlate Forsvaret. Det er en viss nervøsitet forbundet med det å skulle bevege seg inn i noe nytt, delvis ukjent, omtrent som jeg følte for et år siden da jeg gikk til dette vervet og dette året har som sagt vært en berikelse. Så jeg kommer til å ta skrittet ut i det ukjente ved nyttår, for når man har et mål, et ønske om å oppnå noe, må man også våge å gi slipp på nå et og gå videre. Det er det som må til for å kunne følge en drøm... Med dette takker jeg for meg som organisasjonssekretær for NTL Forsvaret og forlater dere med et dikt, et av mine egne, for første gang på trykk, i 101 bladet: Midt i døren Du står der i døra og kikker på meg avventende med et smil som Mona Lisa og jeg undres, undres, hva skjuler du hva vil du meg? Det er skremmende og forunderlig dette store som du har å tilby, jeg slites mellom lysten til å gjøre som strutsen eller kanskje heller være en ørn fryktesløst møte alt du måtte ha i vente for meg Jeg har forsøkt å ta kontrollen og når jeg trodde jeg hadde den sto du nok en gang der i døren mystisk og ny som var vi to fremmede som aldri tidligere hadde møttes Smerte og sorg Latter og glede Ønsker jeg det ene må jeg også ta det andre Du er aldri bare en men mange Jeg vil flykte og gjemme løpe åpent fram og møte i glede og sorg i likegyldighet og sinne hver gang hver eneste forferdelig vidunderlige gang Du står i døren og tilbyr meg dette skremmende forunderlige største av alt LMB Ærlighet er første kapittel i visdommens bok Thomas Jefferson Søknadsskjema på kurs fåes av lokale tillitsvalgte, eller kan hentes på Husk alle kurs hjemler fri etter hovedavtalen, og de er gratis for deltagerne. NTL Landsforening 101 Forsvaret Sekretariat Leder Tone Rønoldtangen Mobil: Org.sekr. Lena M Bakke - til Mobil: Dag Agledal - fra Tom-Rune Klemetsen Mobil: Postadresse P.b Youngstorget, 0028 Oslo Tlf. mil.: Tlf. siv.: Fax mil.: Fax siv.: E-post: Nestleder/OMTV FLO Per Håvard Osmark Bjerkvik Tekniske Verksted, 8530 Bjerkvik Tlf: Faks: Mobil: E-post: Områdetillitsvalgte NORD-NORGE (1/1 stilling) Asbjørn Josefsen Sætermoen Garnison, Postboks 49, 9365 Bardu Tlf: Faks: Mobil: E-post: HORDALAND OG ROGALAND (1/1 stilling) Edvin Erntsen Postboks 82, Haakonsvern, 5886 Bergen. Tlf: Fax: Mobil: E-post: ØSTRE ØSTLAND (1/1 stilling) Alf Grødem KAMPUKS, 2405 Elverum Tlf: Fax: Mobil: E-post: Besøk NTL 101s hjemmeside via og lenker, eller direkte på NORDLAND UTEN BJERKVIK (1/2 stilling, 100% i partallsuker) Gunnar Karlsen Bodø Hovedflystasjon, 8047 Bodø Tlf: Faks: Mobil: E-post: TRØNDELAG & MØRE (1/2 stilling, 100% i partallsuker) Merete Fagerbekk Bygning 9, Persaunet Leir T-MIL, 7004 Trondheim Tlf: Faks: Mobil: E-post: Omstillingstillitsvalgte OMTV ØSTLANDET (partallsuker 50%) Dag Agledal - til LSTN Mågerø Postboks 85, 3165 Tjøme Tlf: Sivil: Fax jobb: Fax sivil: Mobil: E-post: Konserntillitsvalgt FORSVARSBYGG (1/1 stilling) Ann Berit Sagedal Forsvarsbygg, 4738 Evjemoen Tlf: Fax: Mobil: E-post: forsvarsbygg.no OMTV FORSVARSBYGG I SØR-NORGE (1/1 STILLING) Alf Kaspersen Forsvarsbygg, MO Værnes Tlf: Fax: Mobil: E-post: forsvarsbygg.no OMTV FORSVARSBYGG I NORD-NORGE (1/1 STILLING) Bjørn Markussen Forsvarsbygg, MO Bardufoss, Postboks 90, 9327 Bardufoss Tlf: Fax: E-post: forsvarsbygg.no BLADET NR BLADET NR

9 B-blad Returadresse: Pb. 8788, Youngstorget 0028 OSLO NTL 101 Landsforeningen ønsker alle medlemmer en god jul og et riktig godt nytt år! BLADET NR

Vedlegg 5. Organisering av arbeidsmiljøutvalg og verneombud

Vedlegg 5. Organisering av arbeidsmiljøutvalg og verneombud Vedlegg 5 Organisering av arbeidsmiljøutvalg og verneombud 1 Innledning Organiseringen av verneapparatet skal tilpasses 3-3 og kapittel 6 og 7 til AML på alle nivå i Forsvaret. Dette er ivaretatt i virksomheten

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta Hva driver Delta med? Delta er i likhet med STAFO en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Delta organiserer 70.000 medlemmer hvorav de

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Hvorfor er dette viktig?

Hvorfor er dette viktig? Sammendrag Denne rapporten handler om ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner. Rapporten består av ti kapittel, der prosjektets problemstillinger besvares ved hjelp av ulike datakilder.

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Verneombudets rolle. Kap.6 i AML Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Kapittel 6 Verneombud. 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO). Hver virksomhet som går inn under loven. Ved mindre enn

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Som markedsutsatt virksomhet er BIs evne til innovasjon og tilpasning til markedet

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Høring - NOU 2010: 1 Medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet

Høring - NOU 2010: 1 Medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet 20.06.2010 Arbeidsdepartementet Einar Gerhardsens plass 3 0030 Oslo Høring - NOU 2010: 1 Medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet Forum for hovedverneombud i helseforetakene Hovedverneombudene i helseforetakene

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus 1. Bakgrunn Høsten 2010 tok daværende Høgskolen i Oslo (HiO) initiativ til en dialog med seks samfunnsvitenskapelige institutter

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KONFLIKTLØSNING VED VEST-AGDER-MUSEET

RETNINGSLINJER FOR KONFLIKTLØSNING VED VEST-AGDER-MUSEET 09.05.11 RETNINGSLINJER FOR KONFLIKTLØSNING VED VEST-AGDER-MUSEET Retningslinjene er forankret i Arbeidsmiljøloven. Retningslinjene godkjennes av AMU. Retningslinjene evalueres etter at de har vært i bruk

Detaljer

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt.

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. NY SOM TILLITSVALGT Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. Som tillitsvalgt i Parat har du gjennom vårt opplæringsprogram

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013-3-370 2014/RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Sammen i tøffe tider ble gjennomført etter planen, som en

Detaljer

Leder: En person som er formelt valgt eller tilsatt som leder og som har arbeidsgiveransvar.

Leder: En person som er formelt valgt eller tilsatt som leder og som har arbeidsgiveransvar. Vår ref. 03/20362-3707/09 Konflikthåndtering Retningslinjer Meløy Kommune: 1. FORMÅL Retningslinjene viser saksgang i konfliktsaker i Meløy kommune, samt ansvar, oppgaver og koordinering mellom ulike instanser

Detaljer

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet?

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? Kate Halvorsen HRassistanse HMS- kurs for Re Næringsforening 21. og 28. januar 2014 Hvilke roller?? Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Tillitsvalgte AMU Bedri:shelsetjeneste

Detaljer

Vernetjenesten. Kristiansund. Hovedverneombudet

Vernetjenesten. Kristiansund. Hovedverneombudet Vernetjenesten Kristiansund Manglende kommunikasjon Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken Hva er Kommunikasjon?

Detaljer

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo 1 Kommunalkonferransen 2010 Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor Inger Marie Hagen Fafo 2 4 prosent utsatt for vold på jobben siste 12 måneder Ca 100.000 arbeidstakere 1/3 av ALL VOLD

Detaljer

RAUMA KOMMUNE OMSTILLINGSAVTALE 2016-2019

RAUMA KOMMUNE OMSTILLINGSAVTALE 2016-2019 OMSTILLINGSAVTALE 2016-2019 År 2015, den 23. november 2015 ble det holdt forhandlinger mellom Rauma kommune og kommunens hovedtillitsvalgte for å utarbeide revidert omstillingsavtale for perioden 2016-2019.

Detaljer

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015)

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Arbeids- og sosialkomitéen Stortinget 0026 Oslo Org. nr. 966251808 J.nr. 282/15/AP/- Ark.0.590 18.5.2015 Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Vi viser til den pågående

Detaljer

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune.

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjer for omstilling 1. Innledning Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjene viser saksgang i omstillingssaker,

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Dette må vi huske i Januar! Vi holder stengt i påskeuken, og i uke 28-29-30 i sommer. Neste planleggingsdag er 26.mai Da var vi ferdig med desember som har hvert

Detaljer

ROLLER I ARBEIDSMILJØET

ROLLER I ARBEIDSMILJØET ROLLER I ARBEIDSMILJØET HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 Caseoppgave - Sykefravær og roller Kalle Krank jobber på din arbeidsplass og har vært sykemeldt til

Detaljer

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB)

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) TEKST OG FOTO SØLVI LINDE Rådgivningsgruppen ble startet i 1993 som et rådgivende organ for Bærum kommune. De er opptatt av at utviklingshemmede

Detaljer

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning?

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning? Verneombud Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Hvis du oppdager forhold som kan føre til ulykkes- eller helsefare, skal du straks varsle ledelsen

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Caser:Møte med arbeidsgiver

Caser:Møte med arbeidsgiver BASISKURS NYE TILLITSVALGTE Caser:Møte med arbeidsgiver TARIFFOMRÅDE KS Case #1: Nedbemanning Det er snakk om en begrenset nedbemanning i avdelingen og sykepleieledelsen er opptatt av å beholde spesialkompetanse.

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN Arbeidsmiljøloven En vernelov Hovedtemaer 1. Innledende bestemmelser 2. Plikter etter loven 3. Krav til arbeidsmiljøet Tema 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik!

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva og hvordan for nye tillitsvalgte i vårt lokallag. Den videre kursing vil foregå

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Avtalen erstatter tidligere vedtatte retningslinjer for nedbemanning i Rauma kommune.

Avtalen erstatter tidligere vedtatte retningslinjer for nedbemanning i Rauma kommune. OMSTILLINGSAVTALE 2013-2015 År 2013, den 5. april og den 22 april ble det holdt forhandlinger mellom Rauma kommune og kommunens ho vedtilhts valgte. Forhandlingene ble ført med hjemmel i Hovedavtalens

Detaljer

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Bruke HMS-begrepet istedenfor arbeidsmiljøarbeid Hva er HMS ( Helse-, miljø og sikkerhet )? Arbeidsmiljøloven (Aml) 3-1. For å sikre

Detaljer

Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt?

Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt? Med rett til å varsle...men hjelper det, og er det lurt? Fafo Sissel C. Trygstad 3. februar 2011 2 Problemstillinger som besvares i dag Hvor godt kjent er AMLs varslerbestemmelser i norsk arbeidsliv? Omfanget

Detaljer

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE I DAG OG I MORGEN av Liv Heløe Scene for mann og kvinne Manuset finnes til utlån på NSKI I DAG OG I MORGEN er et stykke som handler om Inge og Barbro som er et par, bosatt på en øy et sted i Norge. Inge

Detaljer

Prøveprosjekt. Forslag til ny arbeidstidsordning BRP

Prøveprosjekt. Forslag til ny arbeidstidsordning BRP Prøveprosjekt Forslag til ny arbeidstidsordning BRP Godkjenning Luftforsvaret ved Forsvarsstaben har fått godkjenning av lederne av hovedsammenslutningene i Staten og statens personaldirektør av å se på

Detaljer

Retningslinjer for konflikthåndtering

Retningslinjer for konflikthåndtering Retningslinjer for konflikthåndtering Søgne kommune Vedtatt ADM.UTV.16.04.2013 PS 22/13 Innhold 1. Formål... 3 2. Lov- og avtaleverk og retningslinjer... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 3 4. Roller

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Lokalt samarbeid Intervjuer: Svein Tore Andersen Intervjuobjekter: Jahn Thomas Lind og Bård Knutzen Intervjuer: Hei, og velkommen til denne podkasten om lokalt partssamarbeid. Hva er det som egentlig

Detaljer

Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur. Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune

Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur. Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune 1 Forord I februar 2013 inngikk KS, Fagforbundet, Delta og Norsk Sykepleierforbund (NSF) en

Detaljer

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Derfor er jeg medlem 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks:

Detaljer

2014/

2014/ Verran kommune Rådmann Sak nr: Dato: 2014/555-15 30.10.2014 Protokoll fra drøftingsmøte vedr. struktur. Dato: 24.10.14 Tidspunkt: 0900 Møterom Malm Til stede: Morten Aakvik (Fagforbundet) Lill Marit Sandseter

Detaljer

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn Anja og Gro Hammerseng-Edin Anja + Gro = Mio Kunsten å få barn Innhold Innledning Den fødte medmor Storken En oppklarende samtale Små skritt Høytid Alt jeg ville Andre forsøk Sannhetens øyeblikk Hjerteslag

Detaljer

Bli en bedre pasient Sluttrapport

Bli en bedre pasient Sluttrapport Bli en bedre pasient Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet De fleste funksjonshemmede og kronisk syke har mer kontakt med helsevesenet og helsepersonell i enn annen ungdom. Unge funksjonshemmede

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2015/1657-1 Saksbehandler: Anne Mari Grønseth Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedverneombudet - årsmelding 2014 Rådmannens forslag

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal Bjørn Ingvaldsen Lydighetsprøven En tenkt fortelling om et barn Gyldendal Til Ellen Katharina Forord Da jeg var sju år, leste min mor Onkel Toms hytte høyt for meg. Hun leste, og jeg grein. For det var

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold 1. Målsetting Stavanger kommune skal være en åpen og romslig organisasjon, med god intern kommunikasjon og lav terskel for å si fra om kritikkverdige

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

MORGENDAGEN ER I DAG FINNE FOTFESTE ( )

MORGENDAGEN ER I DAG FINNE FOTFESTE ( ) 1 MORGENDAGEN ER I DAG I denne jubileumstalen skal vi se på foreningen og fosterhjemsarbeidet i et historisk lys der vi beveger oss 5 år av gangen med historiske brille på. Jeg har satt et stikkord på

Detaljer

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven 18-7 til å fastsette tvangsmulkt. Vi vurderer å gi dere tvangsmulkt for følgende:

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven 18-7 til å fastsette tvangsmulkt. Vi vurderer å gi dere tvangsmulkt for følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 06.09.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

Lobbyvirksomhet i universitetspolitikken

Lobbyvirksomhet i universitetspolitikken Kommentarer Lobbyvirksomhet i universitetspolitikken to syn på samme virkelighet Brev til Michael fra Per Nyborg og Kaare R. Norum Michael 2014; 11: 541 5. To av de nyeste Michael-utgivelsene er bøker

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

KNUT GEORG ANDRESEN M A N N E N S O M V I L L E D Ø LY K K E L I G

KNUT GEORG ANDRESEN M A N N E N S O M V I L L E D Ø LY K K E L I G KNUT GEORG ANDRESEN MANNEN SOM VILLE DØ LYKKELIG Knut Georg Andresen MANNEN SOM VILLE DØ LYKKELIG Fair Forlag AS Copyright Fair Forlag AS 2012 Grafisk produksjon: John Grieg AS, Bergen Omslagsdesign: MAD

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet Norsk utgave Arbeidsmiljøloven for alle Best.nr. 584-NO Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge tilsettingsforhold, et sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt arbeidssituasjon

Detaljer

DEL 1: VAKTSENTRAL DEL 2: PATRULJE

DEL 1: VAKTSENTRAL DEL 2: PATRULJE Brannmester manus JHV Av Glenn André Viste Bøe (mai 2011) Rollebeskrivelse: En Brannmester er et forbilde. Brannmesteren er sikker i sin sak, og er forberedt på alle situasjoner. Oppstår det et problem,

Detaljer

Einar Øverenget. Helstøpt

Einar Øverenget. Helstøpt Einar Øverenget Helstøpt Om forfatteren: Einar Øverenget har Dr.grad i filosofi og har arbeidet med etikk i praksis i snart femten år. Han har spesielt arbeidet med etisk refleksjon som verktøy for å bygge

Detaljer

Spesifisitetshypotesen i kognitiv terapi

Spesifisitetshypotesen i kognitiv terapi Spesifisitetshypotesen i kognitiv terapi Tidsbruk 40 60 minutter (20 30 minutter på hver del) Innledning Det er ofte en logisk sammenheng mellom innholdet i tankene våre og hva vi føler. Tankene som ledsager

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017 NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017 Bakside omslag (foran) Velkommen Uke 7 er en felles samling for nye tillitsvalgte fra ulike bedrifter og landsdeler. Gjennom forelesninger,

Detaljer

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål Foto: Silje Glefjell ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål 31.05.2013 Gro Lundberg 1 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO Etablert i 2001, nest yngste landsforening 4.

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Mal for omstillingsavtale

Mal for omstillingsavtale Mal for omstillingsavtale KMD har i samråd med hovedsammenslutningene fastsatt følgende reviderte mal for omstillingsavtale med virkning fra 1. januar 2014. Innledning: Formålet med malen er å få klargjort

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

STREIKEBROSJYRE. Rettigheter og plikter i en streikesituasjon. Statlig tariffområde

STREIKEBROSJYRE. Rettigheter og plikter i en streikesituasjon. Statlig tariffområde STREIKEBROSJYRE Rettigheter og plikter i en streikesituasjon Statlig tariffområde Rettigheter og plikter i en streikesituasjon Statlig tariffområde Hva er en streik: Streik er arbeidsnedleggelse, og innebærer

Detaljer